Page 1

BLADETvårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2013 ÅRGANG 9

Inn i lyset ut i verden

«

Det bli lys! Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket.» side 10

Medarbeiderfesten på Hånes side 8

Tankestreken Å vite eller ikke vite

SIDE 4

Muntre musikanter i Tveit SIDE 5

Nye medarbeidere i Hånes kirke SIDE 15


BLADETvårt INNHOLD

2 Min salme 3 Prestens side 4 En gruppe for alle på Hånes 5 Hvordan leser jeg Bibelen 6 Tankestreken 7 Megaklubben i Tveit 8 Medarbeiderfest i Hånes kirke 9 Muntre veteraner 10 Inn i lyset ut i verden 12 Hilsen fra Nodeland/Tambaga 13 Julemesse med suksess - Hånes 14 Fasteaksjonen 2012 15 Innsettelser i Hånes kirke 16 Julekonsert i Tveit kirke 17 Juletrefest på menighetshuset 18 Dette skjer i menighetene 19 Fra kirkebøkene 20 Gudstjenestelistene

Redaksjon Redaktør

Sverre Bragdø-Ellenes sbe@wlaw.no Grafisk design

Arnt J. Cederholm arntcederholm@gmail.com

Min salme

« Vi står sammen Refreng: Vi står i sammen som en stor familie. Vår dør står åpen for en ukjent bror. Vi tenner kjærlighetens lys, og deler tro og håp, tro og håp og gode ord

Vers: Tenk om kirken var en plass for undring, Og at vi delte brød og vin og tro. Da kan mennesker få glimt av himmel, og vi kan se Guds spor på jord.

Vers: Tenk om vi alle kunne vise omsorg, og se sin neste der man går og bor. Da kan svakhet også bli en styrke, og gleden vår blir dobbelt stor.

Bridge: Tenk så gøy – når kirken vår – er ærlig, raus og nær! Da kan vi – få mange med – i vår familie her!

Vers: Tenk om alle fulgte i hans fotspor, Og at vi lyttet til hvert ord fra ham. Da vil kirken vise Jesu ansikt, Og hjertene blir satt i brann.

Sigrunn Mjøs Blakstad sigrunmjos@gmail.com Svein Sætren svein@saetren.com Asle Jøssang asle.joessang@gmail.com Karen Melhus egerhei2@msn.com Bladet vårt kommer ut 5 ganger i året. Opplag 3100: 1400 til Tveit - 1700 til Hånes. Har du stoff til Bladet vårt kan du ta kontakt på e-post.

« Vi står sammen » Tekst: Asle E. Bjorvatn, Mel: Tom Jarle Istad Kristiansen Ton Jarle og jeg ble utfordret av menighetsråd og stab til å sette oss ned og se om vi klarte å lage en sang som kunne bære i seg noen ord som var jobbet frem i en kreativ prosess rundt strategien til menigheten på Hånes. Dette syntes vi var en spennende og ærefullt oppdrag, og vi takket begge ja til å gjøre dette sammen. Tom Jarle og jeg har jobbet en del sammen tidligere, både som kolleger i menigheten, med Bibel SMS, og ikke minst så har vi laget

Neste nummer kommer 23. april. Siste frist for innlevering: 4. april. Foreløpige utgivelsesdatoer i 2013: Nr. 3 ut 11. juni. (artikkelfrist 23. mai.)

flere sanger sammen. Det viste seg å bli ganske vanskelig å klare å

Gaver til Bladet vårt kan sendes til: Konto nr. 3000 07 70120

så kunne vi lande på en tekst og melodi som vi nå opplever er både

Trykk Bjorvand & Skarpodde

Distribusjon Hånes: NorPost

skrive denne gangen, spesielt siden teksten skulle inneholde noen ord som finnes i den nye visjonen, men etter gjentatte forsøk, og med god støtte og innspill fra menighetsrådets leder, Rune Mørland, sangbar og meningsfull. Det er sterkt å sitte på gudstjenesten og høre at stadig flere synger med og løfter opp den visjonen om vi ønsker skal bygge vår menighet. Når vi går hjem etter kirkekaffen kan jeg bare kikke bort på Tom Jarle, så vet jeg at han tenker det samme: Her fikk vi et Glimt av Himmel. Nå vil vi gå ut og sette Guds spor på Jord!

2 BLADET vårt nr. 1 2013

Asle E. Bjorvatn Kinosjef


«

Eksklusivt

«FINN er jo etter hvert blitt et begrep på nettannonsering. » Fabelaktig, spør du meg. Men det gjør du vel ikke. Før nettets tid assosierte jeg det med noe ganske annet.

F

estspillene i Nord- Norge. En årlig kulturbegivenhet sommerstid i Harstad. En times fergetur derfra lå Ibestad. Der hadde Marit og jeg våre første år som prestefolk det meste av åttitallet. Ibestad samarbeidet med FINN. Kanoner som skulle til Harstad for å holde konsert, kunne jo ta turen til Ibestad, snu bunken og spille det samme der. Derfor fikk vi minifestspillene. Sommeren 1987 var det et allsidig program. I mine øyne var det to arrangement som utmerket seg og som vi prioriterte. Det første var en midnattskonsert i Ibestad kirke. Den var en trekirke bygget for å romme tusen, og her skulle altså London Gabrieli Brass Ensemble spille. Det var tretti messingblåsere ikledd kjole- og hvitt. Tjue tilhørere benyttet sin besøkelsestid. De spilte to nummer og jeg satt og var flau. Så to til og jeg var sint. Men så senket roen seg og jeg fikk mitt livs konsertopplevelse. Det var rett og slett fantastisk. Klokken tolv var det over og vi gikk ut. Der hang midtnattsola over Senja. Jeg bestemte meg nokså bestemt der og da. Aldri skal de som ikke kommer få ødelegge en god opplevelse for meg. Dumt for dem som ikke kom, men det var ikke min skyld. Det andre trekkplasteret var en konsert med Trygve Hoff på Bolla grendehus. Der var vi til sammen åtte publikummere. Fem av dem var vår familie. Da kunne jeg jo blitt både flau og sint over de som ikke kom. Men jeg hadde jo lært kvelden før. Derfor koste jeg meg heller fra første stund og tenkte: så eksklusivt. Her er en av landets fremste låtskrivere og visesangere, og vår familie utgjør over halvparten av tilhørerne. Før han begynte å synge, tenkte jeg: dumt for dem som ikke kom, men det er ikke

min skyld. De skulle ikke få lov til å ødelegge en god opplevelse for meg. Fra første strofe tenkte jeg: Ah, så eksklusivt. Der står han og synger og her sitter vi. Har en drøm, Ei hand å holde i, Hei, hei, god morn, er du oppe allerede, Det bor et troll i Senja og Snart gryr en dag. Et av livets evige øyeblikk. I desember var det en salig flokk på over tusen som besøkte Tveit kirke. Igjen og igjen og igjen. Til konserter og gudstjenester. Når alle synger halleluja overgår vi pinsevennene i Filadelfia og vekker alle som sover på Kvales minne. Kjempe. Nyttårsdag var vi brått tilbake til hverdagen. Noen håndfuller til gudstjeneste på Jesu navnedag. Vi som kom fikk en flott opplevelse med både dåp og nattverd. De som ikke kom, skal ikke få ødelegge en god opplevelse for meg. Teksten da var at der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, sier Jesus, ja, der er jeg mitt iblant dem. Atter tenkte jeg: så eksklusivt. Noen tofdøler samles til gudstjeneste og minsanten kommer Himmelkongen på besøk. Lille Estelle fikk løftet med seg: Se, jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Ganske eksklusivt, spør du meg. Men det gjør du vel ikke. Da tenkte jeg på en nittiårsdag jeg var i. Den flotte jubilanten avsluttet med en hilsen: Det ble til at jeg skulle leve i enslig stand. Jeg må jo innrømme at jeg av og til har følt meg litt ensom. Men aldri alene. Du er eksklusiv i vår himmelske fars øyne og sinn.

Theis Salvesen Prest i Tveit

Godt år. Ingen kan jo si at det er nytt lenger. Mvh Theis.

nr. 1 2013 BLADET vårt 3


Gullkorn fra barnemunn: Barna var så flinke da de fulgte Theis inn i kirken med hver sin sypressbusk i hånda. Adeline var veldig stolt etterpå og fikk så klart litt skryt: Mamma: Så flinke og fine dere var da

dere kom inn i kirka med kvisten! Adeline: Mamma, han heter ikke kvisten, han heter PRESTEN! Det var godt hun hadde vett til å rette opp misforståelser.

En gruppe for alle DU inviteres til inspirasjonskveld om grupper i Hånes menighet TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19-21. Vi ønsker å gi alle en mulighet til å være med i et gruppefellesskap. Bibel-, samtale-, familie-, tursamtale-, mann-/kvinne-, andre grupper? Dette er en samling for deg som er med i en gruppe, og for deg som kunne tenke deg å bli med i en. Utveksling av erfaringer og ideer og presentasjon av materiell. Kveldsmat. Trine, Olav og Åse

Sitatet: “Det ble lagt en grunnmur under livet mitt en gang. Det var noen år som var fulle av førstegangsopplevelser. Det var spennende, og av og til litt skremmende. Men denne delen av livet var for min del rammet inn av masse trygghet, godhet og omsorg.

4 BLADET vårt nr. 1 2013

I voksen alder skjønner jeg at ordet barndom er navnet på grunnmuren i livet mitt.” Karsten Isachsen Foto: Bjarne Skjerve


Hånes menighet trenger deg! Har du lyst å bli med å gi litt av din tid som frivillig medarbeider i Hånes menighet? Det er mange små og store oppgaver ledig og sikkert noe som passer for nettopp

deg! Kanskje kunne du for eksempel tenke deg å bake boller til barne/ungdomssamlinger? Eller kanskje har du lyst til å bli med i teknikergruppa eller hjelpe til på pensjonisttreff? Mulighetene er mange.

Du er hjertelig velkommen til å kontakte Tone på kontoret i kirka for en uformell prat. Ring tlf 3819 6910, send en mail haanes.menighet@kristiansand.kommune. no eller kom bare innom en dag!

Hvordan leser jeg Bibelen - veiledning til bibellesning

Fangenskapsbrevene

F

angenskapsbrevene er en fellesbetegnelse på Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filipperbrevet og Filemons brev. Alle disse brev inneholder notiser om at forfatteren satt i fengsel. Det er debatt om hvorvidt disse er ekte Paulus-brev, eller om de er skrevet av noen annen i Paulus’ navn, i så fall av noen i kretsen omkring Paulus. Det var ikke uvanlig i antikken at noen skrev såkalte pseudografier. Det lar seg knapt gjøre å bekrefte sikkert om det er Paulus eller noen andre som har skrevet brevene. Men den oldkirkelige tradisjon kjenner ingen andre forfattere til disse brev. Hvis vi skal akseptere at Paulus har skrevet brevene, noe jeg selv ikke har problemer med å anta, blir spørsmålet hvor faorfatteren satt fengslet når brevene ble skrevet. De fleste av de som regner Paulus som forfatter antar at brevene er skrevet mens han satt fengslet i Roma, trolig under det fangeskap som er omtalt i Apostelgj. 28. Brevene skiller seg ut fra hverandre på flere forskjellige måter. Filemons brev er det korteste og mest personlige av dem alle, bare ett kapittel. De fleste er enige om at dette må Paulus ha skrevet selv. Det brev er av spesiell historisk interesse, fordi Paulus her skriver til den kristne slaveeieren Filemon om slaven Onesimus, som hadde flyktet og tatt tilflukt hos Paulus. Nå sender Paulus ham tilbake til Filemon, og ber ham om å ta vel imot ham, som en kristen bror. Paulus ber ikke Filemon slutte å holde slaver, men å behandle kristne slaver som brødre. Efeserbrevet er det minst personlige av fangenskapsbrevene. Vi er ikke en gang sikker på at brevet er skrevet til menigheten i Efesus, fordi formuleringen ”i Efesus” mangler i de eldste håndskriftene (1,1). Av Kol 4,16 forstår at Paulus’ brev ble lest offentlig og sirkulerte i menighetene. Derfor antar mange at Efeserbrevet var et rundskriv, uten personlige hilsener, noe som ellers bare Galaterbrevet

unnlater. Vranglæreren Markion, som levde midt i det 2. århundre, omtaler brevet som ”til laodikeerne”, noe som kanskje bekrefter at det var et rundskriv. Kan det ha vært dette brev det siktes til i Kol 4,16? I så fall kan vi tenke oss at ”vårt” Efeserbrev nedstammer fra Halvard Hagelia en avskrivning gjort i Efesus. HoProfessor og vedstaden i provinsen Asia. forfatter. Ansgar Efeserbrevet og KolosserTeologiske brevet er innholdsmessig meget Høgskole nært beslektet. Det er i hovedsak samme tematikken som tas opp i begge brevene. Her er sentral kristologi (lære om Kristus), ekklesiologi (lære om kirken) og kristen etikk. Filipperbrevet har en annen karakter. Brevet er omtalt som ”Gledens brev”, ikke minst på grunn av formaningen: ”Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!” (4,4). Her takker Paulus for den materielle hjelp han har fått av filipperne, samtidig som han bekjenner: ”Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.” Han vet ennå ikke utfallet av fangenskapet, men det bekymrer ham ikke. Filippi lå på Egnetiaveien i det nordlige Hellas. Efesus lå på østsiden av Egeerhavet, i det nåværende Tyrkia. Kolossai lå lenger øst i provinsen Asia, ikke langt fra Laodikea og Hierapolis (Kol 4,14.16), ved Pamukkale (”bomullsberget”), som mange turister kjenner. Efeserbrevet ble overbrakt til leserne av en viss Tykikus (Efes 6,21), som også overbrakte Kolosserbrevet (4,7). Kanskje har de reist Via Egnetia til Filippi med Filipperbrevet og videre over til Asia, eventuelt sammen med slaven Onesimus, som overbrakte brevet til Filemon?

Bamser fra Tveit i Haydom Under en gudstjeneste i Tveit ble barn oppfordret til å gi bamser og leker i kollekt til misjonsprosjektet i Haydom. Kollekten er kommet fram. På sykehuset i Haydom er det bl.a. en avdeling for barn som har mistet mor i barsel.

Barna blir tatt hånd om på avdelingen inntil familien er i stand til å ta de med seg hjem innen et år eller to. Studenter fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, som Sara Fridtun på bildet, overrakte lekedyrene.

Her sjekker Peter på snart to år et farverikt dyr fra Tveit.

nr. 1 2013 BLADET vårt 5


Tanke Å vite eller ikke vite Heldigvis er faget mitt, biologi, stadig i utvikling slik at vi fra tid til annen er nødt til å endre vedtatte sannheter. I oktobernummeret av Scientific American står det om et slikt eksempel.

M

en for å si litt om hovedtemaet, DNA. DNA er etterhvert blitt allemannnseie. Tenk bare på DNA matching i kriminalsaker, eller at slekskapsforhold kan bli fastslått uten mye tvil, for ikke å snakke om kloningen av sauen Dolly. Det er et fantastisk molekyl, med en genial konstruksjon. Det er nemlig laget slik at det kan nydanne seg selv, slik at det kan styre enhver ny celle som lages. I tillegg kan det lage avstøpninger av seg selv, slik at kopier av originalen kan lage alle de varierte molekylene, proteinene, som utgjør det meste av oss og våre medskapninger her på jorden. Det som har forundret forskerne i mange år, er at hele 97 % av DNAet hadde ingen tydelig funk-sjon. Derfor kalte Francis Crick, en av de to som fikk nobelprisen for å ha klarlagt strukturen av DNA, disse “ukjente” delene av DNA for “søppel DNA.” Men nå har en gruppe forskere begynt å avsløre noen av hemmelighetene til den “ukjente” hoveddelen av DNA. Lederen for disse sier: “Jeg har en sterk følelse av at tidligere var jeg uvitetende om min egen uvitenhet, men nå begynner jeg å forstå min egen uvitenhet.” (fritt oversatt fra engelsk). Det har lenge vært et problem hvorfor samme oppskriften (samme DNA) kan lage så forskjellige celler som hudceller, nerveceller, eller beinceller. Nå viser det seg at denne jungelen av molekyler, det “ukjente” DNA, har med nettopp dette å gjøre. Hva har så denne lange innledningen denne gangen å gjøre med tankestreken. Jo, tenkningen til forskningslederen kan også ha overføringsverdi til

6 BLADET vårt nr. 1 2013

våre liv, på våre debatter. Det er aktuelt fordi en av bispekandidatene i vårt bispedømme sa følgende i intervju med Fædrelandsvennen: “Jeg er glad for min bakgrunn, men har gjennom livet stadig utvidet perspektivet.” For meg som undersått er det veldig betryggende å ha en leder som kan være i utvikling, i takt med ny kunnskap og nye erfaringer. Jeg kunne godt tenke meg at mange , og særlg menn i “den rette” alderen, kunne ha utbytte av å henge dette sitatet på et dertil egnet sted, slik at det ofte ble lest:

“Jeg har en sterk følelse av at tidligere var jeg uvitende om min egen uvitenhet, men nå begynner jeg å forstå min egen uvitenhet.” Til avslutning vil jeg minne om ordenes mulige betydninger når tanker blir til ord. Derfor står det i Bibelen: “Som epler av gull i skåler av sølv, er et ord i rette tid.”

OTTO P. Biolog


I høst gjorde vi mye spennende på Megaklubben. I november fikk vi besøk av Åpne Dører. Sammen med dem ble det arrangert et rollespill hvor ungdommene skulle være med på å smugle bibler inn til en hemmelig menighet i Afghanistan. Når rollespillet var slutt og vi fikk komme inn i varmen ble vi servert kringle og kakao for å få varme i kroppen. Ungdommene var mange erfaringer rikere og de hadde masse de skulle sagt. Vi hadde også en kveld med konkurranser både inne og ute. Ungdommene i Megaklubben fikk gå på ski allerede før snøen kom og noen fikk også i seg mer enn sin nødvendige dose Omega-3 ved å spise makrell i tomat. Høstsemesteret ble avsluttet med den tradisjonelle tacokvelden. De tidligere årene har vi gått tom for mat, men mirakuløst nok fikk vi rester igjen denne ganga. Denne kvelden hadde vi også en liten konkurranse hvor de skulle blåse opp ballongen til den smalt og kle på seg et par sokker og ei t-skjorte. Med andre ord så har vi gjort mye gøy i høst og hatt en flott høst sammen med alle ungdommene. Vi gleder oss alle til alt det spennende som skjer i Megaklubben utover vinteren og våren.

MEGA M MEEGGAA klubben

Lørdag 5. januar reiste Megaklubben på badetur til Skien. Det som egentlig skulle vært en julebadetur ble en nyttårsbadetur. For når vi egentlig skulle reise i desember var det meldt snø og fullstendig kaos langs veiene. Turen snødde vekk, men vi fikk utsatt den til 5. januar og heldigvis var været mer på vår siden denne gangen. Egentlig skulle vi bort og både spille curling og bade, men dessverre forsvant curlingen fra programmet. Som plaster på såret fikk vi en annen kald opplevelse som ikke helt nådde opp, men bedre enn ingenting, nemlig den isen vi ville ha. Vi fikk også mange flere timer inne i badelandet. Som energipåfyll fikk vi servert pizza og brus, som vi kunne spise oss gode og mette på. Det var en flott tur med luftige svev og bølgesus. Flere fikk sommerfølelse av å spise is i bikini, og det eneste som manglet var bare palmene. For å konkludere kan vi bare bekrefte at det var en alle tiders tur og vi får ta stillheten i bussen på hjemveien som et tegn på dette. Takk for turen! Karen Melhus

nr. 1 2013 BLADET vårt 7


Staben i Hånes kirke inviterte til stor fest for alle de frivillige medarbeidere som bidrar i en eller annen sammenheng i de mange aktiviteter som drives i menigheten. Alt fra aktiviteter for de minste til søndagsklubb, kor, musikk, kirkeverter, bønnetjenesten, konfirmantarbeid og mye, mye mer.

medarbeiderfest i Hånes’ kirkes festsal onsdag 16. januar. Bordet stod dekket med reker og tilbehør og vi i staben var forventningsfulle og klare og ønsket inderlig å gi alle en gøy og uforglemmelig kveld! God mat og livlig prat rundt bordet, sang og latter, lek og moro – det er lett å stelle til fest for så positive mennesker! Skriver hun til Bladet vårt. Et meget populært innslag var den heder og hyllest som daglig leder ga Vidar Blakseth: «Det er mange som bidrar med mye frivillig arbeid i menigheten. Denne kvelden skulle vi hedre en av dem, Vidar Blakseth. Vidar har vært g fest ble det. Kirkestaben sto engasjert i Hånes menighets givertjenesoppstilt med utstrakt hand til te i 30 år(!). Han betegnes som iderik og velkomst. Denne kvelden ville entusiastisk, han er engasjert, har gjende vise sin takknemlighet til nomføringsevne og er kunnskapsrik. Han menighetens frivillige hjelpere. Nå sto er en optimist med et stort pågangsmot og de ansatte selv for pynting, servering en sterk vinnervilje! Han er varm, god og og programinnslag. Daglig leder, Tone raus – og han er en god venn. Schalla, ønsket velkommen: Vidar har vært sentral i oppbyggingen av givertjeneste i mange andre menigheter «Velkommen til fest! og han deler gjerne av sine erfaringer og Det er en glede å invitere dere til dekket solide kunnskap på feltet. bord her i kirka! Staben stiller for anled- Vidar liker å være der det skjer! Og vi ningen i forkle, og i kveld steller vi for er veldig glad for at Vidar liker å være dere. Her står vi i samlet flokk men det nettopp her i Hånes menighet. Vi er er dere vi vil løfte opp, TAKK for at vi takknemlig for den jobben han gjør og for sammen kan bygge menighet for Ham». hans engasjement og humør. Vi håper han Å drive menighet er samarbeid, vi er selv opplever at han får mye igjen for sin utrolig glade for jobben dere frivillige innsats. Vidar er som våre verdier; gjør i menigheten og vi er takknemlig Gøy, Ærlig, Raus og Nær. for det gode samarbeidet avi har». Takk Vidar! Slik var velkomstordene til de ca. 60 …og TAKK alle dere andre som er med gjestene som hadde funnet veien til og gir av deres tid som frivillige medar-

Medarbeiderfest på Hånes

beidere i Hånes menighet i både store og små oppgaver! Vi setter pris på dere!» Dette manus fikk vi direkte til Bladet vårt med vennlig hilsen fra Tone. Som en av de begeistrede gjester vil jeg på vegne av oss alle utrykke her vår hjertelige takk for den hyllest som ble oss til del. Det er inspirerende og motiverende å møte en så sammensveiset stab som på en slik positiv måte gir utrykk for den verdi den frivillige innsats i menigheten representerer. Vår bønn er at det blir enda flere som melder seg oppgaver i menighetsarbeidet. Øyvind Laundal

O

8 BLADET vårt nr. 1 2013

Fra venstre: Daglig leder Tone Schalla, Kirketjener Lillian Haanes, kateket Linn Mørland, ungdomsarbeider Emilie R-B Kleveland og sokneprest Olav Trømborg. Sittende er Vidar Blakseth med “Heders rosett/medalje”, idé og utforming ved staben. Gaven han ble overrakt, er et tresnitt av kunstneren Olga E. Grimsmo Nilsen


Muntre veteraner Det er ikke mange menigheter i Norge som kan skryte av å ha eget korps.

Anne Synnøve Svensson lar seg ikke distrahere av eget speilbilde.

Det kan ikke Tveit heller, men det er ikke langt i fra. – Når organisten trenger litt fres på gudstjenesten, kaller hun på oss! skryter Veterankorpsets veteran, Leif Walter Olsen.

H

umoren sitter løst i veggene på Musikkpaviljongen på Ryen. Sikkert hver eneste dag, men i hvert fall hver tirsdag kveld når korpset samles til øvelse. Medlemmenes motto er at det sosiale er minst like viktig som det musikalske. De fleste av de 34 medlemmene er på plass denne kvelden menighetsbladets utsendte er på besøk. En ny person, Mona Ausland, som har med seg en stilig saksofon, blir tatt i mot til applaus fra de fremmøtte. Leif Walter Olsen nikker fornøyd. Det har han sikkert gjort man-

ge ganger i løpet av sine 60 år i korpset. Det er han som har rekorden for lengst deltakelse. Helt fra starten. Korpset, som har sin opprinnelse i stasjonskorpset på Kjevik i 1952, har gledet manges hjerter i Tveit med sin glade musikk og smittende humør. De har ingen umiddelbar forestående opptreden, så derfor brukes denne kvelden til å spille gjennom noen nummer for å holde de varme. – Et og annet rusk her og der, men det kommer seg for hver gang, melder den blide dirigenten, Harald Tvedt, oppmun-

trende. Rene Kardemomme-stemningen. – Noen som har et nytt ønske? – Jeg er havren, kommer det fra en kant, og Torbjørn Stordalen, som har spilt tuba og kokt kaffe i pausene i snart 59 år vet å spørre: – og hvem er du? Og der sitter sannelig han som i hvert fall om vinteren er en av Tveits mest etterlengtende personer, snømåkeren Birger Nygård. Nå kan han ta seg en velfortjent blås på sitt horn . – Vi er så gode at det går nesten ikke an! Asle Jøssang Leif Walter Olsen har fått fyr på trombonen sin i 60 år.

Saksofonisten Mona Ausland ønskes velkommen som nytt medlem.

Uenighet i klarinettrekka om hvem som spilte feil (eller riktig).

Dirigent Harald Tvedt bor i nærheten av Kardemomme by og leder korpset med mild hånd.

nr. 1 2013 BLADET vårt 9


Inn i lyset «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevde over vannet. Da sa Gud : Svein Sætren

“Det bli lys !” Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket.»

Lyset har mange egenskaper: - det blender, - det avslører, - det varmer og - det lyser opp.

I

disse dager kan morgensolen bli så intens at den blender oss som kjører bil så sterkt at vi knapt nok ser veien. - Den samme morgensolen kaster sine gyldne stråler innover i stua og avdekker støvet og skitten i huset. Og den lyser opp i den mørke årstiden og varmer en frossen sjel i høstkulden. Gud så at lyset var godt, leste vi Lyset er godt. Uten lys kan vi verken se eller leve. Jeg glemmer aldri den dagen i mitt liv da jeg fikk se lyset igjen. Jeg spilte fotball og fikk ballen rett i ansiktet slik at jeg sprengte blodkarene i ene øyet. Jeg trodde jeg var blitt blind. Men en morgen, da jeg lå i sengen på sykehuset og så opp mot lampen i taket kunne jeg skimte lyset med det skadde øye. Det var en stor opplevelse. Da takket jeg Gud!

10 BLADET vårt nr. 1 2013

Men Gud er ikke bare skaper av lyset, han er selv lys. Og han bor i et lys som ingen kan komme til. Det er et lys som er så intens og blendende at vi ikke kan nærme oss det uten å ta skade. Ingen kan møte Gud ansikt til ansikt og overleve. For Gud er lys og hellig. Men han er også lys og kjærlig. Derfor har han gitt oss et ansikt som vi kan nærme oss hans hellighet, et menneskebarn som oss, Jesus Kristus. - Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys, sier Jesus. Men hvordan kan jeg nærme meg dette lyset, spør du ? Jeg vil nevne tre steg som fører inn mot lyset: Det første steget heter: Oppriktighet: - Lyset bryter fram i mørke for de oppriktige, står det å lese i Salmenes bok. Gud krever ikke mer i første omgang enn at du og jeg skal være oppriktige og ærlige mot oss selv. Ikke spille skuespill,

men vedkjenne oss både lyset, gråsonene og de mørke rommene i vår sjels dyp. Det andre steget heter: Åpenhet: - Vi kan stenge lyset ute. Men vi kan også åpne opp for det. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham ..., sier Jesus. Og lyset vil trenge inn i de mørkeste avkroker i vårt liv. For lyset fortrenger mørket. Det tredje steget heter: Sannhet: Sannheten skal frigjøre oss, sier Jesus. Allikevel er det å nærme seg sannheten muligens det vanskeligste steget å ta. For sannheten er at vi ofte elsker mørket høyere enn lyset. Vi forsøker ikke bare å skjule våre svakheter, men vi endatil forsvarer og hegner om våre mørkeste tanker og handlinger. Men nettopp dette er det Jesus vil fri oss fra ved sitt omskapende lys, som utsletter all synd som stenger mellom deg og Gud, og mellom deg og dine medmennsker.


ut i verden Men Gud stopper ikke der. Han nøyer seg ikke bare med å få deg og meg inn i lyset. Han kaller oss også til å gå ut med lyset: ut i verden.

å lytte med oppmerksomhet til det en annen har å si,

Første steget er å leve i lyset: Kun den som lever i lyset kan bringe lys til andre. Men - dersom vi vandrer i lyset, slik Gud selv er lys, da har vi samfunn med hverandre... Dette er en livslov. Det er ikke mulig å være en lysbærer uten å leve i lyset. Og på dette punkt er Guds ord både konkret og kompromissløst: - Den som sier at han er i lyset, men hater sin bror, han er ennå i mørke. Men den som elsker sin bror, han blir i lyset.

å gi et kompliment til en venn eller en kollega,

Andre steget er å leve av lyset: - Tro ikke venn, at du er lysets kilde. Du er i all din glans et fattig bilde. Der kommer Han, den store orginal..., skriver Egil A.Wyller i et dikt. Og orginalen er Gud selv, slik jeg forstår det. For det er ikke vi, men Gud som er livets kilde. Men i hans lys ser vi lys, sier salmisten. Allikevel sier Guds ord: Dere er verdens lys. Dermed har jeg berørt det...

å ta en telefon eller sende et kort til en som trenger oppmuntring, å strekke ut en hjelpende hånd, å åpne sitt hjem for andre. Det er dette det hele dreier seg om!

Tredje steget kallet til å leve ut lyset: Et lys som ikke slippes ut, sperres inne. En tenner ikke et lys og for å sette det under et kjørel, nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset. La da deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han som er i himmelen. I praksis kan det være: nr. 1 2013 BLADET vårt 11


HILSEN FRA NODELAND/ TAMBAGA DESEMBER 2012

Kjære lesere av våre fellesbrev: familie, venner og forbedere! Vi ønsker dere alle en verdifull jul, full av fred, fellesskap og budskap. Så ønsker vi dere et godt nytt år med god helse og rike opplevelser. For Hilde og meg har 2012 vært preget av omveltninger. Vår base er fremdeles Tambaga, blant malinke-folket i Mali. Men 22.mars ble misjonærtilværelsen i Mali plutselig annerledes. Statskuppet i Mali kom ikke helt uventet, men at konsekvensene skulle være så langvarige hadde vi ikke forutsett. De fleste har fått med seg at islamistene i nord okkuperte 60 % av landet to uker senere. At noen av disse islamist-gruppene har gisseltaking som en av sine aktiviteter gjør at Etter mottak av artikkelen har det skjedd en dramatisk utvikling i Mali, der ytterliggående grupper har tatt kontroll over deler av landet og det har blitt en krigslignende situasjon.

På Normisjons hjemmesider fremgår at borgerkrig og uro i Mali det siste året har gjort det vanskelig for Normisjons misjonærer i landet. De siste månedene har derfor Normisjon jobbet med å etablere en base for arbeiderne like over grensen i nabolandet Senegal. Det er dit de norske misjonærene nå har reist for å komme seg i sikkerhet. - Vi ser at et arbeid i Senegal også vil gi gode muligheter for å holde god kontakt med kirkene og gi anledning til oppfølging av

«hvite» i Mali må ta sine forholdsregler. Vi tilbringer julen i Norge, men drar mellom jul og nyttår tilbake til Mali. En av våre oppgaver er å legge til rette praktiske ting i Øst-Senegal, med tanke på en eventuell misjonærevakuering. I går ga FN grønt lys (FN-resolusjon 2085) til en militær intervensjon i Nord-Mali. Mens Mali gjør seg rede til krig mot okkupantene i nord, ser misjonærene seg om etter fredeligere tilbaketrekkingssteder som samtidig kan ha behov for misjonsinnsats. Ellers blir det bibelskoleundervisning, ledertrening, bibeloversettelsesarbeid og landsbybesøk som før. Bibeloversettelsen til malinke gjør fremskritt. Grov-oversettelse av Johannes og store deler av Matteus er ferdig. Hilde og Bamba har så vidt begynt å introdusere liturgiske ledd på malinke i gudstjenesten og vi har funnet en kandidat til den ledige oversetterstillingen. I begynnelsen av denne måneden var alle kirkens evangelister samlet til evangeliseringsseminar på bibelskolen. Seminaret var mer enn teori. To kvelder bar det gruppevis ut i landsbyer med forkynnelse, vitnesbyrd og forbønn. Maliske kristne er stort sett ikke redd for å vitne for andre, de er overaskende modige til å reise seg i en forsamling. En plass vil de gjøre julefeiringen til en stor evangeliseringsaksjon. På julaften i år blir vi gjester i vårt gamle medarbeidere og prosjekter i Mali mens det er uroligheter i landet, sier internasjonal leder i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. - Det er vondt for utsendingene våre å reise, men slik situasjonen er nå, ber også malierne oss om at vi kommer oss ut, sier Kvelland. En av dem som har vært lengst for Normisjon i Mali, Karen Ekern, hadde allerede kommet til Norge for en kortere ferie. - Vi har visst at før eller siden blir det krig, og det er vanskelig å tenke seg annet enn at dette kommer til å bli langvarig, sier Ekern. Karen Ekern har vært i telefonkontakt med prosjektkoordinator for Normisjon i Mali,

hus på Rismyr - hos Espen, Eileen og Gabriel. Den nye generasjon tar over. Gabriel venter dessuten en lillebror i slutten av januar. Vi blir alle der unntatt Yngvar som feirer jul på Hawaii, med familien til sin kjæreste, Ruth. Ole har steget i gradene og vi var tilstede på gradueringsfesten da han 14.des. ble sersjant og samtidig avsluttet sin førstegangstjeneste som befalselev. Jon har brakt familien ut på de store dyp, bokstavelig talt, dette året. Ved hjelp av en nyinnkjøpt, baug-montert GPSstyrt elektrisk påhengsmotor har han gjort det mulig for oss å fiske på 250 meters dyp. Resultatet er frysere fulle av stor lange- og brosmefilet. Så langt Alf. Hilde avslutter med følgende ord: Snøfonna utenfor vinduet i leiligheten vår vokser og vokser i de sterke vindkastene. Herlig. Men dette er jo ikke jul – selv om jeg liker det; jeg må minne meg selv på at det var Gud som ble menneske, og han vil møte oss personlig hver og en. Hilsen Hilde og Alf Hilde og Alf Halvorsen, MPN, B.P. 34 KITA, Rép. du Mali Mailadresse: alf.halvorsen@gmail.com Gaver til arbeidet kan sendes til konto: 3000.19.00222 Merk med prosjektnr. 114 973 44

Demba Diallo. - Han sier de er innstilt på å følge opp de nye kristne og har god hånd om de diakonale prosjektene våre. En landsby får ny kornmølle og arbeidet med nye broer går sin gang. Han er også glad for at det internasjonale samfunnet nå kommer Mali til hjelp, sier Ekern. - Det er veldig vondt at vi nå må forlate landet. Men jeg er glad for å kunne si at folk i Norge trygt kan fortsette å gi til prosjektene i Mali, og at aktivitetene fortsetter som før, sier Karen Ekern. Samtidig oppfordrer hun også til bønn for landet og kirken i Mali. Sverre Bragdø-Ellenes

Rettelse fra forrige nr. og artikkelen om Gurines hage

Fra venstre: Simon Torkildsen Hamre (farfar til Tordis Dolsvaag som har lånt ut bildet), Guri Simonsen (puten med flagget), Johanne Simonsen (mor til Tordis Dolsvaag), Torvald Simonsen (gift med Guri). Gurine Klausen helt til høyre i bildet. De to i bakgrunnen gjenkjennes ikke.

12 BLADET vårt nr. 1 2013

Til høyre: Gurine Klausen og, til venstre: Gudrun Simonsen, som bodde i det lille, hvite huset ned mot butikk og menighetshus på Hamresanden.


Folk strømmet til Hånes kirke da årets julemesse skulle åpne kl.12.00. Det var tydelig at det forarbeid som var lagt ned hadde virkelig nådd en den brede målgruppe. En stor frivillig komite lot seg engasjere sammen med medlemmer i menighetsrådet, og de sto på uavbrutt ved de forskjellige poster og programinnslag. Fra de unge gitar entusiastene, de unge musikere med sitt velklingende band, til Knertekor, Soul Kids og Soul Children! Du verden så gode de er! Hvert av de musikalske innslag og kor hadde også egne solister! I tillegg til at dette var julemesse, opplevde mange det som en presentasjon av bredden i det sterke engasjement også for de unge i kirken.

Julemesse med suksess! Hovedkomiteen for Julemessa i Hånes kirke fikk full klaff etter sitt store forarbeid og innsats under Julemessa 24. november. Ikke å undres over at det til tider ble så trangt om plassen at enkelte ikke kom inn!! Men så var det også mye for alle aldre: Bugnende salgsdisk som til og med kunne by på ferske rundstekte

brød! Bugnende gevinstbord både for åresalg og hovedlotteri. Firmaer og private hadde gavmildt bidratt med fine gevinster. Det var bokmesse i Våpenhuset, aktivitets rom for barna m.m. Og ikke å forglemme kake og kaffe disken hvor også varme pølser og saft var å få kjøpt! Der kunne køen til tider være ganske lang.. På Hånes er vi ikke vant til de store tall, men kan glede oss over den frivillige, trofaste og jevne innsats på så mange felt. Men denne julemessa satte ny inntekts rekord: Kr 120.125,00 ! Uten å representere mer enn et av medlemmene i menigheten har jeg nok alle med meg når jeg skriver: Hjertelig takk! Øyvind Laundal

Familiegudstjenester i Tveit menighet våren 2013

10. februar: Karnevalgudstjeneste på Tveit menighetshus kl. 11.00. Tveit Soul Children deltar. Kirkekaffe med kaker og pølser.

Jo flere vi er sammen, jo gladere vi blir.

17. mars: Familiegudstjeneste med nattverd i Tveit kirke kl. 11.00. Tveit Solul Children deltar,

7. april: Påskefest i Tveit kirke kl. 11.00. Megaklubben deltar. Kirkekafé ved Megaklubben.

2. juni: Friluftsgudstjeneste ved Drangsholtvann kl. 11.00. Fellesgudstjeneste med Tveit frikirke.

kirkekaffe, avslutning av menighetsuka.

16. juni: Familiegudstjeneste på Tveit menighetshus kl. 11.00. Utdeling av bibler til neste års konfirmanter. Grilling på stranda etter gudstjenesten.

nr. 1 2013 BLADET vårt 13


Fasteaksjon med fokus på forbilder Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme i Oslo og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt liv.

Gir håp –En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten, og en av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn. Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. Takker norske menigheter Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchis-bydelen i Addis Ababa og som frivillig på Nytt liv-senteret. Han ser på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere i arbeidet: –Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon!

14 BLADET vårt nr. 1 2013

Sammen forandre Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp sette fokus på mennesker som forandrer verden. Vi vil fortelle historiene om noen av dem som i våre prosjekter er med på å gjennomføre norske menigheters internasjonale diakonale arbeid i praksis. Gjennom film, historier og bilder vil vi se hvordan både nødhjelpsopera-

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 17.–19. mars Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Dette er mennesker som er født på feil side av urettferdigheten. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til noen av disse forbildene. Vårt arbeid bygger på deres kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger som er forankret i lokalsamfunnet. De får det til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre.

oss unike, som gjør at vi sammen kan skape så stor forandring. Over alt hvor det lever mennesker, finnes det en kirke – eller en moské, en synagoge eller et tempel. Det gir oss innpass der få andre har tilgang. Det gir oss mulighet til å utfordre religiøse ledere om tradisjonelle praksiser som kvinnelig omskjæring. Sammen med lokale partnere kan vi skape virkelig og varig forandring. Og sammen med nesten 40 000 konfirmanter og en mengde frivillige i 2000 norske menigheter gjør vi fasteaksjonen til en av våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig stolte og veldig ydmyke! Fra fornedret til forbilde Etter at Marthas to år i Nytt liv-programmet var omme, ble hun spurt om å fortsette på senteret som lærer. Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mor til Nathnael. For henne ble familien et håndfast bevis på den kjærligheten som er så vanskelig å forstå.

Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Tveit og Hånes menighet arrangerer aksjon og trenger bøssebærere. Ta kontakt med menighetskontorene dersom du vil være med. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

sjoner, langsiktige utviklingsprosjekter og det beslutningspåvirkende arbeidet er forankret i lokale behov og løsninger, og i den verdensvide kirkes diakonale oppdrag. –Kirkens Nødhjelp har en naturlig plass i den verdensvide kirke, og det handler om mye mer enn bare identitet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland. Hun utdyper: –Det er vårt nettverk av kirker og trosbaserte organisasjoner i Norge og verden over som gjør

–Jobben min er å lære jentene opp i et praktisk kunsthåndverk som kan sikre dem et levebrød. Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er at de er elsket av Gud. Jeg har delt deres fornedrelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor sterk kjærlighetens makt er.


Nye arbeidere innsatt i Hånes kirke To nye arbeidere ble innsatt til tjeneste i Hånes menighet under familiegudstjenesten 20. januar: Ungdomsarbeider Emilie R.-B. Kleveland og kateket Linn Mørland. Samtidig ble Tom Jarle Istad Kristiansen ønsket velkommen som vikar menighetsmusiker. I denne familiegudstjenesten var det også dåp for to fine gutter. Soknepresten benyttet anledningene til å invitere barna til å være aktivt med i gudstjenesten. Og de var med. Helt fra dåpen til innledningen av talen da de åpnet «skattkisten» sammen med presten og fant førstehjelps utstyr, videre til tablået om da Jesus helbredet den lamme mannen som ble senket på en båre gjennom et hull i taket til huset hvor Jesus var, og til da han som var lam hoppet av glede over å kunne gå; tok båren under armen og gikk hjem. Vår nye ungdomsarbeider og nye kateket fikk anledning til å presentere seg selv og hvilken drøm de hadde for sin tjeneste. Emilie har i hovedsak hatt sin oppvekst på Hånes, sin skolegang her og vært deltaker i menighetens tilbud for barn og ungdom. Vi presenterte henne i nr. 4 2012 av Bladet vårt. Hennes visjon for arbeidet fremover er å kunne videreutvikle det arbeid som allerede er i Arena. Gjøre de gode tilbud kjent og få med enda flere deltakere. Linn har bodd på Hånes i ca.15 år, er gift med Rune Mørland og de har 3 barn. Da hun første gang ble bedt om å synge i kirken, ble det en forandring for henne fra å være gjest i kirka til å bli aktiv deltaker; ble med som en av lederne i kor m.m. Hennes hovedoppgave nå er trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år. Hennes drøm er å få mange gode møter med barn og unge. Hjelpe dem til å bli bedre kjent med Gud, gi de unge det gode

Fra venstre: Tom Jarle Istad Kristiansen, Linn Mørland, Emilie R.-B. Kleveland og Olav Trømborg.

alternativ i en vanskelig verden. I dette arbeid trenger en gode hjelpere fra menigheten. Gjennom denne tjenesten kan vi alle være med å bygge menigheten. Tom Jarle Istad Kristiansen er Hånesgutt. Han fortalte at det var gjennom sin konfirmasjonstid her at han fant frem til sin tro på Gud. Han er gift med skiskytteren Gro Marit Istad og de har to barn. Tom Jarle er sterkt engasjert i Gospelmusikken både nasjonalt og internasjonalt og nå skal han vikariere som menighetsmusiker i Hånes kirke utover våren. Menigheten ser fram til dette samarbeidet og ønsker ham velkommen. Tom Jarles søster, Janette Kristiansen, sammen med Andrea Hirst Salvesen og Andrea Bjorvatn bidro også med vakker sang under gudstjenesten.

Mandagskafeen i Tveit Noen som bryr seg. Det var god stemning på Mandagskafeen i Tveit menighetshus 10. desember. Julegrøten smakte godt med saft, sukker, kanel, smørøye og selvfølgelig mandel i grøten, og etterpå var det kaffe og prøvesmaking på julebaksten. Astrid Staalesen underholt med opplesing og det var gode samtaler om jul og juletradisjoner. Margot og Kjellfrid er ekte omsorgsmennesker, som har “drevet” Mandagskafeen i snart 12 år. Det er mange som er takknemlige for Mandagskafeen, og som sier det er godt at det er noen som bryr seg.

Øyvind Laundal

Bønnetjeneste for Kirkemøtet

11.-16. april 2013, hele døgnet

i Kristiansand Domkirke

Tidebønner: Kl.0730: Morgenbønn i Domkirken Kl.0845: Morgenbønn;i kirkemøtet Kl.1200: Middagsbønn Kl.1800: Kveldsmesse med nattverd Kl.1930: Musikk for bønn Kl.2130: Bønn for natten

Kveldsarrangementer kl.1930 Torsdag: 11: Bach Fredag: 12: Taize Lørdag 13: Ungdomsarrangementer Søndag 14: Flekkerøyguttene Mandag 15: Reidar Skaaland Vær med i bønn for kirkemøtet! - Be i lokalmenigheten din; i forbønnen, ved å tenne lys mm - Ta bønnen med deg hjem til ditt private andaktsliv - Meld deg til bønnevakttjenesten eller bare stikk innom Domkirken når som helst på døgnet 11-16.april Arrangører: Domkirken menighet, Agder og Telemark Bispedømme, Bønn for Den norske kirke

nr. 1 2013 BLADET vårt 15


JULETREFEST 2. januar var store, så vel som små samlet til juletrefest på menighetshuset. Først var vi samlet i kjelleren for servering. På i Tveit kirke 20. des. forhånd var det gitt beskjed om å droppe middagen hjemme og var heller den her. Vi 2. søndag i advent dettajulekonsert fikki Tveit servert pølser og hamburgere, med is kirke. Denne kvelden herjet til dessert. Etter at måltidet var inntatt vinden og snøværet utenfor, men og vi også rukket konkurranse, inne hadde i kirka var det en godliten stemning med fortsatte vi festen oppe i salen hvor vi fikk masse flott sang og musikk. FriKids, masse underholdning, deriblant sang Soulflott Children og Tveit Julekor deltok av med Katarina, en jentetrio og Soul Children flott sang. Silje Herje bidro også og med vi fikk høresolosang. flott fløytespill av to flotte flott Tveit Veterankorps jenter. Theis hold andakt for oss og holdt Tveit deltok med flott musikk og Theis Veterankorps spilte opp med flott musikk andakt. Kvelden ble avsluttet med under juletregangen. helt «Deilig er Jorden». Før Det kvelden er jordenvar virkelig, slutt fikk vi også besøk av hele tre nisser selv om vi måtte ut i kulda og snøføyka som hadde med seg godteposer til alle de etterpå. Karen Melhus snille barna.

Julekonsert

Juletrefest

i Tveit kirke 2. jan.

2. januar var store, så vel som små samlet til juletrefest på menighetshuset. Først var vi samlet i kjelleren for servering. På forhånd var det gitt beskjed om å droppe middagen hjemme og heller ta den her. Vi fikk servert pølser og hamburgere, med is til dessert. Etter at måltidet var inntatt og vi også hadde rukket en liten konkurranse, fortsatte vi festen oppe i salen hvor vi fikk masse flott underholdning, deriblant sang av Katarina, en jentetrio og Soul Children og vi fikk høre flott fløytespill av to flotte jenter. Theis hold andakt for oss og Tveit Veterankorps spilte opp med flott musikk under juletregangen. Før kvelden var helt slutt fikk vi også besøk av hele tre nisser som hadde med seg godteposer til alle de snille barna.

Karen Melhus

16 BLADET vårt nr. 1 2013


Dette skjer i menighetene Hånes Mandag Hånes Knertekor: Øver kl 17.30-18.00 Hånes Soul Kids: Øver kl. 18.00-19.45 Hånes Soul Children: Øver kl 18.30-20.30 Tirsdag: Siste tirsdag i måneden: Formiddagstreff for “Vi over 60” kl. 11.00-13.00.

fredag: Arena ungdomsklubben: Samles på loftet kl. 19.30. Arena Tweens: Samles på loftet utvalgte kvelder kl. 18.00-19.30 Søndag: Gudstjeneste: Les siste side i Bladet vårt og den ukentlige annonse i Fædrelandsvennens lørdagsutgave.

Torsdag: Babysang: Drop inn-tilbud på utvalgte torsdager kl. 10:30. Hånes og Tveit kirkekor: Øver: kl. 19.30-21.30 utvalgte dager i Hånes.

Tveit Mandag Mandagskafé: For godt voksne på Tveit menighetshus annenhver uke kl. 11.00-13.00 Tveit Soul Children: For barn i 4.-9. klasse Øver i M.huset kl. 18.00-19.30 Onsdag: Småbarnstreff: for foreldre og små barn Tveit menighetshus kl. 10.30-12.30. i partalluker Åpen barnehage: Tveit menighetshus fra kl. 09.30-15.30

Torsdag: Hånes og Tveit kirkekor: Øver: kl. 19.30-21.30 utvalgte dager i Tveit. fredag: Megaklubben: Samles i Forpakterboligen ved Tveit kirke. Aldertrinn: 8..-10. klasse. kl. 19.00-22.00. ikke i skolens ferier. Søndag: Gudstjeneste: Les siste side i Bladet vårt om det er på Menighetshuset eller i kirken.

Vi har også samtalegrupper Våre hjem - spennende små grupper for voksne.

Hos oss har du et navn

Banken for sørlandet Sørlandsparken kl. 08.00-22.00 (09.00-20.00)

Ryen Åpent 9–22(20) Skaff deg medlemskort! Da blir du med på å dele overskuddet i butikken!

Det er sluttsummen på kassalappen som teller!

Markensgt 4b/6 • Postboks 238 • 4663 Kristiansand Torvgt. 8 • Postboks 1099 • Tangvall • 4683 Søgne

Hamresanden Tlf. 38 09 43 30

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder

Velkommen hele døgnet: Telefon: 38 02 24 44 Industrigata 10A Postboks 1004 Lundsiden 4687 Kristiansand Telefon: 38 10 70 00

Vakt: 982 82 959

Telefon: 47 61 18 47

nr. 1 2013 BLADET vårt 17


Fra kirkebøkene Hånes

Tveit

Døpte Elias Flaa Slettedal Christina Kvalvik Lykke Stallemo-Einarsdottir

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE 17.-19. mars 2013 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE Støtt Kirkens Nødhjelps 2013-2014 fasteaksjon 2013 Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring 820 44 088 (200 kr) eller benytt kontonummer 1594 22 87493

Forespørsel om kirkelige handlinger Støtt Kirkens Nødhjelps som dåp, vigsel, fasteaksjon 2013 gravferd, inn/utmelding og annet, vennligst kontakt:

Døpte Theodor Norby Hystad Iris Amalie Falk Pedersen Filipa Sofie Tomter Estella Espegren Gabriel Christoffersen Pritchard Jenny Celina Foss-Hauane Jacob Gudbrands Woldseth Nea Folden Hauge Ellie Victoria Ryen Hansen Døde Kåre Håkegård Lars Olai Albin Heggelund

Kirkens servicetorg Tlf. 38 19 68 00 mandag til fredag 09.00-15.00 E-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

Markensgt. 42

Tlf. 38 12 05 60

Det intime spisested i maritimt miljø

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: 38 17 74 50 www.andas.no

18 BLADET vårt nr. 1 2013

Skipsfart • eiendom • investeringsvirksomhet Hovedkontor: Kirkegt. 1 4610 Kristiansand S.

Ta turen om Hamresanden! Middag, grillretter og smørbrød.


Velkommen til

GOD GAMMELDAGS BASAR

fredag 15. mars kl. 18.30 Tveit menighetshus Salg av kaffe og kaker Gevinster mottas med takk og kan leveres menighetskontoret.

Hånes menighet

Tveit menighet

Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Telefax: 38 19 69 63 E-post: haanes.menighet@ kristiansand.kommune.no

Tveit menighetskontor Balchens vei 3 4656 Hamresanden Telefax 38 19 69 59 E-post: tveit.menighet@ kristiansand.kommune.no

Hjemmeside: www.haanesmenighet.no Merk! sidene er under arbeid og er derfor mangelfull!e Ekspedisjonstid: Tirsdag - fredag 10.00-14.00. Daglig leder Tone Schalla Telefon 38 19 69 10 E-post: tone.schalla@ krisitansand.kommune.no Sokneprest Olav Trømborg Telefon 38 19 69 13 Organist Tom Jarle Istad-Kristiansen -vikar Telefon 38 19 69 16

Hydro Texaco Håneskrysset Døgnåpent Telefon

38 04 87 77

Kateket Linn Mørland Telefon 38 19 69 12 Ungdomsarbeider : Emilie R-B Kleveland Kirketjener Lillian Haanes Telefon: 38 19 69 15 Menighetsrådet Rune Mørland Telefon 957 72 606

Rørleggeren i Tveit og Randesund

Daglig leder Tirsdag – torsdag 09.00-14.00 Telefon 38 19 68 90 Erling Justnes E-post: Erling.justnes@ kristiansand.kommune.no (Vikar) Ragnhild Langmyr Kragholm E-post: Ragnhild.kragholm@ kristiansand.kommune.no Sokneprest Theis Salvesen Etter avtale Telefon 995 63 376 E-post: theis.salvesen@ kristiansand.kommune.no Kantor Ruth Loland Sandvik Telefon 38 19 68 96 E-post: ruth.loland.sandvik@ kristiansand.kommune.no Menighetsarbeider Svein Børge Pedersen Telefon 38 19 68 95 / 455 05 558 E-post: svein.b.pedersen@ kristiansand.kommune.no Kirketjener Tomas Drangsholt Gabrielsen Telefon 950 62 183 E-post: tomas.d.gabrielsen@gmail.com Diakoniutvalget Marit Salvesen Telefon 918 84 378 Menighetsrådet Torgny Bøhn Telefon 913 34 702

Elektrotema Agder AS Barstølveien 36 4636 KRISTIANSAND Telefon 38 04 10 00 Telefax 38 04 08 91 e-post: ole@elektrotema.com elektrotema@elektrotema.com www.elektrotema.com

Byggfirma - Thor Arne Tønnessen, 41 44 08 53 nr. 1 2013 BLADET vårt 19


til gudstjeneste

Vi samles

HÅNES

TVEIT

03.02 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Olav Trømborg Dåp, Nattverd, Søndagsklubb

03.02 kl. 18.00 i Tveit kirke Gudstjeneste med konfirmantene Nattverd

10.02 kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/Linn Mørland og Olav Trømborg, Dåp Fastelavenssøndag. 7-års klubb, Knertekor, Soul Kids og karneval

10.02 kl. 11.00 på Menighetshuset Karnevalsgudstjeneste Kom gjerne i et artig kostyme Tveit Soul Children Kirkekaffe med kake og pølser

13.02 kl. 19.00 Askeonsdag. Skriftemålsgudstjeneste v/Olav Trømborg, Nattverd, Tveit og Hånes kirkekor deltar.

13.02 kl. 19.00 i Hånes kirke Askeonsdag. Se annonse Hånes

17.02 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Olav Trømborg Dåp, Nattverd, Finnmarkskameratene 24.02 Vinterferie Ingen gudstjeneste

24.02 kl. 11.00 på Menighetshuset Gudstjeneste Vikar Nattverd

03.03 kl. 11.00 Lekmannsgudstjeneste Søndagsklubb

03.03 kl. 11.00 i Tveit kirke Gudstjeneste med dåp Theis Salvesen Nattverd

10.03 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Olav Trømborg Dåp, Nattverd, Søndagsklubb. Tveit og Hånes Kirkekor Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

17.03 kl. 11.00 i Tveit kirke Familiegudstjeneste Theis Salvesen Nattverd Tveit Soul Children Avslutning av menighetsuka

24.03 kl. 19.00 Palmesøndag Kveldsgudstjeneste v/Theis Salvesen Nattverd

24.03 kl. 11.00 i Tveit kirke Palmesøndag Theis Salvesen Nattverd

28.03 kl. 19.00 Skjærtorsdagssamling Nattverd

28.03 kl. 19.00 i Tveit kirke Skjærtorsdag Theis Salvesen Nattverd Vi dekker av alteret og kirken mørklegges

31.03 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/Olav Trømborg Dåp, Nattverd

Tveit menighe tshu

s

07.04 kl. 19.00 Prosjektgudstjeneste med konfirmanter, Linn Mørland, Olav Trømborg og Emilie Kleveland Hip-hop gudstjeneste! Nattverd 14.04 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikarprest Dåp, Nattverd Søndagsklubb

Tveit kirke

20 BLADET vårt nr. 1 2013

10.03 kl. 19.00 i Tveit kirke Kveldsgudstjeneste Vikar Nattverd

17.03 kl. 19.00 Tweensgudstjeneste v/Olav Trømborg, Emilie Kleveland og Linn Mørland Nattverd, Soul Children Kirkekaffe-cafe

29.03 kl. 11.00 Langfredagsmesse v/Olav Trømborg

Hånes kirke

17.02 kl. 11.00 i Tveit kirke Gudstjeneste Theis Salvesen Nattverd

21.04 kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/Olav Trømborg og Linn Mørland Dåp, 6.klasseband Musikkverksted Knertene og Soul Kids

29.03 kl. 11.00 i Tveit kirke Langfredag Passjonsgudstjeneste Theis Salvesen Korgruppe 31.03 kl. 11.00 i Tveit kirke Høytidsgudstjeneste Theis Salvesen 07.04 kl. 11.00 i Tveit kirke Familiegudstjeneste Bjarne Sveinall Påskefest, Megaklubben deltar Kirkekafé ved Megaklubben Kirkeskyss i Tveit

Tur-retur Hamresanden - Tveit kirke kontakt: Øivind Harket 38 04 62 25 Sigmund Skjerve 38 04 60 77

Tveit og HÃ¥nes menighetsblad nr 1 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you