Page 1

0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 1

Nr 5

OKTOBER 2010

68. ÅRG

Boka om Hof kirke er ferdig Boksalg tirsdag 19. oktober: Alle husstander på Hof vestside får besøk av jubileumsbokselger. Ta godt imot dem!


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 2

Kirkens betjening HOF PRESTEGJELD: Åsnes og Hof Kirkekontor, Kaffegata 74, 2270 Flisa. Tlf 62 95 58 50. Fax 62 95 58 56. Kontortid tirsdag - fredag kl 10.00 - 14.30 Kirkeverge/daglig leder: Inga Sørensen, tlf 62 95 58 50 Kontorfullmektig: Grethe Embretsen, tlf 62 95 58 50 Åsnes Kirkelige fellesråd, leder: Ove Johnny Strømberg, boligtlf 62 95 38 03 Sokneprest i Hof: Runar Helge Olsen, tlf 62 95 58 50. Mobil 401 06 358 Organist: Helge Vikjord, mobil 411 45 059 Kirketjener i Hof kirke: Leif Roger Rognstad, mobil 412 00 964. Boligtelefon 62 95 26 73 Ungdomsdiakon: Gunhild Kvåle Westgård, mobil 478 60 407 Leder i Hof menighetsråd: Ingun S. Barane, mobil 926 63 431 Leder i Hof sokneutvalg: Thor Einar Sparby, mobil 901 75 491 Leder i Arneberg sokneutvalg: Janne P. Beyer, mobil 412 96 371 Leder i Hof Finnskog sokneutvalg: Bjørg Irene Nordtorpet, mobil 952 08 793 Kontaktperson for Arneberg Kirkestue: Marianne Myrvang, mobil 417 66 411 HOF MENIGHETSBLAD kommer ut 6 ganger årlig UTGIS AV Hof menighetsråd Forretningsfører og kasserer: Elin Borg Kontingent kr 170,-. (Adr kr 170,- + porto) Bankgiro: 1904.20.03223 Ansvarlig: Menighetsrådet Redaksjon: Jón Ágúst Einisson, Runar H. Olsen, Kari Marie Aandstad, Randi B. Mælum Stoff til bladet leveres redaksjonen eller til Anne Bråten (anne.b@groset.no). Arr til kulturkalender leveres: Kari Marie Aandstad, tlf 62 95 31 03 eller kari.marie@aandstad.com Forsidefoto: Jorunn Andestad Langmoen

2

Og Herren sa: ”Lev!” Vi mennesker har bare fått ett liv, om vi enn gråter og ber. Og om vi har all verdens penger, vi kan ikke kjøpe oss flere. Vi vet ikke hvor lenge vi har det, om livet blir langt eller kort, men så lenge vi lever i verden er livet vårt likevel vårt. Så er det opp til oss da, hva vi bruker det til Skal jeg leve det slik som jeg ønsker, eller leve som andre vil? Fra skaperens hånd er det gitt meg alt det han vil jeg skal ha, når vi lever det liv vi er skapt til, først da blir vi virkelig glad! Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det sier vår Mester. Å spise ved dette bordet metter bedre enn andres rester All verden skulle stanse å høre, hva Mesteren hadde å si: ”Den som Sønnen får frigjort, det er den som blir virkelig fri!” Et liv det er sorger og gleder, et liv det er motgang og trøst og i storm er det vanskelig å høre, lyden av losmannens røst. Likevel tror jeg det verste er et liv som slett ikke er levd. Som en fugl med et liv i et gullbur, som en fugl som aldri har svevd. Dag Arneson


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 3

Levende steiner

I

en by skulle det bygges ny kirke. Det ble samlet inn penger, og byggeplaner ble drøftet frem og tilbake. Men skuffelsen ble stor da det viste seg at midlene som var kommet inn på langt nær var nok. En dag ringte det på døra til soknepresten. Det var en liten gutt som måtte snakke med presten, og han kunne ikke si det til noen andre. Presten gikk ut til gutten, som stod der med to mursteiner i hendene. – Her har du mursteiner til den nye kirken, sa gutten stolt. Presten fortalte dette til noen venner: - Nå trenger vi ikke være redde for at den nye kirken ikke skal kunne bygges. Vi har jo allerede fått de første mursteinene! Historien forteller at det ikke tok lang tid før den nye kirken stod ferdig. Fortellingen om den lille gutten med de to mursteinene gikk byen rundt, og både store og små fikk lyst til å gi sin del til kirken. Jeg leste denne beretningen fra en andaktsbok i går kveld. Og jeg tenkte på den høyreiste kirka vi har her i Hof. Den ble møysommelig bygd opp av titusenvis av murstein som ble laget i teglverket i Stampakroken for lenge siden. Vi ble sittende på krakken utenfor kirka i går etter gudstjenesten i Hof kapell. I det fine sollyset kunne vi

nærmest studere hver stein oppover tårnet, og betrakte den gode murerjobben som solide håndverkere hadde gjort en gang på slutten av 1850-årene. Og jeg tenkte; så mye solid arbeid som er lagt ned på, i og rundt denne kirken. Så mange trofaste medarbeidere gjennom årene, frivillige og ansatte, som har gitt av sine krefter og midler. Jubileumsboken ”Den høyreiste kirken i Hof” er nå ferdig. Det er blitt ei flott bok, som også forteller om den enorme innsatsen som er lagt ned av så mange hofsokninger gjennom årene. Mursteiner trengs det ikke flere av, i hvert fall ikke i Hof kirke. De som ble laget for over 150 år siden er fortsatt mer enn solide nok. Men når jeg leser i jubileumsboken om alle de trofaste medarbeiderne gjennom årene; de levende steinene, så tenker jeg; de trenger vi enda flere av. Levende steiner som kan fylle denne vakre kirken med sang og bønn. Som kan være med å gjøre denne gode bygda til et enda bedre sted å være. Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus (1. Peterbrev 2,5). Runar 3


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 4

Tannlege T.H. Beitnes

Bil og Maskin

Privatpraksis i Meierigården i Hof

Namnå, tlf. 62 94 46 79

Tlf. 62 95 37 75

Velkommen til et litt annerledes verksted

Tannlege

Geir Alstergren Privatpraksis, Kaffegata, Flisa Tlf. kontor 62 95 14 09 Mobil 90 02 71 42

Tannlegene MNTF Ingrid og Per M. Krogstie Flisa Stormarked Åpent man - fre kl 08.00-15.00 Tlf. 62 95 13 20 kontor Tlf. 62 95 11 85 (privat)

Larsen Mek. Verksted A/S 2270 Flisa. Tlf. 62 95 22 43 Dreiing, fresing, sveising konstruksjoner, reparasjoner

• • • •

Alt i reparasjoner Periodisk kjøretøykontroll Sunoco og Castrol oljeprodukter Presser hydralikkslanger

Amundsen Dagligvare AS • 2266 Arneberg • Tlf 62 95 40 00 • Fax 62 95 40 09

Mandag - Torsdag 09.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 14.00 • Dagligvarer til lave priser • Post i butikk • Tipping • Medisinutsalg • Utkjøring av varer Ukens JOKER og mange andre gode tilbud.

Flisa EURO SKO FLISA SKOTØYMAGASIN (Kaffegata) FLISA SKO (Flisa Stormarked)

62 95 13 25 62 95 27 57

www.skaslien.no - tlf 62 94 66 66

Hos oss er bilen din i trygge hender... • Alt i Reperasjoner og Service • Periodisk Kjøretøykontroll • Elektrisk-Diagnose • Deler og Rekvisita

Flissundet Motorservice AS - 2270 Flisa - tlf 62 95 59 90 4


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 5

5


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 6

NMS-foreningene i Hof feire

D

et startet i 1860 – Hof Misjonsforening ble stiftet! Jeg har fått anledning til en prat med Ruth Kalbakk og Liv Langmoen, som har vært med i mange, mange år. De er takknemlige for å kunne gi oss et tilbakeblikk. Ruth forteller at hun var veldig kry når hun fikk bli med sin mor på misjon og ofte ble de hentet av presten og kjørt til det hjemmet der møtet skulle være.

Ruth Kalbakk og Liv Langmoen.

6

Hun husker at som liten måtte de bruke ferje over Glomma før Arneberg bro ble bygget i 1926. Videre forteller Ruth at det var stas da hun ble stor nok til å bli med i Ungpikeforeningen Gry. Liv kan også fortelle at hun ble med i Ungpikeforeningen Gry da hun giftet seg og flyttet til bygda 23 år gammel. Den voksne foreningen hadde møte på dagtid og passet ikke for en ung bondekone!


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 7

rer 150 års jubileum Begge to kan fortelle at det gjennom årene har vært foreninger for alle aldre: Barneforeninger, Ungpikeforening, Gutteklubb, Ungdomsklubb og foreninger for kvinner og menn/ kvinner. Det var stas når misjonær/sekretær kom på besøk minnes de. Barna og de unge var også ivrige og laget ting til de mange basarer og utlodninger som ble holdt, og inntekten sendt til misjonen. Foreningene har betydd mye for den enkelte og blitt til velsignelse gjennom godt fellesskap og tent interesse for misjon hos mange mener de begge. I tillegg har foreningene vært med å hjelpe barn og unge til å komme på leir på Mesnalia ved Lillehammer. I perioder var det svært mange fra Hof som reiste dit forteller Liv og det betydde mye for mange. I de senere årene har det bare vært 3 voksne misjonsforeninger for NMS i Hof, nemlig Bergesiden, Østsiden og Jara misjonsforeninger. Møtene holdes fortsatt stort sett rundt i hjemmene. Foreningene arrangerer også Formid-

dagstreff på Kirkestua og Hyggestund på Hof aldershjem. I tillegg har de hatt turer og adventsmøter sammen til inspirasjon for de små foreningene. Det startet med en forening som siden delte seg, opptil 9 har vi funnet beskrevet, men nå altså 3. Disse 3 har også hatt et viktig samarbeid i sammenhengende 27 år ved den årlige Julemessa på Hof Samfunnshus. Ruth og Liv får glød i øynene når de forteller om både hyggen og ”stria” som var rundt julemessa! Felles kransekakebaking på Bjerkely (40-50 stk!) og arbeidsfellesskap hvor små og store ting ble laget. Mange kom og resultat ble i gjennomsnitt ca. 40-50 tusen kroner til misjon. Ved et tilbakeblikk blir vi også minnet om alle med tilknytning til Hof som har vært ute som misjonærer, sier Ruth og Liv. Noen av dem har vokst opp her, andre har bodd her i kortere eller lengre perioder. Kanskje har foreningene også vært med å gi noen kallet, men sikkert er det at misjonærer har gitt

7


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 8

informasjon og vært til inspirasjon for arbeidet her. Begge to har et sterkt ønske om at jubilanten vil bestå og aller helst vokse, så mange kan få oppleve gleden ved å være med. Realistiske som de er, tenker de at de unge i dag sikkert vil føre arbeidet videre på sin måte i nye former. Misjon har vært og er en utfordring gjennom alle tider, sier Liv.

Glede og takknemlighet for arbeidet med barna i Lørdagsklubben i Hof i dag, må du ikke glemme å få med, sier begge med et stort smil! Jeg takker for praten og tilbakeblikket og nytter anledningen til å takke disse to representantene og ALLE andre som har vært med i dette viktige arbeidet gjennom alle år! Tekst: Kari Gro Aa Foto: Anne Bråten Austaddammen i bakgrunn

150 år det må feires! NMS misjonsforeningene i Hof inviterer til jubileumsfeiring søndag 21/11-10 Arneberg kirke: Misjonsgudstjeneste kl 11.00 Hof samfunnshus: Kirkekaffe/misjonsfest umiddelbart etter gudstjenesten. Det blir misjonsinnslag, sang og

8

musikk, prolog, historie, misjonsgave og god bevertning. Daniel Waka fra Kamerun blir med å spiller tromme og synger. Kom og feir 150 års historie med oss! Hjertelig velkommen! Du kommer vel? Bergesiden misjonsforening, Østsiden misjonsforening og Jara misjonsforening


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.38 Side 9

ÅSA Grendehus selskapslokaler til leie • Nytt og godkjent kjøkken, med gasskomfyr. • Komplett dekketøy til 150 personer. For nærmere opplysninger kontakt:

Kaffeg. 50 - 2270 Flisa Tlf 62 95 38 50

Kjell Olav Stensbøl - tlf 907 27 068 • Behandling av negler/hudlidelser • Såler, avlastninger og skoveiledning • SPA behandling på føttene • GAVEKORT • Timebestilling

å ! are p Ta v ne dine føtte Tove R. Østby Seterberget, 2266 Arneberg

w w w. o k o n o r. n o

Autorisert fotterapeut

tid

Tlf. 629 50 072 Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor Flisa (Borg Regnskap AS) Kaffegt. 92, 2270 Flisa · Tlf. 62 95 50 50 E-post: flisa@okonor.no

til gode relasjoner

9


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.39 Side 10

Konsert blir det lell

K

onsert blir det lell - stod det å lese i lokalavisen nylig. Selv om, som kjent, Hof kirke ikke blir  ferdig til jubileet, blir det en markering av selve jubileumsdagen med boklansering den 17. oktober på Hof samfunnshus og jubileumskonsert med Händels storslåtte Messias i Grue kirke 31. oktober.  For over to år siden startet planleggingen av dette storverket, og avtale og kontrakt er forlengst inngått med profesjonelle musikere og sangere. Dette er vi som arrangører bundet av, og honorarutgifter ville løpt om konserten gikk eller ei. Selvsagt er denne situasjonen svært beklagelig. Samtidig må vi si at nettopp Messias fremfor noe må sies å stå på egne ben. Symbolikken halter med hofjubileum i Grue, men den musikalske opplevelse venter like fullt. Selv om konserten blir på bortebane så å si, vil vi bare få be Hoffere, bygda og menigheten, møte solidarisk opp i denne litt vanskelige situasjonen. Vi må nesten si at historie skrives ved at et lite lokalsamfunn kan få del i et storverk som Händels Messias. Så hører det med til historien at det har vært en usedvanlig pengetørke fra offentlig hold til dette storløftet. I skrivende stund sitter vi med kr 0,null - i offentlig støtte til et budsjett på mer enn 150.000,10

M.a.o: Møt opp og gi utøvere og arrangør moralsk og økonomisk støtte til musikalsk  inspirasjon ved fremføringen! Hva venter en når første tone lyder søndag kveld 31. oktober? Jo, et av vår kulturs mest kjente musikkverk med sitt berømte Halleluja-kor. En møter en to og en halv times langt MUSIKKDRAMA med tekst fra Bibelens frelseshistorie. Medvirkende musikkkrefter består av et profesjonelt orkester med 15-17 musikere; fire solister med vår egen Eva Vermundsberget i spissen og prosjektkoret Hof 150 med ca 35 sangere fra hele Solør. Dette blir et spennende møte mellom lokale amatører og profesjonelle musikere fra inn- og utland. Og til tross for sin lengde har Messias bare høydepunkter med vakre solomelodier og praktfulle korsanger. Messias er en søyle i musikkverdenen. Dette fremfor noe er et inspirert verk og det fikk tidlig etiketten "gudommelig", med musikk som både er sprudlende og gripende. Helge Vikjord


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.39 Side 11

D

et følgende er et utdrag fra boken "Evige øyeblikk" av Stefan Schweig. Dette gir i anekdotens form et tenkt bilde av skaperprosessen for Messias, og er ment som en appetittvekker for å oppleve Messias "live". (Den omtalte Jennens er personen som foretok tekstutvalget fra Bibelen til Messias. Händel og Jennens hadde også forøvrig samarbeid om flere verk). - I 1740 føler Händel seg på ny som en knekket mann, til tross for at det ikke er noe i veien med helsen. Møysommelig setter han sammen stykker fra tidligere verker. Av og til lager han noen småting. Men det store oppkommet er tørket ut, skaperkraften er borte etterat han har øst sine gaver ut over verden i fem og tredve år. Fortvilet føler han at det er slutt for alltid. Händel sto opp, gikk inn i arbeidsværelset igjen og slo lys med hender som skalv av opphisselse. Var han ikke engang blitt fridd fra lammelse som ved et mirakel? Kanskje Gud kjente botemiddel for sjelen også. Händel skjøv lyset bort til de tettskrevne arkene. "The Messiah" stod det på første side. Å. et oratorium igjen! Det hadde gått dårlig med de siste oratoriene hans. Men urolig som han var, snudde han tittelbladet og begynte å lese. Ved det

første ordet rykket han til. "Comfort ye," slik begynte teksten. "Vær trøstet!" Var det trolldom? Nei, svar var det, sendt fra Gud - rop fra fjerne himler til et motløst hjerte. "Comfort ye", som det klang, som det runget gjennom hans skremte sjel. Og ikke før hadde Händel lest og følt ordene, før han hørte dem som musikk, som brusende toner. For en lykke, slusene hadde åpnet seg, han hørte musikk igjen! Hendene skalv mens han bladde fra ark til ark. Ja, han var vekket. Hvert ord trengte inn i ham med uimotståelig styrke. "Thus saith the Lord" - "Så sier Herren" - var ikke dette rettet til ham, bare til ham. Den samme hånd som hadde slått ham til jorden, løftet ham nå livsalig opp. "And he shall purify" - "han skal lutre deg"- ja, dette skjedde med ham. Mørket ble plutselig drevet ut av hjertet hans, lyset var kommet, lyset og krystallklar, tonende renhet. Hvem annen kunne ha lagt disse mektige ordene i pennen til stakkars Jennens, den vesle rimsmeden i Gopsal, enn Han, den eneste som kjente nøden i Händels hjerte. Måtte han ikke da juble med tusen stemmer, måtte han ikke synge og lovprise: "Glory to God!" Händel bøyde hodet som under en storm. All tretthet var feid vekk. Så sterkt hadde han aldri kjent kraften før. Aldri hadde han følt skapergleden strømme så rikt gjennom seg. Og på ny og på ny flommet ordene mot ham som fosser av varmt, livgivende lys. Hvert eneste ord rammet ham midt i hjertet, befriende, besvergende! "Rejoice!" (Fryd deg!") - Så herlig denne sangen åpnet sinnet, uvilkårlig løftet han hodet og bredte ut armene. "Han er den sanne hjelper" ja, det kunne han vitne om, som ingen annen dødelig hadde gjort før. Han vill holde sitt vitnesbyrd fram for verden som en lysende tavle. Bare den som har vært gjennom dyp lidelse, kjenner gleden. Bare den som er hårdt prøvet, kjenner nådens salighet. Og han har nettopp opplevd døden, derfor kan han vitne om oppstandelsen. Nei, Gud hadde ikke latt hans sjel forkomme i et helvete av avmakt og sloknet skaperevne. Han hadde kalt på ham enda en gang forat han 11


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.39 Side 12

skulle bære ut gledens budskap til menneskene. "Lift up your heads!" ("Løft hodene!") - i et vell av toner slynger han forkynnelsen og befalingen ut. Plutselig holdt han pusten, for der sto det, skrevet med stakkars Jennens hånd: "Halleluja! Halleluja! Halleluja!" Ja, alle jordens stemmer skulle sammenfattes i det: de lyse og de mørke, mennenes pågående, kvinnenes ettergivende. han ville fylle dem, forstørre dem, binde og løse dem i rytmisk kor, la dem gli opp og ned på tonens jakobstige. Fiolinenes sødme skulle mildne dem, fanfarenes skarpe støt skulle styrke dem, i tordenen fra orglet skulle de bruse: Halleluja! Av dette ordet, denne takksigelsen ville han skape en jubel som tonte fra jorden og opp til Skaperen. Händels øyne stod fulle av tårer, så sterkt strømmet følelsene på ham. Ennå var det flere ark, tredje del av oratoriet. Men etter dette "Halleluja" orket han ikke lese mer. jubelropet tonte i ham, det videt seg ut, trengte på, det brant i ham som flytende ild og måtte få avløp, måtte ut av ham og tilbake til himmelen igjen. Händel grep pennen og begynte å skrive. Notene ble satt på papiret med magisk fart. Han kunne ikke stanse, han ble båret av sted som et seilskip i storm. Rundt han var det taus natt, klamt mørke ruget over storbyen. Men inni ham strømmet lyset og uhørlig fylte universets musikk rommet. Da tjeneren åpnet døren neste morgen satt

Händel fremdeles ved arbeidsbordet og skrev. Aldri hadde det gått et sånn skapende skred over ham før. Aldri hadde han levd og lidd så fullstendig i musikk som nå. Den 14. september, etter tre uker, var verket ferdig. Ordene var blitt til musikk, det som nettopp hadde vært tørr og livløs tale, var nå rike, klingende toner. Et viljens mirakel var nå utført av en syk sjel som hadde blomstret opp, akkurat som den lamme kroppen tidligere hadde maktet oppstandelsens mirakel. Alt var skrevet og utformet, hele melodien og oppbygningen- det manglet bare ett ord, det siste i verket: "Amen". Dette "Amen", disse to knappe stavelsene, gav Händel seg nå i kast med. Hele sin lidenskap la han i dette ordet, som den store bønnen munnet ut i. Han slapp det ikke, han kunne ikke slippe det. Han lot stemmene klinge mot hverandre og fra hverandre i skiftende kor, han tøyde de to stavelsene, rev dem fra hverandre og smeltet dem inderlig sammen igjen. I en storartet fuge bygde han dette "Amen" opp fra den første vokal, den gjallende A, begynnelsens urklang, til det ble en drønnende fulltonende katedral, som løftet sitt spir til himmelen. Det steg og falt, steg stadig høyere, orgelstormen og de forente stemmene slynget til slutt dette evige "Amen" oppad, så det var som om bjelkeverket revnet og jubelen fylte alles sfærer helt inn til den innerste himmel hvor englene sang med i takkekoret.

God rådgivning - prøv oss!

, Flisa Telefon 03000

12


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.39 Side 13

Hof husflidslag har

utstilling i Noer-bygningen of husflidslag har utstilling i Noer-bygningen på Kvisler lørdag 16. oktober kl 11.00-15.00 og søndag 17. oktober kl 13.00-17.00.

H

bl.a en prestekjole med pipekrage, som har blitt brukt i Hof.

I forbindelse med jubileet for Hof kirke vises det klær brukt ved kirkelige handlinger, gjennom 150 år. Det vises klær til dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.

I tillegg til utstillingen, vil husflidslaget være i aktivitet med bl.a. vev på lørdag.

Når festantrekkene kommer på plass i den flotte festsalen på Kvisler gård, er det bare å nyte synet!

Mange klær ble nødvendigvis sydd om, brudekjolen ble til dåpskjole, eller klippet av og forenklet til en festkjole. Brudekjolene finnes det mange av, den eldste brudekjolen er fra 1894. Like spesielt er det kanskje med en brudekjole sydd av fallskjerm-silke! Brudekjolene har ikke alltid vært hvite, det vises det også eksempel på. Verre er det å få tak i brudgomsklær, da disse ofte ble brukt flere ganger når det trengtes en dress. Men det er kommet inn et brudgoms-antrekk brukt i 1869! Det er stor variasjon av det som er kommet inn til utstillingen,

13


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.39 Side 14

Juniorsider Kan eg elsker høsten for da du sa kan jeg meske meg med liv- R ngen ef : retten min; dødt løv og M r. instema nn, råtne planter. Veit du hvem jeg I G uds rike minstemann. er? Jeg er avlang, tynn og har Ha e n. Mins r ingen større enn t e verken bein, ører eller øyne! Jeg Jeg mann, M er glad i n s t e m a at jeg e er meitemark! r Minst nn. emann. Spiller du fotball? Neste gang Vers: du gjør det kan du tenke deg at Det gjør ikk e fotballbanen du sparker rundt for dermed h noe at jeg er m in ar jeg v unnet e st, på er taket til fem millioner gevinst. n stor meitemarker! Tenk det! I Jesus sa at al l e jorda, på et område så stort igjen for å for store må bli ba rn stå. som en fotballbane, finnes det like mange meitemarker Refr. som det er mennesker i Norge!

J

Selv om jeg er veldig liten så er jeg ett av de viktigste dyrene på jorden. Jeg graver tuneller i jorden slik at luft og vann trenger ned til planterøttene. Når jeg bæsjer er jeg med på å gjøre jorden mer fruktbar. Gud har gitt meg en svær oppgave - selv om jeg er liten! Jesus sa at alle store må bli barn igjen for å forstå. Husk det du også da – at du er betydningsfull! 14


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.39 Side 15

Juniorsider Fargelegg!

Med ønske om en fortsatt flott høst fra Gunn-Elin Bakke 15


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.40 Side 16

Levende bok om en levende kirke

H

of kirke og menighet har nå fått sin egen historie i bokform. Boka blir lansert på jubileumsgudstjenesten 17. oktober. Hofsokningene kan glede seg til en annerledes historiebok. - Dette blir en helt spesiell jubileumsbok. Det er kombinasjonen av en spennende fortelling, nye fakta om kirken og arbeidet, og ikke minst fantastiske bilder, sier sogneprest Runar H. Olsen. Han har vært leder i komiteen for jubileumsboka, og har hatt med seg Anne Bråten, Kristin Bråthen Hansen, Tord Langmoen og Ivar Barane. Det er ikke tvil om at Runar Olsen har vært en solid pådriver og inspirator. - Uten Runar ingen bok, sier Tord, og legger til at samarbeidet i komiteen har vært veldig godt. - Alle fem har jobbet mot et felles mål. Det har vært flott, sier Anne Bråten. - Gjennom dette arbeidet har vi blitt mer kjent med kirkens historie, sier hun, og legger til at noe av det viktigste med boka er at vi kan gjøre kirken kjent for alle på en fin måte. To års arbeid Det er to år siden bokkomiteen ble nedsatt. De har arbeidet iherdig, forsket i gamle arkiver, lest protokoller og brev, og ikke minst snakket med 16

mange i menigheten. Marianne Østmoen har intervjuet to tidligere medarbeidere, klokker Bjarne Sletten og organist Ivar Moen. Dessuten er det intervjuer med leder i den tidligere orgelkomiteen, Erling Mælum, og mangeårig leder i menighetsrådet Hans Jakob Aandstad. -Det går rykter om at det også er en diktet historie i boka? -Vi hadde lyst til å fortelle historien om mennesker som kunne ha levd, og som hadde kirken som naturlig samlingspunkt, forteller Tord. Derfor beretter vi historien om Anne fra bygdas største gard og Jakob som er sønn til skomakeren. Vi møter dem første gang når kirken skal innvies, da er de fem-seks år gamle, og så følger vi slektene deres gjennom generasjoner helt til 2010. -Hva er hensikten med historien? -Vi forsøker å gjøre historien levende, fortelle om hofsokninger som kunne ha levd og hva de kunne ha opplevd, sier Tord, men presiserer at den diktede historen er tvers gjennom diktet. Det er ingen mennesker som skal være redd for å bli hengt ut. Her er alle personer og episoder tatt fullstendig ut av lufta. Fornøyd sogneprest Initiativtaker og primus motor i komi-


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.40 Side 17

teen, Runar H. Olsen, er veldig godt fornøyd med boka. Han framhever alle de gode bildene. -Vi har en flott blanding av historiske bilder og nye. Vi har sendt fotograf Iver Barane opp i fly for å få tatt bilder av både kirken og bygda ovenfra. Olsen legger til at det er et nytt kapittel for ham å være med på et såpass stort bokprosjekt. Hele komiteen har gjort en stor innsats. Anne, Kristin og Ivar har jobbet med å finne gode bilder og bildetekster. Det har vært jobbet iherdig for å finne riktig navn på alle personene som er avbildet. Dessuten

har vi hatt hjelp fra mange andre: Hans Marius Trøseid, Thor Einar Sparby, Anne Marie Melby, Hans Jakob Aandstad og Gunnar Gjevre. Alle har lest manuset og kommet med forslag til forbedringer. Olsen sier at det er nedlagt utrolig mange timer i dette bokprosjektet. –Tord har gjort en fantastisk jobb med research, fantasi, skriveglede, arbeidsinnsats og dyktighet, og Ivars innsats, ikke minst med bildebehandling og fotografering har vært i særklasse, sier en svært fornøyd sogneprest.

Jubileumsboka om Hof kirke er ferdig fra trykkeriet i disse dager. Her står tre engasjerte medarbeidere og studerer et prøvetrykk, fra venstre Hans Jakob Aandstad, Tord Langmoen og Runar H. Olsen. Foto: Jorunn Andestad Langmoen. 17


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.40 Side 18

Glimt fra jubeileumsboka Alb

228

Foto

.

yre.

ҩʒɑ

ȰȐҫұ

ɄȘȰȨɑ

ang til hø en Austv

rd

rden Klokkerga

18

. Ga til venstre

og ta ppe i fly i bil o t r æ v n r 134 ten fora nane ha var Bar Austvang i mid I f a r g ka. Foto stre og Hof i bo garden til ven a fr r e r d de bil ser vi klokke ange go er Det er m undt kirken. H r t e miljø


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 19

Albert Mellem

– kirketjener

ved Hof kirke i

36 år

Albert Mellem var kirketjener ved Hof kirke fra 1950 til 1985. Det var nok å hen ge fingrene i, både i kirken og på kirkegården. Al bert var en dyktig arbeidskar og han hadde alltid or den i sakene. I en egen ”gravbo k” førte han opp hver grav han ordnet med, fra 7. januar i 195 0 til 12. desem ber i 1985. Over 700 graver ble grav d opp for hånd, og det ble g jort med den sam me spaden!

Albert Mellem

i klokkertårnet. Foto: Asbjørn Græsli

Bilde av Albert under krigen. Her står han på Hof Finnskog v ed en lastebil fullaste t med ved, tilhørende Einar Aandstad. Hest en i bakgrunnen til hørte Sigurd Hemset err. Foto: ukjent

Albert med sin kone Solveig og datteren Karin utenffoor Ho f kirke i 1944.

I et somme rintervju me d avisen Glåmd alen i 1985 und er overskriften ”Bygdas plik toppfyllende kirk etjener”, fort eller Albert blant ann et om den tide n da de store vedo vnene ennå st od i kirken. Freda g hogg og bar han inn veden, så v ar det å begynn eå fyre lørdag kveld og tidlig søndag morgen. – Så da presten begyn te å preke, sovne t jeg, fortalt e Albert den gan g. På 36 år sko ftet Albert bare èn gudstjeneste på grunn av sykdom .

Foto: ukjent

Den siste begra velsen som Albert Mellem ordnet med. Utlånt av Fr ed

Mellem. Foto: Jon Kordahl 1985

I en egen ”gravbo k” ført ø e Albert Mel lem over 700 graver gjenn j om 35 årr. Utlånt av Fr ed

Mellem

Jara skole fylte 100 år i januar 2010

28

ɄȘ ɄȘ ȘȰ ȰȨɑɑȰ ȰȨ ȰȐҫұҩʒɑ ʒɑ

229

r Foto: Iva

Barane

2010

Komiteen har hatt som ambisjon å få med bilder av mange hofsokni nger, og omkring 60 0 mennesker er av bildet i boka.

135

v bilder a og tatt et. n i bild

Her leker (fra ven

stre): Frida Wro

164

ldsen, Oda Mar

tine Kordahl og

Else Johanne Kord

ahl.

Foto: Anne Bråt

en 2010

19


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 20

Velkommen til oss, salongen i Hof!

Solør Antirust Halvor Sagmoen

tlf: 62 95 15 72 mob: 901 76 935 www.solor-antirust.no e-mail: solor-antirust@brednett.no

Når det gjelder;

Tapeter - Maling - Fliser Gulvbelegg - Tepper velkommen til 2266 Arneberg Tlf.: 62 95 34 09 Mob.: 905 75 863

FARGERIKE Flisa Flisa Farvehandel Telefon 62 95 13 37

Den som sparer kjenner seg litt rikere. Sparing er morsomt – fordi pengene dine vokser. Du kan selv bestemme på hvilken måte de skal gi avkastning. Derfor gir det en god følelse å spare penger. Spar litt hver måned – opprett spareavtale i dag! Ta kontakt med oss eller se www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

20


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 21

KULTURKALENDER FOR HOF 2010 uke 40 oktober O 6 Filadefia Hof: Formiddagstreff. Glade gutter fra Hadeland synger. Kl 11:00 T 7 Åsnes Kirke: kl 19:00 "Høstgule blader" med dikt, sang og musikk v/Arne Waaler Brandt, Bjarne Bergsløkken og Tom Håkon Smith uke 42 M 18 Østsiden Misjonsforening: Møte hos Målfrid N. Gjevre kl 18:00 O 20 Hof Husflidslag: Strikke-kafè i Noer-bygningen på Kvisler gård kl 11:00-13:00 Hof Vestre Bygdekvinnelag: Årsmøte hos Kristin Banken kl 19:00 T 21 Hof Normisjon: Møte hos Anna og Knut Morten Grønneng besøk av Randi Buflaten kl 18:30 L 23 Lørdagsklubb: På Jara skole kl 11-13. Trubadur Tore Thomasen! Masse aktiviteter. På snekring lager vi FLY! S 24 Filadefia Hof: Svein Jakobsen taler og treffgruppa synger kl 17:00 uke 43 M 25 Hof Østre Bygdekvinnelag:Formiddagstreff på kirkestua kl 11:00 Jara Misjonsforening: Møte hos Halbjørg Stømner kl 18:00 Hof Husflidslag: Noer-bygningen på Kvisler gård kl 19:00. Tema: Strikkefinurligheter v/ Margit Bredesen O 27 Jara helselag: Møte i kjellerstua på Hof aldershjem kl 18:00 Furuseth Samfunnshus: Trimdans kl 19:00-22:00 T 28 Furuseth Samfunnshus: Sosialt samvær for funksjonshemmede kl 18:00-21:00 S 31 Filadefia Hof: Misjonsmøte Lars Morgan Førland taler kl 17:00 november uke 44 O 3 Hof Husflidslag: Strikke-kafè i Noer-bygningen på Kvisler gård kl 11:00-13:00 Filadefia Hof: Formiddagstreff. Jon Arild Kordahl holder andakt. Treffgruppa synger. S 7 Filadefia Hof: Møte, Kari Helene Haugen taler kl 11:00

21


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 22

Nittedal Torvindustri AS Bjørkåsen, 2266 Arneberg Felles sentralbord for Nittedal og Arneberg:

Telefon: 62 95 58 20 Telefax: 62 95 58 21 firmapost@nittedal-torvindustri.no

GULL - SØLV - TINN Stedets beste utvalg finner De hos

Jens Dybendal Gull og sølvvareforretning Flisa - Tlf. 62 95 15 43

2264 Grinder - Telefon: 62 94 54 40 - Telefaks: 62 94 12 85 E-post: firmapost@entrack.no - www.entrack.no

• • • • • • •

FRITIDSBATTERIER STARTHJELP 12/24 V ALLE TYPER STARTBATTERIER OLJE OG VERKTØY UTLEIE AV MINIGRAVER BUTIKK M/SALG AV REKVISITA FOR ANLEGG OG LANDBRUK

Solør viltforedling Gode tilbud på elgkjøtt! Vi har elgkjøtt på lager, små og store pakker. tlf 971 80 798 / 959 34 835

Maskinentreprenør og rørlegger

GULL - SØLV - TINN

Ole Petter Seterberget Mosogn, 2266 Arneberg Tlf 62 95 01 25 Mob 908 80 210 - Faks 62 95 37 79

LUND

ELEKTRISKE A/S • • • •

SOLØR`S ELDSTE INSTALLASJONSFIRMA MER ENN 45 ÅRS ERFARING DYKTIGE FAGFOLK KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

2270 FLISA TLF. 62 95 41 00 FAX. 62 95 12 10 lund.el@online.no

22

Utfører alle typer oppdrag, både store og små. Fra skifting av servanter til ferdig planerte tomter. Levering av alle typer grus, fjeld/jord.


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 23

Ark1

KULTURKALENDER FOR HOF 2010 uke O uke O

45 november 10 Østsiden Misjonsforening: Møte hos Kjellaug Haugdal kl 18:00 46 17 Hof Østre Bygdekvinnelag: Møte hos Ingrid Elisabeth BjerkeMatsson. Tema: Havreåret. Har du en god oppskrift med havre? Ta kontakt med styre. Hof Husflidslag: Strikke-kafè i Noer-bygningen på Kvisler gård kl 11:00-13:00 Hof Vestre Bygdekvinnelag: Havre-møte på Jara skole kl 19:00 T 18 Gjesåsen kirke kl 19:00 Sangkveld fra sangbok av Mads Berg, Margrethe Munthe, Alf Prøysen og Evert Taube. Karen Holm er konferansier uke 47 O 24 Jara helselag: Møte i kjellerstua på Hof aldershjem kl 18:00 Furuseth Samfunnshus: Trimdans kl 19:00-22:00 T 25 Furuseth Samfunnshus: Sosialt samvær for funksjonshemmede kl 18:00-21:00 Hof Normisjon: Møte hos Hilde V. og Runar H.Olsen i Hof prestegård kl 18:30 L 27 Filadefia Hof: Sang- og musikk kveld der Winnie Guldbrandsen og Leif Wiik synger kl 18:00 S 28 Hof Samfunnshus: Julekaffe og julegrantenning. Arr. Av HØB, HVB og Bondelaget kl 13:30 uke 48 M 29 Hof Husflidslag: Noer-bygningen på Kvisler gård kl 19:00. Tema: Det går mot jul Jara Misjonsforening: Adventsmøte hos Kaia Langberget kl 18:00 uke 49 desember O 1 Hof Husflidslag: Strikke-kafè i Noer-bygningen på Kvisler gård kl 11:00-13:00 L 4 Lørdagsklubb på Jara skole kl 11:00-14:00. Juleverksted og julelotteri med fine gevinster, i samarbeid med Hof Normisjon. Hele familien kan komme denne dagen. Alle er velkommen til disse arrangementene!

23


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 24

Skogkontor 2266 Arneberg - Telefon 62 95 53 00 - Fax 62 95 53 01 ❉ Tømmeromsetning ❉ Driftsassistanse ❉ Skogfaglig bistand Bruk “nærbutikken”...

Autorisert Elektroinstallatør til • små og store reparasjoner og kontrollrapporter • boliginstallasjoner • jordbrukinstallasjoner • industriinstallasjoner • brann- og tyveriinstallasjoner • automatisering (PLS) Ring telefon 62 95 27 00

2260 Kirkenær Telefon 62 94 83 60 Solør - Odal bunader GAVER: Duker - Keramikk - Kunstglass Kunstbilder - Pledd - Treartikler

BUTIKKEN MED KVALITETSVARER

VVS

Rørleggermester

FAGMANN

Olav Ommestad 2266 ARNEBERG

ARNEBERG ELEKTRO AS 2266 Arneberg

Telefon 62 95 35 43 Mobil 97 09 51 76 Grossistforbindelse: Brødrene Dahl AS

Alt i: • • • • •

Tlf: 62 95 03 35 24

ruter lakk oppretting rustskader batterier

Mob: 976 95 997 Bjørn Mob: 997 11 104 Bjørnar


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 25

Søndag 10. oktober. Åsnes kirke kl 1100. Høsttakkefest. Kanehl og Smith. Nattverd. 1 Mos 9,8-17; Hebr 11,1-4.7-10; Joh 9,1-7.35b-38. Søndag 17. oktober. Hof Samfunnshus kl 1100. Familiegudstjeneste. Lansering av jubileumsbok Hof kirke 150 år. Petersson, Olsen og Vikjord. Tord Langmoen forteller om arbeidet bak boken. Gruppe fra Prosjektkor Hof kirke 150 år, barnekor og blåsegruppe medvirker. Kirkekaffe. Mark 10,13-16; 1 Mos 2,18-24; Ef 5,25-32.

Søndag 14. november. Åsnes Finnskog kirke kl 1100. Familiegudstjeneste. Petersson og Smith. Dan 12,1-3; 1 Kor 15,42-49; Joh 6,37-40. Søndag 21. november. Arneberg kirke kl 1100. Misjonsgudstjeneste. Arnfinn Bjørgen, Olsen og Vikjord. 150 års-jubileum for NMS foreninger i Hof. Misjonsfest/ kirkekaffe på Hof samfunnshus etter gudstjenesten (se egen annonse). Takkoffer til NMS. Jes 51,1115; Matt 25,1-13; Hebr 3,12-14.

Søndag 24. oktober. Arneberg kirke kl 1100. Thomas Midtsund og Smith. 50-årskonfirmantene er spesielt invitert. Nattverd. Takkoffer til eget menighetsarbeid. Kirkekaffe. Sal 100; Rom 8,31-39; Matt 11,25-30.

Søndag 28. november. Arneberg kirke kl 1700. Lysmesse. 1.s. i advent. Vikjord. Barnekor deltar. Takkoffer til eget menighetsarbeid. Gløgg, saft og pepperkaker. Jes 62,10-12; Matt 21,1-9.

Søndag 31. oktober. Åsnes kirke kl 11. Prostigudstjeneste. Bots og bededag. Petersson, Kanehl og Smith med flere. Jes 55,6-7; Gal 6,7-10; Luk 13,23-30.

Søndag 5. desember. Hof kapell kl 1100. Olsen og Vikjord. Nattverd. Takkoffer til Norsk Misjon i Øst. Kirkekaffe. Mal 3,17- 4,2a; Rom 15,4-7; Luk 21,25-33.

Søndag 31. oktober. Grue kirke kl 1800. Händels Messias fremføres. (Se egen annonse)

Søndag 12. desember. Gjesåsen kirke kl 1100. Petersson og Smith. 1 Kor 4,1-5; Matt 11,2-10; Jes 35,3-10.

Søndag 7. november. Arneberg kirke kl 1700. Minne og allehelgensdag. Olsen og Vikjord. Takkoffer til Kirkens SOS. Kirkekaffe. Jes 60,18-22; Hebr 12,1-3; Matt 5,13-16.

Andakter på Hof Aldershjem, tirsdager kl 1100: 5. oktober, 19. oktober, 2. november, 16. november, 30. november og 14. desember. Både beboere og besøkende er hjertelig velkommen! 25

Med forbehold om endringer.

Velkommen til kirke


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 26

50-års konfirmanter Konfirmasjon i Hof kirke 16. august 1960: Jenter: Liv Karin Brattås Anseth Laila Gresmo Bekkemoen Bjørg Karin Sjørbotten Birkely Aud Oddveig Sparby Brandett Unni Synnøve Storholt Brovold Randi Sofie Bekk Busk Karen Bjerke Christophersen Ester Mary Aurland Epple Marit Helstad Eriksen Kari Helene Vestby Fløiten Anne Torhild Nysæter Jahren Anne Toril Borgenæsset Johannessen Anne Kari Nordvang Lie Liv Mellem (død) Wigdis Synnøve Westby Moene Åse Løken Myrvang Olga Konttorp Olafsen Hallbjørg Syvderud Pedersen Toril Pettersen (død) Reidun Helstad Retteråsen Solveig Myrvang Røsås Solveig Aaserud Røyne Inger Oddveig Strand Skoglund Else Karin Sletten (død) Aud Marie Kragebøl Strand Astrid Beate Retterås Sveen Ragnhild Margit Sørlie Wenche Berit Nordli Valby Anne Aandstad (død)

26

Gutter: Asbjørn Beitnes Bjørn Bjerke Bjørn Oddvar Brataas Torolf Dunderholen Svein Tormod Grønneng Kåre Helstad Gunnar Holen Odd Einar Hunsager Rolf Håkonsen Ole Jonny Johnsen Olav Magne Kalleberg (død) Finn Karlstad Halvor Kirkemo Bjørn Harald Komperudsbråten (død) Knut Olav Kordal Leif Korsmo Helge Oddbjørn Kragebøl Arne Torgeir Kvisler Borgar Lie (død) Birger Livgaard Terje Oddvar Løbakk (død) Willy Martinsen Trond Gustav Melberg Bjørn Magne Mellem (død) Bjørn Midtsundstad Jan Tore Midtsundstad (død) Svein Håvard Mortensrud Nils Arne Nesmoen Tor Olav Norli Rolf Opås (død) Kjell Reidar Pettersen (død) Bjørn Ruud Halvard Sandlie


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.41 Side 27

Steinar Sandlie Halvor Sigfridstad Håvard Johnny Skoglund Tore Stampen Harry Syvderud Håkon Syvderud Rolf Ola Sæther Reidar Sætre Ole Egil Støen (død) Gunnar Tøråsen Leif Arne Westby Klaus Østmoe Per Øivind Østmoe Svein Ragnar Øverby Hans Aandstad Sverre Aandstad

Hjertelig takk Hjertelig takk for minnegaven i anledning Anne Lise Aurland sin bortgang. Vennlig hilsen Hjemmesykepleien

Slekters gang Jordfestede i Hof kapell: 09.09.10 Gudrun Margrethe Berg f. 1932 10.09.10 Sylvia Møllerud f. 1924 Fred over deres minne.

Konfirmasjon i Hof Finnskog kirke 21. august 1960: Jenter: Solveig Hemseter Peistorpet Gutter: Willy Faldaas Bjørn Huatorpet Erik Sandberg

Utstilling og salg av fliser og baderom hos Kirkenær Elektro i Solberghuset. Velkommen innom!

Vi pusser opp badet ditt. Ta kontakt for uforbindtlig tilbud! 2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339

H Lunde Autoverksted Dåpssøndager avtales direkte med Kirkekontoret.

2266 Arneberg Telefon 62 95 32 83

Utgivelsesdatoer for 2010 Nr Innl. frist Utg. 06.10

22.11

09.12 27


0510_HMB_0605_HMB 27.09.10 20.42 Side 28

INFORMASJON

Č?Ƚȣ Í´É´

É‘Č?Č¨É•ÉœČ?Č° 1860 –

ȨɑȰČ?Č˝Ȩ2010

É„Č˜

²

L+RI 

Den flotte boka om Hof kirke -

UHLVWHN LUNHQ

'HQKÂĄ\

Ă…rets julegave: 

Den høyreiste kirken i Hof 1860-2010 256 sider i farger Boka har svÌrt mange gode bilder fra lokalmiljøet. Forfatter: Tord Langmoen. Fotografer: Ivar Barane, Anne Brüten, Kristin Brüthen Hansen og Runar H. Olsen.

Tord Lan g

moen

Pris: 398,- kroner Kjøp 2 bøker, fü den 3. til halv pris – kr 995,Kjøp 4 bøker, fü den 5. gratis – kr 1592,Boka blir første gang lagt ut for salg etter jubileumsgudstjenesten søndag 17. oktober. Tirsdag 19. oktober für alle pü Hof vestside besøk av en fra innsamlingskomiteen, som har med jubileumsboken til salgs. Ta godt imot bokselgerne! Boken blir ogsü til salgs pü kirkekontoret pü Flisa. Hof kirkes 150 ürs jubileum har ogsü en egen gavekonto: �Hof kirke – Givertjeneste�: 1822 05 12351. Takk for smü og store bidrag. Alle inntekter ved salg av boken vil gü til arbeidet knyttet til Hof kirke og menighetsarbeidet.

Hof menighetsblad nr. 5/10.  

Alle husstander på Hof vestside får besøk av jubileumsbokselger. Ta godt imot dem! OKTOBER 2010 68. ÅRG Nr 5 Kirkens betjening 2 Levende ste...

Advertisement