Page 1

side 4

En storfamilie på Nordstrand nr 5–2010 · høsten · 90. årgang

side 8–9

side 6–7 side 5

Å være Joshuas mor

Hjelp å få – lokalt og gratis

4-åringer i fokus


En storfamilie på Nordstrand

Nordstrand menighet

2

nr 5–2010 · høsten · 90. årgang

Åpent hverdager kl. 10–14 Lunsj 12.00–12.45. tlf. 23 62 98 00, fax 23 62 98 01 epost post.nordstrand@oslo.kirken.no Gavekonto til menigheten  5063 63 33767 Hvis spesielt formål, angi hvilket Prost Tore Kopperud  tlf.22 28 30 15 (priv.), Tore.Kopperud@oslo.kirken.no, Fridag fredag Sokneprest Espen Feiberg Jacobsen  Espen.Feiberg.Jacobsen@oslo.kirken.no Kapellan Silje Kivle Andreassen  tlf. 23 62 98 04, Silje.Kivle.Andreassen@oslo.kirken.no Barne- og ungdomsprest  Vikar. Kontakt menighetskontoret Vikarkantor Rasmi Krippendorf Sivilarbeider Christian August Amadeus Menighetsforvalter: Vigdis Nielsen Bø  tlf. 23 62 98 02/ 412 29 683 (mob), Vigdis.Nielsen.Bo@oslo.kirken.no Menighetsrådets leder Beate Pettersen  tlf. 23 62 98 00 Prostekonsulent Sigrid Schjander-Larsen  tlf. 23 62 97 94, Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.no Diakon Ingun Yri Øystese  tlf. 23 62 98 08/ 468 46 878 (mob), Ingun.Yri.Oystese@oslo.kirken.no Diakon Kari Wisløff  tlf. 23 62 98 09, tlf. 952 21 992, Kari.Wisloff@oslo.kirken.no Menighetspedagog Linda Kronen Sømme  tlf. 23 62 98 10, Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.no Menighetssekretær Magnar Haugeli Halvorsen  tlf. 23 62 98 06, Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.no Nordstrand menighets besøks­ tjeneste  Henvendelse kontoret Husøkonom Marit Nystedt  (bestilling av minne­samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11 Sykehjemsprest Nordseterhjemmet  Jostein Vist tlf.: 907 43 156 Prest Midtåsenhjemmet  Torleiv Reitan tlf.: 22 28 76 89 Gravferdskontoret øst  tlf.: 21 93 78 60 Nordstrand menighetsbarnehage  Styrer Ranveig S Køber tlf. 22 29 08 12

Ljan menighet epost: post.ljan@oslo.kirken.no Adr. Furumoen 18D, 1168 Oslo, Tlf. 23 62 98 20 Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12 og torsdager kl. 17–18. Utover disse tidene kan Nordstrand menighet kontaktes Gavekonto til menigheten  7877 08 02198 Sokneprest Per Olav Vangen  tlf 23 62 98 23, per.olav.vangen@oslo.kirken.no, fridag: fredag. kontortid: torsdag 10–12 Menighetsrådsleder Tone Thorp  tlf 22 29 47 17, svethorp@online.no Menighetssektretær Elisabeth Lassen  tlf 23 62 98 22, Elisabeth.Lassen@oslo.kirken.no, kontortid torsdag 17–18 Kantor Anja-Beate Leira Skullerud  ­ e.post: Anja-Beate.Leira.Skullerud@ oslo.kirken.no Diakon Ingun Yri Øystese  Deltid. Kontakt menighetskontoret. Diakoniarbeider Sandra Liljedal  tlf 93 26 28 23, liljeda@online.no Trosopplæringsmedarb. Karen WasaSchrader  Karen.Wasa-Schrader@oslo. kirken.no Styrer Ljan menighetsbarnehage Christine Olavesen  tlf 22 75 01 40, eagles@online.no, http://www.ljanmenighetsbarnehage.no/ Vaktmester menighetshuset Eirik Off  tlf 22 61 24 66, krolleoff@hotmail.com Barnekoret torsdag  Kontakt menighetskontoret. Heine Lassen. Hilde Sigmond.

Utgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året. Neste nummer har materiellfrist 29. oktober og dekker perioden 22. november–6. februar. Elektronisk materiell leveres til redaktøren eller Menighetssenteret, Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo. Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner: størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg – e-post: nordstrand@menighetsblad.no Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.no

side 8–9

Å være Joshuas mor

side 6–7 side 5

Hjelp å få – lokalt og gratis

Bladet finansieres med gaver og annonser.

Send din gave til bankgiro 1609 10 04546

4-åringer i fokus

Redaktør  Ottar Julsrud Mobil: 905 23 939 nordstrand@menighetsblad.no

Design  Erling@Smemo.no e-post: erling@smemo.no Trykk  Litografia, Oslo post@litografia.no

Annonsekontakt  Øyvind Wisløff Mobil: 906 98 934 oyvind.wisloff@getmail.no

På den annen side Tone Haugen Honningsvåg

Å bære og bli båret Vi trenger alle å oppleve at noen bærer og tror for oss av og til. Å bære er en kjærlighetshandling. For noen kan det å bli båret gjøre en forskjell i livet deres. Jeg har akkurat opplevd Aksjonsfinalen for Kristelig Gymnasiums (KG) misjonsaksjon denne høsten. Denne finalen er avslutningen på en uke med mange ulike arrangement på skolen for å samle inn penger til årets misjonsprosjekt, Martin Luther College i Bangladesh. Martin Luther College er et prosjekt KG har initiert i samarbeid med Normisjon. Det startet som en drøm hos noen lærere ved KG om å etablere et college for fattige ungdommer i Bangladesh for ungdommer som vil gå mer på skolen enn noen få år på grunnskole. I fjor var det en drøm, men i løpet av ett år har det blitt virkelighet! I dag har skolen et bygg å drive skole i, tillatelse til å drive skole, en dyktig og ansett rektor, lærere og 25 flotte studenter! Elevene på KG samlet inn en drøy million i fjor og dette ble startskuddet for dette fantastiske prosjektet! Finalens absolutte klimaks er når det skal avsløres for spente elever og ansatte hvor mange penger som har blitt samlet inn. I år satte man ny rekord og samlet inn nesten 1.6 millioner kroner. Det er mange som har bidratt med penger, men det er

Har du ungdom i huset?

Sørger du?

Har du behov for å snakke med andre foreldre eller ressurspersoner om grense­ setting, dagliglivets utfordringer med å ha ungdom i huset, ungdom og rus eller liknende? Kontakt menighetskontoret på tlf. 23 62 98 00. Diakon eller prest vil være tilgjengelig

Har du behov for støtte i for­ bindelse med sorg­bear­beidelse, kan du ta kontakt med kontoret for grupper og samtaler. Ring 23 62 98 08 / 468 46 878

elevene, unge mennesker mellom 13 og 18 år som har arbeidet knallhardt i en uke, med kreativitet og innsats på mange plan, for å gi andre på samme alder den samme muligheten til å få gå på skole og ta ansvar for sitt eget liv, sin familie og sin fremtid. Det er stort å få være med på og det er rørende og se når ungdommer kanaliserer sin gode energi og gleder seg over å få gjøre noe for andre. De har vært med på å bære. Det fins mange måter å bære på. Og ved at man bærer noen, blir mennesker sett og får en opplevelse av at noen bryr seg. I alle disse handlingene og «mellomrommene» er Gud og hans godhet til stede. For det meste koster det lite og være oppmerksom og hyggelig, men det kan også være tider hvor man må slite litt for at gode handlinger kan bli satt ut i livet. Men det er ikke så slitsomt å være litt raus og snill i hverdagen, på jobb, skole, i nabolag og på andre møteplasser vi daglig ferdes. I forbindelse med KGs aksjon ble det sagt: Ikke gi av dårlig samvittighet, men av kjærlighet. Tone Haugen Honningsvåg er kunst- og håndverkslærer ved Kristelig Gymnasium, tidl. menighetspedagog i Nordstrand.

Har du behov for en samtale? På menighetskontoret vil det alltid være en til å møte deg eller formidle kontakt til en av prest­ene, dia­­konene eller en annen av de ansatte. Du kan også ringe: tlf. 23 62 98 00 / 02, kl. 10–14. Gi ikke opp når livet trues: Kirkens SOS har krise­telefon­tjeneste hele døgnet. Tlf. 815 333 00

Familiekontoret Oslo Sør tilknyttet kirken: Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt mellom kl. 08.00–15.00. Kontoret søker å hjelpe når det gjelder familie­problematikk, men også ulike spørsmål knyttet til kriser for barn og unge. Enslige er også velkomne.

Menighetsbladet 5–10


3

Heller be enn ­be-kymret for barna En gruppe mødre på Nordstrand møtes en time annen hver uke for å be for barna sine og skolen deres, under ­mottoet «Heller be enn be-kymret». Og du trenger slett ikke være noen «bønne-reser» for å bli med i en slike gruppe – eller starte en ny, skriver Kathrine Mørch Meyer, som har gjort nettopp det. Mødre i Kontakt (mik forkortet) er den norske versjonen av den internasjonale bønnebevegelsen Moms in Touch International (miti). Det er grupper på to eller flere mødre som kommer sammen en time hver (eller annen hver) uke for å be for barna sine og skolene eller barnehagene deres. Bevegelsen startet i usa med en kristen mamma som følte seg ­bekymret og maktesløs da sønnen skulle begynne på en ny skole i ungdomsårene. Hun ba Gud om å finne en annen mor å be sammen. Det fikk hun, og de startet med å møtes en time i uka for å be. Det opplevde de gjorde en stor forskjell! Menighetsbladet 5–10

Flere mødre så dette og ønsket å være med. Opplegget de utviklet har nå blitt til en verdens­ omspennende bevegelse i 120 land. I Norge er det registrert 21 grupper, og minst én av dem finnes her på Nordstrand! Jeg måtte helt til New Zealand i 2007/08 for å få høre om Moms in Touch, men da jeg kom hjem, viste det seg at Mødre i Kontakt finnes i Norge også – med utspring i Rogaland. De har også en hjemme­side: www.miknorge.net Gruppa vår på Nordstrand består nå av syv mødre. Vi møtes hver 14. dag en drøy time på kvelden. Det meste av tiden bruker vi på å be. Men en tekopp og litt uformell prat i starten ønsker vi også å ha med oss. Noe stor matservering har vi ikke. mik er et opplegg hvor fokuset er bønn for barna. En drøm for Nordstrand Det skal ikke være nødvendig å være en «bønne-reser» for å være med i en mik-gruppe. Vi trenger ikke overgå hverandre i lange og fint formulerte bønner. Her skal det også være rom for stillhet. Det er en stor velsignelse å høre en annen mor nevne ditt barns navn i bønn. Det rører hjertet og vi aner hvordan det må røre Guds. Vi bruker noe de har kalt for «fire­trinnsbønn». Det vil si at bønne­tiden deles inn i fire. Først lovprisning hvor den som leder

Kathrine Mørch Meyer inviterer til Mødre i Kontaktsøndager i Nordstrand Menighets­ senter.

har valgt ut en av Guds egenskaper – for eksempel at Gud er kjærlighet. Vil leser noen bibelvers om dette og ber korte lovprisningsbønner til Gud for den Han er. Så har vi en liten stund med stille syndsbekjennelse og et bibelvers om tilgivelsen. Tredje punktet er å takke for konkrete bønnesvar. Til slutt deler vi oss inn to eller tre og går i forbønn for barna, lærere og skolen. Vi ber alltid for skolelaget på Nordseter. Når jeg går hjem er det med glede og fred inni meg, for jeg har fått hjelp til å tro at Gud som alltid er større en meg i sin omsorg, vil sørge for at det vil gå bra med barna våre. Å be er så mye bedre enn be-kymring! mik har som mål at alle skoler i Norge skal være dekket av bønn. Vi deler denne drømmen for Nordstrand. Derfor vil vi invitere til Mødre i Kontakt-søndager i Nordstrand Menighetssenter. I høst blir det

søndag 31. oktober (Ja det er Halloween) og søndag 5. desember. Da vil vi gjøre som vi pleier i vår mikgruppe. Ikke bare mødre, forresten Kanskje får du lyst til å be oftere for barna. Da kan vi hjelpe deg å komme i gang med din egen gruppe. Du trenger bare en mor til som ønsker det samme.

mik er forresten ikke bare for mødre, men også bestemødre, tanter, faddere – kort sagt kvinner som har omsorg for barn og et ønske om å be konkret for disse barna. Tenk om alle skolene – ja alle klassene har mødre/kvinner – og gjerne fedre – som samles regel­messig og ber for dem. Barna trenger det! Skal de vokse opp og leve i den troen de er døpt til, må noen be. Og hvem er det som ber for mine barn om ikke jeg og pappaen deres gjør det? Vi håper på fullt hus i Menighetssenterets bønnerom og ungdomslokale søndagene 31.oktober og 5. desember. Velkommen!

Kathrine Mørch Meyer er kontaktperson for mik på Nordstrand. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller ønsker å komme i gang med en gruppe. Mobil: 977 232 41 eller mail: kmmey@getmail.no


Samlingspunkt i nærmiljøet Tekst og foto: Susanne Ward Ådlandsvik

4

I dag er det norsk-italiensk middag! sier Trine Mehus og stemmer i bordverset på Emil i Lønneberget-melodi. Deretter stiller små og store seg mer eller mindre tålmodig i kø for å forsyne seg med spaghetti, kjøttsaus og salat. Det er mandag klokka fem i menighetssenteret på Nordstrand og Familie­koret er samlet for å spise, synge og ha det hyggelig sammen. Rundt ett av bordene sitter Thomas og Liv Janne Lauritzen med barna Mathias, Sofie og ­Lovise. Så snart barna er ferdig med å spise, løper de rundt med de andre barna. Både Thomas og Liv Janne synes det er deilig å komme til ferdig middag annenhver mandag og opplever at familiekoret er et hyggelig fellesskap å være i for hele familien. – Det er en fin måte å være med i det kristne miljøet her på Nordstrand. Det er et trivelig samlingspunkt i en travel hverdag, og vi blir kjent med folk i nærmiljøet som vi ikke ville blitt kjent med ellers, sier Liv Janne. Thomas er enig, men innrømmer at ikke alle i familien er like ivrige når det gjelder å synge. – Men både vi og barna trives godt, sier han. Olav Funderud, en av lederne i koret, tror ­Familiekoret er et positivt innslag i Nordstrand menighet. – Vi får gode tilbakemeldinger når vi synger på familiegudstjenester og mange er blitt med i koret etter at de har sett og hørt oss synge i kirken, forteller han, og legger til at det er plass til enda flere familier i koret. – Så ønsker vi spesielt velkommen til gratiskonserten sammen med Oslo Soul Children 28. november. Det blir høstens høydepunkt, sier han. (Billedtekst): Familiekoret i Nordstrand menighet består av mellom 50 og 60 små og store sangere. Koret gleder seg til å ha konsert sammen med Oslo Soul Children i slutten av november.

Ingen tvil, det er mandag og

klokken er fem!

Familiekor med Soul-Children-konsert

Første søndag i advent, 28. november, ­inviterer Familiekoret i Nordstrand menighet til gratiskonsert sammen med sangere fra Oslo Soul Children. Konserten er kl. 17.00 i Nordstrand kirke.

Familiekoret i Nordstrand menighet Består av ca. 17 familier, eller 50–60 barn og voksne som møtes omtrent annenhver mandag på menighetssenteret. Samlingene starter med middag som lages på omgang av familiene. Deretter øver koret i 45 minutter i kirken. Det er plass til flere! Kontakt Olav Funderud, (olav.funderud@bokogmedia.no) for mer informasjon eller sjekk datoene i Menighetsbladet og møt opp!

Oslo Soul Children Oslo Soul Children er et kor for barn og unge i alderen 10-16 år. De 50 sangerne plukkes ut ved audition. Koret synger originalskrevet og arrangert musikk med elementer fra pop, rock, R`n B og gospel. Koret har gitt ut en rekke cd’er og opptrer jevnlig på TV. Dirigent er Ragnhild Hiis Ånestad som bor på Nordstrand og som inntil i høst har vært dirigent for Familiekoret. I kjølvannet av Oslo Soul Children er det etablert 80 lokale Soul Children kor over hele landet, samt kor i Japan, Indonesia, Bangladesh og Slovakia. Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i. (Foto: Jan Ivar Vik) Menighetsbladet 5–10


5

Ljans-barna fikk sin kirkebok siste søndagen i september.  (Foto: Martine Greni)

Høstens store happening

for deg som er 4 år! Nå er høsten her igjen, og snart er det 4-åringenes tur til å innta Nordstrand kirke for å få ­utdelt sin 4-årsbok. Søndag 24. ­oktober er dagen, og kirken ønsker alle 4-åringer på Nordstrand velkommen med åpne armer. På Ljan fant utdelingen sted på en flott ­familiegudstjeneste 26. september. I dag er det søndag. Det er ikke julaften, og ikke er det bursdag. Likevel er det ikke noen ­vanlig søndag. For i dag skal Line på fest i kirken, sammen med mamma og pappa, og mange andre. Men det er bare fireåringene som skal få presang. Utdrag fra fireårsboka.

Mange på Nordstrand har nok i disse dager fått en invitasjon i posten, til kirkens årlige arrangement, utdeling av 4-årsboka. Der inviteres 4-åringene og deres familier til fest torsdag 21.oktober, og til familiegudstjeneste påfølgende søndag. Menighetsbladet 5–10

På festen koser man seg sammen og øver til gudstjenesten, for på søndagen er det 4-åringene selv som skal være med som aktører. De skal få lov til å se og bli sett, få lov å delta med sang og sprell, og vi skal hygge oss sammen! Vi i kirken ønsker å gi barna og deres familier et godt møte med kirkerommet, gudstjenesten og menighetsfellesskapet. Dette er en viktig del av trosopplæringen. I tillegg er det en fin måte å komme i kontakt med andre i menigheten på, få informasjon om arbeidet blant barn og familie, og det er en arena for nye vennskap, både for store og små. Familiekoret vil også være med å skape en flott ramme rundt arrangementet, med herlig sang og sangglede som fort smitter over på oss andre. Etter gudstjenesten møtes vi alle i menighetssenteret hvor vi fortsetter festen med lek og moro! Om det ikke har kommet en invitasjon i posten, er det bare å ta kontakt med menighetsenteret på tlf: 23629800. Det kan hende at brevet ikke

Christian og Johannes har allerede fått sine 4-årsbøker i Ljan kirke 26. september, og synes det er veldig stas!

har kommet frem til riktig adresse, og det beklager vi! Vel møt til store og små, og spesielt til dere ­fire­åringer, dette er deres store dag! Hilsen fra menighetspedagogen Linda Kronen Sømme


Mange mennesker, med høyst forskjellige problemer i livet, har tatt plass i denne stolen for en samtale med diakonen og medmennesket Ingun Yri Øystese.  Foto: Dag Smemo

6

Hjelp å få – lokalt og gratis Har du en krise i livet, er vente­ tiden kort og tilbudet gratis i Nordstrand og Ljan menigheter. Hvem kan egentlig konkurrere med et slikt tilbud? Tekst: Sverre Julsrud Kristiansen

Mange mennesker som opplever en eller annen krise i livet tar kontakt med kirken. En krise kan være av ulik karakter, men gå utover det mennesker takler alene og med eget sosialt nettverk. I Nordstrand og Ljan menigheter er det mulig å få en samtale med både prest og diakon. Det

er ikke lang ventetid, og tilbudet er gratis. Det forteller diakon Ingun Yri Øystese til menig­hetsbladet.

hverandre. Noen samtalegrupper omhandler sorg etter dødsfall, mens andre handler om sorg etter samlivsbrudd, fortsetter hun.

Helhetlig menneskesyn – Både det offentlige helsevesenet og ideelle organisasjoner møter mennesker på mange nyttige og gode måter. Som menighet tilbyr vi også samtaler om vanlige utfordringer som ikke nødvendigvis er knyttet til tro. Ved å dele det som er vanskelig på et tidlig tidspunkt kan i noen tilfeller krisene bli mindre eller i beste fall unngås, sier Ingun. – Vi har et helhetlig menneskesyn der møte med sorg, savn og vanskeligheter også hører til det å være menneske. Vi har grupper hvor mennesker i sorg får dele liv og erfaringer med

Felleskap viktig Sokneprest i Ljan Per Olav Vangen løfter frem menighetens fellesskap som viktig i denne sammenheng. Delt smerte er halv smerte, sier han. – Vi kan hjelpe hverandre til å orke å forholde oss til smerten og det vanskelige. Og det er så mange av oss som er så kritiske til oss selv. – I gruppene hjelper vi hverandre til å snakke om smerten med de uttrykkene den har. Å ta følelsene inn over oss i det tempoet vi orker å ta det inn. Slik kan vi hjelpe oss selv å tåle vår Menighetsbladet 5–10


egen smerte og finne vår vei videre. Og menig­ heten har to klare særpreg: det skjer lokalt, og det er gratis. Snakker om tro Ingun forteller at tilbakemeldingene jevnt over har vært gode. Noen blir overrasket over fine samtaler om livet og om det som for den enkelte oppleves som viktig. Et sted der du kan være deg selv og ikke oppleve å bli vurdert. Andre gir tilbakemeldinger på at det er godt å snakke med noen som har en tro – enten du deler den eller ikke. En tro på Gud som ser oss mennesker som unike og like verdifulle – og som ikke graderer oss. Stor fallhøyde Som prest opplever Vangen det som veldig meningsfylt å få være nær mennesker, å få bidra til samtaler med åpne, luftige rom. Mange på Nordstrand lever gode liv, veldig gode liv. ­Samtidig blir fallhøyden ekstra stor en dersom du faller utenfor. Så kanskje trykket for å vise en fin ytterside tar så mye energi at det går ut over relasjonene til andre mennesker. – Det er noe med å leve i spenningen mellom «carpe diem» – grip dagen, på den ene siden.

PREP

gudstjenester, hyggetreff kan være med å gi oss en opplevelse av å høre til. Struktur og holdninger – Alle trenger noen å gå veien sammen med når ting er vanskelige. Vi ønsker å være en menig­het fylt av mennesker som klarer å skape et miljø der vi sammen har noe å gi hverandre når vi opplever kritiske perioder, sier Ingun.

Det er noe med å leve i spenningen mellom «carpe diem» og «memento mori», konstaterer Ljans-presten Per Olav Vangen.

Og «memento mori» – husk du skal dø, på den andre siden. Begge deler hører livet til, understreker han. Fellesskap viktig Både prest og diakon har kunnskap og erfaring med å møte mennesker som opplever ulike kriser – og de har taushetsplikt. Menighetene har ulike fellesskap for ulike alders­grupper og behov. Listen er lang: Både sorggrupper, samtaler og hjemmebesøk, men også aktiviteter som kor, babysang, speider,

– Og vi ønsker å møte mennesker med ­respekt og prøver å lytte til hvilken tolkning den ­enkelte har av sin egen krise og løsningen av den. Selv om noen har fordommer mot ­prester og ­diakoner opplever jeg i de fleste tilfeller min rolle som en god døråpner som forbindes med tillit og seriøsitet, avslutter hun.

Kom i kontakt Ved å ringe resepsjonen på 23 62 98 00 mellom kl 10 og 14 på hverdager eller telefonnumrene som står i menighetsbladet kan du komme i kontakt med den du ønsker. Det er bare å sende mail, ringe kontoret eller oppsøke kontoret. Den du møter i resepsjonen, hjelper deg videre.

- KOMMUNIKASJONSKURS FOR PAR

- NYE PERSPEKTIVER PÅ SAMLIVET

EN-DAGS-KURS LØRDAG 30.OKTOBER ´10 KL.10.00-17.00 Kurssted: Nordstrand menighetshus Ekebergveien 238 (trikk 18 eller 19 til Sæter) Bindende påmelding innen 20. oktober til: Nordstrand menighet Tlf.: 23 62 98 00 (kl.10-14) E-post: ingun.yri.oystese@oslo.kirken.no

Kursledere: Aud Kummeneje: mangeårig prosjektleder på Samlivssenteret, sentral i utviklingen av PREP i Norge. Nå privat praksis. Berger J. Hareide: tidligere leder av Samlivssenteret, nå i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, hvor han arbeider med familieverntjenesten i Norge.

Litt om PREPkurs - pedagogisk og opplevelsesfylt - formidling med humor, varme og ekthet - ikke basert på terapi eller gruppearbeid. Parene deler ikke erfaringer med andre par. Det enkelte par jobber selv med sitt forhold under kurset - livssynsnøytralt - hovedvekt på kommunikasjon - passer både for par i oppstartfasen og par som har levd sammen i mange år

Vil du vite mer om PREP: http://www.samlivssenteret.no Vil du vite mer om Modum Bads Samlivssenter: Tlf.: 32 74 94 00 E-post: info@samlivssenteret.no Nettside: http://www.samlivssenteret.no

Pris: Kr. 850,- per par. Inkluderer lunsj og kursmateriell SAMLIVSSENTERET MODUM BAD

Menighetsbladet 5–10

Lokal arr: Nordstrand, Ljan, Bekkelaget, Ormøy og Lambertseter menigheter

7


8

Guds ord bærer m gjennom

«Den dagen jeg fikk beskjed om at Joshua beslutning. Hver eneste dag fremover ville skjedde, selv om jeg forstår at det kan høres mye dramatikk, det er ikke alt folk vet om Og, ja, jeg har fått en visshet i hjertet: Gud Tekst og foto: Ottar Julsrud

På salongbordet ligger to bøker, Bibelen og Et mord i Kongo, begge i aktiv bruk og med bokmerke. «Den spektakulære historien om en av tiårets mest fascinerende og medieomtalte kriminalsaker», har Gyldendal valgt å formulere det på sistnevntes vaskeseddel. Kari Hilde Hodne French fikk den tilsendt forut for lanseringen. – Det jeg har rukket å lese hittil, virker jo greit nok selv om teoriene til forfatteren ikke er noe bedre enn de vi har lest om i media. Men jeg tror ikke noe i boka vil ødelegge noe for dem nå, bemerker hun nøkternt. Dermed bortfaller vel egentlig ett av de påtenkte spørsmålene til Joshuas mor: Orker du å følge med på alt som sies og skrives om Kisangani-fengselet? – Det har vært tungt nok i perioder. Men jeg kikker igjennom nettavisene hver morgen for å være forberedt i fall journalistene skulle ringe. Den dagen da dødsdommene kom i nyhetene gikk det bare noen sekunder før den første telefonen kom, den første av rundt femti henvendelser den dagen. Gjennom mer enn 16 måneder med denne «Kongosaken» har jeg fått et ambivalent forhold til mediene. Oppslagene er bl.a. nyttige for å holde presset på UD. Men så er det de negative erfaringene som feilsiteringer, slurv, ting som kommer veldig galt ut. Fortvilet? Nei, men det gjør meg sliten. Ute i verden – Stiger og synker håpet i takt med medieoppslagene? – Naturligvis kan håpet svinge, men ikke av den grunn; noen ganger vet jeg jo mer enn mediene Menighetsbladet 5–10


d meg m dette

var blitt fengslet i Kongo måtte jeg ta en e jeg fokusere på Guds ord uansett hva som ­klisjéaktig ut. Og det skulle jo bli utrolig heller, forresten. har kontroll, uansett hva som skjer.»

– andre ganger er det kanskje omvendt. Men viktigere: Vårherre vet enda mer og står over det hele. «Mord». «Skutt i pannen mellom øynene». «Dødsdømt». Min sønn. Selvsagt tar det på. Men jeg opplever at jeg ser, følger med på og forholder meg til alt sammen samtidig som om jeg har som et vernende skjold rundt meg. Guds ord har båret meg gjennom dette, slik han har lovet: Gud er der, og han vet sannheten. Men også internasjonal bakgrunn og erfaring kommer til nytte. Som datter av den kjente misjonæren Olav Hodne som døde i fjor høst, hadde Kari Hilde en oppvekst og senere ­familie- og yrkesliv med bosted bl.a. i India, Afghanistan, Nigeria, Sudan og Pakistan. – Dermed kan jeg forstå mye av det som skjer. Jeg har selv vært med på å bringe mat til fanger i Afghanistan, noe de jo er avhengig av at noen gjør mange steder i verden, ­inkludert i Kongo. Den norskbaserte delen av hennes cv omfatter lederjobber i noas, etter Annette Thommessen og i For Livsrett og Menneskeverd. I likhet med sine foreldre har hun bodd mange år på Nordstrand før hun flyttet til Lambertseter. Teologi­studiet hun startet på i moden alder har hun ­rimeligvis måtte sette litt på vent i denne tiden. Det blir bedt for Joshua French, Tjostolv Moland og deres nærmeste. Mange er med i bønnen rundt i landet og ute i verden, også mange gamle venner og bekjente fra Nordstrand. Noen søndager også i kirkebønnen i Nordstrand. – Man kunne kanskje tenke at enkelte synes det er vanskelig å forholde seg til deg i denne situasjonen, Menighetsbladet 5–10

sier: «Det finnes bare en Joshua og han er det verdt å vente på.»

Kari Hilde Hodne French

slik mange med tragedier eller alvorlig sykdom i familien har erfart? – Nei, jeg har faktisk ikke merket noe slikt. En stor personlig vennekrets har vært til enorm hjelp og støtte. Telefonen og sms er flotte oppfinnelser, e-post og egen nettside likeså. Jeg har fått oppmuntrende hilsener fra kjente og ukjente over hele landet – og bare én eneste «dritt-sms» i hele denne tiden. Fornyelsen i fengselet – Joshua selv har alltid trodd på Gud, men opplevde en åndelig fornyelse etter fem måneder i fengselet, forteller moren. Og både han og Moland har fått være til velsignelse og til praktisk hjelp for medfangene. De deler det de har og prøver virkelig å overvinne det onde med det gode i et tøft fengselsmiljø – noe de har vunnet stor respekt for. Helseklinikken til Joshua har reddet flere liv. – Noen nærkontakt med Joshua har du jo ikke hatt siden arrestasjonen i mai i fjor. Hvordan er mulighetene til å kommunisere med ham nå? – De siste månedene har det vært noe lettere, uten at jeg kan gå i detalj. Brev, bøker, mat og andre nødvendigheter får vi sendt med sjømannspresten, advokater og journalister. Men vet du, siste gang vi møttes, var det som om Gud forberedte meg på det som skulle skje. Ordet «fengsel» gikk igjennom hodet mitt da jeg sa adjø til Joshua i mars i fjor, og jeg fikk det sterkt at jeg måtte be ekstra mye for ham og Tjostolv denne gangen. Sjømannsprestens ord gjorde inntrykk eller kom vel heller som en bekreftelse på bønnesvar: Få nordmenn ville ha klart det disse to har gjennomgått. – 29. oktober i fjor døde Joshuas bestefar. Den dagen sto Joshua alene i retten i Kisangani. Med advokat og ud som gode medspillere ble det et kappløp med tiden. Joshua måtte få vite om dødsfallet før mediene, og vi greide det – selv om vg var i Kisangani akkurat da.  «Verdt å vente på» – Samtidig har jeg avisoppslag som jeg liker å se på og som jeg gleder meg til å vise Joshua når han kommer hjem igjen. Sånn som i Dagblad-reportasjen hvor Joshuas unge samboer

Utklippene samles systematisk, og sentrale artikler fra nettet printes ut, selv om alle de 20.000 google-oppslagene hverken kan få eller gjør krav på å foreviges. Per september 2010 fyller Kari Hildes samlinger to store bananesker og fem stinne mapper. – Joshua og Tjostolv må få se det bildet som ble tegnet. Dessuten vil de jo trenge materialet til den boken jeg har oppfordret dem til å skrive. – Og i mellomtiden? – Når noe slikt som dette skjer må man prøve å finne en brukbar måte å leve på. Vi bærer jo de to fangene med oss hele tiden, hva enn vi holder på med. De fleste av dagene er det håpet om at de skal komme hjem som råder. Men innimellom brynes håpet mot verstefallsscenarioene. Tiden etter jul har vært som femmila både for de to i Kongo og oss her hjemme. Når noe skjer over en kort periode har man nok adrenalin å gå på. Men når en situasjon som dette trekker ut, blir den styrken som ligger i utholdenhet og tålmodighet veldig viktig.  – «Staying power» kalles det på engelsk. Denne utholdenheten ser jeg hos gutta. Og jeg er også stolt over de to «jentene» mine: min datter og Joshuas samboer. Både de og resten av familien har vist at de har denne «staying power». Jeg tror jeg kan si at vi også har modnet som mennesker denne tiden og lært mye. Og først og fremst har vi lært mye om den styrken som kan hentes i Guds ord – at Gud er nærværende. Enten det er i et rettslokale fullt av generaler og oberster, i et voldsherjet fengsel eller her hjemme hos oss. – En av de tingene som har slått meg gjennom disse månedene har vært den utrolige mengden av ord som har fosset ut i forbindelse med denne «Kongo-saken». Ord i media, i rettslokalet, blant folk som kommenterer og diskuterer saken, fra «eksperter» osv. Det har vært en blanding av sant og usant, ­fantasi og virkelighet, synsinger og fakta. Da har jeg ofte tenkt at det er godt at Guds ord står fast når alle våre menneskeord tar slutt. På en cd jeg liker å høre på formidles dette på en fin måte fra Eyvind Skeies Visst skal våren komme: For du er alene den sterke, og du skal ha ære og makt. Din herlighet stråler når alt er slutt, og det siste ord er sagt. Denne nettsiden er opprettet til støtte for Joshua og Tjostolv, her med sin nye ­adresse etter at hackere hadde vært på ferde: www.freefrenchandmoland.com

9


In memoriam Til minne om Eilert Dæhlin (­1918– 2010) skal ordene i det følgende være viet. Menighetsbladets redaktør var innom – sterkt og godt – samme emne i forrige nummer, under det mer personlige perspektivet: «Noe Eilert lærte meg». I det følgende vil jeg kort forsøke å supplere dette i et utvidet perspektiv: Hans betydning for hele Den norske kirke. I dag er Eilert Dæhlin et ukjent navn for mange. I historiens lys er han imidlertid omtalt som en av de fremste lekmenn i vår kirke i andre halvdel av 1900-tallet.

10

La meg likevel først få starte lokalt. Som lektor var han en tid også knyttet til Nordstrand, og slik vil nok noen ­lesere av bladet huske ham. Noen vil også minnes ham fra de ­senere år av hans liv da han med fullmakt fra b ­ iskopen gjorde prestetjeneste på Nordseterhjemmet og ellers i Søndre Aker prosti. Skjønt enda noen flere er det vel fortsatt som vil gjøre seg tanker om det kirkelige nybrottsarbeid som i hans tid sprang ut fra nettopp Nordstrand, med ringvirkninger over store deler av landet, og med avgjørende b ­ etydning for Den norske kirke. Levende menigheter, kalte Eilert Dæhlin en av sine bøker. Menighetene og livet der lå tungt på hans hjerte. «Kirkens visjon er vidunderlig: Budskapet gjelder alle. Og kirkens visjon er overveldende: Vi er kalt til å gå til alle. Men kirkens situasjon er dypt ydmykende og utfordrende: Hittil har vi nådd de færreste.» Skriver han. Han ville nå videre ut! Flere skulle oppleve den lokale menighet som sitt hjem, åndelig talt. Og det over hele landet. Nasjonalt ble det holdt konferanser om «Arbeider­ bevegelsen og kirken» og «Industribefolkningen og kirken», samt «Menighetsdager». Kirken utvidet sin kontaktflate og dens rådsstruktur utviklet seg betydelig. Norsk Menighets­institutt og Menighetsseminaret betydde meget. Bibelens forvaltertanke bar det hele, dvs. at vi mennesker alle er kalt til ansvar for det som er gitt oss: Evner, midler, jordens ressurser og nådens gaver. Om dette og annet har vi fortsatt mye å lære av Eilert Dæhlin. Han gikk selv i lære – hele livet – hos kirkens Herre. I utallige samtaler og taler rundt om i hele landet, lød Guds ord til oppmuntring og utfordring, ikke minst til å følge Jesus Kristus som Herre og Frelser i liv og død. Den norske kirke og mange mennesker i den – og selv er jeg en av dem – takker Gud for Eilert Dæhlin og lyser fred over hans minne. Tore Kopperud prost

Notabene

Velkommen til Østmarkskapellet, fra en ­entusiastisk gjeng med k­ apellvenner!

Ta en vennehelg i ­Østmarkskapellet

En helg på Østmarkskapellet med gode venner, familien eller lag og forening; det anbefales av alle som har prøvd det. Østmarkskapellet er et ideelt sted å gjøre noe hyggelig sammen og bli bedre kjent og sammensveiset. Det er kort vei fra parkeringsplass og flott turterreng med alt fra fiskevann til skumle grotter. Vil du grille pølser er det bålplass ute. Vil dere bare ha en rolig kveld så tenner dere i peisen inne. En helg på Østmarkskapellet er sjelebot for travle mennesker. På søndag formiddag opplever du ikke minst gleden ved å være kirkekafévert i møte med hyggelige gjester. To ­vafler

og to kaffe, skal vi se…. det blir 50 kroner! Hoderegningen er bra! Med god plass til 25 personer er kapellet ideelt for grupper, staber, kor og andre til å ha en helg sammen. Dekker du bordet, så dekker vi en overnatting, vil du komme fredag så koster det bare 50 kroner per person. Hilsen Dag Høyem, nestleder i styret. Ring 98232527 om du lurer på noe.

Gå inn på www.ostmarkskapellet.no for mer informasjon.

HAR DU DIABETES OG ØNSKER DU Å DELTA I UTPRØVINGEN AV EN NY DIABETESMEDISIN? Vi søker etter pasienter som er 75 år eller eldre med type 2 diabetes som for denne sykdommen behandles med metformin (Glucophage) Du kan ikke bruke andre medisiner for sukkersyken enn metformin (Glucophage). Den nye medisinen, som nylig har blitt godkjent for salg i Norge, vil bli gitt til halvparten av pasientene. Den andre halvparten vil få en annen godt etablert diabetesmedisin. Medisinen skal tas i tillegg til din nåværende behandling. Utprøvningen varer i 52 uker, og du må komme til 11 besøk hos legen. Alle undersøkelser, behandling og oppfølging er uten kostnad for deg, og reiseutgiftene dine vil bli refundert etter statens satser. Dersom du ønsker å bli vurdert for deltakelse i studien, kan du ta kontakt med:

Dr.med. Satish Arora, Lambertseter legesenter, Mellombølgen 47, 1157 Oslo Telefon 97 00 73 05 Tid: hverdager kl. 09.00 til 15.00 e-post: satish.arora@medisin.uio.no Studien er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional etisk komité Sørøst. Studien er sponset av AstraZeneca AS

Menighetsbladet 5–10


«Pilegrimsmesse» i Nordstrand kirke Allehelgensdag, søndag 7. ­november, blir Pilegrimsmesse av Egil Hovland og Britt G. ­Hallqvist fremført i Nordstrand kirke kl. 11.00.

å få vandre». Sistnevnte salme synges på en melodi av Robert Lowrey (1864). Denne har ­Hovland arrangert og tatt i bruk i messen. Musikken i Pilegrimsmesse er melodiøs og sangbar, og det vil derfor være lett for menigheten å delta i de enkelte gudstjenesteleddene.

Dette er en messe for kor, menighet, orgel og ni messingblåsere. Messen er også flere ganger tidligere fremført i Nordstrand i forbindelse med allehelgensdag, og mange vil nok kjenne igjen mye av stoffet. Noen av sangene er også vel kjent fra gudstjenester ellers i året. Særlig gjelder dette inngangssalmen «Vi er et folk på vandring» og avslutningssalmen «Å, hvor salig

Egil Hovland er en av Norges mest betydelige og produktive samtidskomponister og har ­tilført bl.a. kirken rike og unike skatter. I Norsk Salmebok er han representert med en rekke melodier. Aller best kjent er kanskje salmen «Måne og sol», også den med tekst av Britt G. Hallqvist.

Nordstrand kirkekor ledes på denne gudstjenesten av Egil Fossum. Han vikarierer for Karen Haugom Olsen under deler av hennes fødselspermisjon. Allehelgensdagen er en dag med store pers­ pektiver. Vi minnes dem som har gått foran og ikke lenger er blant oss. Samtidig blir vi minnet om at vi selv er på vei frem mot «det salige livets land» som det heter i Pilegrimsmesse. Gjennom denne gudstjenestens tekster og musikk får vi hjelp til å kjenne på sorg, takknemlighet, glede og håp. Nordstrand kirkekor leder an i Pilegrimsmessen ­allehelgenssøndagen. Foto: Dag Smemo

En helg til fellesskap og ettertanke Også i år vil menighetene markere Allehelgensdagene ved å legge til rette for tid til fellesskap og ettertanke. Mange mennesker bruker denne dagen til å tenne lys på gravene og i globen inne i kirkerommet. For mange mennesker oppleves det godt å tenne et lys som et symbol på sorg og savn. Prester og diakoner vil være tilstede både på kirkegården og i «varmestua». De vil være åpne for samtaler og lytting for de som ønsker det.

Lørdag 6.november er Nordstrand kirke åpen mellom kl 13 og 15. Da er det mulighet til å tenne lys og sitte i stillhet i kirkebenken. Kl 15 vil det være Minnegudstjeneste med tekster, salmer og musikk. En sanggruppe fra Kammerkoret deltar. Prestene Per Olav Vangen og Espen Feilberg Jacobsen vil sammen med diakone Kari Wisløff og Ingun Yri Øystese være med. «Varmestua» i menighetssenteret vil være åpen i tidsrommet kl 13–15 samt en time etter gudstjenesten. Her blir det servering Menighetsbladet 5–10

av kaffe og kaker. ­Diakoner og ­prester vil være tilgjengelig.

Søndag 7. november feirer vi gudstjeneste i Nordstrand kirke kl.11. Det vil være meditasjonsmusikk fra kl 10.40. Sogneprest Espen Feil-

I «Allehelgens-helgen» er det mange mennesker som finner veien til kirken og kirkegården for å minnes dem som er gått bort. Program for Ljan og Nordstrand menigheter: Lørdag 6.november 2010

berg Jacobsen og diakon Ingun Yri Øystese medvirker i gudstjenesten. Nordstrand kirkekor deltar med pilgrimsmesse av Hovland. I etter­kant er det kirkekaffe i menighetssenteret samt åpen kirke fra kl ­16–19. Helgen avsluttes

med kveldsgudstjeneste kl 18 i Ljan kirke med Per Olav Vangen, ­diakoniarbeider Sandra Liljedahl og diakon Ingun Yri ­Øystese. Det vil være påfølgende kirkekaffe på menighetshuset på Ljan. Velkommen.

Kl. 16–17 Åpen kirke

Øystese medvirker. Nordstrand kirkekor deltar med Pilgrimsmesse av Hovland. Påfølgende kirkekaffe i menighetssenteret.

I Nordstrand menighetssenter: (rett ved siden av kirken) Kl 13–15 «Varmestue» Kaffe/te og kaker serveres. Prester og diakoner er tilstede.

Kl. 16–19: Åpen kirke

I Nordstrand kirke: Kl 13–15 Åpen kirke. Et sted for stillhet og lystenning.

Kl 16–17 Kirkekaffe rett etter Minnegudstjenesten.

Kl 15 Minnegudstjeneste Sang ved vokalgruppe. Organist: Rasmi Krippendorf Prestene Per Olav Vangen og Espen Feilberg-Jacobsen deltar sammen med diakonene Kari Wisløff og Ingun Yri Øystese.

Søndag 7.november 2009 I Nordstrand kirke: Kl 10.40 Meditasjonsmusikk v/ organist Rasmi Krippendorf Kl 11 Allehelgensdagsgudstjeneste Sogneprest Espen FeilbergJacobsen og diakon Ingun Yri

I Ljan kirke: Kl 17.40 Meditasjonsmusikk v/organist Anja Beate Leira Skullerud Kl 18 Kveldsmesse med sokneprest Per Olav Vangen diakoniarbeider Sandra Liljedahl og diakon Ingun Yri Øystese Påfølgende kirkekaffe i Ljan menighetshus.

11


Tro og Lys – gruppe. Samlinger for utviklingshemmede, deres familier og venner. Møtes for å dele livs- og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Drar på turer og besøker andre Tro og lysgrupper. Møtes i Ungdomslokalet i underetasjen i menighets­senteret i tidsrommet kl.16–19, Tro & Lys samlinger for høsten: 17. oktober, 21. november, 5. desember (Tro & Lys gudstjeneste) og 12. desember (julegrøt). Kontaktperson: Ellen Agøy Sand: tlf.: 22 74 09 70/90 69 81 04. 

12

Nordstrand Normisjon Møtene finner sted i Nordstrand b ­ edehus, Tyslevveien 79, kl.19.30 Torsdag 14. oktober: HØSTFEST - JENS PETTER JOHNSEN taler. Torsdag 21. oktober: TERJE HOLMEDAHL taler. Sang av TOR HOLTAN HARTWIG. Torsdag 28. oktober: TORE KOPPERUD taler. Torsdag 4. november: ANNE BIRGITTA L. KVELLAND taler. Lørdag 6. november: Bønnesamling kl. 10.00. Torsdag 11. november: HENRIK SYSE taler. Torsdag 18. november: EIVIND OSNES, Sang av KARI LØVANG. Torsdag 25. november: REIDAR SVOREN taler. Sang av TONE HONNINGSVÅG. Torsdag 2. desember: Hyggestund i adventstiden. JAN GOSSNER taler. Sang av HEDDA HØGÅSEN HALLESBY.

TV-aksjon og nord/sørsøndag 24. oktober I år markeres nord/sør-øndagen 24.oktober sammen med TV-aksjon. Årets innsamlede midler går til Flyktninghjelpen og deres arbeid for mennesker på flukt. Også Ljan og Nordstrand menigheter vil fokusere på årets TV-aksjon, og bydelen mobiliserer som vanlig bøssebærere. Inntektene fra TV-aksjonen går til prosjekter med fokus på mennesker på flukt på grunn av krig og konflikt. Også kirken har et globalt ansvar med lokale utfordringer. Derfor støtter vi opp om TV-aksjonens tenkning og fokus.

Å flykte fra hjemmet sitt fremstår som veldig fjernt for de fleste som er født og oppvokst i Norge. For 43 millioner mennesker, halvparten barn og unge, er det den harde virkeligheten. Menneskene Flyktninghjelpen hjelper befinner seg i noen av verdens farligste områder, som Afghanistan, Somalia og DR Kongo. De trenger hjelp og beskyttelse fra krigsherjingene Flyktninghjelpen, den gang under navnet Flyktningrådet, hadde i 1974 den aller første TV-aksjonen som ble sendt på NRK. Siden har Flyktninghjelpen hatt aksjonen i 1979, 1988 og 1998.

Det skjer på Ljan Formiddagstreff Ljan menighetshus: fra kl 10:30 27. oktober: Tove Hemme holder en liten konsert 1. desember: Einar Ims. Tema: Island Kafè på Ljan menighetshus fra kl.11:30. Salg av smørbrød og kake: 20. oktober 17. november 15. desember

Det skjer på Nordstrand Åpen lunsj: Hver onsdag fra kl 12–13 er det uformell åpen lunsj på menighetshuset sammen Mandagskafe på Nordstrand menighetshus fra kl 11:30 15. november: Berit Åbyholm: I misjonærfarfar Sommernes’ fotspor i Kina. Kåseri og lysbilder. 13. desember: Lucia. Besøk fra barnehagen. Grøtfest. Åpen Bibelgruppe på Poppelstien. Bibelsamtale om kommende søndags tekst en fredag i måneden kl. 10:30–11:30 etterfulgt av kaffe. 22. oktober, 10. desember. Kirkens hyggetreff på Skovheim. Siste torsdag i måneden fra kl 11:30 28. oktober: Klara Myhre: «Du ska itte trø i graset». Einar Skjæraasens liv og diktning. 25. november: Tur til Grorud kirke. Kl. 11.30: «Syng med oss» – allsangkonsert under ledelse av Thomas Møller fra Ammerudhjemmet. Påmelding til Skovheim 22 29 21 75 med betaling 50 kroner innen fredag 5. november. Avreise kl 10:30 6 og 7 november: Allehelgensprogram (se eget program)

Har du tid til overs?

og har lyst til å bruke den på et annet menneske, eller annet frivillig arbeide ønskes du velkommen til Frivillighetsmøte på Ljan menighetshus tirsdag 26. oktober kl. 19 Per Anders Nordengen innleder om de frie – villige – og hete!

Informasjon om menighetenes frivillighetsarbeid, enkel servering. Arrangør: Ljan og Nordstrand menigheter ved Ingun Yri Øystese, diakon og Sandra Liljedahl, diakoniarbeider

Bli med i Givertjenesten! I Nordstrand menighet gir ca 150 hus­ stander i år tilsammen over 700.000 kroner til det aktive menighetsa­rbeidet. Barne- og ungdomspresten, barne­ sekretær og kantor er helt eller delvis lønnet av givere i menigheten. Meld deg som giver og invester i din lokale menighet. Kontakt Menighetssenteret, eller benytt e-post: givertjenesten@nordstrand-menighet.no

I Ljan menighet ønsker vi nå å satse på å utvide giver­tjenesten. Vi har noen trofaste givere, men tror at mange flere kan være med i denne viktige tjenesten. Menighetens dåpsopplærings­ medarbeider lønnes nå delvis av inn­samlede midler. Klarer vi å utvide givertjenesten, kan vi satse enda mer på barnearbeidet i menigheten. Vil du bli fast giver, ta kontakt med menighets­forvalteren. Tlf. 23 62 98 02 eller e-post post.ljan@oslo.kirken.no. Menighetsbladet 5–10


Hele ­prostiet synger! Velkommen til høstens storsamling for menighetene i Søndre Aker prosti!

Slekters gang

Ledig ulønnet stilling

Hyggetreffene har mange frivillige og et godt ­arbeidsteam rundt seg.

Den finner sted søndag 14. november kl. 18.00 i Lambertseter kirke.

Kontakt: Diakon Ingun Øystese Diakon Nordstrand/Ljan 23 62 98 08/468 468 78

Denne kvelden vil mennesker fra alle kanter av prostiet samles til sangfest.

Informasjon og inspirasjons­samling i Ljan menighetshus tirsdag 26. oktober kl. 19. Enkel servering. Alle hjertelig velkommen.

Det blir et variert sang- og allsangprogram, akkompagnert av både orgel og et sammensatt orkester. Dette året deltar blant andre The Real Fake Band og Nordstrandhøidens mandssangforening Dette blir en flott opplevelse. Velkommen!

VIET Renee Maria De Sousa og Jan-Øyvind Pallum, Anita Tranung og Berharg Caron Paus, Anne Mette Andersen og Rune Gunnar Wiik, Camilla Braaathen og Dani Brian Elmar Swann, Susanne Dyrdal og Øyvind Gulbjørnrud, Yvonne Hibæk og Magnus Sønsteby, Annichen Sveipe Thowsen og Jan Harald Skjelderup Sætvedt, Anine Sigurdssøn Bernås og Geir Johannessen, Anine Therese Vidnes og David Helleberg Lund, Kristine Agøy Sand og Ole Hegle Sjøflog, Janet Østby og Sigurd Bay, Cecilie Mathiesen og Terje Laskemoen, Siri Helene Muller og Nicholas Osborne

Ønsker du å lede kirkens hyggetreff på ­Skovheim en torsdag i måneden?

DØPTE William Martinius Stuen Slåtten, Ulrik Thune, Theodor Elgvin, Emil Grimeland Østby, Pia Louise Heltberg Lieng, Stella Askautrud Bergstrøm, Helene Lund Dalby, Henrik Hagland Duraturo, Martin Fjeld, Emil Skaarud Sydtveit, Elias Fistkerstrand Bjørnstad, Åsmund Gjone-Sandnes, Elida Wold Nilsen, Felix Holme Welding, Alma Emilie Helgø Fossberg, Oskar Gram Amundsen, Ada Caroline BergeiusLaake, Ella Skamsar Thorsen, Oskar Skamsar Thorsen, Julie Hartmark, Alexandra Urquieta Bore, Oliver Benberg, Martina Tortosa Wessel, Ludvig Aakermann, William Holtet Olafsen, Fredrik Løwenborg, Vilde Arentz Bakstad, Leon Scott-Ross Schmidt, Marie Kalmo Aasen, Elvira Brommeland, Hermine April Dirro Odden

Kontakt: Ingun Yri Øystese (tilf: 468 468 78) og Sandra Liljedal.

«Salig-blanding» Konsert med Helga Botn.

Søndag 17.oktober er det ­endelig konsert igjen med Helga Botn i Ljan kirke kl.19. På ­pianokrakken sitter Ulf Nielsen. Den musikalske spennvidden er stor, gospel, negro spirituals og Bjørnstjerne Bjørnson. Etterpå er alle velkommen til menighetshuset – der blir det servering. Billettpris kr. 100–, Honnør/studenter kr. 50,–

DØDE Dag Eilert Sundt Rømcke Dæhlin, Per Georg Haugseth, Svein Helge Gundersen Nordquelle, Agnes Traavik, Terje Stigen, Trygve Thurmann-Moe, Per Ragnar Wessel, Jutta Winje, Lars Audun Salicath Gordner, Ester Stray

Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag Høsten 2010 møtes Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag andre onsdag hver måned i menighetssalen i Lambertseter kirke, Langbølgen 33. Dørene åpnes fra kl. 18.30. Vi ønsker deg hjertelig velkommen på våre lagsmøter, som gjest eller som medlem. Våre møter er åpne for alle som er interessert i eller nysgjerrige på hva quilting er og hva vi driver med. Laget

har drøyt 50 medlemmer og en egen nettside: www.nbql.no   Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag er 20 år i 2010. Vi feirer det med en jubileumsutstilling i menighetssalen i Lambertseter kirke lørdag 13.11.2010 kl. 11-16 og søndag 14.11.2010 kl. 12-15. Kom og se hva vi driver med! Vi vil ha quiltede arbeider både på utstilling og til salgs. Legg gjerne kirkekaffen til vår kafé søndag!

SAMTALEN – for en bedre hverdag! • • • • •

Samlivsveiledning – en mulighet til å bedre kommunikasjonen «PREP for 2» – samlivskurs for dere to alene «Fortsatt Foreldre» – godt samarbeid for separerte/skilte foreldre Familieterapi – livet er en utfordring - snakk om det Noen å snakke med – din fortelling og ditt liv er viktig Første time gratis. Mulighet for samtaler hjemme hos dere.

www.samtalen.no 48 00 66 27

Stille kvelder i Nordstrand

En onsdagskveld i måneden er det Stille kveld Nordstrand kirke. Her er høstens liste: 22. sept. Hvile og lytte. 20. okt. Hindringer. 10. nov. Reise opp. 08. des. «Lyset fra det høye». De øvrige onsdagene blir det Åpen kirke f.o.m. 1. september t.o.m. 1. desember, bortsett fra uke 40 som er høstferien. Menighetsbladet 5–10

post@samtalen.no

Sammen i prostiet Kveldsgudstjenester til høsten

Kafè på Ljan menighetshus fra kl 11:30–13:30

Høstens MCU (messe, cafè, undervisning) er fastsatt til søndag 17.oktober og søndag 14.november. MCU starter kl.18.30.

Salg av smørbrød, julekake, kaffe og te

Ungdomsgudstjenester (UG) er fastsatt til 24.oktober og 21. ­november og begynner kl. 18.00. 

17. november

20. oktober 15.desember

Lørdag 30. oktober kl. 10–14.30 i Manglerud kirke: Prostiets bønnedag. Søndag 14. november, kl. 18 i Lambertseter kirke: «Hele prostiet synger».

13


Takstmann medlem av NTF VÅTROMSVURDERING – SKADETAKSERING – VERDITAKSERING

Rørleggertjenesten as Nordstrandvn. 34 1163 Oslo Tlf.: 22 28 90 98 roerl@online.no

nordstrand tannlegesenter

tlf. 91 58 49 30 og 22 29 55 65

Nordstrandveien 62 – 1164 oslo Tlf: 22 29 59 39 Åpningstider: hverdager 08–20

14

Almenntannleger, spesialisterog tannpleiere tilbyr alle typer tannbehandling

Det meste i byggevarer! Orring Byggsenter Slimevn. 4, Bjørndal Tlf.: 22 62 98 00 8 - 19 9 - 15

eventuelt i samarbeid med andre spesialister

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT

Tannleger mntf:

Akutt hjelp

Bård Andresen Per Hagen Arash Sanjabi (spesialist i endodonti) Janicke Liaaen Jensen (kirurgi og oral medisin)

AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Tannpleier ntpf: Elin Antonisen og Merita Ismailovska

www.nordstrandtannlegesenter.no

Ljan Hårstudio

Dame- og herrefrisør

Herregårdsveien 1, Tlf: 22 61 77 00

Lambertseter Legesenter

Tittei - nå jobber vi her! hilsen Unni og Hanne. Velkommen til oss!

Legene

Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen Maida Ilic, Satish Arora og Charlotte Widerøe

Vi har ledig kapasitet på våre lister. God tilgjengelighet og kort ventetid. God kapasitet på Ø-hjelp.

Tlf. 22 74 90 50

Celicilie Thoresens vei 17, 2. etg.

Alt innen hår, extention, galvanic spa og ørepiercing

+

Unn deg et sikrere hjem!

Sikringsskap

www.lambertseterlegesenter.no

KJØP OG SALG AV EIENDOM HANDLER OM • BredTILLIT! markedsføring av boligen

Vi håper at du ved valg av eiendomsmegler vil vektlegge at BEKKELAGET & NORDSTRAND EIENDOM står for: • Eiendomsmegleren med best lokal kunnskap om ditt distrikt • Gratis verdivurdering når du tenker på å selge din bolig

• Personlig medvirkning av megler på visning • Profesjonell gjennomføring av salget • Råd og bistand i forbindelse med finansieringen •Konkurransedyktig salgsprovisjon

ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTE EIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!

Fire av ti branner i hjemmet starter pga feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Vi skifter ut dine gamle sikringer med moderne jordfeil automater, som passer på det elektriske anlegget i hjemmet ditt. Gratis el-sjekk til en verdi av kr. 1.490,om du bestiller oppgradering eller nytt sikringsskap.

+

Reduser CO2 utslipp tilsvarende 6 biler

Skift ut oljefyren med VARMEPUMPE, spar 50-80% av fyringsutgiftene.

Nøkkelferdig anlegg, med elektriker, rørlegger og kjølemontør fra Elektropluss. Finansierings- og støtteordning fra Enøk! Markedets beste produkter for radiatoranlegg, vannbåren gulvvarme og luft til luft. Gratis veiledning og befaring.

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO E-mail: post@elektropluss.no

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Menighetsbladet 5–10


ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 HØRSELSUNDERSØKELSER OG HØREAPPARAT-TILPASSNING Tlf. tid: 08–13 Timeavtale

Velkommen til din lokalbokhandel!

A D V O K AT E N E PÅ N O R D S T R A N D Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

Familie – arv – skifte – skatt Ektepakt – testament – samboeravtale Fast eiendoms rettsforhold Bygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøp Alm. praksis Tlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01 Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand www.advokatnor.no

Elektriker på timen

Ekebergvn. 228 c, p.b. 93 Nordstrandshøgda 1112 Oslo Telefon 22 28 80 10

Nordstrand Elektro Etablert 1981

909 21 900

Ingen oppdrag Velfylte serer for små vicebiler E-post: firmapost@nordstrand-elektro.no

Vis hva du føler

Annonse 100 x 60

03-04-08

Ekebergvn.237, 1166 15:50 Side 1 Oslo, tlf:22299228

Buketter Dekorasjoner

-send blomster

Alt til bruden Bårebuketter Kranser

Ekebergveien 232 1166 Oslo Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.no

STEINAR BAREID

Matkarusellen A/S Von Øtkensvei 1 1169 Oslo Tlf. 22 61 29 10

Husk Kneippens kneipbrød! – sunnhet i hver skive Fåes i de fleste

Lege SPESIALIST I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg., 1162 Oslo Timebestilling på Tlf. 22 28 63 64 Tlf.tid: 10.00–11.00 og 13.00–14.00 alle hverdager.

dagligvareforretninger.

Tlf. 22 28 82 95

•Selskapslokaler •Møter •Catering Åpningstider: Man.-tors. 11.00–16.00, fredager kun selskaper og møter, lør.–søn. 11.00–15.00

inviterer til leie av hyggelige, velutstyrte selskaps- og møtelokaler i Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30. Henv: tlf . 2228 1349 (kl 09-18), epost: nhuset@online.no

www.nordstrandvel.no Menighetsbladet 5–10

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95 Tove og Stig Klemetsen – epost: post@skullerudstua.no

Nordstrand Sport A/S Nordstrandvn. 42 Tlf. 22 28 63 59 Godt utvalg i sportsartikler

Tannlege TROND TELJE

Spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) Von Øtkensvei 1 Over Matkarussellen

Tlf. 22 61 32 01

15


TANKER OM RO Eigil Schjander-Larsen

WWJD i hverdagen

16

Hva var det Jesus gjorde? Han vandret rundt og møtte folk. Akkurat der de var, akkurat slik de var. Han så den enkelte, hvem de var, hva de tenkte, hvor i livet de var, hva som plaget dem, hva som gjorde dem glade. Og han ga dem gjennom sine gjerninger der og da, frihet fra det som bandt dem. Han tok dem på alvor og sparte ikke seg selv i møte med de som trengte hjelp. Kjærligheten han øste ut over dem han møtte i form av omsorg og helbredende gjerninger, hadde ingen grenser. Ikke i hverdagen, ikke på sabbaten, aldri. Han var i sannhet vår første diakon.

Diakoni er definert som kirkens medmenneskelige omsorg og felles­ skapsbyggende arbeid og den tjeneste som i Eigil særlig grad er rettet mot Schjander- mennesker i nød. Larsen

Når Jesus gjennom sitt eksempel viste at han ønsket å løfte mennesker opp, gi dem nytt mot, ny verdighet, ny ære, er ikke det akkurat det vi som kristne også skal gjøre? Når vi ønsker å følge Jesus, skal vi ikke da stille spørsmålet: hva ville Han ha gjort i den situasjonen?

Enkelte kristne, særlig unge, bærer frimodig et bånd rundt håndleddet der det står: wwjd. For de uinnvidde ser dette ut som om de har vært på rockekonsert. Eller har de kanskje laget et spesielt vennskapsbånd. På en måte er det jo det de har gjort. For wwjd står for «What Would Jesus Do? – Hva Ville Jesus Ha Gjort?» og skal minne oss om at vi har et spesielt ansvar i møte med andre mennesker. Vi skal være Hans armer og ben i hverdagen. Den kjærlighet som Jesus har vist meg, skylder jeg igjen å vise mennesker som kommer i min vei.

Perioden august–oktober

(Rett til forandringer forbeholdes. Se dagspressen.)

DATO:

ØSTMARKSKAPELLET

NORDSTRAND KIRKE:

LJAN KIRKE:

17. oktober 21.s.e.pinse Mark 10.13–16

kl.11: Høymesse. Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer: Menighetsarbeid, S.skole. K.skyss, kirkekaffe kl.13.30: Dåpsgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen. kl.18.30 mcu

kl.11: Familiegudstjeneste Per Olav Vangen. Dåp. Barnehagen deltar. Offer: Menighetsbarnehage. Kirkekaffe

kl.12: Sports­ gudstjeneste. Dag Aulie

24. Oktober 22. s. e. pinse Matt 11, 25–30

kl.11: Familiegudstjeneste. Silje Kivle Andreassen og Linda Kronen Sømme. 4-årsbok. Familiekoret deltar. Offer: TV-aksjonen/ Flyktningehjelpen. Kirkekaffe kl.18: Ungdomsgudstjeneste. Silje Kivle Andreassen.

kl.11: Høymesse. Tore Kopperud. Nattverd. Offer: TV- aksjonen/ Flyktningehjelpen

kl.12: Sports­ gudstjeneste. Dag Høyem. Nattverd.

31. Oktober Bots- og BededagsGudstjeneste Luk 13,23–30

kl.11: Tore Kopperud. Offer: Normisjon. Søndagsskole. Kirkekaffe. Kirkeskyss.

kl.11: Skriftemålsgudstjeneste. Per Olav Vangen. Dåp. Offer: Menighetsfakultetet

kl.12: Sports­ gudstjeneste. Marit Halvorsen Hougsnæs

Lørdag. 6.November

kl.15: Minnegudstjeneste. Per Olav Vangen/ Espen Feilberg Jacobsen. Ingunn Yri Øystese

7. November Allehelgensdag Matt 5, 13–16

kl.11: Allehelgensgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer: Menighetsarbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe. Kirkeskyss

kl.18: Høymesse. Per Olav Vangen. Nattverd. Offer: Diakoniarbeid Ljan.

kl.12: Sports­ gudstjeneste. Pål Erling Torkildsen

14. November 25. s. e. pinse Joh 6, 37–40

kl.11: Presentasjon av konfirmanter. Dåp. Søndagsskole. Kirkekaffe. kl.13: Presentasjon av konfirmanter. Dåp. Silje Kivle Andreassen. Offer: Norsk Misjon i Øst. kl.18.30. mcu

kl.11: Høymesse. Tore Kopperud. Nattverd. Offer: Menighetsarbeid.

kl. 12: Sports­ gudstjeneste. Sverre Bang

21. November Siste søndag i kirkeåret. Hebr 3, 12–14

kl.11: Høymesse. Nattverd. Tore Kopperud. Offer: nkss. Søndagsskole. K. skyss. Kirkekaffe. kl:13.30: Dåpsgudstjeneste. Silje Kivle Andreassen. Offer: Egen Menighet. kl.18.00: Ungdomsgudstjeneste Espen Feilberg Jacobsen

kl.11: Presentasjonsgudstjeneste. Per Olav Vangen. Dåp. Pres. av konf. Offer: Norsk Misjon i Øst

kl.12: Sports­ gudstjeneste. Kjell Nordstokke

Sports­ gudstjenester

Kirkeskyss: se avisannonse eller ring menighetskontoret innen fredag

Jeg føler meg av og til ganske fortvilet over hvor vanskelig det er å følge Jesu eksempel i det daglige. Vi har så mange ting og er så fokusert rundt oss selv og vårt eget. Skal vi forsøke å være diakoner i det praktiske liv og strekke oss ut mot de som trenger oss, må det starte med oss selv. Meg selv!

Østmarkskapellet

Vil du leie, ha kapellvakt eller har andre spørsmål? Kontakt Martin Thue: post@ostmarkskapellet.no 959 30 894 www.ostmarkskapellet.no

Nordstrand menighetsblad nr. 5/10.  

4-åringer i fokus side 4 nr 5–2010 · høsten · 90. årgang side 5 side 8–9 side 6–7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you