Page 1

PORSGRUNN Nr. 7 - Oktober 2010 e.Kr.f.

Sinnsrogudstjeneste – et møtested for livsmot og håp

Hva er en sinnsrogudstjeneste? Jo, en enkel gudstjeneste for søkende mennesker, for mennesker som sliter med livet og som trenger Guds hjelp i hverdagen. Gudstjenesten er åpen og inkluderende og har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen som avslutter alle møter i fellesskap som jobber etter tolvtrinnsprogrammet(blant annet Anonyme alkoholikere). Gudstjenesten har innslag av bønn, lystenning, nattverd, tid for stillhet og ettertanke. Det vil være en kort preken, fra hjerte til hjerte, som metodistpastor Yngvar Ruud fra Kolbotn er ansvarlig for. Han har lansert denne type gudstjenester i Norge. Et annet kjennetegn ved disse gudstjenestene er

innslag hvor en eller flere deler fra sitt liv. Orgelet får hvile på denne gudstjenesten og vi tar i bruk andre musikkinstrumenter. Musikere på denne gudstjenesten blir Knut Byggland på piano og Kai Tjønneng på saksofon. Gudstjenesten avsluttes alltid med sinnsrobønnen: Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen.”

Kickoff for årets konfirmantkull Fra lørdag 19. til søndag 20. september var årets konfirmanter (76 i tallet) både fra vestsiden og østsiden av ”ælva” samlet til Kickoff for konfirmantåret på Oksøya leirsted. En ”24 timers weekend” fullstappet av program. Her fikk konfirmantene god anledning til å bli kjent med konfirmantledere, ungdomsledere og hverandre. Sandvolleyball, sumobryting, konkurranser, konsert med Roadservice og andre aktiviteter nesten 24 timer i et strekk.

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon: Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 35 56 79 61 (p) - 3409 Vikarprest Synnøve Skree Skjeldal - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig - 3408 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ola Horg Jacobsen: Tlf. 35 51 10 61

Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Claussen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Min salme Hva er organistens favorittsalme? Ja, det er et spørsmål som kan komme opp av og til når man møtes etter gudstjenesten over en kopp kaffe. Faktisk, tenker jeg sjelden over det spørsmålet. Vi har over 1100 salmer både i den Norske Salmebok og Salmer 97, kanskje kommer det flere i 2013 med den forventede nye salmeboken. Det er så mange å velge imellom, men som en engelskmann, kan man forvente at jeg velger en engelsk salme. Salmen jeg har valgt har vært ved min side siden jeg var ung og helt tilbake til 80-tallet. Komponisten, Sir Charles Hubert Hastings Parry, var en av de som døde av den tragiske Spanskesyken i 1918 og ble gravlagt i St. Pauls Domkirken i London. I løpet av livet hans, komponerte han melodien til “Du Far og Herre, du som rår” (NoS415), men han skrev også en enda mer kjent salme: “Jerusalem”. For meg, som har nettopp sett årets “Last Night of the Proms”, var det tid for meg å hente fram mitt britiske flagg fra loftet, blåse bort støvet og dra det med meg rundt om i stuen! “Jerusalem” har en meget innholdsrik tekst og da dikteren William Blake skrev diktet i 1808, var England noe annerledes enn det er i dag. Det står en spesiell tanke i første verset – det var et rykte om at da Jesus var ung, reiste han med Joseph av Arimathea til England, nemlig til Glastonbury i Sør England. Det ryktet lever fortsatt i deler av Sør England. Det er enda mer spesiell det som står ved slutten av vers 2, at Gud vil lage en ny Jerusalem i England - kanskje dette er å strekke det litt for langt? “Bring me my Chariot of fire” har forbindelse med 2. Kongebok 2:11. “Mens de gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elia fór opp til himmelen i stormen.” Setningen som betyr mest for meg er, “Among these dark Satanic Mills”. Det har vært mange tolkninger, men mange tror på at teksten var skrevet i

Kantor John Bech har valgt salme denne gangen. Kirkemusikken og kirkemusikerne har opp gjennom tidene vært en av våre viktigste kulturbærere lokalt. forbindelse med den “Industrial Revolution”, som startet på ca. 250 år siden, som har sine røtter i mitt barndomssted oppe i Nord England, der William Blake skrev diktet sitt. Industrien var veldig annerledes enn i dag, med mye bomull og kulldrift der både voksne og barn ble utnyttet i det fattige nordlige område. De jobbet hardt og lenge, men fikk lite lønn. Gjennomsnittlig levealderen var 40–41 år. Ja, jeg er takknemlig at mitt barndomshjem var veldig annerledes 200 år senere. Teksten passer bra til bruk i England, men ikke her i Norge! Derfor var det ikke ønskelig å oversette teksten, men man kan finne sangen, skjult i våre salmebøker. Bare ble i Salmer 97 - Nr 149 “Jerusalem, Jerusalem”. And did those feet in ancient time walk upon England’s mountains green? And was the Holy Lamb of God on England’s pleasant pastures seen? And did the countenance divine shine forth upon our clouded hills? And was Jerusalem builded here among these dark satanic mills? Bring me my bow of burning gold! Bring me my arrows of desire! Bring me my spear! O clouds, unfold! Bring me my chariot of fire! I will not cease from mental fight, nor shall my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England’s green and pleasant land.

Rettelse Johannes Sørhaugs innledning til ”Min salme” i forrige nummer hadde ved en feil fått med seg et avsnitt av Liv Astrid Fjellvangs tekst i nummeret før. Så, hvis du stryker første avsnitt i ”Min salme” i forrige nummer, vil du se at alt henger sammen og har en mening. Vi beklager! Red.

Porsgrunn menighetsblad


I stortakknemlighet til vår Herre kan vi se tilbake på nok en Gaustablikktur for pensjonister. En tur som nok en gang ble avviklet uten sykdom og skader av alvorlig art. Fra årets program kan vi nevne konsert med Sara Nagell, bussturen på tirsdag til sleivfabrikken i Tessungdalen og festkvelden med sanger av Erik Bye.

Med på turen var det 67 deltakere og 12 ledere. Det var 14 som deltok for første gang og skal vi tro responsen, blir det ikke siste gangen for noen av dem. Årets tur var 31. i rekken til Gaustablikk høyfjellshotell. Men Porsgrunn menighetspleie har tilbydd slike turer helt siden 1974, de første årene diverse steder.

Det blir Gaustablikk-kveld for årets deltakere, tidligere deltakere og framtidige deltakere onsdag 3. november kl. 18 i Kirkestua. Da blir det gjenhør med noe av årets festkveldprogram, bilder fra årets tur, utlodning, lapskaus med kaffe og kaker.

Skolene på kirkebesøk Kirken har bursdag, og det ble feiret tre dager til ende. I alt var 325 elever fra Borge skole, Myrene skole og Grønli skole på kirkebesøk i uka før selve jubileet. Der ble de møtt av ”historikeren” som ble spilt av skuespilleren Karl Henrik Ekblom. På en morsom og engasjerende måte fikk han sammen med Even Bolstad og Anne Storberget blåst liv i Østre Porsgrunn kirkes historie. Etterpå ble elevene invitert inn i kirken til ulike tema knyttet til forskjellige klassetrinn. Noen var på ”Oppdagelsestur i kirken”, mens andre hadde om ”Orgelet”, ”Et hus til bruk” eller ”Bryllup og begravelse”. Hele staben var i sving for å dekke alle fagområdene. I tillegg deltok Per-Kåre Mæhlum fra Den kulturelle skolesekken i kommunen. Skolebesøkene ble avsluttet med ”bursdagsis” i Kirkestua. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden vår, under Skole/ kirkesamarbeid. WTW

Fellesmiddager med internasjonal meny Annenhver søndag kl. 11.00–12.15 er det

SØNDAGSSKOLE med sang, bibelhistorier, aktiviteter 3/10, 17/10, 31/10, 14/11(gudstj), 28/11, 12/12 Hvor: Loftstua (2. etg i Kirkestua, bak Østre Porsgrunn kirke). Vi møtes i kirken først. Alder: Ca 4 -8 år

Små og store fra alle land er velkommen til å spise middag sammen den første torsdagen i måneden denne høsten. Det er ingen på-melding og ingen inngangspenger, men det er lov til å gi en kollekt til driften. Vi holder til i kirkestua ved Østre Porsgrunn kirke kl. 17-18.30. Datoene for høsten er: torsdag 7. oktober, torsdag 4. november og torsdag 2. desember. Velkommen til et internasjonalt fellesskap! Arr.: KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) og menighetene i D.n.k. i Porsgrunn.

Porsgrunn menighetsblad nr. 7 - Oktober 2010 e.Kr.f.

3


Lærerinnenes Misjonsforbund i Porsgrunn 75 år Fem unge kvinnelige lærere i Oslo startet i 1902 Lærerinnenes Misjonsforbund (LMF), inspirert av svensk LMF, som ble startet i 1899. En av stifterne var Henny Dons, kalt «LMFs mor», og som var formann i 41 år. LMF er et åpent tverrkirkelig fellesskap av kvinnelige lærere, førskolelærere og andre i en undervisningssituasjon. Det er tilsluttet Norsk Misjonsråd. LMF-grupper finnes over hele landet, fra Alta i nord til Mandal i sør. LMFs arbeid kan karakteriseres med tre ord: bibel, bønn og bistand. Det er nå 16 utsendinger i forskjellige land. Bladet «Misjonshilsen» er et bindeledd mellom misjonærene og medlemmene.

Her er de 4 stifterne. Fra høyre: Gjertrud Aarnes, Hermana Berge, Svanaug Berge. Bak: Sofie Møller og Magna Isaksen (leder). Helt til venstre: Misjonærene Eli Aarsheim og Margrete Arebakken. 7. oktober 1935 ble det startet en gruppe i Porsgrunn. De første medlemmene var Hermana Berge, Gjertrud Aarnes, Svanaug Berge og Sofie Møller. Hermana Berge var gruppens leder de 5 første årene. Fram til 1940 kom disse nye medlemmene: Sigrid Bleskestad, Signe Bronken Lømo, Ingeborg Nielsen, Hanna Eeg, Henny Sørensen, frk. Ledang, Klara Ånnerød, Margit Andersen og Bergljot Moe. Senere kom mange andre til, og i referat for 1965 er det 42 medlemmer. En av disse var Elly Thorsen, som var døvelærer på Madagaskar.

Flere har hatt oppgaver som ledere, sekretærer og kasserere. Lengst fartstid som ledere har Gudbjørg Folstad og Else Marie Taranrød hatt. Misjonær Magna Isaksen, gift med porsgrunnsmannen Jakob Isaksen, har også hatt lederansvar. Hun var aktivt medlem til hun i en alder av 90 år flyttet fra byen. I dag er medlemstallet 23. På grunn av sykdom kan en del av disse ikke delta på møtene. Møtedagen er 3. onsdag i måneden. Kontaktperson og sekretær for gruppa er Ragnhild Røe Isaksen, og kasserer er Kari Lie. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen. PRH

Fra våre kirker: Vestre kirke Har du lagt merke til ...

1758

2008

250 år

Et gammelt klenodium Tidligere kirkeverge Nils Jakob Thorsen sitter her med den gamle bibelen som vanligvis ligger på bibelstolen i bakgrunnen. Det er Christian IVs bibel fra 1633, en gave fra apoteker Hans Wølner ved innvielsen av kirken.

4

Bibelen har kraftige messingbeslag, og den inneholder et uvanlig kongeregister i tillegg til de bibelske skriftene.

Bibelstolen i bakgrunnen er av nyere dato, laget av byggmester Nils Bråtelia. PRH

Porsgrunn menighetsblad


KIRKEN I EN NY TID KIRKE

KUNST

KULTUR

KIRKEN I KULTUREN I Stortingsmeldingen ”Kulturpolitikk fram mot 2014” gis det en positiv omtale både av verdien av kulturelt og kunstnerisk arbeid i forhold til gudstjenesten og kirkens brede kulturarbeid generelt. Dette synes å åpne for et større rom for kirken i kulturarbeidet på lokalplanet. Det utfordrer kirken og den lokale menigheten til større åpenhet og dristig samspill med ulike kunst- og kulturmiljø. Samtidig inviterer det kulturarbeidere og kunstnere til å se kirkens trosunivers med sine fortellinger og symboler som en faglig utfordring. Det utfordrer politikere, nasjonalt og lokalt til å inkludere kirken og den lokale menigheten i prioriteringen av kunstnerisk og kulturell utfoldelse. For at kirken og de lokale menighetene skal være best mulig rustet til å ta sin del utfordringen, vil det i løpet av høsten 2010 bli ansatt egne kulturkonsulenter i alle bispedømmer. Tanken er at disse skal kunne gi faglig bistand til menigheter som ønsker å utvikle et kulturtilbud, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre kulturinstitusjoner i lokalmiljøet.

KULTURELL OG KUNSTNERISK AKTIVITET MÅ VÆRE INKLUDERENDE I samfunnet settes det skiller mellom mennesker etter fysisk og mental utrustning, helse, sosial og kulturell tilhørighet og etnisk og religiøs bakgrunn. I møte med disse ulikhetene har kultur og kunst en liknende oppgave som evangeliet i kirkens formidling. De skal sprenge grenser og skape et felles rom for menneskelig opplevelse, enten det dreier seg om musikk, dans, drama eller ulike former for bildende kunst. Det er viktig at det gis tilbud til ulike aldersgrupper, både barn, unge og voksne. For at den kunstneriske og kulturelle aktiviteten skal være inkluderende, er det nødvendig med en lokal og folkelig forankring samtidig som det settes krav til kunstnerisk kvalitet.

KULTURPERSPEKTIVET I EN KIRKELIG STRATEGIPLAN

”Pusterom i adventstida” som vi hadde i vestre kirke i advent 2008 og hvor Trygve Strømstad hadde fotoutstilling, er et eksempel på kirke, kunst og kultur på lokalplan.

KULTURELL OG KUNSTNERISK AKTIVITET MÅ VÆRE FORNYENDE Den teknologiske utvikling skjer i et stadig raskere tempo, og denne utviklingen preger i stadig større grad enkeltmenneskers liv. Det er derfor av stor betydning at kunst og kultur makter å skape nye uttrykksformer som tolker de endringer menneskers liv er underlagt. Fornyelse forutsetter at det er noe eksisterende som skal gjøres nytt. Det er i spenningen mellom tradisjon og endring at det nye skapes. Mange av oss er bundet opp i tradisjonstenkning, ofte gjennom flere generasjoner, mens unge mennesker som oftest er mer åpne for endringer og fornyelser. De er kulturelle endringsagenter. Åpenhet mot framtiden er en viktig del av den kristne tro. Guds Sønn, Jesus Kristus kom til vår verden og levde blant menneskene. Hans nærvær i verden er ikke bundet til bare èn generasjon. Han er også nærværende i de unges kamp for å gi en ny verden nye kulturelle og kunstneriske verdier og uttrykk.

Porsgrunn menighetsblad nr. 7 - Oktober 2010 e.Kr.f.

Kunst og kultur er mer enn et middel for å få folk til kirken. Også denne delen av skaperverket er godt, og ønsket av Gud. Alle mennesker er skapere og mottakere av ulike former for kunst- og kulturuttrykk i forhold til musikk, ordkunst, drama, visuell kunst og arkitektur. Kirken forvalter en kulturell rikdom i gudstjenestelivet, både gjennom arkitektur, salmer, musikk og ulike former for utsmykning av kirkerommet. Barn og unge har rett til å få kunnskap og kjennskap til kirkens historie og tradisjon. De har gjennom sine kulturuttrykk mye å tilføre menigheten i trosopplæringen og gudstjenestelivet. Menighetens trosopplæring må inkludere det kulturelle perspektivet i alt sitt arbeid. Dette må skje med samme krav til kvalitet som samfunnet ellers setter til Den kulturelle skolesekken.

KULTURELL AKTIVITET VÅR MENIGHET Dersom vi retter søkelyset mot vår egen menighet, finner vi et rikt mangfold av kulturaktiviteter for alle aldersgrupper, ikke minst i forbindelse med høstens jubileumsfeiring. Når sant skal sies, finner vi nok vanligvis en noe ensidig satsing på musikalske aktiviteter, ikke minst takket være våre dyktige organister og andre musikk- og sangutøvere i menigheten. Kanskje vi i tillegg burde se på mulighetene for å tilby andre former for kulturopplevelser, f.eks. i form av utstillinger, litteraturkvelder, aktuelle foredrag etc. Med tanke på en videreutvikling av et allsidig kulturtilbud burde en kanskje vurdere å gjøre om menighetens musikkutvalg til et kulturutvalg, slik mange andre menigheter har gjort. LR

5


Bryllup?

Storgata 106, 3921 PORSGRUNN Telefon: 35 55 68 00

Lei en Rolls-Royce

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Stort utvalg i bøker, gaver, CD og video Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 53 00 25 www.kristeligbokhandel.no

Erland Hansen, Porsgrunn

Advokat M.N.A Sverresgt. 13, 3916 PORSGRUNN Tlf. 35 93 31 00

Aabjørnsrød Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Tlf. 35 59 56 30

Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Tlf. 35 55 46 33

Byens beste bilder Hammondgården, Porsgrunn - Tlf.: 35 55 35 24

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


SLEKTERS GANG Døpte: Elliot Hornes Ingrid Marie Kåss Sofie Kvie Lavergren

Vigde: Sandra Milena Rincon Christiansen og Remy André Reiss Anne Lene Svenningsen og Andre Sofus Sætre Kristiansen Tanja Karin Solheim og Øyvind Grande Cecilie Tvetenstrand Larsen og Mads Aage Hvam Malling Annette Deila Olsen og Thor Ronny Gaarden

Kirken og byen Truls E. Norby

En beretning om Por

sgrunns kirker gjen nom

Døde: Karen Marit Keyser Anne Johanne Kjeldsen Kirsten Sofie Mahle Helgesen Silje Bjaaland Laila Tisløv Davila Jørgen Aasland Gudrun Irene Andvik Kari Frønes Ole Edvin Kiplesund

250 år

Kjøp Jubileumsboken hos oss!

Ledige menighetsbladruter!

KIRKEN og BYEN. Jubileumsboken om Porsgrunnskirkenes 250 års historie foreligger nå og kan kjøpes på Menighetskontoret. Dette er blitt en praktbok vi varmt anbefaler. Den koster bare 298 kroner i utsalg. Møt opp, ring eller send en mail til oss. Ønsker du boken sendt hjem i posten vil prisen være 350 kroner inklusivt porto. Menighetskontoret er i Winthersgate 8; vi har telefon 35 63 34 05 og email: porsgrunn.menighetskontor-@porsgrunn.kommune.no

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet: ”Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!” (Fil. 4, 6) Det blir ukentlige forbønnsamlinger i sakristiet østre Porsgrunn kirke på mandager for alle som vil be for menigheten og de blant oss som ønsker forbønn i en spesiell situasjon. 1. og 3. mandag i måneden kl. 20.15–21.15. 2. og 4. mandag i måneden kl. 11.00–12.00.

Ønsker du en times trimtur i ditt nabolag 9 ganger i året hvor du samtidig tar med deg menighetsbladene? Menighetsbladene blir levert hjem til deg. Vi trenger menighetsbladbud i følgende områder: Østsiden: Gimlevn./Gjerpensgt., rute 16 – 115 blader. Brattsbergvn/Poppelvn. Rute 26. Sandbakken/Skaugensgt. Rute 25 – 70 blader. Breidablikkbakken/Aamotbakken/ Håvundvn. Rute 31 – 105 blader. Ta kontakt med menighetskontoret tlf. 35 56 34 05 eller send en epost!

DAME-HERRE

Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven i kirkene våre eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret. Det er anledning til å være anonym! Denne måneden ber vi spesielt for: - De med lederansvar og myndighet i kirken vår, biskopene, kirkemøtet, bispedømmerådene og vårt eget menighetsråd. - Sinnsrogudstjenestene som starter opp i høst.

Gunstige priser - Pensjonistpris Storgt. 155 - Tlf. 35 55 63 66

Offer i Østre Porsgrunn kirke Offer i Vestre Porsgrunn kirke 06.06. 13.06. 26.06. 11.07. 25.07.

Menighetsarbeidet Blå Kors Misjonsprosjektet Til kirkejubileet Strømmestiftelsen

kr kr kr kr kr

2 465,4 681,50 6 639,50 9 148,3 250,-

13.06. Menighetsarbeidet kr 1 607,50 20.06. Lysthuset kr 6 142,deles på tre menigheter 04.07. Menighetsarbeidet kr 3 287,18.07. Solmyrås sportskapell kr 2 510,-

Porsgrunn menighetsblad nr. 7 - Oktober e.Kr.f.

www.bryns.no 7


Kirketider og tekster i oktober Menighetens tema: «Å leve med Herren». 3. oktober - 19. s. e. pinse - Mark. 10, 17-27 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 250-års jubileumsgudstjeneste. Biskop Olav Skjevesland. Våre egne prester og ansatte. Canto Ammonia. Offer til menighetsarbeidet. Jubileumskirkekaffe. Søndagsskole. 10. oktober - 20. s. e. pinse - 1. Mos. 9, 8-17 Østre Porsgrunn menighet: kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Metodistkirken. Per Johan Wiig. Nattverd. Offer. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Metodistkirken: kl.18 (19) Sinnsrogudstjeneste (se egen omtale) 17. oktober - 21. s. e. pinse - Mark. 10, 13-16 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet.Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 24. oktober - 22. s. e. pinse - Mat. 11, 25-30 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til TV- aksjonen. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. ALF-klubben deltar. Offer til ALF-klubben. 31. oktober - Bot og bededag - Luk 13. 23-30 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til menighetsarbeidet. Østre Porsgrunn kirke: kl. 18.00 Forbønnsgudstjeneste. Ivar Brobakken og Einar Svendsen. 7. november - Allehelgensdag - Mat. 5, 13-16 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til De 4 Diakoniinstitusjoner. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til Institutt for sjelesorg.

Menighetskalender Søndag 3. oktober kl. 18.00: Temamøte i Normisjonshuset L9. Taler: Jarle Storebø Tirsdag 5. oktober kl. 11–13.00: Mennenes misjonsring (NMS). Møte hos Jon Steen-Johnsen, Breidablikkvn. 16. Besøk av Gerald Mustard. Onsdag 6. oktober kl. 11.00: Doktorløkka aktivitetskafé v/menighetspleien. Onsdag 6 oktober kl. 19.00: Grenland Kirkeakademi i Kirkestua. Torsdag 7. oktober kl. 17.00: Fellesmiddag i Kirkestua m/KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Søndag 10.oktober kl. 18.00: Høstmøte i L9. Tirsdag 12. oktober kl. 11.00: Kontaktkafé i Normisjonshuset L9. Onsdag 13. oktober kl. 19.00: Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Eli Horgen Tobiassen, Gjerpensgate 3. Søndag 17. oktober kl. 17.00: Høstmøte i L9. Søndag 24. oktober kl. 17.00: Storsamling i Normisjonshuset L9. Fredag

Solmyrås Sportskapell 03.10. Terje Talseth Gundersen 25.10. Jarle Storebø m/Knøttene 10.10. Stein Ulrik Heines 31.10. Ragnvald Bø 17.10. 07.11. Kjell Ivar Øya g Porsgrunn Slottsbrogt. 7 3915 Porsgrunn Tlf. 35 55 05 82 Skien Gimsøy Plass 8 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44

29. oktober kl.11.00: Formiddagstreff i Kirkestua.

Søndag 31. oktober kl.17.00: Søndagstreff i Vest menighetshus. Onsdag 3. november kl. 18.00: Gaustablikktreff i Kirkestua.

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

y

Grenlands eldste begravelsesbyrå

VI ER HER – ALLTID!

Ring 815 33 300 eller skriv en SOSmelding:

www.kirkenssos.no

Oscar G. Andersen eftf.

www.oscar-andersen.as SORG

Neste nr.:

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

Innleveringsfrist: Fredag 15. okt. Utlevering: Torsdag 28. okt. www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.7/10.  

– et møtested for livsmot og håp – et møtested for livsmot og håp Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Nr. 7 - Oktober 2010 e.Kr....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you