Page 1

Nr. 3 2010 12 årgang

I dette nr. kan du bl. a. lese om: Innsettelsen av vår nye sogneprest, Dagfinn Bugge og Sem sanitetsforening Side 1 og 2 Korni Vestfold Flatbrødfabrikk Side 8 En av våre distributører Side 9 Diakonatets sommertur Side 10 og 11 Knut har vært i Oberammergau i de Bayerske alper, les side 12

g

Faste spalter Menighetsrådets hjørne. Side 2 Adresser, tlf.nummer og bankkontoer. Side 4 Gudstjenestelisten og slekters gang. Side 5. Faste aktiviteter. Side 6


De ansatte i Sem team ble takket for ekstra innsats i året uten fast sogneprest. Fra v.: Kantor Tonny Krokengen, kirketjener Tore-Johannes Liljebäck og kateket Vigulf Sollie.

Fra kirkekaffen på Sem menighetshus med overrekkelse av bilde av Sem kirke.

En glad og fornøyd ny sogneprest Dagfinn Bugge etter innsettelsen.

Foto: Arne Rossebø Bergsholm

Sogneprest Dagfinn Bugge med sin kone Kari Robinson.

Den nye sognepresten holdt søndagens preken.

Sem sanitetsforening- med engasjement for nærmiljøet og menneskene rundt seg. En tirsdag i mai går jeg inn dørene på Sem skole og inn på sanitetsforeningen. Mange damer er allerede kommet, og jeg får en varm velkomst. Og flere kommer til etter hvert. Sem sanitetsforening har 70 medlemmer. Det er damer i sin beste alder. De møtes hver måned for å ha det hyggelig sammen. Det er pent pyntede bord og tente lys, og praten går om nære og kjære. Jeg setter meg ned ved et bord og spør litt rundt : hvorfor er dere med? Og svaret som går igjen rundt bordene er: - Vi er engasjert for nærmiljøet, for ungene på Sem, vi er med på å gjøre en forskjell. Og som mange også understreker: - Vi trives her sammen med hverandre. Og når jeg spør hvordan de ble med,

svarer mange: - Fordi jeg ble spurt om jeg ville være med. Nærmiljøengasjementet går på mange ting: støtte kreftforeningen, sandvolleyballbane, lage fastelavnsris i februar, steke vafler på dugnaden som vel-

2

foreningen har før 17.mai, samt arrangere julemesse før jul. Noen har vært med lenge, i 40 år som fru Klausen og andre kortere tid. Det eldste medlemmet er 96-årige Asta Aas.


Innsettelse av sogneprest Dagfinn Bugge Søndag 5.september ble Dagfinn Bugge, 52 år, innsatt i Sem kirke i en gudstjeneste preget av glede og vakker sang og musikk. Slagen kantori medvirket med sang og Svein Erik Andersen med trompetspill. Mange hadde møtt opp for å ta imot den nye sognepresten. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Sem menighetshus med mange velkomsttaler og velkomstgaver. Dagfinn Bugge ble også intervjuet av undertegnede for å få frem hvem han er og hva han står for. Her følger en oppsummering av intervjuet. Hvor er du fra, og hva brakte deg til Vestfold? Jeg pleier å si at jeg er prestesønn fra Norge! Siden min far var prest, flyttet vi mye rundt i landet. Det som brakte meg til Vestfold, var at min kone Kari Robinson, som også er prest, fikk kapellanstilling i Horten. Hun var faktisk Vestfolds første kvinnelige prest! Du er en del av familien Robinson Bugge. Hvem er dere?

Etter krigen drev de spedbarnskontroll på Sæheim, det har vært tilbud om frisør og fotpleie og man hadde felles bad på Sæheim. Etter krigen brukte foreningen å lage tepper, barneklær og nattkjoler til fødende. I dag har foreningen fadderbarn i Gambia. Sanitetsforeningen har et engasjert styre og en inspirerende leder: Bjørg Hansen. Sem sanitetsforening er en del av Norske Kvinners Sanitetforening, og har totalt i Norge 53.000 medlemmer. I vår menighet er det også sanitetsforening på Jareteigen og på Barkåker.

Vi er en familie på fem som er bosatt i Horten, og fortsatt kommer til å bo der. (Det er ikke prestebolig med boplikt i Sem sogn, red.anm.). Av de tre barna bor fortsatt to hjemme, en datter og en sønn. Eldstemann Vegard er sjelden hjemme siden han er en av Norges beste syklister i sin klasse. Du har en variert arbeidserfaring bak deg. Hva slags stillinger har du hatt? Jeg startet som feltprest i bl.a. i Harstad Garnison i noen år. Deretter har jeg vært vikarprest i Harstad menighet, Fossum menighet i Oslo, Horten menighet og Domkirken menighet i Tønsberg for å nevne noen.. Etter at vi kom til Horten, var jeg kateket i Borre i 11 år og arbeidet med barn og unge. Dette er din første sognepreststilling, og vi vet at du er svært motivert. Hvorfor ønsket du å bli sogneprest i Sem? Jeg synes beskrivelsene av Sem sogn og teksten i stillingsannonsen var tiltalende. Visjonen for kirken på Sem ”Kjærka for alle” er bra. Jeg synes også det er positivt at det er planer om å bygge et kultursenter i kirkelig regi. Jeg ser fram til å slå meg til ro og bygge menighet! Gudstjenesten blir en sentral del av arbeidet ditt. Hva har preget gudstjenesten når du er glad og fornøyd etterpå? Da har de som er der, vært deltagende og aktive i gudstjenesten. Gudstjenesten må involvere ulike aktører og angå mennesker der de er. Det sies om deg at du lett kommer i kontakt med folk – i alle aldre. Hvordan vil du karakterisere deg selv? Jeg er en utadvent og sosial person og liker godt å ha kontakt med men-

Inger Marie 3

nesker, uansett alder. Jeg er velsignet med et godt humør og evne til å vise engasjement. Jeg liker å røre på meg og vil gjerne bruke sykkelen til kontoret på Sem. Ellers er jeg glad i hytte- og friluftsliv. Den nye sognepresten ble ønsket velkommen til de allsidige kirkelige aktivitetene, som en av de ansatte i det kirkelige teamet på Sem og som medlem av menighetsrådet. Det vanket gaver av ulike slag til den sporty presten. Kirkevergen og hans kontor vil sørge for sykkelstativ ved Sem kirke og gavekortet fra menigheten (G-Sport Hem) kan bidra med sykkelutstyr. Stardatoen for Dagfinn Bugge som sogneprest er blitt noe utsatt pga sykdom i nær familie. Han vil antakeligvis starte arbeidet sitt i uke 43. Jeg oppfordrer alle til å ta vel imot Dagfinn Bugge når han starter opp som sogneprest i Sem 25. oktober!

Vikar for sognepresten t.o.m. 24.okt. Det er inngått avtale om at Lyder Verne går inn som fungerende sogneprest i 50 % stilling i 6 uker (uke 37-42).

Avlutning for diakoniarbeider Ellinor Ellinor Rise, som nå er 75 år, har bestemt seg for å slutte i sin stilling til nyttår. Hun har hatt 13 % stilling som diakoniarbeider og ellers gjort masse frivillig arbeid i Sem menighet. Avslutningen blir markert søndag 5. desember i gudstjenesten i Sem kirke og på kirkekaffe på Barkåker menighetshus etterpå. Vi håper mange vil delta denne dagen og takke Ellinor. Hilde Marianne Lien menighetsrådsleder


BØNNETJENSTE I SEM MENIGHET Den norske Kirke i Tønsberg Sem menighet Ekspedisjon 33 37 47 00 Faks 33 37 47 01 Kirkeverge 33 37 47 00 Kontorfullmektig Anne Lise Flågåstadlykkja Wold 33 37 47 06 sekretaer2@tonsberg.kirken.no

Kirketjener Endre Djupvik i permisjon Tlf. Sem kirke 33 36 93 99 Vikar: Tore Johannes Liljeback 91 60 91 65

Sem menighetssenter Storgaten 52, 3126 Tønsberg Besøksadresse: Sem Menighetssenter Faks 33 33 20 99 Internett: www.tonsberg.kirken.no

90 67 73 16

Sogneprest Dagfinn Bugge Tlf. 33 37 47 30 Mobil 98 62 46 19 sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no Prostiprest Frode M. Andersen prest for Vear- og Hogsnesområdet Tlf. 99 62 87 37 vear-arbeidskirke@vear-arbeidskirke.no Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 32 Mobil 91 76 84 95 kateket.domkirken@tonsberg.kirken.no Kantor Tonny Krokengen Tlf. 33 37 47 33 Mobil 40 21 31 30 kantor.sem@tonsberg.kirken.no

Givertjenesten Sem menighet – bankkontoer og merking: Sem menighet og kultursenter har k.nr.: 2400 08 07474 Merk hhv. - Sem menighet gave - Kultursenter Begge disse har adresse: Sem menighet Storgt. 52 3126 Tønsberg Diakonatet: k.nr.: 2400 23 95831 v/Sem Diakonat v/ Inger Marie Johansen Torvmyrvn. 64 3170 SEM Det gis skattefradrag for gaver over kr. 500,- pr. år og maksimalt kr. 12 000,- pr. år. Personnummer må oppgis for å få fradrag. Takk for din gave til arbeidet i Sem menighet.

Diakonimedarbeider Ellinor Rise Tlf. 33 38 05 77 Mobil 90 97 01 09 Leder i menighetsrådet Hilde Marianne Lien Mobil himli@online.no

Sem menighetssenter Pedell Utleie, kontakt Stein Rui: Tlf: 41 04 16 08 Barkåker menighetshus Kontakt: Solfrid Kvam Tlf. kj-horpe@online.no Semsløkka barnehage Styrer: Liz Iren Milton Tlf. Mobil

40 20 04 25

Torsdag 2. sept. kl. 20.00 til 21.00. Videre 1. torsdag i mnd. - 7.okt., 4. nov. og 2. des. Vel møtt til å delta i denne viktige tjenesten! Den er en grunnpilar for arbeidet i menigheten og i Guds rike. For bønnekomiteen - Annlaug Wold.

33 30 09 30 92 62 30 89

Solstua på Smørberg: Sem KFUK-M v/Grete Søgård Tlf. 33 33 30 90 Mobil 90 06 44 07

DIAKONATETS HYGGETREFF Barkåker Menighetshus Høsten 2010 Tidspunkt: 11.00 til 13.30 6. oktober: Besøk av Gunvor Kreken fra Normisjon som forteller fra Mali. Sang og musikk av Kirsti og Eva. 3. november: Besøk av sang og musikkforeningen ”Nordlys” og Randi Aschjem. 1. desember: Førjulsmøte med lapskaus og bløtkake. Besøk av Knut Roberg. Trenger du skyss, ring 33380452, 33380577, 90970109 HJERTELIG VELKOMMEN til fellesskap og hygge!! Vennlig hilsen Sem Diakonat avdeling Barkåker

4

Som de fleste kjenner til, har vi hatt bønnetjeneste i menigheten fra og med 2005. Det er ca. 70 personer som er med, og de får tilsendt bønnebrev 4 ganger i året. Våren 2010 hadde vi bønnesamlinger på Sem menighetssenter. Denne høsten vil vi samles på Barkåker menighetshus følgende datoer:

Redaksjon Semstikka: Odd Bjørnstad, red. Anne Berit Andersen, Sverre Wold, Grete Søgård Vigulf Sollie (teamets representant). E-post: odd.bjoernstad@c2i.net Tlf. 994 44 507 Olav Digresv. 13, 3170 Sem Bankkonto: 1594 46 82756 Ansvarlig utgiver av Semstikka er Sem menighetsråd. Frist for stoff til nr. 4-2010 er 19. nov. Neste blad kommer i uke: 48 Forsidebilder: Sem team: Bak fra v.: Kantor Tonny Krokengen og kateket Vigulf Sollie. I midten Ellinor Rise og th. sogneprest Dagfinn Bugge. Foran: Kirketjener Tore-Johannes Liljebäck Medvirkende under innsettelsen. Fra v.: Menighetsrådsleder Hilde Marianne Lien, kateket Vigulf Sollie, domprost David Gjerp, sogneprest Dagfinn Bugge, prosterådgiver Inger Marie Andersen og sogneprest i Slagen Margrete Sellæg Moe.


03.10.2010: Sem kirke Gudstjeneste Dåp/nattverd Offer: Menighetsarbeidet 10.10.2010: Slagen kirke Felles gudstjeneste Sem/Slagen 17.10:2010: Barkåker Menighetshus Gudstjeneste med dåp og nattverd Offer: menighetshuset 24.10.2010: Semsløkka Barnehage KL 17.00 NB!! 31.10.2010: Sem kirke Bots og bededagsgudstjeneste 06.11.2010: Minnegudstjeneste kl. 16.00 07.11.2010: Allehelgens gudtstjeneste med nattverd. Offer: Diakoni 14.11.2010: Barkåker Menighetshus

Søndag for de forfulgte Offer: Norsk misjon i øst 21.11.2010: Sem kirke Gudstjeneste med konfirmantdeltakelse. Offer: Barne og ungdomsarbeidet. 28.11.2010: Sem kirke Familiegudstjeneste med dåp Offer: Menighetens misjonsavtale Mali 05.12.2010: Sem kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd Offer: Menighetens misjonsavtale Mali 12.12.2010: Jareteigen Sanitetshus Gudstjeneste 19.12.2010: Sem menighetshus Familiegudstjeneste Offer: Sem menighetshus

25.12.2010: 1 juledag Kl 12.00: Sem kirke Høytidsgudstjeneste Offer: Menighetsarbeidet 26.12.2010: 2.juledag Barkåker Menighetshus Familiegudstjeneste med juletregang Offer: Menighetshuset 01.01.2011: Eik kirke Taizemesse for Sem/slagen 02.01.2010: Sem kirke Felles gudstjenste Sem /Slagen Offer: Menighetsarbeidet

24.12.2010: Gudstjenester

Vigde: 05.06: Siri Wang Helgestad/ Jostein Ekeberg 26.06: Silje Horpestad/Jens Christian Berntsen 26.06: Gina Grøtting/ Nils Andreas Sjøstrøm 26.06: Anita Gregersen/ Glenn Hansen 03.07: Lene Strandli/Geir Vikan 07.08: Anne Løvaas/ Sven Roar Hansen 14.08: Camilla Simonsen/ Nicolai Holmberg 14.08: Marianne Sætran/ Erik Gustavsen 14.08: Nina Evjen/Magnar Sønstebo 21.08: Heidi Kristine Røraas/ Hans Krister Grøstad 28.08: Connie Wallin/ Henrik Gran

12.00: Sem bo og servicesenter 14.00: Sem kirke 15.00: Sem kirke 16.15: Sem kirke Offer: KN/menighetsarbeidet

Døde: 12.05: 11.05: 22.06: 06.07: 06.07: 03.08: 05.08:

Bjørn Eggen Solveig Elisabeth Skeie Randi Undrum Otilde Freitag Dagny Rognli Mary Pollestad Gudrun Louise Wahlberg

Dåp: 23.05: Mina Karoline Auen, Sem kirke 23.05: Karoline Edvardsen, Borre kirke 13.06: Petter Bekkelund Indresand, Sem kirke 13.06: Casper Storbukås, Sem kirke 27.06: Taran Sophie Fevang-Karlsen, Sem kirke 27.06: Herman Magnussen Fritzø, Sem kirke 27.06: Thea Karlsen, Sem kirke 27.06: Maja Strand Hanekamhaug, Sem kirke 04.07: Adrian Paulsen, Eik kirke 18.07: Andrea Ljone, Slagen kirke

5

25.07: Lukas Ruud Derrica, Tuft kirke 25.07: Maximillian Skogen, Sem kirke 01.08: Thyra Gulli Laksekjøn, Tønsberg Domkirke 08.08: Sofie Hole, Sem kirke 08.08: Tobias Hansen Hvitstein, Sem kirke 08.08: Tuva Granøe Marcussen, Sem kirke 08.08: Marcus Øyen Nordstrand, Sem kirke 29.08: Louise Bringsli Aamodt, Sem kirke 29.08: Sarah Knapstad Dehli, Sem kirke 29.08: Conrad Aasestrand Jansen, Sem kirke 29.08: Nicoline Christel Bjordal Johansen, Tønsberg Domkirke


Ungdomsklubber Ungdomsklubben Alfred Klubben møtes på Hogsnes oppvekstsenter, grendehuset hver fredag i oddetallsuker. Kl. 19.30 – 22.30. Vi har PS2, kiosk, gymsalen med ballaktiviteter, bordtennis. Samling rundt kl. 20.30 med kveldens gjest. Klubben er fra 7. kl. og oppover. Kontaktperson er Runhild W. Breen 33332868 / 92838317. Arr. Tønsberg Misjonskirke Hogsnesåsen www.tonsbergmisjonskirke.no Frik Frik hver fredag kl 19.30 for ungdomsskoleelever og eldre. Sjekk hjemmesiden http://www.smootown.no/frikerne/ for informasjon. Kontaktperson er ungdomspastor i Frikirken, Kristoffer Stokke. Mob: 91 85 01 23, Mail: kristoffer@getfocused.no Arr: Norsk luthersk frikirke i Tønsberg Kafe Quasimodo Lavterskeltilbud til ungdom fra 15 år og oppover i Kjelleren på Storgt. 52. Fredag kl. 15.00 – 21.00 Lørdag kl. 18.00 – 24.00 Kontaktperson for Quasimodo og Ung i Dom er diakon i Domkirken Bente Plassen tlf. 33311870 / 91540719 e-mail: b.plads@online.no www.quasimodo.no Sprell levende Misjonskirken har søndagsskole annenhver søndag kl. 11.00 – i partallsuker. Vi holder til i Bjellands- veien 16 (over Puls trenings-senter). For mer info, ring 984 00 616.

Aktivitetene starter opp igjen i slutten av august. Det kan bli noen endringer på tidspunktene.

For barn og unge

For voksne

Babysang Barkåker Annenhver tirsdag kl.11.00 – 13.00 på Barkåker menighetshus. Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Fellesskapskvelder Siste torsdag i måneden kl. 19.30–21.30 Vekselvis Sem menighetssenter og Barkåker menighetshus. Kontakt: Hilde Marianne Lien Tlf: 33 31 54 53 / 906 77 316

Barkåker miniklubb på menighetshuset annenhver torsdag kl. 17.30 – 19.00. Alle barn fra 4 år er velkommen. Kontakt Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00 / 917 68 495 Sem miniklubb På Sem menighetssenter annenhver tirsdag kl. 17.30 – 19.00 Alder fra 4 til 9 år. Kontakt: Anne Berit Andersen Tlf: 33 33 33 46

Sem KFUK-M Kontakt: Leder Grete Søgård Tlf. 33 33 30 90 / 900 64 407 Hyggetreff for eldre Barkåker menighetshus: Første onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakoniarbeider Ellinor Rise

Semsløkka Barnehage Barnehage med 4 avdelinger i Semsbyen. Kontakt: Virksomhetsleder Liz Milton Tlf: 33 30 09 30

Sem menighetssenter: Tredje onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakonatet v/Aslaug Fadum Tlf: 33 38 00 85 Arild Kringen Wåle Tlf. 33 33 25 10

Sem Kirkes Barnekor Barn 4.- 7. klasse Øvelse hver onsdag etter skoletid mellom kl. 14.00 – 16.00 på Sem menighetssenter. Dirigent: Kantor Tonny Krokengen Tlf: 33 37 47 33 / 402 13 130

Andakter på Sem boog servicesenter Oppstart etter ferien 19. aug. Annenhver torsdag kl. 11.00 Kontakt: Sokneprest Dagfinn Bugge Tlf: 98 62 46 19

Konfirmantundervisning Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Sem kirkes venner Kontakt Anne-Marie Johannessen Tlf.: 928 08 566 Barkåker misjonsforening 1. mandag i mnd. Kl. 11.00-13.00 Kontakt: Ellinor Rise. Tlf: 33 38 05 77 / 909 70 109

Viktig De ansvarlige for aktivitetene må melde inn eventuelle endringer til Semstikka.

6


Vi trenger frivillige hjelpere på Sem Skal hyggetreffene kunne gjennomføres trenger vi frivillige hjelpere. Da kan vi få fordelt arbeidsoppgavene så belastningen på hver enkelt ikke blir for store. Hyggetreffene på Sem Menighetshus bør fortsette - men da trenger vi din hjelp. Møtedagene denne høsten er: 15.09 - 20.10 - 17.11 og 15.12- ' alle dager kl.11.00 - 13.00/13.30. Ta kontakt med Arild Kringen Wåle 33 33 25 10 / 944 33 960. e-post: arwaale@online.no

MØTEPLAN HØSTEN 2010 Torsdag 26.8. ”GRAVÅSEN” kl. 18.00 Rett syd for Tomsbakken og vest for Hortensveien ligger en jernaldergravplass som ikke ble oppdaget før i 1973 og ikke er undersøkt arkeologisk. Dette er en spennende og litt ukjent plass for mange av oss, og lokalkjente Henrik Roberg skal lede oss dit og fortelle oss det som vites om stedet. Oppmøte på parkeringsplassen ved friidrettsbanen ved Messa. Ta med gode sko og niste til felles kaffekos. Søndag 5.9. kl. 12.00 – 16.00 på Holmen Natursenter på Ilene Åpen dag med tema ”Menneskene satte også sine spor” ved Jan Lindh og Jarlsberg Historielag presenterer seg ved Marit Jorde. Profesjonelle ornitologer bistår til ”fuglekikking” med store kikkerter. Jarlsberg Historielag står for kafeteriaen denne dagen og overskuddet går til oss.

MINIKLUBBEN på Sem startet opp 14. september og Barnekoret 14 dager tidligere. De har sine øvinger på onsdager, rett etter skolen. Menigheten trenger frivillige som kan bidra til gode tilbud for barn fra 8 år og oppover både på Sem og Barkåker. Vigulf Sollie

7

Torsdag 23.9. kl 19.00 på Nauen Jarlsbergfe er en stedegen kurase fra Vestfold-området med opphav før 1800. Jarlsbergosten stammer visstnok ikke fra Jarlsberg--. Lene Bergan fra Våle har mye kunnskap om begge disse emnene og vil også vise bilder av Jarlsbergfe. Hun kommer til Nauen denne kvelden og forteller oss om dette. Kanskje noen av dere vet noe interessant om Jarlsbergosten og Jarlsbergfeet? Onsdag 20.10. kl 19.00 på Nauen Doktor Scott var i en årrekke en institusjon på Sem, Barkåker, Ramnes og Andebu. Men hvem var han, bortsett fra en meget dyktig og omsorgsfull lege som alltid hadde tid til et hjemmebesøk? Hans døtre Mai og Torun kommer i kveld og forteller oss om sin far, og alle som har en historie om ham er velkommen til å fortelle den! Torsdag 18.11. kl 19.00 på Nauen ”Leidang og Skipreder” – vår første forsvarsordning. Vår egen, alltid beredte, positive og kunnskapsrike Roar Skarsholt kommer i kveld og forteller oss om dette, noe ukjente temaet. Torsdag 9.12. på Nauen Tradisjonelt julemøte på Nauen i fellesskap med Vestfold Slekthistorielag. VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG OG INNHOLDSRIK HØST! For mer informasjon kontakt Marit Jorde, 91706946 – marit.jorde@c2i.net


NYTT KONFIRMANTKULL Til nå har det meldt seg 29 ungdommer fra Sem og Barkåker og 20 fra Hogsnes til nytt konfirmantår i Sem menighet. Det var presentasjonsgudstjeneste i Sem kirke, 12.09. og i Vear kirke, 26.9. 16.-17. oktober skal ungdommene møte konfirmanter fra Vear og Stokke på leir. Da håper, og ber vi om fint vær på Knattholmen! Vigulf Sollie

LØRDAGSKAFE I TEIE KIRKE HØSTEN 2010 Dette er et sted der utviklingshemmede, deres venner og andre interesserte er hjertelig velkommen til et varmt og godt fellesskap. Sted: Teie kirke Tidsrom: 11.30 til 13.30. Datoer for høsten: 18.9 - 2.10 - 16.10 - 30.10 - 13.11 - 27.11. Vi markerer 15 års jubileum den 16. oktober 2010. For styringsgruppa i Menighetenes lørdagskafe Annlaug Wold tlf. 33 38 01 50

Grete Schou, som har arbeidet på fabrikken I mange år, kan fortelle følgende om fabrikkens grunnlegger og dens historie: Nils Halvorsen ble født på gården Nordheim i Lunde i Telemark i 1861. Hans mor ble enke da han var bare fem år, og hun livnærte seg ved å bake flatbrød, noe som var tungt arbeide den gangen. Nils hjalp til så godt han kunne. Han var i tiden 1875-1886 ansatt ved Gjemsø klosters sagbruk og høvleri ved Skien, hvor han arbeidet seg opp til å bli sagmester. Deretter var han fra 1886 – 1902 ved Skien Cellulosefabrikk. Her arbeidet han som reparatør. Minnet om morens strev med å bake flatbrød, ga han ideen til en flatbrødmaskin. Det lyktes han også etter mye arbeid og hodebry å finne fram til en modell. Han drev en liten forretning som solgte flatbrød, laget med hans første maskin i Skien fra 1894-1900. Han ansatte to bakstekoner. I 1902 sluttet han på cellulosefabrikken og kjøpte gården Nordre Ramnes i Ramnes, med tilhørende sag og møllebruk. Han flyttet dit med kone og seks barn. Her startet han Ramnes Flatbrødfabrikk. Halvorsen søkte den gang Ramnes

8

Sparebank om et lån på kr. 10.000,for å utvide fabrikken, men fikk avslag. Så søkte han det samme i Sems Sparebank, og fikk lån der. 14. oktober 1919 grunnla han Vestfold Flatbrødfabrikk på Barkåker, sammen med sine to sønner; Harald og Olaf Nordheim. Dette ble en eventyrlig suksess, og denne bedriften har i alle år siden vært en hjørnesteinsbedrift på Barkåker. Til tider var det 80 ansatte! Bygningene ble stadig utvidet fra den første som kom opp i 1919 til den vi ser i dag. Det har vært to branner, i 1934 og i 1951. Imponerende er det også at i alle år har all konstruksjon, bygging og vedlikehold av maskiner blitt utført av fabrikkens egne folk! Det sier sitt at det i hallen er 37 bilder av personer som har fått Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. I 1984 ble fabrikken kjøpt av Kavli konsernet. Fabrikken er fortsatt i full drift. Nevnes må også at Nils Halvorsen i 1921 ble med i styret for bygging av Barkåker Menighetshus. Han ble senere formann i styret, og huset sto ferdig i 1922. Marit Jorde


En av Semstikkas trofaste distributører Jeg er heldig som treffer Arne Georg Olsen hjemme denne torsdags ettermiddagen. Han og kona Sonja skal på møte i Barkåker og Jareteigens Pensjonistforening om ikke så lenge. - Der er det hyggelig å være, og mye god mat, sier de begge to. Arne Georg bruker nok helst bare Arne i Barkåkersammenheng. Han trives godt på Barkåker der han er født og oppvokst, ja, bodd hele sitt liv. Arne er også døpt i Barkåker menighetshus, og føler derfor en ekstra tilknytning til menighetshuset. Han husker godt hvordan julen ble ringt inn også på menighetshuset og savner dette. Nå har Sonja og Arne ”landet” i Åkersvingen, og her trives de godt, selv om det kan være en del støy fra Nyveien. - Noen ganger nesten som fra Hortensveien, tilføyer Sonja, som også deltar i praten. Arne har i sitt yrkesaktive liv alltid vært tilknyttet Korni flatbrødfabrikk, hjørnesteinsbedriften på Barkåker. Her startet han som 15-åring og var først ansatt som hjelpemann på lastebilen. Senere ble arbeid med ”saksa”, der flatbrød ble stekt og delt opp. Innen verksted, som sjåfør og skiftformann

fikk han også prøvd seg, før han sluttet etter 50 år ved bedriften. Arne liker seg i kirken. Høytidsstemningen føler han når orgelet og salmesangen lyder. Som speiderleder fikk han alt i ungdommen kontakt med kirken. Dette er minner Arne ser tilbake på med glede. Som et råd til den nye presten, påpeker Arne at han ønsker seg flere familiegudstjenester, flere typer gudstjenester der også ungdom kommer. Arne liker Semstikka, var opptatt av det Knut prest skrev. Dette var noe personlig som engasjerte. Arne sa ja til å være med å putte menighetsbladet i postkassene fordi menigheten gjennom dette sparer portoutgifter. 120 eksemplarer distribuerer han i sitt nærområde i løpet av et par timer. En gang ble Arne møtt utenfor et hus av en stemme som sa at her trengte ikke Jehovas vitner å komme. Når så Arne svarte at det var Semstikka svarte stemmen: -Ja, den vil jeg gjerne ha! Da er det like før Sonja og Arne går til pensjonistforeningen, og jeg takker for hyggelig prat! Kjell Horpestad

GUDSTJENESTE I SEMSLØKKA Søndag 24. oktober, på FN-dagen, inviterer Sem menighet til familiedag i Semsløkka barnehage. Det blir leker, verksted, bevertning og gudstjeneste. Nærmere info om klokkeslett kommer i kunngjøringene i gudstjenestene på forhånd, samt i annonse i avisen. Vigulf Sollie

BIBELGRUPPE PÅ SEM Bibelgruppa på Sem ble startet for femten år siden av Ingrid Hatlo. Den møtes siste fredag i måneden for åndelig og sosialt fellesskap. Hver gang gjennomgår de søndagens tekst og samtaler om den.

Anne Berit Andersen

Får du ikke Semstikka? Kontakt: Inger Marie Andersen Mob. 410 46 934 E-post: inger_andersen@hotmail.com

Høsten 2010 •

• •

Sted: Sem menighetshus/ Barkåker Menighetshus Tid: Kl. 19:30 – 21:30 Datoer: 30. sep: Sem 28. okt: Barkåker 25. nov: Sem Velkommen til fellesskap, sang og kveldsmat Arr: Sem menighet

9


Diakonatets sommertur Turen i år gikk til et sted i Norges sørøstlige hjørne, Enningdalen i Østfold. Halden var nær, og det ble tidlig aktuelt å spørre en vi kjenner godt som reiseleder. Vi ble naturligvis svært glade da Knut prest sa ja til oppgaven. Jarlsberg Reiser hadde også lokal guide som vi ønsket å benytte.

var det stor Steinhuggervirksomhet tidlig på 1900-tallet. Den kjente Monolitten i Vigelandsparken ble på 30 tallet hogget ut her.

Knut hadde informert oss om raet på veien fra Sem og til Horten. Han var i sitt ess og hadde noen fine fortellinger allerede på morgenen. Vi hadde med sangbøkene også, så vi startet med sangen. Frank Aasrum hadde kjørt oss før, han startet også med noen fine historier på morgenen. Vi skulle ha hatt første stopp på Bøkevangen ved Ørsjøen, men det ble forandring her.

Veien videre langs Iddefjorden. Vi hadde avtalt tid i den ærverdige Idd kirke, her ventet guiden Kari Sandin på oss igjen. Kirken minte litt om vår i Sem. Knut og Kari Sandin kjente hverandre fra før, vi fikk derfor et godt innblikk i Idd kirkes historie. Knut takket også på vegne av oss og overrakte blomster vi hadde fått fra Widerøes gartneri. Knut fikk ikke tid til andakt i kirken, men vi stoppet like utenfor og han hadde noen gode tanker å gi oss. Det ble en fin stund med salmer som vi sang, Ellinor var og med.

Turen dit vi skulle få kaffe og rundstykker gikk ut av Moss og vi passerte Rygge flyplass. Vi ble tatt godt imot, deilige rundstykker og kaffe var dekket til oss, og alt var bra. Stedet hadde skiftet eiere og hadde fått fransk navn, Knut ropte navnet på fransk ”Marche”. Det var flere busser der og mange overnattet på dette stedet.

Maria hadde tatt med blomster som flere skulle takkes for arbeidet med at turen ble vellykket. Først og fremst skulle Knut takkes, og Maria ble med formann og overrakte blomstene som Knut fortjente. Blomster til Ellinor også for hennes arbeide, og til Frank Aasrum for trygg og god kjøring. Ellinor gav så en takk til formann.

Neste stopp var Berby Herregård. Før vi kom dit, fikk vi oppleve Halden. Roberg dirigerte Aasrum inn mellom biler og huser av forskjellige slag. Fredriksten festning lå oppe på høyden, med huser for de som hadde sine oppgaver der. Knut sin bestefar var løytnant på festningen. Han viste oss landets eneste gutteskole hvor det hadde vært 600 elever. Det var bibliotek i dag. Det hadde blitt spesielt når det etter hvert også ble jenter som skulle gå der, og da de til og med delte pulter.

Nå var tiden inne for å tenke på middagen på Støtvig Hotell på Larkollen. Det er et nydelig sted og det har blitt så mye brukt at det skal rives og bygges nytt. Vi hadde bestilt to retters middag og kaffe. Bordene var nydelig dekket, og unge og dyktige herremenn serverte oss. Vi hadde ønsket Appelsinglasert svinekam med poteter til og karamellpudding og kaffe til dessert.

Vi reiste videre på den Blå grønne veien sydover langs Iddefjorden. Her

10

Vi takket for oss og det var tid for hjemreise. Det hadde vært en lang dag, men det var bare fornøyde deltagere som takket for samværet. Referent Aslaug Fadum


onsdag 9.juni 2010

Start fra Sem menighetshus. Her ser vi bl.a. Inger Johanne R. Claussen, Aslaug Fadum, "Knut Prest" i ivrig samtale med Torgeir,Signe Brendsrød, Asborg Hem og Ole Askjem.

Nå er vi kommet inn i en av stuene på Berby Herregård hvor Kari forsetter å fortelle om Berby historie. Her ser vi fra v. Erling Klausen, Anni Rasmussen,Peggy Jahre og Arild Våle.

JULEMESSE PÅ SEM OG BARKÅKER

Her ser vi Ellinor Rise og Inger Johanne R. Claussen på vei ut av Idd kirke.

Nå er vi forflyttet oss inn i klasserommet til Alette Goldens Husmorskole. Mens vi sitter på de samme skolebenkene som husmorelevene gjorde, forteller Kari om husmorskolen som Alette Golden (Jens M. Goldens yngste datter) startet i august 1940.

Lørdag 13.november kl.13.0016.00 blir det julemesse på Sem menighetssenter. Tiden fram til jul går fort. Julemessekomiteene er allerede i gang med sine forberedelser. På Sem er det blitt en tradisjon å lodde ut et lappeteppe som komiteen har strikket.

På bildet ser vi to av komiteens medlemmer: Grethe Wold og Ragnhild Grødem. Anne Berit Andersen

Julebasar i Vear Arbeidskirke Lørdag 20.november, kl 14.00-17.00

Etter å ha takket Kari Sandin for alle tiders omvisning både ved Berby Herregård og her i Idd kirke ble hun overrakt blomster fra Widerøes gartneri av Knut Prest Nå er vi kommet fram til Idd kirke. Her står Kari ved prekestolen og forteller om kirkens historie som strekker seg helt fra 1100 tallet da den ble oppført. Vi kan også nevne at den ene kirkeklokka er laget av vår egen O.Olsen & Sønn, Nauen i 1845. T.h: Her spiser vi deilig middag ved Støtvig Hotell. Her ser vi fra v/ Solveig Pande, Gerd Almenning, Arild Våle. Med ryggen til (fotografen) Aud Våle og Inger Johanne R. Claussen.

Salg av kaker og julegodter Lynutlodning Lykkehjul Kakelotteri Trekning av hovedlotteri Kafeteria Mini-Mini synger for oss! Velkommen til en trivelig ettermiddag i kirka! Vigdis Holm

Foto: Bjørn Helge Claussen

11


OBERAMMERGAU - et møtested om kristentroens budskap. Oberammergau er et lite sted i de Bayerske alper, ikke langt fra grensen til Østerrike. Til sammen bor det noe over 5000 innbyggere i denne kommunen. Historien går tilbake til året 1633. Dette var midt under 30- års krigen, og i denne nødstilstand hadde pesten begynt å herje rundt om i området. Da samlet innbyggerne i Oberammergau seg til bønn og gjorde et løfte: Dersom Gud holdt pesten borte fra landsbyen deres, skulle de oppføre et pasjonsspill med tema fra Jesu liv hvert 10. år. Dette løftet har de holdt. Fra 15. mai til 3. oktober skal de i år spille over 100 forestillinger. Hver forestilling samler ca 4700 tilskuere i en stor hall og det er 2400 medvirkende, på og utenfor scenen. Inkludert stort kor og symfoniorkester, men alle må være innbyggere i Oberammergau. 20 års borgerskap er minimum. Hver forestilling varer i bortimot 6 timer – med matpause midt i. Og det er veldig viktig at det skal være et spill av folket og til folket. Ordføreren i kommunen er formann i komiteen og overskuddet blir

Ragnhild og Knut Roberg foran den store hallen i Oberammergau

SEM DIAKONAT / DIAKONI OG MISJONSUTVALGET Møtedatoer og program for ”Hyggetreffene” HØSTEN 2010 på Sem Menighetshus. Hyggetreffene varer fra kl.11.00 og til ca. 13.00 – 13.30. Følgende møtedager : Onsdag 15. September. Besøk av sogneprest Dagfinn Bugge. Kantor Tonny Krokengen deltar.

Fra venstre ved Brandenburger Tor i Berlin : Eddny Øybekk (født Horpestad fra Undrum ) ,Karin Louise Klingberg , Ragnhild Roberg , Helge Klingberg (Stokke ) og Knut Roberg

pløyd tilbake til beste for lokalsamfunnet. Og dette er ikke noe statisk spill, for hver gang legges det opp på nytt under arbeidstittel: GLAUBE GESCHICHTE – BEGEGNUNG. (Tro – historie – møte). Som det står i tekstboken som alle får utdelt: ”Spillet om forløsningen vil gripe inn i den engstelighet og de lengsler vår tids mennesker er preget av og tilsi dem det håp som troen gir”. Et viktig poeng i stykket er også å vise sammenhengen mellom Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det er i år flere enn noen gang som reiser også fra Norge. Den største operatøren, SI – reiser, har alene over 50 grupper på tur – med fly eller buss. Selv reiste vi med Sjømannskirken med buss fra Gjennestad, med ferge Oslo – Kiel. Det ble en flott tur med rundreise til noen av severdighetene i Alpene ved siden av stopp i andre byer, blant annet Hamburg og Berlin. Vi vil ta med oss inntrykkene til bearbeidelse utover høsten og vinteren. Deres Ragnhild og Knut Roberg

Onsdag 20.oktober. Besøk av sognepresten på Tjøme Svein Byholt: ”Historiene bak salmene”. Onsdag 17.november. Besøk av Gunvor Kreken fra Normisjonen.” Misjonsprosjektet i Mali” Misjonsavtalen rettes spesielt mot: ”Kvinnearbeid i Bamako” Onsdag 15.desember. Besøk av sognepresten Dagfinn Bugge som bl.a.holder andakt. Besøk av ”plystreverdensmesteren” Tormod Borgen Rogne. Velkommen til ”hyggestund” på formiddagen med underholdning som er god og innholdsrik. Matservering!! ” VELL MØTT” Med hilsen ”styret” i Diakonatet. Medlemmer av Diakoniog Misjonsutvalget.

Basar på Barkåker menighetshus Lørdag 20.november kl. 13.00-15.30. Tradisjonell basar med stort kakelotteri, samt åresalg og lykkehjul. Kafeteria med kaffe, brus, vafler og kaker. Gevinster mottas med takk! Kjell Horpestad

12

Semstikka nr.3/10.  

Diakonatets sommertur Side 10 og 11 Knut har vært i Oberammergau i de Bayerske alper, les side 12 Faste spalter Menighetsrådets hjørne. Side...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you