Page 1

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy

Nr. 4 - 2010

August - oktober 2010

38. ĂĽrgang

www.varteig.menighetsblad.net


Varteig menighetsblad

2

Tro til tusen Organ for Den norske Kirke, Varteig sokn. Utgitt av Varteig menighetsråd. Redigert av Ketil Strebel Adresse: Varteig menighetsblad Apolloveien 39 1734 Hafslundsøy E-post: varteig@menighetsblad.net Menighetsbladet på internett: www.varteig.menighetsblad.net Der kan du lese det siste og samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format Kommende utgivelser: (Med forbehold om endringer.) Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 5-2010 er planlagt i uke 40, i begynnelsen av oktober. Frist for å levere stoff blir 21. september. Nr. 6-2010 er planlagt i uke 47, i slutten av november. Frist for å levere stoff blir 9. november. Trykk: Østfold Trykkeri, Askim Postgiro: 0532 11 49 962

Hei Kirsten, har du anledning til å skrive en andakt til menighetsbladet? Det er Ketil som spør. Midt i sommerferietravelheten har han tanke på menighetsbladet vårt. Jeg nøler. Har vondt i hodet, og hodet er dessuten helt tomt. Hei; har du anledning til å svare på noen spørsmål? Det er en undersøkelse om bruk av media? Hei; har du tid et øyeblikk, vi har noen spørmål... Om ditt og datt og smått og stort. Om produkter, energi, politikk, ja lista kunne bli veldig lang. Vi blir stadig oppringt eller stoppet på gata av ivrige selgere eller folk som vil ha vår mening om diverse. Det var en slik meningsmåling på Jesu tid også. I tankene kan vi dra til det nordligste punktet på Jesu vandring med disiplene sine. Cæcarea Filippi var en vakker anlagt park til ære for Cæcar, av en embetsmann ved navn Filip. Stedet ligger vakkert til under det veldige Hermonfjellet som binder sammen Israel, Jordan, Syria og Libanon. På dette vakre stedet skjer det noe viktig. Her grunnlegges kirken - så langt fra tempelet i Jerusalem det gikk an å komme i den tids Jødeland. En viktig spørreundersøkelse er gjort. Jesus spør disiplene sine: Hvem sier folk at jeg er? De svarer at det er litt forskjellig. En profet, døperen Johannes, kanskje, eller Elia. Jeremia, kanskje, eller en av de andre profetene. Mange forskjellige svar på meningsmålingen da som nå. Så kommer spørsmålet direkte. Ikke om hva de andre tror og mener. Ikke om all verdens synsing. Hvem sier dere at jeg er? Jesus holder disiplene fast. De må svare. Simon Peter svarer: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Der og da startet kirken. Bekjennelsen var sagt fram og Jesus la denne bekjennelsen til grunn for sin kirke på jord. TRO TIL TUSEN! Slik lyder slagordet for trosopplæringen i menigheten vår. Sammen med de øvrige menighetene i Sarpsborg har vi laget en logo, spesielt for vårt lokale trosopplæringsarbeid. Mye god og grundig, levende og livlig trosopplæring har vært drevet i årevis og noen nye ting kommer til. Det viktige er at barn, unge, voksne og godt voksne(som undertegnede,) kan få høre om Jesus. Vi vil fortsette å døpe og lære alt han har befalt oss. TRO TIL TUSEN! Det er ikke hvilken som helst tro, det er troen på ham som har tro på oss! Han som har lovet å være med oss alle dager! Så kan vi bli med i bekjennelsen, sammen med Simon Peter og hele vår kirke. Ikke en skråsikker eller allvitende og brautende bekjennelse, men fra det ståstedet vi har, med våre liv, vår undring og tvil, mange ganger, kan vi fortelle hvem vi tror på. Sammen vil vi gi videre det vi selv har fått. Jesus er veien, sannheten og livet. Hilsen Kirsten


Varteig menighetsblad

3

50-års konfirmantene samlet på bygdedagen

50-års konfirmantene, konfirmantene fra 1960, samlet foran kommunelokalet. (Foto: Øistein Bøe) Søndag 20. juni ble bygdedagen feiret i Varteig. Tradisjonen tro ble 50-års konfirmantene invitert til gudstjenesten på bygdedagen. Det var svært mange av

Varteig bygdekvinnelag 21. septemper kl. 19.00: Møtested Vestvoll. Program: Idemøte – forslag til neste års program. 19. oktober kl.19.00: Møtested Kommunelokalet. Program: Årsmøte.

de som ble konfirmert i Varteig i 1960 som hadde lyst og mulighet til å delta. Etter gudstjenesten ble de invitert til en samling i kommunelokalet, med god

bevertning og rikelig med anledning til å mimre om «gamle dager».


Varteig menighetsblad

4

Sarpsborg Øst Frivilligsentral Sarpsborg Øst Frivilligsentral har nå flyttet til Skjeberg rådhus. Dere finner oss i første etasje ved Skjeberg bibliotek. Våre åpningstider er mandag til torsdag kl 10.00 - 14.00. En smakebit på høstens meny:

Aktiviteter: Hobby-kafè: Hver tirsdag fra kl. 11.00-13.00. Åpent for alle. Fra 17. august. (7. september er vi på tur). Lunsj‘n: Hver torsdag fra kl. 11.00 - 12.00, for de utenfor arbeidslivet (30-60 år). Turgruppa møter kl. 10.00. Fra 26. august. Senioruke: Uke 41 med blant annet forfattertreff i Skjeberg bibliotek. Familiedag i Skjeberg rådhus 30. oktober, et samarbeid med Skjeberg bibliotek. Frimarked for barn og forestilling med klovnen Knut.

Nytt fra høsten 2010: * Dataopplæring for seniorer * Sanggruppe for menn fra alle verdens hjørner * Voksenkontakt i leksegruppe. Med forbehold om endringer. Vil du være med? Vi har plass til flere deltakere ved våre arrangement og vi trenger flere frivillige. Møt opp eller kontakt oss for mer informasjon. Våre nettsider er hele tiden oppdatert, se: sarpsborgost.frivilligsentral.no

Besøk: Post: Tlf.: Mob: Mail Nettside: Org.Nr.:

Skjeberg Rådhus Pb 8, 1740 BORGENHAUGEN 69 16 70 00 913 51 976 post@sarpsborgost.frivilligsentral.no sarpsborgost.frivilligsentral.no 993 165 921


Varteig menighetsblad

Syng med oss fra den gamle skolesangboka av Mads Berg m.m. Vi samles i peisestua pĂĽ Varteig gamle kommunelokale onsdag 29. september kl 19.00. Dette er ingen forening, vi bare liker vanlig allsang. Ă…got Borgen spiller piano. Kaffepause med god tid til smĂĽprat.

5


6

Varteig menighetsblad

Konfirmantene i Hafslundsøy kirke 6. juni

1.rekke: Anette Marthinsen, Renate Rangøy Nygaard, menighetspedagog Kirsten Brandt, prostiprest Leif Levinsen, Charlotte Bengtsen Christiansen, June Therese Sørli, Karoline Andersen. 2. rekke: Helèn Andreassen, Melissa Kristin Toran, Emma Hauge Arnesen, Hedda Kristin Skarning, Silje-Marie Birkeland Grotun, Oda Henriette Røhne, Mathea Othilie Skute. 3. rekke: Odd Theodor Kittelsen Karlsen, Silje Elisabeth Gundersen, Elin Andreassen, Emilie Marie Gåserød, Martine Walther Østby, Jens Petter Johansen. 4. rekke: Espen Høyaas, Marcus William Arntsen Reid, Håkon Andrè Steen Ulriksen, Alexander Strandli, Foto: Studio S, Sarpsborg Andreas Wessel Kokkim.


Varteig menighetsblad

7

Konfirmantene i Varteig kirke 13. juni

1. rekke: Marie Sundås, Pernille Sofie Aasterud Lied, menighetspedagog Kirsten Brandt, sokneprest Ingrid Levinsen, Silje Janett Bredholt Olsen, Gunhild Frisell. 2. rekke: Anette Larsen Småberg, Frøydis Dalen, Helene Arnesen, Elin Cecilie Werner, Therese Bratteli, Amalie Celin Borgersen, Maria Nilsen, Camilla Winsvold, Emilie Nomme Meli. Lise-Christin Sæverot. 3. rekke: Daniel Brevik Andersen, Hans-Petter Ingerø Bøe, Daniel Gundersen, Jørgen Høydahl, Mathias Hafsten Larssen, Kenneth Heier Haugland, Martin Seljehammer. Foto: Studio S, Sarpsborg


Varteig menighetsblad

8

tirsdager kl. 11.00-13-00 i Hasle menighetssenter: 24. august 31. august 7. september

14. september 21. september 28. september

for barn 1-3 ĂĽr, onsdager kl. 17.30 i Hasle menighetssenter: 20. oktober 10. november 27. oktober 17. november 3. november 24. november

Barnekor med barn 3-6 ür, annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter: 1. september 27. oktober 15. september 10. november 29. september 24. november 13. oktober (hverdagsgudstjeneste) - er et kor for barn over 6 ür - øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag kl.18.00 - 19.30 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578 Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47

Varteig Menighetsblad.


Varteig menighetsblad

Slekters gang Døpte: Varteig kirke: Martin Matysiak Johansen Kristian August Flåt Linnea Smaaberg Paltto Celine Marie Walther Tommy Leander Olsen Klara Josefine Hjermann Maiken Fløviken Emilie Pajesø Martin Drøbak Smerkerud

Vigde: Carina Grotterød Johansen og Lasse A.Nilsen Holm Silje Handelsby og Lieven M. L.Hendrickx Karianne Pinaas og Ole Jan Halvorsen Elisabeth Stensgård og Morten Moen Bodil Kvarsnes Hugsted og Anders Karlsøen

Døde: Lisbeth Smerkerud Karl Aage Bjerke Knut Terje Andersen May Elisabeth Odden Gerd Espenes Daniel Johnson Karin Ahlsen Gullborg Bergli

9

Varteig preste- og menighetskontor Ingaveien 33, 1735 Varteig Telefon: ................. 69 12 35 97 Telefax: ................. 69 12 36 13 Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com

Kontortid: Tirsdag: ............... 12.00 - 14.00 Onsdag: ............... 09.00 - 14.00 Fredag: ................ 09.00 - 11.00

Sokneprest Ingrid D. Levinsen: Telefon kontor: ...... 69 12 35 95 Telefon mobil: ......... 452 65 229 E-post: ingrid-dorthea.levinsen @sarpsborg.com

Organist i Varteig kirke Knut Bøe: Telefon privat: ........ 69 13 11 73 E-post: k-boe2@online.no

Daglig leder Marianne Raastad Halvorsen: Telefon kontor: ...... 69 12 35 97 Telefon privat: ....... 69 16 82 49 Mobiltelefon: ........... 906 82 744 E-post: marianne-raastad.halvorsen @sarpsborg.com Prostiprest Leif Levinsen: Telefon kontor: ...... 69 15 18 18 Mobiltelefon: ........... 414 40 947 E-post: leif.levinsen@sarpsborg.com Menighetspedagog Kirsten Brandt: Telefon kontor: ...... 69 12 35 81 Mobiltelefon: ........... 936 37 578 E-post: kirsten.brandt@sarpsborg.com

Høgheim Furuholmveien 12

Vik. kirketjener i Varteig kirke Bjarne Arntsen: Telefon mobil: .......... 413 01 166 E-post: 69131403@tele2.no Klokker i Hafslundsøy kirke May Lisbeth Johansen: Telefon privat:. ....... 69 14 94 75 E-post: may-lisbeth.johansen @sarpsborg.com Menighetsrådsleder Kjell Lunde: Telefon privat: ......... 69 13 13 03 Epost: kjelll@c2i.net Varteig Menighetsblad: Adresse: Apolloveien 39 1734 Hafslundsøy Epost: varteig@menighetsblad.net

Trenger du koselige lokaler til Minnesamvær Konfirmasjon Jubileer Selskaper Da har vi det for utleie med godt utstyrt kjøkken.

For bestilling tlf. 908 56 613.

Din totalleverandør av byggevarer -spiller på ditt lag org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371 Fax 69 15 37 68


Varteig menighetsblad

10

HASLE MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper: - jubileer - bursdagsfeiring - konfirmasjoner - minnesamvær Senteret har et velutstyrt kjøkken med kjølerom og servise m.v. Ring i god tid for bestilling: Anne Elisabeth Lunde, telefon 69 12 07 68, mobil 950 60 638 eller Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du besøk? Kjenner du noen som trenger besøk, eller vil du bli besøker? Kontakt Varteig menighetskontor, tlf 69 12 35 97.

TELEFON 69 13 12 28 Mobiltlf. 97 69 03 09 Gunnar Aarum MAXI TAXI

Avd. 1. Hafslundsøy Bakeri 3. Halden Storsenter 5. Hafslundsøy Senter 6. Storbyen Sarpsborg 8. Stortorget Rakkestad Kontor: Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy Fax

69 69 69 69 69

133460 187895 149299 156268 221518

69 133465 69 133470

I over 75 år har vi bakt brød og kaker! Vi baker fortsatt på den «gammeldagse» måten, og bruker råvarer av beste kvalitet. Dette gjør at våre varer har en utmerket smak, holdbarhet og aroma! En av våre mange spesialiteter er: GRISLA BRØD. Prøv ett da vel!

oyabakern@baker-skoglund.no


Varteig menighetsblad

11

GUDSTJENESTER Søndag er gudstjenestedag

Hasle menighetssenter.

Søndag 29. august 14. søndag etter pinse Matt 5,38-42 5 Mos 10,17-21 og Rom 13,8-10 Hasle menighetssenter kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Markering av Hasle barnehages 30-års jubileum. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 5. september 15. søndag etter pinse Joh 5,1-15 Sal 103,1-6 og Ef 5,15-20 Varteig kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Høsttakkefest. Utdeling av 4-års-boka.

Telefonnummer for kirkeskyss: 95 09 63 29

Søndag 19. september

Onsdag 13. oktober

17. søndag etter pinse Luk 7,11-17 Job 19,25-27 og Rom 8,18-23 Varteig kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Nattverd. Diakoniens dag. Offer til diakoniarbeidet i menigheten. Diakoniutvalget inviterer til kirkekaffe etter gudstjenesten.

Varteig kirke kl. 17.30: Hverdagsgudstjeneste med fokus på de minste.

Søndag 26. september 18. søndag etter pinse Joh 8,31-36 Jer 6,16-20 og Gal 5,1-6 Hafslundsøy kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Hafslundsøy Barnegospel deltar. Offer til menighetsarbeidet.

Varteig kirke.

Søndag 3. oktober 19. søndag etter pinse Mark 10,17-27 2 Mos 20,1-8.12-17 og Fil 1,20-26 Varteig kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet.

Søndag 17. oktober 21. søndag etter pinse Mark 10,13-16 1 Mos 2,18-24 og Ef 5,25-32 Varteig kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Presentasjon av konfirmantene. Offer til Sjømannsmisjonen. Kirkekaffe.

Ønsker du skyss til kirken? Ring 95 09 63 29

Hafslundsøy kirke.

Søndag 12. september

Søndag 10. oktober

16. søndag etter pinse Luk 10,38-42 5 Mos 4,29-31 og Fil 4,10-13 Hafslundsøy kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til orgelet i Hafslundsøy kirke. Varteig KFUK/M arrangerer tur etter gudstjenesten.

20. søndag etter pinse 1 Mos 9,8-17 Hebr 11,1-4.7-10 og Joh 9,1-7.35b-38 Hafslundsøy kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Presentasjon av konfirmantene. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS Telefon 815 33 300 Med forbehold om endringer.

www.kirkens-sos.no


Varteig Historielag Lørdag 4. september kl. 11.00: Vandring til husmannsplasser (Kasehytta, Larmelia, Elsehytta og Harehytta), gravhauger, kverner, mineralforekomster etc. på Skofteby, Thoreby og Askersby. Frammøte på Thoreby kl. 11.00. Hans Erik Groven guider. Kle deg i fornuftig turtøy, og ta med sitteunderlag og niste (det blir anledning til å grille). Turen er ventet å ta fire-fem timer. Mandag 27. september kl. 19.00: Møte i Peisestua på det tidligere kommunelokalet. Aage Tangen kåserer om tømmerfløtingen i Glomma. Mandag 1. november kl. 19.00: Møte i Peisestua på det tidligere kommunelokalet. Lillian Nyborg ved Østfoldmuseene kåserer om Østfolds glemte kirker, deriblant kirken i Bøkroken. Ragnhild Brenne leser prologen hun skrev til Varteig kirkes 150-årsjubileum i fjor. Mandag 6. desember kl. 19.00: Julemøte i Peisestua på det tidligere kommunelokalet. Ågot Borgen og Ragnhild Brenne om Alf Prøysens liv og diktning. Styret har også berammet møtene for vårsemesteret neste år - med møter 7. februar (inneholder også årsmøtet) der Wigdis Bergby orienterer om historielagets bildearkiv, 21. mars der Tom Schmidt kåserer om den nye boka som har kommet om stedsnavn i Varteig, og 2. mai hvor Birgit Holmen holder foredrag om kvinnerollen gjennom 100 år. I tillegg kommer tur- og arrangementskomiteens turer 28. mai (ut av bygda) og 3. september 2011 (innombygds). Bygdedagen neste år er søndag 19. juni. Vi minner også om at historielaget selger Inga-heftet, 2010-kalenderen og DVD med skolefilmen fra 1959 og bygdefilmen fra 1961. For mer informasjon - se: www.varteig-historielag.no

Alle interesserte er velkommen til møtene!

Søndag 12.september: Oppstartstur: Vi møtes til gudstjenesten i Hafslundsøy kirke kl.11.00. Etterpå drar vi sammen til Festningen i Halden, der vi håper å få til en omvisning. Mer info senere. Fredag 22.oktober: Tekstverksted ved Ingrid Levinsen på Hasle menighetssenter kl. 19.30. Kveldsmat og kollekt. Alle er velkommen!

Samlingene er på Hasle Menighetssenter og begynner kl. 19.30

Varteig menighetsblad nr. 4/10.  
Varteig menighetsblad nr. 4/10.  

Nr. 4 - 2010 August - oktober 2010 38. årgang Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy

Advertisement