Page 1

NR. 3 – 2009

www.bamble.kirken.no


Sommer i Bamble Det er mai og grønn-grønt. Først var det bare antydning til grønt, så ble det gul-grønt, nå er det så mange nyanser av grønt at språket ikke fanger det. Øynene fråtser i grønt, vi lukter det, vi går i det og tar det inn gjennom alle sanser. Sola tiner stive muskler og vi bare er i solveggen. Endelig. Gud i naturen Vi kan se Guds visdom i naturen. Menneskene er ikke blitt ferdige med å utforske hvordan alt virker. Vi forstår ikke livets gåte, men vi lever midt i den. Astronomer forsker på universet og beskriver funnene sine. Diktere ser Gud i det skapte og lovpriser skaperen: ”I høyhet og herlighet har du kledd deg, lyset er kappen du hyller deg i. Du har spent himmelen ut som en teltduk..” Salme 104, 1-2 Vi bruker naturen til rekreasjon. Det er stedet for åpne sanser og hvilepuls. Et sted til å bygge opp. Det er ganske naturlig at vi som er skapt finner nye krefter i resten av skaperverket. Et hvitveisteppe ligger som nysnø i kanten av jordet, vi er utstyrt med mottakerapparat for sånt, det går rett i fletta og vi synes det er vakkert. Naturopplevelser er en hilsen fra skaperen. Gud i kirken Vil vi vite mer om Gud, kan kirken være stedet. Guds ord, slik det er tatt vare på og overlevert gjennom generasjoner, leses og forkynnes. Den store bibelske fortellingen taler til oss i dag også. Mennesker lukkes inn i Guds rike gjennom dåp og nattverd.

Når vi er i kirken får vi del i arkitektur, kunst og musikk og skjønner at vi står i en stor sammenheng. I tillegg er vi del av den verdensvide kirken og har søsken utover hele jorden. ”Hvem sier at kirker er tomme, Gud var i kirken i dag, framme i kirkekoret hørte jeg vingeslag.” Kristin Solli Schøien Hver søndag i hele sommer er det gudstjeneste i en av kirkene i Bamble, bare kikk i prekenlista lenger ut i bladet. Hver onsdag i skoleferien er det kveldsandakt i Mariakapellet i Olavskirken kl 19.30. Olsok feires stort i Bamble, men ellers er sommeren tiden for de små gruppene. Der kan det skje viktige ting. Når Jesus ville fortelle om Guds rikes hemmeligheter, samlet han de tolv nærmeste rundt seg. Det er ikke antallet det kommer an på. Gud skapte oss en og en. Han inviterer oss ved navn. Marit Fadum Storaker

Forsideillustrasjon: Barn og voksne gleder seg over sommeren. Gress og blomster og varme dager noe av det vi har lengtet etter. (Ill. foto: www.colourbox.com) 2

Bamble Menighetsblad 03-2009


Det skjer i Bamble Menighetstur til Jomfruland Søndag 7. juni drar Bamble menighet på tur til Jomfruland. Denne søndagen feires i kirken som Skaperverkets dag. Bamble menighetsråd setter opp gratis taxibåt fra Valle kl. 10.00. Ca. kl. 11.00 samles vi til en enkel gudstjeneste i det fri på ”kirkestedet” Etterpå spiser vi medbrakt niste og deltar i natursti før båtene frakter oss tilbake til Valle søndag ettermiddag. Møt fram og bli med! Fellesgudstjenester i sommerferien I ferietiden blir det stort sett bare gudstjeneste i en av prestegjeldets kirker hver søndag. Vi oppfordrer til å besøke nabomenigheten og å slute opp om gudstjenesten der de søndagene det ikke er noen i egen kirke. Se prekenlista i dette bladet eller følg med på annonsering i avisene hver fredag. Oversikt finnes også på www.bamble.kirken.no.

MARIAKAPELLET

Kveldsandakter onsdager kl.19.30 i sommer, fra og med 17.06.09 til og med 12.08.09. Vi begynner med en kopp kaffe i eller utenfor menighetshuset kl.18.30, og går sammen til andakt etterpå. Mariakapellet ligger i kirkeruinene ved Bamble kirke, og er oppe alle dager, hele døgnet, for stillhet, bønn og ettertanke. Olsok feires søndag 29. juli kl. 18.00 Tradisjonen tro blir det også i år Olsokfeiring ved Bamble kirke. Vi starer med gudstjeneste i ruinen av en gamle Olavskirken. Bamble musikkorps spiller og prestene Kjell Storaker og Bård Haugstvedt forretter gudstjenesten. Etterpå innbyr Bygdekvinnelaget til kirkekaffe . Ta med stol. Både turister og fastboende er hjertelig velkommen! Mosjon for misjon i Bamble Vi fortsetter våre gåturer også utover høsten. Ta med noe å sitte på, det du vil ha av mat og drikke og lommelykt. Vi gir en kollekt til Bamble Bamble Menighetsblad 03-2009

menighets misjonsprosjekt i Thailand. Torsdag 20.august: kl. 18.00: Samling ved Langesund kirke. Torsdag 24.september: kl. 18.00: Samling ved Telemarksvingen. Onsdag 28.oktober: kl. 18.00: Samling på Dahl, hos Bjørg Dahl. Torsdag 26.oktober: kl. 18.00: Samling ved Bamble kirke. Damer i alle aldre er hjertelig velkommen til å være med på dette!

SKAPERVERKETS DAG

Stathelle menighet samles til friluftsgudstjeneste på Croftholmen søndag 23. august. I fjæresteinene på nordspissen av holmen passer det å markere den første trosartikkelen. Med egne øyne kan alle av en viss årgang oppservere at vannkvaliteten har blitt langt bedre . Det betyr ikke at den kloke boken slutter å utfordre oss også innen natur og miljøspørsmål. Ta med noe å sitte på, termos og litt å bite i. Ved regnvær – viktig skaperverksbit – improviserer vi regnværnsløsninger! Fellesskapskvelder i Bamble menighetshus høsten 2009. Noter følgende onsdager. Nærmere program kommer i neste nummer: 16. september, 7. oktober, 28.oktober, 18. november og 9. desember. SUPERSØNDAG 6. SEPTEMBER 2009 Også i år blir det SUPERSØNDAG i ved Bamble kirke. 6. september kl 14.00 braker det løs igjen . Da vil alle som driver arbeid for barn og unge i Bamble menighet trå til med bred presentasjon av det de holder på med. Det blir bruskasseklatring, bungeejump, hoppeslott, natursti i nærområdet og mye mer. Ungdomsklubben Credo har cafe på menighetshuset. Fortelleren Fridunn Tørå Karsrud forteller bibelfortellinger i kirken. Kl 18.00 blir det konsert i kirken med Kidspiration og Ivar Skippervold. 3


- Vi har et budskap som ingen - Jeg tror det er mer enkel barnetro i det norske folk enn det oppmøtet i kirker og bedehus kan tyde på. Vi må derfor ikke fortvile og tenke at folk ikke bryr seg om Gud, men heller se på de mulighetene vi har til å gi troen påfyll. S a m To r e Bamle (49) har 17 års prestetjeneste bak seg, og jobber nå som regionleder for Normisjon (tidligere Indremisjonen og Santalmisjonen). Han ser de mange passive kirkemedlemmene som en utfordring og en mulighet for kirke og bedehus, mer enn som et problem. - Min oppgave er å formidle evangeliet så tydelig og godt jeg kan for å fylle på trua - ikke bidra til å tømme ut det lille som måtte være der. Til syvende og sist er det bare Gud som vet hvor mye tro som er nok! - Viktigst å formidle evangeliet - Hvorfor valgte du å ikke fortsette som prest? - Jeg er nok fremdeles mye prest i mitt indre og ser mange muligheter i prestetjeneste, men nå var det døra inn til Normisjon som åpnet seg. Det viktigste for meg har aldri vært kirke eller bedehus, men å formidle evangeliet. Det er likevel ikke til å stikke under stol at det kan være krevende å etablere seg på et nytt sted som prest og for de av oss som regnes som teologisk konservative kan det være noen fordommer man må sloss imot. For meg har det nå vært godt å jobbe ut fra en organisasjon jeg er mer på teologisk linje med, og som jeg har funnet mer støtte og tillit i enn hos lederskapet i Den norske kirke. 4

Bibel og bekjennelse forplikter Hva legger du i uttrykket teologisk konservativ? - Konservativ er for meg først og fremst å la Bibelordene og kirkens bekjennelse være forpliktende for kirkens forkynnelse og praksis. Det er imidlertid ikke det samme som å være tradisjonell eller gammeldags. Det handler heller ikke om å ha en ovenfra og ned - holdning til andre. Jeg mener vi må kunne eksperimentere med ulike møte- og gudstjenesteformer og ta i bruk ulke former for musikk og kunst også i kirken. Bibelen får mindre autoritet - Hvordan vil du beskrive utviklingen i Den norske kirke de siste tiårene? - Kirken har blitt mindre tydelig, ikke bare i etiske spørsmål, men også i flere helt sentrale spørsmål, som synet på hvordan vi blir frelst og om noen går virkelig går fortapt. Dette svekker igjen drivkraften for å drive misjon. Bibelordet har fått mindre autoritet og kirken taler ikke lenger med én stemme i viktige spørsmål. - Samtidig står kirken i en helt annen kommunikasjonssituasjon i dag enn tidligere. Den som skal bety noe for folk i dag må ha en grunnleggende respekt og ydmykhet overfor tilhørerne. Kirkens autoritet er ikke lenger forankret i at prestene vet bedre eller mer enn andre, men i at folk kjenner seg igjen i det kirken snakker om og at dette oppleves Bamble Menighetsblad 03-2009


har maken til som viktig og sant. Vi må i mindre grad tale til folk og i større grad tale med dem. Vaksinert mot tro - Oppslutningen om kristne samlinger ser ut til å bli mindre. Har vi i Norge det så godt at vi ikke har bruk for Gud? - Dessverre er det vel slik at jo mer selvhjulpne folk blir, desto mindre tenker de på at vi er avhengige av Gud. Jeg er også redd for at mange i noen grad er blitt vaksinert mot kristen tro gjennom en teoretisk kristendomsundervisning på skolen. Folk tror de vet hva kristendom går ut og den ser ut til å være kjedelig. Best kontakt ved begravelser I sin prestetid i Vesterålen opplevde Sam Tore at folk var særlig åpne for kirkens budskap når de stod overfor livets største utfordringer, som sorg og død. - Døden ribber oss for alt og tvinger oss til å være ærlige. I møte med døden skjønner vi at mennesket ikke er alle tings herre og alle tings mål, derfor begynner mange å reflektere over sin plass i tilværelsen og til Gud. Kirken har et unikt budskap å formidle i møte med sorg og død: Jesus som Herre over dødens makt, ønsker å dele livet sitt med oss. For mange blir det en ny begynnelse. Vi trenger derfor ikke å skamme oss over evangeliet, men vi kan utvilsomt arbeide litt mer med hvordan vi formidler det!

Bamble Menighetsblad 03-2009

Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje

Sam Tore Bamle (49)

- Teologistudier og praktikum på MF (1989) - Feltprest i marinen og luftforsvaret (1989-90) - Sogneprest i Øksnes i Vesterålen (1990-2006) - Mastergrad i ledelse, Universitetet i Agder (2008) - Regionleder for Normisjon i Telemark (fra august 2008) + Buskerud/Vestfold (fra mars 2009) - Vi har et buskap som ingen andre har, og folk er åpne for å lytte. Jeg tror at folk tåler å høre tydelig forkynnelse når de opplever at det ikke er fordømmelse, sier Sam Tore Bamle.

5


Ny gudstjenesteordning Ny gudstjenesteordning er under forberedelse. 1.søndag i advent 2010 er satt som gjennomføringsdato. Forslagene som er ute til prøving og høring i 200 menigheter inneholder mange spennende elementer, men også muligheter til å spore oss vekk fra kristenhetens store og rike overleveringsstrøm. Flere av forslagene har vi allerede benyttet lenge hos oss, slik som inngangsprosesjon med dåpen først i gudstjenesten og nattverdutdeling hvor brødet dyppes i vinen. Hallelujavers før og etter evangelielesningen og trosbekjennelsen etter prekenen har vi også forsøkt oss på.

Litt ekstra lovprisning Disse to reformforslagene har god begrunnelse. Evangelielesningene er gudstjenestenes hovedlesning. Derfor påbød de gamle lutherske gudstjenesteordningene at evangeliet skulle messes. Og på høytidene skulle til og med samme evangelium først messes ved alteret og deretter leses fra prekestolen. Her er virkelig Jesu egen stemme! Så litt ekstra lovprisning må være på sin plass. Evangeliets enestående plass fremheves også ved at menigheten står bare under denne lesningen. Slik spisses ørene litt ekstra! Trosbekjennelsen – i Nicenums form – etter prekenen har store fortrinn. I kristenheten er apostolikum dåpsbekjennelse (forsakelsen og troen) når dåpspakten opprettes. Nicenum utfolder, jublende, troens rike innhold. Mange mangelsykdommer i vår kirke hadde vært overvunnet om vi oftere hadde brukt og øvd denne bekjennelsen. Plutselig hadde vi f. eks.o gjenoppdaget ”det usynligeskaperver6

Prestens hjørne

ket!” Dessuten: Prestene skal naturligvis forkynne kirkens felles tro og lære, og ikke sine egne privatmeninger, men av og til tråkker vi uti. Da hjelpes presten på rett vei når menigheten etter prekenen reiser seg og samstemt sier eller synger: ”Vi tror på en Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig…..” For store valgmuligheter? Vi – formen fungerer som en ypperlig protest mot vår tids overdrevne tro på mine egne meninger. Troen er jo noe mye større enn det jeg har forstått og tilegnet meg. Her tar jeg imot Jesus og lukkes inn i kristenhetens mysterier. Bekymringen min går på valgfrihetsmulighetene som kan bli for store. Prester og gudstjenesteutvalg skal stadig nyformulere. Slitesterke formuleringer som fastholder det grunnleggende forholdet mellom Gud og hans skapninger kan lett ende i hverdagspludder, som i neste omgang tapper prester, gudstjenesteutvalg, medliturger og hele menigheten for hvile, fred og glede! En stresset samtid, på rastløs jakt etter ny underholdning bør finne mer varige svar på sine livsproblemer. Reformer ingen trylleformular Mange vil mene at nyformuleringer, slik eller slik, ikke vil gi noen automatisk økning av gudstjenestedeltagere. Noen av oss husker reformiveren på slutten av 70 tallet. Det ble som det ble! Også muligheten til bruk av sangformer og forskjellige instrumenter har ligget der lenge men er svært avhengig av de faktiske resurser. Og stemmen som det fremste instrument kangi spennende BBaammbbllee MMeenni g i ghheettssbbllaadd 0033- -22000099


Kirkesenteret i Mukdahan åpnet

- 24. mars ble en merkedag i Mukdahan sin historie. Dette var dagen da vi endelig kunne åpne den flotte kirken her i byen.

Menigheten har ventet lenge på denne dagen, og endelig kunne biskopen klippe snora og bygget kunne tas i bruk. Gjester fra fjernt og nær var til stede og var med på å gjøre åpningen til en verdig feiring. Med dette er hele kirkesenteret i Mukdahan fullført. På tomta står nå det største lutherske kirkebygget i Thailand, et seminarbygg, en prestebolig, et sanitæranlegg og et flerbrukshus. I tillegg er det to gudstjenesteopplevelser. Ettersom de fleste presteår med dens erfaringer ligger bak meg, våger jeg meg på en visjon: Det blir ingen virkelig gudstjenestefornyelse før vi bærer med oss et barnslig bilde av den himmelske gudstjeneste samtidig som vi feirer vår jordiske gudstjeneste. Vi må ha for øye at Den himmelfarne Kristus viser Faderen sine naglemerkede hender hver gang vi Bamble Menighetsblad 03-2009

fiskedammer her. Ting er lagt meget godt til rette. Den lutherske kirken i Thailand har brukt omtrent 3 mill. kroner på dette prosjektet, - penger som kommer fra NMS. Med andre ord en storsatsing. Nå er bygningene på plass, men jobben i Mukdahan er ikke ferdig: Nå skal vi være md å bygge menigheten, og vær gjerne med å be om at Guds Ånd skal få styre arbeidet! Slik beskriver Espen Tveten den store begivenheten i et nyhetsbrev fra Thailand. Dette er Bamble menighets misjonsprosjekt. Når dette leses er Espen og Maria og barna hjemme i Norge på ferie og for å treffe misjonsvenner.

mottar nattverdens brød og vin. Da kommer Faderen i hu Sønnens offer for våre synder. I den samtalen mellom Faderen og Sønnen i Den hellige Ånd trer englene og helgnene, ja, hele den himmelske hærskare til med jubel og lovsang. Dreier det seg ikke om så store ting kan vi like godt sitte hjemme å tygge sagmugg! Det er utfordrende og spennende kirketider som ligger foran oss. AJL 7


Påskebudskap med solskinn og våt snø fornøyd var de fem som hadde vært nede hos Sputnik og kjøpt signerte truser og musikk.

60 ungdommer fikk i palmehelgen kjenne strålende sol, våt snø og ikke minst oppleve påskebudskapet. Vi snakker om CREDOs vintertur til Gautefall.

«Passion of Christ» Etter en fantastisk Taco gikk ungdomspresten vår Bård nøye igjennom hver dag i påsken. Vi lærte blant annet at vi burde kalle langfredag for den gode fredag. Slik de gjør i mange språk. Jesus gjorde oss en stor tjeneste den dagen og gjennom sin handling åpnet han himmelporten for oss. Det fikk vi også tydelig se gjennom filmen «Passion of Christ» som mange så på lørdag kveld. Sterke scener som minner oss om hva Jesus måtte igjennom får å gi oss evig frihet.

Vår snille bussjåfør Arve kjørte oss opp til fjellet, der snøen fortsatt var hvit og mange begynte å glede seg til aking og skikjøring. Etter å ha kommet oss på plass og plassert noen brødskiver i magen dro vi til half-pipen og akte ned på en stor presenning og noen rompebrett. Vi avsluttet dagen med noen viktige ord fra gjestetaler Sondre fra Treungen. Vårsol og blide ansikter Mesteparten av lørdagen ble tilbrakt i skibakken. Vårsolen varmet, snøen smeltet og det var mange blide ansikter å se. Men mest

Veldig fornøyde Søndag gikk stort sett med til kortspilling, grilling og rydding. Ikke akkurat den morsomste delen, men vi var likevel veldig fornøyde med turen. Selv om vi hadde hele påsken å slappe av på var bussen full av sovende CREDO-ungdommer på hjemveien. Bortsett fra et par gutter som kranglet om hvem som var mest kompis med Sputnik. Hilsen CREDOgjengen Foto:Fredrik Wold

8

Bamble Menighetsblad 03-2009


Kirkevalget 2009 i Bamble kommune

De store valgdagene i Den norske kirke er sammen med stortingsvalget 13.-14. September 2009. Alle som er døpt og dermed er medlemmer i Den norske kirke, vil få valgkort i posten – et kort som gir deg lokal informasjon om hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. • Du kan altså avgi stemme til kirkevalget samtidig med stortingsvalget. I Bamble kommune skal de nevnte valgene foregå på samme dager og i samme lokaliteter, men i adskilte rom(kirkevalget vil foregå i et tilstøtende rom til stortingsvalget). Er det ikke mulig å holde de to valgene i samme lokaler, vil kirkevalgets lokaler bli lagt så nær stortingets valglokaler som mulig. Det vil også bli mulighet til å forhåndstemme. Forhåndsstemme kan man gjøre på det lokale menighetskontoret. • Alle medlemmer som har fylt 15 år i løpet av 2009 har stemmerett ved kirkevalget. • Kandidatene velges for to år – dette er et forsøksvalg hvor de valgte sitter i kun to år. Nytt valg er allerede i 2011, samtidig med kommune- og fylkesvalg. Ved menighetsrådsvalget i 2005 var oppslutningen på 4,2 % av de stemmeberettigede. Både kirkeledelsen og stortingspolitikerne har håp og tro på at langt flere vil putte sin Flott innsats i Fasteaksjonen! Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp 31. mars ga et resultat på 129.000 kroner i Bamble kommune. Av dette kom 112.000 fra Bamble, Stathelle og Herre menigheter. Takk for innsatsen både til bøssebærere og glade givere! Bamble Menighetsblad 03-2009

stemme i stemmeurnene, blant annet på grunn av demokratiseringen og endringene som nå finner sted i Den norske kirke. Den lokale menigheten skal være et trygt fellesskap med åpne relasjoner, slik at den blir et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål. Den lokale kirke skal være med på å bygge nettverk i lokalsamfunnet. Den skal gi mennesker tilhørighet og fellesskap. Kirken skal ha rom for folk som vil gi av sin tid for andre, og for folk som mest av alt har behov for å ta imot. Menighetsrådet har et ansvar for det som skjer i menigheten, og skal være med på å skape en levende kirke, som er åpen for alle. Sammensetningen av menighetsrådet har betydning for menigheten, lokalsamfunnet og for hele kirken. Dersom du er medlem av Den norske kirke er kirkevalget din mulighet til å påvirke hva som skjer i din lokale menighet og din kirke. Ved å kontakte det lokale menighetskontoret, kan du få mer informasjon om hva menighetsrådet i din menighet er opptatt av og hvordan det arbeider. Du hører hjemme i menigheten der du er registrert i folkeregisteret. Mer informasjon finner du på www.kirkevalget.no Årets innsamling går først og fremst til mennesker som er rammet av klimaendringene, noen av drepende tørke, andre av flom og høyvann som gjør tusener hjemløse. Kirkens Nødhjelp bidrar til å gjøre livet lettere for noen av disse menneskene. Du kan lese mer om KN på www.nca.no 9


SØNDAG ER Treenighetssaøndag, 7. juni 5 Mos 6,4-7 Rom 11,33-36 Joh 3,1-15 Kirkestedet ( ankerplassen )på Jomfruland kl. 11.00: Bamble menighet drar på tur til Jomfruland. Friluftsgudstjeneste ved Haugstvedt.Ta med niste. Gratis taxibåt fra Valle kl. 10.00. 2. søndag etter pinse, 14. juni: 5 Mos 15,7-8.10-11 1 Joh 3,1318 Luk 16,19-31 Gautefall fjellkirke kl. 12.00: Gautefalldagen. Felles gudstjeneste for menighetene i Bamble prosti. Tom Martin Berntsen er gjestetaler. Herre kirke kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste. Storaker. 3. søndag etter pinse, 21. juni: Jes 25,6-7 Åp 19,5-7 Luk 14,16-24 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund. Stathelle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Storaker. 4. søndag etter pinse, 28. juni: Mi 7,18-19 Ef 2,1-10 Luk 15,1-10 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Storaker. 5. søndag etter pinse, 5. juli: 1 Mos 4,8-15 Mattt 7,1-5 Jak 4,11-12 Herre kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund.

10

6. søndag etter pinse, 12. juli: 1 Mos 12,1-4a 1 Tim 1,12-17 Luk 5,1-11 Stathelle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund. 7. søndag etter pinse, 19.juli: 5 Mos 30,11-16 Fil 3,3b-11 Matt 5,20-26 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund. 8. søndag etter pinse, 26. juli: Sal 147,1-11 2 Kor 9,8-12 Mark 8,1-9 Herre kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Haugstvedt. Olsok, 29. juli: Sal 33,12-22 Ef 2,11-162 Luk 22,24-27 Bamble kirke/Olavskirken kl. 18.00: Friluftsgudstjeneste i kirkeruinen. Storaker og Haugstvedt. Bamble musikkorps. Ta med stol. Kirkekaffe. 9. søndag etter pinse, 2. august: Mi 3,5-7 Gal 1,6-9 Matt 7,15-20 Stathelle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Storaker. 10. søndag etter pinse, 9. august: 1 Kor 3,10-17 Matt 25,14-30 Sal 8,4-10 Herre kirke kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste. Storaker. Bamble og Stathelle menig­ heter: Slutter opp om Skjærgårdssang i Langesund.

11. søndag etter pinse, 16. august: Jer 18,1-10 Rom ,9,1-5 og 10,1-4 Luk 19,41-48 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund. Stathelle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Storaker. 12. søndag etter pinse, 23. august: Jes 2,12-17 Rom 3,21-26 Luk 18,9-14 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Storaker Croftholmen kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste. Skaperverkets dag. Lund. 13. søndag etter pinse, 30. august: 1 Sam 3,1-10 2 Kor 3,4-6 Mark 7,31-37 Bamble kirke kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste med presentasjon av konfirmantene. Lund og Haugstvedt. Pilgrimstur. Kirkekaffe. Herre kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene. Lund. Pilgrimstur.Kirkekaffe. Stathelle kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med Barnas kirkebok til 4-åringene. Haugs­ tvedt og Jostein Gjærum. Kirkekaffe.

Bamble Menighetsblad 03-2009


Slekters gang Bamble

Herre

Døpte Arison Sejdiu Annika Flata Simone Cristina Heistad Amundsen Anne Christine Severinsen Lia Marthe Eline Hansen Magnus Liengen Kittilsen Carmen Årolilja Salte-Tinderholt Teo Sørby Kjellemyr

Døpte Nataly Marita Andresen

Døde Solfrid Irene Nymann Gulliksen Klara Elisabeth Heivand Øyvind Tande Else-Marie Klingenberg Arne Jonny Markussen Laila Grimsrud Arne Myrland Astrid Irene Nilsen Håkon Hartveit Sigrun Rogn Anne Synnøve Bakke Tonny Johanne Norheim Harald Gregersen

Døde Ivar Gundersen

STATHELLE Døpte Nathalie Nenseth Kiste Lotte Hemsborg

Døde Marianne Gruber Bjerva Johanna Rauan Elsa Andresen Solveig Vingereid

For mer informasjon, se www.sgsang.no Bamble Menighetsblad 03-2009

11


Er tidebønner noe for mennesker i dag? Oppstart av månedlige tidebønner i Olavsruinen i Bamble Litt historikk I den første kristne kirke var Salmenes bok fra Bibelen den fremste sangsamlingen. Dette var Kristi og apostlenes sangbok. Her finner vi lovsalmer, klagesalmer, tillitssalmer og botssalmer. Den eldste kirke var en liturgisk kirke, der felles bønn spilte en vesentlig rolle for de troendes spiritualitet. I fortellingene om Kristus refereres det ofte til Salmenes bok, f.eks i innstiftelsen av nattverden og på korset. Den store lovsangen finner vi i salme 150 (fra vers 6): ”Alt som har ånde skal love Herren” ”Syv ganger om dagen har jeg prist deg for dine rettferdige lover” (Salme 119 v.164) Fra kirkens første tid Tidesangen hører med til den allmennkirkelige tradisjon fra kirkens første 5 århundrer. I denne tiden sang de tidebønn sju ganger om dagen og i tillegg en bønn for natten, kompletorium eller kveldsbønn. Blant reformasjonskirkene er det særlig den anglikanske kirke som har holdt tidebønntradisjonen i hevd. I de store katedralene synger kirkens kor aftensang hver dag og i tillegg morgensang på søndagene. Morgen og aftensang hørte også med etter reformasjonen, men praksisen opphørte i løpet av 1700-tallet. Aldri har tidesangen helt blitt avskaffet. I alterboken fra 1920 står det en ordning for ”Aftensang”. I Norsk salmebok står flere av leddene som kan brukes i tidebønnen. Innholdet i tidebønnene Ved siden av salmer fra GT, synges det lovsanger fra Lukasevangeliet, svarsanger og hymner. Det leses fra Bibelen og det er 12

Henrik Ødegaard holder kurs om tidebønner

forbønner, ro og stillhet er viktige element. Selv om man ikke kjenner musikken godt nok til å være med hele veien, kan man delta i bønnen, for tekstene blir delt ut. Starter i juni Olavsruinen med de gamle murene innbyr til å gjenoppfriske denne tradisjonen. Flere steder i Norge er det nå gjort nybrottsarbeid på dette området, bl. a. i Nidarosdomen i forbindelse med olsokdagene. I Sauherad har de månedlige kveldsbønner i Nes kirke v/ Henrik Ødegaard. Han har studert gregorianikk i Frankrike og har tatt denne tradisjonen med seg hjem. I forbindelse med oppstarten av månedlige tidebønner i Mariakapellet kommer han til oss for å holde kurs for de som vil lære om denne bønne- og sangformen. Det blir onsdag 17. juni kl.17.30. Etterpå kl, 19.30 gjennomfører vi en tidebønn der alle er hjertelig velkommen til å delta eller bare sitte å lytte. Videre vil det bli tidebønner hver 3. onsdag i måneden, samme tid og sted. Hvis noen er interessert i å høre mer om dette, så kontakt undertegnede. Anne Nordstoga (tlf. 922 40 857) Bamble Menighetsblad 03-2009


Den store fortellingen på tur til Gautefall

Den siste helgen i april dro 29 barn på tur til Gautefall fjellkirke i regi av Den store fortellingen – trosopplæring for barn i Bamble. Her er alle klare til avreise etter et innholdsrikt døgn med blant annet bibelfortellinger rundt ildstedet i gammen, tur med nattevaktbakte boller, forming av store sommerfugler, lek, sosialt liv, mye mat og litt søvn.

Tekst og foto: Marit Fadum Storaker

Tre av fire konfirmanter er fornøyde En ny undersøkelse blant nesten 2.000 konfirmanter over hele landet viser at deltakerne i løpet av konfirmsjonstiden har fått et mer positivt syn på kristendommen og kirken. Rundt halvparten av konfirmantene regner seg selv som kristne. Det er Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) som har gjennomført undersøkelsen. Tre av fire konfirmanter i Den norske kirke er i følge undersøkelsen fornøyd med konfirBamble Menighetsblad 03-2009

masjonstiden. 54 prosent tror at «det finnes et live etter døden» og 43 prosent svarer at de tror at «Jesus sto opp fra de døde. Bare 17 prosent føler de får hjelp når de ber, mens 39 prosent tror at Gud skapte verden. Forsker Ida Marie Høeg tror det siste skyldes kampen mellom religion og naturvitenskap. (KPK)

13


Tømrer Nybygg – Tilbygg – Restaurering Tlf.: 906 18 648

STATHELLE Lettvint og garantert billig

HERRE Tove Tangvald Ryd Rognskåsavn. 1, 3960 Stathelle Tlf.: 35 97 40 17 – Fax: 35 97 40 18 Mobil: 900 85 689

Lettvint og garantert billig

Hegnas Marina

Båtservice Valle, tlf. 35 97 92 19 Mandag – Fredag Torsdag Lørdag

7.30 - 17.00 7.30 - 18.00 8.00 - 14.00

Sundbysenteret, Skolegangen 2 – 3960 Stathelle Tlf.: 35 96 88 00 – Fax: 35 96 88 01

På Lasses Senter finner du: - Lasses Bensinstasjon - Lasses Kafé og Catering Møte- og selskapslokaler - Lasses Motell - Spar Rugtvedt - To Lys - Floriaden Blomster - Bakeribua - HSH-buss - Siv. ing. Alf Dalen AS

16 14

35 96 85 00 35 96 85 10 35 86 85 10 35 96 75 40 99 04 50 99 35 96 69 80 35 96 12 12 35 96 70 40 35 96 20 45

MAXI TAXI 95 95 80 00 Når du trenger sand, pukk, grus eller annen masse

Vesteråsveien 27, 3960 Stathelle

Timebestilling tlf: 92 45 00 57 www.mettesbrudedesign.no

Tlf.: 95 84 28 66 – Fax: 35 96 67 64 Bamble Menighetsblad 03-2009


Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad!

STATHELLE

Tlf.: 35 96 36 80 Fax: 35 96 36 81

Ta kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Telefon 35 51 64 10 E-post: post@wera.no

Krabberødveien 8, Postboks 13 3995 Stathelle – Tlf.: 35 96 09 27 Avd. Brotorvet – Tlf.: 35 97 65 05 Tlf. 37 05 91 30

REGNSKAPSCONSULT Regnskapskontor, Stathelle Tlf. 35 96 15 00

9 - 20 (18)

BAMBLE MEK. INDUSTRI AS TLF. 35 96 07 99 – N-3960 STATHELLE

Brotorvet 35 96 84 40

35 96 05 63 Stathelle – 35 97 36 62 Langesund

Valleveien 603 – 3960 Stathelle Tlf.: 35 96 39 20 – Mobil: 913 93 530

Tlf. 35 97 20 77 Strandgt. 16, Stathelle Salg, service nye og brukte maskiner, datautstyr

KIØSTERUD

BEGRAVELSESBYRÅET ARNE

BREKKA

TLF. 35 96 04 82 AGENTUR • UTSTILLING AV GRAVMONUMENTER • INSKRIPSJONER

Bamble Menighetsblad 03-2009

17 15


Stathelle menighet: Sammen om noe stort Auksjonen er en viktig del av markedsdagen. - Om det er noe du ikke trenger, by likevel. Du kan bare levere det til neste års loppemarked, lyder oppfordringen.

Stathelle menighets motto er: «Forskjellige - sammen om noe stort.» Mottoet passer også godt på markedsdagen, som i år går av stabelen lørdag 29. august. Dagen er bygd opp rundt loppemarked og auksjon, hvor formålet tidligere var å skaffe midler til å få planlagt, og startet, en utbygging av kirken. Utbyggingsprosjektet går sin gang og er nå styrt gjennom fellesråd og prosjektledelse/kommunen. Derfor går pengene nå til utstyr og aktiviteter i den nye kirken. Dugnad sammen Dugnadsarbeidet som legges ned både i forkant, under og etter denne dagen er et godt eksempel på menighetens motto .Her kan mange bidra på sin måte, enten man gjør det i form av å arrangere, være giver av lopper og gjenstander, eller som besøkende som kjøper det vi tilbyr. For de som kjøper er det viktig å tenke på at det de betaler går til gode formål, så vær gjerne rause istedenfor å prute på prisen. Vær heller ikke redde for å bruke penger på vafler, kaffe eller lodd! 16

Lopper og vafler Aksjonsdagen er på mange ei aksjonsuke for oss. Mandag i forkant av aksjonsdagenblir det solgt lodd fra en plass utenfor ICA Brotorvet, og trekningen blir foretatt på aksjonsdagen lørdag. Torsdag er dugnadsgjengen på plass for å montere plasthallen, og fredag kommer de som har ansvar for selve loppemarkedet og tar imot lopper. Når lørdagen kommer åpner vi klokken 10:00 og slipper ivrige kjøpere inn. Da er vaffelpressa også varmet opp og kaffen kokt slik at publikum kan kose seg helt til auksjonen starter klokka 12:00. Velkommen til årets aksjonsdag! Tor Arne Nøstdal

De som ønsker å levere lopper eller auksjonsgjenstander kan gjøre det fra fredag 28.august fra kl.18:00. For hjelp til fraktet eller forhåndslagring, ring tlf. 48 21 18 98 eller 35 96 69 90 (dagtid).

Bamble Menighetsblad 02-2009


GIVERTJENESTEN Konto 2601.20.55691 Er en viktig del av menighetenes inntekter. For å beholde ungdomspreststillingen i fremtiden trenger vi flere givere. Små og store gaver mottas med takk. Du kan gi en enkeltgave eller bli med i den faste givertjenesten. Mange synes det er greit å bruke nettbank eller gjøre en avtale med banken sin om et fast trekk hver måned.  Ja, jeg vil være med i Givertjenesten. Jeg kommer til å gi ca. kr. ....................... pr. mnd/kvartal/halvår (stryk det som ikke passer)  Send med giroblanketter  Jeg trenger ikke giroblanketter Navn: ........................................................... Adresse: ....................................................... ...................................................................... Alle gaver til menigheten gir rett til skattefradrag. Hver av oss kan trekke fra inntil kr. 12.000,- pr. år. Givertjenesten ordner dette for deg hvis du oppgir fødselsnummeret ditt.  Ja, jeg vil benytte med av ordningen for skattefradrag. Fødselsnummer: .................................................................. Svarslippen sendes: Givertjenesten v/ Synøve Bjørtuft Skåra Frøyasv. 7, 3960 Stathelle

Bamble Menighetsblad 02-2009

DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble – Herre – Stathelle www.bamble.kirken.no Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag – kl. 9.00 – 14.00 Tlf.: 35 96 69 90 Fax: 35 96 69 91 E-post: kontoret@bamble.kirken.no Sokneprest Kjell Storaker Bamble prestegård, Europav. 480, 3960 Stathelle Tlf.: 951 21 831 Kontortid: Tirsdag kl. 9-11 Tlf.: 35 96 69 94 E-post: kjell.storaker@bamble.kirken.no Sokneprest Arne J. Lund Nordre Grasmyrv. 11, 3960 Stathelle Tlf.: 35 96 02 58, Mobiltlf. 954 89 650 Kontor: Torsdag 9-11 Tlf. 35 96 69 93 E-post: arne.j.lund@bamble.kirken.no Ungdomsprest Bård Haugstvedt Sivs vei 1, 3960 Stathelle – Tlf.: 996 91 824 E-post: baard.haugstvedt@bamble.kirken.no Diakon Inger M. Håland – Tlf.: 35 96 69 92 E-post: diakon@bamble.kirken.no Trosopplæringsleder: Marit Fadum Storaker Tlf: 35 96 69 96 E-post: marit.fadum.storaker@bamble.kirken.no Organist Jan Staudt Priv.tlf.: 35 96 34 26 / 911 00 291 Organist Anne Nordstoga Mobil tlf: 922 40 857 Sekretær: Jorun Kristiansen Tlf: 35 96 69 90 Bamble kirke – Tlf.: 35 96 69 97 Kirketjener Roy V. Finmark Tlf.: 934 31 353 Herre kirke – Tlf.: 35 96 64 14 Kirketjener Stein Amundsen Tlf.: 35 54 53 64 / 909 34 841 Stathelle kirke – Tlf.: 35 96 16 55 Kirketjener Jeff Lyons Tlf.: 35 96 13 58 / 951 10 814 Stathelle menighets barnehage Tlf.: 35 96 16 55 Styrer: Anne Helene Skår Eik Kirkegård – Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf.: 951 10 814 Kirkeverge – Astrid Gundersen Kontor: Torvet, Langesund, tlf: 35 96 52 81 Mobil tlf: 92 26 93 21 E-post: astrid.gundersen@bamble.kommune.no Økonomikonsulent – Jorunn M. Werswick Tlf: 35 96 52 82 E-post: jorunn-m.wersvik@bamble.kommune.no Redaksjonskomité: Trykk: Jan Fredrik Vinje 35 97 40 93 Wera as Arne J. Lund 35 96 02 58 3901 Porsgrunn Kjell Storaker 35 96 69 94 Tlf. 35 51 64 10 Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly tlf. 91 78 14 86 Kasserer: Mette Roland tlf. 90 87 92 71 Gaver til menighetsbladet: 2601.30.22738 Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd 17


Hansen og Arntzen Co AS BÅTBYGGERI BÅTBYGGERI Restaurering –– Reparasjoner Reparasjoner Restaurering Langesundsveien 106, 106, 3960 3960 Stathelle Stathelle Langesundsveien Tlf.: 35 35 96 96 76 76 80 80 –– Fax Fax 35 35 96 96 38 38 10 10 Tlf.: post@hacoas.no post@hacoas.no www.hacoas.no www.hacoas.no

KK JJ ØØ KK KK EE NN FF OO RR AA LL LL EE Telefon: 35 35 96 96 67 67 22 22 Telefon: Mobil: 90 90 13 13 35 35 13 13 –– Fax: Fax: 35 35 96 96 67 67 23 23 Mobil: www.ttimport.no www.ttimport.no

Stathelle Stathelle Blomsterforretning Blomsterforretning

ValleValleveien veien 1000 1000

Brotorvet, 3960 3960 Stathelle Stathelle ––Tlf: Tlf: 35 35 96 96 05 05 24 24 Brotorvet,

Studio Settem Fotograf

Tlf.: Tlf.: 35 35 96 96 81 81 00 00 Fax: Fax: 35 35 96 96 81 81 01 01

BAMBLE BAMBLE 35 97 97 93 93 25 25 35

Fotograf

Strandgata 32, 3960 Stathelle, Norway Mob.:918 918 423596 783 Strandgt. 16, Stathelle Stathelle Mob.: 42 783 –– Strandgt. Tel: 3596, Fax: 3596 16, 3511 www.studiosettem.no pumper@ivory.no, www.ivory.no www.studiosettem.no

STATOIL SERVICE SERVICE E-18 E-18 STATOIL 3960 Stathelle Stathelle 3960 Tlf.: 35 35 96 96 85 85 80 80 Tlf.:

Valleveien 231 231 –– 3960 3960 Stathelle Stathelle Valleveien Tlf.: 35 35 97 97 42 42 63 63 Tlf.:

NÅR DU DU TRENGER TRENGER ELEKTRIKER ELEKTRIKER NÅR

Kjeldal Elektro

Sundbysenteret –– 3960 3960 STATHELLE STATHELLE –– Tlf.: Tlf.: 35 35 96 96 75 75 50 50 Sundbysenteret

Skjærgården Skjærgården Baneåsen 55, Langesund

Storgata 1, 1, 3970 3970 Langesund Langesund Storgata Tlf./Fax: 35 35 97 97 31 31 20 20 Tlf./Fax:

Baneåsen 55, Langesund

Tlf.35 35 97 97 21 21 27 27 Tlf.

Tlf.:35 3596 9605 0555 55 –– Fax: Fax:35 3596 9614 1499 99 –– Man.-fre. Man.-fre.7-17 7-17––Lør. Lør.9-14 9-14 Tlf.:

Alt ii byggvarer byggvarer Alt

• Salg av nye og brukte biler STATHELLE AUTO AS • Service på de fleste bilmerker TelemarkSvingen A/S Catering og Veikro Krabberødstrand 14 • Godkjent oppretterverksted

18 18 18

Tlf.: 35 96 02 66 – Fax: 35 96 03 3960 14 Stokkevannv.3, E-post: post@stathelleauto.no

• EU-kontroll Stathelle, Tlf. 35 96 39 35

• Deler og rekvisita

Bamble Menighetsblad 03-2009


Tlf.: 35 96 70 60

STATHELLE AUTO AS Krabberødstrand 14 Tlf.: 35 96 02 66 – Fax: 35 96 03 14 E-post: post@stathelleauto.no

Bamble Zoo Rugtvedt Tlf.: 35 97 66 70

BAMBLE HAGESENTER

Jernia Bamble Tlf.: 35 96 73 73

Tlf.: 35 96 80 80

Tannlege

Øyvind Midtgaard Tlf.: 35 96 10 72

NANOMANNEN BIL- OG BÅTPLEIE

*NESJARVEIEN Understellsbehandling 5, 3960 STATHELLE * Lakkforsegling Bilpleie TELEFON* 35 96 18 44 MOBIL5,903960 12 13 10 Nesjarveien Stathelle Tlf.: 35 96 18 44 – Vakt tlf.: 90 12 13 10

Kjønnøyavn. 51 Trosby 3960 Stathelle

Tlf.: 35 97 41 61 Fax: 35 97 38 16 Mobil: 950 42 045

Tlf.: 35 96 77 77 – Fax: 35 96 77 78

Rafnesveien 10, 3965 Herre Tlf.: 35 96 61 00

Bamble Menighetsblad 03-2009

Stokkevannveien 13 – 3960 Stathelle Tlf.: 40 00 42 78 – www.kvikkutleie.no

19 19


Pinsebudskapet er fantastisk

- Pinsebudskapet er fantastisk. Alle som vil kan få Guds over­naturlige hjelp til å fatte det kristne budskapet og tjene Gud i hans kirke på jord. Det sier høyskolelektor Anne-Margrethe Saugstad ved Høgskolen i Staffeldtsgate. For henne betyr pinsen at hun ikke er overlatt til seg selv når det gjelder å tro på evangeliet eller å tjene Gud. - Jeg har en kraft og en h jelp er s o m skaper det jeg selv ikke kan i livet mitt. For ingen mennesker kan komme til tro på Jesus Kristus Anne-Margrethe Saugstad eller virke for

Gud i verden uten at Den hellige Ånd er initiativtakeren og pådriveren. Derfor hadde jeg aldri vært en kristen uten underet i pinsen. - Hvorfor har ikke pinsen samme plass i folks bevissthet som jul og påske? - Fordi pinsen ikke først og fremst er en hendelse som skal forståes, - det handler om erfaringsdelen av den kristne troen. Den hellige Ånds komme som pinsen handler om, er derfor den innerste hemmelighet og mysteriet i det kristne livet. Med andre ord: Har en ikke opplevd Den hellige Ånds virke i livet sitt, kan en heller ikke forstå hva det handler om. Jeg synes derfor ikke det er det minst rart at pinsen ikke har samme plass i folks bevissthet som jul og påske, sier Anne-Margrethe Saugstad. - Å feire pinsehøytiden er ukjent i mange pinsemenigheter verden over. Det sier Oddvar Johansen, predikant og tidligere redaktør i Korsets Seier, Oddvar Johansen Pinsebevegelsens hovedorgan. Også her i landet synes han at høytiden blir markert for dårlig i pinsemenighetene. - Hva betyr pinsen for deg? - Kraft til liv og kraft til tjeneste. Begge deler er like viktig! Torbjørn Greipsland/ Ole Andreas Husøy (KPK)

Stoff-frist nr. 4/09 – 4. august

Bamble menighetsblad  
Bamble menighetsblad  

www.bamble.kirken.no NR. 3 – 2009 Når vi er i kirken får vi del i arkitektur, kunst og musikk og skjønner at vi står i en stor sammenheng. I...

Advertisement