Page 1

God sommar

Nr. 2 – 2010 41. årgang

Frå plantedagen på Sylte.


Side 2

Kyrkjeblad for Norddal

Dekket bord Kom og spis! sa han og skar et brød. Velkommen til Bords! sa han og sprettet en flaske med vin. De var tolv gjester – ikke en vare fin. En var grådig en var feig to var sjuke etter makt og en var fylkt av forakt! Velkommen til bords sien han fortsatt og byr på brød og vin. Han ser etter venner som kjenner seg slitne som ikke kan vitne om seier i slag som trenger et under en rens og et ord: Min nåde er nok for deg i dag


Kyrkjeblad for Norddal

Side 3

Nytt frå soknerådet Messe i staden for basar Soknerådet har i vår diskutert om ein skal ha kyrkjelydsbasar slik som dei tre siste åra. Vi treng den ekstra inntekta som ein basar gir, men soknerådet ønskjer eit enklare arrangement. Det er no bestemt at det blir messe

med tombola, loddsal og matsal i Eidsdal laurdag 18. september. Det blir gått med loddbøker på førehand slik som tidlegare og trekning blir føretatt på messa. Vi er takksame for små og store gevinstar dersom nokon vil gi støtte på den måten.

Olsok i Valldal 1. august 2010 Programmet for dagen: Kl. 11.30 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Kl. 14.30 Kl. 19.00

Pilegrimsvandring frå Rem-Alstad. Økumenisk friluftsgudsteneste på Alstad Kyrkjekaffi Kulturvandring Konsert i Sylte kyrkje v/.Kalenda Maya.

Kalenda Maya En konsert med Kalenda Maya er ei annerledes og spennende opplevelse. Gruppa, som har spesialisert seg på middelaldermusikk, spiller på autentiske instrumenter, ca tjue i tallet. Kalenda Maya må regnes som en av landets ledende middelaldermusikkgrupper, som også har opparbeidet seg et stort publikum i utlandet Kalenda Maya. Tone Hulbækmo m.fl.

Kirkens Nødhjelp sin innsamlingsaksjon 23. mars Vi har også i år delteke på innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp, og det er konfirmantane som har gått rundt med bøssene, i samarbeid med foreldre og andre voksne. Vi har også fått hjelp av ungdomar som ikkje er konfirmantar. Pengane går dit dei trengs mest, og temaet i år og i fjor har vore SOS frå sør. Det har vist seg at klimaendringane rammar dei som minst fortjenar det, og som har minst forutsetning for å forebygge katastrofar som flaum og tørke. Pengane går mellom anna til å bygge flomsikre hus og brønnar. Dei siste åra har Norddal Kommune vore ei av dei beste i landet når det gjeld innsamla kroner pr innbyggar. Dette er kun pengar samla inn i bøssene på aksjonsdagen. I år vart det samla inn kr 27054,- Det er veldig bra. Sidan mange av konfirmantane i år kan tenke seg å vere med også neste år, har vi som mål å selge vafler på aksjonsdagen, og kven veit, kanskje greier vi å bikke 30.000,-? Vi vil no takke alle som deltok i aksjonen, som bøssebærar, sjåfør eller givar. Magnus Kaldhusdal og Runar Andersen med nokre av pengane som vart samla inn under innsamlingsaksjonen.


Side 4

Kyrkjeblad for Norddal

Nattverden

Av og til har vi nattverd i kirken. Noen mennesker har aldri gått til nattverd. Jeg ble godt kjent med en eldre dame i San Pedro, hun var en av kirkens meget solide støttespillere og hun var alltid på gudstjeneste på søndag. Men hun gikk aldri til nattverd! Jeg spurte henne en gang om hvorfor hun ikke gikk til nattverd. Da var svaret: ”Jeg er ikke verdig til det jeg!” Hvis ikke hun var verdig til å gå til nattverd, da er det ingen som er det! Nattverden er ingen åndelig premieutdeling! Nattverden er et ”måltid” hvor Jesus inviterer nettopp de som er ”uverdige” – de som ikke kan slå i bordet med et liv uten feil og lyte. På slutten av 1800-tallet gikk folk i Norge til kirke med jevne mellomrom. Det å møtes på kirkebakken var viktig av mange grunner. På den tiden var det også vanlig at folk gikk til nattverd minst en gang i året. Dette så prestene seg lei på. For det var flere som da gikk til nattverd som alle visste at hadde mer enn et svin på skogen. Og som gikk til nattverd fordi de ikke mente noe med det. Så prestene begynte da å forkynne at du ikke måtte feire nattverd på urett vis. Dette gjorde de under henvisning til ordet i 1 Korinterbrev 11, fra v 26. Der advarer Paulus mot å feire nattverd på en uverdig måte. Det kan se ut som om det som er blitt sittende igjen i folkesjelen, er at den som er uverdig må ikke gå til nattverd. Men – det er forskjell på å være uverdig og å feire nattverd på en uverdig måte. Korint var en sjøfartsby og menigheten der besto av folk som var knyttet til livet på sjøen. Menigheten i Korint sprang ut av et miljø som var preget av prostitusjon og fyll. Den gang var nattverden et måltid, og i Korint kunne det hende at folk drakk alt for mye vin mens de feiret nattverd, og da ble det ikke servert vin uten alkohol! Det er veldig lett å forestille seg at i Korint kunne nattverden bli feiret på en uverdig måte! Og det var dette Paulus ville til livs. Prestene for 100 år siden brukte disse formaningene av Paulus til å stramme inn praksisen med nattverd i Norge. ”Den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til doms” skriver Paulus i v 29. Og det var det kan hende noen som gjorde for 100 år siden. På den annen side: Hvis du tenker på at det du får ved nattverdbordet er Jesu kropp og Jesu blod, - da er du verdig til å ta imot nattverden! Jesus har knyttet løfter om å være til stede i nattverden, og der gir han sin tilgivelse for synd på en helt

spesiell måte. Så – hvis du vet at du trenger tilgivelse for synd og ureinhet i livet ditt, da er nattverden for deg! Nattverden er et nådemiddel, - et sted hvor Gud formidler nåde til den som trenger nåde. Den er ingen åndelig premieutdeling!!! Mange av de aller mest meningsfulle øyeblikkene jeg har hatt som prest er når jeg har delt ut nattverden. Når et menneske kommer til nattverd som jeg har snakket med om noe som er vanskelig, da vet jeg at de i nattverden får renselse – for det har vi Guds løfte på. Jeg har også sett glede i folks øyne etter at de har mottatt nattverden! Av og til har jeg også kjent Guds nærvær ved nattverdbordet på en spesiell måte. Det er så mange myter og misforståelser knyttet til nattverden. En av dem er at du må være verdig og spesielt from for å gå til nattverd. Hvem av de som var med på dette måltidet da Jesus innstiftet nattverden var verdige? - Peter nektet at han kjente Jesus bare noen timer etterpå. - Brødrene Johannes og Jakob hadde kranglet om hvem av dem som var størst og hvem som skulle være nærmest Jesus når Han engang ble konge! - Judas forrådte Jesus. - Thomas var skeptisk og trodde ikke på Maria og de andre da de sa at de hadde sett Jesus etter oppstandelsen. Ingen av dem var verdige!! Ingen av de som går til nattverd i dag heller går fordi de er verdige. Nattverden er noe vi tar imot fordi vi trenger renselse og tilgivelse – for å bli klargjort til å møte en hellig Gud.

Av Morten Gravdal


Kyrkjeblad for Norddal

Side 5

Samtalegudsteneste i Sylte kyrkje 13. mai

Klare til innsats.

Konfirmantar i aksjon.

Dagens preike var samtalen med konfirmantane. Desse las forbøna.

Ingar les ein del av fyrste teksten.


Side 6

Kyrkjeblad for Norddal

Konfirmantar i Sylte kyrkje: Bak frå v: Sokneprest Morten Gravdal, Henrik Seljehaug Skarbø, Andreas Kristoffer Nærø, Ingar Dahl Frostad, Joachim Gjerde Uri, Elias Vindsnes Indreeide, Seppo Andreas Paule Pynttari. Midten frå v: Konrad Mikael Kokot, Runar Engeseth Andersen, Eirik Lødøen, Vikarshan Veerasingam, Håvard Toreli Sylte, Jørgen Grønningsæter Gjerde, Magnus Kaldhusdal, Odin Jæger. Framme frå v: Erika Ekrum Melchior, Lillian Bøkestad Heggen, Marie Lovise Hoel, Anita Ringseth.

Konfirmantar i Norddal kyrkje: Bak frå v: Silje Karoline Kleiva Krohn, Ragnhild Hesthaug, Anita Eliassen, Sokneprest Morten Gravdal. Framme: Anastasiya Maltseva, Thea Marie Ytterdal, Ida Hollum Relling, Mia Maurstad Heitmann.


Kyrkjeblad for Norddal

Side 7

Det vart leir, med nød og neppe!

Sidan søndagsskulane i lag med ACTA og Sunnmøre Søndagsskulekrets arrangerte leir i Valldal i 2007, har det vore spørsmål om det vart fleire slike leirar. Den gangen var over 50 gutar og jentar med, og hadde det veldig kjekt. Gudrun har i regi av soknerådet teke på seg oppdraget å vere bindeledd mellom organisasjonane og søndagsskulane her for å få til ein ny leir. Vi hadde planer om leir både i november og februar, men av ulike grunnar måtte vi utsette leiren til 8-9 mai. Søndagsskulane her, Sunnmøre Søndagsskulekrins og soknerådet samarbeida om leiren, og sidan den skulle vere på Eide bedehus no, var Gunnhild, Hilde og Carolin sterkt engasjerte. Leiren skulle vere for gutar og jenter i 2-4 klasse, uten overnatting. Dei som var yngre enn 8 år kunne også delta, men måtte då ha med seg ein vaksen. Vi var spente på kor mange som kom, for vi oppdaga at mange av ungane hadde forskjellige andre planer den helga. Då dagen kom, to timar før dei 23

påmelde var ventande, fekk vi beskjed om at Victor Haram frå søndagsskulekretsen var sjuk. Vi bestemte oss for at leir måtte det bli, borna var på vei, huset stod klart, og maten var innkjøpt. Dei tre timane med bibelspor, som Viktor skulle ha, fordelte vi mellom Heidi, Morten og Gudrun, og det gjekk ganske bra. Vi må no seie at Heidi var den mest sporty, som tok den første, og fekk kortast tid til å forberede seg på. Tema for leiren var I GUDS PLAN, og i Bibelspor timane fekk borna høyre historia om Moses. Gud hadde ei spesiell plan for Moses, og passa på han slik at han skulle vere i stand til å følge den. Men for at dette skulle gå, måtte også Moses seie JA til Gud. Moses stolte på Gud, og det gjekk han vel, sjølv om det kunne sjå ganske dramatisk ut. Han leia ein halv million menn med familiar ut av Egypt, gjekk på botnen av Rødehavet og ut i ørkenen. Dei gjekk rundt i 40 år, og møtte mange utfordingar som svolt, tørste, sjukdom og mykje meir.


Side 8

Kyrkjeblad for Norddal

Alt dette kunne ikkje lærast utan mat og drikke, og vi åt graut, frukt, is sjokolade og masse pizza. Vi var også ute, og konfirmantane hadde ulike leikar. Vi fekk god hjelp av konfirmantane i Eidsdal og Norddal, og før vi reiste heim laurdag fekk borna lage eit fint skilt med navnet sitt og perler med bokstavar og gullfarge som blei ”I GUDS PLAN. Søndag morgon var det først frokost, og friluftsgudstenesta var inne, for sjølv om det

Det var godt med pølser som avslutning på leiren.

Velfortent takk til søndagsskuleleiarane på Eide.

var fint ver, bles ein kald vind. Morten fortalde også i preika om Moses, og borna frå leiren sang to sangar. Etterpå samla vi oss nede ved Eidsvatnet og brende bål og grilla pølser. For å holde varmen, leika vi nokre leikar før vi alle reiste heimat kvar til seg. Dette blei ei kjempekjekk helg, og soknerådet vil prøve å få til ein liknande leir om ikkje så altfor lenge.


Kyrkjeblad for Norddal

JUNIOR

Namn på blomst Høgtid etter påske.

Jesus metta fem tusen ……

Jesus blei født der.

24.desember

Stokk om på bokstavane og finn namn

sloo suålnde grone raisle nnae erptte sujes ladllav iegr osjef

Stokk om på bokstavane og finn namn. 1. sloo 2. suålnde 3. grone 4. raisle 5. nnae 6. erptte 7. sujes 8. ladllav 9. iegr

Side 9


Side 10

Kyrkjeblad for Norddal

Plantedagane Det har vore slik dei siste åra, at det har vore survèr på plantedagen i Valldal, og fint ver i Norddal, så det er litt av eit ansvar vi tek på oss når vi skal bestemme datoar. No kan vi rett og slett senke skuldrene, for i år blei det strålande sol i Valldal, og vi har no fått bekrefta det vi eigentleg visste, at vi ikkje har noko som helst påvirkning på veret. Allereie kvart på fem var mange møtt opp utafor Sylte kyrkje, dei kosa seg i lag, og fekk både kaffi og vaflar etter kvart. Både Inger Kristin Tafjord og Lillian Almstad frå diakoniutvalet hjelpte til, og vi hadde ei kjekk stund i lag. Neste dag var det Norddal sin tur, og dagen starta med skodde langt nedover fjellsida, men det skein fort av, og vi fekk nok ein strålande dag. Også her møtte mange opp i

god tid. Først dei to frivillige damene våre, Tordis og Else grønningssæter, som også i år stilte med vaffelrøre og sprudlande humør. Snart spreidde vaffel og kaffilukta seg i solveggen, og alle kosa seg. Det uvanlege på denne dagen må eg seie var at to usedvanlig badeglade jenter benytta anledningen til årets første sjøbad. Det såg faktisk deilig ut, og på land venta varme handdukar, så dette måtte vere høgst planlagt. Kanskje var det slett ikkje årets første? Som alltid var vaflar og kaffi gratis, men alle fekk høve til å gi ei gåve til blomefondet. Det vart samla inn kr 1783.50 desse to dagane. Takk til alle som gav ei gåve. Vi takkar også til alle som hjelpte oss desse dagane, og sjølvsagt til alle som kom og bidrog med latter, kos og gode samtaler.

Plantefelt og innramming

Vi vil igjen minne om nokre reglar for plantefelt og innramming av graver på kyrkjegardane. Plantefeltet må ikkje vere breiare enn gravminnet og maks 60cm fram frå bakkanten av gravminnet. Plantar og busker må haldast innanfor plantefeltet. Det er berre delt natursteinskant som er tillete innramming. Heile plater og rullestein er ikkje ønskeleg. Vi vil anbefale bruk av plantekassar i plantefeltet. Dette lettar stell og vatning av gravene. Ved bruk av plantekassar kan det bli mogleg å bestille vatning gjennom kyrkjekontoret


Kyrkjeblad for Norddal

Side 11

Kyrkjebjørka i Norddal Gudmund Relling Den som har vore innom det store båthuset på Sunnmøre museum har truleg lagt merke til ein svært stor bjørkekubbe. Leitar du etter merke eller informasjon om kvar desse restane av ei kjempebjørk kjem frå, blir du i første omgang svar skuldig. Sanninga er at denne kubben er tjukkenden av ei svært stor og gammal bjørk som vaks like innanfor kyrkjemuren ved Norddal kyrkje. Kyrkjebjørka vart saga ned i året 1956, fordi ein frykta for at ho var i ferd med å rotne opp innvending. Treet vart av mange rekna som det største og eldste bjørketreet på Sunnmøre, der det i mange generasjonar stod som eit markert landemerke for Norddalsbygda. Kor gammal kyrkljebjørka i røynda vart kan ikkje seiast heilt stikkert. Til ein viss grad kan ein telje årringar på trestammen, men i midten har kjerneveden smelta saman og inst inne er det også eit hulrom. av

Til Kyrkjebjørka knyter det seg følgjande underlege historie: Halvor Pedersen Hjelle vart halsOle Relling ved sida av den digre bjørkestamma. hog i 1737 for drapet på grannen sin Johannes Hjelle. Det vart søkt om nåde, utan at det kom noko svar innan fastsett tid. På folkemunnet lever ei segn om at båten med nådebodet svinga inn til land like etter at avrettinga var fullbyrda. Mykje folk var møtt fram på avrettarstaden. Det stod fullt av folk i alle busketoppar kringom og ville sjå på når bøddelen svinga øksa. Dei som miste livet på denne måten skulle ikkje få kome i vigd jord, og Halvor vart graven ned utanfor kyrkjegarden. Der vart ikkje sett kross på grava, men einkvan kan ha planta ei bjørk der. Seinare vart kyrkjegarden utvida, så grava med bjørka på kom innom muren. Og bjørka voks og voks, og vart til den vidgjetne «Kyrkjebjørka» på kyrkjegarden i Norddal. Det er utan tvil det fagraste og mest vidspurte gravminnet nokon har fått der. Er denne soga sann, vart bjørka mykje over 200 år gammal. Artikkelen stod på trykk i Gavlen (skrift frå Sunnmøre museum) i 2001


Side 12

Kyrkjeblad for Norddal

Familegudstenester

Søndag 18. april var det familiegudsteneste i Norddal kyrkje med Barnas Misjonsdag. Vi hadde då besøk frå Det norske Misjonsselskap og barneforeininga på Eide var med på gudstenesta. 25. april var det familiegudsteneste i Sylte kyrkje med deltaking frå Amigosklubben. På slutten av begge gudstenestene fekk alle kvar sin tulipan på veg ut.


Kyrkjeblad for Norddal

Blomster y y y y y

Blomefondet Tanken med blomefondet er å gje høve til å heidre minnet til ein avdød ved å gje pengar til dette fondet i staden for å sende blomar eller kransar til gravferda. Blomefondet kan brukast til pynting i og omkring kyrkjene. Det kan også bli kjøpt inn enkle reiskap som er disponible Muri og kyrkjekontoret sel blomekort. Det må markerast dersom nokon vil at kortet skal lesast opp i kyrkja.

Bryllaup Konfirmasjonar Barnedåp Gravferd Selskap

Vi leverer blomster kvar dag til: Stranda, Hellesylt, Sykkylven, Liabygda, Ålesund, Stordal, Valldal, Eidsdal, Norddal og Geiranger

Side 13

®

Gåver 2010 pr. 25.05.(kto) kr. 2650,-

Brukt 2010 pr. 25.05. kr. 700,-

Status pr. 25.05. kr. 6.300,-

Stranda Blomster AS Sjøgata 6 – 6200 Stranda – Tlf. 70 26 13 29/41 02 67 38

Blomsterbutikken Blomsterbinding til sorg og glede Gravferdshjelp – Bårebil – Kyrkjepynting

Vi hjelper til ved henting frå sjukehus t.d. og transporterer til kyrkje eller krematorium. Vi hjelper gjerne til, om pårørande treng råd og hjelp i høve dødsfall. Du treffer oss på tlf. 70 25 75 44, 70 25 70 03 eller 97 04 33 97. Elles kan vi kontaktast gjennom kyrkjeverjen, tlf. 70 25 88 95. Vi er agent for Øyen Stenhuggeri AS, og tek imot tinging av gravkors – gravminne (gravstein).

Fjørå, 6210 Valldal – Tlf. 70 25 75 44 – Faks 70 25 70 25 – kare.strom@adsl.no

Kåre Strøm og Anne Inger Vullum Strøm Vikja – 6210 Valldal – Tlf. 70 25 75 44 – Faks 70 25 70 25 –Epost: kaarstro@frisurf.no


Side 14

Kyrkjeblad for Norddal

Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Gunvor Sirevåg, Tone Løvoll Kleiva, Gudmund Relling Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: 4020.30.03805 Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Måndag – fredag: kl. 09.00 – 15.00 Tlf. 70 25 88 95 Mobil 416 13 364 Faks 70 25 88 01 E-post: norddal@kirkeserver.no Kyrkjeverje: Magne Eivind Glomnes, tlf. 70 25 88 95 kyrkjeverje.norddal@kirkeserver.no

DØYPTE 21.03.2010 Karoline Ringstad 28.03.2010 Sara Daniloff Rødset 28.03.2010 Anna Juliane Rødal Paule 04.04.2010 Torleif Linge Dale 04.04.2010 Martine Hole Bergerud 05.04.2010 Henrik Seljehaug Skarbø 16.05.2010 Mia Maurstad Heitmann 23.05.2010 Era Perez Rønneberg GRAVLAGTE 23.03.2010 Olav Ingvard Lied 26.03.2010 Jon Ragnvald Furnes 30.03.2010 Solveig Enger 16.04.2010 Oddmund Kleiva 27.05.2010 Bjørg Berge 28.05.2010 Ivar Bjarte Nydal 28.05.2010 Gert Inge Nerli 04.06.2010 Siri Døving

Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf. 70 25 88 96 Onsdag, torsdag og fredag. Organist: Odd Gunnar Myklebust, tlf. 908 34 212 Sokneprest: Morten Gravdal Tlf. 70 25 88 97 Mobil 90 16 27 59 sokneprest.norddal@kirkeserver.no Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: John Inge Smoge Tlf. 976 70 034

HVORDAN HAR DU DET egentlig?

www.norddal.kirken.no

Takk for gåver!

815 33 300


Kyrkjeblad for Norddal

Side 15

GUDSTENESTELISTE Søndag 20.06. 2010 4. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Takkoffer til Indremisjonsforbundet. Søndag 27.06. 2010 5. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: ØYSTEIN KJØLBERG Takkoffer til Areopagos. Søndag 11.07. m2010 7. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 18:00 HØGMESSE Liturg: KJELL STEINBRU. Nattverd Torsdag 15.07. 2010 SYLTE KYRKJE. kl. 20:00 KVELDSBØN Liturg: MORTEN GRAVDAL. Kveldssamling

Søndag 12.09. 2010 16. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Nattverd Søndag 19.09. 2010 16. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Konfirmantpresentasjon NORDDAL KYRKJE. kl. 16:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Konfirmantpresentasjon Søndag 26.09. 2010 18. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Nattverd

Søndag 18.07. 2010 8. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 18:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Nattverd Torsdag 22.07. 2010 SYLTE KYRKJE. kl. 20:00 KVELDSBØN Liturg: MORTEN GRAVDAL. Kveldssamling Søndag 01.08. 2010 10. SUNDAG ETTER PINSE ALSTAD. kl. 13:00 Økumenisk friluftsgudsteneste SYLTE KYRKJE. kl. 19:00 KONSERT Søndag 08.08. 2010 11. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Søndag 15.08. 2010 12. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Nattverd Søndag 22.08. 2010 13. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL. Nattverd Søndag 05.09. 2010 15. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL

Besøksven

Røde Kors har utarbeida eit kursopplegg for dei som ynskjer meir informasjon om det å vere ein besøksvenn. Eidsdal/ Norddal Røde Kors vil i samarbeid med Frivilligsentralen i Norddal og Soknerådet prøve å få til eit slikt kurs her i kommuna. I den forbindelse vert det eit informasjonsmøte der ein kan få vite korleis kurset vert lagt opp, og ein kan komme med spørsmål rundt teamat. Annonse kjem etter ferien. Informasjonsmøtet vert på kraftsenteret torsdag 2. september kl 18.30.


Returadresse: Norddal kyrkjekontor 6210 Valldal

Kven har skapt alle blomane GUD VÅR SKAPER T og M: Ukjend

Kven har skapt alle blomane, blomane, blomane? Kven har skapt alle blomane? Vår Gud i himmelen. Kven har skapt alle fuglane, fuglane, fuglane? Kven har skapt alle fuglane? Vår Gud i himmelen. Kven har skapt alle stjernene, stjernene, stjernene? Kven har skapt alle stjernene? Vår Gud i himmelen. Kven har skapt både deg og meg, deg og meg, deg og meg? Kven har skapt både deg og meg? Vår Gud i himmelen. Kven har skapt alle blomane, fuglane, stjernene? Kven har skapt både deg og meg? Vår Gud i himmelen.

Kyrkjelydsblad for Norddal nr. 2/10.  

Nr. 2 – 2010 41. årgang Frå plantedagen på Sylte. Velkommen til bords sien han fortsatt og byr på brød og vin. Han ser etter venner som kjen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you