Page 1

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

MENIGHETSBLAD FOR

LISTA, HERAD OG FARSUND

Nr. 3

2010

Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt i lys og fred.

Side 

årgang 69


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLAD

FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf. 38 39 55 30

Farsund menighetskontor .... tlf. 38 39 16 55

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs - tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf. 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no

Kontoransatt: Ruth Elisabeth Mikalsen tlf. 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest: Erik Noddeland tlf. 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Sokneprest: Stein Reinertsen tlf. 38 39 16 55 E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Kallskapellan: Jakob Furuseth tlf. 38 39 55 37 E - post: jakob@listamenighet.no

Ungdomsprest: (Har permisjon) Henning Huseby Jansen tlf. 38 39 16 55 E - post: henningh.jansen@c2i.net

Diakon: Åsa Skogen Vaagsvold tlf. 38 39 55 34 E - post: aasa@farsund.kirken.no

Diakon: (Har permisjon) Astrid Mathingsdal Nøtland tlf. 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Leiv Jan Meberg tlf. 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse og Herad kirke : Greetje van der Wal tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Bildet på framsiden er tatt av Rune Nilsen. og er fra barnetoget i Farsund med Frelserens kirke i bakgrunn. Teksten er

Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf. 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

4.v. av: No livnar det i lundat.

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund. Redaksjonen består av:

“Åptadagen 2010”

Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 4 18 Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rnilsen3@broadpark.no

24. juli blir det igjen auksjon og loppemarked på Åpta.

Styremedlemmer:

Eva Heskestad Hans Arne Rogn Ellen Jørgensen Turid Stokke Andreassen Leiv Jan Meberg Synnøve Rydningen Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn

*************** Loppemarkedet starter kl. 10.00 og auksjonen kl. 11.00 Det blir dessuten bruktbokmarked, kakelotteri, tombola og matsalg. Vi tar gjerne mot lopper og auksjonsvarer (ikke klær og møbler fra 70- og 80-årene).

Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769 Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn:

Ring gjerne Kåre Kalleberg på mobil.916 25 234. ******** Ta med deg venner og kjente og opplev et innholdsrikt loppemarked og en attraktiv auksjon. Masse finne “lopper” og fine ting å by på.

Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos

Et av de største loppemarkedene på Sørlandet. Det er salg av mye god mat i forskjellige varianter. Støtt på denne måten Åpta misjonssenter

Neste Menighetsblad kommer i august. NB! Deadline for innlegg til neste blad er 1. Side 

juli.


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

Redaktørspalten Så er sommeren kommet, og alt hva vi har drømt om at vi ønsker å gjøre i ferien kan kanskje bli en realitet. Men det kommer an på så mangt om det virkelig blir det. Været kan gjøre mange forandringer i planene, men vi selv kan også være årsak til at ting blir annerledes enn vi hadde tenkt. Vi får la de tankene ”henge i luften”, så får vi alle ta et tilbakeblikk når høsten kommer, om det ble som vi hadde planlagt og håpet på for sommeren. I det siste har jeg tenkt en del på to andakter som vi har lest for kort tid tilbake. Den ene hadde overskriften KJÆRLIGHETEN SKJULER EN MENGDE SYNDER. Den var skrevet ut fra 1Pet. 4.8. «Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Her tenkte Peter på et vers i ordspråkene 10.12 «Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.» Jeg skal ikke skrive alt som stod, men for meg ble det til ettertanke. Det som ga meg den tankevekkeren, var at det stod: «Men der hvor kjærlighet er, skjuler den synden ved å tilgi den med glede.» Vi kan med vår kjærlighet overse vår nestes synd og skjule den, men ikke vår egen, den kan bare troen skjule, med at vi går til Gud og får tilgivelse. Men, med vår kjærlighet kan vi skjule vår nestes synd med å tilgi. Tenk så mye annerledes det kunne være rundt oss, om vi var flinkere til å vise hverandre kjærlighet og tilgivelse. Sånn som Gud skjuler vår synd med sin kjærlighet, kan vi skjule vår nestes synd mot oss med å tilgi når det er noe som er

vondt og vanskelig. Kjærlighet skjuler ikke bare en synd, men kan skjule mange synder. For noen og enhver kan det dukke opp ting som kan gjøre oss såret, skuffet, sinte og kanskje hatefulle. Men har vi den rette kjærligheten, så kan vi også klare å tilgi og legge ting bak oss, for så å gå videre. Den andre andakten hadde overskriften DØMME ETTER UTSEENDE. «Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom!» Joh. 7.24. Vi blir her advart mot å dømme etter tåpelig tenkning eller etter egen oppfatning. Ser vi ting som gjennom farget glass, så blir ting forandret. Vi kan forvrenge oppfatningen av sannheten, selv om sannheten ligger like for øynene på oss. Det ”fargende glasset” gjør at vi kan bli bitre, og det kan bli hat fordi dette ”glasset” har forvrengt vår oppfatning av situasjonen. La oss prøve å ta frem det ”klare glasset” og se situasjonene som dukker opp slik de er, og det vil hjelpe oss å tenke annerledes istedenfor å bli fulle av hat, misunnelse og stolthet. Jesus sier med andre ord: «Se på det jeg gjør og hvem jeg er gjennom klart glass.» Ser vi rundt i verden i dag, så er det veldig mye ”farget glass” som blir brukt. La oss alle prøve om vi kan begynne med å se ting gjennom ”klart glass”, og se om ikke vår hverdag blir litt annerledes og mer positiv. Jeg ønsker med dette å gi dere alle noe å tenke på gjennom sommeren, så kanskje de ønskene vi har for den, kan bli slik vi hadde tenkt oss.

Side 

God sommer alle sammen. Klem fra Eva


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Påskemarkedet i Vanse Tekst: Anne-Berit Nordhaug - Foto: Inger Noddeland En stolt leder Kerstin Brekne.

piano. Flinke jenter! Sogneprest Erik Noddeland hadde en kort andakt, før loddsalget startet for fullt. Åresalg er alltid populært. Her var det mange gevinster - fra servietter og lys til flotte fruktkurver. Trekninga av “loddboka” var et høydepunkt, og heldige var vinnerne av bl.a. hårklipp, middag for 2 og treningstimer!

Kafeen fristet med deilige hjemmebakte kaker, og hjemme bakst var det også på salgsbordene. Åse L Her kunne du kjøpe brød bakt To arsen av de og Au av “heve Lista-kåner.” tro fas d He Noen var t.o.m. varme og te h ske jelp stad duftende. (Brødene altså.) ern . e. Salgsbordet bød også på ”Kirkeringens påskemarmelade” og Kirkeringens “Prestegårdenspåskemarked har blitt en kjær eplemos.” tradisjon. Lørdag formiddag 20. Summa summarum: mars hadde vi det 20. påskemarkedet i Lista menighetssenter. Påskemarkedet 2010 Det er blitt arrangert innbrakte kr. 25535,-. hvert år siden Inntektene fra påske Kirkeringen markedene har gått ble stiftet til møbler og inventar i Menighetssenteret og til utsmykking av Vanse kirke og Vestbygda kapell. Nå gleder vi oss til at vår neste gave, det hvite antependiet og prekestolkledet til Vanse kirke, skal bli ferdig og innviet. Kirkeringens arbeid er mulig takket være alle dere som har støttet og kommet på påskemarkedene. TAKK! Tre spente jenter som lurer på om de vinner.

i januar 1991. Det var en glad leder, Kerstin Brekne, som ønsket velkommen. Hun takket spesielt alle sine medsøstre i Kirkeringen som trofast har støttet og stått på for Kirkeringen sitt arbeid i alle disse årene. Det musikalske innslaget hadde to elever ved Farsund kulturskole, søstrene Anny og Sofie Quale. Sofie sang og Anny spilte Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

Siste konfirmantgudstjeneste for 2009-2010-kullet på Lista Tekst og foto: Eva Heskestad

Torsdag 15. april var siste gangen Lista- konfirmantene hadde forskjellige oppgaver i forbindelse med en gudstjeneste. Gudstjenesten skulle ha vært i Vanse kirke, men pga opppussing der, ble den flyttet til Vestbygda kapell. Det var ikke så mange til stede utenom konfirmantene, men en fin gudstjeneste ble det likevel. ”Deg være ære” ble sunget som inngangssalme - en kjent salme som ungdommene sang godt med på. Deretter ønsket kapellan Jakob Furuseth velkommen til siste konfirmantgudstjeneste for dette kullet, og fikk jubel og klapp fra ungdommene til svar. Andakten denne dagen handlet om kvinnen som ble tatt i hor, og Jakob leste bibelteksten, før 7-8 av konfirmantene dramatiserte handlingen. Deretter talte han om selve teksten. ”Den av dere som er uten synd kaster den første stein”,

sa Jesus til dem som hadde kommet med kvinnen. Da ingen stenet henne sa han til kvinnen GÅ BORT OG SYND IKKE MER. Det samme sier han til oss i dag. Det er godt at Gud

ikke er som de slemme som stod rundt denne kvinnen, men at han overrasker og gir kvinnen en ny sjanse. Han lar henne reise seg opp og begynne på en ny vei, og det samme gjelder også for oss i dag. Konfirmantene leste tekstene og var med og hjalp til under nattverden. Ungdomskoret sang flere fine sanger, både før og etter andakten. Helt til slutt, istedenfor postludium, sang koret det kjente bibelverset Joh. 3.16, der Jakob var med og rappet. En ny måte å fremføre budskapet på. Gratulerer og vel overstått konfirmasjon, får vi si til alle konfirmantene både på Lista, i Farsund og Spind, siden vi alt er kommet til juni måned når dette leses.

Coop Mega Farsund

tlf: 38 39 58 50 Side 

FOTOGRAF Belinda Bjørnestad mobil: 416 53 152 e-post: bb@lister.as


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Andakt Sommertid - er det tørketid? Av Bernhard Heskestad

Etter en opprydding i gamle kassetter, fant jeg noen innspilte andakter fra den tiden Indremisjonen hadde sendinger på Farsund Nærradio. Så denne gangen er andakten av en litt eldre dato, men er ikke avleggs av den grunn. Sommertid og ferie er det samme om det var på -80 tallet eller nå i 2010. Bernhard døde i 1998, men familien har gitt tillatelse til å bruke den, og de håper at den vil tale til noen som leser den. Jeg har skrevet den av slik den er innspilt på kassetten.

Så er sommermåneden juli her. Lange lyse dager, ja, tiden som så mange av oss har sett fram til. Fellesferien preger vårt land. Halve Norges befolkning er på farten. Ferietiden som har blitt planlagt i lang tid, den er her og nå. Godt å hvile fra arbeidets kjas og mas, glemme klokke og tid, bare slappe av. Er det slik du har det? For å få det slik, må det i hvert fall forberedelse til.

plassere Han i en eller annen kø. Frelsesbudskapet, evangeliet om Jesu liv, lidelse, død og oppstandelse, er det beste vi kan lese og lytte til, også i ferie og sommertid. Vi trenger hver dag ny kraft, vi trenger ny nåde, vi trenger ny tilgivelse, men det har Han også lovet å gi, dersom vi ikke bortplasserer Ham, men ønsker å ha Han med på vandringen.

Du kan ikke bare låse døra etter deg og reise. Hvordan ville da stueplantene dine se ut når du kommer tilbake? Kanskje du har katt, hund eller andre dyr. De skal ha mat og stell, de må plasseres hos andre mens du er borte. Noen må gjøre det du til daglig gjør, uten at du kanskje tenker over det. Så har du pakket, så er du reiseklar. Du syntes det ble mye som skulle med, kanskje alt for mye. Likevel, du tok kun det aller nødvendigste. Så sitter vi her, hver på vår plass. Noen på ferie, andre har gjester på besøk, mens andre opplever sommerdagen helt på det jevne. Så prøver vi å få mest mulig ut av den korte sommertiden. Jeg har et spørsmål til oss alle denne sommerkvelden, og spørsmålet er: Vi har vel ikke bortplassert Jesus? Jeg stiller ikke spørsmålet verken for å slå eller såre, men vi trenger å minne hverandre om en farlig tendens nå i sommertiden. Det er mange måter å bortplassere Jesus på. Budskapet om og ifra Ham kan bli så gjemt blant andre ting at Han forsvinner. Vi må vokte oss at ikke sommerens herlige tid blir en åndelig tørketid, for da kan livet dø ut. Vi må ikke sette Jesus til sides, eller

Vi vil lese to vers fra 1Pet. 5:10-11 Men all nådens Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet! Amen. Det sentrale i dette brevet av Peter er å vitne om Guds nåde og minne de troende om å stå fast i nåden. Det er også nødvendig at vi blir minnet om dette i dag. Det er Guds nåde at vi kan nå fram til målet. Han har kalt oss til frelse ved Jesus Kristus. Så steller han med oss på forskjellige måter, så vi kan stå faste i troen, tjene han, og nå det lovede land. Derfor må alt være til Hans navns ære. Han begynte, han kalte oss til frelse, han vil også bevare oss på veien. I 1Tess. 5: 23-24 står det: ”Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastlige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Han er trofast som kalte dere, han skal og gjøre det.” Det er godt å høre en attest om mennesker som er helhjertet og sanndrue, men dermed er det ikke sikkert at de er helhjertet overfor Gud. Fortsetter på neste side.

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010 Fortsettelse på andakten fra forrige side. Dessverre er det nok så, vi har blitt skuffet, ikke bare over andre, men også over oss selv. Vi var ikke alltid så helhjertet som vi skulle, vi var ikke alltid til å stole på, men så godt, at selv om vi svikter, selv om ikke vi holder mål, så svikter ikke Han. Han, vår himmelske Far, er til å stole på. Alt har han ordnet til det beste for oss. Gud er god! Så håper vi på mange gode sommerdager. Dager vi kan fryde oss i Guds skaperverk, dager vi kan oppleve frelsesglede, fordi vi ikke har bortplassert Jesus, men ønsker at Han er hos oss.

Minner fra 17. mai i Herad og Spind i 1960-årene. Vi har igjen fått noen bilder av Arne Monsen . Her er et tilbakeblikk fra 17. mai-feiring på 60-tallet både i Herad og Spind. Noen som kjenner seg igjen?

Til slutt vil jeg minne om sangen: Tett ved sida mi går Jesus. God sommer i Jesu navn! Amen.

Bildet over: 17. mai toget som er på vei fra Kvåle mot Åpta. Bildet til venstre: Skolegården på Åpta der det var kappløp med egg på ei skje. Bildet under: Farsund guttemusikkorps som var med og spilte i 17. maitoget i Spind. De spilte også ved minnemarkeringen ved bautaen, samt at de deltok under gudstjenesten.

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Diakonens Side God å snakke med Diakon Aasa Skogen Vaagsvold

En torsdag i midten av april arrangerte diakoniutvalgene i Farsund og på Lista en spennende kurskveld, ”God å snakke med.” Kirkens SOS i Agder, Buskerud og Telemark har utarbeidet dette kursopplegget som de tilbyr gratis til organisasjoner, lag, foreninger, og menigheter. Dette har de fått mulighet til ved prosjektmidler bevilget av Gjensidigestiftelsen. Om målsettingen med kurset sier de at det er ”å bli bevisst noen enkle grep som kan gjøre deg tryggere som samtalepartner i møte med vanskelige temaer.” Slik kan man bli ”den første for andre”, en som det er lett å komme til når livet er vanskelig.Kurset var annonsert og åpent for alle. Spesiell invitasjon var sendt til sanitetsforeningene i Farsund og på Lista, Røde Kors besøkstjeneste og Mental helse. Mange hadde funnet veien til menighetssenteret denne kvelden, og tilbakemeldingene var gode. Leder for Kirkens SOS i Agder, Rita Austad, kunne også fortelle om mange positive reaksjoner gjennom evalueringsskjemaene som var sendt inn.

I forrige menighetsblad skrev diakon Astrid om å besøke. Å være en god samtalepartner, er godt å ta med seg i besøk. Det er en egenskap/ferdighet vi alle gjerne skulle bære med oss. Og en egenskap vi gjerne skulle bli møtt med når vi selv trenger det. Vi har sikkert alle opplevd ”naturtalenter” i gode samtalepartnere, men kan en slik egenskap øves opp? Kurskvelden satte lys på ti punkter, nyttige å bli bevisste på og ”lekser” til å øve på i livets skole som vi alle går i. 1. Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. 2. Vis at du lytter og ønsker å forstå. Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått rett. 3. La den andre få snakke. Ikke bruk samtalen til å komme med dine egne historier eller følelser. 4. Gi anerkjennelse og støtte. Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg. 5. Hjelp til med å rydde. Prøv å dele opp og strukturere store problemer. 6. Gi heller innspill enn råd. Still spørsmål som kan bidra til at den andre finner løsninger selv. 7. Let etter lyspunktene. Gi styrke ved å minne om det den andre gjør bra og lykkes med. 8. Tål stillhet. Det er plass til pauser i en god samtale. 9. Avklar forventninger. Få klarhet i hva den andre venter at du skal gjøre etter samtalen. 10. Hold på hemmeligheter. Det som skal bli mellom dere, må bli mellom dere. Verdsett den tilliten du får. Å bli god å snakke med handler langt på vei om å være en god lytter. Vi er utstyrt med to ører og en munn, det sier noe! Dette er satt som første punkt på lista ovenfor, som så avsluttes med det andre viktige: å kunne holde på det vi har tatt imot. Slik ønsker vi å bli møtt, og det går an å øve seg på å bli ”God å snakke med.”

Lista Libris/ Farsund Libris

Erling Andersen Glassmagasin AS

tlf: 38 39 37 55 / 38 39 22 77

tlf: 38 39 05 39

Farsund Multi Apartment AS

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

mobil: 90 88 59 62 Side 

tlf: 02002


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

Konfirmasjonsforberedelse i Farsund. Tekst og foto: Rune Nilsen

”Kom og hør et gledens ord, for Gud sitt lys er tent.” Torsdag 29. april var Frelserens kirke fylt opp av konfirmanter og familie. Det var duket for overhøring, som det kaltes før i tiden. I dag kalles det samtale med konfirmantene. I gudstjenesten var alle konfirmantene med på å formidle det de har fått undervisning om fra Bibelen. Konfirmasjon betyr å stadfeste. Her stadfester eller bekrefter konfirmantene at de vil være kristne og ha Jesus med seg i livet. En av de tingene konfirmantene spesielt formidlet denne kvelden, var skaperverket. ”Fiskeren Markus” hadde ikke vært av de mest flinke på skolen. Men når han en dag studerer en hummerteine og oppdager hvordan den er konstruert, ser han at den ikke kan være laget av seg selv. Altså må det være noen som har laget den. Da må det være en som har laget verden også, tenker ”Markus.” De 35 konfirmantene som hører til Farsund og de 7 fra Spind, hadde alle hver sin oppgave i gudstjenesten. Oppkledd i finkjoler og dresser, dramatiserte noen en enkel handling, eller de fortalte om bl.a. våre tre trosartikler. I andakten som sokneprest Stein Reinertsen holdt, fortalte han om 2 bord. Det var ”Premiebordet” og ”Gavebordet.” Alle mennesker har slike bord. Gud vil at vi skal plassere ting på premiebordet. Alle har vi ting å plassere der. Gud visste hva han gjorde da han skapte deg og meg. Alle har vi ting vi er flinke til og kan være stolte av. De viktigste ting finner vi på gavebordet. Gaver vi har fått. Hva om du kunne velge å få penger eller livet? Bytte en hånd mot en million kroner? Hva hjelper en fet lommebok mot ikke å ha frisk luft? Troen på Jesus er en gave, og den kan du ta imot. Du velger selv om du vil si nei takk eller ja takk til gaven fra Gud. Takk Jesus for at han gir deg troens gave. Alle er vi like verdifulle for Gud. Men i menneskers øyne er ikke alle like populære. Noen får mye og noen får mindre i konfirmasjonsgaver. Det er forskjell på mennesker og deres mulighet til å gi store eller mindre gaver. Hørte på radio der de diskuterte størrelsen på konfirmasjonsgaver. På det jevne lå det rundt 20.000 kroner, ble det fortalt. Men det var og noen som hadde fått opp mot 80.000. Side 10


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010 Penger og gaver betyr ikke alt i en konfirmasjon, og venner kan ikke kjøpes med penger. Husk det er for at du vil høre Jesus til og tro på ham, at du har valgt konfirmasjon. Farsund ungdomskor sang og i gudstjenesten, og en av sangene var: ”La oss alle en gang møtes i vårt hjem i himmelen…”

PÅ VEI TIL JERUSALEM Tekst og foto: Synnøve Rydningen

Som en del av Farsund menighets trosopplæringsprogram inntok 21 nysgjerrige 3. klassinger kirka etter skoletid på tirsdag før påskeuka. Sissi Kydland tok dem med på en reise som startet

i kapellet med palmesøndagshistorien, gikk videre med palmegrener og glade rop til kirketorget hvor de fikk servert et ”påskemåltid” av brød (påsmurte rundstykker) og vin (druer og saft).

Side 11


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010 Så gikk ruten til selve kirka hvor langfredagsfortellingen ble formidlet rundt et kors på en høyde, og avsluttet med løpende barneføtter til den åpne graven for med selvsyn å konstatere at den var tom. Til slutt fikk ungene utdelt fargeblyanter og utklippsfigurer fra palmesøndagshendelsen, som de selv kunne farge, klippe ut og ta med hjem. Halvannen time går fort, og snart ble noen hentet av foreldre, mens resten ble fulgt tilbake til skolen og skoleskyss.

Grønhaug Gartneri & Begravelsesbyrå tlf: 38 39 81 87

Farsund Advokatene

tlf: 38 38 97 50 www.farsundadvokatene.no

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø tlf: 38 39 00 12

Einar Øgrey Farsund AS

Farsund Butikksenter AS (KIWI)

Allergiservice v/ H. Johannessen

Lista Treindustri

Larsen Bakeri

Brødrene Thorkildsen AS

tlf: 38 39 96 00

tlf: 38 39 41 00

tlf: 38 39 14 77

tlf: 38 39 32 70 Side 12

tlf: 38 38 30 11

tlf: 38 39 66 61


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

TROSOPPLÆRING I FARSUND MENIGHET Tekst: Synnøve Rydningen

I plan for trosopplæring for Den norske kirke heter det at målet er å bidra til systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Hver menighet må lage sin egen plan for hvordan de vil nå dette målet. Sissi Kydland leder dåpsutvalget som har ansvaret for opplegg til barn fram til ungdomstrinnet. De ønsker å gi tilbud til alle årsklassene. Dette er hva som er i gang så langt: 4-5 åringer: Invitasjon til familiegudstjeneste med utdeling av bok og/eller CD. 1. klasse: Dåpsskole etter skoletid. Til sammen fem samlinger i november/desember.

2. klasse: ”På vei til Betlehem.” To samlinger i kirken før jul med julens fortelling. 3. klasse: ”På vei til Jerusalem.” En samling i kirken før påske med påskens fortelling. Tilbudene er etter skoletid og er utenom det som inngår i undervisningen på skolen. Foreldrene må selv melde barna på til arrangementene, og de er åpne for alle som ønsker å være med, ikke bare døpte. Kirken kan også ordne med skyss heim for de som trenger det. Ønsket er å nå alle barn med Bibelens fortellinger. Et opplegg for 4. klassingene er under planlegging og tenkes kanskje lagt til pinsehøytiden. Øvrige tilbud: Barnekoret Jubelklang for barn under skolealder. Leder: Jorunn Rudlende. De øver på kirketorget tirsdager kl. 17.00-17.30. Barnekoret Sifa for barn i grunnskolealder. Leder: Hilde Sletta. De øver på Bjørketun torsdager kl. 17.30-18.45. For de som ønsker å være med, er det bare å møte opp til nevnte tid og sted.

Gi Gi Damekonfeksjon

ByggefirmaVestbygg AS

Lista Autoteknikk AS

Mosvold Farsund AS

Tjørves Elektriske A/S

Montèr Farsund - Vanse

Vanse Mølle

Betong og Sand AS

LISTER TAXI

Naturli`Vis Farsund

Advokat Wigdis Hansen

tlf: 38 39 11 65

tlf: 38 39 18 88

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00 tlf: 38 39 66 40

Mobil: 90 79 06 98

tlf: 38 39 97 00 tlf: 38 39 36 66 tlf: 38 39 45 94

Skanska

tlf: 38 39 14 00

tlf: 38 39 33 10

tlf: 38 39 30 32

tlf: 38 39 05 85

tlf: 38 39 07 73

Eiendomsformidlingen A/S

Reiersen Maskinverksted

T.Pedersen Eftf. AS

Farsund Bilverksted

VIA TRAVEL

Modena Mur & Bygg

tlf: 38 39 01 03 / 38 39 31 13

tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 39 13 55 Side 13

tlf: 38 39 38 80

tlf: 38 39 59 90


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

SIFA SUPERSPESIAL Tekst og foto: Synnøve Rydningen

En gang om høsten og en gang på våren innbyr barnekoret Sifa familie, venner og kjente til sin Superspesialoppvisning med sang og dans i kirka.

masse gevinster. Av pengene som kommer inn, går halvparten til drift og den årlige helgeturen med koret på høsten. Den andre halvparten går til de to fadderbarna Sifa støtter gjennom NMS, ett i Laos og ett på Madagaskar. Det er Hilde Sletta som er dirigent, og Siri Sunde og Sissi Kydland holder orden på det øvrige. Koret fyller 20 år til høsten og er en flott del av menighetens trosopplæringsprogram, hvor ungene lærer bibelhistorie gjennom sang,dans og drama. Bildet øverst: Hele koret. Bildet til venstre: Dem som går i 4 - 6. klasse som danser. Bildet under: 1.- 3. klasse som opptrer.

Denne våren var dagen 15. april. Ca. 40 unger i barneskolealder så ut til å storkose seg med å få vise fram det de har øvd på, og stolte foreldre, besteforeldre, søsken, tanter og onkler klappet begeistret og hygget seg sammen med dem. Etterpå er det kaffe, saft, kaker og annet godt i Kirketorget. Og selvsagt åresalg med Side 14


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Intervju med vår avtroppende kapellan Tekst: Eva Heskestad - Foto: Eva H. og private

LISTA HAR FORMET OSS SOM MENNESKER Lista vil bli et peilepunkt i forhold til livet og tjenesten videre. Lista har vært med å forme oss som mennesker, sier Norunn og Jakob Furuseth om årene på Lista, noen uker før de flytter ut av kapellanboligen på Tjørveneset.

Hun fortalte at hun hadde blandede følelser. De gledet seg til å komme nærmere familien, men samtidig gruet de seg litt til å reise fra Lista. De er blitt veldig glad i Lista og har fått mange gode venner den tiden de har vært her. Hadde det ikke vært for at familien er så langt borte, hadde de nok ikke flyttet, fortalte hun. Norunn var en av initiativtakerne til GubbA-gudstjenestene for barn, som har betydd veldig mye for barna deres, som ikke ønsket å være med i kirken for bare å sitte stille. Det kan jo være vanskelig for noen og enhver når en er liten. Gudstjenesten ble dermed litt mer tilgjengelig for barn, og flere barn har blitt med i

Ba A

ubb

Side 15

iG

Vi møttes på en av de flotteste dagene i begynnelsen av mai måned. Han hadde med seg kona Norunn og de to yngste guttene. Norunn ble også med på en liten prat, før hun la ut på tur for å spasere hjem i det fine været. Vi kom inn på hvordan hun følte det i forhold til tiden som har vært her på Lista, men også hvordan det skulle bli å komme nærmere familien på Østlandet.

om

ns

run

No

Da meldingen om at Jakob Furuseth og familien skulle flytte og begynne i ny tjeneste i Gjerdrum utenfor Oslo, var det nok flere som tenkte, hva nå? Jeg tok kontakt med ham og avtalte et møte på Nordberg fort, hvor utsikten over bygda er god.


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010 kirken etter hvert. Norunn har også vært med litt som Yngres-leder i Vanse, og som fotballtrener for en av sønnene sitt fotballag mens de har vært her. Men hun vil nå ”sette bremsene litt på ”, som hun sa, den første tiden i Gjerdrum. De har fire gutter som krever sitt av mamma, og minstemann er bare 2 måneder. Det er ikke bare lett å flytte i den alderen de eldste barna er i nå. Men etter hvert kan det nok tenkes at hun blir mer aktiv også der. Jeg spurte Jakob hva som gjorde at de ville flytte på seg akkurat nå, og han forteller at det dukket opp en mulighet til å komme nærmere familien deres. Dette virket veldig spennende, og Gjerdrum var ikke så langt fra hans hjemsted utenfor Jessheim.

Jakob i sitt rette element, mellom noen av ungdommene i koret

perioden. Det å være langt borte fra sine nærmeste, er ofte et stort savn, og det å være i småbarnfasen gjør at savnet etter familien blir enda større. Allerede i midten av august begynner Jakob i ny jobb, og de to eldste barna begynner på ny skole. Jakob har vært en av de mest ivrige pådriverne til utbyggingen av Vestbygda kapell, så jeg spurte ham hvordan han følte i forhold til det. Da svarte han at det har vært noen samvittighetskvaler ved å forlate viktige ting som skjer. Men han ser at det er så mange andre flinke personer som griper tak i dette. Det er mange som er dyktige i ting som ikke han kan, så han er ikke redd for at det skal stoppe opp. Tvert imot, han tror det vil gå videre med eller uten ham. Kapellets fremtid ser spennende ut nå som det satses fullt på det. Jakob har også jobbet mye med ungdommer mens han har vært på Lista. Han har vært med og startet opp nytt ungdomskor i menigheten. Disse har øvelse på Betlehem Brekne hver uke. Han har det siste halvannet året løsrevet seg litt. Det har kommet ny dirigent, pluss at det har kommet flere nye voksenledere. Koret har blomstret som aldri før, og Jakob selv har fått mulighet til å være med og synge når han kan.

Helt siden de kom til Lista, har de vært klar over at livet har forskjellige faser, og at disse vil skifte. De er nå kommet til enden av denne

Under jubileumsfesten for Vestbygda kapell fikk Jakob overrekt en bukett blomster for arbeid han har lagt ned med barn og ungdommer. Jakob har vist at dette har vært viktig for ham. Han kom i utgangspunktet inn i en vanlig kapellanstilling med ordinær prestetjeneste, men med særlig vekt på ungdomsarbeid. Konfirmantundervisningen har vært en av de viktigste oppgavene, men også andre ting som har skjedd innen barne- og ungdomsarbeidet. Sammen med Norunn har han fått være med å utvikle og prege gudstjenestetilbudet for barn i menigheten. Han vil nok bli savnet av mange. GubbA-arbeidet tror både Norunn og Jakob vil gå videre selv om de drar. Det er mange flinke folk som er med og drar lasset. Om Side 16


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Familien Furuseth fra venster: Mamma Norunn, Benjamin, Jonathan, minstemann Johannes i stolen og pappa Jakob med Samuel på fanget.

for å utføre sine nådegaver. I de medhjelperne som er her, bor det som skal til for å drive et godt arbeid videre. Erik er en god sogneprest, og det vil komme en ny kapellan etter meg. Som Jakob sa videre: Ingen er uerstattelige, og Gud har en plan som ofte virker som bekker av smeltevann om våren - det vil alltid finne en vei! Savnet vil forsvinne, sier han før han slutter av med en hilsen til menigheten med ”slagordet”: «Nærmere Gud nærmere hverandre.» Dette er ikke et slagord som vi har funnet på av oss selv, men det er et bibelsk prinsipp som er veldig viktig. Det å jobbe for å komme

det fortsetter nøyaktig som i dag, kan de ikke svare på, men at det vil være en GubbA-gjeng som driver videre, har de tro på. De er ikke alene om å ønske at barna skal kjenne seg inkludert i gudstjenestene, og det er mange som viser at de tar ansvar. Så lenge det finnes en menighet som feirer gudstjenester, og så lenge det finnes barn her, vil arbeidet fortsette i en eller annen variant. Seks år er gått siden de kom hit, og deres felles konklusjon er at de har lagt igjen mye av seg selv her. De vil komme til å snakke om og se tilbake på tiden her på Lista. Lista vil bli et peilepunkt i forhold til livet og tjenesten videre, sier Jakob. Lista har vært med på å forme oss som mennesker. Vi vil ha dette med oss i alt vi gjør. Savnet etter Lista vil vi kanskje ikke helt forstå før vi har reist herfra,sier han videre. Den nye jobben som sogneprest vil gi en del nye utfordringer og ansvar i forhold til kapellanstillingen han har hatt her. Men de fleste arbeidsoppgavene som en sogneprest har, er han allerede kjent med, ikke minst på grunn av det tette samarbeidet som har vært mellom prestene her på Lista. Det blir nye utfordringer pga at det er et annet aktivitetsnivå og en annen kultur der enn her på Sørlandet. Ungdomsmiljøet i Gjerdrum er heldigvis godt innarbeidet på bedehuset, så der vil han nok kikke innom for å bli kjent. Mange medarbeidere vil savne Jakob, men som han selv sa: Det kan være sunt at en leder går litt til side og lar andre får slippe til Side 17

nærmere Gud og nærmere hverandre, handler blant annet om det viktigste. Jesus sa til sine disipler før han forlot dem: Elsk hverandre. Mye annet er viktig, men ikke så viktig som det viktigste, å elske hverandre. En siste utfording fra Jakob var: Fortsett å jobbe med å komme nærmere hverandre og i felleskap komme nærmere Gud. Sett det kristne fellesskapet i sentrum. Vi ønsker Jakob og familien lykke til i Gjerdrum!


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Tekst og foto: Hans Arne Rogn

BEDEHUSBASAR PÅ BETANIA, BJØRNEVÅG

Vi har kommet til onsdag før skjærtorsdag, og i Farsunds Avis er det annonsert basar på Betania. Menighetsbladets utsendte i Spind har ikke vært på denne basaren før, men har tenkt å rette på det nå, så han tropper opp med kamera og skriveblokk. Ved ankomst 5 min. før start, er det allerede ganske fullt, men bakerst i et hjørne er det ledig plass. Bare å komme inn i dette bedehuset, er som å komme 100 år tilbake i tid. Folket i kretsen her har tatt godt vare på bedehuset sitt, men de har beholdt storsalen stort sett som den var med den gode gamle prekestolen, vedovn og stor takhøyde. Her er historie i alle kroker, og mange av de eldre som har kommet, har nok gode minner fra bedehuset. Etter hvert fylles salen helt opp - en fin blanding av fastboende og turister - og basaren kan begynne. Solveig Hansen, formann i bedehusstyret, åpnet med å minne om påskens budskap, og understreket at den gjelder for hver og en av oss. Etter en sang, var det tid for andakt ved Olav Litland. Han tok utgangspunkt i 2. Kor. 5,21, helt i tråd med åpningsordene: ”Han som ikke visste av synd, har Han gjort til synd for oss.” Her kan vi ikke gjøre noe selv, bare ta imot i tro. Her er det ingen mellomvei, enten er man innenfor eller utenfor. Alle kan bli innenfor, for Han ble gjort til synd for oss. Vi blir rettferdiggjort i troen på Jesus og det han har gjort for oss. Side 18


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Etter sangen ”No livnar det i lundar” - det er jo endelig vår - så var det basar. Anna fra Dåreid hadde tatt med treårene, og Theis Martin Theisen styrte trekningen med stø og sikker hånd. Etter 2 åretrekninger var det mat, påsmurte smørbrød og kaffe, kjempegodt! De vet å stelle godt for sine gjester, folket i Bjørnevåg.

Etter mat og hyggelig prat, hadde vi en åretrekning til, og trakk til slutt ”på boka.” Det er de største gevinstene, og spenningen er alltid stor i denne fasen av basaren. Vel i havn med det, og etter å ha bedt Fadervår sammen, takket en meget fornøyd Solveig for oppmøtet og støtten til bedehuset. Vi fikk vite summen senere på kvelden i en SMS – kr. 13 500,var kommet inn, og pengene trengs sannelig. Strøm, forsikring og vedlikehold, alt koster penger. Nå kan Solveig og hennes gode hjelpere puste ut etter et godt gjennomført arrangement, og Theis Martin kunngjorde allerede der og da at det er ny basar onsdag før skjærtorsdag 2011. Alle er hjertelig velkommen!

KONFIRMASJON I SPIND KIRKE Søndag 2. mai var det konfirmasjon i Spind kirke. Været var nydelig, flagget var heist, alle lys var tent, og den gamle, flotte kirken var fylt av festkledde mennesker. Kan det bli bedre? I år var det 7 konfirmanter,og presten var menighetens undomsprest, Henning Huseby Jansen, som for tiden er vikarierende sjømannsprest på Mallorca. Han hadde tatt turen Side 19

forts. neste side


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

hjem for å konfirmere ungdommene han hadde hatt den første tiden av konfirmasjons forberedelsene. Det var Anders Nilsen, Arild Syvertsen, Cato Andreassen, Helene Holen, Julie Ebersten Jessen, Linn Merli Knutsen og Tom Vidringstad. Det ble en flott og høytidlig gudstjeneste, der Henning under talen la vekt på hvor viktig det var med gulvet - fundamentet både i hus og i

livet. Han understreket hvor viktig det er for oss alle å bygge livet på et fundament som holder, og da er det beste rådet å velge Jesus som følge gjennom livet. Da Henning tok fram konfirmantene enkeltvis og ba for dem, var det nok flere i kirken som ba med ham om at det må gå dem vel i livet og at de må ta med seg og bygge videre på

det de har lært i konfirmasjonstiden om fundamentet som holder gjennom alt, Jesus Kristus. Som avslutning på gudstjenesten, gikk prest og konfirmanter ut i prosesjon, og vel ute ble det gratulasjoner, fotografering og mange glade ansikter i det fine maiværet. 7 unge er konfirmert og skal videre i livet - vi ønsker dem lykke til og Guds velsignelse!

Mandals Klinikken tlf: 38 14 08 47 Dr.Popelier - ortopedi

Lister opplæringssenter

tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no Side 20

Malerbua A/S

tlf: 38 39 02 63 www.malerbua-farsund.no


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Framtidsbygget- Et bygg for framtida..... Mye skjer i Vestbygda, og mange på Lista ser behov for et tilbygg til kapellet. Det vil gjøre at kapellet kan tilpasses dagens og framtidens gudstjenestefellesskap. Lista menighetsråd har gjort et prinsippvedtak om at det skal bygges. Men for at tilbygget skal bli en realitet, er det økonomiske grunnlaget viktig å få på plass. Prosjektet er et praktisk og spennende tilbygg til Vestbygda kapell, som vi ønsker skal fungere som veksthus for menighetens gudstjeneste, barne- og ungdomsarbeid. De siste årene har det skjedd en barnerevolusjon i kirka, og det har blitt tydelig at framtida ligger i å trekke barna og ungdommene mer direkte inn i det som skjer - både i gudstjenesten og det daglige arbeidet. Under gudstjenesten har barna behov for et rom hvor de kan ha et eget barneopplegg. Samtidig kjenner alle, både store og små, behov for å samle menigheten til ett fellesskap - en familie. Vi ser at vi trenger et sted å kunne sette oss ned og ta en kopp kaffe og slå av en prat. Gavekonto til Fremtidsbygget 2801.22.18275

Et sosialt fellesskap er avhengig av et sted der folk kan knytte kontakter. Dersom vi ønsker at nye mennesker skal komme til vår menighet og føle seg hjemme her, så må de oppleve et fellesskap. Det nye bygget skal også dekke de nødvendige sanitærbehovene som lenge har vært etter- spurt ved kapellet. Vi satser på at bygget kan finansieres gjennom arrangementer som marked, kirkemiddager, natursti og sangkvelder. Men gaver og givertjeneste vil måtte være bærebjelken i prosjektet. Pengene har allerede begynt å komme inn til “Framtidsbygget”, og den første etappen for at prosjektet skal realiseres dreier seg nå om å legge en økonomisk grunnmur. Vi er takknemlige for de giverne som har meldt seg og håper at flere vil se viktigheten i prosjektet. For de som har lyst og mulighet, er det bare å begynne å betale inn eller sende en gave. Vi håper at bygda og menigheten vil satse og bidra til tilbygget. Vi ber om at dere vil være med i bønn for at Vestbygda kan få en menighetssal som kan være en berikelse for gudstjenestelivet, menigheten og hele bygda. Hilsen Prosjektkomiteen. Åse Danielsen, Ruth Tønnessen, Asborg Tønnessen, Ann Kristin Stave og Jakob Furuseth Dersom du ønsker å lese mer om planene og arrangementene, finner du dette på: www.listamenighet.no

HAVNEKIOSKEN Borhaug

ORELÅVEN Selskapslokale

Tlf. 38 39 76 49

Tlf. 38 39 64 99 / 932 71 475

Stålesen Mek. Verksted AS

Komet Farsund Elektro AS

Lister Elektro

TEKNIKKEN el og rør

tlf: 38 39 61 50

tlf: 38 39 07 98 Side 21

tlf: 38 39 96 90

mobil: 91 65 84 84


Herad,og Farsund. 1 -32010 Menighetsblad for Lista, Herad FarsundNr Nr - 2010

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for juni og juli 2.s.e. pinse 6. juni Luk. 12, 13 - 21 3.s.e. pinse 13. juni Luk. 19, 1 - 10 4.s.e. pinse 20. juni Luk. 15, 11 - 32

Sankthans 23. juni Joh. 10, 30 - 42 5.s.e. pinse 27. juni Joh. 8, 2 - 11 6.s.e. pinse 4. juli Matt. 16, 13 - 20 7.s.e. pinse 11. juli Matt. 16, 24 - 27

8.s.e. pinse 18. juli Jes. 49, 13 - 16. 9.s.e. pinse 25. juli Matt. 7, 21 - 29 Olavsdagen 29. juli Matt. 20, 25 - 28

Vanse kirke

Vestbygda kapell

Herad kirke

Søndag 13. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Bibelselskapet

Søndag 6. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Menighetsarbeidet

Søndag 6. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Åpne dører

Søndag 27. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Evangeliesenteret

Søndag 20. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Sjømannskirken

Søndag 11. juli Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Framtidsbygget

Søndag 4. juli Gudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Norsk misjon i øst

Søndag 25. juli Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Menighetens diakoni

Søndag 18. juli Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Menighetens diakoni

Side 22

Søndag 25. juli Gudstjeneste kl. 19.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Kirkens SOS Agder

Frelserens kirke


Menighetsblad for Lista, Herad Farsund.Nr Nr - 2010 Herad,og Farsund. 1 -32010

Spind kirke

VIGDE

Søndag 27. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Ungdomspreststilling

Vanse kirke

Søndag 6. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Ungdomsarbeidet Søndag 13. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: NKSS Søndag 20. juni Gudstjeneste kl. 11.00 på Åpta v/Stein Reinertsen Menighetsweekend Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 27. juni Gudstjeneste kl. 19.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Indremisjonsforbundet

Søndag 18. juli Gudstjeneste kl. 16.00 Vigeholmen v/Stein Reinertsen Takkoffer: NMS

17.april Kari Stillufsen og Kai Henriksen

DØDE

Søndag 11. juli Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: NMS

Lista menighet

Søndag 25. juli Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ernst Harbakk Takkoffer: Areopagos

Onsdagssamlinger på Åpta. Områdeutvalget og Åptastyret ønsker å innby til åpne samlinger enkelte onsdagskvelder i sommer. Det blir først en samling i kirken. Etter møtene blir det en sosial samling, der vi nyter medbrakt nistekurv. Samlingene blir enten ute eller inne, alt etter som været blir. Grillen vil også bli tent. Åpta er et vakkert sted som vi vil bruke mer. Fra by og bygd ønsker vi velkommen 30. juni, 14 og 21. juli. I august blir det samling onsdag 11. Vi begynner kl. 19.00. Samlingene blir avertert i Farsunds avis tirsdagen før.

Side 23

Jenny Kathrine Samuelsen f.1916 Olga Helene Jermansen f.1922 Trond Sverre Syvertsen f.1966 Solveig Gesine Tobiassen f.1919 Lars Tjørve f.1924 Skjalg Arne Gotaas Ellingsen f.1954 Arne Jakob Omland f.1920 Åsta Haaversen Westhassel f.1918

Farsund menighet Gravlagt i Farsund: Harald Nikolai Brøvig Tore Lundegaard Hanna Olena Hjelle Arne Mardon Tønnessen John Kleppe

f.1917 f.1935 f.1928 f.1933 f.1928

Gravlagt i Spind: Johanne Kristine Tobiassen

f.1922


Menighetsblad for Lista, Herad FarsundNr Nr - 2010 Herad,og Farsund. 1 -32010

DØPTE

barn siden sist

Vanse kirke

Daniel Haugland Mats Omdal Saue Hansen 21.03 21.03

Mads Johansen 28.03

Emely Vatland 21.03

Sigurd Skjerping Solem 28.03

Vestbygda kapell

Kevin Ringstad Weier 28.03

Arne Tjørve Jacobsen Selma Løvjomås Spinnangr 14.03 11.04

Evelina Berntsen 14.03

Amalie Reiersen 14.03 Frelserens kirke

Sofie, Isabel og Olivia Finne Lervik 04.04

Theodor Elle 18.04

Leander SømmeKøhn 21.03

Spind kirke

Svar på spørsmålene: 1. Pinse 2. Den Hellige Ånd ble send til jorden. 3. Apg.2.1-4 Side 24

Svar på gåtene: 1. Natt og dag. 2. Å ta venstre sko på høyre fot. 3. Såpeboblen.

Sebastian Lillejord 14.03


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Sommerkor i Vestbygda kapell 15.-18. juli med jubileumskonsert som er notekyndige og har mer erfaring med korsang. Det betyr at sangerne kan enten delta i begge timene hver kveld, eller bare den første timen hver kveld. Søndag 18. juli deltar koret på en liten jubileumskonsert i kapellet. Jubileumskonsert? De fleste har fått med seg at Vestbygda kapell feiret 100års jubileum i pinsen i fjor med konserter, m.m. Men i år feirer organist Bryan Breidenthal at det er 30 år siden han ble ansatt som organist i kapellet. Her har han utviklet seg som organist, kordirigent, kirkemusiker og komponist, og her har mange av hans komposisjoner fått sine urfremføringer. Så en liten jubileumsfeiring gir ham anledning til å treffe gamle og nye sangvenner.

Tradisjonen tro innbyr organist Bryan D. Breidenthal på nytt til sommer-kor i Vestbygda kapell. Korøvelsen strekker seg over 4 kvelder og er åpent for alle. Opp gjennom årene har koret blitt et yndet sted der folk med sang- og musikkinteresser treffes og hygger seg sammen. Her er ingen opptaksprøve eller deltagerkontingent - bare et åpent kapell der sang interesserte samles til koropplegg som gjør at de kan holde på med det de liker aller mest, nemlig å synge. I år legges det opp til ca. 2 timers øvelse hver kveld. Den første timen blir det litt oppvarming og veiledning i grunnleggende stemmeteknikk sammen med et enkelt repertoar som kan passe for alle. Den andre timen blir det innstudering av mer avansert repertoar for de

Til daglig arbeider han som dirigent for 4 kor (Vanse Guttekor - Deo Gloria, Sangkoret Nordvesten, VestAgder kammerkor og Skolekoret Sundtianerne). Noen av disse korene inngår som deler av hans arbeid som organist i Vestbygda kapell og som musikklærer ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Han er også aktiv i musikkorganisasjonsarbeid og sitter for tiden bl.a. som leder av Ung Kirkesangs guttekorutvalg og som landsstyremedlem i FONOKO (Foreningen Norske Kordirigenter). Se www.listamenighet.no for nærmere opplysninger om påmelding og klokkeslettene - og gi beskjed til venner og bekjente! Velkommen med! Mailadr: bryan@listamenighet.no

Side 25


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

En av loppemarkedets ildsjeler Tekst:Eva Heskestad - Foto: Eva Heskestad, Gro Reinertsen og Bjørn Hoel i Farsunds avis.

Ingof Vegge er godt kjent som auksjonarius på loppemarkeder både på Bjørketun og på Åpta Misjonssenter. For å begynne med starten, så hadde han sin barndom og ungdomstid oppi den trange dalen, nærmere bestemt Kvås. Før han kom til Farsund i 1967, bodde han 6 år i Oslo, der han gikk på universitetet. I 1964 traff han kona, Signe, som er fra Odalen. Hun studerte også på Blindern. De giftet seg i 1966 og fikk 4 barn. Alle barna har flyttet til andre deler av landet, og som pensjonist er far Ingolf ofte rundt og hjelper til når ting skal fikses. 5 barnebarn er det også blitt,c som ser fram til hver gang farfar og farmor kommer på besøk. Da familien flyttet hit, hadde Ingolf fått jobb på det som den gang het: Farsund realskole og gymnas. Det er nok mange i kommunen som kjenner ham fra den tiden han var der, siden Ingolf var lærer i nesten 40 år på det som i dag heter Eilert Sundt videregående skole. Arbeidet som lærer har han sett på som en veldig stor oppgave. En oppgave som han har hatt sammen med Signe som også var lærer på samme skole og sluttet 2 år etter Ingolf. Så de har holdt sammen også i jobbsammeneheng, ikke bare i privatlivet. På den tiden han var lærer, var han voksenleder for det kristne skolelaget i ca. 25 år. I skolelaget var det kveldsmøter hver annen uke og enkelte andre arrangementer i helgene. I tillegg var det skoleandakter. Kveldsmøtene ble i en periode holdt på bedehuset i Farsund, men i senere tid var samlingene på Noas. Langt tilbake har de også vært på menighetssalen. På Noas var det Side 26

også rom der ungdommen spilte biljard etc i et koselig miljø. Ingolf synes det har vært inspirerende å få lov til å jobbe med ungdommene, og har sett det som svært meningsfullt. (Red.bm. Vi har fått en liten “utenom” info som vi plusser på med.) Annenhver uke (den uka det ikke var skolelagsmøte) stilte ingolf og Signe peisestua til disposisjon for skolelagets bibelgruppe, og hver gang serverte de heimebakte rundstykker og heimelaga blåbærsyltetøy i store mengder. Alle week-endene med skolelaget - (og det var ganske mange)- tilbrakte de på Vegges hus i Kvås. Misjonsarbeidet har også ligget Ingolfs hjerte nær. Han har sammen med andre ildsjeler vært aktiv i utbyggingsarbeid både på Bjørketun og på Åpta Misjonssenter. Åpta har nok på en måte vært ”et hjertebarn.” Fra 1998 hadde han 9 aktive år i styret, og i den perioden var han veldig mye på Åpta.


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010 Det er mange ting som må gjøres for å holde et slikt sted ved like, av både snekring, maling osv. Ingolf var nestleder og leder det meste av tiden de årene. I 11 år har det vært årlige auksjoner og loppemarkeder for å styrke økonomien for stedet. Åptadagen har blitt veldig populær, og folk kommer langveis fra for å være med på dette. Når dørene åpnes til ”loppeteltet”, stimer folk inn for å være første mann til å finne noe de er på jakt etter. Auksjonsvarene kan en gå og titte på før selve auksjonen, sånn at en kan ”plukke” ut de tingene en ønsker å by på. Når auksjonen begynner, er teltet fullt av folk, og Ingolf er på sin faste plass med ”klubba” i hånda. Han trives der når han ser hvor ivrige folk er, og sparer ikke på gledesutbrudd og vittige kommentarer. Noe av det første en ser når en kommer til Åpta, er det flotte svømmebassenget i glass. Dette er blitt flittig brukt. Men svømmebassenget er langt fra det eneste som er bygd /opprustet i den senere tid. Et tiltalende og moderne anlegg er økonomisk krevende, men nødvendig for å få tilfredse gjester. De siste årene har det ikke vært

fastboende leder/vaktmester på Åpta. Heldigvis får de nå en daglig leder som snart flytter inn med familie i styrerboligen og overtar ansvaret for driften av stedet. Åpta vil alltid være et sted der Ingolf ønsker å være med å hjelpe når de trenger ham. Pensjonist-tilværelsen er ikke i lenestolen for ham, han har masse å fylle dagene med. Åpta er blitt et populært campingsted også for Side 27

kommunens folk, da de kan ha ”ekstra ferie” samtidig som det ikke er langt å dra til jobben. Spesielt etter at den nye tunnelen ble ferdig. Enda bedre blir det når veien blir ferdig helt inn til Åpta. På Bjørketun har Ingolf vært med på loppemarkedet i over 30 år. Innsamlingen av ting både til Bjørketun og Åpta skjer store deler av året. Folk sier fra hvor de ønsker at det skal gå, men det skjer også ganske ofte at de sier ”dere kan gjøre med det hva dere vil.” Ingolf og resten av ildsjelgjengen vet hvor ting går best. På selve Åptadagen er det 40 - 50 medhjelpere som sørger for at alt skal fungere og gå greit for seg. Det må til når det er nærmere to tusen mennesker innom den dagen. Netto inntekt i fjor var 193.ooo. På Bjørketun er det ca. 25 stykker som hjelper, og også der bruker det å være flere hundre personer innom. Nå i vår var inntekten der over 70.ooo. Begge arrangementene er populære og godt organiserte, så alt er oversiktlig og greit for de som kommer for å finne fram til det de ønsker seg. Ingolf presiserer at han langt fra er alene om å ha ansvaret. Han nevner bl.a. Kåre Kalleberg, Jakob Øglend, Tormod Kydland, Tore Hellang, Ragnhild Kalleberg, Turid Øglend og sin kone, Signe. Ja, de er mange flere også. Deriblant må nevnes Anna og Sverre Kleveland som jobbet gratis på Åpta i 2 år. På Bjørketun går inntekten til vedlikehold, oppvarming og vask av huset. På Åpta har det skjedd stor utbygging, og det er investert for 8 millioner, så det er behov for penger. Utenom alt dette, er Ingolf også med som frivillig klokker i Frelserens kirke og i økonomikomiteen og en mannsgruppe i NMS.


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010 Ingolf Vegge, Anne Pedersen og Ingolf synes også at det er veldig givende og Kåre Kalleberg på få lov å være med som klokker i Frelserens Kirketorget. kirke. Som vi har nevnt i et tidligere Menighetsblad, er Ingolf med i en gjeng som hogger ved til inntekt for Kirketorget. De har nå stående 25 favner som er bortbestilt og skal selges for 50 tusen kroner, en inntekt som kommer godt med for Kirketorget. Ingolf og Signe er også involvert i innvandrerarbeidet i Farsund menighet, men som han sier: Det er først og fremst Signe og Inger Johanne Dobbe m.fl. som har tatt det ansvaret. De selv er for tiden veldig engasjert i en familie, og håper og jobber for at de skal få bli her. Akkurat nå er det likevel ikke så mange asylsøkere som oppsøker menigheten som det var tidligere, men det er noe som stadig forandres. Vi ønsker Ingolf og de andre ildsjelene lykke til videre med å samle inn penger til driften der de ser at det trengs. Neste som står på programmet nå, er Åpta i neste måned – 24. juli.

17.mai feiring rundt i menighetene og kommunen Tekst: Eva Heskestad - Rune Nilsen og Elisabeth Rogn Foto:Eva Heskestad - Rune Nilsen og Karl Birger Sælør, Farsunds Avis

stiller opp ved flere annledninger for både unge og eldre. Bildet til høyre: Selve taleren alle er opptatt av. Han er en av de mange unge i

Bildet over: Vanse kirke,der tre av Vanse barnekors jenter sang og danset og speiderne stod trofaste med det norkse flagget. Bildene til høyre: Drillpikene i Lista musikk korps som lytter til Kai Steffen Østensen som holder talen for dagen. Han er en av Lista menighets flittige unge medhjelpere som Side 28


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

kommunen som holder tale denne dagen. Bildet til venstre: Sogneprest Erik Noddeland som hørte på sognebarnets tale og nøt dagen sammen med kona Inger. ****** Bildet til høyre: Fra Bautaen ved Spind kirke, der en av Spinds kjekke ungdommer, Steinar Reintertsen, holder tale ved minnesmerke, over de som falt i krigen. På bildet under legger han ned en krans ved bautaen.

I Spind var de heldige i år og fikk besøk 17.mai av et musikkorps som spiller med i toget. Bildet under: Toget ved Grendehuset, med Trygve Reintertsen som går i spissen med flagget, og noen musikanter fra Farsund som holder takten.

Side 29


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010 Bildet til høyre: I Farsund vandret det en flott liten bunadkledd kar som heter Fredrik Hellang og vifter stolt med flagget. Bildet under: Eline Kristiansen fra Herad som synger solo da koret Sifa underholdt på torget. Bildet nede til høyre: Rosarussen på Bjørketun barnehage. Bildet nederst: Sifa danser og sang på torget i Farsund.

Side 30


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010 17. mai ble også feiret på Åpta fselv om skolen er lagt ned og ingen korps lenger kommer og spiller. Derfor var det heller ikke noe tog rundt på Åpta, så alt av aktiviteter skjedde på skolen. Bildet til venstre: Eline Kristiansen og Malin Åmlid, sang og danset for alle som var der. Her lager de det som i sangen de framfører, heter‘Hjertepalass.’ Bildet til høyre: Veronica Kristiansen og Ina Hansen Ofte holdt en flott tale for dagen, slik mange andre unge gjorde rundt om i kommunen denne dagen. Med dette er vår kavalkade over.

Ettåring - Lund Menighet, 4460 Moi Lund Menighet i Lund kommune, Rogaland, har ledig stilling som ettåring fra 01.08.10. Det er ca. 2400 medlemmer og tilhørige i menigheten, og det er et godt utbygd barne- og ungdomsarbeid. Menighetsrådet ønsker å styrke dette arbeidet ved å engasjere en ungdom over 18 år som ettåring for kommende skoleår. Arbeidsoppgavene vil særlig være knyttet til Moi Kristelige Ungdomsklubb, samt ulike arrangement for barn og unge i menigheten. Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Etter endt tjeneste får ettåringen en 2 ukers reise til menighetens misjonsprosjekt i Mali. For flere opplysninger ring / send mail: Åsmund Drivenes (Ettåring) 91165391, ettaaringen@lund.kommune.no/asmund_drivenes@live.no Karen Egeland (Menighetsekretær) 90996090/51404900 , menighetsekrtaeren@lund.kommune.no Aud A. Eriksen (Menighetsrådsleder) 51401783/ 41 63 56 26 Søknadsfrist: 30. juni. Søknad sendes til: Lund Kirkekontor, Moiv. 9, 4460 Moi

“Menighetsweekend for Lista menighet 2010” Vi vil minne om at Lista menighet har menighetsweekend på Åpta helga 10. -12. sept. Ønsker du å være med? Sett i så tilfelle av helgen allerede nå og meld deg/dere på. Dette kan gjøres på menighetskontoret i Vanse, på tlf. 38395530, eller du kan ta en tur innom kontoret. Side 31


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

Konfirmantkullene 2009-2010 Så er det igjen tid for konfirmantbilder, og som i fjor er det Tor Steinar Kristensen, på Knudsens fotoforretning i Farsund som har tatt alle bildene. Vi har dessverre ikke fått navnene på konfirmantene i år heller, så vi regner med at dere finner frem til de dere kjenner.

Konfirmantene i Vanse kirke

Konfirmantene i Vestbygda kapell

Side 32


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Konfirmantene i Frelserens kirke

Konfirmantene i Spind kirke

Side 33


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

Velkommen på besøk på landsleir! Gå ikke glipp av sommerens store høydepunkt. 3. – 10. juli går Grønn Action – Lista 2010 av stabelen. Kom på besøk på vår gudstjeneste 4. juli og opplev en ekte speiderleir. Landsleir arrangeres hvert fjerde år, og er KFUK-KFUMspeiderne sitt største og viktigste arrangement. Hva får man hvis man samler 5000 miljøbevisste speidere på leir? Jo, man får Grønn Action. Derfor har leiren fått nettopp dette navnet. Og det kan bety så mangt! På landsleiren skal vi vise at vi er miljøbevisste. Vi skal vise at det er mulig å bry seg om naturen samtidig som vi har det gøy. Speidere trenger ingen raske biler eller

racerbåter for å skape fart og spenning. Det klarer vi helt selv. På Lista skal vi skape Grønn Action!

Til sommeren møtes vi til en uke med fantastiske opplevelser. I løpet av leiren vil speidere få mulighet til å oppleve ekte leirliv sammen med patruljen. Vi skal bo i telt, lage mat på grue, dra på spennende turer og få nye venner. Vi skal bygge tårn, være med på store leirbål og utforske den flotte naturen rundt leirområdet.

Søndag 4. juli 2010, kl. 11.00, er det gudstjeneste for hele leiren, og du er invitert til å være med. Gudstjenesten foregår på hovedscenen, som vil bli plassert midt på leirområdet på Lista Fly- og Næringspark. Gudstjenesten er ved biskop og speider Ingeborg Midttømme, døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd og biskop Seta fra Madagaskar. Kom og opplev et flott og inspirerende fellesskap. Parkering: Følg vaktenes anvisninger. Parkering nær leirområdet er avgiftsbelagt og koster kroner 50,-.

Farsund kommune

ZAHL’S AGENTUR

Revisorsenteret Farsund

REMA 1000

Hansen Renovasjon AS

Andreas Bjørn Salvesen

La Beauté, Vanse

It Companiet AS

STÅLESEN Brønnboring AS

tlf: 38 38 20 00

tlf: 38 39 77 91

Butikken som kler deg. str. 38-56

mobil: 971 110 84

tlf: 38 39 37 16

tlf: 38 39 24 10

tlf: 38 39 19 99 www.itcompaniet.com Side 34

tlf: 38 39 16 00 tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 2010

Larsens bakeri i Vestbygda

Kim leverer brød og kaker til flere av butikkene i kommunen. Han hadde også egen Cafè på Mega i Farsund, men der overtok Janne Sørensen i 2009. Hun selger fortsatt Kims kaker og har også overtatt utlevering av smørbrød. Da jeg var innom hos Kim, var det rett før alle konfirmasjonene i kommunen, så da sa det seg selv at det noen helger fremover ville bli veldig travelt. Han baker alt en ønsker seg, både til barnedåp, konfirmasjoner, bryllup og alle andre anledninger. Tror også han tar imot utfordringer, hvis det skulle by seg.

Kim Larsen fra Vanse, begynte tidlig i bakeryrket. Allerede som 16-åring begynte han hos Harald Langemyr og tok så lærlingstiden og svennebrevet der etter hvert. Kim ønsket også å gå litt videre innen faget, og valgte derfor å ta konditorfaget i Kvinesdal for å utdanne seg til konditor i tillegg til å være baker. Så han har derfor også svennebrevet i konditorfaget. Hans drøm var å drive sitt eget bakeri, selv om dette er et yrke som snur helt opp ned på døgnrytmen i forhold til de fleste andre yrker. Jobben består stort sett av nattarbeid, bl.a. for at vi andre skal kunne få deilig, nybakt brød tidlig på morgenen. Men det kan bli et godt stykke ut på formiddagen før han kommer seg i seng. Han starter sin arbeidsdag når de fleste andre har lagt seg, mellom kl 01.00 og 02.00, fordi de første brødene og kakene må være i butikken kl. 07.00. I 1995 ble bakeriet til Samvirkelaget ledig, og han overtok dette. Det har hele tiden vært bare 2 fast ansatte. Han har hatt mye god hjelp av familien. Både hans søster, far og svoger har jobbet hos ham. I 2009 ble nybygget med Joker på Borhaug ferdig nede ved Borshavn, og dit ut flyttet også Kim den 29.03.2009 til et helt nytt og moderne bakeri som gjorde at det ble mye enklere å jobbe.

DnB NOR

Farsunds Avis

Sparebanken Sør

Stein Holteberg

tlf: 38 39 85 00

tlf: 38 39 42 22

EURONICS Vanse

Oskar Nygaard AS

Oskar Ertseid eftf.

Kiwi, Vanse

Tor Hugo

Listalegene AS

Price Farsund

Kjøkkensenteret

tlf: 03000

tlf: 38 39 78 78

tlf: 38 39 00 08

tlf: 38 39 35 37

tlf: 38 39 01 38

Chr. Olsen Bakeri

tlf: 38 39 50 00

tlf: 38 39 00 44

tlf: 38 39 31 53

tlf: 38 38 12 80

tlf: 38 39 38 02

Snartrykk

tlf: 38 39 00 68

tlf: 38 39 02 27

VIA TRAVEL

Fly kjøkkenet AS

Joker Borhaug

Kjell Ore AS

tlf: 38 39 59 90

tlf: 38 39 72 31

Side 35

tlf: 38 39 39 12

tlf: 38 39 63 00


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 3 - 2010

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side Hei igjen alle sammen!

Det var ikke så mange som svarte sist, men her er det nye muligheter igjen. Prøv da vel, og send inn svarene så fort du er ferdig med dem, så du ikke glemmer det, Kos dere med oppgavene. Husk det er fine premier!

Spørsmål 1. Hvilken høytid har vi nettopp feiret? 2. Hvorfor feirer vi den? 3. Hvor kan vi lese om det i bibelen? Svar på spørsmål og gåter finner du oppned et annet sted i bladet.

Gåte 3. Jeg er rund og har mange farger. Et lite pust gir meg liv, og jeg er lett som et siv, men kan ikke holdes lenge, og et vindpust kan ta livet av meg?

Gåte 1. Den ene flykter straks han får øye på den andre. Slik holder de på, om og om igjen, hele året. Hvem er de? Gåte 2. Hva er galt men ikke synd!

Hei alle sammen! Send gjerne inn vitser, gåter og annet vi kan bruke på denne siden. Det er ikke alltid like lett å finne på noe. Har du lyst å bidra med noe så hadde det vært kjempe flott.

Sett inn første bokstaven i hvert ord, så finner du hva Elise tenker på? Send inn svaret sammen med den andre oppgaven.

Vinnere i forrige blad var: Thomas Gaupeland, 15 år, Vanse og brødrene Fredrik, 10 år og Sigurd Fossland, 9 år, Vanse. Gratulerer allesammen! Svarene sendes min adresse som står på side 3. Hilsen Eva. Du kan også sende SMS til mobil: 950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster i Farsund / Vanse. Side 36

Menighetsblad for Lista, Herad,, Farsund og Spind nr.3/10.  
Menighetsblad for Lista, Herad,, Farsund og Spind nr.3/10.  

FOR L ISTA, H ERAD OG F ARSUND Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3 - 200 Side Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned....

Advertisement