Page 1

3

31/5 - 1/9

2010

64.ĂĽrgang

Hornnes i festskrud. Konfirmanter 2. mai Eirik Vivelid, Einar Haugland Brandsdal, Aslak Bratteli, Magnus Reiersen, Thomas Uleberg Leifsen, Ronni Guldsmedmoen, Jon Olav Hodne, Tarjei Vivelid, Kristin Nicolaysen, Marthe Alvilde Hüvorstad Homme, Ida Bjorland Uleberg, Sabrina Dayana Uleberg, Anja Aaberge Løyland Sokneprest Anette Vognild Gratulerer med dagen, alle konfirmanter, og tillykke med dagene som kommer.


2

Den som trur

(Den) som hører mit Ord og troer den, som mig udsendte, haver et evigt Liv, kommer ikke til Dommen, men er gaaet over fra Døden til Livet. Johannis 5,24 Dette står det på altartavla i Iveland kyrkje. Det har stått der i over 170 år. Men skal ein vere ærleg, må ein seie at det er få som les det her, sjølv om skrifta er storstila nok. Sikkert vil ein del av prestane som står framfor altaret i Iveland heller ikkje klare den gamle skrifta til rosemålaren Gunnar Haugland. Bibeltilvisinga forstår nok alle, og då er det fleir enn teologane som veit å finne ordet i eigen bibel. Det er i grunnen så enkelt – me skal høyre og tru. Så var det det då, om det er så enkelt. Når ein ser kor mange avgreiningar kristendommen har fått, må me menneske vere svære til gjere ting vidløftige. Frå då apostlane etter pinsedagen drog i forskjellige himmelretningar og forkynte Jesu soning for syndene våre, har det blitt varierande oppfatningar av læra. Dei som kan mye om dette, kan gjere kyrkjelæra til ei interessant lekse. Tru det eller ikkje! Vår lutherske lære med vektlegging på Paulus si misjonering og forkynning, er ei frigjerande oppfatning

av Ordet – det som på altartavla viser til at vi ved tru skal vere fri frå dommen. Kva lærte me i katekisma eller kristenlæra, me som hadde slike bøker i skulen? Litt fritt sitert: Eg trur at Jesus, Guds einborne son, har sona synda mi med døden på krossen. Med oppstoda frå grava har han vist at han sjølv er Gud. Tar eg imot, høyrer og trur det, då kjem eg ikkje for dommen, men er gått over frå døden til livet. Når me så trur, legger ordet oss på hjarta å leve etter det. Men dette er eit resultat av trua/omvendinga, ikkje motsett. Me talar om trua me har komme til eller har stått i – den me vaks opp med. Men så treng me då forsyne meg hjelp til både å tru og å leve. Herre eg trur, hjelp mi vantru! ( Mark 9,24) Det er folk før oss som har måtta be den bøna. Salve Øina

Oppmuntringen: JUNI Hva om du tok en sjanse og gjorde mot et annet menneske det du så lenge hadde tenkt du skulle gjort? JULI Du utfordres til å invitere en eller noen med på en hyggelig sommeropplevelse. AUGUST Alle utfordres til å stikke innom til en nær nabo du sjeldent ser noe til. BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen


Det skjer på Hodne gård.

3

Lørdag 12.6 klokka 18.00

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 1. september For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 17.august Redaksjonsarbeidet for dette bladet er avslutta 19052010

Trykk:Setesdalstrykk AS

Det skjer i år også! Vi håper at folk også i år glemmer vekk pizzaen og TVen. I år er det Ingunn som står i spissen når menighetsrådene inviterer deg til konsert med Koriallverda. Grilling, spennende og morsomme aktiviteter og appell er også en del av programmet. Selvsagt blir det god tid til sosialt samvær i en fin sommerkveld. Det blir utlodning med mange fine premier. Kormedlemmer vil også gå rundt på forhånd med loddbøker og selge lodd. Menighetsrådene må hvert år samle inn ca 150 000 til å dekke driftsutgiftene til Koriallverda og Juniorkoret -Tornado samt vår del av lønna til prostidiakonen Per Emanuelsen, Så vi trenger din hjelp. Denne lørdagen er det Koriallverda vi slår et slag for. Håper at mange vil komme. Dette ønsker vi skal bli en trivelig og uformell kveld for bygdefolk i alle aldre. Ta gjerne med stol og møt mannsterke opp på Hodne Gård. Skulle du være så uheldig at du er opptatt den kvelden, har du likevel mulighet for å støtte oss økonomisk. Vi trenger faste givere, men er selvsagt også takknemlige for enkeltbeløp. Ungdomsskoret Koriallverda 2901.21.05337 John Hornnes

Søndag 6. juni kl.16.00 Gudstjeneste på Evjeheimen Vikar Lindy Eidem. Alle velkommen


4

Konfirmantane i Evje kyrkje 8.mai

Sokneprest Anette Vognild, Monica Breive, Ruben Risinggård, Hanna Risinggård, Marthe Erstad Rosseland, Monja Synnøve Paulsen, Kenneth Nacario Berg, Runar Refsnes Nomeland, Sintayehu Woldu

Slekters gang

Iveland Dåp 31.01. Elias Åsen 28.02. William Reinhartsen 28.02. Julie Håverstad 04.04. Rita Åsgård Nilsen 04.04. Maren Kjeåsen Odderstøl 04.04. Celine Tveit Olsen 04.04. Jan Roger Olsen 11.04. Tellef Skarpengland 11.04. Haakon André Fjermeros

Begravelse 05.02. Sigrid Birgit Hodne 11.02. Jon Frigstad 09.03. Thor Homme 07.05. Gunnar Skripeland 07.05. Astrid Skaiaa Vielse 20.02. Kristin Kristoffersen og Cato Landås 15.05. Karianne Grøvan og John Ketil Mannes


Konfirmantane i Evje kyrkje 9. mai

5

Andreas Sjurseth Nilsen, Hans Kalleberg Fjermeros, Stian Senum Stenberg, Bjørn Arnfinn Landsverk, Marianne Odde Torndal, Hege Lill Bylum, Erland Rosseland, Jarle Flåt, Helene Berg Tørresen, Lise Follerås, Beate Andersen Granhaug, Linn-Marie Larsen Johanssen, Marita Kjetså Andersen, Sokneprest Anette Vognild,

1.mai opplegget på Tryggheim bedehus. Evje Misjonssamband samla sprengfullt bedehus på Evje 1. mai. Det var frisk og fin song av Himmelsusen og tale ved Nils Kåre Strøm. Enkelt og greitt mattilbod : kompe. Samværet blei flott leia av Albert Klungeland. Arrangøren fortener ros for eit supert opplegg.

Bedehustomt Tryggheim bedehus har hatt ei arbeidsgruppe i sving for å skaffe tomt til nytt bedehus. Det ser ut til at det kan gå i orden med tomt ved Dyrskueplassen.


6

Ny sokneprest i Iveland

Øyvind Vognild

Øyvind Vognild ble tilsatt som sokneprest i Iveland av bispedømmerådet for Agder og Telemark bispedømme 14. april 2010. Vognild har studert både ved Menighetsfakultetet og ved universitetet i Oslo. Som cand teol tjenestegjorde han som vikar i Steinkjær. Senere var det tjeneste som feltprest. Etter feltpresttjenesten gjennomførte han praktikum og ble ordinert til prest. Haltdalen nord for Røros ble så stedet for soknepresttjeneste. I 1997 ble Øyvind Vognild tilsatt i Det norske misjonsselskap

(NMS) for å gjøre tjeneste i Thailand. Etter språkkurs flyttet familien til Thailand. I Thailand arbeidet Øyvind sammen med noen thaier i et evangeliseringsteam. Det var mye oppsøkende arbeid. nordøst i landet. Denne delen av Thailand er preget av fattigdom. Enkeltpersoner ble oppsøkt, grupper ble besøkt, og gudstjenester ble gjennomført. Ofte var det så få kristne i de forskjellige områdene, at det ikke kunne dannes egen menighet. Tjenesten var viktig, interessant og svært forskjellig fra norsk prestetjeneste. Etter en periode i Thailand gikk turen igjen til Trøndelag. Støren ble bosted noen år. Så kjenner vi til at Anette søkte stilling som sokneprest i Evje, og fikk den. Etter at familien har etablert seg i Evje, har Øyvind hatt en del vikartjeneste i Otredal prosti. Når så Thore Oustorp skulle gå av og bli pensjonist, søkte Øyvind Vognild stillingen som sokneprest i Iveland. På mange måter blir det en utfordring for familien med fem barn og arbeidende foreldre. Her må man lage en plan for hvordan det hele skal fungere, man kan jo ikke være med på alt. Øyvind Vognild ser for seg tjenesten som sokneprest i Iveland som spennende og utfordrende. Det ligger jo i luften at det skal innføres en ny gudstjenestereform. Her vil det åpnes for en sterkere lokal forankring. Med et slikt uttrykk aner en at mye ikke er på plass, og at en lokalt må arbeide med frivillighet og muligheter for å prege eget gudstjenesteliv. Det gjelder alle menigheter. Ta vel imot Øyvind Vognild i den tjenesten han går inn i. Han vil tiltre tjenesten 29.august.


Orgelbygger Jan Erik Spigseth

7

Hvert år, omtrent midt i mai måned, kommer orgelbygger Jan Erik Spigseth til Evje for å gjennomføre stemming og vedlikeholdsarbeid på orglene i bygda. Det er et viktig arbeid og det tar ganske mange timer. Jan Erik besøker Evje kyrkje hvert år, og Hornnes kyrkje annenhvert år. Han sjekker at alt fungerer som det skal med orglene og han foretar en grundig steming som innebærer å sjekke hver eneste pipe. Jan Erik har vært orgelbygger fra ungdomen av og driver eget firma. Han har bygget mange av orgelene rundt om i distriktet her, deriblant i Åseral og Åmli. Han har ikke bygget orgelet i Evje, men han renoverte det og skiftet ut spillepulten for noen år siden. Egentlig er Jan Erik blitt pensjonist, men har ikke klart å slutte å arbeide. Han er lidenskapelig både som stemmer og som organist. Han kaller seg selv for ”kirkens nødhjelp”, siden han stiller opp som vikarorganist i mange menigheter langs kysten i Arendalstraktene. Han bor på Nedenes, og spiller for tiden i Hisøy kirke, der de venter på at en ny organist skal begynne. Jan Erik er også flink til å synge, og har vært aktiv korsanger gjennom mange år.

BlåKors-ferier Har du kanskje høyrt om BlåKors-ferier? Det er eit opplegg for familiar som har rusproblem nært inn på livet. Heilt sidan 1960-åra har det vore ferieleirar for mødrer og barn, men i år skal det også vere ferie for fedre og barn. Ferietilbodet strekker seg over ei veke, og i år blir det arrangert 3 slike leirar i juli og august. Staden er Birkeland folkehøgskule I løpet av ferieveka blir det tur til Dyreparken, Skjærgårdstur eller badetur til Hamresanden. Elles blir det mange andre sosiale samvær. Skulle dette vere av interesse, kan du ta kontakt med diakonikonsulent Erik Ryger, 41684616. I.Ø.

Når Jan Erik kommer, har han alltid en verktøykasse med seg med nødvendig utstyr for å kunne stemme de ulike sorter piper og rette små feil. Han må kryppe inn i orgelskapet og rekke fram til piper i alle størrelser. Dette er et meget krevende arbeid. Kona hans sitter på orgelkrakken og holder ned en tangent om gangen, inntil Jan Erik sier at hun kan gå videre til den neste. Lydnivået er til dels ganske høyt når man er så nær opp til pipene, og de minste pipene lyder rett og slett ubehagelig skarpt. Siden orgelet i Hornnes er så lite, trenger det bare stemming annen hvert år. Orgelets verste fiende er musene som ofte gnager gjennom små deler inn i orgelskapet. Orgelet i Evje er større, og trenger stemming hvert år. Orgelet har fungert veldig pålitelig og bra i mange år nå, men klinger best like etter stemming. Vi er heldig som har en så blid og dyktig orgelbygger som passer på våre instrumenter. Håper at Jan Erik ikke blir pensjonist på heltid riktig ennå. Nina


8 Gudstenester 6. juni

2. s. e. pinse Luk 12,13-21 Evjeheimen kl.16.00 Forenkla høgmesse Vikar Lindy Eidem

13. juni

11. juli

7. s. e. pinse, Matt 16,24-27 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse A. Vognild Nattverd Offer til kyrkjemusikken

18. juli

8. s. e. pinse, Jes 49,13-16 Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Stud theol Ida Krogstad Nattverd Offer til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

3. s. e. pinse, Luk 19,1-10 Iveland kirke kl.11.00 Høgmesse Oustorp / A. Vognild/Jensen Nattverd Offer til menighetsarbeidet Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Thore Oustorp Kirkekaffe

25. juli

20. juni

10. s. e. pinse, Luk 12,42-48 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Stud theol Ida Krogstad Offer til kyrkjelydsarbeidet

4. s. e. pinse, Luk 15,11-32 Hodne gård kl.11.00 Forenkla høgmesse A. Vognild Felles gudsteneste for Evje, Hornnes og Iveland, Evje kyrkje kl 19.30 Sommerkonsert

27. juni

5. s. e. pinse, Joh 8,2-11 Iveland kirke kl.11.00 Høgmesse A. Vognild Nattverd Nynorsk liturgi Offer til Ungdom i oppdrag

4. juli

6. s. e. pinse (Aposteldagen) Matt 16,13-20 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild Nattverd Offer til kyrkjelydsarbeidet Evje kyrkje kl19.30 Sommerkonsert

Høstens menighetstur er 12. - 14. november til Åpta.

9. s. e. pinse, Matt 7,21-29 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Stud theol Ida Krogstad Nattverd, Offer til Ljosglimt

1. august

Iveland kirke kl 11.00 Høymesse Vikarprest Offer Evje kyrkje kl 19.30 Sommerkonsert

8. august

11. s. e. pinse, Joh 6,66-69 Fjermedal museum kl.12.00 Forenkla høgmesse Stud theol Ida Krogstad Nynorsk liturgi

15. august

12. s. e. pinse, Sal 32,1-5 Landbrukets dag – Evjemoen kl 11.00 prest Karsten Isachsen Påmeldingsfrist er 1.oktober. Mer info om program og priser kommer snart. Det blir uansett en fantastisk tur : -)


22. august

13. s. e. pinse, Matt 12,33-37 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Vikarprest Nattverd 50 års konfirmantar Offer til prostidiakoniarbeidet Evje kyrkje kl 19.30 Sommerkonsert

29. august

14. s. e. pinse, Matt 5,38-42 Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Ø. Vognild /A. Vognild/ B. O. Jensen Nattverd, Offer til kirkens SOS. Innsettelse av Øyvind Vognild som ny sokneprest i Iveland Kirkekaffe

d om o G s

r e m

Kyrkjeskyss Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42 Iveland: Åse Gudrun Knutsvik tlf 37962613/91685159 eller Frivilligsentralen v/Lalla tlf 37962610/ 91700849

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-Iveland

9

Kyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 15.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger@hotmail.com. Kyrkjetenar Torbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sokneprest Thore Oustorp: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 957 00 482 email: thore.oustorp@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Sokneprest Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Oustorp har tenesteveke i veker med oddetal.


10 Sommerkonserter 2010 søndager kl. 19.30 I år blir det fire sommerkonserter, alle i Evje kyrkje, på utvalgte søndager i juni, juli og august. Tidspunktet for alle konsertene er kl 19.30. Det er både kjente lokale personer og innbudte gjester som skal opptre. Det er gratis entré til konsertene, men husk at vi er avhengig av at folk gir god finansiell støtte i kollektkurven.

Søndag 20. juni: Indre Ludefladen Jazz Ensemble Fra vår nabokommune Vennesla kommer en gjeng glade musikere og leverer feiende flott jazzmusikk. Indre Ludefladen Jazz Ensemble har spilt flere ganger i Hornnes kyrkje, og for noen år siden hadde de sin egen julekonsert der. Nå skal de spille i Evje, og det blir veldig moro. Gruppen består av trompet, trombone, trommer, gitar og bass. I tillegg bidrar flere av medlemmene med vokalinnslag, så det blir en fin blanding. Dette er en artig måte å starte sommerkonsertserien på!!

Søndag 4. juli: ”All American Concert”

Anders Robstad

USAs nasjonaldag, 4.juli, slår vår amerikanske organist Nina Irslinger til med et helt program av amerikansk musikk!! Hun har invitert sangsolisten May Britt Forsberg til å være med. De to ble kjent i Nord Norge for noen år siden da Nina var organistvikar en sommer i NordTroms regionen. May Britt har studert musikk i Norge og hadde et flerårig studieopphold i Minnesota der hun studerte sang ved St Olavs college. Hun er en dyktig sopransolist som har god innsikt i amerikansk musikk. De to har plukket ut interessante stykker. Nina liker særlig ”Variations over the National Anthem” skrevet av John Knowles Paine, som var en viktig organist i Boston i Kolonitiden. Stykket passer perfekt til dagen!! May Britt skal synge den kjente ”The Lord’s Prayer”, noen sanger av Samuel Barber, og flere andre ting. Noen pianostykker av Gershwin blir det også! Nina Irslinger og May Britt Forsberg


Søndag 01. august:

Rolf Lislevand, lutt

11

Så heldige vi er!! Rolf Lislevand har sagt ja til å spille hos oss igjen denne sommeren! Han har valgt ut første søndag i august for å være gjest i Evje kyrkje og spille på sin vidunderlig måte på lutt. Rolf er meget kjent i Europa som en mester på sitt instrument, og også som en dyktig forsker på gammel musikk. Han har laget flere cd-plater og vunnet viktige priser for dem. Han fortjener fullt hus i Evje kyrkje, så hjertelig velkommen til alle!!

Søndag 22. august: Maja Birkland, cello Maja er en veldig kjent person i musikkretser i Kristiansand. Hun var første cellist i Kristiansand symfoni orkester i veldig mange år. De siste årene har hun gitt all sin tid til læreryrket. Hun er cellolærer på konservatoriet og på kulturskolen og har mange mange elever. Nå skal hun spille konsert hos oss, sammen med Nina Irslinger på piano/orgel. Til sammen lager de et variert program med perler fra celloens repertoar. Det blir en vakker avslutning for konsertserien vår. Skolen har visstnok begynt og vi må vende våre tanker mot høsten, men vi tviholder på sommeren den kvelden og hører på lette glade musikkstykker!.

Israelsmisjonen Sørlandet krets av Den norske Israelsmisjon hadde kretsårsmøte på Hornnes bedehus 10.april med 40 utsendingar. Ny leiar blei Ernst Endresen. Med i styret er m.a. Ingunn Fonneløp Tveit frå Evje. Frå Evje kyrkjelyd blei det i 2009 sendt vel 39.000 kroner til eit prosjekt i Israelsmisjonen. Frå Evje Normisjon blei det oversendt 3.250 kroner. Det var bibeltime, og stort åpent møte om kvelden der m.a. sokneprest Anette Vognild bar fram ei helsing. Vonheimkoret deltok med fin song.

Vonheimkoret frå Bygland


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Foto: Harald Dvergsnes

Konfimantene i Iveland kirke Bak fra v: Tomas Skagestad, Åse Leesland, Rita Åsgård Nilsen, Hilde Skogstad Olsen, Ole Gunnar Honnemyr, Mads Øina, John Are Honnemyr, Lisa Kristiansen Frustøl, William van der Heide Johnsen I midten fra v: Joackim Michaelsen Vetrhus, Nora Øina, Kim Robert Kilen, Therese Hansen Skåreland, Kaja Honnemyr, Fremme fra v: Sofie Topland Olsen, Marthe Åsen, sokneprest Thore Oustorp, Elisabeth Sunde Arntzen, Amalie Mykland

Ljosglimt nr. 3/10.  

Marthe Alvilde Håvorstad Homme, Ida Bjorland Uleberg, Sabrina Dayana Uleberg, Anja Aaberge Løyland Sokneprest Anette Vognild 64.årgang 31/5...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you