Page 1

0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.54 Side 1

Nr 3

Jubileumsbok for Hof kirke snart klar, se side 5

Toner fra bedehuset, se side 29

MAI 2010

68. Ă…RG


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.54 Side 2

Kirkens betjening HOF PRESTEGJELD: Åsnes og Hof Kirkekontor, Kaffegata 74, 2270 Flisa. Tlf 62 95 58 50. Fax 62 95 58 56. Kontortid tirsdag - fredag kl 10.00 - 14.30 Kirkeverge/daglig leder: Inga Sørensen, tlf 62 95 58 50 Kontorfullmektig: Grethe Embretsen, tlf 62 95 58 50 Åsnes Kirkelige fellesråd, leder: Ove Johnny Strømberg, boligtlf 62 95 38 03 Sokneprest i Hof: Runar Helge Olsen, tlf 62 95 58 50. Mobil 415 59 699 Organist: Helge Vikjord, mobil 411 45 059 Kirketjener i Hof kirke: Leif Roger Rognstad, mobil 412 00 964. Boligtelefon 62 95 26 73 Kirketjener i Arneberg og Hof Finnskog kirke: Arild Espen Aas, mobil 411 03 694, boligtelefon 62 42 37 91 Ungdomsdiakon: Gunhild Kvåle Westgård, mobil 478 60 407 Leder i Hof menighetsråd: Ingun S. Barane, mobil 926 63 431 Leder i Hof sokneutvalg: Thor Einar Sparby, mobil 901 75 491 Leder i Arneberg sokneutvalg: Janne P. Beyer, mobil 412 96 371 Leder i Hof Finnskog sokneutvalg: Bjørg Irene Nordtorpet, mobil 952 08 793 Kontaktperson for Arneberg Kirkestue: Marianne Myrvang, mobil 417 66 411 HOF MENIGHETSBLAD kommer ut 6 ganger årlig UTGIS AV Hof menighetsråd Forretningsfører og kasserer: Elin Borg Kontingent kr 170,-. (Adr kr 170,- + porto) Bankgiro: 1904.20.03223 Ansvarlig: Menighetsrådet Redaksjon: Jón Ágúst Einisson, Runar H. Olsen, Kari Marie Aandstad, Randi B. Mælum Stoff til bladet leveres redaksjonen eller til Anne Bråten (anne.b@groset.no). Arr til kulturkalender leveres: Kari Marie Aandstad, tlf 62 95 31 03 eller kari.marie@aandstad.com Forsidefoto: Kari Marie Aandstad 2

Som vinden stryker mine kinn! Som vinden stryker mine kinn, slik er Den hellig Åndens vind, den strømmer rundt meg, alltid nær, den hjelper meg å leve her. Lik luften som jeg puster inn slik er Den hellig Åndens vind. Den fyller hvert et åndedrag og gir meg krefter dag for dag. Og Åndens frukt skal være fred og glede, godhet, kjærlighet, et trofast og tålmodig sinn, det vil Den hellig Åndens vind, Hør, Ånden blåser dit den vil, i sterke kast, og myk og mild. Kom, blås til meg og gi meg tro, la Åndens frukter i meg gro.

Anne-Ruth Jangaard


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.54 Side 3

Mormors kors

M

in mormor bar alltid et lite gullkors rundt halsen, natt og dag. Hun ville vise hvem hun tilhørte. Presten Knut Grønvik forteller at han hver morgen tegner seg selv med det hellige kors - slik Luther anbefaler i den lille katekismen. Han gjør det med store bevegelser fra hode til mage og over brystet fra skulder til skulder, innvier hele seg med tanker, kropp og følelser til Kristus og sier: - I Faderens og Sønnen og Den hellige ånds navn. Deretter ber han bønnen: - Herre Jesus Kristus, du døde og sto opp til nytt liv. Du ga deg selv for at jeg skulle leve. Vend også i dag mine øyne mot deg, så din kjærlighet kan forme livet mitt. Min mormor hadde også tid med bibel og bønn hver morgen. Hun lærte meg at Gud var virkelig, og at jeg er omsluttet av Den treenige Guds kjærlighet og nærvær. Derfor feirer vi pinse, fordi Gud sendte sin Ånd til oss. Sin trøstende Ånd som er hos oss for alltid. Pinsen lærer oss at vi ikke trenger å være alene. Jesus lovte ikke disiplene et enkelt liv, men Han sa: - Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere… for jeg lever, og dere skal også leve. (Joh 14,18-19)

Når jeg tenker på mormors kors, tenker jeg at vi ikke er alene. Mormors kors tror jeg hjalp henne til å stadig vende sine øyne mot Kristus. En av hennes yndlingssalmer var Salme 121 i bibelen; Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, Han som skapte himmel og jord. Hun leste ofte denne salmen om kvelden, løftet blikket mot himmelen og kastet sine bekymrede tanker mot fjellene. Til en Gud som sier vi ikke er alene som foreldreløse barn, men som har kommet til oss. Hilde V. Olsen

3


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 4

Tannlege T.H. Beitnes

Bil og Maskin

Privatpraksis i Meierigården i Hof

Namnå, tlf. 62 94 46 79

Tlf. 62 95 37 75

Velkommen til et litt annerledes verksted

Tannlege

Geir Alstergren Privatpraksis, Kaffegata, Flisa Tlf. kontor 62 95 14 09 Mobil 90 02 71 42

Tannlegene MNTF Ingrid og Per M. Krogstie Flisa Stormarked Åpent man - fre kl 08.00-15.00 Tlf. 62 95 13 20 kontor Tlf. 62 95 11 85 (privat)

Larsen Mek. Verksted A/S 2270 Flisa. Tlf. 62 95 22 43 Dreiing, fresing, sveising konstruksjoner, reparasjoner

• • • •

Alt i reparasjoner Periodisk kjøretøykontroll Sunoco og Castrol oljeprodukter Presser hydralikkslanger

Amundsen Dagligvare AS • 2266 Arneberg • Tlf 62 95 40 00 • Fax 62 95 40 09

Mandag - Torsdag 09.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 14.00 • Dagligvarer til lave priser • Post i butikk • Tipping • Medisinutsalg • Utkjøring av varer Ukens JOKER og mange andre gode tilbud.

Flisa EURO SKO FLISA SKOTØYMAGASIN (Kaffegata) FLISA SKO (Flisa Stormarked)

62 95 13 25 62 95 27 57

www.skaslien.no - tlf 62 94 66 66

Hos oss er bilen din i trygge hender... • Alt i Reperasjoner og Service • Periodisk Kjøretøykontroll • Elektrisk-Diagnose • Deler og Rekvisita

Flissundet Motorservice AS - 2270 Flisa - tlf 62 95 59 90 4


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 5

Tord Langmoen har hatt mange spennende timer med menighetens arbeid der han har sittet bøyd over gamle håndskrevne protokoller.

Boka om Hof kirke er snart ferdig

B

oka om Hof kirkes 150 år leveres snart til trykking. En intens periode har bokkomiteen jobbet for å få den ferdig, og nå håper de på god mottakelse og godt salg. Boka vil inneholde en del som er nytt. – Mange av oss hofsokninger har jo trodd at den gamle kirken i Hof, Olavskirken, var en stavkirke. Men nå viser det seg at fagfolk tviler på dette. Jeg har nettopp tatt kontakt med Riksantikvaren for å finne ut hva fagfolk der sier om spørsmålet, sier Tord Langmoen som sitter i bokkomiteen sammen med Runar H. Olsen (leder), Ivar Barane, Kristin Bråthen Hansen og Anne Bråten. Komiteen har hatt et godt samarbeid, luftet mange kreative

løsninger og fått god framdrift i arbeidet. Ivar Barane tar bilder til boka. Tord Langmoen skriver. Han sier at det har vært veldig moro. Han har pløyd protokoller, brev, bøker, besøkt Statsarkivet på Hamar og snakket med en rekke hofsokninger. Menneskene er viktigst - Hva har dere lagt mest vekt på i boka? - Menneskene. Det har vært det viktigste. Menneskene som har vært aktive i kirken, blant annet har vi med en fyldig beskrivelse av menighetsrådets arbeid fra det kom i 1922 og fram til i dag. 5


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 6

- Du nevnte at Olavskirken kanskje ikke var stavkirke likevel. Har dere funnet andre overraskelser? - Å ja, det står en god del i boka som i alle fall ikke jeg kjente til før jeg leste protokoller og brev, sier han med et smil. Mer vil han ikke røpe. – Du får kjøpe boka og lese selv, sier han. - Mye arbeid? - Ja, det er krevende å skrive historien om Hof kirke. Når vi kommer til jubileet i oktober, har jeg drevet med prosjektet i to år, og i den perioden har jeg brukt mye av fritida på boka. Det har vært så mye vi kan gripe fatt i, så mange spennende mennesker vi møter gjennom historien. Og så lang historie. Husk at det snart er 1000 år siden Hof antakelig fikk den første kirken. - Hva har imponert deg mest? - Det må være alle de hofsokningene som frivillig har jobbet for kirke og menighet i år etter år. I våre dager føler vi at vi har gjort en jobb hvis vi har sittet i et menighetsråd eller et styre i fire eller åtte år. I gamle dager stilte man til gjenvalg gang på gang. Halvard Trøseid på Austvang var for eksempel aktiv i menigheten og menighetsrådet blant annet som kasserer i 45 år. Det er imponerende. Humørfylt er det også å lese at Halvor G. Kveset, som var prestens medhjelper gjennom hele 50 år, til slutt ønsket avløsning. I 1926 søkte han om å få lov å trekke seg. Da uttalte menighetsrådet sin aner6

kjennelse og takk for hans virke og henstilte til H.G. Kveset ”at bli stående endnu fremover en tid.” Vi kan vel anta at menighetsrådet hadde noen av de samme utfordringene da som nå, og at de trengte litt tid for å finne en etterfølger. Han trekker også fram alle gaver som er gitt til kirken gjennom årene. Mange har vært veldig flinke til å yte en innsats, for eksempel har Hof kirke hatt stor glede av aktive medlemmer i Bygdekvinnelaget (Bondekvinnelaget). En diktet historie Langmoen fikk tidlig ideen om å skrive to historier i boka: Den virkelige historien med navn, årstall, kroner og hendelser. Og så en diktet historie der vi tenker oss mennesker som har gått i kirken, hva de har opplevd og hvordan de har følt det. Boka kommer derfor med både en sann og en diktet versjon, og Langmoen er spent på om det slår an. Han understreker at den diktede historien tvers gjennom er oppdiktet. Det gjelder alle personer og hendelser. Det er mange som har vært


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 7

med som rådgivere i prosessen. Ved siden av bokkomiteen har Gunnar Gjevre, Hans Jakob Aandstad og Anne Marie Melby lest manus. To lokalhistorikere har også gjennomgått teksten grundig: leder i Hof Historielag, Thor Einar Sparby og bygdebokforfatter og historiker Hans Marius Trøseid. – Disse har alle gjort en solid innsats og hevet kvaliteten på boka vesentlig, mener Langmoen.

2264 Grinder - Telefon: 62 94 54 40 - Telefaks: 62 94 12 85 E-post: firmapost@entrack.no - www.entrack.no

• • • • • • •

FRITIDSBATTERIER STARTHJELP 12/24 V ALLE TYPER STARTBATTERIER OLJE OG VERKTØY UTLEIE AV MINIGRAVER BUTIKK M/SALG AV REKVISITA FOR ANLEGG OG LANDBRUK

Boka gjøres ferdig i sommer, blir trykt rett etter sommerferien og kommer i salg til jubileet i oktober. Inntektene fra boka skal gå til menighetens arbeid. Komiteen er spent på mottakelsen. – Vi håper dette blir ei bok som hofsokningene setter pris på og kan hygge seg med å lese. Hofsokningene har grunn til å være stolte av kirken sin, sier bokas forfatter Tord Langmoen.

Maskinentreprenør og rørlegger

Ole Petter Seterberget Mosogn, 2266 Arneberg Tlf 62 95 01 25 Mob 908 80 210 - Faks 62 95 37 79

Utfører alle typer oppdrag, både store og små. Fra skifting av servanter til ferdig planerte tomter. Levering av alle typer grus, fjeld/jord. 7


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 8

Aksjon Aserbajdsjan

S

øndag 21. mars ble det feiret Novruz i Hof! Den årlige misjonsmiddagen til støtte for drivhusbønder i Aserbajdsjan falt denne gangen sammen med tidspunktet for Aserbajdsjans største fest, vårfesten. Under Novruz, som varer fire-fem dager, samles familiene til gode måltider og fellesskap. Det er bålbrenning i gatene, lek og moro. I dagene før festen er det svært travelt. Alle skal handle god mat og masse søtsaker. Alle skal ha noe å by andre på. Rikelig med søtsaker betyr nemlig at du vil få et godt år.

ring. Tine hadde sponset rømmegrøten som Marit Lie og Marit Rauken sørget for var akkurat perfekt tilberedt. Til grøten var det spekemat som medlemmer av bondelaget og Hof Normisjon med flid hadde skåret opp og ”rullet”. Det var pølseservering til barna og et velfylt kakebord. Kakene stod sogneutvalgene og Kjelstad Bakeri for. Elever og en lærer fra Tomb videregående skole og landbruksstudier var uvurderlige medhjelpere, tilstede både i matservering, loddsalg og rydding. Takk til alle som bidro og var til stede denne dagen!

På Samfunnshuset i Hof var det nok av både rømmegrøt, kaker og søte drops. Åtti små og store fikk suveren serve-

Kari Marie Aandstad, Gudrun Borg og Jenny Korbøl på misjonskafè.

8

Tekst: Hanne Hanserud Foto: Ivar Barane


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 9

Aksjon Aserbajdsjan

Hallvard V. Olsen, lykkelig vinner av stor apekatt.

110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Resultat pr 15.04.10: kr 108.800,-

Denne gangen har vi fått Kristian Steffensen til å skrive noen ord om de kristnes situasjon i Aserbajdsjan. Kristian Steffensen har bodd i Aserbajdsjan. Han jobbet da for Santalmisjonen/Normisjon.

Det skal ikke være lett … Som tidligere utsending til Aserbajdsjan i perioden 1996-2001, først for Santalmisjonen og deretter for Normisjon (fra 2001) har jeg blitt utfordret til å skrive noen linjer til menighetsbladet i Hof menighet. Det er gått noen år siden vår familie arbeidet i landet, og vi har kun vært på ett besøk i Aserbajdsjan etter 2001, men med jevnlige rapporter pr. e-post fra ”landet vi kommer fra” er vi fortsatt oppdatert om de kristnes situasjon i Aserbajdsjan. Tittelen på denne artikkelen er hentet fra en bok om misjon, en bok skre-

vet av tidligere misjonærer til et annet land. ”Det skal ikke være lett …” passer dessverre så altfor godt for de kristnes situasjon i Aserbajdsjan, nå som for 8-10 år siden. Det er mange grunner til det. Å leve som en kristen betyr for meg som bor i Norge at jeg trygt kan stå fram med den troen jeg har, at jeg kjenner mennesker som også tror på Jesus som verdens frelser, og at jeg er med i et eller flere fellesskap der vi kan be sammen, synge sammen, lese Bibelen og samtale om det vi har lest og om det vi har erfart i våre liv. Mange av de samme behovene og 9


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 10

ønskene har også de aserbajdsjanske kristne. Hvordan fungerer dagliglivet og høytidene for dem som er Jesu etterfølgere i landet vest for det Kaspiske hav? Situasjonen for en kristen i Aserbajdsjan er avhengig av mange forhold. Se for deg at du bor et sted i landet og har opplevd å møte Jesus og ønsker å følge ham. Hva vil du måtte ta hensyn til? Toleransen i lokalsamfunnet. Hvor tolerante er dine slektninger, naboer, venner og kjente? Dette er mennesker du må forholde deg til hver dag. Aksepterer de at du står åpent fram med din nye tro, eller er det tryggere å leve ut den nye troen i praktisk hverdagsliv i lang tid, kanskje i årevis, i håp om at dine gjerninger vitner så sterkt om Jesus at de en dag vil ønske å følge Ham? Hva venter familie og slekt av deg? Familien står tradisjonelt sterkt i muslimske land. Slektninger hjelper hverandre så godt de kan. Kanskje har du en eller flere muslimske ledere i familien? En bestefar, en far, en onkel, en bror eller en fetter som er mullah eller imam vil det normalt være en stor utfordring å forholde seg til. De fleste muslimske ledere du har i familien vil bli mistenksomme og ofte fiendtlig innstilt til deg og din nære familie. En muslimsk leder som er i slekt med din ektefelle vil ofte også skape store problemer for deg. Det krever mye vis10

dom fra din side å forholde seg til disse lederne. Hvor gammel er du selv? Jo eldre du er, jo større respekt kan du forvente av dine omgivelser. Det kan være lettere for en godt voksen mann eller kvinne å oppnå respekt i samfunnet for andre personlige religiøse valg enn de tradisjonelle, enn det er for en ung ”jypling”. Et eldre familiemedlem som i tillegg nyter stor respekt i samfunnet, vil også gjøre det lettere for sine slektninger, venner og bekjente å velge en annen tro enn familiens tradisjoner tilsier. Signaleffekten av meldingen ”Jeg og mitt hus, vi tilhører Herren” øker med antall år og grå/hvite hår hos den troende. Det muslimske flertallet i byen. Regionen og byen eller landsbyen du bor i kan være sterkt preget av èn muslimsk hovedretning, som er mer eller mindre dominerende. Du må passe på at din nye tro ikke blir for utfordrende for samfunnets flertall. ”Å være aserbajdsjaner er å være muslim.” Denne identiteten har overlevd over 70 år med sovjetisk herredømme i landet, selv om mange aserbajdsjanere ikke lenger lever strengt muslimsk som følge av den russiske påvirkningen. Krigen med det kristne Armenia har forsterket denne identiteten. Tør en Jesus-etterfølgende aserbajdsjaner å bryte med tradisjonen?


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 11

”Finnes det en menighet for meg? Eller kan jeg starte en menighet?” Noe av det vanskeligste for en kristen aserbajdsjaner er å finne en registrert kristen menighet å være medlem av. Situasjonen er den at myndighetene er opptatt av kontroll. Det er laget detaljerte og krevende lover og regler for når og hvordan man offentlig kan registrere et religiøst trossamfunn. Mye av grunnen til lovverket er nok en arv fra sovjet-tiden, at ingen religiøse retninger tillates å bli for sterke eller dominerende, særlig er myndighetene redd for ekstremistiske muslimske retninger. Skal du registrere en menighet offisielt, må du sammen med en søknad ha et visst antall underskrifter fra lokale kristne (som vet at de risikerer mye ved å undertegne søknaden). Du og de andre søkerne må belage seg på en lang og innfløkt prosedyre som ofte ikke fører til noen registrering, men oftere til store problemer for søkerne.

Viktige begivenheter som dåp skjer på steder langt fra allfarvei, og relativt sjelden. Til gjengjeld er gleden stor når noen har valgt å følge Jesus! Det tryggeste for Jesu etterfølgere i Aserbajdsjan blir å møtes jevnlig i små flokker i hjemmene der man kjenner alle, til Bibel-lesning, bønn og sang. Ofte er det en eller flere utlendinger med i slike fellesskap; noen som har valgt å bruke en tid av livet til å bo i landet, vitne om Jesus og å hjelpe den enkelte til å vokse i tro og visdom. Kontakten med en utlending som tror på Jesus gir en mulighet til å lære mer om Jesus og vokse i troen, men medfører også fare og ulemper, både for aserbajdsjaneren og utlendingen. Konklusjon? Det skal ikke være lett … men det skal nok gå! Så lenge vi legger det fram for Gud med vår takk og forbønn for dem som Han har berørt.

Hva gjør da en aserbajdsjaner som har valgt å følge Jesus? Ut fra det som er skrevet over, blir det lettest å være med i en mest mulig lokal og uoffisiell gruppe av likesinnede Jesus-etterfølgere som man kan stole nærmest 100 prosent på. Alle nye troende som man ikke kjenner, KAN være en person som har som oppgave å rapportere til myndighetene hvem som er med i det lokale fellesskapet. Det tar derfor tid å etablere relasjoner til nye kristne søsken. Store møter der mange deltar forekommer sjelden. 11


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.55 Side 12

Lørdagsklubben i Hof inviterer til Sommerfest! Meld deg på! (til teamsprell@live.no) Alle medlemmer i Lørdagsklubben får tilbake kr 50,-. Ta kontakt med Hilde V. Olsen: hvolsen@online.no


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 13

På tur med helselagene:

Mesnali Ungdomssenter

Søndre Østsiden og Kveset helselag inviterer de i kretsen som fyller 70 år i år og eldre på tur. Bussen går fra Østsiden krysset kl 09.00 andre kan melde seg på. Påmelding innen 1. juni. Tlf 62 95 31 50 eller 62 95 36 83. Jara helselag inviterer de i kretsen som er pensjonister med ektefelle/samboer på tur tirsdag 29. juni. Påmelding innen 23. juni. Tlf 62 95 34 53 eller 62 95 32 74.

2010 Fugleleir 28. mai-30. mai 4. - 7. klasse + voksne. Midtsommerfest med loppemarked: 19. juni. Sommerleir 20. juni-24. juni 1.- 7. klasse. Flerkulturell familieleir 02. juli04. juli. Familier. Natur-kultur-misjon-fornyelse 28. juli-01. august. Spreke vok3sne. Påmeldingsskjema for leirene finner du på www. mesnali.no.

God rådgivning - prøv oss!

, Flisa Telefon 03000 13


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 14

Årsmelding for Hof menighetsråd 2009 Hof menighetsråd har fram til november 2009 hatt følgende sammensetning: Gunnar Gjevre, Arneberg menighet, leder, Hans Jacob Aandstad, Hof menighet, nestleder, og leder Hof sogneutvalg Elin Borg, Hof menighet, kasserer Randi B. Mælum, Hof menighet Tom Arne Kvesetberg, Hof Finnskog menighet Bjørg Nordtorpet, Hof Finnskog menighet, leder Hof Finnskog sogneutvalg Janne Beyer, Arneberg menighet, leder Arneberg sogneutvalg Ingun Stokstad Barane, Arneberg menighet Runar Olsen, sokneprest, har møtt fast på menighetsrådsmøtene. Anna Lund Grønneng, Arneberg menighet, Kay Oskar Korsmo, Hof menighet og Lene Lange Nielsen, Hof Finnskog menighet har vært varamenn til menighetsrådet, og har møtt fast etter intern rullering. Åsnes kirkelige fellesråd har hatt disse representantene fra menighetene i Hof: Tom Arne Kvesetberg, Hof Finnskog menighet, Elin Borg, Hof menighet Solveig Borg, Arneberg menighet. Etter menighetsrådsvalget i september 2009 ble det nye menighetsrådet for Hof prestegjeld konstituert i oktober, og trådte i virksomhet fra 1. november 2009: Ingun S Barane, Arneberg (leder for 1 år) Janne Beyer, Arneberg (referent) Randi Mælum, Hof (referent) Bjørg Nordtorpet, Hof Finnskog. Disse sitter over fra det gamle menighetsrådet til de går ut ved valget i 2011. Dessuten ble følgende 4 nye representanter valgt inn i menighetsrådet: Ivar Borger Lismoen, Hof (nestleder for 1 år) Janne-Mari Negård, Hof Ola Martin Kveseth, Arneberg Asbjørn Venberget, Hof Finnskog (kasserer)

14


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 15

Følgende representanter er varamedlemmer: Laila Marianne Myrvang, Arneberg Tove Rigmor Ø. Seterberget, Hof Lene Kristine Lange Nielsen, Hof Finnskog Det innkalles en av disse til hvert rådsmøte , etter rullering. Sogneutvalgene er som følger: Arneberg: Leder Janne Beyer, Anna L. Grønneng, Laila Marianne Myrvang, Liv Jorunn Bjerke Asdahl, Terje Olsen, Anne Christina Furuseth, Jon August Einisson, Britt Elin Berg, Liv Frøydis Salberg (Marianne Myrvang har ansvaret for utleie av kirkestua). Hof Finnskog: Leder Bjørg Nordtorpet, Lene K.L.Nielsen, Marit Rauken, Anne Mette Henriksen, Tor Gunnar Spigseth, Trond Midtsundstad. Hof: Leder Thor Einar Sparby, Elin Borg, Kay Oskar Korsmo, Tove Rigmor Ø. Seterberget, Kolbjørn Dønåsen, Elisabeth Årnes Anseth, Jostein Lie, Gunn Nersten Aandstad. Som nye representanter fra menighetene i Hof ble følgende valgt inn i Fellesrådet: Janne-Mari Negård, Hof Liv Jorunn Bjerke Asdahl, Arneberg Marit Rauken, Hof Finnskog Rådet har i 2009 hatt 10 møter og har behandlet 68 saker.

M

ye av arbeidet i rådet dette året var relatert til jubileet for Hof kirke. Det er blitt nedsatt en egen jubileumskomite, og i tillegg underkomiteer som innsamlingskomite, oppussingskomite og jubileumsbok-komite. Arbeidet i de ulike komiteene er godt i gang. Imidlertid har oppussingsarbeidet av ulike grunner blitt noe forsinket. Men vi håper og tror at alt skal være klappet og klart til jubileumsfeiring i oktober. Ellers har arbeidet i menighetene vært på det jevne. De ulike utvalgene fun-

gerer godt, og med nye medlemmer fra november 2009 er det lagt til rette for nye og inspirerte krefter. Når det gjelder gjennomføringen av menighetsrådsvalget i 2009, er det uttrykt stor tilfredshet i rådet rundt planlegging og gjennomføring av valget. Å legge valget til samme dag som stortingsvalget, viste seg å være et godt trekk. Valgdeltakelsen økte for eksempel for Arneberg menighets vedkommende fra 5 til 21 prosent, sammenlignet med menighetsrådsvalget i 2007. Ut fra strykninger på listene var 15


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 16

det tydelig at velgerne hadde gjort seg opp sine meninger om hvem som skulle representere i ny periode. Samtidig med menighetsrådsvalget ble også bispedømmerådsvalget for Hamar gjennomført, denne gang som direktevalg. Her var reaksjonene mer blandet. Kandidatene var lite kjente for velgerne, og i tillegg var kandidatene listet opp i alfabetisk rekkefølge. Dette gjorde at flere i ettertid stilte spørsmål om det da faktisk var de første kandidatene på lista som også fikk de fleste stemmene. I 2009 ble det oppnevnt et nytt utvalg i prestegjeldet, gudstjenesteutvalget. Foruten sogneprest Runar og organist/kantor Helge har Randi B. Mælum og Gunnar Gjevre vært med som medlemmer. Fra høsten 2009 har menighetene i Hof tatt i bruk elementer fra prøvemateriellet som er foreslått og initiert fra Kirkerådet. Som eneste menighet fra Solør prosti er det et spennende arbeid som vi får være med på. Selv om mye av progresjonen i innføring av ny gudstjenesteordning er lagt på vent fra sentralt hold, har forsøket så langt blitt vel mottatt, og utvalget tror at det vil komme erfaringer fra dette forsøket som kan komme hele kirken til gode. Av arbeid i menighetene ellers må denne gang spesielt nevnes barnearbeidet og konfirmantarbeidet. Lørdagsklubben på Jara skole har i flere år opplevd stor tilstrømming av

16

mange barn. Takk til ledere med Runar og Hilde i spissen! For konfirmantene har 2009 vært et spesielt år, slik det er for alle konfirmanter. Leir, som fant sted allerede om sommeren i Kragerø, samlinger gjennom hele vinteren, NATTA i Kongsvinger og til slutt selve konfirmasjonsgudstjenesten i mai/juni. Det er en viktig tid for alle ungdommer, og det er vår bønn at dette må sette varige spor og erfaringer hos de unge. Hof og Åsnes barne- og ungdomsutvalg ble konstituert før sommeren og er kommet godt i gang med arbeidet med å samkjøre arbeidet i de ulike menighetene. I den forbindelse må også arbeidet som ungdomsdiakon Gunhild Kvåle Westgård gjør, nevnes. Stor takk for hennes trofasthet og utholdenhet i arbeidet! Vi vet at dette arbeidet som gjøres har og har hatt avgjørende betydning for troslivet til flere av de unge. Kirkeverge i Åsnes, Ole Erik Lindalen, gikk over til ny stilling før jul. Vi takker med dette for godt samarbeid i årene han har jobbet for oss og ønsker han lykke til med nye utfordringer. Ny kirkeverge er Inga Sørensen. Helge Vikjord og hans alltid ukuelige arbeidsinnsats for sang og musikklivet i menighetene må også nevnes. Selv om Hof menighetskor sliter noe med rekruttering for tiden, er medlemmene


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 17

trofaste ved gudstjenester, klare til å berike gudstjenestene med korsang og salmesang. Mange av medlemmene er også aktive i prosjektkor som trommes sammen til ulike konserter og samarbeidsprosjekter. Dette prosjektkoret har medlemmer fra hele Solør. Høsten 2009 ble forestillingen ”Guds gjøglere” arrangert. Her deltok skolekor og andre frivillige. Prosjektkoret, under Helges ledelse, deltok også på julekonserten i desember. Koret skal også bidra med konsert i forbindelse med Hof kirkes jubileum høsten 2010. At kirkens ansatte og valgte medlemmer til ulike råd og utvalg skal takkes for arbeidet som utføres gjennom året, er bare naturlig. Men alle andre frivillige som bidrar, med alt fra å bake kaker til kirkekaffe, være skysshjelp til gudstjenester, og samarbeide om ulike arrangement som lørdagsklubb og helgsafari, fortjener også en stor og

dypfølt takk! Spesielt må her likevel nevnes Gudrun Borg, som etter mange år med ansvar for blomsterpynting til gudstjenestene i Arneberg, nå har bedt om avløsning. Tusen takk for trofast tjeneste, med bevisst og vakker pynting til gudstjenestene gjennom mange år! La oss takke for all trofasthet og utholdenhet i Guds rikes arbeid her på vår lille teig, enten den heter Hof, Arneberg eller Hof Finnskog. La oss be om at nye krefter trår til og overtar, slik at gudslivet både i menighetene og hos den enkelte må få vokse seg rikt i kjærlighet til Ham som er menighetens Herre, Jesus Kristus. Arneberg, mars 2010 Ingun Stokstad Barane (menighetsrådsleder) Gunnar Gjevre (tidligere menighetsrådsleder)

17


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 18

ÅSA Grendehus selskapslokaler til leie • Nytt og godkjent kjøkken, med gasskomfyr. • Komplett dekketøy til 150 personer. For nærmere opplysninger kontakt:

Kaffeg. 50 - 2270 Flisa Tlf 62 95 38 50

Kjell Olav Stensbøl - tlf 907 27 068 • Behandling av negler/hudlidelser • Såler, avlastninger og skoveiledning • SPA behandling på føttene • GAVEKORT • Timebestilling

å ! are p Ta v ne dine føtte Tove R. Østby Seterberget, 2266 Arneberg

w w w. o k o n o r. n o

Autorisert fotterapeut

tid

til gode relasjoner

18

Tlf. 629 50 072 Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor Flisa (Borg Regnskap AS) Kaffegt. 92, 2270 Flisa · Tlf. 62 95 50 50 E-post: flisa@okonor.no


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 19

Musikk i sommerkveld 2010 onsdager kl 19.30 TID

KIRKE

ORGANIST

30. juni 14. juli 21. juli 28. juli 4. aug 11. aug

Åsnes Arneberg Gjesåsen Hof Finnskog Åsnes Finnskog Hof kapell

Tom Håkon Tom Håkon Tom Håkon Helge Helge Helge

S

om tidligere år, blir det også i år gjennomført Musikk i sommerkveld i alle seks kirker/ kapell i Åsnes kommune. Pga ferieavvikling er det et ”hull” i lista den 7. juli, og ingen konsert den uka. I tillegg til organistene Helge og Tom Håkon, deltar en rekke lokale

musikk-krefter. Følg med i lokalpresse og på plakater for nærmere info om dette. Gjør som før; ta med slekt og venner og la det gå sport i å besøke flest mulig konserter og kirker i løpet av sommeren.

19


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 20

Juniorsider Pinse Har du hatt bursdag nylig? Hva gjorde du på bursdagen? Har du tenkt på hvorfor vi feirer bursdager? Vi har selskap. Vi feirer bursdager. Vi gjør dette for å huske på hverandre og vise at vier glade i hverandre. Det er ikke bare bursdager vi feirer. Vi feirer 17. mai også. Da feirer vi landet vårt: Norge. Når det er selskap og fest er vi både glade og høytidelige. Vi tar på oss fine klær og vi pynter i huset. Pinsefesten et annerledes bursdagsselskap. Her er det gjestene som får gaver. Gjestene blir bursdagsbarn. Vi får den Hellige ånd. Jesus gir oss sin Hellige ånd. Den Hellige Ånd kan være i alle mennesker som elsker Gud samtidig. Jesus vil være nær deg også, som en god venn. Gjennom sin Hellige Ånd, vil Jesus være med deg overalt hvor du går. Gjennom Den Hellige Ånd opplever noen at de får kraft og styrke – og at de tør å fortelle om Jesus. r om lese me ge n a k u D Helli og Den n re s n i P nes gje . e l t s o p Ånd i A apittel 1 og 2 ik ninger

20

somme d r Go


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 21

Juniorsider Bønn Kjære Gud, du er hos oss. Fyll oss med ditt lys Kjære Jesus, du går med oss Bevar oss i din fred Kjære Gud, du ser oss. Ta imot våre tanker og stille bønner. Kjære Jesus, du tar våre hender i dine. Led oss på den gode vei Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene, Hjelp oss å se hverandre med kjærlighet Kjære Gud, du er hos oss. Fyll oss med ditt lys. Amen

er !

Av Gunn-Elin Bakke. Kilder: Min egen bibel – Hermon Forlag 99 spørsmål barn stiller om Gud - Hermon Forlag www.skrifthuset.no, Wikipedia 21


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 22

Nittedal Torvindustri AS Bjørkåsen, 2266 Arneberg Felles sentralbord for Nittedal og Arneberg:

Telefon: 62 95 58 20 Telefax: 62 95 58 21 firmapost@nittedal-torvindustri.no

GULL - SØLV - TINN Stedets beste utvalg finner De hos

Jens Dybendal Gull og sølvvareforretning Flisa - Tlf. 62 95 15 43

GULL - SØLV - TINN

LUND

ELEKTRISKE A/S • • • •

SOLØR`S ELDSTE INSTALLASJONSFIRMA MER ENN 45 ÅRS ERFARING DYKTIGE FAGFOLK KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

2270 FLISA TLF. 62 95 41 00 FAX. 62 95 12 10 lund.el@online.no

22

Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon Aksjonen i Solør innbrakte til sammen kr 146.106,50 (ca kr 18.700,mer enn i fjor). I Hof ble det til sammen samlet inn kr 25.341,50 (ca kr 2.300,- mer enn i fjor). På vegne av Kirkens Nødhjelp vil jeg takke bøssebærere, sjåfører og andre som bidro ved forberedelse og gjennomføring av aksjonen. Selvsagt også takk til alle givere. Dessuten har flg bedrifter hver gitt kr 2.000,- til Kirkens Nødhjelp: Grue sparebank, Sparebanken Hedmark, Aktuell Eiendom AS, Flisa Trykkeri AS, Økonor Flisa, Flisa Regnskap AS, H. Lunde autoverksted, Tannlege Tor Håvard Beitnes, AB utvikling AS, Advokat Jan Erik Myrvold, Advokat Thorbjørn Gjølstad jr., Bygg-Tømrermester Terje Nymoen AS, Klubben AS, NorDan AS, HR Revisjon AS, Mathisens Skiltmakeri. Undertegnede- og Kirkens Nødhjelp både regionalt og sentralt- er imponert over den støtten som næringslivet i Solør på denne måten gir til det arbeidet som Kirkens Nødhjelp utfører. Ola Inngard Melby Distriktskontakt i Solør for Kirkens Nødhjelp


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 23

Konfirmanter i Hof prestegjeld 2010 Hof Finnskog kirke 30. mai kl 11.00. Andreassen, Ulrikke Arneberg kirke 6. juni kl 11.00. Eriksen, Vanja Maria Jensrud, Caroline Kordal, Jenny Sofie Midtsundstad, Malin Evensberget Olsen, Weronica Sparby Svartholt, Tina Berntsen Barane, Einar Stokstad Håland, Kristoffer Sigfridstad Nilsson, Per Olav Berg Hof-konfirmanter i Arneberg kirke 13. juni kl 10.30: Gundersrud, Monja Therese Husum, Ellen Kristine Kordal Røsbak, Silje Kristin Skjøthaug, Kristine Kalfoss Weea Korbøl, Karl Even Lunde, Petter Melsnes, Mattis Lie Sjørbotten, Petter Myren kl 13.00: Amundsen, Madelen Fredriksen, Kine Lovise Maliberg, Camilla Olsen, Ingrid Vatnar Rudshagen, Lise Marie Søgård, Malin Kristine Beck, Knut Atle Gantzberg, Lars Vidar Kluge

Utstilling og salg av fliser og baderom hos Kirkenær Elektro i Solberghuset. Velkommen innom!

Vi pusser opp badet ditt. Ta kontakt for uforbindtlig tilbud! 2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339

H Lunde Autoverksted 2266 Arneberg Telefon 62 95 32 83

23


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 24

Velkommen til oss, salongen i Hof!

Solør Antirust Halvor Sagmoen

tlf: 62 95 15 72 mob: 901 76 935 www.solor-antirust.no e-mail: solor-antirust@brednett.no

Når det gjelder;

Tapeter - Maling - Fliser Gulvbelegg - Tepper velkommen til 2266 Arneberg Tlf.: 62 95 34 09 Mob.: 905 75 863

FARGERIKE Flisa Flisa Farvehandel Telefon 62 95 13 37

Den som sparer kjenner seg litt rikere. Sparing er morsomt – fordi pengene dine vokser. Du kan selv bestemme på hvilken måte de skal gi avkastning. Derfor gir det en god følelse å spare penger. Spar litt hver måned – opprett spareavtale i dag! Ta kontakt med oss eller se www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

24


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 25

KULTURKALENDER FOR HOF 2010 mai uke 20 O 19 Hof Husflidslag: Strikkekafè i Noersbygningen kl 11:00-13:00 Hof Østre Bygdekvinnelag møte hos Dagny Sørlie. Tema: Planteauksjon kl 18:00 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på Steinlausholen kl 18:00 T 20 Hof Normisjon har møte på hytta til Janne og Nils Beyer kl 18:30 Gjesåsen kirke «Vårlette toner» variert program, solister, korgruppe, Margrethe Munthe-sanger kl 19:00. Kollekt til nytt orgel uke 21 2. Pinsedag Filadefia Hof: Pinsestevne kl 12:00. David Østby M 24 taler. Sang og musikk av treffgruppa. Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på O 26 Steinlausholen kl 18:00 Hof Husflidslag: Strikkekafè i Noersbygningen kl 11:00-13:00 T 27 Jara helselag: Møte hos Anne Kvisler kl 18:00 Merk dagen Furuseth samfhus:Trimdans Thorsteins trio spiller kl 19:00-22:00 Bjerkely folkehøyskole: Toner fra bedehusland fra 27- 30 mai F 28 Furuseth: Sosialt samvær for funksjonshemmede kl 18:00-21:00 Lørdagsklubb på Jara skole kl 11:00 -14:00. Hele familien er L 29 vekommen til grilling fra kl 13:00 uke 22 M 31 Jara misjonsforening: Møte hos Gunn Aandstad kl 18:00 juni Hof V. Bygdekvinnelag har planteauksjon hos Liv Pedersen kl O 2 19:00 Filadelfia Hof: Formiddagstreff kl 11:00 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på Steinlausholen kl 18:00 Filadelfia Hof: Misjonsmøte , Jan Kristian Nymoen taler og L 6 forteller fra misjonsarbeidet i Polen

25


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 26

KULTURKALENDER FOR HOF 2010 uke 23 O

L uke M O

S uke T O uke O

O uke O uke O uke O

26

juni

Østsiden Misjonsforening: Møte hos Kari Marie Aandstad kl 9 18:00 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på Steinlausholen kl 18:00 Åsnes Hagelag: Hagevandring hos Kari Marie og Harald 12 Aandstad kl 14:00 24 14 Jara misjonsforening: Utflukt til Finnskogen kl 15:00 16 Hof Østre Bygdekvinnelag Velta Beitelag kl 18:00 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på Steinlausholen kl 18:00 Filadelfia Hof: Sommeravslutning, andakt. Ta med grillmat, kl 20 16:00 25 22 Jara helselag: Møte hos Marit Lie kl 18:00. Merk dagen Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 23 Steinlausholen kl 18:00 26 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 30 Steinlausholen kl 18:00 juli Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 7 Steinlausholen kl 18:00 27 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 7 Steinlausholen kl 18:00 28 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 14 Steinlausholen kl 18:00 29 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 21 Steinlausholen kl 18:00


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 27

KULTURKALENDER FOR HOF 2010 uke 30

juli

Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på O 28 Steinlausholen kl 18:00 L 31 Gardtassing kl 11:00-18:00, se www.gardtassing.no august uke 31 S 1 Gardtassing kl 11:00-18:00, se www.gardtassing.no Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på O 4 Steinlausholen kl 18:00 uke 32 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på O 11 Steinlausholen kl 18:00 uke 33 O 25 Østsiden Misjonsforening hos Liv Langmoen kl 18:00 Hof V. Bygdekvinnelag: Tradisjonell tur til Skasen hos Anne O 18 Kvisler. Avreise Hof Samf.hus kl 17:30 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på Steinlausholen kl 18:00 S 22 Filadefia Hof: Oppstart etter sommeren kl 17:00 uke 34 O 25 Furuseth Samfhus Trimdans kl 19:00-22:00 T 26 Furuseth: Sosialt samvær for funksjonshemmede kl 18:00-21:00 september uke 35 Filadefia Hof: Formiddagstreff. Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik O 1 synger kl 11:00 2 Hof Normisjon har møte på Arneberg Kirkestue kl 18:30 T Husk "Helgsafari" lør-søn for alle på 5. trinn! Inv kommer i L 4 posten! Østsiden Misjonsforening: Møte hos Wenche Misje Mathisen kl O 8 18:00 Alle er velkomne til disse arrangementene!

27


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 28

Skogkontor 2266 Arneberg - Telefon 62 95 53 00 - Fax 62 95 53 01 ❉ Tømmeromsetning ❉ Driftsassistanse ❉ Skogfaglig bistand Bruk “nærbutikken”...

Autorisert Elektroinstallatør til • små og store reparasjoner og kontrollrapporter • boliginstallasjoner • jordbrukinstallasjoner • industriinstallasjoner • brann- og tyveriinstallasjoner • automatisering (PLS) Ring telefon 62 95 27 00

2260 Kirkenær Telefon 62 94 83 60 Solør - Odal bunader GAVER: Duker - Keramikk - Kunstglass Kunstbilder - Pledd - Treartikler

BUTIKKEN MED KVALITETSVARER

VVS

Rørleggermester

FAGMANN

Olav Ommestad 2266 ARNEBERG

ARNEBERG ELEKTRO AS 2266 Arneberg

Telefon 62 95 35 43 Mobil 97 09 51 76 Grossistforbindelse: Brødrene Dahl AS

Alt i: • • • • •

Tlf: 62 95 03 35 28

ruter lakk oppretting rustskader batterier

Mob: 976 95 997 Bjørn Mob: 997 11 104 Bjørnar


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 29

Toner fra Bedehuset 27. - 30. mai på Bjerkely folkehøyskole med bla Gunnar Kinn, Leif Erling og Anne Beth Fagermo, Ingvild Fredbo Labråten, Judith Myrseth og Asle Stølsdokken m.fl Torsdag 27. mai 18.30 Møte/Konsert. Fredag 28. mai 10.00 Bibeltime v/Anfin Skaaheim 12.00 Sangtimen. Åpen scene og fellessang 16.00 Ønskesangtimen 19.30 Konsert Lørdag 29. mai 10.00 Bibeltime v/Anfin Skaaheim 12.00 Sangtime. Åpen scene og fellessang. 16.00 Ønskesangtimen 19.30 Festkveld. Kr 150,Søndag 30. mai 09.30 Sangtime. Åpen scene og fellessang 11.00 Sanggudstjeneste For påmelding og pris se www.bjerkely.fhs.no Alle kveldsarrangement kr 150,Arrangører: Bjerkely folkehøyskole, Normisjon, TV Visjon Norge og Nettverket Jesusnett.

Slekters gang Døpte i Arneberg kirke: 21.03.10 Kristian Nebben Jordfestede i Arneberg kirke: 30.03.10 John Aurland f. 1914 Jordfestede i Hof kapell: 26.03.10 Marta Myrvang f. 1922 07.04.10 Astrid Beate Sjørbotn f. 1928 09.04.10 Borgar Lie f. 1946 Fred over deres minne.

Hjertelig takk Hjertelig takk for minnegaven i anledning John Aurland sin bortgang. Hilsen Hjemmetjenesten

God sommer! Dåpssøndager avtales direkte med Kirkekontoret. Utgivelsesdatoer for 2010 Nr Innl. frist Utg. 04.10 05.10 06.10

23.08 20.09 22.11

09.09 07.10 09.12 29


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.56 Side 30

Velkommen til kirke Søndag 23. mai. Arneberg kirke kl 1100. 1. pinsedag. Petersson og Vikjord. Nattverd. Offer til Det Teologiske menighetsfakultet. Kirkekaffe. Joh 14,15-21; Joel 3,1-2; Ef 2,17-22. Søndag 30. mai. Bjerkely f.h.skole kl 1100. Sanggudstjeneste. Anfinn Skaheim. Matt 28,16-20; Jes 6,1-8; Tit 3,4-7. Søndag 30. mai. Hof Finnskog kirke kl 1100. Konfirmasjon. Olsen og Vikjord. Offer til eget menighetsarbeid. Søndag 6. juni. Arneberg kirke kl 1100. Konfirmasjon. Olsen og Vikjord. Offer til eget menighetsarbeid. Luk 12,13-21; Fork 12,1-7; 1.Tim 6,6-12. Søndag 13. juni. Arneberg kirke kl 1030 og kl 1300. Konfirmasjon. Olsen og Vikjord. Offer til eget menighetsarbeid. Luk 19,1-10; 5 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,2-31. Søndag 20. juni. Arneberg kirke kl 1100. Olsen og Vikjord. Nattverd. Offer til Kristen Idrettskontakt-KRIK. Luk 15,11-22; Jes 65, 1-2; 1 Pet 5,5b11. Søndag 27. juni. Utsikten kl 1100. E. Rakatonirainy og Smith. Joh 8,211; Sak 7,8-12a; Rom 2,1-4.

30

Onsdag 30. juni. Åsnes kirke kl 1930. Musikk i sommerkveld. Smith. Søndag 4. juli. Hof kapell kl 1100. Olsen og Smith. Nattverd. Aposteldagen. Offer til Norges KFUK/M. Matt 16,13-20; Jer 1,4-10; 1 Pet 2,4-10. Søndag 11. juli. Gjesåsen kirke kl 1100. E.Rakotonirainy og Smith. Matt 16, 24-27; Jos 24, 19-24; 1 Pet 1,15-21. Onsdag 14. juli. Arneberg kirke kl 1930. Musikk i sommerkveld. Smith. Søndag 18. juli. Hof Finnskog kirke kl 1400. Petersson og Vikjord. Offer til eget menighetsarbeid. Jes 49,1316; 2 Tess 3,6-12; Matt 10,28-31 Onsdag 21. juli. Gjesåsen kirke kl 1930. Musikk i sommerkveld. Smith. Søndag 25. juli. Hof kapell kl 1100. Kanehl og Vikjord. Offer til eget menighetsarbeid. Nattverd. Matt 7,21-29; Jer 23,16-24; 1 Joh 4,1-6 Onsdag 28. juli. Hof Finnskog kirke kl 1930. Musikk i sommerkveld. Vikjord.


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.57 Side 31

Søndag 1. august. Arneberg kirke kl 1100. Kanehl og Vikjord. Offer til eget menighetsarbeid. Nattverd. Luk 12,42-48; Jes 10,1-3; Apg 20,17-24. Onsdag 4. august. Åsnes Finnskog kirke kl 1930. Musikk i sommerkveld. Vikjord. Søndag 8. august. Hof kapell kl 1400. Petersson og Vikjord. Offer til Normisjon. Nattverd. Joh 6,66-69; Jes 5,1-7; Rom 11,25-32. Onsdag 11. august. Hof kapell kl 1930. Musikk i sommerkveld. Vikjord.

Søndag 12. september. Arneberg kirke kl 1100. Tverrkirkelig gudstjeneste. Filadelfia, Frelsesarmeen m.fl. deltar. Olsen og Vikjord. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Norsk Misjon i Øst. Luk 10,38-42; 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13. Andakter på Hof Aldershjem, tirsdager kl 1100: 1. juni, 15. juni, 29. juni, 13. juli, 27. juli, 10. august, 24. august, 7. september. Både beboere og besøkende er hjertelig velkommen!

Søndag 15. august. Haugsmølla kl 1200. Olsen og Vikjord. Offer til Stiftelsen Haugsmølla. Kirkekaffe. Sal 32,1-5; 1 Joh 1,8-2,2; Matt 21,2831. Søndag 22. august. Gjesåsen kirke kl 1100. Petersson og Smith. Matt 12,33-37; Sal 40,2-6; Jak 3,8-12. Søndag 29. august. Hof kapell kl 1100. E.Rakatonirainy og Vikjord. Offer til Bjerkely f.h.skole. Nattverd. Kirkekaffe. Matt 5,43-48; 5 Mos 10,17-21; Rom 13,8-10. Søndag 5. september. Klokken klubbhus kl 1300. Familiegudstjeneste. Olsen og Vikjord. Offer til Hof Østre j&f-forening. Kirkekaffe. Ta gjerne med grillmat. Joh 5,1-15; Sal 103,1-6; Ef 5, 15-20. 31

Med forbehold om endringer.

Velkommen til kirke


0310_HMB_0605_HMB 05.05.10 12.57 Side 32

Arkivfoto

INFINORMASJON

Hof menighetsblad nr.3/10.  
Hof menighetsblad nr.3/10.  

Toner fra bedehuset, se side 29 Nr 3 MAI 2010 68. ÅRG Lik luften som jeg puster inn slik er Den hellig Åndens vind. Den fyller hvert et ånde...

Advertisement