__MAIN_TEXT__

Page 1

Oksøya - her har vi konfirmantleir hver sommer

Les om Naturlig menighetsutvikling ......... side 4 Sommturer ..................................... side 5 Konfirmantarbeid.........................side 11 Nytt fra Menighetspleien.............side 12 m.m.

Nr. 3 - 56. ĂĽrg - juni - september 2010 - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 tor.torbjørnsen@getmail.no Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Diakon Trygve Nordby Bergland 50% stilling. Faste dager tirsdag og onsdag Suhms gt. 6, 0362 Oslo Tlf. 23 62 99 08 trygve.nordby.bergland@oslo.kirken.no Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Ormøybakken 12, 0198 Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00 Menighetsrådets leder Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

2

Design: Mediekunstnerne.com

Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691 Menighetspleien e-post: menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Ansvarlig redaktør: Bjørnar Nome Redaksjon Øystein Endal Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 6. september.

Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Forsidebilde: Bildet er tatt på Oksøya der vi har konfirmantleir hver sommer. Fotograf Erik Schibbye. Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

Kirken er mennesker

S

lik stod en overskrift å lese i Vårt Land 20. mai. Den aktuelle helsiden var en bokanmeldelse av professor (ved Menighetsfakultetet) Harald Hegstads siste bok: ”Den virkelige kirke”. Nå skal ikke jeg bruke spalteplass på en tilsvarende bokanmeldelse her selv om den aktuelle boken så avgjort fortjener god omtale. Det er anliggendet jeg vil reflektere litt over.

T

radisjonelt har vi innen de store kirkesamfunnene vært sterke når det gjelder å skape teoretiske tankebygninger om hva kirken er. Og selvsagt er det viktig å reflektere over hva Bibelen gir oss å bygge på. Imidlertid er vi ikke alltid like sterke når teorien skal omformes til praksis. Her er det jeg samstemmer med Hegstad når han så sterkt understreker at Kirken verken er en teoretisk modell eller en organisasjon som er til for sin egen del.

D

en virkelige kirke, sier han, er mennesker samlet i Jesu navn, mennesker som vil tro på Jesus. Nettopp fordi vi mennesker ikke er i stand til, eller har domsmyndighet til å skille mellom sann og falsk tro, blir det viktig å holde fast ved at kirken er et erfarbart fellesskap av levende mennesker.

S

elv om det fins viktige bibelske sider ved kirketanken som utfyller dette bildet. Og så har denne erfarbare, virkelige kirken et stort oppdrag: Å være Guds redskap når han etter sin plan skaper Guds Rike. Derfor er det umulig å tenke seg en kirke som ikke driver utadrettet virksomhet gjennom å spre budskapet om Jesus i nærmiljø og i misjon. Og like utenkelig er det å være kirke uten å øve nestekjærlighet gjennom diakonal handling. Igjen ser

vi den samme tegningen: Et budskap har mennesker som adresse. Nestekjærlighet øves overfor og sammen med mennesker. Uansett hvor sterke vi er i teoriene – kirken er mennesker.

S

lik ønsker vi mest av alt at kirken skal framstå på Lambertseter: - være et fellesskap av mennesker som vil tro på Jesus. Være et fellesskap av mennesker som er tydelige på sin tro overfor andre og like tydelige i sin nestekjærlighet mot medmennesker. Rett nok er vi både takknemlige, glade og stolte fordi vi har et så flott kirkebygg. Men dette er også til for å tjene mennesker – de som vil tilbe Gud i det vigslede rommet og de som trenger et sted for menneskelig nærhet og varme. På denne måten blir kirkehuset et sted der den virkelige kirke på Lambertseter blir synlig, men altså ikke bare der. For levende og troende mennesker samles så mange steder.

D

en kristne kirke har en lang historie og har tålt både stormvær og stille. Kanskje er det da lett å falle for fristelsen og se på kirken som et klenodium der mose og rust preger bildet. Til det vil jeg si: Kirken på Lambertseter er høyst levende mennesker, og vi har skrapt vekk nok mose og banket av tilstrekkelig med rust så vi kan åpne både dørene og hjertene mot menneskene. Men å finne ut at det er slik, ja, det gjør man bare gjennom erfaring. Og den erfaringen henter du der den virkelige kirken er synlig.

Vi takker

- for at det gode samarbeidet med Frivillighetssentralen stadig blir bedre - for alle frivillige medarbeidere som gir av sin tid i tjeneste for Lambertseter menighet. - for Menighetspleien og alle besøkerne, for deres frivillige tjeneste overfor sørgende, eldre, ensomme og syke. - for at kirken er åpen hele sommeren, for at torsdagstreff kan holde på hele sommeren og for alle sommerturene.

Vi ber

- om at alle må oppleve å SE JESUS og BLI SETT AV HAM slik visjonen for Lambertseter menighet sier, og at alle som kommer til kirken føler seg sett og ivaretatt av menigheten. - for alle syke i menigheten, for lindring og om at Gud er dem nær. - for alle som er i sorg - for alle som er døpt den siste tiden og for deres foreldre og faddere. Vi ber om at de må få vokse opp nær Jesus. - for Menighetspleiens nye undergrupper med fokus på barnefamiliearbeid og øvrig diakoni, og om at det diakonale arbeidet stadig vil utvikle seg. - for barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet rundt trosopplæringen, og om at yngre mennesker kan oppleve et eierskap til menigheten. - for årets konfirmanter, at de må oppleve konfirmanttiden som fin og meningsfull. - for vår vennskapsmenighet i Luton og for sokneprest Peter Budgel. - for familien Fosse, som er våre utsendinger i Sjømannskirken i Singapore.

Husk

at kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager i kontortiden.

3


Aktuelt Naturlig menighetsFest for frivillige utvikling – hva skjer? m/ idèdugnad Etter å ha snakket om naturlig menighetsutvikling (NaMu) lenge, er tiden kommet for å gjøre mer enn å bare snakke. Alle som ønsker å få vite hva NaMu er og hvorfor vi ønsker å bruke tid på dette i vår menighet, inviteres til et informasjonsmøte i Lambertseter kirke onsdag den 22. september klokken 19. Der kommer vi til å presentere NaMu og fortelle om prosessen videre. For de utålmodige, som ikke klarer å vente helt til september med å få vite mer er det selvsagt fritt frem å spørre noen i arbeidsgruppen (Fredrik Ulseth, Bjørnar Nome og Merete Thommesen) om å fortelle om hva NaMu er. I høst skal vi gå første skritt i NaMuprosessen, vi skal gjennomføre den første menighetsprofilen. Menighetsprofilen kan sammenliknes med en sjekk hos legen, hvor vi får en statusrapport på helsen i vår menighet. I løpet av august kommer 30 personer fra menigheten vår til å motta et brev hvor de inviteres til å delta i undersøkelsen. De 30 er valgt blant de ansatte, ubetalte medarbeidere, gudstjenestedeltakere og andre aktive menighetsmedlemmer. De skal besvare et innholdsrikt spørreskjema om hvordan de opplever vår menighet. Grunnen til at det er 30 personer som skal besvare undersøkelsen er at det er mange nok til å velge et representativt utvalg samtidig som det er overkommelig i forhold til å behandle den informasjonen som kommer inn. Selve utfyllingen av svarskjemaene gjør vi i fellesskap i kirka den 29. september. Husk å sette av den 22. september i kalenderen din allerede nå!

Søndag den 9. mai var det duket for fest for alle frivillige i Lambertseter menighet. Medarbeidere fra alle komiteer, råd, styrer og alle typer grupper var samlet sammen med menighetsrådet og staben i kirka. Igjen er det jo dere frivillige som skal takkes for positiv innstilling, og at festen ble det den ble! Dagens festtale ble holt av Espen Hasle som i talen hadde mange inspirerende momenter om det å være frivillig medarbeider, og om det å kunne bli det i fremtiden. Organist Johan Wallace trakterte det nyoverhalte flygelet. Nydelig musikk kom ut av det svarte møbelet, noe som selvsagt ikke bare var instrumentets skyld. Alle fikk vi også nyte en nydelig lammegryte til Torill Sletners oppskrift. En spesiell takk til dere tre! På festen ble det også holt en idèdugnad hvor alle fikk uttrykke tanker og meninger om hvordan menigheten skal, kan eller bør bli. Dette blir spennende lesning! Og så lå der et skjema hvor alle kunne registrere seg som frivillig medarbeider, hvilket foretak de er med i og hva de eventuelt kan tenke seg av andre verv og gjøremål. Kan du tenke deg å engasjere deg i ditt lokalmiljø og i noe arbeid i Lambertseter kirke? Kanskje har nettopp du som leser dette ideer om hvordan Lambertseter menighet kan bidra positivt for nærmiljøet? Det ligger en liste i resepsjonen i Lambertseter kirke og du må gjerne komme innom og fylle den ut. Akkurat du er noe som andre ikke er!

Nyt solen – også søndag formiddag! De to siste somrene har Lambertseter kirke flyttet søndagsgudstjenesten til kl. 18.00. Tanken har vært at flere på den måten slipper unna det vanskelige valget ”sol eller gudstjeneste”. Erfaringene fra disse to årene er rimelig gode. Derfor gjør vi det på samme måten i år også. Fra og med søndag 27. juni til og med søndag 15. august blir samtlige gudstjenester kl. 18.00. Vi holder oss til kirkeårets prekentekster og i alle gudstjenestene feires det nattverd. I år ser det også ut til at vi får med oss ekstra musikalske krefter slik at gudstjenestene får enda flere kvaliteter. Sist, men sikkert ikke minst – etter hver gudstjeneste serveres det en hyggelig kveldsmat. Så vi sier: Nyt solen denne sommeren – også søndag formiddag. Vær så velkommen til godt fellesskap om ettermiddagen i kirkerommet og rundt kveldsmaten.

Lambertseter kirke er stedet!

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom! 4

4


Sommerturer Til glede og adspredelse

Sammen med Lambertseter menighet arrangerer Frivillighetssentralen også denne sommeren bussturer i ”kjernetiden” av sommeren, til glede og adspredelse for alle som har lyst.

Vi har greid å holde prisnivået nede så det ikke den helt store utfordring for lommeboka å bli med på dette. Prisen på turene er kr. 150,- og påmelding skjer til Frivillighetssentralen, tlf. 22 29 19 00. innen 4 dager før turene går. . Alle turene starter klokka 1000 fra Lambertseter kirke og vi er tilbake et sted mellom klokka 1400 og 1600, etter hvor langt vi reiser.

NB! Turene er åpne for å melde seg på for både gammel og ung. Det er hyggelig å bli med i et sosialt fellesskap når det stilner av med tilbud fra eldresentrene og foreningslivet om sommeren. Det har derfor hittil vært stor etterspørsel for å få komme med på disse turene, så det er lurt å være tidlig ute med påmelding. Det går an å melde seg på til alle turene samtidig hvis du ønsker det.

Turene vil gå slik : Tirsdag 29. juni : Horten

Vi skal blant annet besøke Horten Forsvarsmuseum, der tidligere leder av Søndre Aker historielag Arne Sunde vil møte oss og vise oss rundt i anlegget. Her er det mulig å bli med selv om du ikke er så sprek, det handler om å tilpasse det med hvor mye du blir med rundt i anlegget. Det vil bli servert lunsj bestående av kaffe og rundstykker.

Fredriksten festning

Oscarsborg festning

AV ORGANIST JOHAN WALLACE Flygelet ble gitt i gave til Lambertseter kirke da den stod nybygget og ferdigstilt i 1966. Også den gang ble flygelet restaurert. Instrumentet er nemlig datert tilbake til 1926. Det er blitt sagt av pianoteknikere at dette er en svært god årgang. Det var tilgang på gode materialer, og elfenben på tangentene var standard den gangen.

Nå fremstår det som helt nytt. Det har blitt plukket helt fra hverandre, og pusset helt ned til veden. Sprekker i klangbunnen er sponset. All mekanikk er renset, og det er satt inn nye hammere og filt. Ny pianolakk, nye strenger, og større hjul. Til sist finjustert, og intonert for bruk i Lambertseter kirke. Det er godt å ha et skikkelig instrument når det er gudstjenester og konserter. Musikken taler mer, og klangen inspirerer.

Tirsdag 27. juli : Halden med Fredriksten festning

Denne turen går til Halden og vi skal besøke Fredriksten festning, stedet som i de siste årene har blitt skikkelig kjent for allsangprogrammene ”Allsang på grensen”. Vi blir mottatt av folk fra den meget aktive Frivillighetssentralen i Halden som skal fortelle om hvordan programmene lages, samt at de tar oss med på en omvisning på festningen. Vi skal også spise lunsj mens vi er der.

Lambertseter menighet feiret i fjor sitt 50 års-jubileum. Da bestemte vi oss for at jubileumsgaven skulle gå til å restaurere vårt Steinway & Sons flygel.

... en Flygelet ble hentet før jul, og ble fraktet til et drøm firma i Polen som har spesialisert seg på å å spille restaurere hovedsaklig på Steinway & Sons da disse instrumentene har så høy kvalitet at de blir like gode som nye, om ikke bedre, etter en full overhaling.

Tirsdag 13. juli : Drøbak

Vi reiser til Drøbak, den spennende og morsomme lille hvite by et stykke ut i Oslofjorden. Det planlegges også en avstikker med ferge ut til Håøya der vi skal se Oscarsborg festning. Skal du få med deg alt på denne turen bør du nok være litt sprek for det blir et stykke vei å gå og noen utfordringer av og på fergen mm. Lunsj serveres.

Flygelet er tilbake!

Sagstua Tirsdag 10. august Sagstua

Det er ikke en buss, men en kortesje av våre frivilliges biler som frakter våre gjester ned til Sagstua nede i Skulleruddumpa. Altså samme opplegg som ifjor da vi serverte rømmegrøt, spekemat og hadde det hyggelig.

Vårt flygel er ikke av de største, men det har alle de klanglige kvaliteter som et Steinway skal ha. Ikke minst er det en drøm å spille på. Flygelet har fått mye skryt fra håndverkerne som har arbeidet med det. Nå skal det pryde kirken vår, og berike alle som kommer dit i mange år fremover. Gratulerer med nyrestaurert flygel. Fra alle oss, til alle oss!

5


Leirhelg Masse fint vær og ei flott helg

11 til 14 årsweekend

TEKST: BJØRNAR NOME BILDER: BJØRNAR NOME OG HELEN FJELD LANGRIND Helga 4. til 6. juni var vi 20 stykker som dro på leir til Degernes. Vi hadde bestilt masse fint vær og hadde en flott helg. Overskriften for helgen var vennskap. Vi lærte om David og hans vennskap til både mennesker og til Gud. Vi ble bedre kjent med nye og gamle venner.

Helen, Olav og Sofie var noen av de flotte lederne vi hadde med oss på leir. 100 meter nedenfor leirstedet hadde vi vår egen strand som vi hadde masse glede av i det flotte været.

Her lærer vi MGP-dansen ute i gresset.

Lambertseter Legesenter

Legene Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid. God kapasitet på Ø-hjelp. Tlf. 22749050. Cecilie Thoresens vei 12. Alle virkedager året rundt. Vi har flyttet til brakke like ved. www.lambertseterlegesenter.no

6

Lørdagskvelden hadde vi trosvandring. Her er vi samlet ved en av postene nede ved vannet.

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG


7


GUDSTJENESTEPLAN Dato

Desember

November

Oktober

September

August

Juli

04.07.10

8

Kl 18.00

11.07.10

18.00

18.07.10

18.00

25.07.10

18.00

Beskrivelse Sommergudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth Offer til menighetsarbeidet Sommergudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth Offer til menighetsarbeidet Sommergudstjeneste med nattverd. Barbro Schmedling Offer til menighetsarbeidet Sommergudstjeneste med nattverd. Asle Røhne Rossavik Offer til menighetsarbeidet

Matt 16, 13-20; Jer 1,4-10; 1 Pet 2, 4-10 Matt 16,24-27; Jos 24,19-24; 1 Pet 1, 15-21 Jes 49, 13-16; 2 Tess 3,6-12; Matt 10,28-31 Matt 7, 21-29; Jer 23,16-24; 1 Joh 4,1-6

Sommergudstjeneste med nattverd. Asle Røhne Rossavik Offer til Sjømannsmisjonen Luk 12, 42-48; Jes 10,1-3; Apg 20,17-24 Sommergudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth Offer til menighetsarbeidet Joh 6, 66-69; Jes 5, 1-7; Rom 20, 17-24 Sommergudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth Offer til menighetsarbeidet Sal 32,1-5; 1 Joh 1, 8-2,2; Matt 21,28-31 Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth Offer til Søndagsskoleforb. Matt 12, 33-37; Sal 40,2-6; Jak 3,8-12 SPRELL LEVENDE - Samtalegudstjeneste for konfirmanter. Asle Rossavik. Ungdomsprest Lars Kristian Gjone deltar. Offer til NKSS Laget Dagens ord: Jesus er min venn og leder. Matt 4,12-25

01.08.10

18.00

08.08.10

18.00

15.08.10

18.00

22.08.10

11.00

29.08.10

11.00

05.09.10

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Asle Rossavik og Lars Kristian Gjone. Søndagsskole kl 11.15 Offer til ungdomsarbeidet. Joh 5,1-15; Sal 103,1-6; Ef 5,15-20

12.09.10

11.00

Gudstjeneste med nattverd. Jostein Vist. Søndagsskole kl 11.15

19.09.10

11.00

Lambertsetergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Foreninger og lag fra Lambertseter deltar. Søndagsskole kl 11.15 Luk 7,11-17; Job 19,25-37; Rom 8,18-23

19.09.10

13.30

Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth.

26.09.10

11.00

SPRELL LEVENDE Gudstjeneste med nattverd. Asle Røhne Rossavik Offer til KFUK/KFUM Dagens ord: Jesus er den gode gjeter. Matt.11,12-14

03.10.10

11.00

10.10.10

11.00

17.10.10

11.00

24.10.10

11.00

Gudstjeneste med dåp. Asle Røhne Rossavik. Søndagsskole kl 11.15.

31.10.10

11.00

Gudstjeneste med Skriftemål og Nattverd. Fredrik Ulseth. Søndagsskole kl 11.15

07.11.10

11.00

14.11.10

11.00

21.11.10

11.00

28.11.10

11.00

05.12.10

11.00

12.12.10

12.30

19.12.10

11.00

Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth

19.12.10

18.00

Julesanggudstjeneste. Ni lesninger. Fredrik Ulseth

24.12.10

11.00

Gudstjeneste for store og små. Fredrik Ulseth. Lambertseterskolene kor. Offer til Kirkens Nødhjelp

Luk 10,38-42; 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13

Gudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth. Gjestetaler fra MF Mark 10,17-27; 2Mos 20,18.12-17; Fil 1,20-26 Offer til MF Gudstjeneste Tro og Lys med nattverd. Asle Røhne Rossavik. 1 Mos 9,8-17; Hebr 11,1-4.7-10; Joh 9,1-7.35b-38 Offer til Tro og Lys SPRELL LEVENDE - Gudstjeneste med nattverd. Lars Kristian Gjone. Høsttakkefest. Offer til TV aksjonen Dagens ord: Jesus er verdens lys. Joh 9,1-38 Matt 11,25-30; Sal 100; Rom 8,31-39 Luk 13,23-30; Jes 55,6-7; Gal 6,7-10

Allehelgensgudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth og diakon Trygve Bergland. Søndagsskole kl 11.15. Offer til menighetens sorgarbeid Matt 5, 13-16; Jes 60,18-22; Hebr 12,1-3 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Asle Røhne Rossavik. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Joh 6, 37-40; Dan 12, 1-3; 1.Kor 15, 42-49 Misjonsgudstjeneste med nattverd.Ola Rypdal fra NMS og Fredrik Ulseth. Søndagsskole kl 11.15. Offer til NMS Hebr 3, 12-14; Jes 51, 11-15; Matt 25, 1-13

SPRELL LEVENDE - Gudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Asle Røhne Rossavik & Lars Kristian Gjone. Offer barne- og ungdomsarbeidet Dagens ord: Jesus er verdens lys. Matt 7,24-27 Gudstjeneste med nattverd. Asle Røhne Rossavik Offer til Israelmisjonen Luk 21,25-33; Mal 3,17-4,2a; Rom 15,4-7 Kjøpesentergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Gospelkoret Reflex. Eget opplegg for barna. Kirkekaffe! Offer til barne- og ungdomsarbeidet Jes 35, 3-10; 1 Kor 4,1-5; Matt 11,2-10

Luk 2,1-14, Mi 5,1-4a


Januar

FOR HØSTEN 2010 Dato

Kl

25.12.10

11.00

26.12.10

11.00

Gudstjeneste. Kl 1100. Fredrik Ulseth. Dåp og nattverd. Gang rundt juletreet etter gudstjenesten. Offer til Norsk misjon i Øst Matt 10,17-22; Jer 1,17-19; Apg 6,8-15

01.01.11

11.00

Prostigudstjeneste. Nattverd. Prost Tore Kopperud, Fredrik Ulseth og andre prester og diakoner deltar. Offer til Østmarkskapellet Luk 2,21; Jes 43,1-3a; Apg 4,8-12

02.01.11

16.00

09.01.11

11.00

Beskrivelse Høytidsgudstjeneste. Kl 1200-mrk tiden. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Joh, 1,1-14; Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a

Gudstjeneste for store og små. Kl 1600. Hellige tre kongers dag med juletrefest etterpå. Dagens ord: Jesus er konge. Matt. 2,1-5.19-23

Misjonsgudstjeneste. Kl 1100. Nattverd. Asle Rossavik. Offer til Misjonsprosjektet

Morgengudstjenester høsten 2010 Alle morgengudstjenester begynner 08.45 og holdes i kapellet. Onsdag 1. september

Onsdag 29. september

Onsdag 2. november

Onsdag 1. desember

Onsdag 5. januar

Østmarkskapellet høsten 2010

Gudstjeneste hver søndag kl 12.00. Kafeen er åpen fra kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten). 22.08.: Sportsgudstjeneste ved Inge Lønning

24.10.: Sportsgudstjeneste med nattverd: Dag Høyem

29.08.: Sportsgudstjeneste ved Tore Laugerud

31.10.: Sportsgudstjeneste ved Marit Halvorsen Hougsnæs

05.09.: Sportsgudstjeneste ved Per Olav Vangen 12.09.: Sportsgudstjeneste ved Bjørn Mathiesen Familiedag med grilling og leker (ta med grillmat)

07.11.: Sportsgudstjeneste ved Pål Erling Torkildsen

19.09.: Sportsgudstjeneste ved Per Anders Nordengen

21.11.: Sportsgudstjeneste ved Kjell Nordstokke

26.09.: Sportsgudstjeneste ved Elisabeth Torp

28.11.: Sportsgudstjeneste ved Gunleik Seierstad

03.10.: Sportsgudstjeneste ved Trond Skard Dokka

05.12.: Sportsgudstjeneste ved Torleiv Austad

10.10.: Sportsgudstjeneste ved Ragna Dahlen

12.12.: Adventsgudstjeneste kl. 17.00 ved Liv Sjøflot Fakkeltog fra Grønmo kl 16.00. Servering av grøt.

17.10.: Sportsgudstjeneste ved Dag Auli

14.11.: Sportsgudstjeneste ved Sverre Bang

9


Konfirmantarbeid �

Sommerleir 2010 17. - 21. august er det 22 konfirmanter og ca. 20 hjelpeledere og voksne som reiser til Breviks sommerparadis, Oksøya. Hva venter årets konfirmanter som skal på leir? Vi kan selvsagt ikke avsløre alt som skjer. (Dere som har vært med før må ikke si noe til de som skal reise i år.) Noe kan vi likevel røpe.

En dag på konfleir forløper slik: Når: 8:00 8:30 9:00 10:00-13:00 10.0013.0013:00 14:00 16:30 17:00 18:00 19:00-19:30 20:00 22:00 23:00 23:30 24:00

Hva: Vekking Bønnesamling (frivillig) Frokost Undervisning Hjelpeleder-samling Lunsj Fritidsaktiviteter Voksenledersamling Gruppesamtaler Middag Kiosk Underholdning & fritid Kveldssamling Åpent kapell I seng Stille

���������������� �

���������� -

på et sosialt år for å bli kjent med Gud å lære mye og å ha masse gøy som konfirmant i kirka!

Vi i Lambertseter kirke er klar til å ta imot et nytt kull med konfirmanter fra høsten av. Konfirmasjon handler om å bli bedre kjent med Gud, troen og kirken. Konfirmasjonsundervisningens høydepunkt er sommerleiren. Der har vi masse gøy sammen og blir ekstra godt kjent med Gud og med hverandre. Om du selv går i 9. klasse og vurderer konfirmasjon eller om dere er foreldre eller besteforeldre til en som vurderer konfirmasjon så ta kontakt med oss på asle.rossavik@oslo.kirken. no eller på telefon 23 62 99 04 (mellom 9 og 16). Se også våre hjemmesider www.lambertseterkirke.no for mer informasjon om konfirmasjon i 2011.

Som dere ser er det ikke tid til å kjede seg! Det er et poeng at det alltid er noe man kan gjøre slik at ikke noen faller utenfor. For mye ”fri”-fritid er ikke bra for alle. HjeIpelederne sørger for at det alltid er noe å gjøre i fritiden. Det kan være volleyballcup, fem-kamp eller andre typer leker og konkurranser. Det er også tid til bading og soling. Vi har alltid fint vær! Vi reiser til og fra konflirmantleir med buss og båt.

I undervisningen har vi temaene: Påske, Pinse, Vill og Forelsket, Hvem? Jeg! og Å gå videre – med Gud. Mens det er undervisning har hjelpelederne egen samling hvor de har egne temaer de går gjennom, pluss at de bruker tiden til å forberede aktiviteter for konfirmantene.

Underholdning på kvelden er alltid en ”højdare”. Hjelpelederne lager underholdningen og trekker konfirmantene med på mye gøy. Kveldsavslutningen er en rolig sang- og bønnestund. Siste kveld er denne utvidet med delekveld, nattverd og forbønn. Ønsk oss lykke til og ta oss med i forbønn!

Årets innskriving av nye konfirmanter skjer torsdag 16. september kl.19 i Lambertseter kirke.

11


Nytt fra Menighetspleien Satser mer på barnefamiliene

To nye undergrupper til Menighetspleiens styre er blitt dannet. Halvparten av medlemmene i Menighetspleiens styre sitter i hver sin gruppe. Den ene gruppen jobber med familiearbeid, der vi har satt babysang som første prioriterte oppgave. Videre vil den andre gruppen jobbe med øvrig diakoni. Endring i statuttene

Under årsmøtet i menighetspleien ble det fremmet noen forslag til endringer i Menighetspleiens statutter. Vi har en stund sett at vi bør endre litt på måten vi arbeider på for å ha litt mer konkrete arbeidsoppgaver og mål, og følge med utviklinga på Lambertseter. Vi vil satse mer på arbeid blant barnefamiliene. I tillegg har vi fått inn i våre statutter at Frivillighetssentralen vil stille med en egen valgt person i styret. Dette fordi vi ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med dem.

To nye undergrupper

til Menighetspleiens styre er blitt dannet. Halvparten av medlemmene i Menighetspleiens styre sitter i hver sin gruppe. Den ene gruppen jobber med familiearbeid, der vi har satt babysang som første prioriterte oppgave. Videre vil den andre gruppen jobbe med øvrig diakoni. Denne gruppa vil først og fremst ta for seg oppgaver som julemessa og turer.

Styret

Under årsmøtet ble Magnhild Prestrud gjenvalgt i styret, mens Heidi Mork gikk ut. Vi har foreløpig ikke

Menighetspleiens sommergave

I hvert sommernummer av menighetsbladet ligger en giro som er Menighetspleiens sommergave. Sommergaven i fjor hadde en stor økning fra 2008. Det at flere gir gaver og flere gir større beløp, betyr enormt for Menighetspleiens videre drift. Menighetspleien lever kun av gaver og innsamlede midler, så vi er helt avhengige av alle dere som hjelper oss økonomisk. Økonomisk sett sliter Menighetspleien, selv om balansen mellom inntekter og utgifter er mindre enn på lenge. To av årsakene til det er flere større gaver og økt inntekt på torsdagstreff. Like før jul fikk vi en gave på 50.000 kr. I tillegg var sommergaven i fjor på 23.000 kr, som var en økning på 8000 kr fra 2008. Det at flere gir gaver og flere gir større beløp, betyr enormt for Menighetspleiens videre drift.

12

Det er mye arbeid og mange utgifter med å drive et diakonalt arbeid. I et diakoniutvalg, som det Menighetspleien er, er det naturlig å ha en diakon på laget og Menighetspleien har i en årrekke tatt på seg ansvaret med å lønne en diakon i 50 % stilling. Derfor sier det seg selv at det blir en del utgifter med tanke på det. For å i det hele tatt ha en diakon, er Menighetspleien avhengig av økonomisk hjelp. Diakonens ansvar er å lede det

diakonale arbeidet i Lambertseter menighet og sørge for å drifte og koordinere blant annet besøkstjenesten, sorgarbeid, torsdagstreff og spesielle arrangementer som Menighetspleien har ansvar for. Andre viktige oppaver er samarbeid med andre menigheter, sykehjem, organisasjoner og stiftelser i bydelen. Ved å motta hjelp fra diakontjenesten i Lambertseter, håper vi at det kan føre med seg en giverglede til å gi noe tilbake. Dermed håper vi at alle som setter pris på at noen mottar hjelp og omsorg av diakonen og av frivillige medarbeidere i regi av Menighetspleien, og dem som får et utbytte av Menighetspleiens arrangementer, kan gi oss en hjelpende hånd økonomisk. Ved deres hjelp kan vi fortsette å drive vårt arbeid slik vi gjør det i dag og kanskje utvide våre arbeidsområder dersom økonomien skulle tilsi det i årene som kommer. Takk for alt dere bidrar med!

greid å skaffe en person inn i styret for Heidi, men jobber med saken. Etter årsmøtet trakk Toril Slettner seg som leder av private årsaker, men vil fortsette som styremedlem. På første styremøte etter årsmøtet bestemte styret at sokneprest Fredrik Ulseth er styrets leder til neste årsmøte. Menighetspleiens styre ser derfor slik ut: Fredrik Ulseth, leder, Tone Iren Lund, sækretær, Magnhild Prestrud, styremedlem, Anne Byfuglien, styremedlem, Kyrre Berntzen, styremedlem valgt av Menighetsrådet og varasekretær, Arvid Julland , styremedlem valgt av Frivilligsentralen og Kai Adelssøn, vara for Frivilligsentrale`s styremedlem. Vi gleder oss til et nytt år med godt arbeid, arrangementer og fantastisk samarbeid samt hjelp fra alle våre frivillige medarbeideer, som vi ikke klarer oss uten!

Vi ønsker å v ære et levende fe lleskap med tilbud til mennesker i ulike livssitu asjoner

Støtt Menighetspleien gjennom Norsk Tipping Til dere som leser menighetsbladet og som også spiller lotto eller sender inn den ukentlige tippekupongen: Nå kan dere støtte Menighetspleien gjennom grasrotandelen til Norsk Tipping. Grasrotandelen lar spillere øremerke inntil fem prosent av innsatsen hos Norsk Tipping til en frivillig organisasjon. Det vil si at dere kan oppgi Menighetspleien som organisasjon som dere ønsker å støtte hver gang dere spiller gjennom Norsk Tipping. Det dere gjør er å registrere Menighetspleien med kontonummer, 60620512691. Dersom organisasjonsnummeret trengs er det: 974471892. Så på forhånd: Takk for bidrag!


Førsteinntrykk fra en gudstjeneste Første ”innside-opplevelse” i Lambertseter kirke

Det var blitt 1. påskedag. Lambertseter kirkes klokkeklang kalte ”hjemmesitterne” inn til påskehøytidens tradisjonsrike samling. Klokka var 10.30 da jeg kom til et tilnærmet folketomt kirkerom! Jeg henvendte meg til en person som så ut til å høre hjemme der: - Jo-da, det skal være gudstjeneste, bekreftet vedkommende. Høytidsgudstjeneste, la han til med ettertrykk! Jeg fikk nesten 1⁄2 times ”høytid”, i ensomhet på en av de bakerste kirkebenkene. Plutselig - i min åndsfraværelse - konstaterte jeg at en del av dem som hadde droppet påskefeiring til fjells eller vanns, var i ferd med å innta benkeradene. AV ”NY-INNFLYTTER” PER-JOHAN B. BOGERUD Menighetslemmer til disipler

Da kirkeklokkene for tredje gang hadde ringt – midt i stillheten – lød tre ganger tre kraftige bank på inngangsdøren til kirkerommet. Jeg, og flere med meg, ble nesten litt urolige. Hvem var det som kunne finne på å velge slik bemerket entré i Lambertseters gudshus – endatil på 1. påskedag? Men redselen var ubegrunnet. Få sekunder deretter skred kapellan Asle Røhne Rossavik, som den fredelige ”tjener” han fremtrer som i sin menighet, inn i kirken, bærende på et godt synlig og tent ”kubbelys”. Jeg så en symbolikk i dette opptrinnet: Jesu ønske om ved sin kraft, å vinne innpass i menigheten og der få gjøre søkende menighetslemmer til sine disipler.

* Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Oppstandelsen en seier

Da kapellan Asle Røhne Rossavik gikk ned fra prekestolen, etterlot han ingen tvil: Troen på Jesu oppstandelse 1. påskedag er menneskehetens ”redningsplanke” i kampen mellom liv og død. Her kan gjerne tilføyes: En kamp som bygger på en treleddet fellesnevner bestående av tro, håp og kjærlighet.

Mot slutten av festgudstjenesten inviterte kapellanen til nattverd. Som en nysgjerrig ”ny-innflytter” på Lambertseter, registrerte jeg at, til tross for stort fravær av påsketuristene, var oppslutningen om nattverden oppsiktsvekkende stor.

Gang rundt alteret med gaver

Skikken å la ofring skje med gang rundt alteret er verdt å ta vare på. Den gir pengegavene en velsignelse og gir giverne en god følelse av at pengegavene kommer i trygge hender.

Kirkekaffe og hjemmebakst

Var det noe jeg erfarte med ”kirka” på Lambertseter 1. påskedag, var det at kirkekaffe og hjemmebakst virket som ”lim”. I tillegg til gode samtaler rundt langbordene i menighetssalen, bandt dette kirkegjengerne ytterligere sammen. Som førstegangs-konsument ved en kirkekaffe, opplevde jeg en ekte varme. Litt nysgjerrighet over mitt ”fremmede ansikt” la jeg også merke til. Men varme håndtrykk og et ”velkommen til oss” tente en godfølelse hos meg.

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

Håndtrykk, ja!

Verdien av håndtrykk er jeg ikke i tvil om at kapellanen har forstått! Han gikk ”bordlangs” og ingen av kirkegjengerne forlot menighetssalen uten å ha fått et håndtrykt av presten! Da det var blitt min tur til å bli hilst på og ønsket velkommen til menigheten, oppfattet jeg det som en ærlig og åpenhjertig handling. Da kapellanen to ganger spurte om navnet mitt, følte jeg at han syntes det var interessant og hyggelig med ”et nytt fjes”.

”Kirkedrift” i dagen samfunn

Lambertseter menighet med sitt initiativ- og idérike presteteam og oppsluttende medhjelpere, har nok forstått at ”kirkedrift” i dagens brokete og oppdelte samfunn, krever noe ganske annet enn ”å stille opp med”. Slik man kunne i gamle dager gjennom et forsiktig og stillegående menighetsarbeide. Den gangen var det å legge veien om kirka noe man gjorde helt av seg selv. Kirka hadde en fast plass i folks bevissthet, særlig i de store høytidene.

”Kirka vår!”

Jeg kan glede meg over å ha anskaffet meg en trivelig leilighet bare tre-fire steinkast fra ”kirka” vår. Jeg overrasker meg selv, etter svært kort botid på Lambertseter, når jeg skriver ”kirka vår!”

STEINAR BAREID SPESIALIST

Lege

I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg. 1162 Oslo Timebestilling på tlf. 22 28 63 64 Tlf. tid hverdager: 10.00-11.00 og 13.00- 14.00

13


Samarbeide frivillighetssentral og menighet

Barnas 17. mai-feiring

Onsdag 12.mai arrangerte Frivillighetsentralen og Lambertseter menighet 17. mai-feiring for barnehagene og førsteklassingene på Lambertseter. Kalsrud skoles musikkorps stilte opp og det var boller og is utenfor kirken. Inne i menighetssalen ble det servert boller og saft til barna som var fra fire år og opp til 1. klassinger. Der ble det Donald-filmer, allsang og gøy ! – Takk særlig til kappelan Asle Rossavik som hadde hele regien inne, sier leder av frivillighetssentralen Kai Adelsøn. - Asle sang og spilte. Han hadde også med seg diakon Trygve på bassgitar. På forhånd hadde 1. klasse på Lambertseter skole Skikkelig øvd inn allsanger. Etterhvert ble alle med på all- moro ble d et ... sang og leker. Skikkelig moro ble det, sier frivillighetssentrallederen og understreker at dette er enda Asle sang og spilte. Han hadde også med seg et tegn på det positive samarbeidet det er mellom frivillighetsdiakon Trygve på bassgitar sentralen og menigheten på så mange områder.

INGEN SELGER FLERE OBOS-BOLIGER PÅ LAMBERTSETER ENN OSS! OBOS eiendomsmeglere på Lambertseter selger alle typer boliger og er spesialister på salg av borettslagsleiligheter. Vi er ubeskjedne nok til å påstå at vår erfaring har gitt oss førsteklasses lokalkunnskap over hele byen. Så, uansett hva slags bolig du skal selge, kommer vi gjerne hjem til deg for en gratis og uforpliktende prisvurdering.

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

Nils Tore Gjone, Tlf: 951 11 941

14

Camilla Mobakk Tlf: 915 98 457

Jon Andreas Sørensen Tlf: 415 27 327

Torstein Bruvik Tlf: 99 64 03 39

Vibeke Pedersen Tlf: 477 05 090


Slekters gang

Annonser

Slekters gang Døpte

Else Lindby-Aas, Frida Fuglset Pedersen, Erle Grøndalen Olsen, Isabelle Gerhardsen Henning, Gabriela Marie Persbøll Spolen, Frida Jonberg Kristiansen, Olicia Herrea Offenberg, Emilia Vesterhus Kristiansen, Emilie Løck Grøndal, Thea Ambli Aasland, Elina Samuelsen Alm, Isa Noor Hasle, Pernille Larsen Johannesen, Anna Khalayli Nordby, Poppy Marie Nicholas-Wright, Andrea BorgenMathisen, Julie Ringnes Bortne, Erika Norborg, Janet Alexandra Strandskog, Aurora Melandsø Berghagene-Kuipers, Nora Sølberg Halnes, Ingeborg Nystedt Myhre, Sofia Moen Bjørk, Sara Kielland Amor Ulltveit-Moe, Håkon Aleksander Øyri Tømmervik, Gabriel Opsahl Sjøblom, Andreas Granerød Svendsen, Julian Alexander Johannesen, Marius Slinde Solberg, Theo Beddari Sandnes, William Rebtun Andresen, William Hasle, Lucas StenbergSvenningsen, Edvard Hendbukt Norgren og Jakob Fosse Jørgensen.

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Døde

Ingrid Elisabeth Lorang Lean, Maria Martha Arntzen, Ella Ingeborg Mathisen, Ingeborg Marie Nilsen, Annelie Wiker, Asbjørg Aasberg, Sigrid Nordberg, Kari Ohlsson, Solveig Bjerved, Valborg Nicolaisen, Solveig Marie Nerdrum, Anne Lise Graff, Ellen Karlsen, Ester Væhle, Ruth Lie, Anne Hagenes, Wencke Juel, Knut Rørvik, Ole Henrik Henriksen, Sverre Søberg, Rudolf Gulli, Arne Nicolaysen, Roar Anker

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

er engasjert på mange områder i vårt lokalsamfunn, men det er de uføre og eldre som står sentralt i tjenesteyting til enkeltmennesker. Selv om vi har mange flotte mennesker som stiller opp og tar oppgaver, ønsker vi gjerne flere som kan bruke litt tid. Kontakt: daglig leder Kai Adelsøn tlf. 22291961 / 91824668

15


Fra bomberommet

Alarm Nok et initiativ har gjort at (A)larm på senåret 2009 ble omdannet igjen. (A)larm er nå et ”aktivitetslag” i lokalmiljøet inn under KFUK/KFUM med tilhørighet i Lambertseter kirke. Som ”aktivitetslag” innebærer dette å arrangere sosiale og ungdomskulturelle happenings i form av alt fra filmkveld til weekender. (A)larm drives for, med og av ungdom fra konfirmantalder og oppover, men ulike arrangementer kan ha egne aldersgrenser.

Hittil har vi rukket både filmnatt i bomberommet, deltatt på nattvolleyballcup og hatt en flott weekend på Norefjell. Dersom du har ideer til hva vi bør arrangere kan du ta kontakt med en i styret. Medlemskap i (A)larm har ingen forpliktelser, men fordeler ved at du får arrangementene billigere enn de som ikke er medlemmer. Som et lavterskeltilbud er Alarm åpent for alle, enten man tilhører Lambertseter kirke eller ikke. Vi vil bli kjent med nye fjes, og ønsker deg og dine venner velkommen. Helen Fjeld Langrind Leder av (a)larm helen_stjerne@hotmail.com

Oppslagstavle Sommergudstjenester Side 4

Innskriving av nye konfirmanter torsdag 16. sept. kl.19 i Lambertseter kirke

Langtidsplan høst 2010 Side 7 - 10

Konfirmantleir Side 11

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.3/10.  

Oksøya - her har vi konfirmantleir hver sommer Nr. 3 - 56. årg - juni - september 2010 - informasjon Naturlig menighetsutvikling ......... s...

Lambertseter menighetsblad nr.3/10.  

Oksøya - her har vi konfirmantleir hver sommer Nr. 3 - 56. årg - juni - september 2010 - informasjon Naturlig menighetsutvikling ......... s...

Advertisement