Page 1

Menighetsbladet

NORDBY

ÅS KROER

for Ås, Nordby og Kroer

Nr. 2 20. april – 6. juni 2010

www.as.kirken.no

65.

årgang


Prestens hjørne UAlminnelig En mann skal bli oldefar for første gang. En av hans barnebarn er over seg av glede over å skulle bli onkel. Han sier til sin bestefar: ”Er det ikke fantastisk at du skal bli oldefar!” ”Nei”, sier bestefaren, “jeg synes ikke det er fantastisk, det er helt alminnelig. Det er ikke noe ualminnelig med dette.” Våren er her og sommeren banker snart på døra. Det er en fantastisk tid synes mange. Svarttrosten synger igjen i sene kvelder og jubler om kapp med lerka. Omgivelsene grønnes, og vår verden kles i fargedrakt. Det er ualminnelig vakkert, selv om det er det mest alminnelige av alt. Våren som kommer, er blant de sikreste ting i tilværelsen. Kjell Nyhus, prest på Hamar, har skrevet en bok som han har kalt UAlminnelig. Den handler om forfatteren Jon Fosse og mystikken. Ifølge Nyhus er ikke mystikken en sær og marginal åndelig tradisjon, men utrykk for en livsopplevelse som forener mennesker gjennom ulike tider og fra ulike kulturer. Den forblir gjerne ordløs og har stillheten som sitt åndedrett. Det er vanskelig å finne ord for det vi elsker høyt. Og det vi vet, vet vi uavhengig av om vi er i stand til å uttrykke dette gjennom språk. Allikevel er vi veldig avhengig av ordene våre når vi skal si noe og uttrykke oss. Men kan det mest vesentlige sies? Finnes det et språk som ikke er avhengig av ord? Pinsen er en høytid som vår kirke aldri har klart å sette skikkelig ord på. Pinsen er den uuttalte og forsømte tid i vår lutherske sammenheng. Grunnen er at budskapet er så UAlminnelig. ”Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke og de helliges samfunn,” sier vi i vår apostoliske trosbekjennelse. Det er ikke lett å få øye på det hellige i en kirke som er så alminnelig. Hvor er Den Ånd som vi tror på? Hvor er det ualminnelige? Jeg tror vi har vanskeligheter med å forholde oss til pinsen fordi vi har mistet mye av den mystiske dimensjon i vår kirke. Vi søker forklaringer og vi bruker mange ord. Vi ønsker aktivitet og system. Det er ikke noe galt i dette, men hvis vi mister evnen til stillhet og undring, går vi trolig glipp av noe av det dypeste og mest grunnleggende.

Pinsen har noe å bidra med til vårt bilde av Gud. Fordi når det gjelder Gud, får vi aldri nok viten. Han vil alltid være større, lenger borte eller enda nærmere. Gud er utenfor vår kontroll. Gud er ikke et problem som skal løses, men et mysterium å leve i. Om vi sikter på Gud der ute, kommer vi til å bomme. Om han ikke er i nærværet, finner vi han ikke andre steder heller. Tankens Gud er ikke den virkelige Gud. Gud er den som sprenger våre begreper. Han kan ikke brukes som forklaring. For Gud er ingen manual, en oppskrift, men Kjærligheten og Grunnen som forblir når alt brister. Martin Lönnebo sier: Å ikke forstå seg på Gud er en glede som varer til tidens ende. Det typiske mystiske er opplevelsen av nærvær, av virkelighet, og av personlig deltakelse i dette nærværet. Det oppleves som noe mer og annet enn jeg, og like fullt er det som om det er i meg. Nærværet er ofte en plutselig og overraskende opplevelse som erfares av hele personen, med kropp, sjel og ånd. Det nyfødte barnet og våren er blant de mest trivielle ting som hender. Men samtidig sier vi at et barn er et under og at våren er en fantastisk årstid, selv om dette er alminnelige ting som stadig skjer. Pinsen er alminnelig og ualminnelig samtidig. ”Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn,” sier Jesus, ” jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere!” Kirkens innerste kall er å hjelpe den enkelte inn til et dypere fellesskap med Gud og derfor med seg selv. At veien dit går gjennom og sammen med de andre, skulle være innlysende. Kristendommen er ikke et program for tilbaketrekning, men veien til det universelle. Jo dypere vi kommer, jo mer allment, fordi sannheten er En. Paulus pinsepredikant sier: For fra Ham og ved Ham og til Ham er alle ting! (Rom. 11.28) Sigurd Bakke, sogneprest i Nordby

Forsiden

Nyrestaurert, flunkende nytt tårn på Nordby kirke.

2

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

Foto: E. Fløistad


Velkommen til pinsefest på Oscarsborg Festning 2. pinsedag, mandag 24. mai 2010

I år er det femte gang Follo prosti arrangerer sin pinsefest på Oscarsborg Festning. Sentrum i feiringen er den store festgudstjenesten i borggården på festningen. Dette er et rom med en fantastisk akustikk hvor salmesangen når helt til himmelen. I år er leder i Kirkerådet, Nils Tore Andersen, vår predikant. Ellers er prost Knut Lein med, sammen med prester fra de fleste menighetene i prostiet. Kantor i Drøbak, Hans Martin Molvik, er musikalsk ansvarlig. Han har med seg kor og musikere som virkelig løfter gudstjenesten vår.

Vi anbefaler alle å ta med egen matkurv, for etter gudstjenesten går vi i samlet tropp til Kongelunden hvor vi spiser mat i det grønne. For dem som heller foretrekker å spise på et av Oscarsborgs utmerkede serveringssteder, er det selvsagt full anledning til det. Jeg kan også anbefale en spasertur rundt på det vakre festningsområde og besøke de tre museene, som alle forteller Oscarsborgs spennende historie fra forskjellige synsvinkler. Etter lunsjen får vi en minikonsert i Kongelunden av sangkoret Rødstrupen. Koret har en konsert i ord og toner med fokus på miljøet, og da jeg hørte denne konserten for et år siden inviterte jeg dem straks med til Oscarsborg. Vi har virkelig noe å se fram til med denne konserten. Allerede fra kl. 09.00 om formiddagen den 24. mai går fergen regelmessig fra Sundbrygga. Siste ferge over for å rekke gudstjenesten er kl. 11.30, for gudstjenesten begynner kl. 12.00, presis. Retur fra Oscarsborg er 45 min. over hver time hele ettermiddagen og kvelden. Vi sees på Oscarsborg, vær velkommen!

Georg Børresen, leder for arrangementskomiteen, sogneprest i Ås

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

3


Med hjerte for tenåringer!

Christine Henriksen Aarflot

Her i Ås har vi tre flotte jenter som er deltidsansatte i ungdomsarbeidet i menigheten. Christine Henriksen Aarflot og Kristine Bekken Aschim har begge jobbet i tre år, i hovedsak med Klubben og Ten Sing. De to har også hatt stort ansvar når ungdommene har reist på regionale KFUK-KFUM-samlinger og arrangementer. Elisabet Voll Ådnøy har det siste året jobbet som dirigent i Ås Ten Sing. Alle tre har vært aktive i Ås menighet gjennom hele oppveksten. Hva er det beste med å være ungdomsarbeider i Ås? – Ungdommene! Svaret kommer kontant fra Christine. – Det er så fantastisk å få oppleve hvordan de får et forhold til kirka, finner et miljø, blir trygge der og vokser som personer. Av og til, når klubbkvelden er over, sitter noen igjen. Klimpringen fra pianoet fyller kirkerommet. Noen sitter stille for seg selv, mens andre sitter fordypet i samtaler seg imellom. Det er en utrolig fin tid, da er kirka fullt og helt ungdommens. Kristine supplerer: – I tenårene skjer det mye, og det er gøy å se hvordan folk vokser, både som mennesker, som kristne, og kanskje også etter hvert som ledere. Jeg tror at et ålreit ungdomsarbeid med et godt miljø hvor vi ikke er redde for å snakke om Jesus, er viktig for mange tenåringer og deres forhold til tro. Og det er alltid like gøy når noen fortsetter etter endt konfirmasjonstid!

4

Elisabet nevner også ungdommene som den største trivselsfaktoren i jobben. I tillegg har det vært viktig for henne å få utvikle seg både musikalsk og som leder. At en lærer mye om seg selv i en slik jobb, kan også Christine og Kristine skrive under på. De har alle lært mer om hvor ens egne grenser går, hvilke oppgaver en trives med, og hvilke man synes er et ork. Og så har de også blitt utfordret til å strekke seg, og til å bli trygge i oppgaver som de kanskje ikke trivdes så godt i tidligere. – Man lærer mye om seg selv når man jobber tett sammen med andre mennesker, sier Christine. Selv skulle hun ønske at hun hadde en tanke mer tålmodighet. For det er ikke til å stikke under en stol at tenåringer gjerne kan være av det glemske slaget. Når oppgaver og ansvar blir glemt, kan det til tider bli litt utfordrende å være leder. Man da er det viktig å minne seg selv på at det tross alt ikke er så farlig – det er jo bare en klubbkveld det er snakk om, hovedpoenget er jo at vi skal ha det morsomt sammen! Elisabet synes kanskje at det mest utfordrende med jobben er å få tid nok til alt hun har lyst å gjennomføre med koret. – Jeg får god trening i å plan-

Kristine Bekken Aschim

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010


kreativitet er heller ikke å forakte. – Og så må de være engasjerte, legger Kristine og Elisabet til. Og selvfølgelig, skal man være dirigent i Ten Sing, så må man ha en viss musikalsk innsikt. Men man lærer mye etter hvert som veien blir til! Og i miljøet finnes det gode støttespillere. At disse tre jentene alle er dyktige, kreative og ansvarsfulle, er det ingen tvil om. De har gjort, og gjør, en fantastisk jobb for menigheten og ungdommene her på Ås. Takk for den innsatsen dere legger ned i arbeidet deres, og for at dere har et hjerte som brenner for tenåringer! Om du kunne tenke deg å søke på en av de to ledige stillingene, kan du kontakte Ås kirkekontor, eller kateketen på tlf. 451 38 465.

Elisabet Voll Ådnøy

legge realistisk! sier hun. – Det er også utfordrende å finne seg selv som leder, sier Kristine. Og legger til at samarbeidet med de andre ungdomsarbeiderne har vært viktig i denne prosessen. Alle tre har vokst opp i menighetsarbeidet, og har hatt en aktiv tenåringstid i blant annet Klubb og Ten Sing. For alle tre har miljøet i Ten Sing og Klubben hatt mye å si for troen og for dem selv som personer. Her opplevde de å bli sett, og de ble også utfordret på ting de var gode på. I kirka trivdes de så godt at det har preget valg av utdanning. Både Kristine og Christine er nå teologistudenter ved Menighetsfakultetet i Oslo. Elisabet går siste året på musikklinja på Ski videregående skole. Hva tror dere ungdommene i Ås trenger? Svaret kommer unisont: De trenger å bli sett! De trenger et godt trygt miljø der de får vokse som ansvarsfulle mennesker, et miljø hvor de blir inkludert og godtatt for den de er. Kan Ås menighet tilby dette? – Jeg tror kirka har mye å tilby, og at det er mye i forkynnelsen som nettopp ungdom har godt av å høre, sier Kristine. – Men vi er langt fra utlærte, legger Christine. – Vi må stadig minne oss selv om hva som skal til for å skape et godt miljø. To av ungdomsarbeiderne slutter nå til sommerferien, og det skal ansettes nye folk. Christine begir seg ut på utenlandsstudier, og Elisabet skal reise som ettåring i Ten Sing Norway. Dermed trenger vi nye engasjerte personer inn i de to 16 % stillingene som ungdomsarbeider og dirigent i Ten Sing. – De som søker jobben, må først og fremst være glad i ungdom! sier Christine. En god dose

Jenny Marie Ågedal, kateket i Ås og Kroer Foto: Christine Henriksen Aarflot / Elisabet Voll Ådnøy, Arve Skutlaberg

Ås barnekantori gjør menigheten glad

Ås barnekantori smelter hjerter, og får fram godtonen hos dem som hører på. Her opptrer koret under gudstjenesten i Arbeidskirken 7. mars. Det er kantor Anne Christine Pittet Grolid som leder koret.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

Foto: Arve Skutlaberg

5


Kine og Maren Elise nyter tomatsuppen samtidig som de hører hverandre i de ti bud.

Ungdommene samles rundt tomatsuppegryta før konfirmanttimene 13.04. Rett etter skolen smaker det ekstra godt med mat! Konfirmantene på bildet: Mari og Tuva, Robin, Lars, Fredrik og Lars.

Hektisk oppkjøring til konfirmasjon Forberedelsene til årets konfirmasjonsgudstjenester er i full gang. Helgen 23. – 25. april reiser Åsog Kroer-konfirmantene på leir til Stenbekk Misjonssenter rett utenfor Sarpsborg. Her står de gode opplevelsene i kø! Undervisning og fritid, sosiale morokvelder, fotballturnering og bading (for de tøffeste). I løpet av leiren lager konfirmantene en samtalegudstjeneste de gjennomfører ved hjemkomsten. – Å dra på leir med 60 konfirmanter

er kun mulig fordi vi har med oss rundt 20 frivillige ledere, sier kateket Jenny Marie Ågedal til Menighetsbladet. – Vi har voksenledere, drevne ungdomsledere som er aktivt med i menighetens ungdomsarbeid, og fjorårskonfirmanter som har gått lederkurs (MILK). Hele gjengen gjør en kjempeinnsats for konfirmantene!

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal kateket i Ås og Kroer

Konfirmantene med rekordinnsats under fasteaksjonen i Ås Tirsdag 23. mars var dagen for årets fasteaksjon. I Ås stilte samtlige av årets 52 konfirmanter til innsats, det er ny rekord. Sammen med 102 andre frivillige ble det i løpet av et par kveldstimer samla inn kr 121.649 til Kirkens Nødhjelp. Det er også rekord! Stor takk til alle som var med på årets dugnad for medmennesker i den tredje verden.

I Nordby ble resultatet kr 44.695, og i Kroer ble det kr 10.850. E. Fløistad

Menighetstur til Oberammergau 2010 Det er nå ca. 1½ år siden jeg sendte ut en invitasjon om å bli med til Pasjonsspillet i Oberammergau i slutten av august. Bussen ble ganske raskt full. Fremdeles står det flere på venteliste. Til orientering kan jeg nevne at jeg også skal kjøre en tur 29. mai – 7. juni for Fokus-Reiser. Reiseledere: Tom Gabrielsen og Dag Johansen. Spilldato: 1. juni. I den bussen er det fremdeles flere ledige plasser. Turen har et flott reiseopplegg og strekker seg over 10 dager. Om den turen skulle være aktuell for noen av dere eller noen dere kjenner, finnes informasjon om turen her: www.fokusreiser.no. Trykk på Oberammergau og deretter Tyskland. Der finner dere også infor-

6

masjon om spillet, som hadde sin første fremføring i år 1632 og deretter hvert 10. år. I år begynner det 15. mai og går til 3. oktober. Så langt jeg vet, er det ca. 4000 nordmenn som skal dit. Ellers kommer det tilskuere fra hele verden. Turen starter i Kristiansand, men om det blir en del herfra, kommer turen sannsynligvis til å starte i Oslo/Ås den 28. mai. Om Pasjonsspillet: www.passionsspiele2010. de. Det hadde vært veldig hyggelig om det også på denne turen hadde blitt en gruppe fra Ås og omegn. Ta kontakt med Fokus-Reiser eller med meg (tel. 22 67 14 60 / 99 22 68 81) om dere lurer på noe.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

Kristen Bjorå


Konfirmasjon i Ås og Kroer 2010 I år er det 59 konfirmanter fordelt på 4 gudstjenester. Hvem som konfirmeres når, finner du nedenfor. Listene er sorterte på fornavn: Ås 23. mai kl. 13: Adrian Vollum Hansen Alexander Hagen Ghahremany Anders Mikael Storløkken Anette Modin Arnesen Anna Viktoria Hellevang Eivind Brandtzæg Sundfør Fredrik Roland Eikeland Guro Norderval Stafseth Gustav Enger Syrstad Hannah Irene Brynhildsen Hanne Iren Herseth Jasmin Kjus Belmekki Kaja Moen Kine Bjørheim Martin E. Herskedal Nora Solheim Martinsen Simon Norderval Grav Susanne Ranheim Berg

Ås 30. mai kl 11: Anna Aarsland Forsberg Anne Dorte Svenneby Myhrer Arild Factor Alday Charlotte Erikstad Andresen Emilie Aaslund Håkon L. Aae Ida Marie Vambeseth Joachim Skjeseth Fjeller Joakim Fjeld Nilsen Maiken Øyen Mari Storholt Petter T. Frøystad Sofie Hagen Angelsen Tai Nguyen Tonje Siggerud Victoria Arnesen

Kroer 23. mai kl 11: Anne Hjørnegård Bjerke Erik Støkken Aker Ivar Norum Lars Svensen Oda Selvåg Hovet Ole Jørgen Skatter Sofie Waralee Larsen Man. og fre. 09-17B. • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15 Steffen Bråthen

Ås 30. mai kl 13: Espen Benoni Håkon Viksmo Lie Ingrid Langdalen Katinka Båum Kalleberg Knut Arne Kirkeby Huseby Lars Treekrem Lasse Andreas B. Lindland Lise Thormodsen Maren Elise Rognerud Monika Svendsen Olav Utne Skjeldal Pernille Randem Robin Jensen Selma French Bolstad Tommy André Smenes Tuva Vennesland Hedlund Tromsdalen kirke 16. mai: Brandon Soleng Sandnes

Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15

Liahøi Selskapslokaler til alle livets begivenheter Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv. Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers.

Moerveien 7, 1430 Ås

Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

Ring og bestill: 64 94 63 29 www.liahoi.no

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

7


Det skjer i Ås og Kroer menigheter Nye utvalg i Ås menighet: Trosopplæringsutvalget (TrU):

Maria Ahlin Moen (leder) Ingrid Krag-Rønne (MR-representant) Anne Guri Marøy Frøydis Westvik Yri Jenny Marie Ågedal (kateket)

Givertjenesteutvalget:

Årsmøte i Ås menighet Ås menighet hadde årsmøte 7. mars. På biletet ser du f.v. menighetskoordinator Hanne-Marit Pettersen, nestleiar i menighetsrådet Ingrid KragRønne og rådsleiar Geir Krogh. Foto: Arve Skutlaberg

Forbønnsgudstjeneste for dåpsbarn i Ås Søndag 6. juni kl. 11 inviteres alle barn som ble døpt for 1, 2 og 3 år siden til gudstjenesten i Ås arbeidskirke. Ved dåpen blir barna tatt inn i menigheten som Guds barn. Dette ønsker vi å feire ved forbønn og lystenning. Det vil også være barnedåp denne søndagen. Mange barn synes at det er spennende å få være med på dette. Og dere foreldre kan fortelle barna om hvordan det var da de ble døpt for 1, 2 eller 3 år tilbake. Gudstjenesten vil minne menigheten, foreldre og faddere om at vi må gi barna opplæring i den kristne tro, slik det blir lovet under dåpsseremonien. Vi er sammen om å la barna bli kjent med Jesus. Velkommen til en barnevennlig festgudstjeneste i Arbeidskirken! Vi gleder oss!

Jenny Marie Ågedal, kateket i Ås og Kroer

Solveig Nielsen (leder) Anne-Marthe Leinebø (MR-representant) Oluf Aalde Tormod Ådnøy Knut Tønnes Svanes

Diakoniutvalget for Ås og Kroer Kroer menighet har i en periode vært uten representasjon i diakoniutvalget, men nå har Inger Lise Wærstad sagt seg villig til å gå inn som Kroerrepresentant i 2010. Til neste år overtar Gerd Mari Lye vervet. Tora Sellevoll Roberts fra Ås leder diakoniutvalget, i spissen for følgende medlemmer: Gro Mette Rønningen (fra Ås menighetsråd) Hilde Gillebo Bjørg Moen Winnem Inger-Lise Wærstad (fra Kroer menighetsråd) Rakel Hauer Øiestad Elsie Ørstavik – Som ny leder ønsker jeg at Diakoniutvalget skal lykkes med å videreføre arbeidet vi har i gang, og at vi har evne til å fange opp nye tanker og ønsker om diakoni i Ås og Kroer, sier Tora Sellevoll Roberts til Menighetsbladet. Arve Skutlaberg

http://www.as.kirken.no/ ny nettadresse Kirkerådet har godkjent http://www.as.kirken.no/ som ny nettadresse for nettsidene til Ås menighet. Den gamle adressen http://www.as.menighet.net/ virker fortsatt. Gerhard Winge, kirkeverge i Ås

8

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010


Nytt fra Kroer menighet Babysang i Kroer kirkestue

Kantor Anne Christine Pittet Grolid fortsetter med babysang-samlinger i Kirkestua. Det er stadig flere som finner veien til samlingene. Det blir nye samlinger 16., 23. og 30. april.

Triangelklubben

Triangelklubben er i godt i gang, og det er plass til flere. 6. mai arrangerer vi det årlige OlaKjerre-rally på Kroer skole. 20. mai blir det båttur med strandhugg i indre Oslofjord.

50-års-konfirmanter

Søndag 6. juni blir konfirmantene fra 1960 invitert til en markering i Kroer kirke og Kirkekafé.

Ny atkomst til kirkegården

Det planlegges å anlegge en ekstra atkomst til kirkegården litt øst for nåværende. Dette vil gi lettere tilgang til den østre del gravplassen og vil samtidig spare hellegangen for ”tungtrafikk”.

Syng Påske

Mange hadde funnet veien til Kroer kirke palmesøndag. Kvelden ble feiret med presentasjon av hele påskens drama i ord og toner. AdHoc-koret (se bilde under), hele familien Grolid og sopran-solist Elisabet Voll-Ådnøy sto for det musikalske. Prostiog studentprest Gunnhild Nordgaard Hermstad sto for tekstlesningen. Det ble en god time til konsentrasjon og samvær om påskens budskap. Etterpå var Kirkekaféen fylt til randen av glade og forventningsfulle mennesker som fikk en fin start på påskefeiring. Neste år skal vi være bedre forberedt med ekstra stoler. Men vi rekker neppe å bygge på Kirkestua.

Gudstjeneste i Kroer kirke 17. mai

På 17. mai inviterer prost Knut Lein, kantor Anne Christine Pittet Grolid og menighetsrådet til familiegudstjeneste i Kroer kirke kl. 9.30. Folk fra Ås og Nordby er også velkomne. Lekene på skoleplassen starter først etter at gudstjenesten er slutt!

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

Kroer menighetsråd

9


Det skjer i Nordby menighet Blankt kopperspir i Nordby Restaureringen av kirkespiret i Nordby ble ferdig før jul. Det var et omfattende arbeid, men resultatet er både fint og synlig. Se bilder fra restaureringsarbeidet på http://www.as.kommune.no/ kirke-og-menighet.125536.no.html Foto: Olav Aardalsbakke

Ungdomspreststillinga i Nordby Kirketreff i Nordby kirke Det har så langt meldt seg to søkjarar til stillinga som ungdomsprest i Nordby. I møtet 17. mars vedtok Nordby menighetsråd likevel å ikkje tilsetja nokon no. Dei vil arbeida vidare med å finna kandidatar. Målet er å ha ny ungdomsprest på plass 1. januar 2011.

Hver annen torsdag i ulike uker er det samling i Nordby kirke kl. 12.00. Før sommerferien gjenstår samlingene 29. april, 27. mai og 10. juni. Etter samlingen i kirken spiser vi formiddagsmat sammen i Menighetssenteret. Alle er velkomne! Det går bil fra Granheimtunet kl. 11.40, og du kan bare møte opp.

Trusopplæringsvikar i Nordby

Babysang i Nordby

Berthe Tysvær Hegglid er tilsett som vikar for trusopplæringa i Nordby medan Anneli Sollie har permisjon.

Vi tilbyr deg og barnet ditt en unik stund sammen. Vi synger gamle og nye barnesanger, regler og enkle danser. Babysang er for foreldre og barn opp til ett år. Sted: Nordby menighetssenter Tid: Torsdager kl. 11–12 Tilbudet er GRATIS! Ta gjerne med matpakke, vi ordner te og kaffe. For informasjon, ring Hanne Tegnér, tlf. 91 58 98 95.

Støtte til Danmarkstur Nordby menighetsråd har vedteke å støtta Nordby TenSing med kr 5000. Pengane skal brukast til ein tur til København.

Giro i Menighetsbladet Støtt Menighetsbladet med kr 150 i frivillig abonnement! Bruk giroen som ligger i bladet. Hvert år sender redaksjonen for Menighetsbladet ut en giro, og ber om en frivillig gave for å finansiere drifta av bladet. Gavene fra leserne er en forutsetning for å holde bladet i gang. Vi får ingen tilskudd fra kommunen eller kirken. Vi i redaksjonen jobber gratis, og all distribusjon skjer på dugnad av en stor gjeng frivillige. I 2009 gikk vi

10

med kr 30.000 i underskudd, så det er nødvendig at flere bidrar med frivillig abonnement. Menighetsbladet trykkes nå i 6500 eksemplarer, og deles ut til alle husstander i Ås. Hvis DU synes Menighetsbladet er en kjærkommen gjest i postkassa, håper vi du vil støtte bladet med en gave i 2010! Adresse: Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer, Postboks 224, 1431 ÅS. Konto nr.: 1602 59 75417

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010


Møte på Ås menighetshus Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har følgjande møte i mai og juni:

Kirketrim våren 2010 Kirketrim starter igjen etter at all snøen er forsvunnet. Onsdag 19. mai går vi fra Ås kirke kl. 18.30. Kartene for hvor turene går, finner du på: http://kmhaldor.home.online.no/Kirketrim. Onsdagsturene er omtrent 5 km og tar 2 timer. Søndagsturene er noe lengre. De starter med kirkekaffe, enten i Arbeidskirken eller på Landbrukmuseet. På onsdagene tar vi med niste. Midtveis på turen tar vi en pause for å drikke kaffen sammen. Vi tar med oss en bøsse der vi kan gi en gave til NMS’ jordbruksprosjekt på Madagaskar. Du kan lese mer om prosjektet på: http://www.as.menighet.net:80/artikkel/article/4561. På NMS’ ekstraordinære generalforsamling i april, fikk alle deltakerne en skritteller hver. Prosjekt «Gå for misjonen»: For et bestemt antall skritt du tar, gir du 1 krone til misjonen. Med telleren fulgte et skrittskjema for resten av året. En tabell der viser at det er over 16 millioner skritt til Madagaskar – nesten 10 000 km. Kirketrim Ås fikk overskuddet av skrittellere, dette låner vi ut under turen, så kan du se hvor mange skritt du har tatt og bidrar tilsvarende til NMS. Kartene er kopiert fra Ås ILs orienteringsgruppe og Turkart over Ås kommune. Hvert år legger Turorienteringa i Ås ut 50 poster. Mappe med kartbladene er å få kjøpt blant annet hos Erik Johansen. Trenger du skyss eller har du noen spørsmål: kontakt Sylvi og Knut Martin Haldorsen, tel. 64 94 19 40, SMS 91 56 56 46, e-post: kmhaldor@online.no

Søndag 2. mai: Misjon og mat kl. 17. Søndag 9. mai: Møte kl. 19. Talar: Sveinung Lianes. Fokus på Gjenbruk Søndag 24. mai, 2. pinsedag: Møte kl. 19. Samtale Søndag 30. mai: Møte kl. 19. Talar: Frode Steen Søndag: 6. juni: Møte kl. 19. Talar: Jenny Marie Ågedal Søndag: 13. juni: Møte kl. 19. Samtale Trygve Gjedrem

Mannsgruppen i Ås – bli med du også!

Mannsgruppen i Ås er blant de eldste bibelgrupper i vårt lokalmiljø. Den er tilsluttet Misjonssambandet. Vi samles en gang i måneden på Menighetshuset. For tiden går vi gjennom Matteus-evangeliet. Alle er velkomne. Ta kontakt med Per Haakonsen tlf. 64 94 46 16 for mer informasjon. På bildet ser du f.v. Sverre Øvstedal, Nils Fiske, Trygve Gjedrem og Per Haakonsen.

Knut Martin Haldorsen

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

11


PROLOG TIL 25-ÅRSJUBILEET I ÅS ARBEIDSKIRKE Kirka vår er fem og tyve Vi er invitert til fest for å glede oss og feire gjøre stas og skape blest rundt jubilanten Vi løfter blikket, ser tilbake; Å bygge kirke var mandatet En bygning som skulle romme det meste til Ås-bygdas beste

Vi møtes til bibelstudium, bridge og bygdekvinnelag, selskaper av ymse slag, dåp og konfirmasjon, bryllupsfest og minnesamvær Vi kommer med vår sorg og glede og vet at Ånden er til stede

Lenge før nitten åtti fem hadde drømmen om ei kirke vokst frem I håp om at det skulle bli mer enn en idé ble det nedsatt byggekomité Man trengte et Gudshus her i bygda og et egnet møtested Et hus til Guds ære og menneskers gavn var et savn Hverdagstreff og søndagsvirke skulle drives hånd i hånd Slik kom navnet ”Arbeidskirke” Dette skapte dugnadsånd Strikking, søm og potetdyrking Salg av Beate og Pimpernell brakte kapital på konto Dugnad fulgte kveld på kveld

Arbeidskirka har stor takhøyde og lav terskel; Her har bodd asylanter her males porselen her drives det med yoga her tøyes armer og ben her selges våre lopper her øves det på sang Vi bygger stadig kirke igjennom årets gang Stiftelsen, vår huskomité legger nå sin beretning ved: Når aktiviteten er stor, det ofte må flyttes på stoler og bord I Stiftelsen har man for lengst forstått at uten hjelp hadde dette gått trått

Fellesskap rundt tak og vegger Fellesskap i Kristi ånd skapte gode relasjoner knyttet nære vennskapsbånd

Husverter og andre kommer høyt opp i alder på lista de står Vet så vel at det trenges innsats Stiller til dugnad år etter år

Vi har sett det vokse frem; Søndagsskole, klubb og ten-sing Kirka blir et andre hjem for de som vanker her Unge lærer å ta ansvar, arrangere, synge sammen og alene, dirigere, eksperimentere, regissere, dramatisere, filosofere, finne ståsted, finne sammen, finne veier, finne frem, finne hjem Få ballast videre i livet

Stoler og bord som flyttes og stables, slites Vi trenger flere – kan noen reparere? Ny kaffemaskin, bestikk og servise Vi trenger nytt når mange skal spise Innhente anbud – hva er billigst og best – til fest?

Gudstjenester blir feiret Vi kommer til kirke i Jesu navn og møtes av en åpen favn Et hellig nærvær er til stede når vi bærer frem vår takk og glede Etterpå spres kaffeduften som balsam mellom stolradene Det får oss til å stoppe opp, se hverandre, oppdage Minner om at dette er oppdraget å invitere og inkludere Vi møtes i misjonsring og kirkeforum, kurs og komiteer Deler tanker og ideer

12

Vi fikk utsmykningskomité og glassmaleri av Rigmor Bové Gardiner eller ikke ..? Hva skal vi si? Kanskje bare bryderi? Kirkehage, estetikk Gode gaver som vi fikk Brannvern gjennom flere år Ikke rart at pengene går! Varmepumpe, vil det duge eller bare penger sluke?

Messing må skinne, pussing belønnes Maurkverk og maling og koster må kjøpes, her skal det flikkes og her skal det bøtes! Do-papir mangler og såpa den minker, vasken er tett og toalettet stinker Hvem handler, hvem henter, hvem skaffer til veie? Det er ingen spøk ei kirke å eie! Loppemarkedskomité noen må også spørres til det Lamper og møbler, ting og tang bytter eier nok en gang Vi deler smil og leverer penger og håper det rekker til alt det vi trenger! På kontoen skriver vi GLEDE i dag Og takker for bidrag av alle slag Når vi har vaska golvet og vi har pynta tre blir Josef og Maria ifra kvisten henta ned Vi setter kroppen sammen og klærne kommer på en hyssingstump må til for å få Josef til å stå Når barnet så omsider i krybba tar en blund tar stiftelsen en pause og har en høytidsstund Vi vet at her ved stallen kan sjela finne fred At her i dette rommet, har vi et hvilested Igjennom tradisjoner blir budskap båret frem Det går en tråd, en linje fra Ås til Betlehem Det ble en kirke og et møtested Et hellig virke knyttet sammen med den verdensvide kirke Det ble en bygning som rommer det meste til langt mer enn bare Ås-bygdas beste

Etter fem og tyve år bygging fortsatt foregår Gjennom ord og sakrament Ved å gjøre Kristus kjent Ved å dele, ved å være Til vårt gavn og Herrens ære. Anne M. Winge

Taket må kostes og tårnfoten beises, flaggstanga males og flagget skal heises, trær må felles, hvem tar seg av det? Rydding og raking hører med På mai-dugnaden må det skje! Kjøkken skal vaskes og kjøleskap tømmes

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010


Ås sanitetsforening med stor jubileumsgave ”Sjekk den gaven,” sto det å lese i Ås Avis 11. mars 2010. Stiftelsen Ås arbeidskirke har sjekket, og kr 100.000 fra Ås sanitetsforening står trygt på Stiftelsens bankkonto. Gaven ble høytidelig overrakt av styret for Ås sanitetsforening under en markering i Arbeidskirka 6. mars. Dette er Sanitetsforeningens jubileumsgave. Foreningen leier lokaler i kirken. Samtidig ser man at Arbeidskirken betyr mye for frivillig arbeid i Ås-samfunnet.

Det er ikke første gang Ås sanitetsforening støtter kirkearbeidet i Ås. I november 2008 fikk Arbeidskirken en gave på kr 20.000. Og for noen år siden støttet foreningen innkjøp av puter til benkene i Ås kirke. Styret for Stiftelsen Ås arbeidskirke takker hjertelig for den store og uventede gaven! For Stiftelsen Ås arbeidskirke, Svein Rindal (styreleder) Foto: Bonsak Hammeraas

Vivi Baugerød, Aagot Lisland, Inger Bruun, Hilde Heir og Astrid Alfnes (avtroppende styreleder) overrekker storsjekken til Svein Rindal og Gudbrand Skiaker i Arbeideskirkestyret.

Arbeidskirkens loppemarked 2010

Loppemarkedskomitéen i Ås vil allerede nå minne om årets loppemarked som skal arrangeres fredag 27. og lørdag 28. august. Vi er i full gang med å rekruttere ledere for de forskjellige avdelingene. Mange av fjorårets medarbeidere stiller opp. Men det trengs også noen nye krefter, så ta gjerne kontakt med Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577. Innsamlingen av salgsobjekter har også startet, så ring meg om du har noe du har nyttige lopper på lager. For Loppemarkedskomitéen Olav Aardalsbakke

Vi takker hjerteligst for gaven på kr 16.850 i forbindelse med Hjørdis Kirkebys båre.

Takk for jubileumsgaver til Ås arbeidskirke

I forkant av 25-årsjubileet for Ås arbeidskirke skrev Tove Ravnsborg Aschjem en artikkel i Menighetsbladet (nr. 5/09, s. 10). Denne artikkelen, og et brev fra sogneprest Georg Børresen, gjorde at mange fikk lyst til å gi en jubileumsgave. Et svært fornøyd styre for Stiftelsen Ås arbeidskirke retter en hjertelig takk til hver enkelt som har bidratt! Sammen med gavene fra Ås kommune og Fellesrådet har det kommet inn mellom 50.000 og 60.000 kroner på disse giroene.

Vårdugnad i Ås arbeidskirke 5. juni

Årets vårdugnad i Arbeidskirken går av stabelen lørdag 5. juni kl. 10 – 15.00. Møt opp!

for Stiftelsen Ås arbeidskirke, Svein Rindal, styreleder

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

13


Ingen mennesker er flinke nok eller snille nok til å komme til Gud. Ikke du, ikke presten. For Gud tåler ikke det minste lille som er ondt. Men hvordan kan vi komme til Gud da? Jesus visste at noen mennesker trodde at de var flinke nok. Han fortalte en lignelse for å vise hvordan han vil ha det! Les den i Bibelen i Luk 18, 9-14. F A R G E L E G G:

Tolleren var rettferdig for Gud. Luk 18, 14 Anbefalt litteratur og nettsted: «Elisabeth»-serien, Lunde Forlag. Her får du lese om hvordan Elisabeth lærer å tilgi, og hvor deilig det er selv å bli tilgitt! www.jarle-tv.no Her finner du bl.a. spill om bibelhistorier.

Tegningen som skal fargelegges, er hentet fra Søndagsskolens «Sprell levende». De to andre er fra «NT Aktivitetsbibelen», IKO.

14

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010


Pinseepistel Pinsehøytidens salmesang er det større forskjell på i norsk og dansk kontekst enn ellers i kirkeåret. Salmedikteren Niels Frederik Severin Grundtvig er kilden til dette. Den Danske Salmebog 2002 har 38 salmer knyttet til Helligåndens komme og gjerning; 24 av dem er forfattet eller gjendiktet av Grundtvig. Han brukte store deler av livet til å nå frem til sine store salmetekster. Tidlig kom det julesalmer, så gjennombrudd med påskesalmer i 1832, og sist kom de store salmer om Helligånden fra 1836 og utover. Grundtvig var da godt over 50 år gammel. En håndfull av helligåndssalmene er med i Norsk Salmebok 1984. Her skal dveles ved NOS 218 «Du som går ut fra den levende Gud», gjendiktet fra grunntekst av James Motgomery, som Grundtvig

sikkert har kommet over ved studieopphold i England rundt 1830. Av uforståelige grunner er siste vers om Treenigheten ikke med i NOS, hvor salmen ellers har teksten i nesten uoversatt form fra Landstad. Med dansk tekst fra DDS 2002 (291) skal verset få lov å komme frem i lyset: Saligheds fryd for Genløserens dyd times lad mennesker alle! Faderens råd og den Helligånds dåd sammen i Frelseren falde, så af det hele, som Gud har skabt, går kun fortabelsens æt fortabt! Med ti ord er det mulig å uttrykke hele kristenheten: «Faderens råd og den Helligånds dåd sammen i Frelseren falde».

Thorolf Jakobsen

Orgelet instrumentenes dronning Velkommen til konserter og gudstjenester i Ås kirke våren 2010. Kirken har i århundrer vært sentrum for, og tradisjonsbærer av, musikalsk virksomhet. Vi lever i en spennende tid med mange typer musikalske uttrykk. Mange av disse uttrykksformene benyttes allerede i våre kirker. Utfordringen vår blir å forvalte tradisjonelle kirkemusikalske verdier, og å ta i bruk det beste av de nye impulsene. Serien av konserter, gudstjenester og andre arrangementer fortsetter på 3. året hvor ”instrumentenes dronning” har en sentral plass.

Ås kirke søndag 2. mai kl. 20

Ås kirke søndag 9. mai kl. 18

Korgruppen Helikon: Program med tre Bachmotetter og et Bach-stykke for gitar. Helikon er et vokalensemble med sangere som dels har lang erfaring fra kormiljøet i Oslo, dels jobber som musikere på andre instrumenter. For dette prosjektet er koret på åtte sangere. Helikon har hatt flere spennende prosjekter med musikk fra renessansen og barokken i løpet av de siste årene.

Greverud kammerkor, barokkorkesteret ”Barokkanerne” og solister, Bodil Diesen (blokkløyter) og Anders Hovind (orgel). Hovedverket blir Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 103. Arr.: Kulturutvalget i Ås menighet. Serien er støttet av Ås kommune og Norsk Kulturråd

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

15


Service-SIDER Ta vare på sidene

Brann/større ulykker Politi Ambulanse Legevakt Lensmann Legehelikopter Kirkens SOS Krisesentret Drosje Ås kommune Servicetorget Kirkekontoret i Ås Kirkekontoret i Nordby Kirkevergen i Ås

110 112 113 64 87 19 30 64 97 49 00 67 90 55 70 815 33 300 64 97 23 00 64 94 27 70 64 96 20 00 64 96 23 40 64 97 73 90 64 96 23 30

BIBLIOTEK Besøk Ås bibliotek og Nordby filial! Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf. 64 96 44 85 (Nordby) BILVERKSTED Aas Bilverksted A/S, Eriksen Langbakken 12 64 94 00 68 BILEIERE Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet” i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner på alle bilmerker. Faste priser. BLOMSTER OG DEKORASJONER Ås Blomster Moerveien 6

64 94 12 36

Vilt & Vakkert – et blomsterverksted i Ski v/ Nina Friise Gustavsen

918 07 178

BYGGEVARE MAXBO Ås Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81 Trelast, byggevarer, dører, vinduer, garderobe/kjøkken, maling.

16

DAGLIGVARER Coop-PRIX-Ås Idrettsveien 1

64 94 28 18

DYREPENSJONATER Follo Kattepensjonat Kongeveien 124

64 94 63 77 mob. 900 25 048

FOTO Ås Foto, Sentrumsgården

64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE Hårstudio 1095 Moerveien 2

64 94 10 95

HELSEKOST Kamille Helsekost og kaffebar Rådhusplassen 2C Midt i Ås sentrum!

64 94 08 00

HÅNDVERKERE Ås Elektriske Raveien 2 Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S Gamleveien 1 64 94 04 10 Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser INTERIØR Fargerike Ås, Skoleveien 2 64 94 06 50 Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk

Vilt & Vakkert – et blomsterverksted i Ski alt innen brudebinderi, sorgbinderi, gå-bortbuketter, dekorasjoner og selskapspynting Vi arrangerer også kurs i blomster-binding i våre lokaler.

Ring Nina på tlf. 91807178

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010


TREFELLING OG TREPLEIE

JORDMOR Annett Michelsen Haugerudveien 4 Privatpraktiserende jordmor

64 94 33 13 mob. 911 35 380

KLÆR

Tregruppa.no 99 00 13 00 Trefelling, trepleie og beskjæring av frukttrær. Stubbefresing og opprydding. Gratis befaring, sertifisert og forsikret. UTLEIE

Stoffutsalget A/S Rådhusplassen 19 64 94 09 06 Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer

Kroer Samfunnshus Utleie til alle anledninger

KONTORMØBLER/INNREDNINGER Norske Kontormøbler A/S 905 46 083 Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no

Nordby menighetssenter Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon, åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com tlf. 64 94 68 07, mobil 920 20 576

RETTSHJELP Rettshjelpjuristen – bistand når du trenger det Christin Ruud Ulfsryggen tlf.: 948 29 443 Testament og avtaler. Familierett. Klager og rettigheter. Lett tilgjengelig og priser du kan leve med! E-post: christin@rettshjelpjuristen.no Web: http://www.rettshjelpjuristen.no SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM Ås Optiske A/S – Krogh Optik Åstorget

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin Moerveien 2 B

64 94 00 07

SYKKELVERKSTEDER LB Sykkelverksted Rådhusplassen 13 Sykkel - Deler - Utstyr

94 28 10 83

950 09 825

Ås arbeidskirke Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, konserter, møter, kurs og seminarer. Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig) e-post: r234sv@hotmail.com, mobil: 924 22 079 Ås menighetshus har rom for minnesamvær, konfirmasjon o.l. 64 94 01 46 Vaktmester, Robert Fiskvik, mob. 966 77 556 Trenger du å leie dåpskjole? Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie. Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom i Sagaveien 3 i Ås sentrum. 64 96 23 40 HELSE OG VELVÆRE Thone’s klassiske masasje og triggerpunktsbehandling i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å avtale tid. Gaveide? Jeg har gavekort!

TANNLEGER Tannlegene Ingeborg Bihaug og Beate Bjerke Olsen, Brekkeveien 18. 64 94 10 48 (kveldsåpent mandager) Tannlegene Høyvik Skoleveien 2.

64 94 09 51

Annonsér i Menighetsbladet!

Redaksjonen takker alle annonsører som støtter bladet. Menighetsbladet kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på Service-SIDENE våre. Bladet egner seg meget godt til markedsføring knyttet til høytider og kirkelige handlinger. Kontakt oss på as.menblad@online.no, eller Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

17


SLEKTERS GANG ÅS Døpte Sofia Boteva Bakken Mathilde Flåten Dehays, døpt i Nordby kirke Asbjørn Sjøvik Fadnes Elias Nikolai Åkre Grimstad Tuva Vennesland Hedlund Ingrid Langdalen Naidankhuu Minjigdorj Jørgen Botheim Mittigård, døpt i Lesja kyrkje Munkhtuya Mongolbuu Arnand Naidankhuu Munkhkhangai Naidankhuu Evander Skuthe, døpt i Kroer kirke Håkon Yri Halvor Walker Ørka

NORDBY

KROER

Døpte Thorvald Børresen Mathilde Flåten Dehays Kristoffer Johannes Bergvik Haug Ferdinand Lerum Nicoline Nyland Sofie Amalie Langhus Ranade Theo Sikora, døpt i Ski nye kirke Agathe Karisari Solstad, døpt i Paulus kirke Eivind Sandve Vassel

Døpte Tobias Bakke Berntzen Adrian Holtung, døpt i Søndre Slagen kirke Sofie Waralee Bugten Larsen, døpt i Ås kirke Amund Skagemo Jostein Skagemo

Viet / velsignet Kristine Eriksen og Truls Herstad Døde Ingeborg Regine Andersen Kjell-Erik Andersen, bisatt fra Ås kirke Ottar Ivar Fagervold Stein Erik Hansen Odd Kristiansen Hardis Marie Søland Sten Hugo Sørum

Døde Ivar Marton Andersen Tor Eldorhagen Petter Hage Peder Heiberg Brit Laury Holen Hjørdis Kirkeby Rolf Klunderud Leif Torbjørn Larsen Berit Morken Paula Marie Petterson Johannes Kristoffer Strømø Østmoe Begravelsesbyra?et_Annonse 2 sp:Layout 1

12-01-09

���������������� �������������� ������������������������

Kjøp sommerblomstene på GARTNERIUTSALGET

1

Foto:OBP

Melby Gård og gartneri

Vi ønsker å gi den beste hjelp og veiledning Tlf. 64 95 16 65 Hele døgnet

www.gsb.no

1540 Vestby

Norskeid familiebyrå for hele Follo

Du finner oss på fylkesveien mellom Nygård og Wassum. Utsalg også på Vinterbrosenteret og hos Felleskjøpet Holstad. Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25

18

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010


ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3, postboks 224, 1431 Ås. Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39 Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15, onsdag kl. 12–15. Sekretær: Eva Witzøe. E-post: eva.witzoe@as.kommune.no Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30. Sekretær: Toril Strand Klemp. E-post: toril.klemp@as.kommune.no Prestene: Prost Knut Lein, Sloratoppen 100, 1405 Langhus. Tlf. priv. 64 94 01 96. E-post: knut.lein@as.kommune.no Sogneprest i Ås, Georg Børresen, Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477. E-post: georg.borresen@as.kommune.no Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69. E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen, permisjon. Vikar, Gunnhild Nordgaard Hermstad E-post: gunnhild.n.hermstad@as.kommune.no Mob. 926 70 755. Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås: Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D 1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735. Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97. E-post: gerhard.winge@as.kommune.no Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen. Kroer menighet: Menighetsrådets formann: Svend-Kristian Martinsen. Tlf. priv. 64 94 00 10 E-post: s-k.m@online.no Organist: Anne Christine Pittet Grolid. Tlf. 481 99 812, E-post: a-chrigr@online.no Kirketjener: Odd Hroar Meldal-Johnsen. Tlf. priv. 64 94 12 38. Kroer kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 36 05.

www.as.kirken.no Ås menighet: Menighetsrådets formann: Geir Krogh, Herumveien 16 a, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 25 17. Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen. E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no Kateket: Jenny Marie Ågedal. Mob. arb. 451 38 465. E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no Kantor: Jostein Grolid, Mob. 412 87 055. E-post: jostein.grolid@as.kommune.no Utleie av Ås Arbeidskirke: Svein Rindal, Mob. 924 22 079. Ås kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 02 34. Nordby menighet: Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret, Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. Tirsdag og torsdag kl. 10–12. Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 96 26 79. Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby: Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72 Sekretær: Berit Eldor. E-post: berit.eldor@as.kommune.no Ungdomsprest i Nordby: . Organist: Hilde Veidahl Wang. Mob. 99 69 40 12. E-post: hiwang@online.no Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Mob. 91 58 98 95. E-post: hanne.tegner@as.kommune.no Trosopplæring: Anneli Sollie. Mob. 934 27 243. E-post: anneli.sollie@as.kommune.no Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735. Menighetskoordinator: Bjørn J. Rødsand. Mob. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no. Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Mob. 958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com Utleie av Menighetssenteret: Bjørg Christensen. Mob. 920 20 576. E-post: bjorg.christensen26@gmail.com Nordby kirke, tlf. 64 94 63 15.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Odd Hroar Meldal-Johnsen, Arve Skutlaberg, Anne Pernille Stamnestrø, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no Regnskap: Oddvar Moen, Gamle Mossevei 61, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 6500. Menighetsbladet deles ut til alle husholdninger i Ås. Trykk og innbinding: 07 Lobo Media AS. Leveringsfrist neste nummer: 19. mai 2010 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

19


VELKOMMEN TIL KIRKEN KIRKEN 3. s. e. påske, 25. april, Joh 14,1-11 Ås arbeidskirke kl. 18.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid. Ofr.: Ås menighet – ungdomsarb. Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Fellesgudstjeneste med Ås. K. Lein. A.C. Grolid. Ofr.: Egen menighet. Nordby kirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Barne- og ungdomsarbeidet. Torsdag 29. april Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. G.N. Hermstad. 4. s. e. påske, 2. mai, Jes 1,18-20 Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. K. Lein. J. Grolid. Ofr.: KFUK/M. Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Det Norske Bibelselskap. Onsdag 5. mai Ås arbeidskirke kl. 11.30: Nattverdgudstjeneste. Åpent Hus. G. Børresen. J. Grolid. 5. s. e. påske, 9. mai, Matt 6,6-13 Ås kirke kl. 11.00: Gammeldansgudstjeneste. G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Ås menighet – kirkekultur. Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. J. Tegnér. A.C. Grolid. Ofr.: De 4 diakoniinstitusjoner. Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Menighetens arbeid. Kristi Himmelfartsdag 13. mai, Apg 1,1-11 Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. G.N. Hermstad. H. Andersen. Ofr.: Kirkens SOS i Borg. 6. s. e. påske, 16. mai, Joh 17,18-26 Ås arbeidskirke kl. 11.00: Pilegrimsvandring til Ås kirke. Stud.pr. KRIK deltar. Ås kirke ca. kl. 12.00: Enkel nattverdgudstjeneste. G.N. Hermstad. H. Andersen. Ofr.: Stenbekk Misjonssenter. Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. J. Tegnér. Organist Ulrika Plur. Ofr.: Norsk Søndagsskoleforbund.

20

17. mai 2010 Kroer kirke ca. kl. 09.30: Familiegudstjeneste. K. Lein. A.C. Grolid. Ofr.: Egen menighet. Pinsedag, 23. mai, Joh 14,15-21 Ås kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Dåp. S.A. Bakke. J. Grolid. Ofr.: Norsk Luthersk Misjonssamband. Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid. Ofr.: Ås kirke – ungdomsarbeidet. Kroer kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. G. Børresen. J.M. Ågedal. A.C. Grolid. Ofr.: KFUK/M. Nordby kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. K. Lein. H. Wang. Ofr.: Norsk Misjon i Øst. Andre pinsedag, 24. mai, 1 Kor 12,12-20 Oscarsborg festning kl. 12.00: Pinsefestgudstjeneste. Leder i Kirkerådet, Nils Tore Andersen. G. Børresen. K. Lein. Ofr.: Norsk kirke i utlandet og Follo prosti. Treenighetssøndag, 30. mai, Matt 28,16-20 Ås kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid. Ås kirkekor. Ofr.: Ås menighet – trosopplæring. Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid. Ofr.: Ås menighet – ungdomsarbeidet. Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid. 2. s. e. pinse, 6. juni, Luk 12,13-21 Ås arbeidskirke kl. 11.00: Forbønnsgudstjeneste. 1-, 2-, og 3-åringer. Dåp. G.N. Hermstad. J. Grolid. Ofr.: Stiftelsen Ås arbeidskirke. Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein. A.C. Grolid. Ofr.: NMS-prosjekt. Nordby kirke kl. 11.00: Blomsterfest/familiegudstjeneste. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2010

Menighetsblad for Ås, Nordby og Kroer nr.2/10.  

Nr. 2 20. april – 6. juni 2010 65. årgang www.as.kirken.no 65. årgang Nr. 2 20. april – 6. juni 2010 ÅS ÅS NORDBY NORDBY KROER KROER Nyresta...

Advertisement