Page 1

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

MENIGHETSBLAD

FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 5

2009

årgang 68

Salme 78. 20 Se, han har slått klippen så vann vellet fram og bekker strømmet over.

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLAD

FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf: 38 39 55 30 Farsund menighetskontor .... tlf: 38 39 16 55 Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Postadr: postboks 182, 4550 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs til tors kl. 10:00 - 14:00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09:00 - 13:00

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf: 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no

Kontoransatt: Ruth Elisabeth Mikalsen tlf: 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest: Erik Noddeland tlf: 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Sokneprest: Stein Reinertsen tlf: 38 39 16 55 E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Kallskapellan: Jakob Furuseth tlf: 38 39 55 37 E - post: jakob@listamenighet.no

Ungdomsprest : Henning Huseby Jansen tlf: 38 39 16 55 E - post: henningh.jansen@c2i.net

Diakon: Åsa Skogen Vaagsvold tlf: 38 39 55 34 E - post: aasa@farsund.kirken.no

Diakon: (Har permisjon) Astrid Mathingsdal Nøtland tlf: 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Leiv Jan Meberg tlf: 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf: 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse kirke: Greetje van der Wal tlf: 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Herad kirke: Øystein Egeland tlf: 38 39 86 82

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769

Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf: 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad, Farsund og Spind. Redaksjonen består av:

“Til ettertanke”

Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf: 38 39 81 29 - Mobil: 950 15 4 18 Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rune.nilsen@losmail.no Styremedlemmer: Andre medhjelpere:

Eva Heskestad Arnold Stølen Hans Arne Rogn Turid Stokke Andreassen Leiv Jan Meberg Synnøve Rydningen Elisabeth Rogn

Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund Bilde på fremsiden: Elisabeth Rogn har tatt bilde av reiåsfossen i Stetesdalen.

Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn:

Astrid Veum Mydland, og Atle Roger Mydland De er utsent for Det norske misjonsselskap i Laos. Det kommer mer i neste blad om dette prosjektet.

Jeg har gått å tenkt og nynnet litt på noen sangstrofer som Anne Rita Nilsen var inne på da hun talte på Stave. Disse vil jeg gjerne dele med dere her. Jeg vet ikke om det er hele sangen, men de versene sier så mye om hvor viktig det er å holde fast i Guds hånd når det røyner på. ************** Nei, jeg kan ikke gå uten du holder min hånd. For fjellet er høyt, og dalen så vid. Bøyet i bønn, jeg lærer å stå. For jeg kan ikke gå uten du holder min hånd! Jeg tenkte jeg kunne klare meg selv. Jeg tenkte at alt var bare vel. Jeg tenkte jeg kunne bygge på sand. Men jeg kan ikke gå uten du holder min hånd! Jeg tenkte på alt som jeg hadde gjort. Jeg tenkte at livet var noe stort. Men alt er jo tomhet uten din ånd. For jeg kan ikke gå uten du holder min hånd!

Neste Menighetsblad kommer ut i desember NB ! Deadline for innlegg til neste blad er Side 

05. november


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Redaktørspalten

Først får jeg visst begynne med å beklage mitt hastverk med barnesiden forrige gang. Det ble litt feil i gåtene. Det ser også ut som at oppgaven var litt for vanskelig, siden det bare var tre som har sendt inn, og disse har nok hatt god hjelp av voksne. Lover at det skal være litt enklere denne gang. Hastverk er lastverk heter det visst. Vi skulle denne gang hatt intervju med vår nye prost Hilde Sirnes. Men vi ble enige om at det skulle vente, siden det har stått en del om henne i avisen i det siste. Nå er høsten her, og vi får håpe den blir bedre enn sensommeren har vært. En får mer tid om kvelden nå som det blir mørkere ute. Men det er også tid for å rydde opp etter sommeren ute i hagen. Det er viktig å gjøre forberedelse for vinteren og neste vår, slik at alt som må inn, kommer til vinterlagring før frosten ødelegger løker eller annet som ikke tåler frost. Frosten, huff, en hutrer nesten ved tanken på at vi snart må pakke oss selv inn i varmere klær også. Jeg kom til å tenke på at jeg

nok dessverre selv er litt slurvete med å stelle med plantene ute på trappen når høsten kommer. Det er så lett å tenke: Da var denne sesongen over. Jeg sier mange ganger at jeg skal ta inn den eller den planten for å ta vare på den over vinteren i håp om at den kan hvile trygt og godt inne for så å bli satt ut igjen til våren for å blomstre enda mer neste sommer. Men dessverre venter jeg ofte for lenge, så frosten har som regel ødelagt dem. Det gir meg litt tanker i forhold til mitt liv som kristen. Vi vet at Gud ønsker å ta vare på oss uansett hva vi møter i livet. Han tenker ikke som oss. For det er sikkert flere som tenker som meg, når det gjelder planten ute på trappa eller i hagen. Gud sier ikke: Nå er sesongen over, nå vil jeg ikke passe på den eller den lenger. Nei, Han steller godt med oss alle. I forhold til planten som er avhengig av vår hjelp for å overleve, så er vi mennesker selvstendige individer. Vi gjør mange ganger som vi selv vil og opplever dermed at ”vår plante” kanskje blir tørr og visner. Det som da er godt å vite, er at om ikke vi klarer å få liv i en vissen blomst på trappa, så klarer Gud å få liv i ”sine blomster” så sant de ikke stritter i mot. Ønsker vi å ha det godt i hans hage, så kan vi få lov å bli stelt med til vi igjen er en flott ”solstråle.” Sammen med alle andre kan vi bli en stor og flott prakthage. Fellesskapet i menighetene våre, både i kirkene og på bedehusene, er viktig for at vi skal få nok ”næring” til å vokse videre. Det er ikke alltid lett for en plante å stå alene ute i naturen. Vær og vind kan slite og ødelegge. Men får blomsten være med i en hage, får den vokse seg stor og fin. Hagens gartner gir næring og tar vare på de blomstene han har fått lov å stelle med. Sånn er det også for oss. Vi har en ”himmelsk gartner” som tar vare på oss, han ønsker ikke at vi skal stå alene. Jeg ønsker dere alle en fin høst videre. Nyt høstkveldene i en god stol, med en god bok som kan gi deg glede i mørketiden. Kanskje den boken som vi har bokanmeldelse på denne gangen kan være til hjelp for noen. Klem fra Eva Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Andakt Eit lite vindauga Av avtroppende menighetsrådsleder i Lista menighet, Olav Løtveit

Ei kvinne hadde fått nerveproblem. Dei auka på, og ein dag måtte ho søkje ein doktor. I lang tid gjekk ho til faste undersøkingar og samtalar med doktoren sin, men det var ikkje til noko hjelp. Doktoren tenkte seg om. Han ynskte ikkje å dopa kvinna ned med medisinar. Så sa han til ho: ”Den neste timen vil eg gjerne ta heime hjå deg.” Dei avtala eit nytt møte tysdag kl. 10.00. Dagen kom, og doktoren kom. Etter ein kort samtale med kvinna, såg han seg ikring i stova og kjøkkenet. Han gjekk tilbake til kvinna og sa: ”Kjære pasient, eg kan diverre ikkje gjere noko meir for deg. Du må få fatt i ein snikkar som kan sage eit hol i kjøkkenveggen til eit vindauge. Du må kunne sjå ut der, og få sol og lys inn på arbeidsplassen din. Lukka til”, sa doktoren og gjekk sin veg. Snikkaren vart henta, og vindauget kom på plass.Pasienten fekk oppleva mykje nytt. Ho hadde aldri sett denne sida. Når ho kom ut av bustadblokka, kom ho rett ut i trafikken. Nå såg ho inn i ei verd av berre fred, ein vakker park. Barn som leika, menneske som var ute og gjekk ein tur, fuglar som leikte og song i trea. Det kunne hende at folk der nede såg opp, og

fekk auge på henne i vindauget og vinka til henne! Det var ei opp-leving så stor at ho gløymde seg sjølv og plagane sine. Ho gløymde at ho hadde vore sjuk. Hennar nye liv hadde kome inn bakvegen. Ein haustdag ho stod i vindauget, fekk ho auge på ein bondegard som tidlegare hadde vore gøymd bak trea. Ved den raude låven stod ei diger rogn full av raude ber. Det heile var som eit vakkert bilete måla av J.C. Dahl. – Nei, det var mykje vakrare, det måtte vere Skaparen sjølv som hadde synt ho noko så vakkert. Det heile gjekk liksom rett inn i SJELA hennar. Var det mogleg? Finst det verkeleg noko så vakkert? Ho måtte ut og ta på treet, kjenna bæra i handa si og stryke dei opp i andletet sitt. Sansane hennar vakna til liv, ho kjende luktar, høyrte lydar som ho berre saug til seg. Nei, - no måtte ho berre gå og henta ei venninne ho hadde, så ho óg kunne få ei oppleving av alt dette herlege. Men så måtte ho tenkje seg om. Hadde ho nokon? Nei, ho hadde vore så oppteken med seg sjølv at ho hadde gløymd at det var noko som heitte ven eller venninne. Kva skulle ho gjera no? Var ho heilt åleine med det ho no hadde opplevd? Ho kunne snaut komme i hug sist ho hadde gjeve ein klem til eit medmenneske. Heller ikkje Side 

kunne ho hugsa sist ho hadde sagt eit godt og venleg ord til oppmuntring for nokon. Men no var ho i sin høge himmel. – Eg vil gå ein tur, tenkte ho. Det hadde ho ikkje gjort på lange tider. Kan henda ho kunne treffa nokon ho hadde møtt før. Ho gjorde som den bortkomne sonen som Meisteren fortalde om. – Då han kom til seg sjølv, bestemde han seg for å reise heim til sin far!” Kvinna styrte rett til ein kafé og fekk seg ein kopp kaffi. ”Maria?”, ropte ein mannsstemme. Ho vart forskrekka. Var det nokon som ropte på henne? Jau, sannelig var det ikkje barndomsvenen hennar, Jon, som stod der. Heilt urimeleg var det. Då fekk ho på ny oppleva ein ven. Slik er det óg for oss. Vi har óg ein doktor vi kan gå til og som hjelper oss å snu rundt på livet vårt viss vi ynskjer å gjera noko med det. Ein himmelsk Doktor som lytter til oss og gir oss det vi treng av mot og håp når livet kan sjå mørkt og håplaust ut. Han går føre og viser oss vegen vi skal gå. ”Og slik skal du vite, mitt barn. Eg er Herren, som kalte deg ved namn. Eg vil gå foran deg!”


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Julemessen til Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Denne gang blir den på Betel i Vanse, nemlig lørdag 21. november. Dette er en julemesse som ambulerer mellom Lyngdal og Farsund/Vanse og som vanligvis samler mange mennesker fordi man tradisjonelt har et stort vareutvalg og det er dertil blitt et treffsted der folk hygger seg over kaffekoppen. Ove Sletta og hans medarbeidere i komiteen har lagt opp til dette også i år.

og kl. 16.30 blir det misjonsmøte med tale av misjonær Knut Hallen og sang av koret SALT fra Lyngdal. Trekning av hovedlotteriet hører med. Og etter dette møtet blir det denne gangen lagt inn en stor trekning av blant annet det som måtte være igjen av gevinster.

Nytt av året er at det blir småborder og servering i begge etasjene på Betel, slik at det blir lettere å kjøpe lodder og spise samtidig. Inntektene av julemessene betyr mye for arbeidet innen NMS, og kanskje spesielt nå da man har fått føling med både økonomikrise og synkende kronekurs, samt at man alltid vil nå videre ut med evangeliet. Derfor er en håndsrekning fra den lokale befolkning av stor verdi for Misjonsselskapet. Utbredelsen av det kristne budskapet bærer frukter, blant annet i Kina hvor det jevnlig stiftes nye menigheter. Julemessen åpner kl. 11.00. Kl.13.00 blir det familiemøte med tale av misjonær Merete Sand og sang av Sifa. Merete Sand er fra Farsund og har vært misjonær i Thailand. Kl. 15.00 blir det sangprogram ved barnekoret Solstrålan,

Eiendomsformidlingen A/S tlf: 38 39 59 59

I forkant og under messen skjer salg av lodder til hovedlotteriet som denne gangen inneholder en rekke verdifulle gevinster. Vi nevner maleri av Ole Ertzeid, 8-delt slangesølje m/ løv av Arild Brækken, hardangerbestikk, vugge med utstyr, rosemalt fat, vevd åkle, dreid bolle, kaffeservice, krystallvase, juleduk og pizzaovn. Gaver og gevinster - det er det alltid behov for kan leveres følgende steder: Lyngdal: Torrey Nørsett og Lister Apotek i Sentrumsgården. Farsund: Gullsmed Ertzeid. Vanse: Grønhaug blomster. Borhaug: Åse Lervik. Årets julemessekomite består av: Ove Sletta, leder, Kari Nenningsland, Signe Vegge, Turid Øglend, Ruth Theisen, Tore Hellang, Else Berit Sand, Ragnhild Kalleberg og Helge Elle som er kasserer.

STÅLESEN Brønnboring AS

tlf: 38 39 34 31 / 90 98 51 72 Side 

Farsund Butikksenter AS (KIWI) tlf: 38 39 14 77


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Diakonens Side ”JEG VAR FREMMED OG DERE TOK IMOT MEG.” Diakon Åsa Skogen Vaagsvold.

Fireåringen kom hjem fra barnehagen med et stort merke på genseren sin. ”Så fint merke du har fått. Vet du hva det står på det?” spurte mor. Det visste gutten. ” Ja til et fargerikt fellesskap” svarte han. ”Hva betyr det da?” fortsatte mor. ”Det betyr at vi skal være like snille mot alle om de er røde, gule, blå, lilla eller grønne”, sa gutten. Men det er vel ikke noen som er blå eller grønne eller lilla?” fortsatte mor. ”Jo på genseren vel!” svarte gutten. Han var selv norsk, men med utenlandsk bakgrunn og mørkere hud. Problemet var altså ikke hudfarge, men at alle skulle være greie med hverandre uansett hvordan vi var kledd. Rase og hudfarge var ikke i bevisstheten en gang. For noen år siden var utenriksminister Jonas Gahr Støre på besøk i Farsund. Den gang var han generalsekretær i Norges Røde Kors. Han var invitert av den såkalte ”På – tvers – komiteen” til å holde foredrag om ”Et varmere samfunn”, på et åpent møte i Eilert Sundt – aulaen. Da utfordret han oss på holdninger til våre nye landsmenn. Han framholdt at vi kan ha ulike syn på innvandringspolitikken, men hans poeng var dette: Nå er de her, hva gjør vi med det?! Jeg hørte i radioen om ei bygd der det var stor motstand mot et planlagt asylmottak. Stemninga var negativ og motstanden var stor da de fremmede kom. Men noen snudde. De tenkte at sånn kan vi ikke ha det. De fikk med seg lag og foreninger, ordfører og andre i styre og stell og holdt en stor ”Bli – kjent – fest.” Det hele var så vellykket at de like etterpå bestemte en ny fest. Da ville de fremmede være vertskap. Liknende arrangementer i forskjellig ”størrelse” har vært holdt mange steder, også her i Farsund. Det er mange som har erfart at murer faller når vi våger å gå i møte, vise vennlighet, bli kjent. Og Jesus selv sa jo: ”Jeg var fremmed og dere tok imot meg.” (Matt. 25.35)

ØNSKER DU Å SNAKKE MED EN PREST ELLER DIAKON? Da kan du ringe - kirkekontoret i Farsund, tlf. 38391655, eller - kirkekontoret i Vanse, tlf. 38395530 Velkommen til å ta kontakt

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Lista Rundt-turene 2009 Tekst og foto: Asbjørn Skøien.

Turene i sommer er gjennomført med ganske godt frammøte. Dette synes vi som holder på med dem er veldig bra. Den første turen 8. juli gikk med buss fra Vanse kirke til moloen i Vestbygda hvor de 48 deltakerne fikk orientering om flyttsteiner som isen brakte med seg fra siste istid. Videre til Heskestad baryttgruve for å finne diverse mineraler og krystaller. Dette var en svært populær tur! Tur nr. 2 den 15. juli gikk fra Jørstad til Hervoll mølle. Denne gang var det 46 deltakere som fikk en fin tur med orientering om de gamle gardene, Skeibrokstemmen og mølledrift. En skikkelig regnskur forhindret en stopp ved Hervoll møller, og kaffe/ mat ble servert i Lista Menighetssenter isteden. Tur nr. 3 gikk fra Frøyland til Vanse kirke. Denne gang var det omkring 35 deltakere. Dette var en gammel kirkesti, kalt “likveien.” Her samlet fra gammelt

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009 Per Sivles ettårige besøk (1894-95) hos presten Anders Hovden, som i noen år tjenestegjorde på Lista. Foredragsholder var Per Steinar Sørheim. Allsang: Å vesle lerka, skrevet på Lista. Tilbake til Vanse skole ventet kaffe og kaker, bakt av noen av deltakerne. Nok en fin tur med 45 deltakere.

av folk fra Jølle / Nordberg og fra Elledalen seg på stien videre mot kirka i Vanse. Orientering om stiene til kirka for fotfolk og hesteskyss, og hvordan de døde før i tiden ble fraktet til kirka. På den siste turen i år var det 53 deltakere som gikk med på enda en gammel kirkesti, denne gang fra Steinsvoll / Hananger over Høylandsmarka via

Turene arrangeres av Lista Menighet, noe vi har holdt på med i mer enn 20 år, hver onsdag i juli. På hver tur har vi andakt, kaffe og kaker, og på noen av turene er det sang av sopranen Turid Stokke Andreassen. Bortsett fra turen fra Frøyland, ble turene guidet av undertegnede.

Kråkedalen og videre til Vanse kirke. Orientering om Hananger gods, Røverholmen, helleristninger og gravhauger, samt gårdene Steinsvold, Høyland og Grimsby. Blant flere av deltakerne i sommer ble det ytret ønske om nok en tur, så den siste ble tatt litt på sparket. Turen gikk til området omkring Vanse skole, forbi Porten til bøkeskogen på Gaupeland og litt inn i Statsskogs område hvor det blir produsert pyntegrønt av edelgran og sypress. Underveis fikk vi en flott orientering om Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

MISJONSSAMBANDETS JULEMESSE Lørdag 5. desember møtes vi på det nyoppussende og flotte Lyngdal bedehus. • Messen åpner kl. 11.00. • Kl. 15.00 – Familiemøte v/Kjell Håland. Sang av ”Levende lys.” • Kl. 18.00 – Kveldsmøte v/Kjell Håland. Sang. Mellom møtene er det som vanlig åresalg, anledning til å kjøpe lodd på hovedlotteriet, spennende ting for barna, og salg av varm og kald mat i stort utvalg til en rimelig penge. Masse flotte gevinster på åresalget, bl.a. et stort antall kransekaker som kan vinnes. Salg av håndarbeid, kaker, julepynt med mer. Trekning av hovedlotteriet etter kveldsmøtet. Ønsker du å gi gaver til julemessa, kan disse leveres til: Farsund: Landes Blomsterforretning Lyngdal: Esso Alleen Service og Landes Begravelsesbyrå, Rom Vi er glade for alle som vil støtte julemessa, og takker hjertelig for alle gaver.

Julemessekomiteen

Farsund kommune

Stein Holteberg

Kiwi, Vanse

Joker Borhaug

Farsund Bilverksted

DnB NOR

tlf: 38 38 20 00

tlf: 38 39 72 31

Farsund Advokatene

tlf: 38 38 97 50 www. farsundadvokatene.no

tlf: 38 39 42 22

tlf: 38 39 13 55

Malerbua A/S

www.malerbua-farsund.no tlf: 38 39 02 63

Side 10

tlf: 38 39 31 53 tlf: 03000

Allergiservice v/ H. Johannessen tlf: 38 38 30 11


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Gamle minner fra Vigeholmen. (Red.bem. Her kjenner kanskje flere seg selv og andre igjen, men navn har vi dessverre ikke.) Vigeholmen var «misjonsholmen». Spindsfolk vet nok å fortelle om hvordan denne holmen i sin tid ble viet misjonen og hva den ble brukt til. Om sommerstevnene der står det i boka «SPIND – EN BYGDEBOK»

Som tidligere sokneprest i Herad og Spind (1961-67) leser jeg med glede menighetsbladet. Det er blitt et flott og godt blad. En reportasje nylig om St.Hans på Vigeholmen vakte til live noen fine minner. Jeg nevnte det for redaktøren i en mail og er blitt oppfordret til å skrive litt om dette og sende noen bilder. Det gjør jeg med glede.

Side 11


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

av Jakob Birkenes: «Stevnet på Vigeholmen en sommersøndag samler mange folk, og det er en av sommerens store sammenkomster for bygdefolket». Jeg har tatt vare på noen bilder jeg tok en slik misjonssøndag på Vigeholmen. Det var i 1963 eller -64. Jeg har plukket ut noen som jeg nå sender til menighetsbladet. Bildene taler kanskje mer enn mange ord.

mens han stod der og vitnet om sin kristne tro. Noen i Spind menighet vil nok kjenne både denne mannen og enkelte andre igjen. Jeg sender min hilsen til menighetene i Spind og Herad, der jeg fikk oppleve mye godt. Jeg vil gi dere dette bibelordet: «Det er et troverdig ord og vel verd å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.» (1.Tim.1,15) Vennlig hilsen Arne Monsen

Det var strålende vær denne sommersøndagen da bildene ble tatt. Det var et flott syn å se alle båtene som stevnet mot Vigeholmen, og det var fint å kunne samles på svaberget om Guds ord og misjonens sak. En egen fred og stillhet rådde der ute i Guds frie natur. God tid var satt av til sosialt samvær, med hyggelig prat og medbrakt mat. La meg spesielt nevne at det var flere som avla sine vitnesbyrd under stevnet. En av dem kom fra Amerika og er fotografert Side 12


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Konfirmantfest i Herad Tekst og foto: .Arnold Stølen

Gullkonfirmantene i kirka: Bak fra venstre: Ivar Stølen, Bjørn Frestad, Jon Randulf Øxnevad. Foran fra venstre: Haldis Stølen (Lauland), Målfrid Herland (Sæveland)

Søndag 23. august var dagen for den tradisjonelle konfirmantfesten i Herad. I år var det 5 konfirmanter som ble konfirmert i Herad kirke for 50 år siden. Alle 5 var til stede, sammen med årets og neste års konfirmanter, som også var på plass. Etter gudstjenesten var menighetsrådet vertskap for festen på kommunelokalet på Sande for konfirmantene sammen med bygdefolket. Her var det flott servering av deilige smørbrød, kaker og kaffe. Praten gikk livlig, og selvsagt var konfirmasjonstida for 50 år siden hovedtemaet.

Side 13


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

En stor takk til “festkomiteen” som hvert år steller til denne festen. Og takk til Belinda og Øystein som også denne dagen var med og gledet oss alle med vakker sang og musikk!

H Maskin og utleie AS mobil: 97 55 35 53

Andreas Bjørn Salvesen tlf: 38 39 59 59

Lande Blomster

Oskar Nygaard AS

Price Farsund

T.Pedersen Eftf. AS

Kjøkkensenteret

tlf: 38 39 00 44

tlf: 38 39 00 52

tlf: 38 39 01 03 /38 39 31 13

Tor Hugo

Listalegene AS

tlf: 38 39 35 37

tlf: 38 38 12 80 Side 14

tlf: 38 39 01 38

tlf: 38 39 38 02

Chr. Olsen Bakeri tlf: 38 39 00 68


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Søndagsskolens dag på Lista Tekst og Eva Heskestad

Før søndagsskolene på Lista starter opp, samles alle til Søndagsskolens dag. På Lista var de sammen den 23. aug. til gudstjeneste i Vestbygda kapell, og det var fylt opp med store og små. Denne søndagen er det barna som er i sentrum. Jakob ønsket alle hjertelig velkommen. Han tok frem tankekurven sin der det lå et spørsmål. « Hvor mange kan få lov å være Guds barn?» Dette var noe vi skulle tenke på gjennom gudstjenesten for så å få svaret senere. Det ble sunget en del søndagsskolesanger, før søndagsskolekonsulenten, Jorunn Elisabeth Lossius holdt andakt og fortalte om Sakkeus. Hun brukte flanellograf og dukker for å illustrere budskapet. Barna satt på gulvet og fulgte godt med. Hun kom til slutt frem med en ”sølvkiste” og delte ut gullpenger til alle barna. Dette var et symbol på det Sakkeus gjorde etter at han hadde møtt Jesus. Etterpå kom Kanille og Joffen på besøk. Joffen spurte om alle var Guds barn? Det ble et rungende svar tilbake, JA. Det var flott, sa han.

Side 15


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

De var litt lei seg, for nå hadde søndagsskoleforbundet bestemt at de skulle reise langt av sted. De skulle reise til et land langt bortistan, sa de. Der skulle de fortelle barna om Jesus. Joffen var litt skeptisk til det, og var redd for å reise, men Kanille lovet å passe på ham. Joffen håpet også på at de kunne komme på besøk igjen, selv om det var de nye vennene deres som skulle reise rundt til søndagsskolen i Norge nå. Hvem vet, kanskje de overrasker oss til neste år. Joffen var i sitt ess, selv om han hadde vært syk i fjor. Han var blitt så frisk og usjenert i løpet av året som har gått at han ville nesten ikke dra, for han syntes det var så koselig å se alle barna. Så Kanille fikk alle søndagsskolebarna og lærerne til å komme opp og synge sammen med dem. Kanille og Joffen takket for alle årene de hadde fått lov å komme på besøk. Helt til slutt var det søndagsskolelærerne som var forsangere i den siste sangen. Etterpå møttes alle ute på plenen, der var grillene varme og hoppeputen ble etter hvert tatt frem sammen med mange andre leker. Folk koste seg på kirkebakken, og regnet holdt seg unna i år også.

Sparebanken Sør tlf: 38 39 85 00

HydroTexaco tlf: 38 39 34 03

REMA 1000 tlf: 38 39 77 91

Mosvold Farsund AS tlf. 38 39 97 00

Oskar Ertzeids eftf.

Flykjøkkenet AS

Tjørves Elektriske A/S

VIA TRAVEL

tlf: 38 39 00 08 tlf: 38 39 33 10 Side 16

tlf: 38 39 39 12 tlf: 38 39 59 90


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Søndagsskolens dag i Farsund Tekst og foto: Rune Nilsen

Søndag 20. september var det Farsunds tur til å markere søndagsskolen dag. Hele tre barnekor var med og sang frem budskapet om Jesus. Først ute var Jubelklang, deretter Mibago fra Misjonskirken og til sist Sifa. Dagens fortelling fra Bibelen var hentet fra søndagsskolens tekst og handlet om tolleren Sakkeus. Beretningen om hvordan Sakkeus møtte Jesus og hvordan det forandret livet hans, ble framført på flere måter, bl.a. med dukker og med bilder på storskjerm. Det er viktigere å ha gode venner enn å være rik. Jesus er kommet for å lete etter det som var fortapt, og frelse det. På søndagsskolens dag i Farsund ble det tatt opp kollekt som skal gå til å hjelpe søndagsskolebarn i Colombia.

Side 17


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Der, i dette søramerikanske landet skal pengene gå til et prosjekt i en søndagsskole der det er 140 barn og 10 ledere. Barna skal få gå på et kurs som skal gå over 3 år. Første året koster det kr. 3,50 for et barn. Andre året kr. 7, og tredje året kr. 21. Det siste året får de også en bibel hver. Dette skulle bli kr. 4470. Da kollekten var talt opp var det kommet inn hele kr. 9700. Da utbrøt Svein Watne, som har kontakt med de i Colombia, at nå har de penger også til stoler. Tusen takk til alle givere! Etter møtet fikk alle søndagsskolebarna en gave av maskoten. Deretter var det lapskaus og kake til alle, og da sola hadde jaget bort regnværet, var det tid for en sporlek helt til slutt.

Lista Treindustri

Larsen Bakeri

Coop Mega Farsund

EURONICS Vanse

tlf: 38 39 41 00 tlf:38 39 58 50

tlf: 38 39 32 70

Gi Gi Damekonfeksjon tlf: 38 39 11 65

Snartrykk

tlf. 38 39 78 78

tlf: 38 39 02 27

LISTER TAXI

ZAHL`S AGENTUR

Regnskapstema AS

Brødrene Thorkildsen AS

Kjell Ore AS

H Bildelessenter AS

Farsunds Avis

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø

Butikken som kler deg. str. 38-56

Revisorsenteret Farsund tlf: 38 39 16 00 tlf: 38 39 19 99

tlf: 38 39 30 40

tlf: 38 39 66 40

tlf: 38 39 66 61

tlf: 38 39 50 00

La Beauté, Vanse

tlf: 38 39 37 16 tlf: 38 39 63 00

Skanska

tlf: 38 39 14 00

Grønhaug Gartneri & Begravelsebyrå

tlf: 38 39 00 12

tlf: 97 11 10 84

Lista Libris/ Farsund Libris

Erling Andersen Glassmagasin AS

Komet Farsund Elektro AS

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

Stålesen Mek. Verksted AS

tlf: 38 39 37 55 / 38 39 22 77

Farsund Multi Apartment AS tlf: 90 88 59 62

tlf: 38 39 05 39

tlf: 02002

Side 18

tlf: 38 39 81 87

tlf: 38 39 96 90

tlf: 38 39 61 50


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Gullkonfirmantene fra Lista Menighet, Zion og Misjonshuset var søndag 30.08. samlet i Vanse kirke. Etter gudstjenesten hadde de samling på Menighetssenteret, med mimring og god mat. 1. rekke fra venstre: Anne Solfrid Salvesen (Andreassen), Hildur Marie Ringdal (Paulsen), Kari Nerhus (Kristiansen), Åse Lervik (Andreassen), Sonja Skjulestad (Hansen), Bjørg Benny Elle (Nilsen), sokneprest Erik Noddeland, Else Marie Nesheim (Østensen), Lillian Svendsen (Karlsen), Else Marie Midtbø (Jølle), Reidun Djøseland (Hoveland), Norma Marion Kjørrefjord (Tønnessen), Kari Ellinor Steinsland (Hansen), John Sigve Thorkildsen. 2. rekke fra venstre: Marta Egeland (Kristensen), Nils Oddvar Sundt, Hans Jon Skollevold, Turid Karin Syvertsen (Wathne), Tharald Martin Brekne, Harry Kåre Wehus, John Steinar Pedersen, Olav Asbjørn Ballestad, Arnt Magne Hansen, Tom Kalleberg, Alf Arne Ramslien, Jack Jermansen, Gerd Allis Bergersen (Kalleberg), Arne Helge Elle. 3. rekke fra venstre: Else Johanne Kalleberg (Olsen), Torry Unsgaard, Karl Edvard Nesheim, Helge Ernst Hervold, Per Haaversen-Westhassel, Arnstein Ariansen, Reidar Harald Jørgensen, Andreas Holvik, Turid Marie Pedersen (Theisen), Judith Dagmar Reisvold (Hoveland), Laila Turid Ellenes Kalleberg (Sakariassen), Per Magne Røyset og Else-Marie Langseth (Omdal).

Side 19


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Nå er det ”på an igjen !”

Tekst:: Hans Arne Rogn - foto: Elisabeth Rogn

Søndag 30. august startet vi opp høstens virksomhet i Spind med samlingsfest på Ungdomshuset. Det var godt å komme sammen igjen etter sommerferien. Spindsmannen Jac Salvesen hadde andakten. Han tok utgangspunkt i Salme 1, og understreket at vi har et valg og at det er to veier å velge. Velger vi Guds vei, får vi en fast plattform her i livet, og et evig liv med Gud i Himmelen. Jac brukte ord fra valgkampen og ønsket oss ”godt valg.” Dette valget gjelder imidlertid ikke bare for 4 år, nei, det har langt større perspektiver enn som så, dette gjelder evigheten.

Så var det matpause. Praten gikk godt - folk hadde vært på ferie og det var mye å fortelle. Bibelkonkurranse var neste post på programmet, og det var stort engasjement rundt bordene når det gjaldt svarene, for dette var ikke spørsmål for nybegynnere. Ikke dumt å få oppdatert sine bibelkunnskaper litt. Jac hadde også et innlegg om Bibelselskapet, der han har hatt tillitsverv sentralt. Det er en enorm etterspørsel etter bibler rundt om i verden – de kan ikke få levert nok. Dette er et viktig misjonsarbeid vi alle kan delta i. Så oppfordringen er: Støtt Bibelselskapet med penger til bibelspredning! Så er vi i gang igjen, og barneforeninger, søndagsskole, møter og fester vil gå sin gang utover høsten!

Program og annonser vil komme etter hvert - er det spørsmål så ring 91756714. Du er hjertelig velkommen!

FOTOGRAF Belinda Bjørnestd tlf:416 53 152 e-post: bb@lister.as

Side 20


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Basar på Viestad skolehus Tekst og foto: Theis Martin Theisen

For andre året på rad hadde ”Misjonsklubben Østre Spind” basar på Viestad skolehus 1. august. Etter å ha holdt samlingene på Betania, Bjørnevåg i noen år, ble tradisjonen fra den ”gamle” foreninga i Viestad krets tatt opp igjen.

Det var omtrent 40 sjeler til stede, og loddsalget gikk strykende – nesten 10 000 kr til NMS ble resultatet. Etter andakt og basar ble det grillet både pølser og karbonader. Seinere var det kaffe og kaker. Ekstra hyggelig var det at etter regnfull juli ble denne første augustkvelden riktig så bra!

Det var da omtrent 30 år siden sist det var misjonsbasar på det over 120 år gamle skolehuset. I år var det Elisabeth Kvilhaug fra Stuland som holdt andakt. Hun er sjøl med i klubben og har i en årrekke vært misjonær i Japan. Arild hadde trekkspillet med og sørget for ”tonefølge”. Sangen var vel så god som da Teddy Årikstad ledet an både ”Kjerringa med staven” og ”Fager kveldsol smiler” for ganske mange skoleår tilbake!

Side 21


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for oktober og november 2009 23. s. e. pinse 08. november Fil 1, 6-11 24. s. e. pinese 15. november 1 Tim 2, 1-6a Domssøndag 22. november Matt. 25, 31-46 1. s. i advent 29. november Luk 4, 16-22

19. s. e. pinse 11. oktober Mark 12, 28-34 20. s. e. pinse 18. august Mark 2, 1-2 Bots og bededag 25. oktober Jes. 59, 1-4, 8-9 Allehelgensdag 01. november Matt. 5, 1-12

Vanse kirke

Søndag 25. oktober Sprell-levende-gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland 4-års bok Barnas misjonsdag Takkoffer: NMS

Søndag 22. november Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Bibelselskapet Søndag 29. november Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Gubba 6-års-bok Lys Våken Takkoffer: Dåpsopplæringen

Søndag 01. november Gubbagudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth 6-årsbok Takkoffer: Diakonien 1. s. i advent 29. november Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland VGDG Takkoffer: Vanse guttekor Deo Gloria

Vestbygda kapell

Herad kirke

Søndag 18. oktober Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Gubba 4-års bok Barnas misjonsdag VGDG Takkoffer: NMS

Søndag 18. oktober Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth 4-års bok Takkoffer: NMS Kirkekaffe

Søndag 01. november Allehelgengudstj. kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Diakonien Søndag 08. november Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 15. november Fellesgudstjeneste kl. 11.00 Christer Borg. Erik Noddeland m/flere Takkoffer: Den felles møteuka

Side 22


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009 Søndag 15. november Gudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Menighetsarbeidet

Frelserens kirke

Søndag 29. november Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Sifa og Jubelklang deltar. Takkoffer: Dåpsopplæringen

Spind kirke

Betesda, Spind

14.okt. kl.19.30 Onsdagsmøte 28.okt. kl.19.30 Onsdagsmøte 11.nov. kl.19.30 Onsdagsmøte 25.nov. kl.19.30 Onsdagsmøte Ungdomshuset i Spind

Søndag 25. oktober Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Normisjon Søndag 01. november Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Kirkekoret deltar Takkoffer: Diakoniarbeidet Søndag 08. november Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen Sifa og Jubelklang deltar. Takkoffer: NMS Søndag 15. november Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Norsk misjon i øst Søndag 22. november Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Kirkekoret deltar Takkoffer: Menighetskassen

Søndag 01. november Gudstjeneste kl. 13.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Diakonien

Bedehusspalten Dette er noe av det som skjer i oktober og november

21.okt. kl.19.30 Møte m/ kveldsmat 23.okt. kl.18.00 Basar 04.nov. kl.19.30 Møte m/ kveldsmat 06.nov. kl.19.00 Allsang kveld “Fra Prøysen til Bjerkrheim” Espeland skole 23.11 Førjulsfest med basar. kl.18.00

Farsund bedehus 15. Okt. Møte Israelsmisjonen 20 - 25. Okt. Møteuke Indremisjonsforbundet 29. Okt. Bedehusbasaren kl. 19.00 05. Nov. Bibeltime 07. Nov. Santaldagen kl. 11.00 10 - 15. Nov. Møteuke NLM 19. Nov. Bibeltime 26. Nov. Bibeltime (Med forbehold om at det kan oppstå akutte endringer) Side 23

Vigmostad bedehus

10. nov. Møte kl.19.30 Tale av Misjonær Egil Grindland fra Misjonssambandet Svar på gåtene på barnesiden. Hva er det? Sin like Hvem er jeg? 1. Stillheten - 2. Hullet. 3. Ekkoet - 4. Hjertet

Søndag 18. oktober Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Ungdomsarbeidet. Reflex. Sela. Ungdomskoret. Verdensdagen.


2009 Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2008

DØPTE

barn siden sist

Vanse kirke

Malena Handeland 01. 08.

Vestbygd kapell

Jenni Hjelle Syrdal 30. 08

Dani Aavitsland Abrahamsen 30. 08

Herman Hoel Hauge 26. 07. 09 Herad kirke

Linus Frøytland 09. 08

Leander Kristensen 09. 08

Tone Margrethe Klungland 02. 08

Mathilde Brekne Jensen 19.07 Spind kirke

Victoria Nesse Stokka 02.08

Line Jeanette Olsen Nekstad 15.08

Sean Steen Higgins 09.08

Bjørnar Sikveland 09.08

Marius Kolnes Skog 09. 08

Frelserens kirke

Emma Berstad Gabrielsen 19.07

Felix Mathias Johnsen 23.08

Side 24 24 Side

Sofie Lillelid 09.08


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

VIGDE

Herad kirke 18. 07 Kristin Kjørkleiv og Lars Kristian Rosenløv Danielsen

DØDE

Frelserens kirke

Vanse kirke 11. 07 Cathrine Deisz og Steffen Martinsen 18. 07 Anne Nergård og Erik Bergersen 18. 07 Hilde Berge og Kristian Stenerud 25. 07 Eline Nilsen og Odd Geir Karlsen 08. 08 Tone Merethe Strand og Trond Skjoldal 15. 08 Miriam Hedvig Mikkelsen og Sigve Mikkelsen Støle 22. 08 Eirin Brekne og Kjetil Bjåland 22. 08 Anne-Lise Abrahamsen og Åsbjørn Søyland 29. 08 Henriette Charlotte Johansen og Ingvar Wergeland

Vestbygda kapell 01. 08 Lene Magrethe Martinsen og Bjørnar Skeibrok 29. 08 Irene Langemyr og Arild Solberg

25. 07 Janne Christine Aronsen og Henning Røkke 01. 08 Emma Remine Reisvaag og Eivind Sunde 08. 08 Elena Jurievna Indigo og Geir Falkum 15. 08 Grete Hofstad og John Søfren Borge Poulsson 22. 08 Marlen Egeland og Ole Sigbjørn Klev 05. 09 Guro Five Johansen og Eirik Snorre Jølle

Spind kirke 07. 08 Andrea Sakariassen og Daniel Skulbru 08. 08 Anette Haugerud og Nils Edvin Numme 15. 08 Ragnhild Bjåstad Tønnessen og Jan Olav Berget

Gravlagt i Vanse Ruth Elisabeth Meberg Karen Pettersen Kristine Jåtog Oline Ore Klara Agnes Skeibrok

f.1918 f.1924 f.1915 f.1914 f.1929

Gravlagt i Farsund Margrethe Krag Edvin Jakob Tønnessen Karine Josefine Larsen Gunnar Rødseth

f.1917 f.1927 f.1928 f.1920

Lista Autoteknikk AS tlf: 38 39 18 88

Vanse Mølle tlf: 38 39 36 66

Betong og Sand AS tlf: 38 39 30 32

Montèr Farsund - Vanse tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00

Loshavn Bedehus 11. 07 Eva Mathisen og Anders Kongsteien 22. 08 Lisa Jordal og Nikolai Brøvig

Advokat Wigdis Hansen tlf: 38 39 05 85

Naturli`Vis Farsund tlf: 38 39 45 94

Hansen Renovasjon AS tlf: 38 39 24 10

Side 25


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

En historie om en prest og en dåpskjole. Tekst: Eva Heskestad - Foto:Private bilder fra Familien Barane

I begynnelsen av september fikk jeg tilsendt et bilde til siden med dåpsbarn. Men det var ikke en mail med kun bilde av dåpsbarnet. Jeg vil gjengi noe av mailen her: «Først av alt en hjertelig takk til Lista menighet v/ kallskapellan Jakob Furuseth for at vi fikk døpe lille Linus Frøyland i Vestbygda kapell søndag 9.august.» (Takken er dermed sendt videre.)

stod. Men hva er en arbeidskar uten en kone som kan gi litt service på matfronten.

Mailen var skrevet slik at jeg ble litt nysgjerrig og fikk lyst til å ta et intervju med avsender. Han var morfar til dåpsbarnet og ønsket å være med på bildet. På dåpssiden er det kun dåpsbarna som får være med. Men for han var det noe helt spesielt, ikke bare at barnebarnet ble døpt, men fordi det også var så mange minner som kom frem denne dåpsdagen. Jeg tok derfor kontakt med den stolte morfaren, Einar Barane, som hadde sendt bildet av Linus. Einar er født på Vere for 70 år siden. Etter avtale, kjørte jeg til Senneger, der foreldrene til Linus nylig har kjøpt et landsted med flott utsikt utover sjøen ved Snekkestø. Der møtte jeg to stolte besteforeldrepar som var i full sving med ting som skulle fikses. Det var nok helst bestefedrene som gjorde det meste, hvis jeg ikke helt misfor-

Einar tok seg en pause og fortalte at han og hans familie bodde på Vere de første årene av hans liv. Huset er det første i krysset ned mot Stavstø. Under krigen ble bestefarens hus overtatt av tyskerne. De måtte derfor flytte inn i nabohuset. Det ble så mange i huset at han og moren flyttet til Bømlo der hans besteforeldre bodde. Einars far var sjømann og hadde mønstret på et par måneder før krigen startet. Han ble derfor borte under hele krigen, og Einar fikk først møte ham da han var 7 år gammel. På Bømlo var ikke krigen så merkbar som her på Lista. Da krigen var slutt, kom de tilbake til Lista. Han fortalte at han hadde gått 3 år på skolen i Nordbygda. Foreldrene kjøpte i 1949 hus i Vestbygda, nærmere bestemt i ”Bårobrådet.” Einar var mye med på det som skjedde på Betlehem Brekne og Misjonshuset på Langåker. Den gang var det mange aktiviteter for barn og ungdom på disse stedene. I dag er det dessverre litt mindre ute i Vestbygda. Han gikk på Framhaldskolen som den gang var i Vanse. Realskolen (2 år) gikk han i Farsund, og gymnaset tok han i Mandal. Han jobbet deretter på forskjellige steder. Han var vikarlærer på Sigersvold en ukes tid. Dere som hadde ham, husker kanskje at han hadde trekkspillet med seg. Han var også en kort tid på Flekkerøya som lærer. I tillegg prøvde han seg litt som dekksgutt på et par Listaskøyter. Drømmen var opprinnelig å bli ingeniør, men han kom ikke inn på høyskolen i Trondheim. Under et påskemøte på Skogtun i 1959, fikk han et konkret kall til å dra ut som misjonær. Det ordet han fikk står i Esaias 41: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg.» Dette gjorde at han valgte misjonsskolen i Stavanger. Der traff han etter en stund Ingfrid, som gikk på sykepleieskolen.

Side 26


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009 De har nå vært gift i 44 år. Hun hadde også hatt et kall til å reise ut, men hadde lagt tanken litt på vent. Men da hun traff Einar ble det til at de begge følte sterkt for å dra ut sammen, selv om Ingfrid først var litt redd for dette. De var 3 herfra som gikk på misjonsskolen den gang. I tillegg til han var det Bruno Jakobsen og Arne Samuelsen, som mange kjenner på Lista. Men det var også en fra Kristiansand, som senere ble vår tidligere sogneprest i Vanse, Odd Gaudestad. Ove Sletta fra Arendal gikk også på skolen samtidig som disse. Han fant sin livsledsager, Elsa, fra ”Båro”, og fikk dermed tilknytning til Lista han også. Han ble senere som kjent sogneprest i Farsund. Einar gikk på misjonsskolen fra -59 til -63. Deretter var det Menighetsfakultetet i 2 år. Bruno Jakobsen og Einar ble ordinert samtidig av biskop Støylen i Vanse kirke. Her på bildet ser vi dem på trappa utenfor kirken. Bruno på venstre og Einar på høyre side av biskopen.

I 1966 dro Einar og Ingfrid til Frankrike for å studere språk. De gikk om bord i den norske båten ”M/S NOREFJORD” i Bordeaux, og det tok hele 37 døgn før de var framme på Madagaskar den 10. juli 1967. Her startet de med å lære gassisk, og de bodde da oppe i innlandet. De var plassert og tildelt arbeid på Østkysten. Der ble de plassert i et utkantdistrikt som heter Midongy-sud. Einar ble da distriktsstyrer for dette distriktet og ett til som heter Ranomena. Et distrikt tilsvarer omtrent et prosti her i Norge. Hvert distrikt besto av flere prestegjeld og en rekke menigheter, og det ble mange arbeidere (prester, kateketer og evangelister)

han hadde ansvar for. Senere ble han også valgt til tillitsmann og kasserer for misjonærene. De bodde da oppe i hovedstaden – Antananarivo. Det ble mange og lange reiser rundt i landet.

Vår tidligere sogneprest, Odd Gaudestad har, som vi også vet, vært på Madagaskar. Det ble ikke så mye han og Einar jobbet sammen. De arbeidet i forskjellige synoder, men de møttes i ferier og ellers på samlinger som misjonærene hadde en gang i året. Siden Odd og Gro bodde i nærheten av den norske barneskolen på Antsirabe, fikk Odd også noen år ansvaret for konfirmasjonsundervisningen til misjonærbarna. Dette hadde han også det året sønnen til Einar og Ingfrid skulle konfirmeres. Her på bildet ser vi en ung Odd Gaudestad sammen med de fire konfirmantene i 1981. (Bildet over) Einar og Ingfrid var ute i ca.15 år, med noen få år hjemme innimellom. I 1974 bygde de nytt hus i Egersund som de leide ut de første 7årene, men flyttet inn permanent da de kom hjem i 1981. De har en sønn som er født i Norge, og som selv har vært misjonær i Kamerun. De har også to døtre som er født på Madagaskar. Den ene av disse har kjøpt seg hus på Lista. I pinsen var Einar og 4 - 5 andre prester, som hadde gått sammen på misjonskolen, samlet hos Bruno Jakobsen, på Tjørveneset. De var alle med på 100 års feiringen av kapellet. Det var en fin helg og samling med mye mimring og tilbakeblikk på ungdomsårene, og tiden på misjonsskolen og misjonsmarken. Det som ble høydepunktet i sommer for Einar, var at de greide å samle begge familiene til barnebarnet Linus. Foreldre, besteforeldre,

Side 27


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

søsken, søskenbarn, tanter og onkler kom for å feire hans dåp den 9. august. Einar fikk da lov å selv døpe sitt barnebarn som er nr. 7 i rekken. Han fikk også være med under nattverd, som gav han muligheten til å se igjen flere kjente på nært hold. Linus ble døpt i en kjole med en spesiell historie. Egentlig kunne vi ha laget en egen artikkel om denne dåpskjolen, men det kan vi kanskje ta en annen gang. Mormor Ingfrid sydde den til Linus` onkel, Ivar. På det ovale bil det kan vi se Ivar i dåpskjolen sammen med mamma og pappa på dåpsdagen i Randesund kirke den 7. aug. 1966. Det var første gang dåpskjolen ble brukt,

og det var Ivar som nå bar Linus som nr. 17 i rekken av dem som har brukt kjolen til nå. Kjolen var også i sin tid med til Madagaskar (og senere også Kamerun). Da sønn til presten Abnera, som Einar og Ingfrid arbeidet sammen med på deres første stasjon i Midongy-sud ble født, var det ingen jordmor eller lege ved det

lokale sykehuset. Da var det bare for Ingfrid, som er utdannet jordmor, å trå støttende til. Hun tok imot en velskapt gutt, og da han skulle døpes 1. juledag 1968, fikk de låne dåpskjolen til gutten som hadde fått navnet “Botovezy” som egentlig betyr “norgesgutten”. (Boto betyr gutt, og VEZY er siste halvdel av navnet på Norge som på gassisk heter NORVEZY). På bildet under ser vi hele prestefamilien foran misjonsstasjonen i Midongy-sud, der dåpsbarnet har på seg denne dåpskjolen. Jeg har i ettertid fått tilsend en mail fra en venn av Einar, og jeg vil flette den inn her. Det var noen ganske få som kjente til at en av bygdas egne skulle døpe et barnebarn denne søndagen. Gleden var derfor stor over å se Einar i dåpsprosesjonen. Han var tilbake i kapellet som sammen med Betlehem Brekne betydde så mye for han.Dåpshandlingen ble gjennomført med høytid. Ekstra sterkt ble det for mange å motta nattverden av Einar. Som regel pleier en aldri å si noe til presten, men hos mange talte en gledes- og takknemlighetståre i øyekroken sitt tydelige språk. Noen kunne ikke holde seg, og det ble sagt: Det var godt/ kjekt å se deg igjen i kapellet, Einar. Einar har slitt med Parkinson i mange år, derfor gleder han seg hver gang han får lov og orker å være med i forskjellige sammenhenger både i kirke og ellers. Med dette er på en måte ringen sluttet for Einar. Etter mange års fravær på Lista etter at hans mor døde, er det nå blitt en mulighet til å benytte seg av naturen og roen på Listalandet igjen, og det er fantastisk på Senneger. Takk Einar, for at du har delt litt av historien om deg selv og dåpskjolen med oss.

Side 28


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Foredrag av Raghild Bakke Waale. I nærkamp med Gud. Som vi har fortalt i forrige blad, så er hun primært kjent for sine tekster i bøker, på kalendere og kort. Vi vil igjen øke forventningene til besøket med å komme med noen flere opplysninger om selve kvelden.

Temakveld 20. nov. begynner kl. 19.00

Etter litt fellessang, vil Ragnhild ta oss med inn i temaet I nærkamp med Gud. Hun vil komme inn på viktige ting som: Bønn i sol og regn Kan jeg være sint på Gud? - Når livet utfordrer. Hovedmålet med kvelden er å bevisstgjøre hverandre på å sette ord på utfordringer livet gir oss. Målet er å komme videre som mennesker. Bibelen viser oss vei i dette terrenget. Dette er viktig tema som mange av oss sikkert har kjent på i vårt daglige liv. Det vil bli salg av kaffe og noe å spise. En liten utlodning vil det også bli . Mulighet for å få kjøpt kortene eller bøkene hennes blir det også. Og hun vil besvare de spørsmål som eventuelt vil dukke opp. Igjen vil vi derfor oppfordre til at dere allerede nå setter av denne fredagskvelden. Husk at vi får møte ei kvinne med mye klokskap og solide tekster.

”4 PÅ GATA .”

1. Hvordan synes du det var å stemme til menighets-rådsvalg i forhold til tidligere? 2. Tror du dette valget vil få noe å si for forholdet kirke/stat? 3. Betyr det noe for deg at vi nå kan stemme direkte på bispedømmerådskandidater?

Bernt Arnt Heskestad

1. Synes det var mest det samme. Men det var jo greit at vi kunne stemme samtidig med stortingsvalget. 2. Muligens det, men det er et vanskelig spørsmål. Jeg har ikke helt klare meninger om det. 3. Ja, men det var litt vanskelig, fordi en måtte jo finne ut hva de forskjellige stod for.

Anders Numme

1. Fint med flere muligheter, men det er viktig at det fortsatt blir anledning til å stemme i kirken. 2. God deltagelse under valget bør gjøre at prosessen mot en mer selvstendig kirke vil fortsette. 3. Ja det er bra, og gjør at det blir større interesse også for det valget.

Torunn Nystøl Tønnessen

1. Veldig grei å kunne stemme samtidig med stortingsvalget. Men synes orienteringsbrevene var forvirrende. 2. Jeg er fornøyd med dagens “folkekirke”, men synes det er flott at flere stemmer på hvem som skal være med i rådene i kirka. 3. Jeg synes det er positivt at medlemmene nå kan komme med direkte meninger om kandidatene til bispedømmerådet.

Side 29

Else Berit Sand

1. Veldig fint. Det ga flere mulighet til å stemme enn når valget ble avholdt etter en enkelt gudstjeneste. 2. Det burde det få. Staten har jo klaget på manglende demokrati og valgdeltakelse, så dette burde få konsekvenser. 3. Ja, absolutt. Før stemte vi på menighetsrådet og de stemte på bispedømmerådskandidatene. Det er bra at alle nå kan stemme direkte på kandidatene.


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Konfirmantene på Vigeholmen. Tekst: Hans Arne Rogn - foto: Henning Jansen

Fredag 4. september ble det virkelig folksomt på Åges brygge i Viga, Spind. Det var årets konfirmanter fra Farsund og Spind som skulle sette hverandre stevne på den etter hvert så omtalte Vigeholmen. Henry Mortensen kom med båt og fraktet 42 konfirmanter og 10 ledere trygt over til øya - flere av lederne var ungdommer fra menigheten. Der ute på Vigeholmen – eller Madagaskar som den også kalles - ble det mye lek og gøy under ledelse av konfirmantprest Henning, mens Anders Numme hadde ansvar for bål og grill. Etter hvert ble det grilling og hygge rundt bålet, mens mørket falt på og månen tittet frem. Henning holdt en kort andakt og understreket at Jesus er lyset, ja, livets lys. Vi lederne som hørte på, satt med bønn om at konfirmantene, gjennom konfirmantforberedelsene, måtte lære å kjenne Ham som er lyset og livet. Da det nærmet seg midnatt, fraktet Henry oss sikkert over til fastlandet igjen, og det virket som konfirmantene var enige om de hadde hatt en alle tiders kveld på Vigeholmen sammen med Henning og hjelperne hans.

La oss huske på både konfirmantene og prestene i bønn. Side 30


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Konfirmantkonsert på Kirketorget. Tekst og foto: Henning Jansen

Lørdag 29.august var det konsert på Kirketorget med bandet Humming People fra Toten. Dette var oppstarten for konfirmantene i Farsund, Spind, Lista og Herad. En flott kveld med god stemning, masse folk og god musikk. Gutta i bandet legger ikke skjul på hvem de tror på, både tekstene og det de sier mellom sangene peker mot Gud som møter oss med en

“hurricane of love” for å sitere en av sangene. Etter konserten ble det solgt grillmat på kirkebakken. Pga. noen kraftige regnskyll var det satt opp et svært partytelt der, og grillmaten fikk “bein å gå på”, for å si det sånn!

Side 31


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Samlingsfest på Stave Tekst og foto : Eva Heskestad

Et av de mange bedehusene i kommunen som hadde samlingsfest etter sommerferien var Stave bedehus. De har så å si alt i fellesskap med Langeland bedehus og inviterte derfor til felles oppstart for høsten, søndag den 30.08. Da Bjørn Arild Skeibrok ønsket velkommen, var det flere som ikke hadde fått plass ved bordene. Men det var ikke noe problem, de satt likevel godt frem til maten skulle serveres. I løpet av kvelden sang Stave og Langelands eget kor flere sanger, deriblant « La meg få hvile hos deg.» Leder for koret, Helen Johansen var tøff og spilte til disse sangene, selv om hånden var gipset. Problemet med plasser til alle ble løst ved å flytte seg litt sammen rundt bordene, slik at kunne hygge seg sammen med god mat og hyggelig samtale. Men en slik fest består ikke bare av sang og mat. Guds ord er også en viktig del. Janet Penne og Anne Rita Nilsen delte begge gode ord med oss. De pekte på hvor viktig det var for oss å ha vår personlige ”GPS” (navigator) i orden, eller at vi har en ”veileder” vi tørr å spørre om hjelp når vi kommer ut av kurs. Det er viktig at vi da bruker vår ”GPS”, Bibelen.

Der vil vi finne masse gullkorn og diamanter som er vår reisekilde. Noe som også er viktig, er at JESUS LEVER og at GUDS ORD er virkekraftig også i dag! Jesus sier: ”Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut!” Har du bruk for Jesus akkurat nå? Han omslutter deg med sin tilgivels, varme og kjærlighet. Du får være der hos ham. Jesu blikk viker aldri fra oss, for han ”døgner” som ungdommen sier. Løftene lever og holder helt hjem, - uansett livets situasjon. Palmer Vistnes avsluttet med en liten hilsen. Han fortalte at han bodde på Langaker i sin barn- og ungdomstid. Han spilte trekkspill for første gang til en fellesang på Stave som 13 åring. Siden spilte han også med i koret. Han gikk i organistlære hos Juliane Nilsen, og organistkarrieren startet her på Stave bedehus. Siden ble han konfirmert i Vanse før de flyttet til Vistnes der foreldre overtok barndomsgården til hans far, men han har likevel alltid holdt kontakt med Lista. Han har vært organist i 36 år. Han takket for tiden han hadde hatt her i ungdomsårene, og for at han hadde fått være med på festen denne kvelden. Dette var en flott kveld og oppstart for høsten.

Side 32


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Både takk og velkommen. Menighetsrådene er “krumtappene” i det lokale menighetslivet. Der tas det stilling til planer og strategier for arbeidet, og der legges det til rette for mange oppgaver til frivillige medarbeidere som gis både til rådsmedlemmene og ut til mange andre. Som prester er vi med i rådene og ser på nært hold det store engasjementet som er lagt for dagen, og noen ganger nesten “for natten.” Det er derfor tid for å takke alle dem som gjennom de fire siste årene har brukt tid og krefter på denne siden av menighetens virksomhet. En spesiell takk til dere som har vært med i det siste menighetsrådet i Spind. Farsund og Spind er fra nå av slått sammen og får felles menighetsråd. Så kan vi ønske velkommen dere som nå er valgt inn i de nye rådene. Vi ser fram til samarbeidet og ber Gud om å gi inspirasjon, kraft og velsignelse i tjenesten. Hilsen Stein Reinertsen, Jakob Furuseth og Erik Noddeland

Listen for de nye menighetsrådene følger her. I neste blad vil vi presentere alle tre rådene med bilder.

Lista sokn

Farsund

Vidar Tønnessen, Borhaug Anita Kristina Grip Danielsen,Vanse Odd Harald Reve, Kviljo Solveig Kristiane Hansen,Vanse Margrethe Irene Østhassel,Vanse Trine Briseid, Vanse Kjell Elle, Vanse Eirik Amundsen, Borhaug Sissel Østensen, Vanse Geir Heskestad, Vanse Vara: Asborg Bergny Tønnessen, Borhaug Turid Stokke Andreassen, Borhaug Kirsti Olsen, Borhaug Katrina Emelie Ellingsgaard, Vanse Aud Heskestad, Vanse

Berit Antonsen, Spind Sissel Annette Marthinsen, Farsund Tove Marie Mikalsen, Farsund Marit Oftebro, Farsund Rigmor Bjåstad Tønnessen, Spind Oddvar Henning Sunde, Farsund Jakob Øyvind Reinertsen, Farsund Odd Bjørn Rudlende, Farsund Joakim Kjørvik Johansen, Farsund Bjarne Kåre Kalleberg, Farsund Har ikke fått navnene på varamedlemmene. men de kommer med i neste blad sammen med bildene av alle tre rådene.

Herad Ellen Cathrine Jørgensen, Briseid Anne-Marie Halvorsen, Kvåle Randi Karin Drange, Drange Jan Arvid Golden, Bedringås Vara: Liv Turid Åmlid, Sande Astri Alvilde Kvinen, Sande Lilly Åmlid, Sande Steinar Egeland, Drange Kristin Litland, Drange Side 33


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Mellom kors og halvmåne – Tankevekkende seminar med Jan Opsal Tekst og foto: Synnøve Rydningen

Det gode septemberværet får kanskje ta litt av skylda for at ikke mer enn vel 25 personer hadde møtt fram på Kirketorget lørdag 19.09. på formiddagen for å få med seg et 2 1/2 timers seminar om islam. Jan Opsal underviser ved Misjonshøgskolen i Stavanger og er en kapasitet på emnet. Han skuffet ikke denne gangen heller. Den todelte forelesningen tok først for seg islam i historisk perspektiv. Etter pausen fortsatte han med islamsk teologi, og vi ble tatt med helt inn i kjernen av likheter og forskjeller mellom kristendom og islam med tanke på gudsbilde og synet på frelse og nåde. Det vil føre for langt å referere hele innholdet i seminaret, men jeg vil trekke fram noe av det han sa om dette siste.

Maria og den eneste syndfrie. Som Jan Opsal sa: Det er mer enn mange liberale teologer tror på. Vi skiller imidlertid lag i synet på Jesu død og oppstandelse. Ifølge islam døde han ikke, men lever fortsatt og skal komme igjen på dommens dag for å dø og oppstå og framsi Guds dom over den enkelte. Han er heller ikke Gud og frelser, for det er bare en Gud, Allah. Og mens kristne kan ha frelsesvisshet her og nå i troen på Guds nåde i Jesus, kan ikke en muslim vite før på dommens dag om han oppnår å komme til Paradis. For muslimene er Gud nådig på samme måte som en allmektig hersker er det, han kan gi amnesti til den han vil gi det til. Gud kan ikke, slik de kristne hevder, være bundet til sin kjærlighet til menneskene for Jesu skyld. De mener det vil gjøre Gud ufri, og nettopp Guds frihet til å dømme menneskene slik han selv har forutbestemt, er vesentlig i den muslimske tro. På det teologiske plan er altså håpet om frelse forankret i forskjellige realiteter i den islamske og kristne lære. På det religiøse plan lever både muslimen og den kristne sitt daglige liv i håp til Gud om nåde og frelse. Det siste gir kan hende et utgangspunkt for respektfull dialog og sameksistens. Hvis du vil vite mer om forholdet mellom islam og kristendom kan du lese Jan Opsals bok som heter ”Mellom kors og halvmåne.” Den vil bli utgitt i ny og revidert utgave om en tid, men er å få tak i på biblioteket.

Han fortalte om en muslimsk kvinne som fikk hjelp av sin kristne venninne til å flytte. Hun sa at denne var snill slik Jesus var, og tilføyde: Jesus var snillere enn Muhammed. Dette er i overensstemmelse med Koranen, hvor Jesus framheves som den profeten som gjorde undergjerninger som bare en med guddommlig kraft kan uttrette, nemlig å helbrede blindfødte, spedalske og oppvekke døde. Han er diakonen blant profetene. Islam framhever også at Jesus er Guds ord, Guds Ånd, den salvede, født av jomfru Side 34


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

Bokanmeldelse Hver eneste vår

Boka ”Kjærlighetens fem Språk” av Gary Champman har solgt jevnt og trutt i snart 15 år. Den er fortsatt en aktuell og nyttig gave til nygifte. - men også til par som har levd sammen en stund. Nå gir Hermon forlag ut en roman - bokserie som er skrevet i samarbeide mellom nettopp ekteskapsrådgiver Gary Champman og romanforfatter Catherine Palmer. Det Champman har lært i sin mangeårige praksis som rådgiver - og i eget ekteskap - kombinert med Palmers fremragende evne til å skrive. Teorien er at ekteskap går fra den ene årstiden til den andre. Noen ganger opplever vi vinter - skuffelser, ensomhet og misnøye. Andre ganger opplever vi vår med åpenhet, håp og forventning. Og andre ganger igjen gleder vi oss over sommerens varme - og nyter livet. Avslappede og fornøyde. Så kommer høsten med sin usikkerhet og bekymringer. Denne syklusen kan gjenta seg mange ganger i et ekteskap, akkurat slik årstidene stadig gjentar seg i naturen. Boken gir håp - og ideer om hvordan livet kan bli bedre fra det ståstedet hver enkelt har. Har du lest ”Kjærlighetens fem språk” er det kanskje en ide å følge på med en roman om samme tema. Prisen er kr. 198,*****************

Den store bibelboka. Det finnes mange barnebibler å velge mellom. Den siste fra Prokla Media har jeg lyst til å anbefale. Den heter Den store bibelboka, og koster kr. 248,-. Det synes jeg absolutt den er verd. På forsiden står undertittelen: “ 188 bibelfortellinger å glede seg over sammen“, og den er dekkende. Det er bibelhistorier til glede! Små barn har store tanker når det gjelder Gud, og fortellingene vil stimulere både forståelsen og entusiasmen hos barna. Hver og en av fortellingene vil hjelpe barna til å møte Gud, til å finne hvem han er og at de kan være hans venn. Hver side er illustrert med festlige bilder av tøydukker, pluss en liten “ puslebit” av illustrasjoner å lete seg fram til. Husk høsten er en god lesetid! Hilsen Britt Elin Noas Ark.

Side 35


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 5 - 2009

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side Hei alle barn! Beklager at det var litt feil på denne siden i forrige blad! Det var ikke mange som svarte. Håper det er lettere for dere denne gangen, og at flere sender inn svar. Husk det er fine premier ! Hvem er jeg? Jeg er søndagsskolens nye maskot, men vet du hva jeg heter? Kan du ikke navnet mitt, så skriver du bare inn og forteller hva jeg er for noe.

Bokstavlek Under her er mange ord du kjenner fra før. Hvis du snur om på bokstavene finner du fram til kjente steder i kommunen. Er det noe du lurer på, kan du sikkert spørre en voksen. Send inn svarene sammen med bildeoppgavene. FAUNDRS SELHAS INDSP RHABOUG ILJKVO SHALOVN AVSTE RAHED ANSVE NGØEY

Svar på gåtene finner du opp ned på en Hvem er jeg? annen side i bladet. Kan du klare denne tallkoden? 1. Jeg blir ødelagt bare du Hva sier Gudmund til vennen sin? nevner meg. 2. Jeg er den flinkeste lommetyven. 3. Jeg får alltid det siste ordet. 4. Av gull er jeg god. Av kulde er jeg ond. Av stein er jeg ingenting.

= = = = = = = = = =

Hva er det? Jeg ser det, du ser det, kongen ser det sjelden, Gud ser det aldri. Vinnere i forrige blad var: Helene Trettengen, Vanse - Daniel og Jonas Litland , Drange. Gratulerer alle tre! Send svarene på bildeoppgavene og bokstavleken til min adresse som står på side 3. Hilsen Eva. Du kan også sende SMS til mobil. 950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster i Farsund / Vanse. Side 36

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind  

FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Salme 78. 20 Se, han har slått klippen så vann vellet fram og bekker strømmet over. Menighetsblad for Lis...