Page 1

D

E N

N O R S K E

K I R K E S

Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 2 – 2010 – Årgang 59

UNGDOMMENS FRELSER Ungdommens frelser, hør oss når vi beder: Let etter dem som ennå selv ei leter. Døvet av verdens larm og lyst og pine er de dog dine. Og når du hører sjelens sukk det stille, ser hvor de lengter uten rett å ville, lær du dem da på bønnens vinger stige opp til ditt rike. Vis dem deg selv, så unge øyne stråler! Gi dem din kraft som bærer og som tåler! Salv dem med Ånd og gi dem seirens gave over det lave! Olfert Richard Norsk Salmebok nr. 387

Andakt • Diakonens Hjørne • Min Salme • • Vårens konfirmanter • Hilsen fra New Orleans • Vi går til kirke

1


Menighetsbladet For Den norske Kirke

Postboks 20, 4401 Flekkefjord Red. komite: Bengt Aslaksen Grete Bjerke (GB) Ingeborg Haughom (kass) Reidun B Stordrange (red.) (RBS) Bjørg Vinterstø (annonser)

41 31 64 85 38 32 42 02 38 32 22 69 90 60 20 28 38 32 38 15

Bankgirokonto: 3030.27.71282 E-mail: rb-st@online.no

Internasjonalt Liv og Røre På bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra internasjonal kirkekaffi og internasjonal fest på Bedhuset i februar, prøver vi å legge til rette for kontakt og fellesskap mellom innfødte nordmenn og folk fra andre land.

Velkommen til:

INTERNASJONAL ETTERM IDDAG 14. april og 19. mai på Flekkefjord Bedehus Fra kl. 16.00-18.00 Servering: Suppe, vafler og kaffi Sangstund: Norske sanger, utenlandske sanger, allsang Innlegg: Bli kjent med…….. Tid til uformell samtale og kontakt med gamle og nye venner.

Mellom to høytider Vi befinner oss mellom påske og pinse, i oppstandelsestiden. Vi rekker å få med oss seks søndager etter påske før vi er over i pinsen. I denne perioden hører vi om møter med den oppstandne Kristus. Jesus viser seg for disiplene ved ulike anledninger. Som da han lager til et måltid av fisk og brød for dem ved Tiberias-sjøen. Imens er disiplene ute og gjør et siste forsøk på å få fisk. Det er etter oppfordring fra Jesus. Riktignok uten at de har gjenkjent ham. De kaster garnet på motsatt side av båten. De får så mye fisk at garnet nesten revner. Søndagene videre mot pinse forteller oss noe om hva Jesus ønsker at hans etterfølgere skal legge vekt på. Flere av tekstene er hentet fra Johannes-evangeliet. Det nevnes her kun kortfattet: Jesus utfordrer til å være gjeter for sauene hans. Vi hører at han ber for alle sine, at de må være ett. Jesus forteller at han vil gå i forveien og gjøre i stand et sted for disiplene. Veien dit ikke er ukjent, men går gjennom ham. Han sier: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Vi lærer også hvordan disiplene/vi skal be. Mellom påske og pinse kan altså vi, i kirken, men også gjennom bibellesing eller radiolytting, utfordres av Jesus på hvordan vi skal leve livet vårt. Vi, som disiplene, kan trenge å gjøre forandringer i vår egen strategi. Vi kan oppdage ulike oppgaver vi har i forhold til menigheten, fra å skape enhet til å ta

del i gjeteroppgaver. Gjeteroppgaver kan for eksempel bestå i omsorg og oppdragelse. Og vi kan høre om privilegier når det gjelder bønn og tilhørighet. Ut fra tekstene som møter oss hvis vi går til kirke disse ukene før pinse, er det grunn til å forvente at vi møtes med talte ord og salmetekster som er aktuelle for livet vårt. Det er jo dette tro handler om. Hva kan jeg få med meg av tanker og impulser som kan få betydning for hverdagen min. For andres hverdag. For mitt og andres liv også i et evighetsperspektiv. Så kan vi leve vår t liv – fra søndag til søndag. Motta – og gi videre. Møte ulike sider av troen og livet gjennom ulike tekster og tema. Ulike melodier. Og gjennom ulike formidlere. I våre kirker har vi noen flotte gudstjenester! Jeg kan trygt anbefale å legge dem inn som en del av livsrytmen! La deg oppbygge og utfordre til å våge å ta nye skritt på livsveien. Til å bli kjent med nye livsvandrere, medvandrere. Og til deg som er så heldig å få tilbringe hverdag og helg sammen med små barn: La barna få komme til Guds hus på søndagen, slik at dette også for dem kan bli en del av en god ballast. Kanskje kan vi sammen si: Se, der er kirka vår! Elisabeth Grøtteland

ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Dr. Krafts gt. 19 Tirsdag – Fredag Mandag Kontortelefon i åpningstiden

Kl 10.00- 14.00 Stengt 38 32 81 20

Flekkefjord menighet: Prost og menighetsprest Hilde Sirnes, Fintlandsmonan 14, 4440 Tonstad 38 32 81 22 Sokneprest John Olav Dankel, Lyngvn. 87 38 32 81 21 38 32 81 84 Julia Ann Engstrand, Parkgt. 1 Sokneprest 38 32 81 23 Sverre Sørensen, Tunvn.15B Ungdomsprest Kirkeverge Stein J. Rafoss, Hålandsbk. 1 38 32 81 25 Dgl. Leder Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda 38 32 81 20 Adm.leder Åse Dannevig Moi, Eidsodden 10 38 32 81 20 Sekretær Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn. 4 38 32 81 20 38 32 81 24 Oddrun F. Rudrud, 4432 Hidrasund Soknediakon Organist Geir Kalleberg, Gråsteinv. 46 38 32 81 27 Kirketjener Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv. 1 38 32 35 32 38 32 46 27 Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv. 29 Post til menighetsrådet sendes til: Postboks 20, 4401 Flekkefjord E-mail: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no Fellesrådets hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no Hidra menighet: Prester som i Flekkefjord. Kjell Gierstae, Idrettsveien 1 Tlf.: Organist Kirketjener Inger Lise Ulland « Klokker Elise Ulland « « Leder i menighetsrådet Kari Steinberg Johansen

2

97 60 25 31 91 66 82 01 97 11 09 65 95 29 37 19 48 11 79 99 95 14 17 85 95 82 63 99 97 53 60 92 99 40 02 18 91 88 44 23 98 48 41 16 90 97 44 54

38 32 41 47 38 37 23 50 38 37 23 50 99 62 50 67

Siden sist har Sverre Sørensen sluttet som ungdomsprest i menigheten og Åsne Lilledrange har startet som ungdomsarbeider. Hun overtar dermed noen av Sverres tidligere oppgaver. Vi ønsker begge lykke til i sine nye stillinger. MENIGHETSBLADET kan nå også leses på hjemmesiden vår. Gå inn på www.flekkefjord.kirken.no og velg Menighetsblad i menyen til venstre. Der finner du Menighetsblad for Flekkefjord og Hidra, og der ligger også Menighetsblad for Bakke og Gyland.


D I A KO N E N S

HJØRNE

Om ærlighet

Har du gode ideal som du ikke alltid klarer å leve opp til? Høres det kjent ut? Tror de fleste av oss har et ønske om å se andre og ha tid om noen trenger oss, være imøtekommende og vennlige. Men så ble ikke dagen slik vi hadde tenkt. Jeg så en person som nok hadde hatt behov for en vennlig prat, men jeg snudde meg bort og håpet at vedkommende ikke gjenkjente meg. Jeg sa noe til et annet menneske som var helt unødvendig å nevne.. Jeg tok ikke den telefonen jeg skulle ha tatt….. Stadig kommer jeg til kort i forhold til de ideaene jeg har. Og jeg tror ikke at jeg er den eneste som gjør det. Det tror jeg vi skal være ærlige på. Vi er mennesker som vil mer enn vi klarer å leve opp til, vi sårer andre både med det vi sier og det vi unnlater å gjøre.

MIN

SALME V/

Når vi er ærlige på dette blir vi mer menneskelige for hverandre, vi framstår ikke som perfekte overmennesker. Hvem ønsker forresten å være sammen med de som alltid har sitt på det tørre? Som aldri kan innrømme at de gjør noe dumt? Det er i møte med andre denne ærligheten er så viktig, at vi vedkjenner oss også det vi kommer til kort på, det vi trenger hjelp til… Da blir vi mindre farlige å være sammen med. Da kan vi oppmuntre hverandre til å prøve det gode igjen, samtidig som vi innser at noen ganger vil vi komme til kort. Ordet ærlighet ligner på kjærlighet, og når de får spille på lag kan livsmot skapes. Hilsen Oddrun

L I L LE M O R F U R U S E T H

O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger – dvel o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg! Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort, forandrings skygge følger tro min vei – o du som ei forandres, bli hos meg! Hver time trenger jeg din sterke vakt, kun for din nåde viker mørkets makt; hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg! Når du velsigner, ei av frykt jeg vet, sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet. Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei. Du som har seiret, Herre, bli hos meg! O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort og vær meg livets lys! da skinner morgenrøden på meg vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Da jeg fikk oppfordring om å skrive om min salme, sa jeg ja med en gang. Jeg har den på CD og den er så fin. Og den har hjulpet meg gjennom harde tider med sorg og savn. Samtidig har den lært meg å takke, for jeg synes Gud er så god mot meg, som gir meg ny kraft og styrke for hver dag. Jeg synes hvert vers sier meg så mye. Jeg synes den er like fin både mens jeg lever og i begravelser. Nå når jeg skal reise til Filippinene for å besøke min sønn og hans familie, er jeg helt sikker på at Gud passer på meg om jeg reiser alene. Ønsker alle sammen en fin sommer. Hilsen Lillemor Furuseth Jeg utfordrer Liv Grini Egenes til å skrive om sin sang/salme i neste nummer av menighetsbladet.

TAKK TIL ALLE SOM VAR MED OG GJORDE EN INNSATS UNDER ÅRETS DØR TIL DØR AKSJON TIL KIRKENS NØDHJELP. Årets resultat er bedre enn på mange år. Flekkefjord: 72 670,- – Hidra: 11 524,3


Konfirmanter Den Norske Kirke 2010 Konfirmasjon Flekkefjord kirke 2. mai 2010 kl. 11:00 Alina Birkeland Helena Bøckman Kristine Hanssen Stian Ingebrethsen Malene Midtbø Siri Nilsen Tina Nomeland Simen Normann Mathilde Nuland Ingvild Nygaard Christiane Osmundsen Louise Eide Osmundsen Oskar Nilsen Osmundsen Madelen Egeland Ottersen Bendikte Nilsen Skogestad Kim Christian Løvik Strømland Helene Bjørnsen Tønnesen Malene Wilhelmsen

Konfirmasjon Flekkefjord kirke 8. mai 2010 kl. 14:00 Rikke Marlen Birkeland Astrid Egeland Richard Strømland Egeli Anders Grindskar Marte Aleksandra Vintertun Hermansen Thale Holm Maria Slåtto Jakobsen Hanne Elise Jensen Thomas Kleven Ellinor Nordal Larsen Christoffer Nilsen Lund Andrea Haughom Merkesvik Morten Johan Mygland Kristine Midtbø Rafoss Magnus Nilsen Solheim Johan Ludvig Strand Lisa Svege Hanna Svennevik Sivert Tønnessen Martin Fjeld Westenvik

Konfirmasjon Flekkefjord kirke 9. mai 2010 kl. 11:00 Line Egeland Bentsen Even Gausdal Fredrik Throndsen Hove Tor Erik Jacobsen Kristoffer Modalsli Joakim Allestad Sirnes Sofie Abrahamsen Thorbjørnsen Konfirmasjon Hidra kirke 25.april Arne Johan Hansen, Jonas Larsen, Benedicte Loug, Johan Andreas Mathiassen, Ruben Bjørn Nilsen, Martin Reistad, Karina Reistad, Michelle Tønnessen, Elise Øiestad, Konstanse Jakobsen

Konfirmantåret – i tekst og bilder Etter en lang og kald vinter, har omsider våren begynt å komme frem. Et av de sikre vårtegnene er at det begynner å nærme seg konfirmasjon. Ettersom konfirmantåret begynner å nærme seg slutten, kan vi ta et lite tilbakeblikk og se hva som har skjedd så langt. Vi startet i august med presentasjonsgudstjenesten. Kort tid etterpå startet selve konfirmasjonsundervisningen. Vi har hatt tre undervisningsgrupper. En av dem har vært i kirken, mens to har fulgt konfirmantopplegget til KRIK. KRIK-gruppene har hatt undervisningen i gymsalen på Søyland skole. Det som er spesielt med denne formen for undervisning, er at alt som det undervises i er knyttet opp til en fysisk aktivitet. En annen viktig del av konfirmantundervisningen har vært hjemmegrupper. I løpet av året har 12 voksne gruppeledere i menigheten åpnet hjemmene sine for konfirmantene. De har fått god mat og de har hatt samtaleopplegg rundt temaet «Fader vår» gjennom fire gruppesamlinger. Utover gruppesamlinger og undervisningsgrupper, har konfirmantene også brukt mye tid på å arrangere en ungdomsgudstjeneste. Her bidrog konfirmantene med mye, både i forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten. En gruppe hadde et kunstprosjekt som ble brukt inn i gudstjenesten. Vi hadde et eget prosjektkor for de som ville være med å synge. Andre laget flere animasjonsfilmer som ble brukt i prekenen. Og en god gjeng konfirmanter var med å rigge lyd og lys.

4

Vi har også vært på weekend med konfirmantene (se egen artikkel). Det som er vanskelig å sette ord på i en slik artikkel som dette, er alt det som har skjedd i disse samlingene. Vi som har hatt oppgaver i konfirmantopplegget har fått anledning til å bli kjent med en fantastisk flott gjeng med ungdommer. Vi har ledd sammen, vi har opplevd mye gøy. Og vi har også fått en gylden mulighet til å formidle vår tro på Jesus til ungdommene. En annen ting som har vært en flott opplevelse for min egen del, er å oppleve at så mange har vært med å støtte opp under konfirmantarbeidet. Aldersspennet har strakt seg fra fjorårskonfirmanter til pensjonister. Vi har hatt med oss frivillige i det meste vi har gjort dette året. Ikke nok med det, når vi hadde ungdomsgudstjenester, så stilte alle som har et ungdomsarbeid opp. Da var både Ungdomshallen, Bedehuset, Frikirken, Pinsekirken og Metodistkirken med. Når vi teller opp alle som har vært med å støtte opp konfirmantarbeidet dette året, så har det faktisk vært flere frivillige involvert enn det har vært konfirmanter! For min del, så har det vært stort å få oppleve at så mange i Flekkefjord ønsker å stille opp for ungdommene. I alle samlingene vi har hatt, opplever jeg at det er to ting som hele tiden har gått igjen. Vi har hatt det gøy sammen, og vi har hele tiden fått gode anledninger til å formidle vår tro på Jesus til konfirmantene. Hilsen Sverre prest (som nå er flyttet tilbake til Karmøy og arbeider som diakon der – red. anm.)


Konfirmasjonsleirene på Liland 5-7.februar og 19-21 februar var det igjen tid for konfirmasjonsleir på Liland. Det var en god gjeng med konfirmanter og ledere som drog oppover fredag ettermiddag. På kvelden var det tid for innkvartering og bli kjent leker som ble ledet av ungdomslederne.

For å bli bedre kjent ble det arrangert navnelek på fredagskvelden.

Lørdag var det skitrekket som stod på programmet fra morgen av. De som var med på en første leiren hadde en flott dag i trekket med strålende sol, mens de på den siste leiren var litt mer uheldig med været.

På grunn av vind holdt alpinbakken stengt, dermed ble det aking og aktivitetsløype rett utenfor leirstedet.

På lørdagskvelden kom Kirkens Nødhjelp på besøk og informerte om innsamlingsaksjonen konfirmantene skulle delta på og arrangerte verdensspillet.

Det ble i stedet arrangert leker og konkurranser i området rundt Liland. Det var en del skuffede blikk da beskjeden kom, men været kan ingen gjøre noe mer, og vi hadde en fin dag også på Liland. Lørdagskvelden gikk med til undervisning, leker og konkurranser. Søndag morgen var det en del trøtte fjes som hadde ranglet til langt ut på natt. Etter frokost var det gudstjeneste i peisstua, før vi pakket sammen og reiste hjemme etter en flott helg på leir. Takk til alle ledere som gjør det mulig å dra på leir! Åsne Lilledrange

Underholdningskveldene inneholdt alt fra henteleker til laging av eggedosis med munnen.

Kvinneweek-end på Kvinatun Tradisjonen tro ble den årlige kvinneweek-enden, arrangert av Indremisjonen, holdt første helga i mars. Som vanlig var den fulltegnet, og denne gang hadde komiteen fått Kari Olavsrud (fra Navigatørene) som taler. Tema for helga var ”Rasteplassen”, og det ble det virkelig! Flotte samlinger med god tid til ”drøs”, håndarbeid (strikking) og spaserturer innimellom. Bare to menn fikk ”adgang”, det var Olav Thormodsæter og Galib Mamedov som bidrog med flott musikk og akkompagnement til Aud Karin Haugen som var helgas sanger. rbs

Kari som er utdannet fysioterapeut innledet andaktene med litt ”bøy og tøy”

Praten gikk livlig under måltidene.

Aud Karin Haugen og Olav Thormodsæter synger og spiller. 5


Internasjonal fest Nok en gang har vi feiret Internasjonal Fest i Flekkefjord. Det skjedde på bedehuset 27. februar i regi av NMS og Den norske Kirke, bare knappe to uker etter at Asylmottaket inviterte til Vennskapsfest på Valentindagen 14. februar, også på Bedehuset i samarbeid med DnK. For vi har jo fått et aktivt asylmottak her i byen fra våren 09, med ca 150 asylsøkere. Og disse utgjør nå en stor del av det internasjonale innslaget foruten, selvfølgelig, bosatte flyktninger, folk med opphold som venter på kommune - og personer fra andre opprinnelsessteder som forøvrig jobber eller bor her.

Både Vennefest og Internasjonal Fest skulle markere vennskap, velvilje og ønske om å inkludere og høre til i fellesskapet. Dette påpekte flere talere: - Vi har vært svært heldige med kjekke asylanter her i byen, sa leder Belinda Kvinlog på Asylmottaket. - Vi setter pris på varmen og velkomsten, sa asylsøker Yusef Ali Fayed fra Afghanistan. Vi har kom-

Småstein i skoen ANDAKT Dette er overskriften på et lengre innlegg på side 2 i siste Menighetsbladet, undertegnet av Hilde Sirnes. Men når jeg leser nedover i avsnittene, lurer jeg på hvor andakten blir hen. Det minner mest av alt om en skolestil av en tenåring i 1516 årsalderen. En andakt skal da vitterlig være til oppbyggelse og åndelig berikelse. Og temaet er alvorlig nok: Jesus som blir fristet av 6

met hit alene, uten familie og relasjoner. Vi takker for vennligheten som trøster oss og hjelper mot bekymringer og tunge tanker. - Vi mennesker har det meste felles, sa sokneprest Julia Engstrøm. Vi trenger alle å møte og kommunisere med andre mennesker, og vi berører hverandre på en eller annen måte ved ethvert møte. Og vi er alle skapt av en gud som elsker oss. Noen er innfødte, andre er tilflyttet, men mangfold betyr rikdom. Våre hellige skrifter formaner oss å ta vel imot hverandre når noen av oss kommer som fremmede. Møte hverandre, se hverandre, vise gjensidig respekt. Til Internasjonal Fest inviteres alle, og mange personer fra ulike nasjoner, grupper og religioner tar vennlig imot vår invitasjon; muslimer, hinduer og kristne av alle konfesjoner. Den store verden har kommet til vår lille by, og gir oss alle et ansvar for respektfull dialog på tvers av tro.

Festen forløp etter tradisjonen med fullt hus, deltakere i flotte drakter, spennende utstilling, deilige retter på bugnende fat, glade barn, nye venner og utlodning med masse gevinster - etter at vi som sedvanlig hadde fått flott underholdning med sang, dans, dikt og musikk. Stor takk til ildsjelene i komiteen for fint arrangement! GB

djevelen i 40 dager og 40 netter. Det virker slett ikke som HS har fattet alvoret i dette. Hvis Jesus ikke hadde bestått denne ildprøven, hadde hele menneskeslekten vært redningsløst fortapt. Men han bestod den, derfor har vi sjansen til å unngå fortapelsen. Men hva er det ”andaktsholderen ” fester seg med? Jo, at Jesus ble sulten! Dette er tydeligvis så morsomt at hun må smile. Det får man si virker ytterst oppbyggelig!

reiseskildring, men ikke i en andakt. Det lukter blasfemisk lang vei når Mardi Gras nevnes, noe som forbindes med homoseksuelle ”festivaler”. Det åndelige utbyttet av denne ”andakten” var omtrent som næringsverdien i spikersuppe.

For at stilen” skal få en rimelig lengde, må hun ty til andres tanker ved å bruke ulike sitater. Egne opplevelser fra New Orleans kunne passe i en

Men er man tom, er der intet å gi. Jeg har et bestemt inntrykk av at min gamle menighet har lidd åndelig tørke de siste 15-20 årene. Skal det fortsette slik? Andakten” av sluttes med: ”Finn din vei i ventetiden og fastetiden – påsken lyser der framme!” Vil det si at man vil få mer å smile av? Arne Øksendal


Hilsen fra New Orleans «Saints – vafler og brød» Våren har kommet til New Orleans og sola varmer fra skyfri himmel. Livet på sjømannskirken går i ett med et stort spenn i hva dagene inneholder. Akkurat nå er det stille i hagen, fuglene synger og morgenkaffen på padioen er som sekunder av øyeblikks lykke. ”En håndfull sekunder av evigheten, har livet gitt oss til å tenne stjerner, lage varme, skape bilder. En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte” New Orleans fotball lag Saints satte byen på hodet tidligere i vår. Hele byen var samlet i å heie Saints spillerne frem. Jeg trodde aldri jeg skulle si at jeg synes amerikansk fotball var noe særlig, men det er det!! Jeg må nok innrømme at i løpet av halvannet år har jeg blitt en ”Who dat?” fan, som kledde meg i ”black and gold” til hver en kamp. Festen etter Superbowl seieren var helt fantastisk. Byen eksploderte og festen fortsatte inn i karnevalstiden ”Mardi Gras” Men Saints seieren betydde så mye mer enn bare en seiersfest. Man trenger ikke å være Saints fan for å forstå at kontrasten er enorm. Bildene fra Superdomen, hvor 100 000 ble evakuert under Hurricane Katrina ligner ikke på Superdome bildene 4,5 år etter, - konfetti fra taket, gledestårer og seiersrus. En hel by som stod sammen om å heie sine gutter frem. Byens kontraster bleknet i seiersrusen. Fattig og rik, svart og hvit, ung eller gammel.. alle gav hverandre ”high five” og klemte hverandre. Det ble som om Obamas ”yes we can” strålte ut av alles øyne. Mennesker med en bagasje og levetid i denne byen har satt sine spor i mitt hjerte, og det trengtes bare en håndfull sekunder. Sjømannskirkens vaffelhjerter er kjent og kjært for de fleste nordmenn. Vaffelhjertene kan åpne rom hos mennesker på reise- rom som kan fylles med noe mer. Vaffelen er blitt et utrykk for Sjømannskirkens mest sentrale verdier: felleskap, tilhørighet og gjestevennskap. Det stekes vafler hver dag på alle sjømannskirkene rundt om i verden. Her i New Orleans har jeg blitt en kløpper på å knuse egg og lage vaffelrøre i litervis. Vaflene tegner i en sjømannskirkehverdag et bilde av Gud som er raus og til stede i menneskers liv. Vi er inne i siste del av fasten. I tiden etter byens karnevalsfeiringer har vi valgt å markere fasten ved å kutte ut smakfulle bløtkaker, riskrem og andre fristelser til kirkekaffen. Fastetidens bibeltekster har handlet mye om ”brød”, og fem brød og to fisker rakk jo langt. Et sant ”brødunder”. Kirkekaffen er et sted hvor vi blir sittende rundt bordet en stund, i et bordfelleskap med hverandre. Vi snakker sammen og opplever kanskje at en håndfull sekunder gjør at man tenker en tanke man aldri før har tenkt. Kanskje ser verden litt annerledes ut når man går ut av døren igjen. – og er ikke det et ”brødunder” så vet ikke jeg. Jesus sier: ”Jeg er livets brød”. Det er godt å gå direkte fra nattverdsfeiringen, ut i leseværelset hvor det serveres brød og vafler. Fra Sjømannskirkens ”om gjestfrihet…og hjerterom i hverdagen”: ”Mennesker som tror på Gud, bør egentlig har de beste forutsetningene for gjestefrihet. De lever jo som gjester i en verden som er skapt av deres vert. De er til fordi han vil det. De er ønsket og velkomne. Gud overser dem ikke og skyver dem ikke til side. Jeg ønsker å lære av denne store verten. Jeg vil åpne mitt hus og mitt hjerte. Jeg vil dele av det Gud har gitt meg. Jeg ønsker at mine gjester skal oppleve at de ikke må oppgi sin frihet når de besøker meg”

Velkommen hjemom til Sjømannskirken i New Orleans!! Lillian Skjold Rafoss

MENIGHETSTUREN 2010, 7.-9.juni Årets tur går østover til Hønefoss, Gjøvik og Lillehammer. Vi overnatter på Hønefoss, har tur med Skibladner på Mjøsa og besøker blant annet Maihaugen, Blaafargeverket og Heddal Stavkirke. Turen passer for deg som er glad i å komme ut og se og oppleve noe sammen med andre. Brosjyre for turen kan du få i kirken og på menighetskontoret. Ta kontakt om du er interessert.

Vi takker alle annonsørene for støtten! Flekkefjord Sparebank Djuvik Blomster Rema 1000 Lindelands Elektriske Fargerike Flekkefjord as Martin Jensen Kiwi Ulland as Jernia Jan G. Axelsen Horjen Libris Penny Lane Brødrene Søyland as Hegland Trykk as Thv. Rafoss Egenes Brannteknikk as G-sport Flekkefjord Regnskap-Service as Perrongen spor 2 as Joh. Sunde as Presteruds eftf. Travelnet – Reisekilden Isaksen sko Flekkefjord Begravelsesbyrå P.I. Peersen Landes Begravelsesbyrå as Parat Halvorsen as COOP Prix Dydland as Avisen Agder Dyrli Rør as Kristiansen & Selmer-Olsen Modalsli Rør as skohuset as Floralill Leiknys Salong Sirnes Farge & Interiør as SR synsrådgivning as Fruenes Hus, Hidra Halvorsen Rør as Osm. W. Larsen, Rasvåg Reklamebyrået Idè Advokat Morten Rynning Advokat Tove Birkeland Advokat Lilly Marie Kongevold Flekkefjord Elektro AS Moi Rør AS Andersens Emballasje og Design as 7


Vi går til kirke

25. april – 3.s.e.påske Joh.14,1-11 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Offer til menighetsarbeidet Hidra kirke kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Julia Ann Engstrand Offer til menighetsarbeidet 2. mai – 4.s.e.påske Jes.1,18-20 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. John Olav Dankel Offer til ungdomsarbeidet 8. mai Flekkefjord kirke kl. 14.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. John Olav Dankel Offer til ungdomsarbeidet

Foreldrefest på Bedehuset Torsdag 18.februar var det foreldrefest for Junior-Ving og Jente-Guttelaget på Bedehuset. Medlemmene stilte sterkt med foreldre, besteforeldre og søsken, og vi hadde en flott samling med god mat og underholdning. På utlodningen var det mye fint å vinne, og de som

Døpte Flekkefjord 24.01 Nicolai Ørjansen Øysæd ” Ariel Bakken 31.01 Emma Michelle Nedrejord Stenberg 07.02 Martine Solberg Staddeland Anna Helland ” 21.02 Oda Marie Urstad 14.03 Anthony Helland Anna Ese Andersen ” ” Kine Olsen Bjelland ” Stella Cornelie Torgersen Kongevold ” Nemi Malene Myhre-Pleckaitis 28.03 Nora Stornes 11.04 Ida Lovise Lilledrange Døpte Hidra 21.02 Vanessa Østhus Vambeset 05.04 Aleksander Frestad West

9. mai – 5.s.e.påske Matt.6,6-13 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. John Olav Dankel Offer til ungdomsarbeidet

6. juni – 2.s.e. pinse Luk.12,13-21 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Nattverd Offer til menighetsarbeidet

Hidra kirke kl. 11.00 Lekmannsgudstjeneste. Offer til NLM

13. juni- 3.s.e.pinse Luk.19,1-10 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Offer til NLM

23. mai – l. pinsedag Joh.14,15-21 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Nattverd Offer til menighetsarbeidet Hidra kirke kl. 10.30 Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand Nattverd. Offer til Bibelselskapet 24. mai – 2. pinsedag 1. Kor.12,12-20 Flekkefjord og Hidra kirke Ikke gudstjeneste 30. mai - Treenighetssøndag Matt.28,16-20 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Paul Daasvand Offer til NKSS

Hidra kirke kl. 16.30 Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand Offer til Indremisjonen 20. juni -4.s.e.pinse Luk.15,11-32 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Nattverd Offer til menighetsarbeidet 27. juni – 5.s.e.pinse Joh.8,2-11 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.John Olav Dankel Offer til NMS

ikke vant noe, fikk litt godter til trøst! Siden taleren ikke kom, ble andakten denne gang en konkurranse om hvor mye de husket fra andaktene tidligere på året. Barna husket utrolig mye, noe som gledet oss ledere stort! rbs

Mange forventningsfulle barn og voksne under utlodningen.

Vigde Flekkefjord 13.02 Elisabeth Karlsen og Magnar Refsland 27.03 Brit Egenæs og Magne Lindhom

Trenger du forbønn? Kontaktperson: Wenche Syvertsen: 90 92 97 62 (e.kl.16.00) HUSK! Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.” Luk.18.27

Døde Flekkefjord 08.01 Theodor Olaf Unhammer 10.01 Berit Aslaug Haugland ” Agnes Nedland 16.01 Øyvind Horjen 27.01 Jørgen Welde 31.01 Bjørn Gyland 10.02 Solveig Jansen 22.02 Nancy Drivdal Endresen 25.02 Sissel Agathe Andersen 26.02 Judith Didriksen 03.03 Kjell Sverre Fodnestøl 04.03 Margot Hedvig Birkeland 05.03 Sidney Garwood 05.03 Lise Jørgensen 11.03 Signe Sand Døde Hidra 13.01 Borghild Terese Larsen

www.hegland trykk.no

22. april Hidra kirke kl. 18.00 Konfirmantenes gudstjeneste Julia Ann Engstrand

Menighetsblad for Flekkefjord og Hidra nr. 2/10.  

UNGDOMMENS FRELSER Flekkefjord & Hidra Ungdommens frelser, hør oss når vi beder: Let etter dem som ennå selv ei leter. Døvet av verdens...