Page 1

MENIGHETSBLADET

EMJ

LUND

MAI 2010 NR. 3 61. ÅRGANG

Gud Fader er solen, og Sønnen er lyset, og varmen Den hellige Ånd. De fant oss i kulden og mørket og tok oss med kjærlighetsdåpen i hånd.

La solen stå høyt på sin himmel - dens lys og dens varme er her hvor vi bor. Guds Sønn midt iblant oss, Guds Ånd i vårt hjerte har satt seg velsignede spor.

Gud Fader er solen, og Sønnen dens stråler, som opplyser oss og vår jord. Guds Ånd skaper grøde og liv, så vi griper det nådige budskap og tror.

Efraim Syreren - 300-tallet - etter Jørgen Michaelsens danske gjendiktning, Anis 2002


CHERYL MACDONALD

Lund menighet Lund menighet

Marviksveien 5, 4631 Marviksveien 5, Kristiansand 4631 Kristiansand lund.menighet@kristiansand.kommune.no lund.menighet@kristiansand.kommune.no www.lundmenighet.no www.lundmenighet.no ÅPNINGSTIDER, MENIGHETSKONTORET ÅPNINGSTIDER, MENIGHETSKONTORET Tirsdag - fredag kl. 10-14. Mandag stengt Tirsdag - fredag kl. 10-14. Mandag stengt Telefon: 38 19 68 70 Telefaks: 38 19 68 57 Telefon: 38 19 68 00 Telefaks: 38 19 69 57

Daglig leder Kjersti Haanes: 38 19 68 70 (privat: 38 09 50 37) Kjersti.Haanes@kristiansand.kommune.no Diakon Tone Benestad: 38 19 68 71 (privat: 38 08 43 43) Tone.Benestad@kristiansand.kommune.no Sokneprest Hans Jørgen Wennesland: 38 19 68 73 (privat: 38 02 03 82) Hans.Jorgen.Wennesland@kristiansand.kommune.no Kantor Johan Varen Ugland: 38 19 68 76 (privat: 38 04 47 33) varugla@online.no Kapellan Liv Turid Blesvik: 38 19 68 74 (privat: 41 51 60 63) Liv.Turid.Blesvik@kristiansand.kommune.no Kirketjener Øyvind Lund: 38 19 68 75 (privat: 38 09 41 59) Ungdomsarbeider Johan Fredric Key Berntsen: 38 19 68 77 (privat: 913 82 928) Johan.F.K.Berntsen@kristiansand.kommune.no Menighetspedagog Ida Borghild Jørgensen: 38 19 68 78 (privat: 38 09 41 96) Ida.Borghild.Jorgensen@kristiansand.kommune.no Menighetsrådsleder Brynjulf Mosland (privat): 38 09 56 10 / 905 377 04 bm@norcon.no

KIRKENS SERVICETORG I KRISTIANSAND, Gyldenløves gate 9. Tlf. 38 19 68 00 Åpningstid: mandag - fredag kl. 09-15. Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Spørsmål om gravferd/dåp/vigsel. Nettside: www.kristiansand.kirken.no 2

til ettertanke:

Om å våke med Jesus

Har du noen gang vært så trøtt at du nesten ikke klarer å løfte beinet og gå et skritt til? Det eneste du lengter etter, er hodeputa og en myk seng? Stillhet, ro og mørke? Så blir du tvunget til å holde deg våken. Noen trenger deg eller uroer deg eller? Ja, noen ganger kan en ligge våken og gruble og tenke at en aldri får sove igjen. Mens andre ganger er tanken på noe annet enn søvn helt meningsløst. Den som har gått våken med et spebarn om natten, vet hva jeg mener. I påskebudskapet leser vi om Peter, Jakob og Johannes som sammen med Jesus skal be og våke, natten etter det siste måltidet. Flere ganger kommer Jesus tilbake etter bønn og fortvilelse, bare for å finne de tre mennene i søvn. Oppgitt sier Jesus: «Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» (Markus 14, 38-39.) Jeg skjønner de tre godt, ja faktisk kjenner jeg meg selv igjen. Når jeg bare ønsker å få legge meg, mens de rundt meg ønsker oppmerksomhet, næring, kjærlighet og innspill. Noen ganger er det rett og slett helt umulig for oss mennesker å holde oss våkne. Jeg har en sønn som midt i et måltid, i en alder av et og et halvt år, sovnet sittende i stolen sin, med maten fremdeles i munnen – et rykk og han sov som en sten! Jeg har ofte tenkt på de tre i haven med Jesus. Jeg har tenkt at i likhet med dem hadde jeg også sovnet, kommet til kort, blitt veid og funnet for lett. Kanskje det er på tide at jeg tilgir meg selv for min menneskelighet. Det har Jesus gjort for lenge siden. Det er det som er påskebudskapet. Vi er like menneskelige og sårbare i dag som for 2000 år siden. Kanskje på tide da at vi forstår at det er en velsignelse for oss og ikke en byrde? Da kan vi finne hvile og ro.


Menighetsrådsleder Brynjulf Mosland:

- Unyansert av Fædrelandsvennen! Fædrelandsvennen hadde 20. april en artikkel hvor menighetsrådene kritiseres for mangel på åpenhet. Leder av Lund menighetsråd, Brynjulf Mosland, sier at alle møter i Lund menighetsråd er åpne, og protokollen med møtereferater er tilgjengelig for alle som vil se denne. – Vi har sikkert vært for dårlige til å annonsere dato for møtene, men det har på ingen måte vært hensikten å hemmeligholde dette. Mosland sier at det er mulig at enkelte møter kan virke ”grå og triste” for utenforstående. Saft og kjeks er eneste oppkvikker.... - Vi som er med i Lund menighetsråd, føler det imidlertid ikke kjedelig. Vi har ofte friske diskusjoner. Det hviler et stort ansvar på det enkelte medlem i et menighetsråd. Vi skal ta stilling til saker som har økonomiske konsekvenser for menigheten, påse at pålegg fra brannvesen og andre myndigheter oppfylles, fordele kollektinntekter, iverksette vedlikehold, ivareta personalansvar, ta ansvar for trosopplæring osv. Det er også viktig å merke seg at det er frivillige som har 8 av de 10 plassene i Lund menighetsråd. Hadde journalisten i Fædrelandsvennen fulgt flere møter, ville han helt sikkert fått et mer nyansert bilde av menighetsrådenes arbeid. Jeg tror at alle som er med Lund menighetsråd, føler at de gjør en meningsfylt jobb for menigheten. Det er synd at en journalist med et dårlig pennestrøk beskriver vår virksomhet på denne måte, sier Brynjulf Mosland.

2

18 6

5

9

11

11

7 25

25

7

2

18 6

5

PÅ KALENDEREN MAI Søndag 9. kl. 19.00: Konsert. Lund kirkekor Tirsdag 18. kl. 11.00: Gudstjeneste på Valhalla omsorgssenter Onsdag 19. kl. 09.00: Vårtur til Grimstad. (påmelding til menighetskontoret)

DE FASTE UKENTLIGE AKTIVITETENE: Mandager: kl. 17 Speideren kl. 18 / 18.30: Kvinneforeningene møtes Tirsdager: Korøvelser: kl. 17 Kirkespirene kl. 17 Lund barnegospel kl. 19.30 Lund kirkekor kl. 18 KUP (Kirkens ungdomsprosjekt) Onsdager: kl. 17 Småbarnstrall kl. 19.30 Ungdomskoret Torsdager: kl. 18 Tweens Fredager: kl. 13 Bønnering kl. 17.30 Guttis 3

9


Diakonens hjørne TONE BENESTAD:

Lyst på en givende oppgave?

Å GÅ PÅ BESØK og holde kontakt har vært en viktig del av menighetsliv helt siden den første kristne tid. I brevene i Det nye testamente står det mye om å lengte etter å se hverandre, håpe på å treffes igjen og om besøk som gjensidig ga nytt mot. Ja, Paulus skriver så flott i 2. Korinterbrev at ”Gud ga oss nytt mot da Titus kom”. DET SAMME OPPLEVER VI i dag på Lund. Det skal ikke så mye til før hverdagen til et medmenneske blir litt lysere fordi det kom en telefon eller et

eldre garde. Det kan være hjelp med barnepass, turkamerat for spasertur i nærområdet, kafébesøk eller hjemmebesøk.

besøk eller noen fikk en håndsrekning for å komme til lege. Og mye gjensidig glede kom ut av det! EN VIKTIG OPPGAVE for meg er å koordinere den organiserte besøks,følge- og kontakttjenesten i Lund menighet. Mange har allerede hendene fulle med å være medmennesker for slekt, venner og naboer og trenger ikke min hjelp for å komme i kontakt med nye. Dette skriver jeg til deg som vet du har tid og krefter til overs og har lyst på en avgrenset oppgave. Henvendelsene jeg får om behov for frivillig innsats, er varierte og NB! gjelder ikke bare den

4

”SMÅ TING er små ting. Men trofasthet i små ting er en stor ting”, har det blitt sagt. Det trengs menn og kvinner i alle aldre, som vil la seg utfordre til å være med på store ting i nærmiljøet vårt! Ikke vær beskjeden på egne vegne, men kontakt meg på kontoret med telefon 38196871 eller på mobil 48099535 for en helt uforpliktende prat om ulike muligheter.


Tanker om himmelen Tekst ALF HELGE VIGE

Tegning: ELSE MARIE JAKOBSEN

”Opp til himmelen,” sier en gutt nede på Lundsbrua i Kristiansand - og peker rett til værs. Det samme gjør kanskje ei lita jente i Australia, en cowboy på prærien i USA, en indianer i Canada, en kineser i Shanghai, en prest på en prekestol i Chile, kan hende en fange i et av Nord-Koreas mange fengsler eller fangeleirer? ”Opp til himmelen,” sier de alle og peker rett til værs. Fra vår lille klode pekes det jo da i alle retninger ut i verdensrommet. Fratar det oss ikke tanken på at det kan være ”et geografisk sted?” Er det tale om «en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor?» Tenker vi ikke, fantaserer og forestiller oss dette utenkelige? Har det ikke dannet seg bilder av noe vi har båret med oss, fra barndommen av? Jesus sa han ville gå bort for å ”berede oss et sted”. Og vi forbinder dette med glede, lys, forventning, håp - og jamvel tilhørighet. ”Vårt borgerskap er i himmelen”. Det brukes en masse metaforer eller bilder for å illustrere den tilstand av lykke og salighet som der fins, og ikke minst, ganske konkret, - det vonde som ikke er der: tårer, sorg, sykdom og død. I bevisstheten om at jeg snart fyller 87 år, vet jeg også at jeg snart må ”ut av tiden”. Det er en underlig tanke. Sønn til en meget god venn av meg hadde sitert en svensk sanger for far sin: ”Alle vil til himmelen, men ingen vil dø.” Men det må vi, - naturlig nok! Det er vel ikke uten en slags bevende undring jeg våger å samstemme med

hele menigheten når jeg bekjenner at jeg også ”tror på legemets oppstandelse og det evige liv” Tvilens tanker kan nok komme sigende, men da har jeg faktisk vett nok til å avvise dem ved å konstatere for meg selv at hele tilværelsen er et under, at livet er et ufattelig mysterium, vårdagens ufattelige under, sommerfuglen som slår ut sine fargesprakende vinger, blomsterduften, fuglesangen, den fantastiske kroppen vår, med alle sansene og de små innebygde ”kjemiske fabrikkene”. For ikke å snakke om den vakre lille kloden vår, mellom galaksenes milliarder, den gunstige plasseringen i Melkeveien, lyset, rommet, tiden, og det ufattelige – opphør av tid – evigheten! Hvorfor skulle jeg ikke på ny kunne gjøre det valg å bekjenne troen på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper, på Jesus Kristus som frelser og herre, - på den Hellige Ånd som trøster i liv og død ? ”Jeg tror, hjelp min vantro!” var det en som sa til Jesus. Når jeg i blant må be den samme bønn, føyer jeg da gjerne til: ”Jesus, styr du mine tanker!” Da kong David for ca. 3000 år siden

hadde oppfordret seg selv til å la Herren få kontroll over tankene sine, og det syntes å ha skjedd, kunne han synge:” Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen.”(Salme 103:3-5) Kan det bli bedre? Herren er jo den samme i 2010. 5


Her er masse familiebilder på veggene, som forteller om tre barn og fire barnebarn, snart enda ett til. Og blant bildene to vakre tepper av Else Marie Jakobsen. Ett av teppene har HENDER som tema, hender som går igjen i ni bilder som forteller om hans frues liv. Etter hvert med familie. Nydelig teppebeskrivelse, Einars gave til Liv Reiduns 60års dag. Det andre teppet ble laget da Einar en vakker dag ikke klarte å knytte slips lenger. Et teppe med bortimot 100 SLIPS som han selv eller andre nære personer har brukt – i nydelige farger. Einar Elgvin snakker Oslo-dialekt, naturlig nok, han har vokst opp i Oslo. Familien bestod av mor og far, to sønner og to døtre. Sønnene, altså Einar og broren, ble adoptert før foreldrene omsider fikk sine to egne barn. Ikke alltid helt enkelt, men han mener han hadde en god barndom. Nesten hele slekta han vokste opp i, hørte til Frikirken i Oslo, og det trivdes han godt med – selv om det av og til var litt ”trangt”, som han uttrykker det.

Einar Elgvin - en selvstendig og takknemlig mann Av BJØRG ADINE MICHALSEN

Jeg møter Einar Elgvin i en trivelig leilighet i Tønnefabrikken på Nedre Lund. En moderne og fin rullestol kommer mot meg når jeg ringer på døren Einar fikk sykdommen MS i 1990, og den slo kraftig ut i løpet av få år. Einar jobbet i bank da, men måtte, etter å ha redusert til halv jobb en tid, gi etter for sykdommen på slutten av 90-tallet. 6

Mannen ser flott og oppreist ut, med et skarpt blikk. Det er jamen ikke så lett å registrere at det bare er én finger på hver hånd som fungerer ordentlig, og at han er nesten helt og holdent bundet til sin rullestol. Han serverer kaffe latte i løpet av et øyeblikk; trenger visst ikke hjelp til noen ting. Når jeg ankommer leiligheten på andre påskedag, er han faktisk gressenkemann med kone på reise i Nepal.

Det hører med til historien at Einar ble psykisk syk som ung; han hadde en angstnevrose og ble innlagt på en psykiatrisk klinikk for en tid, og der traff han sin kommende kone, som var sykepleierstudent der. Han har aldri hatt en dag med depresjon etter at han fant sin Liv Reidun. Og det er noe av alt det han er glad for. I noe av familien hans i Oslo, var depresjon et ikke-tema, det var helt uakseptabelt å nevne for noen at Einar hadde psykiske problemer. Slik ble jo Liv Reidun et funn. EN UNDERLIG FAMILIEHISTORIE Einar forteller: - Vi valgte etter ett år i Oslo å flytte til Sørlandet, der Liv Reidun er fra. Etter hvert


ønsket jeg sterkere og sterkere å finne ut hvem mine egentlige foreldre var. Før vi flyttet til Kristiansand, kanskje fikk barn, ønsket jeg å få vite hvem jeg var. Vi hadde allerede fått jobber i byen og kjøpt hus i Vågsbygd, da jeg oppsøkte Fylkesmannen i Oslo for å få navnene til mitt opphav. Jeg fikk vite navnene til min biologiske far, min biologiske mor og hennes foreldre, og til min store overraskelse ble det klart at begge to bodde (atskilt) i Vågsbygd av alle steder, der vi nå selv skulle bosette oss. Så siden har jeg ofte sagt at jeg slettes ikke er innflytter i Kristiansand. Det er faktisk der mine biologiske foreldre bodde. Mine adoptivforeldre levde på det tidspunkt, så navnene lå i bakhodet, men jeg gjorde ikke noe mer med det. ”HVEM HAR GITT MEG LIVET?” - Jeg opplevde å se i levende live både min bestefar og min bestemor, men jeg valgte å ikke ta kontakt med dem. Helt på slutten av 90-tallet begynte jeg å jobbe litt med det. I brev til Fylkesmannen ble det gjort klart at min mor ønsket å se sin sønn igjen – denne sønnen som hun hadde måttet gi fra seg som ung mor - men hun måtte ha litt tid på seg. Jeg skrev et brev til henne og forklarte at jeg hadde et sterkt ønske om å få møte den kvinnen som hadde gitt meg livet og skrev litt om meg selv. Etter en tid fikk jeg en telefon fra henne der hun forsiktig presenterte seg som den kvinnen som hadde gitt meg livet. Og dermed fikk vi et møte. Men på grunn av andre ting ble det bare dette ene møtet. Etter hvert har det dukket opp atskillige mennesker fra Kristiansand som er i slekten hans, nå har han også fått kontakt med sin biologiske fars familie. Faren lever ikke lenger, men har en stor familie. Sågar på Bymisjonens kafé har han truffet en dame som var gift med hans halvbror!! Hver

fredag er han nemlig på Bymisjonens kafé. Den dagen står det ganske mange rullestoler både ute og inne, for her samles en del mennesker med MS til fredagskafé. ”JEG TAKKER FOR LIVET OG FOR SYKDOMMEN” - Den store rullestolen min heter Fridtjof, oppkalt etter Øivind Blunchs figur fra Ytre Enebakk. Jeg hadde min barndoms somre i Ytre Enebakk, der vi hadde hytte. Rullestolen er en viktig ledsager i livet mitt, derfor har den et navn. Og den er fantastisk! Før kunne jeg glede meg over alle spaserturene jeg har hatt så lenge jeg kunne. Nå er den tiden over. Men jeg har minnene. Og jeg kan glede meg over det rullestolen (eller den tilrettelagte bilen)er i stand til å gi meg. - Jeg må rett og slett si at jeg ber slik som i den gamle aftenbønnen: Takk for ALT som jeg har fått – også sykdommen. Jeg tror ikke jeg ville være den foruten! Det er helt sant! Gjennom den har jeg fått vennskap og opplevelser av en slik art som jeg aldri ellers ville ha fått. Einar skryter også av Kristiansand som landets beste rullestolby. Masse ”bløte” fortauskanter overalt og lagt til rette både i Baneheia og i Jægersberg. Og han ferdes ikke bare Norge. Han har jevne reisemål som Madeira og Solkysten. Alt er topp, sier han. ARV ELLER MILJØ? For meg som intervjuer er det i grunnen sjeldent å møte et menneske som er så fornøyd og som har akseptert sin situasjon så til fulle som Einar Elgvin. Lurer på om ikke han har fått noen gode gener fra de egentlige foreldrene, som han ikke fikk vokse opp hos. Selv mener han at både arv og miljø er viktig, men de erfaringene

han har gjort i løpet av sykdomsperioden er også en svært viktig faktor. EN SANG AV OLE PAUS Når vi kommer inn på tro, mener Einar at han har et ukomplisert forhold til det. Han har SIN barnetro og den kan muligens være forskjellig fra andres tro, Han velger å vise meg en sang av Ole Paus, som ble brukt i en begravelse og forteller en del om hvordan Einar Elgvin opplever det. Vi avslutter med de to siste versene i denne sangen som heter Som en storm: Han vil se meg når jeg kommer, han vil se. Han vil se meg når jeg kommer, han vil se. Det hender at folk her nede spør om jeg er frelst, men sånt noe diskuterer ikke jeg med hvem som helst. For han vil se meg når jeg kommer, han vil se. Jeg er klar til å dra nå, jeg er klar. Jeg er klar til å dra nå, jeg er klar. Hvis noen gråter over meg, så hold opp med det der, Jeg er bare oppi himmelen, jeg venter dere der. Livet var et spørsmål, døden et svar.


8


Eldrerevy på Rosegården Tekst og foto: RUT ELI JENSEN

■ Er du pensjonist og har en formiddag ledig fra høsten, kan du bli med i et hyggelig fellesskap på Rosegården. ■ Har du glede av å opptre, kan du bli med i en eldre-revy, satt i scene av Olav Grendstad. Olav Grendstad er mannen bak Lund Kristelige Mopedklubb og kjent som regissør og instruktør av diverse revyer i bygd og by. Dette året er han ansatt som aktivitetsleder på Rosegården, og huset skal fylles med ulike prosjekter på dagting. - Er det bare eldre med skuespillertalent du er ute etter? spør vi Olav Grendstad. - Nei, nei, her er alle velkommen. Vi skal skape et fellesskap som skal munne ut i en revy, men vi har bruk for alle slags talenter, gjerne noen nevenyttige mennesker. Vi har bruk for noen som kan snekre, andre som har peiling på lys, kostymer eller sminke. Alle som har noe å bidra med. Det går an å bidra med seg selv, dette er et tilbud til alle. Vi skal skape et godt sosialt miljø, sier Grendstad. Meningen er å ha en samling før sommeren med en omvisning på huset før det blir oppstart på høsten en gang i august. Så her er det bare å melde sin interesse. Olav Grendstad kan kontaktes på telefon 906 65 459 eller på mail olav@grendstad.no

Velfortjent pause for (fra venstre) Åse, Ellen, Inger, Bitta, Emma, Oddvar, Roald, Kirsten, Ragnhild, Eirin og Johnny. I naborommet står tusenvis av lopper og venter på nye eiere. Eirin Nilsen er en av mange trofaste loppe-arbeidere som stiller opp år etter år og sikrer et vellykket loppemarked.

Byens beste loppemarked? Det er mange som mener at loppemarkedet i Lund kirke siste lørdag i april er et av byens beste loppemarked. - Da jeg snakket med noen nye naboer som kom fra Arendal, hadde de allerede hørt rykter om loppemarkedet på Lund, forteller Cheryl Macdonald, som er med å koordinere loppemarkedet. I alle år har speideren på Lund stått som arrangør, men de siste par årene har også Lund menighet stilt opp. I dag deles inntektene mellom speideren og ungdomsarbeidet i Lund kirke. Mange av dem som er med og muliggjør loppemarkedet, har vært med i mange år. En av dem er Inger Kristiansen. Hun er loppe-general, med mange kontakter og stor arbeidskapasitet. I år forteller hun om rekordmange henvendelser fra folk som vil gi lopper. - I år tror jeg nesten vi har kjørt dobbelt så mange turer som i fjor. Populært å kvitte seg med i år, var spesielt mange fjernsyn av den litt eldre og ikke minst tykkere sorten. Ellers fikk vi noe av det meste, avslutter en fornøyd men sliten loppe-general, som benytter anledningen til å takke de omlag 60 som til sammen har vært med og hjelpe i år. (PS: Årets loppemarked innbrakte om lag 120.000 kroner! Nesten dobbelt så mye som i fjor!). Inger Kristiansen, fra KFUK/KFUM-speiderne er loppegeneral på Lund, med myndig delegering og dirigering sørger hun for et vellykket arrangement.. 9


Kirkekomper! Søndag 28. mars serverte vi komper etter gudstjenesten. Vi var noen som brukte lørdagen til å skrelle poteter og koke 140 komper. Andre kom med vakre og velsmakende kaker søndagen, slik at vi også kunne ha et kakelotteri under kompemiddagen. Kirkegjestene så ut til å nyte middagen, og salget av komper og kakelotteri gav kirken en inntekt på ca. 10.000 kroner – noe som kommer godt med når det nye toalettanlegget skal installeres. Rut Eli Jensen

Klar for kompesalg! Fra venstre: Svein Haanes, Svein Jørgensen, Liv Turid, Geir Blesvik, Rut Eli Jensen, Kjersti Haanes og Ida B. Jørgensen

10


”...SÅ LIFLIG VI LEKER FOR HERREN” Ordene er hentet fra Grundtvigs ”Guds menighet, syng for vår Skaper i lønn” og er også tittelen på konserten med sang og musikk av ymse slag i Lund kirke søndag 9. mai kl. 19.30. Kvelden, som er i regi av Lund kirkekor, er viet både korsang fra forskjellige tider og stilarter, allsang der hver og en bidrar, og duettsang ved Kjell Farestveit og Johan Varen Ugland. Sistnevnte spiller også orgelstykker og akkompagnerer kor og menighet. Dirigent er Lars Kristian Håkestad.

GUDSTJENESTER 5.s.e.påske 9. mai kl. 11 Familiemesse. Nattverd Odd Bjørnsen Kristi Himmelfartsdag 13. mai kl. 11 Gudstjeneste Hans Jørgen Wennesland 6.s.e.påske 16. mai kl. 11 Gudstjeneste. Nattverd Hans Jørgen Wennesland Skattkammeret og SR

Treenighetssøndag 30. mai kl. 11 Gudstjeneste. Nattverd Liv Turid Blesvik Skattkammeret. Konfirmantene deltar 2.s.e.pinse 6. juni kl. 11 Friluftsgudstjeneste på Fylkesmuseet i samarbeid med Oddernes menighet H.J. Wennesland og L.T.Blesvik Handelsstandens Sangforening

Pinsedag 23. mai kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Dåp Liv Turid Blesvik Fra friluftsgudstjenesten på Fylkesmuseet i fjor

DØDE Bernt Johan Andersen, Arne Standeren, Mary Helvine Tofte, Alfhild Johanna Jørgensen, Arne Gunnar Frigstad, Astrid Ingebjørg Holmen, Gunnar Ellingsen, Alma Langfeldt, Signe Knutsen, Lilly Almedal og Alfred Berentzen

Trenger du skyss for å komme til kirken? - Da kan du ringe til daglig leder, Kjersti Haanes, tlf. 38 19 68 70 innen kl. 12 på fredagene. Hun formidler kontakt med en ”kirkeskysser” som ringer deg opp i 10-tiden søndag morgen for få bekreftet om det fortsatt er aktuelt.

DØPTE Mille-Sofie Erdvik, Nemi Malene MyhrePleckaitis, Emilie Eikeland Fiskå, Emma Carroza Roland, Sunniva Sør-Reime, Sara Noor Fernee, Tone Bustø Hægeland og Sindre Johan Eriksen

MENIGHETSBLADET

Utgitt av Lund menighetsråd, Kristiansand Redaktør: Cheryl Macdonald, tlf. 982 48 507 e-post: Cheryl(krøllalfa)rbut.no Redaksjonsmedlemmer: Hans Jørgen Wennesland, Marianne Jakobsen, Rut Eli Jensen, Bjørg Adine Michalsen Grafisk utforming: Marianne Jakobsen e-post: marjak53(krøllalfa)gmail.com Illustrasjoner: Else Marie Jakobsen Korrektur: Kirsti Ødegaard Annonsekoordinator: Kjersti Haanes Bankgirokonto: 3000.07.70104 Trykk: Bjorvand & Skarpodde

LUND

Neste nummer kommer ut: 10. juni Frist for innlevering av stoff: 27. mai

11


Retur: Lund menighet Marviksveien 5 4631 Kristiansand

Tweens er en fantastisk gjeng! Hver torsdag kveld kl. 18-19.30 møtes Tweens i kirka. De aller fleste i Tweensgjengen går på Wilds Minne skole, men etter jul har vi fått med noen fra Lovisenlund også. Det er vi glade for, og vi håper det blir flere derfra til høsten. I løpet av 2010 har vi blant annet hatt: badtasteparty sveisdagen (dvs. hårsveisdagen) bygge-hus-av-erter- og- tannpirkeredagen den store skidagen ake-i-Vabua-dagen snøballkrig- dagen snømann-dagen Vi har spilt tweensball, dansk stikkball, fotball, kanonball, basketball, mimefantasi ++ Vi har lekt “boksen går”, gjemsel, blodpotet, rødt og grønt lys, “pang-pang-dødleken”, donkey, “hvem-er-min-venn-leken, stolleken og “mitt skip er lastet med”. Vi har lært bibelvers, bidradd på en gudstjeneste og laget noen sanger. Nå gleder vi oss til Tweens videre. Vi trenger også flere ledere fremover. Ta kontakt med ungdomsleder om du er interessert i å ha en liten, men viktig oppgave i menigheten. Johan Fredric Key Berntsen

Menighetsblad for Lund nr.4/10.  

Gud Fader er solen, og Sønnen er lyset, og varmen Den hellige Ånd. De fant oss i kulden og mørket og tok oss med kjærlighetsdåpen i hånd. Gu...