Page 1

FULLDISTRIBUSJON

Kirkepost for Lommedalen og

Foto: David Brooks

BĂŚrums Verk

n o

4

2 0 0 9

1.


Du kan delta i GUDSTJENESTER Lommedalen kirke hver søndag kl. 11.00. Kirkekaffe. Velkommen til et trivelig miljø. For detaljer, se menighetskalenderen. SØNDAGSSKOLE Vi har tre grupper: Opp til skolealder(foreldre kan være med), 1.–4. klasse, 5. klasse og oppover (se Elevate). I tillegg har vi lekekrok for de under 4 år(sammen med foreldrene). For nærmere informasjon kontakt barnekoordinator Solveig Hopen, tlf. 982 67 806, eller barn@lommedalen-menighet.no. ELEVATE OG ELEVATE-SPORT Elevate er et månedlig gudstjenestetilbud med sang, lek, quiz og preken for 5. – 8. klasse i ungdomskjelleren. Elevate-sport er for 5. klasse og oppover med aktiviteter inne eller ute, og arrangeres ca to ganger i måneden. Ta med gymklær. Kontakt: Sveinung Hansen tlf 982 67 810. BARNEKOR Glamigos: For barn fra 5 år t.o.m. 2. klasse. Øver hver onsdag kl. 17.30–18.30 i kirken. Lommerusk. For barn i 3.–7. klasse. Øver hver onsdag kl. 18.30 – 19.30 i kirken. Kontakt: barnekoordinator Solveig Hopen tlf. 982 67 806, barn@lommedalen-menighet.no eller kantor Øystein Lund Olafsen, kantor@lommedalenmenighet.no SPEIDEREN Lommedalen KFUK-KFUM består av: Stifinnere 4. og 5. klasse (inndelt i jente- og guttepatruljer). Vandrere fra 6. - 10. klasse. (jente og guttepatruljer) Rovere fra videregående skole. Eget RR-lag. Støtte for patruljene og lederfunksjoner. Guttepatruljene møtes i kirken på mandager kl. 17.45 Jentepatruljene møtes i kirken på torsdager kl. 18.00.Kontaktpersoner: Eli Jorde Lunde, tlf. 92 89 34 33 og Jon Tysdahl, tlf. 67 80 05 25. TENSING Kor, band, teknikk, drama, dans for ungdommer fra 8. klasse. Øver på fredager kl. 18.30 i kirken. Dirigent: Jennifer Drennan Olsen. Kontakt: ungdomskoordinator Torgeir Andersen, tlf. 982 67 807 ungdom@lommedalen-menighet.no MISJON Menigheten har et misjonsprosjekt i Ubon i Thailand i samarbeid med Norsk Misjonsselskap, og samarbeider med Steps Norway (Latvia) og Bucas Palad (Filippinene). MANNSFORUM Møtes 2. torsdag i mnd. kl 20.00 i kirken. Kontakt: Ivar Ødegaard, tlf 67 56 17 72 KVINNEFORUM Møtes siste mandag i mnd. kl. 20.00 i kirken. Ønsker du å stå på en e-mail-liste og få tilsendt program? Kontakt: Inger Straumsnes: istraumsnes@yahoo.no KORVERKET Damekor med mange stilarter. Øver i kirken hver onsdag fra kl. 19.30 – 22.00. Kontakt: Øystein Lund Olafsen, kantor@lommedalen-menighet.no

En flik

av evigheten

Hva er det med salmen ” Deilig er jorden”?

Tekst: Margit Lovise Holte kapellan@lommedalen-menighet.no

Det skjer det samme nesten hver gang. Vannet renner i øynene mine. Hjertet blir stort, bløtt og varmt. Blikket søker de små barna og farer videre til de som har talt mange levedager. Noen kan teksten godt, andre ser fast på veggen eller i salmeboka. Og jeg ser mange voksne som meg, med vann og salighet i øynene. Kan hende har denne danske salmen en eksistensiell nerve som rører noe dypt i mange av oss. At vår jord, tross katastrofer, krig og ødeleggelser er vårt sted. Et sted som er ufattelig stort, vakkert og mangfoldig skapt. Vendinger som” slekt skal følge slekters gang” sier noe om at vi alle skal dø en dag, men at jordens mennesker bærer håpet om nye generasjoner, som skal bære sangene og livet videre. Kanskje der, noen sekunder mens orgelet bruser julaften, kan vi la oss gripe av en slags samhørighet, med tid, med rom og med evigheten. ”Nokre stunder hev ein flik av æva i seg”, sier en klok mann jeg kjenner. Salmen ”Deilig er jorden” ble skrevet i 1850 av Bernhard Severin Ingemann, en dansk forfatter og salmedikter. Han skrev den på en gammel tysk folkemelodi som en protest mot datidens kriger og ødeleggelser. Den er ofte beskrevet som en pilgrimssalme eller en livssalme og synges derfor ofte i begravelser. I vårt land er den julesangen fremfor noen. ”Deilig er jorden” ble til i nærkontakt med de krefter som river jorden og livet fra oss, nemlig krig, død og ødeleggelser. Derfor er håpet som salmen preges av så sterkt. For midt i verden slik den er, kommer Gud til oss. Mot jul vil jeg igjen tylle meg inn i den magiske og litt slitsomme forventningen, den frustrerte uroen over om vi rekker alt, og la eimen av gløgg og pepperkaker omfavne meg. For jeg ønsker å la den mest hektiske måneden i året berøre meg, ikke bare få den unnagjort. For våre liv kan berøres av barnas henrykkelse over adventskalenderen, en varm tale på julebordet, eller den eldre kvinnens gjenlukkede øyne når hun forsvinner til gamle tiders jul. Vi kan takke for hver påminnelse vi får, selv om noen er grelle, som på treningssenteret eller i svette kassakøer. For når sølvguttene mumler i høyttalerne i bakgrunnen, vil jeg omfavne det – og vite at dette er en påminnelse. Om Jesus, verdens lys, som bringer oss budskapet om fred, kjærlighet og frelse. For også på julaften i år skal vi synge den sammen i kirken vår, både gamle og unge. Og en gang i himmelen må vi jo bare synge den sammen med engler og alle vi elsker:

” Fred over jorden, Menneske, fryd deg! Oss er en evig frelser født!”


til Ettertanke

får en smak av en dypere mening med tilværelsen. Speiderarbeid og barnearbeid fyller kirken i løpet av uken. Mange er innom kirken i forbindelse med store høytider eller familiebegivenheter som dåp og bryllup. Veldig mange av oss er opptatt av at vi har en kirke her i dalen som kan ivareta disse sidene av livet vårt.

Går du i 6. klasse? Har du lyst til å være med på noe spennende?

Kirken i Norge har i over 1000 år vært med å prege utviklingen i Norge. Både utviklingen av skole og helsestell har den hatt ansvaret for.

Jeg sitter på arbeidsrommet mitt på Øvre Toppenhaug med en fantastisk utsikt utover Lommedalen. Midt i dalen ligger kirken på en liten kolle som om den alltid skulle ha ligget der. En vakker, hvit kirke som tilhører hele dalen. En kirke som mange av oss er stolte av, både der den ligger og ikke minst alt det positive som skjer der i løpet av en uke. For det flotteste med denne kirken er at den har et motto som er ”En åpen dør”. Her kan jeg og alle komme og søke stillheten i kirkerommet, eller delta i fellesskapet, og få et glimt av Gud. Kirken er full av liv hele uka igjennom, med folk i alle aldre, fra de yngste til de eldste. Ungdommene har egen nøkkel og kan komme og gå og bruke kjelleren i kirken til langt på natt. Konfirmantleirene er fulle av ungdommer som

Vi har nettopp gjennomført et kirkevalg. I Lommedalen er det mange stemmeberettigede til kirkevalget, og i år har også mange benyttet stemmeretten til å vise at de ønsker at kirken skal fortsette arbeidet sitt til beste for alle oss som bor her. Vi lever i et multikulturelt samfunn i Norge i dag, med mennesker fra alle kanter av verden og mange forskjellige religioner. I møte med de nye kulturene er det viktig at vi tar vare på det vi har med oss i vår egen kultur. På den måten tror jeg også det er lettere å møte alle våre nye landsmenn. Hver ny generasjon må oppdage betydningen av kirken og fylle den med liv. Kirken i Bærum har måttet tåle store innstramminger de siste årene, og det betyr at vi som ønsker at det omfattende arbeidet som kirken gjør, skal fortsette, må trå til litt mer enn vi har vært vant til. Det er ikke lenger noen selvfølge at kirkens tilbud skal fortsette i samme omfang som før. For å opprettholde dette behøves det engasjerte innbyggere som vil være med å bruke av sin tid og sine penger.

1. søndag i advent er det kirkas nyttårsaften. Dette skal vi feire, sammen med kirker over hele landet! Natt til 1. søndag i advent, altså lørdag 29.-søndag 30. november inviterer vi alle sjetteklassinger fra Bærums Verk, Gullhaug, Lesterud og Lommedalen til å være med å sove i kirka vår. De siste fire årene har vi arrangert kirkedøgning i slutten av januar, men i år så blir vi med på å feire sammen med resten av 11. åringer over hele Norge. Vi samles lørdag 29/11 på ettermiddagen. Da skal vi leke, bli kjent med hverandre, lage Gudstjeneste, utforske kirka, spise god mat og sist, men ikke minst, sove over i kirka. På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver oss til Gudstjenesten. Når denne begynner, skal vi være med og vise hva vi har forberedt oss på. Foreldre og søsken ønskes hjertelig velkommen til å bli med på en annerledes og spennende advenstgudstjeneste for hele menigheten. Snakk med de voksne i huset, og be dem melde deg på. Invitasjoner kommer, og mer informasjon finner dere på: www.lommedalen-menighet.no og www.lysvaaken.org Der kan du også laste ned Mp3-fil av LysVåken-sangen helt gratis! Vi gleder oss til å se deg! Velkommen til Lysvåken og Kirkedøgning!

Knut Nesje

Nytt fra

Tekst: Therese Jenssen Finjarn nestleder i Lommedalen menighetsråd

menighetsrådet

Sommeren er over og høsten er i gang. Menighetsrådets arbeid var i vår preget av økonomi og budsjettarbeide under ganske stramme rammer. Sommeren har gitt ny giv, og til tross for den økonomiske situasjonen råder optimismen. Menighetsrådet er takknemlig for flotte, engasjerte ansatte og frivillige. Vi har med glede sett at grasrota har arrangert en meget vellykket menighetsweekend denne høsten. De ansatte i kirka står på. Og selv med nye arbeidsoppgaver og masse utfordringer er humør og pågangsmot upåklagelig. Menighetens ”Utvalg for grønn

menighet” fremla på siste menighetsrådsmøte en handlingsplan for året som kommer. I løpet av høsten vil miljøperspektivet belyses via idémyldring der kirkas arbeidsgrener inviteres, ”grønt” input etter Superonsdag og gudstjeneste med fokus på Klimakonferansen i København. Diakoni har også vært i fokus i menighetsrådet. I vår kom en av kirkas medlemmer til menighetsrådets møte og fortalte hvordan kirkas diakoniprofil ble opplevd i praksis. Arbeidet videre med dette har vært tatt opp på flere møter. Vi har fremdeles ingen konkret plan eller arbeidsgruppe, men tanken er sådd.

Bærum Kirkelige Fellesråd vil i neste handlingsplan, periode 2010-2013, blant annet utarbeide en diakoniplan for Bærum. Et av målene her vil være å kunne dekke alle 10 menigheter i Bærum med minimum en 50 % diakonstilling i hver menighet. Parallelt med dette bør Lommedalen menighet utarbeide en lokal plan for diakoni. Økonomi er en utfordring. Vi er glade for at mange stiller opp og er fast giver til menigheten, slik at vi kan prøve å opprettholde de aktivitetene vi har i dag. Men det er ingen hemmelighet at vi fremdeles mangler givere for å nå målet for 2009. Derfor

hadde det vært fint om du ønsket å bidra og gjorde det. Samtidig foregår det et arbeid for å samle inn penger til lyd- og bildeanlegget, for å få betalt ned lånet, slik at vi kan stå friere økonomisk. Takk for innsatsen som gjøres av dere frivillige, så håper vi at alle i Lommedalen og Bærums Verk stiller opp. Til slutt ønsker menighetsrådet å takke for seg. På neste møte konstitueres nytt menighetsråd med nye og mange unge deltagere. Vi ønsker dere Guds velsignelse i arbeidet.

3.


Maria, Josef

og Sendebudet fra Gud ”Vær hilset, du som har fått nåde”, sier engelen til Maria i Lukas-evangeliet, ”den hellige ånd skal komme over deg og den høyeste kraft skal overskygge deg”. ”Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt”, svarer Maria. Så forlot engelen henne. Jeg undres på hva som skjedde før engelen forlot Maria.

overgripes til kvinne. En mann som plutselig dukker opp i rommet hennes og som kanskje sier hun er pen, at hun er utvalgt, at hun lukter godt, at hun har funnet nåde hos Gud, og at hun skal bli med barn. Direkte effektiv kommunikasjon fra en mann som foregriper vår tids amerikanske flørtekurs. Underteksten til de hellige replikkene ligger i dagen, men dette er jo som kjent en engel, og det forandrer saken. ”Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser”, sier hun til Elisabeth noen dager senere, etter at hun har skyndet seg opp i fjellbygdene.

Hva gjorde sendebudet fra Gud med henne før han gikk? ”La det skje”, sa hun. Slik jeg leser teksten må den hellige ånd ha kommet over henne med bokstavlig talt sin høyeste kraft. Sannsynligvis ble hun både overveldet og overskygget på samme måte som Jahves prestinne i Per Lagerquists roman ”Sibyllen”. Hvis det ikke var en engel, er hele historien en klassisk forførelsesscene. En ung jomfru som i forlovelsestiden med en rettskaffen eldre snekker som hun sikkert ikke har valgt selv, vekkes eller

Er dette et utsagn fra en kvinnelig student i svart fra topp til tå, hyllende det iranske presteskapet, en kvinnelig rødegardist som hyller Mao, eller er det en bekreftelse på at hun tross alt frydet seg da hun ble overskygget? Det lyste kanskje om ham og sannsynligvis hadde han varme hender… Hun skyndte seg opp til fjellbygdene, står det i Bibelen. Hun flyktet, kan vi trygt si, til en kvinne som hadde en tilsvarende opplevelse og som

derfor kanskje kunne lindre hennes eksistensielle smerte. ”Barnet hoppet i meg av fryd da jeg så deg”, sier Elisabeth, ”velsignet er ditt livs frukt.” Endelig en som forstår henne, eller som i hvert fall kan gi overgrepet eller forførelsen en mening blant folk flest. Men det gir ingen mening ennå for Josef, stakkar, som foreløpig bare er blitt avspist med en utrolig dårlig unnskyldning: ”Du skjønner, den hellige ånd har…”. Svartsjuk og forbanna må han jo ha blitt. Men ifølge Matteus-evangeliet klarer han tydeligvis å beherske seg, for han vurderer å skille seg fra henne i stillhet, for ikke å kaste skam over henne. Men han rekker ikke det, for hun flykter før han får samlet seg. I tre måneder blir hun borte fra sin knuste trolovede. Det som i løpet av denne tiden stagger Josef, er som en ønskedrøm for enhver rettroende bedratt mann. ”Josef, vær ikke redd. Barnet er av den hellige ånd”, hvisker engelen ham i øret mens han sover. ”Det er ikke så ille likevel. Abrakadara! - sikkert bare et tryllefrø i min trolovedes buk”, tenker han kanskje, lettlurt som alle bedratte menn. Kanskje han begynner å tro på et under, før han kommer til sans og samling. Maria kalles i hvert fall tilbake til Hymens lenker av en ektemann som har fått en himmelsk åpenbaring han også, et slags plaster på såret. Tekst og Illustrasjon: Oddvar Hellan

Bruk våre

Annonsører

- De støtter vårt arbeide

Vi til på på Vi holder holder til Bærum Bærum Golfklubb golfklubb Hellerudveien 1350 Lommedalen Lommedalen Hellerudveien 26, 26, 1350 Bestillingstelefoner: Bestillingstelefon: 56- 12 6756 126746 6746 87 67 09

Godt utvalg i grønne og blomstrende planter hele året. Kranser, båredekorasjoner og bårebuketter leveres også. Brudebinderi. Prosjektering, totalenterpriser og konsulenttjenester.

4.

Et gartneri med tradisjoner i bygda Økriveien 2, 1349 Rykkinn Tlf 67 13 32 19. Fax 67 13 18 57

Mal-tek Nordskarvan 15 1350 Lommedalen

tlf. 67 56 35 36 fax. 67 56 02 22 mob. 97 12 31 89


Marias kammer Tekst: Ingar Bie Foto: Ingar Bie E-mail: Ingar.bie@nssr.no

Med 10 000 mennesker i bygda er det tydeligvis rom for litt kaffe som ikke er laget med trakter. -­ Da jeg var på intervju for jobb som daglig leder for kaféen her, sa de at de hadde lagt den ut for salg. Så jeg slo til, forteller Maria Waage, eier og driver av Marias Spiskammer i Elvegangen 9, der postkontoret lå i riktig gamle dager. Waage har vært daglig leder av kafé før, så hun visste hva hun gikk til. Ikke nødvendigvis en svært lukrativ virksomhet og ikke nødvendigvis en makelig jobb, men en jobb der hun kan holde på med det hun liker å drive med: Kaffebrygging, kakebaking og betjening av levende mennesker. - Jeg har prøvd meg på litt forskjellige ting, studert sosiologi og tatt latinamerikastudier, men jeg har funnet ut at jeg er litt for rastløs for slikt, og litt for praktisk anlagt. Her kan jeg dessuten sette meg ned og slå av en prat med stamkunder. Jeg liker folk, sier Maria Waage, og smiler når hun forteller om alle de forskjellige menneskene som kommer til stedet hennes. Fra 15 til 70 år, men dessverre litt få menn, synes hun. - Vi kan greit ha 40 personer her inne, og tillater været det, er det plass til mange utendørs også. I det siste har jeg fått noen spørsmål om julebord også. Jeg får se hva det blir til, men våre vanlige åpningstider gir jo en del jobb, sier Waage som har fem ungdommer som ekstrahjelper og et par personer på fulltid. På spørsmål om hva hun regner som sine spesialiteter, er svaret kaffe og sjokoladekake, i alle fall er det dét hun får mest respons på. Litt eksotisk er det jo med en ordentlig kaffemaskin, betjent av en rutinert barista.

På vibb.no finnes foreløpig én anmeldelse av Marias Spiskammer: Bygdas beste kaffelatte! Helt fantastisk, super god. Har også knall gode landbrødsandwicher. I tillegg selger de gaveartikler, lysestaker, honning etc. Jeg tror jeg må ta meg en tur i dag igjen - fantastisk kaffe!

Maria Waage lager kaffe slik en barista gjør det.

- Jeg var daglig leder på Evita espressobar på Grønland, og har en del kurs i kaffebrygging. Fortsatt deltar jeg på kurs som vi har for ansatte, sier hun mens hun lager en kopp latte. Et hjerte av hvitt skum mot den lyse kaffen frister nok flere i dalen, for mellom 800 og 1000 ganger i uka slås det inn en sum på kassaapparatet i Elvegangen 9. Ikke til å bli rik av, men nok til at det er moro, og grunn til optimisme. - At det nå er flere serveringssteder på Bærums Verk, ser ikke ut til å gjøre det vanskeligere for hver av oss. Det er blitt mer liv her, og jeg har et godt forhold til mine naboer. Vi forsøker å ikke gå hverandre direkte i næringen. Jeg kommer for eksempel ikke til å begynne å selge brød, sier baristaen. Olivenolje og ullvotter er noe av det man kan få kjøpt når sandwichen, rosinbollen eller iskremen er fortært, hvis du da liker å kjøpe presanger som ikke er masseprodusert. 5.


LIONS BÆRUMS VERK:

Ønsker

yngre medlemmer

Lions Bærums Verk har eksistert i 25 år. Nå vil de gjerne forynge seg litt. Tekst og foto: Alexander Berg jr. alexander@okonomiskanalyse.no Du har kanskje sett dem i deres røde jakker når de kommer for å dele ut årets utgave av Bærums Verk-kalenderen. Kanskje har du også truffet på dem når de er ute og selger sine røde fjær. Bærums Verk Lions er en av landets 495 Lionsklubber, som alle har som mål å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. Den spede start Da innflytterne strømmet til Bærums Verk på midten av 80-tallet, bestemte Lions i Lommedalen at det var nødvendig å opprette en søsterklubb på Verket. - Vi gikk rundt og ringte på dørene til folk. 20 medlemmer trengte vi for å etablere Bærums Verk Lions, og det fikk vi til slutt, minnes visepresident i klubben, Ketil Røysland. Han har vært med siden begynnelsen for 23 år siden. Men det var en usikker start for den nye klubben.

Røysland forteller at de visste for lite om Lions og hva det innebar. De måtte famle seg litt fram..

fram til disse enkeltindividene. Mye fordi mennesker som sliter ikke forteller så mye om sin livssituasjon.

- Vi hadde problemer med å skape en lokal forankring. Denne er helt avgjørende for å skaffe medlemmer og økonomisk støtte, beretter Røysland.

- Vi forsøker å jobbe gjennom kommunen for å finne enkeltmenneskene, og så får vi tips fra andre. Vi vurderer også å jobbe gjennom organisasjoner som hjelper enkeltmennesker.

Derfor ble det mange utskiftninger de første årene, men nå har det stabilisert seg. Kanskje for mye, for gjennomsnittsalderen stiger. Så de skulle gjerne hatt noen yngre medlemmer.

Men selv om det kan være vanskelig å finne enkeltpersonene, er det likevel viktig for Lions å gjøre grundige undersøkelser før de gir penger. Det er viktig for dem at gaven finner veien til mennesker som virkelig trenger den.

Gir til enkeltpersoner Lions Bærums Verk gir støtte både til organisasjoner og enkeltpersoner. Det siste er kanskje ikke så kjent, men likevel et viktig engasjement.

Støtte til Tensing Mange organisasjoner har opp gjennom årene fått støtte fra Bærums Verk Lions. Speiderne er en av disse, og de har blitt støttet flere ganger.

- Vi gir til enkeltpersoner som har det vanskelig, både anonymt og i Lions sitt navn, sier Røysland.

Tensing i Lommedalen kirke har også fått støtte, og pengene har blant annet gått til byggingen av studioet i kirkens kjeller. Tensing har på sin side

Han forteller imidlertid at det til tider kan være vanskelig å finne

Bruk våre

Annonsører

- De støtter vårt arbeide

TT Elektro as

Å P N I N G S T I D E R Mandag til fredag 12.00 – 22.30 Lørdag 15.00 – 22.30 Søndag 15.00 – 20.00 (Det kan også avtales andre tider)

Tlf 67 87 69 00

www.ttelektro.no

Lommedalsveien 230, 1353 Bærums Verk 6.

© Foto: Nancy Bundt, Bjørn Lasse Paulsen. Grafisk Design: Idun AD as

Historisk perle

Vi utfører alt i elektriske installasjoner

Vertshusveien 10, Postboks 70, 1353 Bærums Verk Vertshusveien 10, BÊ rums Verk Tlf: 67 800 200 - fax: 67 800 201 Telefon 67 80 02 00 - Telefax 67 80 02 01 merkedag, bursdag, konfirmasjon, lunch og romantisk aften. epost: ulla@vaertshusetbaerum.no - www.vaertshusetbaerum.no ulla@vaertshusetbaerum.no Norges eldste spisested på historisk grunn i Bærum.

Restauranten egner seg for alle typer arrangementer – bryllup, Inntil 50 gjester. Servering ute og inne. Velkommen!

S

T

E

D

E

T

F

O

R

E

N

Buss nr 143 og 753 fra Oslo S

M

A

K

F

U

L

L

O

P

P

L

E

V

E

L

S

E


GLEDESSPREDERE: Lions’ fokus er blant annet på å skape opplevelser og gleder. Her viser Pål Fredrik Næsborg Iversen stolt frem sin medalje som han fikk under Eventyrrittet i høst, som Lions Bærums Verk arrangerte for første gang.

kvittert med å synge på flere av Lions sine møter. En annen organisasjon som også har fått støtte ,er Foreldreforeningen mot narkotika. Givende Et av prosjektene Bærums verk Lions har støttet de seneste årene, er HVPU-boligene i Per Skredders vei i Lommedalen. Klubbens medlemmer kjører beboerne blant annet til trening på Emma Hjort. De har også kjøpt inn et musikkanlegg til beboerne, og deltatt på grillfest i boligene. - Det er utrolig givende å gi dem støtte, fordi de setter så veldig pris på det, fremhever Røysland, som forteller at beboerne har laget sang til dem som takk. Vanskelig å finne gode prosjekter Totalt deler Bærums Verk Lions ut rundt 100 000 kroner i året, midler som i all hovedsak kommer fra lokale aktiviteter. Den årlige kalenderen er en av disse. Foreningens medlemmer sitter også bingovakter for å hente inn penger.

prosjekter hentes fra lokale inntektskilder. Først og fremst er dette kalenderen som deles ut til hele Bærums Verk. De fleste er nok også kjent med klubbens barneskirenn på Helsetjordet. Klubben har forsøkt å arrangere konserter i Lommedalen, men har ikke lykkes helt med det, fordi de er avhengig av fullt hus for å tjene penger, siden artistenes honorarer er såpass høye. Klubben gjennomfører også aktiviteter som de ikke tjener penger på. Blant annet har de vært funksjonærer under VIVIL-lekene de siste 23 årene. Ønsker ungt påfyll I tillegg til utfordringene med å finne egnede prosjekter, er klubbens fremste oppgave for den nære fremtid å hente inn yngre medlemmer. - Vi kan tilby et meget givende arbeid i en klubb hvor det er et godt miljø, og hvor de aktivitetene vi gjennomfører er lokalt forankret, utdyper Røysland, som imidlertid ikke kan love alle medlemskap som ønsker det.

Per dato sitter klubben med et par hundre tusen på bok som de gjerne deler ut til egnede formål, men det er vanskelig å finne dem.

- Det er viktig for oss at hvert enkelt medlem tildeles meningsfylte oppgaver, og per dato har vi som nevnt en liten utfordring på prosjektsiden.

- Vi får mange søknader om støtte, men sliter likevel å finne gode prosjekter som vi kan bidra med midler til, sier Røysland. Han forteller at det de ser etter i et prosjekt er at det skal støtte opp under noe meningsfylt..

Men det ville uansett ikke bare vært å melde seg inn. Klubben gjennomfører intervjuer med alle potensielle medlemmer, samt at de må igjennom en prøvetid. Meningen er å finne ut om vedkommende passer inn i Lions.

fakta Lions

Verdensomspennende humanitær organisasjon, stiftet av den amerikanske forretningsmannen Melvin Jones i 1917. Norge kom med i 1949. Organisasjonen har i dag 1,3 medlemmer på verdensbasis, fordelt på 205 land. I Norge er det 12 600 medlemmer i totalt 495 klubber. Internasjonalt er man engasjert i grå stær-operasjoner og boring etter vann. Nasjonalt finansierer man sin egen førerhundskole. I år gikk inntektene fra Røde fjær-aksjonen til et senter for blinde i Hurdal. Bærums Verk Lions ble stiftet i 1986 og har 26 medlemmer, som bl.a er engasjert i: Innsamling av midler til økonomisk støtte til lokale klubber og interesseorganisasjoner, kjøring av funksjonshemmede, og arrangør av barneskirenn på Helsetjordet.

Lokal finansiering Pengene Bærums Verk Lions deler ut til sine 7.


Førjulskonserter i Lommedalen kirke 8.

Korverket med

10 - års jubilemskonsert

21.11 kl 18.00

Jubileumskonsert finner sted i Lommedalen kirke, lørdag 21. november kl 18.00. Konserten vil inneholde sanger fra perioden 1999 og fram til i dag. Kveldens gjesteartister er Charlotte Fongen, Anne Vada og The Real Fake Band. Koret håper mange finner veien til kirken denne kvelden, og ønsker spesielt velkommen til alle gamle medlemmer. Gratis entre, men jubilanten tar gjerne ìmot en gave ved utgangen.

Gospelmesse med Gospelkoret HiM

22.11 kl 19.00

Gospelkoret HiM deltar på Gospelmesse i Lommedalen kirke søndag 22. november kl. 19. Koret er nettopp kommet med ny CD, og før jul er HiM aktuelle både med egne julekonserter og konsert med A1. Velkommen til å oppleve gospel av god kvalitet og til å feire en annerledes ungdomsgudstjeneste med sang og nattverd. Messen ledes av Sveinung Hansen og kantor Øystein Lund Olafsen

Helene Bøksle med kl27.11 19.30 Pianist Sindre Hotvedt

Ro og takknemlighet kan stå som stikkord for Helene Bøksles konsert i Lommedalen kirke fredag 27. november kl. 19.30. Hun henter inspirasjon i folkemusikken og fra de tradisjonelle julesangene. Vi kan glede oss over at hun tar seg tid til å komme hit i år. Helene Bøkksles har med seg sin eminente pianist Sindre Hotvedt, som har produsert og arrangert hennes nye juleplate “Det hev ei rose sprunge” med lansering 16. november.

Lommedalen Sangkor med Adventskonsert

29.11 kl 18.00

Søndag i advent, 29. november kl. 18.00, inviterer Lommedalen sangkor med sin dirigent, Rolf Nymark, til en hyggelig konsert i Lommedalen kirke. I fjor feiret koret 70 års jubileum med tur til St. Petersburg. Og allerede nå planlegger de en spennende og flott konsert i kirken ved slutten av vårsemesteret 2010, da med Carl Nielsens ”Fynsk Foraar” – et nydelig verk, men relativt krevende. Publikum får denne kvelden høre blant annet In dulci jubilo (Buxtehude), med 2 fioliner og cello, Five Christmas carols med orgelmusikk og kjente og kjære julesalmer.

Opus 82 med Gjester

05.12 kl 18.00

Konserten finner sted i Lommedalen kirke 5. desember kl. 18.00. Opus 82 er et amatørjanitsjarkorps som holder til i Bærum, men som rekrutterer medlemmer også fra Oslo og Asker. Korpset ble stiftet i 1982 og har for tiden 40 musikanter. Dette er et rent konserterende korps med et stort og vidt reportoar. Opus 82 holder et relativt høyt nivå, og de deltar i NM hvert år. De siste årene har korpset ligget i det øverste sjiktet i førstedivisjon.

Foto: Johs. Bøe

Storbandet Promenaden med Majken Christiansen

06.12 kl 18.00

Det blir svingende julelåter i Lommedalen kirke søndag 6. desember kl. 18.00. Majken Christiansen er et velkjent navn i både norsk og skandinavisk jazz-miljø, og har etablert seg som en av de mest spennende svingjazzvokalistene i sin generasjon. Hun er opprinnelig dansk, men kom til Norge for 10 år siden, Majken har i disse årene markert seg her hjemme med både egen kvintett og med flere CDutgivelser. Storbandet Promenaden har eksistert i over 25 år, og har i disse årene gjort hundrevis av spillejobber og konserter i både innog utland. Foruten sving- og dansemusikk har de også røtter i den klassiske storbandmusikken. Storbandets leder og saksofonist, Bjørn Barlo lover publikum en uforglemmelig førjulskonsert.

Lommedalen Ten-Sing med Julekonsert

11.12 kl 20.00

Ten-sing ønsker alle hjertelig velkommen til julekonsert fredag 11. desember kl 20.00. Denne kvelden får du oppleve kjente og kjære julesanger sunget av, som de selv sier; en usedvanlig sjarmerende og entusiastisk gjeng. For ikke å brenne inne med flotte poplåter blir det også smakebiter fra årets repertoar. Konserten er gratis, men det er mulig å gi en gave ved utgangen.


Julesangeren Tekst: Ingar Bie Foto: Ingar Bie E-mail: Ingar.bie@nssr.no

Julekonserten fredag 27. november kl. 19.30 blir et gjensyn og gjenhør for Helene Bøksle. Hun har nemlig hørt akustikken i Lommedalen kirke før. Det var her hun spilte inn den tredje platen sin. Intervjuavtalen ble utsatt et døgn fordi Helene Bøksle var sliten. Etter 13 timer i studio for å mikse lyden til sin siste CD, trengte hun litt søvn. Nå kunne hun ta fram et eksemplar fra veska. - Ferskere kan vel ikke ei plate bli, sier hun fornøyd om juleplata si. Hun gleder seg til folk skal få høre lyden på den. Hun berømmer akustikken i Lommedalen kirke, der hun og musikerne brukte tre dager på å spille inn de 11 melodiene. Arbeidet med å lage omslag til plata er også snart ferdig. Det er venninnen, Bjørg Thoraldsdottir, som står for det. -­ Hun hadde en utstilling i stabburskapellet på Bærums Verk og så var jeg der og sang. Dette var før jul i 2008. Jeg kom i prat med en av prestene deres, Margit Lovise Holte, og hun sa at hun så gjerne ville at jeg skulle komme innom kirken en gang også. Hun fortalte at det var spesielt fin akustikk der. Litt kontakt videre, blant annet med organist Øystein Lund Olafsen, så hadde vi avtalt å få bruke kirkerommet til en plateinnspilling i begynnelsen av september. Det var en suksess, både innspillingsmessig og sosialt. Vi følte oss så velkomne i kirken. Derfor er det ikke unaturlig at vi har en av konsertene våre der. Vi vet jo hvordan det vil låte – bra! Ei rose Bøksle forteller at hun har vært spesielt glad i «Det hev ei rose sprunge!». - Derfor sang jeg den da jeg var med på Kjempesjansen på NRK også. Ikke mange vet det, men den er inspirert av en historie om en munk som en iskald desemberdag i 1587 fant

Dissimilis med Julekonsert

en rosenknopp i klosterhagen. Det handler om mirakler, at det finnes lys, at det kan blomstre roser selv i dager med mørke og kulde. Bøksle er 28 år, men har allerede levd av musikken i åtte av dem. Hennes far og onkel, Ivar og Eivind Bøksle, er kjente på Sørlandet og andre deler av landet der sørlandsviser er et begrep. - De spilte inn ei plate, Sørlandsviser, i 1972. Jeg har også sunget sørlandsviser, men etter hvert har det blitt mer folkemusikk. På platene mine kan en høre musikk som har fått min egen signatur, og som jeg tror folk vil kjenne igjen som min, men også den er inspirert av folkemusikk og tradisjonsmusikk. Ro - Noe av det jeg setter pris på med jula, er at det er en mulighet til ro. Jeg håper at noen vil sette av litt tid med disse sangene, tenne noen lys, og kanskje ta del i noe av det vi opplevde da vi spilte inn i Lommedalen kirke, sier Bøksle. Hun tror at noen vil kjenne igjen litt av melankolien i noen av sangene. En melankoli som kan oppleves i jula, over ikke å strekke til. Til Skottlands nasjonalhymne, Auld Lang Syne, har Cecilie Larsen laget en tekst om å finne ro til takknemlighet over det vi har, om tro, håp og kjærlighet. Denne julen, som alltid ellers, drar Helene Bøksle fra Oslo til Sørlandet. Hun er fra Harkmark utenfor Mandal, men bodde i Kristiansand fra hun var 15 år. - Jeg sier jeg er sørlending, jeg, kommer det på kristiansandsdialekt, - men musikerne er fra hele landet:Tromsø, Haugesund og Trondheim. De har spilt med de fleste før de ble med Helene Bøksle på plate og på turne innom Lommedalen kirke.

12.12 kl 19.00

Tradisjonen tro vil Dissimilis nok en gang holde sin stemningsfylte førjulskonsert i Lommedalen kirke 12. desember kl. 19.00. Konserten vil inneholde kjente og kjære temaer og sanger fra juletiden. Denne konserten er kjent som en spesielt hyggelig og stemningsskapende opplevelse. Dissimilis holdt nylig en forestilling på Island, om de fire årstider. Forestillingen var en kjempesuksess. Kanskje får dere se elementer fra denne? Dissimilis’ høyeste beskytter, Prinsesse Astrid fru Ferner, vil overvære denne begivenheten også i år (grunnet Prinsessens tilstedeværelse må alle være på plass kl. 18.45). Priser: Voksen: 130 kr. Barn: 70 kr. Billetter kan bestilles hos post@dissimilis.no eller per telefon på 67 17 48 80.

“Stille Natt - Hellige Natt” med

Anita Skorgan, Maria Aas Hansen og Rune Larsen

17.12 kl 18.00

Tradisjonen tro kommer stjernekvartetten også i år til Lommedalen kirke, nærmere bestemt torsdag 17. desember kl. 18.00. Foruten Anita Skorgan, Marian Aas Hansen og Rune Larsen medvirker Torstein Sødal. Han er ny av året og erstatter Tor Endresen som etter 10 år har valgt å takke for seg på grunn av nye karrieremessige utfordringer. Sødal har vært en ettertraktet sanger i flere år, men fikk første sitt gjennombrudd i 2008 da han imponerte det norske folk med sin unike stemme, og tok 2. plass i den norske Grand Prix-finalen med låten ”Eastern Wind”. Annet nytt av året er at kvartetten har fått en ekstra musiker med på laget. I tillegg til Jon-Willy Rydningen på tangenter og Olav Torget på gitar får vi høre Ole-Kristen Zweidorff på fiolin.

9.


NYTT MENIGHETSRÅD

LOMMEDALEN MENIGHET

Mandag 14. september var det valg av nye medlemmer til Lommedalen menighetsråd. Hans Gunnar Edwardsen, Finn-Ole Langø, Steinar Sannes og Torild Marie Dalen Bakke ble valgt for fire år i 2007 og var ikke på valg i år. De fortsetter som faste medlemmer av menighetsrådet fram til 2011.

Nye medlemmer av Lommedalen menighetsråd for perioden november 2009 – september 2011:

Navn: Martine Sandstad(19 år), fast medlem Adresse: Nedre Toppenhaug 75, 1353 Bærums Verk

Navn: Maren Myklebust Moe(19 år), fast medlem. Adresse: Nedre Toppenhaug 24, 1353 Bærums Verk

Tilknytning til Lommedalen kirke: Konfirmantleder siden hun var konfirmant og vært like lenge med i tensing. Har vært med og er en del av styret i tensing. Driver med design og layout av kirkepost. Har vært med på diverse medieproduksjon (filming av gudstjenester, konfirmasjon, konserter osv.) i kirka.

Tilknytning til Lommedalen kirke: Konfirmantleder siden hun var konfirmant og vært like lenge med i tensing. Har vært med og er en del av styret i tensing. Hjelper til med div. barnearbeid og ungdomsarbeid i kirken.

Viktige saker som jeg vil jobbe med i menighetsrådet: Barne- og ungdomsarbeid. De unges påvirkning og deltagelse i menigheten (la de unge bli hørt). Kirkemusikalsk virksomhet - kor, konserter og lignende.

Viktige saker som jeg vil jobbe med i menighetsrådet: At ungdomsarbeidet blir støttet, ikke bare økonomisk. At vanlige gudstjenester bærer mer preg av nyere tider.

Navn: Ellen Beatrice Johannesen Nesje(51 år), fast medlem. Adresse: Bakerovnsgrenda 72, 1353 Bærums Verk Tilknytning til Lommedalen kirke: Har vært med siden kirken var ny, har vært leder i KFUK, er med i Kvinneforum, kirkekaffe og Superonsdag Viktige saker som jeg vil jobbe med i menighetsrådet: Jeg vil jobbe for at menigheten skal være: et godt sted å være for alle generasjoner. et sted for hele mennesket i alle livssituasjoner. i det hele tatt: et levende Guds hus med alt hva det innebærer.

Navn: Magnus Langdahl(21 år), fast medlem Adresse: Gullhaugveien 58, 1354 Bærums Verk

Navn: Per Arne Watle(61 år), varamedlem Adresse: Børjelia 26, 1350 Lommedalen

Navn: Tor Jensen(49 år), varamedlem Adresse: Gruvemyra 16, 1353 Bærums Verk

Tilknytning til Lommedalen kirke: Konfirmantleder siden han var konfirmant. Aktiv i tensing like lenge. Jobbet og jobber mye med lyd og bilde i kirken. Koordinator for Superonsdag våren 2009. Viktige saker som jeg vil jobbe med i menighetsrådet: Unge voksne, lyd og bilde, og å utvikle brukervennligheten av kirka utenom gudstjenestene.

Tilknytning til Lommedalen kirke: Har brukt kirken/ deltatt på gudstjenester i mange år. Annet: Har erfaring fra mange år som leder i næringslivet, og har gitt ut bøker om ledelse.

Tilknytning til Lommedalen kirke: Vært med siden kirken ble bygget, både som speideleder og de siste årene som klokker/tekstleser. Har tidligere vært varamedlem i menighetsrådet.

Viktige saker som jeg vil jobbe med i menighetsrådet:Åpenhet, nye metoder og glede. (Gjerne i motsatt rekkefølge).

Viktige saker som jeg vil jobbe med i menighetsrådet: Fortsatt fokus på mangfoldet i vår kirke, styrke bevissthet rundt det å drive en kirke under stadig mer utfordrende rammevilkår (=sunn drift og styrket økonomi).


Navn: Jon Kristian Abel(50 år), varamedlem. Adresse: Gruvemyra 26, 1354 Bærums Verk

Navn: Anne Bente Lia(50 år), varamedlem. Adresse: Krydsbyveien, 1350 Lommedalen

Navn: Turid Rolfsen Ask(49 år), varamedlem Adresse: Gullhaugstien 18, 1354 Bærums Verk

Tilknytning til Lommedalen kirke: Vært med siden kirken ble bygget, både som speiderleder og i menighetsrådet i to perioder. De to siste årene som varamedlem i menighetsrådet og medlem av økonomiutvalget.

Tilknytning til Lommedalen kirke: Har vært med i kirkens husgruppe, og de to siste årene som varamedlem i menighetsrådet

Tilknytning til Lommedalen kirke: Har vært leder i KFUK/KFUM Lommedalen.

Viktige saker som jeg vil jobbe med i menighets-rådet: Jeg ønsker å bidra til en åpen kirke og til å opprettholde det høye aktivitetsnivået vi har i Lommedalen kirke i dag. Med betydelige innstramninger av personal og økonomiske tilskudd fra kommune har menigheten store utfordringer fremover. Jeg håper å kunne bidra til at vi klarer å ha nødvendige ressurser, handlefrihet og kontroll slik at vi allikevel klarer å videreføre aktivitetsnivået.

Tekst: Berit Trulsrud Foto: Torgeir Andersen E-mail: b-trulsr@online.no

Menighetens barnehage får

ny pedagogisk leder

Den 1. november fikk barnehagen en ny og smilende blid pedagogisk leder, Cathrine Broch. Men helt ny er hun ikke, for allerede i oktober tyvstartet Cathrine. Hver tirsdag kom hun, for hun vil gjerne gjøre seg bedre kjent med de 19 barna og personalet på åtte.

- Jeg trives svært godt på Toppenhaug, men da stillingen som pedagogisk leder ble lyst ut i Lommedalen menighets barnehage, så jeg for meg en ny, spennende og større utfordring å vokse på. Men jeg måtte tenke meg godt om, så jeg gikk en skikkelig runde med meg selv.

Cathrine (46) bor i Haugsåsen i Lommedalen, er gift og har tre barn på 11,16 og 20 år.

Hittil har jeg vært pedagogisk leder for en gruppe barn, dette blir et helt nytt arbeidsfelt. Fullt av ansvar i forhold til det administrative, men jeg drar jo med meg mye erfaring.

Helt ny i barnehagesammenheng er hun heller ikke. - Etter endt eksamen som førskolelærer i 1992 begynte jeg som avdelingsleder, som det het den gang, i Løkenlia barnehage, deretter ble det tre år som fast vikar på Gullhaug skole før jeg i 2004 begynte som pedagogisk leder i Toppenhaug barnehage.

Selv om jeg både gruer og gleder meg, vet jeg at dette kommer til å gå greit, for jeg har drevne, trygge, rause og gode kollegaer i ryggen. - Helt ukjent med min nye arbeidsplass er jeg jo ikke, for vår yngste datter har gått her for en del år tilbake. Selv om huset er gammelt, så er det

forbausende praktisk, det trygge og hyggelige miljøet her ligger i veggene. Jeg har lenge gledet meg til å treffe foreldrene og ikke minst barna. Dette blir en sammensatt stilling, så selv om jeg skal ha ansvaret for administrasjonen, så skal jeg også ta del i barnegruppene. Dette er for meg svært viktig i mitt forhold til barna.At den nye pedagogiske/administrerende lederen allerede er blitt kjempepopulær blant barna, er ikke vanskelig å se. De flokker seg rundt Cathrine så fort de ser henne, og store som små vil aller helst gå hånd i hånd med henne.


Når menn blir

seksuelt misbrukt

Tekst og bilde: Sigrid Hurum Flaata Hver 10. mann i Norge opplever seksuelle overgrep før de fyller 18 år. Av disse opplever cirka halvparten gjentatte seksuelle overgrep av alvorlig art. – Det er viktig å skape et rom og tilby et språk for menn som har opplevd seksuelle overgrep, sier Lennart Person i hjelpetilbudet ADAM.  Menn som har opplevd seksuelle overgrep tror at de er de eneste i hele verden som har opplevd det.  Det er dessverre mange flere enn man forestiller seg.  Basert på selvrapportering viste en NOVA-undersøkelse gjennomført i 2006 blant avgangselever i videregående skole at 7 % av gutter hadde opplevd alvorlige seksuelle overgrep. Undersøkelsen gir også kunnskap om overgrep i ungdomsmiljøer og viser at mange unge ikke er seg nok bevisst egne og andres intimitetsgrenser.  Relasjonsproblemer - Det er en sterk forestilling i samfunnet at menn er glad for all sex som kan tilbys og at de gjerne vil opparbeide seksuell erfaring. Dermed blir sexovergrepet bagatellisert ved blant annet å forklare det med å være en opplæringssituasjon, sier Lennart Person som er teolog og prest. Han sier menn som har opplevd overgrep kan slite med isolasjon fordi man har vanskeligheter med å binde seg til andre følelsesmessig. - Tillit og kontakt med andre kan oppleves strevsomt og fører til problemer med å knytte nære relasjoner, sier Lennart Person.  Skyld og skam For barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen og har båret på dette i lang tid, kan det sitte langt inne å oppsøke hjelp. Det er skambelagt. - Overgripere er i liten grad i kontakt med sin skamfølelse - de orker eller makter det ikke. Omgivelsenes respons på seksuelle overgrep er ofte taushet. Den utsatte blir dermed sittende

12.

med skammen fordi omgivelsene ikke tar affære. Skamfølelsen er feilplassert hos offeret i stedet for der den hører hjemme, nemlig hos overgriper, sier Person. Misbruk av tillit
 Seksuelle overgrep i vid forstand defineres som: Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi sitt samtykke, der handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse (psykolog Dagfinn Sørensen, 2007). - Men det er viktig å understreke at definisjonsmakten for hva som er et overgrep må ligge hos den utsatte, presiserer Lennart Person Den norske kirke har utarbeidet retningslinjer for behandling av overgrepssaker. I retningslinjene benyttes begrepet grenseoverskridende atferd. Det defineres som: Uønskede seksuelle tilnærmelser, oppfordringer om seksuelle tjenester, verbal eller kroppslig atferd av seksuell natur som oppleves som ydmykende og/eller invaderende, skaper utrygghet, og eventuelt brukes som pressmiddel. Slik uønsket seksuell atferd eller oppmerksomhet innebærer at et individs integritet blir krenket og at de grenser vedkommende har trukket omkring seg selv ikke blir respektert”. - Overfor mindreårige er det et seksuelt overgrep uansett hva som skjer, sier Person, - og det er straffbart. I kirkelig sammenheng blir seksuelt misbruk også definert ut i fra at det er misbruk av tillit i en sjelesorgsituasjon eller en annen situasjon hvor man har en lederrolle eller en rolle som ansatt.  Hvordan hindre overgrep - Storsamfunnet og nærmiljøet har et ansvar i forhold til å være seg bevisst mulige overgrepssituasjoner. Samfunnet må ikke sove, men si tydelig ifra at dette er galt, mener Person.  En annen viktig side ved det forebyggende, er

at man er forberedt på å ta tak i bekymringsmeldinger når de dukker opp og ha tilstrekkelig med kunnskap om hvordan det fungerer. For å si det enkelt: Man har ansvar for å gjøre noe med det man ser. Ledere i barne og undomsarbeid må også være seg bevisst sin positive rolle – for et barn som er utsatt for overgrep kan en leder være en viktig voksenkontakt. I møte med barn som betror seg, skal man i følge Person aldri på forhånd love barnet at man ikke skal si noe videre. Man skal tvert imot si fra til barnet at man sier fra! Det kan formuleres på følgende måte:” Det kan være at det du sier er så alvorlig at jeg ikke kan tie om det”. Da er det også viktig å formidle at man er villig til å stå ved barnets side i prosessen videre. Stabil voksenkontakt viktig Ikke alle barn som er blitt utsatt for overgrep melder fra, uansett hvor mye man legger til rette for det. Også for disse barna er det viktig å ha en trygg og stabil voksenkontakt. - Det kan holde et barn i live til det kan klare seg selv, noe som for mange skjer først når de er kommet over ungdomstiden, sier Person. - Det kan føles som er uendelig stort steg å ta kontakt med prosjekter oss, men det behøver ikke være det. ADAM tar i mot henvendelser fra barn og voksne, sier Lennart Person i ADAM.  Angår dette deg eller noen i dine omgivelser, kontakt: adam@kirkens-ressurssenter.no  eller via Kirkens Ressurssenters sentralbord, tlf. 23 22 79 30.

Du kan også ringe ADAM direkte på mobil 954 20 794, eventuelt legge igjen beskjed på telefonsvareren eller sende en SMS.


fakta fakta

ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt petilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet.

ADAM 
tilbyr en eller senere i livet.

ADAM 
tilbyr en mulighet for menn til: mulighet for menn til • å kunne formidle og bearbeide • å kunne formidle og bearbeide egne overgrepserfaringer egne overgrepserfaringer • å bryte tausheten og isolasjonen • å bryte tausheten og isolasjonen som omgir deres erfaringer som omgir deres erfaringer • å skape nye og positive foran• å skape nye og positive forandringer i sine liv dringer i sine liv ADAM vil sette søkelys på den ADAM vil sette søkelys på den virkelighet som seksuelle overgrep virkelighet som seksuelle overgrep mot menn representerer i kirke og mot menn representerer i kirke og samfunn.

ADAM er et tilbud til menn, samfunn.

ADAM er et tilbud til menn, drevet av mannlige fagpersoner med drevet av mannlige fagpersoner med relevant utdanning. Vi tar imot henvrelevant utdanning. Vi tar imot henvendelser fra hele landet. Vår spesielle endelser fra hele landet. Vår spesielle kompetanse er på overgrep i kristne kompetanse er på overgrep i kristne sammenhenger, men ADAM er åpent sammenhenger, men ADAM er åpent for alle. Tjenesten er foreløpig begfor alle. Tjenesten er foreløpig begrenset og betjenes på deltid. Vi tilbyr renset og betjenes på deltid. Vi tilbyr samtale på telefon, individualsamtalsamtale på telefon, individualsamtaler, grupper og andre aktiviteter, samt er, grupper og andre aktiviteter, samt rådgivning og informasjon knyttet til rådgivning og informasjon knyttet til overgrepsproblematikk. overgrepsproblematikk.

13.


Jesus sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt 11, 28

Fra kirkeboka

Menighetskalender

16.08. – 15.10.2009

Gudstjeneste i perioden november - mars

Døpte

Joachim Waage Sara Waage Daniel Waage Sofie Portvik Hansen Jenny Marie Fjæra Eng Matteus Klem-Bjerke Frøya Thon Skjelstad Eivind Vartdal Sund Anniken Opsahl Herman Christopher Øverås Magnus Eine Furuset Lucas Holmvik Svendsen Camilla Orheim Ludvig Brekke-Tørrisplass Maria Ugland Mia Eline Aasheim Thorbjørn Forbord Jacobsen Linèa Lieberg Linn Kristin Vileid Håvard Fyksen Haugen Mathias Kirk-Henriksen Petter Sakshaug-Hansen Astrid Ingeborg Aanstad Kornelius Eiken Longva Vemund Hareide Nikolai Kostopoulos Rindal Marie Schjander-Opsahl Ellen Sand Malin Funderud Skomakerstuen Magnus Bakke

Døde Inger Marie Hårstad Johansson Anne Merethe Præsterud Sven Eirik Svensson Vigde

Stine Katrin Movik og Joakim Kase Cecilie Madeleine Werner og Sjur Axel Pehrson Kjersti Søvik og Øyvind Aspen Linn Kristin Vileid og Anders Tharaldsen Vileid Irene Blesvik og Lars Johannessen Ellen Cathrine Solbakken og André Haakensen Lorena Amolo Canaya og Kai Gundersen Julie Finckenhagen Sandli og Magnus Bjerke Linda Klem og Øivind Kolsrud Bjerke

November 15.11. 18.11. 22.11. 22.11 29.11.

Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd v/Margit Lovise Holte. Konfirmantpresentasjon. Kl 18:30 HVPU - Lysmesse v/Margit Lovise Holte og Øystein Lund Olafsen. Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd v/Anne Brit Aasland og Øystein Lund Olafsen. Kl 19:00 Gospel messe med HiM v/Sveinung Hnsen og Øystein Lund Olafsen Kl 11:00 Familiegudstjeneste med dåp og nattverd v/Sveinung Hansen og Øystein Lund Olafsen.

Desember 06.12. 13.12. 13.12. 20.12. 20.12. 24.12. 24.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 31.12.

Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd v/Knut Grønvik og Øystein Lund Olafsen. Kl 11:00 Utegudstjeneste ved Stabburskapellet i Verksgata, v/Margit Lovise Holte og Øystein Lund Olafsen. Kl 18:00 Lysmesse KFUK – KFUM speiderne, v/Margit Lovise Holte og Øystein Lund Olafsen. Kl 11:00 Gudstjeneste på Gullhaug Bo og Behandlingssenter, v/Margit Lovise Holte og Øystein Lund Olafsen. Kl 12:00 Gudstjeneste på Lommedalen boliger m/service, v/Margit Lovise Holte og Øystein Lund Olafsen. Kl 13:00 Familiegudstjeneste v/Gunnar Næsheim og Øystein Lund Olafsen. Kl 14:30 Familiegudstjeneste v/Gunnar Næsheim og Øystein Lund Olafsen. Kl 16:00 Familiegudstjeneste v/Gunnar Næsheim og Øystein Lund Olafsen. Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd v/Gunnar Næsheim og Øystein Lund Olafsen. Ingen Gudstjeneste i Lommedalen. Se Bryn kirke. Ingen Gudstjeneste i Lommedalen. Se Helgerud kirke. Ingen Gudstjeneste i Lommedalen. Se Bryn kirke.

Januar 01.01 Kl 18:00 Fellesgudstjeneste for Vestre Bærum v/Margit Lovise Holte og Øystein Lund Olafsen. 03.01.    Kl 11:00 Gudstjeneste 10.01.    Kl 11:00 Gudstjeneste 17.01.    Kl 11:00 Storfamiliegudstjeneste 24.01.    Kl 11:00 Gudstjeneste 31.01.    Kl 11:00 Gudstjeneste Februar 07.02.    Kl 11:00 Gudstjeneste 14.02.    Kl 11:00 Storfamiliegudstjenste 17.02.    Kl 09:00 Morgenmesse med nattverd 21.02.      Ingen Gudstjeneste i Lommedalen. Se Bryn kirke. 28.02.    Kl 11:00 Ungdomsgudstjeneste Mars 07.03.    Kl 11:00 Gudstjeneste 14.03.    Kl 11:00 Dåpsklubbgudstjeneste 21.03.    Kl 11:00 Gudstjeneste 28.03.    Kl 11:00 Gudstjeneste


Konserter

og

Arrangementer

November Fredag 20. Kl 12:00-17:00 Salgsutstilling v/Ole Gundersen Lørdag 21. Kl 18:00 Korverkets 10 års jubileumskonsert med gjester Charlotte Fongen, Anne Vada og The Real Fake Band Fredag 27. Kl 17:00 - Adventshelg med aktiviteter i kirken Fredag 27. Kl 19:30 Konsert med Helene Bøksle

Font: Garamond Premier Pro FARGER: GRØNN C: 100 M: 0 Y: 65 K: 31 R: 0 G: 128 B: 101

Lørdag 28. Kl 10:00 - Adventshelg med aktiviteter i kirken Lørdag 28. Kl 13:00 Konsert med kirkens barnekor i kirken Lørdag 28. Kl 15:30 Julegateåpning i Verksgata på Bærums Verk med kirkens barnekor og Gunnar Næsheim Lørdag 28. ”Lys våken” med overnatting i kirken for 11-åringer Søndag 29. Kl 18:00 Adventskonsert med Lommedalen sangkor

Desember Torsdag 3. Kl 18:00 Bærums Verk Rotary Lørdag 5. Kl 18:00 Konsert med Opus 82 Søndag 6. Kl 18:00 Konsert med Storbandet Promenaden Fredag 11. kl 20.00 Lommedalen ten-sings julekonsert Lørdag 12. Kl 17:00 Julekonsert med Dissimilis Torsdag 17. Kl 18:00 LOMMEDALEN Konsert ”Stille natt – hellige natt”KIRKE LOMMEDALEN BÆRUMS VERK OG LOMMEDALEN MENIGHET Søndag 20. Kl 17:00 BÆRUMS VERK OG LOMMEDALEN ”Vi synger og spiller julen inn” med Lommedalen Sangkor og Lommedalen musikkorps LOMMEDALEN MENIGHET

LOMMEDALEN KIRKE

100%

• Alle prisklasser 85% • Størst utvalg 65% • Alt innen faget 50% • Ring for katalog

SETTEM STENINDUSTRI AS hverd. 8-16, torsd. 8-18

Tlf. 67 80 21 00

Skollerudvn. 135 - Lommedalen

Kirketorget: Servicekontor for alle menighetene i Bærum Telefontid: Mandag – fredag kl 10.00–14.00 Telefon: 67 11 16 95 Faks: 67 11 16 94 www.lommedalen-menighet.no www.baerumkirken.no Menighetsprest Gunnar Næsheim sokneprest@lommedalen-menighet.no Direkte tlf: 67 87 60 13/ 982 67 802 Fung. sokneprest Margit Lovise Holte kapellan@lommedalen-menighet.no Direkte tlf: 67 87 60 16/ 982 67 803 Menighetsforvalter Kristin Anskau kristin@baerumkf.no Direkte tlf: 67 87 60 14/ 982 67 801 Kateketvikar Siri Kolberg kateket@lommedalen-menighet.no Direkte tlf: 67 87 60 15/ 982 67 805 Kantor Øystein Lund Olafsen kantor@lommedalen-menighet.no Ungdomskoordinator: Torgeir Andersen ungdom@lommedalen-menighet.no Direkte tlf: 67 87 60 19/ 982 67 807 Kirketjener Julie Ødegaard julie.odegaard@hotmail.com Direkte tlf: 98 26 78 08 Barnekoordinator Solveig Hopen barn@lommedalen-menighet.no Direkte tlf. 67 87 60 15/982 67 806 Trosopplæringsprest Sveinung Hansen sveinung@lommedalen-menighet.no Direkte tlf: 67 87 60 18/ 982 67 810 Seniorprest Anne Brit Aasland aasland@baerumkf.no Direkte tlf: 67 50 05 12/ 982 67 814

Lommedalen menighets BARNEHAGE Guldbrandslia 3, 1354 Bærums Verk E-post: lombarn@gmail.com Tlf 67 56 21 08

R: 0 G: 96 B: 169

GRAVSTENER

E-post: post@lommedalen-menighet.no

BÆRUMS VERK OG LOMMEDALEN

BÆRUMS VERK OG LOMMEDALEN

#0060A9

Lommedalen kirke: Lommedalsveien 221 1353 Bærums Verk Bankkontonr: 8380.08.68664

#008065 BLÅ C: 100 M: 60 Y: 0 K: 60

Kontakt oss

Kirkepost for Lommedalen og

Bærums Verk

Utgiver: Lommedalen menighetsråd Ansvarlige redaktører: Margit Lovise Holte og Hans Gunnar Edwardsen Redaksjon: Gunnar Næsheim, David Brooks, Alexander Berg jr., Berit Ormåsen Trulsrud og Finn-Ole Langø Design: Martine Berg Sandstad og Torgeir Andersen Stoff sendes: Lommedalen menighet Lommedalsveien 221 1353 Bærums Verk e-post: f-olango@online.no Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre innsendt stoff. Frist for stoff til neste nummer: 10. februar 2010

Styrer Ranveig Huseby

Ped. leder Cathrine Broch

Ass. ped.leder Benedicte Aranka Huseby

Assistent Berit Gundersen Assistent Anne Kari Kobbevik Assistent Janne Glæserud Martinsen Assistent Kristin Indrebø Jebe

15.


”Julefred” med åpnet stabburskapell i Verksgata Lommedalen menighet vil også i år holde adventsåpnet stabburskapell i Verksgata på Bærums Verk. ”Det vakre stabburskapellet i Verksgata blir i adventstiden innredet til en stille oase der det gis mulighet til å finne ro og julefred i en hektisk førjulstid. Kunstneren og forfatteren Björg Torhallsdóttir, med lokale røtter, vil innrede kapellet. Man kan nyte vakker og varm kunst, lytte til musikk, be, tenne lys og la tankene samles. Barn er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å jakte på ”Julefreden”.   Kapellet vil være åpent lørdager og søndager i advent mellom kl 13-16. Hjertelig velkommen til ”Julefred”.

kirkepost  
kirkepost  

n o 4 2 0 0 9 FULLDISTRIBUSJON Foto: David Brooks 1.

Advertisement