Page 1

2

24/3-30/5

2010

64.ĂĽrgang

Det er fullbrakt

Krusifikset i Hornnes kyrkje og alterbildet i Evje kyrkje viser det sentrale i evangeliet. Jesus gir sitt liv for vüre synder, Jesus tar livet tilbake i triumf over døden.


2 Det beste som kunne skje! ”Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere” (Joh. 16,7).

Jesus døde, for at hver den som tror på han skal få retten til å bli Guds barn. For da kunne han også sende Den Hellige Ånd som kom femti dager etter Jesu oppstandelse. Han bekrefter sannheten i Jesu løfter, og han har siden gjort sin gjerning. Han skaper det nye troens liv og trøster og oppmuntrer i vanskelige situasjoner. Han utruster og gir kraft både til de daglige oppgaver og de spesielle tjenester i Guds rike. Vi ser altså både påskens og pinsens budskap i dette verset. Jesu frelse og Åndens gave. Det beste som noen gang kunne skje! Det er lett å si at disiplene ikke forsto sitt eget beste. Men ser vi at Jesu frelse og Åndens gave er det beste som kan skje oss? Det er Guds mål for våre liv! En velsignet ”pinsepåske” ønskes dere alle! Thore Oustorp

Vi ser sterke reaksjoner av undring, frykt og sorg hos disiplene ved Jesu bortgang. ”Det verste som kan skje,” tenkte nok disiplene. ”De skjønte ikke sitt eget beste,” kan vi si. Og Jesus forklarte, veiledet, oppmuntret og trøstet. ”Jeg går får å gjøre i stand et sted for dere i min Fars hus,” hadde han sagt. Han kalte seg selv ”veien, sannheten og livet”, for han skulle gjenåpne veien for menneskene inn til fellesskapet med Gud. Være offeret som gjorde opp for alle menneskers synd og skyld så harmonien med Gud kunne nyskapes. Så hver den som vil ta imot Jesu gave, igjen kan nå det målet Gud har satt for hvert menneske..

Oppmuntringen: APRIL Alle utfordres til å gi en positiv tilbakemelding, gjerne med en blomst til en eller flere kommunalt ansatte, til politiet, eller hvem det måtte være i ditt prestegjeld. MAI Ta en telefon til en det er lenge siden du har sett noe til. Kanskje kan dere gjøre noe hyggelig sammen? BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE.


3

Vårkonserten i Evje kyrkje fredag 23. april kl. 19.30 mange lokale deltakere

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no

Evje og Hornnes Musikkorps Bygland hornmusikk Evje og Hornnes menighetskor Bygdekoret Alf Gunnar Pedersen, sang og gitar Renate Aasen, sang Junn Astrid Nilsen Irslinger, sang Elever fra kulturskolen (fiolin, piano, orgel) ALLSANG gratis inngang, kollekt til kirkemusikk

Vær med å synge våren inn!!!

Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 2.juni For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 18.mai Redaksjonsarbeidet for dette bladet er avslutta 09032010

Trykk:Setesdalstrykk AS

Konsert i Bygland kyrkje 18.april kl.19.00 Blixkveld Deltakarar: Vonheimkoret Vikeland musikkor fra Vennesla med fleire

Velkommen


4 På retreat og pilegrimstur til Egypt Fra lørdag 2 januar – fredag 8 januar 2010 fikk jeg være med på en opplevelsesrik og innholdsmettet tur til Egypt. Turleder og initiativtaker til turen var Tom Martin Berntsen, sokneprest i Landvik og for tiden i engasjement på bispekontoret. Turen besto av tre hovedelementer: 1. Møte med Mamma Maggie og hennes imponerende arbeid blant og for de aller fattigste i Kairo 2. Besøk på Anafora, den koptisk ortokse kirkes retreatsenter som ligger mellom Kairo og Aleksandria. 3. Julefeiring 6 og 7 januar hos biskop Thomas i kirken og i bispegården i Aissuth.

Alle tre elementene var sterke, lærerike og helt nye opplevelser. Det førte med seg mange gode møter med mennesker i svært ulike livssituasjoner. Fra møte med de aller fattigste, bosatt i skur uten vann og strøm, til velstående forretningsfolk med innholdsrik representasjonsbolig. Og samtidig var reiseruta rundt i Egypt, ikke ulik den som den Hellige famile gjorde for ca 2000 år siden, da på flukt fra kong Herodes. Den gang med esel som

transportmiddel, og vi med leiebil med sjåfør. De brukte mange år på turen, og vi ei lita uke. Vi besøkte det alteret de kom til som nå ligger i Al Muharraq klosteret ikke langt fra Aissuth før de snudde og vendte nordover igjen. Turen starta fra Kjevik lørdag 2 januar kl. 07.20, og vi landa i Kairo kl.18.40. Første natta var på hotell Shephard i Kairo, og kvelden blei brukt til frisør og en titt på kveldslivet. Søndag 3. var vi i Kairo, besøkte den koptisk ortodokse katedralen i byen, pyramidene i Giza, samt to av de søppellandsbyene som Mamma Maggie driver sitt utrolig flotte diakonale arbeide fra. Søndag kveld kjørte vi alle 4 ut til retreatstedet som tilhører den koptisk ortodokse kirke, og som ligger i ørkenen mellom Kairo og Aleksandria. Der ble vi til tirsdag etter frokost. Vi starta kl. 09.30, og var framme i bispeboligen til Thomas i Aissuth, i Øvre Egypt kl. 16.30. Da hadde vi mesteparten av tida kjørt i ørken gjennom Nildalen, med 4 forskjellige politieskorter foran oss. Vi var med på julefeiringa i kirken og bispeboligen onsdag kveld og torsdag formiddag. Hjemreisa starta torsdag ettermiddag i leiebil med sjåfør kl. 15.30 Vi fløy fra Kairo fredag morgen kl. 04.30, og landa på Kjevik fredag kl. 17.50. 1. Mamma Maggie og hennes virksomhet Søndag kl. 12 ble vi hentet på hotellet av ansatte i Mamma Maggies stab. De tok oss med for å vise noe av det arbeidet de driver blant de aller fattigste av de fattige i Kairo. Det ble en sterk opplevelse å besøke den fattigste av de 6 søppellandsbyer som Mamma Maggie driver humanitært arbeid i. Vi besøkte en barnehage, en skole, et mødrehjem, samt en familie. De ”levde av” å sortere søppel, etter at barna tidlig på morgenen hadde reist inn til byen med eselkjerrer for å vende tilbake med kjerrene fulle av mange og store søppelsekker. Ei mor skulle brødfø sin familie på 7 – 8 ved å brenne/re-


sirkulere plast. Det kunne hun tjene 2 kr. dagen på. Det var sterkt å se det arbeidet som ble gjort gjennom undervisning og helsestell. Etter besøket i denne søppellandsbyen ble vi kjørt til hovedssenteret for Mamma Maggies arbeid, den første søppellandsbyen de startet arbeid i, nemlig

Moqattam. Her møtte vi et imponerende senter med mange klasserom hvor det foregikk undervisning, store forsamlingsrom med masse mødre og barn. Vi ble vist et skomakerverksted, hvor mange unge lærte håndverket, og ei strikkestue med stor aktivitet. Der var også et bemannet legekontor og tannlegekontor. Etter at vi hadde vært der en god time kom Mamma Maggie. Hun begynte med det samme å vaske føttene på flere av de som var der. Også vi nordmenn som var der vasket hun føttene på. 2. Retreatsenteret Anafora Dette senteret, grunnlagt i 1999 av biskop Thomas, rommer mange spennende mennesker, bygninger, hager, produksjoner og muligheter. Det er et retreat-, opplevelses- og skolesenter for den koptiske ortodokse kirke i Egypt. Nå bor der blant annet 11 unge nonner der som tar del i den daglige drift av senteret.

5

Men senteret ønsker også å være et møtested for den østlige og vestlige kristenhet. Vi var der i halvannet døgn og opplevde den fred og ro som hersket der. Vi opplevde den vakre kirken med ”Guds øye” i taket, som lyset flommet inn gjennom. Vi fikk omvisning på det store område der også to andre store bygg nylig var reist: Anamnesia – et opplevelsessenter som skal hjelpe den koptiske kirke å huske sin historie og sine åndelige røtter. Det som akkurat nå var under bygging var en kopi av paktens ark utenfor Anamnesia. Anastasia – et skolesenter som skal løfte unge koptere ut av fattigdom og uvitenhet. 3. Julefeiring hos biskop Thomas i Aissuth Det var en stor og sterk opplevelse å være på julaftensgudstjeneste onsdag kveld kl. 20. Kirken var pyntet både utenpå og inni med lys og symboler. Kamelene, de vise menn, gjeterne, Josef, Maria og Jesusbarnet. De var der alle sammen. Og kirken var smekk full. Kanskje ca 3-400 mennesker i alle aldre. Pyntet i sin flotteste stas. Og alt kirkens personale i sine flotteste drakter og gevanter. Vi fikk hedersplass i kirken – helt framme med alteret, sammen med de ca 60-70 diakonene i sine flotte diakonkjortler. Og vi stilte selvsagt i våre preste- og diakonskjorter. Tom Martin hadde en hilsen, og vi sang et vers av Deilig er jorden. Gudstjenesten varte i over 4 timer.


6

Og bare noe ganske få av de aller yngste diakonene (6 – 7 år gamle), og noen få av de aller eldste, sovnet. Det var i hovedsak liturgi, som foregikk på arabisk og koptisk. Gudstjenesteordningen har stort sett eksistert uforandret i nesten 1700 år. Etter gudstjenesten , litt før kl. 01.00 hadde vi festmiddag i spisestua sammen med biskopen. Dagen etter, torsdag, fra kl. 09.00. kom folk i store strømmer fra hele bispedømme for å hilse på biskopen i hans bolig. Barnekorsang i foajeen. Stemningen var upåklagelig høy. Mellom 5 og 6.000 mennesker hadde innen kl. 18.00 vært innom og hilst på biskopen. Vi måtte imidlertid forlate festen kl. 15.30, og begynne på hjemreisa, for å være på flyplassen i god tid, og samtidig ha nok tid til eventuelle politikontroller og politieskorter.

4. Hva sitter jeg igjen med ? Jeg sitter igjen med mange tanker om hvor godt vi har det i Norge. Vi har mat, hus, vann og strøm. Og vi kan på tross av svineinfluensa fritt drive grisehold. I Egypt var det nå totalforbud mot å ha gris. Det gjorde det særlig vanskelig for de aller fattigste, som før hadde kunnet gi all matsøpla til grisene, og få deilig kjøtt i retur. Vi har verken fattigdom etter egyptisk målestokk eller religionskriger i Norge. De kristne i Egypt har vært en forfulgt og undertrykt minoritet, og de fleste av dem som vi møtte sa at de siste årene har det blitt vanskeligere å være kristen i et så gjennom muslimsk land som Egypt. Det var rart å være der, julaftens natta, da bare 20 mil lenger sør, 7 kristne ble drept da de kom ut fra sin julaftensfeiring. Jeg sitter også igjen med: - Takknemlighet til styret som lar meg få gjøre dette, og samtidig er med på å dekke utgiftene. - Takknemlighet overfor det å ha møtt 2 store, sterke kristne egyptiske personligheter, Mamma

Maggie og Biskop Thomas. - Takknemlighet til Gud som passet på oss. Trafikken var sinnsyk og livsfarlig. Og det var farlig å gå ut i byen Aissuth både

på dagtid og kveldstid. Derfor gjorde vi ikke det. Og jeg kjenner på en glede og takknemlighet over det å få lov til å være diakon i Den norske kirke og prostidiakon i Otredal prosti. Per Emanuelsen prostidiakon


7


8

Vårkonserten i Evje kyrkje fredag 23. april kl. 19.30

Hvert år feires vårens inntog med en konsert i Evje kyrkje der mange lokale folk samles for å synge og spille våren inn. I år er konserten fredag kveld 23. april kl. 19.30 og det er mange deltakere. To korps og to kor er med, pluss flere sangsolister og instrumentalister. Dette er en fantastisk anledning for lokale talenter å prøve seg som ”artist” med å opptre foran et vennlig og mottakelig publikum. Det er særlig gledelig at mange unge mennesker er med. Se den imponerende deltakerliste: Evje og Hornnes musikkorps Bygland Hornmusikk Bygdekoret Evje og Hornnes menighetskor Alf Gunnar Pedersen, sang og gitar Renate Aasen, sang Junn Astrid Nilsen Irslinger, sang Fiolinelever fra kulturskolen Piano/orgel elever fra kulturskolen Det blir også allsang, slik at alle kan være med å synge. Dette blir en glad kveld som skal gi den rette stemning og markere at vinteren er over og vi går en lysere årstid imøte. Hjertelig velkommen!!

Kyrkjeskyss Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42 Iveland: Åse Gudrun Knutsvik tlf 37962613/91685159 eller Frivilligsentralen v/Lalla tlf 37962610/ 91700849

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-Iveland Kyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 15.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger@hotmail.com. Kyrkjetenar Torbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sokneprest Thore Oustorp: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 957 00 482 email: thore.oustorp@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Sokneprest Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Oustorp har tenesteveke i veker med oddetal.


9 Gudstenester 28. mars

Palmesøndag Joh 12,12-24 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Oustorp Offer til søndagsskoleforbundet Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Vognild Nattverd Offer til menighetsarbeidet

1. april

5. april

Andre påskedag, Joh 20,11-18 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste Oustorp Nattverd, Ivar Hansen spiller klarinett, Offer til kyrkjelydsarbeidet

11. april

1. s. e. påske, Joh 21,1-14 Iveland kirke kl.11.00 Høgmesse Oustorp og Otto Høvik Nynorsk liturgi Offer til Den norske Israelsmisjon

Skjærtorsdag, Joh 13,1-15 Evjeheimen kl.16.00 Forenkla høgmesse Vognild Nattverd

Hornnes kyrkje kl.18.00 Samtalegudsteneste Vognild og konfirmanene. Lovsangsteam Offer til Credorussen

Hornnes kyrkje kl 19.00 Nattverdgudsteneste Vognild Nattverd, Fredrikke Kohler spiller fløyte, Offer til prostidiakonen

18. april

Iveland kirke kl.19.00 Nattverdgudstjeneste Oustorp Nattverd

2. s. e. påske, Joh 21,15-19 Evje kyrkje kl.18.00 Samtalegudsteneste Vognild og konfirmantene. Lovsangsteam Offer til kyrkjelydsarbeidet

2. april

Torsdag 22. april

Langfredag, Mark 14,26-15,37 Evje kyrkje kl.11.00 Pasjonsgudsteneste Vognild

Iveland kirke kl.18.00 Samtalegudstjeneste Oustorp og konfirmantene

3.april

Evje kyrkje kl.19.30 Vårkonsert

Påskenatt/ottesang, Luk 24,1-12 2 Evje kyrkje kl.23.00 Påskenattgudsteneste Vognild/ Oustorp Nattverd

4. april

Påskedag, Joh 20,1-10 Evje kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste Vognild Nattverd Offer til misjonsprosjektet Iveland kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste Oustorp Nattverd Offer til menighetsfakultetet

Fredag 23. april 25. april

3. s. e. påske, Joh 14,1-11 Evje kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste Vognild Speidere Offer til Blå Kors speidere lokalt Iveland kirke kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Oustorp Offer til trosopplæring Hornnes bedehus kl.17.00 Storsamling


10

Gudstenester, forts.

1. mai

Luk 6,31-35 Evje kyrkje kl 11.00 Forenkla høgmesse Oustorp Offer til Norsk Folkehjelp 2. mai 4. s. e. påske, Jes 1,18-20 Hornnes kyrkje kl.11.00 Konfirmasjonsgudsteneste Vognild Offer til konfirmantutvalget

Lørdag 8.mai

Evje kyrkje kl.13.00 Konfirmasjonsgudsteneste Vognild Menighetskor Offer til konfirmantutvalget

9. mai

5. s. e. påske, Matt 6,6-13 Evje kyrkje kl.11.00 Konfirmasjonsgudsteneste Vognild Menighetskor Offer til konfirmantutvalget Iveland bygdeheim kl.11.00 Forenklet høymesse Oustorp Nattverd

13. mai

Kristi himmelfartsdag, Apg 1,1-11 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Oustorp og Alf Halvorsen Nattverd Offer til Normisjon 17. mai (Grunnlovsdag) Joh 12,35-36 Evje kyrkje kl.09.45 Familiegudsteneste Vognild barnekoret Tornado Offer til Redd Barna Hornnes kyrkje kl.11.30 Familiegudsteneste Vognild Offer til Sjømannskirken Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Oustorp Offer til menighetsarbeidet

Konfirmanter i Iveland Konfirmasjon 25.04.2010

Elisabeth Sunde Arentzen Lisa Kristiansen Frustøl John Are Honnemyr Kaja Honnemyr Ole Gunnar Honnemyr William van der Heide Johnsen Kim Robin Kilen Åse Leesland Amalie Mykland Rita Åsgård Nilsen Hilde Skogstad Olsen Sofie Topland Olsen Thomas Skagestad Therese Hansen Skåreland Joackim Michaelsen Vetrhus Mads Øina Nora Øina Marthe Åsen

23. mai

Pinsedag, Joh 14,15-21 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Oustorp Nattverd Offer til misjonsprosjektet Iveland kirke kl.11.00 Høgmesse Vognild Nattverd Nynorsk liturgi Offer til Kirkens nødhjelp

24. mai

Andre pinsedag, 1 Kor 12,12-20 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Oustorp Nattverd Offer til kyrkjelydsarbeidet

30. mai

Treenighetssøndag, Matt 28,16-20 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Oustorp Barnekoret Tornado Offer til kyrkjemusikk Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Vognild og Josef Kalleberg Søndagsskolens dag Offer til Vest Agder søndagsskolekrets


Konfirmantar i Evje 8.mai Hege Lill Byklum Marthe Erstad Rosseland Sintayehu Woldu Kenneth Nacario Berg Runar Refsnes Nomeland Hanna Risinggård Ruben Risinggård

9.mai Hans Kalleberg Fjermeros Jarle Flåt Lise Follerås Beate Andersen Granhaug Linn – Marie Larsen Johanssen Bjørn Arnfinn Landsverk Stian Senum Stenberg Mani Marie Baadstø Monica Breive Monja Synnøve Paulsen Erland Rosseland Marianne Odde Torndahl Helene Berg Tørresen Andreas Sjurseth Nilsen Marita Kjetså Andersen

11

Konfirmantar i Hornnes 2.mai Einar Haugland Brandsdal Ronni Guldsmedmoen Anja Aaberge Løyland Kristin Nicolaysen Ida Bjorland Uleberg Sabrina Dayana Uleberg Eirik Vivelid Tarjei Vivelid Aslak Bratteli Jon Olav Hodne Marthe Alvilde Håvorstad Homme Thomas Uleberg Leifsen Magnus Reiersen

Ny klokker i Iveland kirke Vi gleder oss over at ny klokker nå er på plass i Iveland 1 januar 2010 tok Hanne Vidnes(bildet) over jobben etter Solveig Eikild som takker av etter 9 års trofast tjeneste. Vi takker for innsatsen og ønsker Hanne velkommen i staben. Iveland Menighetsråd


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Årsmøter

Menighetene har avviklet sine årsmøter. Av årsmeldingene kan en se hva slags virksomhet som kirken har hatt i det forgangne år. Det mest synlige er ungdomskoret Koriallverda. Der gjøres en fantastisk innsats for ungdommen. 60 ungdommer på øvelsene er ikke uvanlig. Konserter er også et aktivum. Det har vært 13 konserter i Evje kyrkje og 3 i Hornnes kyrkje i 2009. Over 2000 har møtt fram for å høre på.

de som får kontakt med arbeidet. Diakoniutvalget har mange hyggestunder på Evjeheimen for de eldre. Utvalget bringer også rundt blomsterhilsen til noen av de eldste på årmålsdager. Dåpsopplæringsutvalget deler ut bok/CD-hilsen til 1 og 2 åringer og bok til 4 og 6 åringer. 5.klassingene har også fått tilbud med Vandring gjennom bibelen og Lys våkennatt i Hornnes kyrkje. Konfirmantutvalget gjør også en kjempejobb.

Dåpsopplæringsutvalget, konfirmantutvalget og diakoniutvalget gjør et flott arbeid. Mye av det som gjøres er kanskje ikke så synlig utad, med det er av stor betydning for

Litt nedslående er det at givergleden er noe svakere enn året før. Menighetsarbeidet er avhengig av gaver for å kunne opprettholdes.

- tro, trivsel og tjeneste - må bare ha det

Er du med?

Ljosglimt nr.2/10.  

2010 24/3-30/5 64.årgang Krusifikset i Hornnes kyrkje og alterbildet i Evje kyrkje viser det sentrale i evangeliet. Jesus gir sitt liv for v...