Page 1

Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal

Informasjon

Nr. 2 mars 2010 - 9. 책rgang

Fasteaksjonen i Re side

3-5

Kirken og Re middelalderdager

bl

ad

t

Y T e T

6-7

RE Sn u N

side


RE KIRKEKONTOR

Kommunehuset, 3174 Revetal Åpningstider: Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45 Kirkeverge: Per Astrup Andreassen 33 06 15 41 • 486 00 380 per.astrup.andreassen@re.kommune.no

Trosopplærer: Hilde Heitmann 997 36 710 hilde.heitmann@re.kommune.no

Sekretær: Brit Wenche Brennhovd 33 06 15 49 • 913 04 611 brit.brennhovd@re.kommune.no

Kantor: Truls Gran 908 34 745 trulgran@frisurf.no

Sogneprest: Nils Øyvind Kjøl 33 06 15 44 • 928 90 669 nils.kjol@re.kommune.no

Kantor: Bjørn Vidar Ulvedalen 928 31 252 vulveda@online.no

Sogneprest: Sølvi Kristin Lewin 33 06 15 40 • 992 32 148 solvi.lewin@re.kommune.no

Kirketjener i Ramnes og Fon: Lars Bjune 993 85 464

Menighetsleder: Sjur H. Askjer 900 63 583 sjur.askjer@start.no

Kirketjener i Våle: Per Mørck 951 62 741 phe-moer@online.no

Underv. leder: Randi Anne Skårdal 33 06 15 46 • 913 13 385 randi.skardal@re.kommune.no

Kirketjener i Undrumsdal: Karl Anders Bråten 913 18 084 • kabraate@online.no

Diakon: Ole Hafell 33 06 15 42 • 934 01 955 ole.hafell@re.kommune.no Menighetsrådsledere: Fon menighet: Tor Vilhelm Bue • 952 46 208 • to-bue@online.no Ramnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.no Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.no Vivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen • 907 22 711 • dolveig.elg@gmail.com Våle menighet: Heidi Myhre • 957 71 536 • ingemyh@online.no Re kirkelige fellesråd: Leder: Ragnar Bjerknes • 952 40 228 • ragbje@online.no Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49 Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319 Sats: Print Konsult, Andebu Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret Nettside • www.re.kirken.no Forsidefoto: Fakkeltog i forbindelse med Re Middelalderdager. Foto: Per Astrup Andreassen.Miljømerket trykksak 241 749

Print Konsult, Andebu

Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Fjernt og nært Historisk i Hanoi

Rett før jul i fjor var12 tusen mennesker samlet i Vietnams hovedstad - Hanoi. Vitnesbyrdet om evangeliets kraft ble formidlet, og tusentalls mennesker responderte på kallet til å følge Kristus. Samlingen sies å være ti ganger større enn noen tidligere samling av protestantiske kristne i Nord-Vietnam. Kilde: asialink.no

Tv-evangelisering

Kristent media-arbeid har nådd flere enn det kirken har klart på 2000 år i araberverdenen, mener Merzek Botros. Han er leder for Miracle Channel hos Troens Bevis. Kontoret han leder mottok 119 243 tilbakemeldinger fra Tv-seere i løpet av 2009.Kilde: tbve.no

Begrenset trosfrihet

70 prosent av verdens befolkning, 4,8 milliarder mennesker, bor i land med sterke begrensninger for religionsutøvelse. Fysisk vold og overgrep på grunn av religion forekommer i 126 av 198 land i verden. – Dette er svært overraskende. Dette var høyere enn jeg hadde ventet, sier seniorforsker Timothy Shah ved Universitetet i Boston. Kilde: opendoors.no


Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010

Fattige i møte med naturkatastrofer Tørke, flom og sykloner truer livene til millioner av fattige mennesker over hele verden. Dette vil folk fra Re gjøre noe med.

dette Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010 handler om, forteller aksjonsleder Ole A. Hafell. Han er lokal aksjonsleder og håper folk vil ta bøssebærerne godt imot.

Tirsdag 23. mars går Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010 av stabelen. Da besøker konfirmanter, unge og voksne fra Re alle husstander i kommunen for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. - Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Det er nettopp

I fjor høst var millioner av mennesker truet av sult på grunn av en unormalt lang tørketid i Kenya og Øst-Afrika. Jorda ble steinhard og tørr, rent vann ble mangelvare, avlinger visnet og kveg døde i hopetall. I andre land, som for eksempel Vietnam, rammer hyppige flommer de aller fattigste verst og ødelegger både hjemmene og livsgrunnlaget deres. - Bidrag fra medmennesker i Re kan redde liv neste gang katastrofen rammer. Støtt Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010, oppfordrer Ole A. Hafell.

- Kan redde liv

Rustes til å møte katastrofene

- Kirkens Nødhjelp har gjennom 60 år vært til stede for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner. Samtidig jobber KN langsiktig med forebygging og tilpasning. I Vietnam bygger vi blant annet flomsikre hus, mens vi i Kenya bidrar med vanncisterner som kan samle vann fra regntiden til bruk når tørken rammer, forteller generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelp utfordrer også mennesker med makt og ansvar og krever at de jobber for klimarettferdighet.

Håper på ny rekord

- Menighetene i Re har arrangert fasteaksjonen årlig i mange år. Vi fikk et godt resultat på kroner 68 787,- i fjor, men jeg håper vi skal klare å samle inn enda mer i år, sier Ole Hafell og viser til toppåret i 2008 da det en regnvåt kveld ble samlet inn 85 766 kroner i Re. Både voksne, konfirmanter og andre unge fra Re har engasjert seg i årets Kirkens Nødhjelp-aksjon. Pengene fra innsamlingsaksjonen 23. mars går til Kirkens Nødhjelps arbeid, og vil blant annet bidra til at fattige mennesker i sør kan sikre seg bedre mot naturkatastrofer, tilpasse seg klimaendringene og få hjelp når katastrofen inntreffer.

Ole Amund Hafell, aksjonsleder i Re, er klar til fasteaksjonen 23. mars med bøsse og ID-merke.
Hjelpen når frem til Haiti Kirkens Nødhjelp var kort tid etter katastrofen i full gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt i Haiti. Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang behovet for nødhjelp er akutt. Kirkens Nødhjelps lokale partner Viva Rio har vært i gang med nødhjelp siden dag én. Kirkens Nødhjelps vanneksperter Manfred Arlt og Luke Dokter er i full gang med å sette opp vannrenseanlegg sammen med lokale partnere. Når alle Kirkens Nødhjelps vannrenseanlegg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot 30 000 mennesker. - Mange må ty til ikke-behandlet vann, noe som lett kan medføre vannbårne sykdommer som for eksempel blod-

Kirkens Nødhjelps vanninnsats vil gi vann til over 30.000 mennesker (Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp) diaré – en sykdom som for små barn kan være dødelig. Det var derfor en stor lettelse å få teltene og vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt, leder for Kirkens Nødhjelps katastrofeteam på Haiti.

Trenger omfattende hjelp

- Så altfor mange lever uten å få dekket sine helt primære behov. Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den hjelp de kan få, sier Arlt. I den fattige bydelen Bel Air i Port-au-Prince har flere tusen mennesker samlet seg i en teltleir på gata, blant annet under solide familietelt fra Kirkens Nødhjelp. Noen telt vil også fungere som en lenge etterlengtet sykestue i flyktningleiren som drives av Viva Rio. - Befolkningen på Haiti er rammet av en nærmest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfattende hjelp i mange år fremover, sier en sterkt berørt generalsekretær Sommerfeldt.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er viktig

Flere tusen mennesker har samlet seg i området der Kirkens Nødhjelps partner Viva Rio holder til i slumområdet Bel Air i Port-au-Prince. Kirkens Nødhjelp distribuerer vann her. (Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp) 

Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Folks innsats gjennom Kirkens Nødhjelp fasteaksjon kan redde liv neste gang katastrofen rammer. Pengene som samles inn under aksjonen er ikke øremerket, noe som gir Kirkens Nødhjelp fleksibilitet til å sette inn nødhjelp raskt når katastrofen rammer, slik som for eksempel i Haiti.


Fastetid er aksjonstid Bibelens budskap om faste utfordrer oss til å omsette tanker og ord til faktisk handling, og gjennom vårt engasjement og bidrag til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi virkeliggjøre Guds ord. I Jes. 58, 6-10 står det blant annet at vi i fasten skal løslate dem som med urett er lenket, dele vårt brød med dem som sulter og la hjemløse komme i hus. Jeg deltok under klimatoppmøtet i København i desember, og møtte mange mennesker fra fattige land som ber oss om å se at klimaendringer går mest utover dem som har minst, og

2010 oppfordres vi til å stille opp for de mennesker som stadig hyppigere rammes av flom, tørke og ekstreme værforhold. Fastetiden er vår aksjonstid i den norske kirken. Jeg oppfordrer derfor alle til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ved å ta godt i mot bøssebærerne, være med som bøssebærer selv og til å signere den politiske kampanjen. Biskop Laila Riksaasen Dahl. vil føre til enda mer fattigdom. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Biskop Laila Riksaasen Dahl Tunsberg Bispedømme

SKRIK-aksjonen Noen konfirmanter er bortreist når fasteaksjonen den 23. mars går av stabelen. De selger i stedet lys der inntekten deles på to prosjekter via Strømmestiftelsen: Child Restoration Outreach er et prosjekt som fungerer som daghjem for gatebarn. Her møter barna omsorg, og får sine viktigste behov dekket:

mat, klær og praktisk hjelp. Gatebarna får enkel undervisning, og er med i musikkgrupper, idrettsaktiviteter og matlaging. Etter hvert som de blir flinke nok, kommer de inn i den offentlige skolen. CRO prøver også å kontakte familien til barna for å se hva som kan gjøres med hjemmeforholdene.

Det andre prosjektet er utdeling av bibelhefter for unge i Uganda og Burundi.

Vi sees 23. mars! (noen lokale variasjoner)

Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Vår innsats 23.mars kan redde liv neste gang katastrofen rammer.

Støtt aksjonen!

Givertelefon 820 43 033 (100kr) Kontonummer 1594.22.87493
Re middelalderdager og kirken Vi har lagt middelalderdagene bak oss for denne gang. I år ble kirkens rolle tydligere vist frem. For kirken var middelalderen en tid hvor det var viktig å befeste sin rolle og finne de rette alliansepartnere. I dag tar vi avstand fra vold og våpenmakt. Av: Ole A. Hafell, diakon i Re Å slå seg sammen med Erling Skakke ved å krone hans sønn Magnus til konge var et grep i å finne alliansepartnere. Da ble det også fart i kirkebyggingen og ansettelsen av prester. Det innebar like fullt at kirken ble en aktiv del i den blodige kampen om makt og innflytelse. Det fortelles om biskoper som selv deltok på slagmarken. Historien om hvordan Norge ble kristnet er ikke bare ærerik. Likevel kan det være viktig å trekke dette frem slik at bildet blir mest mulig sant og slik at vi kan være tydeligere på våre veivalg i dag.

Diakon Ole Hafell tegner korsets tegn med aske i pannen på de fremmøtte på åpningen av Re Middelalderdager i Våle kirke. En gammel tradisjon på askeonsdag. Foto PAA.

Kirken i dag

Dagens kirke liker best å trekke frem de positive sidene ved innføringen av kristendommen i middelalderen.

Kirken hadde en stor rolle i innføringen av nytt tankegods, europeisk kunst og kultur, rettsstaten, menneskeverd og omsorg for de svakeste. Vi tar i dag avstand fra vold og våpenmakt og fronter heller et freds- og ikkevoldsbudskap. I løpet av middelalderdagene kunne vi nok tydeligere vist solidaritet med de som fortsatt lever og lider under krigens og voldens redsler rundt om i verden. Kanskje vi kan finne en god måte å gjøre det på i kommende festivaler.

Kirken blant folket

Våle kirkekor framførte Magnushymnen på åpningskonserten i Våle kirke. Foto PAA. 

Det har kommet frem kritiske bemerkninger på hvorfor dagens kirke deltar aktivt i denne gjenskapningen av krig og maktkamp som middelalderfestivalen også er. Jeg syns det er naturlig at kirken, som var en aktiv del i de historiske begivenhetene, også er med i gjenskapningen slik at historien blir sant og nyansert fremstilt. Det er dessuten viktig at kirken engasjerer seg i arenaer hvor folk samles. Skal kirken oppleves aktuell for menneskers hverdag må


den være tilstede i lokalsamfunnet gjennom kontakt med enkeltmennesker og på arrangementer hvor bygda samles. Re middelalderdager er et strålende eksempel på det sistnevnte.

Kirken i fremtiden?

Til sist vil jeg nevne at det er lett å stille seg til dom over fortiden. Selv om de var fanget av sin tid var det nok mange ting de burde gjort annerledes. Jeg blir likevel ikke helt fri fra tanken om hvilken dom fremtidens kirke og samfunn vil felle over oss. Kanskje jeg skal ta denne tanken med til neste utgave av menighetsbladet.

Fra Re Middelalderdager i Ramnes kirke. VåRa koret synger. Diakon Ole Hafell sørget for latinsk messe med middelalderpreg. Foto PAA.

Leserinnlegg Skolebarn bygger miniatyrkirke under oppsyn av ”middelalderprest” Ole Hafell. Foto Per Haug.

Jeg har bodd i kommunen noen år, og har observert diverse markeringer av slagene på Re og markeringene og feiringen av Re Middelalderdager. Ofte har disse markeringene hatt et markant innslag av våpenbruk og minner om slagene på Re, med barn som kler seg som krigere, opplæring i drapsmetoder og våpenbruk med mer. Jeg har flere ganger reagert på dette, og tenkt at disse slagene førte svært mye lidelse med seg, og at det bare er avstanden i tid som gjør at dette kan foregå. Nedslaktinger av mennesker som ligger nærmere i tid ville det vel være umulig og uetisk å ”feire” på denne måten. Når jeg nå også ser at ”dere” er stolte av å kunne knytte kirkene nærmere til ”feiringen” av middelalderdagene i Re, som innebærer en forherligelse av sverdbruk, uten noen markering av at det er galt å drepe, forundrer det meg at kirken kan uttale seg på denne måten. Are Thoresen

Orgelskoleelev Kristoffer B. Wergeland framførte en koral fra middelalderen assistert av orgellærer Bjørn Vidar Ulvedalen. Foto: PAA

(Svar: se artikkel: Re middelalderdager og kirken)
Restaurant Take away

vi e g et r å f il r p a . Fra 1 E

RN Ø J H L L A B T FO ague, hampions Le

, Vi viser C i Sør Afrika ga, Fotball VM eli p ip T gue, Norsk Premier Lea nsk Liga S pa r fotball lt - A innenfo

Åpningstider man-lør 15-23 søn 13-23

Telefon 33 39 50 60 Olgar Dahlsv. 2, 3174 Revetal

T¬ 6ESTFOLDKORTET¬ER¬E PERIODEKORT¬FOR¬ALLE

2EIS¬SͬMYE¬DERE¬VIL¬I¬HELE¬6ESTFOLD¬TIL¬FAST¬PRIS

6ESTFOLDKORTET¬ER¬ET¬PERIODEKORT¬SOM¬ER¬SKREDDERSYDD¬TIL¬ALLE¬ALDERSGRUPPER¬OG¬REISEBEHOV ¬OG¬GJ’R¬DET¬ENKLERE ¬BILLIGERE¬OG¬MER¬mEKSIBELT¬¬ ͬBRUKE¬BUSS¬+ORTET¬FÍR¬DU¬KJ’PT¬PͬSALGSKONTORENE ¬OG¬DU¬FYLLER¬DET¬ENKELT¬OPP¬PͬBUSSEN¬¬3JEKK¬VKTNO¬FOR¬mERE¬SMARTE¬KORTL’SNINGER¬ -ED¬6ESTFOLDKORTET¬ER¬DET¬ENKELT¬OG¬BILLIG¬Í¬BRUKE¬BUSS

SMARTINGER¬BRUKER¬BUSS WWWVKTNO
Nytt for brudepar I år har alle som har planlagt vielser i kirkene i Re fått invitasjon til en samling for brudpar. Et av temaene på samlingen er ”Kommunikasjon – til glede og frustrasjon.” Bakgrunnen og ideen til en slik samling, i tillegg til den direkte samtalen med de enkelte brudeparene, er å få til en samtale ut over bare de rent praktiske tingene rundt en vielse, sier sogneprest Nils Øyvind Kjøl. Sammen med sogneprestkollega Sølvi Lewin, diakon Ole Hafell og kantor Truls Gran blir det både tips om hvordan ta vare på ekteskapet når hverdagen kommer og tips om hvordan gjennomføre seremonien i kirken.

Glede eller frustrasjon

At kommunikasjon ikke alltid er like enkelt møter de fleste ektepar før eller siden. Derfor er dette viet et eget tema i samlingene. ”Kommunikasjon – til glede eller frustra-

sjon” er tittelen på innlegget som starter med rollespill. Sølvi Lewin og Ole Hafell skal snakke om de fire faresignalene slik at deltakerne får innblikk i konfliktmønstrene og kan hente motivasjon til mottiltak. Mye er hentet fra de såkalte PREP-kursene som er utarbeidet av samlivssenteret til Modum Bad. –Akkurat som en bil trenger regelmessig service må også ekteskapet jobbes med, sier Sølvi Lewin og siterer prest og forfatter Per Arne Dahl: Det er bare forfallet som kommer av seg selv.

Nytt for dåpsforeldre I år får alle dåpsforeldre i Re et nytt tilbud som skal være en hjelp til oppfølging av dåpsbarnet. I tillegg til at presten kommer hjem for en samtale blir nå alle foreldre invitert til samlinger der de får tips om materiell og tilbud fra kirkene i Re. Tekst og foto: Per Astrup Andreassen Trosopplærer Hilde Heitmann er med på samlingene sammen med en av prestene. Hun orienterer om hva kirken kan hjelpe foreldrene med og hvordan man kan følge opp dåpen. –Vi gir tips om enkle grep som kan gjøres - det handler om å finne plass til de gode rutinene, sier Hilde. Dette blir starten på trosopplæringsarbeidet som følge barnet til det blir 18 år.

Bordbønn og sang

Hilde mener det er viktig å legge vekt på de hverdagslige rutinene ved for eksempel å legge inn bordbønn og aftenbønn. –Det ligger mye formidling i dette og åpner opp for en virkelighet der Gud er, sier hun. På samlingene gir hun også tips om bøker som er tilpasset barnas alder og hun understreker viktigheten av å lese høyt for barna. For eksempel bøker som er tilpasset de forskjellige kirkelige høytider som påske, jul og pinse. Synge for barna er også en positiv akti-

Hilde Heitmann deltar på dåpssamlingene som arrangeres i Re. Her er hun i aktivitet på babysang på biblioteket på Brår. vitet og foreldrene får også tips om CD’er som kan benyttes for å lære seg sangene.

Variert tilbud

På samlingene får også foreldrene en oversikt over de aktivitetstilbudene kirken har for barn. Blant annet spedbarnssang hver tirsdag kl. 10:00 på biblioteket på Brår. –Det hadde også vært fint og fått i gang småbarnsang, sier Hilde, og understreker at det er behov for noen som kan være med å ta ansvar for et slikt tilbud. Ellers har kirken tilbud om 4-og 6 års bok (utdeling i kirken), søndagsskoler i Ramnes, Våle og på Røråstoppen. BarnekoREt i Ramnes og Våle kirkes barnekor. Det er også barneklubber i Fon, Ramnes og på Røråstoppen med mer. 


"HB6GID<:C@:AI "HB6GID<:C@:AI :A:@IGDC>H@<6K:@DGI Gaven som passer for alle! Kortet kan Gaven som passer for alle! Kortet kan benyttes i 25 butikker pĂĽ Re-torvet og "HB6GID<:C@:AI benyttes i 25 butikker pĂĽ Re-torvet og

füs kjøpt püpasser Posten pü alle! Revetal. Dukan bestemmer Gaven som Kortet füs kjøpt pü Postenfor pü Revetal. Du bestemmer selv hvilken du ønsker ü fylle kortet benyttes i 25verdi butikker pü Re-torvet og med. selv hvilken verdi du ønsker ü fylle kortet med. füs kjøpt pü Posten pü Revetal. Du bestemmer selv hvilken verdi du ønsker ü fylle kortet med.

DU DU FĂ&#x2026;R FĂ&#x2026;R ALT ALT DU DU TRENGER TRENGER PĂ&#x2026; PĂ&#x2026; DU FĂ&#x2026;R ALT TRENGEROG REVETAL â&#x20AC;&#x201C; HYGGELIG REVETAL â&#x20AC;&#x201C; IIDU HYGGELIG OGPĂ&#x2026; REVETAL â&#x20AC;&#x201C; I HYGGELIG OG :: )) AVSLAPPENDE OMGIVELSER AVSLAPPENDE OMGIVELSER AVSLAPPENDE OMGIVELSER :) PĂĽ PĂĽ Re-torvet Re-torvet kan kan du du sette sette bilen bilen gratis gratis fra fra deg, deg,

senke skuldrene og handle ii ditt eget tempo. senke skuldrene og handle ditt eget Püsetter Re-torvet kanog dupersonlig sette bilen gratis tempo. fra deg, i Vi service kundebehandling Vi setter service og personlig kundebehandling i senke skuldrene og30 handle i ditt hyggelige eget tempo. høysetet. Med over butikker, spisehøysetet. Med over 30 butikker, hyggelige spiseVi setter Re-torvet 2 etg. service og personlig kundebehandling i steder Re-torvet 2 etg.og praktisk beliggenhet er det et enkelt valg steder og praktisk beliggenhet erhyggelige det et enkelt valg høysetet. Med over 30 butikker, spiseüü komme til oss. Det skal alltid vÌre hyggelig ü komme Re-torvet 2 etg. til oss. Det skal alltid vÌre hyggelig ü steder og praktisk beliggenhet er detdu etvÌre! enkelt valg handle pü Revetal. Velkommen skal handle pütilRevetal. Velkommen skal du vÌre! ü ü komme oss. Det skal alltid vÌre hyggelig handle pü Revetal. Velkommen skal du vÌre!

HURRA! MENY ARVE MENY ARVE GRAN GRAN HURRA! ER 100 Ă&#x2026;R

9:H><CÂ&#x2122;A6NDJI/D8ID7:G;DIDÂ&#x2122;Â?>HID8@E=DID$H86CHID8@;DID 9:H><CÂ&#x2122;A6NDJI/D8ID7:G;DIDÂ&#x2122;Â?>HID8@E=DID$H86CHID8@;DID 9:H><CÂ&#x2122;A6NDJI/D8ID7:G;DIDÂ&#x2122;Â?>HID8@E=DID$H86CHID8@;DID

ER 100ARVE Ă&#x2026;R GRAN MENY Det har vĂŚrt en rivende utvikling siden Adolf Gran Det har vĂŚrt enĂ&#x2026;R rivende utvikling siden Adolf Gran ER 100 startet sitt landhandleri i 1910 til dagens Menystartet sitt landhandleri i 1910 til dagens Meny-

Â&#x2122;BZcn6gkZ<gVc6H Â&#x2122;BZcn6gkZ<gVc6H Â&#x2122;B^m Â&#x2122;B^m Â&#x2122;EdhiZc Â&#x2122;BZcn6gkZ<gVc6H Â&#x2122;EdhiZc Â&#x2122;7ZaaZĂ&#x2030;h7ZVjin Â&#x2122;B^m Â&#x2122;7ZaaZĂ&#x2030;h7ZVjin Â&#x2122;7dc^iV;Vh]^dc Â&#x2122;EdhiZc Â&#x2122;7dc^iV;Vh]^dc Â&#x2122;7ddih6ediZ` Â&#x2122;7ZaaZĂ&#x2030;h7ZVjin Â&#x2122;7ddih6ediZ` Â&#x2122;7"Ndjc\ Â&#x2122;7dc^iV;Vh]^dc Â&#x2122;7"Ndjc\ Â&#x2122;8]^X;g^hÂłg Â&#x2122;7ddih6ediZ` Â&#x2122;8]^X;g^hÂłg Â&#x2122;BViX]GZkZiVa Â&#x2122;7"Ndjc\ Â&#x2122;BViX]GZkZiVa Â&#x2122;EZi^iWVgcZ`a²g Â&#x2122;8]^X;g^hÂłg Â&#x2122;EZi^iWVgcZ`a²g Â&#x2122;Eg^cXZhh>ciZg^Âłg Â&#x2122;BViX]GZkZiVa Â&#x2122;Eg^cXZhh>ciZg^Âłg Â&#x2122;H`dg^c\Zc Â&#x2122;EZi^iWVgcZ`a²g Â&#x2122;H`dg^c\Zc

Â&#x2122;L^"k^EVg[nbZg^ Â&#x2122;L^"k^EVg[nbZg^ Â&#x2122;L^k^h"Y^iigZ^hZ[Âła\Z Â&#x2122;L^k^h"Y^iigZ^hZ[Âła\Z Â&#x2122;7^7;Vh]^dc Â&#x2122;L^"k^EVg[nbZg^ Â&#x2122;7^7;Vh]^dc Â&#x2122;9c7Cdg!GZkZiVa Â&#x2122;L^k^h"Y^iigZ^hZ[Âła\Z Â&#x2122;9c7Cdg!GZkZiVa Â&#x2122;9ngZg^`Z  Â&#x2122;7^7;Vh]^dc Â&#x2122;9ngZg^`Z Â&#x2122;=dbZHlZZi=dbZ Â&#x2122;9c7Cdg!GZkZiVa Â&#x2122;=dbZHlZZi=dbZ Â&#x2122;GZkZiVa@gdd\8ViZg^c\6H Â&#x2122;9ngZg^`Z  Â&#x2122;GZkZiVa@gdd\8ViZg^c\6H Â&#x2122;Hedgi&GZkZiVa Â&#x2122;=dbZHlZZi=dbZ Â&#x2122;Hedgi&GZkZiVa Â&#x2122;=dkhBVg`ZY Â&#x2122;GZkZiVa@gdd\8ViZg^c\6H Â&#x2122;=dkhBVg`ZY - Yes! vi leker Yes! vi leker Â&#x2122;Hedgi&GZkZiVa -- Foto -- Foto Glass/kjøkken Â&#x2122;=dkhBVg`ZY - Glass/kjøkken -- Gave interiør Yes! viog - Gave ogleker interiør

Retning Hof 15 min Retning Andebu 15 min Retning Andebu 15 min

Retning Andebu 15 min

35 35

35

Retning Holmestrand 15 min Retning Retning Holmestrand Horten 20 min15 min Retning Horten 20 min Retning Holmestrand 15 min Retning Horten 20 min

ien eve Bisp

Â&#x2122;K^cbdcdedaZi Â&#x2122;K^cbdcdedaZi Â&#x2122;BZhiZg<gÂłcc Â&#x2122;BZhiZg<gÂłcc Â&#x2122;GZcZhhVchZ Â&#x2122;K^cbdcdedaZi Â&#x2122;GZcZhhVchZ Â&#x2122;GZkZiVaA^Wg^h Â&#x2122;BZhiZg<gÂłcc Â&#x2122;GZkZiVaA^Wg^h Â&#x2122;;gVc`F Â&#x2122;GZcZhhVchZ Â&#x2122;;gVc`F Â&#x2122;@VeeV]a Â&#x2122;GZkZiVaA^Wg^h Â&#x2122;@VeeV]a Â&#x2122;A^[ZGZkZiVa Â&#x2122;;gVc`F Â&#x2122;A^[ZGZkZiVa Â&#x2122;:meZgiGZkiVa Â&#x2122;@VeeV]a Â&#x2122;:meZgiGZkiVa Â&#x2122;<VgcWjciZc>YÂ&#x201A;9Zh^\c Â&#x2122;A^[ZGZkZiVa Â&#x2122;<VgcWjciZc>YÂ&#x201A;9Zh^\c Â&#x2122;GZhiVjgVciZc Â&#x2122;:meZgiGZkiVa 10 Â&#x2122;GZhiVjgVciZc Â&#x2122;GZkZc Â&#x2122;<VgcWjciZc>YÂ&#x201A;9Zh^\c Â&#x2122;GZkZc Â&#x2122;6aa^VcXZ\jaajgdei^`` Â&#x2122;GZhiVjgVciZc Â&#x2122;6aa^VcXZ\jaajgdei^``

Retning Hof 15 min Retning Hof 15 min

ien ien eve eve BispBisp

PĂ&#x2026; PĂ&#x2026; TORVET TORVET TORVET

butikk Revetal. Fire generasjoner senere vi Det harpĂĽ vĂŚrt en rivende utvikling siden Adolfer butikk pĂĽ Revetal. Fire generasjoner senere erGran vi stolte avsitt ĂĽ presentere eni moderne Menybutikk i startet landhandleri 1910 til dagens Menystolte av ĂĽ presentere en moderne Menybutikk i hjertet av Revetal. Vestfold. Bli med pĂĽ festen.senere er vi butikk pĂĽ generasjoner hjertet av Vestfold.Fire Bli med pĂĽ festen. Hilsen alle oss pĂĽ Meny! stolte av ĂĽ presentere en moderne Menybutikk i Hilsen alle oss pĂĽ Meny! hjertet av Vestfold. Bli med pĂĽ festen. Hilsen alle oss pĂĽ Meny!

35 35

Retning Tønsberg 10 min Retning Tønsberg 10 min

HER ER VI HER ER VI Bisp e Bisp veien eve ien

HER ER VI

35 STOR GRATIS PARKERINGSPLASS STOR GRATIS PARKERINGSPLASS Retning Tønsberg 10 min uE:CI/."'%&-Â&#x2122;B:CN-"'&'% uE:CI/."'%&-Â&#x2122;B:CN-"'&'% STOR GRATIS PARKERINGSPLASS LLL#G:"IDGK:I#CD Bisp eve ien

LLL#G:"IDGK:I#CD


Når målet ikke er mål! Stina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re. Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende.

Rallykjøring til inntekt for barneskole i Mali Nå i februar hadde vi et spennende besøk her i Douentza: Et helt team med rallykjørere! Fire av bilene fra solidaritetsrallyløpet Budapest- Bamako skulle nemlig være med på å legge ned grunnsteinen til barneskolen de skal finansiere i landsbyen Kourminkooru. Tekst og foto: Stina Aanderaa Neergård Hans Petter Farestad er primus motor for dette tiltaket og med tilnavnet ”Big Hans” har han nettopp kjørt rallyløpet Budapest-Bamako for tredje gang. Denne gangen lå de faktisk an til å nå målet sitt om å komme blant de fem beste. Men da arrangørene la om ruta av sikkerhetsgrunner slik at målet for rallyet ble endret fra Bamako til Agadir i Marokko, valgte Hans Petter og tre andre norske rallybilteam å bryte løpet, så de ikke skulle gå glipp av den planlagte landsbyfesten i Kourminkooru. Å være tilstede der var viktigere for dem enn å få en god plassering i løpet, og de fortsatte derfor den opprinnelige ruta mot Mali.

Mer rally og skole

Tredje februar kjørte vi en lang rekke med fulle biler mot Kourminkooru. Der fikk vi plass under et stort skyggetak som var satt opp for anledningen. Så gikk det slag i slag med taler, kamelparade, dans og selvfølgelig selve grunnsteinsnedleggelsen. Det hele ble avsluttet med en stor festmiddag. Men rallykjørernes engasjement er ikke slutt med dette. Hans Petter har ingen planer om å slutte med rallykjøring, ei heller om å glemme Kourminkooru. - Nå har vi nok penger til å bygge det første klasserommet, sier han. - Men målet for neste år er å få inn enda mer! Så blir det spennende å se om neste års Budapest-Bamako vil gjøre det mulig for Hans Petter å kjøre seirende også over den faktiske målstreken! Vi som holder til her i Mali skal nok følge med, og ønsker både ham og hele det norske rallyteamet lykke til med neste års løp! Vi oppfordrer også alle lesere til å følge med på TV2, der kommer det nemlig en dokumentarfilm om det norske rallyteamet som valgte Kourminkooru framfor en mulig plass på seierspallen.

11


Flott konsert i Fon kirke BarnekoREt løftet kvelden i forbindelse med arrangementet ”Hele menigheten synger” i Fon kirke 11. februar. Under dyktig og entusiastisk ledelse av Olaug Jacobsen og Truls Gran, ga 25 unge sangere tilhørerne en fantastisk kveld. Repertoaret var bredt, med både gamle, kjente og kjære barnesanger, til nye tekster med masse bevegelse. Koret etterlot ingen tvil om at de hadde øvd mye og fremførte alt med god koordinasjon og glede. Det var over 110 mennesker med stort og smått tilstede i kirken. Da blir det god stemning i Fon kirke.

Øver på Røråstoppen

BarnekoREt har øvelser annenhver torsdag på Røråstoppen skole og barna kan begynne når de har fylt fire år. Det er en fin blanding av erfarne og nye medlemmer. Noen har vært med i mange år, og enkelte her i kveld har bare vært med oss en gang, sier Olaug Jacobsen. - Det er en fantastisk flott gjeng å jobbe med, og når de stråler av sangglede, koser jeg meg som korleder.

Høytid og glede

Fast pianist og musikalsk leder er Truls Gran. -Det er mye moro med dette koret. En ting er at de synger bra, men vel så viktig er den gleden de viser på øvelser og som på konserten i dag. Dette er både høytid og glede på en gang, sier Truls Gran, som svært gjerne ønsker seg flere gutter i koret. Ta kontakt og kom på en øvelse, er hans oppfordring. Og det kan vi som var tilstede underskrive på, med eller uten familiebånd til koret. For dette er et kor som har det bra sammen. Her er det plass til alle!

Påskefeiring i Re Palmesøndag

Kl. 11:00: Barnas Påskedag på Røråstoppen skole. Menighetsleder Sjur Askjer. Stina og Dag Frode Helgestad og barna deltar med sang og musikk. Kirkelunsj etter gudstjenesten.

Skjærtorsdag

Ramnes kirke kl.19:00: Gudstjeneste med nattverd i Ramnes kirke. Sogneprestene Sølvi Lewin og Nils Øyvind Kjøl og kantorene Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran. Trompet Jan Henrik Eriksen. Felles kveldsmåltid på Elverhøy etter gudstjenesten. Ta med et fat med mat til fellesbordet. Drikke serveres. Kl.11.00: Våle sykehjem: Nattverdgudstjeneste. Sogneprest Nils Øyvind Kjøl. Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Kl.11.30: Krakken sykehjem: Nattverdgudstjeneste. Sogneprest Sølvi Lewin. Marit Solberg spiller.

Langfredag

Fon kirke kl.10:30: Musikk til ettertanke. Kl.11:00: Pa12

sjonsgudstjeneste. Sogneprestene Sølvi Lewin og Nils Øyvind Kjøl, kantorene Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran. Cello Nadezhda Sivertsen. Våle menighetshus Kl.19:00: Curt Westmann taler.

1. påskedag (søndag):

Kl.11:00: Høytidsgudstjeneste i Ramnes kirke Nattverd. Sokneprest Sølvi Lewin og organist Truls Gran. Etter gudstjenesten: Prosesjon ut på kirkegården der det synges om Ham som seiret over døden. Kl.11:00: Høytidsgudstjeneste i Våle kirke Sokneprest Nils Øyvind Kjøl. Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Trompet Jan Henrik Eriksen. Nattverd. Offergave til menighetens omsorgstjeneste og konfirmantarbeidet. På veien ut av kirken får alle en påskelilje. Ute på kirkegården samles vi til glad lovsang: Han er oppstanden! Halleluja!

2. påskedag:

Kl.11:00: Høytidsgudstjeneste i Vivestad kirke. Sokneprest Nils Øyvind Kjøl. Organist Truls Gran. Nattverd. Etter gudstjenesten dekkes påskefestbordet med bløtkake, frukt, kaffe og te. Kl.11:00: Undrumsdal kirke. Sogneprest Sølvi Lewin og kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Nattverd.


Til ettertanke

Guds hellige rom Vi hører eller leser ofte om mennesker som beskriver Gud i følgende ordlag: ”For meg er Gud…”, eller ”Min Gud er…” Kanskje er det bare en ubetenksom måte å formulere seg på.

fattere satt med det fullstendige bildet av hvem Gud er, derfor nøyde de seg med å skrive ned det de hadde sett og hørt. Det gir meg tillit til at det som står er sant, for det er ikke tilpasset menneskelig fornuft, det er større.

Av: Hilde Heitmann, trosopplærer i Re

Kan vi leve i relasjon til en Gud vi ikke forstår? Forstår vi menneskene vi omgir oss med fullt ut? Det er neppe mulig, men etter å bli kjent med enkelte og forstå noe av hvem de er, kan vi leve i relasjon til dem likevel. Vi kan til og med elske, og la oss elske. Gud lar seg ikke forstå, men han lar seg kjenne. Han kom til jorden i en menneskekropp. Han levde sammen med menneskene og lot de bli kjent med ham. Da tiden var kommet for å forlate jorden og stige opp til himmelen for å gjøre i stand et sted for menneskene, sa han: ”dit jeg går vet dere veien.” Tomas sier til ham: ”Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?” Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.”

For gjennom disse ordene begrenser man i realiteten Gud til sin egen opplevelse av ham. Man åpner opp for at min Gud kan være annerledes enn din Gud. Én sann Gud, fra evighet til evighet blir erstattet med min Gud, her og nå. I dette hører vi gjenklangen av postmodernismens relativisering av sannheten – det som er sant for meg er ikke nødvendigvis sant for deg. Alle må selv finne fram til sin sannhet. Og med dette oppheves sannheten.

Menneskelaget Gud

Er vi i vår søken etter min Gud i ferd med å oppheve ham? Hva skjer dersom jeg lykkes med å finne min Gud, en Gud jeg forstår og kan forutsi, en Gud som er logisk og går opp – som et regnestykke? Hva skjer da? Har jeg funnet Gud? Jeg er redd jeg heller har mistet ham. Og det jeg sitter igjen med er en avgud, en menneskelaget Gud, en Gud skapt i mitt bilde. En slik Gud kan jeg kontrollere, jeg kan få plass til ham i min egen bukselomme. Kanskje gir han meg trygghet, som en lykkestein.

Større enn fatteevnen

Hvem er Gud? Jeg vet ikke, ikke helt. Jeg vet at han har skapt meg i sitt bilde, derfor kjenner han meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Derfor tilhører

Gud søker mennesker

jeg ham. Jeg vet også at Gud har gitt seg til kjenne gjennom skaperverket og sitt ord, Bibelen. Der kan jeg finne ham, men jeg kan ikke gripe ham, ikke helt. For Gud er alltid større. Han er større enn skaperverket, og han er større enn det som får plass i en bok, selv Bibelen. Han er større en min fatteevne, han sprenger min forståelseshorisont. Han kan ikke fanges i et logisk system, han får ikke plass i noens bukselomme.

Større enn fornuften

Er ikke det deilig? Er det ikke trygt? Jo, det er uforutsigbart og til tider frustrerende, men først og fremst er det trygt. For det gir visshet om at det faktisk er Gud vi har med å gjøre, den sanne og evige Gud. Dersom Bibelen hadde talt om Gud på en måte som gjorde meg i stand til å forstå ham fullt ut, hadde sjansen vært stor for at de som førte Bibelen i pennen bare hadde konstruert en Gud som var lett å selge. Men heller ikke Bibelens for-

Veien til Gud går gjennom Jesus, gjennom det Jesus gjorde på korset. Men historien om Jesus er ikke først og fremst en historie om menneskets søken etter Gud, men om Guds søken etter mennesket. I Jesu seier på korset vant Gud menneskene tilbake til seg. Derfor er kanskje ikke det viktigste at vi har funnet Gud, men at Gud har funnet oss.

13


Slekters gang DØPTE

DØDE

21.02 Olai Vataker Lauritsen 07.03 Mathea Sjølett Hynne 07.03 Henrik Fjeldberg Hvaale 14.02 Marie Louise Jensen Hedlund

28.01 Jorunn Sletmoe 04.02 Anne-Brit Jahre Mustaparta 06.02 Aslaug Synøve Foss 25.02 Arne Viggo Plathán 26.02 Frank Andersen 01.03 Erling Oserød

VÅLE KIRKE

UNDRUMSDAL

RAMNES KIRKE

RØRÅSTOPPEN SKOLE

07.02 Magnus Røhmen Gravir 07.02 Aurora Kalleberg 21.02 Bjørn Alfredsen Langeland 07.03 Inanda Moum 07.03 Signe Marie Helgeland 07.03 Regine Finnerud

Stensenteret AS

33 33 36 69

Alt innen skifer/naturstein - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Bred erfaring

RAMNES

28.02 Olga Camilla Lefsaker VÅLE

02.02 Birgitte Karine Lie 04.02 Julie Karoline Bergseth 24.02 Anton Bettum

Avskjed med Kirkeborg -Hva nå, Ramnes? Åpen bygdefest på Kirkeborg søndag 11.april 2010 kl.18. Minner fra 70 år - og veien videre. Arr: Ramnes kirkering, diakonat og Kfuk-Kfum.”

www.steinriket-tonsberg.no

14

Kirkeskyss Tjenesten er gratis. Bruk den! Fon menighet. Henvendelse til: Tor Vilhelm Bue Berit Aanderaa Harald Solberg Berta Gunnerød Kristen Solberg

tlf. 33 39 74 31 tlf. 33 39 76 37 tlf. 33 39 74 17 tlf. 984 46 489 tlf 411 00 463

Ramnes menighet. Henvendelse til: Leif-Kåre Lauritsen Solveig B. Myrstad

tlf. 33 39 65 98 tlf. 33 39 66 98

Undrumsdal menighet. Henvendelse til: Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55 Vivestad menighet. Henvendelse til: Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711 Våle menighet Kirksskyss fra Re sykehjem ca. 10.30 Fra Våletun ca. 10.40


Gudstjenester, møter og arrangementer Gudstjenester 21.03 Ramnes kirke kl. 11.00: Diakoniens dag. Gudstjeneste 24.03 Fon kirke kl. 20.00: Stille kveld 28.03 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste felles for Re 01.04 Re sykehjem kl. 11.00: Nattverdgudstjeneste 01.04 Krakken kl. 11.30: Nattverdgudstjeneste 01.04 Ramnes kirke kl. 19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste 02.04 Fon kirke kl. 11.00: Langfredagsgudstjeneste 04.04 Ramnes kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 04.04 Våle kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 05.04 Undrumsdal kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 05.04 Vivestad kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 11.04 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste 18.04 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 6-årsbok 18.04 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 25.04 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste 25.04 Fon kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Årsmøte 28.04 Fon kirke kl. 20.00: Stille kveld 02.05 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 02.05 Ramnes kirke kl. 19.00: Sang- og musikkgudstjeneste 09.05 Vivestad kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste 09.05 Røråstoppen skole kl.11.00: Familiegudstjeneste 12.05 Re sykehjem kl. 17.00: Nattverdgudstjeneste 13.05 Øyfjell kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste felles for Re Sangkvelder for utviklingshemmede med venner. Sang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,- til mat. 14.04 Fon kirke 19.05 Undrumsdal kirke 16.06 Fon kirke Eldretreff på Våletun Lørdager kl. 16.00. 20. mars, 24. april, 29. mai. For skyss ring: Anfin Borge: 33 06 00 94 Roar Hillestad: 33 06 26 70 Nils Husabø: 33 06 20 19

Formiddagstreff på Brårsenteret Onsdager kl. 10.00 – 11.45 17.03 Nattverdgudstjeneste 14.04 Andakt Ramnes Diakonat 21.03 Diakoniens dag Gudstjeneste i Ramnes kirke. Etter gudstjenesten: Samling på Brårsenteret. Program og servering av lapskaus og bløtkake. 22.04 Møte på Sverretun. Andakt og program ved Jostein Holm: ”En reise over verdens tak”. Sang av Anne Martha Kjær. Bevertning. BarnekoREt kl. 18-18.45 Øvelse på Røråstoppen skole torsdag i partallsuker 25. mars, 8. og 22. april, 6. mai GospelkoREt kl. 19-21 øvelse på Røråstoppen skole onsdag i oddetallsuker. 14.04, 28.04, 12.05, 26.05 Våle kirkes barnekor Øvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Våle kirke. Våle kirkekor i Våle kirke Øvelse mandager kl. 18.45-21.00 Superfredag kl. 18.30-20.45 på Røråstoppen skole 19.03, 16.04, 30.04 og 14.05 Barneklubben i Ramnes kl. 17.30-19.30 hos Main Rosnes, Ramnesveien 796 12.04 Lage noe 26.04 Pizzakveld 10.05 Lage noe til 17. mai Klubbaktiviteter i Fon: Miniklubben kl. 18-19 i underetasjen Fon barnehage. 4 år – 1. klasse Fredagsklubben kl. 18-20 i underetasjen Fon barnehage. 2. – 7. klasse Allidrett kl. 19.30-21.00 i gymsalen Fon barnehage. 8. klasse og oppover Datoer for alle arrangementer er fredager: 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05 og 04.06

Søndagsskolen og K-klubb på Revetal På Røråstoppen skole kl. 11.00, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05 Søndagsskolen i Ramnes 18.04 Søndagsskole i gudstjenesten Søndagsskolen i Våle Søndagsskole i gudstjenestene 21. mars, 18. april og 9. mai Fon misjonssamband Møtene er søndager kl. 19.00 28.03, 11.04 hos Bue i Vika, 25.04, 09.05 Østre og Vestre Misjonsforening 06.04 Misjonsmøte hos Olaug Holmen 03.05 Misjonsmøte hos Møyfrid Holm Våle Normisjon Møter på Våle menighetshus kl. 19.00 18.03, 15.04, 27.05 Våle Tibetmisjon 19.03 Møte hos Olaug og Øivind Holmen kl. 19.00 Våle Misjonssamband 02.04 Langfredagsmøte på Våle menig hetshus kl. 19.00 v/Kurt Westman Felles med Nykirke misjons samband 06.05 Møte på Våle menighetshus Per Tvedten taler. Ramnes Misjonsforening Har sine møter 1. tirsdag i hver måned. Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.

Månedens sitat -Kulturradikalernes iver etter å utradere alt som smaker av kristen tradisjon gjør at vi er i ferd med å miste alt av gamle normer og retningslinjer. Alt handler om dialog og forståelse, ingen tør ta stilling til noe som helst! Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland til Aftenposten

15

Re menighetsblad nr.2/10.  

S n u b l a d e t Kirken og Re middelalderdager Informasjon side 3-5 side 6-7 Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Nr. 2 mars 2...

Advertisement