Page 1

PORSGRUNN Nr. 3 - April 2010 e.Kr.f.

Påsken er kirketid Palmesøndag Kirkeårets mest dramatiske uke begynner palmesøndag, som har fått sitt navn etter Jesu inntog i Jerusalem, da folkemengden jublet og bredte palmegrener på veien foran ham. En palmegren var i Palestina på Jesu tid et ærestegn og et seiersmerke som ble brukt for å hylle en seirende fyrste. Når folket ved inntoget i Jerusalem gikk Jesus i møte med palmegrener i hendene, kan dette ses på som et symbol på Jesu fremtidige seier. Palmesøndagens program hos oss: Formiddagsgudstjeneste i østre kirke og ”Påsken i ord og toner” i vestre kirke kl. 19.

Skjærtorsdag er dagen da Jesus holdt sitt siste måltid med disiplene og innstiftet nattverden. Har fått sitt navn fordi denne dagen fra gammelt av var den ”skjære”, dvs. ’”rene” dagen, dagen da man foretok sitt personlige renhold etter en lang fastetid. Denne dagen vasket også Jesus føttene til sine disipler, og i denne sammenheng taler Jesus også om en åndelig renhet. Skjærtorsdagens program hos oss: Andakt på Solmyrås sportskapell kl. 12 og Fellesskapsmåltid og messe i østre kirke/kirkestue fra kl. 18.

Langfredag er kirkeårets mørkeste dag. I løpet av natten og morgentimene gikk Jesus gjennom forhør, tortur og til slutt en smertefull korsfestelse. Korset er kristenhetens viktigste symbol, og finnes i et utall av former. Forskerne heller til at det såkalte latinske kors – et kors der tverr-armene er føyet inn i stammen – er den korstypen Jesus ble korsfestet på, men noe sikkert om dette vet man ikke. Det latinske kors er den korsformen som er mest brukt i vår kirke, og den hører til de eldste korsformer man kjenner. Langfredagens program hos oss: Formiddagsgudstjeneste i begge kirker og Korsvandring fra Rådhusplassen kl. 18.

Påskedag har alltid i kristenheten vært den store gledens dag. I vår kirke har denne dagen sitt preg av fest og jubel: alteret er smykket med lys og hvite blomster – gledens farge – og orgelbruset og sangen lyder kanskje mektigere enn noen gang: ”Påskemorgen slukker sorgen”. Det var denne dagen som forvandlet den lille flokken av forskremte disipler, som trodde at Jesu sak var endt med nederlag, til en flokk vitner som gikk ut i verden for å forkynne evangeliet om den oppstandne Kristus. 1. påskedags program hos oss: Høytidsgudstjenester i begge kirker kl. 11. 2. påskedagsprogram hos oss: Formidagsgudstjeneste i østre kirke kl. 11 og andakt på Solmyrås sportskapell kl. 12. PRH

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon: Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 35 56 79 61 (p) - 3409 Kapellan Arild Strand: Tlf. 48 13 12 28 - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig - 3408 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ola Horg Jacobsen: Tlf. 35 51 10 61

Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Claussen - 3404 Konsulent Siri Kjær

Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Min salme Sang og musikk har gitt og gir meg mange gleder, og jeg har et nært forhold til mange av salmene våre. Da jeg ble bedt om å velge en påskesalme, var valget lett. Som sokneprest i Fjaler i Sunnfjord, lærte jeg å bli glad i Jakob Sandes pasjonssalme. Den står på nr. 130 i Salmeboka. Jakob Sande ble født og vokste opp i Fjaler, i Dale i Sunnfjord. Hans far var kirkesanger, og Jakob fikk fra barnsben av et nært forhold til Dale kyrkje. Sande har skrevet mye forskjellig, han var på de små og fattiges side. Han var også opptatt av at troen måtte være ekte og reagerte sterkt på falskhet. Han har to vakre salmer i Salmeboka vår, den ene mer kjent enn den andre. Julesalmen hans synges mer og mer: ”Det lyser i stille grender-”, mens pasjons- og langfredagssalmen er mer ukjent. Jeg synes ”Du som låg i natti seine-” er spesiell og talende. Den viser oss noe av dybdene i Jesu lidelse for oss. Salmen har en særegen melodi av Rolf Karlsen som passer til innholdet. Den er også fin bare å lese og bruke når vi mediterer over Jesu lidelse nå på slutten av fastetiden og mot langfredag.

Du som låg i natti seine sorgtyngd, vanvørd og åleine, skjelvande på såre kne, du som skåli trufast tømde medan alle dine rømde, stridsmann frå Getsemane! Du som spotta vart og banna, kront med klungerkrans om panna, medan augo brann i sorg,

Det er Anne Marie Dahl Mustard som har valgt sin påskesalme. Hun og mannen Gerald er begge pensjonerte prester og valgte å flytte til Porsgrunn etter endt tjeneste i inn og utland. De er begge aktivt med i vår menighet og metodistkirken (som Gerald tilhører). Sammen leder de en av smågruppefellesskapene i vår menighet.

du som stod i namnlaus pine, skild fra dei du kalla dine, einsam i Pilati borg! Du som hekk til krossen nagla, medan blodut sveitte hagla frå di panne då du sa: ”Fader kvifor gjekk du frå meg!” Å lat nådens blodstraum nå meg, offerlam frå Golgata! Lær mi sjel kor du laut lida, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine merkte hender, så eg frelst mitt auga vender opp til deg på krossen, du.

Fra våre kirker: Østre kirke Har du lagt merke til ...

2010

1760

250 år Har du lest på tavlene? På den ene siden av alteret i Østre kirke finner vi Moses, Israelsfolkets store leder, som førte folket ut av Egypt, på vei mot Kanaan, det lovede landet. På veien dit, under vandringen i ørkenen, gir Gud Moses de ti bud på Sinaifjellet, skrevet på to steintavler. På vårt bilde ser vi Moses med tavlene. De er vanskelige å lese for de fleste av oss, siden de er skrevet med hebraiske skrifttegn. Men vi finner en grei oversettelse bl.a. i 2. Mosebok, kap. 20 Etter tradisjonen tenker vi oss at den ene tavlen inneholder budene som angår vårt forhold til Gud, dvs. budene 1–3, som dreier seg om å ikke ha andre guder, ikke misbruke Guds navn, og å holde hviledagen hellig. De andre budene dreier seg om vårt forhold til våre medmennesker, der vi blir minnet om å hedre våre foreldre, verne om liv, og leve et liv som er sant og rett. Ingen skal si at det alltid er like lett, men budene står der, som merkesteiner og normer vi alle kan strekke oss mot. PRH

Porsgrunn menighetsblad


Vår nye kantor

Korsvandring i Porsgrunns gater på langfredag Også i år blir det en økumenisk korsvandring i Porsgrunns sentrumsgater på langfredag ettermiddag i regi av Porsgrunn kristne råd. Vi samles på Rådhusplassen kl. 18 og vandrer i sentrumsgatene med stopp underveis hvor det blir bønn for ulike sektorer i byen vår. Korsvandringen ender opp i østre Porsgrunn kirke. Her blir det en god og verdig avslutning av det hele inne i kirken. Denne delen blir ledet av Ivar Brobakken og John Beech. Kirken vil være åpen fra kl. 18.45. De som ikke ser seg i stand til å være med på selve vandringen, har da en mulighet til en stille stund i kirken, for så å være med på avslutningen av korsvandingen ca. kl. 19.

Vår nye kantor, John Beech (35), er født og oppvokst i Rochdale, Manchester. Han begynte allerede som 7-åring å studere orgel. Opp igjennom barne- og ungdomsår deltok han i konkurranser og konserter rundt om i England. Det ble etter hvert fulltidsstudier i Manchester ved RNCM med fordypning blant annet i orgelspill. I 1999 var ferdig med studiene og fått diplom i orgelspill og musikkologie. Høsten 1999 begynte han som kantor i Stranda prestegjeld i Møre og Romsdal og startet samtidig som konsertorganist rundt om i Norge.

Fellesskapsmåltid og messe på skjærtorsdag i østre Porsgrunn kirke/kirkestue Gudstjenesten i Porsgrunn menighet på skjærtorsdag blir også i år en felles kveldsgudstjeneste i østre kirke. Men før gudstjenesten inviteres alle som ønsker det, til måltidsfellesskap. I østre Porsgrunn kirkestue er bordet pyntet og klart for fellesskapsmåltid, for alle som ønsker det kl. 18. Vi skal spise god mat sammen og innimellom vil det bli innslag i ord og toner som vil understreke den lange tradisjonen vi står i når vi samles rundt et bord nettopp på denne kvelden. Det musikalske vil Dagfinn Olsen ta ansvaret for sammen med Birgit Hoffmann (fiolin). Kvelden avsluttes i østre kirke kl. 19.30 med nattverdgudstjeneste ved sokneprest Per Johan Wiig, diakon Einar Svendsen, organist Dagfinn Olsen og solist Birgit Hoffmann.

John Beech

I 2005 flyttet John til Skien, ble organist i Solum og Kilebygda kirker. Der har han jobbet fram til nå, bare avbrutt av et år som vikarorganist i Skien kirke. Også her i distriktet har han hatt et aktivt konsertliv og blant annet spilt for Skien Kantori og Oslo Filharmoniske Orkester. Til påske vil altså John Beech begynne som kantor her i Porsgrunn med hovedfokus på østre Porsgrunn kirke.

Bibeltimer i østre Porsgrunn kirkestue

Bli med til Gaustablikk 22.–27. august Påmeldingene har så smått begynt å tikke inn til menighetskontoret, så nå er det bare å kaste seg på telefonen for å sikre seg plass til årets tur! Denne turen for pensjonister, er i år fra søndag 22. og fram til fredag 27. august og stedet er selvfølgelig Gaustablikk høyfjellshotell. Programtilbudet blir i år som tidligere år variert og rikholdig, men med frihet til å velge det som passer den enkelte Pris for oppholdet(fullpensjon!) er kr 3250,- pr. person på dobbeltrom og kr 3900,for enkeltrom. I tillegg kommer en deltakeravgift på kr 400 som dekker reise m.m. For informasjon og påmelding: ta kontakt med menighetskontoret tlf. 35 56 34 05. Hilsen turkomiteen, Porsgrunn menighetspleie i samarbeid med diakonikomiteen i Porsgrunn metodistkirke

Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - April 2010 e.Kr.f.

Det er blitt etterlyst bibeltimer i menigheten vår og i april vil vi invitere til to bibeltimer med sentrale tema. Den første blir onsdag 14. april kl. 19 vil Ivar Brobakken snakke om: ”Hvordan kan vi vite at Bibelen er Guds ord? Kan vi stole på at den taler sant når så mange hevder at de har funnet sannheten?” Den andre blir onsdag 28. april kl. 19 da er temaet til Per Johan Wiig: ”Hvordan skal vi lese Bibelen og hvordan kan vi tolke den?” Det blir anledning til spørsmål og samtale etter bibeltimene.

3


Konfirmanter 2009/2010 Konfirmantåret 2009/2010 nærmer seg sin avslutning og det er snart klart for konfirmasjonsgudstjenester. Årets konfirmanter både på vest og øst finner du her på denne sida. I løpet av dette året har konfirmantene deltatt både i undervisning og ulike miljøtiltak. Det startet med ”kick-off” på Oksøya leirsted og seinere med månedlige arrangementer i samarbeid med Porsgrunn Normisjon. I tillegg har

Konfirmanter i Vestre kirke - søndag 25. april 2010 kl. 11.00 Berglund Birkeland Heibø Heistad Johnsen Kleven Knutsen Kristiansen Larsen Larsen Olsen Rød-Knudsen Sandvik Sigler Skarshaug Stavnes Vrålid

Sindre André Susanne Lønne Anniken Renate Slåen Fredrik Håvard Alexander Kine Slåtta Linda Kristoffersen Susanne Willer Ester Marie Per-Widar Henriette Sæthernes Carlos Alexander Siljedal Marita Kristin Holte John Anders Vilde Sandene

Ekte Porsgrunnsfamilie Som en kuriositet og et kapitel i jubileumsboken, kunne vi tenke oss å trykke oversikten over en Porsgrunnsfamilie som bodde i byen allerede i 1758/60 og som fortsatt bor her. Vi ville finne alle innføringer i kirkebøkene, med barnedåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse, og kanskje avslutte med dåpsbildet av siste tilskudd på slektstreet. Gjerne med så mange slektsopplysninger som mulig, bilder, brev og andre begivenheter. Her kan det bli snakk om 9–10 generasjoner om vi er heldige. Vi ber interesserte ta kontakt med menighetskontoret eller Tor Ellefsen, telefon 950 31 681 eller torelle@ broadpark.no

4

konfirmanter fra hele distriktet deltatt i ”Good Friday” i Skien Fritidspark fredag 5. mars. Et opplegg med fotballturnering og andre aktiviteter, konserter

og forkynnelse fra kl. 18 og ut i de små timer. På bildene ser du litt av det som skjedde denne fredagskvelden/natta.

Konfirmanter i østre kirke - søndag 2. mai 2010 kl. 10.30 kl. 12.30 Amundsen Askeland Bråthen Einarsen Johansen Knudsen Krokå Kuhne Leifsen Lier Lindholm Lunde Lønberg Mathisen Melbye Moen Myrvang Rød Svendsen Sørlie Taraldsen Wigestrand Øvretveit Øvretveit Aafedt

Andreas Haug Oda Marie Søli Jonas Charlotte Kristine Berg Ida Line Marie Jimmy Kristoffer Maiken Therese Reidar Cathrine Fossmo Even Petter Grønvold Marita Helen Christoffer Haugen Astrid Marie Aks Anine Michelsen Vetle Bang Maria Helen Buer Lotte Fjeldahl Sunniva Jensen Mats Kristine Thommesen Maja Oksum Amalie Alseth

BLI GRATULANT

Bakken Barosen Borgen Dale Dale Davik Dyring Edvardsen Fjellvang Heia Henriksen Juvik Karlsen Lia Lundeberg Meen Myhr Mørch Nylund Nøsterud Pedersen Snartland Storkås Strøm Tangen Teigen Veungen Walle Westli Wilberg

Susanne Thomas Nordbø Siri Elise Marie Bye Vilde Bye Ingebrigt Eriksen Kristine Christian Maren Granli Per Øverland Vetle Heidi Aakre Caroline Brekke Herman Tobias Eline Maria Edvard Victoria Ferdinand Næss Marthe Caroline Tveitan Mathias Aandal Vilde Meier Mari Andreas Christoffersen Magnus Bolin Ann-Cecilie Ingvil Lindahl Uthus Marthea Elisabeth Halvorsen Jonas Nornes Fredrik

250-årsjubileum for kirkene i Porsgrunn I den anledning vil det bli gitt ut en praktfull bok om begge kirkenes og menighetens historie, full av bilder, lokalhistorie, anekdoter og tegninger. Det blir en viktig historisk beretning, men også med mye munter lesning. Det er en bok som bør finnes i alle hjem i Porsgrunn. Prisen på boken settes lavt til kr 398,–. For kr. 598,– blir du altså med på gratulasjonslisten og får en bok tilsendt i posten straks den er ferdig i september. Ektefeller teller selvsagt som ett navn ekstra og uten tillegg i prisen. Faktura følger sendingen. Det er til god hjelp om du melder deg tidlig på som gratulant (og bokkjøper). Vennligst gjør det via mail til porsgrunn.menighetskontor@porsgrunn. kommune.no eller til menighetskontoret på telefon 35 56 34 05.

Porsgrunn menighetsblad


KIRKEN I EN NY TID SKAPERVERK OG BÆREKRAFT Et felleskirkelig ti-år for endring i kirke og samfunn Allerede i 2007 vedtok Kirkemøtet at det skulle settes i gang en reform for endring i kirke og samfunn. Det ble vedtatt å invitere Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp til å være med på prosjektet. Dette har ført til at det nå arbeides med spørsmål rundt miljø, klima og rettferdighet i en rekke tros- og livssynssamfunn både nasjonalt og internasjonalt.

GUD ELSKER JORDEN Kirken tror at Gud elsker jorden, at Han har skapt den og alle skapninger, og at Han holder alt dette oppe i sin store barmhjertighet og kjærlighet. Ved Jesus Kristus ble Gud menneske, som oss, og ble en del av skapningen. Fordi Gud elsker jorden og alle dens skapninger, er også vi kalt til å elske og forvalte den jorden som skal være bærekraftig hjem for oss og alle skapninger både nå og i fremtiden.

KIRKEN SKAL FORMIDLE HÅP OG SKAPE HANDLEKRAFT Med Jesu liv og oppstandelse er gudsriket kommet nær og vi har fått et håp

om «en ny himmel og en ny jord». I møte med klimakrise og manglende rettferdighet i verden, er det lett å tenke at virkeliggjøringen av et bærekraftig samfunn og global rettferdighet på en måte er forskjøvet til dette himmelriket som vi tror skal komme en gang. Det er i denne spenningen mellom vår virkelighet i dag og det himmelriket vi tror på, at kirkens sanne liv skjer – mellom gudsrikets synlighet og det usynlige. Det er NÅ vi må vende blikket ut i verden på leting etter synlige tegn på Gudsrikets krefter – i skaperverkets mangfold og skjønnhet, på alle setder der kjærlighet og forsoning seirer over de onde kreftene omkring oss, og der undertrykte mennesker løftes opp til sin gudgitte verdighet. I møte med klimakrisen skal kirken formidle håp og skape handlekraft. Den skal formidle det kristne håpet om at livet vinner også i møte med klimakrisens veldige dimensjoner. Den skal skape handlekraft fordi det kristne evangeliet er aktivt og myndiggjør mennesker til handling. Kirken må arbeide for å fremme denne handlekraften, både ved selv å sikre en mer bærekraftig virksomhet og ved å ansvarliggjøre poltiske beslutningstakere på alle plan for deres avgjørelser.

KIRKEN SKAL ARBEIDE FOR POLITISKE OG SAMFUNNSMESSIGE ENDRINGER Som landsdekkende kirke med ressurser og stor medlemsmasse med ulik politisk tilhørighet, har Den norske kirke mulighet til å påvirke politikken, både nasjonalt og lokalt, når det gjelder viktige samfunnsspørsmål som gasskraft, klima, veiutbygging m.m. og når det gjelder konkrete saker i lokalmiljøet. Professor Tor Aukrust har sagt det slik: «Kirken skal være rådgiver for samvittigheten». Vi skal ikke foreskrive konklusjoner i vanskelige politiske spørsmål, men bare minne om den sammenheng som Guds ord setter problemet inn i. Som kirke og menighet har vi ansvar for å forkynne hva Guds ord sier, men ikke å diktere politiske løsninger. Vår oppgave i denne sammenheng, både nasjonalt og lokalt, er derfor først og fremst å være en premissleverandør for politikerne, ikke bare i spørsmål som gjelder etikk og moral, men også i forhold til beslutninger som gjelder rent samfunnsmessige endringer. I et demokratisk samfunn velger enekeltmennesket selv i hvor stor grad det vil la seg engasjere i spørsmål omkring milj, samfunnsendring, ressursutnyttelse m.m. Det nå likevel være legitimt, ikke minst med tanke på de som kommer etter oss, å forsøke og påvirke hver enkelt til å bidra med sitt. ENDRING I HOLDNINGER OG LIVSSTIL

Les mer om grønne menigheter på

www.grønnkirke.no Ressurssidene www.grønnkirke.no er et felleskirkelig samarbeid i regi av prosjektet Skaperverk og bærekraft: et felleskirkelig tiår for endring i kirke og samfunn. Prosjektet eies av: Norges Kristne Råd, Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp.

Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - April 2010 e.Kr.f.

Skal en lykkes med å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, må dette sees i sammenheng med endring i livsstil og holdninger, både hos enkeltmennesker og ulike grupperinger i samfunnet. Arbeidet må innrettes slik at våre hverdagshandlinger bidrar til å legge press på politiske myndigheter for en rett forvaltning av Guds skaperverk. I praksis innebærer dette bl.a. at det kirkelige arbeidet på dette området må kunne brukes som argumentasjon og motivasjon overfor politiske myndigheter til å fatte vedtak der en i størst mulig grad tar hensyn også til de etiske sider ved forvaltning av natur og ressurser i samfunnet. LR

5


Bryllup?

Storgata 106, 3921 PORSGRUNN Telefon: 35 55 68 00

Lei en Rolls-Royce

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Stort utvalg i bøker, gaver, CD og video Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 53 00 25 www.kristeligbokhandel.no

Erland Hansen, Porsgrunn

Advokat M.N.A Sverresgt. 13, 3916 PORSGRUNN Tlf. 35 93 31 00

Aabjørnsrød Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Tlf. 35 59 56 30

Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Tlf. 35 55 46 33

Byens beste bilder Hammondgården, Porsgrunn - Tlf.: 35 55 35 24

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


SLEKTERS GANG Døde: Frank Gulliksen Ragnhild Svendsen Gudrun Inga Overaa Namtvedt Solveig Mary Jørgine Sørensen Ragnar Johan Tande Helen Bryhne Ragnar Gordon Johnsen

Døpte: Synnøve Samuelsen Heilo herman Houlder Silsand Vigde: Therese Aalberg og Zacharie Dogsbo

Okhaldhunga Times mars 2010 Kjære venner! Først må vi gi dere en stor takk! Det står på Normisjons Hjemmesider at «Normisjons engasjement ved sykehuset i landsbyen Okhaldhunga i Nepal har skapt et enormt engasjement over hele Norge». Det er det morsomt å sitte her og lese.

Kurs tirsdag 13. april kl. 18–20.30 Vestsiden menighetshus. Har du: - en venn som skal skilles? - noen du kjenner som har mistet en av sine nærmeste? - En syk kollega? - En tenåring med kjærlighetssorg? Mange kjenner at de ikke alltid strekker til i vanskelige samtaler. Kirkens SOS har tatt utfordringen, og ønsker å gjøre deg god å snakke med! ”God å snakke med” – kurset som vi inviterer til i Vestsiden menighetshus er utarbeidet av Kirkens SOS og tilbys nå gratis til deg og meg for at vi skal bli bedre i stand til å møte hverandre når livet er vanskelig.

I fjor ble det samlet inn over en million kroner mer enn budsjettert til Okhaldhunga. Det gjorde at landsbyhelseprosjektet kan utvide sitt arbeid selv om NORAD kuttet litt i sin støtte for 2010. Men først og fremst betyr det at en million ble avsatt til et fond Normisjon har opprettet for å finansiere den planlagte utbyggingen av sykehuset her. Det er fremdeles ikke nok, men nå begynner det virkelig å monne. Takk skal dere ha! Les hele nyhetsbrevet på: www.porsgrunn menighet.no

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet: ”Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!” (Fil. 4, 6) Det er ukentlige forbønnsamlinger i sakristiet østre Porsgrunn kirke på mandager for alle som vil be for menigheten og de blant oss som ønsker forbønn i en spesiell situasjon. 1. og 3. mandag i måneden kl. 20.15– 21.15. 2. og 4. mandag i måneden kl. 11.00– 12.00 Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven i kirkene våre eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret. Det er anledning til å være anonym! Denne måneden ber vi spesielt for: - Konfirmantene og avslutningen på konfirmantåret. - De som kjenner på ensomhet, sorg og savn. - Kirkens SOS i telemark, innringere, frivillige medarbeidere og ansatte.

kr kr kr kr kr

2 225,1 440,970,1 620,1 005,-

Entré kr. 50,Alle velkommen!

DAME-HERRE

Gunstige priser - Pensjonistpris

Solmyrås Sportskapell

07.02. Menighetsarbeidet kr 3 721,50 14.02. Menighetsarbeidet kr 4 150,50 21.02. Fellesgudstjeneste til Haiti kr 8 115,50 07.02. Menighetsarbeidet 14.02. Menighetshuset 17.02. Fastegudstj. KN 21.02. Misjonsprosjektet 28.02. Menighetsarbeidet

Årsmøte

Storgt. 155 - Tlf. 35 55 63 66

Offer i Østre Porsgrunn kirke

Offer i Vestre Porsgrunn kirke

Tirsdag 13. april kl. 19.00 Sted: Gulset kirke Tema: Skam i kirke og kultur Berit Okkenhaug

01.04. 05.04. 11.04. 18.04. 25.04. 02.05.

Rune Einarsborg Arild Strand Håkon Stornes Gunnar Prestegård Speidermusikken Håkon Sundal

Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - April 2010 e.Kr.f.

www.bryns.no


Kirketider og tekster i april Menighetens tema: «Å leve med Herren». 28. mars - Palmesøndag - Joh. 12, 12-24 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Arild Strand. Dåp. Offer. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Påsken i ord og toner. Per Johan Wiig. Offer. 1. april - Skjærtorsdag - Joh. 13, 1-15 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 18.00 Felleskapsmåltid. Østre Porsgrunn kirke: kl. 19.30 Skjærtorsdagsgudstjeneste. Per Johan Wiig. Einar Svendsen. Solist: Birgit Hoffmann. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 2. april - Langfredag - Mark. 14, 26-15, 37 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Solist: Birgit Hoffmann. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Arild Strand. Solist: Marie Høgli. Rådhusplassen: kl. 18.00 Økumenisk korsvandring gjennom byen. Avslutning i Østre Porsgrunn kirke ca. kl.19.00. 4. april - 1. påskedag - Joh. 20, 1-10 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Per Johan Wiig. Dåp. Solist: Tor Thorjussen. Offer til Normisjon. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Ivar Brobakken. Solist: Vegar Bakke. Nattverd. Offer til Det norske misjonsselskap. 5. april - 2. påskedag - Joh. 20, 11-18 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Anne Marie D. Mustard. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Solmyrås sportskapell: kl. 12.00 Arild Strand. 11. april - 1. s. e. påske - Salme 23 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Arild Strand. Dåp. Offer til misjonsprosjektet. Kirkekaffe. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet. 18. april - 2. s. e. påske - Joh. 21, 15-19 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Velkomst for vår nye organist, John Beech. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Arild Strand. Dåp. Offer til IKO. Kirkekaffe. 25. april - 3. s. e. påske - Joh. 14, 1-11 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Telemark søndagsskolekrets. Porsgrunn Kvinnekor deltar. Kl. 19.00 Samtalegudstjeneste m/ konfirmanter. Ivar Brobakken. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Konfimasjonsgudstjeneste. Arild Strand. Offer til konfirmantarbeidet. 2. mai - 4. s. e. påske - Jes. 1, 18-20 Østre Porsgrunn kirke: kl. 10.30 og 12.30 Konfimasjonsgudstjeneste. Ivar Brobakken. Offer til konfirmantarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. g Porsgrunn Slottsbrogt. 7 3915 Porsgrunn Tlf. 35 55 05 82 Skien Gimsøy Plass 8 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44

MENIGHETSKALENDER Søndag 11. april kl. 18.00: Storsamling i L9. Mandag 12. april kl. 11.00: Kvinnetreff i L9. Tale: Torill Bjørnstad. Sang: Torill Bjørnstad og Aslaug Loa. Mandag 12. april kl. 19.00: Fellesmøte m/Skien KFUK-KFUM. I Ungdommens hus. Tom Gjertsen: Om bønn. Sang: K-koret og Fredheimkameratene. Tirsdag 13. april kl. 18.00: ”God å snakke med ” – kurs i Vestsiden menighetshus. Tirsdag 13. april kl. 11.00: Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Per R. Hoel, Yngvesvei 8. Taler: Sigmund Tveten. Onsdag 14. april kl.11.00: Kontaktkafé i L9. Dagens gjest: Per Johan Wiig. Onsdag 14. april kl. 19.00: Bibeltime i Kirkestua. Onsdag 14. april kl. 19.00: Lysglimt misjonsforening(NMS) Møte hos Liv Astrid Fjellvang, Edv. Griegs v 19. Søndag 18. april kl. 18.00: Sangkveld i L9. Søndag 25. april kl.18.00: Storsamling i L9. Mandag 26. april kl. 19.30: Sangkveld i Ungdommens hus m/Wenche Slettebakken og Finn Arild Arntzen. Onsdag 28. april kl. 19.00: Bibeltime i Kirkestua. Fredag 30. april kl.11.00: Formiddagstreff i Kirkestua v/Per Johan Wiig. Fredag 30. april kl.17.00: Internasjonalt middagsfellesskap m/KIA i Kirkestua. Mandag 3. mai kl. 11.00: Kvinnetreff i L9. Tale og sang: Berit Rambekk. Tirsdag 4. mai kl. 11.00: Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Kåre Sundgot, Bokfinkvn. 6.

y

Grenlands eldste begravelsesbyrå

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

VI ER HER – ALLTID! Ring 815 33 300 eller skriv en SOSmelding:

Oscar G. Andersen eftf.

www.kirkenssos.no

www.oscar-andersen.as

SORG

Neste nr.:

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

Innleveringsfrist: Fredag 16. april Utlevering: Torsdag 29. april www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.3/10.  

Skjærtorsdag Påskedag Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Nr. 3 - April 2010 e.Kr.f.