Page 1

Nr. 6 - oktober 2009 • 55. ürgang

Leinstrand kirke pyntet til

høsttakkefest

Akkurat no side 3 Profilen side 5 Konfirmanthelg side 6 og 7 Min salme side 12


2

Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

Kirkens ansatte Sokneprest Dagfinn Thomassen Tlf. 915 12 075 E-post: dagfinn.thomassen@kirken.trondheim.no Daglig leder Helge Venås Tlf. 481 13 942 E-post: helge.venas@kirken.trondheim.no Kantor Christine Goedecke Tlf. 416 74 548 E-post: christine.goedecke@kirken.trondheim.no Prostiprest Per Even Robertstad Tlf. 472 52 166 E-post: per.even.robertstad@kirken.trondheim.no Ungdomsarbeider Inger Kopervik Tlf. 900 53 858 E-post: fusionklubb@hotmail.com

Menighetskontoret, Rye: Tlf. 73 83 79 88 - fax: 73 83 78 71 Åpningstider: Tirsdag - fredag kl. 9-15. Mandag stengt. Prestens treffetid: Tirsdag og fredag kl. 10-12. Ellers etter avtale. Redaksjon: Dagfinn Thomassen (ansv.) tlf. 915 12075 Kasserer: Helge Venås Erna Bjørkøy, tlf. 72 84 85 65

Kirsten I. Rye, tlf. 72 84 35 80

Anders Lauglo, tlf. 72 84 64 21

Einar Hjellen, tlf. 404 73 676

Byneset menighetsråd, leder Per Winsnes, tlf. 909 73 310 Leinstrand menighetsråd, leder Arne Qvenild, tlf. 414 20 371

Døpte: 02.08.: Victoria Fellinghaug, Stoksund kirke. 13.09.: Ariel Margaret Amdahl, Byneset kirke. 13.09.: Sebastian Lindreitli Dahle, Byneset kirke. 13.09.: Aksel Jonli Lamøy, Bynseset kirke. 13.09.: Kim Roger Lindsetmo, Byneset kirke. 20.09.: Tiril Geving Skorstad, Leinstrand kirke. 20.09.: Emma Linnea Kulseth Røstad, Leinstrand kirke. 20.09.: Emil Myhre, Leinstrand kirke. 27.09.: Jonathan Bakken Fjæran, Frosta kirke. 27.09.: Fillip Hammernes, Hallaren kirke. 27.09.: Sølve Gabriel Pedersen Myhr, Byneset kirke. 11.10.: Henriette Grøtli, Haltdalen kirke. 18.10.: Hermann Aune Grøttvik, Leinstrand kirke. 18.10.: Ole Ayrton Smeby Dyrendal, Leinstrand kirke. Vigde: 05.09.: Line Berg og Tor Isak Høyem, Byneset kirke.

Trosopplæringskoordinator Bjørn-Olav Berg Tlf.: 918 79 489 E-post: bjberg4@online.no

Menighetsrådene:

Slekters gang

Døde: 04.09.: Odd Meistad, f. 1925 04.09.: Torbjørg Skjefstad, f. 1925 18.09.: Sverre Nikolai Andersen, f. 1923

Ofringer siden sist 30.08.: Kr. 1885,50 06.09.: Kr. 1400,00 13.09.: Kr. 2912,50 20.09.: Kr. 2946,50 27.09.: Kr. 2753,50 29.09.: Kr. 3000,00 11.10.: Kr. 1551,00 18.10.: Kr. 2150,00

til menighetsarbeidet (Byneset kirke). til menighetsarbeidet (Leinstrand kirke). til menighetsarbeidet (Byneset kirke). til menighetsarbeidet (Leinstrand kirke). til menighetsarbeidet (Byneset kirke). til kirkemusikalsk arbeid (Byneset kirke). til TV-aksjonen (Rye kapell). til TV-aksjonen (Leinstrand kirke).

Menighetens kontonummer: Menighetsbladet: 7877.08.94432 • 4242.60.58760 Givertjeneste barne- og ungdomsarbeider: 4200.02.16105 Nytt orgel i Leinstrand kirke: 4245.07.93145 Frist for innlevering av stoff til neste nr.: 10. november. Stoff sendes til: dagfinn.thomassen@kirken.trondheim.no


Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

Akkurat no FEIGE PRESTER?

J

eg satt og koste meg med morgenkaffen og dagens aviser på terassen i ferieleiligheten vår i Mandal. Ferieidyllen fikk seg en liten ”knekk” etter at flg. overskrift fra Vårt Land slo mot meg: ”Feige prester?” Det var en av journalistene, tror jeg, som hadde en kronikk på bakgrunn av at 62% av de nominerte prestene til høstens bispedømmerådsvalg hadde avslått å svare på hva slags syn de hadde på homofilisaken. Spørsmålene gjaldt hvorvidt homofilt samlevende kan inneha vigslede stillinger i kirken og likedan hvordan man stilte seg til forbønn for homofile par.

sammenlikningen. Spørsmålet om norsk medlemskap i EU har da helt andre dimensjoner over seg enn hvordan norske prester f. eks. vil forholde seg til to av samme kjønn som ønsker forbønn for kjærligheten sin til hverandre. (EU-saken har jo vært av så vital karakter for landet vårt at den bl.a. er blitt utlagt til folkeavstemning to ganger.)

Når jeg litt brått ble rykket ut av feriemodus, skyldes det at jeg tilhører disse 62% i og med at jeg er en av seks kandidater til å representere prestene i det kommende bispedømmerådet i Nidaros. Og visst: Jeg har fått tilsendt mail med disse spørsmålene og like sant: Jeg har latt være å svare. Helt bevisst! Men feig? Jeg håper ikke det……

Feighet? For min del blir svaret nei. Men trøtthet? Da blir svaret ja. Jeg er så usigelig trøtt og lei av at prester og forkynnere omtrent bare skal måles og vurderes i forhold til synet på homofilt samliv. Sist vi så dette tydeligst var ved utnevningen av Erling Pettersen til biskop i Stavanger. Mannen skal boikottes og utestenges, og det før han som biskop har rukket å stå på en eneste prekestol i bispedømmet og sagt ett ord! Heldigis har det vært en røst fra hans lokale Normisjonsforening på Nordstrand som har ”stått fram” og vurdert nybispen ut fra andre kriterier enn homofilisaken.

Kronikken i Vårt Land kom etter mitt syn helt ut av proporsjoner når man videre sammenliknet prestenes ”feighet” med Stortingskandidater som før et valg ikke vil tilkjennegi sitt syn på norsk medlemskap i EU. Jeg må ærlig talt innrømme at jeg har store problemer med å henge med i denne

Jeg var kandidat til bispedømmerådsvalget i 2005. Også den gangen var homofilisaken først i rekken av spørsmål til kandidatene (i tillegg til synet på forholdet mellom stat og kirke). Jeg forstår at dette spørsmålet opptar mange, men saken har etter min mening fått altfor mye oppmerk-

somhet. Og enda et anliggende: Det er stort sett en debatt som har gått i kirkens øverste organ, Kirkemøte og Bispemøte. Kun en gang er jeg blitt utfordret på denne saken i menighetene lokalt. Det sier mye om hva man ikke er opptatt av på grasrota i den lokale kirke….. Likevel blir dette ”testspørsmålet” ved kirkelige valg og utnevninger. Og mange med meg blir trett og lei. Ikke fordi vi ikke vil eller tør flagge syn, men fordi kirkeog menighetsliv dreier seg om mye annet og mye mer! Media har selvsagt visst å bruke denne saken for alt den er verdt. Det er deres oppgave å belyse stridstema i kirken. Jeg håper vi snart kan bringe saken til en ende, en lykkelig slutt, slik at krefter og ressurser kan brukes på det som bygger opp og gir menighetene og kirken liv. Dernest må vi stadig øve oss i å dyrke det som samler og forener oss. Visst skal prester og predikanter tåle et kritisk lys på sin forkynnelse. Det hilser jeg mer enn velkommen, men jeg har et inderlig ønske om at ikke bare ett kriterium da skal telle og legges i vektskålen. Da kan man – med urette – bli veiet og funnet for lett. Ordet respekt betyr direkte oversatt å se en gang til, å se om igjen. Jeg tror vi alle trenger å bli minnet om det. Se og hør om igjen, en gang til, før endelig ”dom” felles. Det er å vise respekt både overfor meningsmotstandere, nyutnevnte biskoper og ”feige prester.” DaTho

Litt ekstra høytid!     Synger i bryllup og begravelser. Isak Erling Stene 7074 Spongdal Tlf: 920 90 393

D Ø G N VA K T Boks 65 7221 Melhus www.vigdal.no Etablert i 1922

72 87 10 22

3


4

Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

Nytt fra menighetsrådene

Valgdagen Menighetsbladets utsendte spurte tre tilfeldige velgere om hvorfor de valgte å stemme ved Kirkevalget.

Nik. Haugrønning, 62 år - Jeg har stemt ved kirkevalgene siden de ble lagt samtidig med de andre valgene. Jeg er medlem av Statskirken og forventer at Den norske Kirke forblir upolitisk og at det snart blir et skille mellom stat og kirke. Nik. kan også fortelle at han har stemt både til valg av nytt menighetsråd og bispedømmeråd og at han ønsker at Trondheim skal bli den nye kirkehovedstaden i landet.

Maria Wennevold, 15 år - Jeg synes det er riktig å stemme ved Kirkevalget. Det er flott at vi unge har fått stemmerett.

Per Jarle Indergård, 71 år - Jeg er førstegangsvelger ved Kirkevalget og synes det er en borgerplikt å stemme også ved dette valget. Vi vil beholde kirken, og her på Leinstrand er det nå viktig å få ordnet opp i orgelsaken!

Valgstyret med velfortjent kaffepause

Valgoppgjør, Byneset menighetsråd: • Per Winsnes • Inger Helene Halsen • Anne-Berit Berg Grimstad • Sivert Løvseth Varamedlemmer: • Isak Erling Stene • Bitten Mellemsæter Tøndevold • Ingrid Hegvold Øien • Else Ingrun Blokkum • Magli Jakobsen Valgdeltakelse: 18,9%.

Valgoppgjør, Leinstrand menighetsråd: • Anders Lauglo • Signe Lise Vaaje Hjellen • Ragnar Fagerheim Varamedlemmer: • Anders Aa • Karon Josefine Teige Wanvik • Bjørn Helge Græsli • Bergljot Angen • Sissel Lyngby Valgdeltakelse: 17%.

rer, Blide valgunksjonæ f.v. Odd-Eirik, Arne og Ragnar

Ragnar Igland og Helge Venås tømmer urnen

Elveseter

Begravelsesbyrå Lyngv. 3

Heimdal

72 84 50 80

Vi ønsker å stå til Deres tjeneste Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet.


Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

5

Profilen ønsker ham lykke til når han tiltrer stillingen 1. november. Kontorplass blir på kirkekontoret på Heimdal. Under ”Ung Messe” i Leinstrand kirke vil Bjørn-Olav bli innsatt i stillingen. Vi oppfordrer menighetene til å være med å be for vår nye medarbeider og for trosopplæringsprosjektet.

Trosopplæringskoordinatoren Vi møter en smilende mann der vi ringer på døra i høstregnet. Bjørn-Olav ønsker velkommen inn, og vi er nysgjerrige på hvem vår nye medarbeider i trosopplæringen er. - Jeg er Bynesgutt; født og oppvokst her ute. Utdannet adjunkt med både kristendom og musikk i fagkretsen. De siste 12 årene har jeg vært lærer på Åsheim barneskole, og ett år før det arbeidet jeg i skolen i Buvika. Vi er spent på hvorfor Bjørn-Olav har søkt seg fra skolen og over til en stilling i kirken. - Jeg følte jeg nå var klar for nye utfordringer. Jeg var sliten etter flere år i skolen og har også kjent på en del begrensninger i yrket mitt i forhold til forkynnelse. Jeg synes det er flott at jeg nå får anledning til å forkynne for barn og unge. - Faglig koordinator er din formelle tittel. Stillingen inneholder både en del administrasjon, ledelse og organisering i tillegg til utøvende arbeid. Hva var det som trigget deg til å søke? - Stillingen er helt ny. Den gir meg god anledning til å være med å forme noe selv. Her kan jeg være med å bygge fra starten av. Jeg liker å administrere og trekke litt i trådene. Dessuten ønsker jeg å være med å legge til rette for positive tilbud til barn og unge i kirkens regi på friti-

Døgnvakt 73 89 11 40 www.svanholm.no Brøsetvegen 145, 7048 Trondheim

Tilrettelagt for funksjonshemmede. Fri økonomisk rådgivning for etterlatte.

Bjørn-Olav Berg den. Jeg savner tilbud til barn i barneskolealder. Når vi vil vite hva slags forventninger Bjørn-Olav har til jobben, kommer det ganske kjapt: - Jeg vil gjøre ting grundig. Tiltakene vi setter i gang må være godt forankret. Jeg er spent, men gleder meg. Vi er også interessert i å vite hva slags medarbeider prostiet vårt har fått. - Jeg er jordnær og har begge beina godt plantet på jorda. Jeg liker å forkynne for barn og unge. Dessuten evner jeg å gjøre ting enkelt. Bjørn-Olav kan videre fortelle at han har bred erfaring fra barne-og ungdomsarbeid. Han har ledet ”Unges misjon” fra 15-års alderen av og drevet et korvettlag i regi av Indremisjonen. - Konfirmantarbeidet liker jeg også. Jeg har vært leder på konfirmanthelg i mange år og likedan hatt ansvar og oppgaver knyttet til ”Ung Messe.”

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET I HEIMDAL PROSTI - Dagfinn Thomassen, Byneset (leder) - Thore Nome, Kolstad (nestleder) - Kristin K. Ofstad, Heimdal (sekretær) - Asbjørn Hirsch, Tiller - Karon Wanvik, Leinstrand - Ingjerd Heggheim, Klæbu Soneleder, Heimdal: Siv Mari Forsmark Kirkeverge, Klæbu: Ole Bromseth

Bryllup Jubileer Minnesamvær Barnedåp Møter – Firmafest Vennetreff

Ring oss: Tlf. 72 84 59 90

Vi skjønner fort at Bjørn-Olav har gode forutsetninger for å gå inn i stillingen som trosopplærer i Heimdal prosti. Vi

Begravelser Kremasjoner Gravminner Forsendelser Seremonirom Blomsterbinderi

* * * * *

Oppussing av steiner Navnetilføyinger Nedsliping av steiner Bolting av steiner Gravlykter og tilbehør

STOR UTSTILLING PÅ RYE TRONDHEIM GRAVMONUMENTER AS Fabrikk: Byneset v/Rye, 72 84 40 90 – Prinsens gt. 45, 73 50 27 80


6

Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

Konfirmantleir på Imi Stølen Tekst: Odne Polden Stene Foto: Per Hjellen.

Fredag 2. oktober dro konfirmantene på konfirmantleir til Imi Stølen. De ankom leiren på kvelden, da ble de først plassert på rommene de skulle sove på. Etterpå fikk de servert kveldsmat. Under maten fikk de informasjon om hva som skulle skje på leiren. Etter maten var ”singspiration” det neste som sto på listen. Per Even og Bjørn Olav spilte musikk og konfirmantene sang med. Da de var ferdig med å synge var det lystenning også var det leggetid. Ungdomslederne hadde ansvaret for at konfirmantene var stille og holdte seg

på rommene sine under natten. Neste dag fikk de vite at de hadde klart å holde det ”overraskende stille”. Neste dag ble konfirmantene vekt klokken 08:30. Det første som stod på planen var frokost. Konfirmantene fikk beskjed om å lage seg matpakke som de senere skulle spise i noe folkene på Imi Stølen kalte ”Gamma”. De ble også inndelt i 2 grupper der en gruppe var inne mens den andre gruppen var ute. Etter lunsjen byttet de. Når de var inne skulle de ha undervisning, sang og forberedelse til underholdning som de skulle framføre på kvelden. De som var ute skulle gjennom noen poster med forskjellige utfordringer. Da begge gruppene hadde vært inne og ute var det middag, og dagens mid-


Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

dag var grøt. Et par timer senere fikk konfirmantene hamburger til kveldsmat. Etterpå var det hyggekveld der ungdomslederne hadde en del artige leker som konfirmantene ble med på. Hyggekvelden ble avsluttet med lystenning. Så var det leggetid og det ble nok en stille natt. Siste dagen på Imi Stølen ble konfirmantene vekt klokken 09:00. Dagen begynte med frokost der de fikk informasjon om turen til kirken litt senere på dagen, og de fikk vite hvordan de skulle rydde rommene. Etter frokosten ryddet de rommene sine og pakket. Litt senere ble de hentet med buss og som kjørte dem til Oppdal kirke. Da de kom tilbake fra kirken ble de servert gryterett med is til dessert. Etter maten pakket konfirmantene tingene sine på bussen og dro hjem fra et flott besøk på Imi Stølen.

7


8

Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

50-årskonfirmanter 2009

Foto: Egil Kastås.

Leinstrand

S

å var dagen kommet – vår gullkonfirmasjonssøndag 6.sept.2009. Vi er gullkonfirmanter en gang i livet, derfor må dette feires! Årets gullkonfirmanter skulle møtes i Leinstrand kirke kl. 10.00. Kirka er meget vakker og var pynta med høstens farger. Vi var 40 konfirmanter fra 1959, 20 jenter og 20 gutter. Tre av oss var døde. Kvelden i forveien hadde vi granska vårt gamle konfirmasjonsbilde og hatt en rask repetisjon av navn. Spenningen var stor, hvem ville delta på jubileet vårt? I god tid parkerte vi ved

Aktiviteter i Byneset bydelskafé november /desember 2009

Følg med på oppslagstavla på Bydelskaféen, det kan komme flere arrangement i denne perioden. Velkommen Event. spørsmål/påmeld.arr. Byneset dagsenter 72549958

Leinstrand kirke. Der ble vi møtt av leder og sekretær i Menighetsrådet, Arne Qvenild og Helge Venås, som ønsket oss velkommen. Etter hvert dukket flere og flere av gullkonfirmantene opp og hvilke gledesutbrudd og tilrop! Mange hadde ikke sett hverandre på 50 år. For en stemning! Husker du? Husker du? Til slutt telte vi 17 gullkonfirmanter til stede. Etter kaffe og kaker ble vi presentert for presten, Dagfinn Thomassen. Han orienterte oss om hva som skulle skje under gudstjenesten. Dagens tekst handlet om Den barmhjertige samaritan, og presten vektla kjærlighetens betydning i våre Tirsdag Onsdag

3/11 4/11

Tirsdag Onsdag

10/11 11/11

Mandag Tirsdag

16/11 17/11

Onsdag

18/11

Torsdag Onsdag

19/11 25/11

Fredag Lørdag Mandag Tirsdag Onsdag

27/11 28/11 30/11 1/12 2/12

Onsdag

9/12

liv. Så ble hver gullkonfirmant presentert, og vi stilte oss opp ved alterringen. Til minne om de tre som var døde, ble lys tent for dem i lysgloben. Etter gudstjenesten ble vi fotografert ute på kirketrappa. En spesiell hilsen til fotograf Egil Kastås. Deretter dro vi videre til Sundet gård hvor middagsbordet stod dekket i stabburet. Vi ble ønsket velkommen av vertskapet Wanvik, som fortalte at menyen var sodd og dessert med råvarer fra gården, nemlig hermetiserte plommer. Gode og mette ble vi, spesielt var desserten nydelig! Under middagen fortalte presten om undervisningstilbudet til årets konfirmanter, og dette var nokså annerledes enn vår konfirmasjonsforberedelse i 1959. Noen gullkonfirmanter mimret fra denne tiden, men vi hadde det vel ikke så verst vi heller, til tross for mye salmepugging. Vi husket at presten vår, Palmer Skår, inviterte oss til kapellansgården på Varmbo. Det var vår ekskursjon! Måltidet ble avslutta med ”Alltid freidig når du går”, og vi sang av hjertens lyst.

kl.11.00 kl.12.00 kl.14.00 kl.11.30 kl. 12.00 kl. 14.00 kl.11.00 kl.10.30 kl.11.00 kl.12.00 kl.14.00 kl.17.00 kl.18.00 kl.12.00 kl.14.00 kl.11.30 kl.11.00-17.00 kl.11.30 kl.11.00 kl.12.00 kl.14.00 kl.11.30

I tida før kaffen var fotografene i sving, og vi gjenopplevde minner – minnenes melodi. Været hadde vært strålende hele dagen, og vi nøt de vakre omgivelsene ved Sundet gård. Vi fikk også se oss om i alle etasjene i stabburet. Et fantastisk sted. For en fest å møtes på denne måten! Ved kaffen orienterte verten på Sundet om gårdens historikk og om de mange berømte og mindre berømte gjestene som hadde søkt ly der. Det ble en reise i tiden. Meget interessant! Hver gullkonfirmant fortalte deretter kort om seg selv. Noen hadde til og med fått oppleve gleden av å bli oldeforeldre! Heldige var vi som fikk oppleve å bli gullkonfirmanter og hadde lyst og anledning til å delta på jubileet. En stor dag for oss alle! En hjertelig takk til presten, Arne, Helge og vertskapet på Sundet gård som bidro til at vi fikk oppleve en praktfull gullkonfirmasjonsdag. Og til slutt, men ikke minst, takk til alle gullkonfirmantene som møtte opp på dagen! Beste hilsen Britt og Målfrid

Andakt på sykehjemmet Trim Seniordans Underholdning v/ Jan Trymann Trim Seniordans Strikkekafe Klessalg Andakt Trim Seniordans Ettermiddagstreff v/ Diakoniutvalget Gammeldans Trim Seniordans Bingo m/servering Julemesse Tenning av julegrana Nattverdsgudstjeneste på sykehjemmet Trim Seniordans Julebord, underholdning v/Trønderkaillan, Trekning av julelotteriet


Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

Glimt fra menighetslivet

Høsttur 2009

Festpyntede middagsbord ventet turdeltakerne på Jægtvolden Fjordhotell.

B

yneset Sanitetsforening og Byneset Diakoniutvalg arrangerte tur til Inderøy-Leksvik 26.august. Avreise fra Spongdal kl.9.00. 34 personer hadde tatt plass i en flott og god turbuss. Den trivelige sjåføren het Eilif Vanvik og viste seg å være en utmerket sjåfør. Turen ble derfor en behagelig opplevelse. Været var litt overskyet i starten, men med god temperatur så var det et ypperlig reisevær. Anne Berge fra turkomitéen ønsket velkommen. Brit Rye var guide videre på turen. Leif Indergård og Martin Husby fortalte fra kjente steder innover mot Levanger. Det var god stemning i bussen med allsang og godt humør og med mange fine naturopplevelser innover Nord-Trøndelag. Vi må si med Aasmund O. Vinje: ”Her ser eg fagre fjord og bygder”. Underveis forteller Leif Indergård bla om Steinvikholmen slott som ble anlagt av erkebiskop Olav Engelbrektsson i 1521. Martin Husby forteller fra sin heimbygd Åsen. Vi passerer Åsen kirke fra 1860, Duun-smia og en orgelfabrikk. Her ble orgelet til Steinkjer kirke bygd. Første stopp er Bakklund hotell, Levanger. Her fikk vi en god frokost samtidig med at vi fikk hilse på turdeltakere vi ikke kjente fra før. Turen videre gikk til Straumen Inderøy og Den Gyldne Omvei. Denne veien beskrives som et hjerte av Trønde-

lag. Langs denne ruten finnes til sammen 20 bedrifter, for eksempel Inderøy kommunale kunstgalleri, Kunstmuseum, Nils Aas skulpturverksted. Vi besøkte to steder langs ruten: Gangstad gårdsytseri og Gulburet. På Gangstad fikk vi en orientering og omvisning ved Astrid, husfrua. Stedet skaffer arbeid til fem personer. Blant produktene var det oster . De ville også starte opp med isproduksjon. I kårenden var en utstilling av gamle og nye ting. Det var som å se tilbake i egen barndom og ungdom. Neste stopp Gulburet. Her var det gårdsbutikk med lokale matprodukter og handverk. Alle som ønsket det, hadde mulighet til å kjøpe med seg noe hjem. På låven var det salgsutstilling av bla kunst. Målet for Den gyldne omvei var å være blide, yte god service og omtale hverandre positivt. Nydelig middag fikk vi servert på Jægtvolden Fjordhotell. Kaffen smakte godt i de naturskjønne omgivelsene. Heimturen gikk over Skarsundbrua og Mosvik og Leksvik. En sjokoladekake og kaffe fikk vi servert på heimturen. Kirsten Rye hadde en konkurranse. Olaug Haugum takket for en god og vellykket tur. Turkomitéen

Fra Mikkelsmessen i Byneset kirke. Kyrre Slind deltok med gregoriansk sang.

Familiekoret bidro med glad sang under høsttakkefesten i Byneset kirke.

Fornøyde barn samlet til høsttakkefest i Leinstrand kirke.

9


10

Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009 Font: Linoscript

Kunngjøringer Velkommen til

Salmekveld i Byneset kirke Onsdag 28. oktober kl. 19.00

Grete Storbæk Eriksen (sang) John Pål Inderberg (saksofon) Erlend Smalaas (kontrabass) Trond Hustad (piano)

BYNESET SONGLAG Allsang Magne Vik Bjørkøy Gratis inngang – kollekt ved utgangen

SYNG MED OSS

Underholdningsaften med allsang Fredag 30. oktober kl. 18.00 i Rye samfunnshus På programmet finner vien utsøkt blanding av god underholdning……………

- Stort allsangprogram - Sanggruppen 60 pluss/minus - Arne Strand og Jostein Kløften - Byneset pensjonistkor synger kjente og kjære sanger - Åresalg med mange flotte gevinster - Bevertning på inngangsbiletten - Sett av den 30. oktober til en hyggekveld i Rye samfunnshus med mye sang og musikk. Inngang: Voksne kr. 100. Barn: kr. 50.Arrangør: Byneset pensjonistkor.

Allehelgensmesse

På reformasjonsdagen, 31. oktober, vil vi fremføre ”Allehelgensmesse” av Egil Hovaland. Dette er en gudstjeneste skrevet spesielt for Allehelgensdag. Messen er skrevet for kor, menighet, messingsblåsere, liturger og orgel. Heimdal kirkekor medvirker sammen med kantor Øystein Løvli. Liturg er kapellan Sveinung Enstad og sokneprest Dagfinn Thomassen er predikant.

Velkommen til årets høstmøte! Det blir holdt i Byneset kirke tors. 05.11.09 kl.19.00. Kveldens program: - Delforfatter til bygdeboka, Birgitta Oden kåserer om ”Syndemannen” - Kantor Christine Goedecke, Karen Kviseth og May- Kristin Svanholm Hegvold synger og spiller. - Sokneprest Dagfinn Thomassen intervjuer Sivert Løvseth om den nye bygdeboka, ”Fra Odin og Tor til St.Michaelskirka på Stein”. - Allsang. - Kaffeservering. - Salg av den nye bygdeboka i våpenhuset etter møtet. Styret Den nye bygdeboka ”Fra Odin og Tor til St. Michaelskirka på Stein” er i salg fra 5. nov. 2009.10.06. Du kan kjøpe den etter høstmøtet i kirka, på messa på Rye samfunnshus, 7.og 8. november, på messa på Byneset bydelskafe 28. nov. Annet salg vil bli bekjentgjort i desembernummeret av Menighetsbladet. ETTERMIDDAGSTREFF onsdag 18. november kl. 17.00 i Bydelskafeen, Spongdal. Andakt. Sang og musikk. Bevertning og utlodning. Velkommen! Hilsen diakoniutvalget, Byneset.

LEINSTRAND DIAKONIUTVALG har møte i Esp bedehus torsdag 19. november kl. 16.00. Underholdning, bevertning og utlodning. Alle er hjertelig velkommen. Hvis du trenger skyss, ring 72 84 61 25

Julekantate

Byneset Songlag i samarbeid med, Chorus, musikere, Harald Bjørkøy og andre solister følger opp tradisjonene og fremfører Arne Dagsvik’s Julekantate også i år. Sett av tiden fredag 11.12 i Byåsen kirke eller søndag 13.12 i Vår Frue kirke; begge kvelder kl. 19.30.” I inneværende år er det gitt 6000 kroner fra Bjørn Erik Røstums Minnefond til menighetens barne-og ungdomsarbeid. Halldis og Rolf Røstum TAKK Byneset Sanitetsforening vil rette en hjertelig takk til alle som bidro til at vi hadde en trivelig og ”innbringende” basar 22. september. Netto kr.: 22.714,TAKK går også til Helge Venås for sin innsats som redaktør av menighetsbladet i en årrekke. Helge har selv ønsket avløsning for en periode, og redaksjonen vil på denne måten si hjertelig takk for vel utført arbeid. Vi er glade for at Helge fortsatt er på kontoret, slik at vi kan dra nytte av hans kompetanse og erfaring.

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ Ditt prisgunstige alternativ med tradisjon og kvalitet siden 1849

Telefoner dag/kveld/helg: 73 99 22 22 - 926 09 098


Byneset og Leinstrand menighetsblad 6-2009

Imorgen er det søndag

Forkortelser:

DT= Dagfinn Thomassen PER= Per Even Robertstad SE= Sveinung Enstad

GUDSTJENESTELISTE ANDRE HALVÅR 2009 Dato Dag 31.10. Tesedagen

Tid Sted 17.00 Byneset kirke

Nattv. Prest Ja DT/SE

Offer Intet

01.11. 01.11. 08.11. 15.11. 22.11. 29.11. 06.12. 13.12. 17.12. 20.12. 20.12. 24.12. 24.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 31.12.

11.00 19.00 11.00 11.00

Byneset kirke Leinstrand kirke Leinstrand kirke Byneset kirke

Nei Nei Ja Ja

DT DT PER DT

Intet Intet Menighetsarbeidet Menighetsarbeidet

19.00 Leinstrand kirke 19.00 Byneset kirke

Nei Nei

DT/PER PER

Menighetsarbeidet Menighetsarbeidet

11.30 11.00 19.30 13.00 14.30 16.00 11.00 11.00 19.30 17.00

Ja Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei

DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT

Intet Intet Musikkutvalget Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelp NMS NMS Arrangørene Intet

Allehelgensdag Allehelgensdag 23. s. e. pinse 24. s. e. pinse Domssøndagen 1. s. i advent 2. s. i advent 3. s. i advent Torsdag 4. s. i advent 4. s. i advent Julaften Julaften Julaften Juledag 2. juledag 3. juledag Nyttårsaften

Nypantunet Bynestunet Byneset kirke Byneset kirke Byneset kirke Leinstrand kirke Byneset kirke Leinstrand kirke Byneset kirke Leinstrand kirke

11

Matt.= Matteus Fil.= Filipperbrevet Tim.= Timoteus Luk.= Lukas Joh.= Johannes

Diverse Allehelgesmesse. Temapreken. Heimdal kirkekor. Messingblåsere og solist. Vi minnes våre døde. Tekst: Matt. 5, 1-12 Vi minnes våre døde. Tekst: Matt. 5, 1-12 Tekst: Fil. 1, 6-11 Tekst: 1. Tim. 2,1-6a INGEN GUDSTJENESTE Lysmesse. Temapreken. Lysmesse. Temapreken. INGEN GUDSTJENESTE Julegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-14 Julegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-14 Vi synger julen inn. Temaandakt. Familiegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-14 Familiegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-14 Familiegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-14 Høytidsgudstjeneste. Tekst: Joh. 1, 1-14 Høytidsgudstjeneste. Tekst: Joh. 1, 1-14 Julekonsert. Temaandakt. Nyttårsmeditasjon. Temapreken.

HUSK SALMEKVELDEN I BYNESET KIRKE ONSDAG 28. OKTOBER KL. 19.00

50-årskonfirmanter 2009 1. rekke fra v.: Vigdis (Jensen) Haugen, Elna Fallan Rød, Eva Skjervold, Brit Unni (Karlsen) Håbjørg, Ingebjørg Bodsberg Hovland, Ragnhild Irene (Wold) Skaug. 2. rekke fra v.: Trygve Eggen, Geir Arne Kjøren, Arvid Haugbjørg, Erling Rønning, Kåre Hoem, Are Braa, Olav Klomsten, Kirsten Ingeborg (Bodsberg) Rye og Kjell Birger Rye.

Foto: Arne Sjøhagen.

Byneset

Hilsen og takk – 50-årskonfirmanter 1959 Søndag, 28. Juni 1959 sto 14 piker og 14 gutter til konfirmasjon i Byneset kirke. Konfirmantprest var Eigil Trosterud. Tradisjonen tro –og vel 50 år senere inviterte menighetsrådet kullet til feiring av minnet om konfirmasjonen. Festdagen ble innledet med gudstjeneste i Byneset kirke der de fremmøtte konfirmanter ble gratulert med dagen og presentert for menigheten. Fra kullet er Kari Berg, Gerd Byberg og Harald Brå gått bort. Disse ble minnet under gudstjenesten. Som i linjen i sangen: ”De kommer fra øst og vest–” slik også denne søndagen hvor femten fant veien heim til feiring og fest! 50 år er gått siden vi sto på kirkegulvet, og spenningen lå i luften da vi ankom kirkerommet.” Er det noen kjente i kir-

kebenkene mon tro? ”Og sannelig – der sitter hun, og der sitter han! Ja, gleden var stor da gjenkjenningen var et faktum. Kontakt ble etablert og bryteren skrudd tilbake på et blunk! Etter gudstjenesten bar det til Rye kapell nord i bygda. Der toget vi inn til tonene av ”What a Wonderful World” fremført på klaver av kantoren, Christine Goedecke. Vertskapet, representert ved menighetsrådets leder, Per Winsnes ønsket oss velkommen og til et veldekket bord. Kalvestek på store fat ble budt rundt, og gjestfritt og raust ble den sendt rundt to ganger. Det mankerte ikke på tilbehøret heller, og flatbrødet var en selvskreven følgesvenn. Men; det må tillegges at poteten ble gjenstand for en smule oppmerksomhet. Det ble bemerket at den var av atskillig mindre størrelse enn vanlig var for potethøsten for 50 år siden.

Dette til tross, var det bred enighet om at smaksmessig var den en fulltreffer. Fulltreffere var også desserten, bløtkaka og kaffen. Under middagen ble vi fra flere tatt med på en reise i Minnenes rike. Episoder fra tiden hos presten ble trukket frem og blankpusset og tidstypiske konfirmasjonsgaver nevnt. Samtalen gikk lett og latteren satt løst, E-postadresser og Mobilnummer ble utvekslet og vennskap fornyet. Som seg hør og bør når 50-årskonfirmanter setter hverandre stevne, er forevigelse av de fremmøtte en obligatorisk post på programmet. I motsetning til for femti år siden, ble gruppen flyttet fra innendørs studio hos fotograf Schrøder til ut i det fri. Hvitstammet bjørk, himmel og hav fikk danne bakgrunn og ramme for jubilantenes gruppebilde denne høstdagen. På vegne av alle takker jeg Byneset menighetsråd for et vellykket arrangement og for en hyggelig dag i godt fellesskap. Det ble satt stor pris på! Ingebjørg B. Hovland


A-Blad

Retur og adresseforandring: Menighetskontoret 7070 Bodsberg Tlf.: 73 83 79 88

Min salme Sangen jeg har valgt er skrevet av Fanny Crosby. Ho har skrevet mer enn 6000 sanger og 12 av disse er oversatt til norsk og står i sangboken. Sangen ”La meg få høre om Jesus” har en klar tekst om hva Jesus har gjort for oss så vi kan kalle oss Guds barn. Ho ønsker å høre det igjen og igjen om Betlehem og Golgata og selv kjenner jeg på en stor takk til Jesus hver gang jeg synger sangen. Fanny Crosby ble blind seks uker gammel og fikk etter hvert gå på blindeskole og ble lærer. Ho ofret seg for de svake og så sin misjon i å skrive om Jesus. Jeg har gleden av å synge i koret Te Deum hvor vi synger denne sangen på en måte som gjør at teksten rører med både sangere og tilhørere. Med dette utfordrer jeg Rolf Røstum til å velge ”min salme”. Gunhild Eriksen

La meg få høre om Jesus

L

a meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord! Syng for meg sangen om Jesus, herligste sang på vår jord, Den som for Betelehems hyrder lød fra det himmelske kor: ”Ære skje Gud i det høye! Født er en Frelser til jord! Kor: Syng for meg sangen om Jesus, syng den i sjelsdypet inn! Syng til hvert ord om min Frelser gjenlyder dypt i mitt sinn! La meg få høre det atter At han for min skyld har lidt Fristelsens bitreste kvaler, hån og bespottelse titt! Hjemløs og fattig han vandret lidelsen tornfulle vei, bar all min synd uten klage, sådan en Frelser har jeg! La meg få om korset hvor han led skjenselsfull død! Vis meg den grav der i klippen hvorfra med kraft han seg brøt! Dødsrikets porter han sprengte, åpnet til Himmelen vei, førte fra døden til livet også en synder som meg.

Tekst: Fanny Crosby

Menighetsblad for Leinstrand og Byneset  

Min salme side 12 Konfirmanthelg side 6 og 7 Akkurat no side 3 Profilen side 5 Nr. 6 - oktober 2009 • 55. årgang

Menighetsblad for Leinstrand og Byneset  

Min salme side 12 Konfirmanthelg side 6 og 7 Akkurat no side 3 Profilen side 5 Nr. 6 - oktober 2009 • 55. årgang

Advertisement