Page 1

VESTBY

MENIGHETSBLAD

Nr. 4 2009 63. Årgang


Vestby Menighetsblad

Redaksjon:

Kjerstin Jensen, Egil Gustavsen, Jarleif Nordheim. Trykk: Vestby Grafiske Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Distribusjon: Follo Distribusjon Opplag: 6500

Redaksjonens postadresse:

Ugleveien 16, 1555 Son Tlf. 64 98 00 70 (Kirkekontoret) Postgiro 1613 34 12135 E-post: vestby@menighetsblad.no Internett: www.menighetsblad.no

Stoff til neste nummer av menighetsbladet må være levert, helst elektronisk, senest fredag 5. februar. Bladet kommer ut før påske.

Kirkekontoret i Vestby Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og 12-14 Besøksadresse: Vestby rådhus 3 etg. Postadresse: Postboks 122 1541 Vestby www.vestby.kirken.no

Her finner du: Kirkevergen som bla. driver med administrasjon og drift av kirker og kirkegårder, og saksbehandling for fellesrådet. Tlf. 64 98 00 88 kirkevergen@kirken.vestby.kommune.no fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Organistene kontaktes i musikalske spørsmål og i forbindelse med konserter i kirkene. Kantor Ulf Krupka tlf. 64 98 00 73 ulf.krupka@kirken.vestby.kommune.no

Kirketjener/ kirkegårdsarbeider Arne Ekse Tlf. 91 54 53 72

Menighetssekretær Marit Roos Hansen er også å treffe på kirkekontoret. Hun kan kontaktes vedrørende barneog ungdomsarbeid, konfirmantarbeid og eldretreff. Tlf. 64 98 00 76

Kirketjener/kirkegårdsarbeider Trond Halvorsen Tlf. 91 57 29 09

nick.elliott@kirken.vestby.kommune.no

marit.roos.Hansen@kirken.vestby.kommune.no

****************************** Kirkegårdsdriften Bla. vedlikehold av kirkegårdene, gravstell og oppretting av gravminner. For bestilling ring 64 98 00 70. ****************************** Stabens private telefonnummere: Sokneprest Marit Bekken Tlf. 95 70 54 69

siv.helene.ostnes@kirken.vestby.kommune.no

Kapellan Kjerstin Jensen Tlf. 99 71 40 07

marit.bekken@kirken.vestby.kommune.no

Kapellan Kjerstin Jensen tlf. 64 98 00 75 kjerstin.jensen@kirken.vestby.kommune.no

Arbeidsleder kirketjenere/kirkegårdsdriften Ingar Svenningsen Tlf. 41 45 87 50

Kantor Nick Elliott tlf. 64 98 00 77

Informasjon om de kirkelige handlinger som gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vigsel, og begravelser. Dåps- og vigselsattester fra kirkebøkene kan bestilles. Her kan du også henvende deg angående avtaler om feste av gravsteder og gravstell. Tlf. 64 98 00 70 Fax 64 98 00 71 Prestene kan ringes for avtale om trefftid. Sokneprest Marit Bekken tlf. 64 98 00 72

Saksbehandler Siv-Helene Østnes Tlf. 47 23 14 81

Kantor Ulf Krupka Tlf. 98 85 97 22 Kantor Nick Elliott Tlf. 91 78 52 88 Menighetssekretær Marit Roos Hansen Tlf. 92 08 24 08

Kirkeverge Per Hemming Martinsen Tlf. 92 25 58 67 ****************************** Menighetsrådene Postboks 122 1541 Vestby

menighetsraadene@kirken.vestby.kommune.no

Ledere i menighetsrådene Felles menighetsråd for Vestby, Såner og Garder Elisabeth Hystad Tlf. 64 95 08 46 Hvitsten menighetsråd Berit Helleve Asdal Tlf. 64 95 52 46 Leder i Vestby kirkelige fellesråd Nils Åge Jegstad Tlf. 64 95 00 58 ******************************* Vestby Frivillighetssentral V/ Hege Krogseth Vestby Rådhus 1540 Vestby Tlf. 64 95 25 60 Privat 64 95 19 54 frvs@online.no

www.menighetsblad.no vestby@menighetsblad.no

2


Vestby Menighetsblad

Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår. For den jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter kjærlighet som holder og bærer og kommer oss i møte forfra. Og som aldri vender seg bort. Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen proklamerte: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til mellom himmel og jord. Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne han. Han lot ikke tiden bare gå, men han kom selv inn i verden. Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud mennesker helt nær. Inn i verdens mørke – ned til menneskers kaos – kom han for å skape fred og bringe lys. Lyset skinner ennå. Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi oss det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som holder og som bærer og som møter oss forfra. Jesus bringer lys i mørket og varme i kulden. I ham kommer Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden er nå: Skaperverket er truet og har feber. Mennesker sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden. Håp avløses av fortvilelse. Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan ikke la være å tro at fred og rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en bedre verden. Gud ble som en av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra mørket. Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus - Herren frelser. Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred. Velsignet julehøytid!

Helga Haugland Byfuglien Biskop

3


Vestby Menighetsblad

6-åringer på fisketur i Hvitsten Kjerstin Jensen, kapellan.

27. september var menighetenes 6-åringer invitert til utdeling av 6-års-cd med påfølgende fisketur i Hvitsten. Vi startet med familiegudstjeneste der temaet var sjø og fiske, og hørte fortellinger om Jesus som stiller stormen og den store fiskefangsten. 6-åringene fikk utdelt cd’en ”Bibelen på 60 minutter” med Ivar Skippervold. Etter gudstjenesten gikk vi ned til sjøboden, der menighetsrådet stilte med pølsesalg og boller og brus. Ungene fikk på seg redningsvester, og det var mulighet for å låne fiskeutstyr. Vinden blåste friskt på brygga – så friskt at vi nesten var redde de yngste skulle blåse på sjøen. Men siden det var vanskelig å fiske i sjøen, fikk alle prøve seg på lekefisking der det var leker som bet på kroken… Takk til Hvitsten menighetsråd for flott gjennomføring!

Be for:

Ved Bønneutvalget Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 1.Tim. kap.2

Ønsker du å bli bedt for? Du kan ta kontakt med sokneprest Marit Bekken, mobilnr. 95 70 54 69. Det du skriver/sier vil bli behandlet anonymt så sant du ikke ber om noe annet.

• Mennesker som forfølges for sin tros skyld • At Jesus blir sentral i julen for alle i Vestby • Bemanningssituasjonen for prestetjenesten i Vestby

Takk for:

• Barnekorene og søndagsskolene i Vestbys menigheter • Enhet, fellesskap og omsorg på tvers av menighetene i Vestby • Bønnens mulighet til å legge fra seg hverdagens byrder og problemer

Alle er velkommen til samlinger i menighetene:

• Bønnesamlinger i Garder kirke hver mandag kl.17.30, bortsett fra siste mandag i måneden. • Felles bønnesamlinger med Kirken og Filadelfia, alle kvelder kl. 19.30: 7.12: I Filadelfia 1.2: I Vestby kirke 1.3: I Filadelfia Følg ellers med i lokalavisen

4


Vestby Menighetsblad

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer alle 11- og 12-åringer i menighetene til adventsnatt i Såner kirke. Vi møtes i kirken kl. 16 lørdag 28. november, med soveposer og liggeunderlag under armen. Så venter en kjempespennende kveld og natt med masse moro og god stemning! Det blir god lørdagsmat, fakkelvandring (vi våger oss ut i mørket hvis ikke været er for ille…), konkurranser, underholdning, lysstøping, sang og musikk, og til slutt bretter vi ut soveposene og slår oss til ro på gulvet inne i kirkerommet. Kanskje du aldri har prøvd å sove i en kirke? Nå får du testet om det funker for deg..! Kanskje det er du som må ringe med kirkeklokkene søndag morgen? Og om du våkner midt på natta, så lyser alltid englene under alteret for deg! LysVåken er en sosial overnatting der du får mulighet til å treffe både gamle og nye venner, i tillegg til at du blir bedre kjent med det mystiske kirkerommet. Se etter plakater, og egen invitasjon i postkassen – og meld deg på! For spørsmål, kontakt kapellan Kjerstin Jensen, kjerstin.jensen@kirken. vestby.kommune.no eller 997 14 007.

Eksamensfest

i Mali

Grete Hassel Fekjær

I den avsides grenda Tawuka var 300 mennesker nylig samlet til fest. De kom fra i alt 19 landsbyer og grender. Det de hadde til felles var at de hadde lært å lese og skrive. Det måtte feires! I Tawuka kunne ingen voksne lese i 2007. Da ble en lærer leid inn. To av dem som da lærte å lese og skrive, ble lærere året etter. Nå kan 20 fra denne grenda lese og skrive. Beste elev i år, en ung jente, kunne ikke en eneste bokstav i januar. På eksamen 25.mai leste hun flytende! Det er flott når unge jenter lærer å lese og skrive før de blir giftet bort. For ikke alle menn tillater konene sine å få leseopplæring. Oppmuntringspremier er viktig. Så alle elevene som bestod eksamen fikk en rykende fersk bok, diplom og t-skjorte. Lærerne fikk også hvert sitt myggnett, og de aller beste av lærere og elever fikk hver sin radio. Beste landsby fikk en plog og de landsbyene som hadde flest kvinner med eksamen, fikk en peanøttkvern. De prøver hele tiden å få flere voksne til å delta i leseklassene. En landsby hadde bare voksne, gifte folk i klassen. Derfor fikk den en såmaskin i premie. Karen Ekern, som forteller dette, hadde travle dager da hun og assistenten Karifa reiste rundt i landsbyene og hadde eksamener. Alle disse landsbyene har også anlagt helsehager. Her lærer særlig kvinnene å dyrke sunne, næringsrike grønnsaker og frukt. Først må de grave brønn og sette opp gjerde. Ellers kommer kuene og ødelegger. Nå ser det ut til at det er blitt status i landsbyen Oussobidjania å ha hage. For flere, bl.a. kommunens rikeste mann, har anlagt private grønnsak­ hager. Vi i Vestby menighet kan være stolte av våre venner i Mali som står på både med lesekurs og hagedrift! En pust i bakken i helsehagen.

5


Vestby Menighetsblad

Ny ungdomsarbeider

– givertjenesten gir resultater!

1. november starter vår nye ungdomsarbeider opp i 20% stilling, og vi ønsker Anders Strømberg hjertelig velkommen som ansatt i menighetene. Anders bor i Vestby, har vært konfirmant og har gått på Minileder-kurs hos oss, og nå går han på Vestby videregående skole. Kjerstin Jensen, kapellan.

Hva syns du virker spesielt fint med jobben som ungdomsarbeider? Jeg tror det blir bra å være leder for de nye MILK’erne. Jeg er jo ikke så mye eldre enn dem, men jeg tror det blir fint. Og så høres det morsomt ut med LysVåken, med overnatting i Såner kirke 1. søndag i advent. Der skal jeg være leder sammen med noen av de nye MILK’erne. Det kjennes litt spesielt å skulle begynne å jobbe i kirken – det er jo ikke så mange på min alder som gjør det. Men det er jo ikke en skummel gjeng som jobber der fra før, akkurat! Hvorfor begynte du selv på MILKkurs etter at du var konfirmant? Først var det nok fordi alle vennene mine var med, og så hadde jeg lyst å være med på leir. Etter hvert ble jeg mer interessert, og syntes det var fint å være med på samlingene. Har du noen spesielle interesser? Ja, det er vel særlig natur og friluftsliv. Jeg liker å gå på tur. Jeg var med i speideren i ca 3 år, og var patruljefører en stund, og der fikk jeg prøve meg på mye, for eksempel livredning i kano og andre utfordringer.

Hvorfor syns du det er viktig at kirken jobber med ungdommer? Jo, det er ikke så mange ungdommer som er så interessert i kirken, og det er mange eldre folk som går der. Hvem skal ta over når dere blir for gamle?? Det er mange fine utfordringer som venter både ungdomsarbeideren og resten av ungdomslederne i månedene som kommer. I november er det konfirmantinnskriving, og vi venter rundt 100 nye ungdommer til et nytt konfirmant­ år. I tillegg er Minilederkurset godt i gang for rundt 40 ungdommer, og 6 engasjerte tenåringer går nå på ”Milk-kurs Trinn 2”. Ungdomsarbeider-stillingen er finansiert av et spleiselag mellom givertjenesten og Vestby kirkelige fellesråd. Dersom det er flere givere som vil være med og støtte dette viktige arbeidet, så ta gjerne kontakt med kirkekontoret. Givertjenestens kontonummer er: 1644.28.77711.

6

Generelt: Kirkevalget er over og medførte en god del arbeid. Gjennomsnittlig stemte 11,94 % av de stemmeberettige i Vestby kommune til menighetsrådsvalget og 9,23 % til bispedømmerådet. Mange nye kandidater er valgt. Sittende menighetsråd fratrer 31. oktober og nytt tiltrer 1. november. Sittende fellesråd fratrer 30. november og nytt tiltrer 1. desember. Den nye organisten, Nick Elliott, begynte i sin stilling 1. oktober. Vestby kirke: Etter prosjektet med parkeringsplass nedenfor prestegården er det noen midler til overs som i samarbeid med kommunen ble planlagt brukt til asfalt opp mot kirken. Dette er nå satt i bero, og kommunens administrasjon vil gå gjennom andre prosjekter for ev. å se om det lar seg gjøre å fullføre asfaltopplegget. Garder kirke: Ny, tett kloakktank er gravd ned utenfor kirken. Hvitsten kirke: Handikapptoalett i bu ved kirken, lys opp til gravlunden samt belysning av kirken vil bli ferdigstillet snart, ifølge Fred Olsens representant som har tilbud på arbeidene klare. Såner kirke: Vedlikeholdsarbeidet på Såner kirke er nå ferdig og resultatet er blitt bra. I tillegg er det montert regulerbart lys i koret. Strømbråten kapell: Det er satt opp varevinduer i kapellet og hoveddør er gjort tettere. Resultatet er blitt meget bra og vil gi en spareeffekt med hensyn til strømutgifter. I tillegg vil et nytt elektronisk orgel bli kjøpt inn snart. Alt dette er betalt av Strømbråten kapells venner. Saga: Fellesrådet fikk i sommer påbud fra Hafslund Nett AS om å utbedre tilkoblingen av strøm til bygget. Gravefirma og elektriker er nå klare sammen med Hafslund til å utføre arbeidet med ny jordkabel til bygget. Son flerbrukskirke: En arbeidsgruppe vil bli etablert i disse dager for å utrede flere alternativ både når det gjelder plassering og innhold. Her har vi Sagatomta og også et alternativ i Coop-bygget i Son.


Vestby Menighetsblad

t fra

lim Noen g

møteuka i Vestby 21.–25.oktober

Elisabeth Hystad

Møteuka, arrangert av Den norske kirke, Norsk luthersk misjonssamband, Misjonsselskapet, Normisjon og Pinsemenigheten i fellesskap, ble i år holdt i Såner kirke. Et bredt spekter av arrangementer fant sted. I tillegg til møter med forfatter og redaktør Ruth Iren Grimstad hadde vi en barneog familiesamling ved Silje Haram Sarmiento med et engasjerende program, en ungdomskonsert på Teten med Fredrikstad-bandet UpSideDown, storkonsert med Rune Larsen (les mer om den på neste side) og lovsangsgudstjeneste med besøk av Marianne Haugerud fra Norsk Misjon i Øst. Som band for Rune Larsen spilte Nicolay Valbo, Christoffer Falland og Einar E. Fuglestad fra Follo Folkehøyskole, Maria Hognestad og Pavel Novic. En stor takk til våre lokale musikere for flott innsats, og ellers alle som deltok på arrangementene!

DR. SIGURD SØDRING OG HUSTRU ELSA SØDRINGS LEGAT FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY.

Ungdom som har avsluttet videregående skole og som fortsetter med utdannelse/studier med mer enn 1 års varighet og som ikke står foran avsluttende eksamen våren 2010, kan søke om stipend i ovennevnte legat. Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend prefereres. Søknadsskjema utleveres hos advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Ombudstvedt, Vestbytorget, Mølleveien 2, 1540 Vestby eller ved prestekontorene i Ås og Vestby. Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Ressurser. Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174, 1541 Vestby senest innen 1. desember 2009.

7


Vestby Menighetsblad

Rune Larsen –

en entertainers tilbakeblikk -

i Såner kirke

Fredag 23. oktober var det duket for storfest i Såner kirke da gospelkongen Rune Larsen entret scenen. Dette var et av Fellesukas mange høydepunkter, og det var knyttet store forventninger til kveldens entertainer. Kirken var nesten overfylt av unge og gamle som lenge hadde sett frem til denne festkvelden. Med stor stil, og dristige hoftevrikk, tok han publikum med storm, og alle jublet, sang, lo og fniste med. Gunnhild Hystad

Da jeg kom inn i kirken én time før konsertstart, var han i full gang med øving, og jeg fikk en liten smakebit på hva jeg hadde i vente. En halv time før start var det endelig min tur. For en ungdom som meg var det selvsagt stor stas å få snakke med en av de største stemmene og pågangsdriverne for norsk gospelsang og en veteran innen norsk pop. Rune Larsen er ikke bare en veldig god sanger, men han sier også mange kloke ord, som vi også fikk oppleve utover kvelden. En formidler Rune forteller at han forsøker å formidle forskjellige budskap gjennom sangene og konsertene sine. - I kveld ønsker jeg å fortelle at kirken er til for alle. Det er mange gode mennesker utenfor kirken som av og til føler seg lite verdsatt. Noen føler rett og slett at de ikke er prektige nok til å gå i kirken. De mener kanskje at de ikke kan gå i kirken fordi de banner, kanskje de snøt på skatten etc. Jeg ønsker å fortelle at kirken er full av syndere, men Gud tilgir syndere, og det er rom for alle sammen. Jesus var jo sammen med syndere. Det var mennesker som falt utenfor det gode selskap, landssvikere, prostituerte og spedalske. De fant alle nåde hos Jesus. I dagens norske samfunn, der«alle har alt», er det mange som føler at de ikke trenger noe åndelig å støtte seg til. Et naturlig spørsmål som dukker

opp, er da hvorfor en ungdom i dag skal tro på Jesus? Er det sekulære samfunnet bare opptatt av de godene man kan skaffe seg og allerede har, eller er det også plass til Jesus? - Det er ikke noen enkle svar på dette spørsmålet. Jeg ble selv kristen da jeg var 20 år. Før dette følte jeg at jeg hadde alt, jeg hadde det så bra! Og da husker jeg at jeg ble så irritert når mine kristne venner leverte meg traktater og fortalte meg at jeg lever i mørke. For meg var det en lang vandring å blir kristen. Jeg gikk via hinduismen, Mahatma Gandhi og hans ikke-volds-kampanje mot det britiske imperiet. Gandhi var selv inspirert av Tolstoj som skrev om Bergprekenen. Da jeg oppdaget at Jesus kunne revolusjonere og inspirere en mann som Gandhi, så tenkte jeg at jeg måtte lære denne Jesus å kjenne. Etterhvert som jeg ble kjent med Jesus, hans lære og det han utrettet, så måtte jeg stille meg selv et radikalt spørsmål: Enten løy Jesus da han sa at han var Guds sønn, eller så snakket han sant. Og etterhvert når jeg fikk forståelsen av hvor stor han var, så kunne jeg ikke skjønne hvorfor han skulle lyve. Jeg syntes rett og slett at det var mer fornuftig å tro at dette var sant, heller enn at det ikke var sant. Det er rett og slett fornuftig å tro på Ham. Det er mitt svar. Det beste ved å være kristen Vi har alle våre måter å leve som kristne på, og vi tolker kristendommen vidt og forskjellig. Derfor vektlegger vi også forskjellige verdier i kirken. For mange er trygghet og

8

nærhet viktig. Kirken kan være et sted man kan gå for å søke støtte og hjelp. Rune uttrykker at det er mange fordeler ved å være en kristen. - Det beste ved å være en kristen er at jeg har et fundament å stå på. Jeg føler og vet at jeg ikke er alene i livet. Når motgang, sorg, tap og lidelse kommer, så vet jeg at jeg alltid har en ved min side uansett. Rune forteller samtidig at det vanskeligste ved å være kristen, er at han ikke føler at han klarer å leve opp til den standarden som han føler man skal ha som kristen. Derfor går han til skrifte for å bekjenne sine synder. - Jeg får ofte spørsmål om jeg tviler på Gud. -Nei, sier jeg da, det gjør jeg ikke, men jeg tviler ofte på meg selv. Jeg føler av og til at jeg ikke lever det livet jeg burde leve som en kristen, men jeg er en tilgitt synder. Julehøytiden – hva betyr mest i julen? Nå som det nærmer seg jul, er det mange som har (altfor) mye å tenke på. Til tider kan man lett bli revet med og bli så stresset at man glemmer hva julens budskap egentlig dreier seg om. Alle feirer jul på forskjellige måter, men essensen og verdien er den samme for alle kristne som feirer Jesu fødsel. Dette er noe Rune har merket seg helt fra han ble kristen som 20-åring. Han hadde på den tiden sin helt spesielle måte å feire jul på. - Like etter at jeg ble kristen, var jeg veldig «anti-jul». Jeg ville ikke feire jul fordi jeg syntes at det var en forlengelse av Jesu lidelsehistorie. Jeg


følte at julen brøt med alt det jeg opplevde at Jesus stod for. Jeg syntes det var for mye overdådighet og fråtsing. Jeg syntes julens budskap ble helt på trynet. På julaften var jeg i korskirken i Bergen på suppestasjon sammen med uteliggerne. Etterhvert så begynte vi å feire jul sammen hjemme, og i stedet for en vanlig julefeiring så hadde vi juleverksted. Vi forsøkte å lære barna våre å lage gavene i stedet for å kjøpe dem. Det syntes jeg var stort, en god følelse. I dag har vi aldeles skeiet ut og feirer jul på samme måte som alle andre. Barna har i senere tid fortalt at det var den beste tiden de hadde med oss som foreldre da vi hadde juleverksted. Tid med familien og tid til ettertanke betyr mye for meg i juletiden nå. Julaften På julaften er det Rune som er den første som er våken. Da går han ned til stuen og kjøkkenet, tenner alle

Vestby Menighetsblad

stearinlysene, mens resten av familien sover. Så lager han frokost, tenner juletreet og ser til at gavene ligger der de skal under treet. Så settes julemusikken på for full guffe. Alle våkner og kommer ned til god julestemning og frokost. - Det er tradisjon at det er jeg og ikke kona som ordner og styrer på julaftenmorgen. Det er mange som har en læresetning eller et ordtak som har gjort spesielt inntrykk, og som en gjerne tar med seg gjennom livet. Rune er intet unntak, og han svarer at dét har han. Likevel drar han litt på det og sier at han ikke synes at hans er noe særlig originalt. - Jeg vet at det er veldig mange som har spenstige og originale motto, men mitt er ikke det. Det er likefullt vakkert og godt likevel: «Gjør mot andre slik som du vil at de skal gjøre mot deg», altså den gyldne regel. Det er et godt motto, synes jeg.

9

Etter en rask fotoshoot tok jeg plass på en av de fremste radene i salen og ventet på å få innfridd de musikalske forventningene jeg hadde. Det var fullt trøkk fra første stund, og dermed var showet igang. Det var ikke bare en ren musikalsk kveld. Innimellom sangene hadde han både ord til ettertanke og historier å dele. Da han fortalte om hva barn har sagt om bibelen og det å være kristen, lød et enstemmig latterbrøl fra hele salen. Etter konserten var det ved utgangen et kake- og kaffegilde uten like der man fikk anledning til å kjøpe signerte CD'er. Som forventet korket det seg helt på vei ut av kirken.


Vestby Menighetsblad

Vel blåst kirkevalg! Kirkevalget er vel overstått også i Vestby, med en oppslutning ikke langt fra landsgjennomsnittet. Valgteamet erklærer seg godt fornøyd, og retter en stor takk både til de som stemte, og ikke minst til alle frivillige som stod på for å få valget i havn. Mye arbeid, men moro, er inntrykket de sitter igjen med. På bildet er det Jan Oscar Svae som stemmer mens valgfunksjonærene Bjørnar Jensen og Ruth Jensen passer på at alt går riktig for seg. Nedenfor ser du statistikken for valget på menighetsråd i de ulike soknene i Vestby: Totalt: 1031 stemmer av totalt 11 150 medlemmer hvorav 8634 stemmeberettige medlemmer - 11,94 % Vestby sokn:404 stemmer av totalt 4936 medlemmer hvorav 3808 stemmeberettige medlemmer - 10,61 % Garder sokn:102 stemmer av totalt 364 medlemmer hvorav 292 stemmeberettige medlemmer - 34,93 % Hvitsten sokn: 57 stemmer av totalt 323 medlemmer hvorav 280 stemmeberettige medlemmer - 20,36 % Såner sokn: 468 stemmer av totalt 5527 medlemmer hvorav 4254 stemmeberettige medlemmer - 11,00 %

Disse ble valgt inn i de ulike menighetsrådene: Vestby menighet – Kari Bergitte Finstad, Rita Berg Tveitan, Jan-Helge Ljøstad (vara: Christian Nordby, Bodil Røisland) Såner menighet – Frøydis Tegneby, Randi Engeseth, Todne Briseid Syvertsen (vara: Eva Pettersen, Gunnhild Holta) Garder menighet – Ole Einar Garder, Astrid Sofie Sørbø, Pål Eriksen (vara: Winnie Margareth Svae, Sverre Presterud) Hvitsten menighet – Berit Helleve Asdal, Kjell Gunnar Bakke, Anne Kari Borg, Eli Strugstad (vara: Eivind Sollo, Roger Hilmar Karlsen, Jon Asdal, Eleonore Birgitte Fyrand, Sverre Skibenes)

Stafettpinnen sendes videre..

På bildet ser vi avtroppende leder for felles menighetsråd, Elisabeth Hystad, overlevere stafettpinnen til leder for det nye rådet, Ole Einar Garder, entusiastisk heiet fram av gamle og nye rådsmedlemmer. Felles menighetsråd var en nyskaping etter forrige valg, og Elisabeth har som leder hatt den spennende og krevende oppgaven med å få den nye organisasjonen til å finne sin identitet og sine rutiner. Hun sier at det har vært en lærerik tid, med "Prosjekt barn og unge" som den morsomste oppgaven. Det har vært et prosjekt som har engasjert mange frivillige i menighetene i tillegg til staben på kirkekontoret. Det nye rådet kan glede seg til spennende og meningsfylte oppgaver med mulighet til å påvirke kirken i Vestby, sier Elisabeth, og de kan også glede seg til et tett og inspirerende samarbeid med den faglig dyktige staben ved kirkekontoret.

Den nye lederen gleder seg til å bli bedre kjent med alt som foregår i menighetene, og håper å kunne bidra til at felles menighetsråd støtter opp om dette arbeidet. Spesielt er han spent på situasjonen for prestene framover, og håper å kunne få se at den bedres. Ole Einar bemerker også at han håper det går an å finne løsninger for å holde liv i menighetsbladet på tross av en presset situasjon, noe vi selvsagt slutter oss helhjertet til! Vi takker det avtroppende felles menighetsråd for innsatsen, og ønsker hvert enkelt medlem i det nye rådet lykke til med et viktig arbeid! Vi kommer tilbake til en nærmere presentasjon i neste nummer.

10


Vestby Menighetsblad Vinner forrige gang ble Liv Eikenes, Vålerveien 110 i Hølen, som får tilsendt 4 Flax-lodd. Løsning sendes Vestby menighetsblad, Ugleveien 16, 1555 Son før 15. jan. Merk konvolutten "Kryssord nr. 4".

Vannrett 1. Bildetekst 8. Bemerk 10. Tett på 11. Tall (fork.) 12. Trekke 13. Milde 14. Musikkbegivenhet 17. Vannring 20. Innkomst 23. Reklame 24. Bevege 26. Urkvinne 27. Plage 28. Håndbevegelsen 30. Flirer 31. Viltre 33. Bekledningsgjenstand 35. Maleri 37. Døgndel 39. Pronomen (nyn.) 41. Nager 43. Dyr 45. Saboterte 48. Gammel bil 50. Drøvtygger 51. Hovedpoeng

55. Bløt 107. Vondest 56. Fyller 109. Drikk 60. Tro 61. Utvid Loddrett 62. Artikkel 1. Lansere 64. Gress 3. Fullført 66. Blad 4. Spesielt 68. Vondt 5. - opp: Øke 70. Naturvesen gradvis 72. Par 6. Nøde 74. Hevdet 7. Tjafsen 75. Irritere 9. Svidd 77. Faste 13. Måleenhet 79. Øygruppe (fork.) 83. Engelsk natur- 15. Tjue ressurs 16. Europeiske 84. Front 18. Bildetekst 85. Tall 18. Vær hilset 86. Treg 19. Prosjektil 87. Utglidning 21. Flokk 90. Preposisjon 22. Nynorsk 91. Parti (fork.) avstand 93. Hylse 25. Lik 97. Rusmiddel 28. Kake (fork.) 29. Reise 99. Fyrste 31. Måleenhet 101. Spåmenn (fork.) 103. Ur 32. Søt 104. Svar 34. Behandling 105. Bryter 36. Rep 106. Bjørnedamen 38. Papir

40. Nedbør 42. Der oppe 44. Gammel tyggis 45. Sjofle 46. Tidligere 47. Engasjert 48. Fase 49. Nedbør 52. Trøkk 53. Nordbo 54. Risting 57. Hadde 58. Returner 59. Byge 60. Kausjon 63. Rynke 64. Kirkelig fellesråd (fork.) 65. Smug 67. Stater 69. Ideologi 71. Tyrefekter 73. Daggry 76. Yte 78. Fange 80. Bibelsk by 81. Sesongens 82. Engste 88. Gjøn 89. Strør

11

92. Dans 93. Reiser 94. Retning 95. Landstripe 96. Stinket 98. Vannområde 99. Anta 100. Reykjavik lufthavn 101. Pronomen 102. Solo 106. Leve 107. Pine

TIPS: Hvis du ikke vil klippe i bladet, kan du skrive ut kryssordsiden fra den elektroniske utgaven av bladet på www.menighetsblad.no.

Løsning fra forrige nummer:


Vestby Menighetsblad

12


Vestby Menighetsblad

Rival skyvedørsgarderober Vi gir deg frihet til å velge. Velkommen til Studio Rival, 700m2 utstilling over 3 etg, med over 50 garderobemiljøer. Skreddersydde skyvedører og innredningssystemer er vår standard. Skråtak løsninger og Walk in garderober er vår spesialitet. Gratis konsulenthjelp og oppmåling er vår service. Velger du Rival får du kvalitet til riktig pris.

Kvalitet har mange venner

Rival as, Mølleveien 20, Postboks 176, 1541 Vestby Tlf. 64 95 63 80, Fax 64 95 27 45, E-post: rival@rival.no www.rival.no Be om vår nye 76 siders katalog

Grøstad Bygg Kroerveien 7, Vestby Tlf.: 64 98 58 00 7-17 9-14

www.monter.no

13

VestbyGrafiske as

Åpningstider: Mandag - fredag 08-16, lørdag 10-14.


Vestby Menighetsblad

Aktiviteter for voksne:

* Normisjon i Vestby har sine møter siste torsdag i måneden kl. 19.30 på Vestby menighetshus. Datoer for høsten og vinteren er: 26.nov, 28.jan, 25.febr, 25.mars Kontaktperson: Jan Helge Ljøstad tlf : 64 95 21 27

Aktiviteter for barn: * Vestby barnekor samler barn fra 1. til 5. klasse. Vi øver torsdager på Vestby menighetshus. Koret synger barnesanger i mange stilarter og deltar med sang og prosesjoner og lystenning ved gudstjenester. På øvelsene synger vi mye, men vi leker også og spiser boller og drikker saft! Kontaktperson er leder Ingar Årvik, tlf. 922 58 188. Se også www.vestbybarnekor.net * Vestby Ungdomskor er et kor for unge fra 6. klasse. Reportoaret er allsidig, kirkemusikk på norsk og engelsk, musikalstoff, viser, filmmusikk, gospel. I koret blir det også gitt opplæring i stemmebruk og pust, klang og musikkformidling. Koret tar også vare på den sosiale sammenhengen når vi går på kino sammen eller drar på tur en helg. Kontaktperson er leder Ingar Årvik, tlf. 922 58 188. Se også www.vestbybarnekor.net * Søndagsskolen er for barn fra 3 år. S. skolen er for alle barn i hele prestegjeldet. Informasjon kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Kontaktperson : Kjerstin Jensen. Tlf 64 98 00 75

* Formiddagstreff er første mandagen i måneden kl. 11.30 på Vestby menighetshus. Her har vi besøk av sangere, musikere eller annen underholdning, andakt, utlodning, konkurranser og mye god mat , kaker og kaffe. Trenger du å bli hentet er det bare å ringe Vestby kirkekontor samme dag det er treff før kl.10.00 Datoer for høsten og vinteren er: 7.des, 4.januar - juletrefest, 1.febr, 1.mars. Kontaktperson: Marit Roos Hansen, tlf 64 98 00 76 Misjonsforeninger, Normisjon i Son, sjømannsmisjon. Ønsker du å vite noe om disse foreningene, ta da gjerne kontakt med Kirkekontoret på tlf: 64 98 00 70 * Misjonsforening i Garder tilsluttet NMS har sine møter i private hjem. Kontaktperson: Elisabeth Hystad tlf: 64 95 08 46 * NLM –Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter hos Olimb i Soleveien 22 i Vestby. Møtene starter kl. 19.00. Trenger du skyss, ta kontakt med Olimb på tlf: 64 95 12 15. Datoer for høsten og vinteren er: 6.des, 17.jan, 14.febr, 14.mars, 18.april.

*”Sang og musikk for barn” - barn mellom 4 og 9 år inviteres til samlinger der vi synger sanger med friske melodier, rytmer og bevegelser. Vi møtes på Såner menighetssenter (Saga) i Brevikveien 80 i Son på mandager fra kl.18.00-19.00 Kontaktperson er: Margit Tukkensæter, tlf. 996 17 258

Marinemusikkens Julekonserter

* Familiesamling for småbarnsfamilier på menighetshuset i Vestby. En fredag i måneden fra kl.17.00 til kl.19.00. Enkel middag, eget opplegg for barna, de voksne koser seg med kaffe, hobbyaktiviteter for barna. Datoer for høsten og vinteren er: 13.nov, 11.des, 15.jan, 12.febr, 13.mars. Kontaktperson : Marit R. Hansen, kirkekontoret 64 98 00 70

Vestby Kirke 10. desember Solveig Kringlebotn sang dirigent Ingar Bergby Per Christian Ellefsen tale musikk Kongelige Norske Marines Musikkorps

* Fredagstreff på Saga (Såner menighetssenter) vil i høst bli delt opp i barnesamlinger og samlinger for voksne. Barnesamlingene er fra kl. 18-21, mens amlingene for voksne begynner klokka 19.00. *Treffpunkt på Gardarheim. Koselige ettermiddagssamlinger for hele familien en torsdag hver måned. Det blir servering av mat og drikke. Vi voksne koser oss med en kopp kaffe etter middagen, samtidig som det vil foregå forskjellige aktiviteter for barn og unge. Gardarheim fra kl. 17.00 -19.00. Datoer blir det informert om på skolen i Garder. Kontaktperson: Ruth Dyste Nordheim, tlf. 64 95 16 70 Det blir en skjønn forening av musikk, sang og ærbødighet når marinemusikken kommer sammen med Solveig Kringlebotn og Per Christian Ellefsen for å holde nye julekonserter.

Trenger du pianostemming?

Plateslipp!

Julemusikken er blitt befestet på CD av Solveig Kringlebotn og Marinemusikken

Ta kontakt med vår organist Nick Elliot på tlf. 917 85 288

Billetter: www.billettservice.no eller tlf 815 33 133 Billetter kjøpes på Posten, Narvesen eller 7-Eleven. Inngang: 250,- / 190,- / 170,-

KONGELIGE NORSKE MARINES MUSIKKORPS

14


Døpte i Vestby kirke Elmina Asabea Ofosu Mathias Paulsen Nikolai Evensen Zimmermann Celina Holm Sofia Zulueta Dalgeir Andreas Kristoffer Hagen Klubbenes Nathaniel Olav Hansen Garfors Felix Nilsen Martinsen Jonas Nilsen Martinsen Brage Elias Hegland Mai Linnea Lihagen Stinius Jamtli Guneriussen Liv Cleopatra Kongsberg Ingvild Kongsten Wibetoe Casper Rikheim Oprann Døpte i Såner kirke Mille Thrane Hanna Birkeland Selma Birkeland Synne Fledsberg Didrik Holden Martens-Nielsen Hedda Balchen Kolset Maria Tveito Johnsen Eirik Bleie Stoltenberg

Vestby Menighetsblad

Kaja Asbjørnsen Betin og Håkon Thorsen Lisa Staurset Finjarn og Ruben Gulbrandsen Therese Bjor og Ole Jan Rønningen Therese Gulli Ottesen og Simon Solbjørg Viet Garder kirke Helen Therese Kalfjøs og Svein Harang Døde Vestby Gunvald Nilsen Arve Herman Martinsen Lars Borge Herman Geitz Roald Roland Johansen Svein Heide Arne Flo Rolf Daniel Tharaldsen Oddvar Henry Teigen Jean Pierre Msioma Døde Såner Lis Birkholm Olsen

Døpte i Hvitsten kirke Batian Nicolaysen Brendhagen Sara Lenning Hals Døpte i Garder kirke Sara Bråthen Alvim Arn Julian Solli-Berthelsen Hedvig Gilberg Isaksen Victor Nikolai Egeberg Mathea Brattsti Songli Viet Hvitsten kirke Hilde Gustavsen og Lars Ivar Vedvik Marita Gonzalez og Richard Eriksen Camilla Sande Helsem og Erik Helsem Lise Helene Thoen og Håvard Bjørseth Line Gustavsen og Ronny Aamodt Viet Vestby kirke Wibeche Hardy og Per Anders Brynildsen

15


Vestby Menighetsblad

VELKOMMEN TIL KIRKE Gudstjenesteliste

Søndag 22.november Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd Såner kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Voksenkoret deltar. Søndag 29.november Såner kirke kl. 11. Lys våken – familiegudstjeneste. Ungdomskoret synger. Garder kirke kl.16. Lysmesse. Hvitsten kirke kl. 16.15. Lysgudstjeneste. Vestby kirkes barnekor synger. Søndag 6.desember Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Såner kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Hvitsten kirke kl.13. Gudstjeneste med dåp. Søndag 13.desember Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd Såner kirke kl. 17. Julevandring . Sang og musikk i Son deltar. Søndag 20.desember Vestby kirke kl.12. Vi synger julen inn. Lokale kor og korps deltar. Torsdag 24.desember JULAFTEN Vestby kirke kl.14. Julaften gudstjeneste Vestby kirke kl.16. Julaften gudstjeneste

JUL

Såner kirke kl.14. Julaften gudstjeneste Såner kirke kl.16. Julaften gudstjeneste

Søndag 31.januar. Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndag 7.februar Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Såner kirke kl.13. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndag 14.februar Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Strømbråten kapell kl. 17. Familiegudstjeneste med nattverd. Onsdag 17.februar. Vestby kirke kl. 18. Felles Askeonsdagsgudstjeneste Søndag 21.februar Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Garder kirke kl.13. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndag 28.februar. Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndag 7.mars Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vestby kirke kl.18. Ungdomsgudstjeneste med nattverd. Søndag 14.mars. Såner kirke kl.11. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og natteverd. Vi må gjøre oppmerksom på at det kan komme endringer i gudstjenestelista, så det er lurt å følge med i avisene og på vår hjemmeside www.vestby.kirken.no

Garder kirke kl.14. Julaften gudstjeneste Hvitsten kirke kl.16. Julaften gudstjeneste

Vestby kirke har rullestolrampe og teleslynge. Garder kirke har teleslynge. Hvitsten kirke har rullestolrampe og teleslynge Såner kirke har teleslynge og er tilpasset rullestolbrukere (NB: Inngang fra baksiden!)

Fredag 25.desember 1.JULEDAG Vestby kirke kl. 12. Høytidsgudstjeneste. Dåp, nattverd Såner kirke kl.12. Høytidsgudstjeneste.Dåp, nattverd Lørdag 26.desember. 2.JULEDAG Garder kirke kl.12. Gudstjeneste på Stefanusdagen. Søndag 3.januar. Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd Søndag 10.januar. Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Såner kirke kl.13. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndag 17.januar. Såner kirke kl.11. Presentasjonsgudstjeneste av konfirmanter. Dåp Vestby kirke kl.18. Presentasjonsgudstjeneste av konfirmanter. Dåp Søndag 24.januar. Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vestby kirke kl.11. Familiegudstjeneste med dåp.

16

Vestby menighetsblad  

MENIGHETSBLAD Nr. 4 2009 63. Årgang

Vestby menighetsblad  

MENIGHETSBLAD Nr. 4 2009 63. Årgang

Advertisement