Page 1

Utgitt mars 2010 - Nr 1. Ă…rgang 4

Menighetsblad

Tirsdagstreff

Andakt

Lurapraten

Revy


Lederen:

Vi har nettopp gått inn i fastetiden. Men sier det oss egentlig noe? Faste er en tidsavgrenset periode hvor vi blir gitt anledning til å bruke mer tid sammen med Jesus. Kvalitetstid. Slik jeg forstår fasten handler det om å avstå for noe, for at vi skal få mer tid til å være stille, reflektere, lese og søke Gud. Det kan være å avstå fra hele tiden å være opptatt av å dekke våre egne behov. En kan avstå fra unne seg det en ellers unner seg. Det være seg spesiell mat eller tv-titting. Fastetiden kan også brukes til å hjelpe andre. Gi av vårt eget, til noen som trenger det mer enn oss. Kanskje noen trenger et oppmuntrende besøk, og vi deler vår tid med noen andre. Vi kan også dele pengene våre. Kirkens Nødhjelp utfordrer oss til å dele våre penger gjennom fasteaksjonen den 23. mars. Da kommer konfirmanter og foreldre på dørene våre for å samle inn penger til fattige mennesker som er rammet av naturkatastrofer. Kirkens Nødhjelp hjelper blant annet mennesker som har mistet husene sine, med å bygge nye hus som bedre skal tåle flommen neste gang den kommer. Jeg håper du får brukt fastetiden godt, i møte med Jesus og dine medmennesker. Katrine Pedersen redaktør

Gudstjenester i Lura kirke Onsdag 03.03 Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Søndag 07.03 3. søndag i faste Luk 4,31-37 Kl.11.00 Høymesse med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Søndagsskole. Etter gudstjenesten blir det menighetens årsmøte med salg av middag. Onsdag 10.03 Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Søndag 14.03 4. søndag i faste Joh 6,24-36 Kl.11.00 Høymesse med nattverd ved Inge Bjørn Rossavik. Kirkekaffe. Søndagsskole. Onsdag 17.03 Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Søndag 21.03 Maria Budskapsdag Sal 113 Kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Dåpsskolen deltar. Kirkekaffe. Onsdag 24.03 Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Søndag 28.03 Palmesøndag Joh 12,12-24 Kl.11.00 Høymesse med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Kirkekaffe.

Torsdag 01.04 Skjærtordag Joh 13,1-15 Kl.11.00 Høymesse med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.

Mandag 17.05 Grunnlovsdagen Joh 12,35-36 Kl.11.15 Festgudstjeneste (forenklet høymesse) ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.

Søndag 16.05 6. s. e. påske Joh 17,18-26 Kl.11.00 Høymesse med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Kirkekaffe

eller annet, send noen tanker til: sivinnes@hotmail.com

- kirkerommet - liturgi - musikk - hvem som deltar

Har du innspill angående utforming av

Med ny gudstjenestereform har vi flere valgmuligheter. Lura menighet skal komme frem til sin lokale grunnordning; "slik gjør vi det her".

Søndag 13.06 3. s. e. pinse Luk 19,1-10 Kl.11.00 Høymesse med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Kirkekaffe

Søndag 06.06 2. s. e. pinse Luk 12,13-21 Fellesgudstjeneste i sentrum.

Søndag 30.05 Treenighetssøndag Matt 28,16-20 Kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Inge Bjørn Rossavik. Kjellaren deltar. Grilling etter gudstjenesten.

Søndag 23.05 Pinsedag Joh 14,15-21 Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.

Fredag 02.04 Langfredag Mark 14,26-15,37 Kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Søndag 04.04 Påskedag Joh 20,1-10 Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Søndag 11.04 1. søndag etter påske Joh 21,1-14 Kl.11.00 Høymesse med dåp ved Inge Bjørn Rossavik. Kirkekaffe. Søndagsskole. Søndag 18.04 2. s. e. påske Joh 21,15-19 Kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Familiekoret deltar. Kirkekaffe. Lørdag 24.04 Kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon. Kl. 13.00 Gudstjeneste med konfirmasjon. Søndag 25.04 Kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon. Søndagsskolen drar på tur til Brekko. Søndag 02.05 Kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon. Kl. 13.00 Gudstjeneste med konfirmasjon. Søndag 09.05 5. s. e. påske Matt 6,6-13 Kl.11.00 Høymesse med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Kirkekaffe.

2


Konfirmant i Lura kirke! Tekst og bilde: Lene Simonsen

Dette året har vi 86 flotte konfirmanter her i menigheten. Konfirmantene valgte ulike grupper da de meldte seg på, og disse gruppene har de fulgt hele året. Gruppene vi har er; friluft, "fast føde", Loff1 og kreativ. Friluftskonfirmantene har dratt på flere dagsturer i Sandnes og omegn. Sist tur var 13. februar, og da var vi ute i over fire timer i områdene rundt Bogafjellet.

Fornøyde friluftskonfirmanter på tur. Fra venstre; Andre Finnerud, Sander Hana Wahl og Fredrik Øye

"Fast føde"- konfirmantene har vært svært kreative og komponert egne oppskrifter ut fra sunne og gode råvarer. Hver gang dekker vi bordet pent, og spiser den gode maten sammen, mot slutten av samlingen. Loff1- konfirmantene er med og organiserer ungdomsklubben Loff1, som en del av sitt konfirmantopplegg. Her har de blant annet teknisk gruppe, matgruppe og ledergruppe. Kreativkonfirmantene er de av konfirmantene som liker å synge, spille et instrument, danse og dramatisere. Vi har hatt en god del opptredener både på vanlige gudstjenester og skolegudstjenester.

Fra venstre; Lisa Meisland Østrådt og Maren Lunde Egeland

Konfirmanter våren 2009 24. april kl 11.00 Ida Marie Sørbø, Inger Sannes, Julie Schoopp Jonassen, Aleksander Bjelland, Cristiane Sirevåg Kjelsnes, Hilde Grønnevik, Ida Grønnestad, Mathias Haugen, Sander Hana Wahl, Stine Johannesen, Tommy Vatne, Tonette Drangeid, Sofie Svendsen, Ådne Mannsåker, Andre Finnerud, Emily Bryson, Sondre Eie Johannessen, Stian Nygård, Aleksander Østrem, Runar Hegrestad Olsen, Stian Andre' Johansen. 24. april kl 13.00 Andreas Nygaard, Andreas Øglænd, Carina Aasland Thorsen, Tonje Thorkildsen, Joachim Sandberg, Niklas Sandberg, Sunniva Vestbø Næss, Brynhild Stavland, Fredrik Øye, Helene Midtun Flatekvål, Ragnhild Kjønsøy Austbø, Tore Vaule, Solveig Skjegstad Bryne, Maren Lunde Egeland, Erlend Andersen Kinn, Marte Aksland, Ninna Nes Otterå, Thale Bjørnå, Viktoria Årsteinsen, Fredrick Johannessen Bruskeland, Kjartan Gundersen, Mari Tellefsen Wigdel. 25. april kl 11.00 Håvard Lapin, Marius Johnsen Tjøstheim, Nicolas Fløysvik, Terese Stokka, Julie Nilsen Frøystein, Erik Reke, Geir Olav Alsvik, Henriette Flesjå, Jørgen Bruvik Nieuwenhuize, Martin Ingebrigtsen, Morten Storvik, Remi Eike Cayeux, Stian Bratlien, Lisa Meisland Østrådt, Marit Sofie Kvæstad, Martine Porten Hemnes, Jørgen Raugstad, Marius Jørgensen, Ruben Bøe, Stian Beyer. 2. mai kl 11.00 Henrik Nytun, Espen Corneliussen Hersdal, Kristine Barkve Røssland, Håvard Notland, Mats Jonassen Flatebø, Ole Andre Ommundsen, Preben Øvsthun- Sandvik, Hanne Østefjells, Hilde Døskeland Kvinen, Ingeborg Tysland Stokka, Sveinung Hellevik, Veronica Levang Børresen, Marie Lunde, Mikal Nådland. 2. mai kl 13.00 Ann Karin Bergsholm, Kaja Viste, Rakel Hundsnes, Fredrik Egeli Vatland, Bastian Steinsøy, Sondre Nes, Ståle Eikeland, Ine Kristine Mosby, Benedicte Gjersdal, Thea Skjæveland.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010

Fattige i møte med ekstremvær

Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fra Lura menighet med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus.

Flommen i Vietnam Mellom oktober og november i 2007 ble Thua Thien Hue provinsen i sentral-Vietnam rammet av fire flommer. Familien Tran var en av familiene som måtte flykte. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp hadde familien Tran bygget nytt, flomsikkert hus etter storflommen i 2007 og stod dermed sterkere rustet da vannmassene trengte innover landet.

33


Lura ungdomsteater"Klokka 7 ved resepsjonen" Tekst og bilde: Jan Sindre Stokka

28. 29. og 30. januar var det igjen duket for teater på Lura bydelshus. Denne gang tok ungdommene publikum med på en reise hvor de med humor og selvironi forklarte hvem ungdommene som henger på Kvadrat er. Hvem de er, hva de tenker på og hvordan det er å være ungdom på Lura. Ti jenter og ni gutter deltok på scenen. Siden september i fjor har de jobbet iherdig med å få til et vellykket show der mange av sketsjene er skrevet av ungdommene selv. Elin Søylan var instruktør. Du kan finne bilder og videoer av alle sketsjer på nettsiden: http://www.lura-ungdomsteater.net/

Thorvald Christen Grindstad og Kamilla Knapskog sorterer flaskene.

En flott gjeng som hadde mye å bidra med under årets ungdomsrevy på Lura....

Resultat fra flaskeaksjonen januar 2010 Tekst: Katrine Pedersen Bilde: Jan Stokka

4. - 5. januar arrangerte Lura menighet flaskeaksjon. Ca. 30 frivillige medarbeidere deltok i arbeidet med å samle inn tomflasker på Lura. Inntekten gikk til barne- og ungdomsarbeidet som er i Lura menighet. Resultatet av aksjonen ble kr. 14.493,Takk til alle som har vært med å bidra med å gi, informere, samle inn og pante flasker!

Advokatene Øvestad Håmsø og Salte Vågsgata 43, 4306 Sandnes

salte@hamso.no 900 41 782

Tirsdagstreffet i Lura kirke

Tekst: Katrine Pedersen Bilde: Aud Synnøve Løvaas

Hver 2. tirsdag i måneden klokken 15.00 strømmer Luras eldre befolkning til kirken.

Jeg må rett og slett spørre diakonen i Lura menighet, Aud Synnøve Løvaas: Hva foregår her? "Nå er det tirsdagstreff! Det er en gjeng på en 30 - 40 stykker, alle over 60 år, som samles i kirkestua."

Hva skjer på tirsdagstreffet? Det er alltid et tema på hver samling. Til eksempel hadde vi i dag besøk fra Kikens sykevakt ved Inger Jåtten Hetland. Der fikk vi høre om hvilke tilbud de gir til syke og pårørende som trenger hjelp i hverdagen. Videre var det solo sang, diktlesning, en liten andakt, allsang og god mat. Det er også loddtrekking med blomster som gevinster."

Hva blir temaet neste gang? "Neste Tirsdagstreff er 9. mars. Da kommer Grethe Sætren og forteller litt om hage, blomsterkrukker og lager en enkel påskedekorasjon eller to til inspirasjon. Disse dekorasjonene skal vi lodde ut på slutten av samlingen. Vi har plass til flere av Luras eldre!"

44


"Toppen av alt"

Konsert med familien Sulebakk søndag 14. mars kl 16.00 i Lura kirke. Trosopplæringstilbudet denne gang er spesielt lagt opp for 2 og 3 åringer. Men ta med deg hele familien og kom! Seminaret "Sølv og Gull" for voksne med Sulebakk søndag 14. mars kl 18.00 i Lura kirke. - Er du forelder, foresatt, fadder, besteforelder, tante, onkel eller har barn rundt deg som du ønsker å formidle sang til så er du velkommen til seminaret!

Det blir salg av Sulebakk's cd etter konserten. Og salg av forskjellig materiale fra søndagsskoleforbundet som litteratur, musikk og filme for barn. Fri Entré.

MILJØ I FOKUS

Bruk bilen mindre: Tre av ti bilturer i Norge er på under tre kilometer. Flere av disse turene er det mulig å erstatte med sykkel eller gange. Både kropp, sjel, miljø og lommebok kan kan ha godt av at vi bruker bilen litt mindre.Hva kan du gjøre? - Ta beina fatt på småturene. Sunt for miljøet og sunt for deg. - Bruk sykkel på litt lengre turer. - La barna sykle til fritidsaktiviteter isteden for å kjøre dem. Fin oppvarming! - Apropos oppvarming: Hva med å jogge eller sykle til treningsstudioet i stedet for å kjøre dit? - Spandér en sparkesykkel, rulleskøyter eller lignende på barna, mot at de lover å bruke det - i stedet for å bli kjørt på vei til trening, venner osv. - Bor dere for langt unna barnas fritidsaktiviteter: Hva med å gå sammen med andre foreldre om å kjøre dem? Én biltur er bedre enn tre. - Reis kollektivt når du kan. Og det er kanskje oftere enn du tror. Rutetider finner du via www.ruteinfo.no. - Unngå bykjøring, spesielt i rushtiden. Køer betyr økte utslipp.

Faste aktiviteter i Smeaheia Menighet

02. mai

18. april

04. april

21. mars

07. mars

28. februar

Gudstjeneste ved Günter Theiss. Takkoffer til eget arbeid. Søndagsskole.

Familiegudstjeneste ved Signe Trodal. Takkoffer til misjonsprosjekt i Brasil.

Gudstjeneste ved Günter Theiss. Takkoffer til misjonsprosjekt i Brasil. Søndagsskole.

Gudstjeneste ved Sigve Ims.

Familiegudstjeneste ved Inge Bjørn Rossavik. Årsmøte etter gudstjenesten.

Gudstjeneste ved prost Ludvig Bjerkreim. Takkoffer til eget arbeid. Søndagsskole.

Familiegudstjeneste med dåp ved prost Ludvig Bjerkreim. Takkoffer til misjonsprosjekt i Brasil.

Program - våren 2010 Gudstjenester (i amfiet på skolen):

16. mai

Familiegudstjeneste. Vikar. Takkoffer til misjonsprosjekt i Brasil. Terminmøte etter gudstj.

Weekend på Furutangen!

30. mai

Husk: 4.- 6. juni

Barnegospel Smeaheia Barnegospel øver i auditoriet på Smeaheia skole hver tirsdag kl 17.30 til 18.15. Aldersgruppe ca 4 - 7 år. Møt opp på øving eller ta kontakt med Anne Tengs - Pedersen; atengspedersen@yahoo.no eller 40 63 96 30 for nærmere informasjon.

Ungdomsklubb Smeaheia menighet driver ungdomsklubb for de mellom 10 og 14 år. Leder Tom Ryen; tom.ryen@uis.no eller 93426123

Gudstjenestefellesskap Vi er mellom 40 og 80 fra Smeaheia som møtes til gudstjeneste annenhver søndag.

www.sandnes.kirken.no/smeaheia

55


Påske med tårer i auga Ludvig Bjerkreim prost

Eg har feira påske med tårer i auga mange gonger. Nokre gonger var det tårer i sorg, andre gonger var intensiteten i påskegudstenesta så sterk at tårene kom. Stord 1993 Det var kunstutstilling i Nysæter kyrkje på Stord. Den lokale kunstnaren Per Flatøy hadde stilt ut nokre av bileta sine. Dei aller fleste hadde motiv frå påsken. I eit av bileta hadde kunstnaren måla Jesu ansikt. Det var prega av mørke og sorg. Bilete trefte meg så sterkt at tårene kom spontant. Kva var bakgrunnen? Like før påske det året mista to unge fotballgutar livet i ei ulukke på Stord. Det blei mange og lange dagar saman med familie og kameratane på laget. Eg kjente meg sliten og følelsesmessig hudlaus i møte med livet. I Jesu ansikt frå påsken møtte eg Jesu gråt. Eg opplevde det som om Mesteren gråt i solidaritet med noko av den sårhet mange av oss erfarte så sterkt då. Gjennom påsken møter vi ein guddommeleg solidaritet med oss og den kvardagen som nokre gonger overmannar oss fullstendig. Herren formidlar på den måten gjennom påsken ein liten triumf gjennom tårene: Seieren er vår, tross alt. Påsketru i ly av mørket Det var langfredagsnatt den fyrste gongen. To menn våga seg fram i mørket og bad om å få ta seg av den døde Jesus. Den eine var Josef frå Arimatea. Han var ein av dei ledane blandt jødane. Han måtte ha møtt Jesus ei gong.

Gamle Forusveien 1, Stavanger. Tlf. 51817360

Eit møte som gjorde at han blei ein hemmeleg beundrar av Jesus. Kanskje hadde han sett noko i Jesu ansikt som gjorde inntrykk. Denne Jesuskjærleiken var så sterk at han våga seg fram i ly av nattemørket og ville ta seg av den døde Jesus og gi han ei høveleg grav. Han kom saman med ein annan av Jesu hemmelege beundrarar. Nikodemus som ei gong tidlegare hadde møtt Jesus ein sein nattetime. Desse to hadde ei gryande påsketru, sjølv om dei der og då ikkje ana rekkevidda av det dei var med på. Eit par dagar seinare blei dei blenda av triumfen frå den tome grava. Sandnes 2009 Eg feira min fyrste påske i Sandnes i fjor. Langfredagen var kyrkja pynta med eit tomt svart kors. Fyrste påskedag blei same korset bore inn i prosesjonen og sett framfor alteret, same plass som det stod eit par dagar før. No var korset pynta med påskeliljer. Og så stod det der framfor altaret medan vi song Påskemorgon slukker sorgen. Slik blei Jesu guddommelege seier og triumf frå fyrste påskemorgon demonstrert for oss. Mange blei rørte til tårer av denne enkle dramatiseringa av påskeevangeliet. Håp Livet vil alltid ha sine store og små utfordringar. Nokre gonger ser vi livet gjennom auger fylte av sorg, andre gonger fylte av gledestårer. Blandingen av tårer varierer. Men dei dramatiske påskehendingane med nakent kors og tom grav skal leggja det kristne håpet inn i oss. Jesus sikrar oss sigeren til slutt. Den truande klamrar seg til dette håpet og hentar trøyst og pågangsmot i det. Velsigna påske til alle!

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Døde - Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom Døpte i hjertet- Herre, gi dem å vokse opp i din kirke som dine barnSigve Solgård Einar Tjemsland Vivian Tønnesen Bjørn Ovald Magnus Elias Erga Leonhardsen Marcus Erga Sirevåg Stein Kristian Svendsen Andreas Folkvord Fredriksen Asta Levang Tobias Bjerkhaug Hartviksen Thorleif Ernst Hansen Ingrid Kristine Priscott Lidvard Marius Olger Kaja Linnea Valle Brustad Fiksdal Kristine Vasshus Jørgensen Ingeborg Stokka Arijana Agushaj Valborg Olsen Eline Lervold Jørgensen Tordis Lilledal Martine Johnsen Knutsen Sverre Marthon Hetland Noah Gismarvik Brynhild Henriksen Ole André Maribu Tjølsen Agnes Skjæveland Hanna Madland (Misjonssalen, Sandnes) Adrian Høiland (Varhaug kirke) Mari Olsen Stangeland (Sandnes kirke) Andreas Overå (Sandnes kirke) Trym Anton Stangeland (Høyland kirke) Brage Øxnevad Løge (Sandnes kirke) Mie Carine Økland (SUS) Adrian Rege Vassbø (Sandnes kirke) Theo Børve Sæland (Hana kirke) Storm Dobler Krüger (Tananger kirke) Alexander Gårseth Watland (Sandnes kirke)

SYKEVAKTORDNINGEN Sykevaktene avløser de pårørende i hjem med pleietrengende så de kan få fri dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv eller venter på plass i institusjon. Den gjelder for alle beboere i Sandnes kommune. Kontakt: Inger Jåtten Hetland, telefon 51 97 47 79 kl. 09.00 - 12.00 - mandag -torsdag

urm.groetteland@protid.no

UTLEIE Lura menighet leier ut lokaler til bruk i forbindelse med barnedåp, konfirmasjon, bryllup, minnestund og lignende. Ta kontakt med Lura menighetskontor: Tlf. 51 60 95 36

Tannlegesenteret

Tlf. 51674310

Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tannlegene Arne Skumsnes, Christine Skumsnes, Inger Christine Wigen. Tannlegene MNTF.

66


Advokatene Øvestad Håmsø og Salte

Vågsgata 43, 4306 Sandnes

Voksne

salte@hamso.no 900 41 782

Ungdom

Faste aktiviteter i Lura Kirke Barn

FORSANGERTJENESTE I Lura kirke har vi en forsangertjeneste for deg som liker å synge. Forsangerne har øvelser 1-2 ganger i måneden og deltar på enkelte gudstjenester. Kontaktperson: kantor Bergfrid Seibt

HUSFELLESSKAP Vi har smågrupper som samles i hjemmene for samtale rundt en bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap. Ca. en samling i måneden. Kontaktperson: Daglig leder

BØNNESAMLING Hver siste torsdag i måneden. Kl 19.00-20.00 i kirkerommet. Datoer: 22.03, 26.04 og 31.05 Kontaktperson: Diakon; Aud Synnøve Løvaas, tlf 51 60 95 37

MANNSGRUPPA For de over 30 år. Møtes i kirkestuen den andre tirsdagen i mnd. Kl. 20.00 Kontaktperson: Helge Nilsen 47 30 52 39

DAMEKVELD Første torsdag i mnd. kl 20.00 i kirkestuen. Kontaktpersoner: Anne Karin Notland 91 54 22 82 Edel Syvertsen 95 27 66 36.

KIRKERINGENE Menigheten har flere kirkeringer. Håholen kirkering har møte hver 3. tirsdag i måneden i kirkestuen. Kl 18.30 Kontaktperson: Kirsten Marthinsen 51 67 75 60

TIRSDAGSTREFFET Sosialt samlingssted for oss over 60. Kl 15:00 17:00. God bevertning og utlodning hver gang. Datoer: 09.03, 13.04, 11.05 Kontaktperson: Diakon; Aud Synnøve Løvaas, tlf 51 60 95 37

UNGDOMSKLUBBEN LOFF1 Fredager kl 20.00-23.30 i Lura kirke. For ungdom i alderen fra ungdomsskolen og oppover. Datoer: 05.03, 19.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05 og 04.06 Kontaktperson: Mari Løvaas, barne- og ungdomsprest. mari.lovaas@sandnes.kirken.no

Reiseleder og sjåfør på turene er Annelise Bernhardsen og Halvard Kommedal. Informasjon og påmelding hos Annelise, tlf. 51 66 69 17 / 90 25 58 54.

Pris for turen kr. 600,- alt inkludert.

DAGSTUR TIL KJERRINGGARDEN PÅ BJOA 21. AUGUST. Dette er en gård som i tillegg til vanlig melkeproduksjon fører en drift litt utenom det vanlige. Hjemturen kjøres via Vikebygd.

ER DU I KORSLAG ? Da har du sjansen nå, meld deg på til prosjektkor i Lura kirke ! Øvelse onsdag 2. juni, torsdag 10. juni og lørdag 12.juni. Vi synger på gudstjenesten søndag 13.juni. Påmelding til kantor Bergfrid Seibt eller Kjerstin Knapskog 91883436 ( knapsko@online.no )

KRIK Sportsgruppe med andakt i pausen hver fredag på Lura skole. Kl 18.00 til 20.00. Kontaktperson: Odd Kåre Tjelta 90 66 54 09

KNEIPEN For 1 vgs. og oppover en gang i måneden. Møte kl 21.00 nede i kjelleren. Etterpå sosialt og salg i kafé. Åpent til kl 00. Gratis inngang. Datoer: 27.03, 24.04, 29.05 Kontaktperson: Arnt Ove Martinsen 41 43 04 58

SØNDAGSSKOLEN Kl 11.00 - 12.00 alle søndager som er merket av i gudstjeneste - oversikten. Fra 3 år og oppover. Barn under tre år er velkomne i følge med voksne. Kontaktperson: Gerd Irene Sønderland 92 25 32 02 BYGGEKLOSSEN For barn i følge med voksne. Hver onsdag kl. 9.30-12.30. Kontakperson: Solveig Frick 97 58 58 27 FAMILIEKORET For hele eller deler av familien. Annenhver onsdag kl. 17.15 - 18.30. Datoer: 10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.0 Kontaktperson: Ellen Nakling. Tlf 92 46 48 36 SPEIDEREN Vandrere (6. - 10. trinn) Møtedag og onsdag fra kl 17.00-18.00 Kontaktperson: Oddbjørn Sørseth 47 51 00 01 KJELLAREN For gutter og jenter i 5. - 7. klasse. Ca annenhver fredag fra 18.00 - 20.00 Datoer:05.03, 19.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05 og 04.06 Kontaktperson: Lene Simonsen. Tlf 48 99 71 17

Tirsdagstreffet arrangerer:

6 DAGERS TUR TIL HARDANGER, 22. - 27. JUNI Fem netter på hyggelige Hardangerfjord Hotell. Spennende utflukter Pris for turen kr. 7.200,- pr. person i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom kr. 1.250,Prisen inkluderer reise og opphold med full pensjon. Bussleie med sjåførutgifter, ferger og bompenger, utflukter med inngangspenger, samt reiseleder Annelise.

Langgaten 6, 51 66 76 77

77


51 60 95 36 / 99 63 22 00

Kontaktinformasjon - Lura menighet

Daglig leder Katrine Pedersen katrine.pedersen@sandnes.kirken.no 51 60 95 31 / 41 68 04 12

Lura kirke og menighetskontor Kobberveien 109, 4313 Sandnes E-post: lura@sandnes.kirken.no www.sandnes.kirken.no/lura

Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker oyvind.alsaker@sandnes.kirken.no

51 60 95 32 / 48 99 71 18

51 60 95 37 / 45 04 40 10 Soknediakon Aud Synnøve Løvaas aud.synnove.lovaas@sandnes.kirken.no Barne- og ungdomsprest Mari Løvaas mari.lovaas@sandnes.kirken.no

Menigetspedagog Lene Simonsen lene.simonsen@sandnes.kirken.no

Vaktmester/kirketjener Jan Stokka jan.stokka@sandnes.kirken.no

51 60 95 34

51 60 95 35 / 99 39 35 89

51 60 95 38 / 51 63 06 30

47 30 39 17 / 51 60 95 39

Kantor Bergfrid Seibt bergfrid.seibt@sandnes.kirken.no 98 62 89 04

Trosopplæringsmedarbeider Torill Eide Tunheim torill.tunheim@sandnes.kirken.no

Renholder Grethe Sætren Leder/menighetsrådet: Margaret Berland 93 60 33 98 Gaver til menigheten og menighetsbladet Bankkontonr. 3250.60.25817

51 97 47 48

Givertjeneste til barne- og ungdomsarbeidet Bankkontonr. 3250.55.56800 Smeaheia menighet: Torstein Skretting torstein.skretting@sandnes.kirken.no Leder i Smeaheia menighetsutvalg: Kyrre Meberg, kmeberg@yahoo.no Bankkontonr. 0539.25.67129 Kirkevergekontoret i Sandnes: 51 97 47 70 Menighetsblad for Lura: Redaktør: Katrine Pedersen Redaksjonen: Johan Sie, Wilhelm Klüver, Jan Sindre Stokka Design og layout: Jan Sindre Stokka Send gjerne inn ditt bidrag til menighetsbladet! Det kan være bilder eller opplevelser fra noe som skjer på Lura. Adressen er: Katrine Pedersen, Lura menighet, Kobberveien 109, 4314 Sandnes. E-post: katrine.pedersen@sandnes.kirken.no Neste blad trykkes 9.juni. Frist for innlevering av stoff er 19.mai.

Lurapraten Tekst og bilde: Johan Sie

Oddbjørn Sørseth er leder i lurakirkens speidergruppe som er tilknyttet KFUM/KFUK. Han har med engasjement og tålmodighet vært en bærebjelke i speiderarbeidet i Lura kirke de siste årene. Hvorfor ble du speiderleder? Jeg var ikke speidergutt selv, men oppmuntret egne barn til speideren, og etter hvert ble det behov for hjelpere og ledere. Jeg er opprinnelig bondegutt, og jeg trives med uteaktiviteter, og jeg synes det er en stor oppgave å bidra til at unge skal få kjenne på denne gleden. Hvordan er vanlig speiderkveld? Vi starter med andakt. Det er viktig å få kjennskap til Gud og hans gode vilje med skaperverket. Så er det ulike aktiviteter, oftest ute et sted. Rundeskogen er mest vanlig. En årlig kanotur med bål og pølser er kjekt og populært. Har du noen høydepunkt som speiderleder? Uten tvil landsleiren på Røros i 2006 med bygging av egen leir og samvær med utrolig kjekke speidere. Det enkle og primitive leirlivet er fascinerende. Har du andre interesser enn speideren? Jeg liker å spille både bassgitar og vanlig gitar, og jeg er med i et forsangerband på Fredheim Arena. Ellers liker jeg veldig godt hyttelivet i Ryfylke. Og speideren anbefales? Absoutt! Praktisering av Guds ord gjennom samhold og nestekjærlighet, og aktiviteter ute i naturen er topp. Jeg oppfordrer gjerne flere til å bli med!

DÅPSSKOLE FOR 6ÅRINGER I LURA KIRKE

Alle 6-åringer på Lura inviteres til dåpsskole i kirken i mars. Vi skal ha samling 4. mars, 12. mars og 19.mars. fra kl 17.30 til 19.00. Søndag 21. mars skal alle som har gått på dåpsskolen delta i gudstjenesten kl 11.00. Det koster 100,- å gå på dåpsskolen, det dekker boken som alle får og mat. Ta kontakt med Mari, barne- og ungdomsprest hvis du er 6 år og ikke har fått invitasjon.

GIVERTJENESTE

Vi har en givertjenesteordning i Lura menighet med mange trofaste bidragsytere. Midlene vi får inn, er forutsetningen for at vi kan drive det viktige barne- og ungdomsarbeidet i menigheten med egne ansatte. Den økonomiske situasjonen som vi er i nå, gjør at vi trenger flere givere. De som er med i ordningen bestemmer selv hvor mye og hvor ofte det skal gis.

Dersom du ønsker å være med i givertjenesten, så ta kontakt med: Katrine Pedersen (daglig leder): 51 60 95 36 / 99 63 22 00

Påskebasar i Lura kirke

- Lørdag 20. mars kl. 14.00

- Sang av Lura familiekor

- Andakt

- Gul kafeteria

- Åresalg

- Passer for alle

- Inntekten går til barne- og ungdomsarbeidet

ARR.: Mandagstreffet

88

Lura menighetsblad nr.1/10.  

- Nr 1. Årgang Revy Andakt Lurapraten Tirsdagstreff Utgitt 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you