Page 1

inkluderende fellesskap – levende kristustro

Kjerkå vår Nummer 1 2010

Jubileumskonserter Les om jubiliemuskonsertene med Ola Paus, Iver Kleive og Knut Reiersrud.  side 6 og 12

vardeneset

GRATULERER MED 10 ÅRSDAGEN VARDENESET

Hva er et inkluderende fellesskap? Knut Holter talte over temaet fellesskap på temagudstjeneste 17. januar.

side 11

Veien Videre Presten, daglig leder og leder i menighetsrådet tenker høyt side 3 og 8

Bli lys! Nytt lysutstyr i Vardeneset kirke

side 5

Sokneprest Svein Magne Lura og Ungdomsprest Tormod Andreassen blåser ut kakelyspå Vardeneset kirke sin 10 års dag.

Inkluderande fellesskap - levande kristustru: les andakten skrevet av Ola Ohm

side 2


Vardeneset menighet

Vardeneset menighet Telefon 51 83 66 80 Telefaks 51 83 66 81 Epost post@vardeneset-menighet.no Internett www.vardeneset-menighet.no Postadresse postboks 201, 4001 STAVANGER Besøksadresse Dusavikkrossen 26 Kontonummer 3201 07 44430

Sokneprest Svein Magne Lura svein.magne@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 83 daglig leder Bente Skåland Netland bente@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 90 kantor Hallgeir Øgaard hallgeir@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 84 barne- og ungdomsarbeider Tormod Andreassen tormod@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 88 menighetspedAgog Cathrine Vidnes cathrine@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 94

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen (Ef 3:20-21)

Bønneemner: Menighetsråd og kapellstyre Veien videre for menigheten Overgivelse og etterfølgelse

Andakt av Ola Ohm, prest på Åmøy: Inkluderande fellesskap - levande Kristustru På ein åremålsdag er det gjerne naturleg å gjere opp status. Eg hugsar ikkje så mykje frå min 10-årsdag, men min siste åremålsdag, 30-årsdagen min, kan eg sjå for meg ennå. Og - om eg ville det eller ikkje tenkte eg gjennom dei 30 åra eg hadde levd og kva eg hadde fylt dei åra med. Gode dagar, vonde dagar, gleder og utfordringar, alt eg skulle ha gjort og det eg faktisk fekk gjort.

No når jubileumsmånaden for Vardeneset kyrkje er ferdig, er det naturleg å sjå tilbake på åra som har gått, og glede seg over alt det vi har fått del i. Samstundes seier Bibelen noko om å

vende blikket framover, og det trur eg er viktig no. Korleis skal dei neste 10 åra bli? Kva grep må vi ta for å komme oss dit vi trur vi skal - og kanskje endå meir dit vi trur Gud vil at vi skal? Her kan kanskje visjonen vår vere med og hjelpe oss.

Inkluderande fellesskap handlar om åpne dører og stor takhøgd. Det handlar om menneske som vågar å sjå kvarandre, lytte til kvarandre og bere kvarandre. Men eit åpent fellesskap som ikkje utfordrar, blir fort eit tomt fellesskap. Difor blir og den andre delen av visjonen så viktig. Ikkje død Kristustru basert på dogmer og livlause

Side 2 |

strukturar, men ei levande tru på den døde og oppståtte Jesus Kristus, som den dag i dag er Herre for kyrkja vår.

Våger vi å gå i hans fotefar, vil visjonen vår opplevast meir og meir i fellesskapet vårt. I det vil Guds menighet ikkje bli jordens største plunder, men jordens største under: Eit fellesskap av menneske som trur på og følger etter Han som gav seg sjølv for alle. Tenk om vi kunne sjå tilbake på det i 2020!

Kjerkå vår

|

NR 1 | 2010


programprodusent Andreas Borge Håmsø andreas@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 93 diakon Åshild Høllesli aashild@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 92 Sivilarbeider Mathias Moberg mathias@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 87 kirketjener/vaktmester Jan Petter Bøe jan.petter@vardeneset-menighet.no Telefon 51 83 66 85 menighetsrådets leder Olav Silde Telefon 95 19 70 26

austre åmøy prest Ola Ohm ola@vardeneset-menighet.no Telefon 40 45 13 57 formann i kapellstyret John Grøtte Telefon 90 99 86 53

Tanker videre – fra leder av menighetsrådet Gudstjenesten er vår felles samling. Ankeret, der vi møtes for å være sammen med hverandre fremfor Gud. En samling til påfyll, fornyelse og tilhørighet. Det er derfor trist å se at fremmøtet har gått betydelig ned det siste året. Vi er på svært mange måter en aktiv menighet. Kirkebygget er daglig fylt med mange aktiviteter. Det arbeides på mange plan og mot mange målgrupper. Det settes opp mål og det formes planer. Listen over frivillige er lang og vi har en dyktig stab som står på fra mandag til søndag. Fra morgen til kveld. Vi ser og utnytter mange muligheter til å ”gjøre ting”, og vi ser stadig nye utfordringer vi skulle tatt tak i. Noen ganger føler vi at vi lykkes, mens andre ganger føler vi at vi kommer til kort. Vi har akkurat feiret jubileum. 10 år i eget bygg. Det er flott. Men hva betyr det egentlig? Det betyr at vi har 10 år bak oss. For en 10-åring er nok det daglige livet og dagene som kommer langt viktigere enn å se bakover og markere det som var. Som 10-åring er det nok vanlig å være yr av inntrykk, leve i nuet med gleder og sorger, og se fremover til hva som hele tiden vil møte oss. Og det betyr at vi ikke er tenåring enda. Hvordan er temperaturen hos en aktiv 10-åring? I forhold til intensitet, interesser og pågangsmot. Vel, for meg er fremmøtet til søndagens gudstjeneste en indikasjon på temperaturen i menigheten. Gudstjenesten er vår felles samling. Ankeret, der vi møtes for å være sammen med hverandre fremfor Gud. En samling til påfyll, fornyelse og tilhørighet. Det er derfor trist å se at fremmøtet har gått betydelig ned det siste året. I 2009 var det i gjennomsnitt 138 mennesker til stede på gudstjenestene våre, mens fremmøtet de forrige 3 år har ligget på 161 – 167. Dette er en markert nedgang. Uansett om vi regner antall eller prosent. Dette Men temperaturen i en menighet uttrykkes selvsagt også av andre forhold enn av statistikk. Hva er vi opptatt av, hva er viktig for oss, hvordan bruker vi kreftene og tiden vår? Hva er hjertet fylt av? Hvordan er vi mot hverandre? Har vi interesse for, og har vi plass 2010

|

for nye? Hvordan tar vi imot mennesker som ikke nødvendigvis passer inn i tidsåndens idealbilde? Bønn. Mange varige og markerte endringer har startet med bønn. Det skyldes sikkert at Gud, som hører bønner, er mektig til å gjøre langt mer enn vi makter å be om. Og han er mektig til å gjøre dette både med dem som ber og det som det blir bedt om. Og han er mektig til enda mer. Det er derfor fantastisk at vi har en egen bønnesamling i menigheten hver onsdag kl. 18.30. I en travel hverdag kan det være vanskelig å finne tid til å stille opp på dette tidspunktet. Men en ting kan vi alle klare: å be der vi er. En sterk oppfordring til alle som er i arbeid: La din transportetappe hver dag til jobb være en bønnesamling. Det har vi tid til. Det har vi godt av. Og det vil vi aldri angre på. Vi skal jobbe videre med mål, planer og aktiviteter. Men, det viktigste av alt er nok å jobbe og hvile sammen med Gud. Det gir visdom, krefter og mot til å gjøre det som han vil. Da kan en aktiv 10-åring få hjelp til å gå der Gud ser er best. Hilsen Olav Silde

NR 1 | Kjerkå vår

| Side 3


stilling ledig Babykokk

Voksne i miljøet

Menigheten trenger frivillige, gjerne pensjonister, til å lage mat til Babysang hver onsdag. Oppgaven vil sirkulere på de som melder seg. Kontakt diakon Åshild Høllesli på aashild@vardeneset-menighet.no eller telefon 51 83 66 92/51 83 66 80

Laget ønsker voksne til å være tilstede annenhver fredag kl. 20-23. Du må være tydelige som voksen og en hyggelig samtalepartner med de ungdommene som ønsker det. Oppgaven vil rotere på de som melder seg. Kontakt Åshild Høllesli på aashild@vardeneset-menighet.no eller telefon 51 83 66 92/51 83 66 80

Redaktørens spalte

Hva brenner du for? Det blir sagt at skal du ha noe gjort, så må du gå til noen som har det travelt. Merkelig greie. En skulle tro at de med god tid var de beste å spørre. Der burde det jo være både tid og rom for å ta i et tak. Men nei, det viser seg ofte at det er en grunn til at enkelte er travle: De ser muligheter, de ser løsninger og de setter i gang. De har noe som de brenner for. Det er jammen herlig å kjenne noen som er slik. Vi har opptil flere brennende mennesker i vår menighet. Mennesker som står på og som vi andre møter sent og tidlig. Disse må vi ta vare på. Gi ros. Oppmuntre. Og vi andre må la oss inspirere av disse til å gjøre vår andel.

Økumenisk gudstjeneste i Austre Åmøy kapell

tekst: ola ohm

Det er tirsdag, og klokken er 10. Speilsalen fylles med barn, og det er tid Søndag 17. januar fikk vi besøk av synodeformann Arnfinn Løyning i gudstjenesten på Austre Åmøy. Han besøkte frikirkene i området, og ville også ta turen til Austre Åmøy. Tittelen synodeformann vil si øverste tilsynsmann (biskop) i Frikirken, og han er formann i ”hovedstyret” for Frikirken. Sånn sett kan vi nesten si at vi hadde en ”erkebiskop” på besøk på Åmøy. Arnfinn Løyning holdt preken i gudstjenesten, og var med som nattverdutdeler. Etter gudstjenesten tok vi bilde med kapellstyreleder John Grøtte, Ola Ohm og Arnfinn Løyning. Vi satte stor pris på at han ville prioritere å komme til oss, og takker for besøket!

Men har du tenkt på at mange av oppgavene i Guds rike ikke er like synlige. At det kan være mange rundt oss som har en viktig og aktiv tjeneste uten at vi vet om det? Uten at vi ser det? Bibellesing og bønnetjeneste er eksempler på slike tjenester. Viktige tjenester. Tenk på Maria i bibelfortellingen der hun setter seg med Jesu føtter og lytter. Dette var en tjeneste som Jesus så viktigheten av. Stillhet og bønn sammen med Gud og hans ord er en spesielt viktig tjeneste i menigheten også i dag. Så trenger vi begge deler: De som er aktive i en synlig tjeneste og de som er aktive i en ”usynlige” tjeneste. Det viktige er at vi har hjerte og sinn vendt mot Gud. Så er han mektig nok til å gjøre oss brennende slik han ser er best. Hilsen Olav Silde John Grøtte, Ola Ohm og Arnfinn Løyning. Fra venstre: Cathrine Birkeland, Ola Meling og Lene Egeli Side 4 |

Kjerkå vår

|

NR 4

|

2009


Vårbasar i Vardenes kirke Lørdag 20. mars kl. 14.00

er det vårbasar i Vardenes kirke. Det blir andakt, sang ved barnekoret, kafé med god hjemmelaget mat, påskeverksted for barna, salg av årer og lodd.

Alle er hjertelig velkommen!

Jubileumsgudstjenesten

tekst: OLAV SILDE, FOTO: Hans Martin Støylen

Den første ”vanlige” søndagen i 2010, søndag 3. januar, feiret menigheten 10-års jubileumsgudstjeneste. Dagen ble behørig markert med stort kakebord på kirketorget, med over 30 kaker. Kosefaktoren har høy, med mye god drøs. Det var tydelig at dette ble satt stor pris på, for nesten alle kakene forsvant. TV- experience bidro med nydelig musikk og tekst, med flere

egenproduserte tekster til ettertanke og motivasjon. VM media, menighetens eget team for lyd og bild, bidro med nettop det. Gudstjenesten ble en fin åpning på jubileumsmåneden. Prost Sigfred Sørensen holdt preken. Han fokuserte på gleden og betydningen av å bruke vårt jubileum til å se fremover med friskt og fornyet mot.

Nytt utstyr i Vardeneset kirke

BLI LYS?

Du har kanskje lagt merke til det, det nye fastlyset i kirkerommet? Det var ferdig montert og klart til bruk til julaften i fjor,akkurat i tide til starten på jubileumsfeiringen. Harald Halvorsen og Lars Rune Netland har gått i bresjen for å få ting på plass. Lars Rune sier det har vært en tidkrevende prosess. -Å få opplegget godkjent tok omtrent et år. Det var mange som skulle få si sitt, men til slutt var alt på plass og vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Fastlyset har allerede vært flittig brukt i arrangementer i jubileums2010

|

tekst: Andreas borge håmsø

måneden, og både artister og publikum har vært svært godt fornøyd. -Behovet var spesielt synlig i ungdomsarbeidet, med mange ungdomsgudstjenester og store arrangementer, men vi ser jo at alle typer arrangementer nyter godt av denne satsingen. Lysoppsettet er fullfinansiert blant annet med inntekter fra utleie av menigheten sitt videoutstyr ,gaver fra enkeltpersoner og ikke minst utallige dugnadstimer. - Det er både tidkrevende og svært dyrt å leie lys til arrangementer. Vi er litt stolte av at vi kan bidra til bedre kvalitet og lavere kostnader uten å ha tatt opp lån, avslutter Lars Rune.

NR 1 | Kjerkå vår

| Side 5


KIRKESKYSS Trenger du kirkeskyss til gudstjenesten? Ta kontakt med menighetskontoret på tlf 51 83 66 80 før helga, så sette vi deg i kontakt med den som har søndagens skyssansvar.

bare lave priser

Støtte til ”Kjerkå vår” Vi mottar jevnlig gaver og annonsestøtte til menighetsbladet vårt. Uten denne støtten kunne vi ikke klare å gi ut bladet. Tusen takk til alle støttespillere.

DUSAVIK

Åpningstider: 9-22 (20)

gjør døren høy

Telefon 51 53 40 77

Tasta plantemarked Gartneri Tlf.: 51 54 61 68 Gjerdeveien 46

Ulaveien 9, 4028 Stavanger

Tlf: 51 54 34 04 Farge- og stilkonsulenter, make-up og spray-tan Fargeog stilkonsulenter,

make-up og spray-tan Parafinbad. Massasjestol

Medlem av NARF

tlf: 51 56 75 55 fax: 51 56 78 90 epost: rol-arja@online.no

Regnskap og lønn, remitering, årsoppgjør m/ligningspapirer, rådgivning vedr økonomi og skatt, firmaregistrering, styrearbeid etc.

Side 6 |

Kjerkå vår

|

NR 1

| 2010


KJERKÅ VÅR: (Tips oss!) REDAKTØR Olav Silde 95 19 70 26 olav.silde@tsmaskin.no Redaksjonen Tor Eyvind Friestad, Ingrid Lanza, Ine Espevik Larsen, Andreas Borge Håmsø og Anders Sæbø

FRA STATISTIKKEN

I 2009 ble 64 døpt og 77 konfirmert i Vardeneset menighet. Det var 11 vielser dette året, det høyeste antall i menighetens historie.

- gjør porten vid For nøyaktig ti år siden var Ole Paus en av som senket tersklene og hevet dørkarmene i Vardeneset kirke. Da var det bare naturlig at han også fikk lov å komme denne gangen. Og kanskje det var sangen vi skulle startet med, - for det var et hovedmoment både for Ole Paus og Frode Isachsen. På disse ti årene hadde han fått et visst samarbeid med vår lokale Frode Isachsen. Dermed var det Frode som åpne konserten, -med ord - uten toner. Rollen som foredragsholder og kreativ leder passet ham vel. Hans er glad i å snu på ord og provosere, og slik passer de to sammen. Kanskje han også klarte å provosere enkelte, selv om de fleste som går på en Ole Paus konsert, forventer visse spissformuleringer.

eller nyanse som forsvinner. Og språket blir ikke simpelt når Ole Paus med sin hese og slentrende stemme framfører en sang, enten sin egen eller andres. Vi fikk høre en rekke av hans kjente, men også andres. Men ingen konsert med Paus uten mye småsnakk og refleksjoner inn imellom. Det kunne også virke som om han er blitt mer forkynnende de siste ti årene. Siden julen nettopp er over, kunne ikke Paus holde seg for å nevne en viss Josef som han har forkjærlighet for. Når han forteller om forvirringen og oppofrelsen til Jesu far, følger vi ham helt og

forstår ham. Så får troheten mot Bibelen ligge i holdningen, mer enn i det eksegetiske belegget. Det var mange i den trekvart fulle kirken som satt med sterke følelser da han som avslutning fremførte O’ bli hos meg sammen med Hallgeir på orgelet. Tekst og bilder: Tor Eyvind Friestad

Nå skal det sies at Frode ikke var helt uten toner. Vår eminente organist, Hallgeir Øgaard, hjalp ham med bakgrunnsmusikk da han konkluderte sitt bidrag med –Salig er den som ser livet før lyset slokkes. Paus startet i frisk stil sin hilsen til oss med: –Jeg ønsker at du aldri vokser opp til å bli en hellig alminnelig kirke. Og ordkunstneren fortsatte senere: -Vi har så kort tid her på denne jord, at det er ikke likegyldig hvilke ord vi bruker. Vi må ikke lage språket simplere enn det skal være. Med hvert eneste ord som dør i språket, er det en følelse 2010

|

NR 1 | Kjerkå vår

| Side 7


Savner du noen?

I hvert nummer av bladet prøver vi å få noen få linjer om tidligere aktive ungdommer i Vardeneset menighet. Mange av dem har reist ut for å studere. Andre har tatt et avbrekk og fått interessante erfaringer. Noen har til og

med rukket å bli foreldre. Om noen uteblir, er det rent tilfeldig. Det er også noen som er litt for beskjedne, men flere står på lista vår. Har du forslag til noen vi bør ta med, og som du ikke har sett i kirken på flere år, ta kontakt med redaksjonen.

veien videre ETTER 10 ÅR

Noen ting står fast: Hensikten med en menighet er å peke på Jesus.

Med jubileumsmåneden som bakteppe skal jeg få dele tanker med dere om veien videre. Jeg ønsker at vi som menighet tar med oss det beste av det som ligger bak, det vi har lykkes med og frimodig tar nye skritt.

Vi har feiret i takknemlighet til alle som har arbeidet for å få Vardeneset kirke på plass! Men utfordinger venter... Jeg tror at ungdomsarbeidet fortsatt bør ha en viktig plass. Men siden ungdommer ofte reiser bort, må menigheten også bygges ved å satse på andre aldersgrupper. Trosopplæringsreformen utfordrer oss til satsing på barnearbeidet. En positiv tilleggsgevinst av dette kan være at foreldre og besteforeldre blir trukket med. Omsorg for, og tid til enkeltmennesker må prege aktivitetene og det utadrettede arbeidet. En menighet kan ikke bare profilere seg med plakater og program. Vi utfordres til et stille arbeide i kulissene. Å arbeide for mangfold i menigheten er viktig. Det som binder oss sammen er ikke er felles meninger og interesser, men Jesus. En menighet skal vokse, ikke produseres. Midt i alle utfordingene er det viktig at vi bevarer roen og tilliten til Gud. Gir vi ham rett plass, kan vi hvile fra det som fort kan bli kav og mas etter resultater. Også i gudstjenester ønsker jeg å ivareta den rolige pulsen. Midt i alle involverings og aktivitetsgudstjenester, er det viktig at gudstjenester også er et sted for hvile.

Vardeneset menighet har vært en plogspiss og det håper jeg at den fortsatt kan være. Vi har gjort ting på nye måter, som f.eks at ungdom deltar fast i gudstjenestene er et særmerke hos oss. Vi satser på film i trosopplæringen. Vi har våget å satse, av og til feilet, men alltid gått videre. Det ønsker jeg at vi skal fortsette med. Jeg ønsker at vi vil stå på for at alle her på Vardeneset og Austre Åmøy og gjerne i hele byen skal få del i en Jesusbegeistring! Det er viktig med trosopplæring. Som kirke vil vi sammen med foreldre følge opp barna. Det er vi veldig godt i gang med. Flere og flere årskull får invitasjon fra kirka med ulike tilbud. Det siste tilskudd er ”You rock”, 5 samlinger for de i 6. og 7. Klasse. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Det er viktig med et solid ungdomsarbeid. Ungdomstida er sårbar. Som kirke vil vi hjelpe ungdom til livsmestring. Gi dem tilbud om en tro, en Jesusrelasjon og et sted de trives sammen med venner, får utfolde seg med film, teknikk, drama, dans, musikk osv. Det er viktig at menigheten er et fellesskap der også voksne er til stede for hverandre – når livet er vanskelig og vi trenger støtte, hjelp og trøst, men også for å dele gleder. Vardeneset menighet har vært velsignet med ildsjeler. Takk til dere frivillige medarbeidere som står på for barna og ungdommene våre og i andre oppgaver. Takk til deg som ber! Alle dere er bærere av en levende Kristustro som smitter. Det trenger Vardeneset menighet i fortsettelsen.

Så minner Jesus oss om det viktigste når han sier: ” Min Fars hus skal være et bønnens hus.” Midt i et mangfold av aktiviteter skal kirkerommet være et annerledes rom, et sted for å møte Gud og slippe ham til!

Derfor er det utrolig kjekt at vi har fått Runar Eldebo, lektor og docent i teologi ved Teologiska Högskolan i Stockholm til Vardeneset kirke 13. – 14. November 2010. Han vil formidle Jesusbegeistring og snakke om hva det innebærer å være en etterfølger av Jesus. Sett av helgen – du er invitert!

Svein Magne Lura Sokneprest Vardeneset menighet

Bente Netland Daglig leder Vardeneset menighet

Side 8 |

Kjerkå vår

|

NR 1 | 2010


ÅRSMØTE i Vardeneset menighet holdes rett et-

ter gudstjenesten 14. mars. Saker: - Gjennomgang av årsberetning inkludert økonomi - Gudstjenesteplan - Eventuelt

gratulerer med dagen!

tekst og foto: andreas borge håmsø

Den siste søndagen i januar var det duket for familiegudstjeneste med påfølgende bursdagsfest i Vardeneset kirke. På gudstjenesten fikk vi oppleve sang og musikk av Bjarte Leithaug sammen med Vardeneset barnekor, søndagsskolen og WWJD-klubben hadde laget en film, Slush-ungdommer var med på forsang og bønn, tre barn ble båret til dåp, og det var i det hele tatt en flott gudstjeneste og markering av slutten på jubileumsmåneden. Temaet for gudstjenesten var ”God Jord”, og menighetspedagog Cathrine Vidnes stod for preken.

Straks etter postludiet kom Bamsen inn med bursdagskake og inviterte alle til storstilt bursdagsfest. Og det var fest på barnas premisser. Søndagsskolelederene Kirsten og Bente hadde stelt i stand et festpyntet langbord i speilrommet, og det ble servert pølser,

saft og sjokoladekake. Over 60 barn var med på festen som ble avsluttet med stol-leken inne i kirkerommet. Jeg spurte barna om de syntes det burde være sånn hver søndag, og svaret var et høyt og rungende JA!

-Det var veldig kjekt å få preke på denne gudstjenesten som markerte slutten på jubileumet. Sier Cathrine med et stort smil om munnen. - At det var Såmannssøndagen denne gangen passet midt i blinken for temaet vårt og hva vi ønsker å fokusere på fremover. Jeg jobber for tiden med trosopplæringsplanen for Vardeneset Kirke, og alle døpte i soknet skal få tilbud om å komme for å bli bedre kjent med troen de fikk i dåpen. Vi har et ønske om at Vardeneset kirke og menigheten skal være nettopp god jord, slik at de frøene som er plantet kan få vokse under best mulige forhold.

X

Malene (9 år) og Solveig Celine (4 år) Riise Nilssen Med ballonger i taket og festpyntet langbord var alle barna klar for saft, pølser og kake. som ofte er med på søndagsskolen syntes det var stor stas med ekte bursdagsfest i kirken. | Side 9


DUGNADSKIRKEN tekst og foto: Tor Eyvind Friedstad

Nødvendig dugnadKjekk dugnadSlitende dugnad – Oppdragende dugnad – Utviklende dugnad

var det et tomt rom. Det var med i beregningen. I kirkekjelleren, ”Lokalet”, kom et kombirom, kom da Tordenskjolds soldater gikk i gang igjen.

Da ordet ”dugnad” ble kåret til Norges nasjonalord i NRK i 2004, var det velkjent på Vardeneset. Å bygge en menighet krever arbeid. Det kan være krevende, men også givende, og føre til et godt fellesskap. Det opplevde vi de 10 årene vi drev på før kirken ble bygget. Med mer enn 50 personer på dugnadslista, ble ting gjort.

Hva nå? Dugnad kan være så mangt. Joda, vi hadde dugnad for å samle inn penger til bygget, men kanskje glemmer vi at vi hver dag i uka har en kontinuerlig dugnad i menigheten vår. Uten denne jobben ville vi vært en fattigere menighet, ikke nødvendigvis på penger, men på opplevelser, samhold og andre velsignelser. De ansatte kan nok gjøre mye, men det må et samspill til. Da inspirerer vi hverandre, selv om det er tungt av og til. Det å være kirketjener er også en dugnad, - eller kirkevert, kaffekoker, bladutdeler, søndagsskoleleder, forsanger, konfirmantleder, dekoratør, gruppeleder og mye, mye annet. Vi trenger alle, og vi trenger flere! Jevnlig eller av og til. Det kan være som voksenleder eller en gang hver vår å rydde opp i bedene utenfor. Det er en mulighet! Vi trenger deg! Du trenger oss! Vi trenger hverandre!

Penger og stoler Vi blir fattige av å være historieløse, og før kirken kom til, var de to dominerende aktivitetene inntekstgivende arbeid og stolbæring. For penger måtte vi ha. Vi fikk langt fra alt fra kommunen. Et eget økonomiutvalg fikk ansvaret for pengene og skulle stå bak alt inntekstgivende arbeid for menigheten. Husker du? Noen husker kanskje hva vi gjorde: Persilleplukkingen på Randaberg som var så utrolig usikker pga været. Da var det mer konkret med kontorflytting for Statoil, eller bøttelotteri på matbutikkene; og høstbasaren. Etter jul 1996 kom vi i gang med påsklotteri også. Hovedgevinsten var et ferdig dekket påskebord. Da vi forsøkte med kransekakebaking til konfirmantene, fikk vi en hel kasse mandler fra Co-op. Vi fikk markert oss når vi lagde de to Tasta-kalenderne. Men det skortet på et godt nok salgsapparat, - og manglende kremmerånd og få bilder førte til at vi la prosjektene på is. Men forarbeidet førte til at det ble en del penger da vi ba om innvielsesgave på dørene. Noe viste ikke like mye igjen, slik som brevskriving, legatsøking og en uendelighet av telefoner. Men det var nødvendig, og det kom inn en god del penger i den faste givertjenesten.

Ole Lotsberg og Lars Rune Netland var i gjengen som var med og bygget ”Lokalet”. Til å stole på I 1995 fikk dugnaden en utvidet og annen karakter. Da begynte vi med gudstjenester på bydelshuset, først annehver søndag, så hver. Vi ble til å stole på, bokstavelig talt. Hele storsalen skulle fylles med stoler. Alterring i eik, var ikke helt lett. Likevel slet økonomiutvalget i det stille. I årsmeldingen 1996 leser vi ”I og med det store løft som ligger foran oss, må økonomien vurderes som anstrengt. Vi fikk et par ekstra skudd for baugen da vi måtte kjøpe nytt forsterkeranlegg for å kunne gjennomføre gudstjenestene. I vinter har vi dessuten måttet gå til anskaffelse av eget el-piano. Det er søkt om tilskudd fra seks potensielle kilder. Foreløpig har vi fått to avslag, men vi er lovet en viss støtte fra kirkevergen når resten av svarene foreligger.” Milleniumskirken Så kom kirken! Men det var ikke

bare å innvie den. Rengjøringen på dugnad ga en fin slump penger. Her skulle det støvsuges over takplatene og golv og vinduer skulle vaskes. I kjelleren

-Kan me bruga denne te någe, eller ska’ an kastast? Malmfrid Eskeland og Marta Pedersen rydder på kjøkkenet.

Side 10 |

Kjerkå vår

|

NR 1 | 2010


Hva er et inkluderende fellesskap? tekst: ingrid lanza

I forbindelse med jubileumsåret for Vardeneset kirke var det naturlig å holde en gudstjeneste over temaet Inkluderende fellesskap, som har vært og er en av de viktigste målsetningene for menigheten. 17. januar var det derfor en forventningsfull menighet som var samlet for å lytte til hva Knut Holter, rektor ved Misjonshøgskolen, hadde å formidle. Knut Holter tok utgangspunkt i Apostelen Johannes’ første brev, kapittel 4, vers 7-12. Han valgte å se på temaet fra to ulike perspektiv; et horisontalt perspektiv – menigheten som mellommenneskelig fellesskap - og et vertikalt perspektiv – menigheten som Guds folk. - Som horisontalt fellesskap ønsker vi å være venner, vise enighet, unngå uenighet og intriger. De fleste fellesskap opplever å mislykkes med dette. Alle føler seg ikke inkludert i våre menigheter, verken i Vardeneset eller andre steder. Og grunnen

2010

|

er enkel; menighetsfellesskapet har det til felles med alle andre mellommenneskelige fellesskap at noen mennesker går godt sammen og noen gjør det ikke. Samtidig er et menighetsfellesskap noe annet enn en båtklubb eller en ballklubb fordi den også er et fellesskap på vertikalt plan. Det som forener oss er ikke meningene, men at vi er del av et fellesskap med Kristus. Det er Kristus som ved sin tilstedeværelse skaper det kristne fellesskapet. Gud handler for det første gjennom dåpen. Her blir vi født inn i det kristne fellesskapet og blir en del av Guds familie. For det andre handler Gud gjennom sitt ord. Når vi hører gudsordet lest og forkynt så skjer det noe. Vi kan stenge det ute, og ta avstand fra det han vil med oss. Eller vi kan være åpne, og la oss forme av det. For det tredje handler Gud gjennom nattverden. I nattverden får vi så komme og

Knut Holter

tilbe: Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn våre ødelagte fellesskap. Foren oss med deg som grenene med vintreet!

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

Det er dette dagens prekentekst fra Johannes sitt første brev beskriver:

NR 1 | Kjerkå vår

| Side 11


Ungdomsgudstjeneste Den 16. Januar var det tid for årets første ungdomsgudstjeneste. Det ble som vanlig masse flott lovsang, denne gangen spilt av det yngste lovsangsteamet. Ungdomsprest Tormod Andreassen, hadde en flott

preken om den ultimale bønn, nemlig Fader Vår. Det ble også tilbudt nattverd for de som ønsket det. Etter gudstjenesten, trakk folk ned i lokalet (kjelleren) for å se en mimrefilm fra nyttår. Der fikk

vi se ca 20 minutter med høydepunkter fra nyttårsfesten, som du kan lese om tidligere i bladet. Etter filmen hang folk igjen for drøs, kiosk og brettspill.

JUBILEUMSKANTOREN

tekst: Andreas borge håmsø, foto: anders bjørnevik

Det har blitt mer organisering enn orgelspilling på kantor Hallgeir Øgaard den siste måneden. Januar er vanligvis en måned hvor det kan finnes en mulighet til å ta seg litt inn etter en hektisk julefeiring. For vår kantor,

Hallgeir Øgaard, har ikke januar 2010 vært en rolig måned. Snarere tvert imot. Han har nemlig hatt et jubileum å ta seg av. -Vi opprettet en komité og startet planleggingen allerede i november 2008. Det var mye som skulle på plass, og vi satset stort for å få et best mulig program for jubileumsmåneden. Og programmet har vært formidabelt, med artister som Ole Paus, Knut Reiersrud og Iver Kleive, Bjarte Leithaug, samt flere lokale artister. I skrivende stund er vi i den siste uken av det mange mener har vært en veldig fin jubileumsfeiring.

Konserten med duoen Iver Kleive (orgel) og Knut Reiersrud (gitar) trakk 270 gjester til kirken. De leverte et variert program av ypperste kvalitet.

-Det har vært veldig travelt i det siste, men også veldig spennende å være med på. For meg er det første gangen jeg er med og arrangerer noe slikt, og den administrative delen av jobben har jeg ikke så mye erfaring med. På den måten har det også vært veldig lærerikt. -Hva må på plass for å gjennomføre et slikt program? -Det er jo mye som må ordnes i forkant av en såpass stor jubileumsfeiring. Vi må lage programmet, kontakte artister, sette datoer, bestille lydanlegg, sørge for at vi har ordnet alt på artistenes raider (artistenes liste over hva som forventes av utstyr etc.), drive markedsføring, sørge for finansiering, bestille hotell, hente på flyplassen

Side 12 |

Kjerkå vår

|

NR 1 | 2010


Postludier i kø Hallgaier Øgaard, vår organist, har til denne tid ikke spilt ett eneste postludium to ganger. Hver gang spiller han et nytt. Han nærmer seg nå 50 postludier.

osv. osv. Jeg er veldig glad for at vi har vært en komité på fem stykker slik at jeg ikke har vært alene om alt. -Hvordan synes du gjennomføringen har vært? -Jeg synes det har gått veldig bra. Det har faktisk ikke vært noen store problemer. Men jeg er glad for at det var ledige rom på hotellet da Kleive og Reiersrud plutselig var booket inn på ett dobbeltrom i stedet for to enkeltrom…. Når jubileumsfeiringen nå er slutt, har Hallgeir planene klare for den første fridagen: -Da skal jeg stå opp klokken 12, gå bort på Rimi og kjøpe chips og brus, gå hjem, finne en haug med filmer, ligge på sofaen og se samtlige, og ikke gjøre noe som helst fornuftig hele dagen.

Artistene var imponerte over at det var satt opp kamera på galleriet slik at alle i salen fikk se, og ikke bare høre, Kleive utfolde seg på orgelet.

| Side 13


FAMILIEKVELD Rundt 60 små og store samles til hyggelig familiekveld i kirken. Middagsservering, sosialt samvær, andakt og kaker er på programmet. Neste samlinger blir: 16. april kl 17:00 med Pizza og bingo Påmelding til Bente Skåland Netland på tlf 51 83 66 90 eller Ina Stråtveit 90 65 23 58 innen fredag 16.04 kl. 10.00 Ta med naboer og venner

DÅPSBARN

Austre Åmøy kapell

Vardeneset kirke

14. februar Søndag før faste Tema: Av nåde er dere frelst kl. 11 Familiegudstjeneste. Kirkekaffe Prest: Ohm Årsmøte etter gudstjenesten.

14. februar Søndag før faste Joh 12, 24-33 kl. 11 Familiegudstjeneste. Dåp. Prest: Andreassen

21. mars 5. søndag i faste Salme 113 kl. 11 Dåp. Nattverd. Avslutning dåpsskolen Prest: Andreassen /Vidnes

21. februar 1. søndag i faste Job 2, 1-10 kl. 11 Nattverd. Søndagsskole. WWJD-klubb Prest: Lura / Høllesli

21. mars 5. søndag i faste Salme 113 Kl 18 Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Prest: Sørensen

28. februar 2. søndag i faste Kl 11 Gudstjeneste i Tasta kirke

28. mars Palmesøndag Joh 12, 12-24 kl. 11 Dåp. Prest: Lura

28. februar 2. søndag i faste Tema: Medborgere og Guds familie Kl 11 Nattverd. Barnepass. Kirkekaffe Prest: Ohm 14. mars 4. søndag i faste Tema: Rotfestet og grunnfestet i kjærlighet kl. 11 Barnepass. Kirkekaffe Prest: Ohm 4. april Påskedag Tema: Kom, hyll kong Jesus kl. 11 Nattverd. Barnepass. Kirkekaffe Prest: Ohm 25. april 3. etter påske Tema: Enhet og tjeneste kl. 11 Nattverd. Barnepass. Kirkekaffe Prest: Ohm

Dåp 31.januar 2010 Prest Svein Magne Lura, Fredrik Jensen Kulsrud, Arne Jensen og Jan Kulsrud

7. mars 3. søndag i faste Luk 4, 31-37 kl. 11 Familiegudstjeneste. You rock deltar Prest: Lura / Vidnes 14. mars 4. søndag i faste Joh 6, 24-36 kl. 11 Dåp. Søndagsskole. WWJD-klubb Prest: Lura Årsmøte etter gudstjenesten

2. april Langfredag Matt 26,30-27,50 Kl 11 Prest: Lura. 4. april Påskedag Joh 20,1-10 kl. 11 Dåp. Nattverd. Prest: Lura. 11. april 1. søndag etter påske Joh 21,1-14 kl. 11 Dåp. Søndagsskole. WWJD-klubb Prest: Sørensen

faste aktiviteter austre åmøy kapell

arrangementer vardeneste kirke

TORSDAGSKLUBBEN Fra 4 år og oppover Annenhver torsdag, kl 17.30 –19. Oppstart 17. september K: Vigdis Grøtte 920 56 891 post@vardeneset-menighet.no

Årsmøte Søndag 14. mars rett etter gudstjenesten avholdes årsmøtet i Vardeneset menighet. Menighetsråd og stab håper på stort og godt oppmøte. Vel møtt!

BALTAZAR Friluftsgruppe, fra 3. kl. Første mandag i mnd, kl 17.30 –19.30 Oppstart 7. september K: Stig Granstrøm 911 15 515/ Vigdis Grøtte 920 56 891 post@vardeneset-menighet.no

Side 14 |

21. mars Vårbasar kl. 14:00

Kjerkå vår

|

NR 1

|

2010


Kirketorget faste aktiviteter vardeneset kirke 18. april 2. søndag etter påske Joh 21,15-19 kl. 11 Familiegudstjeneste Prest: Andreassen 18. april 2. søndag etter påske Joh 21,15-19 kl. 18 Kveldsgudstjeneste Prest: Lura 25. april 3. søndag etter påske Joh 14, 1-11 kl. 11 Dåp. Søndagsskole. WWJD-klubb Prest: Lura

mandag 19.30 – 21.00 VM-drama fra 9. klasse og oppover.

DØDE Arvid Larsen Tor Meling Thor Sviland

tirsdag 10.00 – 12.00 11.00 – 13.00

VIGDE 19.12.2009 Ingrida Plaude og Gunnar Herleif Salomonsen

onsdag 10.00 – 12.00 18.30 – 19.30 torsdag 17.00 – 17.45 17.00 – 18.15 19.00 – 20.30 18.30 – 20.30

DØPTE 08.11.2009 Nikolai Lande (Grødem kirke) 15.11.2009 Anna Holm-Jensen Pelle Segadal Klungtveit Tiril Tønnessen 22.11.2009 Bendik Refsland Gundersen Victoria Nyland Frida Hoff Pedersen 29.11.2009 Lisa Husvæg Martine Sandtorv Tønnessen 17.12.2009 Vibecke Seglem Sundstrøm 10.01.2010 Leah Roland Rønning 31.01.2010 Fredrik Jensen Kulsrud Eskil Sandstad Røyland Marius Syversen

2010

|

NR 1

|

Kirkeoffer, Vardeneset 15.11 Menighetsfakultetet 15.11 Menighetsarbeid 22.11 Normisjonen 29.11 Menighetsarbeid 6.12 Barne- og ungdomsarbeiderstillingen 13.12 Menighetsarbeid 20.12 Menighetsarbeid 24.12 Misjonsprosjektet, Sat 7 25.12 Sjømannskirken 31.12 Kirkens Nødhjelp 3.01 Menighetsarbeid 10.01 Den norske Israelsmisjon 16.01 Barne- og ungdomsarbeiderstillingen 17.01 Det norske misjonsselskap 24.01 Misjonsprosjektet, Sat 7 31.01 Bibelselskapet

Kirkeoffer, Austre Åmøy 25.10 Menighetsarbeid 8.11 Misjonshøgskolen 22.11 Søndagsskoleforbundet 17.01 Haiti

2 571,50 768,00 3 320,00 5 344,00 1 310,00 2 745,00 2 610,00 20 663,00 2 661,00 1 544,50 8 333,00 2 905,00 527,00 3 389,00 3 977,00 3 661,50

3 402,00 1 182,50 616,50 2 072,50

fredag 17.30 – 19.30 17.30 – 19.30 18.00 – 20.00 20.00 – 23.00 lørdag 20.00 søndag 11.15

Byggeklossen,formiddagstreff for barn under skolealder med følge. Formiddagskirkeringen, 3. tirsdag i måneden.

Babysang, babyer ca 0-12 mnd. med far eller mor. Åpen Kirke, stille rom for bønn og meditasjon. Hver uke hele året. Vardeneset Barnekor fra 5 – 8 år. P.U.S.H. Dansegruppe fra 5. – 8. klasse oddetallsuker. Konfirmantundervisning, oddetallsuker. Cherry, dansegruppe for ungdom fra 9. klasse og oppover, partallsuker.

VM-studio, ”teknikergruppe”, fra 8. klasse og oppover. VM-Media, film og videogruppe, fra 9. klasse og oppover. Evig Nice, fredagsklubb for 5. – 7. klasse, Våren 10: Disse datoer: 12.02, 27.03, 23.04, Laget, for ungdom fra 8. klasse og oppover, oddetallsuker. NågeAent ca annenhver lørdag, se webside for datoer, Cafe Lokalet hver lørdag. Oppstart: 22. aug Søndagsskole (når det er gudstjeneste kl 11.00), W.W.J.D., søndagsklubb for 5.-7. klasse (når det er gudstjeneste kl 11.00)

Kjerkå vår

| Side 15


ungdom

NYTTÅRSFESTEN 10 ÅR Tekst: Ine Espevik Larsen, FOto: anders

Tormods quiz

Hvert år har ungdommene i Vardeneset stellet i stand en nyttårsfest som svært få lignende frivillige arrangementer kan sammenligne seg med. Dette er den tiende i rekken, og vi kan alle enes om at det ikke kunne blitt en bedre jubileumsfest! Fra 3. Juledag og frem til bare timer før selve festen, sto omtrent 50 ungdommer på for å gjøre den i stand. Det var egne komiteer for både lyd og lys, pynt, mat, underholdning, scene og så videre. Med andre ord, så var det en del som skulle ordnes for at alt skulle klaffe. Men med den drevne riggesjefen, Trond Thorsen, gikk det som smurt.

Klokken syv på nyttårsaften, ble om lag 200 ungdommer ropt opp parvis, for så å bevege seg opp i kirkerommet. Kvelden startet med et delikat koldtbord, som ble etterfulgt av noen velsmakende desserter. Underveis i måltidene, ble vi underholdt av blant annet filmer laget av VM Media. På imponerende kort tid etter desserten, ble det flyttet på stoler og bord, og innen klokka var 23.00, var det klart for midnattsmesse med Tormod Andreassen som prest. Husbandet imponerte stort, da de spilte sangen ”Du rører meg” av Sigvart Dagsland som preludium. Etter midnattsmessen, gikk vi alle ut for å se på rakettene og ønske hverandre et god nyttår.

sp.1 Hvilke 2 fjelltopper er Norges 2 høyeste? sp.2 Hvilket av evangeliene er kortest? sp.3 I hvilken kommune i Rogaland finner vi fylkets nordligste punkt? sp.4 Når ble Stavanger domkirke bygget? sp.5 For hvilken tysk klubb har Erik Thorstvedt spilt? Send svarene på e-post til kjerkavar@vardeneset-menighet.no

Det var tid for kveldens høydepunkt, nemlig underholdningen. Programlederne Hans Martin Stølen og Cecilie Einarsen ledet oss trygt gjennom kvelden og sørget for at alt gikk på skinner. Dans med cherry, fast innslag fra Tømmermenn fra Gokk, Daniel Hagelands sjekkeskole og skjult kamera med Tormod var bare noe av det underholdningen hadde å by på. Da klokken ble 03.30 om natta/ morgenen, var nyttårsfesten over for denne gang, og vi gleder oss alle til neste gang!

Vardeneset menighetsblad nr.1/10.  

Inkluderande fellesskap - levande kristustru: les andakten skrevet av Ola Ohm side 2 Bli lys! Sokneprest Svein Magne Lura og Ungdomsprest To...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you