Page 1

Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal

Informasjon

Nr. 1 februar 2010 - 9. 책rgang

Konfirmantleir: Fellesskap og mye glede

Ny leder i Revetal Menighet

side

side

bl

ad

t

Y T e T

3

RE Sn u N

4-5


Fjernt og nært RE KIRKEKONTOR

Kommunehuset, 3174 Revetal Åpningstider: Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 Tlf.: 33 06 10 00 Fax: 33 06 15 45 Kirkeverge: Per Astrup Andreassen 33 06 15 41 • 486 00 380 per.astrup.andreassen@re.kommune.no Sogneprest: Nils Øyvind Kjøl 33 06 15 44 • 928 90 669 nils.kjol@re.kommune.no Sogneprest: Sølvi Kristin Lewin 33 06 15 40 • 992 32 148 solvi.lewin@re.kommune.no Menighetsleder: Sjur H. Askjer 900 63 583 sjur.askjer@start.no Underv. leder: Randi Anne Skårdal 33 06 15 46 • 913 13 385 randi.skardal@re.kommune.no Diakon: Ole Hafell 33 06 15 42 • 934 01 955 ole.hafell@re.kommune.no Trosopplærer: Hilde Heitmann 997 36 710 hilde.heitmann@re.kommune.no Kantor: Truls Gran 908 34 745 trulgran@frisurf.no Kantor: Bjørn Vidar Ulvedalen 928 31 252 vulveda@online.no Sekretær: Brit Wenche Brennhovd 33 06 15 49 • 913 04 611 brit.brennhovd@re.kommune.no Kirkens øvrige ansatte og tillitsvalgte: Kirketjener i Våle: Per Mørck 951 62 741 phe-moer@online.no Kirketjener i Undrumsdal: Karl Anders Bråten 913 18 084 kabraate@online.no Kirketjener i Ramnes og Fon: Lars Bjune 993 85 464 Menighetsrådsledere: Fon menighet: Tor Vilhelm Bue 952 46 208 to-bue@online.no Ramnes menighet: Synnøve Finnerud 995 04 117 tosfinne@online.no Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten 913 18 084 kabraate@online.no Vivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen 907 22 711 Solveig.elg@gmail.com Våle menighet: Heidi Myhre 957 71 536 ingemyh@online.no Re kirkelige fellesråd: Leder: Ragnar Bjerknes 952 40 228 ragbje@online.no Leie av Kirkeborg • Tlf. 33 39 67 39 Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49 Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret Re menighetsblad 33 06 10 00 Bankkonto nr. 2400.31.53319 Sats: Print Konsult, Andebu Nettside www.re.kirken.no Forsidefoto: Fotogruppa på konfirmantleiren Foto: Ruben HeitmannGud i Haiti

På Haiti er Kirkens Nødhjelp engasjert i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i januar. Generalsekretær Atle Sommerfeldt deltok på en gudstjeneste i Port-au-Prince. Pinsevenner, lutheranere og baptister var sammen på gudstjenesten og sørget med hverandre. Blant dem var flere hundre hjemløse. –Jeg forsikret dem om at Gud vil at de skriker sin smerte til Ham, at Gud selv har opplevd urettmessig lidelse, og at Jesus aldri vil forlate dem. Da er det svært rørende å bli møtt med ”amen” fra jordskjelvofrene, forteller Sommerfelt til avisa Vårt Land. –Det finnes ikke et sted Gud ikke er, sier han. Jeg har sett mer kjærlighet enn det jeg trodde var mulig, midt i en slik grusomhet.

Enorme behov

-Vi kan arbeide 24 timer i døgnet de neste seks månedene og likevel ikke fylle alle behov, sa en av offiserene som var fløyet inn med hjelpesendinger fra det amerikanske forsvaret. Han var med på å dele ut mat og vann på en nødhjelpscamp for overlevende. Inntil 1,5 millioner Haitiere ble hjemløse i jordskjelvet som rystet dette lille Karibiske landet, la hovedstaden Port-au Prince i ruiner og drepte nærmere 200.000 mennesker den 12. januar Hjelpeorganisasjoner anslår at en tredjedel av Haitis ni millioner innbyggere trenger nødhjelp i form av mat, vann og ly i en lengre periode. Haitiere kjemper for å få mat, vann og medisinsk hjelp. Selv de som bodde i bygninger som ikke ble ødelagt i jordskjelvet på sju på Richters skala er traumatiserte og fremdeles redde for å sove med tak over hodet. Kilde: www.jesusinhaiti.org


Sjur H. Askjer

Ny leder i Revetal menighet Søndag 17. januar var det innsettelse av den nye menighetslederen på Revetal. Sjur Henrik Askjer ble formelt ønsket velkommen med prosten i spissen for et ”opptog” av barn. Tekst og foto: Per Astrup Andreassen Sjur ble plassert bakerst i opptoget med beskjed om at han måtte passe på at ingen falt av ”lasset”. Etter en stund overlot prost Harald Bryne plassen foran til Sjur som et symbol på at han nå er den nye menighetslederen (presten) i Revetal menighet. Menigheten på Revetal er etter snart fem år blitt en livskraftig menighet i Re. Det startet med gudstjenester på Røråstoppen skole med sogneprest Nils Øyvind Kjøl som prest. Så ble det tilsatt egen prest, Maria Ådland Monger, som sluttet i fjor sommer for å bli misjonær i Mali. Etter at Maria sluttet har Stephen Reid vikariert som prest. Det har vært en jevn vekst i menigheten hele tiden. Det som særpreger gudstjenestene på Røråstoppen skole annenhver søndag er det store antallet barn. Mange barnefamilier har funnet en menighet som de føler seg hjemme i.

Mangfold

Sjur Askjers første gudstjeneste i Revetal menighet ble en innholdsrik gudstjeneste. Prost Harald Bryne ønsket ham lykke til og hilste med å si at menigheten måtte fortsette i

Sjur H. Askjer med sin første tale til menigheten på Revetal. samme spor slik at mangfoldet kunne opprettholdes, og at Den norske kirke på den måten kunne ha et tilbud for alle. Menighetens spesielle preg ved det store innslaget av barn og en annerledes liturgi/gudstjenesteform er viktig å ta vare på mener Bryne. Etter gudstjenesten ble det som vanlig invitert til kirkelunsj, der de fleste ble igjen og tok seg en brødskive og en kopp te/kaffe.

Gratis tur til Midtåsen i Sandefjord Er du over 70 år og bor i tidligere Våle kommune er du invitert til omvisning og middag i Anders Jahres tidligere hjem tirsdag 4. mai. Avreise med buss fra Våle Samfunnshus og Revetal kl. 12:00.

Det er stor aldersspredning når det blir invitert til nattverd på gudstjenestene på Røråstoppen skole.

Påmelding til Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse v/ styrets leder Ragnar Bjerknes på tlf. 33 06 20 13 eller 952 40 228 innen 25. februar
En fin konfirmantleir Tallenes tale om konfirmantleir på Strand 15. - 17. januar 72 konfirmanter, 7 ledere + 5 hytter + 2 minusgrader + 6 bordtennisballer +(2 per skjerf = 3 bein)+ 2 netter + 8 poeng til East side + 420 bilder + 1 verden + 4 sanger + 1 underholdningskveld + 3 bursdagsbarn + 1 middag + 1 tema: “Hvem kan vi stole på?” + bare 1 stol til Beate Bonde og Rita Ris-spiser + 5 brød og 2 fisk + 1 gudstjeneste + 2 øvelser for Grease Lightning + 1 bordvers + 2 “reklamefilmer” + 1. kor + Istid 3 + 1 trommesett + 2 kveldsavslutninger + 1 hjemreise = 1 FIN KONFIRMANTHELG! PS: Skjønte du lite eller ingen ting av dette - spør en konfirmant nær deg!

“LEIR-SANG”

ll Stemningsfu

Du er hellig, du er hel, Du er alltid mye mer enn vi noen gang forstår; Du er nær oss nå. Velsignet være du vår Herre og vår Gud, din velsingelse på jord blir til brød på vårt bord. Du er hellig, du er helhet, Du er nærhet, Hele kosmos lover deg!

htning. Grease Ligk veldsbønn

.


Gitarkamerater....

...og andre kamerat

God mat...

...og mye moro.

Undervisning...

...og fritid.

er.
Fattige i møte med ekstremvÌr gangen slapp familien Tran ü flykte fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet til ü møte flommen. Som Ên av mange familier i nÌromrüdet har familien Tran fütt støtte av Kirkens Nødhjelp til ü bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. Ta godt imot bøssebÌrerne fra menighetene i Re! Du kan ogsü støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493.

Tirsdag 23. mars gür konfirmanter, unge og voksne fra menighetene i Re med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset pü fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvÌr. En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem barn mütte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast. - Vannet kom sü fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien tenkte bare pü Ên ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende omrüde. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet mange av

Fasteaksjon 2010

Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan familien kan klatre opp pü hemsen nür flommen rammer. sine eiendeler. I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølvannet av tyfonen Ketsana. Men denne

Pengene fra ürets fasteaksjon gür blant annet til ü gjøre fattige og sürbare bedre rustet til ü møte mer ekstremt vÌr, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte omrüder i Vietnam innebÌrer dette blant annet at familier kan fü støtte til ü bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder.

TÂŹ 6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹE PERIODEKORTÂŹFORÂŹALLE

2EISÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDEREÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹ6ESTFOLDÂŹTILÂŹFASTÂŹPRIS

6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹETÂŹPERIODEKORTÂŹSOMÂŹERÂŹSKREDDERSYDDÂŹTILÂŹALLEÂŹALDERSGRUPPERÂŹOGÂŹREISEBEHOV ÂŹOGÂŹGJÂ’RÂŹDETÂŹENKLERE ÂŹBILLIGEREÂŹOGÂŹMERÂŹmEKSIBELTÂŹÂŹ Ă?ÂŹBRUKEÂŹBUSSÂŹ+ORTETÂŹFĂ?RÂŹDUÂŹKJÂ’PTÂŹPĂ?ÂŹSALGSKONTORENE ÂŹOGÂŹDUÂŹFYLLERÂŹDETÂŹENKELTÂŹOPPÂŹPĂ?ÂŹBUSSENÂŹÂŹ3JEKKÂŹVKTNOÂŹFORÂŹmEREÂŹSMARTEÂŹKORTLÂ’SNINGERÂŹ -EDÂŹ6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹDETÂŹENKELTÂŹOGÂŹBILLIGÂŹĂ?ÂŹBRUKEÂŹBUSS

SMARTINGERÂŹBRUKERÂŹBUSS WWWVKTNO
Fra okkultisme til Jesus 11. – 14. februar er Stein Solberg hovedtaler på møteserien i Døvik kirke og Menighetshuset i Våle. Stein hadde en ganske ”vilter” ungdomstid, fylt med de fleste av datidens ingredienser, dessuten var han svært opptatt av det okkulte på den tiden. Hans viktigste anliggende helt siden han ble radikalt omvendt som 17åring (og involvert i Jesusvekkelsen tidlig på 70-tallet) har vært lengselen etter vekkelse, fornyelse og gjenopprettelse. Stein er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet i Oslo (1979) og begynte som evangelist/forkynner i Indremisjon i 1981. Her virket han i 17 år og har ofte forlenget møteserier pga. ting som skjedde på stedet. Stein har også reist i Sverige og utlandet.

Sjelesorg og retreat

For ca. åtte år siden ble han engasjert i stiftelsen “Levende Steiner” som bla. har som formål å styrke evangelisttjenesten, arbeide for vekkelse, og støtte Stein i hans tjeneste innen “Living

Waters”. Living Waters er et sjelesorgog gjenopprettelsesarbeid for mennesker som strever med relasjoner, identitet og seksualitet. Stein har vært aktivt engasjert i retreatarbeidet. Han har selv hatt mange temaretreater om den lutherske Kristusmystikk, (dvs. enheten med Kristus) som også er en hovedkilde for hans forkynner-, evangelisttjeneste. Hans åndelige røtter har han i Luther og vekkelsesfedre fra 1600-tallet. For tiden er han også engasjert i en økumenisk forskergruppe kalt “Grensegruppa” som har som formål å kaste lys nettopp over vekkelseslivet før og nå ved grensetraktene mellom Østfold og Sverige.

Stein har skrevet bøkene:

”Å leve i Kristus og menigheten” Møtehelg med Stein Solberg

11. feb. Våle Menighetshus kl. 19.00 12. feb. Våle menighetshus kl. 19.00 13. feb. Døvik kirke kl. 17.00 14. feb. Gudstjeneste, Døvik kirke kl. 11.00 14. feb. Familiesamling, Våle Menighetshus kl. 17.00 Arrangører: DELK i Nordre Vestfold, Våle og Ramnes Normisjon, Våle Tibetmisjon, Fon, Nykirke, Botne og Våle misjonssamband

Hele menigheten synger Fon kirke, torsdag 11. februar kl.18. BarnekoREt synger og Hilde Heitman holder andakt. Gratis adgang, velkommen!

Stein Solberg kan du høre i Våle menighetshus og Døvik kirke 11.-14. februar.

Årsmøte Undrumsdal menighet holder årsmøte onsdag 10. mars kl 18 i Kirkestua. Servering.

- Sammen i Kristus (1983) - Pilegrimsveien (1996) - Vekkelsesforkynnelsens røtter og spenninger (2005) Han har nylig gitt en bok om Kristusforeningen i lys av brudemystikken. ”Forenet med den Elskede”, på Lunde forlag. Og har planer om å gi ut flere bøker om Kristusforeningen.

Bo-hjemmeleir i Fon 5.-6. mars inviteres barn i 2. 7. klasse til leir i Fon oppvekstsenter. Fredag 5. mars også for barn fra 4 år til 1. klasse.
Nytt hjelpetilbud Media omtaler fra tid til annen ulike typer overgrep fra personer med psykopatiske trekk, både i familiesammenheng og i arbeidsliv. Vanskelighetene slike krenkede mennesker opplever, er store men ofte skjult. Gjennom Epitel, som er etablert av Elin, sosionom og Jan Brastad, sogneprest i Andebu, kan man nå få hjelp. Epitel vil hjelpe enten man står midt i en situasjon der man er utsatt for mobbing/trakassering av personer med psykopatiske trekk, eller man har kommet seg ut av et uverdig forhold. Hensikten i Epitels arbeid, er å bidra til at de som føler seg krenket gjenvinner fysiske, psykiske, mentale

Elin og Jan Brastad fra Andebu gir hjelp til mennesker som er utsatt for overgrep fra mennesker med psykopatiske trekk. og sosiale ressurser, og tar tilbake makten i eget liv. På denne måten reduseres helsemessige problemer.

Psykisk vold

Kunnskap om hva som skjer når man er utsatt for personer med psykopatiske trekk, kan bidra til en bevisstgjøring om de hersketeknikkene man utsettes for. Dersom noen blir slått eller sparket, sier vi at vedkommende er utsatt for vold. Om du blir krenket, gjort narr av og kritisert over lang tid, så er du også utsatt for vold. Dette kalles psykisk vold, og kan føre til at du gradvis helt mister troen på deg selv.

Samtalegrupper

Enkelte har gitt uttrykk for behov av samtaler og hjelp, og vi har ønsket å ha et sted å henvise disse til, etter at de har beskrevet krenkelser av meget spesiell karakter. Noe sånt har det vært umulig for oss å finne tidligere. Dette førte til tanken om å lage et slikt hjelpetilbud. Og, gjennom lang tid har ekteparet Brastad arbeidet frem et opplegg der mennesker som føler seg krenket av personer med psykopatiske trekk kan få hjelp. Tilbudet er bygd på undervisning om forskjellige temaer knyttet til problematikken, kombinert med samtalegrupper. Arbeidet drives som et frivillig arbeid fra ekteparets side, ved siden av ordinære jobber. Du finner mer informasjon på www.epitel.info 


Kirkevalg Det nye Bispedømmerådet i Tunsberg / Medlemmer til Kirkemøtet

• Tre leke medlemmer ble valgt direkte av kirkens medlemmer ved valget 13.sept 2009. • Fire leke medlemmer ble valgt av medlemmene i de nyvalgte menighetsrådene i Tunsberg. • 1 medlem for prestene valgt av prester i off. stillinger i Tunsberg. • 1 medlem for andre ansatte valgt av ansatte i fellesrådene i Tunsberg. Faste medlemmer • Askeland, Harald, fra Torød, Domprostiet • Bjerkestrand, Helene, fra N. Eiker i Eiker prosti • Bratsberg, Ingjerd Sørhaug, fra Sande i Nord-Jarlsberg prosti • Dekko, Kjellfred, kirkeverge i Ål, Hallingdal prosti ( de andre ansattes medlem) • Fonk, Terje, prost i Larvik prosti ( prestenes medlem) • Hedberg, Ingjerd Breian, fra Sem i Domprostiet • Ihle, Hilde Nygård, fra Kongsdelene i Lier prosti • Thorset, Maria Nødland, fra Hemsedal i Hallingdal prosti • Wirgenes, Kjell Rune, fra Nanset i Larvik prosti • Biskop Laila Riksaasen Dahl

Våle menighetshus

Varamedlemmer • Thoresen, Stina Frøvoll, Tangen i Drammen prosti • Lewin, Sølvi, Ramnes i N-Jarlsberg prosti • Johnsbråten, Stig, Nes i Hallingdal prosti

Nytt fellesråd

Re kirkelige fellesråd er nå konstituert etter at de fem menighetsrådene har utpekt en representant hver. Leder for fellesrådet for 2010 er Ragnar Bjerknes (fra Våle menighetsråd), nestleder er Åge Fjelltveidt (Undrumsdal menighetsråd). Øvrige medlemmer er Marit Hvidsten (Fon menighetsråd), Erik Kjær (Ramnes menighetsråd)og Anne Kathrine Munkejord (Vivestad menighetsråd), Thorvald Hillestad (Re kommune) og Nils Øyvind Kjøl (utpekt av biskopen).

Styret.

av sognene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta sognenes interesser i forhold til kommunen.

Fellsråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne

Brekkeåsen 8-21 (20)

Har årsmøte 18. februar kl. 19.00 Vanlige årsmøte-saker.

Ragnar Bjerkenes er nyvalgt leder for Re kirkelige fellesråd.

Tlf. 33 06 04 00 www.spar.no

Elektrogruppen MOER Tønsberg – Revetal – Tjøme Tlf: 33 06 19 90 www.moer.no
"HB6GID<:C@:AI "HB6GID<:C@:AI :A:@IGDC>H@<6K:@DGI Gaven som passer for alle! Kortet kan Gaven som passer for alle! Kortet kan benyttes i 25 butikker pĂĽ Re-torvet og "HB6GID<:C@:AI benyttes i 25 butikker pĂĽ Re-torvet og

füs kjøpt püpasser Posten pü alle! Revetal. Dukan bestemmer Gaven som Kortet füs kjøpt pü Postenfor pü Revetal. Du bestemmer selv hvilken du ønsker ü fylle kortet benyttes i 25verdi butikker pü Re-torvet og med. selv hvilken verdi du ønsker ü fylle kortet med. füs kjøpt pü Posten pü Revetal. Du bestemmer selv hvilken verdi du ønsker ü fylle kortet med.

DU DU FĂ&#x2026;R FĂ&#x2026;R ALT ALT DU DU TRENGER TRENGER PĂ&#x2026; PĂ&#x2026; DU FĂ&#x2026;R ALT TRENGEROG REVETAL â&#x20AC;&#x201C; HYGGELIG REVETAL â&#x20AC;&#x201C; IIDU HYGGELIG OGPĂ&#x2026; REVETAL â&#x20AC;&#x201C; I HYGGELIG OG :: )) AVSLAPPENDE OMGIVELSER AVSLAPPENDE OMGIVELSER AVSLAPPENDE OMGIVELSER :) PĂĽ PĂĽ Re-torvet Re-torvet kan kan du du sette sette bilen bilen gratis gratis fra fra deg, deg,

senke skuldrene og handle ii ditt eget tempo. senke skuldrene og handle ditt eget Püsetter Re-torvet kanog dupersonlig sette bilen gratis tempo. fra deg, i Vi service kundebehandling Vi setter service og personlig kundebehandling i senke skuldrene og30 handle i ditt hyggelige eget tempo. høysetet. Med over butikker, spisehøysetet. Med over 30 butikker, hyggelige spiseVi setter Re-torvet 2 etg. service og personlig kundebehandling i steder Re-torvet 2 etg.og praktisk beliggenhet er det et enkelt valg steder og praktisk beliggenhet erhyggelige det et enkelt valg høysetet. Med over 30 butikker, spiseüü komme til oss. Det skal alltid vÌre hyggelig ü komme Re-torvet 2 etg. til oss. Det skal alltid vÌre hyggelig ü steder og praktisk beliggenhet er detdu etvÌre! enkelt valg handle pü Revetal. Velkommen skal handle pütilRevetal. Velkommen skal du vÌre! ü ü komme oss. Det skal alltid vÌre hyggelig handle pü Revetal. Velkommen skal du vÌre!

HURRA! MENY ARVE MENY ARVE GRAN GRAN HURRA! ER 100 Ă&#x2026;R

9:H><CÂ&#x2122;A6NDJI/D8ID7:G;DIDÂ&#x2122;Â?>HID8@E=DID$H86CHID8@;DID 9:H><CÂ&#x2122;A6NDJI/D8ID7:G;DIDÂ&#x2122;Â?>HID8@E=DID$H86CHID8@;DID 9:H><CÂ&#x2122;A6NDJI/D8ID7:G;DIDÂ&#x2122;Â?>HID8@E=DID$H86CHID8@;DID

ER 100ARVE Ă&#x2026;R GRAN MENY Det har vĂŚrt en rivende utvikling siden Adolf Gran Det har vĂŚrt enĂ&#x2026;R rivende utvikling siden Adolf Gran ER 100 startet sitt landhandleri i 1910 til dagens Menystartet sitt landhandleri i 1910 til dagens Meny-

Â&#x2122;BZcn6gkZ<gVc6H Â&#x2122;BZcn6gkZ<gVc6H Â&#x2122;B^m Â&#x2122;B^m Â&#x2122;EdhiZc Â&#x2122;BZcn6gkZ<gVc6H Â&#x2122;EdhiZc Â&#x2122;7ZaaZĂ&#x2030;h7ZVjin Â&#x2122;B^m Â&#x2122;7ZaaZĂ&#x2030;h7ZVjin Â&#x2122;7dc^iV;Vh]^dc Â&#x2122;EdhiZc Â&#x2122;7dc^iV;Vh]^dc Â&#x2122;7ddih6ediZ` Â&#x2122;7ZaaZĂ&#x2030;h7ZVjin Â&#x2122;7ddih6ediZ` Â&#x2122;7"Ndjc\ Â&#x2122;7dc^iV;Vh]^dc Â&#x2122;7"Ndjc\ Â&#x2122;8]^X;g^hÂłg Â&#x2122;7ddih6ediZ` Â&#x2122;8]^X;g^hÂłg Â&#x2122;BViX]GZkZiVa Â&#x2122;7"Ndjc\ Â&#x2122;BViX]GZkZiVa Â&#x2122;EZi^iWVgcZ`a²g Â&#x2122;8]^X;g^hÂłg Â&#x2122;EZi^iWVgcZ`a²g Â&#x2122;Eg^cXZhh>ciZg^Âłg Â&#x2122;BViX]GZkZiVa Â&#x2122;Eg^cXZhh>ciZg^Âłg Â&#x2122;H`dg^c\Zc Â&#x2122;EZi^iWVgcZ`a²g Â&#x2122;H`dg^c\Zc

Â&#x2122;L^"k^EVg[nbZg^ Â&#x2122;L^"k^EVg[nbZg^ Â&#x2122;L^k^h"Y^iigZ^hZ[Âła\Z Â&#x2122;L^k^h"Y^iigZ^hZ[Âła\Z Â&#x2122;7^7;Vh]^dc Â&#x2122;L^"k^EVg[nbZg^ Â&#x2122;7^7;Vh]^dc Â&#x2122;9c7Cdg!GZkZiVa Â&#x2122;L^k^h"Y^iigZ^hZ[Âła\Z Â&#x2122;9c7Cdg!GZkZiVa Â&#x2122;9ngZg^`Z  Â&#x2122;7^7;Vh]^dc Â&#x2122;9ngZg^`Z Â&#x2122;=dbZHlZZi=dbZ Â&#x2122;9c7Cdg!GZkZiVa Â&#x2122;=dbZHlZZi=dbZ Â&#x2122;GZkZiVa@gdd\8ViZg^c\6H Â&#x2122;9ngZg^`Z  Â&#x2122;GZkZiVa@gdd\8ViZg^c\6H Â&#x2122;Hedgi&GZkZiVa Â&#x2122;=dbZHlZZi=dbZ Â&#x2122;Hedgi&GZkZiVa Â&#x2122;=dkhBVg`ZY Â&#x2122;GZkZiVa@gdd\8ViZg^c\6H Â&#x2122;=dkhBVg`ZY - Yes! vi leker Yes! vi leker Â&#x2122;Hedgi&GZkZiVa -- Foto -- Foto Glass/kjøkken Â&#x2122;=dkhBVg`ZY - Glass/kjøkken -- Gave interiør Yes! viog - Gave ogleker interiør

Retning Hof 15 min Retning Andebu 15 min Retning Andebu 15 min

Retning Andebu 15 min

35 35

35

Retning Holmestrand 15 min Retning Retning Holmestrand Horten 20 min15 min Retning Horten 20 min Retning Holmestrand 15 min Retning Horten 20 min

ien eve Bisp

Â&#x2122;K^cbdcdedaZi Â&#x2122;K^cbdcdedaZi Â&#x2122;BZhiZg<gÂłcc Â&#x2122;BZhiZg<gÂłcc Â&#x2122;GZcZhhVchZ Â&#x2122;K^cbdcdedaZi Â&#x2122;GZcZhhVchZ Â&#x2122;GZkZiVaA^Wg^h Â&#x2122;BZhiZg<gÂłcc Â&#x2122;GZkZiVaA^Wg^h Â&#x2122;;gVc`F Â&#x2122;GZcZhhVchZ Â&#x2122;;gVc`F Â&#x2122;@VeeV]a Â&#x2122;GZkZiVaA^Wg^h Â&#x2122;@VeeV]a Â&#x2122;A^[ZGZkZiVa Â&#x2122;;gVc`F Â&#x2122;A^[ZGZkZiVa Â&#x2122;:meZgiGZkiVa Â&#x2122;@VeeV]a Â&#x2122;:meZgiGZkiVa Â&#x2122;<VgcWjciZc>YÂ&#x201A;9Zh^\c Â&#x2122;A^[ZGZkZiVa Â&#x2122;<VgcWjciZc>YÂ&#x201A;9Zh^\c Â&#x2122;GZhiVjgVciZc Â&#x2122;:meZgiGZkiVa 10 Â&#x2122;GZhiVjgVciZc Â&#x2122;GZkZc Â&#x2122;<VgcWjciZc>YÂ&#x201A;9Zh^\c Â&#x2122;GZkZc Â&#x2122;6aa^VcXZ\jaajgdei^`` Â&#x2122;GZhiVjgVciZc Â&#x2122;6aa^VcXZ\jaajgdei^``

Retning Hof 15 min Retning Hof 15 min

ien ien eve eve BispBisp

PĂ&#x2026; PĂ&#x2026; TORVET TORVET TORVET

butikk Revetal. Fire generasjoner senere vi Det harpĂĽ vĂŚrt en rivende utvikling siden Adolfer butikk pĂĽ Revetal. Fire generasjoner senere erGran vi stolte avsitt ĂĽ presentere eni moderne Menybutikk i startet landhandleri 1910 til dagens Menystolte av ĂĽ presentere en moderne Menybutikk i hjertet av Revetal. Vestfold. Bli med pĂĽ festen.senere er vi butikk pĂĽ generasjoner hjertet av Vestfold.Fire Bli med pĂĽ festen. Hilsen alle oss pĂĽ Meny! stolte av ĂĽ presentere en moderne Menybutikk i Hilsen alle oss pĂĽ Meny! hjertet av Vestfold. Bli med pĂĽ festen. Hilsen alle oss pĂĽ Meny!

35 35

Retning Tønsberg 10 min Retning Tønsberg 10 min

HER ER VI HER ER VI Bisp e Bisp veien eve ien

HER ER VI

35 STOR GRATIS PARKERINGSPLASS STOR GRATIS PARKERINGSPLASS Retning Tønsberg 10 min uE:CI/."'%&-Â&#x2122;B:CN-"'&'% uE:CI/."'%&-Â&#x2122;B:CN-"'&'% STOR GRATIS PARKERINGSPLASS LLL#G:"IDGK:I#CD Bisp eve ien

LLL#G:"IDGK:I#CD


Vellykket stevne i Bamako Stina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re. Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende. barn og ungdom, som hadde sitt eget program mesteparten av tida. Barna er delt i to grupper: over og under ti år. Vi oppdaget at vi begynner å få en ganske stor gruppe tenåringer, og til neste år håper vi å jobbe fram et enda bedre program for denne gruppa. Egne kveldssamlinger for ungdommene er et av forslagene vi har diskutert.

”Kristne kvinner, la oss reise oss og spre Guds ord!”

Kvinnegruppa fra Douentza synger på fulanistevnet i Bamako i Mali.

Deltakerrekord

Det er blitt en tradisjon for oss å arrangere et årlig stevne for kristne fulanier i romjula. De siste fire årene har dette stevnet blitt mer og mer som en familieleir, og det er vi bare glade for. I år arrangerte vi for første gang stevnet vårt i hovedstaden Bamako. En av konsekvensene var at lenger reisevei førte til en ganske kraftig økning i deltaker-

avgiften (reisa var inkludert) og vi var spente på hvordan det ville slå ut. Men det lot ikke til at noen lot seg hindre av prisen: Mer enn 70 personer fra Moptiregionen (Sevaré og Douentza) ble med, og med totalt 115 registrerte deltakere ble det ny deltakerrekord!

Ungdomsmiljø

Det var moro å være med da kvinnegruppa fra Douentza framførte en helt nylaget sang den siste kvelden. Diko som er leder av kvinnegruppa vår er så flink til å lage sanger, og i høst laget hun en sang der alle kristne kvinner oppfordres til å engasjere seg. Gjennom høsten har vi også spart penger i en felles sparekasse for at alle damene skulle kunne sy klær i det samme stoffet i anledning fulanistevnet. Fine var vi der vi stod, og sangen ble godt mottatt. Morsomt er det også å se at antall damer i menigheten i Douentza er flere enn noen gang. Nå er det seks ”faste” fulanidamer på onsdagsmøtene våre!

I overkant av tretti av deltakerne var

Vi sees 23. mars! (noen lokale variasjoner)

Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Vår innsats 23.mars kan redde liv neste gang katastrofen rammer.

Støtt aksjonen!

Givertelefon 820 43 033 (100kr) Kontonummer 1594.22.87493

11


Re Middelalderdager med ny logo For tredje år på rad arrangeres Re Middelalderdager, og nytt av året er den nye logoen til arrangementet. Den flotte kransen er et dørhåndtak fra Våle Middelalderkirke, som symboliserer fortid og nåtid knyttet sammen. Kirkedøra der håndtaket henger er på sørsiden av kirken, og var opprinnelig hovedinngang til Våle kirke. Kirken er en av Vestfolds Middelalderkirker, og er oppført på 1100tallet. Den er bygget i stein, og hadde verken våpenhus eller sakristi den gang.

Vi er stolte over å ha hele tre middelalderkirker her i kommunen, Våle kirke, Ramnes kirke og Fon kirke, og over å kunne knytte kirkene enda tettere til feiringen av Re Middelalderdager.

Åpningskonsert i Våle kirke Onsdag 17. februar kl. 17.30 blir det Middelalderkonsert for hele familien i Våle kirke, med fakkeltog og kveldsmat. Med blant andre Våle kirkes barnekor, Våle menighetskor, dramaelever fra kulturskolen, kantor Bjørn Vidar Ulvedalen og elever fra orgelskolen.

Det er fri entré til konserten, og salg av fakler og kveldsmat for en billig penge. Ta gjerne på middelaldertøy!

Tekst og foto: Anita Flugund

Søndag 21. februar kl. 11 blir det Middelaldermesse i Ramnes kirke, med barnedåp og musikk fra gregoriansk, keltisk og norsk folketonetradisjon. Vi avslutter det hele med flott konsert i Fon kirke søndag kveld kl. 18.00, med Middelaldergruppen Harpu Rima. En opplevelse utenom det vanlige.

Etter konserten blir det fakkeltog til Kirkevoll skole, med kveldsmat inne på skolen. Arrangementet er lagt til en tid vi håper passer for de fleste barnefamilier, slik at barna etter kveldsmaten, om nødvendig, skal kunne hoppe rett til sengs.

Vi håper programmet, både i kirkene og ellers i kommunen, har noe for enhver smak, og at både voksne og barn kan få en skikkelig smak av middelalder! Fullstendig program sendes til alle husstander i kommunen i forkant av arrangementet.

Støtt menighetsarbeidet på Revetal Revetal menighet er en menighet i vekst med gudstjenester på Røråstoppen skole Du kan støtte arbeidet ved å bli med i givertjenesten. Din gave gir rett til 28 % skattefradrag For mer informasjon kontakt Are Jacobsen tlf. 915 10 315 e-post: are.jacobsen@re.kommune.no

12


Til ettertanke

Guds hellige rom bygget. Sårbart prosjekt. Både mennesker og bygg viser seg å kunne svikte. Da utfordres vi til å være sanne, til oppgjør og til å søke ham som er kirkens grunn. Han svikter ikke. Kirkens hellige rom bygger bro til det hellige rommet vi alle bærer i oss. Det som skjedde i Hønefoss minner oss om hva vi har i kirken. La oss gi Ham rom.

Hønefoss opplevde nylig at kirken deres brant ned til grunnen. Dette vekker sterke følelser hos alle som hadde et forhold til den. Kirken er ikke et nøytralt bygg. Av: Sjur H. Askjer, menighetsleder Revetal menighet

Rundt omkring i landet vårt står kirker av tre og stein. Steder der livet på sitt vakreste eller smerteligste markeres. Her stod vi for alteret og lovet å elske og ære hverandre. Håpet bruste. Nedover kirkegulvet møtte vi smil og lykkeønskninger. Ut i dagen med velvilje. Nå var det oss. Kjærlighet. Her kom vi for en siste avskjed. Halv stang. Stille toner. Kiste. Kranser. Ord som ble for små. Ord som brakte håp. Stille grav. Død Her bar vi barn til dåp i håp og tro. Dåpskjole med tradisjoner. Sol og sang. Velsigne og beskytte barnet. Vann som renner. Lys som brenner. Liv Her stod vi i hvite kapper. Litt voksne, med trange sko, store ord. Ut i verden. Håp og fremtid. Her kom Julen oss i møte år etter år. Fest og forventning. Ord og sang som løftet. Fred på jord, fryd på jord. Jesusbarnet blant oss bor. Høytid. Her kom vi søndag etter søndag. Et

sted å rette takken. Et sted der tro og tanke kunne strekke seg. Et sted Guds ord kunne lyde og virke. Slitestyrke. Når vi møtes i grupper og lag, med bibel, sang eller fokus på bistand og misjon er det også kirkens liv. I kirken skal det være plass til oss alle. Store og små, unge og gamle. Vi trenger møtepunkter der himmel møter jord. Der vi blir minnet på hvem vi er og hvem Gud er. Her kan stress og fasader falle, og vi kan reise oss med den frihet og trygghet som Jesus gir. Når mange av oss ikke bare har gode minner fra kirken er det kanskje fordi Gud ikke bor i hus bygget av mennesker men i mennesker som han har

Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller; tårnene mange sank i grus, klokker enn kimer og kaller, kaller på gammel og på ung, mest dog på sjelen trett og tung, syk for den evige hvile. Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener, som under kors med ærlig hu troen og dåpen forener. Var vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han og bo hos oss med hele sin nåde. Give da Gud, at hvor vi bor, alltid når klokkene ringer, samles vi må om Jesu ord, der hvor fra himlen det klinger: ”Verden vel ei, men dere ser: Alt hva jeg sier, se det skjer! Fred være med dere alle!” Ludvig Mathias Lindeman i 1840

13


Slekters gang DØPTE

RAMNES KIRKE

29.11 Kaja Lundberg Linnestad 29.11 Amalie Holthe Andvik Moss 29.11 Sander Skjeggestad 29.11 Vilde Joberg Horn 10.01 Isak Gauslaa UNDRUMSDAL KIRKE

13.12 Olivia Grytnes Thornquist 17.01 Lauritz Heum VIVESTAD KIRKE

13.12 Leander Kvamme-Madsen (Døpt i Høyjord stavkirke)

Stensenteret AS

33 33 36 69

Alt innen skifer/naturstein - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Bred erfaring

VÅLE KIRKE

15.11 15.11 29.11 29.11 20.12 24.01

DØDE

RAMNES

31.10 Thomas Søvik (Nøtterøy kapell) 13.11 Serena Maria Blom (Blomvåg kirke) 30.11 Ingebreth Bjerkgården 11.12 Margareth Røed 20.12 Ragnar Jacobsen (Vassås kirke) 31.12 Odd Kirkevold 02.01 Knut Johnny Sivertsen 17.01 Gunvor Lovise Haug 16.01 Harald Bogstad UNDRUMSDAL

14.12 Jorunn Knapstad VÅLE

www.steinriket-tonsberg.no

14

Teodor Torbjørnsen (Døpt i Tjølling kirke) Thea-Emilie Mathisen (Døpt i Botne kirke) Thea Susanne Pettersen Perla Isadora Ingolfsdottir Leander Anthonsen Giljarhus (Døpt i Hol kirke) Emilie Gran

17.11 Ingrid Therese Hverven 08.12 Anna Marie Lilly Rimbrandt 19.12 Johan Anton Karlsen

24.12 Astrid Topstad 16.01 Annar Pinås 11.01 Lina Andersen 17.01 Per Narverud

Kirkeskyss Tjenesten er gratis. Bruk den! Fon menighet. Henvendelse til: Tor Vilhelm Bue tlf. 33 39 74 31 Berit Aanderaa tlf. 33 39 76 37 Harald Solberg tlf. 33 39 74 17 Berta Gunnerød tlf. 984 46 489 Kristen Solberg tlf 411 00 463 Ramnes menighet. Henvendelse til: Leif-Kåre Lauritsen tlf. 33 39 65 98 Solveig B. Myrstad tlf. 33 39 66 98 Undrumsdal menighet. Henvendelse til: Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55 Vivestad menighet. Henvendelse til: Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711 Våle menighet Kirksskyss fra Re sykehjem ca. 10.30 Fra Våletun ca. 10.40


Gudstjenester, møter og arrangementer Gudstjenester 14.02 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Årsfest 14.02 Vivestad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 17.02 Re sykehjem kl. 17.00: Nattverdgudstjeneste 121.02 Ramnes kirke kl. 11.00: Middelaldermesse 21.02 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 24.02 Fon kirke kl. 20.00: Stille kveld 28.02 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste 28.02 Undrumsdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 07.03 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Årsmøte 07.03 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 10.03 Undrumsdal menighets årsmøte i kirkestua kl. 18.00. Servering. 12.-14. mars Revetal menighet - Menighetstur til Jønnbu fjellkirke 14.03 Jønnbu fjellkirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste 14.03 Fon kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 14.03 Vivestad kirke kl. 13.00: Gudstjeneste 17.03 Våle kirke kl. 19.00: Midtfastegudstjeneste 21.03 Ramnes kirke kl. 11.00: Diakoniens dag. Gudstjeneste 24.03 Fon kirke kl. 20.00: Stille kveld Konserter 11.02 Fon kirke kl. 18.00. Hele menigheten synger med BarnekoREt. 17.02 Våle kirke kl. 17.30. Middelalderkonsert for hele familien. Med blant andre Våle kirkes barnekor, dramaelever fra kulturskolen, elever fra orgelskolen og kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Fakkeltog til Kirkevoll skole etter konserten, med kveldsmat inne på skolen. Fri entré til konserten. Salg av fakler og kveldsmat for en billig penge. Ta gjerne på middelaldertøy. 21.02 Fon kirke kl. 18.00. Konsert med Middelaldergruppen Harpu Rima. Sangkvelder for utviklingshemmede med venner Sang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,- til mat. 10.02, 10.03 og 14.04 Se nettsider www.re.kirken.no

Miniklubben i Fon kl. 18-19 i kjelleren på Fon oppvekstsenter 4 år – 1.klasse 12.02, 12.03 og 26.03

Eldretreff på Våletun Lørdager kl. 16.00 20. februar, 20. mars, 24. april For skyss ring: Anfin Borge: 33 06 00 94 Roar Hillestad: 33 06 26 70 Nils Husabø: 33 06 20 19 Formiddagstreff på Brårsenteret Onsdager kl. 10.00 – 11.45 17.02 Andakt 17.03 Nattverdgudstjeneste 14.04 Andakt Ramnes Diakonat 25.02 Møte på Sverretun kl. 17.00. Åsunn Laahne Thomassen: Lysbilder, dikt og musikk. Andakt. Bevertning. Alle velkommen! 21.03 Diakoniens dag Møtedatoen 25. mars går ut. Etter gudstjenesten i Ramnes kirke: Arrangement på Sverretun BarnekoREt kl. 18-18.45 Øvelse på Røråstoppen skole i oddetallsuker GospelkoREt kl.19-21øvelse på Røråstoppen skole i oddetallsuker Våle kirkes barnekor Øvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Våle kirke. Våle kirkekor i Våle kirke Øvelse mandager kl. 18.45-21.00 Superfredag kl. 18.30-20.45 på Røråstoppen skole 19.02, 05.03 og 19.03 Barneklubben i Ramnes kl. 17.30-19.30 hos Main Rosnes, Ramnesvn. 796. 01.02 Bakekveld 15.02 Kle oss ut 01.03 Lage lys 15.03 Lage noe til påske

Fredagsklubben i Fon kl. 18-20 i kjelleren på Fon oppvekstsenter. 2. – 7. klasse 12.02, 12.03 og 26.03 Allidrett i Fon kl. 19.30-21.00 i gymsalen på Fon oppvekstsenter. 8. klasse og oppover 12.02, 12.03 og 26.03 Bohjemme leir 5.-6. februar. Fon Oppvekstsenter. 2. - 7. klasse. Fredag også for 4 år til 1. klasse. Søndagsskolen og K-klubb på Revetal På Røråstoppen skole kl. 11.00, 14. februar, 28. februar, 12.-14. mars Menighetstur til Jønnbu fjellkirke Fon misjonssamband 11.-14. februar Deltar på møtehelg på Våle menighetshus og Døvik kirke 28.02 Misjonsmøte hos Marit og Harald 14.03 Misjonsmøte 28.03 Misjonsmøte Østre og Vestre Misjonsforening 01.03 Misjonsmøte hos Sigfrid Holmen 06.04 Misjonsmøte hos Olaug Holmen Våle Misjonssamband 11.-14.02 Møtehelg på Våle menighetshus og i Døvik kirke. Detaljert program annet sted i bladet 04.03 Misjonsmøte på Våle menighets hus kl. 19.00. 02.04 Langfredagsmøte på Våle menighetshus kl. 19.00 Felles med Nykirke misjonssamband Ramnes Misjonsforening Har sine møter 1. tirsdag i hver måned. Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.

Visdomsord ”Jeg tror Gud og norsk skøytesport sitter sterkt i folket. Selv om det bare er fem på tribunen og to i kirken, er det kjempestor interesse hjemme i stuene.” Vidar Bøe, som fikk prisen ”Årets ildsjel” i forbindelse med Idrettsgallaen 2010.

15

Re menighetsblad nr.1/10.  
Re menighetsblad nr.1/10.  

Konfirmantleir: Fellesskap og mye glede Ny leder i Revetal Menighet Informasjon side 4-5 side 3 Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Re...

Advertisement