Page 5

Glimt fra familiegudstjeneste i Sørnes 25.oktober.

Søndag 25 okt. var det fam.gudstj.i Sørnes kirke. En fullsatt kirke fikk del i flott sang av Røyneberg skolekor og utdeling av Nytestamentet til 5 klasse Røyneberg

skole, noe som er blitt en fin tradisjon i vår kirke. 5 klassingene stod også for dramatisering av dagens tekst om den barmhjertige samarita

Info fra Kirkeverge kontoret i Sola Kirkevergekontoret i Sola har i høst sendt ut en rekke brev til festere angående gravminner som trenger og sikres. Vi ber om at de som har fått brev om sikring gjør dette i løpet av året 2009.

Det er fester som er ansvarlig for gravminnene. Vi setter ut gule skilt ved de gravminnene som vi ikke har fester til. Festere som ser slikt skilt, bes ta kontakt med kirkevergen på telefon 51 75 53 74 eller kom innom i Sol-

tunveien 6, Sola (ved siden av helsesenteret på Sola) Men vennlig hilsen Sidsel Holmsen Konsulent, kirkeverge kontoret.

5

Sola menighetsblad nr.6-09.  

Tegning: Nora Joa Nr. 6 • 2009 Desember/Januar • 51. årgang

Sola menighetsblad nr.6-09.  

Tegning: Nora Joa Nr. 6 • 2009 Desember/Januar • 51. årgang

Advertisement