Page 18

Ny soknediakon i Sola/Sørnes Solveig Håland er ansatt som ny soknediakon. Hun er utdannet sykepleier og holder nå på med mastegrad i Diakoni i Oslo. Hun er ferdig til våren og beg. derfor ikke i stillingen før ca. 20. mai. Solveig er 30 år og oppvokst på Malmheim. Vi ser frem til at Solveig skal begynne hos oss.

D. DANIELSEN TANANGER KIWI MINI PRIS SKIPSHANDEL Storhusholdning JERNVARE MIX TANANGER

tlf. 51 64 88 50 tlf. 51 64 88 00 tlf. 51 64 88 40 tlf. 51 64 88 30

Skvadronveien 21, 4050 SOLA Tlf.: 51 64 46 00 Når du trenger elektriker… 18

Sola menighetsblad nr.6-09.  

Tegning: Nora Joa Nr. 6 • 2009 Desember/Januar • 51. årgang

Sola menighetsblad nr.6-09.  

Tegning: Nora Joa Nr. 6 • 2009 Desember/Januar • 51. årgang

Advertisement