Page 1

Menighetsblad for Gjøvik, Bråstad, Engehaugen, Hunn, Vardal

4 2009

6. Årgang


BE OG HØR | Leder og andakt

Adresser og informasjon | JULENUMMER 2009

REDAKTØRENS HJØRNE Så står jula for døren igjen. Vi i Be og Hør-redaksjonen er glade for å kunne gi vårt bidrag til å skape jul rundt omkring i byen vår. På forsiden ønsker vi velkommen til gudstjeneste på julaften. Ved inngangen til den hellige natten er julegudstjenesten et godt sted å være, så velkommen barn, ungdom og voksne! På side atten finner du noen gode råd for å finne fram til et åndelig liv nå i mørketiden. Rådene er hentet fra boka ”Tidebønn, daglige bønner fra Bibelen.” Tidebønnstradisjonen, som utgjorde pulsslaget i manges bønneliv i tidligere tider, er på full fart tilbake igjen. Tekstene er langt på vei hentet fra verdens eldste bønnebok; Salmenes bok i Bibelen. Boka er utgitt på Efrem forlag, kanskje en fin julegave til deg selv eller til en i familien din. Vi i Be og Hør redaksjonen ønsker deg og dine en velsignet jul! Gregers Lundh

Jul og menneskeverd

Av Eiliv Revling Holm

Menneskeverd er et ord jeg liker godt. Ordet sier noe om vår verdi som mennesker. Det er mange måter å vurdere vår verdi på. Men har du noen gang tenkt på hvor mye du er verdt pr. kroner og øre? Hvis man tar utgangspunkt i en 75kg tung mann, vil lista for alle mineraler og stoff kroppen består av se omtrent slik ut:

2

· Fosfor: 800 g · Karbon: 13 kg · Kalsium: 1,2 kg · Salt: 200 g · Fluor: 4 mg · Nitrogen: 1,8 kg · Kobber: 100 mg · Vann: 53 liter

Hvis du kjøpte alt dette i en butikk, ville prisen for en menneskekropp være ca 1200 kroner. Prisen ville stige litt dersom man legger til fett og proteiner. Tenk deg at du drar hjem med handleposen full av menneskemateriale, og at du skal sette dette sammen igjen til et menneske. Før du begynner; litt enkel statistikk: Sjansene for å vinne 7 rette i lotto på en rekke, er som om du skulle sette ut en bøtte hvor som helst langs en togstrekning på 650 km. Ta toget, og kast en ball ut av vinduet på et tilfeldig sted langs strekningen. Sjansen for at ballen treffer bøtta er like stor som at du skal vinne den store lottogevinsten på en rekke. La oss se på sjansen for at akkurat du ble deg. Vi gjentar øvelsen med å kjøre tog og med å sette ut en bøtte, men denne gangen tar vi en togtur som er veldig mye lenger. Vi tar en togtur rundt ekvator. På denne utrolig lange togturen, tar du med deg ballen, og på et tilfeldig sted kaster du ballen ut av vinduet. Treffer du bøtta, blir du til den du er. Å måle et menneskes verdi i kroner og øre er helt umulig. Et menneske er så komplekst og sammensatt at selv med denne svært uakademiske fremstillingen, forstår man at mennesket har en unik verdi som langt overgår vår forstand. Jula griper budskapet om vår verdi på en enestående måte. Gud sender sin sønn til oss som den største gaven som verden har fått. Han kunne sendt en diktator som forlangte at alle skulle følge ham, eller en overnaturlig skapning som gjorde at alle måtte tro på Gud. Gud velger å sende et lite barn, noe av det minst truende og skremmende vi kan tenke oss. Barnet kommer med all sin undring og ydmykhet. Dette sier noe om hvordan Gud ser på oss som mennesker. Gud trenger seg ikke på, men gir hver enkelt mulighet til å velge å tro på det uforståelige underet, det er at Gud gir sin sønn til oss alle. Jesus kommer med kjærlighet, medmenneskelighet, tilgivelse og omsorg. Verdier vi som sårbare og uendelig verdifulle individer trenger så sårt uansett hvem vi er og hvor vi er.

BE OG HØR – menighetsblad for Gjøvik, Engehaugen, Hunn, Vardal og Bråstad menigheter.

HUNN MENIGHET Jens Dale

ANSV. RED.: Sokneprest Gregers Lundh UTGIVER: Menighetsrådene i Gjøvik og Vardal ADRESSE: Øvre Torvgate 24B, 2815 Gjøvik E-POST: gregers.lundh@gmail.com GIRO: 2050 02 93692 OPPLAG: 11.500 eks. UTGIVELSER: Påske, sommer, høst og jul DRIFTSSJEFER: Gunnstein Endal og Knut Lund LAYOUT: Mediamannen, Johannes Nag TRYKK: Prografia as DISTR.: Frivillige bladbærere!

ENGEHAUGEN MENIGHET Gregers Lundh

Nettutgave: www.gjovik.menighetsblad.no Neste deadline er mandag 22. februar. Stoff mailes gregers.lundh@gmail.com

BRÅSTAD MENIGHET Marith Evensen

VARDAL MENIGHET Hege Nybråten og Tormod Grønland GJØVIK MENIGHET Martin Woller

GJØVIK KIRKEKONTOR

– åpent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00

FELLESRÅDET: Leder: Line Langseth Bakkum MENIGHETSRÅDENE:

Kontoret betjener alle menigheter i Gjøvik kommune og Gjøvik kirkelige fellesråd. Post- og besøksadresse til kontoret er: Øvre Torggt 24 b, 2815 Gjøvik.

Gjøvik:

Tlf: 61 14 64 80 Web: www.gjovik.kirken.no

Hunn:

Fax: 61 14 64 81 E-post: post@gjovik.kirken.no

Kontoret i Vardal menighetshus er betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 18 61 07.

Engehaugen:

Vardal: Bråstad:

Leif Konrad Storaas Tlf: 61 17 76 68 Berit Magnus Tlf: 97 63 13 38 Bjørg Antonsen Tlf: 61 18 09 55 Line Langseth Bakkum Tlf: 61 18 68 78 Jan Arne Evensen Tlf: 61 18 0248

Ansatte prester: Sokneprest i Vardal: Sokneprest i Hunn: Prost/menighetsprest i Gjøvik: Sokneprest i Gjøvik: Sokneprest i Engehaugen:

Tormod Grønland Jens Dale Nils Kaare Erlimo Martin Woller Gregers Lundh

61 18 61 07 61 14 64 91 61 14 64 88 61 14 64 87 61 14 64 89

tirsdag 10:00-12:00 tirsdag 10:00-12:00 fredag 09:00-12:00 tirsdag 09:30-12:00 torsdag 10:00-12:00

Ansatte i trosopplæringen: Daglig leder Kateket Trosopplærer Prest

Karsten Torp Christina Grevbo Eiliv Revling Holm Kristian Sandmark

61 18 91 21 61 18 91 23 94 97 37 14 61 18 91 22

(Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2) (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2) (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2) (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)

Kirkeverge Konsulent kirkegård Konsulent økonomi

Dag Landmark Marit Aaslund Kent Brenden

61 14 64 80 61 14 64 85 61 14 64 90

Styrer i Engehaugen menighetsbarnehage: Eva Lill Nilsen

61 17 36 65.

61 13 40 58 (Privat) 61 17 88 83 (Privat) 61 17 25 20 (Privat) 61 18 16 16 (Privat) 61 17 80 63 (Privat)

Besøk vår hjemmeside www.gjovik.kirken.no

3


BE OG HØR | Kirkens SOS

JULAFTEN PÅ YNGLINGEN

NÅR JULEN BLIR VANSKELIG

ALTERNATIV JUL – ALLE ER VELKOMMEN

Julaften er porten åpen, og lysene tent på Ynglingen. Stort juletre står pyntet midt i salen. ”Alternativ Jul” er et trygt og veletablert tilbud til alle som ønsker å delta. Fra barn til godt voksen – alldeles gratis.

KIRKENS SOS-TELEFON ER ÅPEN ”Det var godt å høre at det er noen der,” sier stemmen i telefonrøret. Han/hun har slått nummeret til Kirkens SOS-telefon 815 33 300. Der er det noen som svarer og har øre til å lytte. På SOS-sentralens vaktliste i Gjøvik står det vel 40 navn. En av de mange frivillige er Berit Nesje. To ganger i måneden sitter hun fem timer ved telefonen og tar imot, lytter, går inn i samtale med bekymrede innringere som ”må ha noen å prate med”. De som ringer, kan komme fra hele landet, og samtalene blir fordelt fra en hovedsentral. Ingen behøver å si hvem de er. Ingen har fått vite hvem det er som svarer. Bare i nødstilfelle, når det kan stå om liv eller død, vil sentralen be om navn og adresse for å kunne varsle akuttmedisinsk sentral. Der tar de slike meldinger fra Kirkens SOS på alvor. Høytiden kan være smertefull Når Berit Nesje kommer på vakt lille julaften, vet hun av erfaring at mange vil ringe, fordi de sliter med vansker og vondter og følelsesmessige kriser. Det

Møte med skjebner - ”bønneboka” De som kontakter Kirkens SOS, skal være helt trygge på at vi er til å stole på. Vår oppgave er ikke å gi råd eller å forkyn-

Det er deilig å skrense inn i helga med å treffe de andre voksne og barna i Y’s Men.

4

Berit Nesje er en av vel 40 frivillige som tar vakter for Kirkens SOS-telefon på Gjøvik.

kan oppleves som rop om hjelp. Familiære problemer blir nærgående. Brutte relasjoner, samlivsbrudd, husproblemer og rusavhengighet kjennes tungt å bære. Svært mange føler seg ensomme og glemt, og gruer for julen da alle skal være glade. Når dørstokkmila til SOS-telefonen er overvunnet, treffes et medmenneske som det føles trygt å snakke med. I samtalens løp kan det komme bekjennelser om dypereliggende årsaker; vonde opplevelser som har kastet skygger over livet. - Flere enn man skulle tro har vært utsatt for vonde opplevelser som barn, forteller Berit Nesje. Hun vil mene at mange er i aldersgruppen fra 30 år og oppover.

Y’s Men Engehaugen

Alternativ jul | JULENUMMER 2009

ne. Men det hender man kommer frem til et felles ønske om å be Fadervår sammen. Noen vil gjerne bli ”ført opp i bønneboka”. Så kan de bli husket på når vaktene møtes før neste vakt, sier Nesje. Det er alltid to på vakt samtidig, med hver sin telefon, med åpen dør mellom seg. De to kan gi hverandre støtte om det trengs. Etter vakttimene skal man prøve å legge opplevelsene bak seg, før man går hjem. Men gildt og gledelig er det når det ringer mennesker som takker SOS-telefonen for livet! Kirkens SOS i Norge, tlf. 815 33 300, er en sammenslutning av 13 selvstendige SOS-sentra rundt i landet. Tjenesten har eksistert siden 1974. Det er menighetene som eier SOS-telefonen. av Dagny Liaklev

Det er en tidlig fredagskveld i november, fredag den trettende, og presidenten i Y’s Men Engehaugen lurer på om dette kan gå bra i det hele tatt. Tradisjonen tro begynner vi med god, flat pizza. I dag er det 8 familier, med barn fra 1 til 20 år, både små og store. Ikke-medlemmer er forresten velkommen til å se hvordan vi har det, og til å være med i et halvt år som gjester. Etter middag og kaker, dykker både store og små ned i temaet uflaks og overtro sammen med Kristian Sandmark. Klubbkvelden avslutter vi med å synge «Vi tar hverandres hender». Ysmen ble opprinnelig startet som en støtteforening for YMCA, eller KFUK/KFUM. Y’s Men Engehaugen ble chartret i 2001, og støtter for tiden utviklingsarbeid gjennom KFUK/KFUM Global. Og så litt tilbake til denne fredagskvelden: Det er ikke alle som drar hjem etterpå, for de store barna har et opplegg i dag: Overnatting på Kløverstua, med brettspill, Twister, kortspill, kjøre bilspillet Trackmania mot hverandre, og varm kveldsmat. av Tor Helland

Astrid Ekern, ettåring på Ynglingen, er i rute med planer. Hun leder komiteen i samarbeid med Solbjørg Nygård, Anders Moen Pettersen, Jeanette Alèn Korshavn og Thor Johannes Wang. Ungdom fra TenSing og andre frivillige vil stille opp og hjelpe til når huset fylles av gjester. Julaften kl. 13 vil det være klart for servering av snitter og kaker med kaffe, te og saft. Når kirkeklokkene har ringt julen inn, og gudstjenesten er over, er det tid for den tradisjonelle julemiddagen. Nissen har fått beskjed om å komme, med gaver til alle. Astrid synes det er spennende, og ser fram til en fin julefeiring, med mange gjester i ring rundt juletreet. Du/dere må

gjerne si ifra om du/dere vil komme. Men alle vil bli tatt vel imot. Telefonnr. er: 61 17 11 03. VELVILJE OG GIVERGLEDE Astrid forteller om stor gavmildhet med bidrag til arrangementet. Butikker, restauranter, bakerier og andre bedrifter er klare for å gi mat og gaver. Takk til byen vår! Og lykke til med forberedelser og gjennomføring! av Dagny Liaklev

GOD UTAD = GOD INNAD ”Dere blir ikke bedre utad enn dere er innad. Folk utenfor ser de indre utrygghetsfaktorene mye mer enn dere selv er klar over!” Den tidligere redaktøren av Hamar Arbeiderblad, Magne Bjørnerud, ser ut over en forsamling med over fire hundre kirkelige ansatte. Vi er på stiftsdager på Hamar i slutten av oktober. Den tidligere redaktøren skal lære kirkelige ansatte i Hamar bispedømme å jobbe i team. Han skal lære dem om åpenhet på arbeidsplassen. Trenger hans publikum disse påminnelsene? Det ser slik ut, for Bjørnerud har forsamlingen i sin hule hånd. ”Mennesker som ikke blir involvert er intuitivt i mot det de kunne ha vært for dersom de ble involvert,” fortsetter Bjørnerud. Han forteller at han i hans første redaktørperiode, styrte Hamar Arbeiderblad som en yppersteprest. Så kom vendepunktet, han møtte seg selv i døra. Han måtte begynne med å lytte til sine medarbeidere på en ny måte. Han måtte tåle debatten om hvordan andre opplevde ”Hamar Arbeiderblad virkeligheten”. Han oppdaget snart at ikke alle delte hans idylliserte framstilling av arbeidsplassen han var sjef for. ”En leder kan tro han er inspirerende, men hans stadige skjønnmaling av organisasjonen hindrer den livsviktige debatten om hvordan ting egentlig fungerer”, fortsetter den tidligere redaktøren. ”Og hindres denne debatten å renne fritt, da overtar jungeltelegrafen. Og jungeltelegrafen går i det skjulte. Det som skulle ha vært en åpen og livgivende debatt, renner nå som missnøye blant de ansatte.” Magne Bjørnerud har satt seg godt inn i den kirkelige materien før han går på talerstolen. Reaksjonene i salen viser at han ofte treffer spikeren på hodet. Folk nikker gjenkjennende over situasjoner de kjenner seg igjen i. Til slutt tordner applausen, og fire hundre kirkelige ansatte går forhåpentligvis tilbake til en arbeidshverdag som er preget av mer åpen debatt og mindre jungeltelegraf. av Gregers Lundh

Tidligere redaktøren av Hamar Arbeiderblad, Magne Bjørnerud.

5


BE OG HØR | Med pensel og prestekjole

TUSEN GANGER MED PENSEL OG PRESTEKJOLE I over 20 år har han malt evangeliet for byen vår. Mer enn tusen maleprekener har det blitt, der de gode nyhetene om Jesus med enkle, tydelige strøk har vokst fram fra malerbrettet.

Utstyret sjekkes

Ferdig!

Så er vi i gang ”Jeg lærte å bruke malebrett engang i 1987”, forteller Jens Dale, sokneprest i Hunn kirke. ”Teknikken ble visstnok først brukt i reklamebransjen på New Zeeland der de sterke fargene og de visuelle poengene viste seg som god markedsføring rundt om på torgene. Ideen ble snart snappet opp av kristne misjonsorganisasjoner. Jeg selv lærte å bruke malebrettmetoden av en fyr fra London i 1987. Det er egentlig ganske lett. Forarbeidet består i å lage en stilisert bakgrunn. Under prekenen blir bakgrunnsbildet levendegjort med noen enkle penselstrøk der personer og budskap trer fram samtidig med den muntlige fortellingen.” Be og Hør får være med på generalprøven til selveste julaften. Igjen skal menigheten få julebudskapet både gjennom øyet og øret. I sakristiet settes malebrettet sammen. Papir festes til brettet. Så er det å gå i gang med forarbeidet. Et enkelt landskap tar form, samt noen røde bokser her og der. ”Hva skal boksene være til?” - Nei, vi får bare vente og se. Det er noe av poenget at bildet skal bære i seg hemmeligheter som avsløres etter hvert. Mens penselen etterlater seg grunnrisset til traktene rundt Betlehem, minnes Jens en friluftsandakt i Heimevernet. Gutta sto på geledd. Jens var klar med Bibel og malebrett. Da åpnet himmelens sluser seg, og omgjorde maleprekenen til en rødgul variant av Vøringsfossen. Da prekenen var til ende, hadde papiret løst seg opp i

6

sine enkelte grunnstoffer og blitt ett med den jord vi alle har kommet fra. ”Da var det bedre da jeg var feltprest i Libanon,” forteller han. ”Der var uteandakter sjelden en risikosport. ” Jens brukte penselen flittig både da han var feltprest i Libanon, og da han prekte for norskamerikanere i de årene han var prest i Minneapolis.

Backstage: En engel hentes fram

– Et sted hvor alle generasjoner samles! I Hunndalen ligger det et hus hvor det til stadighet er et mylder av liv. Det er Norsk Luthersk Misjonssambands forsamlingshus.

Tar du turen innom på dagtid, vil du møte mange blide barn og voksne. Misjonshusets barnehage er for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen setter fokus på kristen kulturformidling og friluftsliv. Men det er ikke bare barnehagen som skaper liv og røre på Misjonshuset. Her finnes aktiviteter og samlinger for folk i alle aldre.

Bildet komponeres

Så er forarbeidet avsluttet. Nå kan selve generalprøven i kirkerommet begynne. Et par bevegelser med penselen; og der er eselet som skal bære Maria på plass . Sekunder senere bærer eselet Maria, og Josef går foran med sikre skritt. Heisann! Nå blir hemmelighetene med de røde boksene avslørt. Den første boksen er et fjes som sier at det ikke finnes plass for Den hellige familie, mens den andre boksen smiler. Den vet om en ledig stall. Ikke mange sekundene etter er den tredje boksen blitt til stallen der både Maria, Josef og Jesusbarnet er på plass. Snart har hyrdene samlet seg rundt bålet. Soknepresten går et par sekunder ”back stage” for å hente fram engelen som skal fortelle hyrdene om at verdens frelser er født. ”Når Gud er blitt menneske, behøver vi ikke rope langt ut i verdensrommet når vi ber”, sier han.”Gud er nær!” Samtidig blir de to røde rutene øverst oppe til høyre forvandlet til ordet ”BE”. Generalprøven er over, og menigheten i Hunn kan glede seg til juleevangeliet i gilde farger og med sikre penselstrøk. Hvem vet, kanskje maler soknepresten i Hunn ikke bare på papir, kanskje maler han direkte på hjertene til store og små. av Gregers Lundh

Misjonshuset | JULENUMMER 2009

MISJONSHUSET I HUNNDALEN:

hockey, spill og masse leker til disposisjon. Kl 19:00 starter ”19-20+”. Her legges vekt på bibelundervisning, lovsang og bønn. Utenom ”17:00” er det samlinger med fokus på bibel, misjon, bønn og nattverd de øvrige søndagene. Misjonshusets forsamling ønsker å bygge et åndelig og sosialt fellesskap der alle kan føles seg hjemme. Samtidig ønsker Misjonshuset å arbeide for Norsk Luthersk Misjonssambands visjon: ”Verden for Kristus”. Dette er grunnen til alle aktivitetene som er nevnt ovenfor. I høst vil vi ønske både nye og gamle brukere av huset velkommen til nyoppussede lokaler! På Misjonshuset er det ALLTID plass! Det er bare moro når vi må sitte tett! Ønsker du å vite mer om Misjonshuset er det bare stikke innom. Du finner mer informasjon på www.misjonshuset.info.

Musikksprell Hver tirsdag formiddag er det ”Musikksprell for de yngste”. Dette er et sosialt tiltak for foreldre med barn Musikksprell for de i alderen 0-3 yngste starter opp: år. Guro Seim tirsdag 12/1 Solhaug er førskolelærer med lang erfaring med å bruke sang og musikk sammen med små barn, og har hovedansvaret for å lage en spennende musikkstund for de fremmøtte. I tillegg blir det servert deilig formiddagsmat, og det blir mye tid til lek og sosialt samvær. Juniorklubben Tirsdag ettermiddag stormer barn i fra 2.- 7. klasse til ”Juniorklubben”. I tretten år har dette vært en populært samlingssted for denne aldersgruppen. Her kan man male, sy, lage makramesmykker, snekre, spille Juniorklubben bordtennis, airhockey, biljard og couronstarter opp: ne. Kontaktperson for Juniorklubben er tirsdag 12/1 Bodil Augustson.

Juniorklubben har laget nye skjerf

Gratis møtevarsling på sms: Send: mh start, til 40 41 50 00

Tonekrøll Er du glad i å synge i kor, men føler at du ikke har tid, har Misjonshuset også funne løsningen på det. ”Tonekrøll” holder øvelse kun en gang i måneden. Hovedformålet er nettopp å samles for å synge sammen. Koret har også en god del sangoppdrag. Søndagssamlinger Hver søndag ettermiddag er det også samlinger på Misjonshuset. Den siste nyheten på Misjonshuset er søndagsopplegget: ”17:00”. Dette er et konsept ”17:00” våren 2010: som samler alle aldre i løpet av kvelden. Kl 14/2, 14/3, 11/4, og 9/5 17:00 vil det være en times ”allesammenmøte”. Her blir de yngste tatt mest hensyn til. Det er en livlig samling med lovsang, barnesang, bønn og en spennende andakt. Kl 18:00 er det duket for kveldsmat, prat og gøy! Et eget mat-team ordner med kveldsmat, og vi har både biljardbord, air

7


BE OG HØR | Gjøvik SISTE ”OPPUSSINGS-GUDSTJENESTE” PÅ BEDEHUSET

Den innvendige oppussingen av Gjøvik kirke er ferdig. I to måneder har Gjøvik menighet leid Bedehuset for å feire gudstjenestene der. Det har vært en ordning som har fungert godt, takket være stor hjelpsomhet fra John Seim, mannen som styrer det meste på Bedehuset. Gjøvik kirkelige fellesråd og Gjøvik menighet takket John for innsatsen med en bukett blomster etter gudstjenesten den 22. november. Takket være hans velvilje, har månedene med opppussing ikke vært til stort besvær for Gjøvik menighet. Tusen takk for innsatsen, John!

VI SYNGER JULEN INN I GJØVIK KIRKE, SØNDAG 20.DES. KL.19.00.

MIDNATTSKONSERT 23. DESEMBER 2009 av Jens Dale Den tradisjonelle midnattskonserten lille julaften i Gjøvik kirke arrangeres i år for 17. gang. Som i tidligere år er det Gjøvik Bybrass og Fredheim Blandede Kor som arrangerer konserten. Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette med, fordi brassmusikk og julesanger framført av kor og solister har vist seg å være et konserttilbud som har blitt godt mottatt. Vi opplever at denne konserten betyr mye for oss av flere grunner. Vi mener vi har fått til en ramme rundt konserten som vi synes gir oss mye, både musikalsk og gjennom den stemningen som blir skapt. Mange kommer tilbake til midnattskonserten år etter år, og vi har også mange unge tilhørere blant publikum. Når konserten toner ut med Deilig er jorden, kan vi alle senke skuldrene og gå inn i julehøytiden med forventning og glede. Gjøvik Bybrass ble etablert i 1992 som et konsert- og konkurransekorps og har som visjon å gi ungdom og voksne et godt musikalsk tilbud i Gjøvik-området. Korpset har de siste årene jobbet godt med rekruttering og korpset framstår i dag med mange nye unge medlemmer som er tildelt stort musikalsk ansvar. Gjøvik Bybrass har i høst deltatt på en større korpskonkurranse på Otta der de kom på første plass blant 13 korps. Gjøvik Bybrass dirigeres av Thorbjørn Lunde, som ved siden av å dirigere korps er lærer på Toneheim Folkehøgskole på Hamar. Fredheim Blandede Kor under ledelse av Marit Tøndel Bodsberg, har ca 45 medlemmer og har i år feiret sitt 80-års jubileum. Koret har det siste året rekruttert en del nye sangere. Fredheim Blandede Kor har et allsidig repertoar og dette er med på å skape entusiasme og trivsel blant kormedlemmene. Det siste konsertprosjekt var OperaFoto: Oppland Arbeiderblad/Kari Rustad perler sammen med Trønderkor og solister. Marit Tøndel Bodsberg er dirigent for flere kor, både i vårt distrikt og i Oslo og Trøndelag.

8

Denne søndagskvelden inviteres vi til å være med på å synge “julen inn” i Gjøvik kirke. Dette er en tradisjonell julekonsert. Med det mener vi at den har vært avholdt i over 20 år. Musikkskolens kor vil være med denne kvelden under ledelse av Tove Lundborg. Både ungdomskoret og aspirantkoret deltar. Fredheim skolekorps har også i alle år vært med på denne førjulskonserten. Nytt av året er at distriktets beste kor, Vestoppland kammerkor, vil være med. Dette koret har gjort seg bemerket ved å gjøre det særdeles godt i ulike konkurranser. Prost Nils Kaare Erlimo vil formidle noen adventstanker til oss, og vi vil få være med å synge noen av de kjente og kjære julesalmene. Det er ingen inngangspenger til konserten, men etter tradisjonen gir vi en kollekt til vanskeligstilte i Gjøvik. Jostein Fikstvedt

Reise med Paulus til Tyrkia

Vardal | JULENUMMER 2009

I september eller oktober 2010 arrangerer sokneprest Martin Woller en kulturrundreise til Tyrkia. Reisen vil i stor grad fokusere på Paulus og noen av de steder vi kjenner fra Paulusbrevene og fra Apostlenes gjerninger . Bistått av lokal, norsktalende guide, vil vi også få et godt innblikk i muslimsk tankegang og i Tyrkias spennende historie. Foruten det rent kulturelle og religiøse, byr reisen på helt enestående naturopplevelser blant annet med Kappadokias unike klippeformasjoner. Kappadokia i det sentrale Tyrkia var i mange århundrer et kristent kraftsentrum. Helt frem til første del av siste århundre, bodde det kristne i området. Helt fra før Kristi fødsel har det vært kjempet om makten i dette området, og befolkningen har søkt tilflukt i underjordiske byer med mange etasjer under hverandre. Den dag i dag bor en stor del av befolkningen i huler/leiligheter hugd ut i klippene. Interesserte kan henvende seg til Martin Woller tlf. 61146487, e-post: martin.woller@gjovik.kirken.no. Send gjerne e-post adresse, så kan dere bli løpende orientert. Det innbys til orienteringsmøte i Gjøvik kirke den 14. januar kl. 19.00 hvor reiserute, tidspunkter, pris m.m. vil bli presentert.

NYMALT!

Så er det gjort! Dyktige håndverkere har denne høsten tatt det som har stått igjen av den innvendige oppussingen av Gjøvik kirke. 1. søndag i advent ble den ”nye” kirkelige storstua vår tatt i bruk igjen. Gjøviks ”domkirke” er klar til byjubileet i 2011.

ÅPEN KIRKE I GJØVIK Gjøvik kirke er åpen følgende onsdagskvelder i vårhalvåret: 17/3, 21/4, 26/5. Vi følger det samme program som tidligere. Stillhet i kirken fra 19.00-19.30. Deretter kort program og enkel bevertning. Liturgisk avslutning. Vi vil også på disse tre kvelder ta utgangpunkt i Paulus. Martin Woller

JULEKONSERTEN I VARDAL KIRKE, 20. DESEMBER. TRO, SKAPERVERK OG RETTFERDIGHET

av Tormod Grønland

Lørdag 17. oktober ble det arrangert diakonikonferanse for Hamar bispedømme. Sentralt sto diakoniplanen for Den norske kirke der det heter: ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og blir uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferd”. Vern om skaperverket er en ny del av diakonibegrepet, og minner oss om at den diakonale tenkningen omfater både mennesker og natur. Kampen for rettferdighet er et forsterket område i planen som utfordrer oss både lokalt og globalt. Foredragsholder Jorunn Ludvik- Det ble holdt tre foredrag under konferanse. sen Jernsletten sammen med Jorunn Ludviksen Jernsletten hadde som konferansens leder: diakonkontema: Omsorg, tilhørighet og samhørighet sulent Bjørn Wilberg. med skaperverket. Atle Sommerfeldt snakket om bærekraftig tro for menneske og natur, mens Peter Skauen fokuserte på solidaritet med de fattigste – diakoni i praksis.

Grande Mannskor arrangerer tradisjonen tro julekonsert i Vardal kirke søndag 20. desember kl 19.00. Det er en om lag 40 år gammel tradisjon som bringes videre. I år deltar foruten Grande Mannskor; Grande og Skansen Musikkorps, Vardal gospel, og Vardal og Bråstad barnekor. Grande mannskor deltar også på høytidsgudstjenesten 1. juledag. Menighetsrådet i Vardal setter stor pris på at de lokale sang og musikkreftene er med på å forme både adventstid og høytidsdagene i jula. Takk skal dere ha.

9


BE OG HØR | Hunn

Hunn | JULENUMMER 2009

BLI MED OG SYNG I HUNN BARNEGOSPEL Hunn barnegospel øver i menighetssalen i Hunn kirke hver tirsdag kl.18.00 til 19.00. Alle barn kan begynne det halvåret de fyller fem år. Barnegospel har mange flotte sanger. På øvelsene serveres det i pausen frukt for barna og kaffe til de voksne. Solvor Sandmark og Anne Marit Endal er dirigenter og Bram Janssens spiller piano. Koret synger ofte på familiegudstjenester i Hunn kirke, men også mange andre steder. Første øvelse over nyttår er tirsdag 5.januar kl.18.00.

VESTERBRO GOSPELKOR TIL HUNN KIRKE Vesterbro gospelkor fra København synger på gudstjenesten i Hunn kirke søndag 21.mars kl.11.00. Koret har 45 sangere og fem manns band.

SØNDAGSSKOLEN Velkommen til søndagsskole i Hunn kirke søndag 7.februar kl.17.00. Andre datoer i vår: 21.mars, 18.april, 9.mai og 6.juni. Søndagsskolen arrangeres på samme tid som det er Ny messe i kirka, søndag ettermiddag kl.17.00. Søndag 3.jauar kl.17.00 er det ikke søndagsskole, men film for barna under gudstjenesten og juletrefest etterpå. KONFIRMANTENE KOMMER Hunn menighet har mange konfirmanter. De vil bli inndelt i grupper og presentert under noen av gudstjenestene i vinter. Storsamlingen for alle konfirmanter i Gjøvik blir i Hunn kirke fredag 29.januar kl.18.00. Noe undervisning skjer i kirka, men høydepunktet før konfirmasjonen blir utvilsomt fem dagers konfirmantleir på Merket i Valdres i august. JULETREFEST I HUNN KIRKE Søndag 3.januar kl.17.00 er det Ny messe i Hunn kirke. Under gudstjenesten er det et eget program for barn med bl.a. filmframvisning. Ca kl.18.00 samles alle til juletrefest i menighetssalen. Der blir det servering og gang rundt juletreet for store og små. Julenissen har meldt sin ankomst mot slutten. FORMIDDAGSTREFF I HUNN KIRKE Menighetspleiens formiddagstreff i Hunn kirke arrangeres tirsdag 19.januar kl.11.00. Videre blir det treff tirsdag 16.februar og 16.mars. Velkommen til sosialt samvær med god mat, kulturelle innslag, andakt og åresalg (utlodning).

GULLKONFIRMANTER I HUNN 1. rekke fra venstre: Aud Vigdis Røtterud (Slåttsveen), Ingebjørg Maien Nordsveen, Inger Synnøve Nygård (Hagelund), Anne Marie Melby (Olsen), Bjørg Øverstuen (Kollshaugen) 2. rekke fra venstre: Tormod Grønland, Arild Smedsrud, Kjell Harald Bjerke, Jan Søreng, Tom Erik Hagen 3. og 4. rekke fra venstre: Kjell Weseth, Knut Skaaren-Fyrstro, Trond Werner Amsrud, Thor Olav Granberg, Håkon Tangen,Ove Anstein Viken, Svein Stenseth, Egil Rognstad, Per Olav Holthe, Paul Markus Herberg

SKAPERVERKETS DAG Søndag 14.mars kl.11.00 arrangeres Skaperverkets dag i Hunn kirke. Det er et samarbeid mellom menighet, speider’n, Øverby og et kor. Gleden over naturen og vårt ansvar for å ta vare på skaperverket står sentralt i sanger, tekster, bønner og preken denne dagen. Vi venter mye folk og serverer kirkekaffe inne og nygrillede pølser fra speider’n ute.

HUNN MENIGHETSRÅD PRESENTERT Medlemmer og varamedlemmer i Hunn menighet ble presentert på gudstjenesten 15.november. Fra venstre Bjørg Antonsen (ny leder), Toril Rusten, Marit Godeseth, Anlaug Seljevold, Anne Inger Linaae Munkeby, Kirsten Gautestad, Ingvild Sveum Grønland, Rolf Norland og Jens Dale. Tor Helland, Ottar Lied, Karl Aksel Klevenberg, Arne Byfuglien og Jørgen Millum Amundsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

10

11


BE OG HØR | Gudstjenestelister

Gudstjenestelister | JULENUMMER 2009

GUDSTJENESTELISTENE

Gudstjenestene finner du i Oppland Arbeiderblad hver fredag!

TIL 28. MARS 2010

GJØVIK

12

13. desember – 3. søndag i advent Matt 11, 11-19

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

20. desember – 4. søndag i advent Joh 3, 26-30

Julekonsert 19:00 v/Nils Kåre Erlimo

24. desember – Julaften Luk 2, 1-14

ENGEHAUGEN

HUNN

VARDAL

BRÅSTAD

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Gregers Lundh. Menighetsbarnehagen.

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Jens Dale. Steinerskolen deltar.

Se Gjøvik

Se Gjøvik

Familiegudstjeneste 15:00 og 16:15 v/Martin Woller

Familiegudstjeneste 15:00 og 16:15 v/Gregers Lundh

Julaftensgudstjeneste 14:30 (Barnegospel) Familiegudstjeneste 16:00 og 16:00 v/Tormod Grønland

25. desember – Juledag Joh 1, 1-14

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 13:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

Juledagsgudstjeneste 13:00 m/nattverd v/Jens Dale. Hunndalen mannskor deltar.

26. desember – 2. juledag Apg 7, 52-60

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Knut Yngvar Sønstegaard

27. desember – Søndag etter jul Joh 1, 16-18

Se Hunn

31. desember – Nyttårsaften Joh 14, 27

Midnattsmesse 23:15 v/Gregers Lundh

1. januar – Nyttårsdag Matt 1, 20b-21

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

3. januar – Kristi åpenbaringsdag Luk 2, 41-52

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Terje Hansen

Ny messe 17:00 m/nattverd v/Nils Kåre Erlimo. Juletrefest.

10. januar – Søndag. e. Kr. åp. dag Joh 1, 29-34

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale

17. januar – 2. s. e. Kr. åp. dag Joh 4, 5-26

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Gregers Lundh

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Jens Dale

24. januar – Vingårdssøndag Luk 17, 7-10

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

Lovsangsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh og Fokus

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale

31. januar – Såmannssøndag Mark 4, 26-32

Høymesse 11:00 m/konfirmantpresentasjon v/Martin Woller og Christina Grevbo

Høymesse 18:00 m/konfirmantpresentasjon v/Gregers Lundh og Christina Grevbo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale

7. februar – Kristi forklarelsesdag Joh 17, 1-8

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale

Ny messe 17:00 m/nattverd v/Jens Dale. Søndagsskole.

14. februar – Søndag før faste Joh 12, 24-33

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

17. februar – Askeonsdag Matt 6, 16-18

Fastegudstjeneste 19:00 m/skriftemål og nattverd v/Martin Woller

21. februar – 1. søndag i faste Job 2, 1-10

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Jens Dale. Barnegospel.

28. februar – 2. søndag i faste Luk 7,36-37

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Taizegudstjeneste 19:00 m/nattverd v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale

7. mars – 3. søndag i faste Luk 4, 31-37

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

14. mars – 4. søndag i faste Joh 6, 24-36

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Martin Woller

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 v/Jens Dale Se Hunn Skaperverkets dag m/speidere, Øverby, kor

Se Hunn

21. mars – Maria budskapsdag Salme 113

Fasteaksjonsgudstjeneste 18:00 v/G. Lundh og C.Grevbo. Konfirmantene deltar.

Fasteaksjonsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd v/G. Lundh og C.Grevbo. Konfirmantene deltar.

Ny messe 11:00 m/nattverd v/Jens Dale Vesterbro Gospelkor deltar. Søndagsskole.

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Jens Dale. Barnegospel.

28. mars – Palmesøndag Joh 12, 12-24

Se Hunn

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Julekonsert 19:00 v/Knut Yngvar Sønstegaard Karstad musikkforening m. fl. Julekonsert 19:00 v/Tormod Grønland. Grande Mannskor m/flere.

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland Familiegudstjeneste 14:00 v/Tormod Grønland

Høytidsgudstjeneste 11:00 v/Tormod Grønland. Grande mannskor deltar. SKANSEN 13:00 v/Tormod Grønland

Høytidsgudstjeneste 11:00 v/Tormod Grønland

Se Hunn

Se Hunn

Familiegudstjeneste 16:00 v/Tormod Grønland. Vardal Gospel.

Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland Kirkens dag. Bråstad kirkekor. Kirkekaffe. Høymesse 11:00 m/nattverd v/Nils Kåre Erlimo Stille aften 19:00 v/Tormod Grønland Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland Familiegudstjeneste 11:00 (for 3-åringer) v/Tormod Grønland Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland Fastegudstjeneste 19:00 m/skriftemål og nattverd v/Tormod Grønland Familiegudstjeneste 11:00 (for 3-åringer) v/Tormod Grønland Stille aften 19:00 v/Jens Dale Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

13


BE OG HØR | Bråstad

Fokus | JULENUMMER 2009

FAMILIEGUDSTJENESTE I BRÅSTAD KIRKE 8.NOVEMBER. Denne søndags formiddagen myldret det av smårollinger i Bråstad kirke! Det var utdeling av kirkebok til 4-åringene, og nesten alle møtte opp. Barnekoret sang preludiet oppe fra orgelgalleriet – et friskt «Halleluja» fra Ghana. Tormod prest ønsket alle velkommen til en kirkestund i lovsangens og takknemlighetens tegn. «Prekenen» var en god og tillitsfull dialog mellom Tormod og barna. Barnekoret sang et par sanger til. Og fellessalmene var slike som alle kunne og sang med på.Etterpå var det masse gode kaker. Jeg tror de fleste av oss gikk hjem glade og takknemlige. Sidsel van der Hagen

Get Focused med FOKUS!

Til deg som går i 1. - 4. trinn på Lundstein skole!

VIL DU VÆRE MED PÅ BARNEKLUBBEN «HEI OG HÅ»? I Bråstad kirke har vi en barneklubb tilsluttet Norsk Søndagsskole-forbund (NSSF) og ACTA – Barn og unge i Normisjon. Dette er en del av trosopplæringen i Bråstad menighet. Vi møtes annenhver tirsdag kl. 17.30 – 19.00. I høst har vi en samling igjen før jul: 15. des. På barneklubben gjør vi mye forskjellig. Vi synger sammen og har noen leker, hører Bibel-fortellinger, lærer litt om barn i andre land, får en enkel bevertning, og har en fast avslutning. Opplegget passer nok best for 1. - 4. trinn, men eldre barn er også velkomne! Og foreldre kan godt være med!

Sokneprest Tormod Grønland drar igang det nye menighetsrådet i Bråstad

VÅRENS HYGGETREFF I BRÅSTAD Vi ønsker velkommen til formiddagstreffene i Bråstad kirke. Denne våren blir treffene på tirsdagene 26. januar, 23. februar, 23.mars og 20 april. Treffene varer i to timer og begynner kl. 11.00 Alle er hjertelig velkommen.

14

ÅRSMØTE Bråstad avholder sitt årsmøte umiddelbart etter gudstjenesten 21 mars. Gudstjenesten starter kl 11.00. Kirkekaffe og årsmøtesaker

Vi er flere ledere som deler på ansvaret for barneklubben. Ruth Mellemberg og Marith Evensen har ansvar for det praktiske, og en av dem blir med hver gang. Randi Korsveien fra NSSF og Solveig Haugen Tusvik fra ACTA har ansvar for opplegget, og blir med hver sin gang. I tillegg får vi med noen unge, flinke hjelpeledere, som har gått i klubben tidligere: Mari Johanne Bjørge, Signe Beirmyren og Gun Elin Tretsveen. SÅ KOM OG BLI MED DA, VEL!

KIRKENS DAG I BRÅSTAD Søndag den 3. januar markerer vi ”kirkens dag” i Bråstad under gudstjenesten kl 11.00. Selv om kirken ikke feirer noe rundt tall i romjula, vil vi markere årsdagen og invitere alle til gudstjeneste. På siste hyggetreff før jul ble de eldre i menigheten spesielt invitert. Dette gjelder også for denne gudstjenesten. Bråstad Menighetskor synger denne dagen, og etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe. Vel møtt.

Fokus er godt i gang med sin andre sesong, og vi i styret har i høst fått ekstra påfyll med inspirasjon. I vår mottok vi en anonym pengegave fra en giver på Gjøvik. Gaven var øremerket og skulle tilfalle Fokusstyret, for at vi skulle bruke det på noe som kunne være til motivasjon og inspirasjon for oss. Vi mottok pengene med stor glede og takknemmelighet, men hvordan skulle vi bruke dem? Det er en jungel av festivaler, seminarer, møter, og konferanser der ute. En ting var likevel klart, vi kunne ikke gå utenom vår egen visjon, vi måtte finne noe som hadde ”fokuset” på Jesus. Så, mens tiden går, dukker det forutbestemte arrangementet opp. Hva kunne vel være mer passende for et kristent ungdomsstyre på jakt etter inspirasjon enn en tre dager lang festival i Tønsberg, nettopp med tittelen ”Get Focused”? Så vi dro av sted fredag 6. November. To av styremedlemmene ble dessverre forhindret i å bli med, men vi var allikevel en forventningsfull gjeng som ankom festivalområdet akkurat i tide for avspark og kveldsmøte. Vi merket allerede da at lovsang ville bli en sentral del av opplevelsen, men det var mange ting som sammen utgjorde fokuset. ”Enhet. Tilbedelse. Rettferdighet.” var ordene som skulle sette kolon for helgen. Vi fikk oppleve dette gjennom å bidra til kampen for rettferdighet, gjennom å støtte ”Get Involved” som til sammen samlet inn over 300 000 kroner til støtte for Misjonshusets arbeid blant rusavhengige i Tønsberg, samt til bygging av en Videregående skole i Afrika. Vi fikk delta i tilbedelse, og vi var samlet for å bli mer kjent med Gud sammen med ungdommer fra alle slags kirkesamfunn, og alle landsdeler. I tillegg til det som skjedde på møtene, forkynnelse og seminarer, hadde vi også noen fine samtaler som inspirerte og oppmuntret oss. Det var også en stor glede å treffe Maria Dale og Ingrid Strand Endal, som var en

viktig del av styret i fjor. Inspirasjonen og oppmuntringen vi fikk gikk i stor grad på å bare fortsette å ha tro på Fokus, samt å la engasjementet smitte over på andre aspekter ved nettopp det å være kristen ungdom i dag, og det å være et møtested for kristen ungdom. ”Enhet, tilbedelse og rettferdighet” er ikke en dårlig oppsummering på hva det innebærer. Men, en av de viktigste tingene vi erfarte var allikevel hvor bra det vi allerede har, er. Det var fellesskapet mellom oss i styret som virkelig gjorde Get Focused til en god opplevelse. Jeg benytter herved anledningen til å takke på det varmeste for gaven, takk til dere som lånte bort bilen deres. Takk til alle dere i styret som utgjør ikke bare et bra team, men en flott vennegjeng, og takk til Gud, for at han har lagt til rette, passet på og velsignet oss. Live Lundh

Fokusstyret på Get Focused

15


BE OG HØR | Engehaugen

Engehaugen | JULENUMMER 2009

BLI MED I NÆRFELLESSKAPENE Denne høsten har vi vært to bibel- og bønnegrupper som har vært sammen hver tredje mandag i Engehaugen kirke. De to gruppene har først bibelstudium og bønn hver for seg. Så samles vi til felles kveldsmat (veldig hyggelig). Til slutt feirer vi nattverd sammen i kirka. Nå inviterer vi flere bibelgrupper til å slutte seg til Nærfellesskapene i Engehaugen kirke. Flere rom venter på nye grupper som vil være med. Vi tror at dette er en god måte å bygge menighet og nære relasjoner på. Enkeltpersoner som ønsker å være med, er også hjertelig velkomne. Ta kontakt med sokneprest Gregers Lundh gregers.lundh@gmail.com tlf: 99164302 for nærmere informasjon.

”Hva brenner dere for?” Spørsmålet kommer fra Berit Magnus, ny formann i Engehaugen menighetsråd. Det er det nye rådets første møte i høst, og første sak på sakslisten er hva det enkelte rådsmedlemmet er engasjert av. Rundt bordet strømmer snart mye engasjement og varme. Får menighetsrådet i Engehaugen sine drømmer oppfylt, vil menigheten i Sørbyen nå ut til enda flere i årene som kommer.

Reiseglad eller glad i misjon? Ja takk, begge deler, svarer du kanskje. Engehaugen menighet er med og støtter misjonsarbeidet som NMS driver, og nå blir vi bedt om å være med å verve givere. Greier menigheten å verve minst 10 nye givere, blir vi påspandert en reise ut til et misjonsfelt. Engehaugen menighetsråd har gjort vedtak om at både de som verver og de som lar seg verve blir med i trekningen av reisen/e. Sjansene blir større desto flere du verver! Og greier menigheten å få 20 nye givere, blir det to reiser! Dette blir spennende. Å få oppleve misjon og fellesskap med menigheter under andre himmelstrøk er spennende og givende. - Vervebrosjyrer får du ved henvendelse til Marit Bøje tlf. 61175949, epost: maboeje@online.no. - Lykke til! Marit Bøje

FORMIDDAGSTREFFET I ENGEHAUGEN KIRKE Engehaugen menighet arrangerer formiddagstreff den 3. fredag i måneden i kirkestua. Treffene varer fra kl.11 til kl.13. Foruten et variert program og andakt, er det en enkel servering og god tid til en prat. Alle som har lyst og anledning, er hjertelig velkomne. Ta med deg noen og kom! Trenger du skyss? Ring Per Valø tlf. 61 17 49 44 eller Marit Bøje tlf. 61 17 59 49 MØTER VÅRHALVÅRET 1910: 15.01.: Aslaug Leirdal tar oss med på spennende tur til Mali 19.02.: Bjørn og Ruth Norengen synger og spiller 19.03.: Grethe Finsrud: Salomos visdomslitteratur – aktuell i dag? 16.04.: Sang og musikk v/Viken Folkehøgskole 21.05.: Program ikke fastlagt 18.06.: Vi drar på tur

16

KULTURKVELDER I ENGEHAUGEN KIRKE FEBRUAR OG MARS 2010: Torsdag 11. februar kl. 19.30 “Salme beat-for-beat” Velkommen til en annerledes salmekveld på Engehaugen torsdag 11. februar. Vi har med oss to ypperlige lokale pianister, Øystein Wang og Anders Byfuglien. De vil blant annet by på en morsom “salmebeat for beat” sammen med møteleder Tom Torkehagen. Det blir mye allsang og noen solistinnslag. Enkel servering i kirkestua etterpå. Torsdag 11. mars kl. 19.30 “Gåten Jesus” Ved Notto R. Thelle, forfatter og professor ved Det teologiske fakultet. - Det er dem som hevder at det er enklere å snakke om tro i dag enn for 20 år siden. Folk er åpnere for den åndelige dimensjon. Likevel er det påfallende taust om Jesus, uttalte Thelle i forbindelse med lanseringen av boka “Gåten Jesus” tidligere i år. I boka forsøker Thelle å vise det mangfoldige bildet som tegnes av Jesus i Det nye testamentet. Det vil han også gjøre i foredraget på Engehaugen kirke.

Kom og delta på lovsangsgudstjeneste med FOKUS i Engehaugen kirke, søndag 24. januar kl.11.00!

Kirkespillet SISTE NATTEN I VERDEN fremføres av Vikenelever i Engehaugen kirke lørdag 23. Januar kl.18.00 ”Siste natten i verden” av Tor Edvin Dahl er et ungdomsstykke som handler om hva vi skal tro på. En ung gutt oppsøker kirken midt på natten fordi han har en opplevelse av at han skal dø. Han ber, han ringer til kjæresten sin, faren kommer, moren, samt en rekke andre mennesker som skal fortelle ham hva han skal tro på. Og mens de prater og diskuterer problemet, dør gutten rett foran dem. Heldigvis er Vårherre og St. Peter også i kirken denne natten, og heldigvis er stykket skrevet med en god del humor. Men spørsmålet forfatteren tar opp, er alvorlig nok – og vi håper at emnet lokker til diskusjon. Forestillingen spilles av drama-elever ved Viken folkehøgskole og regi og lærer for prosjektet er Gro Ann Uthaug. Forestillingen fremføres i samarbeid med FOKUS, og Gospelkoret fra Viken vil også delta på Fokusmøtet som begynner klokka 19.30 samme kvelden.

17


BE OG HØR | Åndelige råd

v/Ivar Aarvik

GUSTAV JENSENS ADVENTSSALME

Tlf. 61 14 56 00

Konge er du visst, Herre Jesus Krist! Om du bærer tornekronen eller lyser høyt fra tronen, Herre Jesus Krist, konge er du visst!

Wergelandsgt. 9 og Storgt. 25 2821 Gjøvik – Tlf. 61 17 90 90 KVALITET GÅR ALDRI AV MOTEN

Dog ditt rike er ei av verden her. Du med sverd ei seier vinner, ei med tvang ditt folk du binder. For av verden her ei ditt rike er.

NOEN ÅNDELIGE RÅD I EN MØRKETID Øv deg i å leve nær Gud i hvert øyeblikk, gjennom alt som skjer og i alle du møter. Dette er helliggjørelsens skjønneste vei. Gi dine øyeblikk til Gud, og du rører ved evigheten. Du spør kanskje: Hvordan skal jeg som et urolig og travelt opptatt menneske, bli stille? De som har erfaring svarer:

DET FØRSTE RÅDET Forsøk ikke lenger å gripe Gud med tanken, Gud kan du bare nå med din kjærlighet. DET ANDRE RÅDET Stol på at Gud søker og elsker deg, uendelig mye mer enn du søker og elsker ham. DET TREDJE RÅDET Søk Gud bortenfor dine ord. Be gjennom ditt liv. La dine åndedrag være tegnet. Ånd ut din lengsel, ånd inn fellesskap med Kristus. DET FJERDE RÅDET Ær Gud gjennom gode øyne, rene tanker og villige hender. DET FEMTE RÅDET Gi Gud et blikk, et sukk, en kort bønn. Si: Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg. eller: La mine ord og tanker, Jesus, være slik at de gleder deg. eller: Vær ikke urolig, og frykt ikke. Den som har Gud mangler ingenting. Fra: Tidebønn, daglige bønner fra Bibelen, Efrem forlag 2009

18

Sannhet er din makt, all din kongeprakt. Villig folk du til deg sanker, løste hjerter mot deg banker, fritt deg underlagt ved din sannhets makt.

også hovedlærer ved universitetets Konge, rens vårt sinn helt fra løgn og skinn! praktisk-teologiske La av sannheten oss være, seminar og hadde la oss korsets visdom lære! sterk innflytelse på Konge, kom her inn! Rens vårt hele sinn! vordende prester. I 1908 fikk han i I ditt sannhets ord hos ditt folk du bor. oppdrag å revidere Hjelp oss, konge uten like, Landstads salmeat vi fører frem ditt rike bok. Når han tok vidt ut over jord, ved ditt sannhets ord! på seg arbeidet, var det blant annet Gustav Jensen (1845-1922) fordi han fryktet at andre ellers var stiftsprost, hymnolog, sal- kunne få hånd om oppgaven medikter og prestelærer gjen- og skape en slags ny, utvannet nom 40 år. Han hadde en sær- ”evangelisk-kristelig Psalmeskilt stilling blant presteskapet, bog”. Han kunne i 1915 legge og ble i sin samtid hedret med fram sitt forslag. Det ble motbetegnelser som ”Norges yp- tatt med temmelig hard kritikk. persteprest” og ”Norges usalve- Hovedinnvendingen var nok de erkebiskop”. Flere ganger var berettiget: Jensen hadde ikke han sterkt ønsket som biskop, vist seg å ha den kompetanse til men han unnslo seg alltid. På å vurdere, forbedre og forfatte en rekke områder nyter vi frem- salmer som man hadde trodd. deles fruktene av hans arbeid, Det ble nedsatt en komité som blant annet med gudstjeneste og skulle gjennomgå forslaget og salmebok. I to perioder var han komme med endrings-forslag.

������������������ ��������������������������������� �

������������������������

Etter atskillig tautrekking mellom Jensen og komiteen ble Landstads Reviderte salmebok autorisert i 1924, to år etter Gustav Jensens død. Gustav Jensen har 8 originalsalmer i vår nåværende salmebok og 12 oversettelser. Noen stor poet var han nok ikke, men julesalmen Gud sin egen sønn oss gav (nr. 66) forsvarer absolutt sin plass i, selv om den er tatt bort i det nye salmebokforslaget. Kongemotivet er et sentralt motiv i adventstiden. Gustav Jensen tar i sin salme utgangspunkt i forhørsscenen hos Pilatus, som spør Jesus om han er jødenes konge, og Jesus svarer bekreftende, men sier at hans rike ikke er av denne verden. Heller ikke vinner han seier ved maktbruk, men innbyr kjærlig til sitt rike. Det er Jesu sannhetsord som skal frigjøre menneskene ”vidt ut over jord”.

Kurs for nye menighetsråd I en stappfullt Gjøvik Bedehus møttes den 12. november representanter for de 15 nyvalgte menighetsrådene i Toten prosti. Programmet for kvelden var en innføring i hva menighetsrådets oppgaver er. Under kyndig ledelse av prost Nils Erlimo og fungerende stiftsdirektør i Hamar bispedømme Freddy Knutsen, fikk medlemmene en inspirerende kveld. Med utgangspunkt i kirkelovens paragraf 9, der det heter at menighetsrådene skal arbeide for alt

som kan nære og fremme det kristelige liv i soknet, kom Nils Erlimo med oppmuntrende ord til de fremmøtte. Han oppfordret dem til å delta i menighetens gudstjenesteliv. Freddy Knutsen informerte mer detaljert om de ulike oppgavene, gudstjenester, trosopplæring, diakoni, miljø, kirkemusikk og kulturliv. Han oppfordret rådene til å prioritere det som en lokalt makter å få til. Line Bakkum, medlem av

����������������������

Urmaker

Storgt. 11. 2815 GJØVIK Tlf 61 17 12 71

Bunadkjøp er tryggest hos oss Fotpleie Solås: 61173380 Vardal men.hus: 61186519

av Martin Woller

Vardal menighetsråd og av Gjøvik kirkelige fellesråd, fortalte om Fellesrådets arbeid, mens kirkeverge i Vestre Toten Gunstein Endal, gjorde rede for kirkevergens arbeidsområder. Det ble også tid til bevertning, til samtale rundt bordene, og til en oppsummering fra de enkelte menighetsråd. En god samtale der mange deltok, tydet på et godt og sterkt engasjement. Det lover godt for menighetsrådsarbeidet i Toten Prosti de neste årene.

Hege og Geir Anton Nybråten Skybergvegen 469, 2825 Gjøvik www.onkelsgaard.no Tlf.6117 2614 – 9702 9611 e-post: post@onkelsgaard.no

ALT I •ISER FL • MARMOR

• SKIFER. Tlf. 61 13 fossvn. 20 60 - 228 Rau - Hun alen

ALT I IFLISER ISER • FL• MARMOR • MARMOR• SKIFER • SKIFER ALT Tlf. 61 13 20 60 - Raufossvn. 228 - Hunndal TLF: 61 13 20 60 – Raufossvn. 228 – Hunndal


BE OG HØR | Jensine

Kapittel 19 av Hege Nybråten

Føljetong | JULENUMMER 2009 Opp Storgaten var det flottest. Der var det hengt opp tunge granbargirlandere oppover hele gaten, det var lys i alle vinduene og med sneen som et lunt teppe som pakket inn alle lyder slik at verden ble myk og stille.

satt noen kjente, og begynte å småprate fram til klokkeren ringte i en liten bjelle. Han ga ordet til menighetsforstanderen som tradisjonen tro holdt en liten tale og ønsket alle hjertelig velkommen til årets juletrefest.

I år skulle hun ta med Johannes på juletrefest. Hun husket selv hvordan hun gledet seg da hun var liten. Det var alltid 3 juletrefester å gå på: Den på Menighetshuset, den i Skansen Bedehus, og den på Samfundet. Juletrefestene var nesten enda bedre enn selve julaften: Det enorme, glitrende juletreeet, de andre barna, den nye julekjolen hun fikk hvert år, kakene og nissen som kom med godteposer til ”alle snille barn”. Etter hvert som hun ble tenåring var det mest for å treffe de andre ungdommene, og for å sammenligne sin egen kjole med de andre pikenes. Og så var det guttene, som jentene fniste til, og som de rødmende holdt i hendene i gangen rundt juletreeet. Det var også noen som stakk seg unna og kysset bak i gården…

Så var det underholdning. Det var en liten jente som spilte ”I denne søte juletid” og ”Deilig er jorden” på piano, og så Alfred som sang tre julesalmer med sin vakre tenor. Deretter en kvisete unggutt som litt keitete viste noen tryllekunster, til barnas store glede.

Tredje juledag var en gnistrende, kald, stjerneklar desemberdag. Klokken atten begynte festen på Menighetshuset. Det var ikke langt å spasere fra Øvre Torvgate. Alfred skulle delta i underholdningen med sang. Nå som han var ferdig med stemmeskiftet, hadde han begynt å synge igjen og hadde utviklet en fyldig tenor.

Illustrasjon: Magnhild Lundh

JENSINE OG JOHANNES PÅ JULETREFEST “Velsignet Juletid” het en salme Jensines far; sognepresten; var veldig glad i. Og visst var juletiden velsignet! Jensine kjente seg glad og lett om hjertet der hun spaserte bortover Strandgaten annen juledag og kikket i de julepyntede butikkvinduene.

20

Torvald skjøv sparken med vesle Johannes på, godt innpakket i skinnfeller. Johannes var ett og et halvt år gammel og en lubben, blid og rødkinnet liten kar. De fleste på Giøvik og i Vardal kjente til at Jensine og Torvalds vesle sønn var ”annerledes” og hadde vent seg til at foreldrene hadde valgt å ha et funksjonshemmet barn hjemme, istedenfor å sende ham bort på ”hjem” slik skikken var. Selv om mange syntes det var et merkelig valg. Veien bort til Menighetshuset var opplyst av fakler og en liten gruppe fra Frelsesarmeens hornorkester sto utenfor og spilte festlige julesanger for gjestene som ankom. En liten gryte sto ved siden av, hvor Torvald kastet oppi en hel 10-kroneseddel. Jensine så forundret på sin mann. Så julespandabel han var i dag da! Torvald så da også overstrømmende munter ut. Inne hengte de av seg klærne i garderoben, og Alfred forsvant for å gjøre seg klar til opptredenen. Det vrimlet av pyntede mennesker, ståk og stemmer og barn som løp overalt. Jensine og Torvald fant seg plass ved et av langbordene hvor det

Så gikk de alle rundt juletreeet. Johannes på armen til Torvald, han virket henrykt over å være med sammen med alle menneskene rundt juletregangen. De dannet hele fem ringer i år, det måtte vel være rekord! Jensine hadde en liten pike i den andre hånden, hun var vel en seks-syv år og virket veldig sjenert. Jensine smilte til henne. Og så var det bevertning. Lekre smørbrød, julekake med smør og gomme, et rikt utvalg småkaker. Saft og kaffe. Alle forsynte seg rikelig og praten gikk livlig rundt bordene. En guttunge i 9-10 årsalderen kom bort til Jensine, som satt med Johannes på armen. Han hadde en liten gjeng med gutter bak seg, det var tydelig at de lurte på noe. – ”Hva er det forno med han a?” sa guttungen og pekte på Johannes. Jensine svelget. De fleste var fintølende nok til ikke å spørre, de bare glodde når de trodde hun ikke så det. Jensine bestemte seg for at det var bedre sånn som dette. At de spurte direkte. Guttene hadde ikke noen stygg baktanke med spørsmålet, de var rett og slett nysgjerrige. ”Han er født sånn,” sa Jensine. ”Han vil aldri klare alt det dere andre gutter kan gjøre. Og han er litt sen av seg. Men han kan klare veldig mye allikevel!” Johannes smilte bredt til guttene. ”Han er jamen blid og gossin!” sa gutten spontant. ”Søtere enn lillesøstra mi ihvertfall. Hu bare sutrer og griner hver gang a itte får vilja si!” Jensine smilte til guttene, som løp av gårde igjen, fornøyd med å ha fått svar. Etter bespisningen var det noen turer rundt juletreet igjen. Denne gangen leide Jensine en fnisete tenåringsjente, som var opptatt med å gjøre seg til for unggutten hun holdt i den andre hånda. Jensine sukket. Hadde hun vært sånn? Og tenkte med seg selv at ”ja.. antagelig. Huff!”

” Der er’n!” ropte en barnestemme. Og ja… Der kom den alle ventet på, selveste nissen. Med rød frakk og strikkede skistrømper, rød langlue og veldig kunstig gråhvitt langskjegg! ”Er det noen snille barn her?” buldret en kjent stemme som prøvde å gjøre seg dyp i røsten. Jensine kjente den stemmen. Det var Konrad, bror til Alfred! Nei nå sto ikke verda til påske…Hvem skulle kunne tro dette! Den slasken Konrad, nå som godslig julenisse! Ja, da var det håp for alle! Den lange køen med barn som ventet på å få pose av nissen var nesten slutt, Jensine med Johannes på armen var en av de siste. ”Her var då en søt liten gosse!” sa Konrad på sitt sjarmerende norsk-svensk. ” Och vilken vacker morsa! Ja, ja, det er mycket bra folk på Gjøvik. Her, min gosse, och god jul från nissen!” Han trykket en gråpapirpose i hendene på vesle Johannes, som ivrig tok imot. Oppi var en appelsin, en rosineske, en kakemann, noen drops og en sjokolade. Stor stas! Så var det å stå i kø for å få på seg ytterklærne. Vesle Johannes hadde sovnet utslitt på Torvalds arm, lik mange andre småbarn. Ungjenter forsvant fnisende ut i altfor tynne pensko, slitne småbarnsfamilier prøvde å finne alle klær og tre dem på på slitne og grinete barn. Stille ruslet den lille flokken ned til leiligheten i Øvre Torvgate, og sa farvel til Alfred som skulle ned til hybelen sin i Nordengens Trykkeri. De ble stående en liten stund å se på den glitrende stjernehimmelen. Julestemningen lå tett og overjordisk over hele gaten og alle husene. Velsignede Juletid…Jensine kjente seg virkelig velsignet. Gud var god mot henne og hennes familie! Ikke dermed sagt at livet hennes var uten motgang og uten problemer. Men fantes det egentlig noe liv som var det? Jensine følte seg allikevel sterk, optimistisk og lys til sinns. Hun var jo aldri alene når problemene oppsto. Gud var jo alltid der, sammen med henne.

21


CATERING, SELSKAPER, MØTER OG MINNESAMVÆR

GJØVIK OG ENGEHAUGEN: DØPTE: Robin Moen Øversveen, Julie Haugom Brustuen, Malene Øibakken Stenseth, Ole Festad, Alina Munkelien Wangsmo, Thea Daniella Stenvold, Molly Maien Linnerud Lilleengen, Julie Haugom Brustuen, Sigurd Kolkinn Braaten, Håvard Løkken Myhre, Pia Holmstad, Magnus Kristoffersen, Robin Nilsen Nguyen, Tilde Sørlie Bergsrud, Karen Othilie Bakke, Mikkel Benonisen-Eriksen, Martin Vågsvoll, Maryhan Hedar, Sophia Eng Stangvik, Linnea Hultmann, Frida Sæverås Fischer, Ellen-Sofie Frøsaker, Sigurd Lindgård Løkken, Heine Uggen, Tuva Berget, Liam Andersen Laache, Johan Lucas Jäger, Emma Oline Pålsrud, Magnus Vad Nielsen, Christoffer Amundlien, Frida Pettersen Bjørnland, Eirik Herland Gudbrandsen, Viljar Krogstad Tollehaug, Henrik Lybekk Jemtland, Oskar Stjernvang Karlsen, Felix Egedius, Synne Kolstad Hella, Sunniva Storvik Ekera, Christian Meringdal Bull, Sondre Kobberstad Ulsrudstuen, Emilie Strande Johansen, Nora Olstad-Grønlund, Jørgen Bjørnerud Lier VIEDE: Silje Kristiansen og Anders Fjeldstad GRAVLAGTE: Reidar Heide, Maren Grønnerud, Bjørn Ingolf Skaugerud, Olav Røstad, Egil Lund, Bergljot Martinsen, Rolf Arne Tråsdahl, Marit Mariendal, Per Olav Magnussen, Jan Erik Malmberg, Arne Flem, Anne Strande, Svanhild Johansen, Guttorm Geir Granum, Eva Cecilie Øderud, Ingeborg Dahl, Magda Nordli, Gerd Birgit Tøftemo, John Hagen, Leif Åshaug, Ingrid Sollien, Marie Aanæs, Nora Magnussen, Hildur Nygård, Haakon William Pettersen, Karl Kristiansen, Frank Østli 9. august: Ann Jeanett Lauritsen Furuseth (manglet i forrige liste)

tlf nr 61 13 15 08 www.viken.fhs.no

Jernbanegt. 4, 2821 Gjøvik

Telefon 61 15 06 00 Telefaks 61 15 06 01 post@jaf.no

Gjøvik og omegn Øistein Nettum Begravelsesbyrå

Tlf: 61 10 81 00

· Gravmonumenter · Inskripsjoner · Hjemmebesøk · Behjelpelig med blomster

80 GJØVIK: 61 15 17 05 14 10 TOTEN: 61 19 84 50 hjemmebesøk Begravelsesbyrået blomsterbinding Gjøvik Toten gravmonumenter oppussing

Vakttlf.: 61 18 69 40

HUNN:

VARDAL: DØPTE: Eline Jordet Olsen(Landåsbygda kapell), Kanyaporn Khongphirom, Vetle Elvsveen Nielsen, Ola Anders Skaugerud Bekken, Nora Olstad-Grønlund. VIGDE: Linn Guri Parthaugen og Stig Morten Bergum. GRAVLAGTE: Bjørn Ingolf Skaugerud, Hans Marius Paulsrud, Gunvor Lundbye, Kjellaug Hagestuen, Tommy Bradal (Raufoss kirke), John Hagen, Astrid Olaug Tomtsveen.

BRÅSTAD: DØPTE: Kristoffer Alfsen Bremseth. VIGDE: Monica Tomtsveen Henriksen og Carl Rune Henriksen

Trostrud

www.begr-gjovik-toten.no

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik

DØGNVAKT

Ta kontakt med oss for å få en oversikt over dine muligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!

www.totenbanken.no

Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik Tlf./Fax 61 17 27 36

• Stemming Stemming ••Stemming • Reparasjon Reparasjon ••Reparasjon • Nye og brukte ••Nye ogog brukte Nye brukte piano med piano med piano med 10 års garanti

GJØVIK

Tlf: 61 13 23 20

Storgt. 8, 2815 Gjøvik Tlf. 61 13 20 01

Thomasdalen 3 2818 Gjøvik

TLF: 61189150

Amsrudvn. 6 2827 Hunndalen Tlf 61 17 96 36 Fax 61 17 96 05

10 års garanti

10 års garanti

Forhandler av: Forhandler av: Tlf. 900 45 619 Forhandler av: Blüthner •Blüthner Haessler• •Haessler Irmler • Irmler Forhandler av: Johan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik, Johan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik, Blüthner • Haessler • 45 Irmler Tlf.: 61 18 Tlf.: 08 14, Mob.: 900 619, e-post: odd.hans@online.no 61 18 08 14, Mob.: 900 45 619, e-post: odd.hans@online.no

Tlf. 900 45 619

Tlf. 900 45 619

Johan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik, Utfører alle tjenester ved Tlf.: 61 18 08 14, Mob.: 900 45 619, e-post: odd.hans@online.no

dødsfall og begravelser i

UT TIL ALLE Hunnsv. 2, Gjøvik Tlf. 61 14 55 60

Radioprogram med glimt fra kristenliv på Gjøvik og Lillehammer.

CC-Mart'n Tlf. 61 17 47 40

GJØVIK OG OMEGN

Start søndagen med en positiv radio opplevelse:

Bjørnsonsgt. 8

HJEMMEBESØK BLOMSTERBINDERI SALG AV GRAVMINNER

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03 INNEHAVER:

Magne Ødegård Bekkelund

Kontakt oss for informasjon og katalog eller besøk vår utstilling i Bjørnsonsgate 8 i Gjøvik. Gjøvik Steinindustri Bjørnsonsgate 8 2821 Gjøvik Telefon: 61171374

DØPTE: Lucas Rimstad Andersen (Raufoss), Filip KarlssonBerntsen, Jens Bekkelund Skaugrud, Noah Mercelius Jakobsen, Nima Andre Nordeng Shamlou, Kasper Landmark Evensen, Mikkel Skjerven Martinsen (Hole), Ella Marie Storre, Sina Engelund Bjørnstad (Eina), Isabell Grøndahl Kompelien (Nordsinni), Mariell Smestad (Våler), Maja Vilde Grønland Watterud, Rikke Nordahl Østerhus, Signe Egge Nestaker, Amalie Buene Halveg (Leikanger), Matilde Kokslien Haugom (Seegård), Ann Jeanett Lauritsen Furuseth, Tina Sofie Lauritsen Furuseth, Eline Kravdal, Anna Bing Sollie, Ylva Adelheid Rudberg-Thorvaldsen, Cornelia Volla Eriksen, Ellen-Sofie Frøsaker, Amanda Klethagen Slåtsveen, Nora Emilie Bjeglerud Larsen, Kornelia Løvviken Sataøen. VIEDE: Kirsten Topp og Eirik Topp, Rita Andersson og Kristian Andersson, Heidi Marie Kragerud og Per Madsen GRAVLAGTE: Nelly Dullerud, Per Erik Holmen, Selma Margareth Hermansen, Ester Antonie Skundberg Johansen, Åse Karin Brovold, Gerd Margarethe Ottersen, Lars Jørstad, Bendik Befring, Eva Margretha Lehre, Kirsten Marie Gidtske, Karsten Reboli, Inger Johanne Brufladt, Kaare Smith, Alf Kristian Pedersen, Kåre Torleif Haugen, Odd Sveen, Johan Peter Bjørnerud, Steinar Øyhus, Per Egil Larsen, Rigmor Thorolvsen, Magne Bratvold, Ingar Henriksen, Erik Sagbråten, Lilly Mathilde Pladsen, Agnes Brændhaugen, Sverre Bjørnerud, Othilie Johanne Pedersen, Marit Mariendal, Ninni Martha Solheim, Margrethe Tangen, Ragnhild Langlo, Reidun Lien Nygård, Ilse Markengbakken, Reidar Petrud, Else Tande, Hildur Nygård, Solveig Holm, Ruth Sølvsberg

Autorisert regnskapsførerselskap Bakkegata 14, Gjøvik

Ønsker du deg jobb? Kunne du tenke deg å jobbe som støttekontakt for en eller flere personer i Gjøvik kommune? Vil DU bety noe helt spesielt for en ungdom eller voksen? Du må være fylt 18 år, og det er en fordel at du har førerkort og bil til disposisjon.

Lønn og utgiftsdekning er ikke så dårlig som du tror, du vil bli overrasket. Jobben gir deg mye, og kan ikke bare måles i kroner og øre − du får mye mer igjen:

mmune

Kultur og fritid

Du hjelper din venn til positiv fritid Du kan få nyttige erfaringer og fine sosiale utfordringer Men fremfor alt − du treffer mange hyggelige mennesker

Høres dette interessant ut? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontakt kulturkontoret i Gjøvik kommune, Solvor Sandmark, tlf. 61 18 96 39 eller 46 91 15 98. E-mail: solvor.sandmark@ gjovik.kommune.no

Flott sang og musikk, intervjuer, konkurranser, andakt og gratulasjoner.

ODD BYFUGLIEN Autodiesel – Parafin Fyringsolje – Smøreolje 2827 Hunndalen Tlf: 61 18 81 22 Fax: 61 18 84 40

HVER SØNDAG 09:00-10:00 Radio Gjøvik Radio Lillehammer 107/105 Mhz Epost: uta@nlm.no Tlf: 61 8 90 62


Aktive KFUK/KFUM speidere

Stifinnere på pilegrimsvandring

Hunndalen KFUK/KFUM-speidere og Gjøvik K/M- speidere står på så det suser. Hunnspeiderne holder til i kirkekjelleren i Hunn kirke, mens Gjøvikspeiderne holder til på Ynglingen. Speiderne har et aktivt år bak seg. Blant mye annet har det vært pilegrimstur, og det har vært overnattingsturer til Kløverstua. Høydepunktet var kanskje turen til Sverige i sommer, der både speiderne fra Hunndalen og Gjøvik deltok på Sveriges KFUK/M’s landsleir. Både KFUK/ KFUM-speiderne i Hunndalen og i Gjøvik har plass til flere barn og unge som ønsker å være beredt. Interesserte kan tak kontakt med Torun Antonsen Berge, torummab@bluezone.no

Stifinnere på Kløverstua

30 speidere fra Hunndalen og Gjøvik var på Reforma 09, Svensk KFUK og KFUM sin landsleir

20.01.2010 Gave til menighetsbladet.

Menighetsbladet Be og Hør Øvre Torvgt. 24B 2815 Gjøvik

00

2050 02 93692

Be og hør nr. 5-09.  
Be og hør nr. 5-09.  

6. Årgang Menighetsblad for Gjøvik, Bråstad, Engehaugen, Hunn, Vardal

Advertisement