Page 1

Nr. 9 2009 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 62. ÅRGANG

I denne utgave:

Bispevisitas i Frogner og Tranby side 3 · Julevandring i Frogner menighet side 3 · Frode Askekjær slutter i Sylling og Sjåstad side 4 · Lier kommunes kulturpris 2009 side 5 · Juleandakt fra biskop Laila Riksaasen Dahl side 5


Lier Menighetsblad

Lederartikkel Takk for meg Dette er siste utgivelse av menighetsbladet med meg som redaktør. Jeg går over i ny stilling som sokneprest i Stokke i slutten av januar, og da overlater jeg naturlig nok også ansvaret som redaktør i menighetsbladet til andre.

løpet av disse årene. Jeg er spesielt godt fornøyd med at bladet nå trykkes i ny design og i farger. Det hadde ikke vært mulig uten at redaksjonen hadde hatt et entusiastisk styre i ryggen, som har gitt oss mulighet til å utvikle oss, og tid til å utvikle oss i et tempo som vi har hatt mulighet til å klare.

Jeg kom med i arbeidet med menighetsbladet for 3 ½ år siden, og har i denne perioden ledet en dyktig og stabil redaksjon, som jeg har hatt en stor glede av å være en del av.

Jeg er glad for alle tilbakemeldinger redaksjonen har fått på arbeidet som vi gjort. Vi har fått både ris og ros. Vi hadde aldri klart å utvikle bladet uten at noen oppmuntret oss eller fortalte oss hva vi kan gjøre bedre.

Jeg opplever at menighetsbladet har gjennomgått en positiv utvikling i

Jeg har her på lederplass delt en rekke meninger og synspunkter med les-

Søndag er kirkedag søndag 6. desember Amfiet ved Rådhuset i Lierbyen. Lysmesse kl. 19.00 v/. Blaasvær/Christoffersen. Tranby kirke kl. 11.00 v/. Sommerseth/Flaten. Nattverd/dåp. Øverskogen samfunnshus kl. 11.00 v/. Askekjær/Søbstad. Kirkekaffe. søndag 13. desember Frogner kirke kl. 11.00 v/. Kristiansen/Simonsen. Nattverd/dåp. Sjåstad kirke kl. 11.00 v/. Blaasvær/Søbstad. Nattverd. Mulighet for dåp. søndag 20. desember Frogner kirke kl. 11.00 v/Blaasvær/Pedersen. Dåp. Heggtoppen kl. 13.00 v/ Blaasvær/Olsbye/Pedersen Sjåstad kirke kl. 18.00 v/. Askekjær/Søbstad. Lysmesse. Ansvarlig redaktør: Frode Askekjær Mob: 95 02 00 37 Lier Menighetsblad v/Askekjær Postboks 215, 3401 Lier E-post: frode.askekjar@lier.kommune.no

2 Lier Menighetsblad - nr. 9 2009

Pepperkaker og gløgg i kirkestua. Julaften 24. desember Frogner sykehjem kl. 11.30 v/. Blaasvær/Bøe Nøstehagen bo - og omsorgssenter v/. Blaasvær/Bøe Frogner kirke kl. 13.00, 14.30 og 16.00 v/. Kristiansen/Flaten. Familiegudstjeneste. Gullaug kirke kl. 15.00 v/. Blaasvær/Trelease Sang ved Line Høvik og Gullaug minikor Tranby kirke kl. 14.30 og 16.00 v/. Kvidaland/Nowak. Familiegudstjeneste. Lierskogen kirke kl. 15.00 v/. Sommerseth/Rønning. Familiegudstjeneste Sjåstad kirke kl. 14.00 v/. Askekjær/Søbstad. Familiegudstjeneste. Sang ved Sjåbagos og Paul Christian Justad. Trompet: Kristian Lauritsen. Henvendelser vedr. distribusjon: kirkens.service-kontor@lier.kommune .no eller tlf. 32 22 02 70 Layout: Kjetil Mørk Sveaas E-post: ksveaas@c2i.net Forsidebilde: Julestjerner, A.Fossum Gavekontonr. 2260 20 05058

erne. Det har jeg opplevd som et privilegium å få gjøre, og denne muligheten til å komme i kontakt med et stort publikum, blir helt sikkert et savn når jeg nå trer ut av redaksjonen. Jeg er takknemlig til alle som i løpet av disse årene har bidratt til å produsere menighetsbladet, og til alle her i Lier som har tatt seg tid til å lese produktet vårt. Jeg ønsker til sist alle menighetsbladets lesere en riktig god jul. Frode Askekjær redaktør

Sylling kirke kl. 16.00 v/Askekjær/Søbstad. Familiegudstjeneste. Sang ved Ingeborg Soot. Juledag 25. desember Frogner kirke kl. 11.00 v/. Blaasvær/Flaten. Høytidsgudstjeneste. Nattverd/dåp. Trompet: Jarle Oset. Tranby kirke kl. 11.00 v/. Kvidaland/Nowak. Høytidsgudstjeneste. Dåp Sjåstad kirke kl. 11.00 v/. Askekjær/Søbstad. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Mulighet for dåp. Sang ved Ingeborg Soot. Trompet: Kristian Lauritsen Fortsettes på side 2

Lier menighetsblad er også å finne på: www.menighetsbladet.no Annonseansvarlig: Dorothy Lillerud fam.lillerud@hotmail.com Trykk: Lier Kopi & Trykk AS Lier Menighetsblad eies av menighetsrådene i Lier kommune og utgis gratis til alle husstander.


Fortsettelse av Søndag er kirkedag. 2. juledag 26. desember Sylling kirke kl. 11.00 v/. Sommerseth/Søbstad. Felles høytidsgudstjeneste i Lier. Nattverd. Mulighet for dåp. Nyttårsaften 31. desember Tranby kirke kl. 23.15 v/. Kvidaland/Nowak. Midnattsmesse. Nyttårsdag 1. januar Frogner kirke kl. 16.00 v/. Kristiansen/Pedersen. Høymesse Sjåstad kirke kl. 18.00 v/. Askekjær/Pedersen. Høymesse. Nattverd. Mulighet for dåp. søndag 3. januar Gullaug kirke kl. 11.00 v/. Blaasvær. Høymesse. Nattverd/dåp. Lierskogen kirke kl. 11.00 v/. Kvidaland/Nowak. Dåp. søndag 10. januar Frogner kirke kl. 11.00 v/. Kristiansen. Høymesse. Nattverd/dåp. Tranby kirke kl. 11.00 v/. Kvidaland. Nattverd/dåp. Sjåstad kirke kl. 11.00 v/. Askekjær/Søbstad. Avskjedsgudstjeneste for sokneprest. Nattverd/ dåp. Sang ved Sjåbagos. Kirkekaffe på sanitetshuset etter gudstjenesten. søndag 17. januar Frogner kirke kl. 11.00 v/. Sommerseth. Høymesse. Nattverd. Tranby kirke kl. 11.00 v/. Kvidaland. Dåp. Sylling kirke kl. 11.00 v/. Askekjær/Søbstad. Avskjedsgudstjeneste for sokneprest. Nattverd. Sang ved Ingeborg Soot og Sylling sangkor. Kirkekaffe etter gudstjenesten. søndag 24. januar Frogner kirke kl. 11.00 v/. Kristiansen. Høymesse. Dåp Tranby kirke kl. 18.00 v/. Sommerseth/Flatland. Familiegudstjeneste. Trabagos synger. Med forbehold om endringer. Følg med i avisen.

MIN BESTE KIRKEOPPLEVELSE Stian Fossli (24), leder av ungdomskafeen i Frogner menighetshus og frivillig ungdomsarbeider i menigheten, og nyvalgt medlem av Frogner menighetsråd. Hva er din beste kirkeopplevelse, Stian?

ester er at der får ungdommene lov til å være med å forme gudstjenesten selv. Det ungdom er opptatt av finner de igjen i det som foregår. Her fikk konfirmantene med seg at hvem som helst kan ha kontakt med Gud - selv en som danser break - dance. På den måten føler konfirmantene seg trygge på seg selv og sin egen væremåte. Er det noen lærdom å hente av dette for menigheten?

- Jeg har så mange at det er vanskelig å velge. Men ett av høydepunktene var i fjor da konfirmantene hadde besøk av en gruppe fra ”Ungdom i oppdrag” som deltok med break dance i ungdomsgudstjenesten i kirken. De skulle delta med vitnesbyrd, og ett av innslagene var et forrykende show med break - dance.

- Bibelen inneholder så mange fortellinger som egner seg til å dramatisere. Det kan med fordel brukes mer i forkynnelsen. Om vi ikke får break - dance så ofte i gudstjenesten, så har vi jo nå så mange spreke prestedamer i Frogner og Lier at de kanskje kan vise oss noe av det de kan innen aerobic?

- Det fineste med ungdomsgudstjen-

Hermed er utfordringen gitt.

Bispevisitas i Frogner og Tranby.

Julevandring i Frogner menighet

Biskop Laila Riksaasen Dahl vil holde visitas i Frogner og Tranby menigheter 3. - 7. februar 2010.

Programmet for visitasen er under arbeid og vil bli kunngjort på nyåret. Det som foreløpig er klart er at det blir gudstjeneste i Frogner kirke torsdag 4. februar kl.19.30 med vigsling av diakon Lisbeth Olsbye, og visitasgudstjeneste i Tranby kirke søndag 7. februar kl.11.00. Biskopen vil ellers ha kontakt med menighetenes ansatte og mange av menighetenes frivillige medarbeidere, og med ulike instanser i kommunen og lokalsamfunnet for øvrig. Vi gleder oss til å ta imot biskopen i Lier!

Ønsker du god gammeldags julestemning? Bli med barn og voksne på julevandring fra Frogner kirke og opp til låven på nabogården Øvre Hval gård. Vi går med tente fakler fra parkeringsplassen ved kirken og opp den gamle kirkeveien fram til gården. Oppe på høyloftet fremføres juleevangeliet av barna og vi synger julesanger sammen med Frogner minigospelkor. Diakoniutvalget i Frogner serverer gløgg og pepperkaker. Kom til krybben og stallen og de levende dyra i låven på Øvre Hval - der er det ekte julestemning! Frammøte søndag 13. desember kl 16.00 på parkeringsplassen ved Frogner kirke for utdeling av fakler.

Lier Menighetsblad - nr. 9 2009 3


Slekters gang FROGNER DØPTE: Karoline Rudningen Knutsen (Gullaug kirke), Jonas Alme (Gullaug kirke), Ludvik Kleven Aasland (Viker kirke i Ådal), Jacob Halstvedt (Nedre Eiker kirke) DØDE: Randi Lian (Drammen krematorium), Aslaug Elise Haugan (Drammen krematorium), Aase Erridge (Frogner kapell), Ragnar Larsen (Drammen krematorium) TRANBY DØPTE: Isabella Nome Thorstensen, Daniel Ekeberg Sjøl, Marius Grundstrøm (Asker kirke), Emlin Heibo – Jakobsen (Lierskogen kirke), Syver Elling Rustadbakken, Edvard Haraldsen Haukås, Kaisa Iselin Eriksen DØDE: Kjell Berge, Liv Thoresen, Martin H. Fuglerud, Borghild Sørsdal SYLLING DØDE: Magnhild Johanne Wam, Per Nævestad, Narve Enger SJÅSTAD DØPTE: Ingrid Haugland, Vegar Dahlgren, Josefine Dahl Udengen

Frode Askekjær slutter som prest i Sylling og Sjåstad Når Frode Askekjær tiltrer som sokneprest i Stokke i Vestfold 1. februar 2010, har han vært sokneprest i Sylling og Sjåstad i 8 år og 8 måneder. Før det var han 5 ½ år i Båtsfjord i Finnmark. Hva har vært viktig for deg som prest i Lier? - Det er å være en tilgjengelig prest for alle. Som aleneprest kan en ikke være alle steder og til alle tider samtidig, men det betyr at en skal være med å knytte folk og kirke sammen. Folk skal bli møtt på en ordentlig måte av en prest som bor i bygda og deler bygdas liv. Det skal føles godt og naturlig for folk når de oppsøker kirken til de store dager som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. I de øyeblikk i livet da kirke er viktig, da må vi være der. Det vil si at en må være der i de daglige situasjoner også. Ting som prestebolig, kontorhold, konfirmantlokaler, at kirka og de kirkelige ansatte er der og blir sett, er også viktig. Hvordan synes du folk i Sylling og Sjåstad forholder seg til kirka si? - Kirka har en viktig plass i livet. selv om de ikke renner ned dørene om søndagen. Vi ser det når ting er viktig. Da stiller de opp. At det er et godt sted å være, ser vi av at prester blir lenge i Sylling og Sjåstad. Fra 1880 og til i dag har det vært åtte av dem. Hva ville du ønske for bygdene her i Øvre Lier nå når en ny prest skal overta? - Da ønsker jeg en kirke som skal drives på lokale premisser, at den er synlig og tilstede. Jeg er engstelig for alt som kan føre til at den kirkelige betjening blir sentralisert til ett sted i kommunen og at Sylling og Sjåstad er et sted de kirkelige ansatte bare kommer innom når det er arrangementer. - Jeg ønsker også et barne - og ungdomsarbeide som har tyngde og kontinuitet Det er en utfordring i Sylling. Det er viktig å få på plass en trosopplæringsstilling som kan jobbe fram gode tilbud for alle folk. Jeg har stor tro på undervisning. Min egen vei inn i kirken gikk via en kombinasjon av god undervisning og gode lærebøker. Når det gjelder det frivillige har Sjåstad et helt fantastisk engasjement og innsatsvilje og ikke minst trofasthet. En stab dyktige og karismatiske folk har stått på over tid

4 Lier Menighetsblad - nr. 9 2009

omkring barnekoret Sjåbagos og maktet å få med foreldrene til felles innsats. Og barna synes det er morsomt. Det er sjølve testen. - Menighetsrådet tok ansvar i en periode da det gikk litt trådt, og koret tok seg opp. Jeg gleder meg stort over det som skapes der av tilhørighet og begeistring. Fra å være et lokalt barnekor er de nå en gave til bygda og til hele landet. De sang på julaften på TV for hele det norske folk. Det sier mye om hva det lokale kan få til. Hvordan synes du din tid i Sylling og Sjåstad har vært? - Jeg synes jeg og Berit fikk en veldig god mottakelse. Det har vært veldig hyggelig, og vi synes vi har blitt satt pris på. Det har vært et spennende sted å være;, Sjåstad med sitt barne- og ungdomsarbeid og Sylling med sitt mer tradisjonelle folkekirkepreg. - Og så har vi funnet på mye gøy. I Sylling har vi hatt overnatting i kirken med barna lenge før ideen om ”lys våken” dukket opp. Jeg tenker også på konserter, familiegudstjenester, 17. mai og høsttakkefester i begge kirker; alt sammen flotte arrangementer. Tekst: Asle Kristiansen JULEKURV 1. -3. SØNDAG I ADVENT Julekurven i år vil stå i våpenhusene til Gullaug og Tranby kirke og i menighetshusene fra 29. november - 13. desember. Da kan du ta med deg noe holdbar mat, julekaker, eller en liten julegave, for eksempel såpe, håndkrem, konfekteske eller sokker. Ved innpakkede gaver kan du skrive gutt, jente, mann eller kvinne. Alt som blir lagt i julekurven vil bli gitt til noen i Lier som trenger en ekstra oppmerksomhet for å kunne oppleve en gledelig jul.

Julekonsert i Frogner kirke Frogner kirkekor har gleden av å invitere til julekonsert med gjester i en nyåpnet Frogner kirke søndag 20. desember klokken 18.00. Vi har to gjester, barytonen Jan Kristian Hverven og vokalgruppen DOREMIX. Det ligger derfor an til en vakker og høytidsstemt julekonsert som inngang til julen. Publikum vil få anledning til å være med å synge noen av våre gamle og kjære julesanger


Med andre ord – en inspirasjonsbok i diakoni Denne boken har gitt meg en av de beste leseopplevelsene på lang tid. Boken har vakker design, og minner meg om et gammelt smykkeskrin, der man stadig kan åpne nye gjemmesteder og finne glemte skatter. Eiliv Erikstein og Ivar Solbu er to kloke og skriveføre diakoner med over femti års samlet erfaring. De har skrevet tekster selv, og de har fått anerkjente norske samtidsforfattere til å bidra med noveller, refleksjoner og dikt. Blant bidragsyterne finner vi blant annet Levi Henriksen og Edvard Hoem. Resultatet er et fasettert og mangesidig bokprosjekt som gjennom humor og varme stimulerer til diakonal tenkning og praksis. Personlig synes jeg spesielt Liv Andrea Mosdøls ettertenksomme og poetiske illustrasjoner alene gjør boken verdt å kjøpe. Bokens innhold er gruppert omkring fire tema: Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, og kamp for rettferdighet. Erikstein og Solbu har også samlet refleksjoner rundt temaene fra diakonvenner over hele landet. Selv har forfatterne små, til tider, underfundige sideblikk til de samme emnene. Bokens innhold er delt opp i mindre deler. Dette gjør boken lett å lese, og lett å komme tilbake til. Språket er ledig og muntlig. Dette er en bok som kan ligge lenge på nattbordet fordi man stadig vil ønske å ta den fram igjen. ”Med andre ord – en inspirasjonsbok i diakoni”, Red Eiliv Erikstein og Ivar Solbu, IKO - forlaget 2009.

Søndag 7. desember kl. 19.00 i Lierskogen kirke Lierskogen Blæseorkester inviterer tradisjonen tro til førjulskonsert i Lierskogen kirke. Og tradisjonen tro vil de invitere musikalske gjester og oss til en kveld fylt av forventning og vellyd. Billettpris kr. 75,-

Andakt

VI ER IKKE ALENE Det går mot vinter og stjernestrødde nattehimler. Da er det duket for filosofisk grubling over vår eksistens. Er vi de eneste representanter for intelligent liv i vårt univers? Det er i så fall en svimlende tanke! Like svimlende som den motsatte mulighet. Det går mot jul. Den inneholder et budskap om at vi ikke er alene! Det finnes noe helt annet og guddommelig. Det finnes en Skaper, over og utenfor universet. Og han finnes innenfor og i vår verden! Budskapet i julefeiringen er at skaperen trådte inn i skaperverket som et menneske. Gjennom den kjærlighet han viste, gjennom sine ord, sin død og sin oppstandelse kom mange til tro på at han kom fra Gud. Den sistnevnte begivenheten, at han sto opp fra de døde, er så skjellsettende at det ble en verdensomspennende bevegelse av det. Det ble kirke av det! Kirken har samlet seg om dette budskapet i to tusen år. I mesteparten av den tiden har kirken formulert julens innhold slik: ”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne

Lier Kommunes kulturpris til Per Egil Hovland og Nina Stensen Sveaas Lier kommune har besluttet å tildele årets kulturpris til Per Egil Hovland og Nina Stensen Sveaas. Per Egil var organist i Frogner menighet i 16 år fram til han gikk av Per Egil Hovland foran med pensjon i orgelet i Frogner kirke vår. Per Egil arrangerte ”stille time” i Frogner kirke hver mandagskveld, og startet opp Frogner kirkekor, som han dirigerte i 10 år. Nina

Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige Ånd, født av jomfru Maria…”. Det er de ord kirken bruker for å si hva det ligger i at Jesus er Guds Sønn. Den hellige er kommet inn i vår verden. Siden har Han vært der. Han sto midt iblant disiplene etter oppstandelsen (Joh 20,19). Han lovet å være med alle dager (Matt 28,20). Han sendte sin Ånd slik at mennesker opplever dette nærvær. Og av det får vi kraft til å leve vårt liv i tjeneste for Gud og medmennesker. En vandring i og med dette nærvær gir livsmot. Det gir visshet om at vi er elsket av Gud. Det gir oppreisning når vi har feilet. Det gir håp for vår fremtid. For vi går ikke alene. ”Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til” (Rom 14,8). Et slikt levende håp er verdt å feire. Et slikt julebudskap skal vi snart få samle oss om. Gledelig jul! Laila Riksaasen Dahl Tunsberg biskop har vært dirigent for Sjåstad barnegospel fra hun var 12 Nina Stensen Sveaas (til venstre) ble år hyllet i Sjåstad kirke for sin kulturgammel, pris. Blomster overrakt av leder i og har Sjåstad menighetsråd Anne - Lise Johansen (til høyre). vært med og utviklet koret til å bli et allsidig, dyktig og stort barnekor, hvor også dans og drama inngår i aktivitetene. Menighetsbladet er glad for at kommunen ser og verdsetter det viktige kulturarbeidet som skjer i kirkene våre her i Lier, og gratulerer Per Egil og Nina med en velfortjent kulturpris. Lier Menighetsblad - nr. 9 2009 5


AKTIVITETER I FROGNER MENIGHET

Frogner kirke kl. 17.00. Konsert med Lier kammerkor.

onsdag 9. desember Frogner menighetshus. Avslutning Ungdomskafé kl. 18.00 – 22.00.

Mandag 28. desember Frogner menighetshus. Juletrefest kl. 17.00.

torsdag 10. desember Frogner menighetshus. Formiddagstreff kl. 11.00 – kl. 13.00 “Lucia-program” ved skoleklasse søndag 13. desember Øvre Hval kl. 16.00 v/. Olsbye. Julevandring. Vi møtes på p - plassen ved Frogner kirke. onsdag 16. desember Frogner kirke kl. 19.00. Konsert med Høvik og Lier skolekorps. lørdag 19. desember

AKTIVITETER I TRANBY MENIGHET søndag 6. desember Lierskogen kirke kl. 18.00. Julekonsert. Lierskogen Blæseorkester m/. venner. søndag 13. desember Tranby kirke kl. 16.00 og kl. 19.00. Hennummusikkens julekonserter m/. venner. Lierskogen kirke kl. 18.00. Julekonsert med Vice Versa. onsdag 16. desember Tranby kirke kl. 18.00.

Det er kun lov å gjøre trykk fra bladet etter tillatelse. Dåpskjole med lue til leie på Tranby menighetshus

søndag 20. desember Tranby kirke kl. 18.00. ”Vi synger julen inn” ved Minitrall, Trabagos, Tranby Kantori og Lier Ten-sing. lørdag 2. januar Tranby menighetshus kl. 18.00. Menighetens julefest.

Gravstener Stor utstilling, omsliping, navnetilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

søndag 3. januar Tranby menighetshus kl. 16.30. Barnas juletrefest.

3400 Lier Tlf. 32 84 00 48 - 32 84 07 95

AKTIVITETER I SYLLING MENIGHET søndag 13. desember Sylling kirke kl. 18.00. Adventskonsert med lokale sangere og musikere.

Dronninggt. 17, Drammen (v/sykehuset)

Egen parkering

32 83 38 20 - hele døgnet

www.busk-beg.no

Lier Bilopphugging as Etablert 1970

Tlf: 32 24 21 21

Advokat

Banglakonsert med Lier Ten-sing.

Bildeler, bilgummi, vrakpant

Liv V. Urdahl MNA Alminnelig praksis

Tlf. 32 84 23 00

i Meierigården LIERBYEN Tlf.: 32 84 88 10

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling og brannvarsling

YIT  AS

Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier Tlf. 32 84 26 00

E-mail: liv@advokat-urdahl.no

Blomster til begravelse Vi leverer alt av sorgbinderi og kondolansebuketter. Se vårt utvalg på www.mestergronn.no eller ring vårt kundesenter på grønt nummer 800 80 111 for profesjonell veiledning.

Tollbugata 21, Strømsø Haugesgate 24, Bragernes Solbergsenteret, Nedre Eiker Vestsidevegen 5B, Lier 24t: 32 80 75 80 www.jolstad.no

6 Lier Menighetsblad - nr. 9 2009


Fyringsolje, diesel, parafin eller smøremidler?

Lier, Røyken og Hurum BegravelsesbyrĂĽ Avd. Røyken Røyken Menighetshus

Avd. Hurum SĂŚtre Blomst 32 79 16 80

Ring din lokale forhandler:

Vakttelefon: 32 89 05 45

Waal Drammen Olje AS

Telefonvakt hele døgnet

Treffes i Lier, Røyken, Hurum og Drammen Kommer om ønskes til konferanse hos dere

A/S Børresen Tronstad 3410 Sylling

SKogBRuK uTMARK - KRAfT

Tranby menighetshus har til leie hvite duker.

Jan Hasse Utengen

5LQJ‡

Juels Petroleumsservice

Ferdig vasket og rullet, kr.35,00 pr meter i leie. Henv.til:Bjørg Kjos Nordal tlf.32 85 16 22.

Juel Fuglerud Transport Innehaver: Juel Fuglerud

SkaPbiler - TiPPbiler Tankbiler - HJullaSTere Amtmannssvingen - Lierbyen Tlf. 03000

3410 Sylling Telefon: 32 85 60 83 Mob. tlf. 92 800 500

Den norske Kirke i Lier KIRKENS SERVICEKONTOR

kirkesjef Alf Kristian Hol mobil: 913 83 678

sokneprest Frode AskekjĂŚr (Sylling og SjĂĽstad) mobil: 950 20 037

prost Ellen Martha BlaasvĂŚr mobil: 922 84 822

kateket Joar Morten Flatland (Tranby) mobil: 941 34 884

sokneprest Solveig Aass Kristiansen (Frogner) mobil: 977 35 867

soknediakon Lisbeth Olsbye (Frogner) mobil: 957 29 600

Fosskvartalet, Lierbyen Mandag - fredag kl. 9 - 15 Tlf: 32 22 02 70 Kirkens.service-kontor@lier.kommune.no FROGNER MENIGHETSHUS Klokkersvingen 1, Lierbyen Man, tir, og tor kl. 10 - 14 Tlf: 32 22 07 33 TRANBY MENIGHETSHUS Kirkesvingen 7, Tranby Tir-fre kl. 10 – 14 Tlf: 32 24 21 21 SYLLING OG SJÅSTAD PRESTEKONTOR Modumveien 31, Sylling Tlf: 32 85 33 45

sokneprest Berit Basmo Kvidaland (Tranby) mobil: 917 73 490

Kontakt kirkens servicekontor ved behov for kontakt med seniorprest, kirketjenere, organister eller andre ansatte. Ved bruk av e – post: fornavn. mellomnavn.etternavn@lier.kommune.no

Lier Menighetsblad - nr. 9 2009 7


Frogner menighetshus i Lierbyen LEDIG STILLING Frogner menighetshus skal knytte til seg en eller flere medarbeidere som kan ta ansvar for kjøkken og servering ved minnesamvær og kurs. I tillegg trenger vi renholder og brannvernleder. Andre oppgaver kan være aktuelle. Stillingen lønnes på timebasis og kan passe for yngre pensjonister, gjerne et ektepar. Interesserte kan kontakte styreleder Jan Heitmann, tlf. 907 57 594. Se også vår hjemmeside: http://frogner.menighetshus.no/

Rettelse Menighetsbladet kom i forrige utgivelse i skade for å skrive at Oddvar Brekke har vært distribusjonsansvarlig i Sjåstad de siste 8 årene. Det stemmer ikke. Ellen Øien var distribusjonsansvarlig i 4 år før Brekke overtok ansvaret. Styret vil samtidig benytte anledningen til å takke alle som gjør en dugnadsinnsats for bladet, både distribusjonsansvarlige, ombærere og redaksjonsmedlemmer. Uten denne innsatsen ville det ikke vær mulig å gi ut bladet.

Ingjerd Wego (1938 – 2009) Langsomt tok sykdommen overhånd og den 25. november var hennes stund på jorden over. Ingjerd Wego ble 71 år. Mitt første møte med henne i arbeidssammenheng var i 1975. Hun var allerede den gang en erfaren menighetsmedarbeider med mange ”jern i ilden”. Hun drev en av Liers mest veldrevne søndagsskoler i Gullaug kirke og ikke minst seinere i grendehuset i Linneslia. I forbindelse med søndagsskolens dag var hun en sentral person, og det er nesten rart å tenke tilbake på at denne dagen ble markert med både gudstjeneste og tog med hornmusikk fram til stevneplassen. I to perioder var hun medlem av Frogner menighetsråd og var en av pådriverne for at menighetshuset skulle bygges. Da Frogner menighets-

Dagfinn Bugge vikarprest i Sylling og Sjåstad Tunsberg bispedømmeråd har engasjert Dagfinn Bugge som vikarprest i Sylling og Sjåstad i perioden fra Frode Askekjær slutter som sokneprest og fram til ny sokneprest er på plass. Dagfinn Bugge er 50 år gammel og bor i Horten. Bugge vil som vikarprest i

Tranby menighetshus og St. Georg Gildespeiderne sender en stor og hjertelig takk, først til alle hjelpere som sto på under julemessa/loppemarkedet, og dernest til alle som besøkte oss, handlet og kjøpte lodd.

hus stod ferdig i 1976 var hun i mange år husets vertinne. Fra 1978 til 2005 var hun ansatt som kirketjener i Gullaug kirke og både hun og mannen Anton ble framhevet i jubileumsheftet i forbindelse med kirkens 100 – års jubileum. I min tale til hennes 60 - årsdag sa jeg blant annet at det kjennetegner Ingjerd at hun ofte stiller opp i menighetssammenheng, og hun er den jeg alltid kan ringe til, selv om det er seint på kvelden. Da Gullaug kirke feiret 100 - årsjubileum i 2005 ledet Ingjerd prosesjonen inn i kirken. Bunadskledd med prosesjonskorset hevet var det samtidig et verdig punktum for hennes tjeneste i den kirken som hun var så glad i. Vi lyser fred over Ingjerds minne. Alf Kristian Hol Kirkesjef Sylling og Sjåstad i hovedsak ha ansvar for konfirmantundervisning og begravelser. Han kommer til å dele ansvaret for gudstjenestene sammen med prost Ellen Martha Blaasvær og seniorprest Rolf Sommerseth. Stillingen som sokneprest i Sylling og Sjåstad vil bli utlyst med sikte på tilsetting i slutten av april, og håpet er at ny prest er på plass innen 15. august.

Prestens beste...

En ærlig Jan Erik Larssen bød på seg selv i Lierskogens ”Dette tror jeg på”. Han trodde på bønn, og det kunne bli mye bønn på do før en opptreden. Unni Lindell kommer nå med Redd Barna- boka ”Det er fred på do”. Der sier Fredrik på 8 år: ”Det er fred på do. Og på badet og under senga mi, hvis ikke broren min finner meg”.

Noen tror på iskrem. I alle fall smågutten som skrev: ”Iskrem er godt. Iskrem i min sjel. Iskrem er Guds vilje og vanilje”. (Fra Simon Flem Devolds ”På skråss”) Mange tror på engler. Fortsett med det. Engler finns i mange varianter. Det hender jeg får tid til overraskende å banke på hos ukjente. Kanskje kan jeg få samme opplevelse som nypresten et sted. Han gikk inn der døra sto oppe. ”Er det deg, engelen min”, kvitret det fra annen etasje. ”Nei”, kom det rødmende fra presten, ”men jeg tilhører samme firma”. Det er mange som tror på kjærligheten. Jan Erik Larssen var i dette krystallklar i samtalen på Lierskogen. Noen jakter på kjærligheten. I et brev fra en av disse sto som følger: ”Odelsjente søker gutt med traktor. Send gjerne bilde – av traktoren” Rolf H. Sommerseth

Neste nummer Stoffrist: 12. januar I din postkasse: 25. januar

!

Lier Menighetsblad nr.9-09.  
Lier Menighetsblad nr.9-09.  

Nr. 9 2009 I denne utgave: UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 62. ÅRGANG

Advertisement