Page 1

Følg med på Bryn menighets hjemmeside: www.bryn-menighet.no

fars ge n i I m t man r de e s hu rom , 2) (Joh

14

- et nærmiljøblad fra Bryn menighet - nr 3 - 2009 årgang 32

Velkommen til nye kor for barn

miniGOSPEL og MAXIgospel I høst gjør vi om barnekoret og jentekoret til to nye kor! Det forteller kantor Anne, kateket Hjalmar, barne- og ungdomskoordinator Elisabeth og sivilarbeider Harald. De står sammen om denne nye måten å organisere korene for barn i Bryn menighet. En viktig forandring er at det det tidligere jentekoret nå er åpent både for gutter og jenter. miniGOSPEL: fra den høsten en fyller 4 år og til og med 1. klasse MAXIgospel: fra 2. – 7. klasse

Første øvelse for alle blir torsdag 3. september på Bryn menighetshus: miniGospel kl. 17.30 og MAXIgospel kl. 18.30 Neste øvelse, også for alle, blir torsdag 10. september. Da arrangerer vi også middag fra kl. 16.45 for korister, foreldre og søsken. miniGOSPEL vil senere ha øvelse annenhver torsdag i ulike uker, og MAXIgospel hver uke. Middag blir det én gang i måneden. Mer info og oppdatering kommer utover høsten og på hjemmesidene våre, www.bryn-menighet.no.

Viktige datoer i høst: - Kirkevalg mandag 14. september (se s. 4 og 5) - Ungdomsgudstjeneste fredag 18. september kl. 18 - Inspirasjonssamling om Grønn menighet tirsdag 22. september kl. 19 (se s. 13) - Høstmarkedet lørdag 24. oktober (se side 14) - Misjonskveld tirsdag 3. november kl. 19 (se s. 13) Semesterstart: Det var mye folk og god stemning da Crescendo Ten Sing startet opp igjen for høsten 19. august. Koret øver hver onsdag kl. 18 og åpent for ungdom f.o.m. niende klasse. Velkommen!

yssord r K s.11


Bryn menighet www.bryn-menighet.no

Kirkegårdsveien 7 1348 Rykkinn Telefoner: Menighetskontor........67 17 57 20 Fax...............................67 17 57 21 Bryn kirkegård............67 13 22 43 e-post: post@bryn-menighet.no Menighetsrådsleder Olav Bjering 67 13 78 59 - 958 32 460 objering@online.no Nestleder Trygve Wille Jordheim 970 71 856 trygve@sommergutta.com Menighetsforvalter Bryn/Lommedalen/Grinilund Kristin Anskau 982 67 801 - 67 15 01 73 kristin@baerumkf.no Sokneprest Stein Bjarne Westnes 982 67 813 - 67 15 01 72 sokneprest@bryn-menighet.no Kapellan Anne Brit Aasland 982 67 814 - 67 15 01 74 anne.brit@bryn-menighet.no Kantor Anne Opedal 982 67 815 - 67 15 01 77 anne@bryn-menighet.no Kateket Hjalmar Zuk 982 67 818 - 67 15 01 76 kateket@bryn-menighet.no Ungdomsdiakon Olav Jakobsen 911 41 365 - 67 15 01 78 olavj@bryn-menighet.no Barne- og ungdomskoordinator Elisabeth Danielsen Haare 982 67 819 - 67 15 01 79 elisabeth@bryn-menighet.no) Kirketjener Ole Gundersen 982 67 838 - 97 64 57 54 ole.gund@hotmail.com Sekretær Anette Totland 67 15 01 75 post@bryn-menighet.no Sivilarbeider Harald Wille Jordheim 67 17 57 20 post@bryn-menighet.no

Bryn kirketidende

Prestens hjørne Verdivalg! Hjertet er fra gammel tid regnet for å være menneskets sentrum. I hjertet gjemmer vi det vi setter høyest og synes er viktigst. Nå i disse valgtider snakkes det mye om hjertesaker. Ved hvert eneste valg vi har i vårt demokratiske land kommer dette temaet opp. Hva er våre hjertesaker? Hvilket parti ivaretar mine hjertesaker? Det er ikke like lett alltid å lokalisere hjertesakene og vite hva man setter høyest. Det er heller ikke like lett å vite om man skal stemme på det partiet som ser ut til å ivareta flest av hjertesakene en har. For ofte bryter de løftene de gir, ofte sier de en ting, men gjør noe annet. Det virker som viljen er god, men i politikk som i livet ellers så er det ikke så lett å gjennomføre sine gode forsetter! Når det praktiske livet skal leves kommer ofte nye momenter inn, økonomi, andre hensyn og prioriteringer som gjør det vanskelig å holde de løftene som blir gitt i en valgkamp. Jeg tror at når det gjelder valget, må en forsøke å spørre seg hva har de forskjellige partiene fått til i tiden som har gått, og stemme ut fra det. Vi ønsker å fremme de kristne grunnverdier. Vi ønsker å fortsette å bygge et samfunn som gir oss mulighet til å gi videre til neste generasjon disse verdiene som vi har lært og sette høyt. De aller fleste av de politiske partiene i Norge har mye å komme med når det gjelder dette. Så det er ikke noen fasit som forteller hva du skal stemme som kristen. Men la oss håpe at vi til sammen kan gjøre et godt valg med den forskjellighet vi representerer. Bibelen snakker mye om at hjertet og samvittigheten er viktig når avgjørelser skal tas. La oss lytte til helheten og hva vi tror

Mailingliste

Ønsker du å få viktig informasjon fra menigheten direkte til din datamaskin? Send en e-post til olavj@bryn-menighet og skriv ”mailingliste ” i emnefeltet. Vi vil på denne måten sende ut menighetens program for hver måned og annen informasjon.

Stein Bjarne Westnes sokneprest er godt for den og til våre hjerter, så blir det nok et godt valg selv om vi kommer til å stemme på forskjellige partier! For kirken er det som kjent en storsatsning i forbindelse med kirkevalget denne gangen. Menighetsrådsvalget og valget til de andre kirkelige organer er lagt samtidig, og på samme sted som stortingsvalget. Jeg vil benytte spalten her til å oppfordre dere til å gjøre bruk av muligheten til å påvirke hvilken vei kirken skal gå. Det kan man gjøre på så mange måter, også ved å stemme inn til rådene de kandidater som står for synspunkter de har tro på. Kandidatene til de sentrale valgene finner dere presentert på www.kirken.no. Ta dere tid til å sjekke ut hvem som står for hva, og stem inn den du har tro på! Kandidatene til menighetsrådet her i vår menighet presenteres i dette bladet så her er mye spennende og verdifull informasjon for den som skal orientere seg før valget. Ha en velsignet høst! Og et velsignet valg!

- et nærmiljøblad fra Bryn menighet -

gis ut av Bryn menighet og kommer ut 4 ganger i året. Bladet deles ut gratis til alle husstander i Bryn menighet som består av Skui, Vøyenenga, Rykkinn og Kolsås.

Neste nummer av Bryn kirketidende kommer i slutten av november. Adresse: Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn Tlf. 67 17 57 20 Fax 67 17 57 21 e-post: olavj@bryn-menighet.no I redaksjonsgruppen: Trygve W. Jordheim, Marit Rasten, Stein Bjarne Westnes, Olav Bjering og Olav Jakobsen (red). Trykk: Nr1 Arktrykk Frivillige gaver kan gis gjennom bankgiro 1627.32.13299 merket Bryn Kirketidende.

Side 3 2


Harald (19) klar for å bygge kirke Det siste året har Harald Wille Jordheim reist rundt i Europa og spredt ideen om Ten Sing. Nå skal han bruke erfaringene sine i Bryn. – Når jeg nå skal avtjene siviltjeneste, er det naturlig for meg å jobbe i menigheten, i et miljø hvor jeg føler meg hjemme og hvor folk kjenner meg, sier Rykkinn-gutten. I juni avsluttet han ettåringsprogrammet Ten Sing Norway, der erfarne tensingere fra Norge reiser og starter opp og hjelper lokale Ten Sing-grupper i andre land. Harald besøkte blant annet England, Island og Sveits. Ved siden av reisingen tok deltakerne noen studiepoeng i kristendom og ungdomsarbeid.

Utviklende år

– Jeg lærte at det er veldig mange måter å driver ungdomsarbeid på, men først og fremst var det et utviklende år for meg som menneske og leder, sier han. – Men vi erfarte raskt at nøkkelen til suksess som regel ligger i planleggingen. Harald starter som sivilarbeider i Bryn i september. Han kommer til å jobbe mye med barn og ungdom, særlig med kor. – Hva gleder du deg mest til? – Til arrangementer og turer. Det er Ten Sing jeg har mest erfaring med, og jeg er spent på hvordan det blir å være med som voksenleder. Det blir også gøy å jobbe med minigospel og maxigospel.

– Pretensiøs visjon

Harald gikk musikklinja på Rud på videregående, og behersker trommer, tangenter og litt gitar. Han lærte dessuten mye av å gå Crescendo Ten Sing. – Jeg tror også at jeg er en hyggelig fyr. Jeg har en avslappet stil, men er samtidig opptatt av å levere varene. – Hva er ditt beste Crescendo-minne? – Konserten i Danmark påska 2007, da vi opptrådte for ti tilskuere, men ga alt likevel. – Hva er din visjon for menigheten? – Det høres litt pretensiøst ut, men jeg tenker at hvis jeg får folk til å ha lyst til å møte meg igjen, så kan vi være venner og lage en kirke sammen, i stedet for å prate om Gud med en gang. Jeg tror det er viktig å bygge å fellesskap før man bygger tro.

Side 3

HOPPER I DET: Harald W. Jordheim (19) gleder seg til siviltjenesten. Han skal jobbe med barn og ungdom i Bryn menighet.

Ny sekretær

4 kjappe: – Hva er din favoritthøytid? – Pinsen. Det er en frihelg midt i alt vårmaset. – Hva skal du bli når du blir stor? – Jeg veit ikke. Kanskje noe med musikk. – Hvordan slapper du av? – I hvert fall ikke med en god bok eller et glass vin. Jeg slapper best av etter en joggetur. – Hvor drar du helst på ferie? – Til Norge, mitt nærmeste ferieland.

Annette Totland er ansatt som sekretær på menighetskontoret i 20 prosent stilling og vil ha kontortid hver tirsdag mellom 10 og 14. Hun virker også i Helgerud menighet.

Bryn kirketidende


Her er kandidatene til menighetsrådet Du bestemmer hvem som skal styre Bryn menighet de neste to årene. 14. september avholdes menighetsrådsvalg. Du kan stemme samme tid og sted som du avlegger stemme i stortingsvalget. 1. Christine Wille Jordheim (53)

Adresse: Blinken 8, Rykkinn Yrke: Assisterende rektor Tidligere eller nåværende verv i kirken: Satt i menighetsrådet 2002-2005, var leder i tre år. Korarbeid. Var ansatt som barnesekretær 1986-1993. Prioriterte satsingsområder i menigheten: - Videreføre arbeid som Bryn har satset spesielt på de senere årene, spesielt blant barn og unge, men også blant voksne og eldre. - Jobbe for at staben får utnyttet sine ressurser best mulig gjennom tydelige forventninger fra rådet, tilrettelegging for gode samarbeidsforhold og positiv ledelse. - Utfordre stadig flere mennesker til engasjerende, fellesskapsbyggende og utviklende frivillighetsarbeid i Bryn menighet. - Tydeliggjøre kirken og kirkens arbeid i Bærum slik at politikerne minst opprettholder og helst øker bevilgningene.

2. Ellen Pihl (62)

Adresse: Angerstveien 37, Rykkinn Yrke: Kommuneergoterapeut Tidligere eller nåværende verv i kirken: Leder for Motettkorets arbeidsutvalg, leder for Bryn kirke 150 år, leder for Høstmarkedet, medhjelper i barnearbeid Prioriterte satsingsområder i menigheten: - Kirken – et sted hvor alle føler seg velkomne og sett - Mangfold i måter å møtes på - for å treffe flest mulig «hjemme» - Homofiles likeverd i alt kirkens liv - Få med flest mulig i frivillig arbeid – gi folk den gleden det er å gjøre noe sammen For øvrig: Jeg er oppvokst i Ljan kirke. Har hatt styreverv, aktiviteter og mye vennskap i Norges kristelige Studenterforbund – inkludert Gymnasiastforbundet. Jeg er engasjert, arbeidsom og pliktoppfyllende. Jeg prøver å få mennesker til å vokse og trives, akkurat som jeg prøver å få blomster, frukt, bær og grønt til å vokse og trives.

3. Tormod Næss (45)

Adresse: Heggebærstien 23, Rykkinn Yrke: Aktivitør Prioriterte satsingsområder i menigheten: Kampen om ekteskapet, KRL-faget tilbake i skolen, nei til abort, kirken ut til folket (gate, kjøpesenter, festivaler), ungdomsoppfølging (konfirmant - voksen)

Bryn kirketidende

4. Margot Oppedal (72)

Adresse: Baksteplassen 62, Rykkinn Yrke: Pensjonist Tidligere eller nåværende verv i kirken: Kirkevert, Motettkoret Prioriterte satsingsområder i menigheten: Eldre, barn, ungdom, sang/musikk

5. Bente Åsland Gjøstøl (44) Adresse: Teiebærstien 15, Rykkinn Yrke: Regnskapsfører Prioriterte satsingsområder i menigheten: Arbeid med barn og unge For øvrig: Er gift, har ett barn på seks år som er aktiv i barnekoret og søndagsskolen.

6. Ricardo Holgado (53)

Adresse: Horniveien 121, Vøyenenga Yrke: Seniorforsker Tidligere eller nåværende verv i kirken: Medlem i det sittende menighetsrådet, representant i Samarbeidsutvalget for Vestre Bærum, representant i Bryn menighetsråd misjonsutvalg Prioriterte satsingsområder i menigheten: Inkludering og ungdomsarbeid

7. Peter James Broadberry (45)

Adresse: Friggs vei 32, Rykkinn Tidligere eller nåværende verv i kirken: Varamedlem i det sittende menighetsrådet Prioriterte satsingsområder i menigheten: Musikk

8. Astrid Paulsen (50)

Adresse: Angerstveien 33a, Rykkinn Yrke: Barnehagestyrer Tidligere eller nåværende verv i kirken: Dåpsopplæringsutvalget, kirkevert, gudstjenesteutvalg, givertjeneste, åpen kirke Prioriterte satsingsområder i menigheten: Gudstjenestelivet, ivareta og fornye det arbeidet som eksisterer, barn og unge For øvrig: Jeg har vært aktiv i menigheten siden 1990. Er gift og har tre voksne barn.

Side 5 4


9. Oddveig Fuskevåg (58)

Adresse: Friggs vei 34, Rykkinn Yrke: Spesialsykepleier

10. Ole Gundersen (67)

Adresse: Urds vei 20, Rykkinn Yrke: Pensjonist/kirketjener Tidligere eller nåværende verv i kirken: Varamedlem i det sittende menighetsrådet Prioriterte satsingsområder i menigheten: Diakonale tjenester, barne- og ungdomsarbeid, korsang

11. Erling Skovli (31)

Adresse: Økrigata 9, Skui Yrke: Butikksjef Prioriterte satsingsområder i menigheten: Barne- og ungdomsarbeid, familiearrangementer For øvrig: Jeg mener det er viktig for kirken å holde fast ved tradisjoner, og håper vi fortsatt kan ha en statskirke som bygger videre på det. Samtidig som jeg mener det er viktig at menigheten følger med i utviklingen i samfunnet for øvrig. Jeg ønsker også å bringe nye tanker og ideer rundt rekruttering av nye aktive brukere av kirken.

12. Svein Askheim (54)

Adresse: Brenneveien 77, Vøyenenga Prioriterte satsingsområder i menigheten: Miljøvern med mål om å bli et miljøfyrtårn, inkludering, ungdomsaktivitet Det skal velges åtte faste representanter. De resterende blir 1., 2., 3. og 4. vara. Det nye rådet tiltrer 1. november. Menighetsråd sitter normalt i fire år, men som en del av forsøket med å legge kirkevalget samtidig som politiske valg, vil det bli avholdt nytt kirkevalg høsten 2011.

Hvorfor er det så mye snakk om kirkevalg for tiden?

- Valg av menighetsråd og bispedømmeråd (Kirkemøtet) er i år lagt samtidig med stortingsvalget. Forslaget kommer fra et regjeringsnedsatt utvalg, og målet er å oppnå større valgdeltakelse. - Det er også gjort en del andre endringer i forbindelse med valget. - Mer demokrati i kirken er et premiss i stortingsforliket om løsere bånd mellom staten og Den norske kirke. - Det er satt av 73 millioner fra Kirkedepartementet til dette i år, til PR-tiltak, administrasjon og utsending av valgkort.

Side 5

... og ikke nok med det Du er også med på å bestemme hvem som skal styre Den norske kirke på nasjonalt nivå. Ved høstens kirkevalg skal det også velges representanter til Oslo bispedømmeråd. De elleve bispedømmene i Norge utgjør tilsammen Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ. Det er her det gjøres bestemmelser om reformer, liturgi og lærespørsmål. Bispedømmerådet er også arbeidsgiver for alle prestene i Oslo, Asker og Bærum. Rådet består av fem kandidater fra lekfolket (vanlige medlemmer), samt to kirkelig ansatte og biskopen. Kandidatene i alfabetisk rekkeføge: - Karin Elin Berg (31), Markus menighet - Marius Berge Eide (19), Røa - Hans Christian Ekenes (59), Grefsen - Jan Ronny Fagereng (42), Vålerengen - Ole Herman Fisknes (71), Grefsen - Kristin Gunleiksrud (48), Asker - Harald Hegstad (50), Mortensrud - Thorleif Johan Holm-Glad (62), Fagerborg - Torstein Husby (61), Tonsen - Torkil Hvidsten (29), Lilleborg - Hildegun Hennum Høeg (44), Østerås - Hege Hovland Malterud (37, Torshov - Camilla Oulie Mikkelsen (28), Gamlebyen - Inger Marie Ottersen (26), Trefoldighet menighet - Oddrun Remvik (58), Paulus menighet - Inger Torunn Sjøtrø (56), Haugerud - Ingebjørg Skjelvik (44), Romsås - Anfin Skaaheim (70), Vardåsen - Asbjørn Torvik (62), Nordstrand - Anne Louise Tveter (44), Asker - Håvard Vederhus (20), Grefsen - Anne Veiteberg (42), Sagene - Kristin Walstad (35), Holmen - Berit Wenaas (69), Skøyen Utførlig presentasjon av kandidatene til bispedømmerådet finner du på internett: www.kirken.no/oslo Kandidatene er også presentert i en brosjyre som kan hentes på menighetskontoret.

Har du ikke fått valgkort?

Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister, skal ha fått valgkort til kirkevalget. Medlemsregisteret er imidlertid svært mangelfullt, og noen vil oppleve at de ikke er oppført, selv om de skulle vært det. Gjelder dette deg, ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 67 17 57 20.

Har du fått valgkort uten å være medlem?

Da sender du bare kortet i retur til Kirkerådet, så blir du strøket fra medlemsregisteret. Dette gjelder bare deg som er urettmessig oppført som medlem.

Bryn kirketidende


Støtt våre annonsører! De støtter oss

.

Din lokalfrisør Man. - fre: 09.00 - 20.00 Lørdag: 09.00 - 18.00

Dame- og herrefrisør

Nærsenteret på Rykkinn tlf. 67 13 74 40

Åpningstider: Man - Fre: 12:00 - 22:30 Lørdag: 14:00 - 22:30 Søndag: 14:00 - 20:00 Vertshusveien 10, 1353 Bærums Verk

Telefon 67 800 200 - Fax 67 800 201

Bryn kirketidende

Side 7 6


Svarkupong

Jeg vil gi min støtte til Bryn menighet med kr. ___________ pr. måned ( )

pr. kvartal ( )

Jeg vil gi til:  menighetens barne- og ungdomsarbeid  menighetens generelle arbeid (inkl. alle aktiviteter)

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er:

__________________________________________

  

Jeg ønsker å benytte Avtale Giro Jeg ønsker å motta vanlig giro i posten Jeg ønsker å motta vanlig giro uten fast beløp

Mottaker:

Mottakers konto:

Bryn menighet

1627.32.13299

pr. halvår ( )

pr. år ( )

Ved trekk pr. kvartal, halvår eller pr. år, vennligst skriv ønsket måned(er) for trekk Jeg ønsker at beløpet trekkes ca. ________________________ ..................................................................................................... Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare informasjon (om at) du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra menigheten. Menigheten vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag.

Beløpsgrense pr. trekkmåned: .............................. (Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Beløpet trekkes fra min konto nr.:

Navn:...............................................................

.................................................................................

Adresse:...........................................................

Beløpet trekkes ca. den 20.nde i måneden

Postnr./sted:......................................................

 Jeg trenger ikke å motta varsel i forkant av betalingen. (menigheten sparer bankgebyr på ikke å sende varsel)

Sted..................................Dato ...................... Underskrift ...................................................

Svarkupongen klippes ut og sendes/leveres til:

Kirkene i Asker og Bærum inviterer til samtalegrupper for separerte, skilte og samboere som strever med vansker knyttet til samlivsbrudd. Mange har opplevd det nyttig og godt å komme sammen med andre som har opplevd en tilsvarende livskrise som et samlivsbrudd kan være. Opplegget bygger på 18 års erfaring og over 350 deltakere har gjennomført opplegget. Gruppen starter i oktober med møter tirsdag 13.okt, 20.okt., og 27. okt. Deretter hver 14. dag frem til mars / april 2010. Deltageravgift kr. 490,-. I første omgang inviteres du til et uforpliktende informasjonsmøte, hvor det blir gitt en orientering om opplegget.

Side 7

Bryn menighet Kirkegårdsveien 7 1348 Rykkinn Påmelding skjer på informasjonsmøtet: Tid: tirsdag 22.september kl. 19.00. Haslum menighetshus, Gamle ringeriksvei 86. Dersom du har spørsmål kan du ringe soknediakon Sigrid Hurum Flaata, Haslum menighet tlf 47 46 17 68, mail sigrid@haslummenighet.no eller faglig leder Stein Hardeng, generalsekretær i Kirkens Familievern, tlf 900 13 270. se også våre nettsider www.samlivsbrudd.org Er du interessert i å gå i gruppe i Oslo, kontakt diakon Jan Hyldéen tlf 23 62 91 20. mail: jan.hyldeen@oslo.kirken.no Du er velkommen uavhengig av bosted, livssyn eller kulturell bakgrunn, og om samlivsbruddet gjelder ekteskap, samboerskap, partnerskap eller kjæresteforhold.

Bryn kirketidende


Sommerens konfirmantleirer To konfirmantleirer har gått av stabelen i sommer. Som mange år tidligere, fant leirene sted på Jønnbu fjellkyrkje i Bø, og aktivitetsnivået var som vanlig høyt. Kateket Hjalmar Zuk sto i spissen for et usedvanlig engasjert lederteam som sørget for gjennomføringen av leirene. Det er konfirmasjoner i Bryn kirke de to første lørdager og søndager i september.

En solskinnsdag på Granavollen

Eldreutvalgets leder, Leiv Inggard Møen, tok tak da den tradisjonelle sommerturen hang i en tynn tråd på grunn av liten påmelding. Ved hjelp av private biler tok forsamlingen seg til Gran på Hadeland. Margot Oppedal var guide på reisen med stopp bl.a. på Ringerike museum, og Leiv Inggard avluttet med andakt i Mariakirken.

Bryn kirketidende

Side 9 8


Seminargruppens tur til Løgumkloster Bryn menighets seminargruppe dro i mai på en femdagers tur til den lille byen Løgumkloster i Sønderjylland. Vi var ni deltakere i en minibuss. Olav Bjering var vår gode sjåfør. Vi reiste via Larvik og Hirtshals, der vi overnattet. I Hjørring fikk med oss Kristi himmelfarts-gudstjenesten i den vakre, hvitkalkede Stæ. Catharinækirken. Løgumkloster by ligger rundt en kirke og restene av et cictercienserkloster fra middelalderen. I vår tid er det bygd et refugium (kloster) i tilknytning til disse bygningene, der vi skulle bo. Refugiets rutiner og arrangement ga rammen for vårt opphold og rom for vårt eget program. Dagene startet med morgensang i Kapitelsalen og endte med aftensang i Klosterkirken eller et foredrag ved refugiets medarbeidere både om dansk salmesangs historie ved Gunvor Sandvad og om kunstnere med spesiell tilknytning til Sønderjylland ved Kirsten Bjerrum. Gunvor Sandvad ga oss også en omvisning i kirken og klosteret. Vi fikk en grundig innføring i landsdelens turbulente historie fra folkevandringstiden frem til våre dager ved en av våre egne deltager, Lars Brynildsrud. Oppholdet i Løgumkloster ble avsluttet med gudstjeneste i Klosterkirken. Der fikk vi oppleve den danske salmesangsgudstjenesten: Man synger alle versene, uansett hvor mange. Postludiet, Pasacaglia og fuge av J. S. Bach var turens musikkopplevelse. Utfluktene Mens vi bodde i refugiet hadde vi utflukter som ga oss nye kunnskaper om Danmark: Både Tønder og Ribe - Danmarks eldste by (de tidligste spor datert til ca. 700) - var tidligere driftige havnebyer. Nå ligger byene flere kilometer inne i landet pga. landhevingen gjennom århundrene. Utestengningen fra havet førte til stagnasjon. Dermed kan vi i dag oppleve byplanlegging, arkitektur og byggeskikk fra middelalderen i et levende bymiljø. Tønder er kjent fra renessansen for sine kniplinger og har derfor fått sitt Kniplingmuseum. Der er det også et mer generelt kulturhistorisk museum hvor kopier av gullhornene er bevart. På Rømø ble vi sittende fast i den kilometerbrede sandstranden på utsiden av øya. Alle måtte ut og dytte - uten

Side 9

resultat. Men det fantes folk med redskap på stedet. Vi fikk oppleve Vesterhavet med vadehav og marskland. Havet var, etter århundrers oppdemming, gjort til dyrkbar jord ved en naturlig prosess - hjulpet av menneskehender ved risgjerder og sluser. Det viste seg å være muligheter til turer i området rundt refugiet. Turstier var merket med mann med ryggsekk, fint å vite til en annen gang. Naturkrefter Hjemover var første stopp Viborg domkirke som er mange messer verdt. Joakim Skovgaards fresco-malerier med bibelske motiv understreker kirkens øvrige utsmykning og arkitektur. Vi fikk med oss Jelling-monumentet er et av Danmarks mange praktfulle fortidsminner. Det består av to gravhauger 70 meter i diameter og opptil elleve meter høye, en kirke mellom haugene, to runestener, og en enorm stensetting rundt det hele. Den lille runestenen er oppført av Gorm den Gamle som et minne om hans hustru dronning Tyra. Den store runestenen er reist av Harald Blåtann til minne om hans far, Gorm den Gamle. Runestenene er reist rundt år 950 og 965 og viser både i tekst og skriftbilde overgangen fra hedendom til kristendom. Den siste er kalt Danmarks dåpsattest da Kristus er avbildet. Det er også første gang Danmark er navngitt. Endelig besøkte vi restene av Maarup kirke, en middelalderkirke på Jyllands nordvestkyst. Fordi havet spiser seg inn i landet vil denne kirken snart rase ut i havet. Kysten var opprinnelig to kilometer utenfor kirkegården. Nå er det ti meter igjen. Her står kulturvern mot naturvern. Måten denne kysten er bygd opp på, finnes ikke noe annet sted i verden. Vernemyndighetene vil ikke sikre den, slik det er gjort lenger nord. Man vil ha fri dynamikk i naturområdet. Tilbaketuren gikk om natten, og vi var hjemme klokken 04. Tekst: Kristin M. Røgeberg Foto: Olav Bjering

Løgumkloster kirke og refugium

Seminargruppen ved kaffebordet

Utsikten fra Ribe domkirke over Danmarks eldste by.

Jellingmonumentet - Danmarks dåpsattest

Bryn kirketidende


slekters gang DØPTE JUNI - AUGUST Julia Shanfen Skogstad Ødegaard Ingrid Valdø-Schwarz Daniel Nybakk Lundhaug Ellinor Karoline Råd Våpenstad Maia Sæther Kongshaug Noah Larsen Tegner Mia Isabelle Sandberg Andrea Rygh Malin Eilin Offerdal Ebert Pauline Gerhardsen Bratås Othelia Johansen Kaja Marie Lilledal Fritzvold Live Jansson Mari Sannes Risvoll Emil Smith Gjerde Mathilde Lindberg Sofie Portvik Hansen

VIGDE JUNI - AUGUST Tonje Hammargren og Geir Inge Jørgensen Synnøve Berg og Ole Morten Nafstad Elzbieta Nowosad Åsrud og Bjørn Steinar Selstad Gunn Sigrid Høiby og Kristoffer Aaserød Pettersen Marianne Binderø og Bjørnar Johan Hasle Hilde Glomsås og Anders Eide Karina Øksendal og Jens Harald Myklebost Irene von Hirsch og Per Øivind Fuhr

DØDE JUNI - AUGUST Jan Bøen Randi Gulbrandsen Hans Petter Prydz Aleksander Skaug Larsen Nina Dagmar Brekke Sem Tore Seem Helge Børseth Else Synnøve Bergendahl Harry Halvorsen Bjarne Aaberg Gunvor Vashaug Else Gunvor Johannessen Ester Oline Ugreininov Åse Emilie Bjerke Arnfin Vierhaug Odvar Hauge Pedersen Henry Johan Rønning Randi Mary Rudsengen

Søndagsskolen på Sollihøgda-tur En fin søndag i juni var gudstjenesten i Bryn lagt til Sollihøgda kapell. Søndagsskolen sto for sang og preken. Sistnevnte ble avsluttet på skikkelig søndagsskolevis, med dagens ”supersetning” der barna holdt opp plakater med ordene som dannet supersetningen, slik at alle kunne være med og si den sammen.

Foto: Torbjørn Amundsen

GRAVSTENER • Alle prisklasser • Størst utvalg • Alt innen faget • Ring for katalog

SETTEM STENINDUSTRI AS Åpent: 8-16 • Torsd. 8-18

Tlf. 67 80 21 00

Skollerudvn. 135 - Lommedalen www.settem.no

Bryn kirketidende

Side 11 10


farge

opphisser

skøyeraktig

tall (sv)

komposisjoner

a

en dario

a

a

like

karakter

avkall

omstridt i nord biten

a

salmestrofe NoS 525

pop gruppe

a

den lyser opp i mørket

matjord

minne

krøtter båt

nyanse frykt prep. navigasjonsinstrument

am. komponist

russ. dikter

trening utrop

gr. stoff

firma

abc

safter

mål

grunnstoff

dans

en sommer

selv (lat) uavgjort

gate (fr)

nummer

prep. borg (bibl)

prep.

parti

a

unøyaktig

i grunnen

hilsen

like

no. krimforf

like

løpenummer

minnehall

klovn

ledd

gr. stoff

true

ve

mål

no. forf

vi har 10

like

a

bib. m.navn

like

dyrking

beethovensymfoni

platespiller

hassium

tall

åpen bil

mediebedrift

bråne

Navn .............................................................................. god følelse

avvik

ukjent

retning

i skalaen

gjeld

rygg

reklame

rykende blodsuger varm

avholds- “har egen org. nøkkel”

skole boligen

organer

T UN N E L ÅP N I NG E N A NN E L Y Å S RY GG KN D UNK B L U S E R A V E EK T E L E A A E N A R R E S MO K K M I R V T A E KG F N S A L A M OA R UT E L O MM E D A L S B A N E N R I BE NHO LT NR N A GOT E R BØS L E S E K I EL DI N A R H E AR T H E E I M KOTE T V I V A R E T A R OE N E R A T T E S TE R T E

den lokale begivenheten

Kirkens Nødhjelp genuin

dekning

kam hyles

kv. navn (kantor)

bygd

bank

æ

kv.navn

hilsen

avlangt

gruveuttr.

substitutt (til babyer)

varig tilrettelagt arbeid

ytret

benådning

m.fl.

1000

kollektiv org.

tall

flåte

forent frende

ære (ty)

instr.

sverige

firkant kost

lokalt jernbanemuseum

nummer

lysglimt

tre

germanere

ilter

kj.stoff

kalium

like

dronning

svømmer

konj.

representerer

fins

Side 11

os

spørreord vokal

kartinje

mynt

hilsen

jord (eng.)

møbel

fuglene

stødige

boktittel

profet

gr.stoff

........................................................................................

finplagg

instrument

undersøkelse (med.)

Adresse ..........................................................................

Send inn løsninger til Bryn kirketidende Kirkegårdsveien 7 1348 Rykkinn eller lever inn på menighetshuset innen 1. november Vinnerne får tilsendt pengelodd. Vinnere i forrige nummer ble: Kjell Egil Larsen, Rykkinn Vibeke Stenersen, Rykkinn Siv Hasnes, Rykkinn Vi gratulerer!

bevitnet

Bryn kirketidende


en t a k a l På p På denne siden kan foreningslivet både i og utenfor menigheten annonsere for arrangementer i nærmiljøet. Skriv eller ring til redaksjonen, Bryn Kirketidende Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn Tlf. 67 15 01 80 - 911 41 365 Fax 67 17 57 21 e-post: olavj@bryn-menighet.no Neste nummer av Bryn kirketidende kommer i slutten av november.

Rykkinn fritidssenter Tyttebærstien 30 Tlf. 67 13 38 03

MANDAG: Ettermiddagstilbud for 5. - 7. klasse Mat, lekser, lek, diverse aktiviteter. kl. 13.00-17.00 Bandøvning Utleie etter klokken 17.00 TIRSDAG: Ettermiddagstilbud 5.- 7. klasse kl. 1300-1700 Bandøving kl. 1700-2100 Aktiviteter/kafe for 7. klasse -18 år kl. 18.00-21.00 ONSDAG Ettermiddagstilbud for 5. - 7. klasse kl. 13.00-17.00 Bandøving kl. 1700-2030 Tilfeldig utleie etter klokken 17.00 TORSDAG: Ettermiddagstilbud for 5. - 7. klasse kl. 13.00-17.00 Bandøving etter klokken 17.00 Jentegruppe - 7kl. - 18 år kl. 17.30-20.30 FREDAG: Ettermiddagstilbud for 5. - 7. klasse kl. 13.00-17.00 Bandøving klokken 17.00-22.00 Aktiviteter og diskotek for 8. klasse - 18 år klokken 18.30-22.00 LØRDAG: Noen ganger i året - Knøttemoro klokken 12.00-15.00 Utleie nærmiljø SØNDAG: Utleie nærmiljø

Bryn kirketidende

Berger svømmehall Tlf. 67 17 13 00

Følg med i avisene eller www.baerum.kommune.no/ Svømmehallene endrer aldersgrense for barn På grunn av barnas sikkerhet er aldersgrensen for å gå alene i kommunens svømmehaller endret. Barna må være 10 år og svømmedyktige. Barn under 10 år må ha følge med voksen over 18 år, som må være i vannet. Ordinære åpningstider: Mandag: 08:00 - 18:00 Tirsdag: 09:00 - 19:00 Onsdag: 07:00 - 20:00 Billettsalget stenger for barn kl. 14:00 Kun voksne etter kl. 15:00 Torsdag: 08:00 - 18:00 Fredag: 09:00 - 20:00 Lørdag: 08:00 - 14:00 Søndag: Stengt Billettsalget avsluttes 1 time før svømmehallen stenger.

Rykkinn bibliotek

tlf. 67 13 24 60

www.barum.folkebibl.no

ÅPNINGSTIDER

Man., ons, tors: kl. 13.00 - 19.00 Tirs., fre: kl. 11.00 - 16.00 Lør: kl. 10.00 - 15.00

Rykkinn Seniorsenter Hugins vei 9, 1348 Rykkinn tlf.: 67 17 18 50 Åpningstid: kl. 09-16 Åpningstid kafeteria Ma - fr: kl. 9 - 15.30 Middag serveres: ma - to: 13.30 - 14.30 fredagslunsj: 12.30 - 14 Det er som regel program hver onsdag og fredag kl. 11.30 og søndagskafé kl. 12 samt noen tirsdager. Se ytterligere program på internett: www.baerum.kommune.no/rykkinnseniorsenter

Har du et minne fra Bryn kirke? I 2011 feirer vi Bryn kirkes 150 års jubileum. Det er ganske mange som har spesielle anledninger knyttet til kirken, gjennom dåp, konfirmasjon, vielse, konserter, eller andre anledninger. Vi ønsker svært gjerne å få tilgang til bilder fra slike anledninger. Når det gjelder papirbilder har vi muligheten til å skanne disse slik at de kan bli returnert fort. Skriv helst på eller ved siden av hvilken anledning det er, når det er og gjerne hvem som er på bildet. Vi kan tenke oss å bruke slike bilder både til et jubileumsskrift som er under planlegging, og til utstilling i jubileumsperioden. Digitale bilder kan sendes til epost olavj@bryn-menighet.no eller sendes til Bryn menighet, Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn.

Side 13 12


Grønne tanker Bryn menighet er blitt en grønn menighet. I kirken ligger en brosjyre som viser hvilke tiltak som er gjennomført. Bærum kirkelige fellesråd har et ønske om at Bryn menighet også skal bli sertifisert som et miljøfyrtårn. Forslag til flere tiltak ønskes. Send e-post til unniost@online.no.

Misjon

Inspirasjonskveld med Hildur Horn Øien Tirsdag 22. september klokken 1900 på Bryn menighetshus

kommer Hildur Horn Øien til menighetshuset og vil gi oss mange gode miljøråd. Hun leder klimapanelet i Asker og har sittet i flere miljøutvalg. I tillegg har hun vært leder i fylkestinget. Møt opp til seminaret og bidra med det som du kan for at vi skal skåne naturen og klimaet.

Åpen inspirasjonskveld på Bryn menighetshus 3. november kl. 19

Madagaskar

Bli med seilbåten ”Shalom” til Madagaskars barne- og ungdomsarbeid. Tidligere Madagaskar-misjonær Eli Schie blir med oss. Arr.: Bryn menighets misjonsutvalg

Side 13

Bryn kirketidende


hva skjer...

Se de forskjellig gruppenes program. Finn noe for deg. Se ellers www.bryn-menighet.no Søndagsskolen Samles i kapellet ved kirken. Søndagsskolen samles i kirken kl. 11 og går ut til kapellet tidlig i gudstjenesten, og er ferdig som regel før gudstjenesten er ferdig. Søndagsskolen starter opp igjen etter sommeren 30. august i Bryn kapell Kontakt: Sikke og Atle Hermansen tlf. 67 13 26 25 miniGOSPEL - som tidligere var Barnekoret. For gutter og jenter fra den høsten de fyller 4 år til og med 1. klasse. Oppstart torsdag 3. september kl. 17.3018.15 på Bryn menighetshus. Neste gang 10. september med middag fra 16.45. Videre øvelser annenhver torsdag i uker med ulike nummer. Kontakt: Anne Opedal 982 67 815 eller Elisabeth Danielsen Haare 982 67 819 MAXIgospel - tidligere Jentekoret. Nå for gutter og jenter fra 2. - 7. klasse. Oppstart torsdag 3. september kl. 18.30 - 19.15 (4.-7.kl til 19.30) på Bryn menighetshus. Øvelse hver torsdag. Kontakter: Anne Opedal tlf. 982 67 815 og Elisabeth Danielsen Haare tlf. 982 67 819 Superfredag En klubb for gutter og jenter fra 8 år og oppover. Ulike aktiviteter (- for eksempel innebandy, kourong, evt. PC-spill m.m.), spise m. familiene m.m. Sted: Bryn menighetshus kl. 18 - 20 (20.30) en fredag i måneden. Datoer for høsten: oppstart fredag 18. september. Kontakt: Ragnhild Tellefsen tlf. 950 41 456 Crescendo Ten Sing Ungdomskor med band, drama og dans øver onsdager 18-20 på Bryn menighetshus. Kontakter: Elisabeth Danielsen Haare 982 67 819 Hjalmar Zuk 982 67 818 Voksen-Ten Sing Øver hver tirsdag kl. 19 - 21 som regel på Bryn menighetshus Kontakt: Hilde Kristiansen 952 74 750 Olav Jakobsen 911 41 365

Motettkoret Øver i Bryn kirke onsdager fra kl.19.00 til 21.00 Kontakt: kantor Anne Opedal 982 67 815 Seminarkvelder Arrangeres av Seminargruppen. Det er foredragsserier med kirkelige og kulturelle emner på menighetshuset en tirsdag i måneden med start kl 19. Møtene er åpne for alle. Seminarkvelder i Bryn høsten 2009 tirsdag 8. sept: ”Karl 12. og krigen på Krokskogen” v/ Olav Bjering tirsdag 20. oktober: ”Hovedøya - et kloster ved verdens ende” v/ Karl Gervin tirsdag 17. november: ”Dødehavsrullene nytt lys på Bibelen” v/ Torleif Elgvin tirsdag 15. desember: H. C. Andersen” v/ Kristin Røgeberg Seniortilbud I Bryn menighetshus er det samlinger hver tirsdag med fellesskap og hygge. Annenhver tirsdag innbys det til formiddagstreff med sosialt/kulturelt innhold kl. 11 - 13. Programmet er enkelt med sang og musikk, andakt, som regel et kåseri e.l. Det serveres formiddagsmat og det er god tid til å prate sammen.

Åpen kirke Kirken er åpen for stillhet, lystenning og bønn og for å se seg om i kirken. Det trengs stadig flere som kan være med på åpen kirke. Ta kontakt med menighetskontoret tlf. 67 17 57 20 eller med en av vaktene i kirken. NMS - misjonsgruppe Andre mandag i måneden kl.12 på Bryn menighetshus Kontakt: Irene Mosvoll tlf. 67 13 71 18 Bibelgrupper Vil du være med i en? Kontakt menighetskontoret 67 17 57 20 Sorggruppe For enker og enkemenn i Bryn, Tanum og Helgerud menigheter. Ta kontakt med menighetskontoret tlf. 67 17 57 20 Malegruppen Interesserte kan ta kontakt med Jøran Wøien tlf 99 00 18 72 eller Olav Jakobsen 911 41 365 olavj@bryn-menighet.no

Høstenssamlinger: 1. september: Oppstart med kaffe og vafler. Astrid Ropeid forteller, og vi deler sommerminner Utlodning 15. september: Besøk av Eli Schie 29. september: Program kommer senere 13. oktober: Ingrid Danbolt Morken om Luthers kone 27. oktober: Hyggetreff med beboere på institusjonene 10. november: Olav Jakobsen om Mathias Orheim 24. november: Vi får besøk av May Brit Bjering 8.desember: Julelunsj Åpen bibelgruppe De tirsdagene det ikke er formiddagstreff er det Åpen Bibelgruppe på menighetshuset til samme tid, kl. 11. Der er alle velkomne til samtale om trosspørsmål i lys av bibelen.

De som har noe som kan selges, og de som kan hjelpe til før - under og etter markedet, kontakt Ellen Pihl på epost (Ellen@angerst.com ) eller mobil (92880700)

Side 15 14


Gudstjenester sø 30. august 13. s. e. pinse Mark 7, 31 – 37 kl. 11 Høymesse i Bryn kirke, dåp og nattverd, takkoffer til menighetens eget arbeid, søndagsskole i kapellet. Etter gudstjenesten mulighet til å forhåndsstemme til kirkevalget. lø 5. september kl. 12 Konfirmasjon kl. 14 Konfirmasjon sø 6. september 14. s. e. pinse Luk 10, 25 - 37 kl. 11 Høymesse m. dåp og nattverd, takkoffer til Maritastiftelsen kl. 13 Konfirmasjon lø 12. september kl. 12 Konfirmasjon kl. 14 Konfirmasjon sø 13. september 15. s. e. pinse Sal 116, 12 - 16 kl. 11 Høymesse m. dåp og nattverd takkoffer til Misjonsalliansen Etter gudstjenesten mulighet til å forhåndsstemme til kirkevalget på menighetshuset. kl. 13 Konfirmasjon

NB!

Det Det kan kan forekomme forekomme forandringer, forandringer, så så følg følg også også med med ii avisene. avisene.

se også www.bryn-menighet.no Følg også med på baerumkirken.no

Søndagsskolen

ønsker velkommen til sang, lek, aktiviteter og bibelhistorier. Bli med og lær om Gud, Jesus og personer vi leser om i bibelen. Vi starter inne i kirken kl. 11 og går ut i kapellet tidlig i gudstjenesten. Du kan også komme direkte til kapellet, vi starter ca. 11.15. Oppstart 30. august Vi ønsker alle velkommen! Barn under 4 år bør være sammen med foreldre eller foresatte de første gangene. De fleste barna som er med på søndagsskolen er mellom 3 og 7 år. Velkommen! Sikke og Atle Hermansen

Haslumseter kapell

sø 20. september 16. s. e. pinse Matt 6, 24 - 34 kl. 11 Høymesse m. nattverd Takkoffer til NORmisjon. Motettkoret medvirker kl 12 40-års jubileumsgudstjeneste for og på Haslumseter kapell. sø 27. september 17. s. e. pinse Joh 11, 17 - 27 og 37 - 44 kl. 11 Felles gudstjeneste i Lommedalen kirke NB! Det er ingen gudstjeneste i Bryn kirke sø 4. oktober 18. s. e. pinse Rom 14, 1 - 8 kl 11 Høymesse m. dåp og nattverd, takkoffer til menighetens eget arbeid sø 11 oktober 19. s. e. pinse Mark 12, 28 - 34 kl. 11 Familiegudstjeneste m. dåp, utdeling av 4-årsbok, miniGOSPEL synger, takkoffer til Ung Kirkesang sø 18 oktober 20. s. e. pinse Mark 2, 1 - 12 kl. 11 Høymesse m. nattverd, Olsenbanden medvirker, offer til menighetens eget arbeid kl. 13 Dåpsgudstjeneste sø 25. oktober bots- og bededag Matt 3, 7 - 12 kl. 11 Høymesse med Sanger fra vest, dåp, Voksen-Ten Sing medvirker, takkoffer til NLM lø 31. oktober kl. 15 Minnegudstjeneste Opplesning av navnene på de som er stedt til hvile siste året.

Side 15

Gudstjeneste søndager kl. 12 Adkomst til Haslumseter fra Burud parkeringsplass, Skytterkollen eller Fossum. For ytterligere informasjon se ellers www.haslumseter.no 40 års jubileum feires ved gudstjeneste 20. september sø 1. november Alle helgensdag Matt 5, 1 - 12 kl. 11 Høymesse m. nattverd, takkoffer til menighetens eget arbeid Motettkoret medvirker sø 8. november 23. s. e. pinse Fil 1, 6- 11 kl. 11 Familiegudstjeneste m. dåp MAXIgospel synger. Takkoffer til menighetens eget arbeid sø 15. november 24. s. e. pinse Matt 22, 15 - 22 kl. 11 Høymesse m. konfirmantpresentasjon, takkoffer til menighetens eget arbeid, Crescendo medvirker sø 22. november Siste søndag i kirkeåret Matt 25, 31 - 46 kl. 11 Høymesse m. dåp og nattverd, takkoffer til NORmisjon lø 28. november kl. 18 Lysmesse m. speiderne og Lys våken sø 29. november 1. s. i advent Luk 4, 16 - 22a kl. 11 Storfamiliegudstjeneste med ”Lys våken” takkoffer til Søndagsskoleforbundet

Bryn kirketidende


‘Jeg brenner for en raus og tydelig kirke’ Randi Langkaas (41) Bosted: Bærums Verk, oppvokst på Rykkinn og i Bryn menighet Familie: Singel, har en nevø boende hos seg Yrke: Utdannet kateket (menighetens undervisningsleder), jobbet som det i Lommedalen menighet i perioden 1992-2007, har siden jobbet i Kirkerådet (Den norske kirkes sekretariat) Aktuell: Ny ungdomsgeneral i Den norske kirke (nytilsatt som ungdomsrådgiver i Kirkerådet) – Hva er du mest opptatt av akkurat nå? – Innføringen av trosopplæringsreformen i alle norske menigheter, og å sette spørsmål om ungdomsdemokratiet i kirken på dagsorden. Og så vil jeg gjerne å rekke å plukke litt blåbær. – Hva brenner du for? – Alt mulig, egentlig, men jeg er veldig jobborientert akkurat nå. Jeg brenner for at kirken skal være et sted for alle, en raus og tydelig kirke. Samtidig brenner jeg for familie og venner og sånne ting. – Hvem ser du opp til? – Oi! Det er mange. Jeg ser opp til moren min og mormoren min fordi de er rause, viser mye omsorg er tydelige og lager god mat. Jeg ser også opp til alle småbarns- og ungdomsforeldre som klarer å takle hverdagen i dagens samfunn. – Når har du det best? – I hyggelig lag, når jeg sitter og prater om livet med venner, drikker litt rødvin og spiser god mat. Men jeg har det også veldig godt når jeg er alene med en god bok og er ferdig med å rydde huset. – Hva provoserer deg? – Intoleranse.

Bryn kirketidende

– Hvilket spørsmål vil du helst bli stilt? – Det er ikke så farlig hva spørsmålet er, så lenge den som spør er interessert i å høre svaret. – Er sånne spørsmål mangelvare? – Veldig ofte spør folk, og så har de for dårlig tid til å lytte. Tekst og foto: Trygve W. Jordheim

Side 16

Bryn kirketidende  

I m i n f a r s - et nærmiljøblad fra Bryn menighet - nr 3 - 2009 årgang 32 ( J o h 1 4 , 2 ) miniGOSPEL: fra den høsten en fyller 4 år og t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you