Page 1

Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal

Informasjon

Nr. 7 desember 2009 - 8. ĂĽrgang

Ny prest ansatt - side

3

t

Y T e T

Fra sjømannskirken til Revetal

God jul! ad

4-5

bl

side

RE Sn u N

Suksess for Re Ten Sing


Fjernt og nært RE KIRKEKONTOR

Kommunehuset, 3174 Revetal Åpningstider: Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 Tlf.: 33 06 10 00 Fax: 33 06 15 45 Kirkeverge: Per Astrup Andreassen 33 06 15 41 • 486 00 380 per.astrup.andreassen@re.kommune.no Sogneprest: Nils Øyvind Kjøl 33 06 15 44 • 928 90 669 nils.kjol@re.kommune.no Sogneprest: Sølvi Kristin Lewin 33 06 15 40 • 992 32 148 solvi.lewin@re.kommune.no Prest: Stephen Reid 934 16 757 Underv. leder: Randi Anne Skårdal 33 06 15 46 • 913 13 385 randi.skardal@re.kommune.no Diakon: Ole Hafell 33 06 15 42 • 934 01 955 ole.hafell@re.kommune.no Trosopplærer: Hilde Heitmann 997 36 710 hilde.heitmann@re.kommune.no Kantor: Truls Gran 908 34 745 trulgran@frisurf.no Kantor: Bjørn Vidar Ulvedalen 928 31 252 vulveda@online.no Sekretær: Brit Wenche Brennhovd 33 06 15 49 • 913 04 611 brit.brennhovd@re.kommune.no Kirkens øvrige ansatte og tillitsvalgte: Kirketjener i Våle: Per Mørck 951 62 741 phe-moer@online.no Kirketjener i Undrumsdal: Karl Anders Bråten 913 18 084 kabraate@online.no Kirketjener i Ramnes og Fon: Lars Bjune 993 85 464 Menighetsrådsledere: Fon menighet: Tor Vilhelm Bue 952 46 208 to-bue@online.no Ramnes menighet: Synnøve Finnerud 995 04 117 tosfinne@online.no Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten 913 18 084 kabraate@online.no Vivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen 907 22 711 Solveig.elg@gmail.com Våle menighet: Heidi Myhre 957 71 536 ingemyh@online.no Re kirkelige fellesråd: Leder: Ragnar Bjerknes 952 40 228 ragbje@online.no Leie av Kirkeborg • Tlf. 33 39 67 39 Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49 Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret Re menighetsblad 33 06 10 00 Bankkonto nr. 2400.31.53319 Sats: Print Konsult, Andebu Nettside www.re.kirken.no Forsidefoto: Ramnes kirke februar 2009. Foto: P.A.A.Sover som en stein etter forbønn

Lydia Malaka opplevde helbredelse etter å ha blitt bedt for på et møte i Lørenskog. Det var i jobben som hjelpepleier på nattskift at Lydia mistet den naturlige døgnrytmen og dermed søvnen. Hun hadde ofte mareritt og hadde hukommelsessvikt. I tillegg opplevde hun også til stadighet å bli misforstått. Avvisning og isolasjon tynget henne. Etter forbønn vendte Lydias energi og livslyst tilbake, nå våkner hun og kjenner seg uthvilt. Lydia gleder seg også over større harmoni i forholdet til andre mennesker. I et program om åndelig oppvåkning i TV2 sier hun: Nå sover jeg som en stein!

Kirker stenges i Kina

Medlemmer i kinesiske kirker som ikke er godkjent av myndighetene, ble i november tvunget til å finne andre steder for å delta i gudstjeneste eller be. Politiet blokkerte for få uker siden medlemmene av den uregistrerte Shouwang-kirken da de kom til en park i Beijing for å ha utegudstjeneste. Fra før er menigheten nektet å holde gudstjenester innendørs. Politifolk nektet å svare på spørsmål fra journalister da menigheten ikke fikk holde sin utendørsgudstjeneste. Kilde NTB

Online-menigheter øker

Et økende antall menigheter rundt om i verden oppretter internettavleggere. Nettsidene er fullt interaktive, med en internettpastor, livechat, bibelstudier og bønn i smågrupper gjennom chat. Under nattverden bruker seerne eget brød og vin. I løpet av gudstjenesten kan deltakerne klikke på en fane for å ta imot Kristus som sin frelser, melder Familie & Medier.

Sjømannskirkens nettkirke

Et av nettstedene som tilbyr kontakt er www.nettkirken.no, som drives av Sjømannskirken. De skriver dette om tilbudet: Du kan når som helst ta en runde i kirken, hvor du kan tenne lys, lytte til salmer og musikk, sende en hilsen eller lese i Bibelen. Du finner også bønner å be - eller kan be om forbønn - eller du kan samtale med en av våre tre nettprester om det du er opptatt av. Det kan være personlige ting, tanker om tvil og tro eller et behov for å bli sett av et annet menneske.


Fra sjømannskirken til Revetal I januar starter Sjur H. Askjer (40) i jobben som menighetsleder for Revetal menighet. Annenhver søndag blir han å treffe på Røråstoppen skole i forbindelse med gudstjenestene der. Erfaringene som sjømannsprest tror han kommer godt med. Tekst og foto: Per Astrup Andreassen Sjur har nylig flyttet tilbake til Norge etter tre år som studentprest i Sjømannskirken i Australia og New Zealand. Han har også vært ansatt som assistent ved Sjømannskirken i Dubai. Overfor Re Menighetsblad kommer han med en innrømmelse: -Jeg har nok sittet mer på barkrakker enn kirkekrakker i min periode som sjømannsprest. Som sjømannsprest legges det stor vekt på møter med enkeltmennesker i den situasjonen de er, og å skape en lav terskel inn i fellesskapet og gudstjenesten, sier Sjur.

Overføre til Revetal

Sjur Askjer ønsker at han og Revetal menighet skal være noe folk i bygda kan regne med når man ønsker seg et fellesskap og når livet røyner på. Det er derfor naturlig å ta med noe av tankegangen fra Sjømannskirken inn i arbeidet på Revetal. Han er opptatt av at menigheten skal være livsnær og skape sosiale treffsteder slik at det blir en kirke med lav terskel. På den måten kan man gjøre veien til nattverdbordet og de gode samtalene kort. Sjur vet hvordan det er å reise rundt og ikke finne en menighet der man føler seg hjemme, men har også erfart hvor viktig der et å lande et sted og oppleve et fellesskap hvor en både kan gi og få. Han beskriver menigheten som et supplement til familielivet. Menigheten er ment å fungere som en hjelp til å være hele mennesker, sier han.

Dubai og Australia

Sjur H. Askjer bor på Tolvsrød i Tønsberg og er gift med Margunn. Sammen har de barna Jakob (15), Mari (12) og Ola (8). Han sier at det nok også var både eventyrlyst og reiselyst som fikk familien til å bryte opp og reise ut for Sjømannskirken. Har man det godt som familie kan man trygt reise ut, men ikke som et forsøk på å reparere noe eller flykte fra noe. Første gang til Dubai i 1996 og deretter til Sydney med Australia og New Zealand som nedslagsfelt i 2006. Han har også vært pastor i Frikirken i Tønsberg og på Bryne etter fullført 3-årig pastorutdanning ved Frikirkens teologiske høgskole i Oslo. På Hald, Lagets Bibelskole i Mandal, var han student i to år etter å ha gått på Re videregående skole.

17. januar leder Sjur H. Askjer sin første gudstjenesten på Røråstoppen skole.

”Jeg har nok sittet mer på barkrakker enn kirkekrakker i min periode som sjømannsprest” Press på å lykkes

Sjur skal være menighetsleder i 50%, i tillegg er han studentkoordinator for Norges kristelige legeforening med oppsøkende arbeid overfor medisinstudenter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I Norge, som kanskje er verdens beste land å bo i, er det mange som sliter med både magesår og ensomhet i kampen om å holde følge. Det er mye press på å lykkes, sier han. Selv kurs i selvutvikling og livsmestring kan oppleves som krav. Ofte er begrepet nåde fraværende. Det er her menigheten bør være et sted der man kan komme med hele seg. Det er godt å være der hvor vi møter hverandre med raushet og hvor Gud kan få slippe til med sannhet og nåde. Det er oppskriften på frihet i følge Bibelen. 


Re Ten Sing på Elverhøy Hver tirsdag kl 18:00 samles 30-40 ungdommer i alderen 13 – 18 år på Elverhøy Kultursenter i Ramnes. Nystartede Re Ten Sing har allerede blitt et populært tiltak der sang- danse- musikkglade ungdommer møtes. Det hersker en god stemning på Elverhøy, noen er i gang med å rigge lys, andre danser eller synger mens det i studio i kjelleren øves på bass, gitar og trommer. En løper gjennom kjøkkenet med en haug med pølser på leting etter en kjele. Tirsdagskvelden på Elverhøy er i høyeste grad en aktiv kveld, men med tid for hyggelig prat og en matbit til deltakerne.

Ikke bare for sangglade

Selv om det heter Re Ten Sing må man ikke kunne synge for å være med, sier yngste jente i styret, Karoline Lie. Hun viser til at det i tillegg til kor også er mulig å være med i teknisk gruppe eller danse- og bandgruppe. – Jeg synes det er veldig morsomt å synge sier Karoline, som vi treffer i kor-gruppa. Hun er meget fornøyd med tilbudet, og er en av de som har vært i Oslo på kurs for å lære hvordan man skal være med som rollemodell og hvordan skape samarbeid i gruppa.

Time-out

Kveldene starter som regel med en felles samling. Deretter øvelse, enten i fellesskap eller i grupper. En av initiativtakerne til Re Ten Sing, er Inger Sandes. Denne kvelden er det hun som forbereder Time-Out, som er en andaktstund. Det er Ramnes KFUK-KFUM som er ansvarlig for opplegget, i samarbeid med blant annet Den norske kirke i Re og Elverhøy Kultursenter. Nye er alltid velkommen får menighetsbladet klar beskjed om å skrive!

Danseg
Frank W e

gruppa i

d de ins

truerer

band-g ru pp a .

Inger S

f ull swi

ng.

a n d n es

Sanggr

forbere

uppa va

der Tim

r m er o p

e-out.

p.
Klimaaktivister fyller danskebåten 12. desember reiser mer enn 1000 nordmenn samlet til FNs klimatoppmøte i København. Klimaseilasen har mobilisert grasrotaktivister fra hele Norge for å kreve en rettferdig klimaavtale. Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender står som arrangør av Klimaseilasen. -Vi har fylt nær sagt hele skipet til DFDS og reiser sammen for å påvirke politikerne under FNs klimatoppmøte. På båten arrangerer vi mange ulike klimaseminarer. I København skal vi framsette våre krav om en rettferdig klimaavtale, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Biskopene er med

Kirkens Nødhjelp er veldig fornøyde med at det norske kirkenettverket har mobilisert såpass godt til klimaseilasen, med biskopene i Den norske kirke i spissen. Klimaseilasen blir trolig den viktigste norske mobiliseringen under klimatoppmøtet.

3174 Revetal - Telefon 33 06 28 90

Haslestad Olje & Varme AS

Åpent 9-20 (9-18) • tlf. 33 06 26 55Stort

misjonsarrangement i Døvik kirke torsdag 21.1.2010 kl. 19.00. Besøk fr Nepal. Arrangør: Samarbeid mellom DELK, Våle NORmisjon og Våle Tibetmisjon

Elektrogruppen MOER Tønsberg – Revetal – Tjøme Tlf: 33 06 19 90 www.moer.no


Re-organist med nyhet I 2002 startet kantor Bjørn Vidar Ulvedalen i Re arbeidet med ü undervise barn og unge i orgelspill. Samtidig sü han at det foreligger lite skrevet materiale som egnet seg i undervisningen. Han startet derfor samtidig med ü lage undervisningsmateriell. Nü foreligger første bind av fem i Bjørn Vidar Ulvedalens store metodeverk for orgel. Resterende bind kommer hver müned til serien er komplett. Preludium er den første boken i serien med orgelskole for elever som har orgel som et nybegynnerinstrument. Preludium er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt som Bjørn Vidar Ulvedalen har drevet siden 2002. Barn og unge har fütt et tilbud om ü spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano. I Preludium spiller

Nyttürsaften 2009 Velkommen til nyttürsarrangement i Vüle menighetshus kl.18! De som ønsker mü gjerne starte markeringen med gudstjeneste i Vüle kirke kl.17. Middag serveres kl.18:30 og etterfølges av kulturelle innslag, underholdning, allsang, kaffe og kaker. Vi avslutter kl.22. Pris for kvelden er kr.170 for voksne og kr.60 for barn under 12 ür. MERK: Pümelding til kirkekontoret/ diakon Ole Hafell senest 5.juledag (29/12) kl.12. Tlf. 33 06 15 49 / 934 01 955

eleven med to hender og pedal fra første time. Samtidig kan satsene varieres og studeres ved et piano. Bøkene er utgitt pü Cantando Musikkforlag AS - www.musikkforlaget.no

Takk

Hjertelig takk til alle som bidro pü en eller annen müte ved loppemarkedet pü Vüle menighetshus. Resultatet ble kr. 35.260,-. Sjømannskirken.

TÂŹ 6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹE PERIODEKORTÂŹFORÂŹALLE

2EISÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDEREÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹ6ESTFOLDÂŹTILÂŹFASTÂŹPRIS

6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹETÂŹPERIODEKORTÂŹSOMÂŹERÂŹSKREDDERSYDDÂŹTILÂŹALLEÂŹALDERSGRUPPERÂŹOGÂŹREISEBEHOV ÂŹOGÂŹGJÂ’RÂŹDETÂŹENKLERE ÂŹBILLIGEREÂŹOGÂŹMERÂŹmEKSIBELTÂŹÂŹ Ă?ÂŹBRUKEÂŹBUSSÂŹ+ORTETÂŹFĂ?RÂŹDUÂŹKJÂ’PTÂŹPĂ?ÂŹSALGSKONTORENE ÂŹOGÂŹDUÂŹFYLLERÂŹDETÂŹENKELTÂŹOPPÂŹPĂ?ÂŹBUSSENÂŹÂŹ3JEKKÂŹVKTNOÂŹFORÂŹmEREÂŹSMARTEÂŹKORTLÂ’SNINGERÂŹ -EDÂŹ6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹDETÂŹENKELTÂŹOGÂŹBILLIGÂŹĂ?ÂŹBRUKEÂŹBUSS

SMARTINGERÂŹBRUKERÂŹBUSS WWWVKTNO
Menighetsutvikling i kirken Ramnes og Våle sogn er med i et pilotprosjekt i menighetsutvikling i samarbeid med Menighetsfakultetet. I perioden 2009-2011 skal vi på forskjellige måter jobbe med menighetenes fortid, nåtid og fremtid. Av: Sølvi K. Lewin Hvem er vi nå? Hva særpreger nettopp vår menighet? Hvor ønsker vi å være om 5 år? Dette er noe av det ønsker å undersøke nærmere. Metodene vi vil jobbe med, er flere. For tiden jobber vi med intervju og spørreskjema. Vi trenger hjelp fra deg som leser dette. På de to neste sidene er det et spørreskjema som det hadde vært fint om du ville ta deg tid til å svare på. Klipp ut og levere dette skjemaet i utfylt stand i Våle eller Ramnes kirke, eller på Servicetorget på kommunehuset. Du kan også svare elektronisk på internett på: www2.mf.no/mif/ramnes-vale. Skjemaene besvares anonymt og legges i forseglede esker som sikrer konfidensiell behandling. Svarfrist: 10. februar 2010.Seks sentrale spørsmål

En kan forenklet si at prosjektet ”Menighetsutvikling i folkekirken” skal forsøke å gi svar på blant annet følgende spørsmål: - Hva er en menighet? - Hvorfor er vi menighet? - Hvordan er vår menighet? - Hva særpreger oss på dette bestemte stedet? - Hvem er vi menighet blant/for? - Hvilken menighet ønsker vi å være? Dette er ikke akademiske spørsmål, i den forstand at det gjelder å finne de ”rette svar”. Det er et poeng at det er menigheten i fellesskap som skal svare på disse spørsmålene.

Intervju med utvalgte personer

Ved hjelp av enkle spørreskjema og/ eller systematiske intervju kan en få innsikt i ulike folks erfaringer med kirke og menighet og deres ønsker og forventninger. Det er et poeng at en intervjuer forskjellige personer, og da flere enn de som vanligvis er med i det kirkelige fellesskap. Ved dette arbeidet vil en få økt innsikt i hvem vi er menighet blant, og forventinger til hvilken menighet en skal være. Du finner mer informasjon om prosjektet på www.mf.no/menighetsutvikling.

Hvem er vi som jobber med dette lokalt?

Ramnes: Styringsgruppe: Katarina Einarsen Enne, Synnøve Finnerud, Mona R. Kirkevold, Truls Gran og Sølvi Lewin. Intervjuere: Erik Kjær og Astri Søyland Våle: Styringsgruppe: Hans Emil Møller-Hansen, Bjørn Brundtland, Tone Gran, Bjørn Vidar Ulvedalen og Nils Øyvind Kjøl. Intervjuere: Anita Flugund og Birgitte Meling Sandnes


Prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken

Erfaringer og meninger om ERFARINGER OG MENINGER OM KIRKE OG MENIGHET kirke og menighet

Re menighetsblad

Spørreskjema Spørreskjema

Tilhørighet til (sett kryss)

Ramnes menighet

Våle menighet

Nedenfor finner du noen uttalelser om kirken (Den norske kirke) Tenk gjennom utsagnet. Er du enig eller uenig i det som står? Sett kryss for hvor enig/uenig du er. Helt Litt Litt Helt Enig enig uenig Uenig Mine erfaringer om den lokale kirke 1 Det er lett å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke/menighet 2

Jeg opplever at kirken gir meg hjelp til å forstå eget liv

3

Jeg leser i menighetsbladet til min lokale kirke når det utkommer

4

Kirken er en viktig bidragsyter til det lokale kulturliv

5

Jeg synes det er lett å forstå det som blir sagt i kirken

6

Jeg opplever at kirken utfordrer meg på hvordan jeg skal leve

7

Det å være i kirken gir meg en opplevelse av å være sett og elsket av Gud

8

Jeg blir styrket i tilliten til og tro på Jesus når jeg er i kirken

9

Kirkens medarbeidere er tilgjengelige når jeg trenger dem

Deltakelse og fellesskap 10 Jeg syntes det var en positiv opplevelse da jeg var i kirken sist 11 Jeg setter spesielt pris på å være i kirken ved de store anledninger i livet, slik som dåp, konfirmasjon, vielse, begravelse 12 Min lokale kirke/menigheten er åpen og inkluderende for alle mennesker 13 Jeg føler meg respektert som den jeg er når jeg er i kirken 14 Jeg er alltid sammen med familie, venner eller andre kjente når jeg er i kirken 15 Jeg opplever glede og inspirasjon ved å være på konserter i kirken 16 Jeg vil gjerne bli spurt om å utføre en oppgave i gudstjenesten/menigheten Ønske om endringer 17 Den lokale kirke/menigheten bør være aktiv i den offentlige debatt 18 Jeg ønsker at kirken skal ha et tilbud til voksne der vi kan samtale om tro 19 Jeg synes kirken skal sette i gang med flere tiltak for barn i vårt nærmiljø 20 Jeg synes kirkens ledere oftere bør spørre meg hva jeg mener om kirken 21 Jeg mener min lokale kirke bør forandre vesentlig på sitt arbeid (skriv ev forslag nedenfor / på baksiden)

Spørreskjema s. 1
Prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken

Re menighetsblad

Ellers mener/ønsker jeg at kirken bør:…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….……………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………... Om meg selv: Jeg er:

Jeg bor: alene

under 20 år

20-40 år

Kvinne

Mann

40-60 år

sammen med bare voksen/ne, ikke barn

Jeg har bodd på dette stedet (i menigheten): 0-5 år 5-10 år 10-20 år

over 60 år

sammen med barn (0-18 år)

over 20 år

Hvor vil du plassere deg selv når det gjelder tro på Gud? (sett ring rundt det tallet som passer best for deg) Jeg tror ikke på Gud 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jeg tror på Gud Hvor vil du plassere deg selv når det gjelder å være kristen? (sett ring rundt det tallet som passer best for deg) Jeg er ikke kristen 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jeg er kristen I hvilken grad føler du tilhørighet til din lokale kirke? (sett ring rundt det tallet som passer best for deg) Ingen tilhørighet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Sterk tilhørighet

Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller andre religiøse møter? (Regner ikke med bryllup, begravelse, dåp eller lignende) 1: Hver uke eller nesten hver uke

2: Én eller flere ganger i måneden

1

3: Noen ganger i året 4: Sjeldnere

5: Aldri

– 2 – 3 – 4 – 5

Skjemaet kan leveres i Ramnes kirke eller Våle kirke i forbindelse med en gudstjeneste eller på Servicetorget på kommunehuset. Du kan også sende det til: Kirkekontoret, P.b. 123, 3164 Revetal. Det er også mulig å svare på spørsmålene ved å gå på internett: www2.mf.no/mif/ramnes-vale. Takk for at du tok deg tid til å svare! 10

Spørreskjema s. 2


Mer hjerterom Stina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re. Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende. I vår var vi på tur til en liten landsby et stykke utenfor Douentza sammen med elever fra korttidsbibelskolen. Der ble vi kjent med en dame som heter Maryama og som viste seg å være kona til landsbysjefen. De har en hel skokk med unger, den minste bare to år. Sammen med Samba og Jenaba fra kirka vår har jeg fortsatt å besøke denne familien regelmessig, og nå i høst har vi vært der hver uke og hørt på bibelhistorier på kassett sammen med dem.

Vanskelig å få medisiner

Maryama har hjerteproblemer. For å få tak i medisiner går hun på beina de to timene det tar å komme seg til Douentza sentrum. Forrige fredag var det på tide å få tak i nye resepter og nye piller, men så hadde hun fått feber, antakelig malaria. Selv om hun var både slapp og dårlig klarte hun å stavre seg hele veien til sykehuset i Douentza, bare for å oppdage at alle legene var reist på kurs. Dermed var det ingen hjelp å få. Lørdager og søndager er det heller ingen skikkelige leger på jobb på sykehuset. Det er faktisk bare to personer på hele sykehuset som er skikkelige leger enda dette er et fylkessykehus, og de tar seg fri i alle helger og høytider.

entza helt til mandag, men hadde heller ikke krefter til å gå tilbake igjen i solsteika på den støvete og sandete stien som går til landsbyen deres. Derfor tilbød jeg meg å kjøre henne tilbake til landsbyen. På onsdag var vi på besøk hos dem igjen. Maryama hadde enda ikke kommet seg til legen, nå var hun så dårlig og febersyk at hun nesten ikke kunne stå på beina. Vi tilbød henne å sitte på med oss tilbake til sykehuset. Denne gangen fant vi legen, og hun ble lagt inn. To dager etter ble hun erklært klar til å skrives ut, selv om hun fortsatt var så forkommen at hun knapt kunne sitte oppreist. Men resepter til nye medisiner hadde hun i hvert fall fått.

Usikkert helsestell

Selv om vi etter hvert begynner å bli vant til å forholde oss til nød og elen-

Maryama orket ikke vente her i Dou-

VÅLE TAXI

Tlf. 33 06 07 05 • Mob. 913 72 962 Minibuss (inntil 16-seter) + vanlig drosjebil

dighet her i Mali kjenner jeg at jeg blir sint på Maryamas vegne. Tenk å være prisgitt et sånt system! Tenk å måtte gå til fots i timevis for å komme til lege når en egentlig ikke orker å stå oppreist! Tenk å aldri kunne være sikker på at en faktisk vil få hjelp om en klarer å komme seg til sykehuset! Det er i grunnen ikke så rart at mange ligger hjemme og dør, i stedet for å oppsøke helsevesenet i dette landet.

Plass i hjertet for andre

Denne opplevelsen med Maryama minnet meg om mine egne ”hjerteproblemer”. De som bunner i at hjertet mitt er mest fylt av meg og mitt og mine egne krav til hva livet bør by meg. Har jeg nok hjerte for de som har det vanskelig i denne verden til at jeg faktisk gjør det jeg kan for å hjelpe? Da handler det ikke bare om å la Maryama få sitte på i bilen min, men om å gjøre det jeg kan gjøre for å forandre verden. Bærer mine prioriteringer preg av at jeg virkelig ønsker en mer rettferdig verden? Er mitt mål i livet et friksjonsfritt liv for meg og mine, eller å gjøre livet mer levelig for dem som har det aller vanskeligst? Det hender nemlig ganske ofte at det som gir meg mest velvære står i motsetning til det som totalt sett gagner verden. Hva velger jeg da? Det vil jeg prøve å tenke på når vi nå går inn i advents- og juletida! Jeg tror jeg ønsker meg mer hjerterom i julegave!

11


Velkommen til Retorvet kjøpesenter med over 30 butikker i de aller fleste bransjer. 10.500 kvm over 3 plan. Åpent 9-20 (18) Meny 8-21 (20)

Kommunehus: • Cinderella • Expert • Re kommune • Restauranten AS • Reveny Plan 1: • Aktuell Optikk • Fargerike, Revetal • Meny Arve Gran AS • Mester Grønn • Mix • Life Revetal • Renesansse

• Revetal Libris • Sport 1 Revetal • Vinmonopolet 2. etasje: • Bonita • B-Young • Chic Frisør • Kappahl (åpner 19. mars) • Match Revetal • Parfymeri Wi-vi • Petit barneklær • Princess Interiør • Revetal Apotek • Skoringen

Underetasjen: , • Hov s Marked ans Ellers finner du: • A/S Gran VVS • BiB Fashion • Dnb Nor, Revetal • Dyrerike • Jernia Revetal • Posten • Revetal Kro og Catering AS • Rema 1000

STOR

GRATIS PARKERING

12


Til ettertanke

Vi er ikke alene Maria….” Det er de ord kirken bruker for å si hva det ligger i at Jesus er Guds Sønn. Den hellige er kommet inn i vår verden.

Det går mot vinter. Det går mot stjernestrødde nattehimler, da det er duket for filosofisk grubling over vår eksistens. Vi titter opp i undring, og vi lurer på om vi er de eneste representanter for intelligent liv i vårt univers. Det er i så fall en svimlende tanke! Like svimlende som den motsatte mulighet; at det er flere som oss (eller liknende) der ute! Av: biskop i Tunsberg Laila Riksaasen Dahl

Det går mot jul. Den inneholder et budskap om en beslektet, men likevel så annerledes tanke. Julen betyr at vi ikke er alene! Ikke i betydningen at det finnes annet intelligent liv innenfor og i skaperverket, men at det finnes noe helt annet, noe guddommelig. Det finnes en Skaper, over og utenfor Universet. Og han finnes innenfor vår verden, i vår verden!

Verdensomspennende bevegelse

For budskapet i den kristne julefeiring betyr at denne skaper trådte

Gir livsmot

inn i skaperverket som et menneske. Og i sin ferd viste seg som et menneske. Og som mer enn det. Gjennom den kjærlighet han viste, gjennom sine ord, sin død og sin oppstandelse kom mange til tro på at han kom fra Gud. Den sistnevnte begivenheten, at han sto opp fra de døde, er så skjellsettende at det ble en verdensomspennende bevegelse av det. Det ble kirke av det! Kirken har samlet seg om dette budskapet i to tusen år. I mesteparten av den tiden har kirken formulert julens innhold slik: ”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige Ånd, født av jomfru

Siden har Han vært der. Han sto midt iblant disiplene etter oppstandelsen (Joh 20,19). Han lovet å være med alle dager (Matt 28,20). Han sendte sin Ånd på pinsedag slik at mennesker opplever dette nærvær. Og av det får kraft til å leve sitt liv i tjeneste for Gud og medmennesker. En vandring i og med dette nærvær gir livsmot. Det gir visshet om at vi er elsket av vårt opphav, det gir oppreisning når vi har feilet. Det gir håp for vår fremtid, både her og når vi går ut av denne verden. For vi går ikke alene. ”Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til” (Rom 14,8). Et slikt levende håp er verdt å feire. Et slikt julebudskap skal vi snart få samle oss om. Gledelig jul!

13


Slekters gang DØPTE

FON KIRKE

25.10 Oda Marie Vivestad 25.10 Gisken Spets Lund 25.10 Hedda Langangen-Budeng RAMNES KIRKE

04.10 Emil Kåre Hansen 04.10 Isabelle Mårtensson RØRÅSTOPPEN SKOLE

18.10 Johannes Sanner Borge 18.10 Stine Spilling Hestnes 18.10 Tobias Ehrenclou Saue

UNDRUMSDAL

VIELSER

10.10 Bjørg Riisnes

FON KIRKE

03.10 Nina Helene Eriksen og Stian Barth 16.10 Inger Johanne Bø og Jan-Ivar Kamfjord

08.10 Eira Thomine Asp

DØDE

VIVESTAD KIRKE

21.09 Leif Stange 11.10 Johnny Hansen 12.10 Bodil Henny Kristiansen

08.10 Mats Hildenes Ingelsrudøya VÅLE KIRKE

27.09 Julian Farnes (døpt i Botne kirke)

RAMNES

- Alt innen skifer/naturstein - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Bred erfaring Stensenteret AS

Tlf. 33 33 36 69

14

06.10 Else Marie Huseby VÅLE

Kirkeskyss Tjenesten er gratis. Bruk den! Fon menighet. Henvendelse til: Tor Vilhelm Bue tlf. 33 39 74 31 Harald Solberg tlf. 33 39 74 17 Berta Gunnerød tlf. 984 46 489 Berit Aanderaa tlf. 33 39 76 37 Kristen Solberg tlf. 33 39 74 17 Ramnes menighet. Henvendelse til: Synnøve Finnerud tlf. 33 39 68 12 Solveig B. Myrstad tlf. 33 39 66 98 Fredrik Bogstad tlf. 33 39 60 39 Undrumsdal menighet. Henvendelse til: Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55 Vivestad menighet. Henvendelse til: Ikke avklart enda med nytt menighetsråd Våle menighet Kirksskyss fra Re sykehjem ca. 10.30 Fra Våletun ca. 10.40


Gudstjenester, møter og arrangementer Gudstjenester 06.12 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste 13.12 Undrumsdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 13.12 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole 13.12 Vivestad kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn 17.12 Fon kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn 20.12 Re sykehjem kl. 11.00: Nattverdgudstjeneste 20.12 Våle kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn 20.12 Ramnes kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn 24.12 Krakken kl. 10.30: Andakt 24.12 Vivestad kirke kl. 14.00: Familiegudstjeneste 24.12 Røråstoppen skole kl. 14.30: Familiegudstjeneste 24.12 Undrumsdal kirke kl. 14.30: Familiegudstjeneste 24.12 Ramnes kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste 24.12 Våle kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste 25.12 Ramnes kirke kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste 1. juledag 25.12 Våle kirke kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste 1. juledag 26.12 Fon kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 2. juledag 31.12 Våle kirke kl. 17.00: Gudstjeneste med nattverd 01.01 Ramnes kirke kl. 12.00: Gudstjeneste med nattverd 03.01 Fon kirke kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste felles 10.01 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 10.01 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 17.01 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste 17.01 Undrumsdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 24.01 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 24.01 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 27.01 Fon kirke kl. 20.00: Stille kveld 31.01 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste 31.01 Fon kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 07.02 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 07.02 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 14.02 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste 14.02 Vivestad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 17.02 Re sykehjem kl. 11

Konserter 13.12 Vivestad kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn. Sang av BarnekoREt og Hilde Hogsnes Melø. Kantor Truls Gran spiller og andakt av sokneprest Nils Øyvind Kjøl. Allsang 15.12 Våle kirke kl. 18.30: Julekonsert med Gla’gjengen 16.12 Ramnes kirke kl. 19.30: Julekonsert med Blågjengen 17.12 Fon kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn. Kantor Truls Gran, Korinter, Martin Hvidsten på saksofon. Allsang. Andakt av sokneprest Nils Øyvind Kjøl 20.12 Ramnes kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn. Kantor Truls Gran, GospelkoREt m/gjester. Allsang. Andakt v/sokneprest Sølvi Lewin 20.12 Våle kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn. Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen, Barnekoret, Orgelskolen, Våle kirkekor og VåRa-koret. Andakt v/sokneprest Nils Øyvind Kjøl Sangkvelder for utviklingshemmede med venner Sang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,- til mat. 13. jan Ramnes kirke og 10. feb Våle kirke. Eldretreff på Våletun Lørdager kl. 16.00. 12. desember, 23. januar, 20. februar. For skyss ring: Anfin Borge: 33 06 00 94 Roar Hillestad: 33 06 26 70 Nils Husabø: 33 06 20 19

GospelkoREt kl.19-21øvelse på Røråstoppen skole i oddetallsuker Våle kirkes barnekor Øvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Våle kirke. Våle kirkekor i Våle kirke Øvelse mandager kl. 18.45-21.00 Superfredag kl. 18.30-20.45 på Røråstoppen skole 04.12, 08.01, 22.01, 05.02 og 19.02 Barneklubben i Ramnes Kl. 17.30 – 19.30 på Kirkeborg, 14. des. Avslutning, 4. jan. Juletrefest, 18. jan. Vi lager noe, 1. febr. Vi lager noe, 15. febr. Vi kler oss ut Miniklubben i Fon kl. 18-19 i kjelleren på ”gamle” Fon skole 4 år – 1. klasse 11. des. 15., 29. jan og 12. febr. Fredagsklubben i Fon kl. 18-20 i kjelleren på ”gamle” Fon skole 2. – 7.klasse. 11. des. 15. januar, 29. januar og 12. februar. Allidrett i Fon kl. 19.30-21.00 i gymsalen på Fon barnehage 8. klasse og oppover. 11. des. 15. og 29. jan. og 12. febr. Søndagsskolen og K-klubb på Revetal På Røråstoppen skole kl. 11.00, 6. des. 17. jan, 31. jan, 14. februar, 28. februar

Formiddagstreff på Brårsenteret Onsdager kl. 10.00 – 11.45. 20. jan., 27. feb., 17. mar., 14. apr., 26. jun.

Fon misjonssamband 13.12 Misjonsmøte 17. og 31. januar. 14. 02 Fellesmøte på Brår

Ramnes Diakonat 28.01 Møte på Sverretun kl. 17.00. Jan Wergeland: ”Møte med mødre og barn som lever på gata i Eldoret i Kenya. Andakt. Musikk. Bevertning. Alle velkommen! 25.02 Møte på Sverretun kl. 17.00. Åsunn Laahne Thomassen: Lysbilder, dikt og musikk. Andakt. Bevertning. Alle velkommen!

Østre og Vestre Misjonsforening 07.12 Misjonsmøte hos Sofie Åsen kl. 18.00 04.01 Julefest på Våle menighetshus kl. 18.00 01.02 Misjonsmøte hos Ingrid Lima Hansen

BarnekoREt kl. 18-18.45 Øvelse på Røråstoppen skole i oddetallsuker

Våle Misjonssamband 03.12 Adventsmøte på Våle menighetshus kl. 19.00 29.12 Juletrefest på Våle menighetshus kl. 18.00 14.01 Årsmøte på Våle menighetshus kl. 19.00 11.-14.02 Møteuke på Våle menighetshus og i Døvik kirke

Bibelord

Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 1 Joh. 5,12

Linnestad misjonsforening 14.01 Møte hos Reidun Bjune kl. 18.00 Alle Velkommen!

Ramnes Misjonsforening Har sine møter 1. tirsdag i hver måned. Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før. Ramnes Normisjon 15.12 kl. 19.00 møte møte hos Reidun og Lars Bjune. Tor Bringaker deltar. 15

Re menighetsblad nr.7/09.  
Re menighetsblad nr.7/09.  

S n u b l a d e t Suksess for Re Ten Sing Fra sjømannskirken til Revetal Informasjon side 4-5 Ny prest ansatt - side 3 Retur: Re kirkekontor...

Advertisement