Page 1

Nr. 4 2009 55. 책rg.

JULEUTGAVE

MENIGHETSBLAD FOR FLAKSTAD OG MOSKENES


Andakt

av prest Benjamin Stückelberger Hvad est du dog skjøn I høstferien gjorde Ramberg blandakor en reise i Sveits hvor man blant annet sang under fredagsvesperen i „Predigekirche i Zürich“. Her holdt presten Benjamin Stückelberger en tekstmeditasjon over «Hvad est du dog skjøn» som var en av sangene koret fremførte. Derfor har menighetsbladets redaksjon oversatt teksten og bringer den nå på trykk som andaktsord. Under vesperen deltok koret både på liturgiske ledd og vekselsalmer i tillegg til å synge egne sanger. Sangerne hadde derfor mer enn nok med å synge sine ting så tekstmeditasjonen på tysk gikk nok de aller fleste hus forbi. En stor opplevelse ble det at den sveitsiske menigheten deltok på „Herre Gud ditt dyre navn og ære“ med melodi fra Lofoten i tysk oversettelse. Etter vesperen fikk koret anledning til å fremføre verdslig musikk for de i forsamlingen som valgte å bli sittende - og det gjorde de aller fleste.

Tekstmeditasjon av Benjamin Stückelberger Fordi Gud er skjønn. Snart står det noe å lese. Snart får vi lese på plakater i byen følgende: «Sansynligvis finnes det ingen Gud. Derfor behøver du ikke å bekymre deg men nyt livet!» Vi er nødt til å gratulere forfatterne av denne plakatteksten. De har rett der de har rett. Allerede før 70 år siden fikk den tyske teologen Dietrich Bonnhoeffer konstatert at «En Gud som finnes, finnes ikke.» Dette kan høres ut som en gåte men den har en enkel logikk i seg: Alt som finnes kaller vi for verden. Det finnes blomster og det finnes fotballkamper. Det finnes stoler og det finnes stener. Det finnes

Etter en felles innsats under fredagsvespern i Zürich nyter Benjamin Stückelberger (til venstre med brille) et ekte ostefondue med Ramberg Blandakor. Foto: Jarl Erik Fredriksen

mennesker og det finnes dyr og det «finnes» utallige andre ting. Og alt det som «finnes», kaller vi for verden. Men nå er definisjonen av Gud den at han ikke er av denne verden. Gud er ikke en del av denne verden. Alså: Gud «finnes» ikke. Dette skal vi ikke videre bekymre oss over men derimot nyte livet videre. Det er bare det, at akkurat når jeg nyter livet, kan jeg ikke la være å tenke på Gud. Tanken på Gud trenger seg på. For eksempel hver gang musikk gjør meg lykkelig eller en soloppgang lar meg puste ut, når livslgade tenåringer får meg i godt humør, eller et glass vin setter spissen på et godt måltid. I alle disse situasjonene har jeg følelsen av å bli berørt av en kraft som ikke er fra denne verden. Denne begeistringen kommer ikke fra meg selv men fra et annet sted og den inspirerer meg til å se livets under. Og fordi jeg ikke kommer utenom livets under, fordi jeg gang på gang får smake skjønnheten kan jeg ikke forlate Gud. Gud er skjønn. Derfor tenker jeg, føler jeg, synger jeg, følger jeg etter ham. Ja, fordi Gud er skjønn, tror jeg ham. Amen

2

1. Hvad est du dog skiøn, ja skiøn, 
 Ja skiøn, du allerlifligste Guds Søn! 
 Du min Sulamith, Sulamith. Ja mit, 
 Ja mit, alt, hvad jeg har, er ogsaa dit. 2. Min Ven, du est min, ja min, 
Ja min; saa lad mig altiid være din! 
 Ja vist, ævig vist, ævig vist, ja vist! 
 Ja vist! du min skal blive her og hist. 3. Men tænk, jeg er her, ja her, 
 Ja her iblant saa mange dragne Sverd’! 
 Saa kom Due! kom Due! kom, ja kom! 
Ja kom! I Klippens Rif er Roe og Rum Hans Adolph Brorson

(1664-1764)

Edvard Grieg har tonesatt denne salmen som Ramberg Blandakor bl.a. fremførte i Zürich. Den tar utganspunkt i Salomos høysang og er skrevet i dialogform: I de 2 første linjer av hvert vers er Sulamith (sjelen) den talende, i de 2 siste brudgommen (Jesus).

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes


Min salme

HØSTTAKKEFESTENE

Da jeg ble spurt om min salme så får jeg litt problemer, for det er så mange salmer jeg er glad i... Det skriver seg nok fra min mors barndomshjem i troms hvor jeg tilbrakte hver sommer hos min kjære bestefar som var svært religiøs. For oss barna var det ikke alltid like moro å sitte stille, lytte på prekner og synge salmer. Engang gjorde vi barnebarna kort prosess og gravde ned i jorda noen lydbånd med salmer på, bak huset hans -i håp om å slippe synginga noen dager :-)

Moskenes var først ut på søndag den 18. oktober, samme dag som NRK,s TV-aksjon. Derfor hadde menighetsrådet bestemt at inntekten fra auksjonen av havets og markens grøde skulle gå til TV-aksjonen og til CARE, som driver kvinnerettet bistand verden over. Etter gudstjeneste i Moskenes kirke, samlet menigheten seg på Klubbhuset på Sørvågen til kirkekaffe og auksjon. Bjørn Oskar Larsen var auksjonarius, stemningen var god, og det kom inn netto kr. 4820,- .

Vel etterhvert som tida går så erfarer jeg hva dette skulle bety for meg, hvor stort det er å ha en tro og en enorm trøst i salmer. Den første salmen som datt ned i hodet mitt når jeg fikk spørsmålet var Deg Være Ære. Den er så mektig og griper meg alltid. Som en god nr 2 Jeg er i Herrens hender. Nå er det jo slik at situasjonen man er i, preger valgene og den salmen som er min salme nå som jeg er i en stor sorg, er:

Bred dina vida vingar Lina Sandell 1865

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva av din nåd.

Tradisjonen tro ble det også i år avholdt høsttakkefest i våre to sokn.

Søndag 25. oktober var det Flakstad sin tur. Også her var det auksjon og kirkekaffe etter gudstjenesten, avholdt på Bygdeheimen i Skjelfjord. Her gikk pengene til menighetens misjonsprosjekt: To dagsentre og skolestipend til barn fra slummen i Bankok, organisert og drevet av den thailandske lutherske kirke der. Sokneprest Trond Gran var auksjonarius, og auksjonen gikk livlig for seg. Særlig to høstkranser laget av Inger Jusnes gikk for en god pris. Til sammen på offer ved utgangen i kirka, auksjon og salg av mat og kaffe kom det inn netto kr.7730,Tusen takk til alle som hadde med seg gaver til auksjonen, og til alle som brukte av sine midler! En fin tradisjon der vi i gudstjenesten får takke for de gaver Gud gir oss fra naturen, og etterpå helt konkret dele med andre av den velsignelsen vi har fått.

FLAKSTAD KIRKEKONTOR 8387 Fredvang Tlf: 76 09 31 45 - Faks: 76 09 37 55 E-post: flakstad.prestekontor.prest@monet.no. Kontortid kirkekontoret: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.30 - 14.30 Kirkevergekontoret: Onsdag, torsdag og fredag kl. 08.30 - 14.30 Ellrid Walle mobil: 97 17 36 02 MOSKENES KIRKEKONTOR Kontortid: Mandag - torsdag: kl. 08.30 - 15.00 Tlf: 980 17 630 - Fax: 76 05 31 01 E-post: kirkekontor@moskenes.kommune.no Diakon: Tlf. 980 17 632 MENIGHETSBLAD FOR FLAKSTAD OG MOSKENES Redaktør: Brita Falch Leutert, tlf. 76 09 46 07 E-post: bri@online.no Redaksjon: Anne-Jorid Gjertsen, 913 68 257 E-post: annjort@hotmail.com Jürg Leutert, tlf. 76 09 46 07 E-post: jur-leut@online.no Redaksjonsmedarbeider: Ann-Kristin Windstad, tlf. 970 37 878 E-post: anniwin2@gmail.com Kasserer: Inger Lise Bjørnsen, tlf. 980 17 630 E-post: ilisebj@frisurf.no Giro: 3000.23.26295 Digitaltrykk: KIN-Trykk, 8380 Ramberg www.kintrykk.no

Jorunn T. Larsen, diakon

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod. Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god. Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till nattens vila gå. Med vennlig hilsen Anita Gylseth Menighetsblad for Flakstad og Moskenes

3


OM Å LÅNE EN KOFFERT

Intervju med Hermann og Gunvor Jacobsen av Anne Jorid Gjertsen (tekst) og Camilla Weijdemar (bilde)

Det er en fin søndags formiddag, og undertegnede har rett og slett tenkt å hoppe over hagegjerdet til mine gode naboer Hermann og Gunnvor Jacobsen. De begynner å bli godt voksne, og jeg satser på at her har jeg kanskje en fin historie å hente til leserne hun så skulle levere den tilbake….

De smiler når jeg kommer inn, og rister litt på hodet over et tilsynelatende idiotisk påfunn av nabojenta men gir seg nå til slutt!

Dermed går vi nå raskt over til Hermanns historie, før han fikk kofferten igjen:

Og vi begynner med damene først : Gunvor ble født i Hermannsdalen 7. oktober i 1924. Vokste opp der med to søstre, og en bror. De var eneste familie som hadde bosatt seg der med noen sauer og kyr, hvor moren regjerte hjemme, mens faren i ukedagene jobbet for Sverdrup på Reine. Gunvor forteller om en fin og god oppvekst inne i dalen, men hvor det til tider kunne være ganske værhardt, og de måtte noen ganger rømme ned fra loftet, og legge seg i stuen. Gunvor og søsknene gikk på skole på Vindstad, hvor hun de første årene faktisk bodde hos Hermanns foreldre, og siden på internatet som var på skolen. Hvis de på vinteren ble innestengt i dalen, så måtte de være på Vinstad for å ta igjen tapt lærdom, og Gunvor minnes hun var der så lenge som i 9 uker i ett strekk.

Da Gunvor var ferdig med skolen, så begynte hun å jobbe på fabrikken på Reine, og så var hun pike hos Oddvar Rostad i ett år. Men da krigen kom, tilbrakte hun mesteparten av den tiden i Hermannsdalen, hvor de var ganske så skjermet fra det meste. Etterpå, så dro hun til Svolvær og var hushjelp der i ett år. Og i den forbindelse, så lånte hun en koffert hos Hermann før hun dro, og Amor gikk amok med pil og bua, da

4

Hermann ble født 6 juni i 1923 på Vindstad. De var en søskenflokk på fire: tre gutter og en jente. Han forteller også om at oppveksten var fin og stort sett bekymringsløs. Med en mor som var hjemme, og en far som arbeidet på fiskemottak på Skjæret for væreieren Sverdrup. Etter endt skolegang begynte Herman å jobbe med fiskearbeid han også, men da krigen kom, så ble han innkalt til arbeidstjeneste for tyskerne. De ble sendt forskjellige plasser, havnet i Korgen i Nordland, hvor de derfra klarte å rømme over til Sverige etter 3 måneder. Der var han i to år og var med i den norske motstandsstyrken. Hans tropp lå i beredskap, og opplevde spenningen og presset ved å kanskje måtte ut i kamp. Det slapp Hermann heldigvis, men opplevde å miste kamerater i løpet av krigsårene.

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes


Da krigen var over kom Hermannn hjem, med klær og kofferter han hadde kjøpt billig av nordmenn som skulle over til England, og dermed kan vi nå begynne å flette Gunvor og hans historie videre sammen. For som sagt: når Gunvor skulle levere tilbake kofferten, så smalt Amor til, og disse to giftet seg så i Vågan kirke i 1947. Viet av prosten som overraskende kunne fortelle Gunvor at han hadde kjent hennes bestefar godt, og han fikk også æren av å døpe deres første sønn, Roy som kom til samme år. Herman og Gunvor bodde på loftet hos foreldrene hans på Vindstad fra 1947 til 1950. Da bygde de hus på Reine og fikk sønnen Herbjørn samme år. Gunvor var hjemme med barna i alle år, mens Hermann etter hvert begynte å jobbe sammen med skipper Aasberg Windstad på fjordbåten ”Gro” som gikk mellom øyene i Moskenes og opp til Finnbyen, helt til Kåkernbrua og

Djupfjordbrua kom i 1963. Da begynte han som maskinist på fergen mellom Hamnøy og Reine. Han jobbet også på Nappsfergen, og var et år på Fredvangsfergen. I 1990 fikk Hermann kreft i magen. Det gikk heldigvis bare godt etterhvert, men han måtte dessverre slutte i arbeidslivet. Disse to gode menneskene, som nå har vært gift i 62 år – omtrent olympisk rekord, og noe til ettertanke for min generasjon – forteller meg om et godt og langt liv sammen. De har på sine eldre dager kost seg med en flott hage og drivhus, hvor Hermann forteller at der er det blitt dyrket agurk, tomater og vannmelon! Dessverre så er det nå slik når man blir eldre, at det er ikke alltid helsen holder hele veien, så Gunvor har nå vært plaget med hoftene de siste årene, og beveger

seg ikke like lett og ledig lengre. Men det skal sies at hun lager middag hver dag, og steller godt med Hermann, som fikk KOLS tidligere i år. Han ble liggende en lang stund på sykehuset, og var sågar innom sykehjemmet en tur, før han heldigvis kunne få komme hjem igjen nå i høst. Og han som har røkt hele sitt liv la bort tobakken for godt etter han ble dårlig; det står det stor respekt av! Jeg forlater nabohuset med et smil, hvor jeg nå har vært så heldig å få høre deres livshistorie i korte trekk, hvor jeg har fått se og høre at det går an å være glad i hverandre etter 62 år, og hvor jeg har fått fortalt at de synes de har hatt et godt liv. Det er en fin opplevelse å ta med seg ut i solskinnet, og håper at jeg kan si det samme hvis jeg når samme alder. Takk til Hermann og Gunvor, Og jeg kan fortelle leserne til slutt, at jeg har hatt flotte naboer i 11 år; og Gunvor lager verdens beste vafler…!

Rehabilitering av Reine kirke

av Inger Lise Bjørnsen (tekst) og Camilla Weijdemar (foto) Planlegging og ”papirarbeidet” i forbindelse med rehabilitering av Reine kirke har tatt mye lengre tid en vi trodde. Reglene for arbeid som skal utføres på offentlige bygg som overstiger en kostnadsramme på over 500.000 må utlyses offentlig. Arbeidet på Reine kirke var i utgangspunktet kalkulert til en pris på over denne summen. Dette utløste behov for innleie av en fagperson for utarbeidelse av anbudsdokumentene. Da dette arbeidet falt sammen med ferieavvikling både hos arkitektfirmaet, i kommunen og på kirkekontoret ble anbudsdokumentene først lagt ut i slutten av september på databasen for offentlig kunngjøringer med en frist for innlevering av tilbud til tirsdag 27. oktober kl. 14.00. Ved fristens utløp var det kommet inn et tilbud. I tillegg ble et levert inn etter at fristen løp ut. Begge tilbydere har ikke fulgt tilbudsreglene for innlevering og skal i utgangspunktet avvises.

I tillegg til at tilbyderne ikke har fulgt tilbudsreglene ligger begge tilbudene mye høyere en det vi var blitt forespeilet. Fellesrådet har per dato kun fått muntlig tilbakemelding fra arkitektfirmaet som er innleid som konsulent hjelp, men det må antagelig en ny utlysing til. Må en ny utlysing til må dette skje ganske snart og frist for innlevering av tilbud settes før årsskiftet. Utlysing bør også skje i lokale aviser. Fellesrådet har satt som mål at arbeidet skal være ferdig før 1. mai 2010. Vi må regne med at de midler vi disponerer ikke strekker til alt vi hadde håpet på å få utført etter de opprinnelige planene. Det som blir prioritert er utskifting av utvendig panel, nytt kitt på vinduene mot sørvest og maling av hele kirka. Anbudet omfatter også kitting av vinduene i hele kirka, reparasjon av tårnet, beslag på taket mellom de forskjellige seksjoner og ny handikapinngang. Endelig tilbud vil avgjøre om hvor mange av planlagte prosjekt vi klarer å få realisert.

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes

5


Nytt – gammelt menighetsråd i Moskenes Moskenes menighetsråd er tydeligvis et godt sted å være for der tok nemmelig alle medlemmene gjenvalg. Om bestikkelser fra menighetsrådets leder var en medgjørende faktor til at samtlige valgte i stå en periode til, skal være usagt. Uansett er det flott at så mange er villige til å gjøre en innsats for Moskenes menighet. Hvis man skal bedømme fotoene, ser ihvertfall møtene ut til å ha en munter tone.

E ser at haustens pensel ha farga lauv og strå. E ser at skodde-stengsel har mala fjellan grå. E ser at uvers-sløret har skjula himmel’n blå.

1. februar!

E ser det sny i fjellan, e ser at haustsol skijn, i korte glefs, når skyan, så rømm førr vær og vinn, fer jaga over himmel’n, som tvoga, piska skjinn.

Jens A. Gjertsen. Menighetsbladet på nett Det er nå mulig å lese vårt og mange andre menighetsblad på internett ved å gå inn på www.menighetsblad.no eller www.menighetsbladet.no

Da er vi et godt stykke inn i november og Halloween og Allehelgensdag er forbi. Man er bare nødt til å innse det: julen nærmer seg med raske skritt. Vi som arbeider med musikk er nødt til å forholde oss til denne kjensgjerning på et tidlig tidspunkt. Advents- og julemusikk skal øves inn både av kor og instrumentalister og det kan selvfølgelig ikke skje i siste øyeblikk. Når man sitter å blar igjennom julemusikken kommer ofte tanker som: orker vi dette en gang til? Orker vi å øve inn Luciasangen, En krybbe var vuggen og Det lyser i stille grender en gang til? For ikke å snakke om Deilig er jorden. Når man vet hvordan det er stelt

6

Foto: Camilla Wejdemar

E ser at mørke lura seg innpå lyse dag. E hør at stormen tura i bittert, ordlaust gnag. Og liv og groe stura Det storm og haust i lag.

Redaktørens med denne kloden vår, så er den jo alt annet en deilig. Men så i forrige uke delte jeg ut Trygve Hoffs Nordnorsk Julesalme til et av barnekorene. Responsen var umiddelbar: „Å den har vi hørt før, den er kjempefin, kan vi få med oss noten hjem?“

hjørne

Frist for innlevering av stoff til neste nummer er

Haust.

Vi skal selvfølgelig fortsette å synge Deilig er jorden i levende lys med orgelbrus og englediskant. Jeg tror nemlig jorda blir litt deiligere av det.

Ha en deilig advents- og juletid!

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes


Inntrykk fra en bispevisitas av Spr Trond Gran (tekst) og Knut-Ivar Johansen (foto) Det er en stor begivenhet både i en menighets liv og i et lokalsamfunns liv når biskopen kommer på visitas. Nå var det 8 år siden sist. Da var det biskop Øystein Larsen som var på visitas, denne gang var det biskop Tor Berger Jørgensen som kom. Når biskopen er på visitas skal også prosten, soknepresten, og de aktuelle ansatte fra hvert sogn følge med. Det er mye arbeid for en del, både i forkant

Møtet med de kirkelige ansatte og med menighetsrådene må vel også kalles offisielle, selv om de var meget avslappet og ganske uformelle. Siden det nettopp er valgt nye menighetsråd, var dette en fin anledning for de nå å få se de store linjene i arbeidet vårt. Menighetens liv ville vært skarle greier uten en stor frivillig innsats. Derfor hadde vi møter med de frivillige i menighetene med fokus på Trosopplæringen i Den norske kirke. Samtidig var det viktig å løfte fram de som står på år ut og år inn uten ofte å få så mye heder og ære for sin store innsats. Og noe av den samme opplevelsen hadde vi vel under bedehussamlingen på bedehuset på Å. En visitas skal også gi biskopen innsikt i andre lokale forhold som geografi og næringsliv. Derfor hadde vi en fin tur –

og under veis, men også ekstra fokus på det menigheten holder på med i det daglige. Det er mye som kunne nevnes av smått og stort fra visitasen fra 22. til 27. september. Men jeg vil her ta fram noe av de fine møtene vi hadde med folk. Vi fikk møte de eldste i menighetene gjennom besøk og andakt på sykehjemmene på Napp og på Reine, og der fikk vi også treffe institusjonenes ledelse og snakket om hvordan kirka kan være en samarbeidspart i arbeidet de gjør for de som bor der. Vi fikk møte de yngste gjennom barnehagegudstjenester både i Flakstad og Reine kirker, og vi fikk møte skolebarna i Moskenes under skolegudstjenesten der. Både barnehagene og en del av de yngre skolebarna hadde med seg tegninger ut fra

salmen «Måne og Sol» som ble hengt opp i kirkene, og som fikk henge i lang tid. Det var selvfølgelig møter av mer offisiell karakter som møte med ledelsen i de to kommunene. Der fikk vi drøftet utfordringer som ligger foran oss, og gitt en del gjensidig informasjon. Men ikke minst ble det fokusert på mulighetene som et fortsatt godt samarbeid mellom kirke og kommune kunne gi. Og her er det mange spennende veier å gå videre på. På Ramberg hadde vi møte med lærerne på Ramberg skole. Der var temaet lagt opp rundt mulighetene for samarbeid mellom kirke og skole nå som først KRL-faget og senere RLE-faget er kommet. Og vi fikk drøftet og åpnet noen dører for samarbeidet ut fra denne nye virkeligheten.

tenk det ble opphold – med Fjordruta inn Kirkfjorden. Og vi var på besøk hos flere næringslivs aktører, sånn som smeden i Sund, dukkemuseet på Sakrisøy og fiskebruket til Øyvind Arntzen. Dette ga god innsikt i utfordringene Vestlofoten har i forhold til fiskeindustrien, turismesatsingen og alternative arbeidsplasser. Men ingen visitas uten gudstjenester og samlinger i kirkene. I tillegg til det som alt er nevnt, var det aftensang i Flakstadkirka, og det var visitasgudstjenester i Moskenes kirke og i Flakstad kirke. Begge steder var det møter mellom konfirmantene og biskopen, og presentasjon av konfirmantene under gudstjenesten. Under den avsluttende kirkekaffen kom biskopen med sin tilbakemelding til menighetene gjennom sitt visitasforedrag.

Der oppsummerte han alle sine inntrykk fra innholdsrike dager, og takket for god planlegging og flotte og gode møter med kirke, menighet og lokalsamfunn. Faktisk hadde han ikke så mange utfordringer å gi oss. Han var rett og slett fornøyd med tingenes tilstand. Og det er kanskje viktig å ta med seg når man jo ofte kan bli vel mye fokusert på det som ikke fungerer 100% slik at det i blant kan gå ut over gleden over alt det som fungerer. Til slutt vil jeg takke alle som stilte opp for å få dette i havn. Det ble som nevnt mye forarbeid og en del ekstra mens det stod på, men uten dere hadde dette ikke gått. Og jeg tør påstå at vi har sett og lært mye vi kan bruke videre i arbeidet vårt i årene framover.

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes

7


Liturgisk leksikon

JULEEVANGELIET slik det er blitt i ny oversettelse: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Luk 2,1-14 oversettelse av 2005

8

Vi nærmer oss jul og hva passer vel bedre å snakke om av messeleddene en

Gloria forbinder kanskje noen med et pussemiddel som skulle gi et strålende og glansfult resultat. Det er nok avbildninger av Jesus, Maria, engler og helgener med en strålende glorie rundt hodene som har inspirert pussemiddelindustrien til å velge dette navnet. Gloria in excelsis Deo er de første ordene som englene synger i juleevangeliet etter Lukas og betyr Ære være Gud i det høyeste... Dette blir sunget av presten hvorpå menigheten svarer ; ...og fred på jorden blant mennesker

som Gud har glede i!

Dette synges stort sett hver gang det feires gudstjenste i den lutherske, katolske og angelikanske kirke. I fastetiden kan Gloria utelates da det er botstid og det store og det strålende ofte dempes ned slik at det kan komme igjen på påskedagen med full kraft. I vår liturgi har vi både en liten og en stor Gloria. Kortversjonen benyttes ofte på gudstjenester utenom høytider der det ikke er kor eller solister tilstede. Mens på store festdager som f.eks 1.juledag er det naturlig å synge Gloria i sin helhet. Man kan jo tenke på det neste gang man er på gudstjeneste at når man kommer til Gloria i liturgien, så er man med å lage en glorie av toner i et gedigent englekor sammen med millioner av sangere som på hvert sitt språk synger de samme ordene en søndag formiddag.

......som Gud har glede i?? Menighetsblad for Flakstad og Moskenes


Musikk fra advent til nyttår i kirkene våre Flakstad Kulturskole arrangerer sin årlige Luciakonsert i Flakstad kirke. Tidligere år har man gjort dette i de tidlige morgentimer på Luciadagen. I år som i fjor blir konserten på Lussinatt, som var natta før Luciadagen og forbundet med mye overtro. For å beskytte seg mot onde makter ble det før i tiden malt kors på dørene. Elevene i Flakstad Kulturskole garanterer at når vakker musikk klinger i Flakstad kirke vil skrømt og troll holde seg på god avstand. Velkommen til en stemningsfull Lussinatt i Flakstad kirke lørdag 12. desember kl. 21.00. Som vanlig blir det også tatt opp kollekt til støtte for et barnehjem i Romania.

følgelig blir det anledning for publikum også og istemme noen av våre vakre julesalmer. Kveldens dirigent er som vanlig Jürg Leutert. Alle ønskes hjertelig velkommen til en stemningsfull julekonsert.

Søndag 20. desember kl 20.30 holder Sangkoret Harmoni sin årlige julekonsert Flakstad kirke. De har denne gangen invitert alle gamle medlemmer. Dvs at det blir at stort og flott kor som synger julen inn denne siste adventssøndagen. Konserten består av gode, gamle julesanger som de aller fleste vil gjenkjenne men også et par «nykommere». I tillegg til blandakor vil Harmonis damer bidra med en egen avdeling. Selv-

Nyttårsaften er det Flakstad Strykeorkesterets tur. De vil fremføre et musikalsk verk bygget rundt H.C. Andersens eventyr Tekannen. Musikken er av Odd Johan Overøye og gir musikalske kommentarer til historien som blir fortalt av Arnt Kolberg. Menigheten får også anledning til å delta i salmesang i tillegg til at Trond Gran vil holde en tekstmeditasjon knyttet opp til temaet. Nyttårsamlingen finner sted i Reine kirke kl. 15.00 og i Flakstad kirke kl. 17.00.

! TAKKforGAVENtakkFORgavenTAKKforGAVEN ! Givere fra 01.08 til og med 31.10.09 Grunnet datatrøbbel er det ikke mulig å trykke en giverliste i årets julenummer. Vi ønsker å takk alle givere og støttespillere for en stor innsats iår og håper på videre bidrag.

80 år:

Vi gratulerer!

Abelsen, Jann, Napp Hamran Helge Halvor, Sørvågen Holmen, Alf, Å Arntzen, Tordis, Sørvågen Jensen, Sylvi Alma, Sørvågen Karlsen, Dagny Jonette, Sørvågen Martinussen, Elsa Annie, Sørvågen

95 år: Arntsen, Ragna Kristofa, Vareid

101 år:

Sedeniussen, Marie, Reine

Døpte Moskenes sokn 06.09. Daniel Paulsen Bendiksen 06.09. Mari Pedersen

Døde

Flakstad sokn 20.10. Magnhild Ulrikke Volle f.1912

Moskenes sokn 10.09. Anny Konstanse Jonassen f.1922 28.10. Karstein Johan Martin Johnsen f.1928

På juledagen kl.12.00 deltar Ramberg Blandakor slik de har gjort i mange generasjoner som vanlig på gudstjenesten 1.juledag. De vil både være med å berike salmesangen og liturgien i gudstjenesten i tillegg til at de også vil fremføre Alnæs kjente julemotett med Ann- Kristin Windstad som solist.

Gammeldags jul på Å starter med en musikkandakt på Å bedehus. Her blir det både opplesning og sang og musikk. Det pleier og være en varm og stemningsfull halvtime i et varmt og stemningsfullt lokale føre man begir seg ut i kulda for å gå rundt juletreet. Tidligere å har man fått tilbakemelding på at mange ikke har registrert at arrangementet begynner på bedehuset. Vi håper derfor i år at riktig mange finner veien til det restaurerte Å bedehus. Førjulskonsert 10. desember i Reine kirke kl. 20.00: Moskenes Musikkorps og kantoren arrangerer også i år Førjulskonsert i Reine kirke. Den er tenkt å gi folk anledning til å senke skuldrene i desemberens hektiske dager. Korpset, under ledelsen av Lilian Dijkema, bidrar med advents- og julemusikk. Julekoret kommer til å synge noen kjente og kære julesalmer. Dette koret blir formert spesielt til denne anledningen. I tillegg hår publikum gleden til å få høre noen av Moskenes Kultureskoles sangelever. Kirsti Pedersen har iår startet med sangundervisning og vi ser virkelig frem å høre elevene presentere sine julesanger. Vi har ikke glemt dere i publikum heller: Det blir høy allsangfaktor. Kantoren velger ut kjente og kjære advents- og julesanger som vi håper ALLE har lyst å stemme i. Husk: å synge er en fantastisk mulighet å gjøre noe i fellesskap og er i tillegg veldig bra for helsa. Kollekten går i sin helhet til ”Pentru copiii abandonati”, en privat stiftelse som på en fantastisk måte tar vare på rumenske gatebarn utfor Brasov/Transsilvania. Stiftelsens styre arbeider på dugnadsbasis. Dvs: ingenting går bort i adminstirative kostnader. Alle musikere håper at dere finner veien til våre arrangementer for å oppleve musikk og fellesskap i juletiden.

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes

9


L

HJØRNE

DIAKONENS

A adventstida

bli OMTAKENS tid! Denne lille epistelen er ikke for å gi noen dårlig samvitighet, men for å forløse handlinger til velsignelse og glede. En god ting kan ikke sies for ofte, derfor gjentar jeg tanken fra forrige menighetsblad, da under overskriften: «Fra frisørstolen.». Denne enkle tanken om at hvis alle tok ansvar for å besøke/hjelpe/ glede en person som en vet kunne trenge det, så ville mange få oppleve omtanke og glede! Selvfølgelig kan en slik praksis i et lokalsamfunn bli skeivt fordelt, slik at noen får mye besøk, andre ingen. Derfor kan det være lurt å forhøre seg litt og snakke sammen om dette. Det går selvfølgelig også an å gå sammen to ilag, kanskje ta med litt julebakst og stikke innom noen. En telefon kan også bety svært mye. Eller en invitasjon på kaffe eller til en konsert, med tilbud om skyss begge veier! «Kjærlighet oppfinnsomgjør», heter et gammelt ordtak. Vi vet hva som er viktig og som virkelig betyr noe her i livet. Fellesskap med andre mennesker er for de fleste ensbetydende med livskvalitet. Velferdsstaten tar seg av mye, men kan og bør ikke erstatte varm medmenneskelighet. Så hvem skal du besøke i adventstida? Hvis noen andre vil skrive om dette i menighetsbladet,

Hei!

Vil bare komme med litt ros til dere i redaksjonen for menighetsbladet :-) Synes bladet har blitt kjempebra med mye lokalt og godt stoff. Jeg synes spesielt portrettene av de eldre er veldig bra! ”I gravens tid” er også et kjempebra og nyttig innslag. Som ”utflytta” Flakstadfjæring (heldigvis ikke så langt!!!!!) setter jeg stor pris på å få dette bladet, for å fortsatt føge med på det som skjer ”heime”.   Ha en fin dag!  Turid Johansen Leknes (Ramberg)

HEI og TAKK Menighetsbladetes redaksjon er glad over slike tilbakemeldinger. Det hjelper oss å drive videre. Men vi trenger også din hjelp. Og da mener jeg alle dere lesere! Ta bilder, skriv ned, følg med og lever inn stoff til oss. Tipps oss om lokalt stoff vi kan følge opp. Uten bidrag er det umulig å fylle bladet med meningsfylt stoff.

Utvidelse av Reine kirkegård Under arbeidet med utvidelsen av Reine kirkegård har fått oss en del overraskelser. Her viste det seg at bl.a. Telenor hadde kabler liggende som ikke var innrapportert til kommunen. Kloakkledning og rør for avløpsvann som gikk under kirkegårdens parkeringsplass var i så dårlig forfatning at de måtte skiftet. Flere private kloakkledninger fra bebyggelsen på sørsiden av kirkegården som gikk ut i og over feltene som er planlagt på denne siden av kirkegården måtte samles og ledes inn i en felles kum og videre i en felles ledning ut i havet. Som siste overraskelse viste det seg at massen som var planlagt brukt til å fylle opp området under gravhøyde ikke kunne brukes. All stein som befant seg blant denne massen blir benyttet i steinfyllingen ut mot havet, men jordmassene måtte fraktes vekk. Tiden som var beregnet til hele anleggsarbeidet har gått med til forannevnte arbeid. Det positive med en del av ekstraarbeidet kan sies at kommunen nå har fått realisert kloakkplan for naboeiendommene på sørsiden av kirkegården. I etterkant kan man si at det burde vært gjort mye bedre undersøkelser før arbeidet ble satt i gang. Det har vært benyttet en anerkjent landskapsarkitekt til forprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter. Vi fikk tatt de prøver og oppmålinger som han bad om. Fellesrådet stolte derfor på at de hadde et godt utarbeidet anbudsdokument som grunnlag for prosjektet. Det videre arbeidet nå framover avhenger noe av om vi får snøfall de nærmeste ukene før jul. Avtalen med anleggsfirmaet er at steinmur ut mot havet og oppfylling og planering av masser skal være ferdig nå i høst. Gartnerarbeidet med legging av plen og beplantning, og riving/oppsett av gjerde må utsettes til våren. Kirkevergen i Moskenes

Så håper vi at redaksjonen snart kan skryte av skrivende lesere som viser veien videre i Menighetsblad for Flakstad og Moskenes. Hilsen Redaksjonen kanskje dele historier og erfaringer, så hadde det vært kjempefint! Ha en strålende og varmende adventstid. Diakon Jorunn T. Larsen

Reine kirkegård sett med Gunnar Bergs (1863-1899) øyne

10

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes


Konfirmantene i gang!

av sokneprest Trond Gran (tekst og bilde)

Som ellers om årene er det en fin gjeng ungdommer som har meldt seg på som konfirmanter i Flakstad og Moskenes. Dette kullet består av 13 fra Flakstad sogn, 6 jenter og 7 gutter, og 10 fra Moskenes, 2 jenter og 8 gutter. Siden kommunikasjonene og avstandene er som de er, samles alle konfirmantene også i år annen hver torsdag i Flakstad kirke til undervisning og annet opplegg. Vi begynner kl. 1715 – når bussen har kommet, og slutter 2115 slik at de rekker bussen utover. Dette er ganske krevende både for konfirmanter og ledere, men det som passer best praktisk for alle. Men derfor har vi også en matpause under veis slik at de får litt næring i kroppen og får slappet litt av. Vi begynte konfirmantåret 3. september med en oppstarttur (se bildet til høyre!) fra Finnbyen og over skaret til Ungdomshuset i Skjelfjord. Både konfirmanter og en del foreldre var med. Og siden vi hadde bispevisitas i høst, fikk konfirmantene hilse spesielt på biskopen og hadde presentasjonsgudstjeneste under visitasen. Konfirmantåret består ikke bare av undervisning. De har sine gudstjenester de skal være med på. I tillegg til presentasjonsgudstjenesten er de med under høsttakkefestene, de er med på lysmessene og tar aktivt del under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon på våren. I tillegg skal de velge 4 vanlige gudstjenester å gå på i løpet av konfirmanttiden. Så skulle du se noen hyggelige ungdommer i kirka en vanlig søndag, så ta vel i mot de og om nødvendig hjelp de med praktiske ting. Også dette kullet skal være med på konfirmantweekend i april i Borge kirke sammen med borgekonfirmantene, og skal være med på LofotNatta i Gravdalshallen sammen med alle konfirmantene i Lofoten. Dette skal skje 5. - 6. mars. Selv om Jorunn diakon og Trond prest har hovedansvaret for konfirmantene, så hadde dette ikke gått uten gode bidrag fra kantorene Jürg og Brita. De gir samlingene en uvurderlig dimensjon gjennom sin musikk og kunnskap. Foreldrene bidrar også med mat til samlingene, henting og bringing til ulike arrangementer, og som vakter til de store fellessamlingene i under weekend og LofotNatta. En del er også med konfirmanten sin på gudstjeneste og blir dermed en mer aktiv deltager i menighetens liv enn de kanskje normalt er, og det er flott. Og jeg vil oppfordre foreldre, besteforeldre og faddere til å stille opp for sin konfirmant også på denne måten. Det gir felles opplevelser og muligheter for gode og kanskje nye samtaler med de flotte ungdommene. Konfirmasjonen blir for Moskenes konfirmantene den 2. mai, og for Flakstadgjengen den 9. mai. Før det skal det også være samtalegudstjeneste på vanlig måte. I hele tatt: Konfirmantene er også dette året en viktig og sentral del av arbeidet vårt, menigheten vår – og dermed også fellesskapet vårt. Vær gjerne med oss i omtanke og forbønn for denne fine gjengen.

DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes kirkelige fellesråd Kirkerådet

Velkommen til

November 29. kl.11.00 Flakstad kirke Familiegudstjeneste (1. advent) m/utdeling av fireårsbok Desember 5. kl. 11.30 Å Bedehus Adventsstund (gammeldags jul) 6. kl. 17.00 Reine kirke Lysmesse med konfirmantene kl. 20.00 Flakstad kirke Lysmesse med konfirmantene 10. kl. 20.00 Reine kirke

Førjulskonsert

12. kl. 21.00 Flakstad kirke

Lussinattkonsert

17. kl. 16.30 Reine sykehjem Juleandakt med kaffekos 20 kl. 11.00 Solhøgda Napp Adventsgudstjeneste kl. 20.30 Flakstad kirke Julekonsert med ”Harmoni” 24. kl. 14.30 Moskenes kirke Julaftensgudstjeneste 25. kl. 12.00 Flakstad kirke Høytidsgudstjeneste 26. kl. 11.00 Reine Sykehjem Høytidsgudstjeneste m/ nattverd 31. kl. 15.00 Reine kirke 17.00 Flakstad kirke

Nyttårssamling Nyttårssamling

Januar 3. kl. 11.00 Flakstad kirke Høymesse med julekirkekaffe 10. kl. 11.00 Moskenes kirke Høymesse med julekirkekaffe 24. kl.11.00 Flakstad kirke Familiegudstjeneste; med utdeling av NTtil 5.kl. 31. kl.11.00 Reine kirke Familiegudstjeneste; med utdeling av NT til 5.kl. Februar 7. kl. 11.00 Flakstad kirke Høymesse til fastelavenssøndag 14. kl. 11.00 Moskenes kirke Speidergudstjeneste 17. kl. 19.00 Flakstad kirke Tomasmesse (askeonsdag) kl. 19.00 Moskenes kirke Tomasmesse samtidig med Flakstad Med forbehold om endringer! NB!   Vedr. ANDAKTER: Det holdes andakter på sykehjemmene i Flakstad og Moskenes ca. en gang i måneden. Disse vil bli offentliggjort i Lofotposten under ”Helgens gudstjenester” og v/plakater!

Til opplysning

Redaksjonen har fått tilbakemeldinger på at mange ikke mottar menighetsbladet. Som regel skyldes dette at husstandene har en ”Reklame nei takk” på postkassen. Dette kan vi desverre ikke gjøre noe annet med enn å tilby at menighetsbladet kan avhentes hos Kin-Trykk, Flakstad Folkebibliotek eller på Flakstad eller Moskenes kirkekontorer.

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes

11


en

vel sig

net sent adv

ti jule og d

øn ske s al le m

enig e

tsbl ad

ets le

sere

Forsiden:FjorĂĽrets Flakstadkonfirmantene under Lysmessens inntog. Denne siden: Nordlys begge fotos: Knut-Ivar Johansen

Menighetsblad for Flakstad og Moskenes nr.4-09.  

MENIGHETSBLAD FOR FLAKSTAD OG MOSKENES 2009 Nr. 4 55. årg.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you