Page 1

NR. 5 2009

HØSTTAKKEFEST PÅ STORHAUG. S. 2 KFO – KIRKENS FRITIDSORDNING. S. 4 ST. JOHANNESDAGENE. S. 5 VI PRESENTERER. S. 6

ÅRGANG 52


ST. JOHANNES MENIGHET Kirken og menighetssenteret Besøksadresse: Høgsfjordgt 8 Postadresse: p.b. 201, 4001 Stavanger Tlf: 51 85 48 40 - Fax: 51 85 48 50 st. johannes.menighet@stavanger.kommune.no www.johannes-menighet.no

Det er tid for høsttakkefest, også på Storhaug, selv om det er langt mellom korn- og potetåkrene her. Høsttakkefest går nemlig ikke bare ut på å takke Gud for det vi høster inn, men også for alt annet godt! Og da må vi ikke glemme å takke for alle de strålende menneskene i vår bydel som står på for å gjøre Storhaug til et bra sted å bo og leve. Vi har mange ulike organisasjoner og lag. Men til sist er det likevel enkeltmenneskene innenfor disse som må ta et tak for at både andre og de selv skal få det enda bedre.

Høsttakkefest På Storhaug Jeg var nettopp med på et inspirerende møte sammen med noen av disse enkeltmenneskene. Tou Scene tok et flott initiativ ved å forsøke å samle alle gode krefter i bydelen vår for felles gode tiltak. Til daglig står vi på på hver vår kant: I idrettslag, bydelsutvalg, politikk, foreninger og utvalg av ulike slag og i menighetene på Storhaug. Og slik skal og må det fortsatt være. Men i alt vårt engasjement og arbeid må vi aldri glemme at det de samme menneskene, innbyggerne på Storhaug, vi ønsker å være der for. Samtidig vil hvert enkelt menneske ha god nytte av alle disse tilbudene enten det gjelder fysisk fostring, gode miljøtiltak, gode kulturtiltak eller tilbud på det eksistensielle og religiøse planet.

Institusjoner Storhaug Åpen Barnehage Nedre Dalgt. 68 Tlf. 51 91 95 10 storhaugopenbarnehage@lyse.net St. Johannes sykehjem Søren Bernersv. 7 Tlf. 51 52 32 63 - fax. 51 53 51 38 Menighetsbladet Konto: 3230.05.00780 Årsab. kr. 100,Redaksjon: Linda Olsen, Thorvild Berntsen, Signe Wolden og Stian Søvik Grafisk. Stian Søvik Bilder: Signe Wolden, Linda Olsen, Reimunn Førsvoll. Trykkeri. Lura trykkeri AS

La oss derfor i disse høsttakkefest-tider ikke glemme å takke Gud for alle de flotte menneskene på Storhaug som gjør et kjempearbeid på ulike felt! Gud smiler og er glad hver gang vi gjør noe godt for hverandre. Da gjør vi en innsats på Guds vegne, verken mer eller mindre! Gud skapte ikke bare første gang! Han skaper hver dag ved å holde skaperverket i gang. Og her trenger han oss, alle sammen! Han vil at vi skal ta vare på skaperverket – og hverandre! Vi kan snu litt på Jesu ord og si: Mennesket lever ikke bare av Guds ord, men også av alt det andre gode som Gud har skapt: Brød, god kultur, sunn bruk av kroppen, gode fellesskap og god forvaltning av felles verdier! Og la oss vise Gud takknemlighet ved å arbeide for det vi mener er viktig samtidig som vi prioriterer å møtes, støtte og oppmuntre hverandre, også utenfor våre vanlige treffsteder, gjerne i de spennende lokalene på Tou Scene! (som også ligger i menigheten vår!)

Reimunn prest


Fra menighetsrådet... Menighetsrådsvalget er nettopp avholdt på en helt ny måte, og ble – etter rådets mening – en suksess. Sirka 11 prosent av de stemmeberettigede i menigheten ga stemme ved menighet/bispedømmerådsvalget. Dette er for vår menighet en stor økning i forhold til de tradisjonelle kirkevalgene, og viser at det finnes mange av bydelens innbyggere som bryr seg om kirken og menigheten selvom de ikke hører med til vår ”indre kjerne”. Da flere velgere satte opp såkalte ”slengere” på listene sine, ble menighetsrådet fulltallig med 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.

Det har aldri vært nærmere tilbakeflytting … Vel, vi må bare igjen beklage at ting tar mer tid enn forventet. Nå er vår inderlige håp at vi kan benytte kirkerommet den 18. oktober 2009, men vi våger ikke lenger love noe som helst. Elektrikerne arbeider ennå med å montere benkene. Det må gå ledning fra ovnen til et anlegg under gulvet. De første 6 benkeradene blir imidlertid montert med støpsel og kontakt i gulvet, slik at disse kan flyttes ved arrangement som krever mer plass framme. Ellers er elektrikerne opptatt med å

Arbeidene i senter/kirke fortsetter – nå med fokus på det elektriske anlegget som blir bygget om fra 200 til 400 volts anlegg. Dette er nå utsatt flere ganger noe som er frustrerende både for de frivillige, men ikke minst for staben som har sitt arbeid i lokalene. Sokneprest Reimunn Førsvoll er tilbake i fullt arbeid igjen etter at siktelsen mot ham ble frafalt. Vi gleder oss med Reimunn og hans familie og ser fram til at han igjen blir med og setter sitt preg på arbeidet vårt. Samtidig er det litt leit å måtte takke farvel til vår vikarprest Kirsten Lind som har gjort et flott arbeid som fast vikar.

montere nye elektriske tavler i menighetssenteret som skal kunne ta imot 400 volt i stedet for 200 volt strøm. Det nye ventilasjonsanlegget er ferdig, men ikke koblet til. Orgelbyggerne har vært tilbake for å montere mer elektronikk. Imidlertid har det vært så kaldt og fuktig i kirkerommet at deler av treet i orgelfasaden hadde ”slått seg”. Derfor passet ikke delene sammen slik som de skulle. Nå er det satt opp ovner og luftavfuktere slik at problemet skal løses. Det er laget plass for rullestolheisen, men selve maskinen er ikke ankommet kirken ennå. Handicaptoalettet er klart for bruk.

Nytt menighetsråd 1/11-2009 – 2011 Medlemmer: Karl Svela Signe Wolden Johanne Førland Russdal-Hamre Kari Sigbjørnsen

Aase Marie Bowitz Thorvild Lode Berntsen Burchard Harald Berg Atle S. Johansen Varamedlemmer: Marianne Høllesli

- møtestedet Onsdag 14.

kl.19.00

Historiekveld: “St. Johannes kirke 100 år og St. Johannes menighet 125 år.” v/ Fredrik Moss-Iversen m.fl Musikk av Gustav Sand, sang av Rønnaug Bakke m.fl. Bildefremvisning. Varm kveldsmat. Entrè kr. 50,Menighetssenteret

Mette Voldsund Astrid Fjørtoft Jacobsen Arild Ruud Sigurd Holgersen Les mer utfyllende i neste nr.

14. - 26. oktober

Søndag 18. kl.18.00

Spillet om St. Hallvard: “Jesu hjerte rommer alt.” Sammensatt barne-og ungdomskor med solister og musikere. Bl.a. Rønnaug Bakke, Elin Aase. Hallvard forsvarte en vergeløs jente og ble drept. Mange under skjedde ved hans grav. Ble Oslos skytshelgen. Entrè. Kafé. Kirken / Menighetssenteret

Onsdag 21. kl.19.00

Fredag 23. kl.19.00

Lørdag 24. kl.14.00

Lørdag 24. kl.20.00

Søndag 25. kl.11.00

Mandag 26. kl.19.00

AJAX - 100 år: “Ajax - fortellingenes forkynnelse.” v/ Halvor Ingebrigtsen. Viser, opplesing og allsang. Kveldsmat. Entrè kr. 50,Menighetssenteret

SJUK! Sosialt treff for ungdom med musikk, mat og prat. Menighetssenteret

Menighetssenteret inngang fra Johannesparken

FEST på kjerkå. Øyvind Alsaker. Sjømannsforeningens Shanty-gruppe. Åresalg og vafler hører med. Kveldsmat. Entrè kr. 50,Menighetssenteret

Slik det var for 100 år siden. I Gudstjenesten denne søndagen tar vi på oss klær fra “gamledager”. Vi bruker gamle liturgier, tekster og salmer. Kirken

VI ER I 100! Sosialt treff mellom generasjoner. Vi mimrer og leker oss gjennom 100 år. Kafé m/ bildefremvisning. Åresalg. St. Johannes-sangerne. Menighetssenteret

Sangkveld med allsang. Åresalg. Trekning av menighetens utlodning. Kveldsmat. Menighetssenteret.

Lørdag 24. kl.17.00

BAZAAR Flerkulturelt treff på Tou Scene. Grupper og organisasjoner fra hele Storhaug bidrar. FN-dagen feires og fylles med musikk, dans, prat, mat og de gode møtene. Vi tar turen ned til naboen Tou Scene

se fullt program: www.johannes-menighet.no

3


KFO – kirkens fritidsordning for 2 - 3. klasse

Menigheten har i mange år arrangert bibelverksted i SFO-tid i samarbeid med Varden menighet. Nå starter vi opp igjen med ny vri etter høstferien. Det blir ukentlige samlinger kun 5 uker på rad – tirsdager kl. 12.15 på Storhaug skole og torsdager kl. 13.15 for elevene på Nylund skole Tilbudet gjelder alle som går i 2. og 3. klasse. På Storhaug låner vi et rom på skolen. På Nylund har de ikke ledige rom til oss etter at elevene er ferdige med undervisningene. Derfor henter vi dem med oss til St. Johannes kirke til samling der og følger dem tilbake. Samlingen varer ca 1,5 time. Tilbudet gjelder både for dem som går på SFO til vanlig og for dem som pleier å gå hjem etter skolen. De vi har i medlemslistene våre har fått tilsendt invitasjon i posten, men også andre kan melde seg på om de vil. På KFO skal vi lære bibelfortellinger, leke, synge, lage noe og ha mange kjekke aktiviteter. Hver gang blir det også litt å bite i. Deltakerne kan betale en frivillig medlemskontingent på 50kr per halvår. Ledere: Ellen Sofie Hetta og Møyfrid Lunde

Påmelding innen søndag 11. oktober til mob. 469 07 231 eller på e-post til moyfrid.lunde@stavanger.kommune.no

www.johannes-menighet.no 5 - 2009

Babysang

Vi har et flott tilbud som passer både for barn og foreldre som går hjemme første året etter at barnet er født. Vi følger et fast program med sanger og lek som passer for babyer i følge med en voksen de er trygg på. Samtidig får de voksne treffe andre i samme situasjon, har en matpause og prater sammen mellom to sangavdelinger. Kom og prøv ut tilbudet! Fredager kl. 11.30-13.30 i menighetssenteret Ledere: Mette Voldsund og Møyfrid Lunde

Minitreff

I høst har det vært svært lite besøk på minitreff, og vi vurderer derfor å legge ned dette tilbudet. Interesserte kan ta kontakt med Møyfrid Lunde. Ellers henviser vi alle til å bruke tilbudet i Storhaug åpen barnehage mandagtorsdager hver uke.

Søndagsskolens bursdagsfeiring i Kongeparken

Lørdag 5. september sto bilkøen på E39 mellom Sandnes og Kongeparken. Fra St. Johannes reiste både barn og ungdommer fra søndagsskolen sammen med noen foreldre som var med på lasset. Hele parken var full av søndagsskolebarn fra Sør-vestlandet denne dagen. Ungdommene våre sto vakt i Amfiet som fyltes to ganger til søndagsskoletime med den kjente barne-evangelisten, Jarle Waldemar. Mye god underholdning og aktivitet rundt omkring i parken var med å gjøre dagen til en strålende bursdagsfeiring. Norsk Søndagsskoleforbund er 120 år i år, og Stavanger Søndagsskoleforening er 165 år! Velkommen til søndagsskolen vår på søndager kl. 11.00

Konfirmantweekend 4

Helga 11.-13. september var 46 konfirmanter, noen ungdomsledere og de 5 konfirmantlærerne på vår årlige

konfirmantweekend til Fredtun leirsted på Karmøy. Menighetene i St. Johannes, Varden og Vassøy har all konfirmantundervisning felles, og denne weekenden er et godt sted å bli kjent med de aller fleste. Tor Moen (trommisprest) Tønnesen hadde fylt undervisningsrommet med rytmeinstrumenter på fredagen. Vi hadde bønnevandring, laget Kristuskranser og gikk til Falnes kirke der vi holdt nattverdsamling. Speiderledere hadde alle tiders underholdningsprogram på lørdagskvelden, og ellers var det stor aktivitet med teambuilding, bading, fotball, band og alt som hører med for en særdeles aktiv og engasjert gruppe med konfirmanter.

4-åringer på besøk i kirken

I år hadde vi undretur og utdeling av barnebibler allerede i september. For de som ikke kunne komme, vil jeg komme rundt på besøk for at alle døpte som fyller 4 år i år kan få denne gaven fra menigheten. Dersom dere nylig har flyttet hit eller av en annen grunn ikke har fått noen henvendelse fra oss, er det bare å ta kontakt! Møyfrid Lunde


Loppemarked

Høstens loppemarked innbrakte kr. 22.366,-. I tillegg fikk St. Johannes-sangerne inn kr. 4.495,- på kaféen. Hjertelig

takk til alle dere som var med å gjøre det flotte resultatet mulig, enten med lopper eller ved å gjøre en innsats under selve loppemarkedet. Det blir og opplesning og sang. 100 år er også stikkordet for gudstjenesten søndag 25. oktober kl. 11.00. Da skal vi igjen være tilbake i kirken. Dette markerer vi med å forsøke å lage en gudstjeneste slik det var for 100 år siden. Vi henter fram gamle salmer, gammel liturgi og gamle presteklær. Men skal denne gudstjenesten bli slik vi ønsker, er det viktig at så mange som over hodet mulig kler seg i gammel stil til denne gudstjenesten.

Nå er vi i gang igjen St. Johannesdagene er i gang igjen, og med dem gjeninnflytting i kirken og oppladning til jubileene våre! Vi starter med historiekveld onsdag 14. oktober kl. 19.00. Også dette året er det i samarbeid med historielaget, og temaer er, selvfølgelig, 100 årsjubileet for kirken. Foredragsholder er Fredrik Moss-Iversen. Uken etter, onsdag 21. oktober kl. 19.00, markerer vi et nytt 100 års jubileum, denne gangen at det er 100 år siden en kjent skikkelse fra vår egen menighet, Ajax, ble født! Så vidt vi kan se, er dette nesten forbigått i stillhet. Desto viktigere er det at vi markerer dette jubileet med foredrag om, og tekster fra Ajax. Foredragsholder er Halvor Ingebrethsen.

Men før det markerer vi også hva St. Johannes menighet skal være for folk på Storhaug ved å innby til ”Fest på kirka!” fredag 23. oktober, og sammen med Tou Scene delta på Bazaar, et flerkulturelt arrangement på FN-dagen, lørdag 24, oktober . Glemmes må heller ikke genersajonstreffet ”Vi er i 100!” lørdag 24. kl. 14.00, barne- og ungdomskorenes store satsing med ”Spelet om St. Halvard” søndag 18. oktober kl. 18.00, ungdomskvelden lørdag 24 og allsangkveld med trekning mandag 26. kl. 19.00. Selvsagt blir det mat på alle arrangementene. Se ellers annonsene for arrangenmentene! Vel møtt!

5


Vi Presenterer... I vår serie med presentasjoner av staben i menigheten, har vi nå kommet til sokneprest Reimunn Førsvoll.

www.johannes-menighet.no 5 - 2009

- Hvem er du? Jeg er født og oppvokst på Rennesøy. Av utdanning er jeg lærer, musikklærer, prest og familieterapeut. Jeg har 3 års fartstid som lærer før jeg tok presteutdannelsen. Som prest var jeg først 8 år på Hitra i Sør-Trøndelag og deretter 16 år på Åkrehamn på Karmøy. De siste 6 årene har jeg vært i St. Johannes. I fritiden koser jeg meg først og fremst med familie og barnebarn, men liker og godt båtliv og ulike praktiske sysler. Jeg stortrives med å være prest. For meg er aldri to dager like. I min hverdag treffer jeg mennesker i alle livssituasjoner og livsfaser. Da er det svært meningsfullt å forsøke å vise, både i det jeg gjør og det jeg sier, at Gud elsker alle og vil ha alle med i sin menighet, uansett hvem vi er. - Hva er oppgaven din, og hva har du mest fokus på for tiden? Oppgaven som prest omfatter det meste av livet i en menighet: Dåp, konfirmanter, vigsler, begravelser og gudstjenester. I dette ligger både forkynnelse, samtaler med mennesker i ulike livssituasjoner og det å legge planer for menighetens videre arbeid sammen med ansatte og menighetsråd. Nå for tiden har det vært mye fokus på det forestående jubileet med jubileumsskrift og ulike arrangementer i den sammenheng. Ellers prioriterer jeg å møte mennesker på en god og trygg måte i samtaler

knyttet til dåp,vigsel, begravelser og når livet ellers blir vanskelig av en eller annen grunn. Det siste kan samtidig by på store og uventede utfordringer, noe de siste månedene har vist med all tydelighet. Som alle sikkert har fått med seg, har jeg i vel 2 måneder vært suspendert fra stillingen som prest. Dette skjedde i påvente av politiets etterforskning av en anmeldelse jeg fikk mot meg som ikke hadde rot i virkelighetens verden. Samtidig fikk jeg oppleve St. Johannes menighet på sitt beste. En bedre støtte og varme i suspensjonstiden, og en større glede over å ha meg tilbake skal en lete lenge etter. Men trass i min takknemlighet over dette, har det selvsakt vært en stor påkjenning for både meg og mine. Desto gladere er jeg at saken nå er henlagt, og at jeg tilbake i fullt arbeid. - Har du en drøm eller visjon? Jeg har en visjon om enda flere på Stohaug må finne sin naturlige plass i St Johannes menighets ulike aktiviteter. Ved det kan enda flere få oppleve tryggheten ved å være en av Jesu venner i liv og i død samtidig som vi får være en del av et godt og inkluderende fellesskap. Skal det skje, må vi i menigheten bli enda flinkere til å være inkluderende og treffe mennesker der de er i sin hverdag. - Hvem kan ta kontakt med deg? Absolutt alle kan ta kontakt med meg! Det gjelder alle aldre, og det gjelder også dem som vet at de ikke er medlemmer av kirken eller er usikre på om de er det!

Hommeland stallen Glass kunst Sandsgt 56, 4014 Stavanger Mob: 48305055

6


Julesalg

I St. Johannes menighetssenter Lørdag 28. november kl. 11.00 Sang av St. Johannes-sangerne Andakt: Møyfrid Lunde. Salg av kaker – snop – håndarbeider – julepynt – dekorasjoner m.m. Utlodning Juleverksted for barna Kafé m/salg av risengrøt Hjertelig velkommen! Kvinneforeningen .for barne- & ungdomsarbeid

Giro

Det følger med giro i dette nummer av menighetsbladet. Dersom du vet at du har betalt tidligere i år kan du bare se bort fra denne, Hittil i år har vi mottatt kr. 300,- i abonnement til menighetsbladet, mens det er budsjettert med kr. 22.000,-. Dersom dere ønsker et blad med tilsvarende kvalitet som de siste nr. trenges det også økte inntekter for å dekke dette. Utgiftene til trykking og forsendelse av menighetsbladet for ett år er ca. kr. 95.000,.-. I fjor hadde vi ett underskudd på ca. kr. 41.000,-

Årets TV-aksjon

Du kan bidra til årets TV-aksjon ved å gå med bøsse søndag 18.oktober, meld deg på nettet: www.tvaksjonen.no eller tlf. 02025 Vår innsamlingskonto er: 8380.08.09005

Neste nr. kommer ut uke 48 Frist for innlevering av stoff: TIRSDAG 3. november 2009

Offer

23/8 Menighetsarbeid kr. 3.498,50 23/8 Givertjeneste kr. 300,30/8 Menighetsarbeid kr. 1.750,30/8 Givertjeneste kr. 300,. 6/9 Menighetens barne & ungdomsarbeid kr. 2.870,13/9 Diakoniarbeid kr. 2.530,13/9 Givertjeneste kr. 1.100,20/9 Alpha Norge kr. 1.715,20/9 Givertjeneste kr. 400,27/9 Ung Kirkesang kr. 3.053,-

Natt til 1. søndag i advent (28.-29. november) er nyttårsaften i kirken. Da inviterer vi alle 5.klassinger til å være med på en spennende adventsnatt i sin lokale kirke. St. Johannes og Varden menigheter arrangerer ”Lys Våken – adventsnatt i kirken” samtidig med over 500 andre menigheter i Den norske kirke. Vi vil invitere alle 5.klassinger til å feire at kirken går inn i et nytt år og at adventstiden er i gang. Nyttårsfeiringen starter lørdag med et mangfold av aktiviteter både utendørs og innendørs - felles for begge menighetene. Det blir leker og god mat, og vi skal sammen forberede søndagens gudstjenester i St. Johannes og Varden kirker før alle kryper i soveposene for å overnatte i sin egen kirke. Meld deg på i god tid! Påmelding til Møyfrid Lunde mob 469 07 231 eller på e-post: moyfrid.lunde@stavanger.kommune.no

Døpte Samson Koch Giljebrekke (døpt i Kopervik kirke) Niclas Hagen Andersen Sarah Mazziotta Eline Meyer Elisa Nataon Plaipetch Myrland (døpt i Revheim kirke) Emily Kristin Dahl Matheo Adjemi Hatleskog Jenny Lomeland Waldow Cecilia Braut Sønderby

Vigde Vigdis Osberg og Kenneth Solberg Davidsen Kristine Høie og Endre Matsgård Margrethe Melin og Knut Solbakken Kjersti Berge Iversen og Frode Thorsen Eva Linn Paulsen og Morten Jarland Linda Lea og Geir Berge Trine Llllyssand og Stig Føyn

Døde Tordis Lierbø Magnar Lunde Ellen Margareth Thingbø

7


INFORMASJON

KIRKETAVLEN barne- og ungdomsarbeidet

Storhaug skole tirsdager kl. 12.15 Nylund skole torsdager kl. 13.15

Søndagsskolen i St. Johannes kirke. hver søndag kl. 11.00, unntatt v/familiegudstjenester og skoleferier.

Fredagsklubben Oppstart 21. august 5. - 7. klasse. Hver fredag, kl. 17.30 - 19.00

Storhaug Åpen Barnehage N. Dalgt. 68 Tlf. 51 91 95 10 Mandag Kl. 9.30 - 14.30. Tirsdag til torsdag kl. 9.30 - 13.15 Minitreff (Voksen/barn-samling) Hver torsdag, kl. 10.00. Ta med matpakke. Babysang. Hver fredag kl. 11.30- 13.30 Ta med matpakke.

Ungdomsklubb. 8. klasse og oppover lørdag i oddetallsuker kl. 19.00 - 23.00 i menighetssenteret. I partallsukene er det ungdomsklubb i Varden om fredagen. St. Johannes-sangerne Hver torsdag, Barnekor (4-8 år) kl. 17.00 Aspirantkor (8-9 år) kl. 17.30 Jentekor (10-13 år) kl. 18.00 Ungdomskor (14-20 år) kl. 18.30

Faste arrangement i menighetssenteret Midt i mellom For deg mellom 20 - 50 år Mandag 02.11 kl. 20.00 Kvinneforeningen for Barne- og ungdomsarbeidet Onsdag 28.10 - 25.11 kl. 19.00

14.-26. oktober Julemesse

28. november

18. oktober, 20. s. e. pinse Tekst: Mar. 2,1 - 12 Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Reimunn Førsvoll. Dåp. Vigsling av diakon Eva Tjemsland. Offer til CARE Norge– TV-aksjonen. Kirkeskyss. Kirkekaffe. Søndagsskole. 25. oktober, Bots- og bededag Tekst: Jes. 59, 1 - 4, 8 - 9 Kl. 11.00 Gudstjeneste slik det var for 100 år siden. Reimunn Førsvoll. Offer til menighetsarbeidet Kirkeskyss. Kirkekaffe. Søndagsskole. 1. november, Allehelgensdag Tekst: Matt. 5,1 - 12 Kl. 11.00. Felles Allehelgensmesse Reimunn Førsvoll. Nattverd. Prosjektkor. Offer til Norsk søndagsskoleforbund, Rogaland krets. Kirkeskyss. Kirkekaffe. Søndagsskole.

Bønnemøte For alle hver fredag kl. 10.00

Kirkeskyss St. johannes-dagene

11. oktober, 19. s.e. pinse Tekst: Mark. 12, 28 - 3 -4 kl. 11.00. Felles gudstjeneste i Frelsesarmeen, Kongsgt. 50 Reimunn Førsvoll. St. Johannes ungdomskor.

Treffen for eldre Tirsdag 27.10 10.11 - 24.11 kl. 11.00 Trim kl. 10.15.

Kvinneforeningen for NMS Onsdag 14.10 11.11.kl. 11.00

KFO - kirkens fritidsordning for 2.-3 klasse

GUDSTJENESTER

Mannsforeningen Vanligvis 3. mandag i måneden Kl. 19.00

Trenger du skyss for å komme til Gudstjeneste? Kontakt menighetskontoret på tlf: 51 85 48 43 Last ned

På menighetens hjemmeside www. johannes-menighet.no kan du laste ned menighetsbladet 8. november, 23. s. e. pinse Tekst: Fil. 1, 6 - 11 Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Menighetens misjonssøndag Reimunn Førsvoll. Dåp. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Kirkeskyss. Kirkemiddag. 15. november, 24. s. e. pinse Tekst: 1. Tim. 2, 1 - 6a Kl. 11.00. Høymesse. Reimunn Førsvoll Dåp/ Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. Kirkeskyss. Kirkekaffe. Søndagsskole. 22. november, Siste s. i kirkeåret Tekst: Matt. 25, 31 - 46 Kl. 11.00. Høymesse. Reimunn Førsvoll. Dåp/nattverd. Offer til Stavanger bispedømmeråd, fellestjenesten. Kirkeskyss. Kirkekaffe. Søndagsskole.

29. november, 1. s . i advent Tekst: Luk. 4, 16 - 22a Kl. 11.00. Familiegudstjeneste Tor Moen Tønnesen. Dåp. St. Johannes-sangerne. Offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss. Kirkekaffe.

Trenger du, eller noen du kjenner følge til Søndagsskolen? Kontakt Møyfrid Lunde på 40 40 60 80 Velkommen

St. Johannes menighetsblad nr. 5-09.  
St. Johannes menighetsblad nr. 5-09.  

HØSTTAKKEFEST PÅ STORHAUG. S. 2 KFO – KIRKENS FRITIDSORDNING. S. 4 ST. JOHANNESDAGENE. S. 5 VI PRESENTERER. S. 6 NR. 5 2009 ÅRGANG 52

Advertisement