Page 1

MENIGHETSBLADET for EIDE Nr. 4

BREMSNES

KORNSTAD

DESEMBER 2009

Til kirken samle seg fra hver gård og grend de unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best. På sorgens steder vår Herre selv vær gjest.

KVERNES 55. årgang

Ha takk, som treder til armods hytter ned! Ha takk, som gleder oss med din søte fred! Kom inn, o Kriste, tenn lys i hvermanns gård! La isen briste, gi varme snart og vår! La ingen miste hva godt din fødsel spår!

Norsk Salmebok nr. 59, v.2 og 4 T: M.B. Landstad 1856 M H.O.C. Zinck 1801


Konfirmantweekend på Sørheim

Misjonsreise til Mali

Carina ledet et agapemåltid som innledning til nattverd på konfirmantsamlingen de hadde for averøykonfirmantene i midten av november.

Fra venstre: Ingrid og Steinar Solum, Kjell og Gudrun Bjørka og Karen Flatø under planlegging i prestegården på Kvernes.

Konfirmantene på Eide hadde weekend på Sørheim 23. - 25. oktober med overnatting. litt alvor, mye moro og lite søvn. Konfirmantene på Averøya var der noen helger etter, 14. og 15. november, på dagtid med inne- og uteaktiviteter. Vi var alle glade og takknemlige for at Carina var med oss fra Averøya selv om hun har permisjon. Jeg vil takke både konfirmantene på Averøya og foreldrene som var med for fine dager sammen! Hilsen Kjell Bjørka

VANNRETT 1. Svar 3. Daniel Fjøren 5. Flokkdyr 7. Finsk guttenavn 8. Pusser 9. Spørre 10. By i Hellas 12. Moderne 13. Utvekst 16. Norsk forfatter 17. Guttenavn

Innhold:

2

Glimt fra menighetene Andakt Julevangeliet Min barndoms jul Jul i et annet land Gudstjenester Bedehus, søndagsskole

side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 8 side 8

Dette er de 5 som reiser på misjonsreise til Mali. Avreise fra Gardermoen grytidlig søndag morgen den 27. desember. De første og siste dagene blir gruppa i Bamako og besøker Normisjonens misjonsprosjektet som Bremsnes menighet og G-2 gruppa støtter. Fra Bamako går turen med buss nordøst til Douentza i Mopti regionen der vi besøker NMS sitt misjonsprosjekt som Kvernes menighet og misjonsforening støtter.

Kvernes menighets misjonsprosjekt LANDSBYUTVIKLING Støtt menighetens misjonsprosjekt! Det Norske Misjonsselskap (NMS) takker for engasjement i prosjektet Landsbyutvikling i Mali. Vil du bli fast giver, kan du gi beskjed om det. Som giver får du årlig rapport fra prosjektet. Vil du gi en enkeltgave, sender du den til NMS, kontonummer 8220 02 85030 og merker innbetalingen med prosjektnummer 622 486. Du kan lese mer på www.nms.no

FOKUS PÅ MILJØ OG KVINNER Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til miljøvennlig utvikling og styrking av kvinners rettigheter. Etter mange års aktiviteter i ulike integrerte utviklingsprosjekter i region Mopti, er det nå startet et nytt prosjekt LODDRETT med planlagt varighet fra 2009-2013. Dette består av to deler: • miljø1. Får vi julaften vennlig utvikling i Seno-området. • styrking av kvinners rettigheter i 2. Ventetid deltaområdet (PEFD) 4. Bruke fritiden Ressursforvaltning: Arbeidet skal foregå i to ulike områder i Mopti. 5. Uvel Deltaområdet er området rundt elva Niger som deler av året er over6. Fører en båt svømt. I dette området er det bosatt mange fiskere, bønder og halv9. Kjøretøy nomader. Det er et konservativt muslimsk område, og det har i perioder 11. Askeladdens vært store konflikter rundt ressursforvaltningen. Seno-området er et tørt bror område. Nomader bor spredt med dyreflokkene sine, og tilgang til rent 14. Bindeord vann og beite for dyrene er en hovedutfordring. 15. Tall Forhindre omskjæring: I Mali blir de fleste unge jenter kjønnslemlestet. MELM, som er fellesorganisasjonen som NMS er en del av, har hatt et svært vellykket prosjekt/tiltak for å forhindre omskjæSlekt følger slekt side 10 ring av jenter i Fatoma. Kor på tur side 11 Planlegging: Det første året skal det Humming People-konsert side 11 gjennomføres en studie for planlegging. Det Konserter i Kvernes kirke side 12 er vanlig å holde kurs for befolkningen og for lokale myndigheter slik at de kan delta i utar(Opaas og Hans Inge Fagervik) beidelsen av prosjektet. Dette prosjektet har litt forskjellig fokus fra tidligere, noe som Forsidebilde: Gaustad kapell krever litt annen kompetanse.


Menighetsbladet

Menighetsbladet fremdeles like aktuelt!!!

for menighetene i Averøy og Eide Utgiver: Menighetsrådene i Eide, Bremsnes, Kornstad og Kvernes Redaksjonskomite/styre: Bjørg Bergem (leder), Anne Grete Qvam, Kjellaug Fagereng, Kristian Brandsæter Redaktør: Tommy Stormo Frivillige gaver til bladets drift mottas med STOR takk. SpareBank1Nordvest 3931.20.33775 Kasserer: Anne Grete Qvam, Bremsnes, 6530 Averøy Bladets adresse: Postboks 18, Bruhagen, 6538 AVERØY Grafisk produksjon: FriFoto - Tommy Stormo Trykk: Holm Design Kr.sund

KIRKENS FOLK I EIDE MENIGHETSKONTORET I EIDE Tlf 71 29 61 84 / Faks 71 29 60 70 e-post: anne-lise@eideprestegjeld.no Kirkevergen: Man-fredag: 09.00-15.30 Soknepresten: Kan treffes etter avtale. Sokneprest i Eide Kari Synnøve Gaustadnes Hoel Mob.telefon 916 94 419 Kirkevergen i Eide Anne Lise Johnsen - tlf 71 29 81 56 anne-lise@eideprestegjeld.no Organisten i Eide Anders Robert Sandvik - tlf. andersrobert@eideprestegjeld.no Klokker/men.r.sekr. i Eide Tommy Stormo - tlf 71516344/909 56 111 tomstorm@online.no Hjemmeside til Eide menighet: http://eideprestegjeld.no KIRKENS FOLK I AVERØY KIRKEKONTORET I AVERØY Telefon 71 51 33 88/Fax 71 51 32 69 Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00 v/ kontorfullmektig Gerd Meek. E-post: averoy.kirkekontor@c2i.net Sokneprest i Kvernes og Kornstad Kjell Bjørka - Mob: 97 53 72 17 Sokneprest i Bremsnes Carina Møller - i permisjon til juni 2010 carina.prest@online.no Vikar for Carina : Kristin Strand 940 52 498 Kirkevergen i Averøy Leif-Helge Seljehaug - tlf. 71 51 46 46 Mob. 971 74 053 E-post: kfia@online.no Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00 Kantor i Averøy Chris Clifton - tlf. 71 51 40 76. 916 08 207 E-post: clifton@online.no http://averoy.kirken.no

Slik så det første menighetsbladet ut . Nå er det gått hele 55 år siden Gudrun og Ola Rise sendte ut det første eksemplaret til alle husstander i Kvernes prestegjeld som da også innbefattet Eide. Slik presenterte redaktør O. Rise sine tanker rundt utgivelsen: «Med dette gjøres et forsøk på menighetsblad for Kvernes prestegjeld. Det er vanskelig å nå alle i dette vidstrakte prestegjeld. Et menighetsblad kan tjene som bindeledd .Det blir altså ingen fast

kontingent, så det blir helt avhengig av de frivillige gaver om bladet skal fortsette eller ikke, Vi tenkte foreløpig å forsøke med et nr. i kvartalet. Vi har den tro til folket i våre menigheter at de vil slutte opp om bladet slik at vi kan fortsette utgivelsen.» Til den første utgivelsen kom det også en hilsen og gratulasjon fra daværende biskop i Nidaros, Arne Fjellbu som skriver følgende: - «Det er av stor betydning at et menighetsblad bringer nyheter av lokal interesse for menigheten .Egenarten for et menighetsblad er at det inneholder stoff som vedkommer nettopp hjemstedet. Det er derfor det gripes med slik interesse av så mange. Jeg lykkønsker Kvernes prestegjeld med tiltaket og håper at det vil bli til stor velsignelse og gi rike frukter for alt arbeid for Guds rikes sak.» Så sitter vi her i redaksjonen for menighetsbladet 55 år senere og kjenner på takknemmelighet og beundring for det arbeid Gudrun og Ola Rise drog i gang. Visjonen de hadde for menighetsbladet er fremdeles aktuell. Mange av de sakene som skapte engasjement den gang, er like aktuelle for oss i dag. Gudrun Rise skrev i mars 1970 følgende artikkel som vi gjengir her:

«Vi trenger folkekirken---» - Slik lyste en overskrift med store bokstaver da jeg trakk avisen opp fra postkassen i dag. Dette ga gjenklang innerst inne hos meg: Ja, ja, visst trenger vi folkekirken! Spør bare en mor eller en far der de står bøyd over det lille nyfødte barnet sitt. «Bare det beste er godt nok for gullgutten vår», skrev en mor som kjente seg lita og hjelpeløs da hun sto der med sin vesle nyfødte og skulle føre han til dåpen. Spør de unge som skal starte nytt hjem. Høytidsstunden foran Herrens alter er for de fleste noe mer enn bare en tom skikk. Og spør den som har mistet en kjær. Kanskje var det der ved hjembygdens kirke, ved de malmtunge klemt fra kirkeklokkene der, eller under ord og salmesang at evighetsspørsmålet

I anledning av at vi plutselig oppdaget at bladet er 55 år gammelt i år og ikke 57 som vi trodde, så har vi bladd i gamle blader, og funnet ting som vi mener fremdeles har relevans, på tross av at det er noen år siden det faktisk ble skrevet. Dette over ble skrevet i 1970, og andakten er det tidligere soknepreste Torolv Blomstrøm som har skrevet i sin tid.

trengte seg fram på en ny måte. Så ble det ikke form og skikk lenger, men noe som drog mot den levende Gud. Ja, visst trenger vi folkekirken! Vi trenger som våre fedre å «hente bot for de tyngste savn og styrke til vandringens møye.» Og vi trenger folkekirken som en motvekt mot de nedbrytende krefter som vil rive ned det edle og gode som kristen sed og skikk har bygget opp i vårt folk gjennom århundre. Foreldre! Dere kjenner ansvar for vår framtid, - hvilken stilling og stand du enn måtte ha! Ser du folkekirkens verdi i vår opprevne tid? – Du vil vel ikke frarøve den oppvoksende slekt det grunnlag som du selv fikk starte på?

Gudrun Rise

Bjørg Bergem

Vi ønsker alle våre lesere

en riktig god jul og et riktig godt nytt år! 3

De som ønsker Menighetsbladet i fullfarge på e-post kan sende e-post: tomstorm@online.no


Glimt fra menighetene KVERNES

BREMSNES

EIDE

Brynhild Loe Arntsen er valgt som leder for 2009 og Bjørg Bergem som nestleder. Arbeidsutvalget består av leder og n.leder sammen med oppnevnt ansatt som for Kvernes er Kjell Bjørka. Som representanter til Kirkelig Fellesråd er valgt Per Stakvik og Ola Henry Stormo. Det inviteres til juletrefest i Klippen igjen. Festen blir 6.juledag (30.des) kl.16. Det blir lagt vekt på å videreføre tradisjonen fra tidligere tider. Med tale, sang, gang rundt juletreet og bevertning håper vi dette skal bli ei trivelig samling. Menighetsrådet skal sammen med de øvrige aktører på Kvernes kulturområde gi ut en brosjyre hvor de ulike arrangement for neste sommersesong kunngjøres samlet. Menighetsrådet har bevilget kr.1 500 til formålet. Under landvindstormen i begynnelsen av november blåste ei stor gran ved kirka ned og rev med seg kabelen til veilyset slik at vegen mot parkeringsplassen og kirka ble mørklagt. Vi håper dette blir ordnet igjen med det første. Det ser ut som arbeidet med parkeringsplassen kan komme i gang før jul. Dette blir en stor forbedring med tanke på de mange konsertene og andre arrangement som etter hvert tiltrekker stadig flere besøkende

• Menighetsrådet går mot slutten av sin virketid. I skrivende stund er kirkevalget nettopp over og nytt råd trer i kraft 1. november. På slutten av rådsperioden er det få store saker, og møtevirksomheten har vært deretter. Det nye rådet vil få trosopplæring og gudstjenestereform som sine første store satsningsområder. Det er viktig at menigheten trår til med sin kompetanse på disse områdene og melder fra om interesser og behov. Avtroppende råd ønsker dem lykke til med spennende og viktige utfordringer i den kommende 2-årsperioden. • I sommer har det vært dugnadsaktivitet på kirken vår. Dette har vi skrevet mer om i en egen artikkel i bladet. Vi håper at alle dere kirkens eiere er fornøyde med den innsatsen dugnadsgjengen har gjort. • Åpen kirke ble ikke gjennomført slik som opprinnelig planlagt i juli. Vi håper imidlertid å kunne tilby både dere som steller grav på kirkegården og tilreisende, åpen kirke neste sommer. • Den 6. september hadde prestevikar Kristin Strand sin første gudstjeneste på Bremsnes. Velkomsten ble noe enkel med opplesning av biskopens introduksjonsbrev og en kort hilsen fra sogneprest Carina Møller (som nå har permisjon frem til 15. juni 2010). I mangel på en mer høytidelig velkomst gir vi henne her og nå et desto større: Til lykke med gjerningen. Med bønn om Guds rike velsignelse i tjenesten frem til neste sommer. • Kirken vår står tom mange dager i uken. Menighetsrådet har i det stille jobbet med tanken om å få til flere konserter og arrangement i Bremsnes og imøteser gjerne søknader om bruk av kirken utenom de vanlige kirkelige seremoniene. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva som skal skje. Legg gjerne ved tekster/manuskript dersom dere lurer på om materiellet er velegnet for kirkerommet.

Eide menighet vil i likhet med andre menigheter etter hvert få penger til trosopplæring. Menigheten har i den forbindelse oppsummert hvilke tiltak som i dag finnes. Dette inkluderer ikke ungdomsklubb og søndagsskoler og den typen tiltak som også kunne vært regnet med. Men det er ikke menigheten som driver disse tiltakene. Trosopplæring i Eide Dagens praksis 2009 er følgende. • Dåpssamtale v/prest eller dennes erstatter. • Hilsen til fadderene. • Dåpshilsen i form av innrammet bilde fra dåpsstedet med en bønn. • Fokus i gudstjenesten med mulighet til DVD opptak av gudstjenesten. • Utdeling av kirkebok til 4-åringene Egen gudstjeneste hvor hvert enkelt barn har fått skriftelig invitasjon.. • Vi har to kor: Aspirantkor (1.-3. kl.) og barnekor (4.-7. kl.) Organisten er dirigent. • Utdeling av bibel til 6.-klassingene, hvor det har vært klassebesøk v/ prest eller en erstatter på skolen for å invi tere. Alle får med brev hjem slik at foreldre og foresatte er orientert og har anledning til å reservere seg. • Skolegudstjenester avholdes før jul etter ønske fra skolene. • Barnehagene får gudstjenester i adventstiden. • Klassebesøk i kirken etter ønske og i tråd med opplæringsplanen. • Leir for konfirmanter på Sørheim på Averøya. Ikke obligatorisk. • Konfirmantopplæring etter skoletid. Normalt fordelt på to grupper, hver uke i fra høst til vår. Kristian Brandsæter er valgt til ny leder i Eide menighetsråd for 2010. Nestleder er Harriet Vågen Nerland. Rådet ønsker beholde tradisjonen med torsdag kl. 17.00 som møtedag og tidspunkt. Tildekking av ovnene for små barnehender og voksne sko er noe menighetsrådet vil ta tak i. Dette er noe menigheten nok blir utfordret på med en innsamling etter hvert. Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp de neste to årene er Grethe Nogva. Vi driver et kontinuerlig arbeid med oppdatering av festere til gravene vi har i Eide. Ønsker du å slette graver eller slå sammen flere graver til en stein så ta kontakt med kirkevergen. Vi vil være nødt til å gå igjennom det vi har av graver uten festere og aktivt fjerne dem. Kontor på rådhuset. Tlf 712 96 184

KORNSTAD Det nye menighetsrådet har konstituert seg. Marianne Nørgaard Aae er valgt til leder. Nestleder ble Marit Rangøy og Kjellaug Fagereng ble sekretær. Disse er valgt for ett år. Som medlemmer til kirkelig fellesråd er Oddvei Raanes og John Kummervold valgt. Vara for de to er Unni Stenberg og Odd Gunnar Stene. Valgene til fellesrådet gjelder for to år.

4

STYRET FOR MENIGHETSBLADET MELDER: Takket være de mange frivillige bidrag fra leserne, så kan vi også avslutte dette året innenfor de oppsatte budsjettrammer. Menighetsbladet vårt er et av de ganske få som blir gitt ut kun basert på frivillige gaver . Hjertelig takk til alle som har sendt sitt bidrag. Ønsker noen heller å benytte nettbank framfor giro, så finner dere kontonr. øverst på side 3. Etter årsmøtet i feb. tiltrer nytt styre og

ny redaksjonskomite. I følge de nye vedtektene velger hvert menighetsråd en person fra sin menighet. Disse fire sammen med en av prestene og redaktør utgjør så styre og redaksjonskomite for bladet i kommende menighetsrådeperiode.

HENDA SØNDAGSSKO

har sine samlinger på bedehuset ca. a


Andakten

Bruk gravlykt

Gledelig jul «- jul med Gudsbarnet i svøp under englenes sange, kommer fra Gud, bringer oss glederikt bud. Æren er Guds i det høye.»

Undringens høytid Julen er undringens høytid, undringens og tilbedelsens. Undringen over Guds Sønn som ble menneske, født i en stall og lagt i en krybbe. Men er vi på det plan Han steg ned til eller er vi store i egne øyne, - for store Torolv til å be om Blomstrøm frelse? sokneprest i Kvernes Alle bygger vi våre «tårn», finner oss et ståsted hvor vi tøyer oss mot himmelen, men nytter det? Vi bygger oss et livssyn ved tanke og innlevelse. Vi støper oss et fundament av gode gjerninger. Men holder det for Gud? Holder det i liv og i død?

Når stoltheten faller I møte med julebudskapet går vi i tanken stille inn i stallen sammen med hyrdene. Inn til Maria med barnet, til Josef, til strå og halm og dyr. Gjennom kjente og kjære julesanger kommer vi i samklang med englesangen over Betlehemsmarkene. «Englene sang den, først for markens hyrder, skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske fryd deg! Oss er en evig Frelser født!» La oss gå like til Betlehem for å se dette som har hendt,” sa hyrdene. Skal vi følge dem må vi trenge gjennom tradisjoner og glitter. Vi må se Ham som steg ned og erkjenne at vi ikke i oss selv kan stige opp til Gud. Vi må gjenfinne barnetroen, den er troen både på barnet i krybben og troen på Ham som nå sitter ved Faderens høyre hånd. Men både våre tanker og våre liv kan sperre for troen. Vi må legge stoltheten til side og bøye oss. Når vi oppgir motstanden i oss selv kan vi gjenfinne barnetroen. «Å tro det er å slippe sin egen herlighet og fly til nådens klippe, til Jesu kjærlighet.»

Bruken av lys på gravene er stor i landet vårt. Det er derfor viktig å gjøre oppmerksom på at det ikke er lurt å bruke fakkelbokser. I tilfelle vind vil parafinen i disse trenge inn i steinen og vil ikke la seg fjerne... Kjøp lys som er beregnet til formålet. Man kan kjøpe lys med lokk (øverst til venstre), eller kjøp bare lys og plasser dem inne i gravlykter. Eller kanskje man kan vurdere forskjellige batterilykter? Uansett - tenk over hva du plasserer i nærheten av steinen og hva som kan ødelegge den eller ikke.

Torolv Blomstrøm

Juleevangeliet Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens e n g e l f o r a n dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble over-

veldet av redsel. Men engelen sa til dem: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: "Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!" 15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. Luk. 2.1-20

5 LE nen-


Organist Chris Clifton:

Min barndoms jul Redaksjonen har sendt meg ut for å ta en prat med min kollega Chris Clifton om juleminner fra barndommen. I år skal han hjem til England for å feire jul, og det er 10 år siden sist. Jeg lurer på hva han venter seg, er det den han husker fra barndommen? – Julen for meg er ikke knyttet til ett spesielt sted. Med en far i hæren ble det mye flytting, forteller Chris. – Jeg har bodd både i Kenya,Tyskland og Skottland. Minner fra flere steder – Vi vekslet på å feire julen hjemme, eller å besøke besteforeldrene. Og bildet av "min barndoms jul" er satt sammen av minner fra flere steder, kan han fortelle. Tradisjon er en fin ting, tenker jeg, den kan man ta med seg! Men for Chris er blant alle norske påfunn, julaften det mest ubegripelige. – Ordentlig jul skal feires Juledag! slår han kategorisk fast. I England og andre engelsktalende land er det jo juledagsmorgenen som er pakketid og så videre. Menighetsbladets utsendte må innrømme at hun kjenner et stikk av misunnelse når vi har tilbakelagt en maraton av skole - og barnhagebesøk og tre gudstjenester på julaften.Tenk å få dra hjem og bare slappe av og spare moroa til dagen etter! For selv nå som han bor i Norge feries juledag fortsatt tradisjonelt med engelske venner. «Carol singers» – På julaften eller en av kveldene like før kunne man få «carol singers» på døra. Jeg var selv med i et kirkekor og syntes det var hyggelig å gå rundt fra dør til dør og synge julesanger, selv om kalde vinterkvelder ikke akkurat var godt for stemmen, sier han med et smil. Hjemme hos familien Clifton var det alltid barna som pyntet treet. De brukte fargelys og glasskuler og annen pynt. – På julaften dro familien til kirken på

6

Slik kjenner vi vår eminente organist Chris fra orgelkrakken tryller han fram mye flott musikk til glede for både de som lytter og de som skal synge til. (Foto: R.Sevaldsen/TK)

midnattsmesse, en stemningsfull gudstjeneste som jeg savner her i landet. Den starter kl 23, og da er det jul når man kommer ut av kirken, forteller engelskmannen med helt andre tradisjoner enn oss nordboere. I blant gikk familien også til kirken på den tradisjonelle «Nine Lessons and Carols», en fin gudstjeneste der man hører ni korte lesninger og synger mange julesanger. Gudstjeneste i kirken eller på radio - Hvis familien ikke dro til kirke hørte vi gjerne gudstjenesten i radio fra King's College, Cambridge, forteller Chris. I all min uvitenhet våger jeg å spørre hva som er så spesielt med den gudstjenesten, og blir raskt replisert med at Englands mest berømte kor synger. Ja vel, tenker jeg. Kanskje jeg burde lete meg frem til «Nine lessons» på BBC World Service i år? Her er ett og annet å lære for en norsk bygdeprest. Han har ennå ikke nevnt godterier og gaver og jeg mistenker at det ikke er barndomsminnene, men er den voksne mannen som snakker mest, derfor spør jeg som mange norske barn:Var det ikke kjedelig å gå i kirken hele tiden?

Pinner Church der Chris og familien var i julene fram til han var fem år.

Ikke kjedelig - Nei, jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg opplevde det som kjedelig. Julegudstjenester er jo litt annerledes, og dessuten i de årene jeg sang i kor hadde vi jo oppga-

Julekake er tradisjonell engelsk julemat.

Vår alles organist Chris Clifton har vært involvert i kor det meste av livet. I England sang han, her til lands dirigerer han mye.

ver i den forbindelse. Og så var det spennende å få lov til å være oppe så sent på julaften, sier organisten. - Høytiden og mysteriet som utspiller seg i kirkerommene er sterke minner, fremfor gavene og all maten som synes å overskygge det aller vesentligste i dag, sier han. Kan vi si oss uenige med dette? Så kommer noe jeg har ventet på. Chris forteller om det vi alle har sett i nær sagt alle julefilmer fra engelsktalende land. - Julestrømpen var og er en selvfølgelighet for alle engelske barn. Det er Father Christmas som kom ned skorsteinen juledagsnatt med gaver til alle barn som oppførte seg bra også. - Snille barn på 60-tallet ble belønnet med et eple, en appelsin, sjokoladepenger, andre godterier og småleker, forteller han. Og Chris kan huske at han forgjeves prøvde å holde seg våken for å få et glimt av nissen. - Juledag dro vi tilbake til kirken på formiddagen. Deretter var det sen julelunsj med tradisjonelt tilberedet kalkun, med stuffing og brødsaus. Og jeg minnes med gru at ungene måtte tvinge i seg minst en rosenkål, sier han og gjør en grimase. Det er vel en del unge og litt eldre som kan si akkurat det samme i dag. - Deretter fulgte christmas pudding, med fløte og c o g n a c s m ø r. Puddingen var pyntet med kristtornblad og varm cognac ble helte over og tente på, så ble puddingen båret flammende til bordet! Det høres spektakulært ut, og for mitt indre øye ser jeg for meg egne minner av engelsk barnetv, samtidig som jeg ønsker å tenne på hele riskremen som kun en i vår familie har gode argumenter for å beholde! Inne i puddingen hadde de voksne gjemt en six pence mynt som det var stas å få, avslører han. Samtidig kan han ikke annet enn å le over alle de tåpelige ritualene som fulgte.


Jul i et annet land: Sovjetunionen Snart er det jul igjen, snart er det jul igjen – synger det inni meg. Julepynt og julebakst, julesanger og juletre, ønskelister og gaver – alt blir nok også i år. Etter åtte år i Norge forbereder jeg alt i huset mitt til jul etter norske skikker og på norsk vis. Jeg gleder meg til jul, til Frelseren kommer igjen i verden for å gi oss fred og kjærlighet, håp og tro. For en måned siden måtte jeg fortelle til to tiendeklasser på ungdomskolen om min oppvekst i Sovjetunionen. Det var en spennende oppgave. Elevene lyttet med stor oppmerksomhet og virket interessert. Jeg har fine minner fra barndommen min om skolen, klasseturer, sommerleirer, men ingen om barndommens jul. Barna så forvirret ut da jeg nevnte det. De kunne ikke forstå at det gikk an å ikke feire jul. Det hørtes sikkert nifst ut, men det var sant. I Sovjetunionen i 73 år var det forbudt å tro på Gud eller Jesus. Kommunistenes klassekamp begyntes i 1917 med at den russisk-ortodokse kirken var atskilt fra staten og ble fratatt alt. Etter det ble de største katedralene og kirkene i landet sprengt,

«The Cathedral of Christ the Saviour» i Moskva ble ødelagt av de sovjetiske myndigheter i 1931 for å lage plass til «the Palace of Soviets». Palasset ble imidlertid aldri fullført, og katedralen ble gjenoppbygget i 2000.

- Vi dro i smellbonboner, leste dårlige vitser og gikk med papirhatter som så dumme ut. Da julelunsjen endelig var over så var det tid for gaver! - Var hele familien samlet rundt pianoet og sang mye? Begge foreldrene dine sang jo i kor og alle de tre brødrene er jo tross alt musikere? - Nei, det gjorde vi nok ikke. Det eneste musikalske innslaget den dagen, eller skal vi si ritualet, var at alle sto da nasjonalsangen ble spilt etter dronningens tale.

og prester, munker og nonner henrettet. Det var virkelig farlig å lese Bibelen eller døpe barn. Av frykt å bli sendt i fengsel var det aldri sagt et ord om Det nye testamentet som vi hadde i huset fra min oldefar.To generasjoner av befolkningen i Sovjetunionen har oppvokst med andre tradisjoner enn jul og påske, de måtte prise nasjonsfedrene Lenin og Stalin i sine sanger og taler og tro bare på kommunismens lyse framtid. Målet med revolusjonen var å ødelegge alt fra tsarens tid, og religionen var en del av det gamle imperiet. De gamle høytider ble fjernet og nye ble erklært. Jul var erstattet med nyttårsfeiring. I alle barnehager og på skoler hadde vi så kalte nyttårstrefester hvor vi sang barnesanger om vinter og nissen eller Bestefar Frost og gikk rundt ett furutre med pynt. Pyntet på treet var Nyttårstre i akkurat som juletrepynt Russland. med en stjerne opp på toppen. Gaver fikk vi også, man skulle synge en sang eller lese et dikt for å få en pose med mandariner og litt godteri. Alle måtte ha drakter på seg, snøflak eller snødronninger – for jenter, bamser, kaniner eller riddere - for gutter. Disse festene er den eneste minne om en vinterhøytid for meg, men deres innhold har ingenting å gjøre med jul. I 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning. Etter min mening kom en kjempevanskelig tid for den nye staten – Russland. En gang til måtte alt startes på nytt. Ikke alle kunne finne seg i demokratiet, for mange ble det katastrofe. Store bedrifter eid av staten var

Så fulgte flere tradisjonelle ting. - På sen ettermiddag hadde vi «aftenoon tea» med te og julekake. Kaken minnet litt om christmas pudding, den var stor og tung, dekket med et lag marsipan og så et lag med hvit glasur, sier han. Jeg smiler og tenker at det er definitivt ikke alle tradisjoner jeg ville adoptert! De små tertene med lokk, og andre småkaker høres absolutt bedre ut. - Andre juledag kalles Boxing Day. Navnet kommer fra den gamle tradisjonen der godseiere gikk med gaveesker til sine ansatte. Da var det også tid for familien vår å møte slekt som vi ikke traff på juledag. Det ble ofte spist på restaurant denne dagen, minnes han. Vi som nå vet at Chris skal hjem til England for å feire jul i år, lurer kanskje på om han er nervøs om noe har forandret seg på de ti årene siden sist han var hjem-

Elena Folde er opprinnelig fra Russland/Sovjetunionen og deler her noen av sine minner fra tiden der hjemme. ruinert, det sosiale systemet fungerte ikke, folk mistet jobb og hadde dårlig råd. Alt så håpløst ut, ingen liv, ingen fremtid. Men Guds lys sees bedre i mørke. Med Guds hånd begyntes oppstandelsen av kristen tro i Russland. Alle kirker, russisk-ortodoks, katolsk og lutheransk fikk lov å åpnes igjen med støtte fra staten. Kirker og katedraler ble returnert til de kristne. Det er igjen blitt lov å lese bibel og feire religiøse høytider. Nå bygges mange nye kirker, folk går på gudstjenester, døper barn og gravlegger de døde i viet jord. Russisk jul feires 6. januar med nattgudstjeneste. Mange er i kirker på den tiden, hjemme feires det 7. januar. Det er ikke så stor tradisjon med gaver og julemat. Det viktigste er at alle kan gå i kirke og bli med på gudstjenesten. Snart er det jul igjen. Jeg gleder meg så mye til den. At mine barn vokser opp med jul, at de får med seg fine og varme barndomsminner om julefeiring med familien, juleevangeliet på søndagskole, julegudstjeneste og juletrefest. Og vi skal lære oss julesanger, lage julepynt og bake pepperkaker i år også. Og prise Frelseren som kommer tilbake til verden. Elena Folde

me, og om han vil savne noe om det uteblir? - Ingenting kommer til å forandre seg, slår han fast. Vi ønsker Chris god tur og takker for innblikket i hvordan man feirer jul i England. Carina Møller

7


Vi går til kirken 29. nov. – 01. s. i advent

24. des. JULAFTEN

10. jan. 1.s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Luk 4,16-22a

Prekentekst: Lukas 2,1-14

Prekentekst: Joh 1,29-34

Langøy kapell kl. 11:00

Langøy kapell kl. 14.00

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Bjørka. Nattverd. Offer.

Julegudstjeneste v/Jonasdatter. Offer.

Gudstjeneste. Offer.

Kornstad kirke kl. 20.00

Kornstad kirke kl. 14.00

Lysmesse v/Bjørka, konfirmantene og BHU musikkorps. Danseoppvisning. Offer.

Julegudstjeneste v/Bjørka. Sanginnslag. Offer.

Eide kirke kl. 19.00 Lysmesse v/prestevikar Stormo og konfirmantene. Sang og musikkinnslag. ◆

06. des. – 02. s. i advent Prekentekst: Luk12,35-40

Kvernes kirke kl. 16.00 Lysmesse v/Bjørka og konfirmantene. Kirkekoret. Offer.

Bremsnes kirke kl. 19.00 Lysmesse v/Bjørka og konfirmantene. Sang v/Lene Sandvik. Danseoppvisning. Offer.

Kvernes kirke kl. 16.00 Julegudstjeneste v/Bjørka. Offer.

Bremsnes kirke kl. 16.00 Julegudstjeneste v/Strand. Offer.

Gudstjeneste. Offer. Høymesse v/soknepresten. Nattverd. ◆

Eide kirke kl. 16.00

Prekentekst: Luk 17,7-10

Julaftensgudstjeneste v/soknepresten. Sang- og musikkinnslag. Ofring. ◆

Langøy kapell kl. 11.00

25. des. – 1. juledag

Kornstad kirke kl. 16.00

Prekentekst: Joh. 1,1-14

Gudstjeneste. Offer.

Høytidsgudstjeneste v/Strand. Nattverd. Offer.

24. jan.- Vingårdssøndagen Gudstjeneste. Utdeling av bibler til 5. klasse ved Henda skole.

Eide kirke kl. 11.00

Kornstad kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring. ◆

Høytidsgudstjeneste v/Bjørka. Nattverd. Offer.

31. jan – Såmannssøndagen Prekentekst: Mark 4,26-32

Eide kirke kl. 13.00

Gudstjeneste. Nattverd. Utdeling av bibler til 5. klasse ved Bådalen og Bremsnes skoler. Offer.

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Julekonserten ”Hvit Jul” v/IOGT i samarbeid med Hans Inge Fagervik. Lokale sangere og musikere medvirker. ◆

Høytidsgudstjeneste v/soknepresten. Ofring. Eide og Hustad felleskor. ◆

26. des. – 2. juledag

Gudstjeneste. Offer.

13. des. – 3. s. i advent

Prekentekst: Apg 7,52-60

Eide kirke kl. 11.00

Prekentekst: Matt 11.11-19

Kvernes kirke kl. 11.00

Kornstad kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/Strand. Offer.

Gudstjeneste v/Strand. Nattverd. Offer.

Bremsnes kirke kl. 19.30

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.

Luciakonsert v/Averøy Ungdomskorps. Kollekt.

27. des. – søndag e. jul

◆ Prekentekst: Joh 1,16-18

Eide kirke kl. 11.00 Høymesse v/soknepresten. Nattverd. ◆

17. des. – Torsdag Kvernes kirke kl. 20.00 Adventkonsert v/Gail og Elisebath Opaas m/ fl. Kollekt

Gaustad kapell kl. 20.00 Adventskonsert. ◆

20. des- 4. s. i advent Prekentekst: Joh 3,26-30

Kvernes kirke kl. 19.00

8

Kvernes kirke kl. 11.00 Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/pr.vikar Stormo. Nattverd.

07. des. – Mandag Kvernes kirke kl. 18.00

Prekentekst: Joh 4,5-26

Julaftensgudstjeneste v/soknepresten. Krybbespill ved Eide menighets barneog aspirantkor. Ofring.

Bremsnes kirke kl. 11.00

Adventskonsert m/Eide Hornmusikk, Eide skolekorps m.fl. ◆

Høymesse v/soknepresten. Nattverd. ◆ 17. jan. – 2. s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Eide kirke kl. 14.00

Gaustad kapell kl. 11.00 Eide kirke kl. kl 18.00

Eide kirke kl. 11.00

Julekonsert v/Kvernes musikkorps. Andakt v/Bjørka. Kollekt. Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.

Ingen gudstjeneste i Averøy / Eide ◆

31. desember Eide kirke kl. 15.00

Kvernes kirke kl. 16.00:

Høymesse v/soknepresten. Utdeling av bibler til 6. klassingene i Eide. Ofring. ◆

07. febr. – Kristi forklarelsesdag Prekentekst: Joh 17,1-8

Kornstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Utdeling av bibler til 5. klasse ved Utheim skole. Offer.

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide. ◆

Festgudstjeneste v/soknepresten. Sang og musikk. ◆ 1. januar– Nyttårsdag (Jesu navnedag)

14. febr. – Søndag før faste (Fastelavnssøndag)

Prekentekst: Matt 1,20b-21

Kvernes kirke kl. 11.00

Bremsnes kirke kl. 13.00

Gudstjeneste. Nattverd. Utdeling av bibler til 5. klasse ved Meek skole. Offer.

Nyttårsgudstjeneste. Nattverd. Offer. ◆

Prekentekst: Joh 12,24-33

03. januar – Kr. Åpenbaringsdag

Bremsnes kirke kl. 16.00

Prekentekst: Luk 2,41-52

Gudstjeneste. Offer.

Ingen gudstjeneste i Averøy / Eide


Eide søndagsskole 27. desember Eide bedehus kl. 16.00

Søndagskolens juletrefest Sang, andakt, juletregang, mat og lek. Alle er hjertelig velkommen! Søndagsskoledatoer våren 2010 Alle datoer kl. 11.00-12.00 17. jan 14. mar 31. jan 11. apr 14. feb 25. apr 28. feb 9. mai – Tur. Det skjer på bedehuset NLM: Ivar Moen besøker Averøy 1.-2. desember kl. 19.30 Henda bedehus 3. desember kl. 19.30 Kårvåg bedehus 4. desember kl. 19.30 Bådalen bedehus Annet: Steinsgrenda bedehus 4. desember kl. 19 Adventsfest med mye sang og musikk: Tone og Hermod, Bjørn Helge på gitar, Helen Reiten deler kveldstanker, utlodning, servering. Alle velkommen!!

ADVENT OG JUL PÅ KVERNES: SØNDAG 6.DES. KL.14 Dagen starter med førjulstund på Gamle Kvernes Bygdemuseum kl.14. Her blir det program for barna med nissebesøk og nisse grøt. Det kan også bli hesteskyss. Tillater været det kan det bli fakkeltog og kanefart opp til Kvernes kirke til lysmessa. Lysmesse i Kvernes kirke kl.16. Dette blir som vanlig en stemningsfull førjulsfeiring med lysprosesjon og fine orgeltoner. Når kirkekoret deltar vet vi det blir vakker sang. Førjulskaffe i Klippen

4. juledag kl. 19.30 Høgtunfest. Ekkilsøy kr. fors.hus 3. juledag: Husfest 5. juledag: Søndagsskolefest. Bådalen bedehus 5. juledag: Julefest kl. 16. Den Indre Sjømannsmisjon Nyttårsaftenfest på Sør-heim med middag og kakebord kl. 19.00 Påmelding til Mari Seljehaug 411 20 398 innen 22.12. Møter v/kretssek. i DISM Andre Sæter. Kårvåg bedehus 26. nov kl. 19.30 Sørheim leirsted 27. nov kl. 18 ◆

Eide kirke kl. 11.00

etter lysmessa. Her serveres det denne dagen store, nykokte smultringer og det blir en liten førjulstombola. MANDAG 7.des. kl.19 Konsert med Hans Olav Fagervik m.flere i Kvernes kirke. TORSDAG 17.DES. Konsert i Kvernes kirke med Geil og Elisabeth Opaas FREDAG 18 DES. Bokbad på Museet SØNDAG 20.DES. Den tradisjonelle julekonserten med kor og korps i Kvernes kirke. JULAFTEN KL.16 Familiegudstjeneste 2.JULEDAG KL.11 Høytidsgudstjeneste 30.DES.KL.16 Juletrefest i Klippen. Rolf Egil Sollid deltar.

Kårvåg bedehus 28. nov kl. 13.00 Grøt, sang av Anne Lise og Oddmund Aas. Åresalg og kaffe. Kårvåg bedehus Barneforeningen 1. des kl. 17.30 Foreldre og besteforeldre er hjertelig velkommen til å være med. Kvinneforeningen til DISM 1. jan kl. 15.00 Nyttårsfest. I tillegg blir det helt sikkert møter på bedehusene utenom dette også. Følg med på plakater på butikken og i Averøynytt i TK. Tips oss om ting som skjer i jula og på nyåret til nummeret som skal ut til advent.

1. april – Skjærtorsdag

Høymesse v/soknepresten. Nattverd. ◆

14. mars – 4. s. i faste (Midtfaste)

Prekentekst: Joh 13,1-5

Prekentekst: Joh 6,24-36

Kornstad kirke kl. 18.00:

21. febr. – 1. søndag i faste

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Nattverd. Kirkekoret.

Prekentekst: Job 2,1-10

Gudstjeneste. Offer.

Kvernes kirke kl. 20.00:

Gudstjeneste. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Gudstjeneste. Nattverd. Kirkekaffe fra kl. 19.00.

Eide kirke kl. 11.00

Fastegudstjeneste v/soknepresten. Ofring. ◆

Kornstad kirke kl. 11.00

Fastegudstjeneste v/soknepresten. Nattverd. ◆

21. mars – Maria Budskapsdag

28. febr – 2. s i faste

Gudstjeneste. Nattverd. Offer. Årsmøte.

Prekentekst: Luk 7,36-50

Prekentekst: Sal 113

Kornstad kirke kl.11.00: Kirkekoret.

Bremsnes kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Offer. Årsmøte.

Eide kirke kl. 11.00

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.

Høymesse v/soknepresten. Ofring. ◆

Eide kirke kl. 11.00 Nattverdsgudstjeneste v/soknepresten. Nattverd. ◆

2. april – Langfredag Prekentekst: Mark 14,26-15,37 Langfredag aften: Joh 19,31-42

Bremsnes kirke kl. 20.00: Langfredagsgudstjeneste.

Eide kirke kl. 11.00

07. mars – 3. s. i faste

Prekentekst: Joh 12,12-24

Pasjonsgudstjeneste v/soknepresten. ◆

Prekentekst: Luk 4, 31-37

Bremsnes kirke kl. 11.00

4. april – Påskedag

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Prekentekst: Joh 20,1-10

Gudstjeneste. Kirkekaffe.

Nattverd.

28. mars – Palmesøndag

Årsmøte.

Eide kirke kl. 11.00 Fastegudstjeneste v/soknepresten. Nattverd.

Kornstad kirke kl. 20.00

Kvernes kirke kl. 11.00:

Påsken i ord og toner. Offer til AKBUR.

Høytidsgudstjeneste for hele Averøy. Nattverd.

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.

Eide kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste Ofring.

v/soknepresten.

9


Utdeling av barnas kirkebok i Kornstad Koselig i kirka da 4-åringene i Kornstad fikk sin kirkebok. Marianne N. Aae tok seg av utdelingen.

DØPTE Kvernes sokn 11.10 Martine Brandstad Stormo Markus Schumann Martha Rose Nordskag

VIGDE Eide sokn 2.10 Ana Claudia Michele Barrosa Cardoso og Ola Bjørnar Eide

DØDE Kornstad sokn 02.10 Ove Bjørn Folland f. 1960 08.10 Lilly Kongshaug f. 1916 Bremsnes sokn 27.09 Torleif Hoset f. 1921 28.09 Else Marie Junge f. 1936 02.10 Martin Solli f.1919 07.10 Ivar Sveggen f. 1917 01.11 Leif Hermann Juul Strøm f. 1921 03.11 Arne Sundalsfoll f. 1938 09.11 Margit Helene Brandvik f. 1920 13.11 Kristine Brandstad f. 1928

10

Eide sokn 14.10 Jens Vevang f.1923 26.10 Kaspara Gaustadnes Hoel f.1916 06.11 Gudrun Moen f.1917

ten i dag kunne være både fireårsboka og Jesusbarnet. Endelig var det utdeling av boka ved leder av menighetsrådet, Marianne N. Aae. Navnene til fireåringene ble ropt opp. Fjorten stykker var møtt fram, bare noen få hadde ikke anledning til å komme. Barna stod så fint framme i koret og ventet til alle hadde fått sin 4årsbok. Til slutt takket de for seg ved å synge ”Hvem har skapt alle blomstene”. Det var trivelig å se at så mange hadde møtt fram til denne gudstjenesten. Kirka var nesten fullsatt. Her var folk i alle aldre, alt fra babyer til oldeforeldre. Aller viktigst var det at så mange barn var samlet. Og barna var flinke, det er helt sikkert! Så takk skal dere ha!

Vi takker for hilsner gitt via blomsterfondet ved begravelser i Eide.. Saldoen er i skrivende stund kr 26 324,36. Vi har så langt i år brukt 20 000 til blomsterkasser, blomster i kirken og div. annet til almen benyttelse og forbedring på kirkegården. Dette er midler som virkelig gjør en forskjell for hvordan kirke og kirkegårder oppleves. Tusen takk til alle som har brukt blomsterfondet. Ved behov ringer du da kirkevergen på tlf 71296184 eller sender en mail til kirkeverge@eideprestegjeld.no Minimumsbeløp er kr 100. Det er så klart mulig å gi mer hvis du ønsker det. Bare si ifra. Du får så en giro i posten hvis du ikke stikker innom på kontoret og betaler. Hvis du ikke får tak i kirkevergen så er servicekontoret også behjelpelig.

Løsning på kryssordet side 2:

Slette gamle graver? Ønsker du å slette graver du har ansvaret for? Er du ikke sikker på om gravsteinene er godt nok sikret? Ta kontakt med kirkevergen i det aktuelle prestegjeldet. Om ikke aktuelle personer tar kontakt, kan steinen fjernes av kirkevergen om festeavgift ikke blir betalt eller steinen sikret. Averøy: Leif-Helge Seljehaug tlf. 71 51 46 46 Eide: Anne-Lise Johnsen tlf. 71 29 61 84

VANNRETT

Eide sokn 27.09 Albert Tornes Tomine Tornes 04.10 Theo Andre Andersen Gaustad Ida Celine Gaustad kapell Ivo Maximus Volden Haukås Lucas Vetvik Kvalvåg 08.11 Håkon Lyngstad Drågen Emil Krakeli Herskedal Vinni-Amadeus Iversen 15.11 Robin Eidem Ragnhild Eide Godø Halvor Hoel Hasseløsæter Julia Tøsse

Søndag 15.november var det gudstjeneste i Kornstad kirke. Barna stod i fokus denne dagen, da det både var søndagsskolens dag og utdeling av 4-årsbok. Og i tillegg til dette var det barnedåp, ei lita jente med navnet Jenny Garte Karlsen ble døpt. Før Edel Jonasdatter holdt tale, var det innslag ved Mona Karlson som er leder ved Steinsgrenda søndagsskole. Hun samla barna rundt seg og fortalte om da Jesus stillet stormen. Deretter kom leder Inger Lise Smenes fra Kårvåg søndagsskole og hadde sangopptreden med barna. Vi fikk høre både ”Min båt er så liten” og flere andre sanger. Så holdt presten en fin tale der også de små kunne kjenne seg igjen. Hun snakket blant annet om skattejakt, og at skat-

LODDRETT 1. Julegave 2. Advent 4. Feriere 5. Uggen 6. Ror 9. Bil 11. Per 14. Og 15. Ti

Bremsnes sokn 18.10 Ole Andreas Linningsvoll Nekstad Mie Eline Kanestrøm Marius Strand Gaarden 15.11 Halvor Hoel Hasseløsæter (døpt i Eide) 22.11 Leonora Waagen Antonsen

1. Ja 3. DF 5. Ulver 7. Eero 8. Gnir 9. Be 10. Aten 12. In 13. Vorte 16. Lie 17. Geir

Kornstad sokn 25.10 Veslemøy Ramstad 31.10 Anton Kristian Kulawiec 15.11 Jenny Garte Karlsen


Kor på tur

Rosenes by huset for noen helger tilbake et flott musikkarrangement for Møre kirkesangforbund. Annen hvert år samles kirkesangere og kirkemusikere til Kirkesangfest. I år var begivenheten lagt til Molde den 24. og 25. oktober. Domkantor Dirk Hauenschild hadde for anledningen komponert nye melodier til de liturgiske leddene i en gudstjeneste, og søndag formiddag var vi klare for «Rosemesse» i Molde domkirke. Gøy med kor! For en utenforstående kan jo dette synes både seriøst og ambisiøst, men som fersk kormedlem kjente jeg straks på lysten til å skrive i menighetsbladet om hvor utrolig gøy det er å være med i kor, og særlig ved

slike anledninger! Fra vår lille utpost av bispedømmet reiste om lag halve koret til Molde. Lørdagen gikk med til fellesøving. Det store koret talte 170 personer, i midten satt Molde brassband og foran det hele stod en veldig hyggelig og inspirerende domkantor Dirk. Øvelse, terping, mestring, gode pauser, litt shopping og dagen gikk fort. På kvelden var det festmiddag med taler og underholdning, og selv om mye stod på spill før urfremføring dagen derpå var det også tid til en samling i hotellets lobby i de små timer. Under påskudd av at klokken skulle stilles var det ikke så nøye å komme seg først i seng. Søndag morgen var det litt mer øving, og så var alt klart for gudstjeneste. Det skal

A hope no man can bind

Den 30. oktober spilte og sang fire gladkristne gutter i Centrum på Bremsnes. De var ute med sin første CD i sommer, der covertittelen lød som overskriften. Averøy ungdomsklubb arrangerte konsert med støtte fra lokale, kommunen og fylket. Selv om hovedattraksjonen var bandet Humming People, fikk vi oss en positiv overraskelse av tre habile oppvarmere og medspillere som utgjorde gruppa Basic fra Eide. Begge bandene ble tatt godt i mot av publikum og det var god stemning. Arrangørene kunne selvsagt håpet på litt bedre oppmøte, både blant

mye til for å fylle Molde domkirke, men benkene var faktisk besatt i hele kirken.

ungdom på A v e r ø y , Kristiansund og Eide. Til neste gang må vi derfor si, Foreldre: Ikke la ungdommen gå glipp av noe liknende! Vi har sjelden

konserter rettet mot tenåringer av denne kvaliteten i vårt distrikt, derfor var det ekstra artig at de kunne gjøre noe sammen med lokale aktører. Kanskje kan vi om noen år invitere Basic til en konsert av samme format, og da må salen være full! Humming People hadde to ekstra dager på øya vår. De fikk tid både til å besøke Kristiansund, være

Flott opplevelse Koret stod i front, organisten langt der oppe bak, domprost og biskop, assisterende konfirmanter og hele det store brassbandet – det var mesterlig koordinert, og både menighet og deltakere i Kirkesangfesten hadde en flott gudstjenesteopplevelse. Etter gudstjenesten var det tid for middag og øving på de enkelte korenes særnummer før det var duket for kveldskonsert. Brassbandet hadde en egen flott avdeling, og Averøy kirkekor hadde fellesrepertoar med Røbekk kirkekor. Om det dog var noen færre på konserten enn på gudstjenesten var det like fullt en opplevelse for alle som var til stede. Konserten ble avsluttet med «Rose-messe» i sin helhet. Tilbake på tirsdagsøvelsen kom en munter turgjeng. Vi var en opplevelse rikere og med ny inspirasjon. Så gjenstår det bare å si til alle dere som synes at dette hørtes kjekt ut, - dere er hjertelig velkomne til å bli med på øvelse! Vi er ikke store musikere eller veldig ambisiøse, men har en dirigent som kan sitt fag godt og lærer oss de utroligste ting som vi ikke trodde vi kunne selv! Nå gleder vi oss til små og store opptredener før og rundt juletider på øya vår. Carina Møller

med på fisketur (uten fangst) og besøke Nattcafe'n på Bruhagen lørdag kveld. På Nattcafe'n gav de en liten akustisk konsert til stor glede for de fremmøte. Tusen takk til begge bandene som deltok, takk til Bjørn (Nielsen)

for ”go'lyden” og til foreldregruppen i AUK som hjalp til med praktisk arbeid under arrangementet.

Arrangørkomiteen

11


En meningsfylt og jordnær konsert

IOGT Midt-Norge og Hans Inge Fagervik kommer til Kvernes kirke mandag 7. desember. De stiller med julekonserten «Hvit jul», som setter fokus på barna våre i jula. – Kampanjen «Hvit jul» handler om at de voksne ikke ruser oss i nærvær av barn, på julekvelden og første og andre juledag, lyder programoversikten for konserten. De som ikke kjenner til Hans Inge

Fagervik, så kan vi minne om at han hadde sangen «Marita» som på 80tallet fikk fram mang en tåre hos folk over hva narkotikaen kan gjøre med folk en faktisk kjenner. Hans Inge er en flott sanger og musiker, men også som nevnt en benådet tekstforfatter og komponist. Mange av sangene vi får høre på konserten er eksempler på dette. En del av disse er å finne på juleplaten «Deilig desember». Sangene vi får høre på konserten med og av Hans Inge Fagervik og multimusikeren Trygve Hellesen er: Fløytespiller-ens gave, Det går et lys, Jul på Helgeland, Deilige desember, Fred på jord, Marias siste jul, Englenes Budskap, Jul i vår gate, Tenn meg et lys, Svolværgutt, Et barn ble født og Lillebror. Det betyr at vi får noen kjente og en del ukjente sanger. I tillegg får man noen nydelige instrumentaler, før man avslutter med Deilig er jorden. Ståle Aarmo fra IOGT, region MidtNorge vil holde en kort appell om «Hvit jul» som er en kampanje som vil mobilisere til lokalt ruspolitisk engasjement. Hvite dager på de tre juledagene – julaften, første- og andredag. Overskuddet fra denne turneen går ubeskåret til arbeid og opplysning om de

Julekonsert i Kvernes kirke Torsdag 17. desember kl. 20.00 Kollekt I en årrekke har vi satset på såpass store julekonserter med felleskor, orkester og solister. Men selv om de alltid har vært forholdsvis godt besøkt har det de siste årene blitt klart at det var i ferd med å bli for kostbart og risikabelt med slike prosjekter. – Det var faktisk ingen konsert planlagt i år, men da Gail Opaas ringte for å spørre om jeg var interessert i å lage en julekonsert med Opaas-familien, var dette noe som hørtes veldig hyggelig ut. Det er egentlig nok å velge i av store konserter med mange aktører, og vi håper at denne kan bli noe for folk som kan tenke seg noe litt mer rolig og intimt. Gail og datteren Elisabeth skal synge julesanger fra mange land, både folketoner og andre kjente melodier og i tillegg blir det litt orgelmusikk. Elisabeth Opaas (23) er en sopran som i høst begynte på det utøvende sangstudiet ved Griegakademiet i Bergen. Hun hoppet rett inn i det andre året pga innpassing av tidligere utdanning. Fra før har hun en bachelor i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. I anledning det påbegynte studiet ville hun synge en konsert, og spurte derfor Gail om hun ville delta i prosjektet. Gail har en Master of Fine Arts i utøvende sang fra USA. Chris Clifton

B Returadresse: Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy «usynlige barna» som lider under at vi som foreldre og voksne bruker rusmidler. Hver sommer arrangerer IOGT sammen med Juba og Juvente sommerleirer for noen av disse barna. Og flere konferanser med temaet «de usynlige barna» for å formidle kunnskap om dette temaet. IOGT Midt-Norge arrangerer juleturneen. Organisasjoner arbeider med edruskap, solidaritet og fred, og er å finne i store deler av verden. De står også bak hjelpeorganisasjonen FORUT som arbeider med solidaritet og utvikling i Afrika og Asia. Hans Inge Fagervik arbeider til daglig i Marita-stiftelsen.

Har du konfirmantkappe liggende hjemme? Adventstiden starter vi i Eide menighet med lysmesse og da oppdager vi at vi mangler noen hvite konfirmantkapper. Det er mulig noen har lånt med seg kappe for å fotografere o.l. og derfor ikke husket å levere tilbake kappen. Dette gjelder for tidligere år også, ikke bare i dette året. Skulle du ha ei kappe hengende/liggende så vær så snill å levere den f.eks. på servicekontoret på rådhuset eller til en av de ansatte i kirken. Også anonyme gaver mottas med takk. På forhånd takk!

Nasjonalt Bønneråd oppfordrer til bønn og faste 1.-31. januar 2010. Finn ut hvor det er åpent bønnested i ditt fylke; Se www.bonnogfaste.no

Menighetsbladet for Eide, Bremsnes, Kornstad og Kvernes nr.4-09.  
Menighetsbladet for Eide, Bremsnes, Kornstad og Kvernes nr.4-09.  

DESEMBER 2009 55. årgang E EI ID DE E B BR RE EM MS SN NE ES S K KO OR RN NS ST TA AD D K KV VE ER RN NE ES S Norsk Salmebok nr. 59, v.2 og...

Advertisement