Page 1

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

MENIGHETSBLAD

FOR

LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND

Nr. 6

2009

årgang 68

“Og med ett var det sammen med engelen, en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i menneskers Guds velbehag.” (Luk. 2.13-14)

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLAD

FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf. 38 39 55 30

Farsund menighetskontor .... tlf. 38 39 16 55

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs til tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf. 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no

Kontoransatt: Ruth Elisabeth Mikalsen tlf. 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest: Erik Noddeland tlf. 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Sokneprest: Stein Reinertsen tlf. 38 39 16 55 E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Kallskapellan: Jakob Furuseth tlf. 38 39 55 37 E - post: jakob@listamenighet.no

Ungdomsprest : Henning Huseby Jansen tlf. 38 39 16 55 E - post: henningh.jansen@c2i.net

Diakon: Åsa Skogen Vaagsvold tlf. 38 39 55 34 E - post: aasa@farsund.kirken.no

Diakon: (Har permisjon) Astrid Mathingsdal Nøtland tlf. 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Leiv Jan Meberg tlf. 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse kirke: Greetje van der Wal tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Herad kirke: Øystein Egeland tlf. 38 39 86 82

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769

Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf. 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad, Farsund og Spind. Redaksjonen består av:

“Til ettertanke”

Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 4 18 Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rune.nilsen@losmail.no Styremedlemmer: Andre medhjelpere:

Eva Heskestad Arnold Stølen Hans Arne Rogn Turid Stokke Andreassen Leiv Jan Meberg Synnøve Rydningen Elisabeth Rogn

En sang som ble sunget av ungdomskoret i Vestbygda søndag 25. okt. Med tillatelse av Martin Alfsen, som har skrevet sangen, har jeg oversatt den til norsk. Teksten forteller noe som mange sikkert har opplevd. Noen har vært og noen er kanskje i den situasjonen nå som første og andre verset handler om. Andre har det nok slik som det står i koret og siste verset. Du som ikke har opplevd det som koret og siste verset handler om, ta kontakt med noen som du kan stole på og som kan hjelpe deg å finne denne freden. Klem fra Eva

Du gav meg gleden tilbake Jeg var så ensom, forlatt og alene Jeg pleide å tro, men min tro har forlatt meg Følte meg sterk, men min styrke forsvant. Som et skip i stormen. Ble jeg kastet rundt, inntil

Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund Bilde på forsiden er kopi av et gammelt julekort

Kor: Du gav glede tilbake i mitt liv. Nettopp da jeg trodde at mitt liv var over. Jeg var så alene men du løftet meg opp. Ja, du gav glede inn i mitt liv. Ja, du gav glede inn i mitt liv.

Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn: Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos Les om dem på side 33.

Jeg var så tom, jeg følte meg tømt. Ingen å gå til med mine problemer. Var så langt nede, bare mørke omkring. Følte meg så liten, uten håp for i morgen, men Nå er jeg så glad, nå er jeg så fri Fordi allting ble forandret den dagen du fant meg Du gav meg din kjærlighet og en ny sang å synge Med din glede i mitt hjerte, er det ingen frykt for i morgen. Fordi

Neste Menighetsblad kommer ut i februar. NB ! Deadline for innlegg til neste blad er Side 

05.januar.


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Redaktørspalten Så er det siste bladet for i år ferdig. Mange tanker flyr gjennom hodet om hva året har gitt meg både på godt og vondt. Et nytt år nærmer seg, og mange setter seg nyttårsforsett. Jeg har vel som mange andre også hatt det noen ganger, men ikke klart å holde dem bestandig. Jeg vil ikke gi noe nyttårsløfte av det vanlige slaget, verken til meg selv eller andre. For meg er det viktig å gi et løfte til en som jeg vet er der for tid og evighet. Han har gitt oss mange løfter som aldri, aldri blir trukket tilbake eller brutt slik vi kan gjøre med våre nyttårsløfter. Nei, Han tilgir oss gang på gang, om vi ikke klarer å holde våre løfter. Mange gir løfte til seg selv om at de skal slanke seg, slutte å røyke, eller kanskje noen sier til seg selv eller sine nærmeste; Jeg skal slutte å drikke. Jeg håper den som sier det klarer det.

Gjennom vårt arbeid i Blå Kors har vi dessverre sett hvor mye vondt alkohol kan gjøre med et menneske. Ikke bare med den som bruker det, men også med den nærmeste familien. Jeg ønsker disse personene som gir et slik løfte ekstra lykke til! Stå på og ikke gi opp om det blir tøft! Du og dine vil oppleve så mye positivt etterpå. Alt kan virke så enkelt når vi lover det. Men plutselig så er det noe som gjør at vi ikke takler den kampen det gir oss. Så gir vi opp, og er tilbake der vi var. Gud ønsker å møte motgangen sammen med oss, for han gir oss aldri opp. Han strekker ut hånden og sier: Kom, så skal jeg reise deg opp igjen. Jeg skal gå veien videre sammen med deg. La adventstiden bli en tid til ettertanke der vi setter oss ned og virkelig tenker gjennom året som har gått, og muligheten for året som ligger foran. Ikke se etter de store løsningene på problemet, men gi deg selv små mål underveis gjennom kampen. Dette gjelder alle som møter motgang, uansett hva som er årsaken til motgangen. Kanskje du er kommet dit hen i livet ditt at du blir stilt på et valg. Nå eller aldri. Tørr du å starte på noe helt nytt? Til slutt vil jeg minne om det samme som i fjor jul. Husk: Det var ikke naglene som holdt Jesus fast til korset. Det var kjærligheten til deg og meg. Det holder også i år og for årene fremover. Jeg ønsker alle en velsignet god julehøytid, og lykke til med det nye året og de nye valgene som kan snu det negative til det positive! Juleklem fra Eva PS: Takk for alle positive tilbakemeldinger på bladet. Husk! Har du kritikk, så tar vi imot det også. Ingen kan forbedre seg uten å vite hva en gjør feil.

En velsignet Jul og et godt nyttår Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Andakt JEG – UNIVERSETS VIKTIGSTE VERDISKAPNING Av tidligere sogneprest Finn Kristian Marthinsen

”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske siden du kommer det i hu, et menneskebarn siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet.” (Salme 8:4-6) Lite ringere enn Gud – det var da voldsomt! Ja, slik snakker Bibelen om menneskeverdet gitt deg av Den Allmektige Skaper og inkarnerte (menneskeblevne) Frelser. Din og min verdi er ikke notert på Børsen heldigvis, for der svinger det under påvirkning av ulike faktorer som for eksempel gode eller dårlige driftsresultater. Verdien din målt i lønnskroner, eller vellykkethet på skolen, i ekteskapet eller taleførhet i sosiale sammenhenger, er skivebom og total avsporing. Du er uendelig verdifull som den du er, skapt i Guds bilde. Takk Gud for at du er deg og sett pris på deg selv. Du er unik! Det er kongen i Israel, David som har skrevet Salme 8. Han hadde bak seg en utfordrende oppvekst, preget ikke minst av tiden som gjeter i ensomme omgivelser. Ofte hadde han musikkinstrumentet sitt, harpen, med seg. I krystallklare netter har han ligget på ryggen under

åpen himmel på markene utenfor Betlehem, alene med ansvar for sauene som nå hvilte. Han så fullmånen og stjernehimmelen og undret seg over det som var langt der ute. Uendeligheten og ubegripeligheten. Og i dette univers bryr Gud seg om enkeltmennesket og tar seg av det! Skaperverket strekker seg bortenfor dagslyset og en liten gutt undrer seg gjennom tonene fra harpen over det han delvis ser, delvis drømmer om. Som voksen satte han ord på tankene, på opplevelsene som han takker Gud for. ”Alt jeg har opplevd, får meg til å takke og lovprise: Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!” (v.10) I salmen ”Det kimer nå til julefest” knyttes tankene sammen mellom Davids lovprisning og julenattens englejubel: ”Hvor David gikk i unge år som salvet drott og voktet får, der åpenbarer Herren nå hva David kun i Ånden så.

Side 

Hva dunkelt fra hans harpe klang, forklares nå i englesang. Ved nattetid, i hyrdelag, forkynner engler Herrens dag.” (v.3-4) For oss er månen bare en romferdstur unna. Der er fotavtrykkene til de første menneskene som tråkket ut med det berømte utsagn om at det var et lite steg for mennesket, men et stort for menneskeheten. At det gikk an å komme til månen, ante ikke David noe om. Men han ante det viktigste, nemlig at Gud hadde gitt ham den verdi som var uforanderlig om han var gjetergutt under åpen himmel, eller konge i maktens korridorer. Sånn er det også med deg. Du er uendelig verdifull og uendelig elsket av Gud. Det synger David om, og det synger englene om. Vær også du med i lovsangen fra mennesker som Gud har glede i! Bildet har vi fått fra Israelsmisjonen


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Sparebank Sør tlf:38 39 85 00

ØNSKER DU Å SNAKKE MED EN PREST ELLER DIAKON?

Hansen Renovasjon AS

Da kan du ringe - kirkekontoret i Farsund, tlf. 38391655, eller - kirkekontoret i Vanse, tlf. 38395530 Velkommen til å ta kontakt

REMA 1000

tlf: 38 39 24 10

tlf: 38 39 77 91

Revisorsenteret Farsund

Vinterferie på Gran Canaria

Sjømannskirken i Agder innbyr til tur til Gran Canaria med Sjømannskirken som reisemål. Turen er fra 6.-20. februar 2010 med utreise fra Kjevik. Det gir inspirasjon å se på nært hold det store arbeidet som blir lagt ned for nordmenn i utlandet. Reiseleder er leder av Sjømannskirkens hjemmearbeid i Agder, Steinar Tverrli.

Velkommen på tur med Sjømannskirken!

tlf: 38 39 16 00

La Beauté, Vanse

Butikken som kler deg. str. 38-56

tlf: 97 11 10 84

FOTOGRAF Belinda Bjørnestd tlf:416 53 152 e-post: bb@lister.as

TI BUD OM VENNSKAP

Har du lyst til å oppleve sol og sommervarme midt i februar? Bli med på tur! Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet arrangerer

1. En ekte venn er ærlig. 2. En ekte venn er trofast. 3. En ekte venn er en man kan stole på. 4. En ekte venn er en som kan se deg inn i øynene og se at noe er galt selv om du smiler og sier at du har det fint. 5. En ekte venn er en som alltid støtter deg og stiller opp for deg. 6. En ekte venn er en som ikke mobber. 7. En ekte venn er snill og har tid for deg. 8. En ekte venn er en som ikke lyver. 9. En ekte venn går ikke fra deg uansett hvor mye dumt du har gjort. 10.En ekte venn forsvarer deg og støtter deg.

Vinterferietur til Gran Canaria 6.-20.februar 2010

Variert program i godt fellesskap med bl.a. morgensamlinger, utflukter og turer, hyggekvelder, gudstjenester og besøk på sjømannskirken i Arguineguin. Direkteflyvning fra Kjevik. Reiseleder er bl.a. regionleder og prest i Sjømannskirken i Agder; Steinar Tverrli. Ta kontakt for turbrosjyre, pris og nærmere info: Sjømannskirken, Tlf.: 38 12 58 70 Turoperatør: VIA Travel, Grimstad

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Diakonens Side OM Å KASTE BRØD PÅ VANNET Diakon Astrid M. Nøtland

For noen uker siden ryddet jeg klær. Jeg tømte klesskapet mitt og sorterte – noe skulle gis bort, noe måtte kastes, men det meste skulle jeg rydde inn i skapet igjen. Det samme gjorde jeg med barneklær. Mens jeg holdt på med dette, dukket et bibelvers opp i tankene mine. Ett merkelig vers – et av dem jeg ikke har skjønt. Men midt oppi kleshaugen begynte jeg å ane hva det betyr: Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. (Fork.11,1) Kaste brød på vannet. Jeg så på ”gi-bort-haugen” med klær. Vi ber i Fader vår om daglig brød – det innebærer det vi trenger for hver dag, også klær. Jeg syntes ikke de klærne jeg skulle gi bort lignet daglig brød – det minnet mer om smuler. Enda en gang måtte jeg se over klærne mine – og tvinge meg til å gi bort brød. Jeg er av dem som tar vare på alt for mye – i tilfelle jeg skulle få bruk for det igjen. Noen ganger hender det at jeg tar frem ting som har ligget bortgjemt i ett skap noen år, men det meste av det jeg har lagret, får jeg neppe bruk for mer – hvis jeg skal være helt ærlig. Kast ditt brød på vannet… Det ble en utfordring for meg! Å gi bort brød – ikke bare smuler av min overflod. Verset inneholder også et løfte: … for med tiden vil du finne det igjen. Hvis vi deler vårt brød, vil vi finne det igjen - når vi trenger det. Bibelteksten fortsetter med følgende formaning: Del det du har med sju eller åtte; for du vet ikke hva slags ulykker som kan hende på jorden. Nei, vi kjenner ikke morgendagen – og vi skal heller ikke bekymre oss. For meg ble det likevel til ettertanke: Hva om noe skjer som gjør at jeg ikke får bruk for det jeg har gjemt bort ”sånn i tilfelle” ett eller annet? Er det ikke bedre tingene kommer til nytte for noen som trenger dem? Så vil jeg finne igjen ”brødet”, om jeg skulle få behov for det med tiden. Jeg har mye å lære. Jeg må øve meg i å gi bort brød – for det koster. Men jeg har noen gode forbilder. Blant andre de som har ansvar for Åpent hus på kirketorget i Farsund på tirsdager, er flinke til å gi bort brød. De deler raust – de gir tid, omsorg, klær og annet til dem som har behov for det. De åpner hjemmene sine for våre nye landsmenn. Jeg blir ydmyk når jeg ser hvor langt disse strekker seg for å dele. Del med 7 eller 8 sier Forkynneren. Ett menneske kan ikke redde verden, men om alle deler med noen, ville det bety en stor forskjell i verden – og i lokalsamfunnet vårt! Da vi leverte våre sekker til Ukraina, fikk vi høre at de gjerne tok imot leker. De fortalte om en gutt på 14 år som fikk sin første leke. TV-aksjonen presenterte for oss andre historier. Og kanskje det finnes mennesker i nabolaget som har behov for noen som deler sitt daglige brød, som tør å kaste det på vannet… Utfordringen er gitt!

God Jul til alle, fra oss i diakonien .

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Barnas Misjonsdag i Herad kirke Tekst og foto: Ellen Jørgensen

Søndag 18. okt. var det familiegudstjeneste i Herad kirke i anledning Barnas Misjonsdag. Sogneprest Erik Noddeland hadde lagt opp gudstjenesten slik at barna kunne være med og hjelpe til under prekenen. Dette var noe som barna syntes var moro. ”Vinnerlaget” (med god hjelp fra mødre og søndagsskolelærere) underholdt til stor glede

for menigheten. Bygdas stolte 4- og 6-åringer fikk de flotte bøkene ”Kirkeboka” og ”Tre i et tre” som blir delt ut hvert år i alle menigheter til barn i denne alderen. Det var ca 50 personer til stede ved denne flotte gudstjenesten, og mange av dem tok seg tid til kirkekaffe og en hyggelig prat etterpå.

Regnskapstema AS

Oskar Ertzeids eftf.

Flykjøkkenet AS

ZAHL`S AGENTUR

Tjørves Elektriske A/S

VIA TRAVEL

tlf: 38 39 19 99

tlf: 38 39 37 16

tlf: 38 39 00 08 tlf: 38 39 33 10 Side 

tlf: 38 39 39 12 tlf: 38 39 59 90


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Eit under hender ved juletid

Arne Monsen har sendt oss en fortelling han har tatt vare på i et gammelt julehefte fra 1937. Bladet heter «Jubilo», og ble utgitt av Norges kristelige student- og gymnasiastlag. Forfatteren var i Arne Monsens ungdomstid sekretær i denne organisasjonen. Dette er ingen vanlig julefortelling, men et vitnesbyrd om tro og tillit til Gud, og dette ønsker han å dele med oss. Litt spesielt var det også at Jakob Sjøthun, som har tegnet tegningen til fortellingen, var Arnes tegnelærer da han gikk på Kongsgård skole i Stavanger før krigen.

Av cand.theol Bjarne Hareide «Under hans vengjer finn du livd» Salme 91,4. Ein flokk truande sat samla i eit kristeleg pensjonat i England. Det var ikkje berre engelskmenn, fleire nasjonar var representert. Det vart ei av dei stunder ein ikkje gløymer så lett, - då Guds barn talar saman om sine opplevingar med Gud. Samtalen kom inn på Guds ord og dets undergjerande makt. Og vi fekk høyre mange gripande døme frå ymse land. Ei høgståande kvinne frå Irland fortalde ei oppleving som eg minnest framom alle andre.

Det var ved juletider. Eg var trøytt av mange møter og mykje folk – og kjende at eg trong ei tid heilt åleine med Gud. Difor reiste eg til ein sumar-residens, som vi har langt ute på landet. Dette er eit stort, gamalt hus, som er stengd heile vinterhalvåret. Og for å kunne vere heilt åleine nokre dagar, reiste eg uten å ta nokon av tenarane med. Eg kunne stelle maten min sjølv. Det er fleire kilometer til næraste granne. Men eg hadde ingen otte for å vere der åleine, endå mine næraste likte det ikkje. Straks før mørkret fall på, kom eg fram. Og sjåføren hjelpte meg å opne dei tunge portane og dørene og bere inn frå bilen den mat eg trong for nokre dagar. Etter nokre minutt såg eg bilen forsvinne i mørkret, som nå senka seg over sletta og skilde meg frå alle andre menneske. Så var eg då heilt åleine i stilla. Det var kaldt, så eg fann snart at det beste var å gå til sengs, og så varme opp eit av dei store roma først neste dag. Dette var i tida før det elektriske lys, så eg fann meg eit kjertelys og tok til å famle meg gjenom dei store, uhyggelege korridorane til eit av soveroma i andre enden av bygninga. Eg fann endeleg fram og sette lyset på bordet, mens eg stelte litt med senga, som eg forsynte med fleire ekstra ulltepper for å prøve stengje kulden ute. Midt på golvet stod ein av desse gamle, store speglane, som går heilt ned til golvet. Då eg ein gong vende meg til denne, fekk eg sjå eit syn som nær hadde stivna meg: Ein stor, svær, uhyggeleg mann låg under senga, pressa heilt inn til veggen. Eg kjende eg var nær ved å uvite. På mindre enn eit sekund strøymde det gjenom tankane mine: Heile huset vil bli rana, alle pengane eg har med, vil gå, kanskje mord – eller eg blir liggjande bunden her til eg svelt ihel. Å rope er ingen hjelp! Side 


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Men neste sekund kom ein annan tanke til meg: Kvifor kom du hit? Var det ikkje for å kunne vera åleine med Gud? Og det strøymde igjenom meg, som ei fredfull flod: Gud er her! Du er ikkje åleine. Den Allmektige er her - «under hans vengjer finn du livd». Hjartebank og skjelving stilna. Ein vidunderleg fred kom over meg. Gud er her! Nå ordna eg mine ting og gjekk til sengs som om ingenting hadde hendt. Så tok eg fram Bibelen og las Salme 91, roleg, høgt og tydeleg. «Den som sit i gøymsla hjå den Høgste, den som bur i skuggen hjå den Allmektige, han segjer til Herren: Mi livd og mi borg, min Gud, som eg set mi lit til. – For han frelsar meg frå snara - - - Med sine fjører løyner han deg, og under hans vengjer finn du livd.» Eg kjende kor Ordet gjorde under i mi sjel. Nå var eg heilt roleg, som om ingenting stod på. «Du skal ikkje ræddast for skræmsl om natti - - for du, Herre, er mi livd, segjer du. Den høgste hev du gjort til din bustad. Ikkje vondt skal timast deg - - for han skal bjode sine englar om deg, at dei skal vara deg på alle dine vegar - -.» Etter å ha lese salmen ut, bad eg - ennå høgt - om Guds varetekt i denne natt etter hans eigen lovnad, og takka han for all hans nåde. Midt under bøna syntes eg å merke som ei snufting under senga. Då eg hadde enda, høyrde eg ei døyvd hulking. Dette varde nokre få minutt. Så brått høyrde eg han kome krålande fram. Og der stod han, den svære karen, over meg. Augo var våte, og dei harde andletsdrag, som ein kunne vente å finna hos ein banditt, var ikkje å sjå. Heile andletet hans var eit studium. Forvirring og revolusjon stod malt i kvart eit trekk. «Eg hadde tenkt å røve både deg og huset i natt», sa han med ei hard, men brestande stemme. «Men dersom du vil gi meg den boka du las av, så skal eg gå og ta alle kameratane mine med meg.» Huset var altså fullt av bandittar! Eg gav han Bibelen min. «Her er boka. Og eg vil be Gud signe henne for deg.» Eg slo opp Salme 91. Han tok Bibelen og la peikefingeren mellom blada. Og med ein gong vende han og gjekk ut. – Eg høyrde fleire dører vart opna og mange føter som gjekk ned trappene og bortover korridorane. Og etter ei stund var alt stillt.- - 17 år seinare. Eg talte på eit møte i ein liten by på Irland. Det høvde så, at eg kom til å fortelja denne opplevinga, som eit døme på Ordets makt. Då eg gjekk ned frå talarstolen, reiste der seg ein svær, mørk kar nede ved døra. Han holdt fram ein bibel og sa: «Det er sant, det som var fortalt i kveld. Det kan eg vitna. For eg er mannen. Men eg tok til å lesa i denne boka. Og nå er eg frelst!» Guds ord er levande og kraftig (Hebr.4,12).

Du skal slå opp for meg den sida du las! Side 10


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Høsttakkefest og Eldres dag i Vanse Tekst og foto: Eva Heskestad

Høsttakkefest og Eldres dag har vært tradisjon i mange år. Søndag 11. okt. startet dagen med gudstjeneste i Vanse kirke. Lista Bondekvinnelag stilte trofast opp som de alltid har gjort. De hadde med masse fine blomster, frukt, grønnsaker og annet av årets avling som de pyntet kirken med. Det var også medlemmene fra Bondekvinnelaget som hadde ansvaret som kirkeverter, kollektører og lesing av dagens tekst. Gudstjenesten begynte med en flott prosesjon. Bondekvinnelagets bunadskledde medlemmer gikk inn sammen med presten, dåpsbarna og deres foreldre. Etter en fellesang og noen opplysninger fra sognepresten, var det dåp av to jenter og en gutt. Noe som er fint å ha med på en slik dag, er at generasjoner har samhørighet fra en er barn og helt til alderdommen. Kirken er et felles samlingssted i alle anledninger. Der får vi høre Guds ord som gir styrke i livet. Sogneprest Erik Noddeland talte denne dagen over teksten fra Mark. 12. 28-34. Teksten handler om en skriftlærd som spurte Jesus om hvilket som var det første av alle bud. Loven er klar, du skal elske Herren din Gud, og elske din neste som deg selv.

Side 11


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009 Dette klarer vi ikke å oppfylle, men Gud så dette og sendte Jesus for å oppfylle loven. Vi kan få lov å ta imot et betalt gjeldsbrev, helt gratis. Han har elsket oss først, og ønsker at vi skal reflektere hans kjærlighet videre til våre medmennesker. Astrid Reve fortalte under kunngjøringene at dagens kollekt skulle gå til Bondekvinnelages misjonsprosjekt. Rakel Trovik har bygd opp Moder Childrens Center i Manilla for gatebarn. Hun har over hundre barn og ungdommer som bor på Håpets havn. Hun driver skole for ca 530 barn, og de deler ut skolemateriell til ca 25 tusen barn i Manilla. I tillegg driver de også mye annen humanitær hjelp. Nå holder de blant annet på å bygge et nytt sykehus. Alt dette blir styrt fra Norge, og det går ikke bort en krone i administrasjon. Rakel Trovik er nå 82 år, og har hatt ansvaret for dette helt siden hun startet opp for over 20 år siden. Det kom inn kr. 6600.- i kollekt. Eldres dag fortsatte med fest på Betel etterpå. Det var mange som kom, men det var nok færre enn tidligere år. Olav Løtveit ledet festen, og han måtte beklage at maten dessverre ikke var kommet, men det var ikke noe problem. Olav fortalte noen

gode historier, og vi sang litt i fellesskap. Da maten kom, kunne vi konstatere at den var like god som den bruker å være. Det er fast at det blir servert lapskaus. Etterpå var det is, kaker og kaffe. Underholdningen var god i år også. Ådne Fardal Klev, fra Lyngdal, fortalte litt selvopplevde historier og kåserte videre om da strømmen kom til Sør Audnedal. Det var en fornøyelse å høre på ham. Han leste med en innlevelse som gjorde at latteren satt løst. Til slutt underholdt Sally Karlsen sammen med Bjørg Aasgaard og Jack Eitland. De sang og spilte trekkspill og gitar. Som avslutning før Olav Løtveit takket de medvirkende på alle områder for en hyggelig ettermiddag, sang vi en fellessang som trekkspillklubben hadde fått av Frelsesarmeen da de var sammen på tur til Færøyene: ”Fold det gamle merket ut.” En gammel, men kjent og kjær sang. Enda en vellykket Eldres dag var over!

Side 12


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Vismenn på villspor Julefortelling hentet fra et julehefte fra 1996 Jul igjen Hvis Jesus hadde blitt født i Norge, så kunne ikke de tre vise menn ridd på kameler! erklærte Adrian. Han og kameraten Fredrik stod og finpusset på hoppbakken de hadde laget i den lille, bratte lia bortenfor hytta. Det hadde begynt å mørkne alt, enda klokken bare var tre på ettermiddagen. Mamma og pappa og de to småsøstrene hans hadde gått inn for å tenne på peisen og begynne å lage middag. -Hvordan kom du på sånt? lo Fredrik. Bare tanken på tre kameler som trasket i snøen innover heia var helt vanvittig. Men det var typisk Adrian. Han sa alltid så mye rart. Og så fant han på så mye morsomt å gjøre. Fredrik hadde blitt ordentlig glad da Adrian spurte om han ville være med dem på hyttetur i nyttårshelgen. Heldigvis hadde han fått lov hjemme. -Nei – jeg så bare en stjerne, sa Adrian. -Se der! Ser du den store der som liksom står helt alene? Tenk om det hadde vært sånn som den gangen – at Gud styrte stjernen over stallen, og de bare kunne følge etter …. -Da måtte de gått på ski! sa Fredrik. Og så hadde de sikkert hatt ryggsekk til gavene, fantaserte Adrian. -En sånn gammel, grå en som bestefar har. Og gull og røkelse og myrra oppi…. Og plutselig dalte en idè ned i ham igjen. De kom bestandig helt plutselig, og han visste aldri hvor de kom fra. -Vi kan late som det er oss! Sekken til bestefar henger inne

i gangen, og så finner vi noe som vi liksom kan ha med oss som gaver. -Men det begynner jo å bli mørkt, protesterte Fredrik. -Du kan vel ikke gå etter stjernene når det er lyst, blåste Adrian. Han var alt på vei opp mot hytta. -Jeg sier ikke noe til mamma og pappa, føyde han til. -Vi er sikkert tilbake til middagen er ferdig. Noen minutter senere var han tilbake med sekken på ryggen. -Gavene er på plass, kunngjorde han. -En appelsin – det kan liksom være gull, for fargen stemmer nokså bra. Og så en eske med sånne stjerneskudd, det ligner på røkelsespinner. Og myrra aner jeg ikke hva er, så jeg tok den store Side 13

pepperkvernen. Synes ikke du også at myrra høres ut som krydder eller noe sånn? Det hadde kommet litt nysnø forrige natt. Silkeføre. Mange hadde vært ute på ski i dag for å få brukt kroppen litt etter all julematen, så det gikk skispor i alle retninger. -Den løypa der! pekte Fredrik. Han begynte også å bli ivrig nå. -Da har vi stjernen rett foran oss. De la i vei i halvmørket. Bestefars store, grå ryggsekk hang helt nedpå rumpa til Adrian. Gull og myrra rullet om hverandre der nede. Det var fint å være vismenn, fant de ut. Det var så stille ute på heia – bare stjernene og dem.


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

-Lurer på hvordan det ville være å gå og gå hele natten og bare følge den store stjernen..., undret Adrian drømmende. -Du ville bli sulten i hvert fall! erklærte Fredrik som var mer praktisk og jordnær. Et par ganger skiftet de spor for å holde kursen rett mot stjernen. Det bar ned i et lite dalsøkk og opp igjen på den andre siden. -Tenk om vi kom fram til en stall! sa Fredrik. -Det hadde vært rart. Det hadde blitt mørkere etter hvert. Stjernene var tydeligere på himmelen, og det var blitt mange flere av dem. -Så rart, sa Adrian ettertenksomt. -Når vi er hjemme i byen, ser vi nesten ikke stjernene. Og så er det jo en hel drøss av dem! -Det er bare fordi det er så mange andre lys i byen, mente Fredrik. -Gatelys og reklamer og sånn. Selv om øynene deres hadde vent seg til mørket, begynte det å bli litt vanskelig å gå på ski. De kunne ikke se humper og ujevnheter i terrenget, og trær og busker var bare som mørke skygger. Adrian stoppet i løypa og snudde seg mot Fredrik. -Kjære vismann, sa han høytidelig. -Mener du som jeg, så snur vi og drar tilbake til slottet vårt. Vår ferd lykkes visst ikke i natt. Fredrik nikket. -Og dessuten er det mørkt, og jeg er ganske sulten. De snudde skiene. -Vi kan jo bare følge våre egne spor tilbake, sa Adrian. Fredrik stoppet opp. -Kan du se

sporet, da? spurte han og trakk dynejakken bedre sammen i halsen. Det begynte å bli kaldt, og vinddraget stod imot dem nå. -Nei…, kom det nølende fra Adrian. Og selv om Fredrik ikke kunne se ansiktet hans i mørket, kunne han høre på stemmen at Adrian var usikker. Og med ett ble han også redd. Tenk om de ikke fant veien tilbake igjen! De var ikke så godt kjent her. Nølende og forsiktig begynte de å gå. Inn mellom buskene og over det lille høydedraget de akkurat hadde passert. Det hadde kommet en bitte liten månesigd på himmelen, men den ga ikke så mye lys. Nede i skråningen stoppet Adrian. -Vi kom nedenfra der, gjorde vi ikke det? spurte han tvilende. -Gikk vi ikke oppover mellom Side Side 14 14

de trærne der? -Husker ikke, sa Fredrik. -Jeg gikk visst bare og tenkte på stjerner og sånn. På hvor langt unna de er…. -Jeg tror i hvert fall det var der vi kom fra, mente Adrian, snudde skiene litt mot venstre og fortsatte. Det var fort gjort å snuble i mørket. Skiene hengte seg fast i nedbøyde kvister, eller det kom en liten kul de ikke hadde sjanse til å se. Flere ganger var de i tvil om retningen. De håpet stadig at de skulle se lys fra en av hyttene i hyttegrenda. De måtte da snart være framme nå? Men det var ikke et lysglimt å se noe sted. -Tror du de venter veldig på oss? spurte Fredrik. Han kjente at han begynte å få en ekkel klump i halsen. Adrian nikket. Middagen var nok ferdig for lenge siden. Mamma og pappa var nok ganske redde for dem. De hadde jo ikke sagt fra at de gikk en gang. Det var kaldt. Vinden hadde økt på, det begynte visst å skye over, for stjernene forsvant. Adrian stoppet. -Jeg tror vi har vært ganske dumme, sa han, og stemmen var tynn og liten. -Jeg aner ikke hvor vi er, og det er så fryktelig mørkt… -Og jeg fryser! Fredrik ga seg over og begynte å gråte. -Er det farlig, Adrian? Tror du vi kommer til å fryse ihjel? -Jeg vet ikke. Adrian trakk et langt og skjelvende sukk. –I hvert fall så må vi bare gå og gå, for det aller farligste er å sette seg ned for å hvile, tror jeg. -Men jeg orker ikke, gråt Fredrik. -Og tenk om vi går utfor


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009 et stup eller noe sånt. Vi ser jo nesten ingen ting! -Vi må gå! slo Adrian fast. De strevde seg videre – opp en bakke. De bakglatte skiene fikk det til å røyne på med kreftene, og det var ikke morsomt å være vismann lenger. Da skimtet de i mørket en stor skygge like over bakkekammen. En fjellknatt? Nei…, det var visst et hus! -Kanskje det er en hytte? snufset Fredrik. -Kanskje vi kan komme inn der, for vi klarer aldri i verden å finne veien hjem igjen. De gikk bort til huset. Et åpent skur med tre vegger. En stall…, sa Adrian nølende. -Det er sikkert et sånt skur som de har til hestene som beiter her om sommeren. Han labbet inn med skiene på for å undersøke litt nærmere. -Det er høy her! utbrøt han. -Ganske masse høy borti denne kroken her… Tror du vi skulle hvile oss litt? Vi kan grave oss ned i høyet så vi ikke fryser. Fredrik snufset igjen. Tenk om de måtte være her i dette skuret hele natten. Tenk om noen fant dem døde og ihjelfrosne i høyet her i morgen! Men han orket ikke gå lenger heller. Han gikk inn og spente av seg skiene. De to guttene grov seg ned i høyet sammen og trakk en svær høysåte over seg så bare nesene stakk opp. -Tror du det var sånn i Betlehem? spurte Adrian. I hvert fall ikke så kaldt, hutret Fredrik. Om litt kjente de at det ble ganske lunt og godt inni høyet likevel. Så lunt at de begynte å bli døsige…

Fredrik skvatt forvirret opp. Så mørkt det var! Det måtte være midt på natten. Og alt dette høyet? Så husket han hvor han var. Men hadde han ikke hørt en lyd? Han dunket borti Adrian og kavet seg opp. Langt i det fjerne kunne han se noen små lys. Det så ut som de beveget seg. Kunne det være noen som lette etter dem? Nå var Adrian også våken. -Vi roper, sa han ivrig. Og begge to ropte det de kunne, flere ganger ropte de. -Vi skulle nok hatt en sånn nødrakett, sa Fredrik. -Da hadde de sett oss. -Ja, men det har vi jo nesten! utbrøt Adrian. -Bestefar har alltid fyrstikker i sekken, og så har vi stjerneskudd, vet du. De som liksom skulle være røkelse… Han rotet allerede i sidelommene på sekken, fant fyrstikkene og trakk opp

Side 15

pakken med stjerneskudd. De skyndte seg ut av skuret. Der tente de på flere stjerneskudd og svingte dem rundt i luften mens de ropte og hujet huiet. Og nå hørte de svake svarrop langt der borte fra også. De var oppdaget! Adrian trakk jakken tett rundt seg i nattekulden. -Vet du hva, sa han mens de stod og ventet på lysene som langsomt beveget seg nærmere. -Det ble jo nesten på en måte stjernen som viste veien til stallen nå også – eller stjerneskuddene, da. Fredrik nikket i mørket. Han tenkte for seg selv at når Gud kunne styre stjernene på himmelen, så var det kanskje han som sørget for at Adrian hadde puttet stjerneskudd i sekken også…


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Søndagsskolens jubelår! Tekst og foto: Rune Nilsen

Et tilbakeblikk på høydepunktet for søndagsskolen i 2009 er kjempebursdagsfeiringen. Hvem kan være hele 120 år, og like ung? Jo, det er søndagsskolen. Lørdag 5. og søndag 6. september var det stelt til bursdagsfest i Kongeparken. Alle søndagsskolebarn var invitert sammen med foresatte og søsken. En hel buss og flere privatbiler fra Lista og Farsund hadde satt kursen vestover på lørdagen. Rundt 7000 totalt var med og feiret denne helgen.

flittig brukt, og det oppsto derfor noe kø, men det la ikke noen demper på festen. Uttalelser som: ”Jeg kjørte 3 ganger i vepsen”, med et stort smil-

Hele Kongeparken stod til barna og de voksnes disposisjon. Gatemusikanter vandret rundt og spilte for alle som ville høre. De kunne plutselig slå av en trall rett ved siden av deg, og det skapte stemning. Trylling er alltid noe som fenger, og selveste Torell var på plass i teltet med noen av sine mange kunster, til stor glede for alle. Karuseller, bilbaner og andre innretninger ble Side 16


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009 om munnen, forteller at det gjør ikke noe å vente litt på det som er moro. Jarle Waldemar fra Jarle-TV, var den som ledet arrangementet i amfiet, der det på første forestilling var omtrent 3.500 mennesker samlet. Et arrangement med mye sang og fengende innslag som virkelig fanget tilhørernes oppmerksomhet. Andakten ble dramatisert med hjelp av tilfeldig utvalgte søndagsskolebarn i amfiet. Det var fortellingen om den jødiske jenta Hadessa og hennes fosterfar Mordekai som ble fremført. Hadessa ble senere dronning Ester. Det ble også fortalt hvordan Mordekai og dronning Ester hjalp til slik at jødene ble berget fra Hamans onde plan. Samlingen i amfiet ble avsluttet med følgende bønn: ”Kjære Gud, bruk meg! Hjelp meg å leve for deg!” Søndagsskolens bursdagsfeiring ble vellykket. Til dere barn vil oppfordringen bli å fortsette på søndagsskolen. Få med deg andre også. Kanskje det er noen besteforeldre som kan steppe inn og følge barna hvis mor og far ikke kan, slik at det blir enda flere barn på søndagsskolene rundt i kommunen. Søndagsskolen gir verdier som er gode å ta med seg videre i livet. KOM PÅ SØNDAGSSKOLEN!

Farsund kommune tlf: 38 38 20 00

Andreas Bjørn Salvesen tlf: 38 39 59 59

Lista Treindustri

Larsen Bakeri

Gi Gi Damekonfeksjon

Kjell Ore AS

tlf: 38 39 41 00

tlf: 38 39 11 65

tlf: 38 39 32 70

tlf: 38 39 63 00 Side 17

Brødrene Thorkildsen AS tlf: 38 39 66 61

Skanska

tlf: 38 39 14 00


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Ungdomsgudstjeneste i Vestbygda kapell Tekst og foto: Eva Heskestad

Søndag 25. okt. var det tid for den første ungdomsgudstjenesten som neste års konfirmanter var med på, og hadde ansvar for. Kallskapellan Jakob Furuseth, som har ansvaret for menighetens konfirmanter, ønsket velkommen til en litt annerledes Bots- og Bededags gudstjeneste. Han fortalte litt om konfirmantene som hadde fått forskjellige oppgaver denne kvelden. Noen var med i ungdomskoret, og kanskje det inspirerer til å fortsette når konfirmanttiden er over. Andre hadde ansvar for lyden og tekstfremvisningen. I tillegg hadde noen oppgaver under bønnevandringen, pluss at noen var med å ha ansvar for maten som ble servert helt til slutt.

fikk spørsmålet om det var få som ble frelst. Han svarte bl.a. at mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Et inntrykk som Jakob fortalte om og som er sterkt, er å lese og se filmer om da Jesus ble avhørt, gjort narr av og hengt på korset. Dette gjorde han for vår synd og urett som vi har gjort mot ham og hverandre. -Men det stopper ikke der. Han vant over døden for å gi oss nytt liv. Får dette konsekvenser for det du gjør i ditt liv?

Ungdomskoret sang flere flotte sanger, og det var fint å lytte til. Det er et kor som har vist stor fremgang siden første gang undertegnede hørte dem. Før Jakob talte, sang de sangen «Tilgi meg Gud.» Jakob, talte over teksten i Luk.13.23-30. Her kan vi lese at Jesus Side 18


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009 Klarer du å se mennesker rundt deg med de øynene Jesus ser dem? Eller hva med alt det andre?... Når du ser Jesus for deg, får det konsekvenser for hvordan du bruker tiden, pengene og kreftene dine? Er det noe rusk i maskineriet, eller er noe uoppgjort som skulle vært rydda opp i? Det er tid for å legge ting bak oss og leve sammen med ham videre. Om nattverden, som skulle være etterpå, fortalte Jakob at det ikke var en premie for de perfekte. Nei, Gud har strakt ut sin hånd til oss alle og gitt oss en gave av helt ufortjent nåde. Etter prekenen var det bønnevandring, der nattverd var et av ”stoppestedene.” Under ”vandringen” var det tre av ungdommene som ledet en stille lovsang. Ungdomskoret avsluttet med sangen ”You Put The Joy Back”, før det ble servert pizzaboller, kaker, saft og kaffe. (Sangteksten har dere kanskje alt lest på side 3)

Snartrykk

Joker Borhaug

HydroTexaco

DnB NOR

Farsunds Avis

H- maskin og utleie AS

Sparebanken Sør

Stein Holteberg

Kiwi, Vanse

EURONICS Vanse

Oskar Nygaard AS

Price Farsund

T.Pedersen Eftf. AS

Kjøkkensenteret

tlf: 38 39 72 31

tlf: 03000

tlf: 38 39 85 00 tlf. 38 39 78 78

Lande Blomster

tlf: 38 39 34 03

tlf: 38 39 50 00

tlf: 38 39 42 22

tlf: 38 39 00 44

tlf: 38 39 00 52

tlf: 38 39 01 03 /38 39 31 13

Tor Hugo

Listalegene AS

tlf: 38 39 35 37

tlf: 38 38 12 80 Side 19

tlf: 38 39 02 27

mobil: 97 55 35 53 tlf: 38 39 31 53

tlf: 38 39 01 38

tlf: 38 39 38 02

Chr. Olsen Bakeri tlf: 38 39 00 68


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

FØRJULSFRED Fra boka “Kjære deg”… av Eli Haugen Illustrasjonsbilde: Eva Heskestad, med tillatelse av Eli Haugen

Over bordet her jeg sitter, henger en halmkrans i lilla bånd. Den er pyntet med granbar og lilla sløyfer, og har fire lilla lys i messingholdere. Det er snart jul!

Og så sitter vi igjen med alle de gode tingene julen gir oss; snø ute – og varme i ovnen inne, samværet med familien, kunne glede andre og selv bli gledet, julenek og røde lys i blankpussede messingstaker. Og tenk på alle de gode luktene! Granbar og kongerøkelse, smultringer og grønnsåpe, - for ikke å snakke om ribbe og surkål!

Bare tanken gjør meg helt varm av glede. Ja visst er jeg barnslig, - vokser visst aldri fra opplevelsen av at julen er noe av det beste som fins! Jeg fryder meg over forberedelsene, koser meg med julekortskriving og julegavepakking, vi lager marsipan og pepperkakehus. Innimellom gaper jeg over alt for mye, blir hektisk og varm i kinnene og sur og irritert på ungene. Men stort sett synes jeg førjulstiden er en varm og god tid – alt strevet med forberedelsene hører jo med. Og jeg forbereder julen uten dårlig samvittighet. Jeg tror Gud gjerne vil at vi skal ha det riktig festlig iblant – bare tenk på alle de festene han ga Israel! Klart det kan utarte seg. Vi kan drukne i forberedelsene, kjøpe oss til fant på julegaver og ete oss i hjel på toppen av det hele. Men jeg tror de fleste av oss bruker fornuften.

Eiendomsformidlingen A/S

Livet vårt består av mange slike små ting. Og så går jeg her og gleder meg over at Jesus er interessert i alle disse små tingene. Han gleder seg med meg når pepperkakene blir vellykket, og skjønner at jeg blir lei meg hvis nettopp pepperkakedeigen blir så ”kort” at den er umulig å kjevle ut. – Og så kan jeg ha fred midt i ståket. Like før Jesus døde gjentok han på en måte det som englene sang over Betlehemsmarkene. Han sa: ”Min fred gir jeg der.” – Hvem da? Alle oss som ikke klarer livet – også julestria – på egen hånd. Vi som framfor alt trenger fred inni oss og i hjemmet vårt – og videre ut i verden. Slik at det som englene sang, blir virkelighet.

STÅLESEN Brønnboring AS

tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 39 34 31 / 90 98 51 72

Malerbua A/S

Coop Mega Farsund

www.malerbua-farsund.no tlf: 38 39 02 63

tlf:38 39 58 50

Side 20

Farsund Butikksenter AS (KIWI) tlf: 38 39 14 77

Allergiservice v/ H. Johannessen tlf: 38 38 30 11


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Julen – fantasi eller faktum? Av Olav Skjevesland, biskop i Agder og Telemark Juleevangeliet har sin velkjente åpning: ”Det skjedde i de dager at –”. Evangeliets påstand er altså at Jesu fødsel virkelig hendte. Jesu fødsel kan forankres i tid og rom og i relasjon til samtidige hendelser rundt begynnelsen av vår tidsregning. I den latinske oversettelsen lyder åpningsordene til juleevangeliet slik: ”Factum est –”. Dermed handler julen mer om fakta enn om en legende à la ”Tusen og en natt.” Det er lett å lulle seg inn i fantasier om idylliske Betlehemsmarker (hva de nå slett ikke er!), om hyrder rundt et glødende bål og sauer som ligger og vegeterer innover i nattemørket.

Det skjedde i de dager – factum est. Siden da er Gud ikke fjern. Han skiftet adresse og tok bolig iblant oss. Og siden den gang er Gud heller ikke anonym. Han gikk inn i menneskeslekten som en av oss, som Jesus. Hvem Gud er og hva han vil for oss, kan avleses på Jesus. Vi skjønner det av hans budskap og handlinger. Det er i grunnen en svimlende tanke: At den Gud som omspenner kosmos, tid og evighet, han kan også favne om de timer, dager og år som vi får leve på jorden. Han omspenner ditt liv med sin omsorg. Og han kom for å bli – bli i oss, bli med oss og rundt oss. Det er julens virkelige gave. Factum est.

Ved Jesu fødsel dreier det seg om fakta: Om en stall med stank, om to unge, spente jøder som ventet barn – og som på grunn av en skatteinnskriving måtte av sted til slektsbyen Betlehem, fordi de var ”av Davids hus og ætt.” David-slekten hadde nemlig base i Betlehem.

Grønhaug Gartneri & Begravelsebyrå tlf: 38 39 81 87

Lista Libris/ Farsund Libris

Dette er julens varige velsignelse. Ha en god adventstid og en gledelig jul når høytiden ringes inn!

Farsund Advokatene

tlf: 38 38 97 50 www. farsundadvokatene.no

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø tlf: 38 39 00 12

Erling Andersen Glassmagasin AS

tlf: 38 39 37 55 / 38 39 22 77

tlf: 38 39 05 39

Komet Farsund Elektro AS

Farsund Multi Apartment AS

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

Stålesen Mek. Verksted AS

tlf: 90 88 59 62

tlf: 02002

Side 21

tlf: 38 39 96 90

tlf: 38 39 61 50


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 65 - 2009

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for desember 2009 og januar 2010 2. søndag i advent 6. desember Luk. 4, 16-22a 3. søndag i advent 13. desember Matt 11, 11-19 4. søndag i advent 20. desember Joh. 3, 26-30 Julaften 24. desember Luk. 2, 1-14

Vanse kirke

1. Juledag 25. desember Joh. 1, 1-14 2. juledag 26. desember Apg. 7, 52-60 Nyttårsdag 1. januar Matt. 1, 20b-21 Kristi åpenbaringsdag 3. januar Luk. 2, 41-52

Søndag 20. desember Vi synger jula inn kl. 18.30 v/Erik Noddeland Takkoffer: Misjonsprosjektet

1. s. e. Kr.åp.dag 10. januar Joh. 1, 29-34 2. s. e. Kr.åp.dag 17. januar Joh. 4, 5-26 Vingårdssøndagen 24. januar Luk. 17, 7-10 Såmannssøndagen 31. januar Mark 4, 26-32

Vestbygda kapell

Julaften Familiegudstjeneste kl. 16.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Menighetsarbeidet Onsdag 02. desember Gudstjeneste kl. 18.00 v/Erik Noddeland Vanse skole

1. Juledag Høytidsgudstjenestekl. 12.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Menighetsarbeidet

Tirsdag 08. desember Gudstjeneste kl. 10.00 v/Jakob Furuseth Barnehagene

Søndag 06. desember Gudstjeneste kl. 19.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Speideren

Nyttårsdag Gudstjeneste kl. 12.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Diakonien

Søndag 13. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Diakonien

Torsdag 17. desember Skolegudstjeneste kl. 18.00 v/Jakob Furuseth Lista ungdomsskole

Søndag 10. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Sjømannskirka

Søndag 20. desember Gudstjeneste på Listaheimen kl. 11.00 v/ Erik Noddeland Takkoffer: Diakonien

Søndag 24. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Normisjonen

Fredag 18. desember Skolegudstjeneste kl. 09.15 v/Jakob Furuseth Ore skole og Farsund Kristne grunnskole

Side 22

Fredag 18. desember Skolegudstjeneste kl. 10.30 v/Jakob Furuseth Borhaug skole


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 65 - 2009 Søndag 20. desember Vi synger jula inn kl. 18.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Betlehem Brekne

Herad kirke

Søndag 20. desember Vi synger jula inn kl. 17.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Kirkens nødhjelp

Onsdag 23. desember Res Miranda kl. 18.00 v/Bryan Breidenthal Julaften Familiegudstjeneste kl. 14.30 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Menighetsarbeidet Julaften Familiegudstjeneste kl. 16.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Menighetsarbeidet 1. Juledag Høytidsgudstjeneste kl. 12.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 3. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Misjonsalliansen

Søndag 13. desember Vi synger jula inn kl. 17.00 v/Erik Noddeland Menighetens diakoniarbeid Julaften Gudstjeneste kl. 14.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Vinnerlaget og mandagskolen Søndag 31. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth

Frelserens kirke

Søndag 17. januar Gudstjeneste m/Gubba kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Diakonien Søndag 31. januar Gubbagudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Bibelutdeling Takkoffer: Dåpsopplæringen Søndag 31. januar Thomasmesse kl. 19.00 Takkoffer: Bibelselskapet

Søndag 20. desember Gudstjeneste på omsorgsenteret Kl. 11.00 v/Stein Reinertsen

Julaften Familiegudstjeneste kl. 14.30 v/ Stein Reinertsen Takkoffer: Dåpsopplæring/ Søndagskolen Julaften Familiegudstjeneste kl. 16.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Ungdomsarbeidet 1. Juledag Høymesse kl. 12.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Normisjon Nyttårsaften Gudstjeneste kl. 23.15 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Diakonien Søndag 3. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen Sammenslåing av Farsund og Spind menigheter

Søndag 06. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Sjømannskirka Søndag 13. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Menighetsarbeidet Torsdag 17. desember Lysmesse kl. 18.00 v/Stein Reinertsen Ungdomskoret Side 23

Søndag 17. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Søndag 24. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Søndag 31. januar Gudstjeneste kl. 11.00


2009 Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 56 - 2008

Søndag 13. desember Vi synger jula inn kl. 17.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Ungdomsforeningen Julaften Familiegudstjeneste kl. 15.00 v/ vikar Takkoffer: Kirkens nødhjelp Søndag 10. januar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Konfirmanter

VIGDE

DØDE

Vanse kirke

Gravlagt i Vanse

17. 10. Annika Byremo og Marius Isaksen

Frelserens kirke 12.09. Anne Kathrine Albrektsen og Jarle Moberg Hus 19.09. Asta Albrektsen og Erik Ore 19.09. Lene Ueland og Roar-Helge Torheim

Loshavn Bedehus 19.09. Linn Berstad og Pål Andrè Degerud 10.10. Linn Cecilie Kristensen og Nils Ove Hauglund

Side 24

Fritz Johan Sivertsen Gudrun Pedersen Tellef Sigurd Vatne Solfrid Larsen Kristhild Olinda Meberg Johan Høyland Hedvig Pedersen Haakon Salvesen Olav Wormsen

f.1922 f.1926 f.1940 f.1944 f.1928 f.1920 f.1921 f.1989 f.1925

Gravlagt i Farsund Sofie Krosli Hansen Gunvor Bechsen Inger Marie Brodtkorb Randi Brøvig Astri Gerd Solberg Anne Lise Bjerkelund (Bisettelse)

f.1921 f.1933 f.1931 f.1926 f.1937 f.1929

Svar på gåtene:

Spind kirke

1. Er du våken? 2. Oppgaver

Åpningen av Selvågparken i Vanse.

Svar på Hvor og hva feires?


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

DØPTE

barn siden sist

Vanse kirke

Kristina Olsen 13.09.

Jamie Guttormsen Vintland 13.09.

Agnete Lorås Jåtog 27.09.

Lone Bjørndal 27.09.

Frede Ulgjell Espeland 11.10.

Kamilla Brønn Jansen 20.09.

Hanna Kjølleberg 20.09.

Vestbygd kapell

Emeline Iversen Tønnessen 11.10.

Daniella Refvik Gjerme 11.10.

Kasper Jensen 06.09.

Frelserens kirke

Tønnes Christoffer Borhaug 04.10.

Hannah Kristin L`huillier 04.10.

Signe Marie Lund Egra 01.11.

Petter Pedersen 01.11.

Spind kirke

Alfred Johan Skråmestø Brandel 18.10.

Ariana Isabell Bang 25.10.

Jørgen Steinsland 01.11. Side 25

Sanna Rob Jakobsen 01.11.

Anna Dale Høyland 13.09.


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Juletrefester

BETLEHEM Søndag 27. desember: (3. juledag): Søndagsskolensjuletrefest kl. 17.00 Tirsdag 29. desember: (5. juledag): Bedehusets juletrefest, kl. 19.00 Søndag 3. januar: “Vi over 60” kl. 17.00

GULLSMEDBAKK BEDEHUS Søndag 3. januar: Bedehusets juletrefest, kl. 19.30. Fredag 1. januar: (Nyttårsdagen): Søndagsskolens juletrefestfest, kl. 16.00?

SIGERSVOLD Antagelig som vanlig familiefest etter nyttår.

BETEL Søndag 27. desember: Søndagsskolens juletrefest, kl. 17.00 Søndag 3. januar: NB! Juletrefest er på Gullsmedbakk

BETANIA I SPIND Søndag 27. desember: (3. juledag): Juletrefest for hele familien, kl. 18.00 UNGDOMSHUSET I SPIND Mandag 28. desember: (4. juledag): Søndagsskolens juletrefest, kl. 18.00 LINDLAND BEDEHUS Tirsdag 5. januar: Bedehusets juletrefest, kl. 19.00 HASSEL BEDEHUS Søndag 27. desember: (3. juledag): Mandagsskolens juletrefest, kl. 16.00 HERAD Mandag 28. desember: (4. juledag): Juletrefest på Kommunelokalet på Sande, kl. 17.00

Side 26

FARSUND BEDEHUS Mandag 28. desember: (4.juledag): Indremisjonens juletrefest, kl. 18.00 BJØRKETUN Fredag 8. januar: Juletrefest for voksne kl. 20.00 Søndagsskolens fest på Kirketorget 3/1 FRELSERENS KIRKE / KIRKETORGET Torsdag 31. desember: Nyttårsfest Søndag 3. januar: Søndagsskolens juletrefest sammen med Bjørketun kl. 17.00 STAVE/LANGELAND Mandag 28.desember: (4.juledag): Søndagsskolens juletrefest på Langeland, kl. 17.00? Onsdag 30. desember: (6.jule-dag): Voksenfest på Langeland, kl.19.00 Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer.


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Barneforeningen ”Jubel” Tekst og bilder: Theis M. Theisen

Barneforeningen ”Jubel” holder til på det gamle bedehuset, Betania, i Bjørnevåg, Østre Spind. De samles annenhver mandag, og det kommer 6 - 8 barn + noen foreldre. På samlingene lager de ting til sommerbasaren, de har andakt, synger og har utlodning/ mat annenhver gang. Foreldrene er veldig flinke til å støtte opp. Her arbeider de for tredje året på rad med å sette sammen julepakker til barn i Ukraina. Pakkene består både av leker og mer nyttige ting. Varene blir kjøpt for penger som er kommet inn på bedehusets påskebasar. Barna har også med seg noen av sine egne kosedyr og andre leker som de vil gi bort i julegave til barn som ikke har så mye som oss. På bilde nedenfor ser vi fra venstre: Laura, Amalie, Klara, Henriette, Celine og Hermann. Og det er også ”gode hjelpere” med! Disse ser vi på det øverste bildet. Fra venstre: Åse Stautland, Jenny O. Tønnessen, Helen Nilsen, Anne Karin Nilsen og Solveig Hansen. Sistnevnte er barneforeningens mangeårige leder.

Side 27


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Siste samling før basaren……

Tekst og bilder: Hans Arne og Elisabeth Rogn

Mandag 16. november hadde Espeland barneforening siste samling før høsten avsluttes med basar mandag om ei uke. Litt førjulskos må vi ha i høstmørket, og Elisabeth hadde kokt to svære gryter med risgrøt til oss og pyntet med duker og levende lys. Så da fotball og leker var unnagjort, koste 18 barn og 6 voksne seg med nydelig grøt, saft, kaffe og pepperkaker. Det var 5 mandler fordelt i grøten, og 5 stk. ble lykkelige eiere av en adventskalender hver.

Når mandler var funnet og premier utdelt, var det sanger og andakt. Dagens tekst var om gutten Samuel, som hørte Gud rope på seg. Vi snakket om at Gud taler til oss i dag også, først og fremst gjennom sitt ord, Bibelen. Der står det at Han elsket oss så høyt at Han ga sin sønn slik at hver den som tror på Ham skal få evig liv. Etter andakt og en sang var det tid for ”business”- utlodning, og kvelden ble avsluttet med en sang samt velsignelsen, før bestemødre og foreldre plukket med seg sine håpefulle og dro hver til sitt. Tekster til bildene: 1. Stemning i skolestua 2. Elias er en fornøyd liten kar 3. Søskenparet Anton og Mikael liker risgrøt 4. Oda er en av de heldige som får mandelgave 5. Søskenene Stian, Helene og Andreas leter etter mandler

Side 28


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

J

U L E G O D T E R I E T S V I T N E S B Y R D

For lenge, lenge siden fantes det en sukkertøymaker som i livets høst ville lagt et spesielt slag godteri som en hyllest til Jesus.

Isop brukes i Det gamle testamentet i forbindelse med renhet. Fargen skulle være hvit, bestemte han, også det et symbol på Kristi renhet og hellighet.

Først bestemte han seg for at godteriet skulle ha en hard konsistens, ettersom Jesus er den faste klippen. Deretter bestemte han at godteriet skulle ha form som en J, som et symbol på Jesu navn. Når den ble snudd opp ned, ville den også ha form som en hyrdestav, som en påminnelse om at Jesus er den gode hyrden.

Til slutt la han til røde striper, som en påminnelse om blodet som rant da Jesus døde for oss. Den julen ble sukkertøymakerens juletre pyntet med godteristavene, som et taust symbol på hvem barnet i krybben egentlig er.

Smaken han valgte, var peppermynte, som minner om isop.

Hvor er dette og hva feires? Da smilte Gud

Svaret finner du opp ned på en annen side i bladet.

Litt julenisse Det hadde blitt store forandringer for lille Lene. Hun hadde begynt å gå på søndags-skolen og hadde lært mye nytt. Hva ønsker du deg til jul i år da, sa mamma: “ for du tror vel på julenissen?” Svaret kom kjapt og greit: “Ja, litt - men jeg tror mest på Jesus!”

Side 29


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

SELVRANSAKELSENS DAG Tekst og foto: Synnøve Rydningen

Bots- og bededag var rammen om Hilde Sirnes sin første gudstjeneste som prost i Frelserens kirke. Hun hilste menigheten fra lesepulten med at det var godt å være tilbake i Farsund med så mange kjente ansikter i benkeradene, men at hun nok kunne tenkt seg en noe mildere tekst å møte oss med første gangen. For det er ingen mild tekst, verken fra Jesaja eller Paulus denne dagen. Den første snakker om fingre flekket med skyld, lepper som taler løgn og svik, uredelige rettssaker, krokveier og ikke ønske om fred. Paulus legger heller ikke fingrene mellom, hør bare: Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelser, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Alt dette er fra menneskets indre, fra vårt kjøtt og blod, som han sier. Og Hilde bøyde heller ikke av for teksten. Hun utfordret oss til å prøve oss selv mot denne listen ved å lese den sakte opp for oss. Nåden får kun mening når vi ser og innrømmer vår svakhet og tilkortkommenhet. Dernest minnet hun om Guds gode gjerning mot oss, som er Jesus og hans tilgivelse for det ufullkomne og feilslåtte i våre liv. Men, som hun påpekte, det er mange som vil bli oppmuntret, men ikke omvendt. Vi skal ikke ta lett på våre feil, men etter å ha bedt Gud om tilgivelse, kan vi be om nåde og kraft til å gjøre noe med dem, til å endre det vi kan endre. Til å gå mot lyset og produsere en helt annen liste med våre liv enn de nevnt ovenfor, nemlig denne som også er hentet fra dagens tekst: Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, selvbeherskelse. Stein Reinertsen forrettet og innledet gudstjenesten med dåp. Etter prekenen var det skriftemål med velsignelse og tilsigelse av Guds tilgivelse. Liturgien denne dagen er like sterk som tekstene. Å se begge prestene knele side om side på utsiden av alterringen, bærende fram menighetens bekjennelse og bønn om tilgivelse for svik og forsømmelse, synd og ufullkommenhet, gjør inntrykk. Ikke noe menneske kan stå ærlig foran Gud i sitt innerste og rose seg av aldri å ha feilet eller sviktet. Denne dagen er en selvransakelsens dag, som Stein sa. De sidene ved oss selv vi helst ikke vil kjennes ved, legger vi fra oss ved alteret, og går frigjorte ut og kan tilgi hverandre slik vi selv er tilgitt. Side 30


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

PSYKISK HELSE OG VENNSKAP Tekst og foto; Synnøve Rydningen

Verdensdagen for psykisk helse var 10.oktober. Det satses på å gi de unge forståelse av dette viktige temaet. Alle tiendeklassingene fra Farsund og Lista ungdomsskoler var samlet i kinoen til et meget lærerikt og fengende seminar med Francois Elsafadi. Han holdt et engasjerende foredrag hvor han tok eksempler både fra eget liv som flyktning fra Libanon til Berlin som 4-åring, og senere til Norge som 14-åring.

Cathrine Olsvik fra Lista og Steinar Reinertsen fra Farsund sa etterpå at de hadde lært mye nytt, og at de skjønte mer av hvor viktig vennskap er, men også hvordan de bedre kan være til hjelp for seg selv og andre som sliter. Å ha et godt fundament i familie og venner, er viktig både for selvtillit og selvfølelse, og det er ikke alltid antallet det kommer an på. Francois understreket betydningen av å bry seg om hverandre, inkludere hverandre og ta vare på hverandre. Sluttappell var. ”Ta ansvar for hverandre!”

Konfirmantene i Farsund og Spind har også hatt psykisk helse som tema i undervisningen, og de har utarbeidet ”10 råd om hva vi kan gjøre når livet går opp og ned” og ”10 bud om vennskap.” (kan leses på side 6) Disse ble presentert i gudstjenesten i Frelserens kirke av Thomas Bruvik og Simon Birger Byremo Solberg. Jeg som har levd en stund, synes de er holdbare også for meg, og sier meg gjerne enig med Stein Reinertsen som sa at konfirmantene er noen av de klokeste vi har. Stein snakket i prekenen sin om å løfte hverandre opp i stedet for å trykke hverandre ned. Han fortalte om biskop Thomas i den koptiske kirken i Egypt som holdt sin innsettelsespreken med disse ordene: ”Biskopens hender er ikke ovenfra for å trykke mennesker ned, men nedenfra for å løfte mennesker opp.” Det var hele prekenen, og det er hans valgspråk i hans daglige arbeid med å gi skolegang og hjelp til de aller fattigste. Slik viser han i praksis hvordan Guds hender også er. Stein sa videre at de færreste av oss har det bare bra hele tiden. Likevel kan vi delta i lovsang til Gud over hans storverk mot oss. Reflex, Sela og ungdomskoret bidro til lovsangen med mye vakker og løftende musikk. Side 31


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Synnøve kom til Brekne Tekst og foto: Rune Nilsen Høstens Gaither-samling var denne gang lagt til Betlehem Brekne. Det var fredag og mange var kommet for å høre og se. Til en innledning av kvelden fortalte Ruth Tønnessen fra 1.Kor.15.15, og henviste til Toronto Home Coming ”Because he lives.” Synnøve Aanensen hadde tatt turen fra Karmøy for å delta med sin friske sang. Men hun kom ikke alene. Hun hadde fått med seg Johnny Verdal fra Kristiansand, som spilte til flere av sangene hennes og trakterte tangentene godt. Synnøve sang seg langt inn i tilhørernes ører og hjerter. Og som Synnøve selv sier det: For meg har musikken blitt en livstil, musikken har blitt en naturlig del av livet, eller kanskje er det slik at; “livet har blitt en naturlig del av musikken.” Jeg ønsker at musikken min skal ha et budskap og jeg ønsker at den skal være personlig! Men det må jo mat til for kroppen også. Ikke bare mat for sjelen. Kakebordet sto som alltid dekket med et godt utvalg som fristet mange, og det smakte herlig.Vi fikk selvfølgelig også være med på noen utdrag fra flere Gaither videoer. Til en avsluttende appell holdt Torrey Skeibrok andakt over det å få et nytt møte med Jesus. Han stilte spørsmål som: Når var det du fortalte andre om Jesus? Når opplevde du en Guds nærhet i livet ditt? Vi må leve nær Jesus slik at vi kan bruke tid også til å samtale om det viktigste i livet, nemlig Gud. Vi må og bruke bønnen for det den er verdt. Har du noe å be Gud om? Bruk bønneretten din. Be om å få leve nær Jesus slik at han kan få fylle deg helt.

Side 32


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Lista menighets nye misjonsprosjekt. Lista menighet har valgt å kirka. Vi kan selv ikke forkynne eller støtte et spennende prosjekt ”evangelisere.” Vi kan vise Guds med landsbyutvikling i Laos. kjærlighet til menneskene I samarbeid med Laos gjennom gjerninger, og gi evangeliske kirke (LEC) dem et håp om at det i bidrar NMS til landsby verden finnes noe godt, utvikling i provinsene og at det kan være en god Udomxai og Phongsaly Gud som elsker menneskene. nord i Laos, nær grensen Vi har store begrensninger til Kina. for hva vi kan gjøre i Laos, hvem Familien Mydland bor i vi kan snakke med osv. Vi har også store Atle Roger, Adelin 7, Muktahan i Thailand der Astrid Ida Marie 9 og Astrid begrensninger for hva vi kan informere om arbeider. Atle Roger er ingeniøren og i Norge. Kristendomsforfølgelsen kan vi pendler til Laos for å hjelpe til med å skaffe vann ikke skrive om i generelle brev. til avsidesliggende steder. I mange områder, Mitt ønske er derfor å bringe en kjærlighet til et spesielt i landsbyer, er det ikke tilgang til rent folk. Jeg ønsker at dere skal få kjenne litt på Guds drikkevann. Det gjør man nå noe med. brann til disse flotte menneskene. De er på mange I fjellområder blir vannet måter undertrykte av system, fattigdom og natur, lagt i rør fra vannutspring men samtidig har de en frihet av et annet slag. til en vanntank i den aktuFamilien var hjemme i sommer og besøkte 5 forelle landsbyen. Vannet skjellige menigheter, og flere misjonsforeninger. blir så distribuert fra Å møte vanntanken til landsbyandre beboerne. I lavlandet som graves det mest brønner.Prosjektet omfatter også utdanning og kursing av barn og voksne. Det bygges skoler for barna, og voksne får brenner tilbud om lese- og skriveopplæring. Det underfor det vises i emner som grønnsaksdyrking, dyrehold og samme, hygiene. har betydd Når det gjelder Laos, er infoarbeidet litt utrolig mye. spesielt. Som misjonsorganisasjon og som ”Guds Menighetsrådet håper at mange vil være med å be sendebud” ønsker vi at mennesker skal få møte og gi til misjonsprosjektet. Ønsker du å gi utenom den oppstandne Kristus, en kjærlig Gud som tilgir ofringene i kirken, kan du ta kontakt med presteog renser all synd, og som ønsker et nært felleskap kontoret i Vanse. Vi ønsker dem en fredfull jul, med oss. I Laos arbeider vi gjennom den lovlige og Guds velsignelse over arbeidet videre.

Lista Autoteknikk AS

Mosvold Farsund AS tlf. 38 39 97 00

Statoil Butikk Farsund 38 39 07 61

Montèr Farsund - Vanse

Vanse Mølle

Betong og Sand AS

LISTER TAXI

Naturli`Vis Farsund

Advokat Wigdis Hansen

tlf: 38 39 18 88

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00 tlf: 38 39 66 40

tlf: 38 39 36 66 tlf: 38 39 45 94 Side 33

tlf: 38 39 30 32

tlf: 38 39 05 85


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

Bokanmeldelse

“NÅR LIVET UTFORDRER” Fra Verbum forlag er det i høst kommet en nydelig bok med bønner, betraktninger og en masse livserfaring. Den har design som en liten gavebok, men innholdet har absolutt tyngde. Forfatter er Ragnhild Bakke Waale, som lenge har gledet oss med dikt om livet - i små gavebøker og på en meget populær kortserie fra Inspirasjon forlag. Hun var i forrige måned på besøk og holdt foredrag i Menighetssenteret i Vanse. Hun skriver: “Det er værhardt dette livet. Det rammer ubarmhjertig. Noen blir rammet. Noen var en dag meg.” Med egen erfaring av å stå midt i livskrisen, kan hennes ord være til hjelp og oppmuntring for oss andre. Gjennom kreftdiagnose og behandlinger gikk veien til et annerledes liv. Det hun skriver er personlig og nært. Boken anbefales varmt, og koster 198.************************************************

“DET HAR RINGT FOR TREDJE GANG” Emanuel Minos er kjent for de fleste i “ kristen-Norge.” Ikke minst blant de av oss som har levd en stund. Han er blitt en eldre herre, men er fortsatt like sterk og klar i sin forkynnelse. Tittelen på denne boka henspiller på tanken om at det nærmer seg dagen for Jesu gjenkomst. “Det har ringt for tredje gang, og landgangen er i ferd med å bli tatt ombord. Vi ser det blant annet i endringer av samfunnets etiske normer, rasisme og trusler om krig og miljøødeleggelse.” Denne tanken har alltid vært for noen skremmende og for andre gledelig. Emanuel Minos deler sin undervisning og flere profetier om endetiden. Her på Noas opplevde jeg fort stor interesse for boken. Dette er også en reise i forfatterens egne erindringer. Det er historien om et interessant og sterkt liv, fullt av erfaringer på godt og vondt. Boken gis ut på Hermon forlag, og koster 249.

************************************************ “JEG SKAL IKKE FORLATE DEG” Rita Aasen er etter hvert blitt kjent og kjær også i vårt distrikt. Hun har besøkt Farsund flere ganger, har deltatt på møter i Lyngdal og på Kvås og vært taler tre ganger på kvinneweekend på Solstrand. Dette er hennes fjerde innbundne diktsamling, gitt ut på Lunde forlag. Boken er meget vakker, med ord og bilder til å meditere over og la synke inn i tanke og sinn. Diktene hennes ånder av varme og omsorg fra Skaperen og Forløseren. En nydelig gavebok og en bok til å ha liggende framme på bordet. Boken koster 248. Velkommen innom! Mvh. Britt Elin, Noas Ark Side 34


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009 “FIRE PÅ GATA” 1. Hva synes du er finest med advent- og juletiden? 2. Og hva skulle du ønske var annerledes? 3.Er det noe du har lyst til å gjøre i år som du ikke har gjort tidligere år (men kanskje har tenkt på)?

Brita Johannessen Jon Thisland 1. Jo, det er barna sin 1. Det er å være samglede over å være men med familien. med i forberedels- 2. Jeg synes det er flott ene. som det er og ønsker 2. Jeg har det så godt, ikke noe annerledes. så jeg ønsker ikke 3. Jeg har ingen nye noe annerledes. ideer. Det måtte da være at vi alle, meg selv inkludert, viste mer takknemlighet. 3. Jeg har veldig lyst å gå i kirka på julaften, men siden jeg jobber den dagen, blir det veldig travelt.

Tove van der Hagen med døtrene Alma og Maya 1. Det beste er å bake julekaker, forberede og pynte og glede seg til jula. Og å bare kose seg sammen med familien. 2. Jeg er fornøyd og ønsker ikke noe annerledes. 3. I år er første jul i vårt nye hus, så det blir jo litt nytt og anderledes å pynte og gjøre istand. Ellers er alt fint.

Eirin Stave Samuelsen 1. Tradisjonen. Snø! Og det at familien samles. All hyggen. 2. Mer snø!! Og at det var mindre kjøpepress. Det er ikke lenger bare tanken som teller, men prisen. 3. Skrive flere julekort! Lage flere gaver selv og håpe at det er tanken som teller. Finne ut hvordan jeg kan gi noe til noen som ikke har det så bra i jula.

H Bildelesenter AS Vanse

ByggefirmaVestbygg AS Mobil: 90 79 06 98

Reiersen Maskinverksted

Modena Mur & Bygg

Lister Elektro

TEKNIKKEN el og rør

tlf. 38 39 07 98

tlf: 91 65 84 84

Mandal ortopedisk dagkirurgi spes. ortopedi

Lister opplæringssenter

Einar Øgrey Farsund AS

tlf: 38 39 30 40

tlf: 38 39 07 73

Tlf. 38140847

Tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no

Side 35

tlf: 38 39 38 80

tlf: 38 39 96 00


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 6 - 2009

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side Hei alle barn! Da var det siste oppgavene

Vits

for i år. Håper dere får litt moro med dem i adventstiden. Send inn så fort du er ferdig med dem, så er du sikker på at du ikke glemmer det, Husk også at det er fine premier !

To guttunger var på epleslang i prestens hage. Presten så dem men valgte en annen metode enn roping for å skremme dem unna. Kvelden etter kom guttene tilbake. I hagen hadde presten skrevet en stor plakat hvor Hva får dyrene til jul? det sto: 4

B

A

5 C

3

2 1 D E

gåter 1. Hva er det umulig å svare nei på? 2. Hvilke gaver blir sjelden mottatt med glede?

Svar på gåtene finner dere opp ned på en annen side.

GUD SER DERE! Guttene ville ape mer med presten og skrev på plakaten: MEN HAN SLADRER IKKE!

Hvem rir Ferdinand på?

Vits Det var klart for konfirmering, det var bare overhøringen igjen. Presten var fornøyd med konfirmantene, bortsett fra Espen. Espen klarte aldri helt å følge med i hva presten hadde å fortelle. Presten skjønte at han måtte stille Espen et enkelt spørsmål på overhøringen dersom det ikke skulle gå rett vest. Dagen kom, det ble Espens tur, og presten spurte: - Hvorfor er du her i dag Espen? Espen ble forvirret og sa: - Var det ikke i dag jeg skulle komme?

Vinnere i forrige blad var: Steffen Gaupeland, Vanse, 9 år og Stian Gaupeland, Vanse, 12 år og Ine Tonstad, Vanse, 9 år. Gratulerer alle tre!

Send svarene på bildeoppgavene til min adresse som står på side 3. Hilsen Eva. Du kan også sende SMS til mobil: 950 15 418, eller levere det inn36på Grønhaug Blomster i Farsund / Vanse. Side

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind nr. 6-09.  

Nr. 6 2009 årgang 68 “Og med ett var det sammen med engelen, en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, og...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you