Page 1

Nr.3 - julen 2009 - 46.årgang

MENIGHETSBLAD FOR EVENES OG TJELDSUND Evenes kirke anno 1800

Tjeldsund kirke anno 1901

Feiring av 150-årsjubilant Evenes stod i misjonens tegn i helga 3.-4. oktober. Da feiret Evenes misjonsforening sin 150årige virksomhet i misjonens tjeneste. På åpningsdagen lørdag 3. oktober samlet man seg til kaffestund i Bårstua der det også ble avholdt en bibeltime av Det norske misjonsselskaps regionleder i Nord-Norge, Sølvi Rødsand. Bibeltimen tok utgangspunkt i trosbekjennelsen. Det ble også en studie i samiske kulturtradisjoner som Rødsand sa hun kjente lite til før hun fikk lese Tore Johnsens bok. Hun anbefalte derfor denne boka sterkt da hun selv fikk ny glød etter å ha lest den. Hun brukte da også deler av

boka i sin bibeltime. Etter denne opplevelsen var det duket for middag og en omvisning i Evenes kirke. Omvisningen var organisert og gjennomført av organist Unni. Organisten var også med under hele feiringen og spilte til sangen. Senere på ettermiddagen var det festmøte med bevertning der mange var innbudt, men ikke alle kom. Det var likevel rundt 20 personer som deltok. Her var det andakt og misjonsinformasjon fra Thailand ved Sølvi Rødsand. Søndag 4. oktober samlet man seg til jubileumsgudstjeneste i Evenes kirke der prostiprest Håvard Losvik forrettet og Sølvi Rødsand holdt prekenen. Det norske misjonsselskaps regionleder i Nord-Norge, Sølvi Rødsand, var også til stede og hadde blant annet bibeltime på lørdag og preken i kirka på søndag.

På jubileumsfeiringa til Evenes misjonsforening foreviget vi disse to som må regnes som veteraner i foreninga, Marianne Ellingjord (til venstre) og Alvilde Rasmussen.

Organist Unni spilte på orgelet og Odd Karstein Olsen spilte på trompet. På slutten av gudstjenesten ble det orientert om Evenes menighets misjonsprosjekt i Thailand og offeret denne søndagen gikk da også til dette prosjektet. Etter gudstjenesten var det duket for kirkekaffe med mye godt i Bårstua der det var god stemning med sang og musikk, alt ledet med sikker hånd og godt humør av foreningens leder Vårid Johnsen. Les mer på s.8.

Menighetsbladet ønsker alle sine lesere en velsignet julehøytid

Tekst/foto:I.R.


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Biskopens juleandakt LYS FRA NORD Nordlyset imponerer og fascinerer der det flerrer over en mørk vinterhimmel. Det skaper undring og ettertanke. Det viser oss skaperverkets skjønnhet og mangfold. På årets julekort fra Sør-Hålogaland bispedømme ”skinner” et strålende nordlys over Andenes kirke. I juleevangeliet handler det om stjerner og en stall. Uansett stjerner eller nordlys dreier det seg om lys og om Gud, om universet og om jorda. Og kirkene er betlehemsstallens forlengelse i verden. For det som skjedde i stallen har skapt ny virkelighet: Guds nærvær blant menneskene. Jesus ble født i Betlehem, men foreldrene hans kom nordfra og han vokste opp i Nord, ikke på Andenes, men i Galilea. Budskapet om han har nådd ut i alle himmelretninger også langt mot det virkelige nord.

Her på vinterstid har vi det privilegium at vi av og til kan se det vakre lyset som skaper en underlig lengsel. Det peker som stjernen på en større og dypere virkelighet. Salmedikteren Svein Ellingsen har skrevet et vakkert vers om lys og lengsel. Det er ikke et typisk julevers og det handler ikke om nordlyset, men det handler om oss mennesker og om vår vei, om Gud og om Jesus, og da er vi midt i julens, livets og kjærlighetens mysterium: Med lengsel venter vi på lys, i vår gåtes mørke. Vi venter, Gud, på lysets vår, med legedom for sjelesår, vi setter all vår lit til deg, i mørke skal vi finne vei. Og ingen ting kan skille oss fra din kjærlighet. Gledelig jul! Biskop Tor B Jørgensen

Nytt fra Evenes diakoniutvalg

Menighetsrådet kan styre det diakonale arbeidet direkte, eller opprette et diakoniutvalg som har diakonien som sitt spesielle ansvarsområde. Diakoniutvalget i Evenes har det siste år vært lite aktivt. Imidlertid har flere personer henvendt seg til diakonen og uttrykt et ønske om å være med å starte opp.

Mandag 12.10.2009 ble det derfor innkalt til det første møtet. Dette for å kunne starte med aktivitet allerede denne høsten. Foruten Randi Losvik, som har sagt seg villig til å være leder/ kontaktperson, er følgende personer med i Evenes menighets diakoniutvalg: Edgar Andersen Rigmor Karenersen Elin Klæbo Ivar Klæbo Inger Anna Nilsen Når det gjelder aktiviteter og tiltak ønsker diakoniutvalget å starte med det som allerede finnes, samt ta tak i de diakonale

tiltak som det har vært tradisjon for i menigheten. Ellers er det ønske om å kunne samarbeide med Tjeldsund menighet. Diakonale tiltak høsten 2009: - Kirkekaffe i Bårstua på Allehelgensdag 1.november. - Adventsfest i samarbeid med Evenes misjonsforening. - I samarbeid med organist og diakon, være med på å arrangere sangstund på ESB. Planer videre: - Kirkekaffe på ESB i tilknyting til gudstjenesten i den stille uken. - Busstur - Eldres kirkesøndag Liv Oddrun


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Barnas dag Første lørdag i september gikk den årlige Barnas dag av stabelen i Evenes. Godt over 20 barn hadde funnet veien til Bårstua denne dagen. Også i år hadde vi med oss Gjertrud Kirkemyr fra Søndagsskoleforbundet; hun sang med barna og hadde andakt for dem.

Etter samlingsstunden i Bårstua bar det ned i prestegårdshagen. Her ble det mye lek og moro; blant annet var karamellklovnen svært så populær. Også fallskjermen falt i smak, i tillegg til fellesleker av ulike slag.

Idar var som vanlig mesterkokk og disket opp med nydelig grøt, til alles store glede. Barnas dag var i år også oppstart på høstens lørdagsskole. Vi takker alle frivillige, og gleder oss til neste år! Her er noen utvalgte bilder fra dagen. Tekst/foto: I.N.


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

GUDSTJENESTELISTE, EVENES OG TJELDSUND MENIGHETER f.o.m. 13.desember 2009 t.o.m 5.april 2010. Med forbehold om endringer.

Søndag 13.desember 2009 3.søndag i advent Evenes kirke kl.08.00 Luciakonsert v/ Evenes barnegospel

Søndag 3.januar 2010 Kristi åpenbaringsdag Fjelldal kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Tirsdag 2.mars 2010 TOS kl.12.00 og ESB kl.16.30 Gudstjeneste med skrifte og nattverd

Evenes kirke kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd

Tirsdag 5.januar 2010 TOS kl.12.00 og ESB kl.16.30 Gudstjeneste med skrifte og nattverd

Søndag 7.mars 2010 3.søndag i faste Tjeldsund kirke kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd/skrifte

Søndag 10.januar 2010 1.s.e.Kr.Åpenbaringsdag Evenes kirke kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Søndag 14.mars 2010 4.søndag i faste Evenes kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av Bibelboka til 5.klasse

Tirsdag 15.desember 2009 Evenes kirke kl.18.00 Vi synger jula inn. Søndag 20.desember 2009 4.søndag i advent Tjeldsund kirke kl.17.00 Vi synger jula inn. Onsdag 23.desember 2009 Lille julaften ESB kl.16.00. Andakt TOS kl.17.30. Andakt Torsdag 24.desember 2009 Julaften Tjeldsund kirke kl.14.00 Lavangseidet b.h.kapell kl.14.00 Bogen kapell kl.16.00 Evenes musikkorps deltar Fredag 25.desember 2009 1.Juledag Evenes kirke kl.12.00 Høytidsgudstjeneste. Merk tiden. Odd K Olsen, trompet. Lørdag 26.desember 2009 2.Juledag Kongsvik bedehus kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd Søndag 27.desember 2009 Ingen gudstjeneste Torsdag 31.desember 2009 Nyttårsaften Evenes kirke kl.23.00 Aftensang Fredag 1.januar 2010 Nyttårsdag Blindesenteret kl.17.00

Søndag 17.januar 2010 2.s.e.Kr.Åpenbaringsdag Tjeldsund kirke kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd Søndag 24.januar 2010 Vingårdssøndagen Lavangseidet b.h.kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd Søndag 31.januar 2010 Såmannssøndagen Bogen kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd Tirsdag 2.februar 2010 TOS kl.12.00. Andakt ESB kl.16.30. Andakt Søndag 7.februar 2010 Kristi forklarelsesdag Tjeldsund kirke kl.11.00 Gudstjeneste Søndag 14.februar 2010 Søndag før faste Kongsvik bedehus kl.11.00 Gudstjeneste Søndag 21.februar 2010 1.søndag i faste Evenes kirke kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd/skrifte Søndag 28.februar 2010 2.søndag i faste Ramsund kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Søndag 21.mars 2010 Maria Budskapsdag Tjeldsund kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av Bibelboka til 5.klasse Søndag 28.mars 2010 Palmesøndag Lavangseidet b.h.kapell kl.17.00 Palmesøndagsstevnet Skrifte og nattverd Tirsdag 30.mars 2010 TOS kl.12.00 og ESB kl.16.30 Gudstjeneste med skrifte og nattverd Torsdag 1.april 2010 Skjærtorsdag Bogen kapell kl.18.00 Gudstjeneste med nattverd Fredag 2.april 2010 Langfredag Fjelldal kapell kl.11.00 Langfredagsgudstjeneste Søndag 4.april 2010 Påskedag Tjeldsund kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd Mandag 5.april 2010 2.påskedag Evenes kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Kirkelige handlinger 17.08.09-15.11.09 EVENES

TJELDSUND

Døpte: 04.10.09 04.10.09

Marius Agersborg Skånhaug Thomas Pareli Losvik Ottem

Døde: 29.08.09 07.10.09 02.11.09

Leif Petter Høgli (f.1932) Ragna Linea Amanda Hanssen (f.1921) Leidulf Oddvar Lien (f.1942)

Vigde: 05.09.09

Anita Hennie Olsen og Leif Evald Lien

Døde:

23.08.09 25.08.09 05.09.09 21.09.09 21.09.09 14.10.09 12.11.09 Vigde: 12.09.09

Bjørg Leonora Hveding (f 1925) Anne Antonsen (f 1917) Alvilde Regunda Henriksen (f 1922) Dagny Magdalene Hansen (f 1912) Astrid Sandholt Sæther (f 1920) Arne Edmund Bertheussen (1916) Marna Alvilde Danielsen (f 1933) Lin Askvig Stokke og Arnfinn Steinsvik

Neste utgivelse av menighetsbladet forventes å være i postkassene i slutten av mars. Stoff til bladet må være redaksjonen i hende senest fredag 5.mars

MIN SALME I forrige utgave av menighetsbladet delte Ingebrigt Norbakken sin salme med oss. Denne gangen beveger vi oss til Tjeldsund. Grete Berger, som bor på Myklebostad, har tatt utfordringen og skriver følgende: “Min Salme er; Så ta da mine hender. En gang jeg som barn satt og kjedet meg på møte, lærte jeg meg denne salmen utenat, og har kunnet den siden. Valgte nok denne fordi den er fin, og det synes jeg fortsatt. Mange forbinder den nok med begravelse, men så er det kanskje også i begravelser vi kommer nærmest på livet. For meg er salmen en bønn om at Gud må holde fast på meg inntil jeg er i himmelen. Jeg har ikke noe å bidra med selv, og kan hvile i hans nåde. Det hjelper lite å være prektig og skjerpe seg…heldigvis. Spesielt når livet går imot, er det stor trygghet å vite at Gud passer på, og kunne sitte ved han føtter.” Grete fra Myklebostad hilser, og sender utfordringen videre til Oddny Dalen. 1 Så ta da mine hender og før meg frem inntil jeg salig ender i himlens hjem! Jeg kan ei gå alene, nei, intet sted. Hvor du meg fører ene, jeg følger med.

2 La intet mer meg skille fra nåden din, og gjør meg ganske stille, o Jesus min. Ved dine føtter ene er barnet trygt, på deg, på deg alene min tro er bygt.

3 Selv om jeg ei fornemmer din sterke hånd, min salighet dog fremmer din gode Ånd. Så ta da mine hender og før meg frem inntil jeg salig ender i himlens hjem!


Side 14

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Kvalitetsstein! Vi utfører:

REN ENERGI

Produsert i Norge for Norske forhold

- Sikring av gravmonumenter.

Gravmonumenter

- Vedlikehold - oppussing

Størrelse og form etter kundens behov. Ta kontakt med din lokale agent, Gravlykter - blomsterkanter. for kyndig hjelp og veiledning.

av gravmonumenter. -

- Egen produksjon av gravmerker.

Skogås Begravelsesbyrå Mobil: 466 21 931 Kontakt:

- for alle pengene Evenes Kraftforsyning AS Telefon 76 98 48 50

Tordenskjolds gate 5 - 9400 Harstad Tlf. 77 06 92 25 - Mobil Henki: 908 89 806 Mobil Roar: 915 70 950

8533 BOGEN I OFOTEN

TJELDSUND KOMMUNE 9444 Hol i Tjeldsund Telefon: 76 91 91 00 Telefax: 76 91 91 01

EVENES KOMMUNE Rådhus, postboks 43 8539 BOGEN Tlf.: 76 98 15 00 Faks: 76 98 15 10 E-post: postmottak@evenes.kommune.no

Byggevareleverandør • Entreprenør med ansvarsrett • Forhandler av HIBA’HUS, garasje og hytter

Brødrene Storelv as Evenesmark, 8534 Liland Tlf.: 76 98 19 90 Faks: 76 98 19 95 E-post: post.storelv.no

– Personlig og god service! –

Øvre Fjelldal

Tlf. 76 93 85 10 • Mob. 909 86 604 • Faks 76 93 85 11


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund menigheter Utgiver: Menighetsrådene i Evenes og Tjeldsund. Redaksjonsmedarbeidere: Ragnar Hans Hanssen, Idar Reinås og soknepresten. E-post: prest@tjeldsund.kommune.no Konto: 0530 54 52248

Kirkekontor

Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund Sentralbord: 76 91 91 40 Telefaks: 76 91 91 45 E-post: kirken@tjeldsund.kommune.no Kontor: Man-fre kl. 09.00-14.30 Mandag er prestens fridag. Sokneprest: Ingebrigt Norbakken: 76982621 Kirkeverge: Elin Mari Nikolaisen: 90720974 Diakon: Liv Oddrun Sæther p. 77085712 Organist: Unni Leiros Pettersen p.76984211 Kontor: 76982627 Kontorfullmektig: Vårid Johnsen p. 77087221

Evenes Menighet

Formann i Menighetsrådet: Cizzi Storelv, mob. 997 96 910 Kirketjener og kirkegårdsbetjent: Idar Danielsen mob. 932 17 123 Evenes kirke 76 98 26 27 Evenes menighets kontonr.: 4605 25 09947 eller 0537 23 36295

Tjeldsund Menighet

Formann i Menighetsrådet: Øysten Paulsen. p.76937308 Kirkegårdsbetjent: Hermod Kristoffersen 916 86 285 Kontaktperson Ramsund kapell: Margot Helgesen Kontaktperson Fjelldal kapell: Randi Fjelldal Kontaktperson Kongsvik bedehus: Ann Elise Knedal 913 49 448 Tjeldsund menighets kontonr.: 4658 21 36785 / 0537 23 38689

Flott dugnadsånd Det er ikke bare vårryddinga vi har fått dugnadshjelp til på kirkegårdene i år. På Myklebostad har en engasjert gjeng kastet seg rundt, skiftet dårlig panel og malt opp redskapsskjulet på kirkegården. På Veggen kirkegård har også redskapsskjulet fått seg et strøk maling, og gressklipping er utført på dugnad. Vi takker så mye for hjelpen, dette er oppgaver vi ikke ville klart å utføre uten deres hjelp. Elin Mari

På Myklebostad har redskapsskjulet fått ny bordkledning. Her er arbeidsgjengen i sving. Kaffepausen er også viktig. Foto: Esther H.Hanssen

Mysteriet med de forsvunne gravlyktene Det har flere ganger vært undret på om det er noen som fjerner gravlykter som ikke er tomme, fra graver. Imidlertid er det en bevinget sulten tyv som fjerner disse gravlyktene. Sjura henter plastboksene, bruker nebbet til å fjerne lokket, og hakker i seg stearinet. Vi har ofte funnet bokser oppå snøen, med tydelige merker

etter klør og nebb, og har også sett at sjura flyr av gårde med slike bokser. Elin Mari


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Evangeliet ut til alle

På den store dagen for Evenes misjonsforening fikk vi en prat med foreningens mangeårige leder, Vårid Johnsen. Hun sa at det viktigste av alt er å nå ut til alle mennesker med evangeliet. Vårid Johnsen er bosatt i Trøssemark i Skånland, men har lederposisjon i Evenes misjonsforening. Dette synes helt naturlig i det hun er medarbeider på kirkekontoret i soknet, og har vært det i mange år. Hun er leder av misjonsforeningen i jubileumsåret da foreningen kan feire 150 års virksomhet. Vårid Johnsen overtok roret i misjonsforeningen i 1997 etter at daværende leder Karen-Signe Zimmermann flyttet. Siden har hun vært leder, bortsett fra en kort periode rundt 2004 da Randi Losvik styrte. Vårid Johnsen sier at foreningens viktigste oppgave er å få evangeliet ut til alle. Foreningen er tilknyttet Det norske misjonsselskap og i deres midte er det da også to damer som har vært ute på misjonsmarken i en lang periode, nemlig Inger Anna Johnsen og Aud Nordmark.

Oppgavene er mange, men det er å samle inn penger til misjonsselskapets virksomhet som opptar det meste av tiden, sier Vårid og forteller at medlemmene samles én gang i måneden, og da blir det som oftest tatt opp kollekt. Hun forteller at tidligere arrangerte foreningen også misjonsmesse en gang i året like før jul. Men det er det slutt med nå da mange av medlemmene begynner å dra på årene, slik at det blir vanskelig med slike arrangementer. Vårid forteller at foreningen lå nede i en 10-årsperiode etter at prestefruen Marie Kjerpeseth flyttet rundt 1978. Men i 1988 ble virksomheten tatt opp igjen. Det var da Karen-Signe Zimmermann kom til Evenes som prestefrue. Hun ivret for å få nytt liv i misjonsforeningen og ledet den fram til 1997 da også hun flyttet. Zimmermann var til stede under jubileumsfeiringen som spesiell gjest, noe Vårid sa seg veldig glad for. Foreningens leder var veldig spent på jubileet, men hun sa at hun hadde mange gode medhjelpere både i planleggingen og gjennomføringen av programmet. Tekst/foto:I.R.

Karen-Sigen Zimmermann, tidligere prestefrue i Evenes, fikk foreningen på fote igjen etter 10 års dvale. Hun var hedersgjest under jubileet og den mest langveisfarende. Hun kom helt fra Larvik.

Etter gudstjenesten søndag innbød misjonskvinnene til kirkekaffe i Bårstua. Der disket de opp med god mat og en hyggelig og humørfylt stemning med mye sang og musikk.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Årets busstur med Tjeldsund diakoniutvalg ”Bli med på busstur”, stod det på oppslag og innbydelser. Det var Tjeldsund diakoniutvalg som denne gangen arrangerte dagstur til Skånland og Gratangen. Diakon Liv Oddrun med diakoniutvalg hadde i lang tid planlagt turen, og de var glade for at så mange meldte seg på. Det var ca. 35 glade deltakere som fra morgenen av, onsdag 2.september, la ut på tur. Lett regn og tåke måtte vike for sol og klar himmel når alle var vel på plass i bussen. Vi ble guidet gjennom kjente steder av vår kjære busssjåfør Tor Sørensen. Han var som alltid humørfylt og ga oss en fin opplevelse.

Første stopp var Ebbestua i Tovik. Her fikk vi servert kaffe og svele i ”fjøset”! Ellers var det omvisning og mulighet for å kjøpe med seg husflidsprodukter. Årstein kirke i Gratangen var neste stopp. En forholdsvis ny, moderne og funksjonell arbeidskirke fra 1971. Kirketjeneren ga en orientering om kirka og utsmykningen inne i kirka. Vår sokneprest Ingebrigt Norbakken holdt andakt og organist Unni Leiros Pettersen høynet stunden med musikk til salmesangen.

Det ble en svært så vellykket tur til Gratangen og Grovfjord den 2.september. Bildene viser en fin gjeng med godt humør.

Så bar det vider til Båtmuseet, hvor det var ordnet med omvisning. Dette ble en helt spesiell opplevelse. Guiden der tok oss med i krigsminner fra Gratangen. Hva selve Båtmuseet inneholdt, må bare oppleves! Det føltes som om fiskernes kamp på havet lå igjen i båtene. Ja det hadde vært behov for flere timer her-. Derpå gikk turen til Stræte Kro og lefsebakeri med nydelig middag og koselig fellesskap. Ved heimtur ble det gitt uttrykk for at deltakerne var meget godt fornøyd med turen. Diakon og diakoniutvalget ble takket for å ha arrangert en flott tur! Tekst: Aashild Nordvik. Foto: I.Norbakken


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 10

Jubileum på Kvitfors Søndag 20 september var det duket for 50 års jubileum på Kvitfors kapell med fire prester til stede og mange mennesker på tilhørerbenken. Dagen ble en fin opplevelse for alle. Det var styret for kapellet som sammen med sokneprest Ingebrigt Norbakken stod for arrangementet, soknepresten for den åndelige delen og styret for det praktiske. Kapellet ble innviet søndag 17. september 1959 i nærvær av blant annet biskopene Alf Wiig i Nord-Hålogaland og H. E. Wisløff i Sør-Hålogaland. Denne gang var det sokneprestene Ingebrigt Norbakken i Evenes og Geir Arne Solum i Skånland, samt prostene Ove Kjelling i Trondenes og Ingvar Hindenes i Ofoten som var til stede og forrettet under gudstjenesten. Prost Hindenes holdt prekenen og fokuserte ut fra teksten på våre bekymringer. ¬ Vi bringer bekymringer med oss selv til Guds hus, ofte fordi vi har hang til å tjene to herrer, både Gud og mammon, sa prosten og sa videre at vi vil sikre oss og halte til begge sider. ¬ Våre materielle goder har en tendens til å fange alt fokus, sa prosten. Organist Unni Leiros Pettersen medvirket på orgel og sang til slutt en samisk salme som postludium. Som klokker medvirket Edgar Andersen. Etter gudstjenesten ble hele menigheten innbudt til kirkekaffe i menighetssalen der kapellets styre med sine medhjelpere hadde dekket på et festbord med kaffe og kaker. Omtrent alle, rundt 60 personer, deltok under kirkekaffen. I denne sekvensen ga ka-

pellstyrets leder et kort resyme av kapellets historie, etterpå supplert av enkelte av de tilstedeværende. Cecilia Storelv overrakte på vegne av Evenes menighetsråd en fin jubileumsgave til kapellet med gode ord til. Begge prostene kom med sine hilsener til jubilanten og ønsket alt godt videre. Alt i alt ble dagen en god opplevelse både for de frammøtte, og ikke minst for arrangørene. Tekst/foto: I.R. Over: Prost Ingvar Hindenes holdt prekenen og talte ut fra teksten om våre bekymringer som har så lett for å fange alt fokus hos oss. Til venstre: Fire prester deltok i jubileumsfeiringen. Fra venstre sokneprest Ingebrigt Norbakken i Evenes, prost Ingvar Hindenes i Ofoten, prost Ove Kjelling i Trondenes og sokneprest Geir Arne Solum i Skånland. Organist Unni Leiros Pettersen sang en salme på samisk til slutt i stedet for vanlig postludium, noe som klang vakkert og mange syntes det var veldig fint. Under: Etter gudstjenesten ble alle innbudt til kirkekaffe i menighetssalen der kapellets styre med sine hjelpere hadde dekket på. Rundt 60 personer var samlet til høytid og felles samvær denne minnerike dagen.


Side 11

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Kirkevalget 2009 Mandag 14.september gikk årets Kirkevalg av stabelen. Valget ble gjennomført med stemmegivning i alle valgkretser i begge sokn, til sammen 10 valgkretser. Det var 30 personer engasjert i stemmestyret, hvorav noen av disse også var tellekorps etter avsluttet valg. Vi takker alle for innsatsen. For både Evenes og Tjeldsund sokn havnet valgdeltakelsen på rett under 23%. De faste medlemmene i det nye menighetsrådet i Tjeldsund er:

De faste medlemmene i det nye menighetsrådet i Evenes er:

Magne Fjelldahl Øysten Paulsen Gunnhill Andreassen Oddvar Pedersen Kristina Lindahl Magne Pedersen Turid Olsen Rainer Gundersen

Cecilia Storelv Birgitte Rørvik Bruun Asbjørn Pettersen Unn Kristin Laberg Tone Merete Rørmark Arne Rasmussen

Rådet holdt konstituerende møte, 21.10.09. Øysten Paulsen ble valgt som leder, og Gunnhill Andreassen som nestleder.

Rådet holdt konstituerende møte 23.10.09. Cecilia Storelv ble valgt som leder, og Asbjørn Pettersen som nestleder.

Vi takker de gamle rådene for innsatsen, og ønsker de nye lykke til i sitt virke. Kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen

Fra Kirkevergen

bygds gravferder kr 4 400,-.

Kirkevergen har flere ganger fått spørsmål vedrørende pengegaver til kirker og kirkegårder, i forbindelse med gravferder, og vil derfor gi en generell orientering om dette:

Dersom en avdød har ønsket det, eller de pårørende ønsker det, kan man be om at folk gir en pengegave til kirka, kirkegårdene eller annet menighetsarbeid som står den avdøde eller pårørende nær, i stedet for blomster til gravferden.

Menighetsrådene har ikke lov til å ta betalt for gravferder fra folk som er bosatt i soknet. Man har lov til å ta en avgift for å dekke utgifter til å gravlegge folk som ikke er bosatt i soknet. Dette gjelder selv om en person tidligere har vært bosatt i soknet. Det er nåværende bosted som gjelder. For begge sokn er prisen for uten-

Dette kan praktisk gjennomføres ved at det avtales med kirkeverge og evt gravferdsbyrå. Deretter kan kontonummer og formål settes i dødsannonsen, slik at folk kan overføre det beløp de ønsker. Dersom gravferdsbyrået kan bistå praktisk, er det også mulig å gi

sine gaver i kirka ved gravferden, og evt skrive sin hilsen i en protokoll, eller på kort som gravferdsbyrået har med.

dersom du trenger oss

Vi er behjelpelig med alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet

Døgnvakt 76954399 Marianne Mob 95742214 Katrin Mob 95420838

Vi forhandler gravmonumenter og lykter www.liljas.no-Kinobakken 1-8514 Narvik


Side 12

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Lurer du på hva som egentlig skjer tirsdag 23. mars 2010? Det er dagen da Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går av stabelen. Aksjonen i 2010 handler om hvordan fattige er mest sårbare og stadig rammes hardest av naturkatastrofer og ekstremvær. Kirkens Nødhjelp har gjennom 60 år vært til stede for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner. Samtidig legger Kirkens Nødhjelp mye arbeid i å styrke fattige menneskers evne til å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene, slik at de står sterkere rustet neste gang katastrofen rammer. Under fasteaksjonen 23. mars 2010 tar vi i et felles tak og bidrar til at fattige mennesker i land som Vietnam, Kenya og Mali kan tilpasse seg det ustabile været og være tryggere i møte med naturkatastrofer som flom og tørke. Ditt bidrag kan redde liv neste gang katastrofen inntreffer! Denne dagen er konfirmantene spesielt engasjert, men aksjonen er hele menighetens aksjon, Hvert år stiller mange frivillige opp og har sammen med konfirmantene bidratt til et flott resultat både i Tjeldsund og Evenes. Også i 2010 trengs mange hjelpende hender, så hvis du har tid å bruke to timer tirsdag ettermiddag den 23. mars, kan du ta kontakt med meg, tlf. 911 10 215 eller med den lokale Kirkens Nødhjelpskontakten, Liv Oddrun Sæther, tlf. 958 67 590. Unni Leiros Pettersen, distriktskontakt i Ofoten for Kirkens Nødhjelp

Sangstunder

Vi synger jula inn

Alle sangstundene begynner kl.16.30 og er ved Liv Oddrun Sæther og Unni Leiros Pettersen

Evenes kirke tirsdag 15. desember kl. 18.00 Medvirkende: Bogen sangforening. Evenes barnegospel. Evenes musikkorps. Odd Karstein Olsen, trompet. Organist Unni Leiros Pettersen. Sokneprest Ingebrigt Norbakken. Kollekt til kirkemusikalsk arbeid i Evenes

Tirsdag 19. januar: Torsdag 28. januar: Tirsdag 9. februar: Torsdag 25. februar: Torsdag 16. mars: Tirsdag 13. april: Torsdag 15. april:

Tjeldsund omsorgssenter Kløverheimen Evenes syke-og bygdeheim Kløverheimen Tjeldsund omsorgssenter Evenes syke-og bygdeheim Kløverheimen

Salmekvelder

Tjeldsund kirke søndag 20. desember kl.17.00 Medvirkende: Skånland sangkor. Jorunn Heidi Olsen, trompet. Organist Unni Leiros Pettersen. Sokneprest Ingebrigt Norbakken. Kollekt til kirkemusikalsk arbeid i Tjeldsund

Tjeldsund kirke onsdag 27. januar kl.19.00: Lina Sandell-kveld v/sokneprest Carl-Ove Fæster, Ellen Fæster Tønnesen og organist Unni Leiros Pettersen. Kollekt.

NYTTÅRSKONSERT

Evenes kirke torsdag 22. april kl.19.00: Salmekveld v/diakon Liv Oddrun Sæther og organist Unni Leiros Pettersen. Kollekt.

Bogen Sangforening markerer at mørketida er over, og ønsker alle velkommen til Nyttårskonsert i

Konserter Evenes kirke søndag 24. januar kl. 17.00: Konsert v/MiNensemblet fra Narvik Inngangsbillett kr.100,-. Barn gratis.

Bogen Kapell Søndag 17.januar kl.1800 Inngang voksne kr.100,- barn kr.30,-


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 13

Barnehagene i kirka Høsten er tid for høsttakkefest. Det å gi Gud takk og ære for alt vi har, er viktig. Derfor inviterer diakonen, organisten og soknepresten barnehagene i Evenes og Tjeldsund til høsttakkefest. I år gikk disse av stabelen i september og oktober.

I Ramsund kapell var barn både fra Fjelldal og Ramsund barnehager samlet. Prest Ingebrigt brukte flanellograf og fortalte historien fra 1.Kong.17 om Sareptas krukke. Selv om enken i Sarepta var lutfattig delte hun med profeten Elia. Derfor velsignet Gud henne med det hun trengte for å fø seg og sin sønn. Guds omsorg gjelder også oss, og vi er kalt til å dele med hverandre, sa presten. I tillegg til andakt sang vi mange barnesanger, som ungene på forhånd hadde øvd på. Etter gudstjenesten gikk vi opp i barnehagen for å kose oss med boller og saft.

Et par uker senere møttes Markomanak, Liland og Bogen barnehager i Bogen kapell for å feire sin høsttakkefest. Opplegget var det samme som i Ramsund. I tillegg gledet barna fra Markomanak barnehage oss med samisk sang. Etterpå bar det ned i Bogen barnehage, der det ble servert boller og saft. Til gudstjenesten hadde barna med seg store kurver med grønnsaker og frukt som de bar inn under inngangsprosesjonen. Vi takker for samarbeidet, og ønsker velkommen tilbake neste høst. Tekst/foto: I.N.


Side 12 Side 14

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL støtter også Menighetsbladet for Ofoten og hilser til bladets lesere.

RAMSUND ORLOGSTASJON støtter også Menighetsbladet for OfotenGRAVMONUMENT :ikZgY^\[VgkZa -Salg -Sikring

-Skrifthugging -Oppussing

Idar Danielsen, Vi hjelper til med praktisk støtte,Evenesmark og alt som trenges 8534 LILAND. Tlf. 76farvel. 98 22 29 for å gjøre gravferden til et verdig

Seljestadv. 16 A - Tlf. 913 59 000 - begravelse@nathanielsen.no

Joker Liland

Tlf. 98 41 30 – I8534 Liland VIL DU76 ANNONSERE MENIGHETSBLADET? KONTAKT KONTORET PÅ TLF. 76 91 91 40

Solstad Begravelsesbyrå a/s Tlf. 770 67 747 Mobil: 948 98 621. Priv. 770 75 530 Strandgt. 6

Liland Apotek Tlf. 76 98 41 90 – 8534 Liland

Evenskjer Apotek Tlf. 77 08 88 00 – 9440 Evenskjer

La oss ta ansvaret

Joker Liland

Tlf. 76 98 41 30 - 8534 Liland Seljestadveien 16 – Telefon 77 06 10 36 9400 Harstad

www.OfotenSparebank.no

A/S Michaelsen & Søn 8533 Bogen i Ofoten Tlf. 76 98 35 82. Faks 76 98 36 50

Telefon 76 98 18 00


Side 15

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Min kirkebok Som en del av menighetens dåpsopplæring inviteres alle døpte 4-åringer til kirken for å motta ”min kirkebok”. Dette skjedde i september. Årets kull var lite, særlig i Evenes. I 2005 ble det nemlig bare født 2 barn i kommunen. Ett av disse møtte opp for å motta kirkeboka første søndag i september. Sammen med de andre barna sang vi noen barnesanger. Gjertrud Kirkemyr fra søndagsskolen holdt dagens preken om den barmhjertige Samaritan.

Søndagen etter var vi i Tjeldsund. Her møtte det opp noen flere barn. Diakon Liv Oddrun holdt dagens preken om de ti spedalske som ble renset av Jesus. Etter gudstjenestene ble det servert kirkekaffe. I.N. Foto: Idar Danielsen/ Ragnar Hans Hanssen

Leie av Bårstua: Bårstua på Evenes kan leies ut, til møter, minnesamvær, barndåper, bryllup, konfirmasjon og annet. Pris pr døgn er kr 300,-, dersom leietaker vasker selv. Dersom vi skal ta vask etter bruk, er prisen kr 500,- pr døgn. Bårstua kan dekkes til 20-30 personer. Kjøkkenet er greit utstyrt, med komfyr, steamer, stor kaffetrakter, kanner, kaffeservise og middagsservise. For nærmere informasjon og avtale om leie, kontakt kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen på 769 19 142.

KIRKENS VAKTTELEFON Har du behov for øyeblikkelig kontakt med prest utenom kontortid?

RING 916 55 875

Lørdagsskolen har utvidet Etter ett års drift som et tilbud for barn i alderen 3-8 år utvider nå lørdagsskolen. Vi har fått flere ledere, noe som gjør at vi kan dele barna inn i to grupper. De yngste barna, fra 3-6 år, samles i presetgården, mens de eldste, fra 7-12 år samles i Bårstua. Lørdagsskolen kan best beskrives som søndagsskole på en lørdag. Opplegget består av sang, bibelfortelling/andakt, aktiviteter, boller og saft, og utelek. Følgende datoer blir det lørdagsskole til våren: Lørdag 9.januar kl.11.00-13.30 Lørdag 13.mars kl.11.00-13.30 Lørdag 8.mai kl.11.00-13.30

Lørdag 13.februar kl.11.00-13.30 Lørdag 10.april kl.11.00-13.30 Lørdag 12.juni kl.11.00-13.30

Ta med uteklær, venner og kom! Hilsen Edel, Rigmor og Victor, Hildegunn, Ingebrigt og Jan Ove


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund Returadresse: Kirkekontoret Rådhuset 9444 Hol i Tjeldsund

Nye konfirmantkull Både i Tjeldsund og Evenes er de nye konfirmantene presentert for menigheten. Dette skjedde de to første søndagene i september. Også i år har vi en gjeng flotte ungdommer. Og vi kan heller ikke klage på deltakelsen; i Tjeldsund følger hele 100% av årskullet den kirkelige undervisningen. Det er vi selvfølgelig svært godt fornøyd med. Samlingene har foregått på ettermiddagstid jevnt utover høsten, noe vi fortsetter med også til våren. I løpet av disse månedene er vi blitt godt kjent med hverandre, og de unge viser seg å være både reflekterte, nysgjerrige og sultne på å lære om kristen tro og liv. Det er jeg glad for. Jeg vil også gjenta det jeg sa til menigheten da konfirmantene ble presentert: Be for konfirmantene. Ta vel imot dem når de kommer til kirken. La dem føle seg inkludert og respektert. Det er en viktig oppgave. I.N. Foto: Ragnar Hans Hanssen/ Idar Danielsen

Jubileumskonsert i Tjeldsund kirke Tjeldsund kommune har i høst feiret 100-årsjubileum. Menighetsrådets bidrag til jubileet var en konsert i Tjeldsund kirke med MiNensemblet fra Narvik, søndag 20. september. Med økonomisk støtte fra Tjeldsund kommune og Sør- Hålogaland bispedømmeråd, ble konserten gratis for de oppmøtte, en fin gave i anledning jubileet! Til tross for uvær, var det rundt 60 til stede i kirka. MiNensemblet bestod denne gang av Øivind Nussle, fiolin, Anton Biehe, fagott, Ole Kristoffersen, klarinett, Bjørn Andor Drage, orgel og Johan Mahtte Skum, sang og joik. De fem musikerne holdt en fantastisk flott konsert og mottok stor applaus. Tekst/foto: Unni L.Pettersen

Fra venstre: Øivind Nussle, fiolin. Anton Biehe, fagott. Johan Mahtte Skum, sang og joik. Bjørn Andor Drage, orgel. Ole Kristoffersen, klarinett.

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr. 3-09  

Senere på ettermiddagen var det festmøte med bevertning der mange var innbudt, men ikke alle kom. Det var likevel rundt 20 personer som delt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you