Page 1

Hommedal Tidende Menighetsblad for Landvik og Eide

God Sommer

-

Nr. 3

-

2012


-2-

LEDER

4R Menighetene er inne i en spennende tid; nye ressurser er tilført i form av menneskelige og økonomiske midler. Hva er målet for menighetens mange midler? Jo, at mange må møte Mesteren! I dette arbeidet trenger vi noen peilemerker; f.eks: Røtter, rytme, retning og relasjon.

R

øttene er den troshistorie som har lange rottråder i vår felles arv. Det handler om Guds Ord, vår salmeskatt, vitnesbyrdene fra tidligere tider, eksemplene på vilje til å dele sin tro ut over grenser, kulturrikdommene i våre kirkehus. Vår kirke har også et tydelig rotfeste i Luthers visjon om trosformidling gjennom folkelig katekismefromhet for hverdagslivet. Trosopplæringsreformen har noe å hente der! ytmen er den regelmessig gjentatte lovsangen til Guds ære: gjennom en personlig tilpasset andaktsrytme, den ukentlige gudstjeneste, de årlige høytider og fest ved viktige livsfaser. Rytme og regularitet står ikke i motsetning til det frie, levende Åndsliv; det er den jevne puls som danner hjertets forutsetning for de uventede anstrengelser. etningen er en viktig målestokk på riktig bruk av midler. Det viktigste i våre menigheter er ikke å gjøre ” mange ting”, men ”de rette tingene”. Mangfoldighet må veies mot målrettethet! Jesus satte retningen ved å peke oppover til sin Far og utover til skaperverkets storhet og medmenneskers nød. elasjon er bevisstgjøring på at ”no man is an island” (intet menneske er en ensom øy). Vi er skapt til fellesskap. I en tid da individuell lykkejakt er et fremtredende postmoderne kulturtrekk, setter Ånden oss inn i et fellesskap som krysser alle grenser. Vi kalles til relasjon med Vår Herre, Vår Neste og Vår Verden. Den norske kirke har fått en grunnlovsendret ny relasjon til staten; den 22. mai opphørte kirken å være statskirke. Det gjenstår ennå nødvendige lovendringer for at dette er fullt ut en realitet, men vår nye biskop i Agder og Telemark vil f.eks ikke utnevnes i statsråd. Bare dette er en viktig markering av å ”gi Gud det Guds er, og keiseren hva keiserens er.” Vi vil gjøre til vår bønn at bispedømmet får en biskop som kjenner røttene, vet å holde en god rytme, er tydelig retningsviser og ikke splitter opp den skjøre relasjon som kirken er. Det kommende bispevalg blir en prøvestein på hvilke relasjoner som Den norske kirke vil bygge.

R R R

Ny giv i trosopplæringen Eide menighet og Landvik menighet vil fra 1. juli 2012 få tilført nye midler i trosopplæringen. Samtidig blir de utfordret til å utarbeide en ny, helhetlig plan for trosopplæringen innen to år. I den nye planen ønsker en å kartlegge all trosopplæring som drives i menighetene, og det vil bli satt i gang nye breddetiltak i menighetens regi. Menighetsrådene har nedsatt et felles trosopplæringsutvalg for å jobbe med dette. Her er det representanter fra begge menighetene. Utvalget har vedtatt at de ønsker å starte med et opplegg for 5.-7. klassinger der en bruker film som verktøy i trosopplæringen. Det vil bli to kvelder for denne aldersgruppen både i Eide, Østerhus og Landvik. I tillegg planlegges det tårnagenthelg for 8-åringer i Landvik kirke i vinter. Det vil være Leif Teodor Moen som vil ta seg av dette arbeidet i høst. Utvalget har også bestemt at de vil styrke trosopplæringen i Østerhus ungdomsklubb. Her vil Thomas Bjerkeng Nielsen gå inn i arbeidet. Trosopplæringsutvalget består av følgende medlemmer: Jorunn Skråning,

Leif Teodor Moen og Thormas Nielsen blir sentrale personer i menighetenes trosopplæring. Anne Catrine Søfteland, Anette Jakobsen, Elisabeth From, Elin M. Reitan, Tom Martin Berntsen, Jostein Ørum og Erling Hillesund. Jorunn Skråning er utvalgets leder og kateket Erling Hillesund vil lede arbeidet med utforming av den nye trosopplæringsplanen som skal være ferdig innen 1. juni 2014. Dersom noen av dere i menigheten har innspill, er det flott om dere kontakter en av oss i trosopplæringsutvalget. Fint om dere er med å be for dette arbeidet. Både Eide og Landvik har fra før hvert sitt dåpsutvalg. Begge disse vil fortsette som tidligere og ha ansvar for bl.a. besøkstjenesten, Barnas kirkebok og dåpsskolene. Erling Hillesund

Thor-Erik Holt Paulsen (17) er en av våre lokale fotografer. Han har tatt det fine forsidebildet fra Auesøya i denne utgaven av HT. Takk for at vi fikk bruke bildet i bladet.


-3-

Gave fra Bygdekvinnelaget Sogneprest Tom Martin Berntsen tar imot gaven fra Bygdekvinnelaget sammen med søndagens dåpsbarn.

1. pinsedag deltok Bygdekvinnelaget ved høytidsgudstjenesten i Landvik kirke og overrakte et nytt teppe til dåpssakristiet. Under høytidsgudstjenesten 1. pinsedag mottok Landvik menighet et nytt teppe til dåpssakristiet. Teppet er en gave fra Landvik Bygdekvinnelag.

Det var bygdekvinnelagets leder Sølvi Bråthu som overrakte gaven til kirken. Sogneprest Tom Martin Berntsen mottok gaven på vegne av me-

Geir Ivar på plass på orgelkrakken Landvik og Eide menigheters nye organist, Geir Ivar Bjerkestrand, startet opp 1. mai. Trolig har han musikk i genene, Landvik og Eides nye organist. Hans far har vært organist, og stiller fortsatt opp som villig vikar, selv om han er langt oppi de åtti, og hans bror, Kjetil Bjerkestrand, er en internasjonalt anerkjent musiker.

Geir Ivar er lærer, organist, tidligere musikklærer, predikant - og medlem av bispedømmerådet i Agder. Nå har han også satt seg vel til rette på orgelkrakken i Hommedal.

Geir Ivar Bjerkstrand ved orgelet i Landvik kirke.

nigheten og måtte straks ”prøve” det nye teppet til dåpssakristiet sammen med Selina, som ble døpt denne søndagen.


-4-

H Påtroppende og avtroppende styrer i Østerhus barnehage.

Ny styrer i barnehagen Yvonne Himle skal overta etter Rigmor Vardåsen som styrer i menighetsbarnehagen. Menighetens barnehage i Østerhus er en vel etablert institusjon med mange gode medarbeidere. Det sier sitt om gode arbeidsforhold når avtroppende styrer, Rigmor Vardåsen, har jobbet her i et kvart hundre år; de siste seks som daglig leder. - Det har vært flotte, meningsfulle år i Østerhus barnehage med mange utfordringer, sier Rigmor. - Og det har vært fint å kjenne at det er en barnehage som menigheten bryr seg om. Å være ansatt i kirka har vært fint, understreker hun. Nå trer hun tilbake. Resten av energien for barn skal hun bruke på sine fire barnebarn. Og en mann som allerede har vært pensjonert et par år. På benken ute i lekegården, mens barna vrimler omkring, sitter hun som skal ta over som

styrer, Yvonne Himle. Hun er Grimstadjente som har vært fire år i barnehagen, og som fikk styrerjobben etter en omfattende ansettelsesprosess. - Jeg er veldig klar for nye utfordringer, smiler hun. - Jeg har arbeidet i barnehage i 13 år og nå var tiden inne for å ta et skritt videre. Hvilke tanker gjør du omkring det å være en menighetsbarnehage? - En barnehage generelt skal sosialisere til livet. Det er likt for alle barnehager. I tillegg har en menighetsbarnehage den kristne arven med seg i denne prosessen. Vi har bibelfortellingene, sangene og høytidene som elementer i denne viktige oppgaven.

DON KOSSAKS De siste tre årene har Svartehavets Don Kossaks fylt Eide kirke til trengsel. Også denne sommeren kommer gruppen tilbake for å gi de fremmøtte en spesiell sangopplevelse.

ører man om Sykkelbyen Grimstad, miljøtiltak, Auesøya eller lignende, hører man i samme øyeblikk Ove Bach. Bygartneren er oppvokst i bygda Bringsværd i Fjære og bosatt i bygda Landvik. Hans grønne fingre har fått mange vekster til å gro og også Landvik menighet har glede av hans mangfoldige engasjement. Du er født på historisk grunn i Fjære og fikk kanskje historien om Bringsværdjarlen med mormelken? - Nei, selv om jeg er født et steinkast fra fødestedet til Ragnvald jarl, var det først i voksen alder jeg ble ordentlig kjent med denne spennende historien. Det begynte da Grimstad for 25 år siden tok til å forsyne St. Magnuskatedralen i Kirkwall med et juletre., forteller Ove Bach. Han er lett å dra i gang på det som interesserer ham, og han fortsetter med den omstendelige prosessen det er å begynne juletrejakt rett etter elgjakta, søke om importtillatelse og godkjenning hos Mattilsynet, selve hoggingen, frakten og begivenhetene omkring tenningen når treet endelig er reist på torvet i Kirkwall. Orknøyene står sterkt i mange grimstadfolks bevissthet. Mange har reist dit siden Kale, som Ragnvald egentlig hette, dro fra Fjære. Ove selv har vært der seks ganger og i år ble han invitert til det ærefulle verv å holde 17. mai-talen der borte. Historien om Ragnvald orknøyjarl er blitt en del av Oves liv. Han blir som andre nordmenn tatt godt i mot på Orknøyene, og særlig når man kommer fra Bringsværd. - Har du særlig sans for øyer, Ove, siden vi også forbinder deg så sterkt med Auesøya og blomsterturene dit? - Nei, det har en annen årsak. Som ansatt i kommunen, kom jeg


-5-

Fra Auseøy til Orknøyene Bygartner og menighetsrådsmedlem i Landvik, Ove Bach, besøkte Orknøyene 17. mai. nær på historien om dommerfullmektig Henrik Lundh som gav østre del av Auesøya til kommunen i 1984. Han hadde sett seg lei på rike østlendinger som kjøpte opp holmer i skjærgården og ønsket at øya skulle bli en allmenning for friluftsliv og rekreasjon. Lundh var venn med slottsgartneren og fikk årlig samlet løk av påskeog pinseliljer fra slottsgartneriets søppelfylling. Disse ble fraktet til Grimstad og ble av Henrik Lundh og hans venner satt i jorda ved hans sommerbolig på øya. Dette har jo spredt seg og om våren blitt et valfartsmål for blomsterelskere. - Etter hans egne ord skal det ha vært 32 forskjellige sorter der ute, forteller bygartneren. - Og du er Auesøy-jarlen... - Nå ja, om ikke jarl, så er jeg vel nesten som en forpakter å regne. Vi ønsker å formidle øyas kulturhistorie og hver vår har jeg noen turer med et par-tre hundre deltakere. Og det er jo en fantastisk øy å gå tur på. Ikke minst har sauene hjulpet til å gjøre det fremkommelig.

- Men du bor godt i innlandet… - Jeg har båten 50 meter fra huset i Råkleiv ved Reddalsvannet! Vi har jo kanal helt til havs! - Nå har du sete i Landvik menighetsråd, hvilke tanker gjør du deg om menighetens liv? - For det første legger jeg merke til at det gjøres mye arbeid som folk ikke ser: barne- og ungdomsarbeid og arbeid blant eldre. Min oppgave får være å bruke noe av det jeg har fått erfaring med: f.eks lage turer i vårt flotte nærmiljø, kanskje også en og annen helgetur i fjellheimen om jeg finner tid til det. Menigheten har jo eksponert seg som et sted for sykkelaktivitet og nå planlegger vi en slik tur 12. august. Den har arbeidstittel ”Fra kirkegård til kirkegård på Sykkel”. For noen vil kanskje dette være en noe voldsom betegnelse, men kirkegårdene rommer masse kulturhistorie som vi ønsker å løfte fram, kombinert med en tur på sykkel i flotte naturomgivelser, sier bygartner og menighetsrådsmedlem Ove Bach.

Ove Bach på Øyesøya


-6-

Konfirmasjon i Eide og Lan

Konfirmasjon er ett av vårens høydepunkter både i hjem og kirke. En årlig begivenhet som mange hus livet - fra det året de selv var konfirmant. Her er et lite bildealbum fra årets konfirmasjon i våre menig


og Landvik

ivenhet som mange husker for resten av nfirmasjon i våre menigheter. 19. og 20. mai var det konfirmasjon i Landvik kirke. 3. juni var det konfirmasjon i Eide. Konfirmasjon er en stor begivenhet både i hjem og kirke. Det er høytid når konfirmantene toger inn i kirken i prosesjon. Da er familie og venner samlet til fest. Etter en vinter med konfirmasjonsundervisning, tur, innsamlingsaksjon, nattmanøveren ”På flukt” og samtalegudstjeneste, er det klart for den store festdagen. Nesten… Det skal også fotograferes. Til venstre ser vi fotografen, kateketen og kirketjeneren i fullt arbeid for at konfirmasjonsbildet for konfirmantene i Eide skal bli så bra som mulig. Nederst til høyre ser vi konfirmanter i Landvik, sammen med sognepresten, like før de skal inn i prosesjon til festgudstjenesten.


-8-

Store korvetter i Østerhus

De største korvettene i Østerhus kan fra høsten av ta steget opp til Klubben på fredag kveld. Familieprest Jostein Ørum

Unge familier i fokus Vi har fått en familieprest. Men enda mye bedre: Vi har fått et nytt og stort løft for familiearbeid. Vi har fått et fantastisk engasjement for å jobbe mot en fin drøm: At familier styrkes. At familier finner hverandre. At familier sammen tror og følger Jesus. Dette er en drøm å stå opp om morgenen for. Det har nå på våren vært en oppstartsfase med å stake ut en kurs. Her er noe av det vi skal ta tak i først: • Skape arenaer hvor familier møtes. For eksempel etter gudstjenester - og med fellesmiddager i ny og ne. • Videreutvikle arbeidet med menighetsturen. • Jobbe frem tette og forpliktende familiefellesskap. • Utvikle barneopplegg under gudstjenestene. • Gi hjelp til å leve sammen. For eksempel med inspirasjonskvelder for konfirmantforeldre og kurs for nygifte og andre. Familiepresten går inn kommunens nystartede LEVELarbeid, som er et system av samlivsfremmende tiltak i Grimstad. • Hjelpe foreldre til kristen oppdragelse. For eksempel med inspirasjonskvelder for foreldre og faddere til alle som døpes. • Familiepresten kommer til å ha ca halvparten av gudstjenestene, samt kirkelige handlinger hver fjerde uke.

I Østerhus arbeidskirke er det korvett som annenhver tirsdag samler en stor flokk barn/ungdommer til sosialt liv, fellesskap, aktiviteter og andakter. 23. mai var det grillfest og aktiviteter i nydelig sommer-

vær. Og den avsluttende finale er hvert år noen høytidelige ord til dem som neste skoleår er mer ungdom enn barn - og tar fatt på ungdomsskolen.

Et knippe av korvetter som snart er klar for ungdomsskolen.

LAN i Arbeidskirka LAN betyr Lokal Area Network. Når ungdommene i Østerhus samles til LAN, betyr det at de kommer til kirka med datamaskiner som koples opp både på nett og

mot hverandre. LAN-samlingene varer hele natta fra fredag til lørdag og også denne våren var det ”stinn brakka” i Arbeidskirka.

Fullt hus og høy konsentrasjon under LAN i Østerhus Arbeidskirke.


-9-

Tårnagenter fra Eide samlet til måltid.

Rapport fra Eide Tårnagentklubb Eide Tårnagentklubb er for barn fra 2. klasse og oppover, knytta til Eide Søndagsskole. Helga etter påske hadde vi overnatting på bedehuset der vi har agentmøter, og 28 agenter i alderen 7 til 12 år deltok sammen med syv voksne. Vi hadde blant annet fotballturnering, samlingsstunder, pizzabaking, kino og korssamling. De som ville, strikka lapper til tepper som skal sendes til babyer i Nepal. I løpet av helga ble vi kjent med historien om Thomas som møtte Jesus etter oppstandelsen

og vi snakka sammen i grupper om det å tro. Vi hadde også en postkasse der agentene kunne legge lapper med spørsmål som en av lederne svarte på i plenum. Det ble et døgn med mye lek og moro, undring over livet og troen, masse energi, samtaler med hverandre og Gud, lite søvn, og godt humør. Helga ble avslutta med søndagsskole sammen med de yngre barna og foreldre, der agentene deltok med drama, lystenning og sang. Vil du se flere bilder fra helga, kan du gå inn på nettsida vår: www.eidesondagsskole.blogspot.com

Hilsen agent 1698

Våronngudstjeneste Tradisjonen tro ble det også denne våren arrangert Våronngudstjeneste i Landvik kirke. Mange stilte opp med traktorer og gamle biler til gudstjeneste, men dette året var det også noen som kom i skikkelig hesteskyss. For de yngre gudstjenestedeltakerne ble det gitt anledning til en liten tur med hest og vogn - et populært innslag etter at gudstjenesten var over. Hesteskyss ved Landvik kirke.

Asbjørn Udjus og Ole Harald Jansen heiser flagg.

Gave fra Plussbank Like før 17. mai mottok Landvik kirke nytt flagg i gave fra Plussbank. Det var kirketjener Ole Harald Jansen som mottok gaven fra banksjef Asbjørn Udjus.

Klubben og Spiren på Sverige-tur Fra 8.-10. juni reiser Klubben i Østerhus på tur til Sverige og Tusenfryd. Nesten 60 stykker er påmeldt til denne turen. I begynnelsen av juli er det Spirens tur til å reise på tur sammen. Også de reiser østover til Sverige.


- 10 -

SLEKTERS GANG Døpte Landvik: Camilla Agnete Kristoffersen Axel Johan Gitmark Sander Loftesnes Pettersen Leah Sandaker-Kveim Signe Martine Nebdal Louise Ørbæk Kiland Helle Moum Larsen Emilie Bruun Selina Trøftbråten

Axel Johan Gitmark

Sander Loftesnes Pettersen Leah Sandaker-Kveim

Eide: Andreas Bakken Marie Jortveit Forslund

Vigde Landvik: Camilla Agnete Kristoffersen og

Signe Marie Nebdal

Dag Gjeruld Øiestad Syvertsen

Louise Ørbæk Kiland

Helle Moum Larsen

Emilie Bruun

Marie Jortveit Forslund

Eide: Svenja Nobis og Espen Arjun Tveit Hanne Tveiten og Jan Kåre Nilsen

Døde Landvik: Mathilde Jåvold Tveit Hans A. Larsen Kristen Møretrø Magne Madshaven Savannah Azevedo Omholt

Selina Trøftbråten

SOMMERPRESTER I LANDVIK OG EIDE Årets sommerprester i Landvik og Eide blir Harald Johnsen og Bent Reidar Eriksen. Begge har gått over i pensjoBent Reidar nistenes rekEriksen ker, og har tilknytning til Grimstad. Johnsen er bosatt på Fevik, mens Eriksen har foreldre fra Grimstad.


- 11 TLF. OG E-POST TIL ANSATTE I LANDVIK OG EIDE MENIGHETER Tom Martin Berntsen, sogneprest Jostein Ørum, familieprest Aase Løsnesløkken, daglig leder Geir Ivar Bjerkestrand, organist Erling Hillesund, kateket Janne Skarli, ungdomsdiakon Ivar Bø, kirketjener i Eide Ole Harald Jansen, kirketjener i Landvik

90561239 95996610 97087248 90059833 48036482 48060180 97608618 90520187

Dato

Landvik

10. juni

Dag

Eide

Menighetskontoret i Landvik og Eide, tlf. 37090100

Mer info om Landvik og Eide menigheter: www.grimstad.kirken.no

Østerhus Diverse

11.00

17. juni

24. juni

tmb@grimstad.kirken.no jostein@grimstad.kirken.no aal@grimstad.kirken.no gib@grimstad.kirken.no eh@grimstad.kirken.no js@grimstad.kirken.no ib@grimstad.kirken.no ohj@grimstad.kirken.no

20.00

Sensøndag

09.30

Morgenmesse

11.00

Familiegudstjeneste. Søndagsskolens dag

10.00

1. juli

11.00 Kl. 11. 00 Gudstjeneste i Holvikahallen, Sommer i Sør

8. juli

11.00

15. juli

11.00

22. juli

10.00

26. juli

20.00

29. juli 5. aug.

Kalvehageneset

Sommerkonsert (Se annonser i avisen) 11.00

Olsokstevne, Håland. I samarbeid med Landvik Misj.for.

10.00

12. aug.

11.00 20.00

19. aug.

Sommerkonsert (Se annonser i avisen)

11.00

26. aug.

11.00

Bibelskoleåpning, Kirkekaffe i prestegården.

2. sept.

11.00

Konfirmantpresentasjon. Gullkonfirmanter.

9. sept.

11.00

Konfirmantpresentasjon. Gullkonfirmanter. 17.00

16. sept.

23. sept.

Konfirmantpresentasjon.

20.00

Sensøndag

09.30

Morgenmesse

11.00

Familiegudstjeneste 11.00

16.00

Menighetens høstfest på Eide skole

GUDSTJENESTELISTE FOR LANDVIK OG EIDE

FRILUFTSGUDSTJENESTER I SOMMER Både 8. juli og 29. juli blir det mulighet til å få med seg gudstjenester utendørs. På Kalvehageneset 8. juli inviteres alle til å ta med seg kaffe og noe å bite i. På Håland 29. juli serveres det både rømmegrøt og kaffe.


Hommedal Tidende Menighetskontoret for Landvik og Eide, 4886 Grimstad Kontortid: mandag/onsdag/fredag kl. 10 - 16

Redaksjon: Tom Martin Berntsen (ansv) Åge Løsnesløkken Tlf. 37 09 01 00 Konto nr.: 2949 07 00356 www.grimstad.kirken.no Trykk: Tvedestrand Trykkeri

Kjære Gud, jeg har det godt…? Av Tom Martin Berntsen

Margrethe Munthes godnattsang er blitt folkeeie og også en del av bønnelivet i våre kirker. Det er nok ikke mange tekster som flere kan utenat i landet vårt. Nå går det for tiden en diskusjon om denne teksten: er det for enkelt å lære barna å takke for alt de har fått. Det finns smerter og livserfaringer som ikke er lett eller riktig å takke for. I Bibelen finnes det klagesanger som bedre fanger opp store og små livskriser som får bedre uttrykk i ”Kjære Gud, hvor ble du av?” Når dette er sagt i sannhetens navn, skal det også sies at Munthes tekst har en åpning for livet når det er vanskelig: ”Kjære Gud gå aldri fra meg!” ”Takk for alt som jeg har fått” er en trygg avslutning på dagen når man skal telle opp alt det gode som har skjedd, og det er viktig å få hjelp til å minnes dette før drømmen tar virkelighetens plass. Så kan man etter dager og netter, kanskje også måneder, år og et langt liv se i takknemlighet på det som ikke var så lett å takke for mens det stod på. Tonen til teksten er ”Deilig er den himmelblå”. Og ”Kjære Gud, jeg har det godt” skal hvelve Guds nådige himmel over livet når solen går ned og natten står for sengen. Og Jesu trygge nærvær når mørke skygger faller inn over livet.

Nytt aftenbønnbilde i Landvik Alle barn som er døpt i Landvik menighet får et bilde på sin ett-års dåpsdag. Bildet er rammet inn og det står en aftenbønn på det. I år tar vi i bruk et helt nytt bilde. Det er Anita Igland Siring som har laget dette flotte bilde av en engel. Aftenbønnen som er skrevet

på er "Kjære Gud, jeg har det godt". Vi håper dette bildet kan inspirere foreldrene til å be aftenbønn med barna fra de er helt små. Tusen takk til Anita Igland Siring for det flotte bildet!

Hommedal Tidende nr.3/12.  

God Sommer God Sommer Menighetsblad for Landvik og EideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvikogEi...

Hommedal Tidende nr.3/12.  

God Sommer God Sommer Menighetsblad for Landvik og EideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvikogEi...

Advertisement