Page 1

PORSGRUNN Nr. 5 - Juni 2012 e.Kr.f.

Friluftsgudstjeneste på Lysthusåsen i Porsgrunn

Søndag 17. juni kl. 11.00 er det igjen tid for friluftsgudstjeneste på Lysthusåsen som ligger på ”vessia” i Porsgrunn. Gudstjenesten er et samarbeid mellom Frikirken, Misjonskirken Eben-Ezer og Den norske kirke. Preken ved Synnøve Skree Skjeldal. Etter gudstjenesten blir det som vanlig kirkekaffe og kjenner vi ”komiteen” rett, så blir det mange gode hjemmebakte kaker ved siden av kaffe/saft. Ta med stol/sitteunderlag! Husk å bruke parkeringsplassen ved Kirketjernet. Ikke bruk PP som er en privat parkeringsplass også i helgene. Hvis det skulle bli regn, blir det gudstjeneste i Vestre Porsgrunn kirke.

Sinnsrogudstjeneste – et møtested for livsmot og håp

KIRKESPILL

av Trygve Strømstad

10. juni 2012 kl. 21.00

- inspirert av en drøm, etter at Østre Porsgrunn kirke brant 11. april 2011

- på kirketomta

Østre Porsgrunn kirke

Prosjektkor m/orkester og solister

Sørg for at du får med deg denne

spektakulære opplevelsen

av sang, musikk, lys, lyd, bilder, dans og drama Billetter: Voksen kr. 310,- inkl. avg.

- under 15 år halv pris

hos Porsgrunn Servicesenter • www.ticket4you.no • www.oppavasken.no

Viktig informasjon! Porsgrunn menighetsblad er et offentlig informasjonsblad til våre medlemmer (ca. 80% av befolkningen) og andre interesserte. Bladet blir fulldistribuert ved hjelp av frivillige bladbud. Derfor er ikke menighetsbladet definert som uadressert reklame, men uadressert post.

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no

TELEMAC

Velkommen til sesongens siste sinnsrogudstjeneste 17. juni i Porsgrunn Metodistkirke, Jernbanegata 1 kl. 19, men det er åpen kafé fra kl. 18.15. Hva er en sinnsrogudstjeneste? Jo, en enkel gudstjeneste for søkende mennesker, for mennesker som sliter med livet og som trenger Guds hjelp i hverdagen. Gudstjenesten er åpen og inkluderende og har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen som avslutter alle møter i fellesskap som jobber etter tolvtrinnsprogrammet (blant annet Anonyme alkoholikere). Gudstjenesten har innslag av bønn, lystenning, nattverd, tid for stillhet og ettertanke. Det vil være en kort preken, fra hjerte til hjerte. Et annet kjennetegn ved disse gudstjenestene er innslag hvor en eller flere deler fra sitt liv. Orgelet får hvile på denne gudstjenesten og vi tar i bruk andre musikkinstrumenter. Musikkansvarlig er Knut Bygland på piano sammen med lokale musikere. Til høsten blir det Sinnsrogudstjenester siste søndag i september, oktober og november!

OPP AV ASKEN


PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon:

Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

Østre Porsgrunn kirkestue:

Utleie: Liv Aabjørnsrød, tlf. 35 56 34 05

Vestsiden menighetshus:

Utleie: Erling Eikeland, tlf. 90 83 39 84

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid:

Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 975 63 950 (p) - 3409 Kapellan Synnøve Skree Skjeldal: Tlf. 95 99 20 06 - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf. 47 46 86 97 - 3408 Menighetsarbeider Inger-Lise Øystese: Tlf. 47 46 86 97 - 3407 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ann Lisbeth Leifsen: Tlf. 40 46 87 89

Porsgrunn menighetspleie:

Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder og kirkeskysskontakt Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Clausen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grønstad Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Min salme For mange år siden hadde Porsgrunn besøk av predikant John Olav Larsen. Han var hovedtaler ved fellesmøtene i byen. Det ble vekkelse, og møtene holdt på i 7 uker. Alle møtene var i Østre kirke. Det var kø ved hver inngang lenge før dørene ble åpnet. Ved et av møtene fikk jeg synge. Jeg sto i kordøra og så utover en fullsatt kirke. Sangen jeg sang var: ”Velsigna band som bind Guds folk i saman Det er tidligere kirkeverge her” (NOS 531). i Porsgrunn, Nils Jakob Thorsen Det ble for meg en stor opplevelse; noe jeg tror som har valgt sin salme jeg ikke kommer til å glemme. denne gang. Den gang jeg var ansatt i Porsgrunn menighet, fikk jeg ofte oppleve det som står i vers 5: ”Om nokon av oss lid, så græt vi andre med, og vert han atter løyst og fri, vi oss med honom gled”. Velsigna band som bind Guds folk i saman her, i same kjærleik,,same sinn som i Guds himmel er.

Her skil dei store hav Guds folk i ymse land, men bundne saman vert vi av dei sterke Andens band.

Om nokon av oss lid, så græt vi andre med, og vert han atter løyst og fri, vi oss med honom gled.

Vi er av kongeætt, eit heilagt syskenlag, men ser vår høge adel rett fyrst på den store dag.

Her er kje fri og træl, her er kje arm og rik, kvar har den same arvedel og er dei andre lik.

Vi kjenner saknad sår når her vi skiljast må, men vonar i Guds rikes vår kvarandre atter sjå.

Personer i Bibelen:

Har du hørt om ...

Paulus Egentlig er det vel unødvendig å stille spørsmålet denne gangen, for nær sagt alle har vel hørt om Paulus, eller Saulus, som han først het. Denne fryktede kristenforfølgeren, som så det som sin største oppgave å føre kristne i lenker til Jerusalem, ble, etter en spesiell hending i livet, totalt forandret, og sto etter hvert fram som teolog og som den første kristne misjonær, kanskje også den største. Den viktigste kilden til kunnskap om ham er hans egne brev, de såkalte 13 Paulus-brev i Det nye testamente, sammen med boka Apostelgjerningene. Mange vil hevde at hans teologi la grunnlaget for den moderne kristendom.

Biografi

Paulus ble født i Tarsus i Lilleasia en gang mellom år 10 og 5 før Kristi fødsel, og døde i Roma ca. år 67. Hans far var jøde av Benjamins stamme og romersk borger. Paulus ble oppdratt i en streng fariseisk tradisjon Hans morsmål var arameisk og gresk, i tillegg lærte han seg hebraisk. I sin ungdom fikk han religionsundervisning fra den berømte rabbineren Gamaliel. I tilegg fikk han en praktisk utdannelse som teltmaker.

Omvendelsen

Omkring år 35, da Stefanus, den første kristne martyr ble steinet til døde, var Saul (Paulus) til stede som vitne og samtykket i handlingen. Fra da av startet han sin forfølgelse av kristne ledere, inntil han en gang på vei til Damaskus ble blindet av et plutselig syn, og han hørte en røst som sa til ham: ”Saul! Saul! Hvorfor forfølger du meg?” Dette ble det store vendepunktet i hans liv. De førte ham inn i byen, der han ble døpt, og han fikk synet sitt tilbake. Etter dette forkynte han evangeliet for jødene rundt om i synagogene. Dette var ikke uten en viss risiko. Eksempelvis var hans jødiske fiender så truende da han vendte tilbake til Damaskus at han måtte flykte om natten. Noen venner firte ham ned fra bymuren i en tøykurv. forts. side 5

Porsgrunn menighetsblad


LYST TIL ÅTIL BLI MED LYST Å BLI MED PÅ PÅSPENNENDE EN SPENNENDEOG OG MENIGSFYLT MENINGSFYLT FRIVILLIGHETSFRIVILLIGHETS-ARENA ARENA? SØKNADSFRIST SØKNADSFRIST 15/6 15/6 FORFOR HØSTENS KURS HØSTENS KURS

Gaustablikkturen 26.–31. august

Kirkens SOS er erNorges døgnåpne krisetjeneste på telefon Kirkens SOS Norges største største døgnåpne internett. Via K-SOS er Kirken alltidVia til K-SOS stede for den som sliter. krisetjeneste på telefon og internett. er Kirken alltid tilbehov stede for som sliter. Nå har vi stort for den flere medarbeidere. Din Nå tidhar kanvi bety avgjørende forskjell. stort en behov for flere medarbeidere. Din tid kan bety en avgjørende forskjell.

Vi starter kurs for nye medarbeidere i uke Vi startertotospennende spennende kurs for nye ➨ På dagtid i Skien – oppstart 19/9 kl 09-12 medarbeidere i uke 37 Det har allerede meldt seg nærmere 40 deltakere til årets Gaustablikktur, men det er plass til deg også! ➨ På kveldstid i Bø – På dagtid i Skien – oppstart 20/9 kl 18-21

 oppstart 19/9 kl. 09-12 Vi har et rikholdig programtilbud med noe for både sjel og kropp. I år kan du Kurset strekker seg overi Bø 10 –samlinger blant annet bli med Gaustabanen opp til toppen hvis du ønsker det, da! Det er også På kveldstid  For å bli med må du søke skriftlig, møte oss for en pra lagt opp til toppturer til Ørnenipa og Toreskykja for de sprekeste. Du kan også oppstart 20/9 kl. og 18-21 Søknadsfrist: 15/6-12 være med på guidet busstur til Rjukan og omland, dagens løyper med ulik lengde seg over 10 LastKurset ned strekker kursprogram ogsamlinger. søknadsskjema fra www.kirke For å bli med må du søke skriftlig, og møte oss for en og vanskelighetsgrad, bibeltimer, trim til musikk, samlinger med både skjemt og Ringprat. gjerne 90059297/35587800 for nærmere info Søknadsfrist: 15/6-12. alvor, sang og musikk.Velkommen til et fjelleventyr på Telemarks tak! Last ned og søknadsskjema Vi vil gjerne ha de fleste påmeldingene før St.Hans, men det er ingen direkte Du GIR: Cakursprogram 10 timers vakt-tid i måneden + veiledning. fra www.kirkens-sos.no. påmeldingsfrist (men en viss plassbegrensing er det jo). Vi har også en grei avtale Du FÅR: Opplæring, perspektiv på livet og mye GLEDE med hotellet, slik at du ikke behøver å betale for ubenyttet rom dersom du blir Ring gjerne 900 59 297 / 35 58 78 00 forhindret fra å bli med. Påmelding til menighetskontoret tlf. 35 56 34 05, hvor for nærmere info. du også kan få brosjyre med flere opplysninger! Du GIR: Ca. 10 timers vakt-tid i måneden + veiledning. Du FÅR: Opplæring, perspektiv på livet og mye GLEDE!

Menighetsmøte søndag 13. mai

Det var møtt opp 92 personer i Kirkestua (se bildet) etter gudstjenesten for å få orientering om planutvalgets forslag til “Funksjons- og romprogram for Ny Østre Porsgrunn kirke og for å komme med innspill før menighetsråd og fellesråd behandler saken videre. Referat fra møtet kan du finne på vår hjemmeside: www.porsgrunnmenighet.no

Vi har dessverre ikke bilde av basarbarna, men må nøye oss med et bilde fra tårnagenthelgen!

Årets tårnagenter

’’Til den brente kirken’’

Helga 21.-22. april var 28 tredjeklassinger samlet i Vestre Porsgrunn kirke til spennende oppdrag. Med lommelykt og lupe skulle kirken, tårnet og bibelfortellinger utforskes. Det ble servert agentmat, og senere dukket en ukjent gjest opp. Arrangementet ble avsluttet på søndag. Da var hele familien velkommen til tårnagentgudstjeneste og kirkekaffe. Og tårnagentene framførte tårnagentsangen!

Akkurat det sto det på plakaten til en basar som fire barn på Bjørntvedt hadde laget i stand. Emma Sophie Schei (9 år), Henrik August Schei (11 år), Janken Knutsen (11 år) og Thea Støren Høvik (6 år) hadde funnet fram gamle leker som de loddet ut. I tillegg solgte de vafler og saft. Og dette hadde de funnet på helt av seg selv! Utrolig flott, tusen takk! Beløpet på kr 1001,50 ble overlevert på Tårnagentgudstjenesten i Vestre kirke 22. april.

Porsgrunn menighetsblad nr. 5 - Juni 2012 e.Kr.f.

3


Østkonfirmanter

i Vestre kirke søndag 6. mai 1. rekke fra venstre: Martine Åsen Edvartsen, Renate Svendsen, Emma Lindflaten, kap. Ivar Brobakken, Nora Bjørnstad Dolva, Ingrid Stubseid Gaaserud, Guro Benedikte Olsen Fiala. 2. rekke f.v: Anne Ryntveit, Ole Herman Larsen, Thea Prestesæther, Bjørn Filip Opsund, Victoria Rummelhoff, Petter Knudsen Jønholt, ChatrineGremmertsen, Sindre Buer, Joakim Jacobsen Rislaa. 3. rekke f.v: Robin Christiansen Elvik, Jeanette Irene Jore, Jonas Drageset Lindaas, Frida Omsland, Arielson Felix Lukas Carneiro, Staale Jarl Gulbrandsen, Synnøve Standal, Frida Brekka Lie, Nikolai Jacobsen Rislaa.

4. rekke f.v: Kristina Zimmermann, Arvid Langerud, Marius Bang Rød, William Fredriksen, Ulrik Lunde, Ole Berge Namløs. 5. rekke f.v: Ole Jesper Thoresen, Jan Andre Leifsen, Tommy Kverndalen, Vetle Klovning, Simen Sørlie Jørgensen, Andreas Rossing Kåsa. 6. rekke f.v: Dennis Andre Jonsson, Nicolai Brenne Jore, Christer Sletholt Marx, Christoffer Moland Haldorsen, Sebastian Bendiksen, Tobias Sølie Halvorsen.

Vestkonfirmanter i Vestre kirke søndag 29. april Bakerste rad fra venstre: Jørgen Jensen Vetle Sjåberg Knut R. Bygland, organist Trym Moldvær Frida Sommer Gunnulfsen Første rad fra venstre: Terese Nguyen Kristiansen Synnøve Skree Skjeldal, prest Emily Thorbjørnsen

4

Porsgrunn menighetsblad


En takk til biskop Olav Skjevesland for hans lange og trofaste tjeneste i Agder og Telemark bispedømme. Bildet er hentet fra fjorårets Gaustablikktur.

Kirken får bestemme selv:

Ny biskop i Agder og Telemark Biskop Olav Skjevesland fylte 70 år for noen dager siden og fratrådte sin stilling som biskop i Agder og Telemark fra 1. juni. I sin tid som biskop har han ved flere anledninger besøkt menigheten her i Porsgrunn, sist i forbindelse med kirkejubileet i 2010. Han er kjent som en kraftfull forkynner med et klart budskap og stor integritet.

Bispevalg for Agder og Telemark Det har vært kjent en god stund av biskop Skjevesland skulle gå av nå. Dette har naturligvis ført til mange spekulasjoner om hvem som skal overta etter ham, og mange gode kandidater av begge kjønn har vært nevnt. Selve ansettelsesprosessen er ennå ikke kommet i gang, så det er alt for tidlig å si noe om hvem som blir vår nye biskop. Bispedømmerådet har nå fått brev fra Kirkerådet at de kan sette i gang ansettelsesprosessen. Bispedømmerådet starter opp i møte 22. juni. Bispekandidater skal foreslås og forespørres. Endelig kandidatliste skal så ut menighetsråd og andre stemmeberettigede i bispedømme før bispedømmeråd og biskoper får uttale seg. Kirkerådet fatter vedtak om tilsetting i sitt møte 6.–7. desember. Enn så lenge kan vi bare be om og håpe på at hun eller han som tilsettes i denne viktige stillingen må være en person med evne og vilje til å framstå som en klar og sterk forkynner med et tydelig budskap.

Fram til vår nye biskop tiltrer, vil domprost Bjarne Sveinall være fungerende biskop.

Fra statskirke til folkekirke Etter stortingsvedtaket 21. mai om endring av grunnlovens § 2 står det ikke lenger at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. I den nye paragraf 2, som er Grunnlovens verdiparagraf heter det nå:”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistisk arv. Denne grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.”

Heretter vil Den norske kirke ha en friere stilling i forhold til staten enn tidligere, mer på linje med alle andre kirkesamfunn og livssynsorganisasjoner. Med dette er en mer enn 500 år gammel tradisjon brutt. Denne endringen vil ikke få noen umiddelbare konsekvenser verken for det enkelte medlem av kirken eller for menighetene. Til nå har det vært slik at både proster og biskoper har blitt tilsatt i sine embeter av Kongen i kirkelig statsråd. Øvrige geistlige ansatte har, siden 1998, blitt ansatt av Bispedømmerådet. Fra nå av vil det være Kirkerådet som ansetter proster og biskoper. Grunnlovsendringene er ønsket velkommen av både Kirkemøtet, Bispemøtet og Kirkerådet i Den norske kirke. I følge direktør i Kirkerådet, JensPetter Johnsen, er det flere grunner til at disse endringene i Grunnloven vurderes som riktige og nødvendige: - Likebehandling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn innebærer at beslutningsmyndighet må flyttes fra storting og regjering til kirkelige organer. - Grunnloven skal fortsatt sikre de verdiene som ble angrepet 22. juli i fjor: * respekt for alle menneskers likeverd * rom for kulturelt og religiøst mangfold - En endret relasjon til staten gir kirken en ny frimodighet til å være I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. LR

Personer i Bibelen: Har du hørt om ... Forts. fra side 2

Misjonsreisene

Omkring år 45 startet Paulus på sine store misjonsreiser, i alt 4 hvis vi regner med hans reise til Roma. Reisene foregikk i det indre middelhavsområdet, Lilleasia, Makedonia og Hellas. Etter 12 år vendte han tilbake til Jerusalem, og da oppsto det så mye uro at han ble arrestert. Etter å ha sittet fengslet i Cæsarea i to år, ble han sendt til Roma. Som romersk borger hadde han rett til å legge fram sin sak for keiseren. I Roma satt han i husarrest i to år under nokså milde forhold, for han kunne ta imot besøk og skrive brev. Forskerne er usikre på hva som hendte etter dette. Det er mulig at han straks ble dømt og henrettet, eller at han ble løslatt og reiste til Efesos, muligens også til Spania. Uansett ble han framstilt for keiser Nero og dømt til døden.

Brevene

På sine reiser grunnla Paulus menigheter i Lilleasia og Hellas, og han var deres og andre menigheters lærer. For å holde forbindelsen med menighetene skrev han brev, og disse har vi som nevnt bevart i Det nye testamente. Det er ikke lett å trekke en sammenlikning mellom oss og den store misjonæren, men kanskje han kan minne oss om å sende en hilsen til en vi kjenner, en i familien eller en venn. Noen venter kanskje på å få høre nettopp fra deg. PRH

Porsgrunn menighetsblad nr. 5 - Juni 2012 e.Kr.f.

5


i Skien og Porsgrunn

Ring 35 51 63 00

www.kirkegardsservice.no

Gravstell

Porsgrunnsveien 188, 3735 Leirvollen 21 A, 3736 SkienSkien Tlf.: 35 Tlf.: 3550 5053 53 20 20 -- skien@bdo.no

i Skien og Porsgrunn

www.bdo.no

Ring 35 51 63 00

www.kirkegardsservice.no

Si det med

BDO_90x30_Skien.indd 1

Erland Hansen, Porsgrunn

06.12.2010 10:04:32

TELEFON 35 51 11 00

www.bryns.no

Advokat M.N.A

Storveien 23, 3919 PORSGRUNN Tlf. 950 82 169

Tlf. 35 51 61 30

Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: 35 93 09 00 - 93 43 87 08

Tlf. 35 55 46 33

Dumt å bli lurt! Gå heller til Strandberg

Byens beste bilder

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Okhaldhunga Times

Mai 2012

Kjære venner! Pris for liv her og der Vi sprenger budsjettet i år. Flere pasienter er behandlet, og fordi en del ikke har penger til å betale, gir det økte utgifter til pasientstøtte. Sykehusets økonomisjef rapporterte nylig at vi allerede har brukt opp hele årets budsjett for pasientstøtte, selv om det ennå er fire måneder igjen av finansåret (som i Nepal går fra juli til juli). Det er hans jobb å holde orden på økonomien, så han lurte på hva vi kan gjøre for å begrense utgiftene. Kan vi gi mindre i pasientstøtte? Samme dag fikk vi igjen en søknad om bidrag til pasientstøtte: Kumari er en 12 år gammel jente fra nabodistriktet Khotang, to dagsmarsjer herfra. Familien mistet all sin dyrkingsjord i et jordras under regntiden for fem år siden. Etter det har de bodd til leie og dyrket andres jord. I tillegg er de dagarbeidere på naboenes jord, som betales med to kilo mais for en arbeidsdag. Da Kumari falt og brakk armen gikk elleve nabofamilier sammen om å samle inn penger så hun kunne komme seg til sykehuset og få behandling. Det ble 150 kroner. Mye for fattige landsbyfamilier, familien hadde ingenting selv. Vi kan gi mindre pasientstøtte, for å holde oss innenfor budsjettet. Det ville bety å avslå operasjon for Kumari, fordi hun ikke kan betale. Vi ville spare mange penger på det, for hver måned har vi svært mange pasienter i lignende situasjon. Men det går jo ikke. Det er slike som henne dette sykehuset er for. Og det er mulig for oss, i alle fall i år, å bruke mer penger til pasientstøtte enn vi har budsjett til. Fordi glade givere, blant annet i Norge, har latt oss bygge opp et fond som kan brukes til det. Så Kumari ble operert, og bruddet ble fiksert i riktig stilling. Det kostet 1.500 kroner for å få en brukbar arm til resten av livet. Og så leser vi på nettet fra Norge: Vår fornuftige helsedirektør blir bedt om å anslå hvor mye folketrygden med rimelighet kan betale for behandling som gir et ekstra leveår for en nordmann. Svaret både fra ham, og fra finansdepartementet, er ca en halv million kroner. For eksempel til behandling av kreft. En halv million kroner for ett leveår i Norge. Men kanskje ikke femten hundre kroner for livslang arbeidsførhet for en 12-åring i Nepal. Kan vi leve med en verden som er slik? PS! Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese på våre hjemmesider: www.porsgrunnmenighet.no

SOMMERLEIRER

På Knattholmen leirsted

Henvendelse til: Norges KFUK-KFUM, Vestfold og Telemark krets Telefon 33 48 31 30

På Oksøya leirsted

På Fjordglimt leirsted

Henvendelse til: Det Norske Misjonsselskap Telefon 32 83 38 05

Hendvendelse til: Norsk Luthersk Misjonssamband Telefon 35 52 42 45

6 166,50 3 117,5 861,3 746,50 5 395,50 6 914,5 045,-

01.04. P Normisjon kr 08.04. Misjonsprosjektet kr 09.04. Solmyrås kr 15.04. Menighetsarbeidet kr 22.04. Menighetsarbeidet kr 29.04. Konfirm.arbeidet kr

Vigde: Merete Gundersen og Lars Jørgen Brynhildsen Cathrine Jonskaas og Kjartan Vasshus Solveig Skilbred og Yngvar Helge Andersen Tonje Tjønneng og Rune Haukås Døde: Birger Bergh Arvid Olav Andorsen Leif Woxen Thor Sverre Endresen Olav Valhovd Jan Hugo Solstad Bjørg Gulliksen Anna Aniksdal Gunvor Sørum Carl-Eivind Rølland Oddvar Karl Martin Johansen

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet:

Det er ikke ukentlige forbønnsamlinger på mandager i skolens sommerferie, men bønnetjenesten tar ikke ferie.

Offer i Østre Porsgr. kirkestue Offer i Vestre Porsgrunn kirke 01.04. Ny kirke kr 05.04. Menighetsarbeidet kr 08.04. Misjonsprosjektet kr 09.04. Menighetsarbeidet kr 15.04. Ny kirke kr 22.04. Men.arb. m/metod. kr 29.04. Stefanusalliansen kr

Døpte: Tommy Kverndalen Dennis André Jonsson Nikolay Brenne Jore Sindre Grønvold Lønberg Dennis Hoang Isaksen Adrian Johansen Julian Moen-Jønholt Pia Sofie Christiansen Oscar Aasen Slettene

«Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil. 4, 6.)

På Norsjø Ungdomssenter

Henvendelse til: Normisjon, Skien Telefon 35 52 28 78

SLEKTERS GANG

3 483,2 760,?,1 951,3 753,2 879,-

Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven eller i kirken/kirkestua eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret (du kan bruke e-post også). Det er anledning til å være anoym! Denne måneden ber vi spesielt for: - For de som skal begynne på skole/ ny skole til høsten. - For de som er ensomme i ferietiden. - Leirer og stvner i kristen regi.

Hesselbergg. 1 - 3717 Skien

Bibel! - Bok! - Gave! - CD! - DVD! Porsgrunn menighetsblad nr. 5 - Juni 2012 e.Kr.f.

Mang figure e fine r, b og an ilder gavea dre rtikler !

7


Kirketider og tekster i sommer Kirkeskyss til begge kirker - tlf. 90 83 39 84 Menighetens tema: «Å leve med Herren». 10. juni - 2. s. i Treenighetstiden - Joh. 3, 26-30 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Øst. Per Johan Wiig. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 17. juni - 3. s. i Treenighetstiden - Joh. 1, 35-51 Lysthusåsen, Porsgrunn vest: kl. 11.00 Felleskirkelig friluftsgudstjeneste med Frikirken og Misjonskirken. Offer. Kirkekaffe. Ta med stol. Hvis regn flyttes gudstjenesten til Vestre kirke. 24. juni - 4. s. i Treenighetstiden - Mat. 16, 24-27 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Offer til menighetsarbeidet. 1. juli - 5. s. i Treenighetstiden - Mat. 7, 21-29 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Offer til Blåkors. 8. juli - 6. s. i Treenighetstiden - Mat. 16, 13-20 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Offer til menighetsarbeidet. 15. juli - 7. s. i Treenighetstiden - Luk. 19, 1-10 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Vikarprest. Offer til menighetsarbeidet. 22. juli - 8. s. i Treenighetstiden - Mark. 12, 37-b44

5. august - 10. s. i Treenighetstiden - Mat. 18, 21-35 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til menighetsarbeidet. 12. august - 11. s. i Treenighetstiden - Mark. 2, 23-28 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Offer til menighetsarbeidet. 19. august - 12. s. i Treenighetstiden - Luk. 8, 1-3 Rådhusamfiet: kl. 11.00 gategudstjeneste. Per Johan Wiig m/flere. Nattverd. Offer til Porsgrunn kristne råd. 26. august - 13. s. i Treenighetstiden - Luk. 12, 41-48 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Vikarprest. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 2. september - 14. s. i Treenighetstiden - Luk. 17, 7-10 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til Israelsmisjonen. Konfirmantpresentasjon. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. NB! Dåp og/eller nattverd vil bli annonsert i avisene gjennom sommeren.

Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til Ny kirke.

Solmyrås Sportskapell

29. juli - 9. s. i Treenighetstiden - Joh. 8, 2-11 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til Telemark Søndagsskolekrets.

På Solmyrås Sportskapell er det nå sommerferie. Sportsandaktene starter opp igjen søndag 26. august!

TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Porsgrunn 3915 Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Tlf. 35 55 05 82 3915 Porsgrunn Skien

Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44 Tlf. 35 52 33 44

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

SORG

Neste nr.:

Utlevering: Torsdag 30. august

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

www.oscar-andersen.as www.oscar-andersen.as

Innleveringsfrist: Fredag 17. august

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest

Grenlands eldste begravelsesbyrå

Tlf. 35 55 05 82

Spennende arena - for frivillighet

Grenlands eldste begravelsesbyrå

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.5/12.  

spektakulære opplevelsen på Lysthusåsen i Porsgrunn Sørg for at du får med deg denne Sørg for at du får med deg denne Se våre internettsider...