Page 1

kjerkebla’

kjerkebla’ For Torvastad menighet Nr 3 - 2012 - Årgang 56

Kollasj: JM


Andakt

KJERKEBLA

TA BIBELEN PÅ ALVOR! ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå” (Matt. 24:35).

Janina Laura Sandvik er menighetspedagog i Torvastad menighet.

Nå er det snart sommerferie og mange har planene klare for hvor de skal tilbringe den. Siden jeg opprinelig er fra Romania, pleier vi hver sommer å reise dit for å treffe familie og venner. Når vi begynner å pakke tenker jeg alltid at det er kjekt å ha noe lesestoff med på de kjedelige flyturene. Jeg velger mange ganger et blad som reflekterer noen av interessene mine, men mannen min velger alltid Bibelen. Han synes at Bibelen er den mest fascinerende bok som fins. Hvorfor det? Fordi han tror at Bibelen er Guds Ord til oss i dag. Bibelen er den mest utgitte bok i historien. Den er trykt i over 3 milliarder eksemplarer og oversatt til over 2300 språk. Bibelen er unik i den kraften den har til å forvandle personer, familier og nasjoner. Ingen bok har farget historien som Bibelen. Immanuel Kant sa : ”Jeg tror at Bibelens eksistens er det

Servicetorg Karmøy Telefon: 52 81 00 01

nyttigste som fins for menneskeheten. Alt som prøver å minimalisere Bibelen er, synes jeg, mord mot menneskeheten.” Bibelen er den mest elskede bok på jord, mange mennesker har gitt sitt liv for å beskytte den. Men samtidig er Bibelen kritisert og tolket på mange forskjellige måter. Vi lever i en tid, der om noen sier at Bibelen er den øverste autoriteten i alt det de gjør og tror, er uttalelsen ignorerende og svak. Men Bibelens autoritet er det viktigste emne for dem som tror på Bibelens Gud. Lojaliteten til Skriften er tegn på lojaliteten til Kristus. Hvordan vi ser på Bibelen, gjenspeiler seg i vår måte å leve på. George Muller sa: ”Vårt åndelige livs vigør er direkte proporsjonalt med den plassen Bibelen har i våre tanker og liv.” Alle som tar Bibelen på alvor skal ha del i et forvandlet liv.

– Spørsmål om dåp og konfirmasjon, vielse eller gravferd. Servicetorget er også sentralbord for alle ansatte.

REDAKTØRENS HJØRNE

E

r ikke dette en deilig tid? Lange lyse dager med sol og varme. Sommerferien som lokker rett rundt svingen, lukt av grill og nyklippet gress. å Torvastad vet vi å nyte en vindstille dag med solgløtt, heldigvis kom det omsider noen av dem i år også. i må øve oss i å nyte. Se freden og stillheten når den er der. Se velsignelsen som omslutter oss på tross av at noen står på barrikadene og streiker. lipp bekymringene dine, legg dem på Ham som kjenner deg siden du var et foster. Hvil i løftene og troen. Slipp inn solstrålene i livet ditt, let etter dem og dyrk dem!

SOMMER 2012

Gudstjeneste på Krosshaug Den årlige friluftsgudstjenesten på Krosshaug er fellesgudstjeneste for Torvastad og Avaldsnes. I år var det prost Helge Gaard som forrettet. Nok en gang ble vi velsignet med godt og tjenlig vær!

P

V S

Bananer til utdeling!

(Foto: Gunnbjørg Areklett)

God sommer!

Foto: JM

Sol og varme setter organisten vår pris på!

(Foto: Gunnbjørg Areklett)

Montasje: ba1969 på sxc.hu

Kjerkebla’ for Torvastad: Redaktør: Johannes Leiknes Nag Telefon: 99 45 85 42 I redaksjonen: Geir Styve, Gunnar Morten Areklett Jorunn Møksvold, Sindre Johnstad Tips og stoff sendes til torvastad@menighetsblad.no Webutgave av bladet på karmøy.menighetsblad.no Kjerkebla’ kommer: 27/9, 13/12 Grafisk utforming: Mediamannen Trykking: HBO Distribusjon: Martin Nilsen martin_nilsen415@hotmail.com, mobil: 997 17 488 GI EN GAVE TIL KJERKEBLA: Postgiro: 3361 14 00611 Postadresse: 4260 TORVASTAD

2

Torvastad menighet: Kontor: Torvastad Kulturhus Tlf. 52 81 20 30 Fax 52 82 40 99 Kontortid: Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30

www.torvastadkirke.no torvastad@karmoykirken.no

Menighetspedagog: Laura Sandvik Kontortlf: 52 81 20 27, Mobil: 93 05 25 46 E-post: lau_ola@yahoo.com

Sokneprest: Geir Styve Tlf. privat: 52 83 80 33, Mobil: 91 84 19 49 E-post: geir.styve@karmoykirken.no

Kirketjener: Sonny Torvestad Tlf. 52 83 95 69, Mobil: 456 08 484 E-post: sonny.torvestad@karmoykirken.no

Menighetsprest/administrativ leder: Arnfred Lunde Tlf. privat: 52 83 11 40, Mobil: 92 82 68 80 E-post: arnfred.lunde@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider: John Terje Hagland Mobil: 911 49 538

Organist: Nils Einar Helland Tlf. privat: 52 83 10 43, Mobil: 97 51 50 01 E-post: nehelland@gmail.com

Formann i menighetsrådet: Svein Erik Haugen Tlf. privat: 95 20 54 32 E-post: sveinerikh@hotmail.com

3


KJERKEBLA

Den 21. mai vedtok Norges Storting historiske endringer av Grunnloven. Relasjonen mellom stat og kirke er endret og det statlige kirkestyret avviklet. Kirkens demokratisk valgte organer overtar nå mange av de oppgavene staten til nå har hatt ansvaret for, - for eksempel tilsetting av proster og biskoper. I den nye grunnlovsteksten står det at Den norske kirke «forbliver Norges Folkekirke». Det er den samme kirken som går videre etter grunnlovsendringene. I menighetene vil ikke endringene merkes i det daglige arbeidet. Det er å håpe at når båndene mellom stat og kirke svekkes, så skal båndene mellom kirken og folk flest styrkes. I paragraf 2. i Grunnloven står det ikke lenger at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. I den nye paragraf 2, som er Grunnlovens verdiparagraf, heter det nå: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.» Fortsatt vil forholdet mellom Den norske kirke og staten være annerledes enn statens forhold til andre tros- og livssynssamfunn. Stortinget vedtar Kirkeloven som gir rammene for vår kirkes virksomhet, og kirkens økonomi skal fortsatt være basert på offentlige bevilgninger. Grunnlovsendringene er ønsket velkommen av Kirkemøtet, Bispemøtet og Kirkerådet i Den norske kirke. Det er flere grunner til at disse endringene av Norges grunnlov vurderes som riktige og nødvendige: Likebehandling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn innebærer at beslutningsmyndighet må flyttes fra storting og regjering til kirkelige organer. Grunnloven skal fortsatt sikre de verdiene som ble angrepet 22. juli i fjor: - Respekt for alle menneskers likeverd. - Rom for kulturelt og religiøst mangfold. En endret relasjon til staten gir kirken ny frimodighet til å være I Kristus, nær livet - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. 22. mai 2012 Med vennlig hilsen Jens-Petter Johnsen Direktør i Kirkerådet

4

Torvastad menighet satser på barn og unge! Menighetsrådet har vedtatt å øke stillingen til menighetspedagog Laura Sandvik til 80% Menighetsrådet er glade for at Laura har takket ja til å øke sin stilling og vil samtidig minne leserne av Kjerkebla om at menigheten er ansvarlig for finansiering, først og fremst gjennom givertjenesten NY GIV.

Bli med på dugnaden: Gå i nettbanken i dag og sett opp månedlig overføring til kontonummer 3330 22 43927

Ny medarbeider i Kjerkebla

GOOD NEWS-REVY 2012 Lørdag den 21. april hadde Good News to revyer som fikk strålende kritikk og stående applaus fra publikum. Revyen bestod mye fantastisk musikk, dans og drama. Dramadelen i årets revy handlet om en jente, Maria, som blir usikker på seg selv og sin kristne tro. Hun finner seg nye, ”kulere” venner, og ignorerer de gamle vennene. Selv om hun vet de ikke er hennes ekte venner, henger hun fortsatt med dem. Men en natt, begynner Gud å snakke til henne, og overbeviser henne til å gå tilbake til hennes gamle venner, hennes gamle seg, og hennes tro. SJ

Sindre Johnstad (17) er nytt medlem i redaksjonen. Nå har redaksjonen fått en enda bredere sammensetning, med de fleste aldersgrupper og begge kjønn godt representert. Sindre går til daglig på Vardafjell videregående skole på programområdet Medier- og kommunikasjon. I Kjerkebla får han gode muligheter til å dra nytte av sin kunnskap derfra, både innenfor journalistikk og foto, og

kanskje han prøver seg på grafisk arbeid også etterhvert? Klubben og Good News er områder hvor Sindre er aktiv i bygda, og vi regner med at Kjerkebla nå vil være ekstra godt oppdatert på hva som skjer blant ungdommene.

?

BI BE L- KV IS S 1. Hva het byen der Jesus ble født? 2. Marta og Maria hadde en bror som Jesus vekket

?

opp fra de døde. Hva het han? 3. Hva heter landet der Jesus bodde? 4. I hvilket av disse landene er det flest som tror på

SVA R:

Jesus: Israel, Norge eller Afganistan? 5. Hva het profeten som overlevde å bli slukt av en stor fisk? 6. Hva het mannen som dømte Jesus til døden? 7. Hvilket språk ble Det nye testamente skrevet på? 8. Hvem kom først til den tomme graven og fikk vite av engelen at Jesus hadde stått opp? 9. Da det var hungersnød i Israel sende Jakob sønnene

?

sine til Egypt. Hvorfor? 10. Takene på husene i Israel var flate. Sant eller usant?

AGSSKOLEN rett hjem ND Ø S d barnebladet BA me RNAS

14 blader

+

Bok

+

?

DVD

Bestill på sondagsskole.no eller på telefon 22 08 71 00

1. Betlehem 2. Lasarus 3. Israel 4. Norge 5. Jona 6. Pontius Pilatus 7. Gresk 8. Noen kvinner, blant dem Maria Magdalena. 9. For å kjøpe korn. 10. Sant. De ble brukt som terrasse.

STAT/KIRKE:

SOMMER 2012

?

= kun,– 169

(pr barn i gruppeabonnement)

= kun,– 349

(privatabonnement hjem i posten)

5


Telefon: 41 29 92 41 www.perklaver.no

Aut. pianostemmer

KJERKEBLA

SOMMER 2012

17. mai-festen på Hauge bedehus Festleder Asgjerd Widvey Haugen ønsket et fullsatt bedehus velkommen til en fest som hun nå reknet som en tradisjon. (Arrangert for 2. gang!) Ekteparet Bjørg og Terje Garvik og Mannskoret stod for programmet. Bjørg leste dikt, og Terje fortalte gjennom bilder om Karmøybuer som reiste til USA for å finne seg arbeid. Foto: Bjørg Areklett

Trygve & Rune Strand Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

Festleder Asgjerd

Mannskoret i festmodus

Bjørg og Terje var ”gjestetalere” Magnar, Aud, Sigurd og Evelyn er fornøyd med serveringen!

www.geminor.no SMART-Handel as smart marine as

BØ vest 4262 avaldsnes

Drøsen går mens vi venter på hovedretten

LIV i London! Ungdommer fra Torvastad går på LIV-kurs Rett etter påskeferien reiste 58 LIVungdommer og seks voksne til London. LIV-kurset var i regi av KFUK-KFUM Haugaland. LIV-deltakerne tilbrakte en langhelg i London, som en del av kurset. I løpet av denne hektiske langhelgen besøkte ungdommene både KFUK-hjemmet, kirken St.Martins in the Fields og var på Evensong i St.Paul´s Cathedral. Til sist og ikke minst, så var de også på en uunngåelig ting i London, en musikal, ”Singing in the rain”. Selvfølgelig har ungdommene også en god del timer med shopping og sightseeing bak seg. Turen inneholdt også spennende og innholdsrike dager med godt fellesskap og flotte opplevelser. SJ

Ledere I Vekst (LIV) LIV er KFUK-KFUMS eget lederkurs. I år har hele 58 ungdommer fra Haugalandet vært med på kurset. I løpet av denne perioden har deltakerne hatt en rekke samlinger med undervisning, praksis på arrangementer, i tillegg til praksis i lokal menighet eller forening.

tlf. 52 81 81 61

6

7


Gratulerer til Ragnhild og Sigurd Andreas Sigurd Andreas Widvey Haugen fra Torvastad er i disse dager i ferd med å avslutte sine studier på Menighetsfakultetet. Fredag 1. juni hadde han ordinasjonssamtale med biskop Ole Christian Kvarme. Nå gjenstår bare de avsluttende eksamener. Både Sigurd Andreas og Torvastad menighet hadde et sterkt ønske om at ordinasjonen kunne finne sted i Torvastad kirke, men av ulike grunner lot det seg dessverre ikke gjøre. Han blir derfor ordinert i Oslo Domkirke 24. juni av biskop Ole Christian Kvarme sammen med en rekke andre teologiske kandidater fra både Menighetsfakultetet og Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Han ble nylig tilsatt som sokneprest i Bremsnes menighet på Averøy i Møre bispedømme. Det var seks søkere til stillingen. Han begynner i sin tjeneste der 1. juli og blir innsatt i tjenesten i begynnelsen av september. Kona Ragnhild Annie Fuglseth ble uteksaminert i fjor vår og har dette året hatt et vikariat som menighetspedagog i Sarpsborg. Nå har hun akkurat begynt som sokneprest i Eide menighet i Møre bispedømme, og de har allerede flyttet inn i den nye presteboligen i der. Hun ble ordinert 2. pinsedag av biskop Ingeborg Midttømme. Sigurd Andreas var aktiv i både KM og i Torvastad menighet før han begynte på teologistudiet. Han var blant annet i en årrekke både dirigent for Good News og en av kirkens frivillige klokkere. Etter at han flyttet til Oslo har han fortsatt med kor både i Sofienberg menighet og på Menighetsfakultetet. De siste 6 årene har han vært aktiv i Fagerborg menighet og har blant annet vært med i menighetsrådet der. Flere somre har han vært prestevikar både her på Karmøy og i Trøndelag. Han har også vært med i ledelsen i Barne-, Junior- og KnøtteOase på landsplan. Kjerkebla gratulerer dem begge, og ønsker Guds rike velsignelse i tjenesten.

Tårnagenter i Torvastad kirke 22. - 23. april 2011 Vi fikk 24 ivrige 8-åringer fra Håland og Hauge skole på besøk i Torvastad kirke den 21-22. april. De fikk lov å utforske kirken, gravplassen og klokkene. De fikk mat og mye moro med å synge, gå på oppdrag, erfare Bibelen og lage gudstjeneste til de som kom i kirken på søndag. Hvorfor Tårnagenthelg? Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører langt, langt borte? Hva om det i kirkene våre finnes engasjerte barn som får oss rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært? Hva om Tårnagentene får oss til å se og erfare at Bibelens fortellinger er fortellingen om våre egne liv og vårt eget nærmiljø? - Hva skjer da? Som Tårnagenter løse barna oppdrag og mysterier og utforsker kirken, klokkene og kirketårnet.

Foto: GMA

Påskevandring 2012

Ragnhild Annie Fuglseth ble ordinert 2. pinsedag av biskop Ingeborg Midttømme.

8

Siden forrige Kjerkebla har vi hatt påske. Barnehagene hadde påskevandring og på bildet forteller menighetsprest Arnfred Lunde om nattverdmåltidet Skjærtorsdag. Vi har også feiret pinse, og i den forbindelse har skolebarn fra Hauge og Håland vært på skolegudstjeneste. Dette er gode eksempler på at kirka og skole/barnehage er flinke til å samarbeide på Torvastad.

Leiv Våge Fotografmester

SOMMER 2012

Årets konfirmanter: Det var en flott flokk som ble konfirmert første helgen i mai. Bildet viser i 1.rekke fra venstre: Kristoffer Lie, Joachim Sørensen, Even Olsen Stokkvik, Linn Pettersen Stol, Juni Victoria Vikingstad Lie, Ingebrigt Stene Holstad, Malin Hetleflåt, Helene Monsen, Ingrid Vikingstad og Anette Hausken 2.rekke: Isabell Vuki Pedersen, Vebjørn Josefsen Birkeland, Kristoffer Midtun, menighetspedagog Laura Sandvik, menighetsprest Arnfred Lunde, sokneprest Geir Styve, Ola Vikingtad, Benjamin Erikson Klubben og Eirik Jensen. 3.rekke: Kasper Løvlie, Christoffer Tollefsen, Malin Haaland, Lars Eivind Skjelde, Jan Frode Skeie, Christine Kjærandsen, Susanne Hornenes, Jon Vikingstad, Fredrik Børseth Hauge, Arne Steinstø Iversen, Georg Kaldheim Grønningen, Elina Løken og Vegard Hvidsten. Bakerste rekke: Therese Løvfald, Birgitte Oa Olsen, Tine Isberg Hansen, Arne Olav Vik, Thomas Severeide Aase, Clive Marvhid Valdez, Jarand Bauge, Emily Blom Lillebotn, Kathrine Therese Pedersen og Leif-Morten Jægtvik Iversen. Thea Rasmussen Steinstø fra Haugesund var ikke med på bildet.

KJERKEBLA

9


KJERKEBLA

SOMMER 2012

NK

EI N

E

Go-ord

A LO K AL

BA

KT

TORVASTAD

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

Tlf. 52 83 97 07

www.multiserv.com

Smørbrød, kaker og koldtbord

DEN VELSIGNEDE

Leveres på døren!

Margrethes’ Catering 4260 Torvastad

Margrete Munthe Tlf. 52 83 08 23 – 478 05 138

Lorentz Storesund & Sønner Oljebunkers Tlf. 52 83 98 83 - Storesund 4260 Torvastad

Tannlege Tannlege

SivStoresund Storesund Siv Tlf.: 61 Tlf.:52 52 01 86 08 48 20 Tannlege Advokatfirmaet Talmo, Lauvås, Lund AnnaKvamme, Benedicte Pugerud Eriksen & Holstad DA

E S TA

ke

e

r

ø

k

kj

r

RI

D

F

Tlf.: 52 01 08 65

n & int

FRIESTAD KJØKKEN & INTERIØR AS Postboks 123 4296 Åkrehamn Tlf. 52 84 50 90 Fax 52 84 50 95 www.friestad.as

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN -

Norheim Trappeverksted A.S. Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

Torvastad Stein a.s Gravmonumenter Vedlikehold på kirkegårder Påføring av navn Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

MASKIN & TRANSPORT Storasundsv. 119 - 4260 Torvastad Tel.: 52 83 24 92 - Fax: 52 85 01 65 Mobil: 959 33 110 Anlegg - stykkgods - semitransport

Alt innen VVS Bademøbler m.m.

52 83 09 28

SKUDENESHAVN

Karmøy

BEGRAVELSESBYRÅ Normisjon

Begravelsesbyrå

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22 JosteinHøyvik Høyvik Jostein Telefon 52 82 02 89

Tlf. 99 00 58 88

Malvin Haga Dag Ferkingstad Vister Lars Haga Lars Hansen Mobil 971 21 611

Tlf. 90 89 05 56

Telefon 52 82 82 88

Tlf. 40 44 89 10

Vi ord ne r al t d e t p rak t i sk e !

T I L TJ ENES T E I MER ENN 3 5 Å R I K ARM ØY E-post: post@karmoybb.no – www.karmoybb.no

T IL TJE NE ST E I M E R E NN 30 ÅR I K ARM ØY

Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74

52 72 7033 1952 70 Strandgt. 192 - Tlf. 52 www.imibb.no - Epost. Telefaks 52 71post@imibb.no 58 95

Så vakkert jeg kan vil jeg synge for deg, du velsignede kjærlighet, i et kor av mennesker og minner. Du som tenner et lys, der et lys har brent ned for mannen som våker i mannen et sted, og for kvinnen i alle kvinner. Jeg gir deg de vakreste toner jeg vet, du velsignede kjærlighet, og de vakreste ord jeg har i meg. Velsignet er alt det du rører ved, velsignet hvert kjærtegn du rører meg med og velsignet hver dag du vil gi meg. Så vakkert jeg kan vil jeg synge for deg, du velsignede kjærlighet, for alle de mektige stunder av liv som du omfavner meg med, for alle drømmer som driver avsted og for alle lysets sekunder. Så vakkert jeg kan vil jeg synge for deg, du velsignede kjærlighet, du som ser meg når jeg er alene. Du legger deg hos meg og hvisker: Jeg vet, vi lever som vi drømmer, i ensomhet. Du velsignede eneste ene.

Vi ordner alt ved begravelser og bisettelser i byen og distriktet

Ole Paus A n l e g g s g a tr n e r o g e n t r e p r e n ø r

10

Bø Vest, postboks 130 - 4299 Avaldsnes

52 84 67 84 – 913 74 744 Graving – Betongarbeid – Naturstein

JM

11


1962

Torvastad idrettslag Telefon 52839516 Hålandsveien 170 4260 TORVASTAD Epost: til@torvastad.no www.torvastad.no

Redigert av Ingmar Areklett

1. april 1962 var det menighetsmøte med årsmeldinger fra sokneråd og sokneprest. Det var vanlig på årsmøtene å fokusere på deler av det frivillige menighetsarbeidet, dette året barne- og ungdomsarbeidet. Følgende grupper på Torvastad Ungdomshus ble presentert : Barnas hyggetime ved Anne Marie Johnsen, Jentelaget ved Liv Sæbø, Ungdomsklubben ved Terje Garvik, Ungdomslaget ved Åge Utvik og Unges Misjon ved Judith Visnes. Nyvalgt formann i Menighetsrådet, Arne Christiansen, ledet møtet. Han fortalte at rådet hadde hatt 4 møter med 33 saker. Noen ”store saker” omtalte han spesielt: fire Unge Hjems-kvelder med god oppslutning, orgelet var reparert og to byggesaker som menighetsrådet brukte mye tid på: ”Soknerådet har lenge vore klar over at det er eit sterkt behov for eit gravkapell

ved kyrkja. I samme bygget vil det og verta sanitæranlegg og rom for reidskap. Denne saka er no komen så langt at ein har godkjent arkitekten sitt framlegg til planløysing.” Bygningen fikk senere navnet Bårehuset og er 50 år senere moden for avløsing. Den andre byggeplanen fikk offisiell start i Norheim bedehus. ”Dette møtet var kalla saman avdi soknerådet ynskte å høyra krinsen si meining om å ta opp arbeidet med reising av kyrkjebygg på Norheim.” Biskop Birkeli var til stede og orienterte om planer. ”Fleire hadde ordet, og etter avstemming synte det seg at omtrent heile møtelyden var stemd for at ein skulle byrja

Reguleringsplan Torvastad skole/idrett Kommunestyret vedtok i møte den 15. mai 2012 forslag til reguleringsplan for Torvastad skole/idrett. Planforslag viser område for undervisning øst for idrettsanlegget og Hålandsvegen lagt i dagens trase med utvidelse av kjøreveg og gang- og sykkelveg. Vedtaket er formulert slik at kommunen kan vurdere å legge om Hålandsvegen senere. Bygdautvalget vil arbeide videre med denne saken fremover. For mer informasjon om behandling av reguleringsplanen se www.karmoy.kommune.no.

å arbeide for reising av ei arbeidskyrkje på Norheim.” 22. november 1961 skjedde dette vedtaket, en historisk dag for norheimsbuen. Arbeidet for å bygge den ble et fellesprosjekt for hele Torvastad menighet. Det gikk bare 17 år før kirka ble vigslet. 5 år senere ble Norheim skilt ut som egen menighet. Kyrkjebladet hadde et opplag på ca. 1400, delt ut av frivillige, refererte Christiansen fra årsmeldingen og sluttet med følgende ønske: ”Lat oss stå saman i bøn om Guds rike signing for vår menighet.”

BYGDAUTVALGET Leder er Ivar Kornbrekk Tlf: 99 48 88 48, epost ivar.kornbrekk@bouvet.no. –Alle som har saker de ønsker at Bygdeutvalget skal arbeide med kan å ta kontakt med utvalgets leder

Mailekene 2012, Haugesund Torvastad il v/friidrettsgruppen stilte med 7 utøvere i årets Maileker på Haugesund stadion. Ikke en stor tropp, men vi håper den blir større med tiden! Torvastad sine utøvere fikk med seg 2 gullmedaljer – Daniel Jacobsen på 1500 m 4,48,36, og Andreas Løyning i kule (2 kg) med 8,57 m, og 2 bronsemedaljer Daniel på 800 m 2,22,41 og Ragnhild Løyning i kule (3kg) med 7,69. I tillegg ble det flere personlige rekorder. Andreas sitt resultat i kule var så godt at det holdt til bestemannspremie i kast for gutter Andreas med beste11-14 år ! Gratulerer til alle ! Det ble spesielt spennende på Daniel mannspremien sin 1500 meter. Her rykket 2 stk da det gjensto ca 300 meter og de fikk en luke til Daniel. Men denne gang hadde ikke Daniel tenkt å gi seg, og det ble skikkelig kamp de siste 100 m før Daniel avgjorde på de siste meterne før mål. Tiden ble 4,48,36 (noe som også er pers med rund 30 sek). Ellers gikk det raskt unna på 100 m for Stian Hjorteland i G-17. Han løp på 12,36 i forsøket, og kom greit videre til finalen. Litt dårligere tid i finalen, (12,59) og fikk med dette en 6. pl. Dersom noen har lyst å trene friidrett sammen med oss er alle f.o.m 10 år velkommen til trening mandag kl 18. og onsdag kl 19. v/friidrettsbanen. Vi er i dag en gruppe på 15-20 stk i alderen 1020 år som trener og har det gøy sammen. I tillegg er det også noen spreke ”29-åringer” som er med oss og trener !

PÅ TORVASTAD 13.-15. AUGUST 2012 Fotballavdelingen har i år gleden av å tilby Tine fotballskole for jenter og gutter fra 10-14år . Fotballskolen tilbyr trening med 2 økter hver dag og 1 times pause med varm lunsj og drikke til maten. Alle som deltar får en flott utstyrspakke med bag og t-skjorte. Vi satser på gode fotballøkter med dyktige instruktører, god mat og gratis TINE produkter. mandag 9.00-14.30 tirsdag og onsdag 10.00-14.30 HVEM: Alle jenter og gutter mellom 10 og 14 år PRIS: 600, søsken 500,- for nr 2 NÅR: 13.-15. august 2012 Påmeldingsfrist fredag 15.juni Påmelding til Anne Storesund Vågen Mail: asv@karmoyskolen.no Mob: 46 92 49 90 Vennligst skriv fornavn, etternavn og fødselsår på den/de det gjelder. Skriv også event. opplysninger, (f.eks. glutenallergi o.l.) som vi bør vite om. Påmeldingsavgiften betales ved påmelding til Fotballavdelingens konto 3361.15.64762

Ekstraordinært årsmøte

Torsdag 21.juni kl 19.00 avholdes ekstraordinært årsmøte i Torvastad idrettslag. Her skal det behandles en sak: Torvastad bygdautvalg, Torvastad KFUM/KFUK og Torvastad idrettslag har jobbet mot noen politikere for å se på muligheten for å få til en Standard idrettshall i stedet for minihall i forbindelse med skoleutbyggingen. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget må nå avgjøre om vi skal gå videre med dette og i så fall et mandat for idrettslagets representanter for de eventuelle videre forhandlinger med Karmøy kommune. Det er viktig for idrettslaget at heila bygdå, og flere lag og organisasjoner engasjerer seg i denne saken. Skal vi få dette til har vi behov for engasjerte bygdafolk, som er villige til å gjøre en innsats. Dette er siste mulighet til å få til en standard idrettshall på Torvastad.

PRØV TURORIENTERING !

Torvastad IL har for 29. året på rad tilbud om turorientering i Bjørgene. Vi har plassert ut 15 poster med ulik vanskegrad i det fine turområdet på Torvastad. Område egner seg veldig godt til turorientering, og ekstra interessant er det at du kommer deg litt bort fra det vanlige lysløype- og stisystemet i jakten på de rød/hvite postene. Hver post har en bokstavkode, og om du finner 9 av de 15 postene, har du gjort deg fortjent til turorienteringsmerket. Dette kan være en fin motivasjon for f.eks. en barnefamilie som ønsker seg et mål for turen – samtidig som man lærer seg å bruke kart. Orienteringskartet som nå brukes, er et helt nytt kart over Bjørgene i målstokk 1:7500.

Trafikksikringsgruppe

Kommunestyret vedtok i møte den 15. mai 2012 Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Torvastad bygdautvalg sin trafikksikringsgruppe har sendt inn innspill til revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet. For mer informasjon se www.karmoy.kommune.no.

12

Også i Visnes Vi har også et flott turorienteringstilbud i Visnes og Kvalavåg. Her har du en unik mulighet til å bli godt kjent i Fransahagen eller i området ved gassrørledningen. Både Bjørgene og Fransahagen egner seg godt for barnefamilier. Til mange av postene kan man følge vei-/stier til man er i nærheten av postene – og så ”lose” ungene inn til selve posten – erfaringsmessig synes ungene det er gøy å oppdrage postene! Turorienteringsopplegget for Bjørgene kan kjøpes på Idrettshuset hos daglig leder Ole Førland, eller på KIWI, Avaldsnes. Fransahagen/Kvalavåg selges på KIWI, Avaldsnes. Postene ligger ute ut året.

13


TT12 på Gjøvik

TT, eller Tenåringstreff, er Norges KFUK-KFUMs største ungdomsfestival. Festivalen samler rundt 2000 ungdommer i en alder fra 13 til 19 år fra hele landet til fem dager i Gjøvik, hvor festivalen finner sted. TT byr på spektakulære sceneshow, seminarer, en mengde spennende aktiviteter, globalt engasjement, og til sist og ikke minst, blir det mye kristen forkynnelse og sosialt felleskap! Temaet for årets TT festival er; grenseløse muligheter. Den 26. juni reiser omtrent 20 ungdommer fra Torvastad til Gjøvik for å tilbringe 5 dager på TT12. Ungdommer fra hele landet skal sove på forskjellige skoler i området, gjennom hele festivalen. TT12 festivalen slutter 1. juni.

Flott innsats på fasteaksjonen

På fasteaksjonen som ble gjennomført like før påske fikk konfirmantene inn hele 39647,- kroner i sine bøsser. Det er et godt resultat og vi takker både konfirmanter, foreldre, diakoniutvalg og andre frivillige for innsatsen. Sammen med takkofferet i kirken palmesøndag på 4112,50 kom vi da opp i 43759,50 kroner til Kirkens Nødhjelp.

Diakoniplanen er klar

Etter at diakoniutvalget hadde levert sin innstilling, kunne menighetsrådet vedta vår egen plan for diakoni i Torvastad menighet på menighetsrådsmøtet 12.april. Den viser spennvidden i menighetens diakonale satsing, samtidig som den gir et godt grunnlag for å utvikle dette viktige arbeidet videre.

Visitas til høsten

Torvastad skal i høst visiteres. De siste visitaser i Torvastad var i 1994 ved biskop Bjørn Bue og i 2004 ved biskop Ernst Baasland. På begge disse var prost Gunnar Salomonsen med. Årets visistas vil foregår i tidsrommet 23-25 og 28.oktober, og vil i år visitasen gjennomføres sammen med Norheim menighet. Biskop Erling J. Pettersen og prost Helge S. Gaard vil disse dagene delta på et omfattende program som i disse dager er under utarbeidelse. Det som foreløpig står fast er at den felles visitasgudstjenesten vil være i Norheim kirke søndag 28.oktober.

Jarle kommer til Torvastad BARNAS KL

UBB

Jarle waldemar

Du kan væ

re en go

d venn!

www.jarle-tv.no www.barnesang.no www.barnasklubb.no

Jarle Waldemar er barneevangelist og reiser landet rundt for å presentere evangeliet gjennom sang, musikk, drama, trylling og kreativ preken. Hvert år møter han tusenvis av barn og flere hundre ledere. Nylig ledet han et stort barnekor på Sommergospel i Skudesneshavn. Han kommer til Ungdomshuset den 3. september 2012 for å treffe korene på Torvastad rett etter skoletid, og skal ha konsert samme dag kl 17:00 for ALLE. De som vil være med i barnekoret må melde seg på via www.torvastadkirke.no før sommerferien! Mer informasjon i form av annonser og plakater kommer i august.

ÅRSMØTE TORVASTAD GRUNNEIERLAG. Det innkalles herved til årsmøte i lokalene til Nordvegen golfbane, torsdag 21/6 kl. 18.30. Ordinære årsmøtesaker med regnskap og valg. Medlemmer som ønsker å delta i trekningen av rådyrløyve til høsten, må ringe Einar Østebø (tlf. 98237257) innen årsmøtet. Hilsen styret.

Samlinger i glede og sorg: DØPTE: Linnea Andreassen Hausken 18.03.2012 Johannes Lillesund Jacobsen 18.03.2012 Andreas Lillesund Jacobsen 18.03.2012 Marie Lie Lothe 18.03.2012 Fredrik Matland Valen 18.03.2012 Mads Matland Valen 18.03.2012 Ferdinand Øvregård Fossum 01.04.2012 Alexander Øvregård Fossum 01.04.2012 Nora Hetland 01.04.2012 Marte Voll Davidsen 08.04.2012 Julie Espevoll Rød 22.04.2012 Lars Halset Torvestad 22.04.2012 Thea Sundve-Svendsen 29.04.2012 Frida Grønnestad-Johanssen 27.05.2012 Emila Kolnes De Wachter 13.05.2012 (Sjømannskirken i Antwerpen) VIGDE: 12.05: Irene Thulin og Thomas Holgersen 26.05: Astrid Torvestad og Ståle Meberg GRAVLAGTE: Laila Irene Moksheim f. 1951 28.03.2012 (Avaldsnes kirke) Bodhild Bø f. 1931 03.04.2012 Sven Barane Oa f. 1934 03.04.2012 Klara Mathilde Mathiassen f. 1923 20.04.2012 Erling Severeide f. 1930 24.04.2012 Anna Martine Viken f. 1927 11.05.2012 Hilgoth Johanne Bentsen f. 1944 (Norheim kirke) 15.05.2012

GAVER: 22.01 Menighetsarbeidet 5193 29.01 Misjonsprosjekt Japan 5459 05.02 Bibelsselskapet 4969 12.02 Torvastad KFUK/M 2185 26.02 Stavanger Bispedømmeråd 4051 04.03 Menighetsarbeidet 5386,5 11.03 Torvastad KFUK/M 2101 14.03 Det norske misjonsselskap 2162 18.03 Torvastad KFUK/M 3556 25.03 Menighetsarbeidet 3106,5 01.04 Kirkens Nødhjelp 4112,5 08.04 Misjonsprosjekt Japan 6177 11.04 Torvastad KFUK/M 2101 15.04 Søndagsskolen 2783 22.04 Menighetsarbeidet 3669 26.04 Kristen idrettskontakt (KRIK) 2567 29.04 Menighetsfakultetet 1733 05.05 Torvastad KFUK/M 5370 06.05 Torvastad KFUK/M 5540 13.05 Menighetsarbeidet 3106,5 17.05 Det norske misjonsselskap 5496 20.05 Kirkens bymisjon 3256,5 27.05 Menighetsarbeidet 3025 03.06 Utstein Pilgrimsgard 2421

om Guds ord

Dag og dato Sted Tid Innhold Søndag 10.06.

Torvastad Håland

Søndag 17.06. Torvastad ” Torvastad Feøy

11.00 19.00

Gudstjeneste v/Eldbjørg Andreassen m/dåp Møte v/Den indre sjømannsmisjon (DISM)

11.00 Gudstjeneste v/Styve m/nattverd. Offer til Torvastad menighet 20.00 Sommerkonsert – Se baksida av bladet 18-21.30 Bedehusbasar. Styve. Båt fra Kveitevik.

Søndag 24.06.

Norheim

11.00 Fellesgudstjeneste v/Eldbjørg Andreassen

Søndag 01.07.

Torvastad

11.00 Fellesgudstjeneste v/Styve m/dåp. Offer til Israelsmisjonen

Søndag 08.07.

Norheim

11.00 Fellesgudstjeneste v/Sjursen

Søndag 15.07.

Torvastad

11.00 Fellesgudstjeneste v/Styve m/nattverd. Offer til De 4 diakoniinstitusjoner

Søndag 22.07.

Norheim

11.00 Fellesgudstjeneste v/Clementsen. Markering Utøya

Søndag 29.07.

Torvastad

11.00 Fellesgudstjeneste v/Clementsen m/dåp. Offer til Normisjon

Søndag 05.08.

Norheim

11.00 Fellesgudstjeneste v/Clementsen

Søndag12.08.

Torvastad

11.00 Fellesgudstjeneste v/Clementsen m/nattverd. Offer til Kristen muslimmisjon

Søndag 19.08.

Norheim

11.00 Fellesgudstjeneste v/Clementsen

Søndag 26.08. Torvastad 11.00 Feøy 16.00

Gudstjeneste på misjonssøndagen v/Styve og repr.fra NMS. Dåp. Offer til NMS Menighetsmøte om lokal grunnordning etter gudstjenesten. Gudstjeneste v/Styve m/nattverd. Offer til Kirkens Sosialtjeneste

Søndag 02.09. Mandag 03.09.

Idrettsplassen 12.00 Friluftsgudstjeneste v/Styve. Offer til Kirkens SOS, avd.Haugesund. Bjørgenedagen Ungdomshuset 17.00 Konsert med Jarle Waldemar. Shalom og Korus deltar.

Søndag 09.09.

Torvastad

11.00

Gudstjeneste v/Styve m/nattverd. Offer til Torvastad KM. Konfirmantjubileum.

Søndag 16.09. Torvastad 11.00 Gudstjeneste v/Lunde/Sandvik m/dåp. Offer til Torvastad menighet. Konfirmantpresentasjon. Søndag 23.09. Storasund

11.00

Grendahusgudstjeneste for hele familien v/Styve. Offer til Norges KFUK/KFUM

Ny lokal grunnordning for gudstjenestene Det ble holdt menighetsmøte om ny gudstjenesteordning søndag 3. juni etter gudstjenesten. Menighetsrådet behandler alle innspill som kom inn, både under og i etterkant av møtet. Forslag til ordning ligger på menighetens hjemmeside: www. torvastadkirke.no – Kikk på den og hør mer om ordningen på menighetsmøte 26. august. Menighetsrådet vedtar ordningen i begynnelsen av september.

Gud og Jesus & sånn...

– Gud og Jesus må jo bli våte oppi Himmelen? ... – Nei, de blir ikkje det for de e øve skyene... – Har alltid sol dei då!? – Gud og Jesus går ikkje på jobb for dei må jo passa på dei som e dø! Har du et gullkorn? –Kontakt redaksjonen!

Håvard Pedersen Førre (4 år) Haugesund, snart Vikjå


Avsender: Torvastad Menighet 4260 Torvastad

Sommerkonsert 17. juni For femte år på rad blir det sommerkonsert i kirken en søndagskveld i juni: allerede nå søndag, den 17.juni kl.20.00. – Dette er som vanlig en bred mønstring av utøvere tilknyttet Torvastad-bygda. Av unge kan nevnes: Are, Astrid, Andreas, Aslak, Florian, Håkon, Ida Marie, Ingvild, Jon Olav, Julia, Kristoffer, Olav, Steffen, Åshild. Flere fra staben deltar også. Programmet byr på stor variasjon, med lyse og vakre toner. Allsang hører med, og kaffe/te etc. – Bli med på en fin sommerkveld i kirken vår, og nyt den flotte beliggenheten med det samme! Kollekt til ny kirkestue.

«Torvastad, et ukjent perlekjede» For to år siden opprettet vi en Facebookgruppe i håp om å inspirere andre til å oppdage – og bruke naturen i nærmiljøet i hverdagen. Her legger vi ut bilder vi knipser på våre ukentlige turer rundt i bygda, både sommer og vinter.

og Foto: Inger Lise Nordhus Ingunn Akselsen

Vi er snart oppe i 700 medlemmer, og tilbakemeldingene tyder på at bildene gir stor glede, spesielt for utflyttede Torvastadbuer og personer som av ulike grunner ikke kan bevege seg i naturen selv. De fleste turene våre er spontane, og avtales via sms. Med sykkel kommer vi oss langt avgårde, og vi får sett mye på kort tid. Ruten planlegges sjelden på forhånd, men målet er å se noe nytt hver gang – og det gjør vi, selv etter å ha trålet Torvastad på kryss og tvers til alle årstider. På Torvastad er det store arealer og avstander. Vi sykler helst på de rolige veiene, parkerer et sted, og går resten av turen til fots. Om søndagen starter vi tidlig formiddag, og kan gå tur i mange timer. Da har vi med oss frokost i sekken, som alltid nytes på et supert utsiktspunkt. På hverdager, etter jobb, har vi ofte bare en time eller to til disposisjon. Det er likevel tid nok til store, vakre perle-opplevelser. Det er best å gå i utmarker og på grusveier. Om vinteren er husdyra inne, og da er det er for eksempel mulig å gå fra Storesund til Vikjå uten å berøre asfalt. Vi kler oss i ull innerst og vindtett ytterst, og vandrer i vei. Vi som bor på Torvastad, er priviligerte som har så mye kulturlandskap rundt oss. Her finner vi fargene, lyset, himmelen, havet, bergartene, fuglene, dyrene, skogene, blomstene, gamle hus, og ikke minst fornminnene. Å inspirere andre til å komme seg ut og nyte alt dette vakre, er vår hverdagsglede. Besøk oss gjerne på Facebooksiden vår: “Torvastad- et ukjent perlekjede”

Foto: Inger Lise No

rdhus

Foto: Ingunn Akselsen

Foto: Inger Lise Nordhus

Foto: Ingunn Akselsen

Inger Lise Nordhus og Ingunn Akselsen Foto: Ingunn Akselsen

Kjerkebla nr.3/12.  

kjerkebla’ For TorvasTad menigheT nr 3 - 2012 - Årgang 56 Kollasj: Jm