Page 1

Hommedal Tidende Menighetsblad for Landvik og Eide

-

Nr. 2

D책psskolebarna i Eide 2012

-

2012


-2-

LEDER

Kirkevekst i Landvik og Eide

N

å er jeg hjemme igjen! Etter tre interessante år på bispedømmenivå er det godt å ha det lokale som mitt hovedfokus. Det som ikke skjer lokalt, skjer ikke. Og allikevel trekkes det nasjonalt opp linjer og premisser som virker inn på menighetenes liv. Det står et skjult reisverk bak enhver bordkledning! En ny bjelke i kirkens byggverk er trosopplæringsreformen. Kirkens fremtid er helt avhengig av at alle døpte vet hvem og hva de er døpt til. Folkekirken gir bare mening dersom vi følger Mesterens ord: ”døpe og lære”. Alt menighetsarbeid, og ikke minst barne- og ungdomsarbeid, er trosopplæring, og nå får også våre menigheter økonomisk støtte til å styrke dette arbeidet. Det dreier seg om å forvalte ca. 300 000 kr. årlig til økt satsing på trosopplæring. Disse midlene kommer i tillegg til det gledelige faktum at noen ildsjeler har satte flere sjeler i brann for å etablere en ny prestestilling som skal ha særlig fokus på familiearbeid. Dette initiativet er et stjerneeksempel på godt grasrotinitiativ! Det er med stolthet jeg kan rapportere tilbake til bispedømme og Kirkeråd om hva som her har skjedd!

M

ålet for menighetsarbeid er vekst! Og jeg ser at menighetene i Landvik og Eide vokser! Det er vekst når jeg leser årsmeldingen for Eide og ser at gudstjenestebesøket har økt fra 64 til 71 i snitt. Og det er vekst når jeg på vei til Eide kirke ser et nyoppusset Alvheim og vet om dugnadsinnsatsen som er lagt ned der. Det er vekst når gudstjenestebesøket i Landvik har økt fra 171 til 195. Men folketallet øker fortere! Stor innflytting bl.a i Myråsen er en utfordring. Men det er kanskje den flotteste veksten når jeg på første gudstjeneste ser et ungt par i menigheten sitte sammen med et annet par, av mørkere hudfarge. Og får vite: ”Jo, vi er blitt flyktningevenner!” Den sanne kirkevekst er når troen får hender og føtter. Hender foldet i bønn og takk. Og hender utstrakt til gode gjerninger. Tjen Herren med glede!

Kateket Erling Hillesund på besøk i Eide barnehage.

Påske i barnehagene Samtidig som kontakten mellom skole og kirke har blitt svakere over årene, har barnehagene tatt mer aktive grep om å markere de kristne høytidene. Hver påske og

jul er de fleste barnehagene med på en vandring i kirkene eller inviterer kirka til å presentere høytiden i barnehagen. På bildet (over) ser vi kateket Erling Hillesund som har dekket bordet med en sort duk for å anskueliggjøre langfredagen. Alle barn vil forstå at sort betyr noe som ikke er glede. I Eide barnehage var det en gløgg liten kar som kom med følgende spørsmål da kateketen skulle gå over til påskedagsgleden og plasserte påskeliljer på den sorte duken: - Hvorfor er den sorte duken der når det er glede?

Konstituert familieprest Etter planen skal ny familieprest i Landvik og Eide ansettes av Bispedømmerådet 25. april. Inntil da er vår avtroppende sogneprest Jostein Ørum konstituert i stillingen. Forsidebildet viser årets Dåpsskolebarn i Eide kirke. Foto: Hans Petter Gilje


Trivsel i gapahuken i Østerhus - Nå er gapahuken vår helt ferdig med vegger og alt etter brannen vi hadde for et par år siden, meldes det fra Østerhus barnehage. Det er helt supert å ha et sted å søke ly for vær og vind, og her kan vi lage mat, spise mat ha samlingsstunder og kose oss masse! Den tidlige våren gir nok gode muligheter til å kose seg ute for dem som til daglig har sitt tilhold i Østerhus barnehage.

-3-

HVOR ER DE NÅ? I et lokalsamfunn eller en menighet er det av og til slik at noen som har vært der i lengre tid, plutselig ikke lenger er der. Det kan være fordi de har flyttet, fordi de har reist ut for å ta utdannelse eller andre årsaker. I 2012 vil Hommedal Tidende forsøke å fange opp noen av dem som har vært med innenfor barne– og ungdomsarbeidet i våre menigheter, men som nå befinner seg et eller annet sted… Og vi spør: Hvor er de nå?

ER HVO HU R N?

Lunchen nytes i gapahuken

Barbro Johanne Svendsen

HVOR BLE HUN AV? Både Mamma Maggie og biskop Thomas har vært i Norge.

På menighetstur til Egypt Grimstad menighet og Eide menighet inviterer i disse dager alle interesserte til opplevelsesreise til Egypt fra 29.september til 7. ok-

tober 2012. I tillegg til å besøke kjente historiske steder i Kairo og Alexandria, vil en rette fokus på to viktige virksomheter i Egypt; Mamma Maggie og biskop Thomas sitt arbeid for å hjelpe unge koptere til å få en bedre framtid.. Dette arbeidet støttes av flere menigheter i Norge, bl.a. Eide menighet og Grimstad menighet. Turens fire hovedtema er Kulturlandet Egypt, Mamma Maggie sin virksomhet, Biskop Thomas sitt arbeid og Den koptiske kirke.

Barbro Johanne Svendsen var musikalsk leder i Spiren fra 2008 til 2011. Hun ble godt kjent med mange av ungdommene i Landvik. Barbro Svendsen hadde ansvar for lovsangsgruppen og for bandet i Spiren, og var ellers med på det som foregikk der. Barbro arbeider nå som ungdomsarbeider på Drottningborg videregående skole, der hun blant annet har ansvar for ulike kristelige aktiviteter, møter og samlinger. Hun bor for øvrig fortsatt på Myråsen, så henne kan du plutselig treffe på butikken - eller på en lekeplass sammen med datteren Thea.


-4-

Klubben i Eide, sammen med kateket Erling Hillesund og ”prestepraksistudentene” Espen Doksrød og Espen Kjørven.

Når ungdommen skal ta over Klubben i Eide er et leven- som skal til for å skape et godt ungde og livlig fellesskap av domsmiljø. En torsdag før påske fikk ungungdommer i tenårene. dommene møte to litt eldre ungAnnenhver torsdag svinger det mellom lek og latter og alvor og andakt i klubblokalet i Jortveit bedehus. Lederne har selv trått sine joggesko i dette miljøet og vet hva

dommer. Soknepresten har to teologistudenter i praksis en måneds tid, og det er viktig å se prestens plass i ungdomsarbeidet. Og hva var vel mer naturlig enn å ha en liten øvelse i å kle studentene opp i preste-

3 x Espen planlegger gudstjeneste til påske På Palmesøndag skal de to teologi-Espenene suppleres av nok en Espen! Det er vår egen Espen Takle som skal være organist. Det har han vært flere ganger tidligere. Sin orgeldebut hadde han som konfirmant i Landvik kirke. Nå tegner han til å bli en dyktig kirkemusiker. Det spirer og gror i Landvik. Praksisstudentene Espen Døksrød og Espen Kjørven forbereder seg til gudstjeneste sammen med organist Espen Takle.

kjole? Og plassere dem midt i ungdomsflokken? Det er to entusiastiske studenter fra Menighetsfakultetet som skal prøve ut teoriene i praksis. Begge heter Espen og har familienavnene Doksrød og Kjørven. De vil delta i gudstjenester, gravferd, besøksarbeid og praktisk kontorarbeid.


-5-

Visjonærene:

Hvem vil fylle prestekjolen? Landvik og Eide får sin egen familieprest. En menighet trenger mange slags nådegaver, medmennesker og misjonærer. Men også noen som har en visjon. La oss kalle dem ”visjonærer”. Selv om de er med i en mannsgruppe som tok del i idéutviklingen, og flere titalls glade givere gjorde drømmen til virkelighet, startet visjonen om en egen familieprest et sted. Åsmund Knutson og Håvard Backe er sentrale personer i mannsgruppa der ideen kom fram. - Hvordan ble denne ideen om en familieprest født? De to visjonærene tenker seg om, småsnakker seg i mellom. - Vi har hele tiden understreket at vi har en mannsgruppe som medspillere, og ideen ble unnfanget på et slikt møte, forteller Åsmund. - Vi fant ut at vi trengte noen til å styrke familiearbeidet. Jostein Ørum har gjort flott arbeid på dette feltet, og vi så at her var en gylden mulighet til å styrke menighetsarbeidet med en prest til. Håvard lytter nikkende og legger til: - Landvik er en aktiv menighet og vi ønsker å styrke veksten. Ikke minst ser vi utfordringen i alle som flytter til. Og flere blir det når f.eks Støle skal bygges ut. Dette har vært et stort løft. Prosessen har til sine tider vært tung og noen ganger har de lurt på om dette var mulig å lande, men Håvard smiler når han tenker på prostens oppmuntrende

Åsmund Knutson og Håvard Backe har vært sentrale i utviklingen av ideen om en familieprest i Landvik og Eide. tilrop: - Hald fram, de er ein spydspiss i ein ny måte å drive kyrkje på! Åsmund supplerer: - Vi kan ikke sitte å vente på at staten skal forsyne oss med prester, og løsrivelsen fra staten er også et moment. Vi har fått mange oppmuntrende tilrop fra ulike hold i menigheten, og vi har snakket og snakket med folk og forskjellige råd og utvalg. Ikke minst har kritiske merknader vært nyttige i prosessen, understreker han. De gikk bokstavelig talt på dørene og solgte ideen, samtidig som de fikk talerstol i kirkene for budskapet sitt. Det er viktig for dem å uttrykke takknemlighet for responsen. Bortimot 70 givere har forpliktet seg på å gi til sammen i overkant av 40 000 kr pr måned i tre år.

- Vi er takknemlige for den måten både biskop, bispedømme og menighetsråd har tatt i mot dette initiativet. Ikke minst har menighetsrådsformann Erling Stubhaug ført prosjektet i mål på en god måte. - For meg har drivkraften vært: Hvordan få familien med seg inn i menighetsarbeidet, sier Åsmund Knutson. - Det har vært viktig å sette barna først. Jeg ønsker at menigheten og foreldrene skal være gode veiledere. - Min tanke har vært: Tenk om menigheten min kan være et sted som folk ønsker å ta del i når de har barn og når de flytter hit, sier Håvard Backe. - Og ikke minst: Når dåpsfamilien kommer til kirke og føler: Dette vil vi ha mer av, legger han til. TMB


-6 -

SLEKTERS GANG Døpte Landvik: Torjus Igland Trommestad Kristoffer Grøsle Friis Mathea Udjus Hansen Mathias Thomassen Brage Henriksen

Eide Theo Eskelund Vaksdal Alma Maria Ortega Johannes Foldøy Andersen David Berg Nicoline Natvig Scerri

Brage Henriksen

Mathea Udjus Hansen

Mathias Thomassen

Døde Landvik: Kjell Stokka Terje Ståle Melby Rolf Atle Solvik- Nilsen Thor Viken Selmer K Mathisen Tor Igland Maren Sandkjær

David Berg

Nicoline Natvig Sverri

Eide Carl Edvard Walbeck Sørensen

KONSERT med

Ivar Skippervold og barn fra 5. - 7. kl. fra Eide skole

Eide kirke, 29. april kl. 17

Kristoffer Grøsle Friis

Noah Nordli Johnsen

Alma Maria Ortega

Torjus Igland Trommestad

Theo Eskelund Vaksdal

Daglig leder i Landvik og Eide menigheter gjennom 20 år, Astrid Stuestøl Sandkjær.

LANGFREDAGSMEDITASJON I ORD OG TONER Medvirkende: Hanne Birgithe Søfteland, Espen Takle, Gunborg Vorhaug, Oddrun Vik, Åge Løsnesløkken, Aase Løsnesløkken og Tom Martin Berntsen

Eide kirke, 6. april kl. 21.00


-7TLF. OG E-POST TIL ANSATTE I LANDVIK OG EIDE MENIGHETER Tom Martin Berntsen, sogneprest Jostein Ørum, familieprest (konst.) Aase Løsnesløkken, daglig leder Aase Løsnesløkken, organist Erling Hillesund, kateket Janne Skarli, ungdomsdiakon Ivar Bø, kirketjener i Eide Ole Harald Jansen, kirketjener i Landvik

90561239 95996610 97087248 97087248 48036482 48060180 97608618 90520187

Dato

Dag

Landvik

1. april

Palmesøndag

5. april

Skjærtorsdag

Eide

tmb@grimstad.kirken.no jostein@grimstad.kirken.no aal@grimstad.kirken.no aal@grimstad.kirken.no eh@grimstad.kirken.no js@grimstad.kirken.no ib@grimstad.kirken.no ohj@grimstad.kirken.no

Menighetskontoret i Landvik og Eide, tlf. 37090100

Mer info om Landvik og Eide menigheter: www.grimstad.kirken.no

Østerhus Diverse

11.00 18.00 20.00

6. april

8. april

11.00

Langfredag

1. påskedag

21.00

Langfredagsmeditasjon i ord og toner

Soloppgang

Påskesang ved soloppgang, Kalvehageneset i Eide

09.30

Høytidsgudstjeneste

15. april 2. s. i påsketiden

11.00

Høytidsgudstjeneste

09.30 11.00

Morgenmesse Familiegudstjeneste

22. april 3. s. i påsketiden

11.00

24. april Tirsdag

19.00

25. april Onsdag

Samtalegudstjeneste med konfirmantene 19.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene

29. april 4. s. i påsketiden

17.00

Sangkveld for barn

2. mai

Onsdag

19.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene

6. mai

5. s. i påsketiden

13. mai

6. s. i påsketiden

11.00

Våronngudstjeneste

11.00

Innføring av ny gudstjenesteliturgi 11.00

17. mai

Nasjonaldag

11.30 11.30

19. mai 20. mai

Søndag f. pinse

27. mai

1. pinsedag

11.30 13.30

Konfirmasjonsgudstjeneste Konfirmasjonsgudstjeneste

10.30 12.15

Konfirmasjonsgudstjeneste Konfirmasjonsgudstjeneste

09.30

Høytidsgudstjeneste 11.00

3. mai

10.30 12.15

Høytidsgudstjeneste Konfirmasjonsgudstjeneste Konfirmasjonsgudstjeneste

GUDSTJENESTELISTE FOR LANDVIK OG EIDE Menighetsturen for Landvik og Østerhus har kommet for å bli. I fjor var vi 121 mennesker, en økning på ca 70 % fra årene forut. Hvor mange blir det i år? Sett av datoen allerede nå:

16. - 18. nov.


Hommedal Tidende Menighetskontoret for Landvik og Eide, 4886 Grimstad Kontortid: mandag/onsdag/fredag kl. 10 - 16

Redaksjon: Tom Martin Berntsen (ansv) Åge Løsnesløkken Tlf. 37 09 01 00 Konto nr.: 2949 07 00356 www.grimstad.kirken.no Trykk: Tvedestrand Trykkeri

Deg være ære, Herre over dødens makt Av Tom Martin Berntsen

O

ver altertavlen i Eide kirke troner den oppstandne Kristus. Han holder et septer i sin venstre hånd. På Wikipedia leser vi: ”Et septer eller scepter er en utsmykket stav som blir brukt som verdighetstegn av myndighetspersoner, særlig monarker”. Men Kristi septer ser annerledes ut enn andre kongers septer. Hans septer er korset. Den oppstandne Kristus har beseiret døden og dødsrikets krefter. Det er påskens sterke budskap i en verden der døden tar seg mange skikkelser. ”Han stod opp med guddoms velde” Verken disiplenes svik, jødenes forræderi eller et politisk justismord gjorde ende på det kjærlighetens felttog som mannen fra Nasaret førte ved vår tidsregnings begynnelse.

V

Over alteret i Eide kirke troner den oppstande Kristus har landsatt sine frigjørende tropper. Nå dreier det seg om å vite hvem man kjemper for de dødskrefter som fortsatt vil okkupere sinn og samfunn, eller synge med Kingo: ”Takk for din oppstandelse, takk for himlen du har inne, der skal jeg deg se og finne”.

i feirer årlig i vakre maidager en nasjonal frigjøring fra tysk okkupasjon og kongens hjemkomst. Blant spirende den nye dåpsliturgien ber vi løv og påskeliljer feirer vi en global ved døpefonten: ”I dåpen frir frigjøring fra de krefter som truer du oss fra syndens og dødens og okkuperer. Vi heiser korsets merke og synger: ”Ved hans seier lov og forener oss i den seier du som jeg eier, helved bever. Han var vant ved din død og oppstandelse”. Å være døpt er å være innrullert død, men se, han lever”. i den kjærlighetens geriljahær som slåss med kjærlighetens og nådens Ennå er dødsrikets krefter synvåpen: tilgivelse og oppreising. Å lig i vår verden og våre liv. Men være døpt er å være korsmerket. påskedag er livets D-dag der Gud

I

Den loddrette stolpen i korset over panne og bryst er Kristi kongstegn. Et septer. Det gir oss del i Kristi seier over synd og død. Den vannrette stolpen i korset over panne og bryst er utstrakte armer som byr en åpen inkluderende favn: En favn der du tar i mot deg selv og andre med nåde, en favn der mennesker kan komme og lene seg inntil Kristi kongsmakt på jord.

Hommedal Tidende nr.2/12.  

Dåpsskolebarna i Eide 2012 Menighetsblad for Landvik og EideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvi...

Hommedal Tidende nr.2/12.  

Dåpsskolebarna i Eide 2012 Menighetsblad for Landvik og EideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvikogEideMenighetsbladforLandvi...

Advertisement