Page 1

PORSGRUNN Nr. 4 - Mai 2012 e.Kr.f.

Sesongens siste musikkmesse på vest

I den vakre Vestre Porsgrunn kirke fra 1758 skal det være konfirmasjonsgudstjenester for både vest- og østkonfirmanter!

Konfirmantinnskrivning 2012/2013! Velkommen til oss! Som konfirmant blir du med oss på kick-off leir på Oksøya, vi har konfirmantklubb sammen og vi drar på ”Good Friday” - aktivitetsnatt i Skienshallen til vinteren. Undervisning, spennende diskusjoner og gudstjenester i den gamle, fine kirka vår hører med. Innskrivning: Vestre Porsgrunn kirke onsdag 30. mai kl. 17. Østre Porsgrunn kirkestue onsdag 30. mai kl. 17.

Hilsen Synnøve og Ivar

Søndag 20. mai blir det igjen musikkmesse i Vestre Porsgrunn kirke kl. 19.00. Da får vi besøk av selveste Anders Vangen. Han synger for oss og vi synger sammen med ham, kjente og kjære salmer og sanger. Våren er en herlig tid. Søndag 20. mai skal vi glede oss over denne vakre årstiden gjennom sang og musikk.

Viktig informasjon! Porsgrunn menighetsblad er et offentlig informasjonsblad til våre medlemmer (ca. 80% av befolkningen) og andre interesserte. Bladet blir fulldistribuert ved hjelp av frivillige bladbud. Derfor er ikke menighetsbladet definert som uadressert reklame, men uadressert post.

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon:

Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

Østre Porsgrunn kirkestue:

Utleie: Liv Aabjørnsrød, tlf. 35 56 34 05

Vestsiden menighetshus:

Utleie: Erling Eikeland, tlf. 90 83 39 84

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid:

Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 975 63 950 (p) - 3409 Kapellan Synnøve Skree Skjeldal: Tlf. 95 99 20 06 - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf. 47 46 86 97 - 3408 Menighetsarbeider Inger-Lise Øystese: Tlf. 47 46 86 97 - 3407 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ann Lisbeth Leifsen: Tlf. 40 46 87 89

Porsgrunn menighetspleie:

Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder og kirkeskysskontakt Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Clausen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grønstad Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Min påskesalme: Du skal få en dag i mårå Du vil kanskje stusse på overskriften. Alf Prøysens sang: ”Du skal få en dag i mårå”. Ikke er det en salme, ikke har den noe med påske å gjøre og påsken er vel overstått for lengst? Vel, det er ikke en av de mest kjente salmene. Det skal jeg innrømme. Men en salme er en sang med religiøst innhold som brukes i gudstjenester og til oppbyggelse i følge Wikipedia. Jeg har sunget ”Du skal få en dag i mårå” på Sinnsrogudstjenester i Metodistkirken blant annet! Og jeg tror også at det ligger mer i sangens innhold enn det en kan få inntrykk av i første omgang. For Alf Prøysen tror jeg at innholdet i sangen hadde en mening som faktisk handler om tilgivelse og en ny begynnelse. Jeg har lest at mennesker som sto Alf Prøysen nær, nettopp har trukket fram dette aspektet som viktig for Prøysen. For meg er det en kristen klangbunn i Alf Prøysens tekst. Jeg hører behovet for tilgivelse og ønsket om en ny start ”med blanke ark og fargestifter til”. Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter tel, og da kan du rette oppatt alle feil i frå i går og da får du det så godt i mårå kveld, og om du itte greier det og æilt er like trist, så ska du høre suset over furua som sist. Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står med blanke ark og farjestifter tel. Hvem kan gi oss mennesker en slik mulighet? Det er her påskens budskap kommer inn for mitt vedkommende! Påsken handler for meg om det at Jesus ”bar all verdens synd” opp på korstreet og

Personer i Bibelen:

Denne gangen er det diakon Einar Svendsen som har valgt sin salme. gjennom det har gitt meg muligheten til å få Guds tilgivelse og anledning til en ny start uansett hvor dypt jeg enn har falt eller kommer til å falle. «Synd» er ikke noe lett ord og det er lett å harseler med at «i min barndom var det synd å danse, nå er det synd å ikke kunne danse». Selv om jeg og mange i min generasjon fikk et synderegister å forholde oss til som mange opplevde mer misvisende enn veiledende, kan jeg ikke dermed miste «troen» på synden. Den er en realitet som vi kan se konsekvensene av i media og i våre nære relasjoner. Selv om det ikke alltid er så lett å finne ut hvem som har syndet, så må jeg innrømme at jeg ser hva synd har ødelagt stadig vekk. Samtidig vet jeg at Gud, min Skaper og Far ønsker å helbrede det som er gått i stykker på grunn av synd: Gud er alltid klar til å tilby seg sin nåde og gi oss en ny start med blanke ark og fargestifter til. Det er påskens glade budskap som varer helt fram til neste påske og vel så det! I 1. Johannes brev 4, 10–11 står det: ”Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre.” Guds kjærlighet til oss utfordrer oss til å være nådige med hverandre!

Har du hørt om ...

Mirjam To kvinner i Bibelen bærer navnet Mirjam, og den viktigste av disse er søsteren til Moses og Aron. Mirjams foreldre, Amram og Jokebed, har antagelig ikke hatt flere barn enn disse tre, og det er sannsynlig at Mirjam sto et stykke fra Nilbredden og så på da broren Moses ble satt ned i en korg mellom elvesivet. Da Moses ble tatt opp av Faraos datter, foreslo Mirjam å finne en amme for gutten, noe som førte til at han for en tid ble ført tilbake til sin mor. Første gang Mirjams navn er nevnt, er etter Israelsfolkets overgang ved Rødehavet. Der gikk hun i spissen for en flokk trommende kvinner og sang lovsanger til Herren. Senere møter vi Mirjam under folkets vandring i ørkenen. Her viser hun ved en anledning ringeakt for Moses og blir rammet av sykdom, men blir frisk igjen når Moses går i forbønn for henne. I profeten Mikas bok (6,4) blir Mirjam sidestillet med Moses og Aron som en fører for Israel den gang Herren løste folket fra trelldom og førte folket ut av Egypt. Også i vår menighet har vi sterke og dyktige kvinner som Mirjam, kvinner som tar ansvar og lederoppgaver. Vi bør se opp til dem og gi dem vår støtte. PRH

Porsgrunn menighetsblad


Blomstergudstjeneste søndag 6 mai Det blir blomstergudstjeneste for hele familien i Vestre Porsgrunn kirke søndag 6. mai kl. 15.00. Merk klokkeslettet. Åpen barnehage deltar sammen med sokneprest Per Johan Wiig og menighetspedagog Inger-Lise Øystese. Alle som vil kan plukke blomster og ta med inn i kirken. Velkommen til blomstrende fellesskap.

Sentrale aktører rundt et flygel: F. v. Anders Vangen, Jan Erik Fillan, Roger Saga, Ragnar Stokke, Trygve Strømstad, Kjetil Svestad og Nicolae Bogdan.

Kirkespillet: «Opp av asken» Søndag 10. juni Sangene som Trygve Strømstad fikk i en drøm en natt i april i fjor og de sangene som fulgte på, er nå arrangert for kor og orkester av Kjetil Svestad og Nicolae Bogdan. Prosjektkoret, som består av sangere fra Porsgrunn Gospelkor, Immanuelkoret, Breviksklang og sangere fra noen andre kor, er i gang med øvelsene med dirigent Tom Strøm-stad. Teknisk gruppe med Roger Saga i spissen er i full gang med å se på de tekniske løsninger med scene, lys og lyd. Anders Vangen og Jan Erik Fillan skal selvfølgelig ha solistoppgaver under kirkespillet, men står også ansvarlig for regi. Dette selvstendige og frittstående prosjektet har også en økonomigruppe ledet av Ragnar Stokke, som skal forsøke å få sponsorer. Noen penger trengs, selv om dette er en kjempegedigen dugnad. Apropos dugnad: Er det noen som kan bidra med dugnadsinnsats rundt konserten: Ta kontakt med Ragnvald Bø - tlf. 48 19 82 16.

Tur med besøkstjenesten 14. juni Menighetspleiens besøkstjeneste skal ha sin årlige utflukt torsdag 14. juni. Denne gangen går turen til Jarseng sportsstue. Vi reiser fra byen ca. kl. 11.30 og regner å være hjemme igjen ved 16-tiden på ettermiddagen. Det blir middag med kaffe, utlodning og underholdning. Turen koster kr. 200,-. Påmelding til menighetskontoret tlf. 35 56 34 05.

Friluftsgudstjeneste på kirketomta / østre Porsgrunn kirkstue - 17. mai Tradisjonen tro samles vi til gudstjeneste på nasjonaldagen. Vi samles til friluftsgudstjeneste på kirketomta eller i kirkestua (alt etter som været tillater). Gudstjenesten starter rett etter bekransningen, ca. kl. 11.30 og er ved kapellan Ivar Brobakken, kantor John Beech og Tor Thorjussen, trompet. 17. mai-komtéen deltar. Vel møtt!

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet: «Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil. 4, 6.) Det er ukentlige forbønnsamlinger i Østre Porsgrunn kirkestue på mandager for alle som vil be for menigheten og de blant oss som ønsker forbønn i en spesiell situasjon. 1. og 3. mandag i måneden kl. 20.15–21.15. 2. og 4. mandag i måneden kl. 11-12. Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven i kirken/ kirkestua våre eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret. Det er anledning til å være anonym! Denne måneden ber vi spesielt for: - Det videre arbeidet med ny kirke på Kirkehaugen. - KIA(Kristent Interkulturelt Arbeid) og arbeidet med internasjonale fellesmiddager i Kirkestua og kvinnegrupper i voksenopplæringens lokaler.

Porsgrunn menighetsblad nr. 4 - Mai 2012 e.Kr.f.

3


Tur til Jønnbu–Lifjell - mars 2012 45 personer var på tur denne helgen og hadde et flott opphold! Alderen var fra 1 år til 81 år! Vi hadde flott vårvær og koste oss masse ute! Det var dessverre ikke så mye snø igjen, men noen fikk til en skitur, og barna fikk aket på sklibrett, samtidig som vi hadde bålbrenning og grillet marsmallows. Et av høydepunktene på turen var festkvelden på lørdag. Alle deltakerne var delt inn i grupper som hadde

ansvar for hvert sitt underholdningsinnslag. Det var blant annet barnekor, spørrekonkurranse ang kirken vår, presentasjon av kaker og fremvisning av mange bilder fra turens ulike aktiviteter. Tursangen vår var ”Sammen med Gud” og ble sunget på alle samlinger. Det var mange fornøyde deltakere, og vi regner med at det blir muligheter for å være med på flere turer i fremtiden!! B.B.L.

Hva er pinse? Alle kjenner julehøytiden: Jesus ble født i en stall i Betlehem. Mange kjenner også til påskehøytiden, tiden da Jesus først hylles, deretter korsfestes, for så å oppstå fra de døde på påskedag. Men den tredje høytid i kirkens år, pinsehøytiden, hva forbinder vi egentlig med den? Ordet pinse kommer av det greske ordet ’pentekoste’, som betyr femti, og vi feirer høytiden femti dager etter påske. Pinsen nevnes i Bibelen, bl.a. i Apostelgjerningene, kap. 2, da apost-

lene på pinsedagen i Jerusalem fikk Den Hellige Ånd, synliggjort gjennom ildtunger. Dette gjorde dem i stand til å forkynne evangeliet på mange språk. Pinsen er derfor ikke bare en avslutning av påsken, men også begynnelsen på noe nytt. Da disiplene gikk ut og spredte budskapet om Jesus, startet den første kristne menighet. Pinsen regnes derfor som kirkens grunnleggelsesdag, eller ’fødselsdag’, som noen velger å kalle den.

Kirkefondet «Nye Østre Porsgrunn kirke» Bankkonto: 2610.20.21389

Hittil innkommet kr 1.022.773

4

Pinsen er kanskje den av de tre store kristne høytider som er vanskeligst å forstå. For hva betyr Den Hellige Ånd, og hva innebærer det at den kommer til verden? Et barn i krybben og den tomme grav på påskemorgen er det gjerne enklere å forholde seg til. Den Hellige Ånd er først og fremst et uttrykk for Guds nærvær. Selv om Jesus ikke lenger er på jorden, er Gud fortsatt helt nær menneskene gjennom Den Hellige Ånd. Den er Guds kraft og det som gir liv til kirken og de kristne. Den Hellige Ånd er også den talspersonen som Jesus lovet disiplene, og som gjorde at de nå kunne fortelle om Jesus og hans oppstandelse for alle mennesker, både i Jerusalem og over hele verden. PRH

Porsgrunn menighetsblad


Et år har gått – hva nå? Et år er gått siden den tragiske natten til 11. april 2011 da den vakre Østre Porsgrunn kirke brant ned. I løpet av denne tiden har menigheten, ja faktisk hele byen, gjennomlevd en sorgprosess. Midt i sorgen har det imidlertid også vært et stort og gledelig engasjement med tanke på å få reist en ny kirke på ”Kjerkehauen” så snart som mulig. Ordfører Beyer ga, like etter brannen, klart uttrykk for at også kommunen så dette som viktig, og ville bidra med midler til ny kirke.

MENIGHETSMØTE OG PLANKOMITÉ Det ble vedtatt på et menighetsmøte samme høst at menigheten ønsket at en ny kirke skulle bygges der den gamle hadde ligget. Det ble satt ned et planutvalg med representanter fra menigheten, kirkelig fellesråd, ansatte og kommunen. Planutvalgets mandat har vært å utarbeide en oversikt over de fasiliteter og funksjoner en ny kirke må ha, samt en arealplan for disse. I dette arbeidet har utvalget innhentet og fått uttalelser fra både enkeltpersoner og ulike brukergrupper i menigheten. I tillegg har kirkebygg- konsulenten i Kirkerådet vært sterkt inne i bildet allerede i denne fasen. Planutvalgets innstilling, vil i følge kirkesjefen, komme til behandling i fellesrådet i juni. Planen vil bli offent-

liggjort slik at alle interesserte kan studere den. Det er viktig å merke seg at denne planen ikke tar stilling til hvordan den nye kirken skal se ut, verken utvendig eller innvendig!

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET Reguleringsplan for området Før en kan sette i gang med å planlegge i detalj hvordan en ny kirke skal se ut, må det utarbeides en reguleringsplan for området. Dette er en omfattende prosess med 2 gangers politisk behandling og flere høringsrunder. Her vil naboer og andre berørte få anledning til å uttale seg. Det vil derfor kunne ta bortimot ett år før man har en godkjent reguleringsplan. På nåværende tidspunkt vet man heller ikke hvor omfattende en slik plan vil bli. En vet heller ikke hvilke føringer planen vil gi for utnyttelse av tomtearealet, plassering av kirkebygget, parkeringsarealer og andre tekniske detaljer.

VEIEN VIDERE Parallelt med arbeidet med reguleringsplanen vil en sette i gang med planlegging av selve kirkebygget. I første omgang vil en engasjere en prosjektleder til å følge opp hele prosessen fram til innvielsen av kirken. I denne delen av arbeidet vil naturligvis menighetsrådet være sterkt inne

Foto: Porsgrunns Dagblad

Joakim klarte kr 4320,Joakim Jørgensen (10 år) syntes det var så trist og leit at østre Porsgrunn kirke brant ned 11. april i fjor at han bestemte seg for å samle flasker til inntekt for ny kirke. I januar i fjor var han nemlig ”Tårnagent” i østre kirke og han hadde gledet seg til å delta på overnattingsbesøk i kirken under ”Lys Våken” som 11-åring. Så raskt blir det ikke ny østre kirke, så Joakim får nok ta overnattingsbesøk i Vestre kirke til neste år. På årsdagen for kirkebrannen kunne Joakim overrekke sokneprest P. J. Wiig kr 4320 til kirkefondet ”Nye østre Porsgrunn kirke”. Tusen takk for pengene og takk for engasjementet!

Porsgrunn menighetsblad nr. 4 - Mai 2012 e.Kr.f.

i bildet, og det vil også bli holdt menighetsmøter om saken. Når så det foreligger ferdige planer er det også andre instanser som skal uttale seg før byggearbeidet kan starte. Kommunen skal ha et ord med i laget, biskopen skal gi sin uttalelse, kirkebyggkonsulenten i Kirkerådet skal si sitt før Kirkedepartementet gir sin endelige godkjenning og byggearbeidet kan settes i gang.

STORT ENGASJEMENT I LOKALMILJØET Allerede få dager etter brannen ble det tatt et initiativ for å samle inn penger til en ny kirke, bl.a. ut fra en klar formening om at forsikringssummen for den nedbrente kirken ikke på langt nær ville kunne dekke kostnadene ved å bygge en ny. Til dette ”kirkefondet” har det til nå kommet inn gaver fra ulike hold på over 1 million kroner. Vi har til og med kunnet lese i lokalavisa om en 10-åring som har samlet inn flasker og pantet dem og gitt over 4000 kr. til ny kirke! Fra første dag har ”kirkesaken” engasjert store deler av lokalmiljøet. Mange har gitt uttrykk for meninger om hvordan en ny kirke bør se ut, alt fra gjenoppbygging slik den var før brannen til et helt nytt arkitektonisk uttrykk. Dette engasjementet sier noe om hvor viktig kirken er for folk, både for de faste kirke- gjengerne og for alle som bruker den i forbindelse med store høytider og viktige begivenheter i livet, som barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. I tillegg er kirken selvsagt også et viktig ”signalbygg” for byen med den flotte beliggenheten på Kirkehaugen. Det er imidlertid viktig å understreke at kirken først og fremst skal være et Guds hus med rom for tilbedelse, bønn og lovsang. LR

Menighetsmøte søndag 13. mai Søndag 13. mai blir det menighetsmøte i Kirkestua etter gudstjenesten hvor saken blir: Orientering om planutvalgets rapport.

5


i Skien og Porsgrunn

Ring 35 51 63 00

www.kirkegardsservice.no

Gravstell

Porsgrunnsveien 188, 3735 Leirvollen 21 A, 3736 SkienSkien Tlf.: 35 Tlf.: 3550 5053 53 20 20 -- skien@bdo.no

i Skien og Porsgrunn

www.bdo.no

Ring 35 51 63 00

www.kirkegardsservice.no

Si det med

BDO_90x30_Skien.indd 1

Erland Hansen, Porsgrunn

06.12.2010 10:04:32

TELEFON 35 51 11 00

www.bryns.no

Advokat M.N.A

Storveien 23, 3919 PORSGRUNN Tlf. 950 82 169

Tlf. 35 51 61 30

Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: 35 93 09 00 - 93 43 87 08

Tlf. 35 55 46 33

Dumt å bli lurt! Gå heller til Strandberg

Byens beste bilder

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Okhaldhunga Times Kjære venner!

SLEKTERS GANG

April 2012

Vi er femti!

Døpte: Leana Juul Kaspersen Nora Nymoen Markus Borg Isabell Otterkjær Langkås Carla Skov Philipp Pedersen Sara Børnes Ingrid Hestvik

Norges Ambassadør til Nepal, Alf Arne Ramslien, la ned Grunnsteinen for en framtid bygget Norges Ambassadør til Nepal, Alf Arne Ramslien, la ned Grunnsteinen. på de samme verdiene som lå til grunn fra starten. Kirkens representanter leste fra bibelen Kirkens representanter leste fra bibelen før den ble lagt i boksen, der også før den ble lagt i boksen, der også UMN sin almanakk for 2012 blir lagt etter at Mark Galpin, UMN sin almanakk for 2012 blir lagt etter at Mark Galpin, UMNs direktør, UMNs direktør, leste UMN sine verdier som er gjengitt der. Tilslutt leste en lokal journalist leste UMN sine verdier som er gjengitt der. Tilslutt leste en lokal fra siste utgave av lokalavisen før den også gikk i boksen. Boksen ble murt ned i grunnvollen journalist fra siste utgave av lokalavisen før den også gikk i boksen. til det nye sykehuset.

Boksen ble murt ned i grunnvollen til det nye sykehuset.

Døde: Helge Riis Kai Georg Gulliksen Thor Bernhard Karlsen Kjell Ragnar Jensen Gerd Sylvia Bro Ruth Jore Karl A Bosrup Anne-Lise Knudsen Lilli Jensine Andersen Gunnar Urdal Johanne Flåtsund Karin Marie Anthonisen Ivar Josef Bratlie Ingeborg Borgny Halvorsen Kristian Edvard Kaasa Torbjørg Malmgren Inger Lise Erlandsen Morten Odberg Wenche Cecilie Aasland

Det varvar en stor at vår ambassadør tok den lange ti timers forferdelig slitsom Det en berikelse stor berikelse at vår ambassadør tok veien, den lange veien, ti timers bilkjøring (hanslitsom innehar tidsrekorden på bilturen, timer raskere på ennbilturen, alle andre..), for å delta i forferdelig bilkjøring (han innehartotidsrekorden to timer jubileumsfeiringen Okhaldhunga. Dettei bortgjemte stedet kjente seg sett og beæret og vi er raskere enn allei andre), for å delta jubileumsfeiringen i Okhaldhunga. Dette stolte av å ha en ambassadør ser storheten i de stedene. stedambassasom har hatt bortgjemte stedet kjente som seg sett og beæret ogsmå vi er stolte Det av åerhaet en norsk overstorheten lang tid i iulike perioder, sammen med internasjonalt felleskap. Robert dør input som ser de små stedene. Det er et et sted som har hatt norsk input Resultater fra Bergsaker, selv sammen kjente framed sin barndom, gikk sammen med den første over langsom tidambassadøren i ulike perioder, et internasjonalt felleskap. Robert legen, Dr. Dicksom fra Scotland i fjellene selv her ogkjente fant frem stedet som Kirkens Nødhjelps Bergsaker, ambassadøren fra tilsinOkhaldhunga barndom, som gikkdet sammen trengte sykehus enn noe var lengst fra alt. Senere Hoftun med etden førstemer legen, Dr.annet Dicksted. fra Det Scotland i fjellene her ogkom fantOdd frem til og fasteaksjon hjalp Dr. Dick og som tegnedet og planlegge detrengte første sykehusbygningene. Senere flere norske Okhaldhunga stedet som et sykehus mer enn noe har annet sted. bidratt, Hildur og Øystein på 80-tallet og Leiv MaryDr. Boyum Det var lengst fra alt. Johansen Senere kom Odd Hoftun ogoghjalp Dick på og90-tallet, tegne ogfør vi Tirsdag 27. mars var det stor innkom i 2004. Stafettpinnen har vekslet mellom Senere mange nasjoner, Japan,Hildur Tyskland, samlingsaksjon over hele Grenland planlegge de første sykehusbygningene. har flere Australia, norske bidratt, Finland og USA er de sompåhar bidratt sterkest Nå på er det igjen Norges og Øystein Johansen 80-tallet og Leivgjennom og Marytidene. Boyum 90-tallet, før vitur å og Telemark for øvrig og nå har vi bære stafettpinnen inn i en ny framtid med veier og mobiltelefoner, et nytt sykehus for en ny resultatet fra årets aksjon. kom i 2004. Stafettpinnen har vekslet mellom mange nasjoner, Australia, På vest samlet våre konfirmanter tid.Japan, Tyskland, Finland og USA er de som har bidratt sterkest gjennom

tidene. Nå er det igjen Norges tur å bære stafettpinnen inn i en ny framtid med veier og mobiltelefoner, et nytt sykehus for en ny tid.

PS! Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese på våre hjemmesider: www.porsgrunnmenighet.no

Offer i Østre Porsgr. kirkestue Offer i Vestre Porsgrunn kirke 04.03. Porsgrunn KFUK/KFUM kr 11.03. Menighetsarbeidet kr 18.03. Menneskeverd kr 25.03. Menighetsarbeidet kr

6 346,4 609,4 468,3 475,50

04.03. Menighetsarbeidet kr 11.03. Vest menighetshus kr 11.03. Bluesmesse kr 18.03. Menighetsarbeidet kr 25.03. Menighetsarbeidet kr

700,1 391,5 171,4 072,2 191,-

inn kr 7.670 (8.056 i fjor) og Frikirken kr. 3.609 (5.004 i fjor). På øst samlet våre konfirmanter inn kr 31.526 (30.178 i fjor) og Metodistkirken kr 7.670 (6.44 i fjor). Det ble altså en nedgang, men det skyldes i stor grad at vi i år var færre konfirmanter og færre bøssebærere. I Porsgrunn kommune samlet vi inn totalt kr 184.418 (200.014 i fjor) En hjertelig takk til alle som bidro, både bøssebærere, givere og andre som hjalp til med aksjonen. Vil du bli fast giver? Se www.nca. no eller kontakt diakon Einar Svendsen.

Hesselbergg. 1 - 3717 Skien

Bibel! - Bok! - Gave! - CD! - DVD! Porsgrunn menighetsblad nr. 4 - Mai 2012 e.Kr.f.

Mang figure e fine r, b og an ilder gavea dre rtikler !

7


Kirketider og tekster i mai Kirkeskyss til begge kirker - tlf. 90 83 39 84 Menighetens tema: «Å leve med Herren». 6. mai - 5. søndag i påsketiden - Luk. 13, 18-21 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 10.00, 11.30 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ivar Brobakken. Offer til konfirmantarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 15.00 (Merk tiden!) Blomstergudstjeneste m/Åpen Barnehage. Per Johan Wiig. Offer til menighetsrabeidet. 13. mai - 6. søndag i påsketiden - Mat. 7, 7-12 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Vikarprest. Nattverd. Offer til Skolelaget. Menighetsmøte etter gudstjenesten. Sak: Planutvalgets rapport. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Alf-klubben. 17. mai - Nasjonaldag / Kr. himmelfartsdag Mat. 22, 17-22 / Luk. 24, 46-53 Østre Porsgrunn kirkestue: ca. kl. 11.30 Ivar Brobakken. 20. mai - Søndag før påske - Joh. 3, 16-21 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Musikkmesse. Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 27. mai - Pinsedag - Joh. 14, 15-21 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til NMS. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til misjonsprosjektet. 28. mai - 2. pinsedag - Joh. 6, 44-47 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Solmyrås sportskapell: kl. 12.00 Vikar. Offer.

Menighetskalender Onsdag 2. mai: Onsdagsmøte i Normisjonshuset L9. Ulf Børje Rahm. Mandag Tirsdag

7. mai kl. 11.00: Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Tale: Liv Eriksrød. Sang: Hedvik Hågan.

8. mai kl. 11.00: Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Truls E. Norby, Jerbanegata 29. Besøk av Per Johan Wiig.

Onsdag 9. mai: Onsdagsmøte i Normisjonshuset L9. Onsdag 9. mai kl. 19.00: Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Eli Tobiassen, Gjerpensgate 3. Mandag 17. mai kl. 18.00: Nasjonalfest i Normisjonshuset L9. Søndag 20. mai kl. 19.00: Temamøte i L9. Trygve Wickstøl. Søndag 27. mai kl. 17.00: Storsamling i L9 m/grilling. Mandag 4. juni kl. 11.00: Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Tale og sang: Berit Rambekk. Mandag 4. juni: Mennenes Misjonsring (NMS). Tur til Fjordglimt.

Solmyrås Sportskapell

3. juni - Treenighetssøndag - Luk. 10, 21-24 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Normisjon sentralt. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

08.05. Håkon Suldal 29.05. Metodistkirken 15.05. Gustav Søiland 02.06. Arnt Flugstad 22.05. Arnfinn Johs. Stein 05.06. Gunnar Prestegård Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Porsgrunn 3915 Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Tlf. 35 55 05 82 3915 Porsgrunn Skien

Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44 Tlf. 35 52 33 44

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

SORG

Neste nr.:

Utlevering: Torsdag 7. juni

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

www.oscar-andersen.as www.oscar-andersen.as

Innleveringsfrist: Mandag 25. mai

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest

Grenlands eldste begravelsesbyrå

Tlf. 35 55 05 82

Spennende arena - for frivillighet

Grenlands eldste begravelsesbyrå

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.4/12.  

Velkommen til oss! Som konfirmant blir du med oss på kick-off leir på Oksøya, vi har konfirmantklubb sammen og vi drar på ”Good Friday” - ak...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you