Page 1

MENIGHETSBLAD FOR EVENES OG TJELDSUND Evenes kirke

INNHOLD

Side 2: - Prestens hjørne

Nr. 2 - Juni 2012 - 49.årgang

Tjeldsund kirke

Et kors av rekved i Evenesvika

Side 3: - Tjeldsund kirke males Side 4: - Gudstjenesteliste - Ny gudstjeneste Side 5: - Kirkelige handlinger - Konfirmanter 2012 Side 7: - Ikke lenger statskirke Side 8 og 9: - Fasteaksjonen 2012 Side 10: - 5. klassebok - Nytt kirkeråd

Side 11: - Gitarkonsert i Bogen - Bispevisitas Side 12: - Organistens hjørne - Min salme Side 13: - Lørdagsskolen i medvind Side 14: - Palmesøndagsstevne i Kvitfors

Foto: Kristoffer Nikolaisen Mars 2012

Langs strandlinja i Evenesvika, en av regionens flotte badestrender, reker det inn litt av hvert. Av rekved har noen laget dette korset.

Side 15: - Misjonsmøte i Bårstua

Slutt på statskirken Side 16: - Kirkevergen informerer - Dugnader på kirkegårdene

21. mai 2012 var en helt spesiell merkedag. Da ble Norges Grunnlov endret, og staten skal ikke lenger holde seg med en religion. 500 års historie endres nå. Les mer på side 7.


Nr. 2/2012

Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Andakt Kom mai, du skjønne, milde…. Endelig er sommeren her! Iallfall i følge kalenderen min. For det hender jo enkelte år at vi må sjekke kalenderen både èn og to ganger for å være sikre på hvilken årstid vi befinner oss i. Våren og sommeren her nord kan nok tidvis bære preg av både høst og vinter. Men vi som har bodd her en stund vet at slik er det her nord. Likevel går vi ikke av veien for å synge den kjente og kjære vår-sangen «Kom mai, du skjønne, milde…». Vi er på en måte optimister. Vi lar ikke snø i mai ødelegge vårfølelsen og forventningen om en sommer som snart kommer. Av og til tenker jeg; hva om vi hadde hatt denne samme forventningen om Gud i våre liv? Tenk hvis vi hadde lengtet like mye etter Gud som etter en varm og deilig sommer? At vi på tross av opplevelsen om gudsfravær i livet hadde sunget, bedt og håpet på et sterkt gudsnærvær i livet? Nordlendingene er ukuelige optimister om at sommeren kommer til slutt. Hva om vår ukuelige optimisme hadde gjeldt også på det religiøse feltet? I Forkynneren leser vi: «Alt skapte han (Gud) vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte». For meg er dette verset en bekreftelse på Guds nærvær i alle menneskers liv. Da han skapte meg og deg, pustet han sin livsånde inn i våre liv. At han har lagt evigheten/ alle tider i våre hjerter, er et uttrykk for at alle mennesker kan se spor av Gud i sitt eget liv. Alle mennesker har en lengsel mot noe som er større enn seg selv. Paulus så akkurat det samme. Da han kom til Athen, oppdaget han en svært så religiøs by. Problemet var bare at folk famlet. De visste ikke hvem de skulle tro på.

Det var så mange guder å forholde seg til. I denne situasjonen stiller Paulus seg opp på Areopagos og sier: «Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender…. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.» (Apg.17).

Sokneprest Ingebrigt Norbakken

I følge Bibelen er altså ingen av oss fullstendig borte fra Gud. Vi har alle noe av ham i oss. Vi er skapt av ham, i Guds bilde. Samvittigheten forteller oss om rett og galt. Naturens harmoni vitner taust om en Gud som er god. Så Gud er allerede i ditt og mitt liv. Men det er ikke sikkert at han har gode vekstvilkår av den grunn. Kanskje er det dette vi skal gi ham denne våren og sommeren? Gud ønsker å bli en større del av våre liv. Han ønsker å gå med oss og veilede oss til å leve livet rett og godt. Han vil gjerne være med i de valg vi tar, for at de skal bli til det beste for oss og vår neste. Og kanskje kunne vi omskrive vårsangen, slik at den i stedet for en bønn om en fin vår heller ble en bønn om et sterkere gudsnærvær i vårt liv. Da er jeg ikke i tvil om at Gud ville komme med sin ånd og kraft, og fylle oss med det som er godt. For han hører alle våre bønner, og gir sitt svar i rette tid. Med ønske om en velsignet sommer!

Neste utgivelse av menighetsbladet forventes å være i postkassen i begynnelsen av september. Siste frist for innlevering av stoff er onsdag 15. august 2012. Bilder og tekst kan mailes til prest@tjeldsund.kommune.no eller sendes per post til Evenes og Tjeldsund kirkekontor, Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund


Nr. 2/2012

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund menigheter

Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Tjeldsund kirke males

Utgiver: Menighetsrådene i Evenes og Tjeldsund.

Redaksjon:

Martinus Staum, Unn Kristin Laberg, Cizzi Storelv og Ingebrigt Norbakken.

Ansvarlig redaktør:

Ingebrigt Norbakken prest@tjeldsund.kommune.no Konto: 0530 54 52248

Kirkekontoret Adresse:

Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund

Kontortid: Man-fre kl. 09.00-14.30 Sentralbord: 769 19 140 E-post: kirken@tjeldsund.kommune.no Telefaks: 769 19 145

Sokneprest: Ingebrigt Norbakken tlf. 769 82 621

Kirkeverge:

Elin Mari Nikolaisen tlf. 907 20 974

Organist:

Unni Leiros Pettersen tlf.:769 82 627

Kontorfullmektig:

Vårid Johnsen tlf. 770 87 221

Evenes Menighet

Leder i Menighetsrådet:

Arne Martin Hauan, tlf. 970 94 494

Kirketjener og kirkegårdsbetjent: Idar Danielsen tlf. 932 17 123 Evenes kirke tlf. 769 82 627

Evenes menighets kontonr.:

4605 25 09947 eller 0537 23 36295

Tjeldsund Menighet

Leder i Menighetsrådet:

Turid Nordstrøm Olsen tlf. 472 36 496

Kirkegårdsbetjent:

Hermod Kristoffersen tlf. 916 86 285

Kontaktperson Ramsund kapell: Turid Olsen tlf. 472 36 496

Kontaktperson Fjelldal kapell: Roy Eivik tlf. 970 95 865

Kontaktperson Kongsvik bedehus: Ann Elise Knedal tlf. 913 49 448

Tjeldsund menighets kontonr.: 4658 21 36785 eller 0537 23 38689

Menighetsbladet på nett:

www.kirkenorge.no Øverst på siden skriver du inn navnet på den menigheten du vil lese om, eksempelvis Tjeldsund. Klikk på bildet av kirkebygget og du får fram Menighetsbladet. nede til venstre.

Foto: Martinus Staum

Som mange har lagt merke til, trenger Tjeldsund kirke sårt til maling, Tjeldsund kommune har nå bevilget kr 400 000,- til maling. Tjeldsund kirkelig fellesråd, har bevilget ytterligere kr 70 000,- for å utbedre eventuelle råteskader og andre uforutsette ting som kan dukke opp underveis. Vi gleder oss stort over at dette arbeidet nå kan igangsettes.

Kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Gudstjenesteliste GUDSTJENESTELISTE, EVENES OG TJELDFra 3.juni til 16.september 2012. Med forbehold om endringer.

SUND MENIGHETER

Søndag 29.juli Olsok Tjeldsund kirke kl.11:00 Gudstjeneste med jubileum for 50årskonfirmantene Tirsdag 7.august ESB kl.11.00 Gudstjeneste med skrifte/nattverd

Søndag 3.juni Treenighetssøndag Tjeldsund kirke kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Nattverd Søndag 10.juni 2.s.e.pinse Evenes kirke kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Nattverd Tirsdag 12.juni ESB kl.11:00 Andakt Søndag 17.juni 3.s.e.pinse Kongsvik bedehus kl.11:00 Gudstjeneste. Lørdag 23.juni Lavangseidet bedehuskapell kl.17.00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd Merk dagen! Tirsdag 26.juni TOS kl.11:00 Andakt Søndag 1.juli 5 s.e.pinse Evenes kirke kl.11:00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd. Dåp Søndag 15.juli 7 s.e.pinse Bogen kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Søndag 12.august 11 s.e.pinse Ramsund kapell kl.11:00 Gudstjeneste med nattverd Søndag 19.august 12 s.e.pinse Evenes kirke kl.11:00 Gudstjeneste med nattverd Tirsdag 21.august TOS kl.11.00 Gudstjeneste med skrifte/nattverd Søndag 26.august 13 s.e.pinse Tårstad kl.11.00 Friluftsgudstjeneste i anledning Tårstad-dagan Evenes barnegospel deltar. Årets fellesgudstjeneste med Kjeldebotn. Søndag 2.september 14 s.e.pinse Tjeldsund kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Konfirmantpresentasjon Tirsdag 4.september ESB kl.11.00 Andakt. Søndag 9.september 15 s.e.pinse Evenes kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Søndag 16.september 16 s.e.pinse Kongsvik bedehus kl.11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok og 5.klassebok.

Side 

Ny gudstjeneste Som jeg skrev om i forrige utgave av menighetsbladet, vedtok Kirkemøtet i 2011 ny liturgi for Den norske kirke. Hver enkelt menighet skal nå treffe mange ulike valg omkring hvordan deres gudstjeneste skal «se ut». Hos oss er prosessen kommet godt i gang. Siden sist har gudstjenesteutvalget TEGUD hatt flere møter der vi har diskutert hvilke elementer som bør/ikke bør være med i gudstjenesten hos oss. I første runde ønsker vi å prøve ut to iøynefallende endringer. Det ene er det som kalles Forberedelse. Dette er en informasjonsdel som kommer før selve gudstjenesten starter. I denne informasjonsdelen blir det gitt informasjon om gudstjenestens innhold, eventuelle medvirkende, dåpsbarn, offerformål og lignende. Informasjonsdelen avsluttes med stilhet og tre enkeltslag med kirkeklokken. Den andre endringen er at Kunngjøringene flyttes til slutten av gudstjenesten. Disse to endringene vil gjennomføres på alle gudstjenester gjennom sommeren. Til høsten skal det fullstendige og endelige forslaget til ny lokal ordning fra gudstjenesteutvalget legges fram for menighetsrådet. Rådet skal så ta stilling til forslaget, før det innkalles til et menighetsmøte der alle inviteres til en samtale om de forslag til ordning som er fremkommet. Endelig vedtak om ny ordning fattes av menighetsrådet. Denne godkjennes så av biskopen før den tas i bruk. Ta gjerne turen innom en eller flere gudstjenester i sommer. Legg merke til disse to nye endringene, og gi din tilbakemelding på hvordan du synes det fungerer. Vi tar i mot alle innspill med takk. Ingebrigt


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

handlinger KirkeligeKirkelige handlinger 01.08.2010 - 20.11.2010

EVENES:

Døpte:

05.04.12 09.04.12 15.04.12 06.05.12

Nora Gustavsen Amelia Lucinda Strand Alva Naifati Azizi Ravn Pernille Røkenes

Døde:

21.03.12 12.04.12 22.04.12 27.04.12 09.05.12

Leif Georg Lindahl (f. 1936) Olea Lovise Jakobsen (f.1910) Sigvald Johan Eilertsen (f.1928) Thor Juul Alvim (f.1940) Sverre Andreas Fjellaksel (1928)

TJELDSUND:

Døpte:

25.03.12 Magnus Risan-Helgesen 29.04.12 Sander Mikal Aas

Døde:

13.04.12 Olaf Karl Bakkland (1936) 25.04.12 May Kristin Dahl (f. 1950)

Konfirmanter Tjeldsund kirke, 3. juni 2012

Konfirmanter Evenes kirke, 10. juni 2012

Thea-Hennie Arntsen Malin Berg Stian Arno Seim Johnsen Mari Lovise Lidal Martin Lunde Maiken Viktoria Markussen Janita Mari Nilsen Joakim Andrè Nilsen Tiril Viktoria Olsen Marthe Aukland Pedersen Camilla Ytterstad

August Alexander Astrup Hanne Jorid Johnsen Dalhaug Odin Hamnes Emma Eline Larsen Kirkhaug Kathrine Sofie Ekløv Kristensen Ingeborg Johanne Larsen Paul Even Holtås Larsen Mona Martinussen Kristoffer Robin Bjørsvik Nikolaisen Henriette Berg Olufsen Kaja Sofie Myrnes Pedersen Brage Zylla Riise Kent Sturla Småbakk Kristian Ekløv Stunes

Leie av Bårstua Bårstua på Evenes kan leies ut til møter, minne-samvær, barnedåper, bryllup, konfirmasjon og annet. Pris pr døgn er kr 300,-, dersom leietaker vasker selv. Dersom vi skal ta vask etter bruk, er prisen kr 500,- pr døgn. Bårstua kan dekkes til 20-30 personer. Kjøkkenet er greit utstyrt, med komfyr, steamer, stor kaffetrakter, kanner, kaffeservise og middagsservise. For nærmere informasjon og avtale om leie, kontakt kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen på 769 19 142.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Ikke lenger statskirke

Side 

Ingen endring i økonomien Andre igjen mener at når kirken nå gir slipp på sine privilegier, vil kirken i framtiden få dårligere økonomiske kår. Direktøren vil minne om at det er statskirken som forsvinner, ikke statsbudsjettkirken. - Både politiske og kirkelige organer ønsker samme finansiering som før, det er nødvendig for å kunne ha en folkekirke på hvert nes og hvert sted over hele landet. Grunnlovens nye § 16 understreker at staten understøtter Den norske kirke på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. Staten vil ha en aktivt støttende religionspolitikk, og det er ingen grunn til å tro at dette endres i nær framtid.

21. mai 2012 er en helt spesiell merkedag. Da ble Norges Grunnlov endret, og staten skal ikke lenger holde seg med en religion. 500 års historie endres nå. Bakgrunnen for grunnlovsendringen er Kirkeforliket, der alle Stortingets partier i 2008 gikk inn for avvikling av kirkelig statsråd. Kirken skal også utnevne biskoper og proster, og staten skal i mindre grad styre Den norske kirke. Kirkerådets direktør er begeistret. - Det er viktig at kirken først og fremst står frem som et trossamfunn og ikke primært som en statsinstitusjon. I dag består samfunnet av mennesker med ulik tro og livssyn, og det er nødvendig at det er en likebehandling av tros- og livssynssamfunnene. Privilegier skaper ikke kirke, det er det troen på Jesus som gjør, og utfra det er kirken trossamfunn, sier Jens-Petter Johnsen. Fortsatt kristne verdier i Grunnloven Noen har likevel uttrykt bekymring når den store folkekirken skal styres av kirkens egne kvinner og menn. Johnsen ønsker å berolige dem som frykter en «mørke mannskirke» når staten nå slipper taket. - Kristendommens stilling avgjøres ikke av lovformuleringer eller stortingsvedtak. Og Grunnloven understreker fortsatt de kristne verdiene når teksten lyder «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv». Kristendommen handler om at vi holder kristne verdier høyt, og at kirkens medlemmer er tydelige i sin tro på Jesus. Artikkelen er hentet fra nettsiden www.kirkeaktuelt.no

Kirke nær folk For å være helt klar; det er staten som endres, mens kirken er den samme. Det har flere ganger blitt sagt at kirken med lovendringene kommer nærmere folket, og fjernere fra staten. Folkekirken består i størst mulig grad slik den er i dag. - Grunnlovsendringen nå i mai betyr at staten ikke lenger skal holde seg med ett trossamfunn, men praktisere en likebehandling. På den andre siden, står det jo klart i den nye § 2 at verdigrunnlaget er vår kristne og humanistiske arv. Dette betyr at staten fortsatt skal være forankret i de kristne verdiene. Din reaksjon? Kirkerådets sekretariat jobber i april med sluttføringen av et refleksjonsdokument som sendes ut til menighetsråd, ansatte og andre høringsinstanser i mai. I dette dokumentet gjøres det rede for framtidens kirke, og alle høringsinstanser vil få mulighet til å reflektere over og gi tilbakemelding om ny kirkeordning.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Kick-off for Fasteaksjonen I Evenes, nærmere bestemt i Bårstua ved Evenes kirke, ble det arrangert lørdagskafé til inntekt for og i forkant av Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon som gikk av stabelen 27. mars. Det var Sigrid Rørvik Bruun i Evenes Menighetsråd som fant ut at de kunne holde lørdagskafé med både underholdning og informasjon om Kirkens Nødhjelps hjelpearbeid, i forkant av fasteaksjonen. Fasteaksjonen er en landsomfattende innsamlingsaksjon der konfirmantene og andre samler inn penger til Kirkens Nødhjelps hjelpearbeid. Tema for årets fasteaksjon er økonomisk rettferdighet.

Elin Klæboe i Evenes Menighetsråd forteller om hjelpearbeidet.

Einar Pettersen viste en kort film om Kirkens Nødhjelps hjelpearbeid hvor de omlag 40 tilhørerne fikk informasjon om gjennomførte og pågående prosjekt der hjelp til selvhjelp er den råde tråden i det hele. Musikalsk innslag var det Inna Marja Amundsen på 7 år fra Liland som sto for. Hun sang på samisk om skole med en stemme som bar godt og en framføring til stor applaus fra de frammøtte. Menighetsrådet hadde fått sponset mange premier av forskjellig slag og loddsalget og kafésalget ga en god start på fasteaksjonen. Tekst & foto: Unn Kristin Laberg

Einar Pettersen og Sigrid Rørvik Bruun leder loddtrekninga. Inna Marja Amundsen sang akkompagnert av Ekatarina Amundsen på piano.

Cizzi Storelv er fornøyd vinner av Evenes Turlags populære turkart.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Årets fasteaksjon ble arrangert tirsdag 27. mars, den siste tirsdagen før palmesøndag. Også i år var temaet økonomisk rettferdighet.

Side 

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon

I Evenes ble det ny rekord, kr. 23.732 på selve bøsseaksjonen. Sammen med lørdagskafé i Bårstua som innbrakte kr. 3.680, ble den totale summen kr. 27.412, en framgang fra i fjor på 3.243 kr. (Se bildet til høyre.) I Tjeldsund kom det inn kr. 18.146 på bøsseaksjonen. Sammen med offer i kirka på kr. 1.090, ble den totale summen kr. 19.236, en framgang på 3.471. Til sammen i våre to menigheter kom det inn nesten 46.700 kr, og det er et resultat vi absolutt bør være fornøyd med! Hovedstammen av bøssebærerne var konfirmanter, men også mange voksne var engasjert. Jeg vil rette en stor takk til alle som deltok på aksjonen; bøssebærere, sjåfører, bollebakere og kaffekokere. Dere har gjort en kjempeflott jobb!

Takk også til alle dere som tok vel imot bøssebærerne! Det betyr veldig mye å bli møtt på en positiv måte!

Unni Leiros Pettersen, distriktskontakt i Ofoten for Kirkens Nødhjelp

På dette bildet av Tjeldsundkonfirmantene ser vi representanten fra Kirkens Nødhjelp. Han heter Johan Hermstad, og er med i Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp.


Side 10

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

5. klassebok Siden sist menighetsbladutgivelse har også 5.klassingene i Kongsvik fått utdelt sin bibelbok. Boka heter Bibelen – en vandring gjennom den store fortellingen, og er spesielt tilrettelagt for denne aldersgruppa. I Kongsvik var to stykker møtt opp for å motta boka på gudstjenesten den 11.mars. Ingebrigt

Nytt kirkeråd Den norske kirke har fått nytt Kirkeråd, men ikke nye valgte toppledere i løpet av Kirkemøtet. Alle de sittende lederne fortsetter, Svein Arne Lindø som leder i Kirkerådet, Anne Dalheim leder Samisk kirkeråd og Kjetil Aano leder Mellomkirkelig råd.

Nytt valgoppgjør og ny tredje valgomgang ga følgende resultat. Medlemmene er: Svein Arne Lindø, Stavanger (valgt til leder) May Lisbeth Hovlid Aurdal, Møre Kjartan Bergslid, Nidaros Erling Birkedal, Borg Ivar Braut, Bjørgvin Dag Jostein Fjærvoll, Sør-Hålogaland Agnes Sofie Gjeset, Nidaros Kristin Gunleiksrud, Oslo Ingrun Jule, Hamar Sølvi Lewin, Tunsberg Egil Morland, Bjørgvin Jan Olav Olsen, Agder og Telemark Sigurd Skollevoll, Nord-Hålogaland Jan Erik Sundby, Borg Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien

På Kirkemøtet i Tønsberg 12.-17. april gikk ikke valget av nytt Kirkeråd helt smertefritt for seg. Etter andre valgomgang 16. april vedtok et enstemmig Kirkemøte dagen etter å oppheve valgoppgjøret og å annullere tredje omgang i valget av medlemmer til Kirkerådet. Kirkerådet har som hovedoppgave å være Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ. Kirkerådet har 15 medlemmer; 10 leke medlemmer, hvorav minst én kirkelig tilsatt, og 4 prester. Disse velges av Kirkemøtet. Dessuten er Bispemøtets preses medlem. Kirkerådet velges for 4 år. Artikkelen er hentet fra www.kirkeaktuelt.no


Side 11

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Narvik Gitarduo med konsert i Bogen kapell

I begynnelsen av mai holdt Narvik gitarduo bestående av Johnny Kristiansen (til venstre på bildet) og Jørgen Skogmo konsert i Bogen kapell. Johnny Kristiansen har sine røtter i Østervik/Botn, men er vokst opp på Ankenes. Han har studert musikk, bl.a. i London, og nå er han avdelingsleder for musikklinja ved Solhaugen videregående skole i Narvik. Med seg hadde han en annen musikklærer ved Solhaugen, Jørgen Skogmo fra Levanger. Også han har deler av sin utdannelse fra en musikkhøgskole i London. Disse to spiller klassisk gitar sammen, og de kaller seg «Narvik gitarduo». De frammøtte kunne glede seg over et variert og vakkert samspill med blant annet spanske rytmer og Brahms på repertoaret. Bogen Kapellforening i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken i Evenes sto som arrangør. Etter konserten ble det andakt med sokneprest Ingebrigt Norbakken og avslutningsvis bydde kapellforeninga på kaffe og kaker. Tekst & foto: Unn Kristin Laberg

Bispevisitas 24-28 oktober 2012 får Evenes og Tjeldsund bispevisitas. I disse dagene vil biskop Tor Berger Jørgensen få en grundig omvisning i og oppdatering på våre menigheter. Av program kan vi nevne: Møte med menighetsråd, møte med de ansatte, møte med formannskapet, skolegudstjenester, bedrifts besøk, sykehjemsbesøk, kulturkveld, omvisning i nye Kongsvik kapell, visitasgudstjeneste med mer. Programmet er under utarbeidelse, og vil presenteres fyldigere når visitasen nærmer seg. Visitasgudstjenesten er satt til søndag 28.oktober, så her er det bare å sette av dagen allerede nå. Ingebrigt


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Organistens hjørne

Min salme

I tida siden forrige menighetsblad, er det arbeidet med den nye gudstjenestereformen som har hatt prioritet. Som mange av dere sikkert har fått med dere, prøver vi p.t. ut litt nye ting i gudstjenestene for å se hvordan det fungerer. Til høsten legger TeGud, gudstjenesteutvalget for Tjeldsund og Evenes, fram forslag til menighetsrådene om hvordan den nye liturgien bør være. Menighetsmøter i både Tjeldsund og Evenes skal få uttale seg, og til slutt vedtar menighetsrådene den endelige liturgien. Dette er et arbeid som tar mye tid, men det er en spennende oppgave!

av Thorbjørg Torgeirsen, Fjelldal

Sommeren er jo vanligvis en ganske rolig tid, og det er ikke så mye ekstra som foregår. Når det gjelder sangstunder, er det to stykker som utgår. Både 5. juni på TOS og 19. juni på Kløverheimen blir avlyst. D.v.s. den i Kongsvik er egentlig bare flyttet et par dager og gjort om til den tradisjonelle vårfesten. Da serverer diakoniutvalget i Tjeldsund kaffe, det blir andakt v/sokneprest Ingebrigt Norbakken, allsang som ledes av meg og solosang v/Alv Johan Nathanielsen. Alv Johan har også, som tidligere år, med seg sommerblomster som loddes ut. Altså: Kløverheimen torsdag 21. juni kl.16.30: Vårfest Et arrangement til som går av stabelen samme dag er: Tjeldsund kirke torsdag 21. juni kl.22.00: Midnattssolkonsert I fjor var orgelet i Tjeldsund 150 år, og det markerte vi på forskjellig vis. Kantoren i Trondenes, Harald Lind-Hanssen, spilte på orgelet et par ganger i fjor, og han ble så betatt av det, at han like godt inviterte alle kollegene sine i Trondenes prosti til å være med å spille konsert. Det skal altså skje nå, og de forskjellige organistene kommer og skal spille et stykke hver. Dette tror jeg blir en spennende konsert med mange forskjellige innslag. Etter konserten blir det grilling i fjæra. Ta med grillmat og kaffe! Det blir orgelkonsert i Evenes kirke, fredag 13. juli kl.20.00 med Guy Popart. Han er fra Luxemburg og er nå organist i Sandefjord kirke. Så ønsker jeg dere alle en riktig god sommer! Mvh Unni

Side 12

Salmen ”Klippe, du som brast for meg”, nr. 124 i Norsk Salmebok, bringer tankene tilbake i årene i barneskolen med lærer Hans Løkstad. Hver morgen hadde han en kort andakt med Fadervår og salme. Det ble valgt en elev som fikk velge salme og lese Fadervår alene. Det var alltid spennende å høre hva hver enkelt elev valgte! Vi var ikke alltid så modige når vi sto ved pulten og leste Fadervår. Stemmen var som regel lav og nervøs. Alle måtte ta sin dag. Løkstad ville ha respekt og ro under andakten. Selv var jeg etter de andres mening ganske kjedelig siden jeg alltid valgte salmen ”Klippe, du som brast for meg”. Hvorfor er vanskelig å si, men jeg likte salmen, og den betyr den dag i dag mye for meg!

Klippe, du som brast for meg T A.M. Toplady 1775, 1776 O Til norsk 1868/Gustav Jensen 1915 M Thomas Hastings 1831

Klippe, du som brast for meg, La meg skjule meg i deg! La det vann og blod som går Fra din sides åpne sår, rense meg i nådens pakt Fra all syndens skyld og makt. Om jeg alt mitt beste gav, Fyltes ikke lovens krav. Ble min iver aldri matt, Gråt jeg både dag og natt, Synd og skyld er alltid der. Bare du min frelse er! Intet kan jeg bringe deg, Til ditt kors jeg klynger meg. Fattig i meg selv jeg er, Hjelpeløs til deg jeg ser. Rens meg, Jesus, i ditt blod, Gi meg liv i nådens flod. Ved hvert flyktig åndedrag Og når jeg skal dø en dag, Når til ukjent land jeg går, Når jeg for din domstol står – Klippe, du som brast for meg, La meg skjule meg i deg!


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Lørdagsskolen i medvind

Siden oppstarten av Lørdagsskolen på Evenes for fire år siden har stadig flere barn kommet på våre samlinger. Denne våren hadde vi en foreløpig rekord på 25 barn, i tillegg til miniledere og voksne. Dette synes vi er veldig flott, og en stor kilde til inspirasjon for å stå på videre! Bildene er tatt på lørdagsskolen i mars. Da var vi først samlet hver for oss; de minste i prestegården og de eldste i Bårstua. Deretter samlet vi alle barna i Bårstua for aktiviteter og mat. Denne gangen var det påskekyllinger som skulle lages. Lørdagsskolen er et tilbud for alle barn mellom 3 og 12 år. Vi samles èn lørdag i måneden fra kl.11.00 til kl.13.30 i og rundt Bårstua og prestegården på Evenes. Opplegget består av sang, andakt, aktiviteter, boller og saft, samt utelek. Alle nye og gamle er hjertelig velkommen! Årets siste lørdagsskole blir den 2.juni. Da samler vi både barn og foreldre til grilling i fjæra. Hver tar med sin grillmat, så fyrer vi opp bål og eventuelt grill, og serverer saft og kaffe. Det første som skjer i Lørdagsskolen til høsten er Barnas dag. Denne går av stabelen lørdag 8.september, så sett av dagen allerede nå. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle miniledere og voksenledere for en kjempeflott innsats gjennom vinteren. Tusen takk! Uten dere ville ikke dette fungere!

Side 13

Tekst & foto: Ingebrigt

Bårstua var fylt til randen av flotte barn som ville være med på lørdagsskole.

Her er et lite utvalg av produksjonen på lørdagsskolens marssamling.

Da den yngste gruppa kom opp fra prestegården, møtte vi et flott kor fra Lørdagsskolens eldste gruppe. Under kyndig veiledning fra Edel Danielsen sang de en flott sang for oss.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Palmesøndagsstevne i Kvitfors

Side 14 Tekst & foto: Idar Reinås

Det 76. palmesøndagsstevne ble avholdt på Kvitfors kapell med to prester og en stor flokk tilhørere fra mange kanter til stede. Det ble som vanlig en god høytidsstund. Prester som var til stede var sokneprest Ingebrigt Norbakken og prost Ove Kjelling i Trondenes prosti. Det samlet seg etter hvert en god del folk som vanlig, ikke bare fra nærområdet, men fra steder og kommuner rundt om. Denne gangen var det evenespresten som hadde ansvaret for det kirkelige. Dette byttes om mellom prestene i Evenes/Tjeldsund og Skånland. Kapellets styre stod som vanlig for det praktiske arrangementet og kirketjenerfunksjonen. Prost Kjelling holdt prekenen, mens orgnist Unni Leiros Pettersen var organist og Edgar Andersen klokker. Det var også nattverdsgang under gudstjenesten, og mange benyttet seg av dette tilbudet. Etter gudstjenesten takket styrets leder de fremmøtte prester, organist, klokker og ellers de medvirkende for deres deltakelse, ikke minst ble kjøkkenhjelperne takket. En takk ble også rettet mot de som hadde etterkommet anmodningen om å ta med mat til kirkekaffen. Han håpet også på at flere geistlige har mulighet til å møte opp på neste palmesøndagsstevne, slik det har vært vanlig tidligere. Det ble så invitert til kirkekaffe i kapellets matsal. og det så ut til at omtrent samtlige fremmøtte deltok også i den kosestunden. Og folket hadde god tid til å nyte både kaffen og ikke minst praten med hverandre.

Kapellets styre innbød som vanlig til kirkekaffe i kapellets lyse og trivelige matsal, der omtrent alle deltakerne på stevnet deltok. Her fra et av bordene i matsalen.

I stedet for postludiet sang menigheten stående salmen «Hin time i Getsemane», som synges hver gang som avslutning. Dette har vært gjort i alle de 76 årene, og er noe som daværende klokker i Trondenes, Anders Kristiansen, begynte med. Det er blitt en fast greie under palmesøndagsfeiringen i Kvitfors kapell.

Denne gang var det bare to prester som møtte på stevnet, noe styreleder bemerket og ønsket gjerne at flere møtte. Her er klokker Edgar Andersen nærmest med sokneprest Ingbrigt Norbakken og prost Ove Kjelling ved sin side.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Misjonsmøte i Bårstua

Onsdag 2.mai var det misjonsmøte i Bårstua. Denne gangen fikk vi besøk langveisfra. Boliviamisjonær Marit Andersen og Nord-Norge teamet bestående av Ingunn Barlaup, Kristian Siljuholtet og Kristine Tollheim fra Fjellheim bibelskole, besøkte Evenes. I tillegg var Åge Sele og Hildegunn Norbakken sammen med oss. Av innhold kan vi nevne sang, vitnesbyrd og andakt. Godt møte med engasjerte ungdommer i Guds rikes arbeid. Vi takker hjerteligst for besøket!

Steinkirka heter Steinkirka Steinkirkas offisielle navn har vært Steinhuset fram til nå. Kunstneren Bjørn Nørgaard har imidlertid nylig forandret navnet til det skulpturen kalles i Evenes, nemlig Steinkirka. Les mer om dette på: www.evenes.kommune.no

Side 15 Tekst/foto: Vårid Johnsen


Returadresse: Kirkekontoret Rådhuset 9444 Hol i Tjeldsund

Kirkevergen informerer: Utvidelse av Fjelldal kirkegård: Fjelldal kirkegård skal så snart som mulig utvides. Det er mange ting som må avklares før arbeidet kan igangsettes. Grunnvannstand, avtale om parkering, endring av reguleringsplan, utarbeiding av kirkegårdsplan og tilførsel av masse, er noen av de ting vi jobber med å få avklart og på plass. Også til oppstarten av dette arbeidet er det bevilget midler. Tjeldsund kommune har bevilget kr 60 000,- til formålet, og kirkelig fellesråd har bevilget kr 50 000,-.

Vikar på kirkegårdene i Tjeldsund: Tadas Paulius er ansatt som vikar på kirkegårdene i Tjeldsund, foreløpig ut august. Tadas er27 år, fra Litauen, og har jobbet vel 4 år i Norge. Han snakker godt norsk og engelsk. Vi ønsker Tadas hjertelig velkommen i staben, og ønsker ham lykke til i arbeidet.

Vann på kirkegårdene: I skrivende stund er vannet fortsatt frosset og derfor stengt på de fleste kirkegårdene. Vi følger med dette fortløpende, og skrur på vann så fort vi finner det forsvarlig. Mange har allerede begynt å plante på gravene, så det kan være lurt å ha med en flaske vann når dere skal plante.

Kildesortering på kirkegårdene: Kirkevergen minner om at vi på kirkegårdene i både Evenes og Tjeldsund har kildesortering. Vi ber derfor om at besøkende ikke blander planteavfall med f. eks fakkelbokser og hansker, og kaster alt i samme pose. Avfallet skal sorteres. Søppelboksene skal være merket med hva slags avfall som skal i, og det finnes komposthauger på alle kirkegårder, som alt planteavfall skal kastes i.

Dugnader på kirkegårdene

I mai ble det avholdt dugnader på flere av våre kirkegårder. Rapporten fra Evenes er som følger: Ved Evenes kirke/ kirkegård var det 15 personer som var på dugnad (bilde til høyre), og på Lenvik kirkegård var tallet 21 (bilde til venstre). Været var brukbart på begge plassene, og vi endte opp med sol på Lenvik. En hjertelig takk til alle som var med! Dette ble kjempeflott! I Tjeldsund var også innsatsen upåklagelig. I Ramsund var 12 stykker med på dugnaden. Tall fra de andre dugnadene var ikke tilgjengelig da menighetsbladet gikk i trykken. Uansett: Vi takker alle hjerteligst for innsatsen! Tekst: Ingebrigt Foto: Idar Danielsen

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr.2/12.  

Side 13: - Lørdagsskolen i medvind Side 3: - Tjeldsund kirke males 21. mai 2012 var en helt spesiell merkedag. Da ble Norges Grunnlov endret...

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr.2/12.  

Side 13: - Lørdagsskolen i medvind Side 3: - Tjeldsund kirke males 21. mai 2012 var en helt spesiell merkedag. Da ble Norges Grunnlov endret...

Advertisement