Page 1

PORSGRUNN Nr. 3 - April 2012 e.Kr.f.

Påskevandring 2012

Det går mot påske igjen. Skole- og barnehagebarn har vært på besøk i Kirkestua og vestre Porsgrunn kirke på påskevandringer der de har fått innblikk i hva som skjedde en påske for nesten 2000 år siden. På bildet ser vi elever fra 2. trinnet ved Myrene skole som gjenskaper Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag. Jesus på eslet ble spilt av Kai Tjønneng. Vi inviterer alle til å være med på ”vandring” gjennom påskens sentrale dager. Nærmere presentasjon finner du på side 4 og 5 inne i bladet. Det er nå gått ett år siden den tragiske natten til 11. april 2011 da østre Porsgrunnkirke brant ned til grunnen. Noen uker etter brannen fikk vestsiamannen Trygve Strømstad en drøm – en drøm om en musikal eller kirkespill med utgangspunkt i den triste hendelsen. Den natta han fikk drømmen, begynte han å skrive ned sangene som hodet var fullt av da han våknet den natta. Etter noen dager kontaktet Trygve Strømstad Anders Vangen som hadde vært med i drømmen til Trygve og Anders sa: ”Dette må du gjøre noe med!”. Slik ble det også – nå planlegges det et kirkespill på kirketomta søndag 10. juni. Det kommer vi tilbake til i neste nummer av menighetsbladet. E.S.

Opp av asken – en drøm!

Trygve Strømstad

Frivillig kontingent/gave til menighetsbladet Menighetsbladet trenger din støtte! Med dette nummeret av menighetsbladet følger en giro som du kan bruke til å betale en frivillig kontingent eller gi en gave til menighetsbladet. I fjor greide vi å gå i balanse takket være frivillig kontingent/gaver og annonseinntekter!

En stor TAKK til alle som bidro til det gode resultatet! Så håper vi at med ditt bidrag så vil vi klare det dette året også. Vi har stor tro på at du fortsatt setter pris på bladet vårt og at du vil sikre at vi kan gi ut dette informasjonsbladet også i framtida!

Viktig informasjon! Porsgrunn menighetsblad er et offentlig informasjonsblad til våre medlemmer (ca. 80% av befolkningen) og andre interesserte. Bladet blir fulldistribuert ved hjelp av frivillige bladbud. Derfor er ikke menighetsbladet definert som uadressert reklame, men uadressert post.

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon:

Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

Østre Porsgrunn kirkestue:

Utleie: Liv Aabjørnsrød, tlf. 35 56 34 05

Vestsiden menighetshus:

Utleie: Erling Eikeland, tlf. 90 83 39 84

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid:

Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 975 63 950 (p) - 3409 Kapellan Synnøve Skree Skjeldal - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf. 47 46 86 97 - 3408 Menighetsarbeider Inger-Lise Øystese: Tlf. 47 46 86 97 - 3407 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ann Lisbeth Leifsen: Tlf. 40 46 87 89

Påsketid Det er vår. Det nye livet spirer og gror. Naturen våkner. Løvtrær og busker som så døde og triste ut for bare noen uker siden, står nå med et fint grønnskjær over seg. Knopper brister. Høstens og vinterens kalde og mørke kvelder er byttet ut med lyse vårkvelder. Midt i naturens vitnesbyrd om livet, har vi vår påsketid. Jesus døde i påsken, men kvinnene som gikk til graven, fant han ikke der. Graven var tom og den levende Jesus møtte dem i hagen. Da forsto de at alt det Jesus hadde fortalt dem før han døde, var sant. Det hadde vært umulig å tro ordene hans om at han skulle stå opp fra de døde etter tre dager. ”Sånt skjer bare ikke,” tenkte de kanskje, men det skjedde likevel! Livet vant. Livskreftene viste seg å være sterkere enn dødskreftene. Dette har gitt og gir mennesker håp, en ny dimensjon i livet og i døden. Kvinnene og alle som var nær Jesus opplevde sorg, savn og smerte da Jesus døde. De hadde det sikkert fryktelig vondt da de gikk til graven for å salve Jesu legeme. Men sorgen deres ble vendt til glede. Det hele må ha vært så uvirkelig for dem. I løpet av en uke gikk de fra håp om gode tider på palmesøndag til dyp sorg på langfredag, for så å oppleve en ufattelig glede på søndag. Det skal styrke til å takle slikt. Og kvinnene fortalte om dette store underet. Først gikk de til disiplene som også

Personer i Bibelen:

Denne påsketidsbetraktingen er skrevet av Kari Ripegutu, nylig pensjonert sykehusprest. var tynget av sorg. De skyndte seg for å dele med de andre den gleden de selv hadde fått. Siden var det mange andre som også møtte Jesus i mellom påske og pinse. Og de også fortalte det videre. Og noen skreiv det ned. Slik fikk mange høre det fantastiske budskapet. Nå er det nådd oss! I dag kan vi høre gledesbudskapet om at den levende Jesus er med oss. For noen mennesker er det en selvfølge, for andre er det helt umulig å tro. ”Så lenge det er liv er det håp,” sier vi ofte til hverandre. Og det er sant, men det er ikke alt. Det er håp også når det ikke lenger er liv menneskelig sett. Håpet om evig liv bærer mange igjennom sorg og savn og tunge tider. Påsketiden bringer håp og liv i all evighet, men det er også håp for livet akkurat(det er) nå. Og både det vonde og det gode i livet kan leves i visshet om at Jesus har sagt han er med oss alle dager inntil verdens ende. Og det han har sagt, kan vi stole på. Jesus lever og går med oss alle dager og alle slags dager.

Har du hørt om ...

Simon Ja, naturligvis har jeg hørt om Simon, sier du kanskje, men mener du apostelen Simon Peter eller Simon Iskariot, han som forrådte Jesus?

Porsgrunn menighetspleie:

Denne gangen tenker jeg ikke på noen av disse. I Det nye testamente er det faktisk ti personer som har navnet Simon, noen av dem med et eller annet tilnavn. En av disse er Simon fra Kyrene. Kyrene var en by i Nord-Afrika, rett syd for Kreta, og Simon stammet fra denne byen, men bodde nå i eller ved Jerusalem.

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE

Jesu kors besto sannsynligvis av en loddrett stolpe, som allerede var satt opp på retterstedet, og en tverrbjelke, som den dødsdømte måtte bære fra domssalen til retterstedet. Det framgår av Jesu lidelseshistorie at han selv bar sitt kors (tverrbjelken), et stykke på veien, men at Simon fra Kyrene ble tvunget til å bære det det siste stykket. ”På veien møtte de en mann fra Kyrene ved navn Simon; ham tvang de til å bære hans kors”. (Mt. 27,32).

Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder og kirkeskysskontakt Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Clausen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grønstad Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

I billedlig sammenheng tales det noen ganger om å bære Jesu kors. Det betyr at vi skal være villige til å bære den belastningen det er å bekjenne Jesu navn. Hos oss koster det lite, og det skal vi være takknemlige for. Andre steder i vår verden kan det koste livet.

PRH

Porsgrunn menighetsblad


G FOR DE R I Å G M SO SE 3. KLAS

Bli med som tårnagent Vestre Porsgrunn kirke 21.-22. april

Bli med til Gaustablikk 26.–31. august Vi er nå klare til å ta i mot din påmelding! Så nå er det bare å kaste seg på telefonen for å sikre seg plass til årets tur. Denne turen for pensjonister, er i år fra søndag 26. august og fram til fredag 31. august og stedet er selvfølgelig Gaustablikk høyfjellshotell. Programtilbudet blir i år som tidligere år variert og rikholdig, men med frihet til å velge det som passer den enkelte. Nytt i år er tilbud om 3 toppturer for de som lar seg friste av det: Gaustatoppen (m/heis), Ørnenipa og Toreskyrka. For de som ikke er fullt så spreke, blir det mindre strabasiøse turalternativer i nærområdet! Pris for oppholdet (fullpensjon!) er kr 3400,- pr. person på dobbeltrom, kr 4075,- for enkeltrom og kr 3125 pr. person på 3 sengs rom. I tillegg kommer en deltakeravgift på kr 400 som dekker reise m.m. For informasjon og påmelding: ta kontakt med menighetskontoret (D.n.k.) tlf. 35 56 34 05. Hilsen turkomiteen: Porsgrunn menighetspleie i samarbeid med diakonikomiteen i Porsgrunn metodistkirke

Credo

Få med deg Amasings konsert Porsgrunns eget ten sing-kor arrangerer sin årlige konsert den 15. april klokka 18.00 i Teatersalen, Rådhuset. Sin vane tro blir det en forestilling full av fart, liv, kreativitet og sceneshow! Ungdommene bruker første del av forestillingen til å mimre litt, før de fortsetter med full trøkk i andre del med dagens låter og rytmer av ulike sjangre. I tillegg til kor og band blir det drama- og danseinnslag underveis, samt pause med salg av kaffe/saft og kaker. Benytt anledningen til å se våre KFUK-KFUM-ungdommer i aksjon! Billetter koster kr 150,- for voksne, kr 50,- for barn/ungdom opp til 19 år, og et ekstra godt tilbud til konfirmanter: kr 25,-.

Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - April 2012 e.Kr.f.

Porsgrunn menighet inviterer alle som blir 9 år i 2012 til to spennende dager i kirken. I løpet av helgen skal vi løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, tårnet og klokkene. Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. Husk å ta med lommelykt og lupe! Invitasjon sendes i posten rett etter påske! Du kan melde deg som tårnagent innen 17. april ved å sende • sms til 47 46 86 97 • e-post til wenche.thorsen.wiig@ porsgrunn.kommune.no

Nytt flygel kommer fra øst til østre Flygelet er et Shigeru Kawai SK6 modell og befinner seg akkurat nå ombord på et skip på vei fra Japan til Skandinavia. Shigeru er avdelingen i japanske Kawai-firmaet som håndlager produktene og på grunn av kvaliteten på flygelene, er det mange musikkhøyskoler og universiteter som velger nettopp Shigeru framfor bedre kjente merker som for eksemplel Yamaha. Ørnulf Paulsen og jeg har testet forskjellige instrumenter, og vi hadde en klar formening om hvilket merke vi skulle velge. Flygelet ankommer kirkestuen like over påske! Vi har planer om å holde en ”kulturuke” i løpet av høsten, for å markere både det nye orgelet og det nye flygelet i Østre Porsgrunn Kirkestue. Kantor John Beeech

3


Påsketid er kirketid Palmesøndag

Kirkeårets mest dramatiske uke begynner palmesøndag, som har fått sitt navn etter Jesu inntog i Jerusalem, da folkemengden jublet og bredte palmegrener på veien foran ham. En palmegren var i Palestina på Jesu tid et ærestegn og et seiersmerke som ble brukt for å hylle en seirende fyrste. Når folket ved inntoget i Jerusalem gikk Jesus i møte med palmegrener i hendene, kan dette ses på som et symbol på Jesu fremtidige seier. Palmesøndagens program hos oss: Formiddagsgudstjeneste i østre kirke og ”Påsken i ord og toner” i vestre kirke kl. 19 ved Ivar Brobakken og Knut Bygland.

Skjærtorsdag

er dagen da Jesus holdt sitt siste måltid med disiplene og innstiftet nattverden. Den har fått sitt navn fordi denne dagen fra gammelt av var den ”skjære”, dvs. ’”rene” dagen, dagen da man foretok sitt personlige renhold etter en lang fastetid. Denne dagen vasket også Jesus føttene til sine disipler, og i denne sammenheng taler Jesus også om en åndelig renhet. Skjærtorsdagens program hos oss: Andakt på Solmyrås sportskapell kl. 12 ved Håkon Sundal og Felles-skapsmåltid og messe i østre Porsgrunn kirkestue fra kl. 18 med solist Rakel Emhjellen Paulsen.

Langfredag

Fellesskapsmålt på skjærtorsdag i østre

Gudstjenesten i Porsgrunn menighet på s kveldsgudstjeneste som i år blir i østre Po Men før gudstjenesten inviteres alle som østre Porsgrunn kirkestue er bordet pyntet som ønsker det kl. 18. Vi skal spise god m innslag i ord og toner som vil understreke samles rundt et bord nettopp på denne kve Det musikalske vil John Beech ta ansva Paulsen. Etter måltidet blir det nattverdgudstj Bro-bakken, diakon Einar Svendsen, kan Paulsen.

er kirkeårets mørkeste dag. I løpet av natten og morgentimene gikk Jesus gjennom forhør, tortur og til slutt en smertefull korsfestelse. Korset er kristenhetens viktigste symbol, og finnes i et utall av former. Forskerne heller til at det såkalte latinske kors – et kors der tverr-armene er føyet inn i stammen – er den korstypen Jesus ble korsfestet på, men noe sikkert om dette vet man ikke. Det latinske kors er den korsformen som er mest brukt i vår kirke, og den hører til de eldste korsformer man kjenner. Langfredagens program hos oss: Formiddagsgudstjeneste i Vestre kirke og østre kirkestue med solistene Rakel Emhjellen Paulsen (vest) og Clare Beech (øst) og Korsvandring fra Rådhusplassen kl. 18.

Påskedag

har alltid i kristenheten vært den store gledens dag. I vår kirke har denne dagen sitt preg av fest og jubel: alteret er smykket med lys og hvite blomster – gledens farge – og orgelbruset og sangen lyder kanskje mektigere enn noen gang: ”Påskemorgen slukker sorgen”. Det var denne dagen som forvandlet den lille flokken av forskremte disipler, som trodde at Jesu sak var endt med nederlag, til en flokk vitner som gikk ut i verden for å forkynne evangeliet om den oppstandne Kristus. 1. Påskedags program hos oss: Høytidsgudstjenester i Vestre kirke og østre kirkestue kl. 11 med solistene Tommy Roen(øst) og Laila S. Andersen (vest). 2. Påskedagsprogram hos oss: Formidagsgudstjeneste i østre kirkestue kl. 11 der ungdom deltar og andakt på Solmyrås sportskapell kl.12 ved Synnøve Skree Skjeldal PRH

4

Korsvandring i Po på langfr

Også i år blir det en økumenisk korsvan langfredag ettermiddag/kveld i regi av Por Vi samles på Rådhusplassen kl. 18 og underveis hvor det blir bønn for ulike s avsluttes denne gangen i Porsgrunn Bapt fra kl. 18.45 for de som ikke orker å være

Kirkefon «Nye Østre Pors

Bankkonto: 261

Hittil innkommet Porsgrunn menighetsblad


skjærtorsdag blir også i år en felles orsgrunn kirkestue kl. 19.30. m ønsker det, til måltidsfellesskap. I og klart for fellesskapsmåltid, for alle mat sammen og innimellom vil det bli e den lange tradisjonen vi står i når vi elden. aret for sammen med Rakel Emhjellen

jeneste kl. 19.30 ved kapellan Ivar ntor John Beech og Rakel Emhjellen

Foto: Ivar Brobakken, Porsgrunn menighetsblad

tid og messe e Porsgrunn kirkstue

Porsgrunnskonfirmantene vant fotballcupen for andre år på rad! Fredag 2. mars var konfirmanter fra hele Grenland samlet til ”Good Friday” i Skienshallen. Der ble det også arrangert en fotballcup som Porsgrunnskonfirmantene vant for andre året på rad. I år var det et sammensatt lag med konfirmanter både fra vessia og østsida av ”ælva” som stilte. På bildet ser vi vinnerlaget med den store vandrepokalen. 1. rekke f.v.: Tobias Halvorsen, Joakim Rislaa, Thea Prestesæther, Chatrine Gremmetsen og Ole Jesper Thorsen. 2. rekke f.v.: Dennis Jonsson, Sebastian Bendiksen, William Fredriksen, Staale Jarl Gundersen, Nicolai Rislaa, Trym Moldvær, Simen Jørgensen, Vetle Sjåberg.

Øst-konfirmanter i Vestre Porsgrunn kirke 6. mai

orsgrunns gater redag

ndring i Porsgrunns sentrumsgater på rsgrunn kristne råd. vandrer i sentrumsgatene med stopp sektorer i byen vår. Korsvandringen tistkirke. Baptistkirken vil være åpen e med på vandringen.

ndet sgrunn kirke»

10.20.21389

t kr 1 006 000

Kl. 10.00 Buer, Sindre Jonsson, Dennis Andre Jore, Nicolai Brenne Jørgensen, Simen Sørlie Kverndalen (Gad), Tommy (Peng) Kåsa, Andreas Rossing Langerud, Arvid Lie, Frida Brekka Lindaas, Jonas Drageset Lunde, Ulrik Namløs, Ole Berge Fiala, Guro Benedikte Olsen Kl. 11.30 Bendiksen, Sebastian Carneiro, Arielson Felix Lukas Dolva, Nora Bjørnstad Elvik, Robin Christiansen Fredriksen, William Gremmertsen, Chatrine Gulbrandsen, Staale Jarl Haldorsen, Christoffer Moland Halvorsen, Tobias Sølie

Larsen, Ole Herman Opsund, Bjørn Filip Prestesæther, Thea Rislaa, Joakim Jacobsen Rislaa, Nikolai Jacobsen Rummelhoff, Victoria Zimmermann, Kristina Kl. 13.00 Edvartsen, Martine Åsen Gaaserud, Ingrid Stubseid Jore, Jeanette Irene Jønholt, Petter Knudsen Klovning, Vetle Leifsen, Jan André Lindflaten, Emma Marx, Christer Sletholt Omsland, Frida Ryntveit, Anne Rød, Marius Bang Standal, Synnøve Svendsberget, Christoffer Robin Svensen, Renate Thoresen, Ole Jesper

Vest-konfirmanter i Vestre Porsgrunn kirke 29. april kl. 11.00 Moldvær, Trym Gunnulfsen, Frida Sommer Jensen, Jørgen

Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - April 2012 e.Kr.f.

Thorbjørnsen, Emily Sjåberg, Vetle Kristiansen, Terese Nguyen

5


Bryllup? Lei en Rolls-Royce

Porsgrunnsveien 188, 3735 Leirvollen 21 A, 3736 SkienSkien Tlf.: 35 Tlf.: 3550 5053 53 20 20 -- skien@bdo.no www.bdo.no

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Si det med

BDO_90x30_Skien.indd 1

Erland Hansen, Porsgrunn

06.12.2010 10:04:32

TELEFON 35 51 11 00

www.bryns.no

Advokat M.N.A

Storveien 23, 3919 PORSGRUNN Tlf. 950 82 169

Tlf. 35 51 61 30

Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: 35 93 09 00 - 93 43 87 08

Tlf. 35 55 46 33

Dumt å bli lurt! Gå heller til Strandberg

Byens beste bilder

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Okhaldhunga Times

Jeg bygger sykehus” Kjære venner!

Mars 2012

«Jeg bygger sykehus» Det koker av byggeaktiviteter rundt oss nå. Et hus for tuberkulose-pasienter er på vei opp over jorda. Masse stein kuttes i blokker og pukkstein knuses. Den nye veien ned til den nye store behandlings-blokken trenger masse stein. En ny poliklinisk blokk skal opp der det bugner av stein i dag, og den store behandlings-blokken skal opp midt i sykehuskomplekset. Vår norske ingeniør Magne Vestøl, fra Gulset, er på plass og holder i alle tråder med entrepenør og mange ingeniører som skal få alt på rette plass.

SLEKTERS GANG Døpte: Leon Bakk Pedersen Ava Meder-Mohr Syver Bergfald Westlie Cornelia Rønning Svele Mathilde Jacobsen Nygaard Døde: Dagny Johansen Arne Randulf Gulliksen Sissel Løkkevik Ingeborg Elfrida Eriksen Eivind Christian Knudsen Jorunn Haug Gerd Winnæss Ragnhild Stivimoen Karl Henry Bolstad Elsa Maria Jacobsen Laila Johansen Bjørn Martin Havnerås Dagmar Fjell Reidun Guldal Olsen Aslaug Enger Olav Moholt Synneva Valvik Gerd Irene Reisjø Tordis Hødnebø

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet:

«Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil. 4, 6.) Det er ukentlige forbønnsamlinger i Østre Porsgrunn kirkestue på mandager Den lykkeligste arbeideren finnervi vi en pukkhaug på byggeplassen foralle detsom nye som og for vilsykehuset be for menigheten Den lykkeligste arbeideren finner i eni pukkhaug på byggeplassen for det de blant oss som ønsker forbønn sykehuset vokser fram her iDere Okhaldhunga. Deremed ble kjent med Bishnu okser nye fram her i som Okhaldhunga. ble kjent Bishnu i O.T. i februar, da hun fikk synet i en spesiell situasjon. i O.T. i februar, da hun fikk synet igjen. Nå har hun fått jobb! Nå er hun fri gjen. Nå har hun fått Nå ertilhun iherdig med å knuse tili pukk. Det og jobber iherdig medjobb! å knuse stein pukk.fri Detog kanjobber brødfø henne og hennes 1. og 3.stein mandag måneden to barn. kl. 20.15–21.15. an brødfø henne og hennes to barn.

2. og 4. mandag i måneden Det er Normisjon med hjelp av dere alle som stiller seg bak dette store løftet kl. 11-12. og garanterer for at arbeidere fårrundt sin lønnoss og at verket Det koker av byggeaktiviteter nå. Et skal husfullføres. for tuberkulose-pasienter er på vei opp over Takk til dere alle! Ønsker orda. Masse stein kuttes i blokker og pukkstein knuses. Den nye veien neddutilforbønn: den nye store Legg en lapp i bønnekurven eller i PS! Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese på våre hjemmesider: ehandlings-blokken trenger masse stein. En ny poliklinisk blokk skal opp der det kirke bugner offerbøssa i vestre ellerav i kirkewww.porsgrunnmenighet.no stua. Du kan også ta kontakt med prest, tein i dag, og den store behandlings-blokken skal opp midt i sykehuskomplekset. Vår norske diakon eller menighetskontoret. Det er ngeniør Magne Vestøl er på plass og holder i alle tråder med entrepenør ogtilmange ingeniører anledning å være anonym!

Offerfåi alt Østre kirkestue Offer i Vestre Porsgrunn kirke om skal på Porsgr. rette plass.

Denne måneden ber vi spesielt for:

05.02. Bibelselskapet kr 1 183,50 05.02. Bibelselskapet kr 4 900,- Konfirmanteneog deres familier. 13.02. Menighetsarbeidet kr 3 874,50 12.02. Menighetsarbeidet kr 3 080,- Smågruppefellesskapene Det er19.02. Normisjon med hjelp av dere19.02. alle Menighetsarbeidet som stiller segkrbak dette store løftet og garanterer for Misjonsprosjektet kr 4 626,50 i menigheten. 2 007,26.02. Menighetsarbeidet kr 3 654,- De kr til 3 138,t arbeidere får sin lønn og at verket26.02. skalMisjonsprosjektet fullføres. Takk dere alle! døpte og arbeidet med

trosopplæring i menigheten vår.

Leukemi her og der Stort utvalg i bøker, Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Det er mange som blir friske her på sykehuset, og det er hyggelig å kunne fortelle om det. Tlf. 35 53 00 25 gaver, CD og video www.kristeligbokhandel.no Men alle blir jo ikke bra. Den siste uka har vi hatt to små gutter innlagt her, som har gjort nntrykk. En er to år gammel, den andre elleve. Begge ble innlagt etter å ha vært syke i noen ker med feber, blekhet, sykdomsfølelse og dårlig matlyst. Og så viste det seg at begge hadde 7 Porsgrunn menighetsblad nr. 3 - April 2012 e.Kr.f. eukemi, altså blodkreft. Nylig sto det i norske aviser at Norge ligger på verdenstoppen i behandling av barneleukemi.


Kirketider og tekster i april Kirkeskyss til begge kirker - tlf. 90 83 39 84 Menighetens tema: «Å leve med Herren». 1. april - Palmesøndag - Mat. 26, 6-13 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til ny kirke. Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Påskens i ord og toner. Ivar Brobakken. Ulf Børje Rahm. Nattverd. Offer Porsgrunn Normisjon. 5. april - Skjærtorsdag - Luk. 22, 14-23 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 18.00 Fellesskapsmåltid. Kl. 19.30 Skjærtorsdagsgudstjeneste. I. Brobakken. E. Svendsen. J. Beech. Rakel E. Paulsen fløyte. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 6. april - Langfredag - Mark. 14, 26-15, 37 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Synnøve S. Skjeldal. Solist: Clare Beech, blokkfløyte. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Solist: Rakel E. Paulsen, fløyte. Rådhusplassen: kl. 18.00 Økumenisk korsvandr. gjennom byen. 8. april - 1. påskedag - Mat. 28, 1-10 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Solist: Tommy Roen, trompet. Offer til Misjonsprosjektet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve S. Skjeldal. Solist: Laila S. Andersen, valthorn. Offer til Misjonsprosjektet. 9. april - 2. påskedag - Luk. 24, 36-45 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Ungdom deltar. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Solmyrås Sportskapell: kl. 12.00 Synnøve S. Skjeldal. 15. april - 2. søndag i påsketiden - Joh. 21, 15-19 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til ny kirke. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til ny kirke. 22. april - 3. søndag i påsketiden - Joh. 10, 1-10 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Metodistkirken. Per Johan Wiig. Vidar Bjerkseth. Nattverd. Offer til menighetene. Kirkekaffe. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve S. Skjeldal. Dåp. Tårnagenter deltar. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Metodistkirken: kl. 19.00 Felles Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl. 18.15. 29. april - 4. søndag i påsketiden - Joh. 13, 30-35 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Vikar. Dåp. Offer til Norsk Misjon i øst. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Konfirmasjon. Synnøve S. Skjeldal. Offer til konfirmantarbeid. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Samtalegudstjeneste TILBYR: m/øst-konfirmantene. Ivar Brobakken. Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Menighetskalender Mandag 2. april kl. 11.00: Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Tale: Sigrunn Dalene. Sang: Birgit Hollerud. Søndag 8. april kl. 09.00: Påskefrokost i Normisjonshuset L9. Mandag 9. april kl. 17.00: Storsamling i Normisjonshuset L9. Tirsdag 10. april kl. 11.00: Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Per R. Hoel, Yngvesvei 8. Taler: Sigmund Tveten. Torsdag 12. april kl. 17.00: Internasjonalt middagsfellesskap m/KIA i Kirkestua. Torsdag 12. april kl. 20.00: Bibelskole i Normisjonshuset L9. Onsdag 11. april kl.19.00: Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Liv Håland, Torvgardvn. 3. Søndag 15. april kl. 18.00: Temamøte i L9. Søndag 22. april kl. 18.00: Ungdoms-Storsamling i L9. Tirsdag 24. apri: Vårkonsert i L9. Knøttene Gospel Choir, P Soul Children, P Soul Teens. Onsdag 25. april kl. 11.00: Doktorløkka aktivitetskafé v/menighetspleien. Torsdag 26. april kl. 20.00: Bibelskole i Normisjonshuset L9. Fredag 27. april kl. 11.00: Hyggetreff i Kirkestua. Søndag 29. april: Konsert i L9. Play Sing.

Solmyrås Sportskapell 09.04. Synnøve Skree Skjeldal 01.04. Anne Tempelen 15.04. Speidermusikken 29.04. Rune Einarborg 05.04. Håkon Sundal 22.04. Gunnar Prestegård 06.05. Kari Ripegutu Grenlands eldste Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Grenlands eldste Porsgrunn 3915 Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Tlf. 35 55 05 82 3915 Porsgrunn Tlf. 35 55 05 82

Skien

Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44 Tlf. 35 52 33 44

www.oscar-andersen.as www.oscar-andersen.as

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Innleveringsfrist: Mandag 16. april

Utlevering: Torsdag 26. april

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

SORG

Neste nr.:

Spennende arena - for frivillighet

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.2/12.  

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Viktig informasjon! Slik ble det også – nå planlegges det et kirkespill på kirketomta søndag...

Porsgrunn menighetsblad nr.2/12.  

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Viktig informasjon! Slik ble det også – nå planlegges det et kirkespill på kirketomta søndag...

Advertisement