Page 1

MENIGHETSBLAD FOR EVENES OG TJELDSUND Evenes kirke

INNHOLD

Side 2: - Prestens hjørne

Nr. 1 - Påske 2012 - 49.årgang

Tjeldsund kirke

En velsignet påskehøytid!

Side 3: - Menighetsrådene presentert Side 4: - Gudstjenesteliste - Aktivitetskalender Side 5: - Kirkelige handlinger - Sangstunder Side 7: - Evenes Barnegospel Side 8: - Min salme Side 9: - 4-årsbok

Side 10: - 5. klassebok - Nytt styre i Evenes misjonsforening Side 11: - 5. klassebok - Konfirmantene på tur Side 12: - Organistens hjørne - Var eg veik Side 13: - SLUSH Side 14: - Teodor Side 15: - Ny gudstjeneste Side 16: - Kirkens Nødhjelps fasteaksjon - Kirkevergen informerer

Foto: Kristoffer Bjørsvik Nikolaisen

Søndag 5.mars deltok Teodor på gudstjeneste i Evenes kirke. Dette har vært en tradisjon de senere år, noe både gruppa selv og menigheten setter stor pris på. Les mer på side 14.

Ny gudstjeneste? Kirkemøtet i 2011 vedtok ny liturgi for Den norske kirke. Det betyr at vi nå står foran en endring i forhold til hva våre gudstjenester skal inneholde. Les mer på side 15.


Nr. 1/2012

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Andakt «Enda flere vil jeg samle» Påsken er ei viktig tid for den kristne kirke, ja kanskje den aller viktigste. Høytiden som framfor noen markerer kristendommens ulikhet med alle andre religioner; at Gud ofrer sin egen sønn for å frelse sin skapning. Det er unikt og fantastisk! Påsken er ei tid med store kontraster. Vi beveger oss fra palmesøndags hosiannarop til langfredags mørke. Jesus hylles som konge når han kommer ridende på eselet inn i Jerusalem før påskehøytiden. Vi kan uten problemer se for oss situasjonen, den store folkemengden som er i ekstase. Endelig er Kongen kommet! Palmegrener vaier og folk river av seg kappene for å legge dem på veien foran Jesus. Det måtte vært en stor opplevelse både for Jesus og folket. Samtidig vet vi at dette bare er en del av påsken. Jesu lidelse og død, innstiftelsen av nattverden, judas` forrådelse og Jesu rop på korset er viktige elementer som skaper en helt annen stemning enn palmesøndags jubel. Påsken inneholder også disse triste elementene. Ved hjelp av gudstjenestene i påskeuka kan man vandre gjennom Jesu lidelseshistorie. Dette oppleves fint og godt, og kan anbefales til alle. Høytiden kulminerer med påskedag. Oppstandelsen fra de døde blir som en forløsning; Jesus vant! Han kjempet og vant. For deg og for meg.

Profeten Jesaja gir oss en av palmesøndags lesetekster. Han er Guds talerør til folket. I det 56.kapittel og det 8.vers leser vi befriende ord fra Guds egen munn: «Så sier Herren: Enda flere vil jeg samle enn dem som allerede er samlet». Dette er et gudsord som passer perfekt inn i påskens grunnleggende budskap; Gud vil samle enda flere enn dem som allerede er samlet. Det er ikke for sent! Himmelens dører er fortsatt åpen. Jesu verk på Golgata skjer ikke for hans egen skyld. Han lider og dør for en mye større sak; nemlig for min og din skyld. Bare slik kan du og jeg nå frelsen. Og når forhenget i templet revner, ja så skjer dette ovenfra og ned, som et tegn på at Gud er den handlende. Det er Gud som åpner opp veien mellom himmelen og jorden. Det er Han som strekker seg ned til oss, ikke motsatt. Og dette gjør han fordi han elsker deg og meg. Han sier jo selv: «Enda flere vil jeg samle enn dem som allerede er samlet».

Sokneprest Ingebrigt Norbakken

Måtte han kalle på oss og dra oss alle enda nærmere seg. Med ønske om en velsignet påskehøytid. Ingebrigt Norbakken, Sokneprest

I dette evangeliet ligger det en oppmuntring og en oppfordring til deg og meg om å søke ham. Det er slettes ikke for sent. Gud vil samle enda flere. Påskens drama har dette som sitt høyeste mål; at enda flere kan samles inn til himmelriket og det evige liv sammen med Gud.

Neste utgivelse av menighetsbladet forventes å være i postkassen i begynnelsen av juni. Siste frist for innlevering av stoff er 18. mai 2012. Bilder og tekst kan mailes til prest@tjeldsund.kommune.no eller sendes per post til Evenes og Tjeldsund kirkekontor, Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund


Nr. 4/2012

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund menigheter

Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Menighetsrådene presentert

Utgiver: Menighetsrådene i Evenes og Tjeldsund.

Redaksjon:

Unn Kristin Laberg, Cizzi Storelv og Ingebrigt Norbakken.

Ansvarlig redaktør:

Ingebrigt Norbakken prest@tjeldsund.kommune.no Konto: 0530 54 52248

Kirkekontoret Adresse:

Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund

Kontortid: Man-fre kl. 09.00-14.30 Sentralbord: 769 19 140 E-post: kirken@tjeldsund.kommune.no Telefaks: 769 19 145

Sokneprest: Ingebrigt Norbakken tlf. 769 82 621

Kirkeverge:

Elin Mari Nikolaisen tlf. 907 20 974

Organist:

Unni Leiros Pettersen tlf.:769 82 627

Kontorfullmektig:

Vårid Johnsen tlf. 770 87 221

Evenes Menighet

Leder i Menighetsrådet:

Arne Martin Hauan, tlf. 970 94 494

Fra venstre: Fred Kåre Olsen, Jorunn Heidi Olsen, Magne Pedersen, Turid Nordstrøm Olsen, Aud Johanne Lorentzen, Gudrun Tunstad, Oddvar Pedersen, Ann-Elise Knedal, Martinus Staum Foto: Ragnar Hans Hanssen

I september 2011 var det kirkevalg. Da ble det blant annet valgt nye menighetsråd i Evenes og Tjeldsund. I forrige utgave av menighetsbladet kunne du se lista over de nye rådene. Tjeldsund menighetsråd har 8 faste medlemmer og 5 vara. Evenes menighetsråd har 6 faste medlemmer og 5 vara. Første søndag i advent ble rådene presentert for menigheten.

Kirketjener og kirkegårdsbetjent: Idar Danielsen tlf. 932 17 123 Evenes kirke tlf. 769 82 627

Evenes menighets kontonr.:

4605 25 09947 eller 0537 23 36295

Tjeldsund Menighet

Leder i Menighetsrådet:

Turid Nordstrøm Olsen tlf. 472 36 496

Kirkegårdsbetjent:

Hermod Kristoffersen tlf. 916 86 285

Kontaktperson Ramsund kapell: Turid Olsen tlf. 472 36 496

Kontaktperson Fjelldal kapell: Roy Eivik tlf. 970 95 865

Kontaktperson Kongsvik bedehus: Ann Elise Knedal tlf. 913 49 448

Tjeldsund menighets kontonr.: 4658 21 36785 eller 0537 23 38689

Menighetsbladet på nett:

www.kirkenorge.no Øverst på siden skriver du inn navnet på den menigheten du vil lese om, eksempelvis Tjeldsund. Klikk på bildet av kirkebygget og du får fram Menighetsbladet. nede til venstre.

Fra venstre: Hans Martin Hanssen, Sigrid Rørvik Bruun, Tone Merethe Rørmark, Brynjulf Hansen, Steinar Yttervik, Arne Rasmussen, Odd Nikolaisen Kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen ses bakerst til venstre. Foto: Skjalg Hamnes

Menighetsbladet fins på nett, se nederst til venstre på denne siden.


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Gudstjenesteliste GUDSTJENESTELISTE, EVENES OG TJELDFra 1.april til 17.juni. Med forbehold om endringer.

SUND MENIGHETER

Søndag 1.april Palmesøndag Lavangseidet bedehuskapell kl.17:00 Palmesøndagsstevnet Skrifte og nattverd Tirsdag 3.april TOS kl.11:00 Gudstjeneste med skrifte/nattverd ESB kl.16:30 Gudstjeneste med skrifte/nattverd Torsdag 5.april Skjærtorsdag Bogen kapell kl.17:00 Dåpsgudstjeneste Bogen kapell kl.18:00 Skjærtorsdagsgudstjeneste Nattverd Fredag, 6.april Langfredag Fjelldal kapell kl.11:00 Langfredagsgudstjeneste Søndag 8.april Påskedag Tjeldsund kirke kl.11:00 Høytidsgudstjeneste m/nattverd Mandag 9.april 2.påskedag Evenes kirke kl.11:00 Høytidsgudstjeneste m/nattverd Søndag 15.april 1.s.e.påske Evenes kirke kl.11:00 Gudstjeneste. EBG deltar. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten Tirsdag 17.april ESB kl.11:00 Andakt Søndag 22.april 2.s.e.påske Ramsund kapell kl.18:00 Samtalegudstjeneste. Konfirmantene deltar Søndag 29.april 3.s.e.påske Tjeldsund kirke kl.11:00 Gudstjeneste.

Tirsdag 1.mai TOS kl.11:00 Andakt

Aktiviteter Lørdagsskolen våren 2012

Søndag 6.mai 4.s.e. påske Bogen kapell kl. 11:00 Samtalegudstjeneste Konfirmantene deltar

- 14. april - 12. mai - 2. juni – avslutning med grilling i fjæra for hele familien.

Søndag 13.mai 5.s.e. påske Tjeldsund kirke kl.17:00 Tomasmesse Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

Husk å ta med uteklær etter vær. Barn fra 3-6 år samles i prestegården, mens de mellom 7 og 12 år samles i Bårstua. Frivillig kontingent på kr.50,- for 2012 kan betales på en av samlingene.

Tirsdag 15.mai ESB kl.11:00 Gudstjeneste med skrifte/nattverd Torsdag 17.mai 17.mai Evenes kirke kl.10.00 Familiegudstjeneste Fjelldal kapell Familiegudstjeneste Tidspkt. kan endres. Søndag 20.mai 6.s.e. påske Ingen gudstjeneste Søndag 27.mai Pinsedag Evenes kirke kl.11:00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 50-årskonfirmasjon. Mandag 28.mai 2.Pinsedag Årets prostigudstjeneste. Følg med i annonsering. Tirsdag 29.mai TOS kl. 11:00 Gudstjeneste med skrifte/nattverd Søndag 3.juni Treenighetssøndag Tjeldsund kirke kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Nattverd

Misjonsforeninga Torsdag 19.april kl.18.00 Torsdag 24.mai kl.18.00 Torsdag 14.juni kl.18.00 Møtene er i Bårstua på Evenes. Velkommen!

Teodor Tirsdag 17. april kl.18.00-20.00 i Bårstua Tirsdag 15. mai kl.18.00-20.00 i Bårstua Tur i juni -dato ikke bestemt. Følg med, følg med…..

Søndag 10.juni 2.s.e.pinse Evenes kirke kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Nattverd Tirsdag 12.juni ESB kl.11:00 Andakt Søndag 17.juni 3.s.e.pinse Kongsvik bedehus kl.11:00 Gudstjeneste.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

handlinger KirkeligeKirkelige handlinger 01.08.2010 - 20.11.2010

EVENES:

Døpte: Døde:

05.02.12 25.11.11 17.12.11 09.01.12 17.02.12

Signe Sofie Rørvik Berger Joakim Ingebrigtsen (f.1937) Kurt Hilmar Olsen (f.1931) Erik Reinold Westerberg (f. 1929) Judith J. Skårnes Hansen (f. 1925)

TJELDSUND:

Døpte:

Døde:

24.12.11 Brage Gylseth Dahl 12.02.12 Edward August Torgeirsen Wiggen 19.02.12 Holley Raum Myrland (døpt i Harstad) 24.12.11 26.12.11 05.01.12 03.02.12 16.02.12 29.02.12

Helge Emil Jacobsen (f. 1921) Arne Ingvald Kingswick (f. 1949) Arvid Marselius Pedersen (f. 1938) Anders Åge Pareli Hol (f. 1947) Reidun Anlaug Hanssen (f. 1915) Evelyn Marie Berglund (f.1932)

Sangstunder Så langt i år har det vært arrangert sangstunder to ganger både på Evenes Syke- og Bygdeheim, Tjeldsund Omsorgssenter og Kløverheimen. Det samme skal vi prøve å få til etter påske. Heldigvis har jeg gode hjelpere sammen med meg på alle tre stedene, på Liland Rigmor Karenersen og Einar Pettersen, på Fjelldal Petter Hanssen og støtteforeninga for sykehjemmet og i Kongsvik Unni Arnesen og Steivor Karlsen. Tusen takk til dere alle!

Tirsdag 24. april kl. 16.30: Evenes Syke- og Bygdeheim Tirsdag 8. mai kl. 16.30: Tjeldsund Omsorgssenter Tirsdag 22. mai kl. 16.30: Kløverheimen Tirsdag 29. mai kl. 16.30: Evenes Syke- og Bygdeheim Tirsdag 5. juni kl. 16.30: Tjeldsund Omsorgssenter Tirsdag 19. juni kl. 16.30: Kløverheimen

Organist Unni

Leie av Bårstua Bårstua på Evenes kan leies ut til møter, minne-samvær, barnedåper, bryllup, konfirmasjon og annet. Pris pr døgn er kr 300,-, dersom leietaker vasker selv. Dersom vi skal ta vask etter bruk, er prisen kr 500,- pr døgn. Bårstua kan dekkes til 20-30 personer. Kjøkkenet er greit utstyrt, med komfyr, steamer, stor kaffetrakter, kanner, kaffeservise og middagsservise. For nærmere informasjon og avtale om leie, kontakt kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen på 769 19 142.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Anna Bartholsen Hagland er ny dirigent for Evenes Barnegospel Anna Bartholsen Hagland, snart 18 år, fra Liland, har overtatt dirigentrollen i Evenes Barnegospel etter Melissa Solberg. Anna har selv sunget i Evenes Barnegospel og nå går hun første året på musikklinja på Heggen i Harstad. Hun har også sunget sammen med Dina Øien Jakobsen under UKM i ETS og UKM Troms. Programmet for Evenes Barnegospel: Onsdag 11.april kl.17.30-19.00. Øvelse Søndag 15.april kl.11.00. Opptreden i Evenes kirke. Onsdag 25.april kl.17.30-19.00. Øvelse Søndag 6.mai. Konsert på Evenes samfunnshus Torsdag 17.mai kl.10.00. Opptreden Evenes kirke. Koret øver i musikkrommet på Liland skole. Styrets leder: Anja Larssen, 93436977. Dirigent: Anna Bartholsen Hagland, 40058682.

Info fra Evenes Barnegospel Høsten 2011 takket Melissa for seg som dirigent for EBG, vi vil med dette takke henne for hennes fantastiske jobb for EBG. Vi i styret gikk i gang med å lete etter ny dirigent. Det viste seg å være litt av en jobb. Vi var så heldig at vi fikk Ekatarina Amundsen til å ta over fram til jul, slik at vi fikk være med på Lucia og synge jula inn. I år valgte vi å flytte luciakonserten til ettermiddagen, dette ble en stor suksess med stort oppmøte. Dette vil vi overbringe en stor takk til Ekatarina for jobben. Etter mye leting etter ny dirigent, dukket plutselig Anna Hagland opp og sa at hun ønsket å overta. Vi ble overveldet. Hun startet opp som dirigent i januar, og hun gjør en fantastisk jobb i lag med barna våre. Vi har 24 barn med i EBG noe som vi er veldig stolte over.

Foto: Unn Kristin Laberg

Vi har fått forespørsel om å opptre på utegudstjenesten på Tårstaddagen til høsten, dette blir vi nok å takke ja til i år som i fjor. Vi i EBG vil sende en stor takk til alle som har støttet oss, og til alle som har møtt opp og hørt på oss. Vi vil også si at vi er åpne for oppdrag, det er bare å ta kontakt. Anja Larsen 93436977, (anjalarsen73@hotmail.com)

I februar hadde vi årsmøte. Det nye styret består av: Anja Larsen, Aashild Kokvik, Åse Elvemo, Jan Ove Sandvik og Anne Karenersen Goos. EBG har øvinger annenhver onsdag på Liland skole fra kl 17:30 til 19:00, i tillegg til dette øver 7. og 8. kl de andre onsdagene i tillegg. Den 24. mars skal vi delta på noe som heter superlørdag i Astafjord Kirke. Der skal vi synge med 2 andre kor, og ha konsert kl 17. Den 28. mars skal vi opptre på ESB, den 15. april skal vi delta på gudstjeneste.

Evenes Barnegospel var med på juleinnsyngingen i Evenes kirke i desember i fjor. Foto: Hans Jonny Nilsen.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Min salme Da vår organist Unni Leiros ringte meg for å spørre om jeg ville dele min salme med leserne av menighetsbladet sa jeg ja med en gang. Etter flere år med musikkaktivitet fant jeg ut at dette ville bli en enkel jobb, å finne min salme blant et ”stort kartotek” i minnebanken.

I mitt virke som sykepleier har det hendt at jeg har sunget denne salmen på et dødsleie. Man ser mennesket som ligger der og er redd, man ønsker å gi trygghet. Å gi en hånd å holde i mens budskapet fra salmen om at man aldri skal være redd for mørkets makt for stjernene vil lyse kan hjelpe på.

Jeg har hørt mange vakre salmer, mange med fantastiske budskap, noen med rytmer som gjør deg glad og som får kroppen din til å leve, noen med budskap om gleden ved å ha en tro.Det jeg plutselig kjente var den salmen som hadde vært der fra jeg var barn. En salme som når man tenker på den fremkaller gode minner om kjærlighet og trygghet.

Alltid freidig når du går har kanskje ikke den aller vakreste melodien eller teksten. Men det er den salmen som vekker det vakreste barndomsminnet hos meg, de to gamle ved kjøkkenbordet. Denne salmen har den livsfilosofien som man kan bruke i alle livets faser og når man har det tungt. Denne salmen blir nok min følgesvenn til jeg har fått fullføre livet…..

Både min mormor, mor og mine tanter var da jeg var barn, med i Røde Kors kvinneforening. Møtene gikk på omgang blant foreningens medlemmer og vi barna fikk være med. Innholdet var selvfølgelig kaffe og kaker, men det var også loddsalg og høytlesning. Røde Korsforeningen hadde en egen sangbok som ble flittig brukt under møtene. Når jeg overnattet hos min morfar og mormor var det beste ved det hele å stå opp om morgenen, sitte ved siden av ovnen på kjøkkenet oppå vedkassen inntullet i pledd. Få kaffe med mye melk i og hjemmebakte brød med smør og strøsukker på. Etter frokosten brukte jeg å sitte på vedkassen og holde konsert for mine besteforeldre med sanger fra Røde Kors sangboken. Spesielt var det salmen ”Alltid freidig når du går”. Å sitte på vedkassen å synge samtidig som man observerte den kjærligheten og tryggheten disse to gamle utstrålte etter et langt liv sammen, var godt for et barnesinn. Budskapet om at Gud er med deg på de veiene du går, at du aldri trenger å være redd for mørkets makt når du har et Fader vår i pakt sang jeg med hjertets lyst. I konfirmasjonstiden var også denne salmen sentral selv om man på denne tiden kanskje ikke var så fokusert på salmer. Minnene om de 2 gamle ved kjøkkenbordet og mormor som leste Fadervåret sammen med meg på sengekanten før jeg skulle sovne dukket opp når vi sang. Livet kan gi deg mange tunge byrder, noe jeg selv har fått erfare. Spesielt ved et tilfelle følte jeg meg maktesløs. Da måtte jeg gi meg over og si ” Nå legger jeg det i dine hender for nå klarer jeg ikke mer”. Han er der, hjelper deg. Alt ble lettere etter dette. Tekstlinjen ”kjemp for alt som du har kjært, dø om så det gjelder” gav meg krefter til ikke å gi opp men virkelig kjempe. Å makte å tenke at det er en grunn til at han vil jeg skal gå gjennom dette, han vil gjøre meg sterkere.

Vennlig hilsen Jorunn Heidi Olsen

Alltid freidig når du går T: Christian Richardt 1867 M: C. E. F. Weyse 1838

Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når først ved verdens ende! Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

4-årsbok I november hadde vi den årlige utdelingen av bok til menighetens 4-åringer. Hvert år får denne aldersgruppen tilbud om å komme til kirka for å motta «min kirkebok». Boka er rikt illustrert med tegninger og historier, og inneholder også en mengde barnesanger. I Evenes hadde fem barn møtt opp for å få boka. I Tjeldsund var det seks. Begge disse søndagene handlet prekenen om Jesus som stiller stormen. Barna fikk være med i båten og oppleve både vind, bølger og sjøsprøyt. Dette satte alle stor pris på. Etter gudstjenesten var det saft, kaffe og kaker. Ingebrigt Øverste bilde: I Tjeldsund møtte seks 4-åringer opp for å motta «min kirkebok». Foto: Ragnar Hans Hanssen

I midten: I Evenes møtte fem 4-åringer opp for å motta «min kirkebok». Foto: Idar Danielsen

Nederst: Sokneprest Ingebrigt levendegjorde fortellingen om Jesus som stiller stormen, med god hjelp fra Idar og Edel Danielsen.

Side 


Side 10

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

5. klassebok

Foto: Kristoffer Bjørsvik Nikolaisen

Utdeling av bok til menighetens 5.klassinger har i mange år vært en tradisjon hos oss. Oppslutningen har imidlertid vært varierende, ikke minst etter at det ble strammet inn på våre muligheter for skolebesøk i forkant av utdelingen. Nå jobber vi med å få til et større arrangement til neste år i forbindelse med bokutdelingen, og håper at dette vil skape økt interesse. I år var det til sammen tre stykker som møtte opp for å motta boka i Evenes kirke, mens det i Tjeldsund kirke var 8 stykker. Boka som ble utdelt heter Bibelen – en vandring gjennom den store fortellingen, og er spesielt tilrettelagt for denne aldersgruppa. Ingebrigt

Nytt styre i Evenes misjonsforening Evenes misjonsforening har på sitt årsmøte valgt nytt styre. Det nye styret består av: Vårid Johnsen, leder Randi Losvik, sekretær Inger Anna Nilsen, kasserer. Vårid Johnsen


Side 11

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Foto: Fred Åge Hol

Konfirmantene på tur Fredag 27.januar var det klart for årets store konfirmantarrangement, nemlig Hamarøynatta. Dette er et tradisjonsrikt arrangement for store deler av konfirmantene i Ofoten og Salten, og avholdes i Hamarøyhallen på Oppeid. Som regel er rundt 600-700 konfirmanter samlet til innholdsrike timer fra fredag kl.20 til lørdag morgen kl.06. I år var også konfirmantene fra Evenes og Tjeldsund med. Hamarøynatta arrangeres av Hamarøy menighet, og er blitt et veletablert begrep blant konfirmantene. Det er et spennende og godt planlagt arrangement som har opplegg for enhver smak. Årets natt var fylt med konserter, BalleBallturnering, gudstjeneste, luftgeværskyting, trylleshow, rodeo, klatring pluss mye mer. Etter hvert som natta skred fram var det nok flere som syntes at tida gikk sakte, men da ungdommene var kommet hjem og hadde fått seg noen timer søvn var tilbakemeldingen nokså klar: Dette var artig! Vi vil anbefale neste års konfirmanter å reise på Hamarøynatta! Beklageligvis har vi ikke fått tak i bilder fra årets arrangement. Det skal vi få til neste år. Ingebrigt


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Organistens hjørne I år kommer påsken forholdsvis tidlig med påskedag 8. april. Tida mellom påskedag og pinsedag kalles påsketid. Dette er ei festtid, og det gir seg flere utslag i gudstjenesten. I tida rett før påske, fastetida, bar gudstjenesten preg av anger og bot, både i liturgi og salmevalg. Fargen på prestens stola, ”skjerfet” over skuldrene, var fiolett, det samme som i begravelse. Vi har fulgt Jesu vandring fram mot korsfestelse, død og oppstandelse. I påsketida er det festfarge, hvit, og liturgi og salmer har festpreg. Orgelet, som i fastetida har vært ganske dempet, ja faktisk helt stumt på Langfredag, klinger for fullt igjen i påsken.

I tida videre framover er det arbeidet med den nye gudstjenestereformen som står i fokus. Sokneprest og organist sammen med to personer fra hver menighet utgjør et gudstjenesteutvalg som skal arbeide med den nye reformen og komme med forslag til menighetsrådene. Vi skal etter hvert prøve ut litt forskjellig på gudstjenestene slik at alle kan komme med sine synspunkter. Den endelige avgjørelsen om eventuelle endringer, er det menighetsrådene som tar. Dette vil bli et meget interessant arbeid. Vi går en spennende tid i møte! Unni Leiros Pettersen

Side 12

Var eg veik Var eg veik då livet mitt gjekk gjennom tornekratt? Då sjukdom oss ramma og dag vart som natt. Var eg veik, då døden tok livet, då eg miste det kjæraste eg fekk meg gjeve? Var eg veik då? då motbakken blei som høge fjell, sorga meg gnog, verkte,- ikkje sikkert eg nådde kveld. NEI,- då var eg ikkje veik. Jesus gav styrkje, og atter lampa mi kveikte. Han er den venen som allting forstår,vil meg så vel. Nokre kan ikkje det fatte, vil det forklara,- med det er vel ei meining med det,når så mykje vondt, og sårt- det kan skje. For meg er det meiningslaust,at døden kan ramme så sårt og så stort,den forlet så mange i sorg og vemod. Det er då, Jesus går saman med deg,-og vil vera din bror,Han går ved sida di., - han fyljer deg på veg,Leier og støttar deg, i kvart eit steg - er livgivande, trøystande , blir ikkje trøytte,- men i sorg og smerte, han deg vil trøyste. Takksam eg e, for at du Jesus venen min, ble! I dag har eg styrkje,- du verner mitt liv. eg lovprisar deg, du venen,- min kjær. Du leitar, du søkjer etter dei , - som slite, kjempe og gret, Du sa med oss menneskje,- at gjerningane er der lagt ferdige,Lyfte du gav, velsignelser det ligg i det. Takksam eg e for du Jesus, aldri gjer oss opp, Ein gong seirar du, du vår Frelsar så god. Irene Sande, Lødingen 25.01.12


Side 13

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

SLUSH

For de fleste er Slush kjent som en leskedrikk. I følge internett er Slush «en blanding av sukkervann og fruktsirup med konsistens som issørpe og som selges i kiosker og utslagsteder». Imidlertid er det ikke issørpe denne saken skal handle om. For Slush er også noe fullstendig annet. I vår sammenheng står SLUSH for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. Kort fortalt er SLUSH et kurs som Norsk søndagsskoleforbund arrangerer for ungdommer mellom 10-14 år som har lyst til å bli hjelpe- eller miniledere. I Evenes er vi så heldige å ha flere unge ungdommer som har gått på lørdagsskolen noen år, men som nå er blitt så gamle at de egentlig er for gamle. Men i stedet for å miste de unge, har vi engasjert dem som miniledere. Det betyr at de er med på samlingene og har ansvar av ulik art. I tillegg samles de et par ganger i semesteret til pizza, prat og spill. Dette er veldig populært! Første helga i februar kom søndagsskolekonsulent Gjertrud Kirkemyr nordover for å arrangere SLUSH-kurs for fem av våre miniledere. Helga startet med samling fredag ettermiddag. Her ble det både undervisning, aktiviteter og laging av slush-drikke.

Foto: Idar Danielsen

I tillegg til Gjertrud var også Edel Danielsen og Hildegunn Norbakken med som hjelpere. Lørdag var det tid for praksis, og lørdagsskolen ble det naturlige praksis-stedet. Etterpå fortsatte kurset med mat og undervisning. Helga ble avsluttet med gudstjeneste søndag 5.februar. Her fikk minilederne utdelt sitt bevis for vel gjennomført og bestått SLUSH-kurs. Dessverre var to av deltakerne forhindret fra å være med på utdelingen. Vi er stolte over å ha miniledere i vår menighet. De vil også være delaktige på gudstjenester nå og da. Ta vel imot dem! Ingebrigt Foto: Hildegunn Norbakken


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 14

Teodor

Teodorgruppa i Evenes er en gruppe med mye liv! I høst hadde de en flott høstfest i Bårstua.

Foto: Kristoffer Bjørsvik Nikolaisen

I tillegg samles de regelmessig til Teodor-kvelder, der mat, sang, andakt og spill står på programmet. Søndag 5.mars deltok gruppa på gudstjeneste i Evenes kirke. Dette har vært en tradisjon de senere år, noe både gruppa selv og menigheten setter stor pris på. Allerede før gudstjenesten startet var gruppa i gang med sine oppgaver; Christel hadde tatt plass i tårnet for å ringe. Under inngangsprosesjonen var de andre delaktige med å bære ting fram til alteret. Gudstjenesten ble så innledet med samlingsbønnen fremført av Inger, mens Eli Ann leste dagens tekst. Hele Teodorgruppa stilte også opp og sang «Navnet Jesus» i gudstjenesten. Denne salmen er nærmest blitt et varemerke for gruppa. Avslutningsvis serverte Teodor en fortreffelig kirkekaffe til menigheten. Ingebrigt

Foto: Kristoffer Bjørsvik Nikolaisen


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 15

Ny gudstjeneste? Etter en lang og ressurskrevende prosess vedtok Kirkemøtet i 2011 ny liturgi for Den norske kirke. Det betyr at vi nå står foran en endring i forhold til hva våre gudstjenester skal inneholde. Noen av dere husker tilbake til forrige endring som kom i 1977. Nå er det altså dags for en ny liturgi. Den viktigste forskjellen fra tidligere er at det nå er den lokale menighet selv som skal utforme sin liturgi. Vi får altså ikke tredd ned over hodet en sentralt vedtatt liturgi som vi må følge slavisk. Nå er det slik at menighetene får et omfattende materiale med ulike valgmuligheter, og skal selv sette sammen eller lage «sin» gudstjeneste. Dette betyr at hver enkelt menighet får innflytelse på hvordan deres gudstjeneste skal se ut. Denne prosessen er akkurat kommet i gang hos oss. Menighetsrådene har satt ned et utvalg – TEGUD – som skal arbeide med lokal ordning for gudstjenesten. TEGUD består av soknepresten, organisten, Svein Nilsen, Tone Merete Rørmark, Magne Pedersen og Ann Elise Knedal. Til sammen er vi altså seks personer som i månedene framover skal vurdere hvilke elementer og hva slags innhold gudstjenestene i Evenes og Tjeldsund skal inneholde i årene som kommer. Men: dette kan vi ikke gjøre alene! TEGUD ønsker at så mange som mulig involverer seg i denne prosessen. Vi vil derfor invitere til samtale og dialog både med staben, konfirmantene, de frivillige og med den jevne gudstjenestedeltaker i månedene som kommer. Blant annet ønsker vi å høre både om gode og dårlige gudstjenesteopplevelser, og kanskje litt om hva som skal til for at en gudstjeneste skal oppleves god. Vi tar gjerne også imot innspill og tanker om hva folk forventer når de kommer til gudstjeneste. På bakgrunn av de tilbakemeldinger vi får, skal TEGUD så utarbeide forslag til lokal gudstjenesteordning. Denne sendes til menighetsrådene, som inviterer til et åpent menighetsmøte der forslaget presenteres. Her vil alle som ønsker få mulighet til å uttale seg om utvalgets forslag til ny gudstjenesteordning. Vi er svært opptatt av at denne prosessen skal være åpen og grundig. Vi vil i løpet av månedene som kommer ta inn enkelte nye elementer i noen gudstjenester, og «sjekke ut» hvordan disse fungerer i gudstjenesten. Også her er det flott om så mange som mulig tilkjennegir sin opplevelse av de nye elementene. Når prosessen er i mål og menighetsmøtet har uttalt seg, skal menighetsrådene fatte det endelige vedtak. Dette godkjennes så av biskopen før det tas i bruk. I denne innledende delen av prosessen er vi altså interessert i å høre fra flest mulig; Hva synes du fungerer godt i våre gudstjenester? Hva synes du kunne fungert bedre? Hva forventer du når du kommer til gudstjeneste? Skriv ned dine synspunkter, grip tak i en av TEGUDs medlemmer eller send en mail, et brev eller en sms. På side 3 finner du den kontaktinformasjonen du trenger. Så håper vi at mange griper anledningen og hjelper oss å skape en god lokal gudstjenesteordning. Velkommen til samtale! Ingebrigt

Foto: Kristoffer Bjørsvik Nikolaisen


Returadresse: Kirkekontoret Rådhuset 9444 Hol i Tjeldsund

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Når dette leses, er sannsynligvis bøsseaksjonen over. Den gikk av stabelen tirsdag 27. mars i Evenes og Tjeldsund. Vi kommer tilbake i neste nummer med resultater fra aksjonen, men vil allerede nå rette en stor takk til alle som stilte opp som bøssebærere, sjåfører, bollebakere og til dem som arrangerte kafé både i Tjeldsund og Evenes! Og takk til alle dere som tok vel i mot bøsse bærernog deltok på kaféene! Hvis du ikke har hatt anledning til å delta, kan du enda støtte aksjonen direkte ved å o Benytte kontonummer 1594 22 87493 o Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner) o Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner) Distriktskontakt i Ofoten for Kirkens Nødhjelp, Unni Leiros Pettersen

Kirkevergen informerer: Gullkonfirmasjon Også i år har begge våre menighetsråd gleden av å ønske velkommen til jubileum for 50-årskonfirmanter. Det sendes ut invitasjoner til gudstjeneste, med påfølgende middag og kaffe. Det er bindende påmelding til dette. I Evenes blir gullkonfirmasjonen i Pinsehelga, søndag 27. mai. I Tjeldsund blir gullkonfirmasjonen søndag 29. juli.

Menighetenes årsmøter Kirkelovens § 9 sier blant annet at Menighetsrådet gir hvert år menigheten en orientering om det kristelige arbeidet i soknet. Dette møtet kaller vi for menighetens årsmøte. Dette er en viktig informasjonskanal, hvor menighetsrådet legger fram siste års regnskap og årsmelding, og orienterer om aktiviteter og planer. Det er anledning til å stille spørsmål, og komme med innspill. Menighetens årsmøte i Evenes, er satt til søndag 15. april, i Evenes kirke. Møtet starter rett etter gudstjenesten, som er kl 11.00 Menighetens årsmøte i Tjeldsund, er satt til søndag 13. mai, i Tjeldsund kirke. Møtet starter rett etter gudstjenesten, som er kl 17.00.

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr.1/12.  
Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr.1/12.  

Side 3: - Menighetsrådene presentert Nr. 1 - Påske 2012 - 49.årgang Side 16: - Kirkens Nødhjelps fasteaksjon - Kirkevergen informerer Side 5...

Advertisement