Page 1

Nr. 2 April–Mai–Juni 2012

Horten Metodistkirke, stiftet 1869

Foto: Hege

Kontaktbladet for

Årgang 59

Takknemlighet Vannposten nr.2, 2012 – Side 1


Takknemlighet Anda k t

Som menighet står vi overfor store økonomiske løft dette året. Alle som passerer kirken vår ser at det er store arbeider som foregår på taket. Den gamle sementsteinen byttes fullstendig ut med vakker steinskifer, og piper og gavler dekkes med vakkert kobber. Det blir virkelig en ansikts­løftning ikke bare for oss, men for alle som spaserer i Storgata. Vi er en liten menighet, som lever av de gaver vi får inn. I skrivende stund står vårt største utleieobjekt i forretningsgården ledig. Handelsmarkedet i byens hovedgate er ikke lenger slik det var etter at byens storsentre ble bygget. Det er godt at byens politikere ønsker å gjøre noe for igjen å gjøre Storgata attraktiv. Et tiltak er at det skal bli gågate rett forbi kirken. Det er vi takknemlige for. Byen trenger denne gata med den trivelige detaljhandelen og fortauskafeenes miljø, pulsen er litt lavere her. Med kirkens åpne dører og den indre gårdens tilbud om å stikke innom for alle som passerer, vil en gågate være av stor betydning for den service vi ønsker å tilby byen vår. Vi vil også trenge leieinntektene i forretningslokalet vårt, for å kunne fortsette det gode arbeidet som drives. Kanskje burde bladets nummer ha temaet „bekymring”. I stedet har vi kalt det „Takknemlighet”. Vi kjenner på en stor takknemlighet over at vi får finnes til i byen vår. Menighetens besøkstall øker, gleden over å få ha et sted å invitere inn til, trivselen hos dem som går ut og inn av kirken gjennom hele uka, skaper i oss en dyp takknemlighet. Stadig er det nye ansikter å se, både i bakgården, i kirken, i speidertroppen, i det internasjonale Møtepunktet og ellers. Mye foregår i det stille, som smågrupper og bønnesamlinger. Dypest sett handler det om at det gjøres erfaringer av at Gud er tilstede i byens og menneskers liv. Vi får lov å være et av flere arbeidslag i byen, hvor det er mulig å få hjelp til en tro som bærer både i medgang og motgang. Nettopp i denne tiden utvider vi engasjementet vårt for flere enn før. På

Side 2 – Vannposten nr.2, 2012

et annet sted i bladet forteller vi om et prosjekt for enkeltpersoner i Kenya. Dette gjelder mennesker vi har kontakt med, og som vi vet har tatt på seg ansvar som trenger økonomisk støtte fra oss. I tillegg til våre ordinære misjonsinnsamlinger året rundt, oppmuntrer vi hverandre til å gi litt ekstra til disse. Ingen av oss er overlatt til seg selv i verden. Livet kan være både brutalt og urettferdig. Vi kan alle være med på å hjelpe noen. Men vi har også en annen ressurs: Det at vi vet at det finnes noe som er større enn oss selv å henvende seg til. Det kommer til punkter hvor menneskets egen kraft ikke lenger er nok til å bære, og hvorfor skulle den være det? Vi er skapt av noe som er langt større enn oss, da må det være en visdom som går langt utenfor vår egen. Det er vår, og over alt stiger livet opp. Nye spirer, ikke de som kom i fjor, men helt nye sprenger de seg vei gjennom både jord og asfalt. Det ligger innbakt en livskraft i alt som lever. Den har vi ikke skaffet oss selv, den ligger i hele skaperverket. Det forunderlige er at denne livskraft kan fornyes. Ikke bare i blomster og trær, men også i mennesket ligger fornyelsens muligheter. Når vi er i ferd med å bukke under, ligger kimen til igjen å fatte håp dypt inne i oss. Selv på et dødsleie finnes håpet om noe som kommer til å bli bedre. Å få være håpets ambassadører ser vi på som et fantastisk privilegium i kirken i Storgata. Derfor er bladets tema Takknemlighet. De utfordringer vi står overfor skal vi i fellesskap prøve å løse. Gudskraften er ikke avhengig av økonomi eller materiell velstand; den er levende, dynamisk og virksom under alle livets forhold.

Foto: Hege

Av pastor Hilde Sanden-Bjønness


Dåp og medlemsopptakelser Nyttårsaften ble Sofie Fagerberg døpt i Apenesgården, og på vårofferdagen ble Simen Ramfelt Svinterud (t.v.) døpt i gudstjenesten.

Simen Ramfelt Svinterud døpes.

I år har vi allerede hatt to medlemsopptakelser. På Misjonsdagen 12. februar fikk vi ønske Mooyoung Lee fra SørKorea velkommen, og på vårofferdagen 4. mars ønsket vi Benta Ogutu Hoviosen fra Kenya velkommen! De har begge over lang tid gått i kirken vår, og ønsket å bli medlemmer hos oss. For oss er det alltid en stor glede å få ta imot nye mennesker i menighetsfamilien vår. Vi ønsker Guds velsignelse over hver enkelt og deres familier.

En tydelig rørt Benta Ogutu Hoviosen etter opptakelsesseremonien, mens ektefellen hilser på presten. Menighetsrådets leder Kirsten Eika Amsrud bak t.v. En lykkelig Benta også på innfelte bilde t.v.

Fotos: Torivar

Foto: Hege

Nytt medlem i Horten Metodistkirke: Mooyoung Lee.

Vannposten nr.2, 2012 – Side 3


I 2002 kom Elizabeth Kiguru og Faith Mwambi fra Kenya til menigheten vår. De bodde her et drøyt år på grunn av en arbeidssituasjon. De kom trofast til gudstjenester, og var alltid villige til å synge for oss. Mens Faith bestemte seg for å bli i Norge, var Elizabeth fast bestemt på å reise tilbake til sitt hjemland. Der hadde hun en datter hun hadde ansvar for. Mens hun var her, møtte Gud henne sterkt. Han kalte henne til et ansvar for barn som hadde lidd tap pga foreldre som hadde dødd av HIV/Aids. Hun visste det var mange av dem. Elizabeth var et bønnens menneske, som tilbrakte mange netter i bønn. Før hun reiste ønsket hun forbønn ved kirkens alter. Vi salvet henne til tjeneste, ba for henne, og sendte henne ut fra alteret vårt. Det var høsten 2003. Sist sommer hadde vi besøk her i menigheten av Roseline Mwangeka, mor til Faith Mwambi. Roseline er ordinert legleder i sin menighet i Kenya. Hun har mange barnebarn i hjemlandet. Situasjonen i Kenya etter siste valg for 4—5 år siden forverret Roseline livet for mange av Mwangeka dem som bor der. Stammefeider gjorde livet utrygt, soldater drepte, plyndret og lemlestet mange mennesker. Opprøret fra den siden som tapte valget, førte til en brutal form for borgerkrig. Samtidig ble det en langvarig tørke over flere år, som gjorde at avlinger slo feil, og mange begynte å sulte. Roselines mann er syk og kan ikke arbeide. En av hennes svigersønner er død av Aids, hans kone ble smittet av hans sykdom før han døde. Nå er barna overlatt

Side 4 – Vannposten nr.2, 2012

til Roseline. Det er bare hun som kan huse dem, fø dem og prøve å få dem på skole. Dette koster penger, og Roseline har svært lite inntekt. Hun spør tynt om hjelp. Margaret Achola Wasike er mor til Christine Achola, som er medlem av vår menighet i Horten. Vi har møtt mor Margaret mange ganger. Når hun har vært i Norge, har hun alltid kommet trofast til gudstjenestene våre uke etter uke. Margaret bor i et veldig fattig område i Kenya, men klarer seg på grunn av Christines hjelp hjemmefra. Derimot bor det en bestemor ikke langt fra Margaret, som heter Akumu og er 85 år. Hun mistet sin datter og svigersønn i HIV/Aids, som etterlot seg 4 barn. Mormor har tatt seg av dem lenge. Nå er de 2 eldste flyttet ut, men de 2 yngste har mormor fortsatt ansvar for. Hun prøver å holde dem på skole, men det koster penger. Christines mor har hjulpet dem pga pengene Christine har sendt nedover, men det trengs mer. Margaret har også egne barn som trenger hjelp. Margaret selger noen få grønnsaker hun dyrker selv, men det blir ikke stort penger av det. Et skoleår koster ca 6000 norske kroner i året for et barn, og vi kan forstå at det er en svimlende sum for dem som ikke har penger selv. Alle kvinner i Kenya forstår at bare skolegang kan gjøre de unge selvhjulpne, klokere, mer fredsskapende og gi håp for landets framtid. Elizabeth, Roseline og Margaret har alle en sterk og trygg tro på Gud. De har alle fått prøve den gjennom mye lidelse. Vi kjenner dem, og vi vet vi kan

stole på at de er etterrettelige med penger vi sender ned. Noen av oss har hjulpet så godt vi har kunnet lenge, men vi ser at de trenger mer. Derfor har menighetsrådet bestemt og et menighetsmøte gitt sin tilslutning til at vi starter et hjelpeprosjekt, som hvem som helst kan sende penger inn til. Det kan være både små og store summer. De kan sendes til den bankkonto, som menigheten allerede har: 5081.07.45123, eller man kan bruke den girotalong som ligger ved hvert menighetsblad. På den kan det krysses av for flere formål. Ønsker du å sende til dette Hjelpeprosjektet, bare skriver du på talongen (eller under „melding” i nettbanken) at det er øremerket: HJELPEPROSJEKT. Da sørger vi for at fra disse pengene sendes det jevnlig ut en sum til disse det handler om. Vi sender direkte til deres bankkonti i Kenya, og vi vet at pengene kommer fram. Her forsvinner ingenting i administrasjon, alt kommer til nytte. Vi presiserer at disse gavene ikke skal gå på bekostning av det vi støtter kirkens sentrale misjonsprosjekter med. Vår del av dette ansvaret har vi også forpliktet oss til. Det handler bare om en overskuddsgave for den som synes man har noe til overs. Når vi gir litt hver, betyr det en helt ny fremtid for noen i Kenya. Vil du virkelig være med å bety en forskjell for noen, kan du få oppfylt det nå. Dette blir et slags skolefadderprogram, som bare gjelder disse få vi allerede har kontakt med.

Foto: privat

Foto: Hilde

Menighetens nye hjelpeprosjekt

Elizabeth Kiguru


Kirketaket Kirketaket fornyes uke for uke. Vakker steinskifer lyser opp på kirketaket, og skinnende kobber hever inntrykket ytterligere på gavler og piper. Arbeidslaget hos Ulf Hansen A/S har holdt på i hele vinter med dette møysommelige arbeidet, som krever både presisjon og faglig dyktighet. Taket de legger skal kunne holde i opp til 200 år fremover i tid, derfor setter de spor for flere generasjoner etter seg. Vi er takknemlige nå for at lekkasjene stoppes, og for at vi kan bevare hele kirkebygningen for framtiden. Vi vet om fredede søsterkirker som er blitt så farlige å være inne i at menigheter må stenges ute fra dem. For oss er det viktig at kirken fortsatt skal kunne være et trygt og sikkert sted for både barn og voksne å bevege seg i. Takk for alle gaver som kommer inn til taket! Hver krone kommer godt med. Bildene viser at nordsiden av taket langt på vei var ferdig tekt i midten av mars, mens arbeidet ennå pågikk for fullt på sørsiden, mot det indre gårdsrommet (fotos: Torivar).

Vannposten nr.2, 2012 – Side 5


Kirkekalenderen APRIL

P Å S K E N

MAI Søndag 6.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Kirsten Eika Amsrud preker. Søndagsskole.

Palmesøndag 1.: PALMESØNDAG Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Skjærtorsdag 5.: Kl 18.00: NATTVERDGUDSTJENESTE

Søndag 13.: MENIGHETSTUR TIL DRAMMEN Kl. 10.00: Avreise med privatbiler Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Anne Grete Spæren Rørvik pre­ ker. Drammen menighet er vårt vertskap utover ettermiddagen.

Langfredag 6.: Kl 11.00: PASJONSGUDSTJENESTE 1. påskedag, søndag 8.: Kl. 09: SAMLING PÅ BYENS TAK Vi hilser oppstandelsen fra øst sammen med Den norske Kirke. Kl. 09.45: Påskefrokost i peisestua. Kr. 50 per pers., barn gratis. Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness Lørdag 14.: Kl. 12.00: Emmausfellesskap. Søndag 15.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Søndagsskole. Torsdag 19.: Kl. 11.00: TORSDAGSTREFF Dagens gjest: Hans Petter Røtvold. Tema: „Likemannsarbeid for hørsel”. Kl. 19.00: Salsaklubben Søndag 22.: Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE Speiderparade. Hilde Augensen preker. Kirkekaffe. Onsdag 25.: Kl. 19.00: FORDYPNINGSKVELD Torsdag 26.: Kl. 17.00: Konfirmantundervisning Søndag 29.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Søndagsskole. Nattverd.

Side 6 – Vannposten nr.2, 2012

Lørdag 2.: Kl. 10.00—14.00: SOMMERÅPEN KIRKE OG INDRE GÅRD Sommersesongen er i gang! Kaffe og kaker ute og inne. Søndag 3.: Kl. 11.00: TAKKEGUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. „Lysglimt” synger. Søndagsskole. Kirkelunsj hos familien Eika Amsrud i Åsgårdstrand.

Tirsdag 15.: Kl. 18.00: Pastoralkomite Kl. 19.00: Menighetskonferanse. Tilsynsmann Øyvind Helliesen leder. Rapporter, regnskap, valg. Alle medlemmer har stemmerett. Kveldsmat i peisestua.

Søndag 10.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Søndagsskole. Nattverd

Søndag 20.: Kl. 11.00: KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE Pastor C. Yoon og SandenBjønness. Samtalepreken med konfirmantene. Musikk av de unge fra Den Koreanske menigheten.

Søndag 17.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Elisabeth Lauvstad preker.

Torsdag 24. Kl. 11.00: TORSDAGSTREFF Dagens gjest: Arve Amsrud. Tema: Vår- og maisanger til alles glede.

P I N S E N

JUNI

1. pinsedag, søndag 27.: 11.00:HØYTIDSGUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness 2. pinsedag, mandag 28.: Kl. 11.00: FELLESGUDSTJENESTE I LYSTLUNDEN Sokneprest Ottar Strand preker. Pastor Sanden-Bjønness leder. Nattverd. Deltakelse fra menigheter i Horten og Borre. Kirkekaffe i det grønne etterpå.

Torsdag 14.—søndag 17.: ÅRSKONFERANSE på Soltun Folkehøgskole i Troms.

Søndag 24.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Søndag 1. juli: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Nattverd.

SØNDAGSSKOLE hver søndag under prekenen. BØNNEMØTE i biblioteket hver TIRSDAG kl. 11.00 MØTEPUNKT Hver tirsdag kl. 20.00 SPEIDER­MØTER Hver tirsdag kl.17.30 Se ellers på speiderlinken www.metodistkirken.no/


Mange takk TAKK for kr. 6450,– for gaver til Vannposten fra O.B., Tutta Stålstrøm, O. Pettersen, NN, Liv Dysjeland, Frank Erlend Larsen, Anne Jonassen, Reidun Andersen, P.A. Torstensen, Knut Magne Ellingsen, Frida Lunde, Reidar Skarung, Arnhild Treu Brynildsen, Reidun Haugestad, Leif Refsdal, NN, Bjørg Jacobsson, Arthur Narum, NN, Aud Marie Almås, Karin Synnøve Nærsnes,

T. og Ø. Nordby, Gudny og Aage, Elsa Bredsand, Åsmund Ilegard, Hege Haugestad, Per Rasmussen, R.T., Reidar Jahn Halvorsen, S. Torgersen.

APRIL Palmesøndag 1.: Anne Birgitte Gabrielsen

TAKK for kr. 6500,– for gaver til kirketaket fra Bjørn Østevold, Inger Hellerud, Randi og Truls, Anne May Bogar, Jan Egil Forslund og NN.

Langfredag 6.: Heidi Kristensen

Menighetstur i mai Søndag 13. mai reiser vi på tur til Drammen Metodistkirke. Avreise fra kirken presis kl. 10.00. Gudstjenesten begynner kl.11.00. Presten i Drammen, Anne Grete Spæren Rørvik preker. Etter gudstjenesten har Drammen menighet planlagt at vi skal være sammen noen timer, og få oppleve noe av hva byen har å by på. Dette gleder vi oss

til. Etterhvert har det blitt et helt unikt vennskap mellom våre to menigheter, noe som Drammen i sin tid tok initiativ til. Bli med alle som har lyst. Vi fyller opp bilene våre, spleiser på bensinen, og møter ved kirken så alle kan få plass. Denne dagen er det ikke gudstjeneste hos oss i Horten. Bli med på en trivelig dagstur!

Menighetskonferanse være med å forme menigheten vår, møter. Etter møtet er alle velkommen til kveldsmat i peisestua.

Foto: privat

Tirsdag 15. mai blir det menighetskonferanse med den nye tilsynsmannen på Østre distrikt; Øyvind Helliesen. Pastoralkomiteen møter kl. 18.00, menighetskonferansen starter kl. 19.00 i kirkesalen. Alle medlemmer har både talerett og stemmerett. Her gås regnskap, rapporter igjennom og skal vedtas. Nye valg på tillitsverv skal gjøres. Derfor er det viktig at alle som vil

Kirkevert

Skjærtorsdag 5.: Sverre Lauvstad

1. påskedag 8.: Per-Arne Johansson Søndag 15.: Anne Birgitte Gabrielsen 22.: Sverre Lauvstad 29.: Heidi Kristensen MAI Søndag 6.: Sverre Lauvstad 13.: Per-Arne Johansson 20.: Anne Birgitte Gabrielsen 27.: Heidi Kristensen JUNI Søndag 3.: Per-Arne Johansson 10.: Sverre Lauvstad 17.: Anne Birgitte Gabrielsen 1. pinsedag 24.: Heidi Kristensen

Sommeråpen kirke! Som før har vi onsdagsåpent i kirkens indre gård t.o.m. mai måned. Fra og med juni går vi over til lørdagsåpent både i kirken og bak i gården. Tidsrommet er det samme, fra kl. 10–14. Den sommeråpne kirken varer alle lørdager både i juni, juli og august. En vaktordning rullerer på ulike mannskap, som koker kaffe og te, serverer noe å bite i og er vertskap for den som kommer. Har du lyst til å være med på dette, gi beskjed til presten.

Vannposten nr.2, 2012 – Side 7


Lise og Liv – en institusjon Biblioteket runder 10 år. Vi takker Lise og Liv for trofast tjeneste hele veien.

Side 8 – Vannposten nr.2, 2012

samtalerom for den mer fortrolige praten. Sommerstid var den indre gården en grønn oase med drueranker slyngende oppover kirkeveggen. I år er det altså 10 år siden biblioteket ble en virkelighet. Siden den gang er det særlig to kvinner, som har hatt ansvaret for driften av dette stedet: Lise Dinessen og Liv T. Woldseth. Hver eneste onsdag er de der. De kommer tidlig, setter i stand, koker kaffe, tenner lys, åpner dører. Selve kirkerommet åpnes også for byens befolkning. Pusterommet åpnes for den skjermede praten. Rett før dørene åpnes kneler Lise og Liv ved kirkens alterring, og legger dagen fram i bønn for Gud. De ber for dem som skal komme, de ber om at de selv må være lyttende og våkne, de ber om at Gud også denne dagen kan få røre noen med sin kjærlighet. Per-Arne Johansson var med i teamet et par år, etter ham overtok Sverre Lauvstad som medleder. Pastor Hilde er tilstede det meste av dagen og tar imot til samtaler på Pusterommet, og deler noen andaktsord til samtale hver gang i biblioteket midt på dagen. Etter alle disse årene ønsker Lise nå å takke av. Hun blir 78 år denne sommeren, og kjenner på behovet for å være litt mer fri uten å bindes opp så mye som før. Liv ønsker å fortsette litt til, og det er vi takknemlige for. Sverre blir også heldigvis værende. Vannposten spør: – Hvordan har disse årene vært for dere? Lise: – Det har vært helt fantastisk. For meg har det vært en god tjeneste. Jeg kjente den var min oppgave. Jeg hadde sett en stund på den iveren Liv viste, og så at hun trengte hjelp. Derfor var det godt for meg å by på min assistanse. Det har aldri vært noe ork.

Foto: Torivar

Kirkens indre gård begynner å få sin historie. Allerede i 1999 begynte det: I 2.etasje, der speiderrommet er, ble det innredet et ikongalleri. Kunstneren Bente Madsen fikk tillatelse til å pusse opp rommet, som hadde stått tomt noen år, og henge opp sine ikonbilder. Vi vigslet rommet, åpnet det for utstilling og invitasjon til et stille Gudsnærvær samme sommer. Året etter var rommet igjen åpent. I stadig sterkere grad så vi at mens noen bare ønsket å være der inne i stillhet, var det andre som ønsket noen å snakke med. Den høsten tok vi i bruk et annet tomt speiderrom i bakgården. Liv Thorsen Woldseth ivret for å være der en gang i uka, og ta imot mennesker til en kopp kaffe og samtale. Hun fikk fatt i en hjørnesofa, som noen skulle kaste, og et bord. Slik ble det sitteplass i det lille rommet, som i dag kalles Pusterommet. Utover vinteren viste det seg at flere og flere kom. Rommet var stappende fullt av alle slags mennesker. Vinduene dugget av varme og trivsel. Mange ble sittende lenge. Dette var viktig. Nettopp på denne tiden fikk menigheten muligheten til å realisere en arv, som ga penger til å renovere hele kirkens bakgård. Vi så Guds finger i alt sammen. Pusterommet var overfylt, det var et desperat behov for større plass. Også speiderne begynte å komme tilbake, og trengte rommet som huset ikonbildene. Høsten 2002 var det nye biblioteket klart, bakgården var forvandlet til en vakker „klostergård”. Flere sittegrupper rundt runde bord tok imot de som hadde behov for fellesskap og samtale rundt en kopp kaffe. Ikongalleriet ble frigjort til speiderrom, og Pusterommet overtok noen av ikonene og ble til bønnerom og

Det har vært meningsfylt og godt å stå sammen med Liv i dette. Vi har utfylt hverandre. Liv istemmer: – Det har vært en opplevelse av å vandre i noe som har vært ferdiglagt fra Guds side. Det som begynte som en tanke jeg trodde var min, utviklet seg til noe større. Da gården ble bygget ut, skjønte jeg virkelig: „Gud, du går jamen foran!” Folk kom inn fra så mange hold med ulike behov. Det var virkelig en gave at det store rommet kom. Fremdeles ser vi at stadig nye mennesker kommer. Det er en styrke at presten er her, for det er mange som har behov for en slik samtale. Dessuten er jeg glad for dem som kommer fra menigheten. De er så gode til å ta imot nye ...


i kirkens indre gård Liv og Sverre fortsetter, men Lise går nå fra borde … Lise: – Kirkerommet har vært brukt mye mer enn vi tror. Vi vet at det er et viktig sted for mange. Vannposten: – Har det vært noen utvikling i disse årene? Lise og Liv: – Antallet har stabilisert seg. Når det nærmer seg andaktstid, ser vi at antallet topper seg. Det er flott å se. Fellesskapet har blitt merkbart tryggere enn det var i starten. Det har vært en utvikling av allmenn respekt for mennesker med ulik bakgrunn. Vi har vært litt bevisste på at her skal det ikke snakkes om hverandre. Det har vært en øvelse å forholde seg til nye og fremmede mennesker med fremmede problemstillinger. Vi opplever en større VI-følelse. Markeringsbehovet hos enkeltpersoner er merkbart mye mindre.

Vannposten: – Hva har gjort mest inntrykk? Lise: – Vi har oppdaget at folk har blitt knyttet til oss. Om en er borte en gang, spør folk etter oss. Vi kjenner at vi er et tydelig team. Det blir en gjensidig omsorg, hvor tryggheten tydelig er knyttet til mennesker. Liv: – Dette uformelle møtestedet gir mulighet til å bli kjent med hverandre. Noen, som ellers ikke går i kirken, har fått hjelp til å takle livet sitt. Denne dagen i uka betyr mye for mange mennesker. Lise: – Vi er veldig oppmerksomme på at alle har noen å snakke med. Målet er at alle skal sees. Derfor er det godt å være flere i teamet. Begge: – Dette er utvilsomt noe

Gud har satt i gang, og som fortsatt har livets rett! Inn døra kommer en av Hortens ressurser, bydikteren Sværre Flømma Olsen. Han er en trofast bruker av stedet. Han sier uoppfordret til Lise og Liv: – Det er fantastisk at dere fins! Dette stedet er min store glede. Det gagner helsa mi! Til det vil jeg gjerne si tusen takk! Hans poetiske åre er raskt på plass: Jeg tar med de 1000, og ganger det med 1000 te’, det blir en million av det, – så glad er jeg i dette sted ... minst ! Dette stedets lykke, er meg et smykke! Sværre forsetter: – Hvis jeg skulle dø, ville jeg gjerne dø her. Det må være det beste stedet å dø ! Lise: – Dette er et sted som har plass til alle. Jeg fortsetter gjerne med gaver og tjenester, og er til bruk når dere trenger meg, selv om det ikke kan bli hver uke. Vannposten: – Har dette stedet en framtid? Sværre svarer: – Det har en stor framtid! Jeg gjør stadig folk oppmerksom på det. Det fins ikke maken til dette kirkested, heller ikke er det maken til de hjertelige menneskene som er her.

Lise Dinessen (t.v.) og Liv T. Woldseth foran kjøkkenkroken i biblioteket på åpen onsdag midt i mars.

Så fortsetter vi da i tro til Gud, og til nytte og glede for byens befolkning. Vi takker Lise og Liv for alle de årene de har stått på, og for den trofasthet de har vist både Gud og mennesker! Lyset stråler av dere!

Vannposten nr.2, 2012 – Side 9


Kirkehistorisk trøndertur 2013 kjenne til en slik skatt uten å dele av den”, sier Elisabeth. Planen er å kjøre med privatbiler. Overnattingen vil bli rimelig, men bra. Overalt med oppreid seng, men kanskje i felles leiligheter eller hytter på leirsteder. Det kommer mer informasjon etterhvert. Dette er et forhåndsvarsel i god tid, slik at den som vil, kan planlegge neste års sommer, spare litt penger og glede seg til felles opplevelser en uke i august i 2013. Bilder fra Tautra kloster â

Den lille klosterkafeen

Emmausvandringen i mars Fra torsdag 8. til søndag 11. mars var det Kvinnevandring på Stenbekk utenfor Sarpsborg. Denne 72 timer lange intensive vandringen i grunnleggende undervisning om hva den kristne tro handler om, men formidlet

på en veldig konkret og praktisk måte, fikk mange kvinner fra Horten oppleve. Av i alt 20 pilgrimmer, som var på en vandring for første gang, kom 10 fra byen vår. Dess­uten var 7 hortensere med i teamet som ledet det hele.

Kvinnene var både fra Den norske Kirke, Metodistkirken og den Gresk-ortodokse kirke. Erfaringen i ettertid er at dette ble en sterk opplevelse for mange, og alle kjente at de lærte noe som var viktig for deres åndelige liv videre.

Foto: Hege

Hortenskvinner på Emmausvandring 1. rekke fra v.: Anne Cathrine Menes Ulvund, Gro Bonden Nysveen, Elisabeth Lauvstad, Aud Marie Almås, Ruth Gundersen, Kinam Park, Reidun Dolven, Hilde Sanden-Bjønness.

Side 10 – Vannposten nr.2, 2012

2. rekke fra v.: Anne Helene Giskehaug Waage, Bente Eckhoff, Hege Haugestad, Wenche Aasmundtveit, Shewit Ghirmany og Aina Chul Røtvold.

Da bildet ble tatt var Kirsten Eika Amsrud, Solveig Jenserud og Gro Marie Woldseth ikke tilgjengelige for fotografering. Foto: Jan Erik Norheim

Fotos: Elisabeth

Elisabeth og Sverre Lauvstad ønsker å realisere en gammel drøm om å være reiseledere. Målet er Trøndelag, temaet er kirkehistorie. Målgruppa er de som har lyst til å være med fra menigheten. Begge to har lange røtter i Trøndelag, og kjenner området som sin egen bukselomme. Naturen i Trøndelag er vakker og variert. Trønderne har også klart å ivareta mye av sin særegne kultur og mattradisjoner. Landsdelens historikk er spennende og har spilt en viktig rolle for vår kristne arv. „Det er for galt å


De gamle klosterruinene

Det nye klosteret

I klosterkirka tjener naturen som alterbilde.

Følg Horten Metodistkirke på Facebook! ”Metodistkirken i Horten” har 2 sider, ei kirkeside og ei gruppeside “Møtepunkt mellom himmel og jord” har 2 tilsvarende sider “Salsaklubben” vår har ei gruppeside Vår hjemmeside: www.metodistkirken.no/horten/

Baggerød Eiendom AS FINN ANDERSEN • SJØSIDEN • HORTEN Teatergt.6 - 3187 Horten Tlf: 33 04 18 25

A. Jessens vei 1 - 3182 Horten - tlf. 33 04 41 98

FARGERIKE KRISTOFFERSEN AS Tlf: 33 08 31 00 E-mail: firmapost@c-kristoffersen.no

Adal, 3185 Horten Langgt. 25, 3187 Horten – Tlf. 33 04 12 70

www.haugestad-sag.no

Praktisk hjelp og Rådgivning til Pensjonister i Horten kommune

Rådgivning: Arv, gaver, skatt, m.m. Praktisk hjelp: Ute og inne. Maks 3 timer à kr 50,–

Du finner oss i Horten eldresenter Vestre Braarudgate 1, 3181 Horten

Åpent tirsdag & torsdag kl. 10.00— 12.00 Ring tlf. 33 08 57 96

Vannposten nr.2, 2012 – Side 11


Avsender Horten Metodistkirke Postboks 759 Holtan 3196 Horten

Pinsefellesskap i Lystlunden! 2. pinsedag, 28. mai! Tradisjonen tro feirer vi økumenisk pinseguds­ tjeneste i Lystlunden 2.pinsedag, 28.mai. Ta med nistekurv og noe å sitte på. Sokneprest Ottar Strand fra Den norske Kirke preker i år, og pastor Hilde Sanden-Bjønness fra Metodistkirken leder. Kantor Åse Igland Berg har ansvar for det musikalske. Nattverdgangen er et høydepunkt i vår felles be­ kjen­nelse av nåden. Etter gudstjenesten inntar vi niste­kurven i det grønne. Har vi litt mer enn vi selv behøver, finnes det alltid noen å dele med! Blir det regn, samles vi i Metodistkirken. Hele byen er velkommen! Tekst og fotos: Hege Haugestad

Foto: Privat

Fjorårets arrangement var velsignet med solskinnsvær. Her deltar Liv T. Woldseth (t.v.) og Solveig Jenserud i salme­ sangen.

Besøksadresse: Storgaten 18, 3181 Horten Postadresse: Postboks 759 Holtan, 3196 Horten Hjemmeside (med VP i farger): www.metodistkirken.no/horten/ På Facebook: „Metodistkirken i Horten” Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Side 12 – Vannposten nr.2, 2012

Menighetens pastor: Hilde Sanden-Bjønness Baglerveien 10 3188 Horten Tlf. privat: 33 04 83 97 Tlf. mobil: 412 20 141 Pastors fridag: mandager. e-post: horten@metodistkirken.no

Vannposten: Pastor Hilde Sanden-Bjønness (redaktør) Elisabeth Lauvstad Anne Birgitte Gabrielsen Hege Haugestad Tor Ivar Bjønness (grafisk) VP trykkes i Østfold Trykkeri AS

Vannposten nr.2/2012  

Årgang 59 Vannposten nr.2, 2012 – Side 1 Nr. 2 April–Mai–Juni 2012 F o t o: H e g e Side 2 – Vannposten nr.2, 2012 Av pastor Hilde Sanden-Bj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you