Page 1

Kirkedøra

Menighetsblad for Hemne prestegjeld Nr 1 2012 – Årgang 56

Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene om. Dersom dere vil ha en festlig ramme (ikle seg gamle klær?) rundt bryllupet er det kanskje akkurat dere som gifter dere i forbindelse med konserten fredag 15. juni under Fjordkultardagan? Ta kontakt med styret for Fjorkulturdagan eller menighetskontoret.

Ps! Det er selvfølgelig også mulig å gifte seg andre dager i alle våre kirker/menigheter. Foto: Jane Bjerkli

Les mer om: • KOR UNIK barnekor • Hemne sanitetsforening 100 år • Andakten • Fasteaksjon • Konfirmasjonsdager – • Kaffekroken • 200 årsjubileum for Hemne og Vinje kirker.


Hemne Sanitetsforening 100 år Dagen ble feiret den 22. januar 2012. På gjestelisten sto ordfører, representant fra fylkesstyret, naboforeninger og medlemmer Hemne Sanitetsforening har feiret 100-årsjubileum. Markeringen foregikk med festmiddag, underholdning og orientering om ”foreningens liv” gjennom denne lange tiden. Så mye har forandret seg i samfunnet vårt på hundre år, men vi sitter igjen med følelsen av at behovet for å arbeide sammen for å skape et bedre og varmere samfunn fremdeles er til stede. ”Beredskap mot ensomhet” kan være et nytt slagord vi kan ta innover oss. Jubileumskomiteen takker alle som hjalp oss å lage en verdig markering. Takk for blomster, gaver og gode ord. Hemne sanitetsforening arbeider videre inn i de neste 100 år med ønsket om at flere kan ha glede av å bli med oss. Velkommen med til nye medlemmer. Fra styret i Hemne Sanitetsforening Ellbjørg Skinderhaug

50-årskonfirmantjubileum For mange av bladets lesere er det faktisk gått 50 år siden dere ble konfirmert. Dette må selvfølgelig feires. Det blir markert i gudstjenesten i Hemne kirke søndag 9. september kl 11 og i gudstjenesten i Snillfjord kirke søndag 2. september kl 11. Jubilantene i Hemne må selv ordne med en jubiluemskomite, mens menighetsrådet i Snillfjord vil sende ut invitasjon til sine konfirmanter.

Styret og jubileumskomiteen. Foran. Solvor Stølen og Elbjørg Skinnerhaug. Bak fra venstre: Ingrid Tølcke, Audhild Skei, Marie Walstrand, Margit Gunnes og Aslaug Werkland.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER: Hemne 6.5 kl 11 og kl 13 20.5 KL 11 og 13 Vinje 13.5 kl 11 Heim og Snillfjord 27.5 kl 11 Samtalegudstjenestene med konfirmantene blir følgende søndager kl 11: Heim: 1.4 Hemne: 22.4 Snillfjord: 13.5 NB! Oversikt over navn, sted og dato for hver enkelt konfirmant kommer i neste Kirkedøra i Vi satser også på at det blir tatt bilder av alle konfirmantene.

I neste Kirkedøra mer info om konfirmantenes innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp tirsdag 27. MARS 2


HEMNE KIRKEKONTOR: Hasselv. 7200 Kyrksæterøra Tlf 72450080 – Fax 72450081 Åpningstid kontor: mandag - fredag 10.00-14.00 E-post til kontoret er post@hemnekirke.no Kirkeverge: Egil Hammervik Tlf 72450082 - 40494986 Sekretær: Oddveig Midtlyng Witsø E-post: oddveig@hemnekirke.no Tlf 72450086 - 47634420 Sokneprest Arnaldur Bårdarson Tirsdag, onsdag, torsdag 10.00-12.00 Tlf 72 45 00 85 - 98 69 27 38 73 10 11 05 (hjemme) e-post: sokneprest@hemnekirke.no Sokneprest Jon Nilsen Tirsdag 11.00-13.00 Tlf 72 45 00 84 - 906 80 381 72 45 55 88 (hjemme) E-post: jon.nilsen@snillfjord.kommune.no Organist Bjørn Leifsson Onsdag 12.00 – 14.00 Tlf. 72 45 00 83 - 95 99 60 62 E-post: bjorn@hemnekirke.no

Præsten skriv: Kyrie eleison I hele år skal våre menigheter jobbe med å skape en helt ny gudstjeneste. Mye blir nytt.. Men jeg er glad for at ”Kyrie eleison” blir med videre. Dette er en av kirkens eldste bønner for små og engstelige mennesker. at ”Kyrie eleison” betyr ”Miskunn deg over oss Herre” eller ”Vær barmhjertig mot oss Herre”. Det er en bønn om at Gud skal føle med oss og hjelpe oss. . Mange kirkemusikere har nå laget forslag til nye melodier for disse bønnene. I gudstjenesten synges denne bønnen til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det minner oss om at Gud møter menneskene på forskjellige måter: Som skaper, frelser og trøster. Som far, bror og kraft. ”Kyrie eleieson” er en bønn om hjelp om å få slippe å være alene med det som er vanskelig. Det er mye å være redd for når man er et lite menneske på jorden. Fobier. Døden. Ensomhet. Vold. Å miste kontrollen over livet og mye mer som gjør hverdagen utrygg og framtidshåpet usikkert.… Når jeg ber ”Kyrie eleison” i kirken tenker jeg på alt som gjør meg redd og engstelig. Men jeg tenker også på dem som er enda reddere enn meg og som er så full av uro at de ikke klarer å be om hjelp. ”Kyrie eleieson” er også deres bønn. De engsteliges bønn. Jesus var selv fra seg av angst natten før langfredag. Han slet med dødsangst. Det hender jeg tenker på det når jeg med min ikke alt for vakre prestestemmer synger ”Kriste eleison”. Jesus vet hvordan det er å være et lite menneske på jorden. Han er de engsteliges bror. Derfor kan han trøste.

Trosopplærer Ingibjorg Johansdottir Tlf 72450084 – 90760599 Tirsdag 12.00-14.00 E-post: ingebjorg@hemnekirke.no Kirketjener Hemne: Birgit Bjerkan Tlf 91731334 - 94218000 Kirketjener Vinje: Åge Tølche Tlf 72454563 (hjemme) - 45456205 Kirketjener Heim: Erling Klungervik Tlf 72453232 (hjemme)- 41 44 32 26

SNILLFJORD KIRKEKONTOR Rådhuset, 7257 Snillfjord Tlf: 72 45 55 55 – Fax 72 45 55 97 E-post: kirkekontor@snillfjord.kommune.no Kirkeverge Anne Marit Slørdal Røvik Torsdag kl 09.00-11.00 Tlf 72 45 71 17 eller mobil 940 35 658 Sokneprest Jon Nilsen Onsdag, torsdag og fredag kl 09-11 Tlf 72 45 71 39 Organist Jostein Selnes Tlf: 72 45 57 17 (hjemme) Kirketjener/klokker Leslie Fielding Tlf: 72 45 55 98 (hjemme)

REDAKSJONSKOMITE FOR KIRKEDØRA Hvert menighetsråd har nå valgt en representant som skal være med på å lage kirkedøra til et variert og innholdsrikt menighetsblad som skal gjenspeile viktige begivenheter i kirke og lokalsamfunn. Kirkedøras redaksjonskomite består nå av JJon Nilsen, Solrun Tevik, Gerd Sagøy, Nils Steinveg, Ragna Brekken, Jorid Sættem, Oddveig M. Witsø Ta kontakt med noen av disse hvis du har tips, bilder eller stoff til Kirkedøra.

På første møte var disse samlet: Oddveig M. Witsø, Nils Steinveg, Ragna Brekken Jorid Sættem.

Foto: JoN

3


Vinje kirke 200 år 2020

Jubileumsgruppas arbeid Fellesrådet i Hemne nedsatte en gruppe i fjor, som skulle jobbe med 200 års jubileer både i Hemne kirke og Vinje kirke i henholdsvis 2017 og 2020. Gruppa består av leder og nestleder i fellesrådet, representanter fra hver av jubileumsmenighetene, begge prestene, to lokalhistorikere og ordfører i Hemne kommune. Gruppa har allerede hatt 3 møter hvor bl.a. status for de to kirkene er kartlagt og diskutert samt planlegging av jubileumsskrifter og jubileumsarrangement. Det er enighet om at begge de aktuelle jubileumskirkene trenger, hver på sin måte, oppgraderinger fram mot jubileene. Det er vel allment kjent at Vinje kirke trenger sårt en utvendig restaurering og at det er planer om restaurering av altertavla. Menigheten på Vinjeøra har samlet inn en god del penger til altertavla slik at det er håp om å sette i gang arbeidet med den om ikke så altfor lenge. Med hensyn til den utvendige restaureringen jobbes det fortsatt med finansieringen. Det er et håp om å kunne starte med, i alle fall, deler av disse planene i år. Søknad ligger til behandling hos riksantikvaren. Biskopen skal til slutt godkjenne hele prosjektet. En del arbeid må baseres på dugnadsinnsats for å ha mulighet til å komme i havn økonomisk.

Fra Vinje kirkes historie framgår at den ble malt rød i 1834. Kanskje kan det være aktuelt å male kirken i originalfargen, altså rød, til jubileet? Er det noen som har et bilde eller maleri av en rødmalt Vinje kirke er kirkekontoret veldig interessert i det. For begge kirkene gjelder universell tilpasning slik at f.eks. rullestolbrukere skal ha bedre tilgang til kirkene. I den forbindelse er det også snakk om større investeringer. Gruppa er enige om å ha forskjellige arrangementer gjennom hele jubileumsårene. Men jubileumsårene for de to kirkene toppes med et hovedarrangement for hver. Hovedarrangementene bør bestå bl.a. av festgudstjenester med biskop tilstede sammen med andre innbudne gjester. Et jubileumsskrift for hver av kirkene skal skrives. Dette blir en god dokumentasjon på kirkenes historie

Egil Hammervik

4


Andakten ved Thorvaldur Vidisson Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du, Gud. 3 Du lar mennesket bli til støv igjen og sier: «Menneskebarn, vend tilbake!» 4 For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt. 12 Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet! (Sal. 90. 1-4,12) Vi kjenner alle hvordan det er å være sammen med en familie og forberede begravelse når et langt menneskeliv er levd til ende. Folk tenker tilbake på de mange hendelser og opplevelser det har vært i livet gjennom de mange årene. Folk tenker på små ting og store. Vanlig er det de gode episodene som folk snakker om og det at den avdøde har betydd noe helt spesielt i deres familie og vennekrets, skapt en atmosfære som har gjort det til et godt sted for alle å være på. Og skulle man bruke et stort ord om dette, så kunne det kanskje være ordet velsignelse. Å leve i kanskje over 80-90 år, å være frisk og sprek, ha barna og familie, ha mulighet å vise kjærlighet og eie gode minner. Ordet velsignelse handler om dette. Vi vet, hvordan en dag kan være en velsignelse å stå opp til, når solen lyser på oss, oss alle til lyst og glede, og alt blir levende omkring oss. Og vi vet på samme måte, hvordan et menneske kan være til velsignelse, det gir oss noe ut av et overskudd, det gir oss noe av seg selv og bringer en atmosfære med seg, som fyller rommet og gjør det til et deilig sted å være på. Slik hører vi gjerne historier fra folk som har hatt et godt liv. Og slik dveler familiene ved de velsignede øyeblikkene, velsignede dagene og løfter dem opp. Slik kan vi også telle våre velsignelser her i dette livet. Count your blessing, som de britiske sier. Eller vi vil, slik som salmisten formulerer det, «kunne telle våre dager, så vi får visdom i hjertet». Å telle sine dager, det er nettopp å kunne dvele ved de dagene, som har vært, og ta til seg alt de har brakt, og ta det med inn i sitt hjerte. Og å telle sine dager, det er jo så også å ta imot og være til stede, hver dag vi får gitt. Å kunne merke den enkelte dag i seg selv i dette livet. I forhold til Guds evighet synes vårt liv ikke stort, det er som graset, som om morgenen vokser og blomstrer, og om aftenen er det vissent og tørt. Men hver for seg åpner dagene seg, forunderlige, dype, med muligheter for liv. Ja hver dag er det noe som skal gjøres, et liv som skal leves, noe som skal oppleves og ses. Hver signet dag vil Gud oss noe, hver dag er der en skjønnhet, vi skal legge merke til og se. Det er i de helt enkelte ting vi har med å gjøre. Det er i de oppgavene, som påkaller våre kompetanser. Det er når vi møter hverandre, også her på prestemøte i prostiet, og ærlig i glede og alvor, deler ord og liv. Så er der både visdom og velsignelse å hente. Slik som vi selv skal være til velsignelse. Så er det vidunderlige ting, vi skal sanse og se. Ja så er det Guds godhet, som møter oss, hver morgen vi slår øynene opp. Også selv om det er mye som kanskje er tungt og vanskelig. Og når våre dager så til sist er talt opp, når vårt liv er levet og brukt, så må vi håpe og regne med, at Gud helt inn i døden og dens mørke vil være der og møte oss med gleden, lyset og evighetens liv. Så må vi se frem til, at der bak dagene er en dag mer vakker en alle de andre som vi har våknet til. En dag hvor det er Gud som velsignet, kjærlig kaller for oss, hvor de som har skilles forenes, hvor med venner i lys vi taler, og hvor vi ser i klarhet, ansikt til ansikt, hva vi her kun dunkelt aner og forstår. Og med det bilde av dagen bak ved dagene her går vi sammen med folk igjennom sorgen, med nye signede dager foran oss og med dager bak oss, som den avdøde var med til å gjøre levende og gode.

Vi påtar oss pynting av gravsteder året rundt.

Thorvaldur er sokneprest på Hitra. Han har tidligere vært prest i Reykjavik. Denne andakten ble holdt på en samling i Snillfjord for alle prestene i prostiet. .

Blomsterbua Hemne Tlf 72 45 18 10

5


GLIMT FRA TROSOPPLÆRINGSREFORMEN KOR UNiK

- sjubidubidubi!

Gåte: Hva får du dersom du kombinerer en islandsk organist med en sørlandsk dramapedagog? Svar: En unik korlederduo! Men la oss få det på det rene; alle korledere, korsangere og kor er unike, og det er bra. I KOR UNiK skal vi ha fokus på den ”unik-heten” hver og en har å by på. Noen er utadvendte og tramper rundt, andre vil stå og se litt først. Noen prøver for første gang å la sin sangstemme virkelig høres, andre har sunget høyt og lavt før de lærte å snakke. I KOR UNiK er forskjellene velkomne, ja mer enn det, de settes pris på! Så går du i 1. - 6. klasse og har lyst til å være med og synge, kan du prøve oss ut onsdager i Misjonshuset mellom 18 og 19.30, og være med å synge:

”Om du er lav eller kjempehøy eller noe mellom der, først i køen eller siste mann, like mye verdt for ham. Det betyr ingenting hvor glup du er, Jesus elsker deg slik som du eeeeeer. Na, na, na, na, na ,na ,na ,na, Jesus elsker oss, sjubidubidubi”! Bjørn Leifson og Eirun Osestad gleder seg til å arbeide med det nye barnekoret

Kunst i kirken Vi bestemte oss for å lage bilder i adventstiden fra Juleevangeliet. Det var mange glade kunstnere som deltok og det ble en ganske stor og omfattende oppgave, for det ble mye arbeid med klipping og liming. Konfirmantene, hobbyklubben og 11åringene som overnattet i kirken 1. søndag i advent, bidro alle sammen til å få til 9 fine bilder av papir-mosaikk. Bildene ble vist fram i kirken i gudstjenester og vi synger julen inn. I tillegg var det mange barnehager og skoleklasser som kom i kirken og fikk høre fortellingen om Jesu fødsel og se på bildene. Jeg takker alle dere som jobbede så godt med denne oppgaven den var artig.

Ingibjorg menighetspedagog

6


Utdeling av Godt Nytt Under familiegudstjeneste i Heim kirke ble det utdelt Godt nytt til femteklassinger i menigheten. Brita Heimsbakk, Ådne Vaagan, Vegard Gaustaa Baug og Eirin Stamnes som tar i mot gaven fra Heim menighet.

HEMNE MENIGHET PÅ NETT: På kommunens hjemmeside www.hemne.kommune.no finner du nå nyttig informasjon om gudstjenester, kirkene m.m nederst til venstre under rubrikken kirkene i Hemne.

Hjelp til en

enklere hverdag Tlf 72 45 12 05 Trondheimsvn 7B – Kyrksæterøra

Trenger du sykepleieartikler?

Har du Fredrik Hafsmo og Sandra Bouraoui fikk Godt Nytt på familiegudstjenesten i Snillfjord kirke søndag 5. februar.

Hobbyklubben Hobbyklubben har hatt stor virksomhet i vinter, Hilde, Målfrid og Ingibjorg tar i mot barn fra 6-12 år i Misjonshuset annen hver mandag kl. 17 til 18.30. Der er det sang, lek, Bibelfortellinger, handarbeid, mat og sosial sammenkomst. Alle barn er velkomne. Datoer til våren: 27/2 12/3 26/3 16/4 30/4 Vårfest 7/5 Grillglede i Misjonshuset

• • • • • •

stomi urin/avføringslekkasje sår brystproteser næringsdrikker/sondemat diabetesutstyr

VI KOMMER GRATIS HJEM TIL DEG

I HEMNE – HALSA – AURE – TUSTNA – SNILLFJORD – HITRA OG FRØYA FOR TILPASNING OG

VARELEVERING AV PRODUKTER PÅ BLÅ RESEPT.

7


Heim menighetsråd

På bildet ser vi fra venstre: Kjell Singsdal, Signe Johanne Helland, Anne Marie Lenes, Mariann Espeland, Solrun Thevik, Amund Sagøy.

GAVER TIL KIRKEN Dersom noen har lyst til å gi en gave til kirkens arbeid er det mulighet for det: Hemne Menighetsråd *4312 47 22129 Heim Menighetsråd *6410 56 08169 Vinje Menighetsråd *4312 40 31835 Trosopplæring *4312 07 59893 Altertavla i Vinje kirke *4312 12 96994 Kirkedøra *4312 41 16393 Gavekonto Snillfjord kirke: 4312 07 57394

8


Stabstur til Hitra

Fillan kirke er rødmalt slik som kanskje Vinje kirke også var?

Altertavle og alterbilde i Fillan kirke

Organistene Bjørn og Jostein prøvde orgelet i Fillan kirke.

Kirkeverge Egil i kirkestolen høyt hevet over menigheten i Fillan kirke.

Hitra kirke på Melandsjø er en unik steinkirke

Dolm kirke er en middelalderkirke som har blitt rammet av brann tre ganger og blitt gjenoppbygd.

Bildene er tatt av Anne Marit Røvik Slørdal

Stemingsfullt når alle lysene tennes i lysekronen i Hitra kirke.

9


10

A10 NS A NT N Ø ON T NO T SN EV S SÅ E IR S DEII ED NA E N N N O N S Ø R E R

Bli med å støtte Kirkedøra med en annonse!

Elveseter Begravelsesbyrå Elveseter Elveseter Begravelsesbyrå Begravelsesbyrå

● Konfirmasjoner

Vi ordner alt ved begravelser. Vi ordner alt ved begravelser.

O ●● Konfirmasjoner Konfirmasjoner Bryllup Konfirmasjoner

La oss ta del i Laansvaret. oss ta del i ansvaret.

Minnestund Minnestund

O ●● • Bryllup Bryllup Minnestund

Bryllup O ● ●

Vi har også ● cateringO til alle typer Minnestund arrangementer Vi Vi har har også også catering til alle catering til alle typer typer service@hemne.norlandia.no arrangementer arrangementer service@hemne.norlandia.no service@hemne.norlandia.no

service@hemne.norlandia.no

Hollaveien 2 c, 7200 Kyrksæterøra Telefon 414 43 213 Hollaveien 7200 Hollaveien 22 c,c, 7200 Kyrksæterøra Hollaveien 3, 7200Kyrksæterøra Kyrksæterøra Telefon 41443 213 Telefon Telefon 414 414 4343 213213

Telefon 72 45 48 00

Heimdal Tlf. 72 84 50 80

Telefon Telefon 72 72 45 45 48 48 00 00

Heimdal Heimdal Tlf. Tlf. 72 72 84 84 50 50 80 80

STORT UTVALG AV GRAVMONUMENTER STORT UTVALG STORT UTVALG Gratis montering m/garanti AV AV GRAVMONUMENTER GRAVMONUMENTER

(E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977) (E. Eftf. (E.Spjøtvold Spjøtvold Eftf.Etablert Etablert1977) 1977) Innehaver:

Ola Bertelsen

Gratis Gratis montering montering m/garanti m/garanti

Innehaver: Innehaver: Wesselvn 12,

Ola Bertelsen Ola 7200Bertelsen Kyrksæterøra

Wesselvn Wesselvn 12, 12, Mobil 908 97 433 7200 7200 Kyrksæterøra Kyrksæterøra

Tlf.: 72 45 19 95 Tlf.: Tlf.:72 7245 4519 199595 Oppussing og navnetilføyelser. og Oppussing og navnetilføyelser. navnetilføyelser. Vi Oppussing utfører også: Vi utfører også: Vi utfører av også: - Omsliping stein -- Omsliping Omsliping av av stein - Vask/rensing avstein monument --Vask/rensing av Vask/rensing av monument monument - Oppretting av stein/sokkel -- Oppretting stein/sokkel Oppretting av stein/sokkel - Montering avav lykter/duer/ -- Montering Montering av av lykter/duer/ lykter/duer/ vaser/bilder vaser/bilder vaser/bilder - Montering av bedrammer -- Montering av Montering av bedrammer bedrammer - Fjerning av gammel stein -- Fjerning Fjerning av av gammel gammel stein stein Kontakt: Kontakt: Kontakt: Bertelsen Begravelsesbyrå Bertelsen Begravelsesbyrå Bertelsen Begravelsesbyrå Tlf: 72 454525253737 Tlf: Tlf: 72 72 45 25 37 Mob: 908 9797433 Mob: Mob: 908 908 97 433 433

SONETERAPEUT - MNNH Naturterapeut MNNH SONETERAPEUT - MNNH Berit Westerlund Støen Berit Westerlund Støen

Eget salmetrykkeri Agentur for gravmonumenter Eget Eget salmetrykkeri salmetrykkeri samarbeid med Agentur gravmonumenter AgenturIfor for gravmonumenter II samarbeid med samarbeid med

Berit Berit Westerlund Westerlund Støen Støen Tlf. Tlf. 72 72 45 45 10 10 96 96

Soneterapi - Øreakupunktur Kopping - Bioresonans (allergi/matintoleranse/ testing og behandling) Rygg- /nakkemassasje - EFT – Gavekort –

HER KAN DU DU STØTTE HER HER KAN KAN DU STØTTE STØTTE

KIRKEDØRA KIRKEDØRA

MED ANNONSE MED EN MED EN EN ANNONSE ANNONSE AROMATERAPI AROMATERAPI AROMATERAPI

www.eidestein.no www.eidestein.no www.eidestein.no

Døgnvakt: Mobil Mobil 908 908 97 97 433 433 Telefon 72 45 25 37 Døgnvakt: Døgnvakt: Telefon Telefon 72 72 45 45 25 25 37 37 Telefax 72 45 25 41

72/ 47 454010 Tlf 72 45Tlf. 10 96 85 5696

NATURMEDISINSK NATURMEDISINSK NATURMEDISINSK

10

Hotell Hemne

FOR FOR FOR HELSE OG VELVÆRE HELSE OG OG VELVÆRE VELVÆRE

Anne-Lise Tlf. 72 7245 4523 2370 70 Anne-Lise Hanssen Anne-Lise Hanssen Hanssen --- Tlf. Tlf. 72 45 23 70

(E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) (E. (E.Spjøtvold SpjøtvoldEftf. Eftf.Etablert Etablert1959) 1959)

Innehaver : Innehaver :: Innehaver Synnøve Spjøtvold Synnøve Spjøtvold Bertelsen Synnøve Spjøtvold Øragata 9, 7200 Kyrksæterøra Øragata 9, Øragata 9,7200 7200 Kyrksæterøra Kyrksæterøra Telefon 72 45 11 11 Telefon 72 45 11 11 Telefon 7272 4545 1115 11 75 Privat tlf. Privat Privat tlf. tlf.72 72 45 45 15 15 75 75 Telefax 72 45 11 11 Alt i blomster

Alt Alt ii blomster blomster Eget kransbinderi og Eget Eget kransbinderi kransbinderi og og sløyfetrykkeri sløyfetrykkeri sløyfetrykkeri


Slekters gang:

Hjemmesykepleien i Hemne takker for minnegave mottatt i forbindelse med Signe Simonsens begravelse.

DØPTE HEMNE Noah Jakobsen Belsvik Fredrik Engvik Charles Martin Lund Stuart Ailin Hellem Aileen Helland Bergdal Patrick Hoel Marcus Sødal Jacob Jim Olsen Tuva Oddebug

Jarlen mottak ønsker å sende en stor takk til Skeiet sanitetsforening for gaven beboerne på mottaket fikk til jul. Tusen takk!!

HEIM Odin Sinnes

VINJE Ole Peder Sæther

VIGDE HEMNE Gudrun Vollan og Per Tronvoll

DØDE HEMNE Per Einar Berg Trond Kjønsvik Johan Skarsvåg Georg Hanssen Erna Stamnestrø Arvid Jakob Hepsø Arne Henry Skjærvik Åsmund Moe Leif Oddvar Bernhard Auset

f. 1945 f. 1940 f. 1924 f. 1941 f. 1926 f. 1923 f. 1922 f. 1916 f. 1933

VINJE Peder Stølen Oddmund Byrge Kofoed

TAKK FOR BESØK OG GAVER I 2011 Pleie- og omsorgsavdelingen, herunder Hemne helsesenter, Hjemmesykepleien, Trygdepensjonatet, Trygdebolig 1 og Tiendebursveien, ønsker også i år å rette en hjertelig takk til alle, både privatpersoner, lag og foreninger som har vist oss oppmerksomhet i 2011. Det gjelder både i forbindelse med jula og ellers i året, det være seg i form av gaver eller besøk. OKF Hemne helsesenter vil også få rette en hjertelig takk til de som gjennom hele året, trofast hver fredag, har vært hos oss og holdt andakt. I tillegg vil vi takke Velforeningen som en gang i måneden, arrangerer Åpent Hus til glede for beboere ved sykehjemmet og trygdeboligene, samt alle andre som ønsker å delta. Beboere og ansatte i pleie- og omsorg. Takk for all vennlig deltagelse i anledning Peder Stølens bortgang. Takk for vakre blomster og pengegave til hjemmesykepleien. Astrid Stølen m/fam. Hjemmesykepleien i Hemne takker for minnegave mottatt i forbindelse med Peder Stølens begravelse. Hemne helsesenter takker for minnegave mottatt i forbindelse med Åsmund Moes begravelse.

f. 1926 f. 1924

Hemne helsesenter takker for minnegave mottatt i forbindelse med Leif Ausets begravelse.

f. 1948 f. 1920 f. 1934

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, omtanke, blomsterhilsner og minnegave til Aktivitetssenteret på kr 7720,- ved vår kjære mor og svigermor Erna Stamnestrøs bortgang og begravelse. En varm takk til Hemne helsesenter for god pleie og omsorg. Torbjørn og Anne Lise, Rolf og Rita, Jorunn og Arild

SNILLFJORD Harald Slørdal Ingeborg Solberg Aase Jørgensen

Takk................

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved Oddmund Byrge Kofoeds begravelse. Takk for minnegaver til Hemne helsesenter. En stor takk til hjemmesykepleien og helsesenteret for god pleie og omsorg. Familien

11


Returadresse: Hemne Menighetskontor 7200 Kyrksæterøra

B

– vi går i kirka............ 19. februar: Søndag Fastelavnsøndag: Vinje kirke kl.11: Familiegudstjeneste med utdeling av NT til 5-klassingene ved Arnaldur prest 26. februar: 1. s. i faste: Hemne kirke kl.11: Høymesse ved Jon prest. Nattverd 4. mars - 2. s. i faste: Heim kirke kl.11: Høymesse ved Arnaldur prest. Nattverd Steinvassbu kl 13: Skiandakt ved Jon prest sammen med Lensvik og Agdenes menigheter 11. mars - 3. s. i faste: Vinje kirke kl.11: Høymesse ved Jon prest. Nattverd 18. mars - 4. s. i faste: Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd Arnaldur prest.

Kirkedøra

Menighetsblad for Hemne prestegjeld Utgiver: Menighetsrådene i Hemne og Snillfjord Redaksjonssekretær: Jon Nilsen

25. mars – Maria budskapsdag Hemne kirke kl 11: Høymesse ved Jon prest. Nattverd

8. april, 1. påskedag Hemne kirke kl.11 Høytidsgudstjeneste Arnaldur prest

1.april, Palmesøndag Heim kirke kl.11: Gudstjeneste ved konfirmantene og Arnaldur prest

Snillfjord kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste ved Jon prest

Hemne helsesenter kl 16: Gudstjeneste ved Arnaldur prest 5. april, Skjærtorsdag Hemne kirke kl.19 Nattverdgudstjeneste ved Arnaldur prest Snillfjord kirke kl.1930 Nattverdgudstjeneste ved Jon prest 6. april, Langfredag Hemne kirke kl.11 Pasjonsgudstjeneste ved Jon prest

Redaksjonskomité: Jon Nilsen, Solrun Tevik, Gerd Sagøy, Nils Steinveg, Ragna Brekken, Jorid Sættem, Oddveig M. Witsø. Adresse: Menighetskontoret,7200 Kyrksæterøra Kasserer: Hemne kirkelige fellesråd Gironr: 4312.41.16393

Vinje kirke kl. 16: Høytidsgudstjeneste ved Arnaldur prest 15.april, 1. s. e. påske Vindalsvatnet kl 12: Friluftsgudstjeneste ved Arnaldur prest Snillfjord Omsorgsenter kl. 11 Gudstjeneste med nattverd Jon prest 22.april, 2. s. e. påske Hemne kirke kl.11: Samtalegudstjeneste ved konfirmantene og Arnaldur prest

Grafisk produksjon: Orkla Grafiske AS Grønøra, 7300 Orkanger firmapost@orklagrafiske.no www.orklagrafiske.no Distribusjon: Posten Norge AS Tlf.: 810 00 710 Orkla Grafiske AS

☎ 72 48 23 20

Kirkedøra nr.1/12.  
Kirkedøra nr.1/12.  

BryllupiVinje under Fjordkultur- dagan? Lesmerom: •KORUNIKbarnekor•Hemnesanitetsforening100år •Andakten•Fasteaksjon•Konfirmasjonsdager– •Kaf...

Advertisement