Page 1

D

E N

N O R S K E

K I R K E S

Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 1 – 2012 – Årgang 61

TREET SOM VEKSER OPP-NED Drømmen er et tre som vekser opp- ned: Røttene festet i himmelen, Fine rothår suger sær grokraft fra moldmørket mellom stjernene, mens kronen brer ut sine greiner til en hvileplass for fuglene i menneskehjertets uendelige rom. Det jordnæres kontakt med det uendelige..... Hans Børli Andakt • Diakonens Hjørne • Min Salme • Lys våken på Hidra og i Flekkefjord Kulturkveld på Sjøbodenee • Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 • Vi går til kirke 1


Menighetsbladet For Den norske Kirke

Postboks 20, 4401 Flekkefjord Red. komite: Bengt Aslaksen (BA) Ingeborg Haughom (kass) Reidun B Stordrange (red.) (RBS) Bjørg Vinterstø (annonser)

41 39 06 60 38 32 22 69 90 60 20 28 38 32 38 15

Bankgirokonto: 3030.27.71282 E-mail: rb-st@online.no

Viktige datoer i vår: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012:

SAMMEN FOR EN RETTFERDIG VERDEN Felleskirkelig fastegudstjeneste i Flekkefjord kirke askeonsdag 22. februar kl.19.00 Dør til dør aksjon for Kirkens Nødhjelp: 27.mars

Velkommen til Tro og Lys fellesskap Onsdag 7.mars kl.17.00 Flekkefjord bedehus Kl.18.15 Flekkefjord kirke Søndag 15.april kl.11.00 Flekkefjord kirke Diakoniutvalgets Vårtreff på Hidra omsorgssenter : Onsdag 28.mars kl.17.00 Diakoniutvalgets Søndagstreff: Flekkefjord bedehus 11.mars kl.16.00

MENIGHETSTUR TIL SVERIGE 4.-7. JUNI Har du lyst å reise på busstur i hyggelig lag med andre? 4.-7.juni planlegger vi ny menighetstur sammen med folk fra Bakke og Gyland. Vi reiser til Sverige og overnatter i Jønkjøping og Gøteborg, besøker Lina Sandells hjemsted og tar en tur på Gøtakanalen. Turbrosjyre kommer i mars.

Velkommen til «Babysang» og «Knøttesang» på tirsdager i Ungdomshallen «Babysang» er for barn fra 0-1 år og «Knøttesang» er for barn fra 1-3 år. Begge er del av kirkens trosopplæring. Vi synger sammen og avslutter samlingene med et måltid mat. Babysang kl 11.00 og Knøttesang kl 17.00

2

Andakt “In this world where I don’t belong, but I am living in.” Du kjenner kanskje igjen følelsen, den følelsen av at du ikke hører hjemme, ikke passer inn. Gud, det må da være mer enn dette? Selv har jeg kjent på det mange ganger. Jeg befinner meg i Markens i Kristiansand, det er lørdag formiddag og byen er full av shopping-glade mennesker, barn og unge, voksne og gamle. Plutselig er det som om jeg ser meg selv på film, hva gjør jeg egentlig her, Ann-Helene? Dette er en følelse jeg tror mange av dere kan ha kjent på. Vi lever her og nå på jorda, men har blikket festet på det evige liv - det er på en måte så trygt og godt. Det finnes ingenting galt i å tenke slik, det er derimot veldig viktig å ha det evige perspektivet, livsviktig. Men vi må likevel huske på at himmelriket allerede har startet her på jorden, ikke i sin fylde, men det er her. Vi må ikke være så opptatt av elendigheten og utilfredsheten at vi glemmer å se velsignelsene, og ikke minst det vi er kalt til. “Ingen vil kunne si: Se her er det, eller: Der er det. For Guds rike er midt iblant dere” Luk. 17:21 Gud er her, NÅ. Han både var med deg i går, Han skal være med deg i morgen, men Han er også med deg i dette nøyaktige øyeblikk. Det beste av alt er at Han alltid vil være med deg. Tar du stilling til dette i møte med hverdagen din? Får dette en faktisk konsekvens i livet ditt? I 2. Mosebok 25 leser vi om Tabernaklet

som var et telt, en bolig som var hellig og innviet for Gud og Hans nærvær. Israelittene hadde altså et telt, et bestemt sted hvor Gud holdt til, mens vi i dag har tilgang til Gud til enhver tid ( Ef. 2:18)., når det enn måtte passe oss. “I Ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden”, Ef. 2:22. Vi er Guds bolig i dag, Han er i oss. Da er det også vårt ansvar å gi det vi har fått del i videre til alle vi møter, også i en grå og kjedelig hverdag. Dette er vårt oppdrag, og vi er kalt til å gjøre det med overbærenhet, ydmykhet og mildhet ( Ef. 4:1-3). Det vi forkynner og deler må gjenspeile livene våre for at det skal ha troverdighet. Grunnen til at jeg skriver dette er ikke for å gi deg dårlig samvittighet, men rett og slett fordi jeg selv leste et sitat i forrige uke som gav meg en tankevekker. “I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. If Christians would really live according to the teachings of Christ, as found in the Bible, all of India would be Christian today”- Gandhi Er jeg som kristen blitt for opptatt med mitt eget, fremfor å leve med Jesus som forbilde og dele evigheten Ann-Helene Jerstad med andre?

ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Anna Wahlsgt. 5 Tirsdag – Fredag Mandag Kontortelefon i åpningstiden

Kl 10.00- 14.00 Stengt 38 32 88 20

Flekkefjord kirkekontor: Kirkeverge Stein J. Rafoss, Hålandsbk. 1 Dgl. Leder Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda Adm.leder Åse Dannevig Moi, Eidsodden 10 Sekretær Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn. 4 Soknediakon Oddrun F. Rudrud, 4432 Hidrasund Post til menighetsrådet sendes til: Postboks 20, 4401 Flekkefjord E-mail: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no Fellesrådets hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no

38 32 88 21 38 32 88 25 38 32 88 24 38 32 88 23 38 32 88 30

48 11 79 99 95 14 17 85 95 82 63 99 97 53 60 92 99 40 02 18

Flekkefjord menighet: Prost og menighetsprest Hilde Sirnes, Parkgt.1, 4400 Flekkefjord Sokneprest John Olav Dankel, Lyngvn. 87 Sokneprest Julia Ann Engstrand, Nesbakken 15 Barne- og ungdomsprestReidulf K. Ljøkjell, Solheiv. 27, 4580 Lyngdal Organist Geir Kalleberg, Gråsteinv. 46 Kirketjener Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv. 1 Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv. 29

38 32 88 26 38 32 88 27 38 32 88 28 38 32 88 29 38 32 88 34 38 32 35 32 38 32 46 27

97 60 25 31 91 66 82 01 97 11 09 65 98 20 95 65 91 88 44 23 98 48 41 16 90 97 44 54

Hidra menighet: Prester Organist Kirketjener Leder i menighetsrådet

38 32 41 47 38 37 23 50 99 62 50 67

Forsidefoto: Vinterbilde - før Bytoppen terasse. Foto: Kurt Stordrange

Som i Flekkefjord. Kjell Gierstae, Idrettsveien 1 Inger Lise Ulland Kari Steinberg Johansen


D I A KO N E N S

HJØRNE

”Dignity” Du vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nu. At du er elsket for din egen skuld, for ingen andre er som du.…slik starter en sang av Ingemar Olsson. Det at en kan kjenne seg verdifull og viktig, det er vel noe av den grunnmuren vi ønsker at alle menneskeliv skulle tuftes på. Det handler om ”dignity” – om følelsen av verdighet og menneskeverd…. Vi er godt i gang med et nytt år. Ved hvert årsskifte kommer de på rekke og rad, oppsummeringene over det som har vært: Det er årsmeldinger, rapporter og årskavalkader over det som har vært. Og årsregnskap: Hva gikk i pluss og hva gikk i minus i året som ligger bak. Om vil lar ettertanken sige inn over oss, så stiller vel mange av oss spørsmål med hva vi egentlig har prestert, hva vi har gjort og hva vi har vært i tiden som har gått. For mange er denne ettertankens time vanskelig.

MIN

SALME V/

Omveltninger i livet, sykdom, dårlig helse, alderdom og andre forhold gjorde at mulighetene til å realisere planer og drømmer ble borte. Og noen får stemplet sine drømmer om et bedre liv som ulovlige. De hadde det ikke ille nok der de var før de flyktet hit.. Men ingen mennesker er ulovlige… og ingen menneskeliv er uten verdi. Et hvert menneske, selv det alminneligste av oss, har et stort eventyr inni seg. I blant virkeliggjøres det, i blant ikke, men det finnes….. sier Gøran Tunstrøm Tenk om vi kunne være opptatt av å verdsette både oss selv og hverandre i dagene som ligger framfor. Med gode ønsker fra Oddrun

KJELL SVI NDLAND

Da jeg satte meg ned for å svare på Arve Konstali sin utfordring om å skrive om «min sang», slo det meg at dette nesten er urettferdig mot alle de mange sangene som er og har vært meg til velsignelse opp gjennom årene. Men nå må det bli sangen «Å salige stund uten like». Forfatteren Johan Halmrast skrev denne sangen som 24 åring i 1890. Samme året satte

komponist Kristian Wendelborg melodi til sangen som snart ble sunget over hele landet. Og det er nettopp denne jublende samklang mellom tekst og melodi som er med å løfte både hjertet, sinn og tanker: Å, salige stund uten like. Han lever, han lever ennu! Jeg utfordrer Else Marie Rafoss til å skrive om sin sang i neste nr av menighetsbladet. Kjell Svindland

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu! Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå, Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord Tenk, jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut! Mer, kunne ei engler begjære enn å gå med så salig et bud! Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu! Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun, Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!

Velkommen til INTERNASJONAL ETTERMIDDAG En møteplass for kontakt, forståelse og fellesskap mellom folk med ulik bakgrunn. Et samarbeid mellom beboer rådet ved Flekkefjord statlige mottak og Flekkefjord menighet. Onsdag 21.mars kl. 16.00-18.00 på Flekkefjord bedehus Onsdag 9.mai kl.16.00 tur

3


Lys våken på Hidra og i Flekkefjord Lys våken er et arrangement som begynner å bli kjent rundt om i kirkene i Norge, men på Hidra ble det arrangert for aller første gang i 2011. Ni forventningsfulle 1011¨-åringer møtte opp i Hidra kirke lørdag ettermiddag 26. november - midt i stormkastene. Diakon Oddrun Forland Rudrud ledet den første samlingen som hadde fokus på at barna var døpt og at de var invitert til kirka fordi Jesus ønsker at de skal bli kjent med han. I løpet av lørdagskvelden var det også gudstjenesteverksted, taco, film, spill og lek inne og ute. Sent på kvelden fant alle fram madrass og sovepose. Etter å ha hørt fortellingen om Samuel i tempelet, var det tid for det mest spennende for noen: Å overnatte i kirka. Natta gikk greit til tross for mye lyd fra vinden utenfor. Søndagen kom med en god frokost og tenning av det første adventslyset. Barna ble hentet utpå formiddagen, men kom tilbake til ettermiddagsgudstjenesten. Der skulle de delta med alt de hadde øvd på: prosesjon, tekstlesing, drama og bønn. Det ble en ekstra spennende gudstjeneste siden strømmen kom og gikk, men stemningsfullt var det. Takk til ungdommer og voksne som hjalp til! KSJ I Flekkefjord møtte 26 spente 6.klassinger kl 16.00 samme dag. Etter at de var blitt fordelt på grupper og hadde hatt en del «bli-kjent»leker, ble langbordet dekket i midtgangen og risgrøt servert. Utover kvelden hadde gruppene «kirkevandring» der de ble kjent med de forskjellige stedene i kirka: alteret, koret, skipet, orgelet, tårnet og bønnestedene. En viktig del av kvelden var forberedelsen av søndagens gudstjeneste. Her skulle 6.klassingene bl.a lage forbønn, dramatisere dagens tekst og velge ut salmer. Innimellom alle aktivitetene øvde de på «Lys-våken» sangen og koste seg med frukt og pizza. Sistnevnte ble servert av sanitetskvinnene, tusen takk! Etter kveldsmaten var det tid for det som for de fleste var høydepunktet, nemlig overnatting i kirka! Pyjamasene kom på og soveposene fordelt utover kirka. Siste post på programmet var film og pop corn. Natta ble kort, men alle sovnet til slutt! Søndagen startet med deilig frokost, igjen servert av sanitetskvinnene! Så var det rydding og siste forberedelser før gudstjenesten. Og denne ble en stemningsfull opplevelse, bare avbrutt av strømstans noen minutter. Takk til ungdommene og voksenlederne som gjorde en flott jobb! rbs

4


Kulturkveld på Sjøbodene 17.01. inviterte Flekkefjord historielag og Flekkefjord menighet til kulturkveld på Sjøbodene. Den nye alterkalken, tilvirket etter gamle håndverkstradisjoner, en metode kalt korpus, ble overrakt Flekkefjord menighet av gullsmed Erik Peersen. Kalken er et resultat av Peersens initiativ overfor NRK om å lage en programserie som tar for seg gamle håndverkstradisjoner som står i fare for å bli glemt. I den forbindelse ønsket Peersen at ett av programmene skulle ta for seg noe med tilknytning til Flekkefjord, og resultatet ble altså en flott, ny sølvkalk, som nå kan ta over for kirkens sølvkalk fra 1609. Det er Tom Inge Moseid, en ung sølvsmed fra Valle i Setesdal, som har gjort størstedelen av jobben med kalken. Prosjektet er støttet av Flekkefjord kommune, KA. Flekkefjord menighet og Kirkeringen, men det meste av

arbeidet er utført på dugnad. Selve overrekkelsen ble filmet av NRK-Sørlandet, og også filmen, som ennå ikke hadde vært vist på NRK, ble vist på storskjerm for de 65 fremmøtte. Prosjektet ble også presentert gjennom den nye boken som Vigdis Eidem og Erik Peersen har stått for, og som dokumenterer tilvirkningsprosessen i flotte bilder. Flekkefjord kirke har også, takket være overføring av legatmidler, nylig blitt utstyrt med 3 nye kirketekstilsett utført av Åse Eriksen. Disse ble vist fram under arrangementet, og kommentert av kirkeverge Stein Rafoss. Komiteene for begge prosjektene fikk fortjent takk for sin innsats, og Erik Peersen ble takket spesielt. Peersen krydret også arrangementet med velvalgte musikalske innslag, i samspill med Geir Kalleberg. Nå framstår Flekkefjord kirke godt estetisk utrustet for nye århundrer med nye kirketekstiler og ny sølvkalk. EBG

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

De livsviktige grønnsakene

Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik mat og tjener penger nok til at jentene kan gå på skole. Catarina tror en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun sammen med datteren Anabella (14).Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang. - Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer har skutt i været. - Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. – Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg, sier den tapre moren.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 25. – 27. mars Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Flekkefjord menighet arrangerer aksjon tirsdag 27. mars. Som vanlig er det konfirmantene som er bøssebærere sammen med sine foresatte. Ta godt imot konfirmantene når de kommer. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å benytte kontonummer 1594 22 87493 Sende en sms KN200 til 2090 (200 kroner) Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner) 5


Undervisningsperm i Afrika Jeg er så heldig å ha fått en tre måneders undervisningspermisjon i Kamerun i vinter. Eldstesønnen Egil og jeg dro ut til Kamerun i slutten av desember. På nyttårsaften gikk vi i Kapellet på kirkens sykehus i Ngaoundere. Der så vi for det meste unge mennesker som var samlet til midnattsgudstjeneste. Her var det glede og sang og gode rytmer. Også på gudstjenesten i Millenniumskirken i Ngaoundere på 1. Januar var det mange unge. Gospel Singers er koret ved kirkens ungdomsskole som har trukket mange unge til gudstjeneste. Koret holdt en internasjonal konsert i Ngaoundere i begynnelsen av januar, hvor det også var med sangere og musikere fra Norge. Håkon Kessel sang, og Egil medvirket med et jazz-stykke på piano. I forkant av konserten gikk Egil og jeg en runde på kirkens institusjoner for å ta bilder av kirkens medarbeidere til den nevnte konserten. Da vi kom på sykehuset , møtte vi en av de administrative lederne. Vi kom bare for å intervjue ham og ta bilde av ham. Da han hørte mitt navn, og så hvem jeg var, ble han stille og sa: ”Min mor var en frigitt slave. Hun gikk og kostet rundt husene her på stasjonen og særlig rundt deres hus. Dine foreldre hjalp henne og meg.

Takket være deres hjelp, fikk jeg meg utdannelse og her er jeg nå.” Da han fortalte dette, kom jeg på navnet til hans mor. Jeg husker at hun ofte var utenfor vår dør da jeg vokste opp her ute. Jeg ble veldig glad over å treffe denne mannen. Det var noe som rørte seg i meg i dette møtet. Nå er jeg på Meng. Jeg underviser i evangelisering og sjelesorg ved Bibelskolen her. I gamle dager underviste min far ved denne skolen i fire år. Det er spennende for meg å komme tilbake hit. Jeg har mange kjenninger her blant afrikanerne. For

Blir du med på Internasjonal fest? Den internasjonale festen på vårparten er blitt en god tradisjon. På denne festen møtes barn og voksne fra mange forskjellige nasjoner! Programmet er variert, med sang, dans, musikk og andakt. Noen kler seg gjerne i tradisjonsrike klær fra sitt land til denne festen. Bevertningen er av det spennende slaget, der oppskriftene kommer fra ulike land. Den som har lyst, tar med seg et fat med noe godt, enten det er vafler og boller eller noe mer eksotisk. 6

meg er det en opplevelse å være i dette landet igjen . Det er her jeg er født, og det gjør noe med en. Jeg trives med å undervise de fagene jeg har fått tildelt. Og jeg er godt kjent med den afrikanske kulturen. Så er det jo kjekt å være her ute i sol og varme i tørketiden. Hver dag med sol. Ikke noe regn meldt før jeg er dradd herfra. Håper at dere har det bra i Flekkefjord. Så snakkes vi i april igjen. PS. Takk for forbønn i den tiden jeg er her ute. Beste hilsner fra John Olav.

Her blir det også tid til å prate sammen og bli kjent med noen nye mennesker. Og her er det sikkert også noen som har lyst til å bli kjent med deg! På denne festen er det lett å ta kontakt! Det er Flekkefjord Menighet som sammen med Misjonsselskapet arrangerer denne spennende festen. Men alle som vil være med er hjerteligst velkommen! Festen blir på lørdag den 25. februar kl. 17.00 på Bedehuset. AGD


Konfirmantpresentasjon på Hidra Vi takker alle annonsørene for støtten!

Årets konfirmanter på Hidra ble presentert på lysmessa i slutten av november. Det er fra venstre: Hans Ivar Urdal Jørgensen, Miriam Reistad, Arlin Åsly Nilsen, Julie Larsen, Kristian Thunestvedt Olsen, Svenn Johannessen og Susanne Pauline Staabystrand. Konfirmantene har her fått en bibel i gave fra Hidra søndagsskole. Vær med å be for konfirmantene.

Konfirmantene i Flekkefjord Det er i år 61 konfirmanter som skal på leir i sommer. Så er det 8 konfirmanter som har fulgt det tradisjonelle konfirmantopplegget. De som skal på leir og som skal konfirmeres i september, ble presentert på gudstjenesten den 8. januar. Hilde Sirnes og Reidulf Krossli Ljøkjell ledet gudstjenesten. Konfirmantene ble stilt opp i midtgangen og de to prestene ba for dem. Tahle Log Skage sang en sang for dem. Flotte konfirmanter som vi gleder oss til å bli bedre kjent med. Vi oppfordrer menigheten til å be for konfirmantene våre dette året.

KONSERT MED KRISTINA JØLSTAD MOI Lørdag 17. mars inviterer Hidra menighet til en vakker konsert i Hidra kirke. Kristina Jølstad Moi er en sangerinne fra Kristiansand. Hun er kjent fra konserter, radio og tv-opptredener i Norge og har gitt ut tre cd’er med keltisk musikk. Sangeren har en flott stemme, og musikken kan sammenlignes med Secret Garden. Dette er vakkert! Både Kristina (vokal) og Jon Kleveland(vokal og tangenter) har et sterkt ønske om å viderebringe den keltiske sangtradisjonen i norsk språkdrakt. Med seg har de også Kjell Åge Stoveland på bratsj.

Flekkefjord Sparebank Djuvik Blomster Rema 1000 Lindelands Elektriske Fargerike Flekkefjord as Martin Jensen Kiwi Ulland as Jernia Jan G. Axelsen Horjen Libris Penny Lane Brødrene Søyland as Hegland Trykk as Thv. Rafoss Egenes Brannteknikk as G-sport Flekkefjord Regnskap-Service as Presteruds eftf. Travelnet – Reisekilden Flekkefjord Begravelsesbyrå P.I. Peersen Landes Begravelsesbyrå as Parat Halvorsen as COOP Prix Dydland as Avisen Agder Dyrli Rør as Kristiansen & Selmer-Olsen Modalsli Rør as Leiknys Salong Kulør Sirnes Farge & Interiør as SR synsrådgivning as Fruenes Hus, Hidra Halvorsen Rør as Osm. W. Larsen, Rasvåg Reklamebyrået Idè Flekkefjord Elektro AS Moi Rør AS Andersens Emballasje og Design as Sparebank 1 SR-Bank A-frisør Flekkefjord Trafikkskole Bruhjell & Laupstad Flekkefjord Dyreklinikk Andersen og Snerthammer AS Toyota Flekkefjord AS Felleskjøpet Flekkefjord Sparebanken Pluss Tveit Elektro Sven Kvia As Lister Advokatene AS Apotek 1 Flekkefjord Sparebanken Pluss Flekkefjord7


Vi går til kirke 4. mars – 2.s.i fastetiden Luk.7,36-50 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Hilde Sirnes Nattverd. Offer til menighetsarbeidet Hidra kirke kl. 10.30 Gudstjeneste.Espen Gya Nattverd Offer til IKO 11. mars – 3.s.i fastetiden Mark.9,17-29 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Reidulf Krossli Ljøkjell Offer til NMS-prosjekt

1.april - Palmesøndag Matt.26,6-13 Flekkefjord kirke kl. 19.00 Påskevandring. Reidulf Krossli Ljøkjell. Nattverd Offer til menighetsarbeidet Hidra menighet. Friluftsgudstjeneste på Hågåsen kl. 12.00 Hilde Sirnes 5. april – Skjærtorsdag Luk.22,14-23 Flekkefjord kirke kl. 19.30 Skjærtorsdagsgudstjeneste. John Olav Danke.l Nattverd Offer til Indremisjonsforbundet

18. mars – 4.s.i fastetiden Joh.3,11-16 Felleskirkelig gudstjeneste i Metodistkirken

6. april – Langfredag Mark.14,26-15,37 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste. Hilde Sirnes

Hidra kirke kl. 16.30 ”Barnas misjonsdag”. Reidulf Krossli Ljøkjell Taler:Wenche Lunde Offer til misjonsprosjektet

8. april – 1. påskedag Matt.28,1-10 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste . Hilde Sirnes Offer til NMS-prosjekt

25.mars – Maria budskapsdag Luk.1,46-55 Flekkefjord kirke kl.11.00 Gudstjeneste. Hilde Sirnes Offer til menighetsarbeidet

9. april – 2. påskedag Luk.24,36-45 Hidra kirke kl. 10.30 Høytidsgudstjeneste. Julia Ann Engstrand

Døpte Flekkefjord 30.10.11 Kevin Eide-Sigbjørnsen 13.11.11 Aune Midtbø Dybvik 13.11.11 Kasper Holm Reistad 04.12.11 Sander Dåtland Eid 11.12.11 Tomie Mateo Dagan Eriksson 11.12.11 Lizz Veronica Lilledrange 11.12.11 Erik Bringsli 15.01.12 Stine Stålesen- Netland

Vigde Flekkefjord 29.10.11 Inger Anne Foss og Reinert Botten 05.11.11 Edit Oline Urke og Geir Berrefjord

Døpte Hidra 27.11.11 Oliver Larsen 22.01.12 Dina Helledal Nilsen Stoff til neste blad som kommer ut 20 april må være levert redaksjonen innen 19. mars.

Hegland Trykk as

Nattverd Offer til misjonsprosjektet 15. april – 2.s.i påsketiden Joh.21,15-19 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Nattverd Offer til Israelsmisjonen Hidra kirke kl. 16.30 Familiegudstjeneste. John Olav Dankel Offer til menighetsarbeidet 22. april – 3.s.i påsketiden Joh.10,1-10 Flekkefjord kirke kl. 17.00 Familiegudstjeneste.Hilde Sirnes Offer til menighetsarbeidet 29. april – 4.s.i påsketiden Joh.13,30-35 Flekkefjord kirke kl. 19.00 Gudstjeneste. Reidulf Krossli Ljøkjell Nattverd Offer til Normisjon Hidra kirke kl. 10.30 Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand Nattverd Offer til menighetsarbeidet Med forbehold om endringer

Døde Flekkefjord 16.10.11 Daniel Lindefjeld Bjelland 23.10.11. Håkon Leif Netland 28.10.11 Nora Judit Engedal 28.10.11 Thorbjørn Andreas Rafoss 03.11.11 Anne Helga Tønnessen 10.11.11 Roy Åge Tønnesen 23.11.11 Roar Log 02.12.11 Eva Berntsen 11.12.11 Svein Pollestad 11.12.11 Sverre Johan Hansen 19.12.11 Helge Jørgen Haugland 20.12.11 Elin Tordis Svensson 21.12.11 Sigbjørn Rødland 27.12.11 Margit Ståby Døde Hidra 24.12.11 Noralv Nilsen

Menighetsblad for Flekkefjord og Hidra nr.1/12.  

Drømmenerettre somvekseropp-ned: Andakt•DiakonensHjørne•MinSalme •LysvåkenpåHidraogiFlekkefjord KulturkveldpåSjøbodenee•KirkensNødhjelpsfast...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you