Page 1

TROMØY•1 MENIGHETSBLAD

I DETTE NUMMER: DÅPSENGELEN I FÆRVIK STEDSNAVN: 4812 KONGSHAVN 1 MILL. TIL ORGEL I TROMØY KIRKE

2012


MÅLET ER NÅDD – NÅ BLIR DET NYTT ORGEL I KIRKA

Orgelkomiteen har klart det: Hvis de la én million kroner på bordet til et nytt orgel, skulle resten av pengene kommer over de offentlige budsjettene. Nå er målet nådd! Et nytt orgel til Tromøy kirke vil koste mellom tre og fire millioner kroner. Menigheten tok på seg å skaffe egenandelen på én million kroner.

ledelsen har gitt løfter om å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og har valgt å gi pengestøtte til orgelfondet. Siste overføring fra musikkfestivalen er på imponerende kr 89.650.-

Stor giverglede

Det gamle og det nye orgelet

Organist Halldis Berntsen forteller at det ble dannet en orgelkomité og etter hvert fikk de med seg Eivind Saxlund som tok hånd om innsamlingsaksjonen: - Vi henvendte oss direkte til alle innbyggerne på Tromøy, blant annet med brev i postkassene der vi fortalte om arbeidet med å skaffe nytt orgel, og om innsamlingsaksjonen. Responsen var stor, vi fikk inn gaver både fra enkeltpersoner over hele øya og fra næringslivet, forteller Saxlund som samtidig benytter anledningen til å takke alle som har bidratt til at målet nå er nådd.

Riskantikvaren har godkjent løsningene for å tilpasse det nye orgelet til kirken. - Vi beholder utsmykningen av orgelet mot kirkeskipet, slik at det folk ser tilsynelatende er det gamle orgelet, men at lyden kommer fra det nye instrumentet, forteller Haldis.

Hovefestivalen en stor bidragsyter Hovefestivalen fortsetter sin støtte til kirken – festivalområdets nære nabo. Festival-

2

Nytt orgel om noen år Når anbudsrundene er unnagjort, vil byggingen av nytt orgel, etter nøyaktige spesifikasjoner og tilpasninger til akustikkforholdene i Tromøy kirke, ta to til tre år. Men nå er pengene på plass både i orgelfondet og i kommunebudsjettene, så nå er det bare å se fram til og begynne å glede seg til nytt orgel, sier en glad Tromøyorganist.

ÅRSMØTE

LANGBORD?

Menighetens årsmøte arrangeres også i år som en årsfest på menighetshuset. Sett av kvelden søndag 18. mars kl 18.00. Ragnar Thygesen, hjemvendt tromøygeit, kommer med betraktninger og refleksjoner om "hjemplassen" og om hva det er som «trekker hjem igjen til øya"

Til den lille salen på menighetshuset ønskes et solid langbord i tre. Den som har noe av interesse kan henvende seg til husstyret ved Heidi Eiker tlf. 975 02 292 eller Bjørg Laukvik tlf. 913 87 825.

– HEL IGJEN! Tekst: og foto: Øivind Berg. Foto Bengt A. Hansen

Døpefonten i Færvik kirke mistet vingene for flere år siden – nå er vingene på plass og viser at den tilhører «en himmelsk hærskare». Døpefonten i Færvik ble opprinnelig laget av Lexow Hanssen til en kunstutstilling i Christiania. Den ble gitt i gave til kirken fra skipsreder Peder Chr. Pedersen og frue. Den er et vakkert modelleringsarbeid som framstiller en engel som holder døpefatet, som er i sølvplett med ordene fra Johannes 3,5 inngravert: «Uden at Nogen bliver født af vand og Aand, kan han ikke indkomme i Guds rige». Et møysommelig og nøyaktig arbeid ble utført av en profesjonell gipsmaker, og det var en stor glede å se døpefonten restaurert tilbake til sin opprinnelige form. Dette ble markert med «englegudstjeneste» med foredrag om englenes plass i Bibelen og forkynnelsen av biskop Olav Skjevesland.

en . Hans engt A Foto B

Orgelkomiteen ved Tromøy kirke har samlet inn én million kroner til nytt orgel. F.v. organist Tom Gamble, innsamlingsleder Eivind Saxlund og organist på Tromøy, Halldis Berntsen. Mellom seg har de sju år gamle Dina som også gleder til nytt orgel I Tromøy kirke. Foto: Nils Petter Vigerstøl / Arendals Tidende

DØPEFONTENGELEN I FÆRVIK KIRKE:


«LÆR DEM Å LEDE» – et kjempetilbud til konfirmanter i Arendal og Froland! Nytt «Lær dem å lede» kurs for alle som har vært konfirmanter skoleåret 2011-12 starter i mai/juni.

DIRIGENTEN i Tromøy skolemusikkorps

«Lær dem å lede» har kurskvelder én torsdag i måneden. Første samling er lokalt i den menigheten du ble konfirmert i mai, så møtes alle nye kursdeltagere torsdag 7. juni i Barbu eller Tromøy menighetshus. Etter sommeren starter vi opp igjen torsdag 6. september.

Men det er jo ingen livstidsjobb så min tanke er at korpset skal ha fått en fast struktur og form før jeg overlater det til andre.

Hva er målet med et skolekorps? «Lær dem å lede» er for deg som vil: • lære mer om å lede andre og arbeide sammen med andre • lære å planlegge, organisere og gjennom føre arrangementer for ungdom: VOLLEY2012 i Hisøyhallen og i Froland • prøve deg som leder for barn: LysVåken – adventsdøgn for 5./6. klassinger og Tårnagenthelg for 3. klassinger • finne ut mer om kristen tro og deg selv • bli kjent med andre ungdommer • dra på turer «Lær dem å lede» gir ferdigheter i praktisk ledelse og medarbeiderskap som du vil ha nytte av både på skolen, i fritidsaktiviteter og i framtidig yrkesliv. TRINN1 er spesielt rettet inn mot ledelse av barn. De som fortsetter på TRINN2 etter 10. klasse lærer mer om å være leder for ungdom, og får tilbud om å være ledere på konfirmantleir.

Tekst og foto: Joh Hæhre

Hovedmålet er musikkutdanning og bli fortrolig med et instrument. Ellers er det viktig for foreldre å kunne stole på at barna kommer til et trygt miljø.

14.–16. september: Kurstur til Gøteborg/Liseberg Egenandelen deltagerne betaler for «Lær dem å lede TRINN1» er 500 kr, og da er tur til Sverige inkludert i prisen.

Personer i musikklivet som du ser opp til?

Kursholdere på «Lær dem å lede» høsten 2012 blir blant andre Jan Inge Gundersen (Hisøy), Bjørn Inge Holberg (Trefoldighet), Lars Peder Holm (Barbu), Christoffer de Presno (Tromøy), Øystein Vaaje (Froland) og Joh Hæhre (Øyestad), samt studenter fra Bibelskolen i Grimstad og spesialister vi trekker inn til ulike tema!

Har du noen kampsaker?

Kontakt: Joh Hæhre, trosopplæringsleder i Arendal tlf. 91562897 / joh.haehre@agderkirken.no

Jeg vil nevne to personer, begge dirigenter. Trevor Ford bygde opp kretskorpsene i Norge og startet sommerskole for korpsdeltakere. Den andre er dirigenten Mariss Jansons.

Dag Lothar Kanestrøm driver eget firma med varmepumper som spesialitet, og bruker fritiden på blant annet Tromøy skolemusikkorps. Vi fant ut at vi ville spørre han om hva som får en travel næringsdrivende til å drive frivillig arbeid med barn og ungdom. Av Jon Lindset

4

Familien min flyttet til Tromøya da jeg var tre år gammel. Det var her jeg gikk på barne- og ungdomsskolen. En fin tid med mange gode kamerater i nærmiljøet hvor vi bodde. Noen av disse holder jeg fortsatt en viss kontakt med. Siden mine foreldre var engasjert i arbeidet rundt skolekorpset på øya, var det naturlig at også jeg begynte å spille. Etter hvert kom jeg med i Kretskorpset, og jeg var også i to år med i det nasjonale ungdomskorpset. I 2006 ble jeg ble spurt om å ta på meg jobben som dirigent, og jeg fant ut at dette virket meningsfullt. Derfor svarte jeg ja til forespørselen. Jeg har alltid ment at arbeid blant og for barn og ungdom har vært viktig. Mine egne barn kunne bli med i korpset, noe som var positivt i en ellers stressa foreldrehverdag. For å fortsette i denne jobben er det en forutsetning at styret ønsker meg som dirigent.

Skulle ønske det var et tettere samarbeid mellom alle korps i distriktet og mer åpne grenser mellom korps, kor og andre aktivitetsformer. Dette kunne vitalisere arbeidet.

Er det støtte å få til korpsarbeidet? Kommunen gir en viss økonomisk støtte, og mange politikere gir gode tilbakemeldinger. På Tromøy sliter vi med dårlige øvingslokaler, der akustikken kan virke negativt på hørselen til korpsdeltakerne. Her kunne muligens politikere gi «en hjelpende hand».

Er det noe vi mangler på musikkfronten? Jeg sakner av og til et stimulerende elitemiljø i Arendal.

Hva er dine beste og verste egenskaper? Jeg opplever meg sjøl som flink til å engasjere. Noen kan nok reagere på mine krav om effektivitet.

Har du noen framtidige mål eller planer? Jeg kunne tenke meg å delta på dirigentkurs i England, to uker kommende sommer. Er litt usikker på om det lar seg gjøre dette året. Har ellers musikkutdanning fra noen år tilbake. Det er viktig med positiv stimulans.


Stedsnavn på Tromøya:

av Eilert Skjævestad

4812 KONGSHAVN – vitalitet øst på Tromøya Kongshavn – kongens havn, et aristokratisk navn. Navnet er knytta til et område ved Tromøysund, og området ligger under gården Sandnes. Det er enkelt å forklare opphavet til Sandnesnavnet: et nes med sand, altså et navn på en ”lokalitet” som er blitt gårdsnavn/områdenavn. Opprinnelsen til ”Kongens havn” er også ganske innlysende, men hvilken konge er det snakk om? Og fra hvilken periode stammer navnet? Dette tror jeg egentlig ingen vet i dag, men man kan tenke seg ulike teorier. Noen mener at navnet går helt tilbake til vikingtida, til ei tid som det finnes få skriftlige kilder fra. Det som finnes, er sagn og sagaer som bygger på muntlig tradisjon. I heftet ”Litt av Tromøys historie” av Jacob Darre Knudsen, kan vi lese om ”småkonger” som skal ha bodd på Tromøya, eller på en eller annen måte har hatt tilknytning til øya. Vi hører om egdekongene, Harald Rødskjegg og Vikar (800- tallet). Harald Rødskjegg var i følge Snorre morfar til Halvdan Svarte og oldefar til Harald Hårfagre. Den islandske ”Eigilsoga” forteller at Halvdan Svarte var oppfostret ”øst i Agder”, muligens på Tromøya.

En kongsgård på Tromøya? Darre Knudsen refererer til riksarkivar Asgaut Steinnes, som hevder at det kan ha ligget en kongsgård på Tromøya (Steinnes, Historisk Tidsskrift, 1953) på 800-tallet. Denne gården kan ha vært Sandum (med Hove). Hovekilen har vel vært en naturlig havn for denne gården, men det kan også tenkes at den eventuelle kongsgården har hatt en sikker havn i det østlige Tromøysund

6

med kort vei til Neskilen, Strengereid og til ferdselsveien på ”landsida”.

Navnet Kongshavn mye brukt Navnet Kongshavn finner vi, i tillegg til på Tromøya, minst fem steder i Norge, øst for Kristiansand (Randesund) og nord for Moss, samt i Langesund og på Hidra. Dessuten hadde Håkon Håkonsson en havn sør for Ekeberg i Oslo som ble kalt Kongshavn. I Randesund skal navnet i følge tradisjonen være knyttet til et viktig møte mellom den danske og den svenske kongen på 16- eller 1700-tallet.

SØNDAGSSKOLE I LØRDAGSTREFF KIRKEN PÅ KONGSHAVN Vi ønsker velkommen til søndagsskole under gudstjenestene våren 2012

Velkommen til treff i Kongshavn kapell med underholdning og bevertning.

11. mars i Tromøy kirke 18. mars i Færvik kirke 22. april i Tromøy kirke 29. april i Tromøy kirke 20. mai i Færvik kirke 3. juni i Tromøy kirke (sommeravslutning)

24. mars og 28. april kl 11.30 – 13.30 Trenger du skyss, ring 482 35 560

GI DIN GAVE TIL BLADET Bruk vedlagte giro - bestem selv beløpet. Du kan selvsagt også betale direkte gjennom nettbanken til: 6312 05 04551 (merkes menighetsbladet)

Kongshavn – et senter øst på øya Kongshavn har vært en senter for den østre delen av Tromøya. Her var det postkontor, butikk, anløp av lokale rutebåter, aldershjem og kapell. I dag er det bare butikken og kapellet som fortsatt eksisterer. Den største arbeidsplassen i området, K. K. Liens fabrikk, som produserte landbruksmaskiner, sparker og rattkjelker, er nedlagt. Aldershjemmet er bygd om til leiligheter, Kongshavntunet. Postkontoret er erstattet av ”post i butikk”, og det er mer enn 20 år siden ”Søgne”, den siste rutebåten, anløp brygga ved Kongshavn.

Befolkningsvekst Likevel vil det være feil å hevde at området på østre Tromøya har stagnert. I 2001 var det 1697 personer som hadde adresse 4812 Kongshavn. I 2011 hadde dette antallet økt til 1992 personer, en økning på 17,4%!

www.bjellandstrand.com


Tromøy

FRIVILLIGSENTRAL FORBUNDSRINGEN

– sprer glede og hjelp

Mandag 26. mars 2012 kl: 19:30 Hjemme hos Ingrid og Erling Røinaas, Bratteklev Besøk av Eilert Skjævestad Tema: Barnevandringene Utlodding – til Agder krets av KFUK/M

Er det plass til meg i Noas ark?

Tromøy Frivilligsentral var fem år i desember i fjor. «Vi utvidet lokalene våre, og er nå på plass i større og flotte lokaler på Tromøytunet. Herfra tilbyr vi aktiviteter som skal være til glede og nytte for Tromøys beboere», sier Margunn Gjelsvik. Gjelsvik lister opp hva Frivilligsentralen kan bistå med: Følgehjelp, vaktmesterhjelp, seniorkafé, strikkekafé, turgruppe, bridge, middagsfellesskap og lappetreff. I tillegg hjelper vi til med ulike tiltak på skolen og skolefritidsordningen på Roligheden, samt på Færvik bo- og omsorgssenter og Tromøy bokollektiv.

Følgetjenesten Følgetjenesten vår er et tilbud til de som har behov for en arm å holde i eller litt ekstra hjelp til å komme seg ut til ulike avtaler og gjøremål.

Friederike har ofte med seg lille Sara på oppdrag, og det er veldig populært!

Strikkekafé Hver tirsdag formiddag har vi strikkekafé på Frivilligsentralen på Tromøytunet mellom klokka 10 og 13. Da er det bare å komme innom for de som ønsker det. Onsdager tar frivillig Bjørg Stiansen med seg turfolk på en 4-5 kilometer lang runde i frisk luft. Klokka 12 selges det lapper på sentralen, så skal du handle, legg det til onsdag formiddag.

Morotrim i vår setter vi i gang med Morotrim, med en wii spillkonsoll på Frivilligsentralen. En friluftsgruppe er også på trappene, det samme er kortlagingskurs og temakvelder innen håndarbeid. Vi søker også personer som kan hjelpe oss med å få i gang matlagingskurs. Vi hjelper også til med å sette ut i livet ideer til frivillige som har lyst til å begynne med noe nytt, sier en engasjert Margunn Gjelsvik.

Vaktmestertjeneste Vaktmestertjenesten innebærer at du kan få hjelp til ulike praktiske gjøremål som du ikke klarer selv i hjemmet, og som ikke det er opplagt at en håndverker må ta seg av. Den som mottar hjelpen må også her betale kr. 50 i bilgodtgjørelse til ”vaktmesteren”.

Program våren 2012 Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

8. mars: Per Filseth 22. mars: Stein Gauslaa 19. april: Endre Hoflandsdal 3. mai: Johannes Thorstveit

Har du noe å bidra med? Seniorkafé Annenhver torsdag, i partallsuker, er det seniorkafé i lokalene til Nasjonalforeningen Tromøy Helselag på Færvik. Kafeen starter klokka 12 med salg av smørbrød, vafler og kaffe. I tillegg er det underholdning i form av et foredrag, samt loddsalg med små premier.

8

– eller ønsker du å kontakte oss? Vi har telefonnummer 99 59 48 18 og e-post adresse post@tromoy.frivilligsentral.no Ellers kan du like oss på facebook, og følge med oss på www.tromoy.frivilligsentral.no avslutter lederen av Tromøy Frivilligsentral.

Smuler er også brød:

Mandag 23. april 2012 kl 19:30

DET VAR SELMA DENNE GANG

Hjemme hos Kari og Ove Gartha, Færvik Inger og Hans Andreas forteller og viser bilder fra Pilgrimsvandring mot Santiago de Compostella.

Fredag 1.juni 2012 kl 17:00 Besøk på Bomsholmen Fløtningsmuseum Felles avreise fra Menighetshuset kl 17:00 Entre kr 25,- pr person. Alle hjertelig velkommen

Av Pål Laukvik

Barnebarnet på 5 opplevde for første gang i sitt liv den hjerteskjærende sorgen. Den hvite rotta Selma lå død i sitt bur. Etter senere på dagen å ha reist seg under samlingsstunden i barnehagen og på forbilledlig måte fått fortalt om sin sorg, ble bestefar, presten, selve eksperten på død og liv kontaktet: Om Selma kunne tenkes å være i himmelen? Med en overbevisning i bunnen om at Himmelriket må være de gode drømmers sted, prøvde jeg å trøste med tanken om at de kanskje finnes en ny Noas ark med plass til alle dyrene. Gud har lovet at verden hviler i hans hånd og ikke skal gå til grunne, men nyskapes. I sin tid skapte han alt vakkert, til og med en hvit rotte som i noens øyne ikke akkurat er det vakreste. Sånn er vi jo forskjellige.

9


Færvik kirke:

PÅSKEUTSTILLING OG KONSERT:

KULTURKIRKE Tekst og foto: Øivind Berg

I begynnelsen var ordet... I Færvik kirke forkynnes ordet, og ordet blir kledd i ulik drakt; det er ord som i poesi og prosa, det er ord uttrykt i bilder og det er tonesatte ord. Alt dette ønsker vi at Færvik kirke skal være et sted for. Et sted for ordet, for kulturen – en møteplass som gjør oss rikere – kognitivt og åndelig. Menighetsrådet og Biskopen har bifalt de nye planene for Færvik kirke som kulturkirke. Anne Marie (Magenta) Simonsen har vært pådriver til å prøve ut kirkerommet som utstillingslokale for kunst, og Menighetsrådet har også godkjent at kirkerommet benyttes til konserter.

ELLEN MARIE HISDAL «Refleksjoner»

Dette har ført til flere utstillinger og konserter de siste årene - og nå arbeides det for å få tilrettelagt kirkerommet med fleksible løsninger som øker mulighetene til å styrke Færvik kirke som møteplass for både menighet og mennesker som til nå har vært det man kan kalle kirkefremmede.

• Utstillinger og konserter Magenta Simonsen har hatt en rekke utstillinger i Færvik kirke - både alene og sammen med kunstnerkolleger - blant andre kunstsmed Erik Gjendem, som forøvrig har smidd kirkens lysglobe. I midten av februar i år var det Gabriel Scottkveld med fullsatt kirke. Bjørg Adine Michaelsen holdt foredrag om om gudsbildet i Gabriel Scotts diktning og det hhele ble toppet med fantastisk sang av Grimstadkoret «Hesnes Brothers» Samlet viser dette at Færvik kirke kan fylle funksjonen som Kulturkirke både for øyfolket og Arendalsregionen forøvrig. Det handler bare om å finne

10

I påsken stiller Ellen Marie Hisdal som ut malerier under fellestittelen Refleksjoner. Mange av bildene har blitt til etter at hun og Else Mørland gikk pilgrimsferd fra Hovden til Røldal kirke. Før utstillingsåpningen fredag 30. mars kl 19, spiller saksofonist Trygve Hellesen fra tårnet. Inne i kirken vil Ellen Marie og Else Mørland dele sine refleksjoner over malerienes titler og hvordan bildene har blitt til.

Tromøygruppa CLUTTERBILLIES med Aslak Gjennestad og Ole Gustav Johnsen har også holdt konsert i Færvik kirke. Det ble en flott konsert med kjente salmer og både kjente og mer ukjente gospelsanger. Erik Gjendem og Magenta Simonsen

Malerier, refleksjoner og musikk ved Merete Haslun, Hans Inge Fagervik og Trygve Hellesen

Færvik kirke, fredag 30. mars kl 19.00 11


-PREST Foto: Stein Harald Øigård / Agderposten

Søndag 15. januar ble Robert Knudsen ordinert til prest i Tromøy kirke. For Robert, som er tromøygutt, var det en spesiell opplevelse å stå på prekestolen i sin barndoms kirke. I et intervju med Robert formidler Agderpostens Karl Johan Emanuelsen Roberts opplevelser fra den viktige begivenheten. I intervjuet kommer det fram at Robert opprinnelig hadde tenkt seg jusstudiet, men endte opp med teologistudier ved Menighetsfakultetet.

Stimulerende ungdomstid på Tromøya Robert Knudsen, som kan se tilbake på en flott tid som deltaker og leder i barne- og ungdomsmiljøet i Tromøy menighet, forteller at alt var lagt opp mot et framtidig jusstudium. Men en dag våknet han opp og visste at det var prest han ville bli. Etter samtaler med sokneprest Pål Laukvik og daværende kateket Joh Hæhre, bestemte Robert seg for å følge prestekallet og søke teologistudiet.

12

I tjeneste i Risør

Salme 23

Slekt skal følge slekters gang:

Herren er min hyrde

Døpte:

Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting Han lar meg ligge i grønne enger; Han fører meg til vann der jeg finner hvile og gir meg ny kraft

13.11. Albert Halvorsen Alexander Balaam Halvorsen 20.11. Fredrik Mehus Gundersen Jakob William Fladmark 27.11. Elias Telle Kallestad 11.12. Dennis Kjosås Kevin Berulfsen Forsmo 26.12. Bjørnar Vesterdal 08.01. William Monrad Grandås-Rokstad 22.01. Andreas Lundstrøm Marie Engene Stiansen

Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Vigde: 05.11. Anne Nordby og Trygve Waldeland 31.12. Ellinor Kronheim og Egil Eivind Skaug

Stedt til hvile: 18.11. 22.11. 29.11. 09.12. 16.12. 20.12. 29.12.

Petra Lillian Jensen Karl Aage Rødbakk Olav Aagedal Vik Knut Bryn Arvid Magne Danielsen Edit Mildrid Gundersen Jørgen Wrold Gundersen

Robert er i dag ungdomsprest i Risør, og han uttrykker at det er arbeid og tjeneste han trives svært godt med. Som ungdomsprest har Robert mye å gjøre med barn og ungdom, og han kan ikke få fullrost menneskene i Risør og Søndeled menigheter. Her gleder jeg meg hver dag til å gå på jobb, sier Robert.

Salme 23 Robert forteller at han både har favorittsalmer og favorittvers i Bibelen. Både «Vår Gud han er så fast en borg» og «Som den gylne sol frembryter» er salmer Robert setter høyt i tillegg til Bibelens Salme 23:

Foto: Øivind Berg

ROBERT

Presteordinasjon i Tromøy kirke

13


KONTAKT OSS Menighetskontoret, Menighetshuset Tybakken, Elgveien 32 Postadresse: Postboks 124, 4852 Færvik

Bengt A. Hansen Grøfting – Drenering – Hage

Mob 926 35 882 Om vinteren rydder vi snø

Sokneprest: Tlf.: 37 01 36 46 (tirsdag til fredag kl.10-12) Kateket: Tlf.: 37 01 36 47 Kantor: Tlf.: 37 01 36 48 Menighetssekretær: På menighetskontoret tirsdag og torsdag 08.00–15.00, tlf.: 37 01 36 45 og på Arendal Rådhus onsdag og fredag 08.00–15.00, tlf.: 37 01 35 95 Pål Laukvik, sokneprest Tlf priv: 37 08 56 61/paal.laukvik@agderkirken.no Anne Dorthée Svendsen, menighetssekretær Tlf priv: 37 08 59 12 anne.d.svendsen@agderkirken.no Halldis Berntsen, kantor Tlf priv: 37 02 72 19 / Mob: 913 42 872 Halldis.berntsen@agderkirken.no Christoffer Garcia de Presno, kateket Mob: 913 70 785 / cdp@agderkirken.no Bengt A. Hansen, kirketjener Mob: 926 35 882 Anne Vartdal, menighetsrådsleder Tlf priv: 37 08 54 71 / 906 37 854 anne.vartdal@arendal.kommune.no Menighetsrådets kontonummer: 6312 05 04551 Spørsmål vedr. kirkegårdene? Kontakt Kirkevergen i Arendal, tlf.: 37 01 35 80

37 08 52 21 www.hoveleirsenter.no

Kongshavn kapell styreleder Harrieth Møller Lindset, tlf.: 37 08 85 21 nestleder Sissel Golding, tlf.: 37 08 86 84 Leie Menighetshuset? Kontakt menighetskontoret, tlf.: 37 01 36 45 Menighetsbarnehagen TYBAKKEN BARNEHAGE Tlf.: 37 08 59 42 – styrer Lisbeth R. Bertelsen TROMØY MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Knut Olaf Christensen, Eilert Skjævestad, Jan Henrik Simonsen, Jon Lindset og Øivind Berg. Knut Olaf Christensen, tlf.: 37 08 54 67 e-post: knutochr@online.no Øivind Berg, tlf.: 905 07 233 e-post. berg@gutten-berg.no Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri NESTE NUMMER: Primo juni 2012. Frist stoff til nr 2/2012: 24/4-2012 Ønsker du å gi et økonomisk bidrag til bladet? Menighetsbladets kontonummer: 6312 05 04551 (merkes menighetsbladet)

www.arendal.kirken.no/tromoy SØNDAGSSKOLER Søndagsskolen i Kirken, kontakt Lene Laukvik Skare Søndagskole, Skare bedehus, kontakt: Ingvar Olsen, tlf.: 37 08 58 23 Rægevik Søndagskole, Revesand bedehus, kontakt Bitte Ekedal, tlf.: 37 08 58 23 og Anne Dorthée Svendsen, tlf.: 37 08 59 12 TROMØY Kirkekor øver hver torsdag fra 19–21 på Tromøy Menighetskontor. Dirigent Halldis Berntsen, tlf.: 37 02 72 19 / 913 42 872 (mobil) MINISING Tromøy Barnekor og -klubb på Menighetshuset torsdag 17.30–1930. Minising og Minising Baluba øver fra 17.30. Minising TweenSing fra 18.30 til 19.30 Skogvokterne, annenhver torsdag på Lofstad 17.30–19.30 Kontaktperson kor, klubb og skogvoktere: Jon Eilif Trohjell, tlf.: 37 09 48 06 Se hjemmeside: www.minising.no TENSING Tromøy Ungdom fra 8. klasse, øvelse på Menighetshuset, onsdag 19.00–21.30 Leder Christoffer Garcia de Presno, tlf.: 37 08 54 71 / 970 85 473 Se www.facebook.com/tensingtromoy MAXISING Tromøy Voksenkor, øvelse på Menighetshuset, Tybakken, tordag, leder Tor Heien, tlf.: 37 08 60 81 e-post: tor@berntsen.no dirigent Arvid Siqveland, tlf.: 37 08 59 59 Tromøy GOSPEL Kontaktperson: Audun Siqveland, audsiq@online.no TROMØY KFUM/KFUK speidere Jenter og gutter fra 2. klasse og oppover, Kongshavn kapell tirsdag 17.30–19.00 leder Sissel Golding, tlf.: 37 08 86 84 Harrieth Møller Lindset, tlf.: 482 35 560 2. Tromøy speidertropp speiding for gutter og jenter, samling annenhver uke på speiderhytta i Alvekilen, leder Gunnar Madsen, tlf.: 37 08 80 52 SMÅTREFF Menighetshuset, annenhver fredag (oddetallsuker) 09.00–11.00 Ingrid Sofie T. Nordhus, tlf.: 37 08 80 52 FORBUNDSRINGEN kontakt Tønnes Christian Larssen, tlf.: 37 08 55 85 YTRE- OG INDRE MISJON • Skare Normisjon, Ingvar H. Olsen, tlf.: 37 08 84 63 • Skilsø Normisjon, Olaf Chr. Knudsen, tlf.: 37 08 62 84 • Skare Hvite Bånd, Anne Grete Olsen, tlf.: 37 08 84 63 • Skare Misjonssamband (NLMS), Einar Manneråk, tlf.: 37 08 83 65 • Den lille hjelper, Skare, Laila Sagemoen, tlf.: 37 08 87 71 • Tybakken misjonsforening, 15 Irmgard Hott, tlf.: 37 08 52 77


Tromøy menighetsblad nr 1-2012 – 56. årgang

www.arendal.kirken.no/tromoy

Søndag 11. Søndag 18. Søndag 25. APRIL: Søndag 1. Torsdag 5. Fredag 6. Søndag 8. Mandag 9. Søndag 15. Søndag 22.

Søndag 29. MAI Søndag 6. Søndag 13. Torsdag 17.

Søndag 20. Søndag 27. Mandag 28. JUNI: Søndag 3. Søndag 10. Søndag 17. Søndag 24.

Færvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Tromøy kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Færvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Færvik kirke kl 18.00. Kveldssamling på Maria budskapsdag Palmesøndag . Tromøy kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste. Skjærtorsdag. Kongshavn kl 18.00. Gudstjeneste med nattverd Langfredag, Færvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste Påskedag, Tromøy kirke kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. 2. påskedag, Ingen gudstjeneste Færvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Tromøy kirke kl 11.00. Gudstjeneste. Samtale med konfirmantene Tromøy kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Færvik kirke kl 11.00. Konfirmasjonsgudstjeneste. Tromøy kirke kl 10.30 og 12.30. Konfirmasjonsgudstjeneste Skjærtorsdag/grunnlovsdag Kongshavn kapell kl 12.00. Gudstjeneste. Færvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Pinsedag , Tromøy kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste med nattverd 2. pinsedag, Færvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Tromøy kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Merdø kl 12.00. Gudstjeneste Færvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Tromøy kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd.

DÅP KAN FINNE STED: 11.03., 18.03.,01.04., 08.04., 22.04., 27.05., 03.06. og 24.06.

MARS: Søndag 4.

KIRKE KALEN DEREN

TROMØY KIRKE:

FÆRVIK KIRKE:

KONGSHAVN KAPELL KIRKESKYSS Tromøy kirke:

De som ønsker skyss, ringer til sjåføren innen lørdag. Navn og telefonnummer står i gudstjenesteannonsen i avisa. Sjåføren kan hente ved døra hvis det er behov for det. Tilbudet er gratis.

Færvik kirke: Minibussen kjører fra Holtet kl 10.20 og fra Skilsø 10.30 om Revesand. Retur. Pris kr 10,- hver vei.

Tromøy menighetsblad nr.1/12.  

MENIGHETSBLAD 2012 I DETTE NUMMER: DÅPSENGELEN IFÆRVIK STEDSNAVN: 4812 KONGSHAVN 1 MILL. TILORGELITROMØYKIRKE