Page 1

67. ÅRGANG

NR. 1 • PÅSKENUMMER • 2012

LES OM:

Menighetsbladet fyller år

Tårnagentene i aksjon

Det er vår i lufta

Vårbrus med Norsk Linie

Leserbrev fra Spania

...og mye, mye mer!


2

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

ANDAKTEN

Det er vår i lufta! Av kateket Ingeborg Skagestad Det er vår i lufta! Lyset møter oss tidligere om morgenen og varer lengre utover kvelden. Vi venter og lengter mot varme og sommer. Våren er i anmarsj og vi kan synge Elias Blix’ kjente salme: ”No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid.” Våren er et eneste stort og langt under! Fra bare kvister og nakne trær, skyter knopp og grønne blader fram. Blomstene kommer opp av den sorte jord og gir glede og farge. Og med Blix kan vi fortsette: ”Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror.” I mars og april er verdens vakreste blomst liten, gul og pjuskete der den står i veikanten.

Det er fordi den er et tegn på det under som skjer rundt oss. Den er tegnet på det nye livet som spirer. ”Nytt liv av daude gror” er også påskens budskap. Og ”Deg være ære, Herre over dødens makt!” er jubeltonene og ordene som synges i kirker og forsamlingshus over det ganske land. Jesu oppstandelse og seier over døden og dødsrikets krefter, er den grunnmur kirken og troen står på. Her ligger troen og håpet for livet og evigheten. Her er forvandlingen som skjer og skal skje. En av mange påskesalmer fanger dette så vakkert opp: ”Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja. Han var død, men se han lever. Halleluja. Dødens porter åpner han, Halleluja. viser vei til livets land, Halleluja! (NoS 195. Tekst: Hartmann ) Om våren og i påsken går det fra død til liv. Og sommerfuglen er et gammelt kristent sym-

bol for nettopp dette. En sommerfugl starter sitt liv som en krypende mark. Deretter følger en underlig tilværelse som puppe; innkapslet og tilsynelatende død for omverdenen. Så skjer underet – og ikke rart den er symbol på oppstandelsen; for ut av sin ”sovepose” kommer en fargesprakende, flygende sommerfugl. Sommerfuglen er et tegn på forvandling og oppstandelse. Et tegn på underet som skjer og kan skje. Et tegn på Guds uendelige skapermakt. Et tegn på liv. Sommerfuglen er et symbol jeg er veldig glad i. Derfor bærer jeg det ofte med meg og på meg. For jeg trenger å bli minnet om oppstandelsens under - på Guds makt over dødens krefter i mitt liv og min hverdag. Og med håp kan vi igjen synge Blix s salme; ”Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.” God påske! God vår!

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Menighetsrådet – hva gjør vi? Som nyvalgt leder i Nedre Eiker menighetsråd er det masse nytt å sette seg inn i og mange nye spennende mennesker å bli kjent med. Det sittende menighetsrådet er helt nytt, dvs. ingen sitter fra forrige periode, men et par stykker har sittet i menighetsråd før. Dette er spennende og utfordrende men vi har Roar og Anne til å passe godt på oss. Rådet består av 4 kvinner og 4 menn i tillegg til 4 kvinnelige vara og en mannlig, sokneprest Roar Røkeberg og menighetsrådets sekretær Anne Aannestad Rådet er sammensatt av personer med ulik bakgrunn og med forskjellige ønsker og tanker for jobben som ligger foran oss. En flott gjeng som villig stilte opp med representanter til de ulike utvalgene som menigheten består av. Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan med ansvar for det kristne livet i soknet og sentrale oppgaver vi har er blant annet: • Misjon • Diakoni • Kirkelig undervisning • Kirkemusikk

• Gudstjenesteliv • Barne- og ungdomsarbeid • Rekruttering og organisering av frivilige. Som dere ser er det nok å ta tak i… Dårlig økonomi er utfordrende, men vi har fantastiske folk i fellesrådet som tar hånd om penger og sånt så vi kommer nok i havn til slutt. Ellers er det fullt mulig å gi gaver til menighetsrådets arbeid! Alle monner drar… Saker vi jobber med for øyeblikket er: Trosopplæringsplanen. Det ligger et ferdig utkast til denne som skal godkjennes av menighetsrådet. Dette er en plan for trosopplæring i aldersgruppene 0–18 år. Masse spennende på gang for barn og unge i menigheten og kjempebra jobba av alle i utvalget! Ny lokaltilpasset gudstjeneste- og dåpsliturgi. Dvs at vi har anledning til å lage egne lokale varianter som passer for vårt lokalsamfunn bl.a når det gjelder tekster og bønner. Liturgiutvalget jobber med dette og har frist til 1. søndag i advent. Menighetsrådet blir løpende orientert om forslag til endringer og disse blir prøvd ut gjennom året. Vi trenger menighetens tilbakemeldinger for å ta gode avgjørelser for varig endring. Møt opp til gudstjeneste og fortelle oss hva du synes. Vi har laget gudstjenesteplan for 1. halvår både for Nedre Eiker kirke og Solberg kapell Fredtun. I regi av diakoniutvalget blir det temakveld om sorg 22. mars kl 19 i kirkekjelleren med Kjell Ivar Berger og hans kone Sol. Dette passer for alle som bærer på en sorg enten at de har mistet noen de er glad i ved død

eller skilsmisse, nylig eller for en tid tilbake. Sorg er en lang prosess og det kan være godt å treffe andre i samme situasjon og også få litt profesjonell hjelp på veien videre. Vi planlegger Skjærtorsdagsmesse 5. april kl 18 med påskemåltid i kirkekjelleren og mulig en Ikon-utstilling og en flott Påskenattsmesse påskeaften kl 23. En høytidelig og spesiell gudstjeneste midt på natten. Vi forbereder årsmøte i menigheten som blir søndag 15. april i kirkekjelleren etter gudstjenesten. Her vil også Gjermund Glittfjell holde foredrag om Hans Nielsen Hauge. Sett av dagen allerede nå! Vi jobber med et samarbeidsprosjekt med Mjøndalen menighet om en torggudstjeneste i Mjøndalen i juni, et spennende prosjekt med våre venner «over Ælva» som foreløpig er i startgropa. Prosjektleder for dette er Jo Vestly.Ut over dette jobber vi med å søke penger fra forskjellige stiftelser, fond og organisasjoner til ting vi trenger i kirken og kapellet siden årets driftsbudsjett er svært stramt og Nedre Eiker kommunes tilskudd fra staten er blant landets laveste. Vi ønsker oss en aktiv og levende menighet og det er dessverre ikke gratis. Alle gode forslag og bidrag mottas med takk! For øvrig må jeg skryte av den flotte websiden vår http://www.nedreeikerkirken.no/. Kom gjerne med innspill om hva vi kan legge ut her. Vi er også på Facebook – gruppen heter Nedre Eiker kirke – her legges det ut info om aktiviteter. Vi vil være en kirke for folket i tiden.


2012 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 31 • 2001

Hektisk agentvirksomhet i Nedre Eiker kirke!!!

Denne siste helgen i januar var det uvanlig stor aktivitet i Nedre Eiker kirke. Lørdag ettermiddag møtte det opp tolv nysgjerrige barn på rundt åtte år. Ved oppmøte ble det delt ut et ekte agentbevis og hodebøffer til hver enkelt agent. Denne helgen var det satt ekstra fokus på barna. Å møte opp i en tom kirke kan virke litt skummelt, og da var det godt å ha med seg noen ledere. Sammen med hovedleder Knut Magnus, Roar og Ingeborg, var det noen flotte fjorårskonfirmanter. Det var ungdommer som hadde gjennomgått menighetens Minilederkurs, MILK. De fem flotte ungdommene som valgte å bruke litt av lørdagen til Tårnagentene, var Sander Krossen, Elisabeth Thoresen, Kristian Sørum, Kristian Bjerke og Aleksander Karlsson. For å være agent, er det svært viktig å bruke sansene sine for å registrere det som skjer i nærområdet. Derfor ble de nyutnevnte agentene utfordret på å bruke hørsel og syn før de virkelige oppdragene ble iverksatt. Høyt over bakken, hengende oppe i tårnet, er det to klokker av stort format. På hver av disse klokkene er det trykket viktige budskap, og agentenes første store oppdrag var å finne ut hva som sto på klokkene. I grupper på tre og tre agenter var det klart for stort innrykk i klokketårnet. MILK-lederne var aktive støttespillere for noen litt skjelvende barneagenter. Selv om det var kjempeskummelt, kaldt og mørkt, skal enhver agent trosse alle farer for å nå sitt mål. Klokkenes hemmelige budskap ble gjort kjent, men agentene hadde taushetsplikt. Budskapet blir kun gitt til de som er ekte agenter, derfor kan ikke klokkenes hemmelige budskap offentliggjøres i avisen. Da alle hadde vært oppe i klokketårnet, ble de møtt av en desperat og fortvilet sokneprest Roar Røkeberg: Tyver hadde vært på ferde og stjålet kirkebibel, fatet i døpefonten, de to store sølvlysestakene og vannmuggen til døpefonten. Nytt oppdrag ventet for tårnagentene: Finn alle gjenstander, slik at gudstjenesten dagen etter kunne gjennomføres! Tolv ivrige agenter kastet seg over oppgaven med liv og lyst, og etter en liten stund var oppdraget løst. Rundt omkring i kirkeskipet ble alle de stjålne gjenstandene funnet. Tyvene måtte ha fått panikk og hadde derfor forlatt tyvgodset. Alt endte bra til slutt.

BILDEHJØRNE S A

TH O

M

Så mye agentvirksomhet i en ellers tom kirke, gjorde at sulten meldte seg for fullt. Tolv sultne agenter kastet seg over maten nede i kirkekjelleren etter at de hadde øvet på en rap, spesielt laget for tårnagenter. Denne rap’en ble fremført av stolte agenter på gudstjenesten dagen etter. Sammen med over seks hundre andre menigheter rundt omkring i Norges land, var Nedre Eiker med å arrangere Tårnagenthelg, og erfaringene man sitter igjen med, er at dette er ubetinget suksess.     Trond Grimstad

Idyll i tåka.

3


4

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

NYE LEDERE:

I menighetsrådet: Anett Glittfjell Etter siste valg av nytt menighetsråd, har Anett Glittfjell tiltrådt som leder. Det er en særdeles aktiv dame med mange jern i ilden. Hun er 45 år, bor i Solbergelva og er gravferdskonsulent hos Jølstad begravelsesbyrå. I tillegg er hun sekretær i Eiker kultur-klubb, spiller i Solberg musikkorps og Sande musikkorps. Med sistnevnte korps skal hun i mars reise til NM i Janitsjar som arrangeres i Trondheim. Menighetsbladet har det soleklare inntrykk av at vi her sitter med en svært engasjert dame. Hun er gift og har en sønn. Som leder av menighetsrådet vil hun sette fokus på konkrete saker som er viktig for en menighet. Økonomien er viktig for at en menighet skal være levende og vital. Samarbeidet med fellesrådet er godt, og selv om utfordringene er store, er Anett sikker på at de skal klare å oppnå de mål de har satt seg. Anett er også med i liturgiutvalget. De jobber med den nye

liturgien for vår menighet. Den skal være klar til 1. søndag i advent. Det er ikke de store endringene, men enkelte nye tekster og praktiske detaljer vil bli lagt inn i gudstjenesten. Anett har vokst opp med tilhørigheten til kirken. Hun har bodd i Eiker siden 1987. Gjennom den musikalske opplevelsen sammen med det kristne fellesskapet har det vært godt å oppsøke menigheten og være en del av fellesskapet. Selv om hun til daglig er i kontakt med kirken som gravferdskonsulent, blir det noe helt annet å komme dit på fritiden. Hva må gjøres for å få en kirke i vekst og fornyelse? Kirken bør være åpen for alle, men ikke for alt. Anett er imponert over hvor mye som egentlig skjer i menigheten. Trosopplæringsplanen favner alle fra 0-18 år, kvinneforeningen Gustavas etterfølgere gir et utrolig godt fellesskap som inkluderer alle med en varme og medmenneskelighet til etterfølgelse for andre. Kirken gir rom for alle, og Anett vil jobbe aktivt for at kirken skal være et lavterskeltilbud hvor det er trygt å komme. Det skal være naturlig å oppsøke kirken i alle livets faser, både for glede og sorg.

Visjoner for inneværende periode? Til daglig opplever vi et samfunn hvor det er kav og stress. Vi haster av sted fra det ene gjøremålet til det andre. Derfor kan det være vanskelig å finne et sted å sette seg ned og finne ro i sjelen. Da er kirken det rette stedet. I kirkerommet opplever man en stillhet som er god. Det gjør godt å sette seg ned for å høre Guds Ord, synge salmene og la tankene vandre. Uansett hvor sterk eller svak gudstroen er, skal det være mulig å komme til kirken for å være stille. Derfor er en av utfordringene å nå frem til flere av dem som sliter med stress, mas og angst for ikke å lykkes i det karrieresamfunnet vi opplever i dag. Det er også viktig å ta vare på kirken og kirkegården som lokalhistorisk kulturinstitusjon. På kirkegården er mange av de gamle minnestøttene og bautaene i ferd med å bli borte på grunn av manglende vedlikehold. Det er beklagelig å registrere dette, og målet må være å få disse tilbake til opprinnelig heder og verdighet igjen. Det er en engasjert leder for menighetsrådet vi har slått av en prat med, og vi ønsker lykke til med det videre arbeidet i menigheten. Trond Grimstad

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I fellesrådet: Øystein Moursund I kommuner med flere sokn, skal det dannes et fellesråd som skal ivareta en del oppgaver på vegne av soknene. De viktigste oppgavene for fellesrådet er økonomi- og personalforvaltning, samt drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Hvert menighetsråd i kommunen er representert i fellesrådet. Nyvalgt leder for fellesrådet i Nedre Eiker er Øystein Moursund. Han er 52 år og er bosatt i Solbergelva. Øystein jobber som seniorrådgiver i VEAS, Vestfjorden avløpsselskap. VEAS er et anlegg som renser avløpsvann for 11 -12 % av Norges befolkning – det utgjør ca 560000 mennesker. Han har hatt ulike lederstillinger de siste årene, både i NSB og renovasjonsbransjen. Sammen med tre andre medarbeidere eier han også et eget selskap, Windhager NORGE A/S, som driver med salg av anlegg for biobrensel. Øystein er som medlem av menighetsrådet kommet brått og bardust inn i fellesrådet. Hvorfor takket du ja til å stille som leder for FR? Som medlem av menighetsrådet ble jeg forespurt om jeg ville ta dette vervet. Det tok jeg som en tillitserklæring og stor utfordring. Med tanke på hvilke oppgaver som venter i nærmeste fremtid, ser jeg på dette som en viktig og til dels krevende oppgave. Fellesrådets oppgaver er viktige for en ordnet og koordinert styring av lokalforvaltningen i

Kirken. Overskridelsene etter bygging og restaurering av kirken er en vanskelig sak. Det er viktig å få ryddet opp i det økonomiske uføret som oppsto etter utbyggingen av kirken. Fra økonomiseksjonen i kommunen får vi god hjelp til å få oversikt over tilstanden. Det gir jeg all ros for. Det kan ikke stikkes under en stol at økonomien er veldig anstrengt, men vi må vente til litt utpå året før vi kan si noe mer om hvilke tiltak som må iverksettes. Vi er åpne for ulike løsninger for å komme i havn med den skjeve økonomien. Investeringsmidlene står i null. De er brukt for å dekke opp tidligere års overskridelser. Det gjenstår fremdeles noen mindre arbeider før kirken kan fremstå som helt restaurert. Det må tas over de nærmeste års investeringsmidler. Mjøndalen kirke kommer nok også med noen investeringsbehov. I Nedre Eiker opererer menighetene med et lavbudsjett, og blant alle menigheter i Norge har vi et av de aller laveste, regnet pr innbygger. Det er en vanskelig og utfordrende omstillingsprosess som venter i menigheten, men ut fra de midler vi råder over må vi gjøre så godt vi kan. Menighetsbladet vil ønske Øystein lykke til, og tror og håper at fellesrådet vil håndtere de oppgavene som venter på en best mulig måte. Tekst: Trond Grimstad, foto: Knut Finquist.

Program våren 2012 Følgende datoer er det babysang: 19. mars, 26. mars, 23. april, 30. april, 7. mai, 14. mai og 21. mai. Det blir ikke Mylder den 31. mai. I stedet blir det 7. juni. Denne dagen drar vi til Solsetra. Tro og Lys har sin årlige kveldstur til Solsetra tirsdag 5. juni

SOMMERNATTSMESSE LØRDAG 16. JUNI 2012 KL. 23.00

Fellesgudstjeneste for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter Medvirkende: Kor i Nedre Eiker, menighetens frivillige og ansatte


2012 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 31 • 2001

Vinterbønn for Nedre Eiker

DEN HELLIGE MAXIMILIAN MARIA KOLBE

For ganske mange år siden hørte jeg en bemerkelsesverdig historie fra fangeleiren i Auschwitz: En polsk prest valgte frivillig å dø for en medfange og landsmann. Der, i råskapens og umenneskelighetens høyborg kunne altså noe slikt skje. Fransiskanerpresten, Maximilian Kolbe 1894–1941, var ingen hvem-som-helst. Han var en høyt ansett teolog med et vidt virkefelt både i hjemlandet Polen og utenfor. Bl.a. drev han trykkerier, gav ut tidsskrifter og grunnla et kloster. Han vokste opp i enkle kår, faren var fabrikkarbeider, mora drev en liten kolonialforretning. I 10-årsalderen hadde Maximilian en merkelig drøm. Jomfru Maria tilbød ham to kroner, den ene hvit og den andre rød. Renhetens og martyriets kroner. Maximilian valgte begge. Ti år senere mistet han sin far som hadde valgt å kjempe mot Russland i første verdenskrig fordi han ville befri Polen som da var en del av Russland. Men han ble såret, tatt til fange og for sitt opprør anklaget for foræderi og dømt til døden ved henging. I 1910 trådte Maxililian og hans eldre bror inn i fransiskanerordenen. Etter studier i Roma, vendte han i 1918 tilbake til et fritt Polen. Der begynte han et mangesidig arbeide. Han var bl.a. bekymret for Europas framtid. Ville man i den nye tid vende Gud ryggen? I sin teologi var han svært Maria-orientert. Ja, så mye at det vakte bekymring hos hans kolleger. Men han utviklet en klarere Kristusforankring. Uten Jesus har Maria ingen plass i den kristne tro. Det er han som er den første og sentrum. Polen hadde den største jødiske befolkningen i Europa, og antisemittismen hadde lange tradisjoner og dype røtter. Heller ikke kirken var fri, også Maximilian Kolbe hadde sine svin på skogen. Men da tyskerne besatte Polen i 1939 og flyktninger søkte tilflukt i klosteret hans, tok han også imot jøder. Han var opptatt av å hjelpe alle som ble «fordrevet fra sine hjem» og at «hjertets fornuft» måtte overskygge de gamle antisemittiske holdningene. Da Kolbe så ble arrestert i 1941 og havnet i Auschwitz, var en av begrunnelsene at han skjulte jøder. I konsentrasjonsleiren måtte Kolbe utføre like mye tungt arbeide som de andre fangene, og som dem ble han mishandlet på det groveste. Likevel hadde han tid og omsorg for sine medfanger. Han hørte deres skriftemål, veiledet dem i troen, bad sammen med dem og trøstet dem. Men Kolbes fangetid ble ikke langvarig. I slutten av juli 1941 trodde vaktene at en polsk fange hadde rømt. Han ble senere funnet druknet i en latrine. Kommandanten besluttet at ti tilfeldig valgte menn skulle dø som hevn, de skulle sultes i hjel. En av dem som ble tatt ut, skrek i fortvilelse: «Min hustru og mine barn, jeg skal aldri se dem igjen!» Til stor forskrekkelse for alle, steg Kolbe ut av rekkene og tilbød seg å ta mannens plass. «Hvem er du?» spurte leirkommandanten som også ble kalt slakteren. «Jeg er en gammel katolsk prest,» svarte Kolbe. Og merkelig nok gikk leirkommandanten med på forslaget, for ham var det likegyldig hvem som sultet i hjel bare antallet stemte. Sultebrakken ble forvandlet til en helligdom. I de nærmeste brakkene kunne man høre sang og bønn derfra. Også de tyske vaktene la merke til det, og mislikte det sterkt. Men heller ikke i sultebrakken slapp fangene unna mishandling. Stod en fange for nær døra når vaktene kom inn, ble de enten sparket i magen eller skutt. Etter to uker var det bare fire fanger igjen, en av dem Maximilian Kolbe. Da hadde kommandanten fått nok. Han trengte brakken til andre. En tidligere tysk kriminell gjorde ende på fangene ved å sette en sprøyte karbolsyre i håndleddet deres. Kolbes drøm som tiåring, hadde gått i oppfyllelse. Som prest valgte han renhetens krone, som fange martyriets. Den 10. oktober 1982 ble Maximilian Maria Kolbe helligkåret under en messe på Petersplassen i Roma, ledet av den polskfødte pave Johannes Paul 2. En av de tilstedeværende var Franciszek Gajowniczek, mannen som Kolbe ofret seg for 41 år tidligere. Kolbes liv og gjerning har gjort inntrykk på mange, også utenfor den katolske kirke. I 1980 kom romanen «Kolbes reise» av den norske forfatteren og katolikken Åge Rønning. Boken ble dramatisert av Kjetil Bang Hansen og framført på Nationaltheatret høsten 1986. botr

5

Vi begynner på nytt i januar Vender ansiktet mot juletreet på Solbergfjell og begynner på nytt med engstelige skritt på glattisen i duse morgener under gatelyktene noen sjanser må vi ta når det ikke er strødd forsiktig over gårdsplassen, forsiktig langs veien, men vi kommer da videre et lite stykke, time for time, dag for dag, vi lærer ydmykhet i januar og glede over at vi holdt oss oppreist Vi måker og skyfler, rydder og brøyter i februar, mens jorda sover og livet er i dvale på bunnen av vinteren, men Gud smiler til oss i solgløttet over Daleråsen, og smilet blir breiere og breiere i elveråket fra stegla til Steinberglandet. Vi kjører litt langsommere i februar og lærer tålmodighet og glede over alt som kommer alt som lever likevel Det løsner i mars Istapper løsner og nakkemuskler Og lerka henger i vinden over jordene ved Killingrud, Åserud og Vinnes strør ut sine triller som en liten Gudsengel: Det er vår i vente, skulle ha vært lerka nærmere, vi skulle ha hørt den bedre Vi går ut av bilen i mars, knepper opp og puster friere og trua blir sterkere, og det er lettere å takke for at du kommer oss i møte, Herre, med favnen full av forventning og glede, to søsken på jorda, kommer oss i møte med langsomme steg gjennom tida Reidar Lund llllllllllllllllllllllllllllllll

LER

DU?

Det var en gang to damer som skrøt av døtrene sine. Den ene sa: - Min datter er så flink at hun kan stave navnet sitt baklengs. Så sier den andre: - Hva er navnet hennes baklengs da? - Anna! - -

Kelner, det er et par briller i suppen min! Jeg ser ingenting jeg!


6

Menighetsbladet jubilerer

Vi som steller med menighetsbladet for tiden oppdaget plutselig at bladet var inne i sin 65., eller var det 67. sesong og at det bør settes litt fokus på det. Det første bladet het Søndagshilsen til Nedre Eiker og kom ut til jul 1945. Og det betyr at bladet egentlig er inne i sitt 67. år. Jeg har tatt meg tid til å kikke litt igjennom de utgaver som det er samlet på, og ser påfallende mange likhetstrekk opp gjennom årene. Og det har vært mange kreative forsøk på å gjøre bladet interessant og leseverdig for menigheten. De første redaktørene var prestene i menigheten og den første utgivelsen var det pastorene (prestene?!?) Rødland, Skarpaas og Dahl som sto for. Av stoffet var det som regel en andakt, oversikt over døpte, vigde og døde. Og kanskje litt fra bedehusene. Og som i dag: gudstjenesteliste. Man var seg også bevisst på å benytte lokale krefter for å gjøre bladet leseverdig og underveis og i gjennomgangen kom jeg over navnet på den som hadde tegnet den eldste tegningen som finnes av Nedre Eiker kirke, og det var den fargerike frisøren Leonard Lund. Han var også frivillig brannmann og det sies at han engang hadde en kunde i stolen da alarmen gikk. Vedkommende måtte reise til Drammen for å bli ferdig. En annen ting som har gått igjen i mange, mange år, var listen over de som ga en gave til menighetsbladet, så økonomi har vært viktig hele tiden. Og det ser vi på at det har vært annonser nesten hele tiden. All den tid jeg er utdannet typograf og har arbeidet i faget i nærmere femti år og jobbet med menighetsbladet i en god del år var det interessant å se den grafiske profil i gjennom tidene. Det er tydelig at redaksjonen hele veien har forsøkt og gjøre bladet leseverdig ut ifra de midler man

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012 hadde til disposisjon. Alle har forstått viktigheten av at det i de hele tatt var en menighetsblad. På midten av 60-tallet ble jeg som ung typograf kontaktet av sokneprest Salmund Djuvik om å lage et nytt blad med en annen grafisk profil. Jeg var utrolig smigret og la i vei med stor iver. Jeg tegnet bokstaver og la inn sorte prikker i de bokstaver som var en i. Da jeg her om dagen så igjennom 60-tallsårgangen oppdaget jeg også et innlegg fra 3 personer om hva de synes om menighetsbladet. Og blant intervjuobjektene var tidl. stortingspolitiker og finansminister Ragnar Christiansen og han uttalte at han ikke synes noe om de sorte prikkene, ellers var bladet OK. Den satt!!! En annen gjennomgangsfigur er kassereren i bladet. Helt fra første stund og i mange, mange år var banksjef Arne Møller kasserer. Også i dag har vi en veteran med oss og det er Anne Aanestad. Hun har deltatt i utgivelsen av bladet i 26 år – minst, og kan alle knepene i kirkelig sammenheng. Nedre Eiker Menighetsblad av i dag er et interessant prosjekt. Vi som steller med det synes at vi selv har fått til et fint blad som er leseverdig og severdig med fine bilder i farger, fint papir og masse interessant stoff. Og vi ønsker oss mer. Reidar Lund gir oss fine tanker og Thomas Røkeberg gir oss fine bilder. Andre sender inn historisk stoff og menighetens aktiviteter blir også behørig presentert. Reiseskildringer er også flott stoff og inspirerer til aktivitet. Min salme er en flott liten tankevekker. Og det hender en og annen god vits får plass. Menighetsrådets informasjon er viktig for menighetslivet. Men vi vil ha mer…… så kom igjen folkens. Tilslutt kan det også nevnes at økonomien for bladet er OK og vi vil samtidig benytte anledningen til å takke alle givere. Dess bedre økonomi, desto bedre blir bladet. Bj. Sannerhaugen


7

2012 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 31 • 2001

Å kunne sitt «Fader Vår» = å lære det     på nytt! I skrivende stund hører vi alle konfirmantene i Fader Vår. For oss er det en flott opplevelse og helt naturlig at denne kunnskapen skal sitte. Litt smånervøse kan nok konfirmantene være: Klarer jeg det? Husker jeg alle ordene? Hva skjer om jeg glemmer…? For de fleste går det greit. Ordene kommer raskt. Det gir mestring. Å kunne sitt Fadervår – er et uttrykk mange kjenner som en beskrivelse av å ha den grunnleggende kunnskap om noe. Å kunne den bønn Jesus har lært oss, er fortsatt elementær kunnskap i den kristne tro. Denne bønnen har gjennom ulike tider vært en sentral bønn ved gudstjenester og for den enkelte. Vi har fått en utfordring alle sammen nå: Fader Vår er kommet i ny språkdrakt, som er både nærmere grunnteksten og vår egen dagligtale. Det heter ikke ”Fader Vår” nå lenger. Nå heter det ”Vår Far…” Som konfirmantene tar utfordringen med å

lære Fader Vår utenat, har vi en utfordring å lære de nye ordene og gjøre dem til våre, til en livslang bærekraftig bønn. Så det er bare å sette i gang og lære «Vår Far»! Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen

Godt ord Midt på vinteren oppdaget jeg endelig at jeg hadde en uovervinnelig sommer inni meg.

Ikonutstilling og kafé

Torsdag 29. mars kl. 19.00 – 21.00 er det utstilling av ikoner i kirkekjelleren. Kl. 20 forteller Trond Bollerud litt om ikoner. Kvinneforeningen Gustava har kafé.

Velkommen til store og små!


8

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

En hilsen fra Spania Som bakteppe hører jeg tv`n fra hopprennet i Vikersund, Gunn Berit sitter ute i solveggen og vi gleder oss over småfuglenes sang. De samles i disse dager her i Torrevieja for å fly føre “hjemover”. Det er slik at når en er et stykke hjemmefra flyr tankene raskere til dere der hjemme. I følge ambassadens tall bor det vel 50 000 nordmenn her fast, og en mill. nordmenn er i Spanlia over kortere eller lengre tid i løper av året. De fleste kommer hit for å nyte varmen og klimaet. Som kjent er klimaet i Torrevieja et resultat av damp fra saltsjøene og den stabile temperaturen i området. Klimaet er spesielt velegnet for mennesker med reumatiske plager og åndedrettsplager. De reiser hit år etter år for å bruke den muligheten de har til å bevege seg og holde formen ved like uten smerter. I Norge blir det mest å være inne pga issvuller og dets like. I skrivende stund er vi i tidsrommet mellom fastelavenssøndag og påske. Før fastelavenssøndag er det karneval. Spanjolene viser sin tro med stor frimodighet. Dermed kunne vi være med og glede oss over deres feiring med opptog og fest. På palmesøndag er opptoget dominert av hvite palmeblader som rager høyt over alle. Langfredag er den store opptogsdagen. Da går folket her ut på gatene igjen. Da er det for å vise/delta i feiringen av Jesu lidelseshistorie og oppstandelses dag med prosesjoner der påskens budskap er tema. De har noen fantastiske figurer bygd på svære flåter som viser alle påskens aktører. Det starter med motiv fra palmesøndag. Alle flåtene bæres gjennom gatene med start fra domkirken. Det er en stor ære å få være med og være bærer. Jeg anslår at det er ca 32 (4x8) menn/kvinner pr flåte. Dette har de system på. De går med korte skritt, i takt, 50-75 m, stopper for å hvile, og etter oppsatt program bytter de plass for å kunne få belastningen over på den andre skuldra osv. Så følger tilsvarende flåter der budskapet er fra Skjærtorsdag, Langfredag og første påskedag med tilsvarende figurer. Alle pyntet med blomster. Med dette sender vi en hilsen til menighetsbladets lesere om en god påske til alle. Hilsen Gunn Berit og Roar.

I NEDRE EIKER VIL AKSJONSDAGEN VÆRE

TIRSDAG 27. MARS


9

2012 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 31 • 2001

Helene i Hebron

Kvinneforeningen GUSTAVAS ETTERFØLGERE

Helene Bjerkestrand, Tunsberg bispedømmeråds representant i Kirkerådet, skal de neste måndende være øyenvitne i et internasjonalt team på Vestbredden. Hun vil formidle noen av inntrykkene i bloggen sin, “The holy land inside out”. 8. februar reiste Helene Bjerkestrand (26) fra Krokstadelva i Buskerud til Hebron, den største byen på Vestbredden. Der skal hun arbeide gjennom Ledsagerprogrammet til Kirken Nødhjelp. Målet er å bidra til en rettferdig og varig løsning på Israel/Palestina-konflikten. - Jeg skal være observatør på et internasjonalt team sammen med tre andre fra Sverige, Finland og Australia. Vi skal være tilstede, rapportere, se og være øyevitner. Vi jobber for en fredelig løsning for konflikten og ønsker en slutt på okkupasjonen. Vi skal ikke ta side, men være nøytrale, sier Bjerkestrand til kirken.no.

Erfaren blogger Under det åtte måneder lange oppholdet vil Bjerkestrand blogge om opplevelsene sine. - Ja, det er små konflikter hver dag i Hebron og jeg er forberedt på å komme nær situasjoner som kan være ubehagelige. Men vi har høy sikkerhet rundt oss og har fått kursing. I tillegg går vi med synlige vester. Ledsagerprogrammet har vært der i 10 år og er godt kjente. Følg oppholdet hennes på bloggen “The Holy Land inside out”.

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Femti år gammel og like ”ung” som før!!!

Det er merkelig hvordan vi mennesker har evnen til å flytte grenser og være fleksibel i forhold til det vi opplever i og rundt oss. Da jeg gikk på folkehøgskole for mange, mange år siden, opplevde jeg at en av mine medelever hadde bursdag. Denne jenta hadde jeg sett på som jevnaldrende helt frem til den dagen hun rundet de tjue. Det gikk med ett opp for meg at hun var blitt tjue år!!! Det var fryktelig gammelt, ja, hun var jo direkte utgammel. Stakkar jente, ferdig med ungdomstida og all moro. Nå begynte voksenlivet for henne. Tenk, så kjedelig liv hun hadde foran seg, med ansvar, gjøremål og forpliktelser. Alt det jeg selv kunne sysle med, var over for hennes del. Jeg syntes ærlig og oppriktig synd på jenta. Nå er det gått mange år. Jeg har selv fylt både tjue og tretti, førti år og i fjor endte jeg opp som en ”utgammel” femtiåring!! NÅ er vel livet slutt? I månedene etter bursdagen min har jeg gjort meg opp noen tanker rundt det å ha nådd middagshøyden. Jeg er blitt velsignet med kone og tre kjekke gutter som jeg er utrolig glad i. De betyr alt for meg, men kan til tider være ubarmhjertig direkte og uten takt og tone. ”Nå har du lagt på deg, pappa” eller ”Hvordan kan du gå kledd slik, pappa, du som er så gammel??” Da jeg kom til skolen for å hente poden min i barneskolen, i tettsittende sykkelklær, holdt poden på å synke gjennom bakken. Noe så flaut!!! Jeg har plutselig innsett at de samme tankene jeg selv bar på som ungdom på folkehøgskolen, har mine gutter arvet. De ser på meg som en levning fra gamle tider. ”Fantes det biler da du var ung?” Med slike spørsmål kjenner jeg meg umiddelbart fryktelig gammel, men så filosoferer jeg over hva jeg føler, gleder meg over og engasjerer meg i, og da kjenner jeg at jeg er et levende menneske hvor tankene mine og følelsene mine er temmelig lik de jeg hadde for tretti år siden. Uansett hva mine gutter og deres generasjon

mener om meg og mine likesinnede, så vet jeg for meg selv at jeg er en ungdom i hodet. Jeg ler like hjertelig og godt som før, kjenner gleden over livet og har evnen til å se de små ting i det store. DET er slike ting jeg ikke klarte før, og evnen til nettopp dette er med på å berike livet mitt. Derfor vil jeg komme frem med mitt budskap til alle lesere: Hurra for femtiårene!!! Ikke la alle andre sette oss inn i en formel hvor vi skal være ”gammel” og ”kjedelig”. Vi er modne ungdommer som skal kunne leke, un-

Sted: Nedre Eiker menighetssenter Klokkeslett: 19.00 Ukedag: Torsdag (oddetalls uker) Kontaktpersoner: Merete Lange 454 66 758 Anne Aanestad 916 41 185 Toril Schou Moe 995 78470 MØTEKVELDER: 29. mars 12. april, 26. april 10. mai, 24. mai Juni: 07. juni Velkommen til damer i alle aldre! derholde og bli underholdt på lik linje med alle andre som er yngre enn oss! Ungdommelig vitalitet og kreativitet er ikke bare forbeholdt de som er under de femti, og det har vi lov til å vise frem i frimodighet. Stå derfor på, alle femtiåringer og dere som er enda eldre! Trond Grimstad

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Medarbeiderfest

Tirsdag 7. februar inviterte staben i Nedre Eiker menighet til medarbeiderfest for alle frivillige medarbeidere i menigheten. Forberedelsene startet tidlig på formiddagen. På menyen sto nemlig deilig kyllingsalat og dressing. Festen startet med nattverdsamling i Nedre Eiker kirke. Deretter fortsatte festen i kirkekjelleren, hvor bordene var dekket til fest med fint servise og levende lys. Menigheten

ansatte hadde programmet for kvelden. Nedre Eiker menighet er velsignet med mange trofaste frivillige medarbeidere i alle aldre. De er med i Mikrogospel, speiderarbeid, Tro og Lys, kirkeverter, kirkeskyss, kakebakere, konfirmantarbeid, menighetsbladet, Mylder, klokkere, kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, råd og utvalg i menigheten. Sokneprest Roar Røkeberg takket alle de frivillige for den store innsatsen de gjør i menigheten.     Tekst: Anne Aanestad


10

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

Konfirmant 2013?

det også. I tillegg har jeg blitt døpt i kirken og er kristen. Jeg tror det ville føles litt rart om jeg ikke hadde konfirmert meg kristelig.

Er du en av dem som tenker at du vil være konfirmant i Nedre Eiker kirke om ett år? Vi jobber med å forberede konfirmasjonstiden for neste års konfirmanter nå og sender informasjon ut i begynnelsen av mai. Denne informasjonen om konfirmanttiden, sammen med et registreringsark, sendes ut til alle som står i vårt medlemsregister, dvs. alle dere som er døpt i Den norske kirke og født 1998. Om du ikke er døpt, er du likevel hjertelig velkommen til å bli konfirmant, ta kontakt med kirkekontoret slik at du får tilsendt informasjon. Informasjonsmøte er i Nedre Eiker kirke onsdag 23. mai 2012 kl.1800 for dere som bor i Krokstadelva. kl.1900 for dere som bor i Solbergelva. Ta med utfylt skjema, attester og bilde. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med kateket Ingeborg Skagestad Tlf 32 27 23 23 eller epost; ingeborg.skagestad@neiker.no llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

En prat med tre konfirmanter Vi har tatt en prat med tre av årets konfirmanter og stilt noen spørsmål om konfirmasjonstiden: Navn: Mia Maudal Hordnes Konfirmantgruppe: Mat og Prat

Hvorfor ville du konfirmere deg i kirken? Fordi det føles naturlig pga dåpen. Hva har vært best så langt i konfirmasjonstiden? Alle de hyggelige menneskene, man blir så sosial. Konfirmasjonstiden er en læretid. Har du lært noe? I tilfelle hva? Jeg har lært at noe av det som blir sagt i gudstjenestene osv, faktisk er lærdom å ta med videre i livet! Dere konfirmanter må gå på flere gudstjenester. Hva liker du best? Liker best når det er mye som skjer. Hvilke tanker har du om konfirmasjonsdagen? Gleder meg veldig, kjenner det kommer til å bli spennende. En flott dag å samle familie og venner på! Navn; Bendik Skjønberg Holth Konfirmantgruppe: Leirkonfirmant gruppe Peter. Hvorfor ville du konfirmere deg i kirken? Jeg hadde ikke tenkt så mye på det, men av

en eller annen grunn var jeg fast bestemt på å konfirmere meg i kirken. Hva har vært best så langt i konfirmasjonstiden? Så langt har det vært veldig fint. På konfirmasjonsleiren hadde jeg det kjempefint med mange fine aktiviteter og det har jeg fortsatt i undervisningstiden. Jeg gleder meg til å fortsette med konfirmasjonstiden. Konfirmasjonstiden er en læretid. Har du lært noe? I tilfelle hva? Jeg har lært flere bibelvers som vi kaller ”dagens lille” som er gode å ha i tøffe og også lettere tider. Jeg lærte nylig Fadervår som også hjelper en i tøffere tide. Ellers lærer jeg generelle, men detaljerte ting om Jesus og kristendommen. Dere konfirmanter må gå på flere gudstjenester. Hva liker du best? Jeg syntes det er best når det skjer noe som dåp el. og ikke bare vanlig gudstjenester. Hvilke tanker har du om konfirmasjonsdagen? Jeg gleder meg veldig til konfirmasjonsdagen. Jeg gleder meg til alle gavene og til alle gjestene kommer. Det blir en fin dag. Navn; Magnus Flaten Hansen Konfirmantgruppe: Friluft/14+ Hvorfor ville du konfirmere deg i kirken? Jeg vil konfirmere meg i kirken fordi det er en slags tradisjon. Flesteparten i familien min har konfirmert seg kristelig og derfor ønsket jeg

Hva har vært best så langt i konfirmasjonstiden? Det har vært mye som har vært bra så langt. Det er vanskelig å velge det beste. Likevel må jeg trekke frem de to skogsturene på Årbogen. Der koste vi oss i mørket mens vi drakk varm kakao/solbærtoddi og grillet pølser. Selv om det var bitende kaldt var det også veldig hyggelig der. Konfirmasjonstiden er en læretid. Har du lært noe? I tilfelle hva? Ja, jeg har lært mye. Forholdet mitt til Gud har blitt sterkere. Jeg har lært å tro mer på han og synes læren om kristendommen har blitt mer interessant. Ellers har jeg fått mer kjennskap til Bibelen og jeg har lært hvordan jeg bruker den. Jeg har også lært at Bibelen ikke bare er en av mange bøker, men at den er mye mer enn bare det. Dere konfirmanter må gå på flere gudstjenester. Hva liker du best? Jeg syntes det var helt greit å gå på gudstjenester. Her lærer man mer om Gud og tenker dypere. Jeg er nå ferdig med mine seks frivillige gudstjenester og har bare de to obligatoriske igjen. Det eneste som har vært litt sjokkerende var gudstjenesten på samfunnshuset der en mann fikk hjertestans. Det tror jeg at jeg aldri vil glemme. Hvilke tanker har du om konfirmasjonsdagen? Jeg tenker at konfirmasjonsdagen er en dag man skal glede seg til. Det er bra å bli konfirmert og dette skal være en høytidelig feiring. Dagen skal ikke stresses med, men man skal bare hygge seg og ha det gøy. llllllllllllllllllll

Konfirmasjon Nedre Eiker kirke 2012.

Søndag 6. mai kl. 1000 Thomas Kristiansen Aasgaard Gard Sandengen Akselsen Trym Sandengen Akselsen Bjørn Rene Beck Irene Bråthen Emilie Risdal Danielsen Ingrid Gundersen Eggen Ebba Marena Hansen Camilla Opsahl Johansen Jørgen Benjamin Windborg Larsen Thea Marie Låstad Elise Bergland Pedersen Mirjam Rolfsnes Helene Bjørnsen Sandbeck Benjamin Lærum Simonsen Henrik Heggeseth Skoglund Anders Solberg Herman Tømmeraas Søndag 6. mai kl. 1230 Simen Arnegard Kristoffer Ask Edvin Bergstrand Benjaminsen Markus Bekkelund Silje Christensen


2012 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 31 • 2001 Kasper Eliassen Henrik Volden Farmen Ida Helene Dischler Hahn Even Holm Hansen Sebastian Temte Hansen Kristian Haugvaldstad Trym Kristian Hellum Hanna Kristine Johansen Joakim Løw Kjørmo Lasse Lunden Martine Havikhagen Nilsen Eirin Grinde Pedersen Hanna Sofie Selstad Sondre Simensen Rebecca Sinmichael   Benedicte Skagen Linn-Cecilie Solberg Tina Johansen Sveum Rikke Oline Thorsland Lørdag 12. mai kl. 1000 Madeleine Hansen Aaslid Stine Strand Andreassen Madeleine Bjerkedok Bergan Julie Bergem Sindre Frey Holberg Helene Holte Adalsteinn Kjartan Ingjaldsson Emilie Kartomten Malin Lein Køso Bjørn Atle Tjore Ludvigsen Sten Magnus Solberg Thoresen Fredrik Shaughnessy Jonas Groth Stenmark Emily Ann Løver Williamson Lørdag 12. mai kl. 1230 Tilla Siren Aakerhus Eirin Holmen Bakken Vilde Gladhus Eknes Kamilla Valla Hagen Martine Løvold Hallerud Magnus Flaten Hansen Mia Maudal Hordnes Petter Saasen Hovland Silje Elise Johansen Silje Meese Johannessen Marthe Klausen Jesper Knutsen Håkon Martinsen Kristine Gustavsen Pedersen Ida Kristin Themte Pettersen Lars Fredrik Pettersen Siri Runden Hanne Rødset Ingvild Stensrud Frank Odin Syvertsen Ida Marie Svingen Silje Lisette Tennøy Mia Valø

Nedre Eiker Menighetssenter

Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubiléer. Kontakt Gunn Zahl på 32 87 05 15 eller menighetskontoret for nærmere informasjon.

Marie Kvistad Vee Simen Weltz Carl Nicolai Wergeland Wang Søndag 13. mai kl. 1000 Natalie Sæterdalen Bing Oliver Borgersen Cathrine Løwer Dahlguist Ingvild Forsberg Caroline Halfdansen Marte Kristiansen Hjalland Martine Lysaker Johansen Brede Fritjof Klausen Alina Justyna Kulwicka Silje Vonheim Olsen Marte Rønningen Kristian Baklid Røste Caroline Thorgersen Søndag 13. mai kl. 1230 Hanna Engelhardt Andersen Alexander Egge Fabian Løkken Evensen Herman Evju Stian Fjerdingstad Olav Enger Frogner Marie Andrea Solberg Hatten Andreas Hellum Bendik Skjønberg Holt Maria Johansen Christoffer Madsen Larsen Jan Håkon Olsen Marius Fjeldstad Pettersen Andre´ Sjåstad Fredrik Smedby Sofie Tangen Syvertsen Sara Sørensen Rikke Susann Utengen Ole Jørgen Fodnes Øwre Med forbehold om endringer.

Forsidebildet: Glade kyllinger strikket på Gustavas kreative helg på fjellet høsten 2011. (Gustava = kvinneforeningen Gustavas etterfølgere)

ÅRSMØTE

11

Menighetens årsmøte søndag 15. april i kirkekjelleren i Nedre Eiker kirke kl. 12.30 Program: Årsmøtesaker Foredrag ved Gjermund Glittfjell ” I Hans Nielsen Hauges fotspor” Bevertning. Alle velkommen!

Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon 32 89 60 07 E-post: buskerud@kirkens-sos.no

www.kirkens-sos.no

Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth


12

Min påskesalme  RANDI STUBBERUD

Dine hender er fulle av blomster

Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte å gi dem til? Mine blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom. Han var ikke der. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Dine lepper er fulle av sanger. Hvorfor denne glede, hvor kom den fra? Fra den grav der hans legeme hvilte han stod opp, og verden ble fylt med sang. Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja. Dine øyne er fulle av glede. Si hva har de sett for å få slik glans? De har sett Herren Jesus! Han lever! Han gir livet mening og lys hver dag. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Nei, det trengs ingen blomster til graven! Jesus, du stod opp og du bor blant oss! Våre øyne er til for å se deg. Hendene er til for å tjene deg. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Det ble valgets kvaler, da jeg skulle bestemme meg for hvilken påskesalme jeg skulle skrive om. Jeg er glad i mange av dem og har sunget dem både i skolesammenheng som lærer og ellers på gudstjenester. En kuriositet i denne sammenheng som har blitt fortalt meg i alle år, er at den ene tanten min våknet syngende opp med: ”Å salige stund uten like” etter en

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012 operasjon som ung. Da snakker man virkelig om at salmen har gått under huden på en. Denne salmen eller kanskje rettere sagt sangen jeg har valgt minner meg mest om barnesang som veksler mellom spede jente- og guttestemmer. Mens Halleluja-ropet ender hvert vers på en mer kraftfull måte. Jeg tenker også på studieturen jeg var med på til Israel for over tretti år siden, da vi blant annet besøkte gravstedet ved Golgata der man antar at Jesus ble begravet. En mektig og spesiell opplevelse var det, uansett om man var troende eller ikke. Den tredje assosiasjonen jeg får i forbindelse med teksten i denne sangen er alle dem som planter eller setter blomster på sine kjæres gravsteder, år etter år. Det er en fin måte å minnes et familiemedlem på denne måten, slik de første kvinnene som kom til Jesu grav hadde tenkt. Det var en italiener som het Marcello Giombini som skrev den opprinnelige påskesangen. Han ble født i Roma i 1928 og flyttet seinere til Assissi, der han døde i 2003. Han var både organist, komponist og dikter. Giombini var opptatt av å lage friske, sangbare bibelviser for barn og unge på 1970-tallet. På denne måten ble han en fornyer av kristen sang i det katolske Italia. Sangen kom til Norden i 1970 i forbindelse med en konferanse om sang og musikk. En svensk prest oversatte først teksten til svensk. Sangen som finnes i Norsk Salmebok nummer 194 ble oversatt til norsk av Svein Ellingsen i 1976. Teksten er forholdsvis enkel. Versene tar utgangspunkt i noen spørsmål og er formet som en dialog mellom kvinnene som kom til graven tidlig påskedags morgen og disiplene til Jesus. Tre spørsmål stilles til kvinnene. Det første om blomstene som var tenkt til Jesus, men som ble overflødige, siden han ikke var der. De to neste spørsmålene er om gleden, hvor den kom fra og om hva øynene hadde sett for å få slik glans. Og svarene peker på oppstandelsen og at vi som menighet skal være Jesu øyne og hender i denne verden. Til slutt lyder Halleluja-ropet og lovprisningen firfoldig kraftfullt. Gud være lovet!! God påske!     Randi Stubberud

ØYVIND BOLSTAD SLUTTER Kirkeverge Øyvind Bolstad, har sagt opp sin stilling som kirkeverge i Nedre Eiker kirkelige fellesråd og fratrer formelt 01.10.12. Han har vært ansatt i stillingen siden oktober 2002.

TLF. 32 87 62 47

Vi utfører alt innen: 8  Sorgbinderi 8  Dåp 8  Bryllup 8  Konfirmasjon Arbeidergata, 3050 Mjøndalen Tlf. 32 27 05 05

AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang kl. 12.00 på menighetssenteret, kontaktperson: Gudrun Klingsheim, 32 27 23 29 Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00 Mikrogospel (annenhver mandag), kl.1819 på menighetssenteret, kontaktperson Ingeborg Skagestad, 482 10 031 Speidergruppe på menighetssenteret, kontaktperson Margrete S. Johansen, 412 53 450 Tirsdag: Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus kl. 17.30-19.00 for barn over 7 år. Nedre Eiker kirkes Jentekor På menighetssenteret kl. 18.00-19.30 for jenter 4.-7. klasse. Kontaktpers.: Kantor Nils Kr. Bonden 32 27 23 25

Sangkoret Omnibus på Nedre Eiker menighetssenter kl. 19.00 Kontaktperson Tone Furevik, 991 56 426

Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl. 11.00, kontaktperson: G. Sviggum, 915 61 716 Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00 Nedre Eiker kirkekor på Nedre Eiker menighetssenter kl.18.15-20.00 Kontaktperson: kantor Nils Kristian Bonden, 32 27 23 25 Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl.11.00 siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solveig Henningsen, 482 96 944

Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, Nedre Eiker menighetssenter, annenhver torsdag kl. 19.00. Kontaktpers.: Toril Schou Moe, 995 78 470, Merete Lange, 454 66 758,  Anne Aanestad, 916 41 185. Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl. 18.00 Kontaktperson: Kap. Christine Holmsen Lindkjør, 32 23 68 60. Se også vår nettside:

www.nedreeikerkirken.no


13

2012 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 31 • 2001

Formiddagstreff på Solberg kapell/Fredun

Kjære deg! Har du nylig mistet en som stod deg nær? Minnet kan være kjært og godt, men det kan også være vanskelig. Mange som opplever å miste en av sine nærmeste opplever det nyttig og godt å treffe andre i samme situasjon. Fellesskap med andre som har mistet sine, kan være en hjelp videre i livet.

Program for våren 2012

29. mars: Besøk av kateket Ann Kristin Halle Larsen. 26. april: Besøk av prest i Mjøndalen Christine Holmsen Lindbjør. 31. mai: Besøk av rektor på Danvik Folkehøgskole Tore Seierstad. 21. juni: Besøk av kateket Ingeborg Skagestad. Hilsen Kirkeringen Møtene begynner kl. 11.00 SKYSS, RING: JOHAN LISLELID, 32 87 05 07.

www.nedreeikerkirken.no

PALETTEN KINARESTAURANT Kjerraten 10 (Tråkkahuset), 3055 Krokstadelva

TLF. 32 87 66 20 www.palettenkinarestaurant.no

Stiftelsen Verkstedet

Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf. 993 20 804

I Nedre Eiker menighet tilbyr vi derfor nå sorggruppe for etterlatte ektefeller/livsledsagere. I sorggruppen er det viktigste formålet å ta vare på hverandre og å sette ord på sine følelser. Ved å dele erfaringer, kan de som deltar hjelpe hverandre til å bearbeide sorgen. Om sorg og delegruppe: • En gruppe består av 4-8 personer som møtes regelmessig. F.eks 8-10 ganger annenhver uke. • Deltakerne er helt vanlige mennesker som har opplevd tap, og som er i noenlunde samme livssituasjon. • Alle som deltar, har TAUSHETSPLIKT. • Tilbudet er gratis. • Sorggruppen er et tilbud for alle, uansett livssyn. • Sorggruppen ledes av diakonen i Nedre Eiker menighet. Sorg: Det finnes ingen oppskrift på sorgreaksjoner. Du kan være trygg på at den måten du reagerer på, er riktig for akkurat deg. • Sorg er en naturlig og sunn reaksjon på et tap av noen du var glad i. • Ved å la sorgen komme til uttrykk, fore bygger du psykiske plager. • Sorg tar tid. Lengre tid enn det du selv eller omgivelsene tror. • Sorg tapper deg for mye krefter. • Sorg betyr hardt følelsesmessig og mentalt arbeid. • Sorg kan gi uvante og sterke reaksjoner. • Sorg uttrykkes ulikt fra menneske til menneske: - noen gråter mye, andre lite - noen blir sintere og/eller reddere enn ellers - noen blir veldig aktive - andre vil helst bare sove - noen snakker til alle, andre vil helst være alene og slippe å snakke - noen mister matlysten, andre spiser mer enn ellers Den som tør og ”vil være i sorgen” og ikke flykter fra den, vil ofte oppleve:

• Tretthet • Konsentrasjonsproblemer • Søvnproblemer • Ensomhetsfølelse • Å miste interessen for det som før var spennende, hyggelig og morsomt å gjøre • Å bli mer sårbar, nærtagende og irritabel enn ellers, både overfor det andre sier eller gjør - og det de ikke sier eller gjør. En tid etter tapet vil de aller fleste oppleve at det er godt å treffe andre som har vært igjennom noe av det samme. En viktig del av sorgarbeidet er å holde bildet av den man har mistet, levende. Noen synes det er best å snakke med familie og venner, andre foretrekker organiserte grupper. Enkelte foretrekker enesamtale med en person utenfor familie- eller vennenettverk. Prester og diakon tar imot sørgende til slike samtaler. Er du interessert i å delta i en sorggruppe eller høre mer om dette, kan du ta kontakt med menighetskontoret. Mandag til torsdag kl. 10.00-14.00. Tlf: 32 27 23 28, Diakon Gudrun Klingsheim Tlf: 32 27 23 20, Menighetskontoret E-post: gudrun.klingsheim@neiker.no, ”Ansikt til ansikt med døden Blir det stille rundt meg. Blomstene står og visner Urørt i hjertets have – Ikke en får jeg gi til deg. Sorg er en ensom smerte. Trøst har en så tung vandring. Likevel må jeg mene: Øyne kan møte øyne – Hender kan ta om hender – Ingen er alene”. I stillhet. Luther Forlag 1995


14

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.

Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Vil du være med å gi en gave til Nedre Eiker menighet?

Ring 32 87 78 11

3400 Lier, v/Lierkroa Tlf. 32 84 00 48 – 32 84 07 95 ÅPNINGSTIDER: Mand – fred: 07.30–16.00 Torsdag: 07.30–18.00 Lørdag: 09.00–13.00 e-post: sig-s-as@online.no

AUT. MASKINENTREPRENØR TLF. 32 87 75 00 KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA

Send ditt bidrag til kontonr. 22202065515

Alt i trykksaker!

GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring

Elektriske installasjoner og rehabiliteringer innen l  Bolighus l  Industri

l  Landbruk

l  Forretninger l  Svakstrøm

l  Alarmanlegg

Fristende kaker til alle anledninger! www.bakerklausen.no Tlf.: 32 23 16 00

Telefon 32 87 72 56 • 3055 Krokstadelva

Hovedkontor: Hokksund 32 75 18 66 Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen 32 87 64 34 Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil

For Eiker-bygdene i generasjoner!


15

2012 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 31 • 2001

Slekters gang DØPTE

Lissie Birgitta Hvidsten-Pettersson Vilde Isabell Danielsdottir Julie Hansen Thea Isabel Holm Guro Motzfeldt Ida Skeide Max Danielsen Sigurd Cornelius Kristoffersen Sara Nathalie Pedersen Stella Sofie Sporbeck Vegard Flathus Lucas Alexander Lysgård Alma Aspelund Marcus Brun-Pedersen Enger Marcus Alexander Mehren Fabian Stavenes Synne Gulbrandsen Berntzen Leah Isabelle Storstrøm Brænden Gabrielle Aurora Bye-Andersen

Julie Kvanlid Endresen Leah Isabelle Humblen- Myrhagen Torkil Ottersbo Nyhus Emilie Engelhardt Hermansen Noah Ngalay Karlsen Mia Elise Lund Teodor Smedsrud Iver August Ressem Solberg Leander Robøle Bunæs Casper Evensen Marius Tollefsen Martin Hval Josefine Schulsrud-Haraldsen Kristian Skomakerstuen Grelland Håkon Steen Lundberg

VIGDE Anders Eriksen og Nathalie Adele Abrahamsen Schaefer Svein Ragnar Stenberg og Trude Harvik Stenberg

DØDE

ANDRE Nettsteder:

Olav Kalsnes Bjørn Andreas Mathisen Astrid Salvesen Sigrid Torkilsen Olav Ingmar Flaa Erling Fjeld Oddmund Hansen Eva Helene Gjesteby Ester Stangjordet Ella Stake Leif Christoffersen Ida Othilie Hansen Margit Andreassen Per Øistein Meidell Elfi Møller Marit Gjerde Erling Asbjørn Langbråthen Olga Marie Haugen Borghild Johnsen Gjertrud Lerbrekken Else Margrethe Ringnes Walther Kristensen

Drammens og Oplands turistforening: http://www.dotf.no/ Bok og media: http://www. bokogmedia.no/ Kirketorget: http:// www.kirkenorge.no/ Kirkens SOS: http:// www.kirkens-sos.no/

STOFF-FRIST NESTE NR.: MEDIO JUNI 2012 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad.

GREITT Å HA!

Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, 32 87 78 11 Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år

Menighetsråd: 2220.31.04980 Givertjenesten menighetsarbeidet: 2220.68.77867 Menighetsbladet: 2220.03.75797

Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 09.00 – 15.00 • Onsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag kl. 10.00 - 12.00 Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: 32 27 23 26 Privat: 32 87 10 80

E-post: roar.rokeberg @neiker.no

E-post: ingeborg.skagestad @neiker.no

Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: 32 27 23 24 Permisjon

Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: 32 27 23 25 Privat: 32 87 94 55

E-post: nils.kristian @neiker.no

Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: 32 27 23 20 Privat: 32 23 00 76

E-post: anne.aanestad @neiker.no

Kateket Ingeborg Skagestad Arbeid: 32 27 23 23 Mobilt: 400 38 295

Sekretær for kirkevergekontoret Merete Lange Arbeid: 32 27 23 32

Leder på kirkegården Bjørn Olaussen Arbeid: 32 27 23 30

Kirkegårdsarbeider Bjørn Kjenner Arbeid: 32 27 23 30

E-post: merete.lange @neiker.no Leder N.E. menighetsråd Anett Glittfjell Mobil: 452 08 320

Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: 32 27 23 20

a-glittf@online.no Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: 32 27 23 28

E-post: gudrun.klingsheim @neiker.no

Trosopplærer Knut Magnus Nordhaug Arbeid: 32 27 23 33

E-post: knutmagnus.nordhaug @neiker.no

Kirketjener Steinar Hunnestad Arbeid: 32 27 23 30 Mobil: 488 93 878

Redaksjons medarbeider Trond Grimstad Mobil: 920 91 463 E-post: t-grims@bluezone.no Fotograf Thomas W. Røkeberg


16

l  25. mars Maria budskapsdag Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høymesse Dåp, nattverd, sokneprest Roar Røkeberg l  28. mars onsdag Nedre Eiker kirke Kl. 19.00: Fastegudstjeneste Jan-Otto Eek, Nedre Eiker kirkekor medvirker l  01. april Palmesøndag Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høymesse Dåp, nattverd, Seniorprest Nina Kirkerød Lundteigen l  05. april Skjærtorsdag Nedre Eiker kirke Kl. 18.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste Felles med Mjøndalen l  06. april

Langfredag Mjøndalen kirke (merk stedet) Kl. 18.00: Pasjonsgudstjeneste Felles med Mjøndalen menighet Måltidfellesskap i kirkekjelleren etter gudstjenesten

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012 GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN

Kapellan Margrete S. Johansen. Solberg musikkorps

Søndag er kirkedag!

l  20. mai 6. søndag etter påske Solberg kapell/Fredtun Kl. 11.00: Høymesse Kapellan Margrete S. Johansen

l  07. april Påskeaften Nedre Eiker kirke Kl. 23.00: Påskenattsmesse l  08. april Påskedag Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste Dåp, nattverd Sokneprest Roar Røkeberg l  09. april

2. påskedag Solberg kapell Kl. 11.00: Høymesse Dåp, nattverd Sokneprest Roar Røkeberg Kirkekaffe, vafler og kaffe

l  15. april 1. søndag etter påske Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høymesse Dåp, nattverd Kapellan Margrete S. Johansen l  22. april

2. søndag etter påske Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Samtalegudstjeneste Konfirmanter Sokneprest Roar Røkeberg Kateket Ingeborg Skagestad Kl. 19.00: Samtalegudstjeneste Konfirmanter Sokneprest Roar Røkeberg

Kateket Ingeborg Skagestad NETS

l  29. april 3. søndag etter påske Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste Kapellan Margrete S. Johansen Besøk fra Det norske misjonsselskap l  06. mai 4. søndag etter påske Nedre Eiker kirke Kl. 10.00 og kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste Sokneprest Roar Røkeberg l  12. mai Nedre Eiker kirke Kl. 10.00 og kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste Sokneprest Roar Røkeberg kateket Ingeborg Skagestad l  13. mai

5. søndag etter påske Nedre Eiker kirke Kl. 10.00 og kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste Sokneprest Roar Røkeberg, kateket Ingeborg Skagestad NETS

l  17. mai Nedre Eiker kirke Kl. 09.00: Familiegudstjeneste

Nedre Eiker kirke Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste Tro og Lys gruppen medvirker Sokneprest Kjell Ivar Berger

l  27. mai Pinsedag Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste Sokneprest Roar Røkeberg l  03. juni Treenighetssøndag Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høymesse Kapellan Margrete S. Johansen l  10. juni 2. søndag etter pinse Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høymesse Sokneprest Roar Røkeberg l  17. juni 3. søndag etter pinse Kl. 11.00: Høymesse Sokneprest Roar Røkeberg l  24. juni 4. søndag etter pinse Nedre Eiker kirke Kl. 11.00: Høymesse Sokneprest Kjell Ivar Berger Felles med Mjøndalen menighet

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VÅRBRUS

Vårbrus-konsert søndag 29. april kl. 19.00! Trad-jazzgruppa Norsk Linie, Nedre Eiker kirkekor og solister. Entre kr. 100,Påske og vår er tid for blomstring og musikalske vår-slipp. Kor, jazzgruppe, solister og allsang er derfor egnede ingredienser når det søndag 29. april kl.19.00 arrangeres Vårbrus-konsert i Nedre Eiker kirke. Spirituals, påskesalmer og jazztoner er musikk som virker oppløftende og som gir glede. Nedre Eiker kirkekor og jazzgruppa Norsk Linie har hatt vellykket samarbeid før og det vil antagelig svinge bra igjen. Kirkekoret feirer 20-årsjubileum dette året og denne konserten er en del av feiringen som bl.a. også inneholder en Trøndelagstur. Arr. Menighetens musikkutvalg og Nedre Eiker kirkekor

Nedre Eiker menighetsblad nr.1/12.  

...og mye, mye mer! NR. 1 • PÅSKENUMMER • 2012 67. ÅRGANG Menighetsbladet fyller år Tårnagentene i aksjon Det er vår i lufta Vårbrus med Nor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you