Page 1

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

MENIGHETSBLADET FOR

Nr. 2

LISTA, HERAD OG FARSUND 2012

årgang 71

På Golgata stod det et kors. Vanse kirke

På Golgata stod det et kors. Jesus døde på korset. I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven. :/:Men korset er tomt, graven er tom Jesus stod opp og han lever.:/:

Vestbygda kapell

Herad kirke

Frelserens kirke

Spind kirke

God påske Side 1


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf. 38 39 55 30 Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Farsund menighetskontor .... tlf. 38 39 16 55 Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs - tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00 Kontoransatt: Merete Thorkildsen Salen tlf. 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf. 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no Sokneprest: Erik Noddeland tlf. 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Vikarprest: Ove Sletta

Kapellan: Rolf Petter Eriksen tlf. 38 39 55 37 E - post: rolf.petter@listamenighet.no

Ungdomsprest: Henning Huseby Jansen tlf. 38 39 16 55 E - post: henning.huseby.jansen@nkss.no.

Diakon: Svanhild Frøkedal tlf. 38 39 55 34 E - post: svanhild@farsund.kirken.no

Diakon: Astrid Mathingsdal Nøtland tlf. 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Even Eftestøl tlf. 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse og Herad kirke : Greetje van der Wal tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf. 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

Side 2

tlf. 38 39 16 55


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. Redaksjonen består av: Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 418

Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rnilsen3@broadpark.no

Du er et kongebarn Tenk dere, vi er alle kongebarn, helt uforskyldt. Valget er vårt om vi vil ta i mot den arven det gir oss eller ikke. Det er du som kan bekjenne din “kongelige” tittel, eller frasi deg den. Det er ingen andre som kan ta den fra deg, enn deg selv. Kor: Du er et kongebarn, Jesus har satt deg fri. Du er et kongebarn, fra nå og til evig tid. Du er et kongebarn, er arving hos din Gud. Du skal regjere i evighet med Ham.

Styremedlemmer: Eva Heskestad Hans Arne Rogn Ellen Jørgensen John Refsaas Even Eftestøl Synnøve Rydningen Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn

1. Så ikke se på din synd og din elendighet. Fest blikket på Guds Lam. La han få gi deg av sin herlighet, straffen din den tok Han.

Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769 Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn: Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos

2. Du er blitt renset fullkommen ren i Jesu blod. Slik står du nå for Gud. Og kraften som var der da Guds sønn oppstod, den har du fått av Gud. 3. Så tjen da Herren din Gud med stor frimodighet, til du får lønn en gang. La motløshet vike for Hans kjærlighet, bytt ut din gråt med sang.

Neste Menighetsblad kommer i juli. NB! Deadline for innlegg er 1.

Til ettertanke

Tekst og melodi: Håkon C. Hartvedt

juni

Side 3


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

Redaktørspalten

I skrivende stund skinner sola, og vårfornemmelse er der hos liten og stor når gradestokken stiger. Sola varmer godt ved husveggen, og vi må skjerme inneplantene for solvarmen ved å ta ned markiser eller persienner. Endelig kan vi tenke på vår og sommer.

Jeg visste hva svaret ville bli da jeg spurte ham enda en gang. Det er jo Gud, bestemor, fikk jeg til svar. Jeg ble litt overrasket, at han på seks og et halvt år tenkte på slikt når han tegnet. Han var liksom så veldig bevisst på hva han skulle tegne helt fra starten og så veldig lur ut. Og når jeg kan stille så ”dumme” spørsmål, så var stemmen hans så klar på at dette burde jo du vite, bestemor. Ja da, bestemor visste det, men likevel så syntes jeg det var så flott å se at han var opptatt av dette. Han ville vite om Den Hellige Ånd var en eller mange når han tegnet den.

Jeg har lyst til å fortelle om noe som skjedde her om dagen da jeg passet på tre av barnebarna våre. Fingermaling var det som opptok dem en god stund. Det ble tegninger i alle varianter strødd utover spisebordet til tørking etter hvert.

Han satt i tanker en stund etter at bestemor hadde svart at Den Hellige Ånd var en. Men likevel så kunne den være hos oss alle på en gang. Ja vel, var svaret hans, så tegnet han og de andre videre. Det var liksom ikke noe hvorfor eller andre spørsmål. Han godtok det bestemor sa og syntes det var et OK svar etter å ha tenkt litt. Tenk om vi voksne også kunne være litt enfoldige i vår tro og tankegang av og til. Men vi er heller slik at vi skal vurdere det fra alle kanter før vi kan godta de enkle svarene når det gjelder vårt kristenliv og våre valg i den sammenheng. Vi diskuterer det også gjerne, og vil helst ha svaret slik vi selv føler er riktig.

Jeg spurte den ene av tvillingene hva han malte. Jo, det er hjertet vårt, bestemor, sa han, og malte et stort rødt hjerte med fingeren sin. Så malte han videre med blått. Hva maler du nå da, spurte jeg. Den Hellige Ånd, sa han kontant, og malte også en blå H, et pluss tegn og en strekmann. Han fortsatte med grønt, og malte en J midt mellom et plusstegn og enda en strekmann. Jeg ble nysgjerrig og stilte enda et spørsmål om hva den J`en betydde. Jeg skjønte det, men ville bare høre det fra hans munn hva det var. Det er Jesus, sa han, og vasket hendene igjen, før han tok gulfarge på fingrene og malte en G med en ”gul sol” på den ene siden og enda en strekmann på andre siden av G`en.

Så enkelt er det bare, som tvillingsøsteren svarte noe få dager etterpå, da vi igjen snakket om bildet. Jeg prøvde å få vite litt mer av ham som hadde tegnet vårt hjerte, Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Det er som når ”Waldemar” tryller, han hadde tre taubiter i ulike farger, så gjorde han bare sånn, (så beveget hun hendene sin rundt hverandre) så ble de til ett tau, sa hun. Sånn er det, de er sammen. Ja, det er sant, svarte bestemor da. Uten å legge meg ut i en forklaring, så mener og tror jeg det blir som når vi er gift. Da sies det at mann og kvinne blir ett gjennom ekteskapet. Ved dåpen blir vi ett med Gud, og det er jo stort. Legger vi våre liv i Guds hender, så har vi både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd med oss. Velger vi å hvile i det, så er vi i Herrens hender selv om det stormer rundt oss, som det står i sangen. Tenk på det! Du har en treenig Gud som gir deg alt du trenger, bare du holder deg nær til ham. Han støter ingen ut, nei, han sier: Kom akkurat som du er, og jeg vil gi deg trygghet! Vi er kommet til påske når bladet kommer ut. Gled deg over den! Ikke bare for fridagene, og forhåpentligvis noen solrike dager, men ta til deg selve påskebudskapet, og takk Jesus for at han gikk den tunge veien for din skyld. Ønsker dere alle en velsignet og fin påske. Klem fra Eva Side 4


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

Forbønns- og giverliste til barne- og ungdomsarbeidet i menighetene i kommunen. Vi ønsker med denne listen å gi en utfordring til alle som ønsker å støtte barne- og ungdomsarbeidet som foregår i kirkene og bedehusenes regi. Det er mange som kanskje føler de har lyst å gjøre noe, men som av forskjellige grunner ikke kan være med i det praktiske arbeidet. Men det er noe annet enn praktisk arbeid som også er utrolig viktig, det er forbønn. Derfor har vi laget en liste med navn og kontonr. til forskjellige kor og foreninger. Klipp den gjerne ut, slik at du kan ha den et sted der du kan ta den fram når du ber. Føler du for å støtte noen av dem økonomisk, så kan du sende det du ønsker å gi til kontonr. som står bak navnet til dem du vil støtte. En ting som da er veldig viktig, er at det på giroen skrives veldig tydelig hvem gaven går til, fordi noen av kontonr er felles for flere lag/foreninger. (Eks:, Til Foreldre og barn) I bladene fremover vil vi fortelle litt mer om de forskjellige korene og lagene. Dette for at dere skal bli litt mer kjent med dem, slik vi har gjort med Solstrålan denne gangen, og som da er førstemann ut. Disse kan dere lese om på side 14.

Navn på lag og hvor de hører hjemme. Lista menighet Vanse Guttekor-Deo Gloria 3095 22 03092 Foreldre og barn Vanse speidergruppe 3070 10 05127 Betlehem Brekne Fyrlyset 3070 10 60551 Ungdomskoret 3070 10 26647 Hobbyklubben Stave og Langeland bedehus Yngres 3095 22 04943 Mandagsklubb 6330 05 26995 Barnekoret ”Solstrålan” 6330 56 45909 Betel, Vanse Yngres 6326 56 59596 Herad menighet Herad Mandagsskole og Vinnerlaget. Farsund menighet SIFA 3070 26 05454 Ungdomskoret 3070 10 37274 Jubelklang 3070 26 00614 Spind: Espeland Barnefore., NLM 3085 58 20621 Farsund Bedehus Lyngblomsten Barnefore., NLM 2801 06 74486

REMA 1000 Vanse tlf: 38 39 75 00

Mandals Klinikken tlf: 38 14 08 47 Dr.Popelier - ortopedi

Sparebanken Sør tlf: 38 39 85 00

Lister Elektro tlf: 38 39 07 98

Farsund Butikksenter AS (KIWI) tlf: 38 39 14 77

Reiersen Maskinverksted tlf: 38 39 38 80

Betong og Sand AS tlf: 38 39 30 32

DnB NOR tlf: 03000

Side 5


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

Andakt av Janet Penne

Helt fra jeg var liten og gikk på søndagsskolen, så har jeg hatt et forhold til det som står i Guds ord (Bibelen). Da jeg var 5 år gammel, fikk jeg et fint silkebokmerke til å ha i Bibelen fra min farmor, og der stod det ”Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg.” Verset var hentet fra Es. 49,16. Gjennom tiden på søndagsskolen fikk jeg lære å bli glad i Guds ord, og fikk oppleve at Jesus er glad i meg og at jeg kunne få være hans barn av bare nåde. I Es. 43, 4 står det følgende: ”Siden du er dyrebar i Mine øyne, får du stor ære, og Jeg elsker deg.” Ved å slippe Jesus inn i mitt hjerte, har jeg fått oppleve at jeg virkelig er tegnet i Jesu hender gjennom hans lidelse og død på korset, der han gav sitt liv for alle mennesker. Jeg har også opplevd å være dyrebar i Hans øyne, aktet høyt og elsket av Ham. Den dagen i mars 1977 da jeg var 17 år og bestemte meg for fortsatt å være et Guds barn, ja, da kjente jeg virkelig gleden i mitt hjerte. Jeg følte meg så elsket og at jeg virkelig hadde en Far i himmelen som gledet seg sammen med hele englehæren. Siden nyttår har jeg vært veldig opptatt av bibler. Til jul var jeg så heldig å få den helt nye bibe-

loversettelsen, og jeg begynte straks å lese i den. Fra før hadde jeg studiebibelen som er ganske stor og tung samt en mindre utgave som er enkel å ta med i vesken min. Nysgjerrigheten ble for stor. Da jeg begynte å lese i den siste bibelutgaven, måtte jeg samtidig lese de samme versene i de to andre biblene. Da jeg hadde begynt å lese i alle tre biblene, fikk jeg tilgang til min olderfars, bibel der skriften var så gammel at den nesten var umulig å lese. Det var veldig spennende for meg å lese i hans bibel, og spesielt lese de versene som det var satt strek eller kryss ved. Det er flott å se at understrekte vers i den gamle Bibelen som er nesten 100 år gammel, er vers som i 2012 er spesielle vers for meg, og som gir meg vissheten og gleden over at jeg virkelig er Guds barn. Derfor har de siste ukene vært veldig spennende for meg, for nå leser jeg samtidig i fire bibler, og det jeg har fått oppleve med å lese disse biblene er følgende: Bibelens aller første setning forteller at Gud skapte himmel og jord. Et annet sted i Bibelen sies det at ”himmelen ble skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde, han bød og det stod der.(Salme 33 vers 6 og 9) Bibelen er boka som handler om hva Gud sier, og hva som skjer når Gud taler. I Bibelen forteller Gud om seg selv, og hva han har gjort for oss gjennom sin sønn Jesus, og hva vi skal gjøre mot hverandre. Bibelen er Guds ord til oss. Gud som har gitt oss livet, vet best hvordan vi må leve for å ha det godt sammen. Det fortelles om tre teologiske studenter som på en togreise diskuterte hvilken bibeloversettelse som var den beste. En av dem satt taus og nøyde seg med å lytte. Nå ble også han spurt: ”Hvilken oversettelse foretrekker du?” Han svarte: ”Jeg synes min mors oversettelse er den beste.” Hans to teologiske kamerater undret seg. ”Hvem er din mor, har hun virkelig oversatt Bibelen?” Og svaret lød: ”Nei, min mor leser verken gresk eller hebraisk, så hun har ikke nedfelt noen oversettelse på papir, men hun er en kristen og har omsatt Bibelens innhold i sitt liv. Og det var den oversettelsen som førte meg til troen på Kristus. Gjennom hennes liv innså jeg nemlig at det som Bibelen lærer, er sant.” Det som er viktig for meg er å leve tett sammen med Jesus hver dag. Jesus er Seiers herren i mitt liv. Noen vil kanskje spørre om ikke jeg også har kjent på tunge dager, bekymringer og sorg, og det har jeg. Jesus har aldri sagt i sitt ord at vi ikke skal kjenne de tunge dagene, bekymringer, sorg og annet som kan være leit, men han har sagt at han skal være sammen med oss hver eneste dag. Side 6


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 De dagene som ikke er bra, har han lovet å bære oss. Jes. 41,10 l : “Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd.” Det er mitt største ønske å leve tett sammen med Jesus, slik at jeg kan være en solstråle og et vitne for andre. Få være et vitne i min hverdag, slik at flere skulle kunne bli et Guds barn og få den ekte Kristus-gleden som jeg har kjent og kjenner på hver dag.

La Beauté, Vanse

Butikken som kler deg. str. 38-56

mobil: 971 11 084

Komet Farsund Elektro AS tlf: 38 39 96 90

Stein Holteberg tlf: 38 39 42 22

TEKNIKKEN el og rør mobil: 916 58 484

Larsen Bakeri tlf: 38 39 32 70

Farsund Bilverksted tlf: 38 39 13 55

Farsunds Avis tlf: 38 39 50 00

Snartrykk

tlf: 38 39 02 27

Diakonens Side DET ER SÅ LITE SOM SKAL TIL Av diakon Astrid M. Nøtland

Som diakon møter jeg mennesker i vanskelige livssituasjoner. Noen står overfor problemer og utfordringer som kan ta motet fra noen og enhver. Jeg kan mange ganger kjenne på en fortvilelse og maktesløshet: Jeg kan ikke hjelpe dem ut av problemene, jeg kan ikke få slutt på det vonde de står oppi. Men det er en ting som stadig slår meg: De venter det ikke heller. De vet at jeg ikke kan gi flyktninger oppholdstillatelse, de vet at jeg ikke kan sørge for umiddelbar familiegjenforening, de vet at jeg ikke kan gjøre dem friske fra sykdom, eller løfte bort sorgen som tynger. De vet at det er mye jeg ikke kan. Men det er noe jeg kan – noe vi kan – gjøre for mennesker som opplever vonde dager. Vi kan gå noen skritt sammen med dem. Vi kan lytte. Vi kan gi dem en liten oppmuntringshilsen. Vi kan være medmennesker. Vise omsorg. Vi kan se dem som lider. Vi kan be for dem. Det er så lite som skal til for å gjøre dagen helt annerledes for et menneske i nød. Kanskje du har opplevd det? Noen smilte til deg akkurat da du trengte det. Du fikk et kort eller en hilsen i «rett tid.» Når vi opplever vonde ting, vet vi at det ikke finnes enkle løsninger og snarveier ut av smerten. Vi må gjennom det. Men for en forskjell når vi har noen å gå sammen med, noen å snakke med, noen som ser oss og oppmuntrer oss i «de tyngste bakkene», noen som bærer oss i bønn! For meg handler diakoni for en stor del om å gjøre disse «små» tingene. Og ikke minst: Oppmuntre og legge til rette for at flere kan få være med på å bringe lys og håp inn i «nødens mørke.» Det er derfor vi trenger flere som kan være med og gå på besøk, flere som kan være med på kirkeskyss, flere som kan hjelpe flyktninger med skyss til kor og andre aktiviteter. Det er så lite som skal til! Jeg tørr å påstå det! Noen synes det er vanskelig «å binde seg», men det finnes oppgaver som er lagt til rette uten de store forpliktelsene. Om du kan være med på kirkeskyss en gang i halvåret, hjelper det til å utvide tilbudet. Om du kan tenke deg å bli spurt om enkelttjenester en gang, kan du gjerne si fra til diakonen i menigheten din. Det er så godt å ha noen navn – noen som en vet kan spørres om det skulle være noe. Mange er allerede engasjert, men jeg unner enda flere å få lov til å være med å bety en forskjell, få bringe lys og håp inn i en vanskelig situasjon. Det er godt å gjøre noe for andre! Det er som vi skrev i minnebøkene da vi gikk på barneskolen: «Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad!» Det er så lite som skal til! Side 7


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

AVSKJED MED STEIN REINERTSEN Tekst Synnøve Rydningen - foto: Rune Nilsen

En undertone av tristhet bar fram takken og lovsangen da en fullsatt Frelserens kirke tok avskjed med en avholdt prest gjennom 16 år. Det ble en fantastisk gudstjeneste med alle fem korene, orgel og slagverk som sammen med menigheten sang sanger og salmer som Stein hadde ønsket seg. Hans kone Marit deltok også med sin flotte stemme og sang ”en tåre fra Ikonet” av Bjørn Eidsvåg.

I sin siste preken som sogneprest valgte Stein å tale om gavene vi har fått, inspirert av et bilde av Veslemøy Stoltenberg med samme navn. Den første utfordringen er å skille mellom gaver og lønn, sa han. Lønn har vi gjort oss fortjent til, gaver er noe vi har fått gratis. Livet er en slik gave. Vår verdi som menneske likeså. Familie og venner er også gaver. Riktignok kan noen venner kjøpes for penger, men det vennskapet falmer fort. Ekte kjærlighet og vennskap er en gave. På samme måte er det med troen. Den er en gave vi fikk i dåpen, der gir Gud oss sin Hellige Ånd og gjør oss til sine barn, ufortjent og av sin nåde. Nattverdbordet er heller ikke et premiebord for flinke kristne med god og plettfri vandel, men et gavebord: ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.” (Ef.2.8) Stein avsluttet med å takke menigheten for alle gavene han hadde fått i møte med enkeltpersoner og i det store fellesskapet. Det har betydd mye for meg og vært med å forme meg som menneske, sa han. Til slutt takket han sin nære familie, mor Bjørg, kone Marit, sin beste støttespiller, og de tre barna, Elisabeth, Kristine og Lars Kristian. Umistelige gaver fått av Gud. Side 8


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 Prost Hilde Sirnes takket Stein for godt kollegafellesskap og ønsket ham samtidig velkommen i prostefellesskapet. Hun framholdt Stein som en god teolog og berømmet han for hans framsynthet og evne til å knytte gode medarbeidere til seg og la dem få blomstre. Hun trakk også fram hans evne til å være i balanse, til å sørge for avspenning såvel som tid til å lese, trene, reise og slik hente impulser og ha mye å gi. Hun hilste han med Rom. 8 om at ikke noe skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, og overrakte

en blomsterbukett med bare forskjellige blomster som symbol på mangfoldet, og en rund og blid keramikkengel som lignet litt på henne, i fall han skulle trenge et oppmuntrende smil en dag. Nattverd og lovsang med over 400 mennesker er en fest å være med på.

Takkofferet gikk etter Steins ønske til det nye kirketorget og Stefanusalliansen, som arbeider for forfulgte kristne, og innbrakte over 20.000 kr. På gospelkonserten samme kveld, hvor Stein holdt andakt, ble det gitt 17.000 kr. til konsertfondet. Det ligger mye takknemlighet i disse beløpene. KIRKEMIDDAG Samira med fem gode hjelpere hadde laget kirkekaffen om til en overraskelsesmiddag med lam og ris på menyen, fordi det er Steins yndlingsmat. Hun hadde krydret den med ti forskjellige krydder, hvorav den viktigste var kjærlighet,

Og Wim Treurniet og KjellHåkon Aalviks postludium for orgel og slagverk var en verdig avslutning på en stor gudstjeneste. Side 9


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

sa hun, og takket Stein for hans inkluderende arbeid for innvandrerne og for hans forbønn hver søndag.

Sissel Marthinsen, menighetsrådslederen, takket Stein på vegne av menighetenes medlemmer som hører til både i Spind og Farsund. Du ser den som trenger å bli sett, har godt humør, har alltid tid og det er lett å være seg selv sammen med deg, sa hun, og takket ham for alt arbeidet han har nedlagt for barn, unge og voksne i menigheten. Hun rettet også en spesiell takk til Marit for hennes arbeid i ungdomsstyret, som voksen leder i ungdomskoret i 11-12 år og som medlem i Sela, koret hun var med å starte for 14 år siden. En uvurderlig støttespiller, sa hun. Rådmann August Salvesen takket fra kommunen og kalte Stein en positiv drivkraft som det er godt for et lokalsamfunn å ha. Han nevnte prosjekter som kirketorget, nytt orgel og nå utvidelsen av kirketorget, og sa at Stein er en katalysator for å få ting til, og nevnte også at han alltid snakket vel om andre og utelater det negative. Anette Karlsen fra Sørlandets Sykehus Flekkefjord takket Stein for hans tjeneste som sykehusprest der og tidligere på Farsund Sykehus en dag i uken. Hun trakk fram hans ekte tilstedeværelse i møte med mennesker, og at mange uttrykte at det var godt å få besøk av Stein. Maria Morfjord, pastor i Farsund Misjonskirke, sa at hun var lei seg fordi Stein skulle slutte

allerede nå. Han hadde vært med å ta godt imot henne da hun kom hit for et halvt år siden. Jeg tror Gud har store planer for deg, sa hun bl.a. Ungdomsstyret i menigheten takket Stein på en spesiell måte. De overrakte han et flerbruks lesebrett designet og produsert av Kjetil Andrè Nilsen, som kunne gjøre det mulig for ham å kombinere yndlingssyslene trim og lesing. En krok til Marits sjokoladepose og mulighet for raskt å omgjøre brettet til talerstol med antependier i liturgiske farger gjorde det hele komplett. I tillegg takket de Stein med tale og egenkomponert sang for hans evne til å engasjere, og sa de følte det leit at han skulle dra, men ønsket han lykke til i nye oppgaver. Ellen Jørgensen fra Herad menighetsråd takket og ønsket Guds velsignelse på veien videre. Sogneprest Erik Noddeland fra Lista menighet takket en god kollega og dyktig teolog og trakk fram Steins arbeid i kirkemøtet og med å utarbeidet den nye liturgien vi nå skal ta i bruk.

Side 10


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 Liv-Torunn Stave fra Lista menighetsråd leste fra Forkynneren 3 om at det er en tid for alt, også for å kaste stein og å samle stein, og sa at Stein ikke er kastet, men forflyttet til nye oppgaver og mennesker som trenger ham, og ønsket lykke til og Guds velsignelse. Sissi Kydland takket på vegne av alle ungene i Sifa, Jubelklang og søndagsskolen og for det gode kirke-skolearbeidet. Hun ga han en bitteliten engel med et stort hjerte i gave for at han alltid skulle huske på barna. Kirketjener Benjamin Pornemat gjorde sterkt inntrykk med sin tale til Stein hvor han takket for alt han hadde gjort og betydd for han og kona Laleh fra de kom hit for 6-7 år siden og ikke kjente noen, og fram til de nå fikk oppholdstillatelse, mye takket være Steins innsats. Han fortalte om hvordan Stein både hadde gitt trøst og praktisk hjelp og roste ham for å være både klok og snill og å være bedre enn noen advokat. Han og Laleh vil aldri glemme alt han har gjort for dem.

Det sies at bortimot 200 mennesker ble bespist med middag og kaffe, men det ties om hvor mange lam som gikk med. Varme, glade, mette og litt vemodige kunne vi gå hver til vårt. Det er en tid for alt.

Tiden med Stein Reinertsen er over, og vi takker av hjertet for alt han og familien har gitt, vært og har betydd for menigheten. Vi ønsker Guds velsignelse over nye oppgaver og utfordringer, og er glad for at Mandal ikke er så langt unna.

Grønhaug Gartneri & Begravelsesbyrå

STÅLESEN Brønnboring AS

Fotograf Belinda

Bjørnestad

Mobil:416 53 152 E-post: bb@listernas

tlf: 38 39 81 87

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172

EURONICS Vanse

Oskar Ertzeid eftf.

Brødrene Ytterdahl AS

HAVNEKIOSKEN

ORELÅVEN

Stålesen Mek. Verksted AS

tlf: 38 39 78 78

Borhaug Tlf. 38 39 76 49

tlf: 38 39 00 08

Selskapslokale Tlf. 38 39 64 99 / 932 71 475 Side 11

tlf:38 39 59 59

tlf: 38 39 61 50


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

Listakonfirmantene på tur til Knaben Tekst: Berit Danielsen -foto: Emily L. Tolleshaug, Kristin Djøsland og Berit Danielsen

Vi hadde en veldig fin tur til Knaben i år! Vi reiste fredag 3. februar, og kom opp til Knaben ca kl.20.00, Da var det romfordeling og kveldsmat som sto for tur. Under kveldsmaten begynte vi bibelstafetten, (En person blir utfordret til å lese et bibelvers til neste samling). John Stanley kåret også den første personen som skulle få ha på seg “tabbe-drakten.” Hver samling kåret vi også dette. Det gikk ut på at folk gjennom hele dagen kunne komme til John Stanley og forteller om tabber de hadde sett.

Han skulle så velge ut den morsomste som måte gå med drakten til en ny person fikk den på neste samling, Denne måtte da gå med det til neste gang vi hadde noe felles, osv. Den første og beste tabben hadde Kai Steffen, som hadde møtt opp på feil plass ved avreisen til Knaben, og han var dermed førstemann til å kle seg ut. Etter kveldsmaten hadde vi første samlingen, som var et felles møte. Da ble det holdt en liten andakt, vi sang lovsanger og hadde en lek. Kåringen av tabbe ble heller ikke glemt, noe alle syns var veldig morsomt. På lørdagen begynte vi med frokost etterfulgt av et felles møte. Etter dette kunne konfirmantene gjøre som de ville, nesten i hvert fall. Mange spaserte bort til skibakken og koste seg der hele, eller ganske mye av dagen. De som var igjen på leirskolen, spilte, badet i bassenget, rant på akebrett, gikk på ski i løypene som var rundt på Knaben, noen valgte også å være i gymsalen. Men et viktig høydepunkt for dem var også å komme seg til butikken. Gymsalen var et veldig attraktivt sted å være, og for det meste ble det spilt volleyball. Mange var trøtte da ettermiddagen kom, og flere prøvde seg på en lur... Likevel holdt mange seg våkne til kvelden kom, da hvert rom skulle ha hver sitt underholdningsinnslag. Vi fikk være med på Beat for Beat, henteleken og mye mer. Da det var leggetid, sovet vi så fort at nattevaktene kjedet seg veldig, så en fantastisk snill gjeng var det! Side 12


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 Søndagen startet med pakking. Etter frokosten var alle med på å forberede gudstjenesten vi skulle ha. Konfirmantene var med og pyntet, laget forbønner og var med på bønnevandring. Rydding og vasking av bygget var det neste på programmet, og konfirmantene var flinke og kjappe, selv om mange var veldig trøtte og helst ville ligge på sofaen og sove... Siste ting på programmet var middagen, og etter den reiste vi hjem. En kjempefin tur!

VELKOMMEN MED I PÅSKEKOR I VESTBYGDA KAPELL og velkommen med på skjærtorsdagskonsert i kapellet 5. april

I år blir det påskekor i kapellet istedenfor det tradisjonelle sommerkoret. Kantor Bryan D. Breidenthal er blitt utfordret av kunstneren Alfred Vaagsvold til å holde en konsert i kapellet i påskeuken i forbindelse med en spesiell utstilling som holdes innenfor en utvidet kunstakse på Lista. Alle habile sangere er velkommen med til øvelser fra tirsdag 3. t.o.m. torsdag 5. april fra kl. 16.00-18.00. Deltagelsen i koret er gratis, men deltagere bes melde seg på via menighetens nettside god tid i forveien. Nærmere opplysninger og påmelding på www. listamenighet.no. Side 13


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

Omtale av barnekoret “Solstrålan” på Stave og Langeland bedehus. Tekst og foto: Oddbjørg Havaas

I mars 1981 startet vi med barnekor på Stave og Langeland bedehus, med faste øvelser på tirsdager. Høsten 2000 byttet vi til mandagene i stedet, fordi ønsket var å samle alt barnearbeidet utenom søndagsskolen til en dag. Øvelsene har hele tiden vært på Langeland bedehus. De første 22 årene var navnet ”Stave og Langeland barnekor.” Men i 2003 skiftet vi til ”Solstrålan.” Da gikk vi også til innkjøp av flotte gule gensere men navnet ”SOLSTRÅLAN ” påtrykket. I dag er øvelsene redusert med et kvarter, slik at de største barna får en liten pause før mandagsklubben. Opp gjennom tiden har vi vært tradisjonelle og alltid begynt øvelsene med “presistrekning”, (red.bm. En treknig de har når barna kommer i tide til øvelse) og den er fortsatt like populær. Deretter følger en kort andakt, før vi går over til selve øvelsen av nye og gamle sanger. I pausen, som må til, har vi enten en liten lek eller konkurranse.

Senest i fjor hadde vi stort 30-års jubileum, da framførte vi musikalen ”Karoline” av Jarle Waldemar, til stor begeistring for de frammøtte. Da vi startet opp med koret, var nedre aldersgrense 5 år, men siden 1999 har den vært 3 år. Medlemstallet har hele tiden vært stabilt, og på det meste har vi hatt 40 gutter og jenter innskrevet i protokollen. Tallet er gått noe ned de siste årene, men vi har en trofast flokk som samles hver mandag - i dag er det hovedsakelig jenter. Opp gjennom disse 30 årene har vi sunget på mange ulike arrangementer i kirker og bedehus, men også ute i det fri. Vi har vært med og sunget på basarer, julemesser og andre tilstelninger. Det som er fast bestemt, er at vi synger på alle familiesamlinger som er på Stave og Langeland bedehus. De siste årene har vi hatt to slike samlinger i semesteret, og disse er lagt til mandagen og

I disse tretti årene har vi øvd inn mange sanger med og uten bevegelse, og i de senere årene har solistene stått i kø – noe som er kjempeflott! Flere musikaler har vi også prøvd oss på, og da er det ekstra spennende når barna både skal synge og være skuespillere. Side 14


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 samler fulle hus. Guds ord blir delt i ord og toner, og vi avslutter alltid med felles kveldsmat. Julespill øves fast inn før jul og blir framført på arrangementet ”Vi synger jula inn”, som bytter på å være på Stave eller Langeland bedehus. Foreldre og besteforeldre støtter godt opp om koret, og i fjor til julespillet innviet vi nye drakter som var sydd av en av bestemødrene. Kjempeflott! Ellers kommer de med kake, hjelper til på kjøkkenet og kjører når det trengs. Lederne har i årenes løp vært trofaste, og tre har vært med helt siden koret startet opp. På det meste har de vært fem ledere, men er nå fire. Sanggleden er stor, og det er flott når det jubles ut: Jesus bor i hjertet mitt, derfor vil jeg fryde meg!

ByggefirmaVestbygg AS

Mosvold Farsund AS

Gi Gi Damekonfeksjon

Revisorsenteret Farsund

Lista Treindustri

Vanse Mølle

Farsund Libris

Hansen Renovasjon AS

REMA 1000 Farsund

Montèr Farsund - Vanse

Lista Autoteknikk AS

Mobil: 907 90 6 98

tlf: 38 39 16 00

tlf: 38 39 22 77

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00

tlf: 38 39 97 00

tlf: 38 39 41 00

tlf: 38 39 24 10

tlf: 38 39 18 88

tlf: 38 39 11 65

tlf: 38 39 36 66

tlf: 38 39 77 91

Tor Hugo

tlf: 38 39 35 37

ZAHL’S AGENTUR

Kjell Ore AS

tlf: 38 39 37 55

tlf: 38 39 37 16

tlf: 38 39 63 00

Vanse Bilservice A/S

Einar Øgrey Farsund AS

Andreas Bjørn Salvesen

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø

Trunken AS

Farsund Advokatene

Lista Bokhandel AS

tlf: 38 39 34 02

tlf: 38 39 00 12

tlf: 38 39 96 00

tlf: 38 39 67 80 www.trunken.no Side 15

tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 38 97 50 www.farsundadvokatene.no


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

GJENSYNSGLEDE Tekst Ove Sletta - foto: privat

Fam

aul.

mad P

il Ha ilien t

Vi gledet oss til å komme til bibelskolen i Tchollire. Skolen har to klasser. Den ene for å utdanne katekister og evangelister. Den andre gir undervisning til blinde. Blindeklassen har vært et av Farsund menighets misjonsprosjekter i flere år. Vi har støttet den økonomisk, og åndelig ved forbønn. Enda en grunn hadde vi til at vi gjerne ville dit. Læreren i blindeklassen, Hamad Paul, har vi kjent og hatt kontakt med i over 30 år. En kveld i 1979 banket det på døra vår i Ngaoundere. Utenfor sto to ungdommer. Flyktninger fra nabolandet Tchad. Et land og et folk som har opplevd mye vondt. Kristne ble forfulgt. Ofte manglet de det meste. I en periode var landet også hjemsøkt av borgerkrig.

Noen misjonskvinner i Eiken ønsker å gi penger til noe spesielt i Kamerun. Plutselig hadde vi penger til skole, mat og opphold. Og de to ungdommene ville mer enn gjerne det. Hamad Paul ble blind da han var 12 år. Senere hadde han lært å lese blindeskrift. Samtidig som han reiste til bibelskolen, fikk vi kjøpt deler av Bibelen på fransk med blindeskrift. Han var en dyktig og lærevillig elev. Men tiden på skolen tok slutt. Hva nå? Jo, han begynte å reise til landsbyer som forkynner. Der fant han også andre blinde - som oftest bortgjemt på grunn av sitt handicap. En ide opptok ham:

Den ene av de to ungdommene var Hamad Paul. De fikk mat og husrom. Senere fikk de et annet sted å bo. Men hvordan kunne vi gi dem noe meningsfullt? Hva med et opphold på bibelskolen på Meng ? En bibelskole som lå 30 mil lengre sør. Men det kostet penger. En dag kommer et brev fra presten i Hægebostad og Eiken, tidligere misjonær i Kamerun, Sigurd Knudsen. Han stiller et spørsmål: ”Har dere bruk for penger?” Side 16

På vei til Bibelskolebygget.


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 ” Tenk om jeg kunne starte opp en klasse for blinde på bibelskolen!” Det ble så. Og Det Norske Misjonsselskap ville gjerne støtte. På grunn av at det ikke ble gjort noe for de blinde lenger nord i Kamerun, ble klassen for 5 år siden flyttet til Tchollire, 50 mil lengre nord. I snart 30 år har Hamad Paul undervist blinde. Lært dem å lese, gitt bibelundervisning og sammen med andre gitt praktisk arbeidsveiledning. Endelig er vi framme. Først møter vi styreren for bibelskolen, presten Wadjiri. Overraskelsen og gleden er stor da han forteller meg at jeg hadde konfirmert han for 35 år siden.

Der kommer Hamad Paul og kona hans gående. Snakk om gjensynsglede. Intet øye er tørt. Snart er vi på plass i stua hans sammen med åtte av hans ni barn. Her er hjerterom. I ei middels stor stue er det plass både til hans og vår familie. Styreren Wadjiri informerer først om skolen, hvor det er 16 elever i den treårige katekistklassen, og 9 i klassen for blinde. Han gir Hamad Paul et godt skussmål, både som menneske og lærer. Vi kan jo bare tenke oss hvor mye som skal til for å gi omsorg på de fleste områder til 9 blinde.

Bilde over og bildet til venstre er fra et av klasserommene. Hamad Paul leser fra Bibelen med blindeskrift.

Så får han ordet. Han sier at han aldri hadde trodd at han skulle møte igjen sin ”mor og far” i Norge, og at barna hans skulle treffe sine ”besteforeldre.” Etter gjensidige takketaler, fikk vi se selve skolen. I et av klasserommene var det kartong på kartong med bøker på blindeskrift. Gleden var også stor over at de hadde fått en ny forsyning med ”skrivebøker” og en ny blindeskrive maskin. Og ikke minst imponerte han barnebarna våre ved å lese fra Bibelen ved hjelp av blindeskrift. Denne dagen fikk vi nok en hyggelig over raskelse. Ei av døtrene hans var leder for søndagsskolen i denne muslimske byen. Hver søndag kom det gjennomsnittlig 250 barn. Denne, som mange andre søndagsskoler, trenger materiell og forbønn. Vi måtte videre. Nok en dag velsignet med opplevelser som alltid vil ha en stor plass i våre hjerter. Elsa og Ove tar avskjed med Hamad Paul og frue.

Side 17


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for april, mai og juni. Palmesøndag 1. april Matt. 26, 6 - 13 Skjærtorsdag 5. april Luk 22, 14 - 23 Langfredag 6. april Mark 14, 26 – 15,37 Påskenatt 7.- 8. april Rom 6, 3 - 11 Påskedag 8. april Matt 28, 1 - 10 2. påskedag 9. april Luk 24, 36 - 45 Søndag 15. april Joh. 21, 15 - 19

Søndag 22. april Joh. 10, 1 – 10 Søndag 29. april Joh. 13, 30 – 35 Søndag 06. mai Luk. 13, 18 – 21 Søndag 13. mai Matt. 7, 7 – 12 Torsdag 17. mai Matt. 22, 17 – 22 Søndag 20. mai Joh. 3, 16 – 21

Pinseaften 26. mai Joh. 7, 37 – 39 Pinsedag 27. mai Joh. 14, 15 – 21 2. pinsedag 28. mai Joh. 6, 44 – 47 Treenighetssøndag 3. juni Luk. 10, 21 – 24 Søndag 10. juni Joh. 3, 26 – 30 Søndag 17. juni Joh. 1, 35 – 51 Søndag 24. juni Matt. 16, 24 – 27

Vanse kirke

Søndag 22. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Erik Noddeland Takkoffer: Trosopplæring

1.pinsedag 27. mai Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen. og Erik Noddeland. Takkoffer: Trosopplæring

Skjærtorsdag 5. april Familiegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Diakonien

Søndag 6. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Konfirmantarbeidet

Langfredag 6. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland

17. mai Familiegudstjeneste kl. 10.45 v/Erik Noddeland Takkoffer: Blå Kors Norge

1. påskedag 8. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Menighetsarbeidet

Søndag 20. mai Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Erik Noddeland Takkoffer: Framtidsbygget

Side 18

Søndag 3. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Norsk misjon i øst Søndag 17. juni Gudstjeneste på Nordberg Fort kl. 11.00 v/Erik Noddeland. Takkoffer: Framtidsbygget (Værforbehold) Svar på Barnas side Hva er jeg ? En sprettball. Svar på bibelske spørsmål: 1a. 12 år. - 1b. Påskefeiringen. 2. Da han red inn i Jerusalem. 3a. Lam - 3b. Vasket føttene til disiplene.

Lørdag 5. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Konfirmantarbeidet


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 Søndag 13. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Konfirmantarbeidet

Søndag 13. mai Gudstjeneste kl. 11.00 v/Henning H. Jansen Takkoffer: Menighetsarbeidet

17. mai Gudstjeneste kl. 09.45 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Blå Kors Norge

17. mai Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen Takkoffer: Sjømannskirken

Palmesøndag 1. april Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen. Gubba Takkoffer: Diakonien

2. pinsedag 28. mai Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Israelsmisjonen

2. pinsedag 28. mai Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Bibelselskapet

Skjærtorsdag 5. april ”Påskekorkonsert” kl. 16.00 v/Bryan D. Breidenthal

Søndag 10. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Diakonien

Frelserens kirke

Vestbygda kapell

Langfredag 6. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen

Herad kirke

1. påskedag 8. april Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Menighetsarbeidet Fredag 13. april Konsert kl. 19.00 v/Bryan og Oddvar Takkoffer: Framtidsbygget Søndag 15. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Gubba deltar Takkoffer: Lista søndagsskoleforening Søndag 22. april Gudstjeneste kl. 19.00 v/Rolf Eriksen. Erik Noddeland Konfirmantene deltar Takkoffer: Kirkens SOS Lørdag 12. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13.00 v/ Rolf Eriksen Takkoffer: konfirmantarbeidet

Palmesøndag 1. april Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Trosopplæringen Skjærtorsdag 5. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: NLM 2. påskedag 9.april Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Livingstone Ungdomsarbeid/konf. arbeid i Farsund Søndag 22. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen Takkoffer: Åpne dører

Side 19

Skjærtorsdag 5. april Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Diakonien Langfredag 6. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Ikke offer 1. påskedag 8. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Menighetsfakultetet Søndag 15. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Menighetskassen


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012 Søndag 22. april Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Trosoppl.arbeidet

Søndag 20. mai Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: NMS

Søndag 29. april Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: NKSS

1. pinsedag 27. mai Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Normisjon

Torsdag 3. mai Samtalegudstjeneste kl. 18.00 v/Henning Huseby Jansen Takkoffer: Ungdomspreststill.

Søndag 3. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Menighetskassen

Lørdag 12. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 12.00 og kl. 14.00 v/Henning Huseby Jansen Takkoffer: Ungdomspreststill.

Søndag 10. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Israelmisjonen

Søndag 13. mai Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Diakonien 17. mai Gudstjeneste kl. 10.45 v/Ove Sletta Takkoffer: Trosopplæringen

Søndag 17. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: NMS Søndag 24. juni Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Normisjon

Kulturkveld i Vestbygda kapell Vi samles til kulturkveld i kapellet fredag 13. april kl. 18.00. Vi samles til en allsidig kveld for alle aldersgrupper. En festkveld med mye sang og musikk, og litt orientering om Framtidsbygget. Fyrlyset og Voices deltar. Det samme gjør lovsangsteamet vårt og brødrene John Stanley og Magne Martinsen.

Spind kirke

Skjærtorsdag 5. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Diakonien 2. påskedag 9. april Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: NKSS Søndag 6. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 v/Henning Huseby Jansen Takkoffer: Trosopplæringen 17. mai Gudstjeneste kl. 12.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Diakonien 2. Pinsedag 28. mai Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: V-A søndagssk.krets Torsdag 17. juni Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Spind søndagsskole Søndag 1. juli Vigeholmen Gudstjeneste kl. 16.00 v/Ove Sletta Takkoffer: NMS

Gubba-gjengen deltar også. Velkommen fra hele Lista. Side 20


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

”I Herrens händer” Kor: I Herrens händer, i Herrens händer Där får jag vila, Där är jag trygg. Det kanskje stormar rundt omkring mej Men i Herrens händer, där är jag trygg. Som när en fågel med bruten vinge, vil flyga hem men inte kan. Så kändes alt, ingen vind som bär mej Nu flyger fågeln som för jag fann. Om du behöver no’n som går med dej Dit ingen annan har gått förut Så finns det en som bär din börda Han finns hos dej til livets slut.

DØPTE

barn siden sist Vestbygda kapell

Vanse kirke 21.01 Carolina Salvesen Penne og Inge Holvik Kjørrefjord

DØDE

Robin Liestøl Vaagsvold 22. 01

Vanse kirkegård

Coating Service AS Ore Mobil: 477 75 292

Mathias Hoholm 12.02

Louis Magnus Saudland

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

f.1930 f.1921 f.1955 f.1919 f.1950 f.1923 f.1957 f.1922

Farsund kirkegård

tlf: 02002

Tore Heitmann Berit Lise Årrestad Stave Roald Andersen Lilly Sandnes Solveig Johansen

Eiendomsformidlingen A/S tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 39 05 85

Gudrun Nordhild Eggen Asbjørn Berg Sørensen Svein Arvid Skårdal Alfhild Alice Jørstad Gunnar Arnfinn Elle Tordis Lina Paulsen Wenche Øvensen Rosåsen

Herad kirkegård

mobil: 908 85 9 62

Advokat Wigdis Hansen

Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad

Frelserens kirke

Skrevet av Pelle Karlson

Farsund Multi Apartment AS

VIGDE

Heine Georg Nordfonn 12.02 Side 21

f. 1936 f. 1957 f. 1931 f. 1916 f. 1917

Spind kirkegård Oddbjørg Tobine Havik

f. 1920


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

14 dager med Marit Stokken Tekst og foto: Eva Heskestad

De fleste av oss kjenner Marit Stokken fra kassetter og CD-er der hun synger sammen med Irene Krokeide Alnes. De to har reist sammen for det Vestlandske Indremisjonsforbundet siden 1. oktober 1974. Marit kommer fra Fitjar på Stord, men bor nå på Godøy på Sunnmøre. Hun reiser i 100 % stilling for Indremisjonsforbundet, som organisasjonen nå heter. Marit og Irene reiser rundt på Sørlandet, Vestlandet og Finnmark. Men gjennom fellesmøter og besøk i ulike sammenhenger, har de også vært innom de fleste andre fylker i landet. Her i distriktet har de vært på teltmøter både i Vanse og Lyngdal, i tillegg til møter på noen av bedehusene. Deres musikk blir også ofte spilt på Lyngdal nærradio. Mange fra distriktet rundt her har sikkert også vært med på SI-reiser til Kypros, der Marit i mange år har vært reiseleder sammen med Ragnar Ringvold fra Vennesla. Når Marit kommer til distriktet, støtter vi som har vært der opp om møtene, og ”mimrer” da også om mange flotte møter og andre opplevelser fra Kypros. Som Marit sa med et smil, vi er snart en egen menighet. Tirsdag 14. februar startet møtene med Marit på Langeland bedehus. Dette var første gang

hun var der, men Irene hadde vært der tidligere, og hun hadde mange ganger fortalt om det spesielle bildet som henger over talerstolen der. Til og med på TV har hun nevnt dette, fortalte Magne. Så mye som Marit hadde hørt om dette bildet, hadde hun gledet seg til å få se det i virkeligheten. Magne Havaas ledet møtet på Langeland og ønsket denne kvelden Marit hjertelig velkommen. Han fortalte også at det var 10 år siden hun sist hadde vært på Lista, men da var det på teltmøter i Vanse. Forventningene var nok store hos de fleste som kom på møtene, og jeg tror ingen gikk skuffet hjem en eneste kveld disse kveldene. Hver kveld var det forskjellige sangkrefter, så som Stave og Langeland musikkor, Betlehem Brekne musikkor, Flekkefjord musikklag, Anne Mie Heimvold, Svein-Morten og May Britt Havaas. I tillegg sang også Marit duett med Oddbjørg Havaas på hvert møte. Hun fortalte hvor glad hun var for at Oddbjørg ville være med henne og synge disse kveldene, men også for at Helen Johansen var trofast ved pianoet. Ja, det var flott å høre på all den fine sangen disse dagene. Marit mente at vinden på Lista gjorde at de som var med i korene her fikk så fin sangstemme, fordi de fikk så mye frisk luft i lungene.

Side 22


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012 Marit talte over flere emner, men likevel hadde alle tilknytning til hverandre, slik at vi kjente at dette må til, skal vi klare å leve som en kristen. Første kvelden fortalte hun at hos Jesus kan vi komme og ”ete” alt det vi vil, for alt er gratis. Som hun også sa denne kvelden, så er Jesus like mye der for oss i dag som han var for den lamme som noen bar frem til ham i Kapernaum. Vi som lever i dag, kan også være med i et ”bærelag”, slik disse som bar den lamme frem til Jesus da han var i Kapernaum. Magne Havaas, Leiv Jan Meberg, Kari Larsen, Helge Elle, Bjørn Arild Skeibrok, Kjell Tollisen, Asbjørn Skøien og Paul Heskestad delte på ansvaret med å ledet møtene - en ”jobb” de gjorde veldig bra. Det første Marit lærte oss, var en sang som heter ”Du er et kongebarn”, en sang som ble sunget i starten av alle møtene. ( Teksten til denne sangen kan du lese på side 3.)

Budskapet Marit hadde å gi oss disse kveldene, var og er essensen i det å være en kristen. Det var både formaninger, trøst, nytt håp og ikke minst innbydelse til frelse eller fornyelse for den som ønsket det. Hver kveld var det noe som gikk til hjertet på oss, og som gav ettertanke og fornyelse for noen og en hver, tror jeg. * Vi kan være med gjennom bønn å bære andre frem for Gud. * Vi kan også være med, ved å spørre andre med til møtene vi går på. Ja, det er også mange andre måter å være en ”bærer” for Gud. Han har bruk for oss alle. Jeg kunne ha skrevet mye for å gjengi møtene, men det er ikke plass til det. Men noe jeg har lyst å ta med, er når Marit talte om israelsfolket som hadde vandret gjennom ørkenen og var nådd fram til det forjettede landet. Side 23


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012 Slik de ble når speiderne kom tilbake, har vi også lett for å bli mismodige, slik Josva og Israels folk kjente det når de skulle innta landet som de var blitt lovet. Selv om de hadde hatt speidere inne i det ”forjettede” landet, så ble det annerledes enn de hadde trodd. Speiderne kom tilbake med mye forskjellig av frukt og mat, og det var veldig bra. Men så kom mismotet da de fikk vite hvor sterkt folket var som bodde der. Noen få år senere hjalp Gud dem med å seire over dette folket på en helt spesiell måte. Dette resulterte i at Jerikos murer falt. Slik kan det også skje i ditt og mitt liv når mismotet, depre-

sjonene og oppgittheten kommer. Da kan vi vende oss til Gud, og han kan hjelpe, selv om det ser håpløst ut i våre øyne. Full tillit til Gud er det som er nøkkelen til et godt kristenliv. Oppfordringen er at vi alle må være flinkere til å søke fellesskapet i Kristus. Enten det er Marit eller andre som taler, så er fellesskapet det som kan hjelpe når ting blir vanskelige. Vi takker Marit for tiden samme og ønsker henne og Irene Guds velsignelse videre på sine reiser rundt i Norges land.

Tett på Evie Tekst og foto: Rune Nilsen

Evie sang også sanger sammen med Sela, og koret fremførte flere sanger både i forkant og under konserten.

Evie Tornquist-Karlsson er tilbake i Farsund, denne gangen sammen med sønnen Kris, som akkompagnerer henne på gitar. Hun åpnet med å synge ”Put your hand i the hand”, som også var den første sangen hun sang på norsk fjernsyn den gangen NRK bare sendte 5 timer om dagen.

Evie er gift med Pelle Karlsson fra Sverige, og hun så ham første gang da hun var femten år. Da skulle hun synge på Nyhusveckan i Sverige, og som hun selv uttrykte det: Olala – da ble det til at Pelle ble hennes pianist. De ble etter 6-7 år forlovet og senere gift, og resultatet er to barn og her er den ene, sier Evie og peker på Kris.

Evie poengterte at siden konserten bar navnet ”Tett på”, håpet hun at deodoranten holdt. Mest ”Tett på” Jesus, mente Evie at konserten handlet om og fremførte sangen ”Navnet Jesus.”

Side 24


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

Evie fortalte at når kristne i Sverige gikk fra hverandre sa de ikke bare ”ha det” eller ”hei då”, men ” Vi møts på bønnens bro.” Da Evie skulle på denne Norgesturneen, sa Pelle til henne at hun skulle synge sangen ”Bridge of Prayer.” Si at det er den beste sangen du har skrevet og den eneste.

Evie poengterte at en dag skal vi møte Jesus når han kommer for å hente hjem sin brud. Og så fortsatte hun med sangen ”Kongen kommer.” Det kommer en ny CD plate til sommeren med Evie sine sanger. Det er Kris som hjelper henne med det praktiske rundt den nye cd’en. Han er forøvrig gift og bor i Los Angeles med sin kone Morgan. Evie avsluttet konserten med sangene ”Salige visshet”, ”Ingen er så trygg i fare” og “Gå meg ei forbi O Jesus.” Da applausen hadde lagt seg, ble det plass til et ekstra nummer, fremført av mor og sønn. Etter konserten ønsket Evie å hilse på og prate noen ord med så mange som mulig. En flott konsert med mange ungdomsminner, for mange av oss som var der.

Side 25


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

konfirmantlisten 2012

Tina Marie Hansen, Margrete Kummeneje Elin Røtne Lise Mathningsdal Åshild Oseassen Jakobsen Celina Hansen Nadia Bertha Alvarez Victoria Knapskog Johanne Sakariassen Helvig Thea Aline Larsen Henriette Stålesen Anna Margrete Belland Ragna Elisabeth Belland Silje Bjerkhagen Anne Gesina Røynås Anne Kine Tjelta Ellingsen Lisa Eline Vik Stålesen Tonje Bryne Bergsland Henriette Hadland

Søndag 13. mai i Vestbygda kapell kl.11.00

Daniel Grimsby Kristoffer Andre Kleven Håland Peder Nicolai Frigstad Johan Martin Salvesen Simon Friestad Kevin Håland Carl Birger Føreid Reinertsen

Ida Walde Linn Hansen Nadine Køhn Andre Kolnes

Andrea Mikalsen Kristin Zahl Djøseland Iben L. Tolleshaug Emily L. Tolleshaug Christine Andreassen Susanne Rosåsen Kamilla Madsen Abrahamsen Hanne Maren Nordås Gilja Omland Maria Kleppe

Christine Mikalsen Ina Hansen Ofte Petter Andrè Sudland

Lørdag 12. mai i Vestbygda kapell kl.13.00 Erlend Danielsen Kristian Andreassen Sondre Bulæg Tønnessen Joakim Bråten Pedersen Ole Lindland Omdal Daniel Kristensen Thomas Grønborg Knudsen Amalie Pedersen Helene Tønnessen Kristine Drange Salvesen Hanne Hansen Mathilde Larsen Caroline Martinsen Tuva Kristine Eriksen Svar: Kryssordet på side 33 1. kors - 2. Jesus - 3. vin 4. påske natt - 5. egg - 6. grav

Ole Albrekt Egeland Vegard Lågøen Hjetland Kjetil Bjørnestad Daniel Langmyr Kvinge Tor Steinar Østensen Stian Gaupeland Fredrik Sviland Abrahamsen Eirik Martinsen Charlie Hoveland Henri Belland Espen Stålesen Daniel Frøitland Ole Magnus Frestad Svendsen Edvard Kolnes Joachim Kydland-Gilja Simen Kroslid Patric Giil-Loua Rune Karlsen Williamsen Kristoffer Sjursen Pedersen Christer Andre-Berg

Søndag 6. mai i Vanse kirke kl. 11.00

Side 26

Søndag 13. mai i Herad 13. mai kl.11.00

Lørdag 12. mai i Frelserens kirke kl. 12.00 Dan Isak Berntsen Abrahamsen Jan Edvin Abrahamsen Ruben Svendsen Duvold Marie Kristin Gundersen Sindre Hansen Thomas Andre Byremo Hansen Chris Robin Holen Vebjørn Hunnåla Veronica Olsen Høines Charlotte Weier Krag Magnus Karlsen Runar Lunden Marie Galdal Nilsen Tønnes Rafoss Frida Jin Sletta Thomas Jørgen Treurniet Theis-Emil Knustad Tønnessen Martine Tveit Amalie Wikøren Carl Fredrik Øvsteland Svar: Fyrstikkeske gåten på side 33 Liv har 30, Tor har 36 og Jan har 40 esker. Svar: Perfekt likevel. 250 gram. 3 baller på 250 gram på den ene siden = 750 gram. En vekt på 500 gram på den andre siden + en ball på 250 gram = 750 gram.

Lørdag 5. mai i Vanse kirke kl. 13.00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

Sander Vidringstad Abrahamsen Betty Hansen Remine Helene Holmen Sondre Sivertsen Jacobsen Tiril Irmeli Järvinen Sara Louise Heick Jensen Aleksander Kjørvik Johansen Kim Ruben Johansen

Eskas disign og systue

Morten Jong Johansen Anna Karlsen Elin Karlsen Miriam Lemme Ståle Andre Lund Emma Nesheim Sara Nicoline Omdal Eivind Pedersen Hedda Ovidia Stølen Martine Kile Søyland Tanja Torstensen Tina Torstensen Lars Andreas Tveit Tore Westmoen

BLÅ EIK

tlf: Mobil: 926 23 387 Mail. esko@tele2.no

tlf. 38 39 28 83 følg oss på faceboock

Joker Borhaug

Jans Butikk

tlf: 38 39 72 31

Price Farsund tlf: 38 39 01 38

It Companiet AS

tlf: 38 39 19 99 www.itcompaniet.com

Coop Mega Farsund

tlf. 38 39 10 03

tlf. 38 24 12 10

Nordea Farsund tlf. 06001

STÅLESEN Brønnboring AS

Erling Andersen Glassmagasin AS

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172

Lister opplæringssenter

VIA TRAVEL

Listalegene AS

tlf: 38 39 00 68

Travellers Cafè Vanse

Modena Mur & Bygg

tlf: 38 39 58 50

Chr. Olsen Bakeri

Isak Lyngsvåg Andreassen Lars Helge Antonsen Tirill Annie Hagen Clausen Joakim Bekkevik Gåseland Klara Ludvigsen Stautland Emilie Tønnessen

T.Pedersen Eftf. AS

tlf: 38 39 01 03 / 38 39 31 13

tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no

tlf: 38 39 59 90

Søndag 6. mai i Spind kirke kl. 11.00

Svar på gåtene på side 33 1. Alderen. 2. Tavlen. 3. En hemmelighet.

Lørdag 12. mai i Frelserens kirke kl. 14.00

tlf: 38 39 07 73

tlf: 38 39 05 39

Malerbua A/S

tlf: 38 39 02 63 www.malerbua-farsund.no

Skanska

tlf: 38 38 12 80

tlf: 38 39 14 00

Brødrene Thorkildsen AS

Oskar Nygaard AS

tlf: 38 39 66 61 Side 27

tlf: 38 39 00 44


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Tekst og foto: Hans Arne Rogn

”SPRELL LEVENDE” på kjelketur.

Det var god værmelding, og snø i bakken, så etter en liten tlf til grunneier Hustoft, inviterte ”Sprell levende” (søndagsskolen) til ”akedag” i bakken ved kirken. Vi var spente, for dette hadde vi ikke prøvd før, men det var ingen grunn til bekymring, folket kom. Unge og eldre kom vassende med kjelke og brett, godt kledd i varmedresser, luer og votter. Ikke bare barn og foreldre, men flere spreke besteforeldre hadde tatt turen til akebakken med sine barnebarn. Små og store hygget seg i snøen, men etter hvert ble det litt kjølig, da var det godt å trekke inn til bålet med kaffe for de store og kakao for de mindre, og pinner med pølser på. Utover kvelden ble det skikkelig stemningsfullt med bål i bakken og en måne som etter hvert tittet opp over tretoppene. Både små og store syns dette var en super ”Sprell levendetur.” Vi var godt fornøyd med oppslutningen om akedagen, så dette blir nok en åreviss begivenhet – så sant vi har snø! Side 28


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

Østerriketur med ungdommer i Farsund menighet. Tekst: Asbjørn Gabrielsen - foto: Magnus Eriksen Litland, Malinn Reinertsen og Jarle Viken.

En del av deltakerne og lederne samlet på toppen av Hochfugen.

Fredag 24. februar startet vinterferien, og vi var 54 som møttes i Farsund og fyllte opp bussen med ski og alt som trengtes for en tur til Zillertal i Østerrike. Det er ungdomsstyret i kirka som er arrangør, og det var 6. gang vi dro på tur. Denne turen er blitt veldig populær, så det er ikke noe problem og fylle opp bussen. Vi var for det meste på fjellet med ski og aking, men koste oss sammen på temakveldssamlinger og «afterski»eventer også.

Ungdommene kjempet også tappert i to konkurranser på turen. Den ene gikk på å vinne plastikkugla Kent Remi, som de så måtte passe på så ingen andre «vant» den påfølgende dag. Den andre konkurransen gikk på å for alt i verden unngå å måtte gå med den såkalte tabbenattkjolen (se bildet til høyre.) Det var en fantastisk tur, og det var særdeles god stemning blant både ungdommer og ledere. Østerrike turen betyr kjempegodt fellesskap, masse moro, andakter og undervisning om sentrale kristne tema, lovsang, ungdommer med massevis av Side 29

Jarle bærer tabbe nattkjole med verdighet!


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012 livsglede og folk som pusher sine egne indre grenser og tør å gjøre ting de ikke har turt før! Utrolig flott tur! En ekstra stor takk til våre to gode bussjåfører, Tor Ove Salen og Tor Bjarne Vik. Tor Bjarne har kjørt oss alle seks årene vi har vært på tur, og var sammen med Oddvar Sunde initiativtaker da vi begynte med disse turene. Etter planen blir det ny tur til neste år, og den anbefales på det varmeste! Påmelding starter på LivingStone lørdag 14. april. Bildet over til høyre er: Anahita, Line Nadine, Malinn, Birgitte og Helene koser seg i sola i alpelandsbyen Uderns i Zillertal. Bildet under: Solkrem er viktig mener Mathilde. Bildet under til høyre: Espen er eneste deltaker som har vært med alle seks gangene. Etter en god søvn er han forhåpentligvis klar til ny dyst i februar 2013.

Svar på Finn feil på side 33. Side 30


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

KONFIRMANTHILSEN FRA SINGAPORE

Hei, jeg heter Alexandra Reizer og er fra Sandvika i Spind, men vi bor i Singapore. Jeg er konfirmant i år i sjømannskirka i Singapore. Vi er 11 konfirmanter som er fra Norge, og vi har det veldig greit sammen. Presten vår er fra Mandal og heter Eva Marie Jansvik. Hun er en kul prest, og det er de andre fra kirka også. For å bli kjent med hverandre, reiste vi til Malaysia til øya Rawa. Det er naboøya til Robinson Island. Vi hadde det helt topp der, bada, snorkla, båttur, undervisning og mye gøy.

Konfirmantene er fra mange steder i Norge: Oslo – Bergen – Sandvika og andre steder. Noen kan ikke norsk så godt, spesielt skriving, men da bruker vi engelsk.

Lisa bor i Jakarta, så hun må ta fly til kirka, da overnatter hun ofte hos meg. Edvard bor i Kuala Lumpur, så han har også en lang tur. Vi har konfirmantundervisning første søndag hver måned fra 1300 til 1800. Da hjelper vi til under gudstjenesten.

Vi leser, tenner lys og samler inn penger. Vi hjalp også til da kirka hadde julemesse. Da hadde vi mye god julemat. Vi fikk inn kr 60.000,- Singapore dollar, det er det samme som ca.275 tusen norske kroner, og det var flott. 1. april skal vi overnatte i kirka, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg har hatt som oppgave å få inn penger til kirka, så jeg solgte bladet Kvarten, som er menighetsbladet vårt. Solgte til familien heime i jula, og det gikk fint.

Konfirmasjonen er 6. mai, og jeg skal ha selskap når vi kommer heim til sommeren. Gleder meg! Hilsen fra Alexandra til alle.

Side 31


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

.

Tryllekunstner: Jan Harry fra Molde Side 32


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

Hjernetrim i påsken. Finn 6 ord ved hjelp av bokstavene i rutene som er markert med fargede egg. Hvert ord har egen farge, og noen ord har en hjelpebokstav. 1. Fire bokstaver 2. Fire bokstaver +J 3. To bokstaver +M 4. Åtte bokstaver +Å (to ord) 5. Tre bokstaver 6. Tre bokstaver+V Alle svarene på denne siden finner du oppned eller sidelengs på andre sider i bladet. Gåte. 1. Hva blir stadig høyere, men kan aldri bli mindre? 2. Hva er svart når det er rent, men hvitt når det er skittent? 3. Når du har meg, vil du dele meg med noen. Men hvis du deler meg, vil du ikke ha meg. Hva er jeg? Perfekt likevekt En gammeldags vekt står i balanse når det ligger tre baller på den ene av vektskålene og en halv kilo og en ball på den andre. Siden ballene var av helt lik størrelse og vekt, hvor mye veier hver ball?

3. 4. 5. 2. 1.

6. Hvordan er været? 7. Hva gjør katten? 8. Hva gjør jenta? 9. Beskriv hva som er på bordet. 10. Hvor mye er klokken? 11. Hvem har drukket opp brusen sin? 12. Hvor mange bilder henger på veggen?

Side 33

Hvor mange vedkubber er det på peisen? Hvor mange levende ting er det på bildet? Hva har gutten på seg? Hva gjør gutten? Hvor mange blomster er det i bildet?

Fyrstikkesker Liv, Tor og Jan er ivrige samlere av fyrstikkesker. Hver av dem har en fin samling i mange forskjellige farger og fasonger, både norske og utenlandske. Liv og Tor har til sammen 66 fyrstikkesker. Tor og Jan har til sammen 76 esker, og Jan og Liv har til sammen 70 esker. Hvor mange fyrstikkesker har hver enkelt?


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

KOM OG SE-FESTIVAL Hvis pinse bare er noe du forbigår med et gjesp og et lite hurra for en ekstra frimandag, så må du følge med. Denne pinsehelga blir annerledes. Farsund Ungdomskor fyller 40 år, og har planlagt en feiring som er en 40-åring verdig. Sammen med trosopplæringen og menigheten, går de bredt ut og inviterer alle aldersgrupper og hele regionen til stor fest tre dager til ende. Farsund ungdomskor med nåværende og tidligere medlemmer kommer.

”Han innante” (Torolf Nordbø) kommer sammen med sin kone Marit Anmarkrud og skal ha både humorseminar og foredrag. Hun jobber med bibelformidling til barn gjennom drama og kreative fag. Frøydis Grorud (fra ”bit for bit”), Lisa Børud, Lokale korps og Wim Treurniet kommer. Følg med i avisen når den nærmer seg.

Fly kjøkkenet AS tlf: 38 39 39 12

Tjørves Elektriske A/S tlf: 38 39 33 10

Farsund kommune tlf: 38 38 20 00

LISTER TAXI tlf: 38 39 66 40 Side 34

Kiwi Vanse

tlf: 38 39 31 53

Regnskapstema A/S tlf.38 39 19 99


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2 - 2012

Side 35


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 2 - 2012

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side

Da er det påske og tid for noen oppgaver!

Som alltid kan dere sende inn svar på nye oppgaver. HUSK å send svarene så fort du kan, da er du sikker på at du ikke glemmer det.

Barnebildet forrige gang var av redaktøren, noe de fleste klarte. Svar på spørsmålene og hvem er jeg finne du i bladet.

Bibelske spørsmål. 1. Hvor gammel var Jesus første gang han besøkte templet, og hvilken høytid var det? 2. Når var den eneste gangen Jesus lot seg hylle som Messias? 3. Hva spiste Jesus og disiplene i det siste måltidet på skjærtorsdag, og hva gjorde Jesus for disiplene?

Løs kryssordet og sett sammen bokstavene fra rutene med en grønn prikk + bokstavene M T M. Send så inn svaret sammen med de andre bilde oppgavene. Hjernetrim på bildene over og under. Hva er jeg? Merkelig!Jeg kastes i lufta og faller ned. Jeg kastes ned men flyr opp. Hva er jeg? Hvem er dette bildet av? Du kan finne navnet blant navnene på side 3. Send inn svaret. Vinnere fra forrige blad er: Chris Aage Aakre, 6 år, Vanse - Malin Seljeskog, 5 år, Stavanger Sofie Willumsen, 13 år, Farsund . Husk! Svarene kan sendes på mail eller til min adresse som står på side 3, SMS til mobil: 950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster Side 36 i Farsund / Vanse. Hilsen Eva.

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind nr.2/12.  

På Golgata stod det et kors. Herad kirke Vestbygda kapell Vanse kirke Frelserens kirke Spind kirke :/:Men korset er tomt, graven er tom Jesu...

Advertisement